Personal trainer. voor Trias Jeugdhulp. Sport, bewegen, welzijn & zorg. verbinden. Jamile Zaoudi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personal trainer. voor Trias Jeugdhulp. Sport, bewegen, welzijn & zorg. verbinden. Jamile Zaoudi"

Transcriptie

1 Personal trainer voor Trias Jeugdhulp Sport, bewegen, welzijn & zorg verbinden Jamile Zaoudi

2 INHOUDSOPGAVE 1. PERSONAL TRAINING, introductie Pagina 2 - Observatieperiode/kennismakingsfase, trainingsduur en frequentie - Inzet als crisis-preventie of na een interventie 2. MIJN ERVARING Pagina 3 3. HET VERBINDEN: SPORT, WELZIJN EN ZORG Pagina 3 4. PEDAGOGISCH NUT VAN SPORT Pagina 4 5. WAT WILLEN GEMEENTEN? Pagina 4 6. NOODZAAK TOT MEER SPORT IN ONDERWIJS EN ZORG Pagina 5 7. WAT WIL TRIAS JEUGDHULP MET SPORT, WELZIJN EN ZORG? Pagina 5 8. PILOT PERSONAL TRAINING MET FITPLAZA Pagina 6 9. BEWEEGPROGRAMMA OP MAAT Pagina PERSONAL TRAINING INZETTEN VOOR GEZONDHEID EN ZIEKTEVERZUIM Pagina ERVARINGEN VAN JONGEREN EN COLLEGA S Pagina KANSEN VOOR DE ORGANISATIE Pagina 10 BIJLAGEN - Bijlage 1, mijn trainers-competenties voor de mentale, fysieke, emotionele training - Bijlage 2, praktijkvoorbeeld van een jongere - Bijlage 3, CV Jamile Zaoudi 1

3 1. PERSONAL TRAINING, introductie De personal trainer sluit aan bij de behoefte van de jongere, helpt de jongere persoonlijke doelen te stellen en zet de jongere aan het werk. De jongere beweegt vanuit 'eigen kracht' Doordat de jongere meer in beweging komt, is de kans groter dat de jongere eerder zijn doelen behaalt. De jongere is letterlijk en figuurlijk door bewegen en sporten met zichzelf bezig. Sportief bezig zijn maakt je lichaam en geest sterker; dat kan voor veel jongeren ondersteunend werken. Sport spreekt veel jongeren aan, het geeft energie en verdient daarom serieuze aandacht en een plek in het hulpverleningsproces, sport als waardevol onderdeel van een behandelingsplan. Door sport en bewegen leg je de nadruk op eigen kracht. De jongere zal door sport mentaal en lichamelijk de uitdaging aan gaan en zichzelf tegen komen. De grenzen worden verkend en het proces van persoonlijke doelen stellen, fine tunen en het bereiken van de persoonlijke doelen, is gestart. ORS-SRS, Feedback Informed Treatment (FIT) is een prima tool binnen Trias Jeugdhulp, die ook is in te zetten binnen de personal training. De eerste 12 weken ligt de nadruk op het contact: aansluiten en naast de jongere staan. De jongere gaat zoeken naar zijn/haar eigen kracht. Na 3 maanden zal de jongere ervaren dat het een keuze is; we gaan verder en investeren of we stoppen. observatieperiode/kennismakingsfase, trainingsduur en frequentie In groepsverband duurt een training maximaal 60 minuten. Individueel minimaal 45 tot maximaal 90 minuten. Voor sport en bewegen als inzet, vormen de eerste 6 weken - de observatieperiode/kennismakingsfase - een mooie start. Als het voldoende aanslaat bij de jongere, verlengen we de training met nog eens 6 weken. De frequentie en de duur van de training stellen we altijd in overleg vast. Inzet als crisis-preventie of ná een interventie Na een crisis-interventie kan de personal trainer meedenken in een plan om de jongere 'sport en bewegen' als uitlaatklep aan te bieden. De jongere stapt letterlijk even uit zijn omgeving om letterlijk en figuurlijk afstand te nemen van de penibele situatie. De jongere kan geestelijk tot rust komen en fysiek werk verzetten. Ervaring leert dat sport en bewegen vaak preventief werkt als de jongere even met zichzelf bezig is. Een personal trainer fungeert als klankbord en kan de jongere één-op-één ondersteunen en maatwerk bieden. De jongere krijgt de ruimte om fysiek bezig te zijn, maar bij preventie ook verbaal de ruimte, om te droppen. Het is de taak van de personal trainer - die voor de jongere uit mijn ervaring nooit de 'rode lap' is - om de jongere inzicht te geven in de communicatie en bij te sturen waar nodig. Een voorbeeld uit de praktijk: Ik werd eens benaderd om een groepsles te verzorgen voor collega's en jongeren gezamenlijk. De les moest de volgende elementen bevatten: entertainment, ontspanning en fun! Ik koos toen voor een uitdagende mix van (kick)boks-oefeningen met een stuk krachttraining. Op dat moment werden er voor begeleiders en jongeren dezelfde doelen gesteld. En die insteek leverde veel plezier op! Bovendien was het een stap in de goede richting om de negatieve groepssfeer om te buigen naar het positieve. Sámen sparren en de krachten meten, betekende ook sámen genieten! 2

4 2. MIJN ERVARING In 1996, bijna 18 jaar geleden, ben ik gestart als pedagogisch medewerker voor Trias Jeugdhulp, voorheen de Ambelt. In 2011 heb ik mijn kennis en ervaring verbreed met de opleiding 'personal trainer'. In april 2012 heb ik deze (AALO-)opleiding afgerond en mijn diploma behaald. Ik was op dat moment geen nieuwkomer in het sportwezen, maar beschikte al over diverse andere AALO-diploma's. Als pedagogisch medewerker ben ik vanaf mijn beginjaren tot heden al actief geweest met het implementeren van sport bij zorgtrajecten. Mijn sterke punt was en is om jongeren te motiveren en te laten ervaren dat zij doelen kunnen behalen en dat ze op zichzelf en hun eigen 'kunnen', mogen vertrouwen. Een voorbeeld uit de praktijk: Ik initieerde op de Valkenberg eens een dansmarathon. Met als doel enerzijds dat jongeren hun eigen talenten leerden ontdekken én dat ouders/verzorgers hier ook inzicht in kregen. Anderzijds was er een praktisch doel; met hun dans en bijbehorende sponsoring konden de jongeren een financieel extraatje verdienen voor een zomerkamp/uitje voor de groep. De dansmarathon werd een succes voor alle betrokkenen! De activiteit werd met beperkte aansturing zelfstandig door jongeren uitgevoerd. Er waren verschillende taken te vergeven waarbij iedere jongere aan bod kwam. De jongeren ontdekten dat er bij de marathon veel meer kwam kijken dan alleenmaar-dansen. Ze moesten doelen stellen, organiseren, structuur aanbrengen, plannen, trainen, samenwerken, overleggen... jezelf op de voorgrond zetten, je sterke kanten ontdekken, plezier beleven, opruimen, om maar een aantal dingen te nomen. De dag leverde een mooie, positieve ervaring op. Een waardevolle herinnering voor zowel jongeren als ouders/verzorgers. 3. HET VERBINDEN: SPORT, WELZIJN EN ZORG Trias Jeugdhulp streeft naar het bieden van ondersteuning die zich kenmerkt door jeugdzorg dichterbij en 'vanuit de cliënt georganiseerd' (de cliënt in zijn eigen kracht zetten). Beide doelstellingen zijn ook speerpunten van de decentralisaties van de Jeugdzorg, de AWBZ en de WMO: de zorg dicht bij de burger organiseren en eerst en zoveel mogelijk aansluiten bij wat de burger zélf kan en wil. Een aan respect winnend aspect daarbij is de invloed van sport op het realiseren van deze doelstellingen. Studies en onderzoek Steeds meer organisaties jeugd en opvoedhulp zien de meerwaarde. Vanuit de gedachte een gezonde geest in een gezond lichaam dragen de sport-zorg trajecten merkbaar bij aan het fysiek en geestelijk welbevinden van onze jongeren. Ook het vergroten van de agressieregulatie van jongeren is door het traject meetbaar gerealiseerd, aldus Lijn5 en De Rading op ditisjeugdzorg.nl. Ook Spirit Amsterdam zet sport met succes in als middel in om te werken aan verschillende hulpverleningsdoeleinden! Dit leverde al meerdere nominaties en onderscheidingen op. In Gelderland won Omar Ahbouk in 2013 de Gelderse Jeugdzorg Award: Met zijn 3

5 sporttrainingen bereikt hij enorm veel jongeren die hij aanmoedigt op de goede weg naar zelfvertrouwen. Daar betrekt hij ook ouders bij, luidde het juryrapport. De evaluatiestudie 'Sport Zorgt' (2011, Jeugdzorg Nederland) stelt dat meer dan 75 % van de deelnemende jongeren in de jeugdzorg baat heeft bij sportdeelname: Bij hen is een gedragsverbetering te zien in onder meer sociale vaardigheden, zelfbeeld, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Voorwaarden zijn: een sportaanbod dat past bij de problematiek van de jongeren evenals de inzet van een capabele trainer met gedegen kennis van de doelgroep. Maatwerk maakt het mogelijk om doelgericht te werken aan individuele gedragsdoelen.' In de studie Sport als zorgtraject (NJi, 2012) zijn vergelijkbare bevindingen te lezen. 4. PEDAGOGISCH NUT VAN SPORT Sport en bewegen zijn niet alleen van invloed op een positieve lichamelijke ontwikkeling en goede gezondheid, maar zijn ook van invloed op iemands persoonlijke groei en functioneren. Dit geldt met name voor kinderen: kinderen die veel sporten en bewegen hebben minder kans op overgewicht en gezondheidsklachten, herstellen eerder bij ziekte en hebben relatief minder kans op ongevallen. Een ander aspect wat ook heel belangrijk is, is dat zij door sport op jonge leeftijd leren om met winst en teleurstellingen om te gaan. Daarnaast leren ze doelen stellen en deze na te streven. Ze leren overleggen, afstemmen en ook het inplannen van hun eigen en andermans inzet. Dit alles gebeurt op een - voor de jongere - natuurlijke wijze. Dat wil zeggen, zonder de mogelijke barrières die formele of therapeutische settingen soms hebben. In dit document ga ik daarom in op: De decentralisaties en het verbinden van sport, welzijn en zorg De noodzaak en kansen van het verbinden van sport, welzijn en zorg Het versterken van de eerstelijnszorg met behulp van sport Recente Zwolse praktijkvoorbeelden van deze verbinding De kansen die dit Trias Jeugdhulp biedt De beschrijving van deze punten is niet slechts een theoretische, maar is ook gebaseerd op praktijkervaringen. Als personal trainer heb ik sinds 2012 samen met Trias Jeugdhulp en partner Fitplaza Zwolle, gewerkt aan het verbinden van sport, welzijn en zorg en daarmee ook met het leggen van verbindingen tussen de doelstellingen van Trias Jeugdhulp en Fitplaza. Sinds begin 2012 zijn er 50 jongeren van de Trias Jeugdhulp begeleid en ondersteund, met zichtbare en soms zelfs spectaculaire resultaten op fysiek, mentaal en cognitief gebied. In de volgende paragrafen wordt dit ondersteund door de ervaringen van de jongeren zelf, de medewerkers van Trias Jeugdhulp, zoals collega's van de Pleegzorg, het 1000-jongerenplan en anderen. 5. WAT WILLEN GEMEENTEN? Gemeenten zijn (via de WMO) nu al verantwoordelijk voor het welzijnswerk en in 2015 komen daar de Jeugdzorg en delen van de AWBZ bij, waaronder Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep. Het doel van begeleiding is het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van burgers met een beperking. Eén van de doelstellingen van deze overheveling van taken naar de gemeenten, is dat de zorg dichter bij de burger komt en tegen een lagere kostprijs wordt georganiseerd. Dichter bij de burger houdt in dat de zorg bij voorkeur in de wijk of bij de burger thuis wordt geboden. Goedkoper organiseren houdt in dat er minder beroep wordt gedaan op de tweedelijns zorg of dat de ondersteuning uit deze tweedelijn zo mogelijk wordt ingezet in de eerstelijn. De eerstelijn is vrij toegankelijk zonder indicatie, de tweedelijn is alleen bereikbaar via indicatie of verwijzing. Sport en welzijnsactiviteiten zijn eerstelijns voorzieningen, jeugdzorg is een tweedelijns voorziening. 4

6 Het credo is: welzijn waar het kan, zorg waar het moet. Het idee bij deze stepped-care is dat er in principe altijd eerst lichte ondersteuning wordt ingezet, zoals preventie, voorlichting of een welzijnsaanbod. Pas als dit niet toereikend is, wordt de (duurdere) zorg ingezet. Bovengenoemde leidt op dit moment (red. maart 2014), tot experimenten waarbij het tweedelijns aanbod wordt ingezet in de eerstelijn. Dit wordt ook wel de ambulantisering van de (jeugd)zorg genoemd. 6. NOODZAAK TOT MEER SPORT IN ONDERWIJS EN ZORG Bij de ontwikkelingen in welzijn en jeugdzorg ligt de focus voornamelijk op psycho-sociale ondersteuning en begeleiding bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Dit is vanwege de zorgvraag ook noodzakelijk, maar deze ondersteuning zou aan effectiviteit winnen als er gelijktijdig ook ingezet wordt op sport en bewegen. Vanuit de signaleringsfunctie van het welzijn en maatschappelijk werk wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat er meer en meer kinderen problemen hebben met overgewicht en pesten. Dit zijn dan ook twee onderwerpen waar de gemeente Zwolle extra aandacht aan besteed, onder meer via het project JOGG (jongeren op gezond gewicht) en de Week tegen het Pesten. Elders in het land wordt er bijvoorbeeld Motorische Remedial Teaching (MRT) ingezet, omdat voor ongeveer 10% van de basisschoolkinderen in Nederland de gymles of spelen op het plein een hele opgave is. Ze zien er eerder tegenop, want het niveau is te hoog. Ze scoren niet, kunnen niet meekomen met de anderen, worden niet gekozen tijdens gymles of pleinspelen en vallen buiten de groep. Motorische Remedial Teaching bestaat dan uit ondersteuningslessen voor kinderen met een beweegachterstand. Het versterken van de eerstelijnszorg met de inzet van sport Recente Zwolse praktijkvoorbeelden van deze verbinding De kansen die dit Trias Jeugdhulp biedt 7. WAT WIL TRIAS JEUGDHULP MET SPORT, WELZIJN EN ZORG? Trias Jeugdhulp bereidt zich voor op de transitie en transformatie) van de jeugdzorg naar gemeenten. Overal zie je, hoor je en lees je dat bewegen voor jongeren een extra aandachtspunt is. Trias Jeugdhulp heeft hier ook aandacht voor, door de inzet van uren voor personal training. Het interview in de uitgave 'Portretten van Professionals met Passie' pagina 22, onderstreept het belang dat de organisatie hecht aan de inzet van sport en bewegen, personal training (zie extra BIJLAGEN) 5

7 8. PILOT PERSONAL TRAINING MET FITPLAZA Sport en jeugdhulp gaan goed samen, het sleutelwoord is aansluiten, sport biedt daar een - voor veel jongeren - passende gelegenheid toe. Door de transformatie (en bezuiniging) moeten we extra creatief kijken naar de mogelijkheden, in tegenstelling tot de onmogelijkheden. Vanaf 2012 loopt de samenwerking met Fitplaza/The GoodLife Company een full-service fitnesscentrum in Zwolle met alle mogelijke en in optimale staat verkerende sport-faciliteiten. Fitplaza biedt Trias Jeugdhulp de kans en de gelegenheid om onder hun professionele dak met jongeren (tot dusver kosteloos) te trainen bij wijze van pilot, met mij als personal trainer. Ik ben onder de indruk van het feit dat er vanuit Trias veel animo voor de mogelijkheden van personal training is. Zowel vanuit de begeleiding, als van jongeren zelf. Vanaf april 2012 tot heden hebben ruim 50 jongeren onder mijn begeleiding kunnen sporten bij Fitplaza. Let wel: het doel hoeft niet altijd sporten te zijn, ik kan de jongeren helpen sturen naar waar zijn of haar kracht(en) liggen. Het mooie aan de Fitplaza/The GoodLife Company is het feit dat er verschillende ondernemers onder 1 dak met elkaar samenwerken; dat biedt een flinke diversiteit aan activiteiten. Binnen de ondernemingen van The GoodLife Company krijg ik veel medewerking voor Trias Jeugdhulp. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan zijpaden en bijzondere verbindingen als het creëren van werkervaringsplekken voor onder meer het 1000-jongerenplan. Zoals in de horeca/keuken, bij de kapper, de schoonheidssalon, de dansschool, bij de schoonmaak etc. Onder het dak van Fitplaza/The GoodLife Company bevindt zich ook Fysio-plus, fysiotherapie. Als het nodig is kan men de lijntjes kort houden met de Fysio-plus praktijk, zodat het sporten en bewegen onder extra deskundigheid bewaakt wordt. Eenzelfde korte lijn is er met de diëtiste, waarmee ik, aanvullend op mijn eigen kennis en ervaring als personal trainer, ook kan spiegelen/sparren als het gaat om jongeren die ik begeleid. 6

8 9. BEWEEGPROGRAMMA OP MAAT De beweegprogramma s die ik bied zijn zowel groepsgericht als individueel. Als personal trainer sta ik naast de jongere, het sleutelwoord is aansluiten. In de kennismaking vertel ik wie ik ben en wat ik doe en wat ik, aan de hand van het uitwisselen van informatie, voor iemand kan betekenen. Als ik diegene kan helpen, maken wij een afspraak. Ik vraag de jongere om wat over zichzelf te vertellen. Ik vind handig om te weten: wat de vraag van de jongere is; wat hij/zij doet in het dagelijks leven; hoe hij/zij op de hoogte is van mijn training; of hij/zij persoonlijke, medische informatie heeft, die relevant kan zijn om te weten, als je een training volgt Tijdens de trainingsessies, kijken we welke (sportieve) talenten en ambities de deelnemers hebben en welke nog ontwikkeld moeten worden. Naast het bepalen van het individuele sportieve doel van de jeugdige is de inzet van de personal trainer gericht op het vergroten van onder meer: Zelfvertrouwen - Concentratie - Weerbaarheid - Emotie - Regulatie - Doorzettingsvermogen - Motivatie - Uithoudingsvermogen - Kracht - Lenigheid - Plezier - Ontspanning DOEL BEPALEN Een doel dat wij gaan stellen is SMART. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Samen met de jongere komen we tot een korte termijn en een lange termijn doelstelling. Het korte termijn doel zal 3 maanden mogen duren. Als het nodig is kan ik samen met de jongere ook een jaardoelstelling maken. Een jaardoelstelling biedt een plan van aanpak met verwachtingen. Om de 3 maanden stellen wij samen de subdoel(en) bij. 10. PERSONAL TRAINING INZETTEN VOOR GEZONDHEID EN VERLAGEN ZIEKTEVERZUIM Zorg voor jongeren, cliënten én medewerkers is zorg voor de organisatie! Om nu te investeren in lifestyle en gezondheid voor jeugd (en medewerkers!), sluit mooi aan op de missie en visie voor de organisatie. Ik geloof erin dat Trias Jeugdhulp daarmee behandeling en zorg completer maakt. Collega s die in de ziektewet zitten/herintreden of in de ziektewet dreigen te komen, zijn (preventief) te begeleiden met de inzet van personal training. Als personal trainer ben ik in staat om de werknemer fysieke training te geven waar hij of zij sterker en fitter uitkomt, fysiek én mentaal. Hierin heb ik mij ook binnen de organisatie bewezen, door bepaalde collega s training te bieden. *Ik verwijs naar de tekst crisis-interventie en preventie: 1 PERSONAL TRAINING, introductie 7

9 11. ERVARINGEN VAN EEN AANTAL JONGEREN EN COLLEGA S De jongeren vinden over het algemeen de sportschool 'cool', mooi en laagdrempelig. Zij voelen zich welkom en worden door de mensen, klanten en het personeel, positief benaderd. Als je hun persoonlijk vraagt of ze merken dat ze resultaten behalen is het antwoord ja! Voor de één gaat het wat gemakkelijker dan voor de ander, maar allen ervaren een stap vooruit. Zie of merk je een verschil nu je training volgt bij mij? Eddy: 'Ik merk dat ik meer kracht en uithoudingsvermogen heb en eerder doorzet! Trainen geeft me rust, ik heb minder last van irritaties en zie het als een nieuwe start. Ik heb ook minder blessures. Door te trainen lukt het me beter om andere dingen,zoals school, met structuur aan te pakken (en die structuur vast te houden). De training is mijn stok achter de deur!' Harry: 'Kracht en uithoudingsvermogen: die twee zijn toegenomen! Mijn zelfvertrouwen is daarmee ook gegroeid. Ik ben ook minder chaotisch sinds ik sport.' Suzan: 'Het afvallen gaat nog niet heel snel, maar mijn conditie is wel een stuk beter! Ik heb ook minder last van mijn astma en zit lekkerder in mijn vel. In de hulpverlening sta ik meer open voor dingen. Ik heb meer zelfvertrouwen en durf daardoor ook eerder beslissingen te nemen.' Bram: 'Mijn hoofddoel was afvallen en ik wilde me zekerder van mezelf voelen. Ik ben nu al 30 kilo kwijt! Van niet sporten naar wél sporten; vier, vijf dagen per week. En letten op wat ik eet; dat werkt super met een personal trainer! Alles aan de hand van een schema. Ik zie er nu een stuk beter uit, dus ik voel me ook beter. En sterker! En mijn uithoudingsvermogen is van 0 naar 100 gegaan. Mijn omgeving reageert alleen maar positief.' Jaap: Ik heb meer kracht en uithoudingsvermogen. Ik eet nu een stuk gezonder en dat voelt goed! Ik voel me echt beter en ben nu ook minder agressief, daar ben ik blij mee. Sport heeft me rust gebracht.' Bij de vraag of ze denken dat de training het proces versnelt om hulpverleningsdoelen te behalen, antwoorden allen met een ja!!! En wat ervaren collega's? Zie of merk je verschil in vooruitgang bij de jongere die bij mij een training volgt? Ervaar je een versnelling in het hulpverleningsproces? L. gebruikt de inhoud van mijn gesprekken met haar, bij jou in de training. Hierdoor kan ze de theorie aan de praktijk koppelen en blijft het geleerde ook beter hangen. Ze ondervindt dat - wat ze in de gesprekken heeft geleerd over zichzelf - ook werkt in de praktijk! De daad bij het woord voegen.' Doordat jij met ze sport, geven ze op een positieve manier vorm aan vrijetijdsinvulling met bijkomend voordeel dat sporten zorgt voor een andere energie. Vaak zijn het de jongeren die veel probleemgedrag laten zien. Jij zorgt ervoor dat ze ook weer een prettige momenten beleven en dat werkt positief door. 8

10 Ik heb nu 3 jongens bij je lopen en bij allemaal zie ik groei in de leerdoelen die ze meenemen, super. Ik hoop je vaker in te kunnen zetten voor mijn jongeren. Ja. Daarnaast heb ik gemerkt dat haar ouders het gevoel hadden gehad dat er dubbel werd ingezet op hun dochter en het probleem 'goed' werd aangepakt. Het gaf de ouders veel vertrouwen op een goede afloop en dat had weer een positieve uitwerking op hun dochter.' Jij zet al je ervaring als groepsleider in bij het sporten. Je zoekt naar aansluiting en confronteert daar waar nodig, om zo doelgericht mogelijk te zijn. Dat zorgt voor motivatie en het sneller behalen van de gestelde doelen. 'Ik vind dat er een versnelling in het proces komt omdat met sport inzichtelijk wordt waar de grenzen liggen, de pijnpunten. Hoe gaan de afspraken? Worden grenzen verlegd... al dit soort vragen komen zichtbaar aan bod. 'F. is neerslachtig en negatief, het lukt haar niet in de benen te komen, naar school te gaan en zaken op te pakken. Ze is nu verhuisd naar een leeg appartement om rust te krijgen. Jij als personal trainer kan hier misschien ook wat in betekenen? We hopen dat ze weer energie krijgt om dingen op te pakken.' De jongeren hebben meer energie, zijn vrolijker en staan beter in het leven. Kan ik als personal trainer voor collega s ook wat betekenen? Waar het gaat om individueel of in groepen sporten? Het zou wat mij betreft wel mooi zijn om voor of na werktijd, of tijdens de pauze, te kunnen sporten. Of: dat we dit ook samen met cliënten gaan doen! Maar dat is wellicht te veel out-of-de-box gedacht haha. 'Ik zie hierin wel mogelijkheden. Soms zijn er collega's die kampen met overgewicht, maar het lukt hen zelf niet om hier wat mee te doen, maar ze willen dit wel. Zij hebben ook een voorbeeldfunctie naar jongeren toe als het gaat om een gezonde leefstijl. Ook heb ik mensen in mijn teams gehad die op randje van ziek worden zitten. Ik denk dat de mogelijkheid van personal training een investering is in gezond, veerkrachtig personeel. Ook bijvoorbeeld voor mensen die langdurig ziek zijn kan dit een manier zijn om toch weer op energie te komen en de balans tussen inspanning en ontspanning terug te vinden.' 'Wat voor de jongeren geldt, kan ook bij ons worden toegepast. Wij sporten wel eens met het team en dat heeft een bindende werking. We zien bij elkaar hoe we omgaan met uitdagingen.' Als team hebben we het wel eens gehad over kortingspassen bij bijvoorbeeld Fitplaza, al dan niet met een groepsles van Jamile?? Sporten ontstresst, vooral in roerige tijden. 9

11 12. KANSEN VOOR DE ORGANISATIE Als ik in mijn 30 uur al 20 cliënten kan begeleiden, kan ik met sport-collega s van de Fitplaza eventueel nog meer jongeren aansturen. Ik zou met een aantal pedagogisch medewerkers / ambulant hulpverleners de sportinstructeurs kunnen aansturen. Ik beschik over goede contacten met Sportservice Overijssel en het Jeugdsportfonds Fitplaza heeft ook de erkenning van NOC*NSF (TOPSPORT) wat mogelijkheden biedt voor fondsenwerving voor sport-zorg projecten: de Sportsubsidiewijzer is ontworpen voor het NOC*NSFproject Sport & Europa, er zijn ook contacten met Subvention projectmanagement & subsidie. Medische kennis van Fysio-plus bij Fitplaza als extra bij de sporttraining. Mogelijk komt er in de nabije toekomst ook meer medische zorg onder het dak van Fitplaza. Gemeenten zetten steeds meer in op preventie; sport kan hierin een uitstekend middel zijn. Voor personeel en de werkgever biedt sport een uitgelezen kans om ziekteverzuim te verlagen Crisis-uitplaatsingen verminderen: door jongeren op een sportschool (andere omgeving) te laten ontladen is de kans eerder aanwezig dat ze door fysieke uitputting sneller terug keren naar een positieve gemoedstoestand. Het normale pedagogische leefklimaat. De cliënten krijgen meer begeleiding buiten de probleem setting, dus lekker uit de comfort-zone, in een gewone omgeving (sportschool) en van daaruit staat de cliënt eerder open voor begeleiding. De sportomgeving bij Fitplaza is overzichtelijk en laagdrempelig. Andere organisaties jeugd & opvoedhulp hebben ook al goede ervaringen opgedaan met sport-zorg. Het werkt voor alle jongeren, ook jongeren met een stoornis, zoals ASS. Begeleiding voor jongeren met overgewicht. Dit werkt preventief, hierdoor kunnen diabetes, hartklachten en andere ziekten worden voorkomen. We kunnen ons als Trias Jeugdhulp onderscheiden met een eigen personal trainer/sportprogramma waarmee goede resultaten worden bereikt. En meer. 10

12 BIJLAGE 1 - Trainers-competenties voor de mentale, fysieke, emotionele training Competentiegericht werken. Oplossingsgericht werken. Het motiverende gespreksmodel (zoals ook toegepast door Tactus Verslavingszorg). Het aanleren van trainingstechnieken om verantwoord te gaan sporten. Kennis over anatomie en advies in voeding. Onderbouwing vanuit verschillende theoretische invalshoeken. Fysieke, sociale en emotionele training. Holistisch mensvisie (lichaam,sociaal, psychisch), voorbeeld: stress als lichamelijke klacht in plaats van spierpijn. Van Dramadriehoek : slachtoffer, redder, aanklager naar positieve driehoek. IJsberg van McClelland (kennis, houding, kunnen). Gebruik maken van het SRC (Stimulus-Response-Compatability). Gevoel-gedrag-gevolg-gedachten. Leer de klant omgaan met emotie (visualiseren met het verstand en emotie-schema). Verstand en emotie (GAS= gedachte, ademhaling en spierspanning). Basishoudingen aanleren: strijd-vermijden, afstand, contact, rust en respect, en afronden. Conflicthantering verstand/emotie, agressiemodel, meeveren, toelichten, afronden. Grenzen stellen. Pro-actieve handvatten bieden. De persoon in eigen kracht zetten (organisatie en omgeving). En meer. 11

13 BIJLAGE 2 - Praktijkvoorbeeld van een jongere De 20-jarige Bram woont thuis en wordt onder begeleiding van een hulpverlener van het jongerenplan doorverwezen naar mij. Bram heeft de diagnose PDD-NOS, is erg op zichzelf, heeft nauwelijks contact met leeftijdsgenoten, is somber gestemd en weegt 154 kilo. Hulp en ondersteuning zoals psychomotorische therapie en psychosociale hulp slaan niet aan bij Bram. Met zijn begeleider spreekt hij - na veel motiverende gesprekken - af dat hij probeert te gaan sporten: gedurende in ieder geval één week, vrijblijvend en in zijn eigen tempo. De eerste dagen kwam Bram nauwelijks de trap op in de sportschool, laat staan dat hij het lang volhield op de cross-trainer of op de loopband. Acht weken later is hij echter in staat redelijk vlot de trap op te lopen, houdt hij de cardio-training al een uur vol en is hij 5 kilo lichter. Als Bram 5 maanden verder is, is hij maar liefst 30 kilo (!) aan vet kwijt. Bram is dan 5 dagen in de week aan het trainen, met trainingstijden van minimaal een uur. Met behulp van een stuk inbreng van een diëtiste is Bram erin geslaagd om zich goed aan zijn dieet te houden. Hij geeft wel aan een personal trainer nog nodig te hebben. Met het behalen van zijn jaardoelstelling heeft Bram geleerd om geheel zelfstandig te trainen en is het een feit dat hij dit ook blijft doen. Bram heeft geleerd wat trainen is en hoe je verantwoord traint, verantwoord eet, bewust wordt van de uitvoering - door in het jaar ook samen met anderen te trainen. Bram kan onder supervisie van de trainer ook andere jongeren stimuleren en tips geven bij het trainen. De gesprekken gaan eindelijk eens niet over zijn problemen, maar over sport en over leuke dingen! Bram is niet alleen afgevallen, maar is een heel ander mens geworden die sociaal gemakkelijker zijn mannetje staat. Hij geniet aanzien, respect, andere mensen in de sportschool groeten hem hartelijk, noemen hem bij naam en Bram groeit en geniet. Hij maakt oogcontact en glimlacht naar hen. Deze vorderingen zijn pril en broos, maar Bram voelt zich enigszins geaccepteerd in deze omgeving. De gesprekken met de mensen in de sportschool gaan eindelijk eens niet over zijn problemen, maar over sport en over leuke dingen! 12

14 OVERZICHT VAN EEN PERIODE (Bram) Naam: Bram 154 kg 1,92 m 21 jaar 2013/2014 Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Meting 5 Meting 6 Meting 7 Meting 8 Meting 9 Meting 10 Maand mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb Gewicht ,9 150,2 148,3 143,4 136,7 132,4 129,1 124,3 125,2 Vetpercentage 46 41,7 42,7 40,6 32,7 33, ,6 29,6 29,7 Spiermassa 79,9 83,7 81,9 83,8 91,8 87, ,2 83,2 83,7 Lichaamsvocht 44,3 44,6 44,3 44,9 47,4 47,3 48,2 48,3 48,8 48,7 viscerale vet BMI 40,9 40,9 40,7 40,2 38,9 37,1 35, ,7 34 Kcal

15 BIJLAGE 3 - CV Jamile Zaoudi Naam Jamile Zaoudi Geboren Geboorteplaats Nationaliteit Woonplaats Den Haag Nederlands Zwolle Telefoon (06) Rijbewijs Werkzaam B, auto 1996 tot heden Pedagogisch medewerker / Sociaal Therapeut Trias Jeugdhulp Diverse groepen 24-uurs behandeling jongeren, april mei 2012 Karakter-groep 2011 tot heden Eigen ondernemer, bedrijfsnaam: REFLEX, reflex-jam.nl Kamer van Koophandel nummer: , Zorg & welzijn coach en sport & entertainment Sportdiploma s 1986 Pencak-Silat, vechtsport Indonesië Certificaat AALO sport instructeur steps-aerobic Master Diploma AALO sport instructeur aerobic Master Diploma Fitness level 1 en 2 Diploma Fitness Master Diploma 2013 AALO PERSONAL TRAINER Diploma 14

16 Extra certificaten, getuigschriften jeugdhulpverlening 1989 Training omgaan met Agressie & Geweld, Certificaat 1999 Training Competentie gericht werken Certificaat 1999 Training Windesheim; Begeleiden van Stagiair(e)s, Certificaat 2008 Oplossingsgericht werken, Certificaat 2008 PMT-training met de gedragswetenschapper opgezet en begeleid 2008 BHV-trainingen, Certificaat 2009 Co-trainer communicatie & agressie bij Derks Training en Coaching (getuigschrift) 2009 Acteren bij communicatie & agressie bij Derks Training en Coaching (getuigschrift) 2010/2011 Communicatieve vaardigheden opleiding bij AOC Oost Almelo (getuigschrift) COACHEN Bij AOC Oost Almelo heb ik les gegeven in COVA (communicatieve vaardigheden) De opleiding is voor studenten die als keuzevak veehouder, hovenier, bloemist etc. hebbenhiervoor heb ik samen met een collega studiemateriaal ontwikkeld. Ik word in de organisatie als trainer ingezet om de collega s een training te bieden hoe om te gaan met agressie en communicatie. Ik ben bekend met het ombuigen van gedrag met communicatie en het stellen van grenzen. ACTEREN Tijdens de trainingen heb ik de rol van assistent-trainer en van acteur. Mijn taak is competenties. te behandelen in de communicatie en agressie training; sturing geven met tips en feedback. Gedurende een schooljaar heb ik 6 uur per week voor de klas gestaan/lesgegeven heden Eigen ondernemer reflex-jam.nl 2012 Competentiegericht hulpverlenen, ouderbegeleiding en oplossingsgericht hulpverlenen, getuigschrift van mw. Alien Stuifzand. Veel ervaring met: het schrijven van behandelplannen en rapportages in het systeem User, Citrix en IJZA/Key2Jeugdzorg COMPETENTIE en OPLOSSINGSGERICHT WERKEN Het opstellen van een fasering-systeem en scorekaarten 15

17 Structuur, regelmaat, zorg en veiligheid bieden Versterken van weerbaarheid, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid Ouderbegeleiding en werken met het gezinssysteem Conflicthantering en omgaan met crisissituaties Vergaderingen voorzitten en notuleren, intake, observatie en evaluatie-gesprekken leiden Voorlichting geven aan derden over Trias Jeugdhulp Sollicitatiegesprekken leiden, voor aanname nieuwe medewerkers Deelnemen aan werkbesprekingen met gedragswetenschappers, psychiaters, maatschappelijk werk, reclassering en justitie -ambtenaar, leerkrachten ouderbegeleiding en crisisinterventies, jeugdigden voorbereiden en begeleiden naar hun vervolgplek Bekend met het bieden van begeleiding aan hulpvragers met bepaalde storingen zoals: PDD en aanverwante contactstoornissen; ADHD, ADD, evt. + CD variant, -NLD, Borderline en kenmerken, Hechtingsstoornis De meerwaarde ervaren De kinderarts Gerard Roosendaal en de verpleegkundige Maria Overwijk, die verbonden zijn aan Trias Jeugdhulp moedigen mijn inzet aan en hebben mij uitgenodigd om samen te kijken naar het beleid, waar het gaat om de gezondheid van de jeugd binnen Trias Jeugdhulp. De gedragswetenschappers Frans Bouma en Mechteld Jansen, Joyce Brummelman, Marion Weerman en Erna van den Berg maken regelmatig gebruik van mijn diensten. Zij waarderen de uitvoering van de diensten. Teamleiders: Danielle Pesselse, Wietske Spoelstra, Frank Hegeman, Johan van Aalderen jongerenplan: adviseur Xanter Wilhelm, teamleider Danielle Pesselse, ambulant hulpverleners/individueel trajectbegeleiders (ITB-ers). Verschillende pedagogisch medewerkers, pleegzorgbegeleiders en hulpverleners Team Fitplaza/The GoodLife Company: Harry van Dalfsen (eigenaar) Anke Buurma (sales manager) Erik Pol ( Floormanager fitness) Ronnie Holleboom ( Chef van de Horeca en Lounge) Extern naast groepslessen, personal training Fitplaza: diverse opdrachtgevers waaronder Onderwijscentrum De Twijn, middelbare scholen zoals de Van der Capellen Scholengemeenschap, Thorbecke Scholengemeenschap (clinics sportklassen) en onder meer Hockeyclub Zwolle (HC Zwolle). 16

18 Jamile Zaoudi Maart 2014

Sport en jeugdhulp gaan heel goed samen

Sport en jeugdhulp gaan heel goed samen Jamile Zaoudi: Sport en jeugdhulp gaan heel goed samen fietsen, iets ondernemen. Tegelijkertijd werk je aan het stukje psyche: Je kunt je bijvoorbeeld niet meer verschuilen achter je vader of moeder, het

Nadere informatie

Mijn cliënten doen de trainingen met plezier. Bovendien belasten zij alle spieren elke training op een andere manier.

Mijn cliënten doen de trainingen met plezier. Bovendien belasten zij alle spieren elke training op een andere manier. Brochure Wie zijn wij? Helmes & Kersbergen is een jong en dynamisch bedrijf dat zich richt op persoonlijke begeleiding op het gebied van beweging, voeding en leefstijl. Twee enthousiaste, gemotiveerde

Nadere informatie

Horsemanship en Rijkunst

Horsemanship en Rijkunst Horsemanship en Rijkunst Janet Bos Monique de Rijk Een solide basis voor u en uw paard begint bij een goed contact, plus de juiste fysieke ontwikkeling van uw paard. En dát leert u allemaal tijdens de

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY Inleiding Steeds meer kinderen hebben al op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dit gaat niet altijd automatisch over wanneer zij in de puberteit komen en

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Fighting4Change Er is altijd een alternatief voor gedrag!

Fighting4Change Er is altijd een alternatief voor gedrag! Vechtsport als middel voor positieve gedragsverandering bij jongeren Fighting4Change Er is altijd een alternatief voor gedrag! De aanpak in de praktijk Fighting4Change Figthing4Change is een interventieproject

Nadere informatie

Grip op agressief en lastig gedrag

Grip op agressief en lastig gedrag Grip op agressief en lastig gedrag AgressieWerk.nl Brochure Agressietraining voor Ambtenaren en Lokale Overheid Omgaan met lastig en agressief gedrag AgressieWerk.nl 06-42170546 info@agressiewerk.nl Brochure

Nadere informatie

Blijvend beter met de leefstijlcoach

Blijvend beter met de leefstijlcoach Blijvend beter met de leefstijlcoach Blijvend beter met de leefstijlcoach Overvolle agenda? In gevecht met de kilo s of sigaretten? Steeds minder plezier in werk en leven? Tijd voor verandering! Wilt u

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

SLIM een revolutionaire visie

SLIM een revolutionaire visie SLIM een revolutionaire visie Heeft u er wel eens aan gedacht dat uw gewichtstoename niets met te veel eten of te weinig beweging te maken hoeft te hebben? Dat klinkt misschien vreemd, maar recent wetenschappelijk

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Zonder dieet lekkerder in je vel!

Zonder dieet lekkerder in je vel! Zonder dieet lekkerder in je vel! Vijf vragen en vijf stappen om te ontdekken hoe je jouw eetpatroon kunt veranderen en succesvol kunt afvallen. Overgewicht neemt ernstige vormen aan, veel volwassenen

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer Preventie van werkdruk in de bouwsector Werknemer Inhoud Wat is werkdruk/stress? Welke factoren bevorderen stress op het werk? Hoe herken ik stress-symptomen bij mezelf? Signalen van een te hoge werkdruk

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

SPORT en Conditie. Bron: www.wiskunde-vmbo.nl/.../module%202%20sport%20en%20conditie%202010.doc Module 2. Datum:...

SPORT en Conditie. Bron: www.wiskunde-vmbo.nl/.../module%202%20sport%20en%20conditie%202010.doc Module 2. Datum:... Module 2 SPORT en Conditie Datum:... Leerling:... Klas:... Dit ga je doen Je leert vanuit de theorie wat er precies bedoeld wordt met conditie, en waarom het zo belangrijk is. Want wanneer is je conditie

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 gebieden: Lichamelijk, mentaal, emotioneel, werk en privé. Het

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom.

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Even voorstellen Graag wil ik me aan u voorstellen Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Voordat ik aan mijn praktijk begon heb

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen Archipel Kenniscentrum en Archipel Academie Trainingen Agressie het gevoel van samen 2014 Archipel Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Archipel worden openbaar

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag 21 december 2012, Dia 1 Wat kan sport betekenen? Sport betekent voor mij: sociale vaardigheden zelfvertrouwen gezondheid

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

informatie voor cliënten

informatie voor cliënten Colofon Redactie: Jose Schilderinck, Frank Nijhuis en Gerdi Verkerk Contact en algemene vragen: Postadres 820, 7550 AV Hengelo t. 088 777 60 00 e. info@ambiq.nl i. www.ambiq.nl Concept en ontwerp: Vanille

Nadere informatie

NB: Voordat je start met oefeningen/sporten raadpleeg eerst je (huis)arts.

NB: Voordat je start met oefeningen/sporten raadpleeg eerst je (huis)arts. Wellness Guide Lichaamsbeweging Hoe kan lichaamsbeweging je leven verbeteren Voordelen Meer eigenwaarde Betere lichamelijke conditie Meer energie Beter geestelijk uithoudingsvermogen Gelukkiger in het

Nadere informatie

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren Bouwen aan zelfvertrouwen Jeugd 1. Weerbaarheidstrainingen voor kinderen Heeft uw kind moeite met voor zichzelf op te komen? Of is uw kind wellicht te weerbaar?

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

"Ook een reis van 1000 mijlen begint met een eerste stap" - chinees spreekwoord

Ook een reis van 1000 mijlen begint met een eerste stap - chinees spreekwoord "Ook een reis van 1000 mijlen begint met een eerste stap" - chinees spreekwoord 5 maanden vitaalcoaching Inspirerend en informerend Praktisch en concreet Uitgaan van mogelijkheden Energie gevend Leren

Nadere informatie

Core. Sportstudio Sjàhto Dwarsdijk 3 7245 TV Laren (GLD) info@sjahto.nl 0573 421066

Core. Sportstudio Sjàhto Dwarsdijk 3 7245 TV Laren (GLD) info@sjahto.nl 0573 421066 Core Wat is ClubJoy Core? ClubJoy Core is een efficiënte workout om in slechts 30 minuten op een snelle én verantwoorde manier je kernspieren te trainen. Je buik, billen en rug worden strakker en sterker.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Onderwijs Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen Meer info? 0642083525 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Team training.. pagina 4 Groepsondersteuning...pagina

Nadere informatie

ERGO CONTROL. Bewegen Werkt. Ook wel bekend onder de naam: Beweging als Warming-up voor Re-integratie (BWR)

ERGO CONTROL. Bewegen Werkt. Ook wel bekend onder de naam: Beweging als Warming-up voor Re-integratie (BWR) ERGO CONTROL Bewegen Werkt Ook wel bekend onder de naam: Beweging als Warming-up voor Re-integratie (BWR) Voorstellen: Caroline Odink en Linda Broersma Gelooft in de rol van bewegen bij het bevorderen

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Therapie en training, iets voor jou? Als je bij De Hoenderloo Groep komt wonen, heb je vaak al veel meegemaakt in je leven. Het valt niet altijd

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Omgaan met emotioneel en agressief gedrag

Omgaan met emotioneel en agressief gedrag Omgaan met emotioneel en agressief gedrag RadarVertige training & opleiding Emotie mag, agressie niet! Dit boekje bevat informatie, tips en aandachtspunten uit de training Omgaan met emotioneel en/of agressief

Nadere informatie

Maatschappelijke Sportcoach

Maatschappelijke Sportcoach Maatschappelijke Sportcoach Leer sport in te zetten als middel tot maatschappelijke participatie! De rol van de sportcoach verandert. Als coach heb je tegenwoordig meer verantwoordelijkheden dan alleen

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

HEDEN. Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt.

HEDEN. Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt. ERVAAR JE EIGEN KRACHT EN MOGELIJK- HEDEN Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt. Ervaringsdeskundigen van Het Kiemuur geven deze herstelgerichte cursussen. Zij doorliepen zelf een herstelproces

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 verschillende gebieden. Met deze vragenlijst krijg je inzicht

Nadere informatie

1e jaargang nr. 4 - juli/augustus 2015

1e jaargang nr. 4 - juli/augustus 2015 NIEUWSBRIEF 1e jaargang nr. 4 - juli/augustus 2015 MAG JE TRAINEN ALS JE NOG SPIERPIJN HEBT VAN DE VORIGE KEER? Er zijn verschillende soorten spierpijn. Je kunt spierpijn hebben van zowel een cardio workout

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met PH, ON en MHC gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Alexander Concept

Aanmeldingsformulier Alexander Concept Voorkeur trainingsdatum: Stuurt u deze vragen geheel ingevuld en ondertekend aan ons terug. Wanneer wij dit formulier ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om samen met u te bespreken of u klaar

Nadere informatie

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB.

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB. SLB reflectie eindverslag Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: 12043273 Datum: 05.11.2012 Vak: SLB 1 Inhoudsopgave Bijeenkomst 1 Blz. 3 Bijeenkomst 2 Blz. 4 Reflectie 3 + competenties

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

PRETTIG HERSTELLEN VAN EEN BURN OUT B R O CHURE VOOR WERKNEMERS W W W. V A L E O M E D I CA.NL

PRETTIG HERSTELLEN VAN EEN BURN OUT B R O CHURE VOOR WERKNEMERS W W W. V A L E O M E D I CA.NL PRETTIG HERSTELLEN VAN EEN BURN OUT B R O CHURE VOOR WERKNEMERS W W W. V A L E O M E D I CA.NL INDEX 0 1. H o o f d p a g i n a. 0 2. I n d e x. 0 3. F i j n o m kennis te maken. 0 4. F o c u s n i e t

Nadere informatie

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

Vitaliteit rendeert! www.vital4me.nl

Vitaliteit rendeert! www.vital4me.nl Vitaliteit rendeert! Vitaal zijn en je vitaal voelen staat voor iedere persoon aan de basis van het leven. Om je lekker te voelen, om je werk goed en met plezier te doen en/ of om prestaties te leveren.

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Informatie

Hartrevalidatie. Informatie Hartrevalidatie Informatie Hartrevalidatie Cardiologie U wordt in Zuyderland Medisch Centrum behandeld voor uw hartklachten. Met deze folder willen wij u informeren over het hartrevalidatieprogramma waaraan

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Met deze sporten val je wél af

Met deze sporten val je wél af Met deze sporten van je wél af September 2012 Uitgegeven door Morpheus Instituut http://www.morpheus-emotionele-bevrijding.com 2 Het is niet toegestaan om deze manual te verkopen en / of door te verkopen.

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door:

Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door: Cursussen bij Dressuurstal (Website: www.cursustotaal.nl) Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door: Nel Koekkoek, sportpsycholoog, GZ- psycholoog BIG Marie-José Hulsman

Nadere informatie

Grip op agressief en lastig gedrag

Grip op agressief en lastig gedrag Grip op agressief en lastig gedrag AgressieWerk.nl Brochure Agressietraining voor de Zorg Omgaan met lastig en agressief gedrag AgressieWerk.nl 06-42170546 info@agressiewerk.nl Brochure Agressietraining

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Proudy. Praktijk voor psychomotorishe kindertherapie

Proudy. Praktijk voor psychomotorishe kindertherapie Proudy Praktijk voor psychomotorishe kindertherapie Wat is psychomotorische kindertherapie? Pmkt is een vorm van kindertherapie bedoeld voor kinderen die vast lopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 -

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 - Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs - 1 - Inhoudsopgave Inleiding Fys Optima, wie zijn we? Werkwijze Diensten en producten in leaflets Diensten en producten, korte omschrijving - 2 - Inleiding

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Evaluatie Rots & Water

Evaluatie Rots & Water Evaluatie Rots & Water Training Weerbaarheid Groep 8 St. Jozefschool Locatie Tarcisius Schooljaar 2003/2004 Door: Linda Geraeds Sociaal Cultureel Werker Docente Weerbaarheid Rots en Water Trainer CMWW

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Dankzij inspannende ontspanning vergroten wij je fysieke, mentale & emotionele belastbaarheid. Zet jezelf weer in je kracht.

Dankzij inspannende ontspanning vergroten wij je fysieke, mentale & emotionele belastbaarheid. Zet jezelf weer in je kracht. Dankzij inspannende ontspanning vergroten wij je fysieke, mentale & emotionele belastbaarheid. Zet jezelf weer in je kracht. De batterij is leeg. Je bent volledig opgebrand. Zowel geestelijk als lichamelijk

Nadere informatie