Cursusaanbod. voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek, hun ouders, broers en zussen. informatie voor verwijzers>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusaanbod. voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek, hun ouders, broers en zussen. informatie voor verwijzers>>"

Transcriptie

1 GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie Cursusaanbod voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek, hun ouders, broers en zussen informatie voor verwijzers>>

2 Inhoud Pagina Hoofdstuk: Autismespectrumstoornis (ASS) Ik ben speciaal...k / -12 / na*... 8 Ik en autisme...k / / na... 9 Sociale vaardigheidstraining...k/ 9-12 jaar / na Open oudergroep ASS...o / voor...12 ASS, hoe verder?...o / na...14 Themagroep voor ouders met een kind met ASS...o (-12 & 12-18) / na Informatieve oudercursus ASS...ouders / -18 / na...16 Brussencursus Autisme...z/b / 9-18 / na Combigroep AD(H)D-ASS...zie Hoofdstuk Hoofdstuk 2: AD(H)D Joep Loep...k/ / na...18 Diagnose ADHD, hoe verder?...o / 6-18 / na...19 Oudergroep drukke en prikkelgevoelige kinderen...o / 9-12 / voor...21 Remweg...o / -12 / na Combigroep AD(H)D-ASS...o / 7-12 / na Hoofdstuk 3: Stemmingsstoornissen Grip op je dip...k / jaar / voor Hoofdstuk 4: Traumaproblematiek Kinderverwerkingsgroep...k / 6-8 & 9-12 / na...26 Weerbaarheidstraining...k / / na Hoofdstuk 5: Gedragsproblematiek Emotieregulatietraining...k / & / na...28 Equip...k / / na...29 Hoofdstuk 6: Cursussen voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek (KOPP) PIT doe- en praatgroep...k&o / 8-12 / voor...30 In Evenwicht...k / & / voor In Evenwicht...o / / voor

3 BETEKENIS IN DE BALK *o / 9-12 / na staat voor: o = voor wie de cursus is; o = ouders, k = kinderen en jeugd, z/b = zussen en broers = de leeftijd van de kinderen voor wie het aanbod geschikt is. Na/voor = aan de groep kan worden deelgenomen na of voor diagnose. 3

4 Cursusaanbod GGzE voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek, hun ouderen, broers en zussen Introductie Psychische gezondheid is een groot goed. Ook, en misschien zelfs vooral voor kinderen en jongeren op hun weg naar een bestaan als evenwichtige volwassene. Bij hobbels op hun pad biedt GGzE uitkomst met behandeling of therapie (bijvoorbeeld een cursus of training). Zo zorgen we ervoor dat de kinderen, hun ouders, broers en zussen leren omgaan met hun eigen problemen en die van hun gezinslid. En geven we ze handvatten om een zo normaal mogelijk leven te leiden. GGzE biedt een breed cursusaanbod voor kinderen en jongeren in Eindhoven en de Kempen, soms samen met andere instellingen. Ook aan hun ouders, broers en zussen is gedacht. Het aanbod is gericht op verschillende psychische klachten, uiteenlopend van ASS (autisme) en AD(H)D tot stemmingsstoornissen, traumaproblematiek en KOPP-problematiek (als kind van een ouder met psychiatrische problematiek). In deze brochure zetten we dat aanbod op een rij, zodat u als verwijzer weet wat er allemaal mogelijk is en dat u uw patiënten een cursus kunt aanreiken die aansluit bij de door u geconstateerde problematiek. 45

5 Cursusaanbod Voor of na diagnose? Ons cursusaanbod is zeker niet alleen bedoeld voor kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij GGzE of die al een diagnose hebben. Wel moeten ze in alle gevallen formeel bij GGzE zijn aangemeld, behalve bij de Informatieve oudercursus ASS (zie p.16). Cursussen die al vóór de diagnose gevolgd kunnen worden, zijn de Open oudergroep ASS (zie p.12), de Oudergroep drukke en prikkelgevoelige kinderen (zie p.21), Grip op je dip (zie p.24) en de cursussen voor KOPP-problematiek (vanaf p.30). Veel van de groepen die wel een diagnose vereisen, starten meteen na het onderzoek of tijdens de behandeling. Zo kunnen ouders en kinderen verschillende trajecten tegelijk doorlopen en hoeven ze niet (steeds) te wachten. Aanmeldingsprocedure U kunt het kind en/of de ouders schriftelijk aanmelden via Zorgdomein of door het versturen van een aanmelding aan GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie, intern postvak NB 0221, postbus 909, 5600 AX Eindhoven. Dit geldt niet voor de groepen die door afdeling Preventie of de Forensische jeugdpsychiatrische polikliniek worden verzorgd. Hiervoor kunt u de aanmeldingen versturen naar de adressen die specifiek bij deze groepen staan vermeld. Meer informatie Over vrijwel alle in deze brochure beschreven cursussen en trainingen zijn cliëntfolders beschikbaar. Deze kunt u opvragen bij het secretariaat van GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie, (040) , Voor vragen over de Brussencursus Autisme en de cursussen uit het hoofdstuk Cursussen voor KOPP neemt u contact op met afdeling Preventie, (040) Voor alle overige vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de groepscoördinator, (040) Cursussen worden gegeven bij GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Noord- Brabantlaan 2 in Eindhoven of op locatie de Run, Run 1141 te Veldhoven. 5

6 6

7 Cursusaanbod Leeswijzer Elke beschrijving van een cursus of groep wordt afgesloten met een balk. Hierin kunt u in één oogopslag zien voor wie de cursus is bedoeld, wanneer deze kan worden gevolgd, hoe groot de groep is, of er kosten aan zijn verbonden, waar deze wordt gegeven en waar u moet zijn voor aanmelding. Verklaring: k o z/b De cursus is bedoeld voor kinderen en jongeren. De cursus is bedoeld voor ouders. De cursus is bedoeld voor zussen en broers / De leeftijd van de kinderen en jongeren voor wie het aanbod geschikt is. na / voor Aan de cursus kan worden deelgenomen vóór of na diagnose. 10x1V Het aantal bijeenkomsten en de duur ervan. w / t De frequentie van de groepsbijeenkomsten: w=wekelijks en t=tweewekelijks. (max.) 8 Ind. De (maximale) groepsgrootte. Het aanbod is ook individueel te volgen. 35 De eigen bijdrage bij deelname aan de cursus. St. Marie De locatie waar de cursus wordt gegeven. De standaard locatie is GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie, Noord Brabantlaan 2 te Eindhoven. Var. De locatie is variabel. Preventie De locatie waar ouders hun kinderen en/of zichzelf kunnen aanmelden. 7

8 Hoofdstuk 1: Autismespectrumstoornis (ASS) Ik ben speciaal Ik ben speciaal is bedoeld voor kinderen met ASS die een steuntje in de rug nodig hebben. De cursus geeft het kind inzicht in zijn stoornis, zichzelf en anderen en leert het beter omgaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen. Zo worden zijn welbevinden en zelfvertrouwen vergroot. Contra-indicaties: de hulpvraag komt puur van de ouders; er is onvoldoende motivatie bij kind en/of ouder(s); het leven van het kind is momenteel té onrustig; het kind heeft een verstandelijke beperking. De kinderen werken in groepsverband (eventueel individueel) aan kennis over ASS en inzicht in zichzelf, volgens de inductieve/socratische methode. Ze krijgen oefeningen en (huiswerk) opdrachten. De ouders worden intensief betrokken. k 9-12 na 10x1V uur t max. 8 & ind. 0 89

9 Cursusaanbod Ik en autisme Ik en autisme is bedoeld voor oudere kinderen met ASS die een steuntje in de rug nodig hebben. De cursus geeft het kind inzicht in zijn stoornis, zichzelf en anderen en leert het beter omgaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen. Zo worden zijn welbevinden en zelfvertrouwen vergroot. Contra-indicaties: de hulpvraag komt puur van de ouders; er is onvoldoende motivatie bij kind en/of ouder(s); het leven van het kind is momenteel té onrustig; het kind heeft een verstandelijke beperking. De kinderen werken in groepsverband (eventueel individueel) aan kennis over ASS en inzicht in zichzelf, volgens de inductieve/socratische methode. Ze krijgen oefeningen en (huiswerk) opdrachten. De ouders worden intensief betrokken. k na 10x1V uur t max. 8 & ind. 0 9

10 Sociale vaardigheidstraining Sociale vaardigheidstraining leert jonge kinderen met milde ASS onder meer: omgaan met pestgedrag, vriendjes maken, oogcontact maken, de gevoelens van anderen herkennen en fouten toegeven. Zo krijgen ze voldoende vaardigheden voor een goede omgang met leeftijdsgenoten. Contra-indicaties: het kind heeft ernstige ASS, ernstige taal- of spraakproblemen, problemen met impulscontrole of een verstandelijke beperking; het kind kan werkelijkheid en fantasie niet goed onderscheiden of kan/wil instructies niet opvolgen; er zijn conflicten tussen de ouders. De kinderen werken in kleine groepjes op een schoolse, gestructureerde, stimulerende manier aan het verbeteren van hun sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld met rollenspelen, oefeningen, praktische voorbeelden en huiswerk. Om de ouders erbij te betrekken, zijn er vier ouderavonden. k 9-12 na 13x1V uur w max

11 GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie 11

12 Open oudergroep ASS Ouders met een jong kind dat is aangemeld bij GGzE, en waarbij ASS wordt vermoed, kunnen totdat de diagnose is gesteld* met al hun vragen over de opvoeding van het kind terecht bij de open oudergroep. Ze doen er alvast kennis op over de (vermoedelijke) stoornis van hun kind en over de mogelijkheden voor onderzoek en hulp. Verder leren ze praktische pedagogische vaardigheden, aangepast aan de stoornis van hun kind. Contra-indicatie: het kind heeft een verstandelijke beperking. De oudergroep ASS is een groep waarin ouders voortdurend kunnen in- en uitstromen. Ze bespreken er thema s rond de opvoeding van hun kind, zoals dagstructurering aan de hand van pictogrammen. Ze vullen vragenlijsten in en registreren observaties, zodat ze gedrag leren herkennen én kunnen bijdragen aan de diagnostiek van hun kind. o 9-12 voor max. 26x2 uur* w n.v.t. 0 *Tot de diagnose is gesteld kan de ouder zelf bepalen wanneer hij/zij instapt of ophoudt. Na diagnostiek zal samen met de ouders bekeken worden wat het vervolgtraject binnen GGzE kan zijn

13 GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie 13

14 ASS, hoe verder? Ouders van een kind dat net de diagnose ASS heeft gekregen, hebben meestal tijd nodig om dit te verwerken en accepteren. Ook willen ze niets liever dan hun kind beter begrijpen. Ze hebben behoefte aan het uitwisselen van ervaringen met andere ouders en willen natuurlijk weten waar ze welke ondersteuning voor hun kind kunnen krijgen. Deze dingen staan centraal in de korte cursus ASS, hoe verder?. Contra-indicatie: nog geen definitieve diagnose in het autismespectrum. De ouders kunnen snel instromen in een groep. Er wordt niet gewerkt met een vaste thematiek; de begeleiders spelen in op de vragen die van de ouders komen. Er is wel een aantal vaste aandachtspunten. o 9-12 & na 6x1V uur w max. 8 paren

15 Cursusaanbod Themagroep voor ouders met een kind met ASS Als de diagnose ASS bij hun kind eenmaal is gesteld, kunnen ouders deelnemen aan de themagroep voor ouders met een kind met ASS. Die behandelt grofweg dezelfde onderwerpen als de cursus ASS, hoe verder?, maar dan volgens een stevige thematische structuur en met een zeer praktische insteek. Zo verkrijgen de ouders inzicht in de problematiek van hun kind, leren ze (beter) accepteren dat hun kind een handicap heeft en verwerven ze pedagogische vaardigheden. De ouders krijgen tijdens de cursus theoretische informatie aan de hand van praktische problematiek rondom de zeven thema s: gedragsproblemen en angsten, gezin en familie, onderwijs, vrijetijdsbesteding, sociale vaardigheden, visuele ondersteuning en emoties. De ouders wisselen volop ervaringen uit. Van hen wordt een actieve inzet verwacht. Er zijn twee groepen: voor ouders van kinderen onder de 12 jaar en voor ouders van kinderen tussen 12 en 18 jaar. In de jonge groep ligt de nadruk op structuur en gedrag, in de groep voor ouders van tieners wordt ook gepraat over de weg naar zelfstandigheid. o -12 & na 9x2 uur t max. 8 paren 0 15

16 Informatieve oudercursus ASS Ouders die meer willen weten over ASS, waarmee hun kind is gediagnosticeerd, kunnen terecht bij de informatieve oudercursus ASS van het Regionaal Samenwerkingsverband Autisme. Ook ouders van een kind dat niet in behandeling is bij GGzE zijn hier welkom. Tijdens de cursus worden door diverse sprekers vragen beantwoord als: wat is er bekend over de diverse varianten van ASS en waar kunnen we terecht met ons kind? Dit wordt gedaan in een groep van ongeveer 20 ouderparen. Verschillende sprekers gaan in op diverse aspecten van autisme. Denk aan: algemene informatie, communicatieontwikkeling, probleemgedrag, persoonsgebonden budget, verwerking en het gezin. Ouders kunnen ook vragen stellen. Deze cursus geeft meer algemene informatie dan de themagroep, die dieper op zaken ingaat. o -18 na ca. 10x2 uur t max. 20 paren 0 St. Marie 16 17

17 Cursusaanbod Brussencursus Autisme Ook broers en zussen kunnen behoorlijk last hebben van de problematiek van een kind met autisme in hun gezin; ze staan vaak in zijn schaduw. Nog vervelender: ze kunnen zelf problematiek ontwikkelen. Deelname aan de Brussencursus kan dit voorkomen. Broers en zussen tussen de 9 en 18 jaar krijgen er informatie over ASS, kunnen ervaringen uitwisselen en leren bovendien, buiten hun huiselijke omgeving, om te gaan met hun gevoelens en opkomen voor zichzelf. Contra-indicaties: de broer of zus met ASS heeft een verstandelijke beperking; er zit al een broer of zus in de Brussengroep; de broer of zus is niet gemotiveerd voor de Brussencursus. Vanuit landelijke modellen voor psycho-educatie verzamelen de broers en zussen informatie en wisselen ze ervaringen uit over het opgroeien met een autistische broer of zus. Als meerdere kinderen in een gezin de cursus willen volgen, kunnen ze dit na elkaar doen. Ouders zijn er ook bij betrokken: hiervoor worden vier ouderbijeenkomsten belegd. z b 9-18 na 8x1V uur w max. 8 (+ouders) 30 per kind var. Preventie 17

18 Hoofdstuk 2: AD(H)D Joep Loep Kinderen met AD(H)D kunnen soms lastig controle houden over hun impulsen. Dat bemoeilijkt relaties met vriendjes en klasgenootjes. Detective Joep Loep gaat met de kinderen op zoek naar manieren om hun impulsen (beter) te controleren en hun sociale omgang te verbeteren onder het motto: eerst denken, dan doen. De cursus leert ze ook minder te pesten of gepest te worden. Contra-indicaties: het kind heeft een gedragstoornis of ASS; de ouders kunnen het kind moeilijk steunen tijdens de cursus of er zijn thuis geen heldere regels. De kinderen werken in kleine groepjes en op een schoolse, gestructureerde, stimulerende manier aan het verbeteren van hun sociale vaardigheden en het inperken van hun impulsiviteit. Bijvoorbeeld met rollenspelen, oefeningen, praktische voorbeelden en huiswerk. Wat ze geleerd hebben, oefenen ze aan de hand van opdrachten in de groep, thuis of op school. Er zijn vier ouderavonden en op twee van die avonden worden ook de leerkrachten uitgenodigd. k na 13x1,25 uur w max

19 Cursusaanbod Diagnose ADHD, hoe verder? Deze groep is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen of jongeren (6-18 jaar) bij wie de diagnose ADHD is gesteld. De groep is ook voor ouders van kinderen of jongeren met informatieverwerkingsproblemen, problemen op het gebied van aandacht, organisatie en/of gedragsregulatie. Het doel van de groep is het geven van psychoeducatie, adviezen voor de opvoeding, maar ook het delen van ervaringen met andere ouders. Ouders kunnen snel instromen in een groep. De groep bestaat uit vijf bijeenkomsten in de avonduren. Bij voorkeur nemen beide ouders deel aan de groep. We geven aandacht aan onderwerpen als wat is ADHD?, wat voor effect dit heeft op het gezin, behandelvormen voor ADHD, rouw, comorbiditeit en brussenproblematiek. o 6-18 na 5x1V uur w max. 8 paren 0 19

20 20

21 Cursusaanbod Oudergroep drukke en prikkelgevoelige kinderen Er ligt nog geen diagnose, maar het drukke en driftige gedrag van het jonge kind wijst richting prikkelgevoeligheid (AD(H)D). De ouders willen graag begrijpen waarom hun kind zo doet en willen ervaringen delen met andere ouders. Tegelijk leren ze (beter) structuur aanbrengen in het leven van hun kind. De ouders praten samen over de oorzaken van druk gedrag en prikkelgevoeligheid. Het gaat in eerste instantie om hun indruk over het functioneren van het kind. Daarna wordt bekeken hoe de ouders kunnen omgaan met driftbuien, medicatie, hulpverlening en vrije tijd. Ze krijgen informatie aan de hand van boeken, websites en folders. o 9-12 voor doorlopend* t max. 8 paren 0 NB: Ouders kunnen aanwezig zijn tot de diagnose bij hun kind is gesteld. Na diagnostiek zal samen met de ouders bekeken worden wat het vervolgtraject binnen GGzE kan zijn. 21

22 Remweg Remweg is een trainingsgroep voor ouders van impulsieve kinderen met AD(H)D. Zij leren er beter omgaan met hun kind en krijgen handvatten om de problemen en conflicten thuis, op school en in sociale contacten aan te pakken. Bovendien leren de ouders hoe ze hun kind kunnen helpen minder impulsief (driftig) te reageren; eerst te denken, dan te doen. Contra-indicaties: het kind heeft ASS-problematiek of een ernstige gedragsstoornis; er is sprake van een verstandelijke beperking; de ouders hebben onvoldoende draagkracht om aan de training mee te doen. Remweg is een gestructureerd opgebouwd trainingsprogramma dat de ouders positief stimuleert om hun eigen vaardigheden en die van hun kind te vergroten. De geleerde theorie wordt in de praktijk gebracht met huiswerkopdrachten en oefeningen. o 9-12 na 8x2 uur t max. 6 paren

23 Cursusaanbod Combigroep AD(H)D-ASS Kinderen met AD(H)D en ASS hebben allebei hun eigen gebruiksaanwijzing. Maar die van jonge kinderen met een combinatie van AD(H)D- en ASS-kenmerken is nog wat ingewikkelder. Ouders leren in de combigroep beter omgaan met hun kind en krijgen handvatten om de problemen en conflicten thuis, op school en in sociale contacten aan te pakken. Bovendien leren de ouders hoe ze hun kind kunnen helpen minder impulsief (driftig) te reageren; eerst te denken, dan te doen. Contra-indicaties: het kind heeft ernstige gedragsproblematiek; er is sprake van een verstandelijke beperking; de ouders hebben onvoldoende draagkracht om aan de training mee te doen. De combigroep stimuleert ouders op positieve wijze om hun eigen vaardigheden en die van hun kind te vergroten en de impulsen in bedwang te houden. De geleerde theorie wordt in de praktijk gebracht met huiswerkopdrachten en oefeningen. Leerkrachten kunnen (per en/ of telefonisch) worden betrokken bij de cursus. o 7-12 na 8x1V t max. 8 paren 0 23

24 Hoofdstuk 3: Stemmingsstoornissen Grip op je dip Heeft een jongere (milde) depressieve klachten, dan kan hij die met de pittige cursus Grip op je dip verminderen. Bovendien leert hij/zij met de somberheid om te gaan en te voorkomen dat hij/zij opnieuw somber wordt. Contra-indicaties: er is sprake van ernstige psychiatrische klachten (depressie, bipolariteit, suïcidaliteit, verslaving); de jongere is niet gemotiveerd; de jongere heeft lees- of leermoeilijkheden; de somberheid komt voort uit een recent verlies van een dierbare. In Grip op je dip wordt in een kleine groep gewerkt met principes uit de cognitieve gedragstherapie. Uitgangspunt is niet de klacht, maar de kracht. De jongere krijgt praktische vaardigheden aangeleerd om zelf zijn depressieve gevoelens te overwinnen. Er zijn ook twee ouderbijeenkomsten; één tijdens en één na afloop van de training. k voor 10x1V w

25 GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie 25

26 Hoofdstuk 4: Traumaproblematiek Kinderverwerkingsgroep Als een kind seksueel misbruikt is, is het kinderlijke vertrouwen in zichzelf en andere mensen ernstig geschaad. Hij kan terecht bij de kinderverwerkingsgroep om te leren begrijpen wat er is gebeurd en de gevoelens die daarbij komen kijken te her- en erkennen. De kinderen leren er weer te spelen, nieuwe sociale relaties aan te gaan en ervan te genieten. Zij verwerken het misbruik door te praten, tekenen, spelen en bewegen met andere kinderen en krijgen weer vertrouwen in de wereld om hen heen. De ouders krijgen in vier bijeenkomsten hulp om hun misbruikte kind te helpen. Contra-indicaties: het misbruik duurt nog voort; er is sprake van ernstige psychopathologie of ernstige seksuele gedragsproblemen. De kinderen komen met leeftijdgenootjes bij elkaar. Door te praten, tekenen, spelen en bewegen, verwerken ze met elkaar het misbruik en leren ze weer vertrouwen krijgen in de wereld om hen heen. Er zijn twee groepen: voor 6- tot 8-jarigen en voor 9- tot 12-jarigen. Parallel aan de kindergroep loopt de oudergroep; de ouders komen tijdens de cursus vier keer bij elkaar. k 6-8 & 9-12 na 14x1-1V w

27 Cursusaanbod Weerbaarheidstraining meiden Meiden die in het verleden te maken hebben gehad met seksueel misbruik leren in deze groep het leven weer op te pakken. Het is een psychomotorische therapie waarbij we actief werken aan het veranderen van denk- en gedragspatronen. Daarbij zetten we bewegingsactiviteiten, zelfverdedigingstechnieken, spelvormen en aandachtsoefeningen in. Bij alle onderdelen van de training gaat het vooral om het oefenen in een veilige situatie en te leren en ervaren welke vaardigheden en oplossingen aansluiten bij problemen. De therapeuten geven voorlichting over de gevolgen van seksueel misbruik en de klachten die zich kunnen voordoen. Dat doen ze door middel van thematische bespreking en/of oefeningen. Contra-indicaties: het verhaal over het misbruik is nog niet (in grote lijnen) aan iemand verteld; het misbruik is nog niet gestopt; er is geen contact met een individuele behandelaar, binnen of buiten GGzE. De training bestaat uit vijftien bijeenkomsten van anderhalf uur. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats. Er zijn ook twee ouderbijeenkomsten. Zelf dingen doen is belangrijk in de training. De meiden leren om in hun eigen situatie nieuwe vaardigheden toe te passen. Het belangrijkste van de training gebeurt dus buiten de groep. Daarom zijn huiswerkopdrachten een belangrijk onderdeel. k na 15x1V w

28 Hoofdstuk 5: Gedragsproblematiek Emotieregulatietraining Wie zichzelf niet goed in de hand kan houden, komt geregeld in aanvaring met zijn omgeving. Het kost moeite om school of werk vol te houden en soms komt zelfbeschading voor. Kwetsbare jongeren en adolescenten die problemen hebben met het reguleren van hun emoties en hun gedrag kunnen daarmee leren omgaan in de emotieregulatietraining. Contra-indicaties: een IQ van onder de 85; de jongere is niet gemotiveerd om aan de cursus deel te nemen. De emotieregulatietraining is een groepsbehandeling op gedragstherapeutische basis (VERStraining, Leinhan-therapie). Er wordt gewerkt met werkbladen volgens een vast draaiboek, maar met veel ruimte voor de ervaringen van de jongeren. Ze stimuleren, helpen en steunen elkaar met elkaars ideeën en oplossingen. Er is ook een informatiebijeenkomst voor ouders. k 14-18&16-22 na 17x1V w max

29 Cursusaanbod Equip Jongeren die in hun tienerjaren al ernstig agressief en delinquent gedrag vertonen, kunnen na de training Equip leren omgaan met hun eigen aanleg voor snelle emotionele ontregeling. Om zeker te zijn van de motivatie om aan deze cursus mee te doen, is een externe prikkel (bijvoorbeeld van justitie) noodzakelijk. Contra-indicaties: de jongere heeft alleen zedendelicten of brandstichting gepleegd; er is sprake van een verstandelijke beperking. Equip is een groepstraining voor jongens en meisjes. Met gestructureerde zelfhulp, vaardigheidstraining, rollenspelen en lessen moreel redeneren leren ze hoe hun agressieve gedrag ontstaat, hoe ze het kunnen voorkomen en hoe ze moeilijke situaties beter kunnen oplossen. k na 20x2 w max. 6 0 forensische jeugdpsychiatrische polikliniek 29

30 Hoofdstuk 6: Cursussen voor kinderen van ouders met psychiatrische problematiek (KOPP) PIT doe- en praatgroep (KOPP) Niet alleen mensen met een psychiatrisch probleem (of verslaafden) hebben hulp nodig, ook hun kinderen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Jonge kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP) vinden lotgenootjes in de PIT doe- en praatgroep. Ze krijgen er ook informatie over de ziekte of problematiek van hun moeder of vader en leren er omgaan met de problemen thuis. Zo wordt voorkomen dat ze zelf ook klachten ontwikkelen. Contra-indicaties: kinderen of ouders zijn niet gemotiveerd of kunnen niet in een groep werken. De groep kinderen praat over hoe het voor hen is om een ouder met psychiatrische problemen te hebben en hoe zij ermee omgaan. Ze krijgen antwoord op hun vragen. Verder doen ze samen leuke dingen. Hun ouders praten in de oudergroep over hoe zij hun kinderen opvoeden en wat hun kinderen nodig hebben in diverse ontwikkelingsstadia. k & o 8-12 voor 8x2 & 4x2 t max. 8 0 var. Preventie 30 31

31 GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie 31

32 In evenwicht (KOPP) Niet alleen mensen met een psychiatrisch probleem (of verslaafden) hebben hulp nodig, ook hun kinderen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Voor jonge kinderen is er de PITgroep, voor tieners is er de cursus In evenwicht (KOPP). Ze kunnen er met lotgenoten praten, krijgen er informatie over de ziekte of problematiek van hun moeder of vader en leren er omgaan met de problemen thuis. Zo wordt voorkomen dat ze zelf ook klachten ontwikkelen. Contra-indicaties: jongeren zijn niet gemotiveerd of kunnen niet in een groep werken. De groep praat over hoe het voor hen is om een ouder met psychiatrische problemen te hebben en hoe zij ermee omgaan. Ze krijgen antwoord op hun vragen en er wordt ingegaan op thema s die betrekking hebben op hun levensfase. Hun ouders kunnen eventueel terecht in de groep Ouders in evenwicht. Twee keer per jaar draait een groep voor 12- tot 16-jarigen, twee keer voor 16- tot 18-jarigen. k & voor 8x2 t max. 8 0 Preventie 32 33

33 Cursusaanbod Ouders in evenwicht (KOPP) Ook al ben je verslaafd of heb je een psychiatrisch probleem, als je kinderen hebt, blijf je hun ouder. Ouders met jonge kinderen kunnen terecht in de PIT-groep. Voor ouders van tieners is de cursus Ouders in evenwicht (KOPP) bedoeld. Ze leren er wat een jongere van die leeftijd nodig heeft en hoe ze met hun kind moeten omgaan, ook in relatie tot hun eigen problematiek. Contra-indicaties: ouders zijn niet gemotiveerd of kunnen niet in een groep werken. In de groepsbijeenkomsten praten de ouders over wat (puberende) jongeren nodig hebben en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Insteek is het versterken van het ouderschap. o voor 3x1V t max. 8 paren 0 Preventie 33

34 34

35 Voor meer informatie kunt u terecht bij: GGzE centrum kinder -en jeugdpsychiatrie, telefoon (040)

36 Publicatiedatum: juni 2010 GCKJ-001V GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie Bezoekadres Ambulante (forensische) jeugdpsychiatrie Noord Brabantlaan 2, 5651 LX Eindhoven T (040) F (040) E I Bezoekadres Ambulante Kinderpsychiatrie en Traumagerelateerde problematiek De Run 1141, 5503 LB Veldhoven T (040) , F (040) Postadres GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie Intern postvak NB 0221 Postbus 909, 5600 AX Eindhoven Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen GGzE is een HKZ-gecertificeerde organisatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis Psychiatrie Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY002 / Cognitieve gedragstherapiegroep

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Ouders en verzorgers spelen vanzelfsprekend een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van het gedrag van hun kind. Uit onderzoek blijkt

Nadere informatie

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen.

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen. OptiMent OptiMent is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die een steun(tje) in de rug kunnen gebruiken. We helpen om psychische klachten zo goed mogelijk te voorkomen. Wie al problemen heeft, kan

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld?

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

ondersteuning in het onderwijs

ondersteuning in het onderwijs ondersteuning in het onderwijs School is een centraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Ervaringen op school zijn vormend en het wel of niet afmaken van school is bepalend voor hun toekomst.

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

deeltijdbehandeling Amares

deeltijdbehandeling Amares Amares deeltijdbehandeling Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die een deeltijdbehandeling gaan krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor de ouder(s)/ verzorger(s) die binnenkort met

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

GGzE. Sterke moeders. Een oudercursus voor moeders met psychische/psychiatrische problematiek en jonge kinderen tot 5 jaar. Algemene informatie >>

GGzE. Sterke moeders. Een oudercursus voor moeders met psychische/psychiatrische problematiek en jonge kinderen tot 5 jaar. Algemene informatie >> GGzE Sterke moeders Een oudercursus voor moeders met psychische/psychiatrische problematiek en jonge kinderen tot 5 jaar. Algemene informatie >> Je leert wat een kind nodig heeft in de eerste belangrijke

Nadere informatie

GGzE centrum ouderenpsychiatrie. Autisme bij ouderen. Informatie over autisme en onze mogelijkheden. informatie voor cliënten >>

GGzE centrum ouderenpsychiatrie. Autisme bij ouderen. Informatie over autisme en onze mogelijkheden. informatie voor cliënten >> GGzE centrum ouderenpsychiatrie Autisme bij ouderen Informatie over autisme en onze mogelijkheden informatie voor cliënten >> Ervaring leert dat een aantal ouderen en hun naasten eerder een beroep hebben

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Top Referent TraumaCentrum

Top Referent TraumaCentrum GGzE centrum psychotrauma Top Referent TraumaCentrum Informatie over behandeling van mensen met ernstige traumagerelateerde stoornissen Algemene informatie >> BIJ HET TOP REFERENT TRAUMACENTRUM WORDEN

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

tisme heeft AlsAls jeje broer ooff zus broer zus auautisme heeft verder met autisme dr. leo kannerhuis

tisme heeft AlsAls jeje broer ooff zus broer zus auautisme heeft verder met autisme dr. leo kannerhuis broer AlsAls jeje broer zus ooff zus heeft tisme heeft auautisme een groep voor broers en zussen van kinderen met een autisme-spectrumstoornis juli 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met

Nadere informatie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie biedt snel de juiste hulp bij een psychische crisis Algemeen >> EEN PSYCHISCHE CRISIS ZET

Nadere informatie

Autisme spectrum stoornissen en delinquentie

Autisme spectrum stoornissen en delinquentie Autisme spectrum stoornissen en delinquentie Lucres Nauta-Jansen onderzoeker kinder- en jeugdpsychiatrie VUmc Casus Ronnie jongen van 14, goed en wel in de puberteit onzedelijke handelingen bij 5-jarig

Nadere informatie

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling Psychiatrie Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY005 / Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling / 16-10-2013

Nadere informatie

Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) Een oppepper voor patiënt én partner Revalidatiecentrum Breda

Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) Een oppepper voor patiënt én partner Revalidatiecentrum Breda Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) Een oppepper voor patiënt én partner Revalidatiecentrum Breda Leven met de ziekte van Parkinson Het hebben van de ziekte van Parkinson heeft niet alleen lichamelijke,

Nadere informatie

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >>

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >> GGzE Centrum Bipolair Centrum Bipolair Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis cliënten >> De bipolaire stoornis komt voor bij ongeveer 1 à 2 procent van de bevolking. Het

Nadere informatie

VERS-I. Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis. Deel I

VERS-I. Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis. Deel I VERS-I Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis Deel I Informatiefolder voor cliënten, behandelaren, familieleden en overige betrokkenen van mensen met emotie regulatie problemen. 2009 Lentis en

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Therapie en training, iets voor jou? Als je bij De Hoenderloo Groep komt wonen, heb je vaak al veel meegemaakt in je leven. Het valt niet altijd

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Opname in de kliniek. Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >>

Opname in de kliniek. Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >> GGzE centrum spoedeisende psychiatrie Opname in de kliniek Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >> HEBBEN PSYCHISCHE PROBLEMEN TOT EEN CRISIS GELEID

Nadere informatie

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen www.babyextra.nl Dineke Brouwers (JGZ) en Cecilia van der Zeeuw (GGzE) Baby Extra Transformeren doe je

Nadere informatie

persoonlijkheidsstoornissen

persoonlijkheidsstoornissen GGzE centrum persoonlijkheidsstoornissen GGzE centrum persoonlijkheidsstoornissen Algemene informatie >> De basis van een behandeling is dat de cliënt en de behandelaar het eens zijn over concrete veranderdoelen.

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> COMPLEXE TRAUMA S KUNNEN GROTE

Nadere informatie

Niet meer door het lint

Niet meer door het lint GGzE centrum volwassenenpsychiatrie en de forensische poli De omslag Niet meer door het lint Behandelprogramma voor mannen om agressief gedrag te leren beheersen Informatie voor cliënten >> 1 Niet meer

Nadere informatie

Zorgaanbod JuniorCare 2016

Zorgaanbod JuniorCare 2016 Wat maakt JuniorCare bijzonder? De zelfontwikkelde best practice-methodiek Samen aan de Slag. Zo kort als mogelijk en lang en intensief als nodig met oog voor nazorg of inzetbaar bij levensgebeurtenissen

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant Cursusaanbod verzorgt cursussen & trainingen voor mensen met een beperking, hun omgeving, scholen, organisaties, bedrijven en dienstverleners. Deelname aan een cursus geeft mensen met een beperking en

Nadere informatie

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen MEE & de Wering Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen 1 Weerbaarheid & sociale vaardigheden Voor kinderen van 9 12 jaar (basisschool) Het hoofddoel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta

wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta Wie zijn we? Wijzer is het centrum voor ambulante behandeling van Amsta (voorheen DkJ). Wijzer biedt expertise op het gebied van ondersteuning en behandeling

Nadere informatie

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining 2 Deze folder geeft u informatie over Mindfulness-Based Cognitieve Therapie. Deze mindfulnesstraining wordt op de afdeling

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> Complexe trauma s kunnen grote

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder locatie Nijmegen informatie voor jongeren, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

Nadere informatie

Informatie voor jongeren. Deeltijdbehandeling Radioweg

Informatie voor jongeren. Deeltijdbehandeling Radioweg Informatie voor jongeren Deeltijdbehandeling Radioweg Fornhese Almere, kinder- en jeugdpsychiatrie De deeltijdbehandeling Radioweg is een samenwerkingsproject tussen Fornhese, Nieuw Veldzicht en Eduvier.

Nadere informatie

autismegroep groepstherapie voor autisme-spectrum stoornis (ass) verder met autisme mensen met een informatie voor cliënten en verwijzers

autismegroep groepstherapie voor autisme-spectrum stoornis (ass) verder met autisme mensen met een informatie voor cliënten en verwijzers autismegroep groepstherapie voor mensen met een autisme-spectrum stoornis (ass) november 2008 informatie voor cliënten en verwijzers centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Autismegroep

Nadere informatie

(echt)parengroep werken aan. je relatie. verder met autisme. polikliniek amsterdam. dr. leo kannerhuis

(echt)parengroep werken aan. je relatie. verder met autisme. polikliniek amsterdam. dr. leo kannerhuis (echt)parengroep werken aan je relatie polikliniek amsterdam Een partner relatiegroep voor (echt)paren waarvan één van de partners een diagnose binnen het autisme spectrum (ASS) heeft februari 2013 centrum

Nadere informatie

UMC St Radboud. Mindfulness voor vrouwen met borstkanker

UMC St Radboud. Mindfulness voor vrouwen met borstkanker UMC St Radboud Mindfulness voor vrouwen met borstkanker Patiënteninformatie De diagnose borstkanker is ingrijpend en roept vaak veel emoties en reacties op, niet alleen bij uzelf maar ook bij uw naasten.

Nadere informatie

Ambulante Behandeling Cliënt en Systeem

Ambulante Behandeling Cliënt en Systeem Ambulante Behandeling Cliënt en Systeem Wat is ambulante behandeling cliënt en systeem? Behandeling Cliënt Systeem (BCS) van De Open Cirkel in Nijmegen is een ambulante zorgvorm van Kentalis, bedoeld voor

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Informatie voor patiënten van Ziekenhuis Rijnstate/Zevenaar. Het ADHD-team

Informatie voor patiënten van Ziekenhuis Rijnstate/Zevenaar. Het ADHD-team Informatie voor patiënten van Ziekenhuis Rijnstate/Zevenaar Het ADHD-team Uw kind heeft AD(H)D of er bestaat het vermoeden dat uw kind deze aandachtsstoornis heeft. Op het ADHD-spreekuur van de polikliniek

Nadere informatie

Kind en Adolescent. Informatie voor ouders

Kind en Adolescent. Informatie voor ouders Kind en Adolescent Informatie voor ouders Kind(eren) en Adolsecent Het is lang niet altijd gemakkelijk om jong te zijn. En het is ook niet altijd gemakkelijk om ouder / verzorger te zijn. Er zijn veel

Nadere informatie

Relationele Gezinstherapie

Relationele Gezinstherapie GGzE Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Relationele Gezinstherapie Pakt problemen van jongeren aan in samenhang met de gezinssituatie cliënten >> 1 ALLE GEZINSLEDEN ZIJN ACTIEF BIJ DE BEHANDELING BETROKKEN

Nadere informatie

VERS-cursus Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis

VERS-cursus Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis Patiënteninformatie VERS-cursus Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis rkz.nl Inleiding De VERS-cursus is een vaardigheidstraining, bedoeld voor mensen met borderline-problematiek. Mensen met borderline

Nadere informatie

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden?

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden? Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders Wat kan Altra bieden? Problemen & Risico s Beschermende factoren Bouwstenen jeugdhulp van Altra Verlies familie en verlatingsangst Veilige basis, vertrouwen

Nadere informatie

Interpersoonlijke groepstherapie

Interpersoonlijke groepstherapie Psychiatrie Interpersoonlijke groepstherapie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY004 / Interpersoonlijke groepstherapie / 16-10-2013 2 Interpersoonlijke

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers THERAPIE Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Soms gebeurt er iets naars. Je wilt er wel over praten, maar je weet niet met wie. Of misschien kun je er niet

Nadere informatie

Het psychologisch onderzoek

Het psychologisch onderzoek GGzE centrum ouderenpsychiatrie Het psychologisch onderzoek Voor inzicht in uw capaciteiten, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen informatie voor cliënten >> 1 Psychologisch onderzoek kan bijdragen

Nadere informatie

Als opgroeien niet vanzelf gaat. voor kinderen, jongeren en hun ouders

Als opgroeien niet vanzelf gaat. voor kinderen, jongeren en hun ouders Als opgroeien niet vanzelf gaat voor kinderen, jongeren en hun ouders Voor kinderen met een psychische stoornis gaat opgroeien niet vanzelf. Ze zijn bijvoorbeeld zo onzeker, angstig of somber dat ze niet

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

B e h a n d e l i n g j e u g d

B e h a n d e l i n g j e u g d Behandeling jeugd B e h a n d e l i n g j e u g d m e t e e n l i c h t e v e r s t a n d e l i j k e b e p e r k i n g Arnold (13 jaar) heeft een intelligentiequotiënt van 65 en ADHD. Vanaf zijn twaalfde

Nadere informatie

Horizon methodiek na huiselijk geweld & na seksueel misbruik

Horizon methodiek na huiselijk geweld & na seksueel misbruik Horizon methodiek na huiselijk geweld & na seksueel misbruik 29-09-2014 Merijn van de Vliet, GZ-psycholoog Programma Introductie Oefening Horizon: twee varianten naast elkaar Film Oefening Thema s en

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar

Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar N.b.: stuur deze informatie (inclusief de drie bijlagen) naar de individuele behandelaar vóórdat de training van start gaat Emotieregulatietraining

Nadere informatie

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012 polikliniek doorwerth en nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Hulpverlening Lijn5 LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Informatie voor ouders en verzorgers van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Kom verder! www.ln5.nl standelijke

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Brochure voor ouders

Brochure voor ouders Brochure voor ouders Kinderen met gedragsproblemen Sommige kinderen gedragen zich anders dan andere kinderen. Als kinderen niet lekker in hun vel zitten kan hun gedrag meer aandacht vragen. Wat door de

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

T D B O Opleidingsinstelling. Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 3 1 2 Cure & Care Development www.curecare.nl 2.006.010

T D B O Opleidingsinstelling. Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 3 1 2 Cure & Care Development www.curecare.nl 2.006.010 Afkortingen: T = totaal geaccrediteerde uren (exclusief bijtelling 25% voorbereiding/huiswerk) D = geaccrediteerde uren voor het taakgebied Diagnostiek B = geaccrediteerde uren voor het taakgebied Behandeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Ouderpraat! Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015

Nieuwsbrief. Ouderpraat! Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015 Nieuwsbrief www.intenzcoaching.nl / info@intenzcoaching.nl / T:0623552198 Wilma Versteegen Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015 In deze nieuwsbrief: Avond ouderpraat in Januari.

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs

Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Voor u ligt een folder van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld met een

Nadere informatie

Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie

Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen GGzE centrum kinder- en jeugd psychiatrie Universiteit van Tilburg, Tranzo http://www.youtube.com/watch?list=pl9efc

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker Tactus Verslavingszorg Stedendriehoek, Twente, Zwolle/Noord Veluwe en Flevoland Informatie, advies en hulp Alcohol, drugs, medicijnen, gamen, gokken Bianca Swart Preventiewerker Preventie basisonderwijs

Nadere informatie

oudertraining contact & communicatie

oudertraining contact & communicatie oudertraining contact & communicatie gebaseerd op de Pivotal Respons Treatment (PRT) methode een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth en de Polikliniek in Amsterdam februari 2013 centrum voor autisme

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma.

Psychiatrie. Therapieprogramma. Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie