BIJLAGE 1 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 1 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010"

Transcriptie

1 DIENST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PLANNING 1 BIJLAGE 1 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT RAPPORTAGE BEREIKTE RESULTATEN INCLUSIEF AFGERONDE EN LOPENDE PROJECTEN DIENST Wetenschappelijk Onderzoek en Planning (WOP) Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.1 Up to date CNSP (Children in Need of Special Protection) data beschikbaar hebben. 1.1 Vaststellen aantal geregistreerde instellingen CNSP betreft het verzamelen van data van kinderen in opvanginstellingen en het introduceren van een uniform administratie systeem binnen de kinderopvanginstellingen. De categorisering betrof in 1 ste instantie: kinderen met een beperking; kinderen die verwaarloost, mishandeld dan wel misbruikt zijn en kinderen in conflict met de wet. Per 2007 zijn toegevoegd de categoriëen: sociaal wees (kinderen waarvan de ouders nog leven); kinderen geinfecteerd met of getroffen door HIV (bv ouders zijn overleden). Instrumenten die gebruikt worden: - Invulwijzer - 7 stuks CNSP formulieren CNSP database is een Acess file. Verwerking vindt via Exel plaats. 1.2 Bezoeken aan kinderopvanginstellingen ivm uitleg gebruik formulieren 1.3 Verslaglegging gegevens 1.1 Vijf en dertig (35) kinderopvanginstellingen zijn per september 2010 opgenomen in het CNSP bestand. 1.2 Bezoeken in bepaalde periodes van het jaar (meestal oktober - december) uitgevoerd. 1.3 CNSP verslag 2009/2010 in concept.

2 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.2 Ondersteuning implementatie van de Proxy Means Test (PMT) als nieuwe criteria ivm verstrekking sociale voorzieningen van het Ministerie van Sozavo. 2.1 Ondersteunen uitvoering huishoudonderzoek ter vaststelling van de variabelen die in de PMT kunnen worden opgenomen. De PMT betreft variabelen die de sociaal-economische situatie van een cliënt bepalen, wordt als nieuwe selectiecriteria voorgesteld ivm toewijzing sociale voorzieningen van het Ministerie van Sozavo. 2.2 Ondersteunen proces pilot testen PMT variabelen. 2.1 Feedback op de methodologie en het uitvoeringsproces van het huishoudonderzoek alsook de resultaten van het onderzoek; 2 rapporten afgerond in 2009 namelijk een rapport met de onderzoeksresultaten en een rapport met de voorgestelde PMT variabelen voor urbane en rurale gebieden, alsook het binnenland. 2.2 Feedback inzake uitvoer pilot test. Pilot test afgerond in 2009 en de voorgestelde PMT variabelen zijn in de testzone van Sozavo Informatie Systeem ingevoerd. 2.3 Bespreken van de scores voor de voorgestelde PMT variabelen en vaststellen van de cut off point per voorziening. 2.5 Ondersteunen van activiteiten voor implementatie van PMT als de herziene toewijzingscriteria. 2.3 Voorstel voor score per PMT variabele en per gebied (urbaan, ruraal en binnenland) is door de consultant gedaan; besluitvorming Regering inzake gebruik PMT moet nog genomen worden alsook welke cut off point zal worden gehanteerd. 2.5 Nog niet uitgevoerd. Het ondersteunen betreft: - advies memo s, projectvoorstellen en Terms of References (ToR s) opstellen, beoordelen van rapporten, vergaderingen bijwonen en input geven, veldorientatie. 2

3 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.3 Ondersteuning van: voorbereiding Social Safety Net (SSN) project; de uitvoering van fase 1 van dit project en het opstellen van capaciteitsversterkingsplan voor personeel van het directoraat Sociale Zaken. 3.1 Coordinatie uivoer 1 ste studie in verband met de evaluatie van de materiele voorzieningen (financiele uitkeringen) van het Ministerie. 3.2 Participatie in SSN task force. 3.1 In samenwerking met een internationale consultant (Perez-Calle) is in mei 2005 een evaluatie rapport (Suriname Social Safety Net Assessment) afgerond. 3.2 SSN TF vergaderingen bijgewoond en input verschaft. 3 Social Safety Net (SSN) project: Betreft evaluatie van de materiele voorzieningen (financiele uitkeringen) van het Ministerie en het doen van aanbevelingen voor hervorming. SSN project fase 1 betrof: - de goedkeuring en implementatie van de PMT (score card) als selectiecriteria voor Sozavo. - een studie naar de haalbaarheid voor hervorming van de huidige financiele uitkeringsprogramma s. Capaciteitsversterkingsplan voor personeel van het directoraat Sociale Zaken betreft de interventies ter verbetering van procedures en organisatie en versterking van personeel van het directoraat Sociale Zaken, ivm optimalisering en effectuering van de dienstverlening Ondersteuning uitvoer 2 de studie in verband met evaluatie van de materiele voorzieningen (financiele uitkeringen) van het Ministerie. 3.4 Ondersteunen opstellen 1 ste hervormingsstrategie ivm de materiele voorzieningen (financiele uitkeringen) van het Ministerie. 3.5 Ondersteunen opstellen 2 de hervormingsvoorstel ivm de materiele voorzieningen (financiele uitkeringen) van het Ministerie. 3.6 Ondersteunen bij het opstellen van het projectvoorstel en de ToR s ivm de uitvoer van fase 1 van het SSN project. 3.7 Opstellen projectvoorstel ter aanbieding aan de UNDP ivm het uitwerken van een capaciteitsversterkingsplan voor het directoraat Sociale Zaken (noot: vanwege het niet ontvangen van fondsen voor SSN project fase 1, is binnen het Ministerie besloten om ivm de versterking van de menselijke hulpbron van het directoraat Sociale Zaken (onderdeel van fase 1 SSN project), een 3.3 In samenwerking met een internationale consultant (Observatorio Social), is in augustus 2006 een finaal Institutional and Strengtening plan of the Suriname SSN afgerond. 3.4 In samenwerking met een internationale consultant (Blank) is in maart 2007 een hervormingsstrategie (Suriname Social Safety Net Reform Strategy) afgerond, met algemene hervormingsvoorstellen. 3.5 In samenwerking met een internationale consultant (Ayala) is in januari 2009 een gedetailleerd hervormingsvoorstel afgerond. 3.6 In 2009 is ondersteuning verleend bij het opstellen van het projectvoorstel, de ToR s en een SSN nota (uitwerking fasen van het SSN project) en de correspondentie naar Ministerie van PLOS ivm aanvraag financiering via sectorfonds Nederland. Echter zijn er geen fondsen ontvangen. 3.7 In samenwerking met een internationale consultant (Kairi) en financiering van de UNDP is een capaciteitsversterkingsplan met uitvoeringsstrategie afgerond in januari 2010.

4 capaciteitsversterkingsplan op te laten stellen). 3.8 Ondersteunen opstellen projectvoorstel en ToR s voor uitvoering 3 deelactiviteiten uit capaciteitsversterkingsplan te weten: - cursus Beleid en Planning voor beleidsmedewerkers & training Leiderschap en Management voor afdelingshoofden en beleidsmedewerkers - evaluatie sociaal beleid en opstellen beleidnota evaluatie mandaten, rollen en verantwoordelijkheden van diensten en afdelingen van het directoraat Sociale Zaken 3.8 In het 1 ste kwartaal 2010 is input verschaft voor het opstellen van het projectvoorstel en ToR s voor uitvoering van de 3 deelactiviteiten die voor 2010 gepland zijn. Het ondersteunen betreft: - advies memo s, projectvoorstellen en Terms of References opstellen, beoordelen van rapporten, vergaderingen bijwonen en input geven, veldorientatie. Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.4 Besluitvorming Regering ihkv het Social Security Agreement (SSA) van de Caricom. De Caricom Social Security Agreement regelt oa zaken betreffende sociale zekerheden binnen de Caricom (ihkv vrij verkeer van personen). 4.1 Bestudering bevindingen Commissie Pension Reform (pensioen en AOV zijn onderdeel van de SSA en Suriname moet maatregelen treffen voor het garanderen van deze voorzieningen bij vrij verkeer van personen). 4.2 Opstellen advies aan Directie en Minister van Sozavo betreffende implementeren aanbevelingen van de Pension Reform studie. 4.1 De rapporten zijn bestudeerd en er is feedback gegeven. Echter heeft de Regering nog geen besluit genomen tav implementatie van de aanbevelingen. 4.2 Nog niet uitgevoerd, uitgaande van goedkeuring van de Regering. 4.3 Advies aan President cq Raad van Ministers (RvM) tav het ondertekenen van de Social Security Agreement 4.3 Nog niet uitgevoerd. 4

5 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van Zaken R.5 Afronden van de ontwerpwet Fonds Voorziening Mensen met een Beperking (VMB) en het Staatsbesluit Kwaliteitstandaarden voor opvang personen met een beperking. 5.1 Overleg met stakeholders inzake het doel en de inhoud van de ontwerpwet. - Ontwerpwet VMB betreft het garanderen van een welvaartsvaste uitkering aan personen met een beperking. R.6 Opstellen en goedkeuren in DNA van de Ontwerpwet Opvanginstellingen & 2 ontwerp Staatsbesluiten ivm kwaliteitsstandaarden voor de opvang van kinderen en jeugdigen (0 t/m 8 jaar & 9 t/m 25 jaar). De ontwerpwet Opvanginstelling betreft het reguleren van de exploitatie van opvanginstellingen voor kinderen en jeugdigen, personen met een beperking en seniorenburgers. Noot: het Staatsbesluit ivm de kwaliteitstandaarden voor opvang van kinderen 0 t/m 8 jaar was reeds in 2005 opgesteld. 5.2 Afronding ontwerpwet ter doorgeleiding naar Raad van Ministers (RvM). 5.3 Finaliseren ontwerp Staatsbesluit Kwaliteitsstandaarden voor opvang van personen met een beperking. 6.1 Opstellen van ontwerpwet Opvanginstellingen en 2 ontwerp Staatsbesluiten ivm kwaliteitststandaarden voor de opvang van kinderen en jeugdigen. 6.2 Doorgeleiding naar, verwerking feedback van en goedkeuring door RvM en Staatsraad van de ontwerpwet Opvanginstellingen. 6.3 Doorgeleiding naar, verwerking feedback van en goedkeuring door RvM en Staatsraad van de 2 ontwerp Staatsbesluiten ivm kwaliteitststandaarden opvang van kinderen en jeugdigen. 5.1 Overleg gepland rond 1 ste kwartaal 2011, nadat het ministerie van JusPol de ontwerpwet wetstechnisch heeft gescreend. 5.2 Ontwerpwet vanuit Ministerie Sozavo voor 90% afgerond; zal doorgeleid worden naar de afdeling Wetgeving van het Ministerie van JusPol voor wetstechnische screening in oktober Ontwerp Staatsbesluit reeds gescreend door het ministerie van JusPol. Thans worden de aanbevelingen verwerkt, waarna deze opgestuurd zal worden naar de Staatsraad ter goedkeuring. 6.1 In 2006 is vanuit het Ministerie van Sozavo een lokale consultant (Jensen) aangetrokken om een ontwerpwet Opvanginstellingen en 1 Staatsbesluit ivm kwaliteitststandaarden opvang van kinderen en jeugdigen (Subcommissie kinderopvang en standaarden 9 tot en met 25 jaar) op te stellen. Input en screening van het ontwerp heeft vanuit de dienst WOP plaatsgevonden en het ontwerp gefinaliseerd is in oktober Doorgeleid, feedback verwerkt en goedgekeurd door de RvM bij missive no. 429 d.d. 11 juni Ook goedkeuring van de Staatsraad ontvangen. 6.3 Doorgeleid, feedback verwerkt en goedkeuring van ontwerp Staatsbesluit te weten Kinderopvang 0 tot en met 8 jaar door de RvM bij missive no. 428 d.d. 11 juni Ook goedkeuring van de Staatsraad ontvangen. - Ontwerp Staatsbesluit Subcommissie kinderopvang en standaarden 9 tot en met 25 jaar nog niet goedgekeurd door RvM en Staatsraad. 5

6 6.4 Doorgeleiding van ontwerpwet Opvanginstellingen naar De Nationale Assemblee ter behandeling. Resultaten Geplande Activiteiten Stand van Zaken R.7 (Ondersteuning) van het opstellen van een finale Beleidsnota Seniorenburgers en kwaliteitsstandaarden voor opvang van deze doelgroep. 7.1 Participatie in discussies en ondersteunen bij het formuleren van beleidsstandpunten voor input in de Beleidsnota. 7.3 Ondersteunen van het onderzoek naar de kwaliteit van zorg in instellingen; dit ivm opstellen kwaliteitsstandaarden 6.4 Ontwerpwet doorgeleid naar De Nationale Assemblee in november Geparticipeerd en concept Beleidsnota opgesteld door vertegenwoordiger dienst WOP en doorgeleid naar ODKMW ter aanvulling. 7.3 Onderzoeksopzet nog niet uitgewerkt vanuit OD- KMW. Input wel verschaft vanuit dienst WOP. R.8 Up to date sociale statistieken betreffende AOV, AKB, GH, FB en schoolkleding tbv interne en externe instanties. R.9 Ondersteuning uitvoering Beleidsdocument Mensen met een Beperking via participatie in Commissie Beleid Mensen met een Beperking (huidige zittingstermijn 01 maart maart 2011). Taken commissie: - vaststellen beleidsvisie tav personen met een beperking - opstellen van een beleidsnota met actieplan - prioriteiten vaststellen - raakvlakken identificeren tav de prioriteiten 8.1 Verzamelen van de data input bij de verschillende afdelingen zoals dienst Algemeen Maatschappelijke Zorg (AMZ), dienst Administratie Uitbetaling Sociale Voorzieningen (AUSV) en het Algemene Oudedags Voorzieningsfonds (AOV). 9.1 Bijwonen vergaderingen commissie Beleid Mensen met een Beperking (vanaf 2005 tot heden) & advisering inzake uitvoering Beleidsdocument. 8.1 Informatie verwerkt betreffende GH tot en met april 2010, AOV tot en met juni 2010, AKB tot en met 2 de kwartaal 2010 en FB tot en met juni Vergaderingen bijgewoond, projectvoorstel ivm Lesbrief inzake personen met een beperking voor scholen opgested; input verschaft bij ontwikkeling Lesbrief; input verschaft bij opstellen kwaliteitsstandaarden voor opvang mensen met een beperking; opstellen ontwerpwet fonds Voorziening Mensen met een Beperking ; input tbv rapportages uitvoer Beleidsdocument. 6

7 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van Zaken R.10 Coordinatie opstellen en ondersteunen uitvoering van het beleid mbt HIV/Aids ivm de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Sozavo en participatie in Country Coordinating Mechanism CCM (zittingstermijn januari 2009 januari 2011) 10.1 Overleg met Nationaal Aids Programma (NAP) en interne stakeholders voor opstellen jaarplan 2008 ihkv beleid Sozavo mbt HIV/Aids. Taken CCM: - coordinatie bij het opstellen en indienen van nationale voorstellen aan het Global Fund. Voorstelllen dienen in lijn te zijn met nationale HIV-, Tuberculose- en Malaria programma s. - beantwoorden vragen van Global Fund mbt de projectvoorstellen - vaststellen en implementatie van criteria voor het benoemen van primaire ontvangers en secundaire ontvangers van fondsen 10.2 Deelname aan workshops en opstellen van adviezen ivm het beleid mbt HIV/Aids Jaarplan Sozavo 2008 gefinaliseerd; projectvoorstellen opgesteld ter uitvoering van jaarplan Sozavo 2008 bj het NAP; echter zijn er geen fondsen beschikbaar gesteld via Global Fund. Uitvoering heeft niet plaatsgevonden Focal point dienst WOP heeft workshops bijgewoond en standpunten zijdens het Ministerie van Sozavo aangegeven. Er zijn advies memo s opgesteld nav thema s besproken bij de workshops. Input is gegeven bij opstellen van het Nationaal Strategisch plan voor de multisectorale aanpak van HIV/Aids in Suriname (coordinatie Ministerie Volksgezondheid). R.11a Participatie in interdepartementale werkgroep Early Childhood Development (ECD) wetgeving (zittingstermijn ). Taak werkgroep: Screenen van de door een lokale consultant in 2005 opgestelde ECD wetten. 11a.1 Participatie aan overlegmomenten ihkv van de ontwerpwet 11-jarig basis onderwijs; de ontwerpwet Opvanginstellingen; de ontwerpwet College voor Kinderbescherming (CAK); de ontwerpwet Pleegkinderen en de ontwerpwet Pleegzorg Geparticipeerd en feedback verschaft tav de genoemde ontwerpwetten. 7 R.11b Participatie in interdepartementale commissie Genderregelgeving ( ). 11b.1 Bijdrage ivm aanpassing wetgeving 11b.1 De AOV wet, de AKB Resolutie en de ontwerpwet Opvanginstellingen gescreend op genderongelijkheden.

8 Taken commissie: Nagaan als er binnen nationale wettelijke regelingen, genderongelijkheden zijn. 11b.2 Deelname aan workshops, lezingen en subwerkgroep sessies 11b.2 Deelgenomen en feedback verschaft mbt beleid van het Ministerie van Sozavo. Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.12 Ondersteuning aan uitvoering project implementatie standaarden in kinderopvanginstellingen Projectvoorstellen samenstellen en indienen ivm financiering Om kinderopvanginstellingen bewust te maken van de ontwerpwet Opvanginstellingen en de kwaliteitsstandaarden kinderopvang is vooruitlopend op de formele goedkeuring, een Protocol van Samenwerking in juli 2008 (voor 2 jaar) getekend met de Vereniging Particuliere Sociale Instellingen (VPSI) om de kinderopvanginstellingen te registreren en de bewustwording onder bestuur, directie en personeel mbt de ontwerpwet en de standaarden op gang te brengen. Een stappenplan is opgesteld door de VPSI ter uitvoering van de afspraken in het Protocol. Financiering van dit stappenplan komt uit de Overheidsbegroting en van de UNICEF 12.2 Deelname aan overlegmomenten met VPSI en ODKMW, workshops en het uitbrengen adviezen projectvoorstellen afgerond en ingediend bij de UNICEF, bij de Ministeries van Volksgezondheid en het Ministerie van Sozavo ter financiering. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: - oproep tot registratie van de kinderopvanginstellingen (tot nog toe 332 kinderopvanginstellingen zoals creches, oppashuizen, peuterscholen en residentiële instellingen geregisteerd); - workshops in 2008 en 2009 voor de geregistreerde instellingen in alle distrikten, waarbij uitleg is gegeven over de ontwerpwet en de standaarden; - training van een 1 ste groep van 27 trainers (personen uit instellingen) die verder in de instellingen trainingen moeten verzorgen tav de kwaliteitsstandaarden; - uitvoer van een diepteonderzoek in 30 instellingen ter inventarisatie van de status quo in relatie tot de standaarden (rapport eind oktober 2010 verwacht); - vaststelling per geregisteerde instelling van de status quo in relatie tot de standaarden; In planning is een training voor trainers in het distrikt Nickerie (oktober november 2010). R.13 Versterking van de Hoofden en maatschappelijk werkers van de afdelingen AMW, MOW, Koela en Jeugdzorg om professioneel cases van immateriele hulpverlening aan te pakken Projectvoorstellen opstellen ivm financiering project 14.2 Overleg met trainers en hoofden inzake uitvoering project (evaluatie en bijsturing) 14.1 Vier projectvoorstellen ivm training van gezinscoaches; intervisie en management (2 trainingsmomenten) training voor afdelingshoofden en aanschaf 4 filekasten tbv AMW, Koela, MOW en Jeugdzorg en training van de vrouwen Uitgevoerd tot en met mei

9 Bij dit resultaat is vanaf april 2006 tot en met mei 2010, het Gezinscoaching project uitgevoerd. Het Gezinscoaching project had als doel het bevorderen van de terugplaatsing van kinderen uit tehuizen bij hun gezin. Het betrof alleenstaande vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid die vanwege diverse redenen hun kinderen in een kinderopvanginstelling hebben geplaatst. Activiteiten binnen het project: - versterken van de vrouwen via trainingen; - trainen van maatschappelijk werkers van het Ministerie van Sozavo tot Gezinscoach; - trainen van de hoofden van de maatschappelijk werk afdelingen van het Ministerie van Sozavo om sturing te geven aan het project. Financiering van dit project was beschikbaar via de UNICEF (bij Ministerie Sozavo binnengekomen SRD ) en de Overheidsbegroting. Technische ondersteuning zoals training was beschikbaar via de projectwerker van Leger des Heils Nederland. Opmerking: voor de training van de vrouwen was een partnerschap met de Nationale Vrouwen Beweging aangegaan en die heeft de fondse rechtstreeks van de UNICEF ontvangen Uitvoer activiteiten ivm Gezinscoaching project: - self confidence training voor de vrouwen - training computer basics voor de vrouwen - vaktraining voor de vrouwen. - training voor Sozavo maatschappelijk werkers in gezinscoaching (theorie en praktijk). - management training voor afdelingshoofdenen beleidsmedewerkers. - intervisie training voor afdelingshoofden. -evaluatie Gezinscoaching project Vrouwen zijn gestart in het Gezinscoaching project; 4 hebben na enkele maanden afgehaakt; 1 kon niet verder vanwege haar psychische conditie; 17 vrouwen hebben de self confidence en computer basics training gevolgd en hun certificaat behaald; 14 vrouwen hebben een vaktraining (5 voor horeca, 4 voor textielbewerking en 4 voor assistent crecheleidster) gevolgd; 13 vrouwen hebben de cursussen succesvol afgerond; 1 vrouw is niet geslaagd voor assistent crecheleidster. - 9 maatschappelijk werkers van Koela, MOW en AMW hebben het theoretisch en praktisch deel van de Gezinscoaching training afgerond; - 8 maatschappeljk werkers van Koela, AMW en Jeugdzorg hebben het theoretisch deel van de Gezinscoaching training afgerond (praktijk niet vanwege uitvallen trainer). -1 ste management training in 2007 voor 4 afdelingshoofden (AMW, MOW, Koela en Jeugdzorg) en 4 beleidsmedewerkers van WOP en ODKMW. - 2 de management training (follow up) in 2009/2010 voor 4 afdelingshoofden (AMW, MOW, Koela en Jeugdzorg) en 2 beleidsmedewerkers van ODAMZ en ODKMW. - Intervisie training afgerond in 1 ste kwartaal 2009 waar muv Hoofd Jeugdzorg, de 3 afdelingshoofden van MOW, Koela en AMW, de Coordinator dienst Jeugdzorg Commewijne alsook de Direkteur Stg. KJT aan hebben meegedaan. -Evaluatie rapport in 2009 door lokale consultant opgesteld. 9

10 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R. 14 Vaststellen stanpunten Ministerie van Sozavo ihkv Caricom vraagstukken. R.15 Participatie in interdepartementale commissie Populatiebeleid (periode december 2007-december 2009) Taken commissie: Revisie concept Populatiebeleid rekeninghoudende met de in het Meerjaren Ontwikkelingsplan uitgestippelde doelen, de sectorale beleidsplannen voor diverse sectoren en de Millennium Development Goals (MDGs) Bijwonen vergaderingen op de Ministeries van Handel en Industrie inzake COTED (Council for Trade and Development) en Onderwijs en Volksontwikkeling inzake COHSOD (Council for Human and Social Development) en advies op rapporten/input geven tav issues regarderende beleid van het Ministerie van Sozavo inzake COTED en COHSOD. Verder advisering naar het Ministerie van Handel en Industrie inzake algemene Caricom vraagstukken Bijwonen commissie vergaderingen, adviezen uitbrengen en input geven tav issues regarende het beleid van het Ministerie van Sozavo alsook consultaties met interne stakeholders Vergaderingen bijgewoond en adviezen en standpunten geformuleerd nav de de afgelopen jaren gehouden COTED en COHSOD vergaderingen van de CARICOM. Verscheidene workshops en overkegmomenten bijgewoond inzake algemen Caricom vraagstukken en advisering Vergaderingen bijgewoond en rapporten van commentaar voorzien. In 2008 is het rapport inzake bevolkingsprojecties geproduceerd door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). In januari 2009 zijn de rapporten getiteld Internationale Migratie Suriname en Seksuele en Reproductieve Gezondheidszorg van respectievelijk Dr. J. Menke en Drs. G. Leckie afgerond. Er waren voor de andere beleidsgebieden Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Migratie ook consultants aangetrokken, maar vanwege gebrek aan relevante en betrouwbare data zijn de studies inzake voornoemde beleidsgebieden niet gefinaliseerd. In augustus 2009 is een concept bevolkingsbeleid De eerste stap naar een bevolkingsbeleid van de Republiek Suriname opgesteld door een internationale consultant aangetrokken door de United Nations Population Fund (UNFPA) ism de commissie, waarbij de resultaten in voornoemde rapporten zijn meegenomen. Het voorstel was om dit concept rapport te verfijnen met input van de relevante stakeholders om zoveel mogelijk breed draagvlak te creëren ter goedkeuring van de RvM. Dit heeft vanwege financiële redenen niet plaatsgevonden. 10

11 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.16 Aanpassing Wet Algemene Oudedagsvoorziening 16.1 Overleg met interne stakeholders en verwerking van feedback in de bepalingen van de wet Overleg gehouden; feedback verwerkt. De aanpassing betrof minimaliseren van knelpunten bij de uitvoering Doorgeleiding van aangepast wetsontwerp naar de RvM Aangepast wetsontwerp doorgeleid naar de Minister Sozavo in R.17 Herziening Resolutie Algemene Kinderbijslag 17.1 Overleg met interne stakeholders en verwerking van feedback in de bepalingen van de wet Overleg gehouden; feedback verwerkt. De aanpassing betrof minimaliseren van knelpunten bij de uitvoering en verouderde termen Doorgeleiding van aangepast wetsontwerp naar de RvM Aangepast wetsontwerp doorgeleid naar de Minister Sozavo in R.18 Onderzoek naar de woon en leefomstandigheden van seniorenburgers Financiering: Overheidsbegroting Opstellen onderzoeksmethodologie Coordinatie veldwerk Analyse en rapportage Onderzoeksmethodologie afgerond Veldwerk uitgevoerd periode 30 juni 26 juli Rapportage afgerond in juni R.19 Onderzoek naar de woon en leefomstandigheden van personen met een beperking 19.1 Opstellen onderzoekmethodologie Coordinatie veldwerk Onderzoeksmethodologie afgerond Veldwerk uitgevoerd periode 30 juni 26 juli Financiering: Overheidsbegroting Analyse en rapportage Rapportage afgerond in december R.20 Onderzoek naar de de behoefte van aan verpleegtehuis 20.1 Opstellen onderzoekmethodologie Onderzoeksmethodologie afgerond. 11 Financiering: Overheidsbegroting Coordinatie veldwerk Aanalyse en rapportage Veldwerk uitgevoerd in Rapportage afgerond in januari 2004.

12 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.21 Onderzoek naar de leefsituatie van straat- en zwerfkinderen in Paramaribo en Wanica Opstellen onderzoekmethodologie Coordinatie veldwerk. Belangrijke issues: - heeft Suriname straat- en zwerfkinderen - welke soort straat- en zwerfkinderen - wat zijn hun omstandigheden/reden voor het op straat zijn Financiering: UNICEF (SRD ) 21.3 Analyse en rapportage Onderzoeksmethodologie Veldwerk uitgevoerd periode februari medio april Rapportage afgerond in in juli R. 22 Participatie in departementale Puente commissie Bijwonen commissie vergaderingen en adviezen geven inzake opzet en uitvoer van het Chileense Puente programma in Suriname De vergaderingen worden op regelmatige basis gehouden. Taken commissie: Fungeren als think-thank voor de invoering van het Chileense Puente programma in Suriname. Verder zal deze commissie belast zijn met het ontwikkelen, invoeren en monitoren van het programma. R. 23 Uitvoer Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) Doel van MICS: MICS is een landelijk huisonderzoek waarbij data over het welzijn en gezond leven van kinderen en vrouwen wordt verzameld Het opzetten en uitvoeren van een pilot Puente programma voor Suriname Coordinatie uitvoer MICS 2006 (overleg, fondsenwerving, vragenlijsten screenen, handleidingen screenen, traingen veldwerkers en datainvoerders, participeren in tecnhnische begeleidingscommissie, rapportage etc) Datum van uitvoer is nog nader te bepalen MICS 2006 rapport gepubliceerd in november

13 Uitvoerder: ABS Financiering: UNICEF, ABS en Sectorfonds Kosten: SRD ,00 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.24 Uitvoer Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2010 Doel van MICS: MICS is een landelijk huisonderzoek waarbij data over het welzijn en gezond leven van kinderen en vrouwen wordt verzameld Uitvoerders: ABS & IMWO Financiering: UNICEF, ABS, UNFPA en Sozavo Geraamde kosten: SRD , Coordinatie uitvoer MICS 2006 (overleg, fondsenwerving, vragenlijsten screenen, handleidingen screenen, traingen veldwerkers en datainvoerders, voorzitten en participeren in tecnhnische begeleidingscommissie, rapportage etc) 24.1 Veldwerk 20 juli 17 september 2010; datainvoer gestart op 10 augustus Uitvoer nog gaande. Rapportage medio 2011 verwacht. R.25 Uitvoering werkplannen directoraat Sociale Zaken gemonitoord door dienst WOP. Doel opstellen werkplannen: Inzichtelijk maken per afdeling wat de jaarplanning is, evaluatie uitvoer en bijsturing. Proces gestart per Opvragen evaluatie verslagen bij OD s en bespreken en samenstellen rapportages Halfjaarlijkse rapportages en jaar rapportages 2008 en 2009 afgerond. Mbt 2010 is de rapportage van de uitvoering meegenomen in de evaluatie

14 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.26 Participatie in interdepartementale technische werkgroep Social Indicators and Millennium Development Goals (SIMDGs) vanaf 2004 heden Bijwonen werkgroep vergaderingen en adviezen uitbrengen en input geven tav issues regarende beleid van het Ministerie van Sozavo. Taken werkgroep: - Standardiseren van definities en methodologie van indicatoren; - Verzamelen van relevante data; - Produceren MDG rapport voor Suriname Vergaderingen bijgewoond, input verschaft aan het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) voor het opstellen van het MDGs rapport voor Suriname en rapport van commentaar voorzien. In 2005 is een Suriname MDG baseline report opgesteld en in 2009 is het 1 ste Suriname MDG rapport gepubliceerd. 14

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 DIENST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PLANNING BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 1.Opstellen ontwerpwet Opvanginstellingen en standaarden kinder-/

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 .. WE ZIJN HET BOS.. HET REDD + WAAROM PROGRAMMA SURINAME? WIJ WILLEN DIT > voor ons NAGESLACHT WIJ WILLEN DIT >

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010. Deze taken vallen uiteen in het volgende:

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010. Deze taken vallen uiteen in het volgende: BUREAU RECHTEN VAN HET KIND MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 1 Doelstelling 1. Zorgen voor de coördinatie van de uitvoering van het kinderrechtenverdrag. 2.

Nadere informatie

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 1 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 29 Regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 23 e juli 2013, tot instelling van de Stuurgroep Nationale Ontwikkeling DE MINISTER VAN ALGEMENE

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Wegwijzer voor het Milieu Effecten Analyse Proces in Suriname

Wegwijzer voor het Milieu Effecten Analyse Proces in Suriname Wegwijzer voor het Milieu Effecten Analyse Proces in Suriname NIMOS September 2008 Introductie Deze wegwijzer geeft in het kort aan wat de stappen in het Milieu Effecten Analyse (MEA) proces zijn die een

Nadere informatie

Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum

Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum Openbare vergadering Huishoudelijke vergadering Openbare Commissie vergadering Commissie vergadering

Nadere informatie

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt).

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). ORGANEN VAN DE CARICOM SURINAME INTEGREERT CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). De organen van de CARICOM zijn: 1. De staatshoofden

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

ONDERZOEK & ONTWIKKELING 1. DOEL & TOEPASSINGSGEBIED In deze procedure wordt de werkwijze omschreven, die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van nieuwe diensten bij.. voor wat betreft de sector Kinderopvang. De beheersing van

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord.

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord. Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord Paranam, Suriname 1 Doel van deze presentatie ERM introduceren: de consultant die

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Ondersteuningsplan Meerjarenplan 2013 2017 Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait Doel van de begeleidingssessies

Nadere informatie

NATIONAAL ONDERZOEK NAAR SITUATIE KINDEROPVANG INSTELLINGEN IN SURINAME

NATIONAAL ONDERZOEK NAAR SITUATIE KINDEROPVANG INSTELLINGEN IN SURINAME NATIONAAL ONDERZOEK NAAR SITUATIE KINDEROPVANG INSTELLINGEN IN SURINAME NATIONAAL ONDERZOEK NAAR DE SITUATIE VAN KINDEROPVANG INSTELLINGEN IN SURINAME UITGEVOERD DOOR CENTER FOR PEOPLE S DEVELOPMENT (CPD)

Nadere informatie

Effectief Actief. Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies

Effectief Actief. Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies Effectief Actief Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies Effectief Actief Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies Effectief Actief is een

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Projectdocument april 2000 Werkgroep onderzoek externe geldstromen Inhoud: 1. Aanleiding voor het onderzoek en achtergrond 2. Organisatie 3. Doelstelling 4.

Nadere informatie

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03.

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Algemeen Deze notitie is bedoeld om inzicht te verschaffen in de stand van zaken

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Communicatieplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Goedkeuring door Status B. Geltmeyer Definitief 1. COMMUNICATIEPLAN Doelgroep Frequentie

Nadere informatie

Implementatiescenario voor lidorganisaties

Implementatiescenario voor lidorganisaties Informatiemodel en Gegevensset Federatie Opvang 2011 Implementatiescenario voor lidorganisaties Federatie Opvang, 22 september 2011 versie 1.0 Projectleiding: Projectuitvoering: Mark Clarijs, Informatiemanager

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

Europese kwaliteitsstandaarden

Europese kwaliteitsstandaarden Europese kwaliteitsstandaarden Presentatie Quality4Children 16 oktober 2006 Janny Holwerda Bestuurslid FICE Nederland; Nationaal Coördinator Q4C Int. Stuurgroep Bestaande bronnen Voor Nederland: Wet Jeugdzorg

Nadere informatie

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004,

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004, Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 mei 2009 (26.05) (OR. en) PUBLIC 8723/4/09 REV 4 LIMITE CRIMORG 63 MIGR 43 E FOPOL 86 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Vragenlijst zelfevaluatie RvC

Vragenlijst zelfevaluatie RvC Vragenlijst zelfevaluatie RvC Naam: Datum: 1. Verantwoordelijkheden en samenstelling van de RvC 1.1 Ik heb een duidelijk beeld van het mandaat en de verantwoordelijk heden van de RvC. 1.2 De RvC heeft

Nadere informatie

STRATEGISCH UITVOERINGSPLAN. Programma Initiatie Document AANPAK HUISVESTINGSBELEID 2011-2015 Volume 2

STRATEGISCH UITVOERINGSPLAN. Programma Initiatie Document AANPAK HUISVESTINGSBELEID 2011-2015 Volume 2 STRATEGISCH UITVOERINGSPLAN Programma Initiatie Document AANPAK HUISVESTINGSBELEID 2011-2015 Volume 2 12 juni 2012 1 INLEIDING De Regering van Suriname heeft bij monde van de President van de Republiek

Nadere informatie

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten.

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten. Inhoud Doel: Dit document beoogt het inzichtelijk maken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot CRM op de Intensive Care/Medium Care (IC/MC) CRM Kerngroep 1. Voorzitter: senior

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Het Major Groups Collectief (MGC)

Het Major Groups Collectief (MGC) Project: Het Versterken van de Nationale Capaciteit voor het Uitvoeren van de REDD+ Strategie en het Voorbereiden van het Uitvoeringsraamwerk Het Major Groups Collectief (MGC) Gepresenteerd door: Madhawi

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kwartaal rapportage Datum: 1 augustus 217 2 e kwartaal 217 Overzicht ontwikkelingen, tweede kwartaal 217 In het tweede kwartaal van 217 zijn

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Visie en werkwijze SV Colmschate 33

Visie en werkwijze SV Colmschate 33 Visie en werkwijze SV Colmschate 33 PLAN VAN AANPAK Opdrachtgever: Voorzitter SV Colmschate 33 Opdrachtnemer: Bestuurslid J&S a.i. Inhoud 1. Versiebeheer 3 2. Inleiding 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doel plan

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 Reg.nr:Z.08126 / Int.07935 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME ;c4 PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :(597)475266 e-mail : secretariaat@oresident.nov.sr Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet financièle voorzieningen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Niet Officiële Vertaling

Niet Officiële Vertaling VERSLAG VAN DE DIRECTEUR VAN HET CENTRUM VOOR STRATEGISCHE DEFENSIESTUDIES VOOR DE VII EXECUTIVE VERGADERING VAN DE ZUID-AMERIKAANSE DEFENSIE RAAD (CDS) Lima, 27 november 2012 Dit verslag heeft betrekking

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1)

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) 1 Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP II) - Ministry of Regional Development

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

Samenvatting. Omschrijving OGGz

Samenvatting. Omschrijving OGGz Samenvatting Naar schatting 150 000 mensen in Nederland hebben de greep op het eigen bestaan verloren, door een combinatie van psychische en andere problemen. Ze verkommeren, verloederen en veroorzaken

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 12-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19 Inter-American Development Bank IDB Level 2 Evaluatie Rapport Taskmanager Financien, Planning en Administratie District

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE module Jongeren 2003 DOCUMENTATIE versie 1 pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4 Historie

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

NIMOS en Milieustatistieken. Ir. D.Busropan NIMOS

NIMOS en Milieustatistieken. Ir. D.Busropan NIMOS NIMOS en Milieustatistieken Ir. D.Busropan NIMOS Introductie NIMOS Milieubeleid Milieubeleid Internationaal Milieubeleid Nationaal NIMOS en het Milieubeleid Milieustatistieken NIMOS Inhoud Office of Environmental

Nadere informatie

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved.

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved. 1 Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? Mike W. Wetters, Lead Auditor DNV Albertho Bolenius, Security Officer GGzE Informatiebeveiliging. Noodzakelijk kwaad of nuttig? 3 Wat is informatiebeveiliging?

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief versie 1.0 Datum: november 2015 Datum gewijzigd: n.v.t. Auteur: U.Dorstijn Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

3.1.3. Onderzoekspublicaties door JOINT

3.1.3. Onderzoekspublicaties door JOINT 3.1.3. Onderzoekspublicaties door JOINT In chronologische volgorde. Periode 1974-1989 Ordner 1 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening van de samenwerkende samenwerkingsorganen: Verslag Joint-Conferentie

Nadere informatie