Zorgprogramma s. Mutsaersstichting september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgprogramma s. Mutsaersstichting september 2013"

Transcriptie

1 Zorgprogramma s Mutsaersstichting september 2013 Onder eindredactie van: Regiegroep Zorgprogrammering, -logistiek en ICT Perpe Eijkman, Heleen Govers, Ton van der Schaft, Paul Termaat en Inge Vogels

2 Copyright 2013 Mutsaersstichting Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding Zorgprogrammering binnen de Mutsaersstichting Definities, uitgangspunten en visie Het primaire proces, waarin zorgprogramma s worden ingebed Zorgprogramma Orthopedagogische Systeembehandeling Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Orthopedagogische systeembehandeling; Korte trajecten Complexere opvoedingsvragen en situaties binnen (complexe) systemen Terugkerende korte orthopedagogische systeembehandeling in de opeenvolgende levensfasen Ouderschap na echtscheiding Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Primaire proces Duur behandeling Functies, taken en bevoegdheden Rapportage, registratie, administratie en overleg Bouwkundige en overige voorzieningen Literatuurverwijzingen Zorgprogramma Affectief Emotionele Stoornissen Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroep Vraagstelling van de doelgroep Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Zorgpad Kortdurende oplossingsgerichte (psycho- )therapie bij angst- en stemmingsstoornissen Zorgpad diagnostiek bij angst- en stemmingsstoornissen

4 Inhoudsopgave Zorgpad behandelfase 1 bij angst- en stemmingsstoornissen Zorgpad behandelfase 2 bij angst- en stemmingsstoornissen Zorgpad nazorg/terugvalpreventie bij angst- en stemmingsstoornissen Zorgpad vroegsignalering psychotische stoornissen Zorgpad Acute zorg/crisisinterventie psychotische stoornissen Zorgpad Diagnostiek psychotische stoornissen Zorgpad Behandeling 1 psychotische stoornissen Zorgpad Behandeling 2 psychotische stoornissen Zorgpad nazorg/terugvalpreventie psychotische stoornissen Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Zorgprogramma Eetstoornissen Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Zorgpad Eetstoornissen Zorgpad ernstige eetstoornissen Zorgpad Overige eetstoornissen Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Bijlage 1 Weet en beweeg, beknopte beschrijving Zorgprogramma Infant Mental Health (0-6) Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Baby s van depressieve en angstige moeders Kinderen van 0 tot en met 3 jaar met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen Kinderen van 4 en 5 jaar met diffuse ontwikkelingsproblematiek Eetstoornissen bij jonge kinderen Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Deelname Parelproject Moeder- babytraining van Karin van Doessem

5 Inhoudsopgave Deelname aan opleiding RINO Literatuur Zorgprogramma Leerstoornissen Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Fase 1: onderzoek Fase 2: behandeling / begeleiding Fase 3: Intensieve behandeling Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Bijlagen bij hoofdstuk Leerstoornissen Bijlage 1: inkleuring van module anamnestisch onderzoek bij verschillende vormen van leerstoornissen Bijlage 2: inkleuring van module psychologisch onderzoek bij verschillende vormen van leerstoornissen Bijlage 3: inkleuring van module didactisch onderzoek bij verschillende vormen van leerstoornissen Bijlage 4: Lees- en spellingsstoornissen Bijlage 5: NLD Bijlage 6: Rekenstoornissen Bijlage 7: Spraak- en/of taalstoornissen Bijlage 8: Developmantal Coordination disorder (DCD) Zorgprogramma Neuropsychiatrische stoornissen ASS Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroep Vraagstelling van de doelgroepen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Zorgpad diagnostiek Zorgpad behandeling Zorgpad Levensfasenondersteuning Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden

6 Inhoudsopgave Beëindiging programma Zorgprogramma Neuropsychiatrische Stoornissen Overige Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen Doelstelling Contra- indicatie criteria Behandelklimaat en methodiek Specifiek behandelaanbod; bijdrage in modules Zorgpad aandachtstekortstoornissen: Zorgpad ticstoornissen Zorgpad niet- aangeboren hersenletsel (NAH): Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Beëindiging programma Bijlage bij Neuropsychiatrische stoornissen Overig Het menselijk brein Hersenletsel Aandachtstekortstoornissen Middelengebruik Niet- Aangeboren Hersenletsel Ticstoornissen Uitleg over de behandeling Zorgprogramma Traumabehandeling Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroep Vraagstelling van de doelgroepen Doelstellingen Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Zorgpad Eerste hulp bij ingrijpende gebeurtenissen Zorgpad Eenmalig, enkelvoudig Trauma Zorgpad (Chronisch) Complex trauma Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Primair proces Randvoorwaarden Literatuurverwijzingen

7 Inhoudsopgave 10 Zorgprogramma Gedragsstoornissen Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Zorgpad Zorgpad Zorgpad Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Primaire proces Duur Functies, taken en bevoegdheden Rapportage, registratie, administratie en overleg Bouwkundige en overige voorzieningen Literatuurverwijzingen Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen bij LVB- kinderen Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Zorgpad Zorgpad Zorgpad Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Primaire proces Duur Functies, taken en bevoegdheden Rapportage, registratie, administratie en overleg Bouwkundige en overige voorzieningen Literatuurverwijzingen Zorgprogramma Geweld in Afhankelijkheid Inleiding

8 Inhoudsopgave 12.2 Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Specifiek behandelaanbod Advies en consultatie Ambulante behandeling Intensief casemanagement Opvang en hulpverlening Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Functies, taken en bevoegdheden Bouwkundige en overige voorzieningen

