Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten"

Transcriptie

1 Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk1 Inleiding Welkom Kliniek Intensieve Behandeling Hoofdstuk 2 Behandeling en begeleiding Invloed tijdens de behandeling Inhoud behandeling Dwangbehandeling Hoofdstuk 3 Steun, advies en belangenbehartiging. 17 Hoofdstuk 4 Het cliëntendossier Hoofdstuk 5 Indienen van klachten Hoofdstuk 6 Adressen en telefoonnummers

3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Welkom! Welkom bij de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) van Inforsa. Met deze folder willen we u inlichten over wat u van ons mag en kan verwachten en ook hoe we samen met u, uw opname hier zo prettig en zinvol mogelijk kunnen laten zijn. In deze folder vindt u eerst informatie over de behandeling en begeleiding, vervolgens informatie over steun, advies en belangenbehartiging, het indienen van klachten, uw cliëntendossier en er wordt afgesloten met een adres- en telefoonlijst. In de inleiding wordt verder nog beschreven waar de KIB uit bestaat, informatie over de behandelvraag en veiligheid op de KIB. 1.2 De Kliniek Intensieve Behandeling U bent opgenomen bij de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) van Inforsa, onderdeel van stichting Arkin. Samen met de Langdurig Intensieve Zorg (LIZ) vormt de KIB het cluster Klinisch Intensief. De KIB bestaat uit vier behandelafdelingen Twee Instroomafdelingen (Instroom I en II), een Uitstroom-afdeling en de KIB Kortdurend. Iedere afdeling heeft negen cliëntenkamers, een comfortroom, een ruime woonkamer, een luxe keuken en, op de uitstroom afdeling na, een afzonderingskamer. Over het algemeen worden cliënten opgenomen op één van de Instroom-afdelingen en wordt er gedurende de behandeling gekeken of er doorgestroomd kan worden naar de Uitstroom- 3

4 Fotografie Kees Keuch afdeling. Op de uitstroomafdeling is de begeleiding minder intensief en wordt er meer naar zelfstandigheid toegewerkt. Op de KIB Kortdurend worden cliënten opgenomen die door een andere Arkin-voorziening worden doorverwezen. De behandelingen zijn intensief en gericht op de behandelvraag die door uw verwijzer is gesteld. De cliënten die op de KIB zijn opgenomen, hebben over het algemeen een civiel rechtelijke maatregel zoals bijvoorbeeld een Rechtelijke Machtiging (RM). Meer informatie over deze maatregelen kunt u aan uw behandelaar vragen. Wij doen er alles aan om het leven in de kliniek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Veiligheid voor u, uw medecliënten en onze medewerkers is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Samenleven houdt ook samenwerken in en duidelijke afspraken horen daarbij. Zo zijn er afspraken over hoe we omgaan met elkaar, het gebruik van voorzieningen en het 4

5 ontvangen van bezoek. U vindt meer daarover in de Huisregels van de Vlaardingenlaan, waarvan u een eigen exemplaar kunt krijgen. In deze folder wordt beschreven wat u van de behandeling kunt verwachten, wat uw rechten en plichten zijn en bij wie u terecht kunt met vragen en klachten. Ook staan de beschikbare activiteiten en diensten omschreven. Zo weet u precies waar u aan toe bent gedurende uw verblijf in onze kliniek. Waar in deze folder hij staat geschreven, kan met evenveel recht de zij-vorm worden gelezen. 5

6 Hoofdstuk 2 Behandeling en begeleiding In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke invloed u heeft op de behandeling, de inhoud van de behandeling inclusief therapie- en trainingsaanbod, vervolgens wordt u ingelicht over maatschappelijk werk, verlofbureau en er wordt afgesloten met een omschrijving over dwangbehandeling en middelen en maatregelen. Op de KIB heeft iedere cliënt twee persoonlijk begeleiders (pb ers). Zij zijn uw eerste aanspreekpunt. Met vragen en verzoeken kunt u altijd bij hen terecht. Samen met uw pb ers stelt u een verpleegplan en signaleringsplan op. Daarnaast heeft u een behandelaar. Dat is een psychiater die samenwerkt met een arts assistent (psychiater in opleiding) en een psycholoog. Zij maken deel uit van het behandelteam en stellen in nauwe samenwerking met u een behandelplan op. 2.1 Invloed tijdens de behandeling Tijdens de behandeling kunt u invloed blijven uitoefenen. Het behandelteam bespreekt de lopende zaken elke week in een patiëntenbespreking. Daarnaast is er om de negen weken (voor de KIB Kortdurend is dit om de vier weken) een behandelplanbespreking waarin het behandelbeleid voor de komende periode wordt bepaald. Deze besprekingen geven u de gelegenheid om mee te praten, vragen te stellen en verzoeken in te dienen. Met uw pb er bespreekt u voor elke behandelplanbespreking wat u van de behandeling vindt. Uw mening wordt in het verslag opgenomen. 6

7 U kunt bij een deel van de behandelplanbespreking aanwezig zijn. Hiervoor krijgt u een uitnodiging. Als u een verzoek heeft, kunt dat op een verzoekbriefje schrijven. Deze verzoekbriefjes liggen op het verpleegkundig kantoor van uw afdeling en kunt u daar ook inleveren. Tijdens de eerstvolgende patiënten- of behandelplanbespreking wordt uw verzoek besproken. Na de bespreking hoort u of uw verzoek kan worden ingewilligd. Via een verzoekbriefje kunt u ook een (extra) gesprek met uw behandelaar aanvragen. 2.2 Inhoud behandelingen De behandelingen die geboden worden op de KIB zijn op maat gemaakt naar aanleiding van de reden dat u hier bent en hebben dan ook verschillende doelen. Het doel van uw behandeling wordt samen met u vastgesteld. Vaktherapieën De therapieën vinden meestal in een groep, soms individueel, plaats en de nadruk ligt niet op praten, maar op doen. Tijdens de observatieperiode (eerste 3 weken van de behandeling) maakt u kennis met de verschillende therapievormen. Via de persoonlijk begeleider kunt u aangeven dat u geïnteresseerd bent in een van deze therapieën. In samenspraak met uw behandelaar/begeleider en de vaktherapeut wordt gekeken of u kunt starten en met welke doelen. Het gaat om de volgende therapieën: 7

8 Fotografie Kees Keuch Muziektherapie Muziektherapie is een therapievorm waarbij gebruik wordt gemaakt van muziek. Er kan individueel muziek gemaakt worden of in groepsverband. Wij beschikken over een prachtige muziekruimte. Beeldende therapie In beeldende therapie kun je werken aan dingen die je bezig houden, die je moeilijk vindt, die je wilt veranderen en dingen die je van jezelf (niet) goed begrijpt. Schilderen, tekenen, boetseren, werken met papier, krijt of steen zijn allemaal materialen die je hierbij kunt gebruiken. Psychomotorische therapie. PMT is een therapie, waarbij je leert door te doen en te 8

9 bewegen. Je kunt hierbij denken aan verschillende sporten, maar ook aan bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, oefeningen die gaan over vertrouwen, rollenspellen, oefeningen waarbij je lichaamsignalen leert herkennen enz. Cognitieve gedragstherapie (CGT) Dit is een therapievorm die werkzaam is bij veel soorten psychische klachten, bijvoorbeeld angst, somberheid en psychose. Gevoelens worden voor een deel bepaald door gedachten, die weer kunnen leiden tot ongewenst of ongewild gedrag. Bij CGT kunt u samen met een psycholoog onderzoeken hoe dat bij u werkt. U kunt dan anders leren denken en/of anders leren doen, waardoor de klachten kunnen verminderen. Trainingen Ook de trainingen worden meestal in een groep gegeven. Het gaat om: Psycho-educatie; basistraining en specialistische training Deze training wordt in principe door alle cliënten gevolgd. U krijgt informatie over uw ziektebeeld, de oorzaken en de behandelmogelijkheden. Ook leert u wat u zelf kunt doen om terugval te voorkomen. Agressiehantering Held zonder geweld Doel is dat je goed met gevoelens van irritatie, boosheid, woede of agressie leert omgaan en dat je je doel bereikt zonder dat anderen daar schade van ondervinden. Een belangrijk onderdeel hierin is werken aan sociale vaardigheden die nodig zijn om bovenstaande te bereiken. 9

10 Liberman Omgaan met verslaving Leren herkennen van signalen die meespelen bij alcohol en drugsgebruik. Wat doen bepaalde middelen met je lichaam en geest en hier vanuit komen tot een persoonlijk doel en vaardigheden ontwikkelen om schade tegen te gaan. Metacognitieve training Op een speelse en leuke manier bezig zijn met de manier van denken. Stilstaan bij automatische gedachtes die iedereen heeft als we iets zien, en helpen belemmeringen voorkomen. Health 4U Dit is een training die kan bijdragen aan het veranderen van ongezonde gewoonten, het bestrijden van overgewicht en het verbeteren van uw conditie. De kracht van deze training zit in de sfeer tijdens de bijeenkomsten; er moet niets en er worden geen ongevraagde adviezen gegeven.de groep richt zich op de positieve aspecten van gezondheid. Het behandelteam bepaalt samen met u welke therapie(ën) en/of training(en) u gaat volgen. Kort na uw opname geven de trainers uitleg over het trainingsaanbod. Zodra een training van start gaat waarin plaats is, krijgt u een uitnodiging. Hierin staat de dag, het tijdstip, de locatie en de naam van de trainer. 10

11 Maatschappelijk Werk Maatschappelijk Werk maakt deel uit van het behandelteam. Maatschappelijk Werk helpt bij het op orde brengen van uw sociaal-maatschappelijke zaken. De medewerker van Maatschappelijk Werk: houdt gesprekken met u over uw sociale contacten; maakt kennis met uw sociale netwerk; voert familiegesprekken; probeert vrienden/familie op te sporen die u uit het oog bent verloren; Tevens helpt het maatschappelijk werk u met het op orde brengen van zaken op het materiële vlak. het verstrekken van zakgeld; het zo nodig aanvragen van bewindvoering. ondersteunen bij juridische en administratieve zaken. U kunt in contact komen met Maatschappelijk Werk door een verzoekbriefje in te vullen op uw afdeling. Wij geven uw verzoek door, waarna Maatschappelijk Werk contact met u opneemt om een afspraak te maken. Vrijheden en verlof U bent opgenomen in een gesloten kliniek. Dit betekent dat u de kliniek niet zonder toestemming mag verlaten. Wij streven 11

12 er echter naar om u zo veel mogelijk vrijheden te geven, in overeenstemming met de behandeling. Binnen, en zodra dat mogelijk is, ook buiten de kliniek (verlof). Uw pb er stelt samen met u een vrijhedenstappenplan en een verlofplan op. Vrijheden en verlof zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan uw persoonlijke behandeldoelen. Als u vrijheden heeft is het verlofbureau er om u te ondersteunen bij activiteiten buiten. Ook als u onbegeleide vrijheden heeft en het leuk vind om eens met iemand op pad te gaan bent u bij het verlofbureau bij het juiste adres. Verlof kunt u aanvragen bij het behandelteam door middel van een verzoekbriefje. Meer informatie over het verlofbureau kunt u vinden op de afdeling. Activiteiten U kunt deelnemen aan allerlei ontspannende activiteiten, maar bijvoorbeeld ook onderwijs volgen of trajectbegeleiding. Het is net als de therapieën en trainingen een goede manier om vaardigheden te oefenen of aan te leren. Activiteitenprogramma Individuele activiteiten en groepsactiviteiten zoals creatieve handvaardigheid, keramiek, doen van gezelschapsspelletjes, 12

13 Fotografie Kees Keuch onderhoud van de tuin en koken. Gezelligheid, ontspannend bezig zijn, afleiding en nieuwe vaardigheden leren staan centraal. Sport. Lichaamsbeweging helpt bij het leeg maken van je hoofd, het maakt je gezonder en het geeft je meer energie. Er zijn tal van mogelijkheden om te bewegen met de sportbegeleiders. Individueel of in een groep. Onderwijs. Taalcursus, rekencursus, computercursus, huiswerk-begeleiding, kaligrafie en schoonschrijven. Overige activiteiten Filmavonden, jaarlijkse barbecue, activiteiten rondom Koninginnedag, Kerstmis en Sinterklaas, Suikerfeest, sporttoernooien, etc. Wanneer u wilt deelnemen aan activiteiten kunt u zich aanmelden bij uw pb er. 13

14 2.3 Dwangbehandeling Wij doen er binnen de KIB alles aan om gevaarlijke situaties te voorkomen. Toch gaat het wel eens mis en soms is dwangbehandeling noodzakelijk. Dwangbehandeling betekent dat uw behandelplan wordt uitgevoerd ondanks uw verzet daartegen. De regels omtrent dwangbehandeling zijn vastgelegd in de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Uw behandelend arts zal eerst een second opinion van een onafhankelijke psychiater vragen voordat tot dwangbehandeling kan worden overgegaan. U mag hierover altijd contact opnemen met: Uw advocaat De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) De Klachtencommissie Aan dwangbehandeling is niet altijd een wettelijke termijn verbonden maar deze wordt wel regelmatig getoetst. Wij proberen deze termijn zo kort mogelijk te houden. Uw psychiater zal steeds samen met u naar een oplossing zoeken. Middelen en Maatregelen Middelen of Maatregelen zijn noodmaatregelen die alleen mogen worden toegepast in een acute en tijdelijke noodsituatie. Hiervan is sprake als u een acuut gevaar voor uzelf of voor anderen vormt. Dit soort situaties zijn ingrijpend en wij doen er dan ook alles aan die te voorkomen. Wanneer wij Middelen of Maatregelen inzetten, leggen wij precies uit waarom wij dat doen. 14

15 Fotografie Robert Tjalondo De regels omtrent Middelen of Maatregelen zijn vastgelegd in de wet BOPZ. Maatregelen en middelen kunnen zijn: Comfortrooms In de KIB zijn comfortrooms. Een comfortroom is een ruimte op de afdeling waar u zich even kunt terugtrekken als u gespannen bent. Het is een zo comfortabel mogelijk ingerichte kamer die niet kan worden afgesloten. U kunt hier gebruik maken van internet, dvd of televisie kijken, uw eigen muziek luisteren. De ruimte kan met behulp van de lampen geheel naar eigen wens worden verlicht, bijvoorbeeld afhankelijk van uw stemming. Afzondering Afzondering houdt in dat u tijdelijk wordt ingesloten op uw eigen kamer of in een aparte afzonderingskamer. Mogelijk gevaarlijke voorwerpen worden uit uw kamer gehaald. Een afzonderingsperiode wordt altijd met u nabesproken door een onafhankelijk deskundige. 15

16 Medicatie Omdat het bij Middelen of Maatregelen om een tijdelijke noodsituatie gaat, mag u geen medicijnen toegediend krijgen die langer werken dan een week. Middelen of Maatregelen mogen in principe niet langer dan zeven dagen achter elkaar worden ingezet. Als het noodzakelijk is dat de toepassing langer duurt dan moet uw behandelplan worden aangepast. Wij doen er alles aan om de periode dat noodmiddelen worden ingezet zo kort mogelijk te houden. 16

17 Hoofdstuk 3 Steun, advies en belangenbehartiging Met vragen of voor steun en advies kunt u altijd terecht bij uw pb er. Ook de andere medewerkers in de kliniek en uw behandelaar luisteren naar u en steunen u waar mogelijk. Toch kan het prettig zijn om ook eens met iemand anders te praten. Bijvoorbeeld met iemand die aandacht heeft voor uw religie of levensovertuiging. Of met iemand die u kan helpen bij praktische zaken. Er zijn verschillende personen en instanties die u èn uw familieleden of andere naastbetrokkenen graag helpen. Ervaringsdeskundigen Het is nogal wat om opgenomen te worden in een gesloten kliniek. Uw bewegingsvrijheid wordt beperkt en u bent verplicht om deel te nemen aan allerlei behandelingen. Het kan prettig zijn om daar met iemand over te praten die uit eigen ervaring weet hoe dat voelt. U kunt een afspraak maken met een van de ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige biedt een luisterend oor, ondersteunt u en geeft advies. Raadpleeg voor meer informatie en contactgegevens de folder over ervaringsdeskundigen. De folder is verkrijgbaar op uw afdeling. Geestelijk verzorgers U kunt in de kliniek ook altijd terecht bij een van onze geestelijk verzorgers. U heeft de keuze uit een pastoraal medewerker, een humanistisch raadsman en een islamitisch geestelijk verzorger. Met een geestelijk verzorger kunt u overal over praten. Over leuke dingen en dingen die u dwars zitten, over gevoelens en gebeurtenissen maar ook over 17

18 levensvragen of over uw geloof. Misschien wilt u samen bidden of een kaarsje voor iemand aansteken. De geestelijk verzorgers hebben een beroepsgeheim. De gesprekken die u voert staan los van uw behandeling en u hoeft niet bang te zijn dat er iets wordt doorverteld. Er is één uitzondering op deze regel. De geheimhoudingsplicht geldt niet bij een (dreigende) calamiteit. De contactgegevens van de geestelijk verzorgers staan in de adressenlijst van deze folder. Mocht u liever contact hebben met een geestelijk verzorger die niet aan de kliniek is verbonden dan is dat ook mogelijk. Wij maken graag een afspraak voor u. Patiëntenvertrouwenspersoon U kunt bij een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) terecht voor vragen of klachten waar u met uw behandelaar niet uitkomt. De PVP is niet in dienst van Inforsa, maar bij een onafhankelijke stichting en werkt volledig onafhankelijk. Hij weet precies welke rechten en plichten u heeft als cliënt. De PVP kan: Helpen bij de voorbereiding van gesprekken waarin u uw wensen of klachten kenbaar wilt maken. Ondersteuning bieden tijdens deze gesprekken. Helpen bij het schriftelijk indienen van een klacht wanneer gesprekken niet helpen. Bijstaan tijdens de klachtenbehandeling. 18

19 Als u een afspraak wilt maken met de PVP kunt u zelf contact opnemen. U kunt hiervoor altijd gebruik maken van de telefoon op de afdeling. De contactgegevens vindt u in de adressenlijst van deze folder. Familievertrouwenspersoon De familievertrouwenspersoon is er voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten van Inforsa. De familievertrouwenspersoon kan: Informatie geven over de geestelijke gezondheidszorg. Adviseren/ondersteunen bij gesprekken met de behandelaar. Adviseren bij het indienen van een klacht. De contactgegevens vindt u in de adressenlijst van deze folder. Cliëntenraad De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen en geeft vorm en inhoud aan de medezeggenschap van cliënten van Inforsa. De Cliëntenraad vergadert over zaken van algemeen belang, zoals dagbesteding of de huisregels. Privéproblemen komen niet aan bod. Als de directie een belangrijke beslissing moet nemen op het gebied van de zorg mag de Cliëntenraad meedenken èn meebeslissen. Wilt u ook invloed hebben op het beleid van de kliniek? Als cliënt van de KIB kunt u lid worden van de Cliëntenraad. 19

20 Meer informatie vindt u in de cliëntenraadfolder die op uw afdeling verkrijgbaar is. De contactgegevens van de Cliëntenraad staan ook in de adressenlijst van deze folder. Naastbetrokkenenraad De Naastbetrokkenenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de naastbetrokkenen van mensen die in zorg zijn bij Arkin. De naastbetrokkenen zijn familie, vrienden of andere personen die voor u belangrijk zijn. De Raad streeft er naar dat naastbetrokkenen actief worden geïnformeerd, geadviseerd, gesteund en indien gewenst ook worden behandeld. Naastbetrokkenen kunnen zelf contact opnemen met de Naastbetrokkenenraad. De contactgegevens vindt u in de adressenlijst van deze folder. 20

21 Hoofdstuk 4 Het cliëntendossier Uw gegevens worden in een elektronisch dossier bewaard. Wij noemen dit het cliëntendossier. Het dossier bevat bijvoorbeeld uw behandelplan, de voortgang van uw behandeling en de resultaten van onderzoeken. De toegang tot het dossier is geregeld in het Privacyreglement van Arkin. Inzage in uw dossier U heeft het recht om te weten wat er in uw dossier staat. Als u uw dossier wilt inzien dan kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. U bekijkt uw dossier samen met hem zodat uw behandelaar eventueel uitleg kan geven. U kunt ook een kopie vragen van uw dossier of delen daarvan. Wanneer u het niet eens bent met wat er over u geschreven staat dan kunt u uw eigen verhaal opschrijven. Dit wordt aan het dossier toegevoegd. Ook is het mogelijk uw dagrapportage en/of uw weekevaluatie in te zien. Vernietiging van uw dossier Inforsa bewaart uw gegevens na uitschrijving in principe minstens vijftien jaar. U kunt echter vragen om uw dossier eerder te laten vernietigen. U dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de geneesheer-directeur. In het geval van gedwongen opname mag volgens de wet het vernietigen van het dossier echter niet eerder dan vijf jaar na ontslag. Onderzoek Om de kwaliteit van onze zorg te kunnen waarborgen zullen wij bepaalde geanonimiseerde gegevens gebruiken voor onderzoek en mogelijk publicatie. Uiteraard vragen wij u om 21

22 gerichte toestemming voor gebruik van uw gegevens indien deze ondanks anonimiteit herleidbaar zijn. Uw behandelaar kan daarover meer informatie geven. Verzoek om vernietiging van uw dossier kunt u schriftelijk indienen bij de geneesheer-directeur van Arkin. De contactgegevens vindt u in de adressenlijst van deze folder. 22

23 Hoofdstuk 5 Indienen van klachten Wij spannen ons in om u binnen de KIB zo zorgvuldig mogelijk te behandelen en te bejegenen. Mocht er desondanks onvrede zijn dan kunt u een klacht indienen. Misschien bent u het niet eens over besluiten met betrekking tot uw behandeling of vindt u dat u niet respectvol bent behandeld. Het is goed om uw klacht altijd eerst te bespreken met de betreffende behandelaar of medewerker. Als dat niet werkt kunt u zich wenden tot de leidinggevende van de afdeling, de geneesheer-directeur of een patiëntenvertrouwenspersoon. Mocht ook dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. U mag een klacht natuurlijk ook direct bij deze commissie indienen. Klachtencommissie voor cliënten De Klachtencommissie bestaat uit personen die onafhankelijk zijn van de ggz-instellingen en uit medewerkers van ggzinstellingen. Bij de behandeling van klachten wordt altijd een onafhankelijke werkcommissie gevormd. Als u een klacht heeft over de KIB zitten in die werkcommissie dus geen vertegenwoordigers van Inforsa. Bijzonder klachtrecht bij onvrijwillige opname Voor cliënten die onvrijwillig zijn opgenomen, geldt een bijzonder klachtrecht. Dit recht is vastgelegd in de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Een BOPZ-klacht kan betrekking hebben op de volgende situaties: 23

24 Het overeengekomen behandelpan wordt niet uitgevoerd. Er wordt besloten dat u wilsonbekwaam bent. Er wordt besloten tot dwangbehandeling. Er wordt besloten Middelen en Maatregelen toe te passen. Uw recht om bezoek te ontvangen, te telefoneren of vrij te bewegen wordt beperkt. Er wordt besloten uw post te doorzoeken op gevaarlijke voorwerpen. Als u een BOPZ-klacht indient, kunt u bij de Klachtencommissie om schorsing vragen. Schorsing betekent dat de beslissing waarover u klaagt niet (verder) uitgevoerd zal worden totdat de Klachtencommissie heeft geoordeeld over uw klacht. Bij de behandeling van een BOPZ-klacht zitten er altijd een psychiater en een jurist in de Klachtencommissie. Klachtenprocedure De klachtenprocedure gaat als volgt. U schrijft een brief aan de Klachtencommissie waarin u vermeldt: De gebeurtenis waar u klacht betrekking op heeft. Wanneer de gebeurtenis plaatsvond. Tegen wie de klacht is gericht. Wat uw klacht is. Vergeet niet uw naam, de datum, uw handtekening en de afdeling waar u verblijft in de brief te vermelden. Als u wilt kan de patiëntenvertrouwenspersoon u helpen bij het schrijven van deze brief. De brief stuurt u naar de Klachtencommissie. Het adres vindt u in de adressenlijst van deze folder. 24

25 Bemiddeling, klachtenbehandeling en uitspraak De voorzitter van de Klachtencommissie kan voorstellen eerst een bemiddelaar in te schakelen. U bent niet verplicht dit voorstel te accepteren. Als de bemiddeling niet tot een oplossing leidt, wordt degene op wie uw klacht betrekking heeft gevraagd om een schriftelijk reactie. De Klachtencommissie zal u beiden uitnodigen voor een hoorzitting. U mag iemand meenemen naar dit gesprek. Bijvoorbeeld een familielid of de patiëntenvertrouwenspersoon. Uitspraak Binnen vier weken na ontvangst van uw klacht, of binnen twee weken in het geval van een BOPZ- klacht, doet de Klachtencommissie een uitspraak. Daarvan ontvangt u schriftelijk bericht. Er zijn drie mogelijkheden. De commissie verklaart uw klacht: Gegrond (men geeft u gelijk). Gedeeltelijk gegrond (u krijgt op sommige punten gelijk, maar op andere niet). Ongegrond (men geeft u geen gelijk). Tegen de uitspraak van de Klachtencommissie kunt u in principe niet in beroep gaan. Een uitzondering vormen de uitspraken over BOPZ- klachten. Hiertegen kunt u wel in beroep gaan. 25

26 Hoofdstuk 6 Adressen en telefoonnummers Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) van Inforsa (onderdeel van Arkin) Vlaardingenlaan AW Amsterdam Geestelijk verzorger Kees Kooij: humanistisch raadsman / geestelijk verzorger Tel: Renée Everard: geestelijk verzorgster Tel: Adem Köse: Islamitisch geestelijk verzorger Tel: , Schriftelijk: via interne post (HP 67-15) Patiëntenvertrouwenspersoon Marianne Peters Tel: / Kunt u de PVP voor gedurende langere tijd niet bereiken? Bel dan de helpdesk van stichting PVP: of mail naar: 26

27 Voor meer informatie en bij klachten over de PVP: Stichting PVP F.C. Dondersstraat JA Utrecht. Tel: Familievertrouwenspersoon Olga Gorbatsjewa Tel: Kees Kooij Tel: Schriftelijk: Arkin Stafdienst zorgontwikkeling Postbus AW Amsterdam Cliëntenraad Inforsa Ina Kramer: coach / ondersteuner Tel: Schriftelijk: via interne post (HP A 500) 27

28 Naastbetrokkenenraad De raad is iedere donderdagmiddag bereikbaar. Tel: Schriftelijk: Arkin Naastbetrokkenenraad Klaprozenweg NN Amsterdam (interne post HP 1-18) Geneesheer-directeur Arkin Schriftelijk: Arkin Bureau Geneesheer-directeur WG-plein SH Amsterdam (interne post HP 5-2) Klachtencommissie Schriftelijk: Klachtencommissie Arkin Antwoordnummer VC Amsterdam oktober 2012 IN/B

Uw klachten, onze zorg

Uw klachten, onze zorg Uw klachten, onze zorg INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Klachten? Wij horen graag van u. Blijven rondlopen met klachten lost niets op. Integendeel, het staat uw behandeling in de weg; niemand

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen:

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen: Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) voor cliënt en naastbetrokkene. Deze folder geeft u informatie over wat

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ Onafhankelijke klachtencommissie Wet WKCZ en wet BOPZ Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

Klachtencommissie cliënten

Klachtencommissie cliënten Klachtencommissie cliënten Klachten Klachtbehandeling www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Informatie over. de kliniek intensieve behandeling. Onderdeel van Arkin

Informatie over. de kliniek intensieve behandeling. Onderdeel van Arkin Informatie over de kliniek intensieve behandeling Onderdeel van Arkin Inhoudsopgave Inleiding............................ 3 Doelstellingen......................... 3 Cliënten............................

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Gedwongen opname (BOPZ)

Gedwongen opname (BOPZ) PSYCHIATRIE Gedwongen opname (BOPZ) In Bewaring Stelling en Rechterlijke Machtiging Deze folder geeft algemene informatie over een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen 2 Inhoud 1 Wat is een klacht 5 2 Wat kunt u doen als u een klacht heeft 6 3 Wie kunnen een klacht indienen 8 4 Hoe kunt

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Wat is een klacht? pag 1 2. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? pag 2 3. De klachtencommissie pag 2 4.

Nadere informatie

Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord. Klachten. Klachtbehandeling

Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord. Klachten. Klachtbehandeling Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord Klachten Klachtbehandeling In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Rechten tijdens behandeling

Rechten tijdens behandeling Rechten tijdens behandeling informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wetgeving 2 Behandelaar en behandeling 3 Dossier 4 Mijn rechten en plichten 5 Geheimhoudingsplicht 6 Klachten 7 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Gedwongen opname. informatie voor cliënten

Gedwongen opname. informatie voor cliënten Gedwongen opname informatie voor cliënten Inhoud 1 Voorwoord 1 Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 1 Inbewaringstelling (ibs) 3 Rechterlijke machtiging (rm) 7 Recht op een behandelplan 7 Schadevergoeding

Nadere informatie

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl Klachtencommissie Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. Deze brochure gaat specifiek over de klachtenregeling

Nadere informatie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie Een klacht indienen bij de klachtencommissie Wat houdt dat in? Informatie voor cliënten van GGNet en hun familie/naastbetrokkenen Inhoudsopgave Recht op het indienen van een klacht...1 Patiënten- en familievertrouwenspersonen...2

Nadere informatie

De klachtencommissie. cliënten

De klachtencommissie. cliënten De klachtencommissie cliënten Als u een klacht hebt, is het van belang dat GGZ Delfland dat van u hoort. In de brochure Hebt u een klacht? Laat het ons weten! staat hoe u op de juiste wijze een klacht

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten Wat kunt u doen als u een klacht heeft? GGz Breburg biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, zo goed mogelijk afgestemd op uw

Nadere informatie

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten Dwangtoepassing informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat zijn middelen of maatregelen? 2 Wie neemt de beslissing? 2 Dwangmiddelenregister 2 Hoe lang? 3 Beëindiging 3 Hulp bij problemen met middelen

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? Laat het ons weten! In het Sinai Centrum besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid rondom onze zorgverlening. Wij doen dit onder andere aan de hand van

Nadere informatie

Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.3.2.33 Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis algemene informatie bronnen www.pvp.nl, 2008 In deze brochure staat informatie over het indienen

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum richt zich op de mogelijkheden van een cliënt. wij kijken naar wat hij wel kan, niet naar

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 U W R E C H T S P O S I T I E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 De voorwaardelijke machtiging 5 Het behandelingsplan (de voorwaarden)

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een voorwaardelijke machtiging? Wie mogen een voorwaardelijke machtiging

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Klachten over het verblijf op de afdeling psychiatrie

Klachten over het verblijf op de afdeling psychiatrie Klachten over het verblijf op de afdeling psychiatrie Gebaseerd op de gelijknamige brochure van de Stichting PVP Uitgave 2008 Inhoud Inleiding 2 Wat is een klacht? 2 Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Klachten en klachtenregeling Informatie voor ouders

Klachten en klachtenregeling Informatie voor ouders Klachten en klachtenregeling Informatie voor ouders Welkom De tekst in deze brochure is een samenvatting van de officiële klachtenregeling van GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen. U kunt de volledige tekst

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Hulp bij psychische problemen In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Heeft u last van somberheid, angst of piekeren? Of bent u gespannen of verward?

Nadere informatie

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 Voorwoord Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening op de psychiatrische afdeling van OLVG op locatie West, heeft u het recht

Nadere informatie

High Care - Kastanjehof

High Care - Kastanjehof High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie Inhoudsopgave Wat...Pagina Inleiding...2 Voor wie...3 Aanmelding...3 Behandelaanbod...3

Nadere informatie

De klachtencommissie Informatie voor patiënten

De klachtencommissie Informatie voor patiënten De klachtencommissie Informatie voor patiënten Als u bij ons in behandeling bent, doen wij er alles aan om u zo goed en zorgvuldig mogelijk te helpen. Soms gaat daarbij helaas iets mis. Bent u het ergens

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten Inbewaringstelling Informatie voor patiënten Inbewaringstelling In deze folder vindt u informatie over de inbewaringstelling (IBS). Inbewaringstelling Inleiding In de afgelopen jaren zijn er voor de (geestelijke)

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Klachten. over behandeling en verblijf FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: EDDY WESTVEER FOTO: EDDY WESTVEER

Klachten. over behandeling en verblijf FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: EDDY WESTVEER FOTO: EDDY WESTVEER Klachten over behandeling en verblijf 2 K L A C H T E N O V E R U W B E H A N D E L I N G E N V E R B L I J F K L A C H T E N O V E R U W B E H A N D E L I N G E N V E R B L I J F 3 Inhoud P A G I N A

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Klachtenbehandeling. voor cliënten van de Viersprong

Klachtenbehandeling. voor cliënten van de Viersprong Klachtenbehandeling voor cliënten van de Viersprong 2 Voor cliënten in Amsterdam: Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken t.a.v. mevrouw M. Spreij, ambtelijk secretaris Postbus 74077 1070 BB Amsterdam

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten

Heeft u een klacht? Laat het ons weten Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Klachtenreglement de Bascule

Klachtenreglement de Bascule Klachtenreglement de Bascule Informatie voor cliënten Pagina 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. Informatie en ondersteuning bij onvrede en klachten 3 1.1 De klachtenfunctionaris 3 1.2 Vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Regels rond een gedwongen opname

Regels rond een gedwongen opname Regels rond een gedwongen opname Een gedwongen opname is een ingrijpende maatregel. In Nederland vindt een gedwongen opname niet zomaar plaats: de burgemeester of de rechter beslist hierover. De burgemeester

Nadere informatie

Klachtenregeling. informatie voor cliënten

Klachtenregeling. informatie voor cliënten Klachtenregeling informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Twee soorten klachten 2 Advies en ondersteuning 2 Een klacht indienen 3 Behandeling van een klacht 4 Als u het niet eens bent met de beslissing

Nadere informatie

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen Gedwongen opname Informatie voor cliënten en betrokkenen Februari 2015 INHOUD 1. Inleiding blz 3 2. Gedwongen opname blz 4 3. Wanneer gedwongen opname? blz 5 4. Hoe verloopt de opname? blz 6 5. Hoe lang

Nadere informatie

Om uw belang te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichting is er een reglement opgesteld waarin het klachtrecht voor u is vastgelegd.

Om uw belang te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichting is er een reglement opgesteld waarin het klachtrecht voor u is vastgelegd. KLACHTENBEHANDELING VOOR CLIËNTEN WOORD VOORAF Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u klachten hebt over genomen beslissingen of de

Nadere informatie

Informatie over. de forensisch psychiatrische kliniek. Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam

Informatie over. de forensisch psychiatrische kliniek. Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam Bezoekadres Duivendrechtsekade 55 1096 AH Amsterdam Telefoon: 020-590 81 00 Voor verwijzers 020-590 81 50 (tel. opnamesecretariaat)

Nadere informatie

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Dé specialist bij verslaving onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Als u bij ons onder behandeling komt, heeft u een aantal rechten. Deze staan in verschillende

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Welkom bij Mentrum Kliniek Vlaardingenlaan Onze kliniek is er voor cliënten die in crisis zijn geraakt door

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Centrumlocatie. Klachten over het verblijf op de afdeling psychiatrie

Centrumlocatie. Klachten over het verblijf op de afdeling psychiatrie Centrumlocatie Klachten over het verblijf op de afdeling psychiatrie Inhoud Inleiding 3 Wat is een klacht? 3 Wat kan ik doen als ik een klacht heb? 4 De klachtencommissie 4 De patiëntenvertrouwenspersoon

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Patiëntenvertrouwenspersonen binnen Lentis zijn: Gerie Bulstra 06 44 06 47 82 en Marieke Rosing 06 54 31 55 42

Patiëntenvertrouwenspersonen binnen Lentis zijn: Gerie Bulstra 06 44 06 47 82 en Marieke Rosing 06 54 31 55 42 Maaltijden De warme maaltijden worden bereid in een centrale keuken. U kunt de maaltijd nuttigen op uw eigen kamer of in de gezamenlijke huiskamer. Het is ook mogelijk om de warme maaltijd te gebruiken

Nadere informatie

Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen

Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen INFORMATIE VOOR CLIËNTEN, NAASTEN EN VERWIJZERS Onderdeel van Arkin Wie zijn wij Het proces van ouder worden verloopt bij iedereen anders. Klachten die kunnen ontstaan

Nadere informatie

Klachten. Informatie voor patiënten

Klachten. Informatie voor patiënten Klachten Informatie voor patiënten Klachten In deze folder vindt u informatie over de manier waarop u een klacht kunt indienen. Klachten 1 Inleiding U bent bij Mondriaan terechtgekomen omdat het niet goed

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Aan de slag met psychische problemen Heeft u last van somberheid

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Wegwijzer voor naastbetrokkenen

Wegwijzer voor naastbetrokkenen Wegwijzer voor naastbetrokkenen Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin 1. Inleiding Als uw familielid of naaste psychische problemen en/of verslavingsproblemen heeft,

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Open opname afdeling kc 1.1

Open opname afdeling kc 1.1 Open opname afdeling kc 1.1 Volwassenen Open opname afdeling kc 1.1 Introductie We heten u welkom op de open opname afdeling kc 1.1. van Mondriaan. In deze folder geven wij u meer informatie over opname

Nadere informatie

Klachtenregeling. Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Klachtenregeling. Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Klachtenregeling Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden klachtenregeling wzh Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg van WoonZorgcentra

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten!

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenprocedure voor patiënten Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? De medewerkers van GGZ ingeest doen hun uiterste best om patiënten te behandelen op een manier die past bij hun wensen

Nadere informatie

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN Onderdeel van Arkin Informatie voor naastbetrokkenen van cliënten 1. Inleiding Als uw familielid of naaste psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Rechterlijke Machtigingen

Rechterlijke Machtigingen Rechterlijke Machtigingen Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Rechterlijke machtiging Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal

Nadere informatie

Rechterlijke Machtiging

Rechterlijke Machtiging Rechterlijke Machtiging Informatie voor patiënten Rechterlijke Machtiging In deze folder vindt u informatie over de rechterlijke machtigingen (RM). Rechterlijke Machtiging 1 Inleiding In de afgelopen jaren

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen De Wet Bopz i Informatie voor ouders en/of vertegenwoordigers van locatie de Schans in Halsteren Inhoud 1. Inleiding 3 2. Indicatiestelling & opname 4 3. Het

Nadere informatie

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin Onze eerste kennismaking informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Welkom bij PuntP. U bent via uw huisarts of een andere hulpverlener naar PuntP verwezen en binnenkort hebt u uw eerste afspraak. In

Nadere informatie

Informatieboekje wet BOPZ

Informatieboekje wet BOPZ Informatieboekje wet BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen Informatie over gedwongen opnames middels Rechterlijke Machtiging Inbewaringstelling en Middelen en Maatregelen Dit informatieboekje

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie Behandelhuis afdeling Psychiatrie U bent opgenomen of overweegt u te laten opnemen in het Behandelhuis van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem. Meer informatie hierover vindt u in deze folder.

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

Toepassing van Middelen en Maatregelen

Toepassing van Middelen en Maatregelen Toepassing van Middelen en Maatregelen 1. Inleiding 3 2. Wat zijn Middelen en Maatregelen? 3 3. Wanneer worden Middelen en Maatregelen 5 toegepast? 4. Wat is dwangbehandeling? 5 5. Wie is verantwoordelijk?

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling 1. Inleiding 3 2. Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 3 3. Wat is een in bewaringstellingn (IBS)? 4 4. Hoe loopt de procedure? 4 5. Hoe lang duurt een

Nadere informatie

Hebt u een klacht? Laat het ons weten!

Hebt u een klacht? Laat het ons weten! Hebt u een klacht? Laat het ons weten! GGZ Delfland doet haar best goede zorg te verlenen die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen

Nadere informatie

Klachtenregeling. voor cliënten

Klachtenregeling. voor cliënten Klachtenregeling voor cliënten 2 3 Luisterend oor Ons motto is: Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons! Uw mening telt. Maak deze daarom gerust kenbaar aan één van de bewonersvertrouwenspersonen.

Nadere informatie

Rechten en huisregels

Rechten en huisregels Rechten en huisregels Als u in behandeling bent bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg hebt u rechten. Die rechten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO

Nadere informatie

Informatie voor patiënten. met ruimte voor aantekeningen

Informatie voor patiënten. met ruimte voor aantekeningen Informatie voor patiënten met ruimte voor aantekeningen Informatie voor patiënten U bent naar ons verwezen door uw (huis)arts of medisch specialist. Wij informeren u graag over wat u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Klachtenbrochure. Wanneer u, als patiënt/cliënt van GGz Centraal, een klacht heeft. Brochure voor patiënten/cliënten van GGz Centraal

Klachtenbrochure. Wanneer u, als patiënt/cliënt van GGz Centraal, een klacht heeft. Brochure voor patiënten/cliënten van GGz Centraal Klachtenbrochure Wanneer u, als patiënt/cliënt van GGz Centraal, een klacht heeft Brochure voor patiënten/cliënten van GGz Centraal mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

September Klachtenregeling voor patiënten van het dr. Leo Kannerhuis

September Klachtenregeling voor patiënten van het dr. Leo Kannerhuis September 2017 Klachtenregeling voor patiënten van het dr. Leo Kannerhuis Inhoudsopgave Inleiding 3 Schema De afhandeling van een klacht 4 1. Klachtenregeling (met uitzondering van een Bopz-klacht) 5 Wat

Nadere informatie

High & Intensive Care

High & Intensive Care High & Intensive Care Waarom krijg ik deze folder? U bevindt zich in een (tijdelijk) ontregelde situatie die u niet zelf de baas meer bent. Het is in uw situatie nodig om intensieve begeleiding en behandeling

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie