Cursusaanbod. voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek, hun ouders, broers en zussen. informatie voor verwijzers>>

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusaanbod. voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek, hun ouders, broers en zussen. informatie voor verwijzers>>"

Transcriptie

1 GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie Cursusaanbod voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek, hun ouders, broers en zussen informatie voor verwijzers>>

2 Inhoud Pagina Hoofdstuk: Autismespectrumstoornis (ASS) Ik ben speciaal...k / -12 / na*... 8 Ik en autisme...k / / na... 9 Sociale vaardigheidstraining...k/ 9-12 jaar / na Open oudergroep ASS...o / voor...12 ASS, hoe verder?...o / na...14 Themagroep voor ouders met een kind met ASS...o (-12 & 12-18) / na Informatieve oudercursus ASS...ouders / -18 / na...16 Brussencursus Autisme...z/b / 9-18 / na Combigroep AD(H)D-ASS...zie Hoofdstuk Hoofdstuk 2: AD(H)D Joep Loep...k/ / na...18 Diagnose ADHD, hoe verder?...o / 6-18 / na...19 Oudergroep drukke en prikkelgevoelige kinderen...o / 9-12 / voor...21 Remweg...o / -12 / na Combigroep AD(H)D-ASS...o / 7-12 / na Hoofdstuk 3: Stemmingsstoornissen Grip op je dip...k / jaar / voor Hoofdstuk 4: Traumaproblematiek Kinderverwerkingsgroep...k / 6-8 & 9-12 / na...26 Weerbaarheidstraining...k / / na Hoofdstuk 5: Gedragsproblematiek Emotieregulatietraining...k / & / na...28 Equip...k / / na...29 Hoofdstuk 6: Cursussen voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek (KOPP) PIT doe- en praatgroep...k&o / 8-12 / voor...30 In Evenwicht...k / & / voor In Evenwicht...o / / voor

3 BETEKENIS IN DE BALK *o / 9-12 / na staat voor: o = voor wie de cursus is; o = ouders, k = kinderen en jeugd, z/b = zussen en broers = de leeftijd van de kinderen voor wie het aanbod geschikt is. Na/voor = aan de groep kan worden deelgenomen na of voor diagnose. 3

4 Cursusaanbod GGzE voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek, hun ouderen, broers en zussen Introductie Psychische gezondheid is een groot goed. Ook, en misschien zelfs vooral voor kinderen en jongeren op hun weg naar een bestaan als evenwichtige volwassene. Bij hobbels op hun pad biedt GGzE uitkomst met behandeling of therapie (bijvoorbeeld een cursus of training). Zo zorgen we ervoor dat de kinderen, hun ouders, broers en zussen leren omgaan met hun eigen problemen en die van hun gezinslid. En geven we ze handvatten om een zo normaal mogelijk leven te leiden. GGzE biedt een breed cursusaanbod voor kinderen en jongeren in Eindhoven en de Kempen, soms samen met andere instellingen. Ook aan hun ouders, broers en zussen is gedacht. Het aanbod is gericht op verschillende psychische klachten, uiteenlopend van ASS (autisme) en AD(H)D tot stemmingsstoornissen, traumaproblematiek en KOPP-problematiek (als kind van een ouder met psychiatrische problematiek). In deze brochure zetten we dat aanbod op een rij, zodat u als verwijzer weet wat er allemaal mogelijk is en dat u uw patiënten een cursus kunt aanreiken die aansluit bij de door u geconstateerde problematiek. 45

5 Cursusaanbod Voor of na diagnose? Ons cursusaanbod is zeker niet alleen bedoeld voor kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij GGzE of die al een diagnose hebben. Wel moeten ze in alle gevallen formeel bij GGzE zijn aangemeld, behalve bij de Informatieve oudercursus ASS (zie p.16). Cursussen die al vóór de diagnose gevolgd kunnen worden, zijn de Open oudergroep ASS (zie p.12), de Oudergroep drukke en prikkelgevoelige kinderen (zie p.21), Grip op je dip (zie p.24) en de cursussen voor KOPP-problematiek (vanaf p.30). Veel van de groepen die wel een diagnose vereisen, starten meteen na het onderzoek of tijdens de behandeling. Zo kunnen ouders en kinderen verschillende trajecten tegelijk doorlopen en hoeven ze niet (steeds) te wachten. Aanmeldingsprocedure U kunt het kind en/of de ouders schriftelijk aanmelden via Zorgdomein of door het versturen van een aanmelding aan GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie, intern postvak NB 0221, postbus 909, 5600 AX Eindhoven. Dit geldt niet voor de groepen die door afdeling Preventie of de Forensische jeugdpsychiatrische polikliniek worden verzorgd. Hiervoor kunt u de aanmeldingen versturen naar de adressen die specifiek bij deze groepen staan vermeld. Meer informatie Over vrijwel alle in deze brochure beschreven cursussen en trainingen zijn cliëntfolders beschikbaar. Deze kunt u opvragen bij het secretariaat van GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie, (040) , Voor vragen over de Brussencursus Autisme en de cursussen uit het hoofdstuk Cursussen voor KOPP neemt u contact op met afdeling Preventie, (040) Voor alle overige vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de groepscoördinator, (040) Cursussen worden gegeven bij GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Noord- Brabantlaan 2 in Eindhoven of op locatie de Run, Run 1141 te Veldhoven. 5

6 6

7 Cursusaanbod Leeswijzer Elke beschrijving van een cursus of groep wordt afgesloten met een balk. Hierin kunt u in één oogopslag zien voor wie de cursus is bedoeld, wanneer deze kan worden gevolgd, hoe groot de groep is, of er kosten aan zijn verbonden, waar deze wordt gegeven en waar u moet zijn voor aanmelding. Verklaring: k o z/b De cursus is bedoeld voor kinderen en jongeren. De cursus is bedoeld voor ouders. De cursus is bedoeld voor zussen en broers / De leeftijd van de kinderen en jongeren voor wie het aanbod geschikt is. na / voor Aan de cursus kan worden deelgenomen vóór of na diagnose. 10x1V Het aantal bijeenkomsten en de duur ervan. w / t De frequentie van de groepsbijeenkomsten: w=wekelijks en t=tweewekelijks. (max.) 8 Ind. De (maximale) groepsgrootte. Het aanbod is ook individueel te volgen. 35 De eigen bijdrage bij deelname aan de cursus. St. Marie De locatie waar de cursus wordt gegeven. De standaard locatie is GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie, Noord Brabantlaan 2 te Eindhoven. Var. De locatie is variabel. Preventie De locatie waar ouders hun kinderen en/of zichzelf kunnen aanmelden. 7

8 Hoofdstuk 1: Autismespectrumstoornis (ASS) Ik ben speciaal Ik ben speciaal is bedoeld voor kinderen met ASS die een steuntje in de rug nodig hebben. De cursus geeft het kind inzicht in zijn stoornis, zichzelf en anderen en leert het beter omgaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen. Zo worden zijn welbevinden en zelfvertrouwen vergroot. Contra-indicaties: de hulpvraag komt puur van de ouders; er is onvoldoende motivatie bij kind en/of ouder(s); het leven van het kind is momenteel té onrustig; het kind heeft een verstandelijke beperking. De kinderen werken in groepsverband (eventueel individueel) aan kennis over ASS en inzicht in zichzelf, volgens de inductieve/socratische methode. Ze krijgen oefeningen en (huiswerk) opdrachten. De ouders worden intensief betrokken. k 9-12 na 10x1V uur t max. 8 & ind. 0 89

9 Cursusaanbod Ik en autisme Ik en autisme is bedoeld voor oudere kinderen met ASS die een steuntje in de rug nodig hebben. De cursus geeft het kind inzicht in zijn stoornis, zichzelf en anderen en leert het beter omgaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen. Zo worden zijn welbevinden en zelfvertrouwen vergroot. Contra-indicaties: de hulpvraag komt puur van de ouders; er is onvoldoende motivatie bij kind en/of ouder(s); het leven van het kind is momenteel té onrustig; het kind heeft een verstandelijke beperking. De kinderen werken in groepsverband (eventueel individueel) aan kennis over ASS en inzicht in zichzelf, volgens de inductieve/socratische methode. Ze krijgen oefeningen en (huiswerk) opdrachten. De ouders worden intensief betrokken. k na 10x1V uur t max. 8 & ind. 0 9

10 Sociale vaardigheidstraining Sociale vaardigheidstraining leert jonge kinderen met milde ASS onder meer: omgaan met pestgedrag, vriendjes maken, oogcontact maken, de gevoelens van anderen herkennen en fouten toegeven. Zo krijgen ze voldoende vaardigheden voor een goede omgang met leeftijdsgenoten. Contra-indicaties: het kind heeft ernstige ASS, ernstige taal- of spraakproblemen, problemen met impulscontrole of een verstandelijke beperking; het kind kan werkelijkheid en fantasie niet goed onderscheiden of kan/wil instructies niet opvolgen; er zijn conflicten tussen de ouders. De kinderen werken in kleine groepjes op een schoolse, gestructureerde, stimulerende manier aan het verbeteren van hun sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld met rollenspelen, oefeningen, praktische voorbeelden en huiswerk. Om de ouders erbij te betrekken, zijn er vier ouderavonden. k 9-12 na 13x1V uur w max

11 GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie 11

12 Open oudergroep ASS Ouders met een jong kind dat is aangemeld bij GGzE, en waarbij ASS wordt vermoed, kunnen totdat de diagnose is gesteld* met al hun vragen over de opvoeding van het kind terecht bij de open oudergroep. Ze doen er alvast kennis op over de (vermoedelijke) stoornis van hun kind en over de mogelijkheden voor onderzoek en hulp. Verder leren ze praktische pedagogische vaardigheden, aangepast aan de stoornis van hun kind. Contra-indicatie: het kind heeft een verstandelijke beperking. De oudergroep ASS is een groep waarin ouders voortdurend kunnen in- en uitstromen. Ze bespreken er thema s rond de opvoeding van hun kind, zoals dagstructurering aan de hand van pictogrammen. Ze vullen vragenlijsten in en registreren observaties, zodat ze gedrag leren herkennen én kunnen bijdragen aan de diagnostiek van hun kind. o 9-12 voor max. 26x2 uur* w n.v.t. 0 *Tot de diagnose is gesteld kan de ouder zelf bepalen wanneer hij/zij instapt of ophoudt. Na diagnostiek zal samen met de ouders bekeken worden wat het vervolgtraject binnen GGzE kan zijn

13 GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie 13

14 ASS, hoe verder? Ouders van een kind dat net de diagnose ASS heeft gekregen, hebben meestal tijd nodig om dit te verwerken en accepteren. Ook willen ze niets liever dan hun kind beter begrijpen. Ze hebben behoefte aan het uitwisselen van ervaringen met andere ouders en willen natuurlijk weten waar ze welke ondersteuning voor hun kind kunnen krijgen. Deze dingen staan centraal in de korte cursus ASS, hoe verder?. Contra-indicatie: nog geen definitieve diagnose in het autismespectrum. De ouders kunnen snel instromen in een groep. Er wordt niet gewerkt met een vaste thematiek; de begeleiders spelen in op de vragen die van de ouders komen. Er is wel een aantal vaste aandachtspunten. o 9-12 & na 6x1V uur w max. 8 paren

15 Cursusaanbod Themagroep voor ouders met een kind met ASS Als de diagnose ASS bij hun kind eenmaal is gesteld, kunnen ouders deelnemen aan de themagroep voor ouders met een kind met ASS. Die behandelt grofweg dezelfde onderwerpen als de cursus ASS, hoe verder?, maar dan volgens een stevige thematische structuur en met een zeer praktische insteek. Zo verkrijgen de ouders inzicht in de problematiek van hun kind, leren ze (beter) accepteren dat hun kind een handicap heeft en verwerven ze pedagogische vaardigheden. De ouders krijgen tijdens de cursus theoretische informatie aan de hand van praktische problematiek rondom de zeven thema s: gedragsproblemen en angsten, gezin en familie, onderwijs, vrijetijdsbesteding, sociale vaardigheden, visuele ondersteuning en emoties. De ouders wisselen volop ervaringen uit. Van hen wordt een actieve inzet verwacht. Er zijn twee groepen: voor ouders van kinderen onder de 12 jaar en voor ouders van kinderen tussen 12 en 18 jaar. In de jonge groep ligt de nadruk op structuur en gedrag, in de groep voor ouders van tieners wordt ook gepraat over de weg naar zelfstandigheid. o -12 & na 9x2 uur t max. 8 paren 0 15

16 Informatieve oudercursus ASS Ouders die meer willen weten over ASS, waarmee hun kind is gediagnosticeerd, kunnen terecht bij de informatieve oudercursus ASS van het Regionaal Samenwerkingsverband Autisme. Ook ouders van een kind dat niet in behandeling is bij GGzE zijn hier welkom. Tijdens de cursus worden door diverse sprekers vragen beantwoord als: wat is er bekend over de diverse varianten van ASS en waar kunnen we terecht met ons kind? Dit wordt gedaan in een groep van ongeveer 20 ouderparen. Verschillende sprekers gaan in op diverse aspecten van autisme. Denk aan: algemene informatie, communicatieontwikkeling, probleemgedrag, persoonsgebonden budget, verwerking en het gezin. Ouders kunnen ook vragen stellen. Deze cursus geeft meer algemene informatie dan de themagroep, die dieper op zaken ingaat. o -18 na ca. 10x2 uur t max. 20 paren 0 St. Marie 16 17

17 Cursusaanbod Brussencursus Autisme Ook broers en zussen kunnen behoorlijk last hebben van de problematiek van een kind met autisme in hun gezin; ze staan vaak in zijn schaduw. Nog vervelender: ze kunnen zelf problematiek ontwikkelen. Deelname aan de Brussencursus kan dit voorkomen. Broers en zussen tussen de 9 en 18 jaar krijgen er informatie over ASS, kunnen ervaringen uitwisselen en leren bovendien, buiten hun huiselijke omgeving, om te gaan met hun gevoelens en opkomen voor zichzelf. Contra-indicaties: de broer of zus met ASS heeft een verstandelijke beperking; er zit al een broer of zus in de Brussengroep; de broer of zus is niet gemotiveerd voor de Brussencursus. Vanuit landelijke modellen voor psycho-educatie verzamelen de broers en zussen informatie en wisselen ze ervaringen uit over het opgroeien met een autistische broer of zus. Als meerdere kinderen in een gezin de cursus willen volgen, kunnen ze dit na elkaar doen. Ouders zijn er ook bij betrokken: hiervoor worden vier ouderbijeenkomsten belegd. z b 9-18 na 8x1V uur w max. 8 (+ouders) 30 per kind var. Preventie 17

18 Hoofdstuk 2: AD(H)D Joep Loep Kinderen met AD(H)D kunnen soms lastig controle houden over hun impulsen. Dat bemoeilijkt relaties met vriendjes en klasgenootjes. Detective Joep Loep gaat met de kinderen op zoek naar manieren om hun impulsen (beter) te controleren en hun sociale omgang te verbeteren onder het motto: eerst denken, dan doen. De cursus leert ze ook minder te pesten of gepest te worden. Contra-indicaties: het kind heeft een gedragstoornis of ASS; de ouders kunnen het kind moeilijk steunen tijdens de cursus of er zijn thuis geen heldere regels. De kinderen werken in kleine groepjes en op een schoolse, gestructureerde, stimulerende manier aan het verbeteren van hun sociale vaardigheden en het inperken van hun impulsiviteit. Bijvoorbeeld met rollenspelen, oefeningen, praktische voorbeelden en huiswerk. Wat ze geleerd hebben, oefenen ze aan de hand van opdrachten in de groep, thuis of op school. Er zijn vier ouderavonden en op twee van die avonden worden ook de leerkrachten uitgenodigd. k na 13x1,25 uur w max

19 Cursusaanbod Diagnose ADHD, hoe verder? Deze groep is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen of jongeren (6-18 jaar) bij wie de diagnose ADHD is gesteld. De groep is ook voor ouders van kinderen of jongeren met informatieverwerkingsproblemen, problemen op het gebied van aandacht, organisatie en/of gedragsregulatie. Het doel van de groep is het geven van psychoeducatie, adviezen voor de opvoeding, maar ook het delen van ervaringen met andere ouders. Ouders kunnen snel instromen in een groep. De groep bestaat uit vijf bijeenkomsten in de avonduren. Bij voorkeur nemen beide ouders deel aan de groep. We geven aandacht aan onderwerpen als wat is ADHD?, wat voor effect dit heeft op het gezin, behandelvormen voor ADHD, rouw, comorbiditeit en brussenproblematiek. o 6-18 na 5x1V uur w max. 8 paren 0 19

20 20

21 Cursusaanbod Oudergroep drukke en prikkelgevoelige kinderen Er ligt nog geen diagnose, maar het drukke en driftige gedrag van het jonge kind wijst richting prikkelgevoeligheid (AD(H)D). De ouders willen graag begrijpen waarom hun kind zo doet en willen ervaringen delen met andere ouders. Tegelijk leren ze (beter) structuur aanbrengen in het leven van hun kind. De ouders praten samen over de oorzaken van druk gedrag en prikkelgevoeligheid. Het gaat in eerste instantie om hun indruk over het functioneren van het kind. Daarna wordt bekeken hoe de ouders kunnen omgaan met driftbuien, medicatie, hulpverlening en vrije tijd. Ze krijgen informatie aan de hand van boeken, websites en folders. o 9-12 voor doorlopend* t max. 8 paren 0 NB: Ouders kunnen aanwezig zijn tot de diagnose bij hun kind is gesteld. Na diagnostiek zal samen met de ouders bekeken worden wat het vervolgtraject binnen GGzE kan zijn. 21

22 Remweg Remweg is een trainingsgroep voor ouders van impulsieve kinderen met AD(H)D. Zij leren er beter omgaan met hun kind en krijgen handvatten om de problemen en conflicten thuis, op school en in sociale contacten aan te pakken. Bovendien leren de ouders hoe ze hun kind kunnen helpen minder impulsief (driftig) te reageren; eerst te denken, dan te doen. Contra-indicaties: het kind heeft ASS-problematiek of een ernstige gedragsstoornis; er is sprake van een verstandelijke beperking; de ouders hebben onvoldoende draagkracht om aan de training mee te doen. Remweg is een gestructureerd opgebouwd trainingsprogramma dat de ouders positief stimuleert om hun eigen vaardigheden en die van hun kind te vergroten. De geleerde theorie wordt in de praktijk gebracht met huiswerkopdrachten en oefeningen. o 9-12 na 8x2 uur t max. 6 paren

23 Cursusaanbod Combigroep AD(H)D-ASS Kinderen met AD(H)D en ASS hebben allebei hun eigen gebruiksaanwijzing. Maar die van jonge kinderen met een combinatie van AD(H)D- en ASS-kenmerken is nog wat ingewikkelder. Ouders leren in de combigroep beter omgaan met hun kind en krijgen handvatten om de problemen en conflicten thuis, op school en in sociale contacten aan te pakken. Bovendien leren de ouders hoe ze hun kind kunnen helpen minder impulsief (driftig) te reageren; eerst te denken, dan te doen. Contra-indicaties: het kind heeft ernstige gedragsproblematiek; er is sprake van een verstandelijke beperking; de ouders hebben onvoldoende draagkracht om aan de training mee te doen. De combigroep stimuleert ouders op positieve wijze om hun eigen vaardigheden en die van hun kind te vergroten en de impulsen in bedwang te houden. De geleerde theorie wordt in de praktijk gebracht met huiswerkopdrachten en oefeningen. Leerkrachten kunnen (per en/ of telefonisch) worden betrokken bij de cursus. o 7-12 na 8x1V t max. 8 paren 0 23

24 Hoofdstuk 3: Stemmingsstoornissen Grip op je dip Heeft een jongere (milde) depressieve klachten, dan kan hij die met de pittige cursus Grip op je dip verminderen. Bovendien leert hij/zij met de somberheid om te gaan en te voorkomen dat hij/zij opnieuw somber wordt. Contra-indicaties: er is sprake van ernstige psychiatrische klachten (depressie, bipolariteit, suïcidaliteit, verslaving); de jongere is niet gemotiveerd; de jongere heeft lees- of leermoeilijkheden; de somberheid komt voort uit een recent verlies van een dierbare. In Grip op je dip wordt in een kleine groep gewerkt met principes uit de cognitieve gedragstherapie. Uitgangspunt is niet de klacht, maar de kracht. De jongere krijgt praktische vaardigheden aangeleerd om zelf zijn depressieve gevoelens te overwinnen. Er zijn ook twee ouderbijeenkomsten; één tijdens en één na afloop van de training. k voor 10x1V w

25 GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie 25

26 Hoofdstuk 4: Traumaproblematiek Kinderverwerkingsgroep Als een kind seksueel misbruikt is, is het kinderlijke vertrouwen in zichzelf en andere mensen ernstig geschaad. Hij kan terecht bij de kinderverwerkingsgroep om te leren begrijpen wat er is gebeurd en de gevoelens die daarbij komen kijken te her- en erkennen. De kinderen leren er weer te spelen, nieuwe sociale relaties aan te gaan en ervan te genieten. Zij verwerken het misbruik door te praten, tekenen, spelen en bewegen met andere kinderen en krijgen weer vertrouwen in de wereld om hen heen. De ouders krijgen in vier bijeenkomsten hulp om hun misbruikte kind te helpen. Contra-indicaties: het misbruik duurt nog voort; er is sprake van ernstige psychopathologie of ernstige seksuele gedragsproblemen. De kinderen komen met leeftijdgenootjes bij elkaar. Door te praten, tekenen, spelen en bewegen, verwerken ze met elkaar het misbruik en leren ze weer vertrouwen krijgen in de wereld om hen heen. Er zijn twee groepen: voor 6- tot 8-jarigen en voor 9- tot 12-jarigen. Parallel aan de kindergroep loopt de oudergroep; de ouders komen tijdens de cursus vier keer bij elkaar. k 6-8 & 9-12 na 14x1-1V w

27 Cursusaanbod Weerbaarheidstraining meiden Meiden die in het verleden te maken hebben gehad met seksueel misbruik leren in deze groep het leven weer op te pakken. Het is een psychomotorische therapie waarbij we actief werken aan het veranderen van denk- en gedragspatronen. Daarbij zetten we bewegingsactiviteiten, zelfverdedigingstechnieken, spelvormen en aandachtsoefeningen in. Bij alle onderdelen van de training gaat het vooral om het oefenen in een veilige situatie en te leren en ervaren welke vaardigheden en oplossingen aansluiten bij problemen. De therapeuten geven voorlichting over de gevolgen van seksueel misbruik en de klachten die zich kunnen voordoen. Dat doen ze door middel van thematische bespreking en/of oefeningen. Contra-indicaties: het verhaal over het misbruik is nog niet (in grote lijnen) aan iemand verteld; het misbruik is nog niet gestopt; er is geen contact met een individuele behandelaar, binnen of buiten GGzE. De training bestaat uit vijftien bijeenkomsten van anderhalf uur. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats. Er zijn ook twee ouderbijeenkomsten. Zelf dingen doen is belangrijk in de training. De meiden leren om in hun eigen situatie nieuwe vaardigheden toe te passen. Het belangrijkste van de training gebeurt dus buiten de groep. Daarom zijn huiswerkopdrachten een belangrijk onderdeel. k na 15x1V w

28 Hoofdstuk 5: Gedragsproblematiek Emotieregulatietraining Wie zichzelf niet goed in de hand kan houden, komt geregeld in aanvaring met zijn omgeving. Het kost moeite om school of werk vol te houden en soms komt zelfbeschading voor. Kwetsbare jongeren en adolescenten die problemen hebben met het reguleren van hun emoties en hun gedrag kunnen daarmee leren omgaan in de emotieregulatietraining. Contra-indicaties: een IQ van onder de 85; de jongere is niet gemotiveerd om aan de cursus deel te nemen. De emotieregulatietraining is een groepsbehandeling op gedragstherapeutische basis (VERStraining, Leinhan-therapie). Er wordt gewerkt met werkbladen volgens een vast draaiboek, maar met veel ruimte voor de ervaringen van de jongeren. Ze stimuleren, helpen en steunen elkaar met elkaars ideeën en oplossingen. Er is ook een informatiebijeenkomst voor ouders. k 14-18&16-22 na 17x1V w max

29 Cursusaanbod Equip Jongeren die in hun tienerjaren al ernstig agressief en delinquent gedrag vertonen, kunnen na de training Equip leren omgaan met hun eigen aanleg voor snelle emotionele ontregeling. Om zeker te zijn van de motivatie om aan deze cursus mee te doen, is een externe prikkel (bijvoorbeeld van justitie) noodzakelijk. Contra-indicaties: de jongere heeft alleen zedendelicten of brandstichting gepleegd; er is sprake van een verstandelijke beperking. Equip is een groepstraining voor jongens en meisjes. Met gestructureerde zelfhulp, vaardigheidstraining, rollenspelen en lessen moreel redeneren leren ze hoe hun agressieve gedrag ontstaat, hoe ze het kunnen voorkomen en hoe ze moeilijke situaties beter kunnen oplossen. k na 20x2 w max. 6 0 forensische jeugdpsychiatrische polikliniek 29

30 Hoofdstuk 6: Cursussen voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek (KOPP) PIT doe- en praatgroep (KOPP) Niet alleen mensen met een psychiatrisch probleem (of verslaafden) hebben hulp nodig, ook hun kinderen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Jonge kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP) vinden lotgenootjes in de PIT doe- en praatgroep. Ze krijgen er ook informatie over de ziekte of problematiek van hun moeder of vader en leren er omgaan met de problemen thuis. Zo wordt voorkomen dat ze zelf ook klachten ontwikkelen. Contra-indicaties: kinderen of ouders zijn niet gemotiveerd of kunnen niet in een groep werken. De groep kinderen praat over hoe het voor hen is om een ouder met psychiatrische problemen te hebben en hoe zij ermee omgaan. Ze krijgen antwoord op hun vragen. Verder doen ze samen leuke dingen. Hun ouders praten in de oudergroep over hoe zij hun kinderen opvoeden en wat hun kinderen nodig hebben in diverse ontwikkelingsstadia. k & o 8-12 voor 8x2 & 4x2 t max. 8 0 var. Preventie 30 31

31 GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie 31

32 In evenwicht (KOPP) Niet alleen mensen met een psychiatrisch probleem (of verslaafden) hebben hulp nodig, ook hun kinderen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Voor jonge kinderen is er de PITgroep, voor tieners is er de cursus In evenwicht (KOPP). Ze kunnen er met lotgenoten praten, krijgen er informatie over de ziekte of problematiek van hun moeder of vader en leren er omgaan met de problemen thuis. Zo wordt voorkomen dat ze zelf ook klachten ontwikkelen. Contra-indicaties: jongeren zijn niet gemotiveerd of kunnen niet in een groep werken. De groep praat over hoe het voor hen is om een ouder met psychiatrische problemen te hebben en hoe zij ermee omgaan. Ze krijgen antwoord op hun vragen en er wordt ingegaan op thema s die betrekking hebben op hun levensfase. Hun ouders kunnen eventueel terecht in de groep Ouders in evenwicht. Twee keer per jaar draait een groep voor 12- tot 16-jarigen, twee keer voor 16- tot 18-jarigen. k & voor 8x2 t max. 8 0 Preventie 32 33

33 Cursusaanbod Ouders in evenwicht (KOPP) Ook al ben je verslaafd of heb je een psychiatrisch probleem, als je kinderen hebt, blijf je hun ouder. Ouders met jonge kinderen kunnen terecht in de PIT-groep. Voor ouders van tieners is de cursus Ouders in evenwicht (KOPP) bedoeld. Ze leren er wat een jongere van die leeftijd nodig heeft en hoe ze met hun kind moeten omgaan, ook in relatie tot hun eigen problematiek. Contra-indicaties: ouders zijn niet gemotiveerd of kunnen niet in een groep werken. In de groepsbijeenkomsten praten de ouders over wat (puberende) jongeren nodig hebben en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Insteek is het versterken van het ouderschap. o voor 3x1V t max. 8 paren 0 Preventie 33

34 34

35 Voor meer informatie kunt u terecht bij: GGzE centrum kinder -en jeugdpsychiatrie, telefoon (040)

36 Publicatiedatum: juni 2010 GCKJ-001V GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie Bezoekadres Ambulante (forensische) jeugdpsychiatrie Noord Brabantlaan 2, 5651 LX Eindhoven T (040) F (040) E I Bezoekadres Ambulante Kinderpsychiatrie en Traumagerelateerde problematiek De Run 1141, 5503 LB Veldhoven T (040) , F (040) Postadres GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie Intern postvak NB 0221 Postbus 909, 5600 AX Eindhoven Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen GGzE is een HKZ-gecertificeerde organisatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

3.1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5

3.1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 PREVENTIE G g z - p r e v e n t i e 3 3. 1 G g z - p r e v e n t i e : d e p r e s s i e e n a n g s t 3. 2 G g z - p r e v e n t i e : ( j o n g e ) m a n t e l z o r g e r s e n f a m i l i e l e d e

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

Groepen Seksueel Geweld

Groepen Seksueel Geweld Groepen Seksueel Geweld 2014-2015 Steunpunt Seksueel Geweld voor kinderen voor meiden Deze gids wordt u aangeboden door het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD Amsterdam. Gratis extra exemplaren (maximaal

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Ik heb iets van autisme of zo

Ik heb iets van autisme of zo Artikelen Ik heb iets van autisme of zo Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS Sandra van der Meijden, Ber van der Stegen* Kind en Adolescent Praktijk jaargang 08, nummer 4 p. 187-197 Trefwoorden:

Nadere informatie

in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen

in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen Colofon Auteur: E. van Meekeren Redactie: W. Smith van Rietschoten (eindredacteur) R. Hoekstra E.A.M. Knoppert van der Klein E. van Meekeren M. van Verschuer

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

in gesprek over: Oorzaken van psychiatrische stoornissen

in gesprek over: Oorzaken van psychiatrische stoornissen in gesprek over: Oorzaken van psychiatrische stoornissen Colofon Auteur: E. van Meekeren Met dank aan diverse mensen voor de waardevolle bijdrage aan de tekst van de folder: vanuit ervaringsdeskundig perspectief

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen 38 interventies uit de databank Effectieve Jeugdinterventies Het versterken van de eigen kracht van jeugdigen,

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Inleiding Dit werkstuk gaat over Bordeline-persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline genoemd: Een leven waarin alles van een leien dakje gaat, is eerder uitzondering

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie