Personal trainer. voor Trias Jeugdhulp. Sport, bewegen, welzijn & zorg. verbinden. Jamile Zaoudi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personal trainer. voor Trias Jeugdhulp. Sport, bewegen, welzijn & zorg. verbinden. Jamile Zaoudi"

Transcriptie

1 Personal trainer voor Trias Jeugdhulp Sport, bewegen, welzijn & zorg verbinden Jamile Zaoudi

2 INHOUDSOPGAVE 1. PERSONAL TRAINING, introductie Pagina 2 - Observatieperiode/kennismakingsfase, trainingsduur en frequentie - Inzet als crisis-preventie of na een interventie 2. MIJN ERVARING Pagina 3 3. HET VERBINDEN: SPORT, WELZIJN EN ZORG Pagina 3 4. PEDAGOGISCH NUT VAN SPORT Pagina 4 5. WAT WILLEN GEMEENTEN? Pagina 4 6. NOODZAAK TOT MEER SPORT IN ONDERWIJS EN ZORG Pagina 5 7. WAT WIL TRIAS JEUGDHULP MET SPORT, WELZIJN EN ZORG? Pagina 5 8. PILOT PERSONAL TRAINING MET FITPLAZA Pagina 6 9. BEWEEGPROGRAMMA OP MAAT Pagina PERSONAL TRAINING INZETTEN VOOR GEZONDHEID EN ZIEKTEVERZUIM Pagina ERVARINGEN VAN JONGEREN EN COLLEGA S Pagina KANSEN VOOR DE ORGANISATIE Pagina 10 BIJLAGEN - Bijlage 1, mijn trainers-competenties voor de mentale, fysieke, emotionele training - Bijlage 2, praktijkvoorbeeld van een jongere - Bijlage 3, CV Jamile Zaoudi 1

3 1. PERSONAL TRAINING, introductie De personal trainer sluit aan bij de behoefte van de jongere, helpt de jongere persoonlijke doelen te stellen en zet de jongere aan het werk. De jongere beweegt vanuit 'eigen kracht' Doordat de jongere meer in beweging komt, is de kans groter dat de jongere eerder zijn doelen behaalt. De jongere is letterlijk en figuurlijk door bewegen en sporten met zichzelf bezig. Sportief bezig zijn maakt je lichaam en geest sterker; dat kan voor veel jongeren ondersteunend werken. Sport spreekt veel jongeren aan, het geeft energie en verdient daarom serieuze aandacht en een plek in het hulpverleningsproces, sport als waardevol onderdeel van een behandelingsplan. Door sport en bewegen leg je de nadruk op eigen kracht. De jongere zal door sport mentaal en lichamelijk de uitdaging aan gaan en zichzelf tegen komen. De grenzen worden verkend en het proces van persoonlijke doelen stellen, fine tunen en het bereiken van de persoonlijke doelen, is gestart. ORS-SRS, Feedback Informed Treatment (FIT) is een prima tool binnen Trias Jeugdhulp, die ook is in te zetten binnen de personal training. De eerste 12 weken ligt de nadruk op het contact: aansluiten en naast de jongere staan. De jongere gaat zoeken naar zijn/haar eigen kracht. Na 3 maanden zal de jongere ervaren dat het een keuze is; we gaan verder en investeren of we stoppen. observatieperiode/kennismakingsfase, trainingsduur en frequentie In groepsverband duurt een training maximaal 60 minuten. Individueel minimaal 45 tot maximaal 90 minuten. Voor sport en bewegen als inzet, vormen de eerste 6 weken - de observatieperiode/kennismakingsfase - een mooie start. Als het voldoende aanslaat bij de jongere, verlengen we de training met nog eens 6 weken. De frequentie en de duur van de training stellen we altijd in overleg vast. Inzet als crisis-preventie of ná een interventie Na een crisis-interventie kan de personal trainer meedenken in een plan om de jongere 'sport en bewegen' als uitlaatklep aan te bieden. De jongere stapt letterlijk even uit zijn omgeving om letterlijk en figuurlijk afstand te nemen van de penibele situatie. De jongere kan geestelijk tot rust komen en fysiek werk verzetten. Ervaring leert dat sport en bewegen vaak preventief werkt als de jongere even met zichzelf bezig is. Een personal trainer fungeert als klankbord en kan de jongere één-op-één ondersteunen en maatwerk bieden. De jongere krijgt de ruimte om fysiek bezig te zijn, maar bij preventie ook verbaal de ruimte, om te droppen. Het is de taak van de personal trainer - die voor de jongere uit mijn ervaring nooit de 'rode lap' is - om de jongere inzicht te geven in de communicatie en bij te sturen waar nodig. Een voorbeeld uit de praktijk: Ik werd eens benaderd om een groepsles te verzorgen voor collega's en jongeren gezamenlijk. De les moest de volgende elementen bevatten: entertainment, ontspanning en fun! Ik koos toen voor een uitdagende mix van (kick)boks-oefeningen met een stuk krachttraining. Op dat moment werden er voor begeleiders en jongeren dezelfde doelen gesteld. En die insteek leverde veel plezier op! Bovendien was het een stap in de goede richting om de negatieve groepssfeer om te buigen naar het positieve. Sámen sparren en de krachten meten, betekende ook sámen genieten! 2

4 2. MIJN ERVARING In 1996, bijna 18 jaar geleden, ben ik gestart als pedagogisch medewerker voor Trias Jeugdhulp, voorheen de Ambelt. In 2011 heb ik mijn kennis en ervaring verbreed met de opleiding 'personal trainer'. In april 2012 heb ik deze (AALO-)opleiding afgerond en mijn diploma behaald. Ik was op dat moment geen nieuwkomer in het sportwezen, maar beschikte al over diverse andere AALO-diploma's. Als pedagogisch medewerker ben ik vanaf mijn beginjaren tot heden al actief geweest met het implementeren van sport bij zorgtrajecten. Mijn sterke punt was en is om jongeren te motiveren en te laten ervaren dat zij doelen kunnen behalen en dat ze op zichzelf en hun eigen 'kunnen', mogen vertrouwen. Een voorbeeld uit de praktijk: Ik initieerde op de Valkenberg eens een dansmarathon. Met als doel enerzijds dat jongeren hun eigen talenten leerden ontdekken én dat ouders/verzorgers hier ook inzicht in kregen. Anderzijds was er een praktisch doel; met hun dans en bijbehorende sponsoring konden de jongeren een financieel extraatje verdienen voor een zomerkamp/uitje voor de groep. De dansmarathon werd een succes voor alle betrokkenen! De activiteit werd met beperkte aansturing zelfstandig door jongeren uitgevoerd. Er waren verschillende taken te vergeven waarbij iedere jongere aan bod kwam. De jongeren ontdekten dat er bij de marathon veel meer kwam kijken dan alleenmaar-dansen. Ze moesten doelen stellen, organiseren, structuur aanbrengen, plannen, trainen, samenwerken, overleggen... jezelf op de voorgrond zetten, je sterke kanten ontdekken, plezier beleven, opruimen, om maar een aantal dingen te nomen. De dag leverde een mooie, positieve ervaring op. Een waardevolle herinnering voor zowel jongeren als ouders/verzorgers. 3. HET VERBINDEN: SPORT, WELZIJN EN ZORG Trias Jeugdhulp streeft naar het bieden van ondersteuning die zich kenmerkt door jeugdzorg dichterbij en 'vanuit de cliënt georganiseerd' (de cliënt in zijn eigen kracht zetten). Beide doelstellingen zijn ook speerpunten van de decentralisaties van de Jeugdzorg, de AWBZ en de WMO: de zorg dicht bij de burger organiseren en eerst en zoveel mogelijk aansluiten bij wat de burger zélf kan en wil. Een aan respect winnend aspect daarbij is de invloed van sport op het realiseren van deze doelstellingen. Studies en onderzoek Steeds meer organisaties jeugd en opvoedhulp zien de meerwaarde. Vanuit de gedachte een gezonde geest in een gezond lichaam dragen de sport-zorg trajecten merkbaar bij aan het fysiek en geestelijk welbevinden van onze jongeren. Ook het vergroten van de agressieregulatie van jongeren is door het traject meetbaar gerealiseerd, aldus Lijn5 en De Rading op ditisjeugdzorg.nl. Ook Spirit Amsterdam zet sport met succes in als middel in om te werken aan verschillende hulpverleningsdoeleinden! Dit leverde al meerdere nominaties en onderscheidingen op. In Gelderland won Omar Ahbouk in 2013 de Gelderse Jeugdzorg Award: Met zijn 3

5 sporttrainingen bereikt hij enorm veel jongeren die hij aanmoedigt op de goede weg naar zelfvertrouwen. Daar betrekt hij ook ouders bij, luidde het juryrapport. De evaluatiestudie 'Sport Zorgt' (2011, Jeugdzorg Nederland) stelt dat meer dan 75 % van de deelnemende jongeren in de jeugdzorg baat heeft bij sportdeelname: Bij hen is een gedragsverbetering te zien in onder meer sociale vaardigheden, zelfbeeld, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Voorwaarden zijn: een sportaanbod dat past bij de problematiek van de jongeren evenals de inzet van een capabele trainer met gedegen kennis van de doelgroep. Maatwerk maakt het mogelijk om doelgericht te werken aan individuele gedragsdoelen.' In de studie Sport als zorgtraject (NJi, 2012) zijn vergelijkbare bevindingen te lezen. 4. PEDAGOGISCH NUT VAN SPORT Sport en bewegen zijn niet alleen van invloed op een positieve lichamelijke ontwikkeling en goede gezondheid, maar zijn ook van invloed op iemands persoonlijke groei en functioneren. Dit geldt met name voor kinderen: kinderen die veel sporten en bewegen hebben minder kans op overgewicht en gezondheidsklachten, herstellen eerder bij ziekte en hebben relatief minder kans op ongevallen. Een ander aspect wat ook heel belangrijk is, is dat zij door sport op jonge leeftijd leren om met winst en teleurstellingen om te gaan. Daarnaast leren ze doelen stellen en deze na te streven. Ze leren overleggen, afstemmen en ook het inplannen van hun eigen en andermans inzet. Dit alles gebeurt op een - voor de jongere - natuurlijke wijze. Dat wil zeggen, zonder de mogelijke barrières die formele of therapeutische settingen soms hebben. In dit document ga ik daarom in op: De decentralisaties en het verbinden van sport, welzijn en zorg De noodzaak en kansen van het verbinden van sport, welzijn en zorg Het versterken van de eerstelijnszorg met behulp van sport Recente Zwolse praktijkvoorbeelden van deze verbinding De kansen die dit Trias Jeugdhulp biedt De beschrijving van deze punten is niet slechts een theoretische, maar is ook gebaseerd op praktijkervaringen. Als personal trainer heb ik sinds 2012 samen met Trias Jeugdhulp en partner Fitplaza Zwolle, gewerkt aan het verbinden van sport, welzijn en zorg en daarmee ook met het leggen van verbindingen tussen de doelstellingen van Trias Jeugdhulp en Fitplaza. Sinds begin 2012 zijn er 50 jongeren van de Trias Jeugdhulp begeleid en ondersteund, met zichtbare en soms zelfs spectaculaire resultaten op fysiek, mentaal en cognitief gebied. In de volgende paragrafen wordt dit ondersteund door de ervaringen van de jongeren zelf, de medewerkers van Trias Jeugdhulp, zoals collega's van de Pleegzorg, het 1000-jongerenplan en anderen. 5. WAT WILLEN GEMEENTEN? Gemeenten zijn (via de WMO) nu al verantwoordelijk voor het welzijnswerk en in 2015 komen daar de Jeugdzorg en delen van de AWBZ bij, waaronder Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep. Het doel van begeleiding is het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van burgers met een beperking. Eén van de doelstellingen van deze overheveling van taken naar de gemeenten, is dat de zorg dichter bij de burger komt en tegen een lagere kostprijs wordt georganiseerd. Dichter bij de burger houdt in dat de zorg bij voorkeur in de wijk of bij de burger thuis wordt geboden. Goedkoper organiseren houdt in dat er minder beroep wordt gedaan op de tweedelijns zorg of dat de ondersteuning uit deze tweedelijn zo mogelijk wordt ingezet in de eerstelijn. De eerstelijn is vrij toegankelijk zonder indicatie, de tweedelijn is alleen bereikbaar via indicatie of verwijzing. Sport en welzijnsactiviteiten zijn eerstelijns voorzieningen, jeugdzorg is een tweedelijns voorziening. 4

6 Het credo is: welzijn waar het kan, zorg waar het moet. Het idee bij deze stepped-care is dat er in principe altijd eerst lichte ondersteuning wordt ingezet, zoals preventie, voorlichting of een welzijnsaanbod. Pas als dit niet toereikend is, wordt de (duurdere) zorg ingezet. Bovengenoemde leidt op dit moment (red. maart 2014), tot experimenten waarbij het tweedelijns aanbod wordt ingezet in de eerstelijn. Dit wordt ook wel de ambulantisering van de (jeugd)zorg genoemd. 6. NOODZAAK TOT MEER SPORT IN ONDERWIJS EN ZORG Bij de ontwikkelingen in welzijn en jeugdzorg ligt de focus voornamelijk op psycho-sociale ondersteuning en begeleiding bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Dit is vanwege de zorgvraag ook noodzakelijk, maar deze ondersteuning zou aan effectiviteit winnen als er gelijktijdig ook ingezet wordt op sport en bewegen. Vanuit de signaleringsfunctie van het welzijn en maatschappelijk werk wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat er meer en meer kinderen problemen hebben met overgewicht en pesten. Dit zijn dan ook twee onderwerpen waar de gemeente Zwolle extra aandacht aan besteed, onder meer via het project JOGG (jongeren op gezond gewicht) en de Week tegen het Pesten. Elders in het land wordt er bijvoorbeeld Motorische Remedial Teaching (MRT) ingezet, omdat voor ongeveer 10% van de basisschoolkinderen in Nederland de gymles of spelen op het plein een hele opgave is. Ze zien er eerder tegenop, want het niveau is te hoog. Ze scoren niet, kunnen niet meekomen met de anderen, worden niet gekozen tijdens gymles of pleinspelen en vallen buiten de groep. Motorische Remedial Teaching bestaat dan uit ondersteuningslessen voor kinderen met een beweegachterstand. Het versterken van de eerstelijnszorg met de inzet van sport Recente Zwolse praktijkvoorbeelden van deze verbinding De kansen die dit Trias Jeugdhulp biedt 7. WAT WIL TRIAS JEUGDHULP MET SPORT, WELZIJN EN ZORG? Trias Jeugdhulp bereidt zich voor op de transitie en transformatie) van de jeugdzorg naar gemeenten. Overal zie je, hoor je en lees je dat bewegen voor jongeren een extra aandachtspunt is. Trias Jeugdhulp heeft hier ook aandacht voor, door de inzet van uren voor personal training. Het interview in de uitgave 'Portretten van Professionals met Passie' pagina 22, onderstreept het belang dat de organisatie hecht aan de inzet van sport en bewegen, personal training (zie extra BIJLAGEN) 5

7 8. PILOT PERSONAL TRAINING MET FITPLAZA Sport en jeugdhulp gaan goed samen, het sleutelwoord is aansluiten, sport biedt daar een - voor veel jongeren - passende gelegenheid toe. Door de transformatie (en bezuiniging) moeten we extra creatief kijken naar de mogelijkheden, in tegenstelling tot de onmogelijkheden. Vanaf 2012 loopt de samenwerking met Fitplaza/The GoodLife Company een full-service fitnesscentrum in Zwolle met alle mogelijke en in optimale staat verkerende sport-faciliteiten. Fitplaza biedt Trias Jeugdhulp de kans en de gelegenheid om onder hun professionele dak met jongeren (tot dusver kosteloos) te trainen bij wijze van pilot, met mij als personal trainer. Ik ben onder de indruk van het feit dat er vanuit Trias veel animo voor de mogelijkheden van personal training is. Zowel vanuit de begeleiding, als van jongeren zelf. Vanaf april 2012 tot heden hebben ruim 50 jongeren onder mijn begeleiding kunnen sporten bij Fitplaza. Let wel: het doel hoeft niet altijd sporten te zijn, ik kan de jongeren helpen sturen naar waar zijn of haar kracht(en) liggen. Het mooie aan de Fitplaza/The GoodLife Company is het feit dat er verschillende ondernemers onder 1 dak met elkaar samenwerken; dat biedt een flinke diversiteit aan activiteiten. Binnen de ondernemingen van The GoodLife Company krijg ik veel medewerking voor Trias Jeugdhulp. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan zijpaden en bijzondere verbindingen als het creëren van werkervaringsplekken voor onder meer het 1000-jongerenplan. Zoals in de horeca/keuken, bij de kapper, de schoonheidssalon, de dansschool, bij de schoonmaak etc. Onder het dak van Fitplaza/The GoodLife Company bevindt zich ook Fysio-plus, fysiotherapie. Als het nodig is kan men de lijntjes kort houden met de Fysio-plus praktijk, zodat het sporten en bewegen onder extra deskundigheid bewaakt wordt. Eenzelfde korte lijn is er met de diëtiste, waarmee ik, aanvullend op mijn eigen kennis en ervaring als personal trainer, ook kan spiegelen/sparren als het gaat om jongeren die ik begeleid. 6

8 9. BEWEEGPROGRAMMA OP MAAT De beweegprogramma s die ik bied zijn zowel groepsgericht als individueel. Als personal trainer sta ik naast de jongere, het sleutelwoord is aansluiten. In de kennismaking vertel ik wie ik ben en wat ik doe en wat ik, aan de hand van het uitwisselen van informatie, voor iemand kan betekenen. Als ik diegene kan helpen, maken wij een afspraak. Ik vraag de jongere om wat over zichzelf te vertellen. Ik vind handig om te weten: wat de vraag van de jongere is; wat hij/zij doet in het dagelijks leven; hoe hij/zij op de hoogte is van mijn training; of hij/zij persoonlijke, medische informatie heeft, die relevant kan zijn om te weten, als je een training volgt Tijdens de trainingsessies, kijken we welke (sportieve) talenten en ambities de deelnemers hebben en welke nog ontwikkeld moeten worden. Naast het bepalen van het individuele sportieve doel van de jeugdige is de inzet van de personal trainer gericht op het vergroten van onder meer: Zelfvertrouwen - Concentratie - Weerbaarheid - Emotie - Regulatie - Doorzettingsvermogen - Motivatie - Uithoudingsvermogen - Kracht - Lenigheid - Plezier - Ontspanning DOEL BEPALEN Een doel dat wij gaan stellen is SMART. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Samen met de jongere komen we tot een korte termijn en een lange termijn doelstelling. Het korte termijn doel zal 3 maanden mogen duren. Als het nodig is kan ik samen met de jongere ook een jaardoelstelling maken. Een jaardoelstelling biedt een plan van aanpak met verwachtingen. Om de 3 maanden stellen wij samen de subdoel(en) bij. 10. PERSONAL TRAINING INZETTEN VOOR GEZONDHEID EN VERLAGEN ZIEKTEVERZUIM Zorg voor jongeren, cliënten én medewerkers is zorg voor de organisatie! Om nu te investeren in lifestyle en gezondheid voor jeugd (en medewerkers!), sluit mooi aan op de missie en visie voor de organisatie. Ik geloof erin dat Trias Jeugdhulp daarmee behandeling en zorg completer maakt. Collega s die in de ziektewet zitten/herintreden of in de ziektewet dreigen te komen, zijn (preventief) te begeleiden met de inzet van personal training. Als personal trainer ben ik in staat om de werknemer fysieke training te geven waar hij of zij sterker en fitter uitkomt, fysiek én mentaal. Hierin heb ik mij ook binnen de organisatie bewezen, door bepaalde collega s training te bieden. *Ik verwijs naar de tekst crisis-interventie en preventie: 1 PERSONAL TRAINING, introductie 7

9 11. ERVARINGEN VAN EEN AANTAL JONGEREN EN COLLEGA S De jongeren vinden over het algemeen de sportschool 'cool', mooi en laagdrempelig. Zij voelen zich welkom en worden door de mensen, klanten en het personeel, positief benaderd. Als je hun persoonlijk vraagt of ze merken dat ze resultaten behalen is het antwoord ja! Voor de één gaat het wat gemakkelijker dan voor de ander, maar allen ervaren een stap vooruit. Zie of merk je een verschil nu je training volgt bij mij? Eddy: 'Ik merk dat ik meer kracht en uithoudingsvermogen heb en eerder doorzet! Trainen geeft me rust, ik heb minder last van irritaties en zie het als een nieuwe start. Ik heb ook minder blessures. Door te trainen lukt het me beter om andere dingen,zoals school, met structuur aan te pakken (en die structuur vast te houden). De training is mijn stok achter de deur!' Harry: 'Kracht en uithoudingsvermogen: die twee zijn toegenomen! Mijn zelfvertrouwen is daarmee ook gegroeid. Ik ben ook minder chaotisch sinds ik sport.' Suzan: 'Het afvallen gaat nog niet heel snel, maar mijn conditie is wel een stuk beter! Ik heb ook minder last van mijn astma en zit lekkerder in mijn vel. In de hulpverlening sta ik meer open voor dingen. Ik heb meer zelfvertrouwen en durf daardoor ook eerder beslissingen te nemen.' Bram: 'Mijn hoofddoel was afvallen en ik wilde me zekerder van mezelf voelen. Ik ben nu al 30 kilo kwijt! Van niet sporten naar wél sporten; vier, vijf dagen per week. En letten op wat ik eet; dat werkt super met een personal trainer! Alles aan de hand van een schema. Ik zie er nu een stuk beter uit, dus ik voel me ook beter. En sterker! En mijn uithoudingsvermogen is van 0 naar 100 gegaan. Mijn omgeving reageert alleen maar positief.' Jaap: Ik heb meer kracht en uithoudingsvermogen. Ik eet nu een stuk gezonder en dat voelt goed! Ik voel me echt beter en ben nu ook minder agressief, daar ben ik blij mee. Sport heeft me rust gebracht.' Bij de vraag of ze denken dat de training het proces versnelt om hulpverleningsdoelen te behalen, antwoorden allen met een ja!!! En wat ervaren collega's? Zie of merk je verschil in vooruitgang bij de jongere die bij mij een training volgt? Ervaar je een versnelling in het hulpverleningsproces? L. gebruikt de inhoud van mijn gesprekken met haar, bij jou in de training. Hierdoor kan ze de theorie aan de praktijk koppelen en blijft het geleerde ook beter hangen. Ze ondervindt dat - wat ze in de gesprekken heeft geleerd over zichzelf - ook werkt in de praktijk! De daad bij het woord voegen.' Doordat jij met ze sport, geven ze op een positieve manier vorm aan vrijetijdsinvulling met bijkomend voordeel dat sporten zorgt voor een andere energie. Vaak zijn het de jongeren die veel probleemgedrag laten zien. Jij zorgt ervoor dat ze ook weer een prettige momenten beleven en dat werkt positief door. 8

10 Ik heb nu 3 jongens bij je lopen en bij allemaal zie ik groei in de leerdoelen die ze meenemen, super. Ik hoop je vaker in te kunnen zetten voor mijn jongeren. Ja. Daarnaast heb ik gemerkt dat haar ouders het gevoel hadden gehad dat er dubbel werd ingezet op hun dochter en het probleem 'goed' werd aangepakt. Het gaf de ouders veel vertrouwen op een goede afloop en dat had weer een positieve uitwerking op hun dochter.' Jij zet al je ervaring als groepsleider in bij het sporten. Je zoekt naar aansluiting en confronteert daar waar nodig, om zo doelgericht mogelijk te zijn. Dat zorgt voor motivatie en het sneller behalen van de gestelde doelen. 'Ik vind dat er een versnelling in het proces komt omdat met sport inzichtelijk wordt waar de grenzen liggen, de pijnpunten. Hoe gaan de afspraken? Worden grenzen verlegd... al dit soort vragen komen zichtbaar aan bod. 'F. is neerslachtig en negatief, het lukt haar niet in de benen te komen, naar school te gaan en zaken op te pakken. Ze is nu verhuisd naar een leeg appartement om rust te krijgen. Jij als personal trainer kan hier misschien ook wat in betekenen? We hopen dat ze weer energie krijgt om dingen op te pakken.' De jongeren hebben meer energie, zijn vrolijker en staan beter in het leven. Kan ik als personal trainer voor collega s ook wat betekenen? Waar het gaat om individueel of in groepen sporten? Het zou wat mij betreft wel mooi zijn om voor of na werktijd, of tijdens de pauze, te kunnen sporten. Of: dat we dit ook samen met cliënten gaan doen! Maar dat is wellicht te veel out-of-de-box gedacht haha. 'Ik zie hierin wel mogelijkheden. Soms zijn er collega's die kampen met overgewicht, maar het lukt hen zelf niet om hier wat mee te doen, maar ze willen dit wel. Zij hebben ook een voorbeeldfunctie naar jongeren toe als het gaat om een gezonde leefstijl. Ook heb ik mensen in mijn teams gehad die op randje van ziek worden zitten. Ik denk dat de mogelijkheid van personal training een investering is in gezond, veerkrachtig personeel. Ook bijvoorbeeld voor mensen die langdurig ziek zijn kan dit een manier zijn om toch weer op energie te komen en de balans tussen inspanning en ontspanning terug te vinden.' 'Wat voor de jongeren geldt, kan ook bij ons worden toegepast. Wij sporten wel eens met het team en dat heeft een bindende werking. We zien bij elkaar hoe we omgaan met uitdagingen.' Als team hebben we het wel eens gehad over kortingspassen bij bijvoorbeeld Fitplaza, al dan niet met een groepsles van Jamile?? Sporten ontstresst, vooral in roerige tijden. 9

11 12. KANSEN VOOR DE ORGANISATIE Als ik in mijn 30 uur al 20 cliënten kan begeleiden, kan ik met sport-collega s van de Fitplaza eventueel nog meer jongeren aansturen. Ik zou met een aantal pedagogisch medewerkers / ambulant hulpverleners de sportinstructeurs kunnen aansturen. Ik beschik over goede contacten met Sportservice Overijssel en het Jeugdsportfonds Fitplaza heeft ook de erkenning van NOC*NSF (TOPSPORT) wat mogelijkheden biedt voor fondsenwerving voor sport-zorg projecten: de Sportsubsidiewijzer is ontworpen voor het NOC*NSFproject Sport & Europa, er zijn ook contacten met Subvention projectmanagement & subsidie. Medische kennis van Fysio-plus bij Fitplaza als extra bij de sporttraining. Mogelijk komt er in de nabije toekomst ook meer medische zorg onder het dak van Fitplaza. Gemeenten zetten steeds meer in op preventie; sport kan hierin een uitstekend middel zijn. Voor personeel en de werkgever biedt sport een uitgelezen kans om ziekteverzuim te verlagen Crisis-uitplaatsingen verminderen: door jongeren op een sportschool (andere omgeving) te laten ontladen is de kans eerder aanwezig dat ze door fysieke uitputting sneller terug keren naar een positieve gemoedstoestand. Het normale pedagogische leefklimaat. De cliënten krijgen meer begeleiding buiten de probleem setting, dus lekker uit de comfort-zone, in een gewone omgeving (sportschool) en van daaruit staat de cliënt eerder open voor begeleiding. De sportomgeving bij Fitplaza is overzichtelijk en laagdrempelig. Andere organisaties jeugd & opvoedhulp hebben ook al goede ervaringen opgedaan met sport-zorg. Het werkt voor alle jongeren, ook jongeren met een stoornis, zoals ASS. Begeleiding voor jongeren met overgewicht. Dit werkt preventief, hierdoor kunnen diabetes, hartklachten en andere ziekten worden voorkomen. We kunnen ons als Trias Jeugdhulp onderscheiden met een eigen personal trainer/sportprogramma waarmee goede resultaten worden bereikt. En meer. 10

12 BIJLAGE 1 - Trainers-competenties voor de mentale, fysieke, emotionele training Competentiegericht werken. Oplossingsgericht werken. Het motiverende gespreksmodel (zoals ook toegepast door Tactus Verslavingszorg). Het aanleren van trainingstechnieken om verantwoord te gaan sporten. Kennis over anatomie en advies in voeding. Onderbouwing vanuit verschillende theoretische invalshoeken. Fysieke, sociale en emotionele training. Holistisch mensvisie (lichaam,sociaal, psychisch), voorbeeld: stress als lichamelijke klacht in plaats van spierpijn. Van Dramadriehoek : slachtoffer, redder, aanklager naar positieve driehoek. IJsberg van McClelland (kennis, houding, kunnen). Gebruik maken van het SRC (Stimulus-Response-Compatability). Gevoel-gedrag-gevolg-gedachten. Leer de klant omgaan met emotie (visualiseren met het verstand en emotie-schema). Verstand en emotie (GAS= gedachte, ademhaling en spierspanning). Basishoudingen aanleren: strijd-vermijden, afstand, contact, rust en respect, en afronden. Conflicthantering verstand/emotie, agressiemodel, meeveren, toelichten, afronden. Grenzen stellen. Pro-actieve handvatten bieden. De persoon in eigen kracht zetten (organisatie en omgeving). En meer. 11

13 BIJLAGE 2 - Praktijkvoorbeeld van een jongere De 20-jarige Bram woont thuis en wordt onder begeleiding van een hulpverlener van het jongerenplan doorverwezen naar mij. Bram heeft de diagnose PDD-NOS, is erg op zichzelf, heeft nauwelijks contact met leeftijdsgenoten, is somber gestemd en weegt 154 kilo. Hulp en ondersteuning zoals psychomotorische therapie en psychosociale hulp slaan niet aan bij Bram. Met zijn begeleider spreekt hij - na veel motiverende gesprekken - af dat hij probeert te gaan sporten: gedurende in ieder geval één week, vrijblijvend en in zijn eigen tempo. De eerste dagen kwam Bram nauwelijks de trap op in de sportschool, laat staan dat hij het lang volhield op de cross-trainer of op de loopband. Acht weken later is hij echter in staat redelijk vlot de trap op te lopen, houdt hij de cardio-training al een uur vol en is hij 5 kilo lichter. Als Bram 5 maanden verder is, is hij maar liefst 30 kilo (!) aan vet kwijt. Bram is dan 5 dagen in de week aan het trainen, met trainingstijden van minimaal een uur. Met behulp van een stuk inbreng van een diëtiste is Bram erin geslaagd om zich goed aan zijn dieet te houden. Hij geeft wel aan een personal trainer nog nodig te hebben. Met het behalen van zijn jaardoelstelling heeft Bram geleerd om geheel zelfstandig te trainen en is het een feit dat hij dit ook blijft doen. Bram heeft geleerd wat trainen is en hoe je verantwoord traint, verantwoord eet, bewust wordt van de uitvoering - door in het jaar ook samen met anderen te trainen. Bram kan onder supervisie van de trainer ook andere jongeren stimuleren en tips geven bij het trainen. De gesprekken gaan eindelijk eens niet over zijn problemen, maar over sport en over leuke dingen! Bram is niet alleen afgevallen, maar is een heel ander mens geworden die sociaal gemakkelijker zijn mannetje staat. Hij geniet aanzien, respect, andere mensen in de sportschool groeten hem hartelijk, noemen hem bij naam en Bram groeit en geniet. Hij maakt oogcontact en glimlacht naar hen. Deze vorderingen zijn pril en broos, maar Bram voelt zich enigszins geaccepteerd in deze omgeving. De gesprekken met de mensen in de sportschool gaan eindelijk eens niet over zijn problemen, maar over sport en over leuke dingen! 12

14 OVERZICHT VAN EEN PERIODE (Bram) Naam: Bram 154 kg 1,92 m 21 jaar 2013/2014 Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Meting 5 Meting 6 Meting 7 Meting 8 Meting 9 Meting 10 Maand mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb Gewicht ,9 150,2 148,3 143,4 136,7 132,4 129,1 124,3 125,2 Vetpercentage 46 41,7 42,7 40,6 32,7 33, ,6 29,6 29,7 Spiermassa 79,9 83,7 81,9 83,8 91,8 87, ,2 83,2 83,7 Lichaamsvocht 44,3 44,6 44,3 44,9 47,4 47,3 48,2 48,3 48,8 48,7 viscerale vet BMI 40,9 40,9 40,7 40,2 38,9 37,1 35, ,7 34 Kcal

15 BIJLAGE 3 - CV Jamile Zaoudi Naam Jamile Zaoudi Geboren Geboorteplaats Nationaliteit Woonplaats Den Haag Nederlands Zwolle Telefoon (06) Rijbewijs Werkzaam B, auto 1996 tot heden Pedagogisch medewerker / Sociaal Therapeut Trias Jeugdhulp Diverse groepen 24-uurs behandeling jongeren, april mei 2012 Karakter-groep 2011 tot heden Eigen ondernemer, bedrijfsnaam: REFLEX, reflex-jam.nl Kamer van Koophandel nummer: , Zorg & welzijn coach en sport & entertainment Sportdiploma s 1986 Pencak-Silat, vechtsport Indonesië Certificaat AALO sport instructeur steps-aerobic Master Diploma AALO sport instructeur aerobic Master Diploma Fitness level 1 en 2 Diploma Fitness Master Diploma 2013 AALO PERSONAL TRAINER Diploma 14

16 Extra certificaten, getuigschriften jeugdhulpverlening 1989 Training omgaan met Agressie & Geweld, Certificaat 1999 Training Competentie gericht werken Certificaat 1999 Training Windesheim; Begeleiden van Stagiair(e)s, Certificaat 2008 Oplossingsgericht werken, Certificaat 2008 PMT-training met de gedragswetenschapper opgezet en begeleid 2008 BHV-trainingen, Certificaat 2009 Co-trainer communicatie & agressie bij Derks Training en Coaching (getuigschrift) 2009 Acteren bij communicatie & agressie bij Derks Training en Coaching (getuigschrift) 2010/2011 Communicatieve vaardigheden opleiding bij AOC Oost Almelo (getuigschrift) COACHEN Bij AOC Oost Almelo heb ik les gegeven in COVA (communicatieve vaardigheden) De opleiding is voor studenten die als keuzevak veehouder, hovenier, bloemist etc. hebbenhiervoor heb ik samen met een collega studiemateriaal ontwikkeld. Ik word in de organisatie als trainer ingezet om de collega s een training te bieden hoe om te gaan met agressie en communicatie. Ik ben bekend met het ombuigen van gedrag met communicatie en het stellen van grenzen. ACTEREN Tijdens de trainingen heb ik de rol van assistent-trainer en van acteur. Mijn taak is competenties. te behandelen in de communicatie en agressie training; sturing geven met tips en feedback. Gedurende een schooljaar heb ik 6 uur per week voor de klas gestaan/lesgegeven heden Eigen ondernemer reflex-jam.nl 2012 Competentiegericht hulpverlenen, ouderbegeleiding en oplossingsgericht hulpverlenen, getuigschrift van mw. Alien Stuifzand. Veel ervaring met: het schrijven van behandelplannen en rapportages in het systeem User, Citrix en IJZA/Key2Jeugdzorg COMPETENTIE en OPLOSSINGSGERICHT WERKEN Het opstellen van een fasering-systeem en scorekaarten 15

17 Structuur, regelmaat, zorg en veiligheid bieden Versterken van weerbaarheid, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid Ouderbegeleiding en werken met het gezinssysteem Conflicthantering en omgaan met crisissituaties Vergaderingen voorzitten en notuleren, intake, observatie en evaluatie-gesprekken leiden Voorlichting geven aan derden over Trias Jeugdhulp Sollicitatiegesprekken leiden, voor aanname nieuwe medewerkers Deelnemen aan werkbesprekingen met gedragswetenschappers, psychiaters, maatschappelijk werk, reclassering en justitie -ambtenaar, leerkrachten ouderbegeleiding en crisisinterventies, jeugdigden voorbereiden en begeleiden naar hun vervolgplek Bekend met het bieden van begeleiding aan hulpvragers met bepaalde storingen zoals: PDD en aanverwante contactstoornissen; ADHD, ADD, evt. + CD variant, -NLD, Borderline en kenmerken, Hechtingsstoornis De meerwaarde ervaren De kinderarts Gerard Roosendaal en de verpleegkundige Maria Overwijk, die verbonden zijn aan Trias Jeugdhulp moedigen mijn inzet aan en hebben mij uitgenodigd om samen te kijken naar het beleid, waar het gaat om de gezondheid van de jeugd binnen Trias Jeugdhulp. De gedragswetenschappers Frans Bouma en Mechteld Jansen, Joyce Brummelman, Marion Weerman en Erna van den Berg maken regelmatig gebruik van mijn diensten. Zij waarderen de uitvoering van de diensten. Teamleiders: Danielle Pesselse, Wietske Spoelstra, Frank Hegeman, Johan van Aalderen jongerenplan: adviseur Xanter Wilhelm, teamleider Danielle Pesselse, ambulant hulpverleners/individueel trajectbegeleiders (ITB-ers). Verschillende pedagogisch medewerkers, pleegzorgbegeleiders en hulpverleners Team Fitplaza/The GoodLife Company: Harry van Dalfsen (eigenaar) Anke Buurma (sales manager) Erik Pol ( Floormanager fitness) Ronnie Holleboom ( Chef van de Horeca en Lounge) Extern naast groepslessen, personal training Fitplaza: diverse opdrachtgevers waaronder Onderwijscentrum De Twijn, middelbare scholen zoals de Van der Capellen Scholengemeenschap, Thorbecke Scholengemeenschap (clinics sportklassen) en onder meer Hockeyclub Zwolle (HC Zwolle). 16

18 Jamile Zaoudi Maart 2014

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas Colofon Eerste druk, december 2012 2012 Vilans Onderdelen van deze uitgave mogen worden overgenomen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Lectoraat Schulden & Incasso Nadja Jungmann, Pauline Calkoen, Julia den Hartogh, Vivian den Hartogh & Peter Wesdorp Inleiding... 3 Werkwijzer

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Een CJG voor en door jongeren Inhoud Inleiding 3 STAP 1: Beleidsmatige inbedding 6 Best practise Geldermalsen: inbedding binnen

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie