Voorwoord. Ik wens u een goed studiejaar toe, met veel doorstromers naar een passende vervolgopleiding.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Ik wens u een goed studiejaar toe, met veel doorstromers naar een passende vervolgopleiding."

Transcriptie

1 3

2 44

3 Voorwoord Een nieuwe studie, een nieuw begin. De keuze voor een vervolgopleiding is voor veel leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo een spannend en intensief proces. Met een hbo-opleiding breekt immers een nieuwe fase aan. Hogeschool Inholland doet er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat bij een studiekeuze de juiste afwegingen worden gemaakt. Zo helpen we uw leerlingen bij een nieuwe, belangrijke stap in hun leven. Hogeschool Inholland is een waardengedreven hogeschool waar persoonlijk contact en de menselijke maat centraal staan. Zo zorgen we ervoor dat studenten de waarde(n)volle professionals van morgen zijn. We hebben, verspreid over de hele Randstad, negen onderwijslocaties. Inholland heeft een bewogen periode achter de rug. Dat heeft ons de mogelijkheid gegeven om het onderwijs kwalitatief hoogwaardiger te maken en te bouwen aan het andere Inholland. Daarbij hebben we veel aandacht gegeven aan praktijkgericht onderzoek. Dit zorgt niet alleen voor een kwalitatieve versterking van het onderwijs, maar legt ook een belangrijke verbinding met de regio en het werkveld. Al met al waarde(n)volle en uitdagende initiatieven die het profiel van het andere Inholland onderstrepen. In deze brochure presenteren we de meest essentiële informatie voor decanen en studiekeuzebegeleiders op overzichtelijke wijze. Op de volgende pagina s vindt u een korte uitleg over onze hogeschool en haar opleidingen. Vervolgens geven we u een omschrijving van de verschillende locaties. Ook staat per locatie aangegeven welke opleidingen worden aangeboden. Voor uitgebreide opleidingsinformatie kunt u ook terecht op onze website We hopen dat deze brochure voor u een handig hulpmiddel is bij uw dagelijkse werkzaamheden. Heeft u specifieke vragen over een opleiding? Of wilt u meer weten over een bepaalde locatie van Hogeschool Inholland? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. U vindt de gegevens van de contactpersonen van Hogeschool Inholland in deze brochure. Ik wens u een goed studiejaar toe, met veel doorstromers naar een passende vervolgopleiding. Doekle Terpstra Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland 5

4 6 Informatiegids voor decanen en studiekeuzebegeleiders Hogeschool Inholland Op negen locaties, verspreid over de Randstad, biedt Hogeschool Inholland ruim tachtig bacheloropleidingen aan op alle interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs. Daarnaast hebben we diverse Associate-degreeprogramma s en masteropleidingen in huis. Je kunt bij Inholland zowel in voltijd als in deeltijd of in duale vorm studeren. Inholland verbindt Inholland is een hogeschool met een opleidingsaanbod dat afgestemd is op haar verschillende regio s. Het onderwijs heeft een robuuste basis en kenmerkt zich door een intensief en uitdagend programma. Presteren boven de norm is daarbij de norm. Onderwijskwaliteit, studiesucces en tevredenheid van de studenten vormen de basiskwaliteit van een opleiding en zijn daarmee belangrijke criteria voor degelijk onderwijs. Waarde(n)vol onderwijs Inholland leidt studenten op voor een beroep. Leerlingen krijgen hulp bij het maken van keuzes. De hogeschool begeleidt hen tijdens de studie en brengt hen in contact met bedrijven voor stages en afstudeeropdrachten. Studenten van Inholland verschillen in achtergrond, vooropleiding en doelen voor de toekomst. De onderwijslocaties kenmerken zich door kleinschaligheid. Iedere student krijgt bij Inholland de persoonlijke aandacht. Hiermee kan hij of zij groeien tot een hoogopgeleide, vakkundige professional die zich bewust is van zijn opdracht en waarde voor de maatschappij. Inholland geeft haar studenten daarom waarde(n)vol onderwijs. Internationalisering Naast het thema waarde(n)vol onderwijs is ook internationalisering een belangrijke focus van Inholland. De overtuiging is dat juist in de Randstad internationale en crossculturele competenties een belangrijke meerwaarde zijn. Daarom geldt voor alle studenten van Inholland dat zij internationaal en crosscultureel competent worden opgeleid door daar waar mogelijk de ruimte te bieden voor het opdoen van een buitenlandervaring of het studeren van vakken met een internationaal karakter. Verbonden aan studiesucces Inholland is gericht op optimale talentontwikkeling van haar studenten. Om dat te bereiken is het van groot belang dat leerlingen een bewuste en goed geïnformeerde studiekeuze maken. Een goede studiekeuze is de start van studiesucces en vergroot de kans dat een opleiding binnen de nominale duur wordt afgerond. Inholland heeft diverse tools in huis om te helpen bij het maken van de studiekeuze. In deze brochure leest u er alles over. Geworteld in de praktijk Praktijkgerichte opleidingen met een solide theoretische basis: dat is het onderwijs van Inholland in een notendop. Om dit waar te maken onderhoudt de hogeschool een breed netwerk van bedrijven en instellingen. Studenten lopen er stage en zorgen zo voor kennisuitwisseling tussen de hogeschool en de praktijk. Met de juiste combinatie van kennis, praktijkervaring en beroepshouding bereiden we hen optimaal voor op de arbeidsmarkt. Persoonlijke sfeer Inholland is een hogeschool met een prettige en persoonlijke sfeer. De hogeschool is omvangrijk, maar al onze vestigingen zijn klein en overzichtelijk. Het is belangrijk

5 dat iedereen goed onderwijs krijgt, maar ook dat studenten zich snel thuis voelen. Onze docenten zijn persoonlijk betrokken en heel toegankelijk. Ook aan de opleiding kan een persoonlijk tintje gegeven worden. Door keuze uit verschillende afstudeerrichtingen kan die precies aansluiten op persoonlijke wensen en ambities. Studieloopbaanbegeleiders Inholland hecht veel waarde aan het begeleiden van studenten. De docenten en studieloopbaanbegeleiders bieden niet alleen oplossingen aan voor vraagstukken, ze sturen studenten ook aan om zelf antwoorden te vinden. Studenten hebben face-to-face contact met docenten, maar ook op afstand via de digitale leeromgeving Blackboard. Daarnaast worden studenten gestimuleerd terug te kijken op hun eigen functioneren, zodat ze daar lering uit kunnen trekken voor hun eigen toekomst als professional. Leren om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling is daarbij de doelstelling. Het portfolio is een instrument voor studenten om hun professionele ontwikkeling inzichtelijk te maken voor henzelf en voor derden. Alle opleidingen van Inholland werken aan deze systematiek. Persoonlijke gesprekken tussen de student en de studieloopbaanbegeleider zijn een belangrijk onderdeel van dit traject. Ons onderwijs De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) toetst regelmatig alle opleidingen van Inholland op hun kwaliteit, volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Alle aangeboden opleidingen voldoen dan ook aan de officiële eisen. Daar waar nodig zet Inholland zich extra in om de kwaliteit van haar opleidingen te verbeteren. Hiervoor is een actieprogramma opgezet met diverse maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit optimaal gewaarborgd wordt. In het actieprogramma komen onderwerpen aan de orde, zoals: een goede mix tussen individuele en groepsopdrachten, het aantal contacturen, stevige toetsen en een constructieve samenwerking met de beroepspraktijk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de studentenorganisaties, alumni, vertegenwoordigers van het werkveld en natuurlijk met de kwaliteitsbewaarders. Faciliteiten Studenten van Inholland kunnen de vele moderne faciliteiten gebruiken die de gebouwen en locaties bieden. Collegezalen, praktijklokalen en projectruimten zijn ingericht voor eigentijds onderwijs. Daarnaast hebben studenten de beschikking over een goed verzorgd restaurant, een bibliotheek en mediatheek, een copyshop en diverse studielandschappen. Studenten kunnen bovendien gebruikmaken van professionele audiovisuele middelen voor presentaties en van moderne computerwerkplekken. In alle gebouwen is gratis draadloos internet aanwezig. Iedere student krijgt een eigen adres en netwerkaccount. 7

6 8 Informatiegids voor decanen en studiekeuzebegeleiders Extra studiebegeleidingstrajecten Inholland heeft speciale studiebegeleidingstrajecten opgezet voor studenten die tijdens hun studie extra ondersteuning nodig hebben. Studenten met een functiebeperking Voor studenten met dyslexie, een chronische ziekte of een andere fysieke of psychische aandoening kan studeren lastig zijn. Toch is het heel goed mogelijk. Inholland biedt ondersteuning in de vorm van voorzieningen, regelingen en begeleiding. Denk aan: aangepast onderwijs; aangepaste voorzieningen; begeleiding om voor een langere periode studiefinanciering aan te vragen. Heeft uw leerling een functiebeperking? Laat hem dan aan het begin van zijn studie een afspraak maken met de studentendecaan van Inholland. Dit kan ook als hij of zij denkt (nog) geen extra begeleiding nodig te hebben. Meer informatie vindt u op: Topsporters Voor topsporters is het mogelijk om hun intensieve sport te combineren met een studie. Daarvoor kent Inholland diverse regelingen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de student een topsporterstatus hebben of een erkend topsporter zijn. Neem voor informatie hierover contact op met de studentendecaan van Inholland.

7 Wat kan Hogeschool Inholland voor u en uw leerlingen betekenen? Een vervolgopleiding kiezen is voor veel leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo een lastige opgave. Hogeschool Inholland wil dit traject daarom zo goed mogelijk ondersteunen. Het is tenslotte in ieders belang dat de aankomende student een goede studiekeuze maakt. Studenten die vorig jaar kozen voor een opleiding aan Inholland, gaven aan dat het bezoeken van Open Dagen, de opleidingsbrochure en internet de belangrijkste informatiebronnen waren bij hun studiekeuze. Studentenvolgsysteem Bent u benieuwd naar de studieresultaten van uw leerlingen? Dan kunt u bij Inholland een terugkoppeling van uw leerlingen opvragen. De hogeschool heeft hiervoor het zogenoemde studentenvolgsysteem opgezet. Uw relatiebeheerder bij Inholland kan u hier alles over vertellen. Nieuwsbrief Speciaal voor decanen geeft Inholland de Nieuwsbrief Studiekeuze uit. Hierin leest u de laatste informatie over opleidingen en studiekeuze. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Dan kunt u zich hiervoor eenvoudig aanmelden via onze website. Website Op onze website vindt u een aparte sectie voor decanen en studiebegeleiders. Hier staat specifieke informatie die voor u van belang kan zijn. Zoals een actueel overzicht van onder meer: Open Dagen; Proefstuderen; Meelopen; Studiekeuzegesprekken; LOB-activiteiten. LOB-activiteiten Inholland Inholland heeft een aantal activiteiten ontwikkeld om toekomstige studenten nog beter te ondersteunen bij de juiste opleidingskeuze. Een deel van de activiteiten is gericht op groepsdeelname, andere activiteiten kunnen individueel gevolgd worden. Kennismakingsdag met het hbo Doel: aankomende studenten en scholieren maken kennis met de hogeschool en met opleidingen die passen bij hun vooropleiding of profiel. Inhoud: tijdens een plenaire ontvangst maken aankomende studenten en scholieren kennis met het hbo en de instelling. Specifieke verschillen tussen enerzijds voortgezet onderwijs of mbo en anderzijds hbo komen aan de orde. Voor wie: leerlingen van 4 havo, 5 vwo en 4 mbo. Waar: een van de locaties van Inholland. 9

8 10 Informatiegids voor decanen en studiekeuzebegeleiders Informatiemarkt op locatie voor voortgezet onderwijs en mbo Doel: scholieren maken kennis met Inholland en alle opleidingen. Inhoud: op een stand, bemand door studenten of docenten van Inholland, krijgen scholieren informatie over de hogeschool en haar opleidingen. Voor wie: leerlingen van 3, 4 en 5 havo, 3, 4, 5 en 6 vwo en van het mbo. Waar: op de locatie van het voortgezet onderwijs of mbo. Opleidingspresentatie op locatie voor voortgezet onderwijs en mbo Doel: scholieren maken kennis met en worden nader geïnformeerd over de opleidingen. Inhoud: tijdens de opleidingspresentatie krijgen scholieren meer inzicht in de opleiding van hun keuze. Het is de bedoeling dat ze volop de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. Voor wie: leerlingen van 4 en 5 havo, 5 en 6 vwo, 4 mbo, ouders, familie en belangstellenden. Waar: een van de locaties van Inholland. Open Dag Doel: iedereen die geïnteresseerd is in een hbo-opleiding maakt kennis met en wordt nader geïnformeerd over de opleidingen van Inholland. Inhoud: de dag biedt gelegenheid om kennis te maken met docenten en studenten van de verschillende opleidingen, met de faciliteiten en met de unieke eigenschappen van de locatie. Voor wie: iedereen die geïnteresseerd is in een hbo-opleiding in welke vorm dan ook. Waar: een van de locaties van Inholland. Proefstuderen Doel: aankomende studenten krijgen de mogelijkheid om een dag te komen proefstuderen bij een opleiding naar keuze. Inhoud: tijdens deze dag zijn de scholieren te gast bij de opleiding van hun keuze. Na deze dag kunnen ze een definitieve beslissing nemen over de studie. Voor wie: leerlingen van 5 havo, 6 vwo en eindexamenleerlingen van het mbo. Waar: een van de locaties van Inholland. Meelopen Doel: aankomende studenten krijgen een kijkje in de keuken en verdiepen zo hun kennis van een opleiding naar keuze. Inhoud: aankomende studenten lopen mee in het actuele lesrooster van een student. Voor wie: leerlingen van 5 havo, 6 vwo en eindexamenleerlingen van het mbo. Waar: een van de locaties van Inholland. Vraag het een student Doel: aankomende studenten leggen contact met studenten. Inhoud: studenten van Inholland vertellen hoe zij hun studiekeuze hebben gemaakt en hoe het is om een hbo-opleiding te volgen bij Inholland. Voor wie: leerlingen van 5 havo, 6 vwo en eindexamenleerlingen van het mbo. Waar: via onze website: Studiekeuzegesprekken Doel: aankomende studenten kunnen bij twijfel een adviesgesprek aangaan om een studiekeuze te kunnen maken. Inhoud: aankomende studenten krijgen antwoord op specifieke vragen en ontvangen informatie over de gekozen opleiding. Na dit gesprek hebben ze richting gekregen in hun studiekeuzetraject. Voor wie: leerlingen van 5 havo, 6 vwo en eindexamenleerlingen van het mbo. Waar: het Studiekeuze Adviescentrum op een locatie van Inholland. Studiekeuzetest Doel: aankomende studenten kunnen bij twijfel een studiekeuzetest maken. Inhoud: aankomende studenten krijgen antwoord op specifieke vragen. Na deze test hebben ze een richting gekregen om zich te oriënteren voordat ze een definitieve beslissing nemen over hun studie. Voor wie: leerlingen van 5 havo, 6 vwo en eindexamenleerlingen van het mbo. Waar: het Studiekeuze Adviescentrum op een locatie van Inholland.

9 Speeddate Studiekeuze Doel: geslaagde examenkandidaten krijgen kwalitatieve ondersteuning bij hun last-minute keuze. Inhoud: tijdens een dagprogramma dat bestaat uit een aantal testen, krijgen de geslaagde examenkandidaten een studiekeuzegesprek en kunnen ze speeddaten met studenten. Voor wie: aankomende studenten die aan een hogeschool willen studeren. Waar: bekijk de website voor data en locaties: Activiteiten voor scholieren en ouders Open Dagen en Open Avonden Op een Open Dag of Open Avond laten de locaties van Inholland graag zien wat ze in huis hebben. Alle opleidingen presenteren zich op verschillende manieren. Docenten en studenten staan u en de toekomstige studenten graag te woord en er is vaak allerlei studiemateriaal aanwezig. Ook kunt u een beeld krijgen van de faciliteiten die de locatie te bieden heeft. Aankomende studenten, ouders en decanen zijn van harte welkom! Open Dagen 2012/2013 Zaterdag 10 november uur Zaterdag 9 maart uur Open Avonden 2012/2013 Woensdag 16 januari uur Woensdag 3 april uur Woensdag 28 augustus uur Proefstudeerdagen Inholland organiseert gedurende het hele jaar proefstudeerdagen. De exacte data per opleiding zijn te vinden op Het proefstuderen vindt plaats in de weken: week 49 ( t/m ); week 06 ( t/m ); week 17 ( t/m ). Website Op vindt u alle actuele informatie over Inholland. Op de homepage kunnen scholieren via het onderdeel Studiekeuze alle informatie vinden over de opleidingen die Inholland biedt. Ook is er een ingang voor decanen, waar u meer informatie vindt over de voorlichtingsmogelijkheden en het onderwijs van de hogeschool. De website biedt altijd de laatste stand van zaken en is om die reden ideaal om de actuele situatie te controleren. Geïnteresseerde, potentiële studenten kunnen via de website onder meer folders aanvragen, zich opgeven voor voorlichtingsactiviteiten en zich aanmelden voor opleidingen. 11

10 12 Informatiegids voor decanen en studiekeuzebegeleiders Workshop Ik ga studeren, maar wat? De studiekeuzeworkshop is voor alle havisten en mbo ers die in de eindexamenklas zitten en moeite hebben om een studie te kiezen. De workshop is ook voor vwo ers die eindexamen doen en die een praktijkgerichte opleiding willen gaan volgen. In deze studiekeuzeworkshop gaat de student flink aan de slag met zichzelf en gaat hij ontdekken welke studie nu écht bij hem past. Door zijn interesses, talenten en ambities goed in kaart te brengen, krijgt de student ook een beter beeld van welke studies hem liggen en van wat hij in de toekomst zou willen doen. Raadpleeg onze website voor meer informatie Workshop De rol van ouders bij studiekeuze Inholland en de Vrije Universiteit Amsterdam verzorgen op afspraak de workshop De rol van ouders bij studiekeuze. Deze is bedoeld voor ouders van havo- en vwo-leerlingen die voor een studiekeuze staan. Tijdens deze workshop krijgen ouders handvatten aangereikt waarmee zij in gesprek kunnen gaan met hun kind. De werking van het puberbrein, de keuzeproblematiek en verschillende cases komen aan bod. In interactieve sessies leren ouders hoe ze de drijfveren van hun kinderen beter kunnen herkennen om daarover met hen verder te kunnen praten. Hiermee geven we geen garantie voor de juiste studiekeuze, maar wel voor een open gesprek om tot een weloverwogen keuze te komen. Raadpleeg voor meer informatie uw relatiebeheerder van Inholland. Brochures Op onze website staat per opleiding een uitgebreide omschrijving. Daarnaast zijn er brochures beschikbaar per studiedomein, per vorm (voltijd/duaal en deeltijd) met uitgebreide inhoudelijke informatie per opleiding. Deze studiedomeinen zijn: Communicatie, Media en Muziek; Gezondheid, Sport en Welzijn; Green Life Sciences; Life Sciences & Chemistry; Management, Finance en Recht; Marketing, Toerisme en Vrijetijdsmanagement; Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing; Techniek, Ontwerpen en Informatica. De brochures zijn op te vragen op de volgende manieren: via de relatiebeheerders, waar u ook terecht kunt met al uw vragen; via het Studie-informatiepunt, telefoon: Inholland ( , lokaal tarief). Studie-informatiepunt Het Studie-informatiepunt is het centrale punt voor vragen over studeren aan Hogeschool Inholland. Geïnteresseerden kunnen hier onder meer terecht met vragen over opleidingen, varianten, toelatingseisen of hulp bij inschrijving. Zonodig verwijzen de medewerkers door naar deskundigen van de opleidingen of andere medewerkers van Inholland.

11 Het Studie-informatiepunt is via onderstaande kanalen bereikbaar: Inholland ( , lokaal tarief); chat via een van de chatbuttons op Studiekeuze Advies centrum Op diverse locaties heeft Inholland een Studiekeuze Adviescentrum waar geïnteresseerden dagelijks terecht kunnen met al hun vragen over studiekeuze. De Studiekeuze Adviescentra geven kosteloos en onafhankelijk studiekeuzeadvies en hebben daar veel voor in huis: van opleidingsbrochures en workshops rondom studiekeuze tot studiekeuzetests en uitgebreide adviesgesprekken. Om er zeker van te zijn dat er voldoende tijd is voor een studiekeuzegesprek, kunnen bezoekers het beste een afspraak maken. Bezoekadres Studiekeuze Advies centrum Alkmaar Bergerweg MN Alkmaar Telefoon: Bezoekadres Studiekeuze Adviescentrum Amsterdam, Amstelveen, Diemen Wildenborch XB Diemen Telefoon: Bezoekadres Studiekeuze Adviescentrum Den Haag Theresiastraat AN Den Haag Telefoon: Bezoekadres Studiekeuze Adviescentrum Haarlem Bijdorplaan CE Haarlem Telefoon: Bezoekadres Studiekeuze Adviescentrum Rotterdam (ook voor Dordrecht en Delft) Posthumalaan AG Rotterdam Telefoon: Meer weten? Meer informatie over het Studiekeuze Adviescentrum vindt u op Keuze gemaakt? Aanmelden! Na alle Open Dagen, studiekeuzetests en proefstudeerdagen heeft uw leerling zijn oog laten vallen op een opleiding van Hogeschool Inholland. Toelatingseisen Uw leerling is toelaatbaar tot een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma in het hoger onderwijs met een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 (WEB). Naast het diploma kunnen er ook bepaalde eisen worden gesteld aan het profiel- en vakkenpakket. Voor sommige opleidingen gelden extra toelatingseisen (bijvoorbeeld voor de opleidingen Muziek, Sport en Bewegen, Verloskunde en Mondzorgkunde) of een loting. Voor deze opleidingen geldt een vervroegde aanmelddatum. Meer informatie over de toelatingseisen en het totaaloverzicht van opleidingen vindt u op pagina 29 t/m 31 van deze gids en op toelatingseisen. 13

12 14 Informatiegids voor decanen en studiekeuzebegeleiders Online inschrijven met DigiD Heeft uw leerling een keuze gemaakt voor een opleiding? Dan moet hij naar de site van Studielink om zich aan te melden. Om te kunnen inloggen bij Studielink, is een DigiD nodig. Heeft uw leerling nog geen DigiD, dan vraagt hij die aan via de website van DigiD. Alleen degene die officieel staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, kan een DigiD aanvragen. Studenten met een woonadres buiten Nederland vragen bij Studielink een gebruikersnaam en wachtwoord aan om in te loggen. Zodra uw leerling is ingelogd in zijn Studielinkaccount, plaatst hij een inschrijvingsverzoek voor studiejaar Hij moet zorgen dat zijn adresgegevens correct in Studielink staan, zodat post van Inholland naar het juiste adres gaat. Na de inschrijving via Studielink Nadat hij het inschrijvingsverzoek via Studielink heeft ingediend, ontvangt uw leerling een ter bevestiging. Deze bevestiging betekent dat zijn verzoek doorgestuurd is naar Inholland. Vervolgens ontvangt hij bericht over zijn studentnummer en de inloggegevens van zijn Inholland ICT-account. Vanaf juni 2013 stuurt de Centrale Studentenadministratie de student een betalingspakket toe met een machtiging voor het collegegeld en een pasfotoformulier voor zijn collegekaart. Ook krijgt hij dan bericht welke documenten hij nog moet inleveren om zijn inschrijving af te ronden. Inschrijving afronden Uw leerling is pas ingeschreven als hij tijdig (uiterlijk 31 augustus 2013) aan alle inschrijvingsvoorwaarden heeft voldaan. Als bevestiging hiervan ontvangt de student een brief met zijn collegekaart. Vragen over toelating en inschrijving Heeft uw leerling inhoudelijke vragen over aanmelding, toelating of inschrijving? Of wil hij meer informatie over studeren met een functiebeperking, als topsporter of als internationale student? Bekijk dan Studeren bij Inholland op Heeft hij vragen over het gebruik van Studielink, zoals over het wachtwoord, inloggen of het wijzigen van persoonsgegevens? Kijk dan bij FAQ (veelgestelde vragen) op de website van Studielink. Aanmelden 21+ toets Wil uw leerling zich aanmelden voor de 21+ toets (colloquium doctum)? Dan geeft hij dit in Studielink aan. Hoe hij dit kan doen staat overzichtelijk aangegeven in het Stappenplan op Intakeprocedure Wie bij Inholland komt studeren, neemt doorgaans deel aan een intakeprocedure. Die bestaat uit twee onderdelen: een digitale test en een gesprek. De digitale test neemt de toekomstige student over het algemeen af op de hogeschool. Hij krijgt vragen over onder meer motivatie, zekerheid van studiekeuze en leerstijl. Daarnaast gaat het om een aantal capaciteitentests. De rapportage ontvangt hij per . Blijkt uit de test dat uw leerling mogelijk wat extra hulp nodig heeft om van de opleiding een succes te maken? Dan krijgt hij een uitnodiging voor een intakegesprek met een docent. Hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit studeertips, een doorverwijzing naar een bijspijkercursus op taal- of rekengebied of, in het uiterste geval, het advies om de studiekeuze te heroverwegen. Als uit de test blijkt dat niets een succesvolle start van de opleiding in de weg staat, dan bespreekt uw leerling het rapport in de eerste studieweken met een docent. Scoort uw leerling bovengemiddeld? Dan worden de mogelijkheden voor een verzwaard programma besproken. Meer lezen Kijk voor meer informatie op Op deze pagina staat ook meer informatie voor de leerling en hoe hij zich kan aanmelden.

13 Onze locaties Uiteraard wil Hogeschool Inholland haar studenten goed onderwijs bieden. Daarnaast is er ook het besef dat studenten zich thuis moeten voelen. Of het nu gaat om Alkmaar, Diemen of Rotterdam, overal streeft Inholland zo veel mogelijk kleinschaligheid na. De nadruk ligt op persoonlijke contacten tussen docenten en studenten en tussen studenten onderling. De persoonlijke aandacht van docenten, studieloopbaanbegeleiders en studentendecanen richt zich uiteraard primair op de begeleiding van de studenten bij hun studie. Alle locaties van Inholland zoeken zo veel mogelijk aansluiting bij het regionale bedrijfsleven. Dit is onder meer van belang om studenten te kunnen voorbereiden op de beroepspraktijk. 15

14 16 Informatiegids voor decanen en studiekeuzebegeleiders Hogeschool Inholland Alkmaar Aan de rand van Alkmaar, met een goede openbaarvervoerverbinding, ligt Hogeschool Inholland Alkmaar. De locatie heeft een divers aanbod aan opleidingen. Inholland Alkmaar vervult een centrale rol in het onderwijs in Noord-Holland Noord en werkt veel samen met het bedrijfsleven in de regio. Opleidingen: Gezondheid, Sport en Welzijn Verpleegkunde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Management, Finance en Recht: Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Marketing, Toerisme en Vrijetijdsmanagement Commerciële Economie (Marketing Management) Small Business en Retail Management Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Leraar Basisonderwijs (Pabo) Techniek, Ontwerpen en Informatica Business IT & Management Bouwkunde Civiele Techniek Elektrotechniek Technische Bedrijfskunde Technische Informatica Werktuigbouwkunde

15 Hogeschool Inholland Amsterdam In Amsterdam, aan de Boelelaan, staat het OZW-gebouw (Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn). Daarin zijn opleidingen op het gebied van zorg ondergebracht op zowel mbo-, hbo-, als wo-niveau. Hogeschool Inholland biedt er opleidingen op hbo niveau aan op het gebied van gezondheid, welzijn, life science en chemistry. De opleiding Mondzorgkunde bevindt zich samen met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in een gloednieuw gebouw tegenover het OZW-gebouw, naast het VU medisch centrum. Opleidingen: Life Sciences & Chemistry Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Biotechnologie Chemie Green Life Sciences Food Commerce and Technology Gezondheid, Sport en Welzijn Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken Mondzorgkunde Pedagogiek Verloskunde Verpleegkunde 17

16 18 Informatiegids voor decanen en studiekeuzebegeleiders Hogeschool Inholland Amstelveen De opleidingen op het gebied van onderwijs, theologie en levensbeschouwing zijn gevestigd aan de Prof. J.H. Bavincklaan in Amstelveen. De locatie in Amstelveen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Meerdere (snel)trams stoppen op vijf minuten lopen van het gebouw. De combinatie van kleinschaligheid en de studentenpopulatie geven de locatie een uniek karakter. Opleidingen: Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Associate-degreeprogramma Ondersteuner Economische Vakken Associate-degreeprogramma Ondersteuner Zorg en Welzijn Associate-degreeprogramma Taalondersteuner Godsdienst-Pastoraal Werk Imam-Islamitisch Geestelijk Werker Lerarenopleiding Aardrijkskunde Lerarenopleiding Algemene Economie Lerarenopleiding Bedrijfseconomie Lerarenopleiding Biologie Lerarenopleiding Duits Lerarenopleiding Engels Lerarenopleiding Frans Lerarenopleiding Geschiedenis Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Godsdienst (Godsdienst en Levensbeschouwing) Lerarenopleiding Islamgodsdienst Lerarenopleiding Maatschappijleer Lerarenopleiding Natuurkunde Lerarenopleiding Nederlands Lerarenopleiding Scheikunde Lerarenopleiding Wiskunde

17 Hogeschool Inholland Diemen Op de onderwijslocatie in Diemen vind u opleidingen op het gebied van communicatie, leisure, economie en techniek/it. De student krijgt college in een gebouw met veel prettige studieruimtes. Er is een mooie kantine en er zijn goede ICT-voorzieningen. Na de colleges kan de student met zijn medestudenten een drankje drinken in studentencafé de Kooi. De sfeer in Diemen wordt vaak als persoonlijk ervaren. Opleidingen: Marketing, Toerisme en Vrijetijdsmanagement Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie Associate-degreeprogramma Facilitair Eventmanagement Associate-degreeprogramma Retailmanagement Accountancy Bedrijfseconomie Business IT & Management Bedrijfskunde MER Communicatie (Reclame, Media en Design) Communication (International Communication Management) (Eng.) Facility Management Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs Human Resource Management (Personeel en Arbeid) Information Technology International Business and Management Studies (Eng.) Leisure Management Small Business en Retail Management Tourism Management (Tourism and Recreation Management) (Eng.) Vrijetijdsmanagement 19

18 20 Informatiegids voor decanen en studiekeuzebegeleiders Hogeschool Inholland Delft Het hypermoderne, transparante gebouw in Delft is helemaal ingericht op de huidige manier van onderwijs geven. Zo zijn er veel plekken waar studenten in kleine groepen aan hun opdrachten kunnen werken, ruime open computerruimten, maar ook modern ingerichte praktijkruimten zoals het laboratorium, het sensorisch lab, het Realisatie en Experimenteer Lab (REL) en de flightsimulator. De locatie biedt opleidingen aan op het gebied van groene en technische opleidingen. Opleidingen: Green Life Sciences Dier- en Veehouderij Food Commerce and Technology Greenport Business and Retail Landscape and Environment Management Techniek, Ontwerpen en Informatica Aeronautical Engineering (Eng.) Luchtvaarttechnologie

19 Hogeschool Inholland Den Haag Hogeschool Inholland Den Haag is een kleinschalige hogeschool. De instelling heeft veel contacten met overheidsinstanties en met lokale en regionale instellingen. Studeren bij Inholland Den Haag betekent studeren op een veelzijdige en gezellige locatie. De hogeschool ligt op tien minuten lopen van het Centraal Station Den Haag. De collegezalen en projectruimten zijn helemaal ingericht voor modern onderwijs. Opleidingen: Communicatie, Media en Muziek Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie Communicatie (Reclame, Media en Design) Communication (International Communication Management) (Eng.) Media en Entertainment Management Media and Entertainment Management (Eng.) Management, Finance en Recht Bedrijfskunde MER Financial Services Management Sociaal Juridische Dienstverlening Gezondheid, Sport en Welzijn Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Marketing, Toerisme en Vrijetijdsmanagement Commerciële Economie (Marketing Management) Marketing (Marketing Management) (Eng.) Small Business en Retail Management Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Leraar Basisonderwijs (Pabo) Leraar Basisonderwijs Digitaal (DigiPabo) 21

20 22 Informatiegids voor decanen en studiekeuzebegeleiders Hogeschool Inholland Dordrecht Studeren bij Inholland Dordrecht betekent studeren op een historische locatie, in een modern gebouw. Naast gespecialiseerde vaklokalen zijn er in het gebouw aan het Achterom open, flexibele studieomgevingen met internetaansluiting. In de onderwijswerkplaats en bibliotheek vinden de studenten alle achtergrondinformatie die nodig is om zich te verdiepen in het beroep van leerkracht. Hogeschool Inholland Dordrecht is een kleinschalige hogeschool met een christelijk karakter. Studenten hebben veel contact met elkaar en de docenten. De opleiding werkt nauw samen met basisscholen in de regio. Opleiding: Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Leraar Basisonderwijs (Pabo) Leraar Basisonderwijs Digitaal (DigiPabo)

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/ Welkom op de open dag Vrijdag 27 januari van is er weer een open dag voor voltijdopleidingen. Om je goed te kunnen voorbereiden vind je hier de printversie van het programma (zorg er wel voor dat je je

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Welkom bij onze Open Avond

Welkom bij onze Open Avond Welkom bij onze Open Avond Hartelijk welkom bij de Open Avond van Hogeschool Inholland Haarlem. Alle opleidingen presenteren zich vanaf 17:00 tot 20:00 uur aan je. In dit programma vind je alle activiteiten

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2014-2015 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Als je gaat studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo), dan is het belangrijk om vooraf zo goed mogelijk te weten waar je aan begint.

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Inhoud. Aanmelding HBO. Toestemmingsverklaring. Open dagen. Scholen Hogeschool Rotterdam. Scheepvaart- en transportcollege. InHolland Hogeschool

Inhoud. Aanmelding HBO. Toestemmingsverklaring. Open dagen. Scholen Hogeschool Rotterdam. Scheepvaart- en transportcollege. InHolland Hogeschool HBO Wijzer 1 Inhoud Aanmelding HBO Toestemmingsverklaring Open dagen Scholen Hogeschool Rotterdam Scheepvaart- en transportcollege InHolland Hogeschool De Haagse Hogeschool 2 Aanmelding Bron: www.studielink.nl

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Welk talent wil jij ontwikkelen?

Welk talent wil jij ontwikkelen? Programma 7 juni Nijmegen Open Avond voltijd Welk talent wil jij ontwikkelen? han.nl/voltijd Inhoudsopgave Algemeen programma studiekeuze Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 4 HAN Voorlichtings Centrum (HVC)

Nadere informatie

Welk talent wil jij ontwikkelen?

Welk talent wil jij ontwikkelen? Programma 31 mei Arnhem Open Avond voltijd Welk talent wil jij ontwikkelen? han.nl/voltijd Inhoudsopgave Algemeen programma studiekeuze Direct aanmelden op de Open Avond 4 HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 31 januari 2015 Enschede Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie

Welk talent wil jij ontwikkelen?

Welk talent wil jij ontwikkelen? Programma 18 november Arnhem Open Dag voltijd Welk talent wil jij ontwikkelen? han.nl/voltijd Inhoud Algemeen programma studiekeuze HAN Studiesucces 4 HAN VoorlichtingsCentrum (HVC) 4 1-op-1 gesprek met

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2017-2018 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Ga je studeren? Dan wil je weten waar je aan begint! VAN HAVO NAAR HBO Na de havo is studeren aan het hbo een logische stap. Een hbo-opleiding

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net Decanen Mevrouw J. van der Meer (H3H3) Mevrouw M. Lamars-Neleman (H3H1 en H3H2) De heer D. Stevens Bouwmeester 10, kamer 17 Leerling kan afspraak maken Ouder kan bellen via 053-5730724 Uitgebreide informatie

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch.

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch. Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Bouwkunde Samen met andere kandidaten (max. 7) loop je een dag mee met de reguliere lessen. Je wordt opgehaald en gedurende de dag begeleid door 1 of 2 studenten

Nadere informatie

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 (Tekst geldend op: 27-03-2014) Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

VWO HBO doorstroomeisen

VWO HBO doorstroomeisen VWO HBO doorstroomeisen N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia Wic/ a na bi ec gs sk sk Keuzevak/ ken (aantal) 2 2 3 3 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College Havo-3, wat dan.? Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College WO WO HBO HBO VWO 6 MBO Havo 5 VWO 5 *niet zonder meer mogelijk! TL 4 Havo 4 TL 3 Havo 3 Toekomstplan opstellen Wie ben ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2014 1 Veranderingen voor leerlingen Meer huiswerk minder toetsen Toetsen over grote(re) stof eenheden Grotere school Verdieping Examen vanaf klas 4 Zelfstandigheid

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders 3 havo Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen Extra vak Doorstroom HAVO/VWO Dyslexie Traject profielkeuze Rol van

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij ons

Nadere informatie

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 De Informatie markt is van 19.00 uur tot 21.45 in de Westkaap. De voorlichtingen van de opleidingen zijn verspreid over alle gebouwen van het Isendoorn College

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond)

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond) PROFIELKEUZE 2017 3 havo (presentatie van de voorlichtingsavond) Nu nog even een profiel kiezen In welke vakken ga je examen doen? Profielkeuze is een proces Leerling + ouders + school Tijdspad profielkeuze

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2015 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2015 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 HAVO Ga naar www.menti.com Gebruik code: 77 92 15 om te stemmen Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen

Nadere informatie

12 april 2014. Nederlands English Deutsch

12 april 2014. Nederlands English Deutsch Open voor Dag studenten HAN Arnhem 12 april 2014 Nederlands English Deutsch 2 Deelnemende opleidingen 5 Algemene Informatie 8 Informatie over de studiekeuzecheck 6 Programma Techniek en Life Sciences 10

Nadere informatie

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016 Bertrand Russell College havo en vwo Waarom doorstromen naar 4havo? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt goede resultaten, het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo 2016-2017 Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo X X L A = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Studie & Werk Tabellen HBO

Studie & Werk Tabellen HBO Studie & Werk 2017 Tabellen HBO Amsterdam, juni 2017 In opdracht van Elsevier Weekblad Studie & Werk 2017 De arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-alumni Statistische bijlage: tabellen hbo ers Paul Bisschop

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2017 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2017 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO

Vooropleidingseisen HBO Vooropleidingseisen HBO Instroommogelijkheden met een HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Advanced Business Creation Nee Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfseconomie Ja Nee

Nadere informatie