9 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Zorgprogrammering binnen de Mutsaersstichting De Mutsaersstichting heeft een lange en intensieve geschiedenis met zorgprogrammering. Al vanaf 1997 koos Mutsaersstichting voor het expliciet op schrift stellen van haar doelgroepen en het hierop afgestemde aanbod in de vorm van respectievelijk zorgprogramma s en zorgmodules. Ze was hiermee één van de voorlopers in Nederland. Ook liep Mutsaersstichting voorop bij het ontwikkelen van software om haar op zorgprogrammering gestoelde werkprocessen te ondersteunen en een tijd lang is zorgprogrammering ook als organisatieprincipe gehanteerd. Het proces van zorgprogrammering en de wijze waarop de organisatie daarop is ingericht, is begin 2005 geëvalueerd. Deze evaluatie liet zien dat de programma's en modules aan een inhoudelijke herbeoordeling toe waren, maar dat het concept zorgprogrammering op zichzelf toegevoegde waarde heeft en kan rekenen op veel draagvlak. De programma- en moduleteksten zijn in 2009/2010 geactualiseerd en vanaf 2010 loopt een project om zorgprogrammering te revitaliseren. In het jaarplan 2010 zijn vier betrekkelijk kleine programma s geselecteerd als pilot om te experimenteren en ervaring op te doen met een aantal ondersteunende en sturende principes alvorens deze toe te passen op de andere (in omvang grotere) programma s. In 2012 is besloten deze pilot uit te breiden naar alle andere zorgprogramma s. In 2013 zijn programma coördinatoren aangesteld die samen met hun kerngroep gewerkt hebben aan het actueel maken van het aan hen toevertrouwde programma. Voor u ligt het resultaat van al dit werk. Nu in 2013 onderscheidt de Mutsaersstichting de volgende 11 programma s: 1 Orthopedagogische Systeembehandeling 2 Affectief-emotionele stoornissen 3 Eetstoornissen 4 Infant mental health 5 Leerstoornissen 6 Neuropsychiatrische stoornissen: ASS 7 Neuropsychiatrische stoornissen: overige 8 Traumabehandeling 9 Gedragsstoornissen* 10 Ontwikkelingsstoornissen bij LVB-kinderen* 11 GIA Van alle programma s behoudens de twee met een sterretje zijn in deze bundel de beschrijving opgenomen. De twee ontbrekende zijn nog in ontwikkeling. 9

10 Inleiding 1.2 Definities, uitgangspunten en visie Zorgprogramma s zijn uitgewerkt in meerdere zorgpaden, zorgpaden zijn opgebouwd uit modules. Een zorgprogramma is een samenhangend hulpaanbod voor een omschreven doelgroep (Trimbos Instituut, 2006), zorgprogramma s hebben tot doel om de beste zorg aan specifieke doelgroepen te geven. Een zorgpad beschrijft stapsgewijs het zorgtraject voor een specifieke doelgroep (de Bascule, 2011). Dat betekent dat zorgpaden alleen binnen zorgprogramma's beschreven kunnen worden. Een zorgmodule is een homogene eenheid van zorg die toepasbaar kan zijn bij meerdere doelgroepen (Van Yperen, ea 1999). Mutsaersstichting hanteert de volgende uitgangspunten en visie op zorgprogrammering: Binnen Mutsaersstichting wordt zorgprogrammering op de eerste plaats gezien als kwaliteitsen kennisinstrument: het bevorderen van de toepassing van evidence-based of best practice inzichten in de klinische besluitvorming. Hierbij heeft zorgprogrammering zeker aanvankelijk veel meer een inzichtgevend en hooguit richtinggevend dan een voorschrijvend karakter. Waarmee bedoeld wordt dat zorgprogrammering een taal biedt waarmee de zorgverlening goed beschreven en meetbaar gemaakt kan worden. Deductief kunnen zorgpaden (typische module-combinaties voor een specifieke doelgroep) worden afgeleid om vervolgens tot norm te worden verheven, waaraan in een cyclisch proces de feitelijke zorgverlening weer wordt getoetst om de norm weer bij te schaven en/of te sturen op de zorgverlening. De kennisontwikkeling in de zorgprogramma s wordt aangestuurd door programmacoördinatoren die met functionele bevoegdheden en inhoudelijk gezag programma-inhoud bepalen en de kwaliteit van de uitvoering van programma's bewaken. Daarnaast is zorgprogrammering en vooral zorgmodulering voor de Mutsaersstichting een manier om zichtbaar te maken hoeveel capaciteit nodig is voor een adequate zorgverlening en welke kosten daarmee (naar verwachting) gemoeid zijn. Door zorgmodules verder te expliciteren naar aantal contacten, duur van de contacten (direct en indirect), uitvoerende discipline en duur van de module is de kostprijs per module op voorhand te bepalen en komt capaciteitsplanning op basis van inhoudelijk onderbouwde module-inzet dichterbij. Het spanningsveld tussen kwaliteit (vertegenwoordigd door programmacoördinatoren) en capaciteit (vertegenwoordigd door teamcoördinatoren) krijgt hiermee een transparant kader en wordt voorzien van een heldere en eenduidige taal. De zorgprogrammering wordt door professionals ontwikkeld op basis van systematische evaluatie en toetsing aan professionele richtlijnen. Op basis van een leercyclus worden programma's bijgesteld. Zorgprogrammering gaat hand in hand met het systematisch meten van effecten van zorg. 10

11 Inleiding 1.3 Het primaire proces, waarin zorgprogramma s worden ingebed De Mutsaersstichting werkt in een circuit met ketenzorg, voor kinderen, jongeren en jong volwassenen, die in hun gezonde ontwikkeling bedreigd worden dan wel een verstoorde ontwikkeling hebben, en hun ouders. Ook gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe. De Mutsaersstichting is een unieke combinatie van GGZ-Jeugd, Jeugdhulpverlening, onderwijs, Vrouwenhulpverlening en maatschappelijke hulpverlening, een innovatief 'full service center' voor kinderen, jeugdigen, jong volwassenen, ouders en vrouwen. De Mutsaersstichting onderscheidt zich door 'vroeginterventies' met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en Opvang; aanvullend op wat hulpvragers in hun leefsituatie en instanties zelf kunnen. De Mutsaersstichting is snel en gemakkelijk aanspreekbaar voor mensen en instanties. De Mutsaersstichting adviseert preventief en helpt hulpvragers om beter op eigen benen te staan, ook met bemoeizorg. De Mutsaersstichting wil 'aan de voordeur' diagnosticeren met behulp van kort breedband onderzoek (stepped-care methodiek) om in een zo vroeg mogelijk stadium ernstige pathologie uit te sluiten (of vast te stellen). De zorg is gericht op meerdere leefsferen en aangeboden volgens een levensfaseplan. Uitgangspunt daarbij is het werken in een multidisciplinaire context, keten: één gezin, één plan en één regie. Er wordt systemisch vanuit vraaggericht perspectief gewerkt, met oog voor intergenerationele problemen. De zorg wordt vanuit regionale basiseenheden aangeboden en aanvullend daarop, vanuit enkele bovenregionale voorzieningen zoals de zorgteams eetstoornissen, gedragsproblemen, verslavingszorg, ernstige leerstoornissen en traumabehandeling. De professionals zijn als proceseigenaren vrij om het eigen werk in te richten, maar ze zijn wel gebonden aan kaders op hoofdlijnen. Binnenkort zal gestart worden met internethulpverlening. De Mutsaersstichting streeft naar de inrichting van een integraal primair proces samen met REC 3- en 4-scholen, waarmee een samenwerkingsverband is afgesloten. 11

12 Inleiding Kenmerken van dit primaire proces de hulp wordt aangeboden in relatief zelfstandige units die lokaal/subregionaal werken primaire processen worden ambulant aangestuurd, de therapeutische leefgroep werkt aanvullend op de ambulante behandeling modulaire transmurale opbouw: residentieel/semi-residentieel/ambulant/onderwijs, met interne ketenzorg (kind systeem school de zorg is systeemgeoriënteerd: de focus is niet uitsluitend cliëntgericht maar ook gericht op gezin en familie er wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis en mogelijkheden van de ouders de interventies worden zo veel als mogelijk wetenschappelijke ondersteund er wordt vroeginterventie aangeboden op basis van de ervaringen die de Mutsaersstichting heeft op het gebied van de secundaire en tertiaire preventie. Primaire preventie dient als ondersteuning hiervan (Primaire preventie is gericht op het voorkomen van een ziekte of ongewenst gedrag. Bij secundaire preventie gaat het om het opsporen van problemen of aandoeningen bij populaties die zich nog niet bewust zijn van het probleem. Tertiaire preventie is eigenlijk geen preventie in de zin van het voorkomen van ziekte of een probleem. Men probeert verergering van het probleem te voorkomen of de gevolgen van een probleem te verzachten). 12

13 Inleiding vrouwenhulpverlening en advies- en steunpunt huiselijk geweld behoren ook tot de kernfuncties van de Mutsaersstichting de doelgroep zijn kinderen, jeugdigen en jong volwassenen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, met een diffuse bovengrens. Wat betreft de intelligentie is er geen ondergrens, maar er zal zo nodig wel toetsing plaatsvinden wat betreft beheersbaarheid en toegevoegde waarde. Tot de doelgroep behoren tevens de kinderen en volwassenen die betrokken zijn bij (dreigend) huiselijk geweld. de zorg is vraaggericht en dialooggestuurd. Bij vraaggeoriënteerde zorg is de klacht van de cliënt (en zijn systeem) het vertrekpunt klachten verwijzen naar adaptatie- en participatieproblemen (handicap): problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het (maatschappelijk) leven. adaptatie- en participatieproblemen kunnen voortkomen uit beperkingen, functietekorten (impairment, incapacity): moeilijkheden die iemand heeft met het uitoefenen van activiteiten. deze beperkingen kunnen voortvloeien uit stoornissen in de fysiologische en mentale functies en anatomische eigenschappen van de cliënt (deficiency), al dan niet behorend bij een omschreven aandoening of ziekte (disease). Deze drie perspectieven (het perspectief van het menselijk organisme, het menselijk handelen en de mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven) vervangen de voorheen gebruikte termen 'stoornis', 'beperking' en 'handicap', ze zijn neutraler geformuleerd en bieden de mogelijkheid ook positieve aspecten aan te duiden. Twee personen met dezelfde stoornis kunnen op verschillende wijze functioneren en twee personen met hetzelfde niveau van functioneren hebben niet noodzakelijkerwijs dezelfde problemen en klachten (Zie ook: WHO (2002). International Classification of Functioning, Disability and Health). De zorg is zowel gericht op de stoornis? beperking?participatieprobleem als op het versterken van de gezonde delen (competentiemodel, sterkte-zwakte-analyse van het systeem). De beschrijving en toepassing van alle zorgprogramma s en de daarbij horende zorgpaden (en modules) zullen voortdurend worden aangepast onder invloed van de voortschrijdende (wetenschappelijke) ontwikkelingen en richtlijnen. 13

14 Orthopedagogische Systeembehandeling 2 Zorgprogramma Orthopedagogische Systeembehandeling Programmacoördinator: Maud Mulder Kerngroep: Imke Brands, Debby Hekkens, Miriam Joosten en Hassana Mahnin 2.1 Inleiding Dit programma biedt systeembehandeling aan gezinnen en hun omgeving (school, netwerk, vrije tijd) die kampen met (lichte tot ernstige) opvoedingsproblemen van diverse aard (relationele, psychosociale, sociaaleconomische en culturele aard). De ouders ervaren opvoedproblemen. De kinderen laten ontwikkelings- en/of gedragsproblemen zien. Binnen dit zorgprogramma wordt met een wraparound care benadering geprobeerd een cirkel van sleutelpersonen uit het eigen netwerk en professionele voorzieningen rondom kinderen, jongeren en opvoeders met problemen te vormen, die in onderlinge afstemming de nodige zorg verlenen en zich richten op empowerment (in hun eigen kracht zetten) zodat ouders weer in staat zijn de opvoeding van hun kinderen, ook die van kinderen waarbij het gedrag door de ouders als moeilijk wordt ervaren of kinderen met ontwikkelingsproblemen, grotendeels zelf ter hand te nemen. Deze benadering is bedoeld om te voorkomen dat kinderen of jongeren, in de woorden van Jo Hermanns uit hun omgeving geplaatst worden en in de residentiële hulpverlening terecht komen, daar gerepareerd worden en vervolgens in een onveranderde situatie teruggeplaatst worden (Hermanns 2010). Vroeginterventie is hierbij van belang. Sleutelwoorden in dit zorgprogramma zijn: gezin kiest, eigen kracht als basis, maatwerk, netwerkondersteuning daar waar nodig en de hulpverlening is cultureel bekwaam, resultaatgericht en de veiligheid van de gezinsleden en specifiek de kinderen is gewaarborgd. Ook zijn er gezinnen die hun opvoedvraag niet kunnen of durven stellen of niet in staat zijn om de juiste vorm van hulp te vinden. De hulpvraag kan hier ook gesteld worden door derden, zoals bijvoorbeeld de school. Deze gezinnen vragen om een meer specifieke benadering; laagdrempelig, snel, kortdurend en outreachend, dicht bij huis, school en in de wijk. Deze zorg wordt geboden door behandelaren die snel outreachende hulpverlening bieden en cultureel bekwaam 1 zijn. Specifiek kan hierbij gedacht worden aan: allochtone gezinnen vluchtelingen en asielzoekers kinderen gezinnen waarbij de hulpverlening is vastgelopen en het vertrouwen in de hulpverlening dermate is geschaad dat er vermijdingsgedrag naar de hulpverlening is ontstaan gezinnen waarvan een of beide ouders bekend is met psychiatrische problematiek gezinnen die op zwakbegaafd niveau functioneren. 1 Het begeleidingsproces toont respect voor en bouwt op waarden, voorkeur, geloof, cultuur en identiteit van het kind, het gezin 14

15 Orthopedagogische Systeembehandeling Daar waar ouders ondersteuning nodig hebben om de goede hulpverleningsvraag te stellen kan bemoeizorg als hulpbron ingezet worden. Binnen dit programma worden de volgende vier zorgpaden onderscheiden: Orthopedagogische systeembehandeling: Kort traject Complexe opvoedingsvragen en situaties bij (complexe) gezinssystemen Terugkerende korte trajecten orthopedagogische systeembehandeling in de opeenvolgende levensfasen Ouderschap na echtscheiding 2.2 Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen De ernst van opvoedingsproblemen hangt af van twee kenmerken van de opvoeders, te weten de mate van hun bereidheid en van hun bekwaamheid (Rink, 1995 ). Deze begrippen lopen ten dele parallel met de in de systeemtheorie gebezigde termen bewust/onbewust en bekwaam/onbekwaam. Opvoedingsproblemen en situaties laten zich dan ook op het volgende continuüm ordenen: Gewoon; ouders of verzorgers zijn maximaal bereid en bekwaam de opvoeding ter hand te nemen. Naarmate de bereidheid en de bekwaamheid afneemt, ontstaan opvoedingsproblemen en neemt de ernst van de problemen toe. Verzwaard; er is meestal sprake van optimale bereidheid en bekwaamheid, maar er wordt vanwege beperkende kindfactoren extra bekwaamheid gevraagd. Gespannen: Ouders zijn bereid, maar hebben een verminderde of sterk verminderde opvoedingsbekwaamheid. Het kind heeft meer nodig dan geboden kan worden. Problematisch; bereidheid en bekwaamheid van de ouders om het kind met een specifieke opvoedingsvraag op te voeden zijn aangetast of zelfs geheel afwezig. Hierdoor kan gezin in een crisis belanden (van der Meulen, 2003). Binnen deze groep bevinden zich ook gezinnen die hulp opgelegd hebben gekregen en vanuit een rechtsbeschikking verplicht zijn om zich in te zetten bij de hulpverlening voor hun kind. Bij deze gezinnen is er sprake van een ondertoezichtstelling, mogelijk machtiging uithuisplaatsing of een begeleide omgangsregeling opgelegd door de rechtbank. Binnen dit hele continuüm is het mogelijk dat sommige ouders ondersteuning nodig hebben om de goede hulpverleningsvraag te stellen en kan bemoeizorg als hulpbron ingezet worden. Om te voorkomen dat verzwaarde opvoedingssituaties problematisch gaan worden is vroegsignalering en interventie van groot belang. Vroegtijdig signaleren wordt gedefinieerd als het zo vroeg mogelijk onderkennen van (het risico op) een opgroei- of opvoedprobleem. Deze onderkenning leidt tot een attenderen van de direct betrokken (ouders, kinderen, jongeren) op deze risico s of op dit probleem en zo nodig tot het attenderen van andere professionals. Dit laatste gebeurt meestal met instemming van de betrokkenen. Zo nodig en na een zorgvuldige afweging kan dit ook zonder hun instemming plaatsvinden. 15

16 Orthopedagogische Systeembehandeling Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Het type vraag dat binnen dit zorgprogramma naar voren komt betreft vragen van ouders/ opvoeders/ verzorgers met betrekking tot de opvoeding van het kind/de jeugdige als ook het vormgeven van goed ouderschap (ook na echtscheiding). De basis hulpvragen zullen binnen de doelgroep voor een groot deel gelijk zijn, maar de intensiteit en beleving van de balans tussen draagkracht en draaglast is verschillend. De hulpvraag is hierbij eveneens te ordenen in een continuüm van licht naar uiteindelijk problematisch. Dit kan bij eenzelfde vraag leiden tot het inzetten van een ander zorgpad. De vraag die ouders stellen is vaak een individuele hulpvraag gericht op problematisch gedrag van het kind. Hierbij is het van belang om deze vraag binnen de gezinscontext te plaatsen in de meest ruime zin. Dit is van belang omdat de invloed van vorige generaties op ouders en hun kinderen vaak groot is en dus ook op de problemen die zich voordoen in het leven van ouders en hun kinderen. De vraagstellingen zijn voor de onderscheiden zorgpaden zijn globaal overeenkomstig en worden hieronder daarom niet per zorgpad uitgesplitst. Veel voorkomende vragen van ouders: Help mij als ouder en opvoeder beter te begrijpen wat mijn kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Geef mij handvatten om mijn kind beter te begrijpen en te ondersteunen. Help ons als ex-partners om ons ouderschap goed vorm te geven. Help ons om de strijd binnen ons gezin op te lossen. Wat is er met mijn kind aan de hand? Waarom gaat het niet goed met ons kind? (Help ons het problematisch gedrag van ons kind te veranderen? Help ons de rust in ons gezin te herstellen. Veel voorkomende vragen van kinderen, jeugdigen: Help mij bij het vinden van verklaringen en oplossingen voor de problemen waar ik tegen aan loop. Help mij mijn ouders duidelijk te maken wat ik van hen als ouders nodig heb. Help mij om te gaan met de situaties binnen ons gezin. Help mij bij het ontwikkelen van steunbronnen bij de problemen waar ik tegen aan loop. Help mij om kind te kunnen zijn. Help mij om mij om met mijn beide ouders een relatie te kunnen opbouwen Doelstelling Hieronder worden de doelstellingen per zorgpad uitgesplitst: Zorgpad Orthopedagogische systeembehandeling; kort traject. Orthopedagogische systeembehandeling wordt ingezet om te voorkomen dat verzwaarde opvoedingssituaties problematisch gaan worden. Veel problemen in het leven van mensen hebben hun wortels in de jeugd. Het adequaat signaleren (van het ontstaan) van deze problemen en het bieden van de benodigde ondersteuning, behandeling of zorg aan de kinderen, jongeren en hun ouders kan 16

17 Orthopedagogische Systeembehandeling vaak voorkomen dat er onnodig menselijk leed ontstaat en het kind de roulerende rekening krijgt ten gevolge van de last die een ouder ervaart. Als problemen en/of stoornissen onbehandeld blijven of onderbehandeld worden, kan dit leiden tot hardnekkige en/of steeds terugkerende problemen/stoornissen die in een later stadium vragen om intensievere en langer durende zorg. Een deel van de kinderen en jeugdigen met psychische problemen/stoornissen komt te laat onder de aandacht van de Jeugd GGZ. Een probleem dat zeker geldt voor kinderen uit migrantengezinnen. Dit komt doordat het probleem niet wordt herkend of de ernst wordt onderschat. Men denkt dat de problemen van (zeer) tijdelijke aard zijn. Betere vroegsignalering en -interventie leveren (op langere termijn) capaciteitswinst én gezondheidswinst op voor de cliënt. Zorgpad Complexe opvoedingsvragen en situaties bij (complexe) gezinssystemen Opvoedingsproblemen verminderen, te doen verdwijnen en de competentie, zelfvertrouwen en draagkracht van ouders, kind en gezin te vergroten. Zorgpad Terugkerende korte orthopedagogische systeembehandeling in opeenvolgende levensfasen Terugkerende, kortdurende pedagogische hulpverlening ter voorkoming van nieuwe problemen of problemen van ernstiger aard. Licht ambulante hulp blijkt in 80% (van Yperen, 2006) van de hulpvragen van ouders een adequaat antwoord te zijn. Laagfrequente ondersteuning 'aan de keukentafel' vergroot het zelfvertrouwen van de ouders en helpt ze over een (nieuwe ontwikkelings)drempel heen te komen. Zorgpad ouderschap na echtscheiding Ouders ondersteunen, waarbij goed genoeg ouderschap niet vormgegeven kan worden. Dit omdat ouderschap en ex-partnerschap die vaak met elkaar verstrengeld zijn geraakt niet meer uit elkaar gehaald kunnen worden. Ouders kunnen leren om een context te schapen waarin ouderschap en hoe zij als ouders daar vorm aan willen geven, los gezien kan worden van de ex-partnerproblematiek. Het is hierbij van belang de vaak verstoorde communicatie tussen ouders en de gezinsleden in het algemeen, zichtbaar te maken. Als ook om een context te schapen waarin ouders mogelijkheden krijgen om goed genoeg ouderschap te bieden en te ervaren Contra- indicaties Contra-indicaties voor dit programma zijn: de vraag naar, of de noodzaak van diagnostiek of psychiatrische behandeling. als de veiligheid van het kind (fysiek, emotioneel, seksueel en psychisch) niet is gewaarborgd. 17

18 Orthopedagogische Systeembehandeling 2.3 Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek De orthopedagogische systeembehandeling binnen de Mutsaersstichting is onder meer gebaseerd op een systemische en oplossingsgerichte visie. Binnen de systeemtheorie gaat men er van uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Het kind/de jeugdige kan niet los gezien worden van zijn omgeving; de omgeving van een kind/jeugdige bevat een grote hoeveelheid factoren waarmee het kind rechtstreeks in wisselwerking staat of die het kind beïnvloeden via de wisselwerking met het gezin als totaliteit en/of een van de leden daarvan. De problemen en klachten van cliënten worden niet enkel vanuit het perspectief van de aangemelde cliënt bekeken, maar er is altijd aandacht voor het gezin en de bredere familie in hun sociale leef context en voorgeschiedenis. De (gedrags-)problemen die een kind/jeugdige laat zien, kunnen verschillen binnen een andere context. De problemen krijgen pas betekenis in relatie tot de betreffende context. Binnen het zorgprogramma wordt dan ook daar waar gewenst en mogelijk de ruimere context betrokken: kind/jeugdige, ouders, broers/zussen, school, grootouders of overige hulpverlening. Binnen de behandeling willen we uitgaan van de krachten en competenties van mensen en geloven we erin dat het gezin dat hulp vraagt geen falend gezin is dat 'niet weet', maar een deskundig gezin is dat 'nog niet weet' en ondersteuning vraagt om eigen krachten weer aan te boren en te kunnen benutten. Er zal dan ook vaak gebruik worden gemaakt van oplossingsgerichte (in plaats van probleem-georiënteerde) methodieken waarbij 'empowerment' centraal staat. Binnen de oplossingsgerichte visie werkt men doelgericht, sterkte- en competentiegericht en benut men wat goed werkt. De verandering wordt stap voor stap vormgegeven, waardoor de kans op succeservaringen zo groot mogelijk is. De behandeling richt zich op de vraag van het gezin, waarbij in dialoog besproken wordt hoe de behandeling vorm zal krijgen. De vraag/vragen van het cliëntsysteem staat/staan centraal, waarbij er samen met het gezin gezocht wordt naar een voor hen werkbare hulpvraag die wordt uitgewerkt in realistische doelen. Rekening houdend met en respect tonend voor de waarden, voorkeur, geloof, cultuur en identiteit van het kind/gezin en hun buurt/omgeving. Waarbij de veilig van de gezinsleden en specifiek het kind geborgd moet zijn. Binnen het werken wordt gebruik gemaakt van een regulatieve cyclus waarin de hulpvraag en doelen telkens weer in samenspraak met de cliënten geëvalueerd en zo nodig aangepast worden. De behandeling bestaat daar waar mogelijk uit korte trajecten, met als doel om ouders te versterken in hun kracht. Deze trajecten zijn vooraf vastgesteld en zijn stepped care opgebouwd. Daar waar nodig zal outreachend gewerkt worden en zal de verbinding met belangrijke derden actief gezocht worden, bijvoorbeeld netwerk, school. Om dit te realiseren zijn laagdrempelige contacten met scholen in de vorm van deelname aan ZAT, spreekuren en consultatie van wezenlijk belang. Daar waar ouders de weg naar de hulpverlening nog niet kunnen vinden wordt Bemoeizorg ingezet. Ook bij kinderen waar sprake is van een ontwikkelingsstoornis kan zich opvoedingsnood voordoen en is dit een indicatie voor deelname aan dit zorgprogramma. 18

19 Orthopedagogische Systeembehandeling Orthopedagogische systeembehandeling; Korte trajecten Doel is om ouders te ondersteunen, om de ervaren opvoedingsproblemen zo spoedig mogelijk op te lossen en om vanuit eigen kracht verder op te pakken. Om dit te bereiken moeten ouders in staat zijn om vanuit verkregen inzichten de noodzakelijke veranderprocessen zelf vorm te geven. De volgende modules worden standaard ingezet in dit zorgpad: Behandelcoördinatie; binnen dit zorgprogramma zal hierbij ook de afstemming naar netwerk een belangrijke rol spelen, als ook het aanspreekpunt zijn voor gezin en ander betrokkenen binnen het systeem Korte Interventie Methode (KIM). Bij een deel van de cliënten/gezinnen kan ook ingezet worden: Bemoeizorg; outreachende werkwijze voor mensen die aanvankelijk geen zorg willen. Bemoeizorg is het bieden van (ongevraagde) hulp aan (zorgwekkende) zorgmijders met een (vaak) complexe problematiek, waarbij verbetering van de kwaliteit van leven en reductie van overlast als uitgangspunten dienen. De hulpverlening heeft een actief, outreachend en laagdrempelig karakter. De samenwerking tussen verschillende disciplines en organisaties is van wezenlijk belang om deze groep cliënten met de hulpverlening in contact te brengen. 2.5 (Ortho) pedagogisch onderzoek Individuele behandeling. 4.1 (Ortho) pedagogische begeleiding Oudergroep of -cursus Ondersteuning naar het onderwijs Complexere opvoedingsvragen en situaties binnen (complexe) systemen Doel is om ouders/gezinnen te ondersteunen om inzicht te krijgen in de complicerende factor(en) binnen hun gezinssystemen en de invloeden vanuit de bredere context hierop. Met als doel om van daaruit de ouders/gezinsleden andere en nieuwe tools aan te leren om de bestaande opvoedingsproblemen aan te pakken. Hierbij zijn de problemen vaker langdurig verankerd binnen het gezinssysteem en hun context en zal bij een deel van de ouders/gezinsleden, de generalisatie van het behandelaanbod intensievere aandacht vragen. Bij een deel van deze gezinnen zijn de onderlinge relaties dusdanig verstoord en is de opvoedingssituatie dusdanig stresserend dat er eerst rust gecreëerd moet worden binnen de gezinscontext, om van daaruit te werken aan de opvoedingssituatie en - problemen. Ongeveer de helft van de cliënten in dit zorgpad komt binnen via bemoeizorg. De volgende modules worden standaard ingezet in dit zorgpad: Behandelcoördinatie; binnen dit zorgprogramma zal hierbij ook de afstemming naar netwerk een belangrijke rol spelen, als ook het aanspreekpunt zijn voor gezin en ander 19

20 Orthopedagogische Systeembehandeling betrokkenen binnen het systeem. 4.1 (Ortho) pedagogische begeleiding Korte Interventie Methode (KIM). Bij een deel van de cliënten/gezinnen kan ook ingezet worden: Bemoeizorg; outreachende werkwijze voor mensen die aanvankelijk geen zorg willen. Bemoeizorg is het bieden van (ongevraagde) hulp aan (zorgwekkende) zorgmijders met een (vaak) complexe problematiek, waarbij verbetering van de kwaliteit van leven en reductie van overlast als uitgangspunten dienen. De hulpverlening heeft een actief, outreachend en laagdrempelig karakter. De samenwerking tussen verschillende disciplines en organisaties is van wezenlijk belang om deze groep cliënten met de hulpverlening in contact te brengen. 2.5 (Ortho) pedagogisch onderzoek Individuele behandeling Ervaringsleren groep; hierbij wordt met name ook gedacht aan ervaringsleren, zowel voor jongeren als voor het hele gezin. Gericht op het doorbreken van communicatiepatronen, herstellen van de gezinshiërarchie, het leren kennen van elkaars (on)mogelijkheden en kwaliteiten. Het voordeel is dat er een ervaringsgerichte i.p.v. een verbale insteek genomen wordt, Het proces verloopt versneld en het is ook geschikt voor gezinnen die vastlopen en/of mijden op een verbale insteek Psycho-educatie (themabijeenkomst). 7.1 Therapeutische leefgroep Onderwijs (V)SO de Wijnberg Ondersteuning aan het onderwijs Terugkerende korte orthopedagogische systeembehandeling in de opeenvol- gende levensfasen Dit zorgpad heeft als doel om ouders te ondersteunen in de verschillende fases van de ontwikkeling van hun kinderen. Dit betekent concreet dat ouders indien nodig bij opvoedproblemen die ontstaan bij een nieuwe fase in de ontwikkeling van hun kind ondersteuning kunnen vragen. De volgende modules worden standaard ingezet in dit zorgpad: Behandelcoördinatie. 4.1 (Ortho) pedagogische begeleiding. Bij een deel van de cliënten/gezinnen kan ook ingezet worden: Individuele behandeling Psycho-educatie (themabijeenkomst) Ondersteuning aan het onderwijs. 20

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Behoefte aan begeleiding vanwege een lichamelijke beperking.

Behoefte aan begeleiding vanwege een lichamelijke beperking. Bijlage 4 Ondersteuningsprofielen Jeugd (vooralsnog concept) Sociaal Domein Fryslân Profiel 1 Behoefte aan het verbeteren van psychosociaal functioneren jeugdige en verbeteren van gezinscommunicatie. Profiel

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring Behandeling van verslaving en comorbiditeit de Noord Nederlandse ervaring Gent 14 nov2014 Primaire problematiek naar voorkomen in bevolking en % in behandeling 1 Setting van hulp in VZ VNN 34 ambulante

Nadere informatie

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen)

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen) 1 International Classification of Functioning, Disability and Health Het ICF-Schema ICF staat voor; International Classification of Functioning, Disability and Health. Het ICF-schema biedt een internationaal

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening

Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening 1. Wat is stress? 2. Een aandoening als oorzaak voor stress en psychosociale problematiek 3. Problematiek

Nadere informatie

Stemmingsstoornissen. Van DSM-IV-TR naar DSM-5. Johan van Dijk, klinisch psycholoog-psychotherapeut Max Güldner, klinisch psycholoog-psychotherapeut

Stemmingsstoornissen. Van DSM-IV-TR naar DSM-5. Johan van Dijk, klinisch psycholoog-psychotherapeut Max Güldner, klinisch psycholoog-psychotherapeut Stemmingsstoornissen Van DSM-IV-TR naar DSM-5 Johan van Dijk, klinisch psycholoog-psychotherapeut Max Güldner, klinisch psycholoog-psychotherapeut Inhoud Veranderingen in de DSM-5 Nieuwe classificaties

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke registratie

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden?

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden? Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders Wat kan Altra bieden? Problemen & Risico s Beschermende factoren Bouwstenen jeugdhulp van Altra Verlies familie en verlatingsangst Veilige basis, vertrouwen

Nadere informatie

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s)

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s) A. Ouderfactoren: gegeven het feit dat de interventies van de gezinscoach en de nazorgwerker gericht zijn op gedragsverandering van de gezinsleden, is het zinvol om de factoren te herkennen die (mede)

Nadere informatie

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) 2. Introductie slaapproblemen Deze introductie beschrijft de definitie van slaapproblemen en slaapstoornissen, de prevalentie en de gevolgen

Nadere informatie

Bipolaire stoornissen

Bipolaire stoornissen Bipolaire stoornissen PuntP kan u helpen volwassenen Sommige mensen hebben last van stemmingsschommelingen die niet in verhouding staan tot wat er in hun persoonlijke omgeving gebeurt. De stemming lijkt

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag. Les 2: inleiding in de psychopathologie

Grensoverschrijdend gedrag. Les 2: inleiding in de psychopathologie Grensoverschrijdend gedrag Les 2: inleiding in de psychopathologie Programma Psychopathologie; wat is het? Algemene functionele psychopathologie DSM Psychopathologie = Een onderdeel van de psychiatrie

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

GGZ aanpak huiselijk geweld

GGZ aanpak huiselijk geweld GGZ aanpak huiselijk geweld Wat is er nodig en wat helpt Jeannette van Borren Mei 2011 Film moeder en zoon van Putten Voorkomen van problemen is beter en goedkoper dan genezen Preventieve GGZ interventies

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren)

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) 1 Kenmerken Trainingshuis Moeder & Kind Dit is hoe wij de moeders helpen het moederschap op een

Nadere informatie

VISIE OP PROBLEEMGEDRAG

VISIE OP PROBLEEMGEDRAG VISIE OP PROBLEEMGEDRAG INLEIDING Bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) kunnen zorgprofessionals en anderen terecht voor expertise over ernstig en aanhoudend probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag

Nadere informatie

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >>

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >> GGzE Centrum Bipolair Centrum Bipolair Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis cliënten >> De bipolaire stoornis komt voor bij ongeveer 1 à 2 procent van de bevolking. Het

Nadere informatie

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Psychologie Inovum Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Waarom psychologie Deze folder is om bewoners, hun naasten en medewerkers goed te informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: een interventie (groepsschematherapie) gericht op verminderen van borderline symptomen op herstelt niveau, het terugdringen van bijkomende psychische stoornissen, zinvolle

Nadere informatie

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)... 2 1.2 Inhoud en doelgroep... 2 1.3 Beoogd eindresultaat... 3 1.4 Werkwijze... 3 1.5 Aanpak... 3 1.6 Door wie... 4 1.7 Duur... 4 1.8 Waar... 4 1.9 Op welke

Nadere informatie

Ondersteuningsprofielen

Ondersteuningsprofielen Ondersteuningsprofielen Bijlage bij inkoopdocumenten segment B en C In het kader van de inkoop specialistische jeugdhulp 2017 Jeugdregio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland Versie Publicatie

Nadere informatie

1.1 Ontwikkelingspsychopathologie Opbouw van het boek Hoofdstuk 1 in tien punten 25 Belangrijke begrippen 25

1.1 Ontwikkelingspsychopathologie Opbouw van het boek Hoofdstuk 1 in tien punten 25 Belangrijke begrippen 25 Inhoudsopgave 1 Introductie 17 1.1 Ontwikkelingspsychopathologie 17 1.2 Opbouw van het boek 20 1.3 Hoofdstuk 1 in tien punten 25 Belangrijke begrippen 25 2 Classificatie, diagnostiek en epidemiologie 27

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG Medinello is een nieuw ZBC, een zelfstandig behandelcentrum, voor poliklinische revalidatie in Amersfoort. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met

Nadere informatie

Manisch depressief of bipolaire stoornis

Manisch depressief of bipolaire stoornis 0000 2027 - SV - oktober 2012 Manisch depressief of bipolaire stoornis campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20 2018 Antwerpen tel. 03 285 20 00 fax 03 239 23 23 www.st-vincentius.be GasthuisZusters

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen www.babyextra.nl Dineke Brouwers (JGZ) en Cecilia van der Zeeuw (GGzE) Baby Extra Transformeren doe je

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals Inhoudsopgave 1. Wat is de Koppeling? - Problematiek van de doelgroep - Doelstellingen 2. Behandeling en methodiek - Behandeling - Methodiek - Geïndiceerde behandeling van

Nadere informatie

Zorgmodule Intensief Kort Ambulant

Zorgmodule Intensief Kort Ambulant Zorgmodule Intensief Kort Ambulant Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Jeugdhulp Thuis Individueel Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit in Gelderland-Zuid woonachtige gezinnen waarvan één of

Nadere informatie

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken ThuisBest, juist voor probleemjongeren Een effectieve manier van samenwerken Wat is Thuisbest? Behandelarrangement van meerdere partijen: gesloten jeugdzorg en de Viersprong/Prisma voor jongeren met ernstige

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling)

Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling) Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling) Zorgaanspraak: jeugdhulp thuis Zorgaanbieder: Pactum jeugd- en opvoedhulp Doelgroep Deze module is bedoeld voor de ouder(s) en/ of verzorger(s)

Nadere informatie

Bipolaire stoornissen PUNTP KAN U HELPEN

Bipolaire stoornissen PUNTP KAN U HELPEN Bipolaire stoornissen PUNTP KAN U HELPEN Er zijn altijd situaties die ons erg boos, blij of verdrietig maken: emotionele pieken en dalen horen bij het leven. Maar het kan voorkomen dat u last heeft van

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Individueel aanbod voor vrouwen die opgevangen worden buiten de regio en terug willen komen in de relatie als het geweld stopt.

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornis Cluster C

Persoonlijkheidsstoornis Cluster C Persoonlijkheidsstoornis Cluster C Deze folder geeft informatie over de diagnostiek en behandeling van cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Wat is een cluster C Persoonlijkheidsstoornis? Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen Een depressie P unt P kan u helpen volwassenen Iedereen is wel eens moe, somber en lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit soort

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

Psychologische ondersteuning en behandeling bij interstitiële longaandoeningen

Psychologische ondersteuning en behandeling bij interstitiële longaandoeningen Psychologische ondersteuning en behandeling bij interstitiële longaandoeningen 1 oktober 2014 Marielle van den Heuvel, Gezondheidszorgpsycholoog Afdeling Medische Psychologie Orbis Medisch Centrum Inhoud

Nadere informatie

Dokter, ik heb kanker..

Dokter, ik heb kanker.. Dokter, ik heb kanker.. huisartsen-duodagen noordwest utrecht november 2006 Anette Pet Klinisch psycholoog-psychotherapeut Hoofd Patiëntenzorg Welmet Hudig Theoloog Therapeut Het Helen Dowling Instituut

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

Kracht en steun voor ouders met (ernstige) psychische aandoeningen

Kracht en steun voor ouders met (ernstige) psychische aandoeningen Kracht en steun voor ouders met (ernstige) psychische aandoeningen Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl Website: www.ouderschap-psychiatrie.nl

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. 10 Voor Toekomst. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel. 050-3172670, Fax.

Modules Jeugdzorg. 10 Voor Toekomst. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel. 050-3172670, Fax. Modules Jeugdzorg 10 Voor Toekomst INHOUD Visie Deze module is bedoeld voor jeugdigen en kinderen, die in een bedreigde gezinssituatie wonen, waarbij dusdanige complexe problematiek speelt dat inzet van

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

De Stemmenpolikliniek

De Stemmenpolikliniek Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 1 Stemmen horen 1 De behandeling 2 Kennismaking 3 De inhoud van de behandeling 3 Behandelaars 4 Vragen 4 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Buitenlandproject voor slachtoffers van loverboys, eerwraak en huiselijk geweld. Uw zorg... ónze zaak. www.rajaton.nl info@rajaton.

Buitenlandproject voor slachtoffers van loverboys, eerwraak en huiselijk geweld. Uw zorg... ónze zaak. www.rajaton.nl info@rajaton. Buitenlandproject voor slachtoffers van loverboys, eerwraak en huiselijk geweld. Uw zorg... ónze zaak www.rajaton.nl info@rajaton.nl 053-7507161 Wie is Rajaton, Welzijn voor Jongeren? Rajaton, het Finse

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Adviesburo Comenius bestaat al ruim 20 jaar en is in Midden Nederland bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een begrip.

Adviesburo Comenius bestaat al ruim 20 jaar en is in Midden Nederland bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een begrip. 1 2 INFORMATIE OVER COMENIUS Adviesburo Comenius bestaat al ruim 20 jaar en is in Midden Nederland bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een begrip. Wij mogen daarom met recht zeggen een ruime ervaring

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz 3. Zorgpad Signaleren en Screenen Handleiding bouwstenen zorgpaden 2012-12 27 Signaleren en screenen van psychische klachten Inleiding 29 1. Signaleren en screenen

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Lectoraat Rehabilitatie Groningen

De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Lectoraat Rehabilitatie Groningen De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl Website: www.ouderschap-psychiatrie.nl

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie