Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten"

Transcriptie

1 Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk1 Inleiding Welkom Kliniek Intensieve Behandeling Hoofdstuk 2 Behandeling en begeleiding Invloed tijdens de behandeling Inhoud behandeling Dwangbehandeling Hoofdstuk 3 Steun, advies en belangenbehartiging. 17 Hoofdstuk 4 Het cliëntendossier Hoofdstuk 5 Indienen van klachten Hoofdstuk 6 Adressen en telefoonnummers

3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Welkom! Welkom bij de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) van Inforsa. Met deze folder willen we u inlichten over wat u van ons mag en kan verwachten en ook hoe we samen met u, uw opname hier zo prettig en zinvol mogelijk kunnen laten zijn. In deze folder vindt u eerst informatie over de behandeling en begeleiding, vervolgens informatie over steun, advies en belangenbehartiging, het indienen van klachten, uw cliëntendossier en er wordt afgesloten met een adres- en telefoonlijst. In de inleiding wordt verder nog beschreven waar de KIB uit bestaat, informatie over de behandelvraag en veiligheid op de KIB. 1.2 De Kliniek Intensieve Behandeling U bent opgenomen bij de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) van Inforsa, onderdeel van stichting Arkin. Samen met de Langdurig Intensieve Zorg (LIZ) vormt de KIB het cluster Klinisch Intensief. De KIB bestaat uit vier behandelafdelingen Twee Instroomafdelingen (Instroom I en II), een Uitstroom-afdeling en de KIB Kortdurend. Iedere afdeling heeft negen cliëntenkamers, een comfortroom, een ruime woonkamer, een luxe keuken en, op de uitstroom afdeling na, een afzonderingskamer. Over het algemeen worden cliënten opgenomen op één van de Instroom-afdelingen en wordt er gedurende de behandeling gekeken of er doorgestroomd kan worden naar de Uitstroom- 3

4 Fotografie Kees Keuch afdeling. Op de uitstroomafdeling is de begeleiding minder intensief en wordt er meer naar zelfstandigheid toegewerkt. Op de KIB Kortdurend worden cliënten opgenomen die door een andere Arkin-voorziening worden doorverwezen. De behandelingen zijn intensief en gericht op de behandelvraag die door uw verwijzer is gesteld. De cliënten die op de KIB zijn opgenomen, hebben over het algemeen een civiel rechtelijke maatregel zoals bijvoorbeeld een Rechtelijke Machtiging (RM). Meer informatie over deze maatregelen kunt u aan uw behandelaar vragen. Wij doen er alles aan om het leven in de kliniek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Veiligheid voor u, uw medecliënten en onze medewerkers is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Samenleven houdt ook samenwerken in en duidelijke afspraken horen daarbij. Zo zijn er afspraken over hoe we omgaan met elkaar, het gebruik van voorzieningen en het 4

5 ontvangen van bezoek. U vindt meer daarover in de Huisregels van de Vlaardingenlaan, waarvan u een eigen exemplaar kunt krijgen. In deze folder wordt beschreven wat u van de behandeling kunt verwachten, wat uw rechten en plichten zijn en bij wie u terecht kunt met vragen en klachten. Ook staan de beschikbare activiteiten en diensten omschreven. Zo weet u precies waar u aan toe bent gedurende uw verblijf in onze kliniek. Waar in deze folder hij staat geschreven, kan met evenveel recht de zij-vorm worden gelezen. 5

6 Hoofdstuk 2 Behandeling en begeleiding In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke invloed u heeft op de behandeling, de inhoud van de behandeling inclusief therapie- en trainingsaanbod, vervolgens wordt u ingelicht over maatschappelijk werk, verlofbureau en er wordt afgesloten met een omschrijving over dwangbehandeling en middelen en maatregelen. Op de KIB heeft iedere cliënt twee persoonlijk begeleiders (pb ers). Zij zijn uw eerste aanspreekpunt. Met vragen en verzoeken kunt u altijd bij hen terecht. Samen met uw pb ers stelt u een verpleegplan en signaleringsplan op. Daarnaast heeft u een behandelaar. Dat is een psychiater die samenwerkt met een arts assistent (psychiater in opleiding) en een psycholoog. Zij maken deel uit van het behandelteam en stellen in nauwe samenwerking met u een behandelplan op. 2.1 Invloed tijdens de behandeling Tijdens de behandeling kunt u invloed blijven uitoefenen. Het behandelteam bespreekt de lopende zaken elke week in een patiëntenbespreking. Daarnaast is er om de negen weken (voor de KIB Kortdurend is dit om de vier weken) een behandelplanbespreking waarin het behandelbeleid voor de komende periode wordt bepaald. Deze besprekingen geven u de gelegenheid om mee te praten, vragen te stellen en verzoeken in te dienen. Met uw pb er bespreekt u voor elke behandelplanbespreking wat u van de behandeling vindt. Uw mening wordt in het verslag opgenomen. 6

7 U kunt bij een deel van de behandelplanbespreking aanwezig zijn. Hiervoor krijgt u een uitnodiging. Als u een verzoek heeft, kunt dat op een verzoekbriefje schrijven. Deze verzoekbriefjes liggen op het verpleegkundig kantoor van uw afdeling en kunt u daar ook inleveren. Tijdens de eerstvolgende patiënten- of behandelplanbespreking wordt uw verzoek besproken. Na de bespreking hoort u of uw verzoek kan worden ingewilligd. Via een verzoekbriefje kunt u ook een (extra) gesprek met uw behandelaar aanvragen. 2.2 Inhoud behandelingen De behandelingen die geboden worden op de KIB zijn op maat gemaakt naar aanleiding van de reden dat u hier bent en hebben dan ook verschillende doelen. Het doel van uw behandeling wordt samen met u vastgesteld. Vaktherapieën De therapieën vinden meestal in een groep, soms individueel, plaats en de nadruk ligt niet op praten, maar op doen. Tijdens de observatieperiode (eerste 3 weken van de behandeling) maakt u kennis met de verschillende therapievormen. Via de persoonlijk begeleider kunt u aangeven dat u geïnteresseerd bent in een van deze therapieën. In samenspraak met uw behandelaar/begeleider en de vaktherapeut wordt gekeken of u kunt starten en met welke doelen. Het gaat om de volgende therapieën: 7

8 Fotografie Kees Keuch Muziektherapie Muziektherapie is een therapievorm waarbij gebruik wordt gemaakt van muziek. Er kan individueel muziek gemaakt worden of in groepsverband. Wij beschikken over een prachtige muziekruimte. Beeldende therapie In beeldende therapie kun je werken aan dingen die je bezig houden, die je moeilijk vindt, die je wilt veranderen en dingen die je van jezelf (niet) goed begrijpt. Schilderen, tekenen, boetseren, werken met papier, krijt of steen zijn allemaal materialen die je hierbij kunt gebruiken. Psychomotorische therapie. PMT is een therapie, waarbij je leert door te doen en te 8

9 bewegen. Je kunt hierbij denken aan verschillende sporten, maar ook aan bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, oefeningen die gaan over vertrouwen, rollenspellen, oefeningen waarbij je lichaamsignalen leert herkennen enz. Cognitieve gedragstherapie (CGT) Dit is een therapievorm die werkzaam is bij veel soorten psychische klachten, bijvoorbeeld angst, somberheid en psychose. Gevoelens worden voor een deel bepaald door gedachten, die weer kunnen leiden tot ongewenst of ongewild gedrag. Bij CGT kunt u samen met een psycholoog onderzoeken hoe dat bij u werkt. U kunt dan anders leren denken en/of anders leren doen, waardoor de klachten kunnen verminderen. Trainingen Ook de trainingen worden meestal in een groep gegeven. Het gaat om: Psycho-educatie; basistraining en specialistische training Deze training wordt in principe door alle cliënten gevolgd. U krijgt informatie over uw ziektebeeld, de oorzaken en de behandelmogelijkheden. Ook leert u wat u zelf kunt doen om terugval te voorkomen. Agressiehantering Held zonder geweld Doel is dat je goed met gevoelens van irritatie, boosheid, woede of agressie leert omgaan en dat je je doel bereikt zonder dat anderen daar schade van ondervinden. Een belangrijk onderdeel hierin is werken aan sociale vaardigheden die nodig zijn om bovenstaande te bereiken. 9

10 Liberman Omgaan met verslaving Leren herkennen van signalen die meespelen bij alcohol en drugsgebruik. Wat doen bepaalde middelen met je lichaam en geest en hier vanuit komen tot een persoonlijk doel en vaardigheden ontwikkelen om schade tegen te gaan. Metacognitieve training Op een speelse en leuke manier bezig zijn met de manier van denken. Stilstaan bij automatische gedachtes die iedereen heeft als we iets zien, en helpen belemmeringen voorkomen. Health 4U Dit is een training die kan bijdragen aan het veranderen van ongezonde gewoonten, het bestrijden van overgewicht en het verbeteren van uw conditie. De kracht van deze training zit in de sfeer tijdens de bijeenkomsten; er moet niets en er worden geen ongevraagde adviezen gegeven.de groep richt zich op de positieve aspecten van gezondheid. Het behandelteam bepaalt samen met u welke therapie(ën) en/of training(en) u gaat volgen. Kort na uw opname geven de trainers uitleg over het trainingsaanbod. Zodra een training van start gaat waarin plaats is, krijgt u een uitnodiging. Hierin staat de dag, het tijdstip, de locatie en de naam van de trainer. 10

11 Maatschappelijk Werk Maatschappelijk Werk maakt deel uit van het behandelteam. Maatschappelijk Werk helpt bij het op orde brengen van uw sociaal-maatschappelijke zaken. De medewerker van Maatschappelijk Werk: houdt gesprekken met u over uw sociale contacten; maakt kennis met uw sociale netwerk; voert familiegesprekken; probeert vrienden/familie op te sporen die u uit het oog bent verloren; Tevens helpt het maatschappelijk werk u met het op orde brengen van zaken op het materiële vlak. het verstrekken van zakgeld; het zo nodig aanvragen van bewindvoering. ondersteunen bij juridische en administratieve zaken. U kunt in contact komen met Maatschappelijk Werk door een verzoekbriefje in te vullen op uw afdeling. Wij geven uw verzoek door, waarna Maatschappelijk Werk contact met u opneemt om een afspraak te maken. Vrijheden en verlof U bent opgenomen in een gesloten kliniek. Dit betekent dat u de kliniek niet zonder toestemming mag verlaten. Wij streven 11

12 er echter naar om u zo veel mogelijk vrijheden te geven, in overeenstemming met de behandeling. Binnen, en zodra dat mogelijk is, ook buiten de kliniek (verlof). Uw pb er stelt samen met u een vrijhedenstappenplan en een verlofplan op. Vrijheden en verlof zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan uw persoonlijke behandeldoelen. Als u vrijheden heeft is het verlofbureau er om u te ondersteunen bij activiteiten buiten. Ook als u onbegeleide vrijheden heeft en het leuk vind om eens met iemand op pad te gaan bent u bij het verlofbureau bij het juiste adres. Verlof kunt u aanvragen bij het behandelteam door middel van een verzoekbriefje. Meer informatie over het verlofbureau kunt u vinden op de afdeling. Activiteiten U kunt deelnemen aan allerlei ontspannende activiteiten, maar bijvoorbeeld ook onderwijs volgen of trajectbegeleiding. Het is net als de therapieën en trainingen een goede manier om vaardigheden te oefenen of aan te leren. Activiteitenprogramma Individuele activiteiten en groepsactiviteiten zoals creatieve handvaardigheid, keramiek, doen van gezelschapsspelletjes, 12

13 Fotografie Kees Keuch onderhoud van de tuin en koken. Gezelligheid, ontspannend bezig zijn, afleiding en nieuwe vaardigheden leren staan centraal. Sport. Lichaamsbeweging helpt bij het leeg maken van je hoofd, het maakt je gezonder en het geeft je meer energie. Er zijn tal van mogelijkheden om te bewegen met de sportbegeleiders. Individueel of in een groep. Onderwijs. Taalcursus, rekencursus, computercursus, huiswerk-begeleiding, kaligrafie en schoonschrijven. Overige activiteiten Filmavonden, jaarlijkse barbecue, activiteiten rondom Koninginnedag, Kerstmis en Sinterklaas, Suikerfeest, sporttoernooien, etc. Wanneer u wilt deelnemen aan activiteiten kunt u zich aanmelden bij uw pb er. 13

14 2.3 Dwangbehandeling Wij doen er binnen de KIB alles aan om gevaarlijke situaties te voorkomen. Toch gaat het wel eens mis en soms is dwangbehandeling noodzakelijk. Dwangbehandeling betekent dat uw behandelplan wordt uitgevoerd ondanks uw verzet daartegen. De regels omtrent dwangbehandeling zijn vastgelegd in de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Uw behandelend arts zal eerst een second opinion van een onafhankelijke psychiater vragen voordat tot dwangbehandeling kan worden overgegaan. U mag hierover altijd contact opnemen met: Uw advocaat De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) De Klachtencommissie Aan dwangbehandeling is niet altijd een wettelijke termijn verbonden maar deze wordt wel regelmatig getoetst. Wij proberen deze termijn zo kort mogelijk te houden. Uw psychiater zal steeds samen met u naar een oplossing zoeken. Middelen en Maatregelen Middelen of Maatregelen zijn noodmaatregelen die alleen mogen worden toegepast in een acute en tijdelijke noodsituatie. Hiervan is sprake als u een acuut gevaar voor uzelf of voor anderen vormt. Dit soort situaties zijn ingrijpend en wij doen er dan ook alles aan die te voorkomen. Wanneer wij Middelen of Maatregelen inzetten, leggen wij precies uit waarom wij dat doen. 14

15 Fotografie Robert Tjalondo De regels omtrent Middelen of Maatregelen zijn vastgelegd in de wet BOPZ. Maatregelen en middelen kunnen zijn: Comfortrooms In de KIB zijn comfortrooms. Een comfortroom is een ruimte op de afdeling waar u zich even kunt terugtrekken als u gespannen bent. Het is een zo comfortabel mogelijk ingerichte kamer die niet kan worden afgesloten. U kunt hier gebruik maken van internet, dvd of televisie kijken, uw eigen muziek luisteren. De ruimte kan met behulp van de lampen geheel naar eigen wens worden verlicht, bijvoorbeeld afhankelijk van uw stemming. Afzondering Afzondering houdt in dat u tijdelijk wordt ingesloten op uw eigen kamer of in een aparte afzonderingskamer. Mogelijk gevaarlijke voorwerpen worden uit uw kamer gehaald. Een afzonderingsperiode wordt altijd met u nabesproken door een onafhankelijk deskundige. 15

16 Medicatie Omdat het bij Middelen of Maatregelen om een tijdelijke noodsituatie gaat, mag u geen medicijnen toegediend krijgen die langer werken dan een week. Middelen of Maatregelen mogen in principe niet langer dan zeven dagen achter elkaar worden ingezet. Als het noodzakelijk is dat de toepassing langer duurt dan moet uw behandelplan worden aangepast. Wij doen er alles aan om de periode dat noodmiddelen worden ingezet zo kort mogelijk te houden. 16

17 Hoofdstuk 3 Steun, advies en belangenbehartiging Met vragen of voor steun en advies kunt u altijd terecht bij uw pb er. Ook de andere medewerkers in de kliniek en uw behandelaar luisteren naar u en steunen u waar mogelijk. Toch kan het prettig zijn om ook eens met iemand anders te praten. Bijvoorbeeld met iemand die aandacht heeft voor uw religie of levensovertuiging. Of met iemand die u kan helpen bij praktische zaken. Er zijn verschillende personen en instanties die u èn uw familieleden of andere naastbetrokkenen graag helpen. Ervaringsdeskundigen Het is nogal wat om opgenomen te worden in een gesloten kliniek. Uw bewegingsvrijheid wordt beperkt en u bent verplicht om deel te nemen aan allerlei behandelingen. Het kan prettig zijn om daar met iemand over te praten die uit eigen ervaring weet hoe dat voelt. U kunt een afspraak maken met een van de ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige biedt een luisterend oor, ondersteunt u en geeft advies. Raadpleeg voor meer informatie en contactgegevens de folder over ervaringsdeskundigen. De folder is verkrijgbaar op uw afdeling. Geestelijk verzorgers U kunt in de kliniek ook altijd terecht bij een van onze geestelijk verzorgers. U heeft de keuze uit een pastoraal medewerker, een humanistisch raadsman en een islamitisch geestelijk verzorger. Met een geestelijk verzorger kunt u overal over praten. Over leuke dingen en dingen die u dwars zitten, over gevoelens en gebeurtenissen maar ook over 17

18 levensvragen of over uw geloof. Misschien wilt u samen bidden of een kaarsje voor iemand aansteken. De geestelijk verzorgers hebben een beroepsgeheim. De gesprekken die u voert staan los van uw behandeling en u hoeft niet bang te zijn dat er iets wordt doorverteld. Er is één uitzondering op deze regel. De geheimhoudingsplicht geldt niet bij een (dreigende) calamiteit. De contactgegevens van de geestelijk verzorgers staan in de adressenlijst van deze folder. Mocht u liever contact hebben met een geestelijk verzorger die niet aan de kliniek is verbonden dan is dat ook mogelijk. Wij maken graag een afspraak voor u. Patiëntenvertrouwenspersoon U kunt bij een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) terecht voor vragen of klachten waar u met uw behandelaar niet uitkomt. De PVP is niet in dienst van Inforsa, maar bij een onafhankelijke stichting en werkt volledig onafhankelijk. Hij weet precies welke rechten en plichten u heeft als cliënt. De PVP kan: Helpen bij de voorbereiding van gesprekken waarin u uw wensen of klachten kenbaar wilt maken. Ondersteuning bieden tijdens deze gesprekken. Helpen bij het schriftelijk indienen van een klacht wanneer gesprekken niet helpen. Bijstaan tijdens de klachtenbehandeling. 18

19 Als u een afspraak wilt maken met de PVP kunt u zelf contact opnemen. U kunt hiervoor altijd gebruik maken van de telefoon op de afdeling. De contactgegevens vindt u in de adressenlijst van deze folder. Familievertrouwenspersoon De familievertrouwenspersoon is er voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten van Inforsa. De familievertrouwenspersoon kan: Informatie geven over de geestelijke gezondheidszorg. Adviseren/ondersteunen bij gesprekken met de behandelaar. Adviseren bij het indienen van een klacht. De contactgegevens vindt u in de adressenlijst van deze folder. Cliëntenraad De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen en geeft vorm en inhoud aan de medezeggenschap van cliënten van Inforsa. De Cliëntenraad vergadert over zaken van algemeen belang, zoals dagbesteding of de huisregels. Privéproblemen komen niet aan bod. Als de directie een belangrijke beslissing moet nemen op het gebied van de zorg mag de Cliëntenraad meedenken èn meebeslissen. Wilt u ook invloed hebben op het beleid van de kliniek? Als cliënt van de KIB kunt u lid worden van de Cliëntenraad. 19

20 Meer informatie vindt u in de cliëntenraadfolder die op uw afdeling verkrijgbaar is. De contactgegevens van de Cliëntenraad staan ook in de adressenlijst van deze folder. Naastbetrokkenenraad De Naastbetrokkenenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de naastbetrokkenen van mensen die in zorg zijn bij Arkin. De naastbetrokkenen zijn familie, vrienden of andere personen die voor u belangrijk zijn. De Raad streeft er naar dat naastbetrokkenen actief worden geïnformeerd, geadviseerd, gesteund en indien gewenst ook worden behandeld. Naastbetrokkenen kunnen zelf contact opnemen met de Naastbetrokkenenraad. De contactgegevens vindt u in de adressenlijst van deze folder. 20

21 Hoofdstuk 4 Het cliëntendossier Uw gegevens worden in een elektronisch dossier bewaard. Wij noemen dit het cliëntendossier. Het dossier bevat bijvoorbeeld uw behandelplan, de voortgang van uw behandeling en de resultaten van onderzoeken. De toegang tot het dossier is geregeld in het Privacyreglement van Arkin. Inzage in uw dossier U heeft het recht om te weten wat er in uw dossier staat. Als u uw dossier wilt inzien dan kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. U bekijkt uw dossier samen met hem zodat uw behandelaar eventueel uitleg kan geven. U kunt ook een kopie vragen van uw dossier of delen daarvan. Wanneer u het niet eens bent met wat er over u geschreven staat dan kunt u uw eigen verhaal opschrijven. Dit wordt aan het dossier toegevoegd. Ook is het mogelijk uw dagrapportage en/of uw weekevaluatie in te zien. Vernietiging van uw dossier Inforsa bewaart uw gegevens na uitschrijving in principe minstens vijftien jaar. U kunt echter vragen om uw dossier eerder te laten vernietigen. U dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de geneesheer-directeur. In het geval van gedwongen opname mag volgens de wet het vernietigen van het dossier echter niet eerder dan vijf jaar na ontslag. Onderzoek Om de kwaliteit van onze zorg te kunnen waarborgen zullen wij bepaalde geanonimiseerde gegevens gebruiken voor onderzoek en mogelijk publicatie. Uiteraard vragen wij u om 21

22 gerichte toestemming voor gebruik van uw gegevens indien deze ondanks anonimiteit herleidbaar zijn. Uw behandelaar kan daarover meer informatie geven. Verzoek om vernietiging van uw dossier kunt u schriftelijk indienen bij de geneesheer-directeur van Arkin. De contactgegevens vindt u in de adressenlijst van deze folder. 22

23 Hoofdstuk 5 Indienen van klachten Wij spannen ons in om u binnen de KIB zo zorgvuldig mogelijk te behandelen en te bejegenen. Mocht er desondanks onvrede zijn dan kunt u een klacht indienen. Misschien bent u het niet eens over besluiten met betrekking tot uw behandeling of vindt u dat u niet respectvol bent behandeld. Het is goed om uw klacht altijd eerst te bespreken met de betreffende behandelaar of medewerker. Als dat niet werkt kunt u zich wenden tot de leidinggevende van de afdeling, de geneesheer-directeur of een patiëntenvertrouwenspersoon. Mocht ook dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. U mag een klacht natuurlijk ook direct bij deze commissie indienen. Klachtencommissie voor cliënten De Klachtencommissie bestaat uit personen die onafhankelijk zijn van de ggz-instellingen en uit medewerkers van ggzinstellingen. Bij de behandeling van klachten wordt altijd een onafhankelijke werkcommissie gevormd. Als u een klacht heeft over de KIB zitten in die werkcommissie dus geen vertegenwoordigers van Inforsa. Bijzonder klachtrecht bij onvrijwillige opname Voor cliënten die onvrijwillig zijn opgenomen, geldt een bijzonder klachtrecht. Dit recht is vastgelegd in de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Een BOPZ-klacht kan betrekking hebben op de volgende situaties: 23

24 Het overeengekomen behandelpan wordt niet uitgevoerd. Er wordt besloten dat u wilsonbekwaam bent. Er wordt besloten tot dwangbehandeling. Er wordt besloten Middelen en Maatregelen toe te passen. Uw recht om bezoek te ontvangen, te telefoneren of vrij te bewegen wordt beperkt. Er wordt besloten uw post te doorzoeken op gevaarlijke voorwerpen. Als u een BOPZ-klacht indient, kunt u bij de Klachtencommissie om schorsing vragen. Schorsing betekent dat de beslissing waarover u klaagt niet (verder) uitgevoerd zal worden totdat de Klachtencommissie heeft geoordeeld over uw klacht. Bij de behandeling van een BOPZ-klacht zitten er altijd een psychiater en een jurist in de Klachtencommissie. Klachtenprocedure De klachtenprocedure gaat als volgt. U schrijft een brief aan de Klachtencommissie waarin u vermeldt: De gebeurtenis waar u klacht betrekking op heeft. Wanneer de gebeurtenis plaatsvond. Tegen wie de klacht is gericht. Wat uw klacht is. Vergeet niet uw naam, de datum, uw handtekening en de afdeling waar u verblijft in de brief te vermelden. Als u wilt kan de patiëntenvertrouwenspersoon u helpen bij het schrijven van deze brief. De brief stuurt u naar de Klachtencommissie. Het adres vindt u in de adressenlijst van deze folder. 24

25 Bemiddeling, klachtenbehandeling en uitspraak De voorzitter van de Klachtencommissie kan voorstellen eerst een bemiddelaar in te schakelen. U bent niet verplicht dit voorstel te accepteren. Als de bemiddeling niet tot een oplossing leidt, wordt degene op wie uw klacht betrekking heeft gevraagd om een schriftelijk reactie. De Klachtencommissie zal u beiden uitnodigen voor een hoorzitting. U mag iemand meenemen naar dit gesprek. Bijvoorbeeld een familielid of de patiëntenvertrouwenspersoon. Uitspraak Binnen vier weken na ontvangst van uw klacht, of binnen twee weken in het geval van een BOPZ- klacht, doet de Klachtencommissie een uitspraak. Daarvan ontvangt u schriftelijk bericht. Er zijn drie mogelijkheden. De commissie verklaart uw klacht: Gegrond (men geeft u gelijk). Gedeeltelijk gegrond (u krijgt op sommige punten gelijk, maar op andere niet). Ongegrond (men geeft u geen gelijk). Tegen de uitspraak van de Klachtencommissie kunt u in principe niet in beroep gaan. Een uitzondering vormen de uitspraken over BOPZ- klachten. Hiertegen kunt u wel in beroep gaan. 25

26 Hoofdstuk 6 Adressen en telefoonnummers Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) van Inforsa (onderdeel van Arkin) Vlaardingenlaan AW Amsterdam Geestelijk verzorger Kees Kooij: humanistisch raadsman / geestelijk verzorger Tel: Renée Everard: geestelijk verzorgster Tel: Adem Köse: Islamitisch geestelijk verzorger Tel: , Schriftelijk: via interne post (HP 67-15) Patiëntenvertrouwenspersoon Marianne Peters Tel: / Kunt u de PVP voor gedurende langere tijd niet bereiken? Bel dan de helpdesk van stichting PVP: of mail naar: 26

27 Voor meer informatie en bij klachten over de PVP: Stichting PVP F.C. Dondersstraat JA Utrecht. Tel: Familievertrouwenspersoon Olga Gorbatsjewa Tel: Kees Kooij Tel: Schriftelijk: Arkin Stafdienst zorgontwikkeling Postbus AW Amsterdam Cliëntenraad Inforsa Ina Kramer: coach / ondersteuner Tel: Schriftelijk: via interne post (HP A 500) 27

28 Naastbetrokkenenraad De raad is iedere donderdagmiddag bereikbaar. Tel: Schriftelijk: Arkin Naastbetrokkenenraad Klaprozenweg NN Amsterdam (interne post HP 1-18) Geneesheer-directeur Arkin Schriftelijk: Arkin Bureau Geneesheer-directeur WG-plein SH Amsterdam (interne post HP 5-2) Klachtencommissie Schriftelijk: Klachtencommissie Arkin Antwoordnummer VC Amsterdam oktober 2012 IN/B

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Rechten en plichten bij opname

Rechten en plichten bij opname Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Rechten en plichten bij opname Informatie voor cliënten >> Bij opname ontvangt u een kopie van de huisregels van ggze Wanneer u bij GGzE wordt opgenomen,

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht en wat te doen als u vindt dat het beter kan Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht Familie en vrienden vormen een deel van de sociale omgeving

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Algemeen Bent u ontevreden of heeft u een klacht? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Bent u ontevreden over zaken in het ziekenhuis?... 3 Heeft u een klacht over de Spoedpost in ons ziekenhuis?... 4 Bureau

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang

Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang Informatie voor cliënten Behandeling onder dwang Inleiding Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, heeft u als cliënt van GGZ ingeest verschillende rechten. In deze brochure

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg!

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg! Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg! DE KWALITEITS- CRITERIA OP EEN RIJ Welkom! U hebt een stoma of u krijgt binnenkort een stoma. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie