Jaarbericht Maak het mogelijk met de SIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG"

Transcriptie

1 Jaarbericht Maak het mogelijk met de SIG

2 Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond ( ) 2 Warmte, een woonplaats 3 Medezeggenschap voor cliënten in de Centrale Cliëntenraad 5 Afspraken op papier voor de Lokale Raden 7 Alles kan beter 9 Wat willen cliënten? 11 Over vrienden en familie 13 Alle informatie bij elkaar in de begeleidingsmap 14 De vier pijlers 15 Bellen bij problemen 20 Schrijven bij klachten 21 De SIG krijgt ook complimenten 22 Zaken volgen op afstand 23 Verbinding inzetten 24 Leren van elkaars fouten 25 Weer op volle sterkte 27 Grote bedrijvigheid 28 Verandering overal 29 Werken aan de toekomst 31 Daar zit groei in! 33 Nieuwe leden treden aan 35 Een moment van bezinning 37 Bij brand niet in de lift 38 Verzuim 40 Vertrouwenspersoon medewerkers 41 Waar bleef het geld 42 Jaarbericht 2011

3 Warmte, een woonplaats De SIG wil dat cliënten goed wonen. De SIG wil dat cliënten zich prettig voelen. De SIG wil dat dit ook in de toekomst kan. De SIG vindt mensen belangrijk. Aan bovenstaande tekst -naar een gedicht van Ellen Warmond- wil de SIG al jarenlang haar activiteiten graag spiegelen. Hoe weinig innovatief ook, met deze term geven wij aan wat naar ons idee altijd belangrijk blijft in ieders leven - met of zonder beperking. Wij geven ermee aan dat onze cliënten humaan moeten kunnen wonen. In goede huisvesting met voldoende privacy en gemak, waarbij een eigen badkamer, wc en keukenfaciliteiten horen. Daar bouwen wij heel hard aan. Om dit wonen, en ook steeds meer dagbesteding, mogelijk te maken moeten wij adequate begeleiding bieden: samen bouwen aan ontwikkeling, soms beschermen, altijd werken aan zinvolle contacten met anderen: sociale netwerken. 3 De term warmte in deze zin houdt ook in dat iemand zich veilig, geborgen en verbonden met anderen moet kunnen voelen zonder dat wij te beschermend te zijn of betuttelend worden. Hoe we hier vorm aan geven vindt u terug in het samen met cliënten vormgegeven vierluik over de visie van de SIG en de vier pijlers waarop die rust. Met Warmte, een woonplaats lijken we aan te sluiten bij alles wat bij de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning nastreeft, namelijk Eigen Regie, Meedoen en Burger zijn. Helaas kost het nogal eens moeite om onze cliënten in dit verband te laten voldoen aan wat de overheid verstaat onder volwaardig burger zijn. De SIG doet haar uiterste best om de kwaliteit van leven van onze cliënten, al jarenlang vervat in het streven ze onderdeel van de samenleving te laten zijn, voor de toekomst veilig te stellen. Dus ook in de WMO. Het gebrek aan kennis over onze doelgroep en de drang tot bezuinigen in het kader van deze zelfde WMO brengen echter het grote risico met zich mee dat onze cliënten nog kwetsbaardere burgers worden. Zij zijn immers burgers die soms beschermd moeten worden en zeker continu aandacht in hun ondersteuning vragen.

4 Zou de overheid in haar WMO-beleid voor burgers ook niet veel meer Warmte, een woonplaats moeten willen bereiken? Kwaliteit van leven wordt steeds vaker uitgedrukt in klinkklare getallen. Dat is een groot misverstand: alsof we kunnen meten wat een gelukkig leven is. Wat overheden eigenlijk willen weten, is hoe we alles wat we doen en niet doen, verantwoorden. Dit heeft geleid tot een stroom van dure, tijdverslindende bureaucratie die alleen maar non-informatie oplevert. En zo houden we elkaar gewoon lekker voor de gek. Daarom heeft de SIG (samen met Odion) van harte meegedaan aan de onderzoekspilot Beelden van Kwaliteit. In deze vorm van kwaliteitsonderzoek wordt met langdurige, waardevrije observatie -gestoeld op methodes uit de antropologie gezocht naar de verbinding tussen mensen, onze medewerkers en onze cliënten, en de inspanningen die worden gedaan om die verbinding in te zetten voor het stimuleren van de ontwikkeling van cliënten. Daar worden wij nou enthousiast van! Met de hier aangestipte activiteiten krijgt u slechts een beperkt beeld van alles waar de SIG mee bezig is en waar wij voor staan. Ik hoop daarom van harte dat u dit jaarbericht verder leest, want daarin vindt u nog veel meer aspecten van onze mooie organisatie. Een organisatie om trots op te zijn. Met grote betrokkenheid werken haar medewerkers aan een goed leven voor de cliënten. Professioneel, niet te veel en niet te weinig, maar altijd met een doel voor ogen: Warmte, een woonplaats. 4 Veel leesplezier, Jan Kroft De Centrale Cliëntenraad kan goed samenwerken. Dat bleek ook toen werd besloten om niet samen uit eten te gaan, maar om samen te koken. Met vereende krachten maakte de CCR een lekkere maaltijd klaar. Ze hebben hem gezellig samen opgegeten! Jaarbericht 2011

5 Medezeggenschap voor cliënten in de Centrale Cliëntenraad Wie zitten er in de Centrale Cliëntenraad In de CCR zitten cliënten van de lokale cliëntenraden. Van elke lokale raad 1 of 2 mensen. Wie zitten er nu in de raad: Tibor Horvath ( voorzitter), Marga Kessens (secretaris), Maaike van der Veen (notulist), Anita Drayer (penningmeester), Jetty de Vries, Luuk Kerkvliet, Sonja Seubring, Johan Vogelaar, Maries Beune, Marian Singer, Sjaak Bleijendaal, Claudia Benneker, Sabina van Oyen, Zoë Wijnands. Een coach van de LSR ondersteunt de raad. 5 Hoe vaak heeft de CCR vergaderd De CCR vergaderde 10 keer in keer met de algemeen directeur en clustermanager ambulante ondersteuning. 6 keer met elkaar.

6 Bij de vergadering gebruikt de CCR kaartjes als je iets wilt zeggen of als je iets niet begrijpt. Hierdoor verlopen de vergaderingen rustig en duidelijk. De raad praatte 1 keer met de Centrale Verwantenraad (CVR). De raad heeft de CVR gevraagd om veel aandacht te houden voor geldzaken en voor de huisvestingsplannen van de SIG. De cliënten vinden huisvesting heel belangrijk. Het gaat veel te langzaam. 6 Waarover heeft de raad gepraat en advies gegeven - De cliënttevredenheidsonderzoeken - Sociaal netwerk: Op verzoek van de SIG geeft de MEE nu cursus voor cliënten over vrienden maken. - De SIG heeft een netwerkkoffer gemaakt waarin informatie zit over contact maken (om te gebruiken in de begeleiding). - De wensen van de raad voor een manier om op de computer veilig contact te maken en informatie op te zoeken. - Huishoudelijk reglement: afspraken over hoe de raad werkt. - De rechten van de raad. - Wensen rond overlijden. - De eigen bijdrage voor ambulante begeleiding. - Een roze pluimenformulier gemaakt en hem ook al meerdere malen gebruikt! - Huisvestingsbeleid. - Risico-inventarisatie dagbesteding. - Hoe ondersteun je cliënten om hun eigen huis veilig te maken. - Overname van Stichting Wisselwerk door de SIG. - Nieuwe begeleidingsmap voor cliënten. - De Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De nieuwe begeleidingsmap wordt uitgedeeld Jaarbericht 2011

7 Afspraken op papier voor de Lokale Raden Alle locaties hebben een Lokale Raad van cliënten. Elke Lokale Raad heeft een ondersteuner. De ondersteuners leren en helpen elkaar in een jaarlijkse bijeenkomst. De Lokale Raden schrijven hun afspraken op. De Lokale Raden kregen een vergadermap. 7 Hoe pakken de raden hun werk aan? Begin 2011 hebben de teamleiders en de ondersteuners gezamenlijk een bijeenkomst gehad. Zij bespraken hoe de diverse raden werken en hoe de ondersteuners en de teamleiders hun eigen rol op dit punt zien. Een overeenkomst bij de raden is dat alle cliënten gemotiveerd zijn om hun werk voor de raad te doen. Hoe ze dat precies aanpakken ziet er echter heel verschillend uit. Overal wordt vergaderd, maar niet even vaak en niet volgens eenzelfde structuur. Dat hoeft ook niet, maar het blijft wel belangrijk dat er zicht is op de afspraken die er tussen de cliënten en de teamleiders zijn gemaakt.

8 Afspraken vastleggen Tijdens de bijeenkomst bleek dat die afspraken nergens formeel zijn vastgelegd. Het risico is dan dat afspraken worden vergeten of zonder overleg worden veranderd. Om daar zicht op te krijgen spraken de teamleiders en ondersteuners samen af dat ze de Lokale Raden helpen bij het opstellen van een huishoudelijk reglement voor hun eigen raad. Eind 2011 moest elke Lokale Raad een eigen huishoudelijk reglement hebben. De meeste raden hebben dit voor elkaar gekregen. Een knappe prestatie! 8 Hulp bij het papierwerk De cliënten van de Lokale Raden krijgen veel papierwerk op zich af. Tijdens de bijeenkomst werden afspraken gemaakt om te zorgen dat de SIG goede ondersteuning biedt bij alle vragen die op de cliënten afkomen. Er is een vergadermap geïntroduceerd en de ondersteuners gaan helpen bij het inzetten van de ondersteunende middelen om het vergaderen overzichtelijker te maken. Bijeenkomst voor de ondersteuners van de cliëntenraden. Ook zij leren van elkaar! Jaarbericht 2011

9 Alles kan beter De SIG wil weten of cliënten tevreden zijn. De LSR onderzoekt of cliënten tevreden zijn. De SIG bedacht vragen voor de gezinshuizen en voor het Anneko van der Laanhuis. De SIG bedacht vragen voor gezinsondersteuning. 9 De SIG heeft in het afgelopen verslagjaar op drie manieren meegewerkt aan de ontwikkeling van externe cliënttevredenheidsonderzoeken. Methode aangepast In 2010 vroeg de SIG de LSR om onderzoek te doen bij de kinderen die in de gezinshuizen wonen, en bij de cliënten van het Anneko van der Laanhuis. Al gauw werd duidelijk dat de onderzoeksmethode die de LSR gewoonlijk hanteert, niet geschikt was voor deze doelgroepen. En er was echter geen andere methode beschikbaar.

10 De LSR en de SIG hebben daarom samen de methode van de LSR aangepast zodat hij wel geschikt zou zijn. De aanpassingen bestaan uit: - de aard van de vragen die worden gesteld; - de ondersteuning met visualiserend materiaal ( pictogrammen, foto s); - de manier van vragen stellen: mondelinge interviews in combinatie met schriftelijke vragenlijsten voor verwanten en wettelijk vertegenwoordigers. Dit aangepaste onderzoek is inmiddels met succes uitgevoerd. Meer daarover in het artikel over het cliënttevredenheidsonderzoek. De Centrale Cliëntenraad krijgt uitleg over het cliententevredenheidsonderzoek 10 Een onderzoeksinstrument voor gezinsondersteuning Ook voor de ambulante gezinsondersteuning had de LSR geen geschikt onderzoeksinstrument klaarliggen. De LSR heeft subsidie gekregen om in 2009 in samenwerking met de SIG en Odion zo n onderzoeksinstrument te ontwikkelen, vanuit cliëntenperspectief, met als doel de ondersteuning te verbeteren. Gezinsbegeleiders en gezinnen van de teams Gezinsondersteuning werkten hieraan mee. In 2010 is een aantal gezinnen geïnterviewd. Daarna werd de methode aangepast, naar aanleiding van de bevindingen tijdens de interviews. In april en mei 2011 zijn de gezinnen opnieuw geïnterviewd, volgens de aangepaste methode. De LSR is van plan om het definitieve onderzoeksinstrument in het voorjaar van 2012 te publiceren. Jaarbericht 2011

11 Wat willen cliënten? De cliënten zijn tevreden over waar ze wonen. Cliënten van de gezinshuizen willen betere weekendopvang. Cliënten van het Anneko van der Laanhuis willen een andere groepsindeling. Cliënten van De Meander willen meer vrienden maken en meer inspraak. Elk jaar wordt op drie SIG-locaties onderzocht of de cliënten tevreden zijn over de begeleiding. In 2011 was dat bij de gezinshuizen, het Anneko van der Laanhuis en De Meander. In het Anneko van der Laanhuis hebben de meeste cliënten een wat lager niveau, in de gezinshuizen moeten kinderen worden geïnterviewd en De Meander is een ouderproject waar cliënten met een PGB ieder in een eigen appartement wonen. Drie heel verschillende situaties dus en daarom is de manier van onderzoek aangepast aan elke groep, zoals beschreven in het artikel Alles kan beter. In de locaties hebben de cliënten in mei samen met een interviewer een vragenlijst ingevuld. Die vragenlijsten waren bij elke locatie verschillend. Bij de gezinshuizen en het Anneko van der Laanhuis zijn ook wettelijk vertegenwoordigers uitgenodigd om schriftelijk hun mening te geven. Daarna waren er per locatie groepsgesprekken met de cliënten om de sterke punten en de verbeterpunten te bespreken. In september zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan cliënten, verwanten en medewerkers en in oktober aan de Centrale Cliëntenraad. Elke teamleider maakte voor het einde van het jaar samen met de lokale cliëntenraad een plan om aan de verbeterpunten te werken. 11 De uitkomsten van de gezinshuizen Bij de gezinshuizen gaven de meeste kinderen aan dat ze het fijn vinden om in een gezinshuis te wonen. Als verbeterpunten worden vooral zaken genoemd die met de weekendopvang te maken hebben, en in de omgang met elkaar.

12 12 De uitkomsten van het Anneko en Meander In het Anneko van der Laanhuis voelen cliënten zich veilig en gewaardeerd. Ze vinden het fijn dat ze regelmatig contact hebben met hun familie. Verbeterpunten zijn de groepsindeling en (ook hier) spanningen tussen cliënten onderling. Bij De Meander ook tevreden cliënten over hun huis, over hun werk, en over het contact met hun familie. Verbeterpunten zijn begeleiding bij het vrienden maken, en cliënten mee laten beslissen over besluiten die worden genomen en die hun aangaan. Opmerkelijk was verder dat cliënten op twee locaties aangaven dat ze de rode klachtenformulieren niet kennen. Ook dit is een signaal dat de SIG ter harte neemt. Als je ontevreden bent moet je natuurlijk wel kunnen klagen! Jaarbericht 2011

13 Over vrienden en familie Cliënten willen graag vrienden maken. Cliënten willen goed omgaan met familie en buren. De SIG maakte een koffer over vrienden maken en omgaan met familie en buren. De SIG vroeg de MEE een cursus erover te maken. De MEE maakte een cursus: Meer Meedoen. Het Zorgkantoor vond de koffer heel goed. In het vorige Jaarbericht schreven we dat de SIG extra aandacht zou besteden aan het onderwerp vrienden maken en goed omgaan met je familie en de buurt waarin je woont. We spraken af met de cliëntenraad dat we in juni 2011 een koffer zouden hebben waarin alle informatie en hulpmiddelen zijn verzameld die cliënten en begeleiders kunnen gebruiken om samen te werken aan het verbeteren of uitbreiden van contacten. Die koffer is er nu! Er zit al veel in en er kan nog veel meer bij. 13 De MEE biedt op verzoek van de SIG nu samen met de SIG een cursus aan over vrienden leren maken: Meer Meedoen. Ook medewerkers blijven leren hoe ze cliënten hierbij kunnen helpen, onder andere in de cursus Sociale Netwerken die de SIG intern verzorgt. De SIG wil haar kennis en ervaring met dit thema graag delen met andere organisaties. Zij heeft dit ook aan het Zorgkantoor voorgesteld in het kader van het project Best Practices (goede voorbeelden uit de praktijk). Het Zorgkantoor heeft ons project Sociale Netwerken opgenomen in zijn Best Practices.

14 Alle informatie bij elkaar in de begeleidingsmap De SIG heeft een begeleidingsmap gemaakt. In de map kan informatie over de begeleiding. Elke cliënt van de SIG krijgt een begeleidingsmap. 14 In de nieuwe begeleidingsmap kan een cliënt alle informatie opbergen die van belang is voor de begeleiding. Denk aan het begeleidingsplan, de werkafspraken die tussen cliënt en begeleider worden gemaakt, hoe je de begeleider of de teamleider kunt bereiken. Daarnaast zit in de map informatie over de cliëntenraad, de klachtenformulieren, de vertrouwenspersoon en nog veel meer. Alles is in de huisstijl van de SIG uitgevoerd volgens de uitgangspunten van totale communicatie: geschreven tekst, ondersteund met pictogrammen en kleuren.de nieuwe begeleidingsmap ziet er dan ook mooi uit. Belangrijker is natuurlijk dat hij niet onderin de kast belandt maar gebruikt gaat worden. De begeleidingsmap is eigendom van de cliënt en die bewaart hem daarom op zijn eigen kamer of woning. Zo is het een middel om cliënten meer zeggenschap te geven over hun eigen begeleiding en een middel waardoor de kwaliteit van de ondersteuning toeneemt. De eerste mappen zijn tijdens de cliëntenraad van 5 oktober 2011 uitgereikt. En in de zomer van 2012 hebben alle cliënten van de SIG hun eigen begeleidingsmap. Jaarbericht 2011

15 De nieuwe begeleidingsmap voor cliënten ziet er ook nog eens fleurig uit. 15 De vier pijlers De visie van de SIG De visie van de SIG is de manier waarop de SIG denkt over begeleiden en omgaan met elkaar. De SIG heeft dit onderwerp in stukken verdeeld. Dat noemt de SIG de pijlers. Dit zijn dus eigenlijk de 4 onderwerpen die de SIG belangrijk vindt om goede begeleiding te kunnen geven. Op de volgende pagina s staan de 4 onderwerpen beschreven en wat u daarvan merkt in de begeleiding die u krijgt.

16 Respect Respect betekent we u waarderen en accepteren zoals u bent. We vinden u belangrijk en dat laten we u ook merken. En waaraan merkt u dat in de begeleiding: - Er wordt niet over u, maar met u gepraat. - Er wordt tijd gemaakt om naar u te luisteren. - Uw mening wordt gevraagd. - Er wordt gevraagd wat u belangrijk vindt in het leven. - Er is belangstelling voor zaken die u bezig houden. - U krijgt antwoord op de vragen die u stelt. - Als er problemen of misverstanden tussen u en begeleiding ontstaan, dan worden die uitgepraat en opgelost. - Uw mening en ideeën zijn verwerkt en terug te vinden in uw begeleidingsplan. 16 Jaarbericht 2011

17 Transparantie Transparantie betekent dat er niet geheimzinnig gedaan wordt. Er wordt eerlijk en open met u gesproken. En waaraan merkt u dat in de begeleiding: - Er wordt veel met u gepraat en uitgelegd. - U krijgt informatie over dingen die belangrijk voor u zijn. - Er wordt met u overlegd en besproken wat er gaat gebeuren met punten die u bespreekt of die met u besproken worden. - Als u iets vraagt of zegt komt de begeleiding daar weer met u op terug. - U hebt een duidelijk begeleidingsplan. - Er wordt naar u geluisterd als u niet tevreden bent. 17

18 Autonomie Autonomie betekent dat u zelf kunt en mag beslissen hoe u wilt leven. Natuurlijk gelden er voor u ook regels en wetten, maar dat zijn dezelfde regels en wetten die voor iedereen in deze maatschappij tellen. 18 En waaraan merkt u dat in de begeleiding: - Begeleiding denkt met u mee hoe u de dingen zelf kunt doen. - In uw plan staan doelen die u wilt bereiken en die u belangrijk vindt. - U krijgt duidelijke uitleg, zodat u zelf kunt kiezen. - Er wordt met u gesproken op een manier die bij u past. - De inspraak is ook officieel geregeld (tevredenheidsonderzoek, de cliëntenraad). - U krijgt hulp als u die nodig hebt. - Er wordt ook gekeken naar wat u goed kunt en wat u goed afgaat. - U krijgt ondersteuning bij het opbouwen van een sociaal netwerk. - Er wordt naar uw mening gevraagd en geluisterd. Jaarbericht 2011

19 Professionaliteit Professionaliteit betekent dat u begeleiding krijgt die van een goede kwaliteit is en die past bij uw persoonlijke situatie. En waaraan merkt u dat in de begeleiding: - U hebt een begeleidingsplan dat af is en dat ook klopt. - Belangrijke zaken worden goed overgedragen. - Begeleiding kan u uitleggen wat ze doen en waarom ze het zo doen. - Begeleiding denkt in oplossingen. - U merkt dat begeleiders weten en begrijpen wat u goed afgaat en wat moeilijk voor u is. 19

20 Bellen bij problemen De SIG heeft vertrouwenspersonen cliënten. Cliënten kunnen een vertrouwenspersoon opbellen. De vertrouwenspersoon helpt bij sommige problemen. De SIG heeft drie vertrouwenspersonen voor cliënten. Drie medewerkers van De Waerden hebben om de beurt de telefoon die gebeld kan worden. 20 In 2011 zijn de vertrouwenspersonen van de SIG in de eerste drie kwartalen, zeven keer gebeld. Twee keer door een cliënt en vijfmaal door een medewerker van de SIG. De telefoontjes van cliënten konden in één gesprek naar de begeleider verwezen worden. Allebei de cliënten hadden al afspraken met de begeleiders gemaakt over hun probleem. De begeleiders helpen de cliënt goed verder. De medewerkers van de SIG werden telefonisch naar de vertrouwenspersoon voor medewerkers verwezen. Ten opzichte van 2009 is het aantal meldingen gedaald. Opvallend: er bellen meer medewerkers dan cliënten. De vertrouwenspersonen denken dat het goed is om te kijken naar een andere vorm van vertrouwenspersonen. Er bellen nauwelijks cliënten en de mensen die je wilt bereiken met deze vorm van hulp bellen helemaal niet. Alle cliënten die bellen willen graag dat ze geholpen worden met hun vraag en willen dat hun begeleider hierbij helpt. Het advies van de vertrouwenspersonen wordt in 2012 besproken en er worden verbeteringen bedacht. Jaarbericht 2011

21 Schrijven bij klachten De SIG heeft een klachtencommissie cliënten. De klachtencommissie kreeg dit jaar geen klachten. De interne klachtencommissie SIG is in november 1995 opgericht. Ze vindt haar grondslag in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 en de Klachtenregeling Cliënten SIG. De commissie bestond in de verslagperiode uit de volgende leden: de heer J.J. Smuling te Overveen, lid voorgedragen door de cliëntenraad de heer O. Moison te Haarlem, vervangend lid, voorgedragen door de Raad van Bestuur van de SIG mevrouw M.A.M.M. Verspagen, onafhankelijk voorzitter In de verslagperiode heeft de commissie geen klachten ontvangen. 21 Cliënten of ouders/vertegenwoordigers die een beroep willen doen op de klachtencommissie kunnen een brief schrijven aan: Voorzitter klachtencommissie cliënten, mevrouw M. Verspagen p/a Stichting SIG Postbus AG Heemskerk De SIG stuurt de brieven ongeopend door naar de voorzitter van de klachtencommissie. Marga Verspagen is de voorzitter van de Klachtencommissie Cliënten

22 De SIG krijgt ook complimenten Ontevreden cliënten gebruiken het rode klachtenformulier. Tevreden cliënten gebruiken het roze pluimenformulier. De Centrale Cliëntenraad bedacht het roze pluimenformulier. Cliënten met een idee gebruiken het gele ideeënformulier. Medewerkers met een idee sturen een mail. 22 De SIG heeft een aantal formulieren voor cliënten ontwikkeld. Daarmee kunnen ze klachten, ideeën en tevredenheid melden. Voor medewerkers is het mailadres geopend. De Foboverbetercommissie kreeg in het afgelopen jaar vijf klachten, twee ideeën en twee pluimen binnen. De klachten gingen over bejegening, klachten niet serieus nemen, internet en een storende gewoonte van medebewoners. De klachten zijn alle besproken met de betrokkenen en zo goed mogelijk opgelost. De ideeën gingen over zelfredzaamheid van cliënten. Eén van de ideeën is binnen een voorziening opgepakt, het andere (een hulpmiddel bij het overzien van financiën) is besproken met een clustermanager en op Intranet geplaatst. Het pluimenformulier (roze!) is bedacht door de Centrale Cliëntenraad, die vindt dat er ook complimenten uitgedeeld moeten kunnen worden. Pluimen waren er voor de begeleiders en voor de mensen die in 2011 het vervoer met een eigen SIG-bus hebben gerealiseerd en uitvoeren. Pluimenformulier Jaarbericht 2011

23 Zaken volgen op afstand De SIG heeft een Centrale Verwantenraad. Daarin zitten ouders en verwanten van cliënten. De SIG vraagt raad aan de Centrale Verwantenraad. De Centrale Verwantenraad praat met de algemeen directeur. Het gaat over zaken die belangrijk zijn voor cliënten. De Centrale Verwantenraad van de SIG bestaat uit mensen die zijn afgevaardigd door de verwanten en wettelijk vertegenwoordigers van cliënten van de SIG. De CVR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de SIG. De CVR heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur (algemeen directeur). Onderwerpen die in 2011 aan de orde kwamen: - De begroting en het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording - De jaarplannen van de clusters en het businessplan van de SIG - Ontwikkelingen in de zorg en in de financiering ervan - Het kwaliteitsbeleid van de SIG - De cliëntenemancipatie - De nieuwbouwprojecten - De strategische keuze voor overname van Stichting Wisselwerk - Samenwerking met andere organisaties 23 De SIG vraagt de Centrale Verwantenraad advies in een aantal omschreven zaken. Deze adviezen zijn niet bindend. De Centrale Cliëntenraad brengt de wettelijk verplichte adviezen uit aan de SIG. De Centrale Cliëntenraad kan de Centrale Verwantenraad raadplegen als de SIG een advies vraagt. De CVR heeft jaarlijks overleg met de Centrale Cliëntenraad. De CVR komt periodiek bijeen met een delegatie van de Raad van Toezicht. Daarbij wordt wederzijds informatie uitgewisseld over ontwikkelingen binnen en buiten de SIG. De heer Jaap Jan Smuling heeft in 2011 namens de CVR zitting genomen in het Kwaliteitspanel voor de pilot Beelden van Kwaliteit. De heer Smuling is ook voorzitter en contactpersoon van de Centrale Verwantenraad. Zijn adres is Brieven aan de CVR, geadresseerd aan het Bestuursbureau SIG, worden doorgestuurd naar de voorzitter.

24 Verbinding inzetten Observatoren kwamen teams en cliënten van de SIG observeren. Ze schreven een verslag voor het team. De teams bespraken het verslag met andere mensen. De teams leerden nieuwe dingen over zichzelf en de cliënten. De SIG wil dit blijven doen. 24 Vanuit de Vrije Universiteit heeft professor Hans Reinders een pilot Beelden van Kwaliteit opgezet. Doel van de pilot is, na te gaan of de kwaliteit van zorg gemeten kan worden vanuit een narratieve, een verhalende benadering, gebaseerd op observatiemethoden uit de antropologie. De SIG en Odion meldden zich aan vormden de eerste pilotgroep die gebruik maakte van een uitwisseling van eigen medewerkers. De medewerkers kregen een week scholing en observeerden vervolgens drie weken lang een team en cliënten van een bepaalde locatie. SIG-medewerkers observeerden bij Odion, Odionmedewerkers observeerden bij de SIG. De vraag aan hen was of ze konden waarnemen of en hoe de verbinding tussen medewerker en cliënt werd ingezet voor de ontwikkeling van de cliënt. Daarna werd een kwaliteitspanel samengesteld met vertegenwoordigers van zoveel mogelijk belanghebbenden: vanuit het Bestuursbureau, de teams, de Centrale Verwantenraad, de Raad van Toezicht, het Zorgkantoor. Het kwaliteitspanel besprak de observatieverslagen met de teamleden en kon er vragen over stellen. Dit leidde tot soms verhelderende discussies over bepaalde begeleidingssituaties. Er was grote waardering voor de bereidheid van medewerkers en cliënten om zo in hun eigen keuken te laten kijken. In december zijn de resultaten van de pilot op een symposium gepresenteerd aan een bredere kring van belangstellenden. De pilot Beelden van Kwaliteit wordt elders op een alweer aangepaste manier voortgezet. De SIG wil het instrument observaties inzetten om verbetering van kwaliteit van zorg te realiseren. Er is een interne werkgroep in het leven geroepen die werkt aan implementatie van het instrument observatie binnen de SIG. Jan Kroft overhandigt het rapport van de SIG aan mevrouw drs. Els Leemans van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Jaarbericht 2011

25 Leren van elkaars fouten Begeleiders werken hard. Als je hard werkt maak je fouten. Begeleiders leren van hun fouten. Dat is goed voor cliënten. Wie niet werkt maak ook geen fouten, is een bekend gezegde en dat geldt ook voor de SIG. Bij ons wordt gewerkt en dus worden er fouten gemaakt. De meeste medewerkers weten dat ze die fouten en bijna-fouten moeten melden en wat het nut daarvan is: dat zij en hun collega s ervan leren, in het belang van de cliënten. Een overzichtje over de afgelopen jaren: 25 Aantallen en soorten fobo s van 2007 t/m 2010

26 Aantallen en soorten fobo s De stijging van de onveiligheidsmeldingen in het derde kwartaal kwam door een aantal incidenten in twee voorzieningen, veroorzaakt door specifieke situaties. Hierop is actie ondernomen. Verbetertrajecten Bijna alle teams van de SIG (inclusief het MT) zijn in 2011 begonnen met een verbetertraject. Het onderwerp van het traject verschilt per team. De uitvoering gebeurt aan de hand van een vastgesteld format. In een aantal teams was de stafmedewerker Bestuursbureau aanwezig om ondersteuning te bieden bij het formuleren van de probleemstelling (in vijf woorden), de oorzaakvinding en het SMART formuleren van het doel van het traject. Verbeterthema s die veelvuldig voorkwamen waren methodisch werken en het geven van feedback. De teams waren in het algemeen tevreden over de verbeteringen die ze met het traject bereikten. De werkwijze is zo goed bevallen dat in beleid is vastgelegd dat elk team jaarlijks een verbetertraject doet en hiervan via de clustermanager verslag uitbrengt aan de Foboverbetercommissie. Jaarbericht 2011

27 Weer op volle sterkte De SIG vindt seksualiteit belangrijk. De Taakgroep Seksualiteit heeft nieuwe leden en kan zijn werk weer doen. De Taakgroep Seksualiteit leert begeleiders meer over seksualiteit van cliënten. De Taakgroep Seksualiteit geeft les aan mensen die niet bij de SIG horen. De SIG heeft een aantal taakgroepen. Zij verdiepen zich in een specifiek inhoudelijk onderwerp en delen hun kennis met alle medewerkers. De Taakgroep Seksualiteit is één van die taakgroepen en bestaat al sinds De SIG heeft een duidelijke visie op seksualiteit: wij gaan op een pro-actieve manier om met begeleidingsvragen op dit gebied. Wat doet de Taakgroep Seksualiteit? De Taakgroep Seksualiteit bestaat uit begeleiders die extra zijn bijgeschoold in het geven van seksuele voorlichting aan mensen met een beperking. Zij kunnen hun collega s ondersteunen bij het uitzoeken van voorlichtingsmateriaal en het uitzetten van een voorlichtingstraject. Eind 2008 heeft er werving plaatsgevonden om nieuwe leden voor de Taakgroep te krijgen. Er was een bredere vertegenwoordiging van begeleiders nodig om een bijdrage aan de taakgroep te leveren. In 2010 steeg het aantal aanmeldingen en nu is de taakgroep weer ruim bezet, met betrokken en enthousiaste begeleiders uit de diverse clusters. 27 Scholing ook buiten de SIG De Taakgroep Seksualiteit heeft in 2009 een intern cursusaanbod samengesteld dat begeleiders op inschrijving konden volgen. In 2010 is deze scholing in het vaste scholingsaanbod van de SIG opgenomen en nu wordt het aan alle nieuwe medewerkers gegeven. In 2010 en 2011 is ook veel gedaan aan deskundigheidsbevordering binnen de ons omringende netwerken. Docenten van enkele scholen in de omgeving kregen van de stafmedewerker cliëntenemancipatie scholing over de seksuele ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen. Individuele voorlichtingstrajecten Individuele leden van de Taakgroep Seksualiteit zijn in 2010 en 2011 binnen de SIG bij een viertal casussen ingezet om een individueel voorlichtingstraject uit te voeren. Hierbij ging het om vragen die beter buiten de reguliere begeleidingsmomenten opgepakt konden worden.

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG JAARBERICHT 2012 1 Maak het mogelijk met de SIG De vier pijlers van de SIG Transparantie - uitleggen en overleggen Respect - gelijkwaardig zijn Autonomie - ikzelf: mijzelf kunnen zijn Professionaliteit

Nadere informatie

Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden

Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden Picto versie (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden bij SDW De woorden waar een streep onder staat worden uitgelegd

Nadere informatie

Jan Bauer en Marian Stet Samen zijn zij de Raad van Bestuur. Zij hebben dit verslag gemaakt. Cliëntenvertrouwenspersoon. Ondersteuningsplan

Jan Bauer en Marian Stet Samen zijn zij de Raad van Bestuur. Zij hebben dit verslag gemaakt. Cliëntenvertrouwenspersoon. Ondersteuningsplan Het jaarverslag Dit zijn: Jan Bauer en Marian Stet Samen zijn zij de Raad van Bestuur. Zij hebben dit verslag gemaakt. Er staat in wat de Hartekamp Groep in 2012 heeft gedaan. In 2012 hebben we bijna 1700

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 V40_ indd :01

Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 V40_ indd :01 Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 2 Inhoud... Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Wat is kwaliteit van zorg... 5 De kwaliteitsrapportage 1. Zorgvuldig proces rond cliënten...

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Uitgave van het LSR (Landelijk Steunpunt cliëntenraden) Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Team & Talent.

Team & Talent. Team & Talent Vanaf half 2015 zijn er binnen Odion pilots gedraaid met locatiescans bij een aantal locaties onder leiding van een coach van In voor Zorg en pilots met De Teamportaal (een online samenwerkingsinstrument)

Nadere informatie

Wat is het SDW cliëntenpanel?

Wat is het SDW cliëntenpanel? Terug kijken op het eerste jaar SDW cliëntenpanel 2016 Wat is het SDW cliëntenpanel? Het SDW cliëntenpanel praat samen met de Centrale cliëntenraad (CCR) over thema s. Het cliëntenpanel bestaat uit 25

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Utrecht, november 2013 Geschreven door: Rinskje Dijkstra Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Vormen van medezeggenschap

Vormen van medezeggenschap Vormen van medezeggenschap Vormen van medezeggeschap In deze tijd van de vele veranderingen binnen de zorg in het algemeen en bij de Gemiva-SVG Groep in het bijzonder is het goed om eens te kijken naar

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden. Samenstelling + taakverdeling CCR. A. Doelen voor de CCR

Inhoudsopgave. Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden. Samenstelling + taakverdeling CCR. A. Doelen voor de CCR Sjaloom Zorg 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden Samenstelling + taakverdeling CCR A. Doelen voor de CCR B. Doelen van de CCR m.b.t. de cliënten/ medewerkers

Nadere informatie

Nieuwsbrief over kwaliteit

Nieuwsbrief over kwaliteit Nieuwsbrief over kwaliteit april 2013 Abrona heeft in 2012 extra geld gekregen van de regering. Geld om de zorg te verbeteren. Geld om de begeleiding van cliënten te verbeteren. Dit heet kwaliteit. Abrona

Nadere informatie

Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep

Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep Klachtenregeling cliënten boos Datum: juli 2017 Wat is een klachtenregeling? Er is een klachtenregeling voor cliënten. Cliënten kunnen een klacht indienen. Jouw

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

nummer 23 april 2016 praten met Elfrieda Peetoom cliënt-begeleider Waarom mag ik alleen koffie wanneer we met z n allen koffie drinken?

nummer 23 april 2016 praten met Elfrieda Peetoom cliënt-begeleider Waarom mag ik alleen koffie wanneer we met z n allen koffie drinken? nummer 23 april 2016 praten met Elfrieda Peetoom cliënt-begeleider Waarom mag ik alleen koffie wanneer we met z n allen koffie drinken? de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: Arco Boogaard

Nadere informatie

Bijlage 11 informatiemap

Bijlage 11 informatiemap Bijlage 11 informatiemap Contactinformatie. Beter Leven Zorg Markt 38 4841 AC Prinsenbeek Tel: 076-8896901 (bereikbaar op kantoortijden) E-Mail: info@beterlevenzorg.nl Datum laatst aangepast: 01 januari

Nadere informatie

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Mantelzorgbeleid Intramuraal Amstelring 2013 1 Inleiding Mantelzorg staat in de belangstelling. Het ontwikkelen

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf 2 Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Evaluatie verbeterplan 2012 Activiteitencentrum de Running, InteraktContour Utrecht, juli 2013 Geschreven door: Hette de Jong Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl

Nadere informatie

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Onderzoek, advies en behandeling Iedereen wordt in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met zijn eigen mogelijkheden én onmogelijkheden. Als die onmogelijkheden uw

Nadere informatie

Rapportage groepsgesprek bewoners De Provenier Middin De Provenier

Rapportage groepsgesprek bewoners De Provenier Middin De Provenier Rapportage groepsgesprek bewoners De Provenier Middin De Provenier Oktober 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour) Utrecht, december 2013 Geschreven door: drs. Emiel Dekker Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

CCR NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 / JAARGANG 2 - NR. 3 EEN INITIATIEF VAN DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN LIMOR

CCR NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 / JAARGANG 2 - NR. 3 EEN INITIATIEF VAN DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN LIMOR EEN INITIATIEF VAN DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN LIMOR CCR nieuwsbrief oktober 2016 / JAARGANG 2 - NR. 3 Een initiatief van de Centrale Cliëntenraad van LIMOR WEER EEN NIEUW CCR-LID ERBIJ: WELKOM DESIREE

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg Samen werken aan goede zorg Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Cliënten aan het woord

Cliënten aan het woord Cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Versie Wonen Naam cliënt : Woning cliënt : Datum : Je ontvangt deze vragenlijst omdat we graag willen weten hoe je het wonen

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

nummer 18 januari 2015 installatie nieuwe CCR-leden praten met Adrie de Bruijn

nummer 18 januari 2015 installatie nieuwe CCR-leden praten met Adrie de Bruijn nummer 18 januari 2015 installatie nieuwe CCR-leden praten met Adrie de Bruijn de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: Arco Boogaard Adrie de Bruijn cliëntenraad functionaris de Waaier + de

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Evaluatie verbeterplan 2012 Woonlocatie de Koppels, InteraktContour Utrecht, juli 2013 Geschreven door: Katrien van Scheyen Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

Nummer 4* mei 2015. Hallo collega s OUD EN NIEUW

Nummer 4* mei 2015. Hallo collega s OUD EN NIEUW Nummer 4* mei 2015 Hallo collega s De kop is er af, de nieuwe OR is begonnen en inmiddels hebben we de taken en rollen verdeeld. In dit 4 de bulletin blikken we terug op de afgelopen periode van de nieuwe

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel Rechten van de cliëntenraad Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) staan de rechten van de cliëntenraad. Er zijn 3 soorten

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Verslag vergadering Centrale Cliëntenraad Cliënten AveleijnSDT Eerste deel

Verslag vergadering Centrale Cliëntenraad Cliënten AveleijnSDT Eerste deel Verslag vergadering Centrale Cliëntenraad Cliënten AveleijnSDT Eerste deel Datum: 08-09-2010 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: Het witte Huis te Borne Aanwezig: Johan Ooink op den Dijk, Bert Hendriks, Dini

Nadere informatie

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen GEBRUIKERSGIDS ZORGZWAARTEPAKKETTEN 2010 Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Informatie over zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN Rapport over de toetsing van zorgplannen Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys Jij èn jouw zorgplan 01-09-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderzoek 4

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

[ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] De Lichtenvoorde

[ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] De Lichtenvoorde 2010 De Lichtenvoorde afdeling Communicatie en Informatie [ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] Dit is een overeenkomst. Afspraken die we maken staan op papier. De rechten en plichten van de cliënt staan

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad Meedenken, meepraten, meebeslissen in de Cliëntenraad Cliëntenraad Wat is een cliëntenraad? De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten. Alle mensen die bij Syndion ondersteuning krijgen zijn

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad

Centrale Cliëntenraad 2 schrijven Voorwoord In dit officiële Jaarbericht leest u wat er binnen de SIG is gebeurd in 2015. Dit Jaarbericht gaat over de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Verwantenraad, de Ondernemingsraad,

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

De Middelhof Boerderijnummer: 1287

De Middelhof Boerderijnummer: 1287 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Middelhof Boerderijnummer: 1287 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

Cliënten over de kwaliteit van de zorg

Cliënten over de kwaliteit van de zorg Cliënten over de kwaliteit van de zorg Uitkomsten cliëntenraadpleging bij SGL Utrecht, 20 oktober 2008 Geschreven door: Drs. Dominique van t Schip Drs. Helena Wiersma 2 LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 arverslag nuari 2015 - december 2015 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Centrale Cliëntenraad De Lichtenvoorde

Jaarverslag 2013 Centrale Cliëntenraad De Lichtenvoorde Jaarverslag 2013 Centrale Cliëntenraad De Lichtenvoorde Dit jaar zaten de volgende personen in de Centrale Cliëntenraad: Lichtenvoorde: Bert te Strake Diny Oostendorp Jeroen Rutjes Groenlo Rob Aarnink

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Meedenken, meepraten en meebeslissen over kwaliteit van zorg Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Meedenken, meepraten en meebeslissen over kwaliteit van zorg Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Meedenken, meepraten en meebeslissen over kwaliteit van zorg Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Uitgave van het LSR (Landelijk Steunpunt cliëntenraden) Meedenken, meepraten en meebeslissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Korte terugblik 2014 3 3. Hoe heeft Pleyade cliëntinspraak georganiseerd?

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Evaluatie verbeterplan 2012 Actviteitencentrum AC de Factorij, InteraktContour Utrecht, augustus 2013 Geschreven door: Martin Hofman Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie