De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids een school van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2013-2014. een school van"

Transcriptie

1 De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids een school van

2 Inhoud Inleiding 3 1 Adressen 4 2 Het team van de Kapstok 5 3 Waar staat de Kapstok voor Missie Visie Strategie Doelstelling 8 4 Toelating Toelatingscriteria De Kapstok leerwerktrajecten Intake procedure Privacy 9 5 De organisatie van het onderwijs Techniek De Bako De Basis De Koppeling Autoclean Dienstverlening t Tuindorp De Bakkerij De Stijgbeugel Erve Olde Meule MOTA De Opstap De Werkplaats De Catering De Helling Melkveebedrijf Kuks De Passage 20 6 Roosters Vakanties Studiedagen Personeelsdag 23 7 Activiteiten Sport Kampweken Meidenwerk Sociale vaardigheden PMT-training Theorie 25 8 Algemene informatie Vervoer van en naar de verschillende Kapstok-afdelingen Kinderbijslag Studiefinanciering Gegevens van ouders en deelnemers Bereikbaarheid van de leerwerktrajecten Contacten met de leerwerktrajecten Lesuitval Leerplichtwet Drugsbeleid Protocol Time Out (tijdelijke) verwijdering interne overplaatsing Verzekering Sponsoring Meld code Huiselijk geweld en Kindermishandeling Heeft u een klacht over school? 30-1-

3 8.15 Beleid van De Kapstok over de informatieplicht aan ouders Ouderbijdrage Jaarverslag 33 9 De GMR De resultaten van De Kapstok 35-2-

4 Inleiding GEACHTE DEELNEMERS, OUDER(S)/VERZORGER(S). Jaarlijks brengen wij een Kapstokgids uit voor de deelnemers van De Kapstok Leerwerktrajecten en hun ouders(s)/verzorgers(s). In deze gids treft u algemene gegevens en informatie aan over De Kapstok Leerwerktrajecten voor het schooljaar De Kapstok is een afdeling van Attendiz en verzorgt de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg voor moeilijk bemiddelbare jongeren van 15 jaar en ouder. STICHTING ATTENDIZ - REGIONAAL EXPERTISE CENTRUM (REC) De Stichting Attendiz heeft diverse scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs onder haar beheer. Iedere school wordt geleid door een schooldirecteur. De verschillende scholen zijn ondergebracht in drie divisies. Iedere divisie wordt aangestuurd door een divisiedirecteur. De Kapstok Leerwerktrajecten valt binnen de VSO divisie. De naam van de divisiedirecteur is Chiel Daanen De drie divisiedirecteuren vallen direct onder de bestuurder van de stichting Attendiz. De naam van de bestuurder is Ruud Zeeuwen Regionaal Expertise Centrum (REC) Een REC is een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal onderwijs. Een belangrijk onderdeel van het REC is de Commissie voor Indicatiestelling. Deze commissie is gemachtigd om beschikking voor het speciaal onderwijs of voor een zogenaamde rugzakbekostiging af te geven. De Kapstok is onderdeel van: * REGIONAAL EXPERTISE CENTRUM OOST NEDERLAND VOOR LEERLINGEN MET GEDRAGSSTOORNISSEN EN/OF PSYCHIATRISCHE STOORNISSEN Deze schoolgids is vastgesteld door het bevoegd gezag, d.d

5 1. Adressen Hoofdlocatie De Kapstok Leerwerktrajecten Deldenerstraat AC Hengelo Afdelingen: Dienstverlening Hotel-café-rest. t Tuindorp Tuindorpstraat CS Hengelo Verzorging Tuindorpstraat CS Hengelo De Stijgbeugel Welmersweg NZ Markelo Erve Olde Meule Olde Meulenweg RL Hengelo De Bakkerij Industriestraat CK Hengelo Techniek De Koppeling Hassinkweg 3a 7556 BV Hengelo Autoclean Onyxstraat TP Hengelo De Bako Deldenerstraat AC Hengelo De Bako (locatie ROC) De Gieterij VZ Hengelo De Basis Textielstraat CB Oldenzaal Overige afdelingen De Opstap Hassinkweg BV Hengelo De Werkplaats Marssteden TE Enschede Catering De Kapstok Marssteden TE Enschede MOTA Plesmanweg PD Almelo De Passage Cesar Franckstraat 1b 7604 JE Almelo De Helling Binnenhaven 4-a 7547 BH Enschede KIT Cesar Franckstraat JE Almelo Melkveedrijf Kuks Vlasreutenweg PM Nutter

6 2. Het team van De Kapstok De Kapstok algemeen Leo Lammerink, algemeen directeur José Hampsink, secretaresse Mariëtte Schulten, secretaresse Marjon Geelen, financiële administratie Irene Tinsel, schoolmaatschappelijk werker en coördinator meidenactiviteiten Tiny Weel, brugfunctionaris ROC-De Kapstok Techniek Leo Lammerink, directeur (a.i.) Sandy de Munck Mortier, orthopedagoog Rinie de Groot, psychodiagnostisch medewerker Melany Broers, AVO vakken en vak theorie 1. De Bako/ De Bako Gieterij Erik de Vries, coördinator Chico Martinez Paul Bäumer Nick van Dijk / ROC 2. De Basis Coen Groeneveld, coördinator Hans Spanjer 3. De Koppeling Ard Jan Derkink, coördinator Henny Rijke 4. Autoclean Rob Kroeze, coördinator Bastiaan Jansen Max Spekking Gert Korf Dienstverlening Hans Kieft, directeur Marije Neijs, orthopedagoog 1. Hotel Cafe Restaurant t Tuindorp Ad Bouwens Hans Lankamp Jeroen van Raaij Jannie Pekkeriet John Grunder Michael Kruithof Willie Vos 2. De Bakkerij Chris Oostendorp 3. Verzorging Joki Wevers Marleen Keller Sherani Brunnekreeft Monic Slotman 4. De Kapstok catering Raymond Moorman Gerard Meijer 5. De Stijgbeugel Wendy Blokhuis Dzanan Visser 6. Erve Olde Meule Thyrza Hylkema Nico Stroes Marjolein Mars -5-

7 Arbeidstraining/Trajectbegeleiding/Jobcoaching 1a. De Opstap Willem von Piekartz, coördinator Sandy de Munck Mortier, orthopedagoog Marije Neijs, orthopedagoog Tanja Sokolovic Henk Giesbert Ad Bouwens Marco Kokenberg Paul Bäumer Rene Weggen Gerard Bakker Pieter van Gool Gerald ten Buren Chantal Derksen Esther van Gils Jo Ann Bos Herman Borghuis 1b. De Schoone Zaak Irna Rödel Astrid Kleizen 1c. De Werkplaats Willem Broers Jan Haarhuis Frans van der Burg 1.d De Helling Ben Speerstra Martin Snippert 1.e Melkveebedrijf Kuks Marloes Kuks 2. MOTA Gerard Groeneweg, directeur Raymond Hammink, directeur Nelleke Ruijter, orthopedagoog Chantal Strampel, psychodiagnostisch medewerker Rinie de Groot, psychodiagnostisch medewerker Heftruck Gerrit Westenberg Facilitair, zelfredzaamheid Fenny Aalderink Marij Vinke Metaal Ronnie Njoo Henk Oost Repro Jos Bulthuis Webdesign Bob Botter Theorie Josien Swart Jan Everlo Frans Loohuis Hovenier Hubert Rickhoff Reinier Feddema Bas ter Meer Fred Geerdink Autotechniek Mathijs van den Nieuwboer Hout Gerard Vaalt Wouter Wilmink ICT Jan Hilbrink Keuken Wojtek Aleksandrzak Administratie Rob Kalter Elektro René Zonder Montage Arjan Fokkert Kapstok Kit Every Martijn Henri Lankheet Wil Vleugels -6-

8 3. De Passage Hans Kieft, directeur Wilma Krol, orthopedagoog Marjon Geelen, secretaresse Hester Tempert- de Bruijn, psychodiagnostisch medewerker Anita Wisseborn, kantinemedewerkster School Gea Romate Gea van Berkum Gerard Schepers Hans Feenstra Pieter van Gool Maaike Klaren Leerwerktrajecten De Passant Ellen Dam Jolande Schuiling De Pastinaak Martin Jeurlink De Passing Gernand Zandman Marcel Lammertink De Paspen Arjan Brink Emil Molzer De Sluitsteen Jan Haasewinkel De Groene Hoeve Gerard Schepers Arie Geerts 3. Waar staat De Kapstok voor 3.1 Missie De Kapstok wil de deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Middels een individueel, praktijkgerichte en veelal bedrijfsmatige aanpak leiden we de deelnemers toe naar een passende plek op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt of in het (regulier) vervolgonderwijs. Indien dit niet haalbaar blijkt voor de deelnemer zoekt De Kapstok een ander passend vervolgtraject. De Kapstok vindt samenwerking met instanties als (jeugd)hulpverlening, UWV, gemeenten en andere betrokkenen hierin belangrijk en noodzakelijk. 3.2 Visie Onze doelgroep is vastgelopen binnen de reguliere maatschappelijke kaders. De Kapstok kiest daarom voor een andere aanpak. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat het verminderen/wegnemen van sociaal-emotionele belemmeringen of het leren omgaan met deze belemmeringen/ beperkingen de basis is om de gedragsproblematiek naar de achtergrond te verschuiven. 3.3 Strategie Binnen De Kapstok Leerwerktrajecten bieden we leerwerkplekken in een bedrijfsmatige setting. We hanteren een individuele aanpak. Middels branchegerichte cursussen en opleidingen verwerven de deelnemers competenties waarmee ze zich kunnen presenteren op de arbeidsmarkt. We bieden onderwijs op maat waarbij we, indien mogelijk, certificeren en diplomeren. De Kapstok moet voldoen aan de eisen van OC&W en wil daarnaast tegemoet komen aan de behoeften van UWV, gemeenten en hulpverlening. Daarom biedt De Kapstok waar mogelijk een doorlopend aanbod om zowel aansluiting te vinden bij vervolgonderwijs als bij de arbeidsmarkt. Onze bedrijfsmatige activiteiten maken het noodzakelijk dat we in de begeleiding en bedrijfsvoering richting arbeidsmarkt niet uitgaan van de onderwijstijden. We sluiten zo nauw mogelijk aan bij de branches gerelateerde werktijden. Daarmee voldoen we ook aan voorwaarden of vraag van UWV, gemeenten en hulpverlening. De Kapstok Leerwerktrajecten wil in Twente de arbeidsmarkt gerichte leerweg verder ontwikkelen en uitvoeren. -7-

9 3.4 Doelstelling Binnen De Kapstok Leerwerktrajecten werken we aan de volgende doelen: Arbeidservaring opdoen Beroep gerelateerde kennis en vaardigheden opdoen Motivatie vergroten Positieve schoolervaringen opdoen Sociale vaardigheden verwerven Zelfvertrouwen vergroten Leren omgaan met een beperking Deelnemers afleveren met certificaten en/of diploma s Na de arbeidstraining/scholing verzorgt het leerwerktraject De Opstap de uitstroom naar de arbeidsmarkt of een vervolgtraject. Met het verder ontwikkelen en uitvoeren van deze arbeidsmarktgerichte leerweg wil De Kapstok in heel Twente moeilijk bemiddelbare jongeren zo optimaal mogelijk voorbereiden op een werksituatie of een vervolgtraject. In beginsel zijn dat jongeren met een zogenaamde cluster IV indicatie. De manier waarop het onderwijsleerprogramma en de arbeidstraining bij De Kapstok georganiseerd is brengt extra kosten met zich mee. De Kapstok biedt daarom ook trajecten aan voor organisaties als UWV en de omliggende gemeentes. Door het verbreden van de doelgroep kan De Kapstok meer differentiëren in het aanbod en intensiever samenwerken met netwerkpartners. Er is intensief contact met ouders/verzorgers en jeugdhulpverlening. -8-

10 4. Toelating 4.1 Toelatingscriteria De Kapstok Leerwerktrajecten Reguliere deelnemers: Deelnemers zijn in het bezit van een indicatie voor een cluster IV school, afgegeven door de Commissie van Indicatiestelling (CvI); Deelnemers zijn toelaatbaar vanaf hun 15 e jaar; Primair is de gedragsproblematiek: sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen, -achterstanden, -stoornissen en/ of psychiatrische stoornissen; De problematiek belemmert / bedreigt de persoonsontwikkeling en of de opvoedingssituatie; De problematiek heeft die vormen aangenomen dat de deelnemer binnen andere vormen van onderwijs niet op de plaats is. Gedragsproblemen kunnen zich in allerlei gradaties voordoen, vaak gaat het om een combinatie van de volgende problemen: Internaliserende problematiek: Problemen in de werkhouding, gebrek aan motivatie; Onveiligheid, faalangst; Gebrek aan zelfvertrouwen, zwak zelfbeeld. Externaliserende problematiek: Criminele activiteiten/contacten met justitie/politie; ADHD; Oppositioneel opstandig gedrag; Antisociale gedragsstoornissen; Pervasieve ontwikkelingsstoornissen, PDD-NOS; Andere psychische stoornissen. 4.2 Intake-procedure Deelnemers kunnen door derden (gezinsvoogd, ouders, vorige school, etc.) aangemeld worden bij één van de orthopedagogen/ coördinatoren deelnemerszorg. De orthopedagoog maakt vervolgens een afspraak met de betreffende afdeling voor een intakegesprek, waarbij de deelnemer en de aanmelder aanwezig zijn. Naar aanleiding van de toelatingscriteria wordt de deelnemer al dan niet aangenomen. Een psychologisch onderzoek om de problematiek helder te krijgen kan deel uit maken van de intakeprocedure (wanneer De Kapstok over voldoende gegevens beschikt, is een psychologisch onderzoek niet nodig). De trajectcoördinator van De Opstap is verantwoordelijk voor de aanmelding van de zogenaamde niet-reguliere deelnemers. Dit zijn deelnemers die niet voldoen aan de criteria voor cluster IV deelnemers. De bekostiging voor deze deelnemers wordt via een inkooptraject (met bijv. SZW of UWV) geregeld. 4.3 Privacy Wanneer een deelnemer wordt aangemeld bij De Kapstok Leerwerktrajecten geven ouders toestemming voor het toesturen van informatie naar het CvI van het REC Oost-Nederland. Binnen De Kapstok werken de zogenaamde basis geregistreerde orthopedagogen, een orthopedagoog generalist NVO, psychodiagnostisch medewerkers en psychologisch assistenten die allen (geheel of gedeeltelijk) psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren. De wet op de privacy geeft aan dat alle in vertrouwelijke relatie verkregen informatie onder geheimhouding valt (WvSr art. 272). De Kapstok is van mening dat alle informatie op school of uit onderzoek verkregen in het belang van de individuele deelnemer besproken kan worden in de Commissie van Begeleiding en de deelnemersbespreking. Wanneer de -9-

11 jongeren en ouders kiezen voor een traject bij De Kapstok gaan zij hier automatisch mee akkoord. Wanneer ouders hier niet mee akkoord gaan, kunnen ze hier schriftelijk bezwaar tegen aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. 5. De organisatie van het onderwijs De Kapstok kent vijf afdelingen: - Techniek - Dienstverlening - MOTA - De Opstap - De Passage 5.1 Techniek Lestijden Maandag 8.45 uur uur Dinsdag 8.45 uur uur Woensdag 8.45 uur uur Donderdag 8.45 uur uur Vrijdag 8.45 uur uur De Bako Bij De Bako (2 locaties) worden fietsen verkocht en gerepareerd met en door deelnemers van De Kapstok. Deelnemers die worden aangemeld bij De Kapstok en geen duidelijke voorkeur hebben voor een van de andere leerwerktrajecten, beginnen in principe altijd bij De Bako. Er wordt aandacht besteed aan het opbouwen van arbeidsritme en het trainen van sociale vaardigheden. Er wordt gewerkt volgens de principes van De Goldstein-methode. Ook het -10-

12 opdoen van succeservaringen is een belangrijk uitgangspunt bij De Bako. Regelmatig wordt er samen gesport voor de ontspanning en de bevordering van de samenwerking tussen de deelnemers. Opleidingsaanbod Na een oriëntatiefase van twee maanden wordt samen met de deelnemer het vervolgtraject bepaald. De deelnemer kan dan onder andere kiezen uit: Verder werken bij De Bako aan individuele leerdoelen. Overgang naar de groep fietstechniek waar de mogelijkheid bestaat opgeleid te worden voor het diploma assistent rijwielhersteller (niveau 1-innovam). Een geleidelijke overgang naar een ander leerwerktraject van De Kapstok. Tevens worden er AVO vakken verzorgd op niveau van de leerlingen. Verder zijn er mogelijkheden voor het behalen van het VCA diploma en het heftruckcertificaat. Openingstijden voor klanten Maandag 8.00 uur uur Dinsdag 8.00 uur uur Woensdag 8.00 uur uur Donderdag Vrijdag 8.00 uur uur 8.00 uur uur De Basis De Basis is een goed uitgeruste opleidingswerkplaats waar de basis wordt gelegd voor een opleiding en een baan in de techniek. Deelnemers die verder willen in de metaalbranche kunnen bij dit traject een opleiding volgen in samenwerking met het ROC. Bij De Basis worden deelnemers individueel begeleid tijdens hun opleidingstraject. Iedereen werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Het eerste deel van het traject bestaat uit het aanleren van basis vaardigheden. Dit programma richt zich op het aanleren van technische- en sociale vaardigheden. Het lesprogramma bestaat uit verschillende lastechnieken zoals MIG, MAG en TIG lassen. Bij de metaalbewerking wordt onder andere aandacht besteed aan meten, aftekenen, zagen, zetten en knippen. Wanneer dit eerste deel succesvol is afgerond door middel van het behalen van een toets, stelt de leerling samen met zijn mentor een vervolgtraject op. De mogelijkheid bestaat om via De Basis door te stromen naar het ROC of via een stageplek een arbeidscontract te bemachtigen bij een metaalbedrijf. Opleidingsaanbod Metaalopleiding Constructie (niveau 1 en 2 ROC) Metaalopleiding Verspaner (niveau 1 en 2 ROC) Lasopleiding proces MIG/MAG en TIG (niveau 1 en 2 NIL) De Koppeling De Koppeling is de locatie waar de jongeren van De Kapstok worden opgeleid tot assistent in de mobiliteitsbranche. Naast de opleiding wordt er ook veel aandacht besteed aan het opbouwen van arbeidsritme en het trainen van sociale vaardigheden. Hiervoor beschikt de Koppeling over een goed geoutilleerde werkplaats waar aan klantenauto s gewerkt wordt. Op deze manier ligt de praktijk van deze opleiding erg dicht bij de realiteit van het werken in een garagebedrijf. -11-

13 Opleidingsaanbod Motorvoertuigentechniek De opleiding AMB (assistent mobiliteitsbranche niv. 1) wordt verzorgd op meerdere leerwerktrajecten van De Kapstok. De reden hiervoor is omdat de opleiding zowel theorie als praktijk behuisd. De praktijk zal op ons leerwerktraject De Koppeling gegeven worden en de leerlingen die hier geplaatst worden dienen over de nodige basiscompetenties te beschikken. We moeten er bijvoorbeeld van uit kunnen gaan dat een leerling op De Koppeling serieus en verantwoord met klantenauto s om kan gaan. Uit ervaringen van vorige jaren blijkt dat óf de theorie- of de praktijkvakken nog wel eens te moeilijk zijn voor onze doelgroep, vandaar dat we deze leerlingen breder willen scholen en het mogelijk maken om zonder veel tijdverlies te kunnen switchen naar een andere opleiding of leerwerktraject. De theorie van de opleiding AMB wordt gegeven op de locatie De Basis in Oldenzaal. Hier worden ook de praktijkvakken Basisvaardigheden Metaal en Oriënterend lassen gegeven. Indien de leerlingen dit binnen een, in overleg te bepalen, tijdsbestek af kunnen ronden gaat de leerling naar ons project Autoclean, waar het certificaat Voorreinigen behaald dient te worden. Op leerwerktraject De Bako zullen de beginselen van de rijwieltechniek (onderhoud en sleutelvaardigheden fietstechniek) aangeleerd worden en indien de leerling dit positief afrondt kan de leerling met de praktijk bij De Koppeling starten. Op De Koppeling worden de leerlingen opgeleid voor de zogenaamde kwikfit achtige reparaties, zoals het banden wisselen, remblokken verwisselen, olie- en water bijvullen en de kleine en grote onderhoudsbeurten verzorgen. Alle praktijkhandelingen die de leerlingen voor de opleiding AMB moeten beheersen zullen hier uitgebreid aan bod komen. Vervolgens zal er een externe stage voor minimaal 240 uur bij een autogarage gelopen moeten worden. Het opleidingstraject wordt in twee jaar aangeboden, indien dit voor de leerlingen haalbaar is. Er zijn bij De Koppeling ook mogelijkheden voor het behalen van het VCA diploma en het heftruckcertificaat Autoclean Autoclean leidt deelnemers op tot allround autopoetser. Dit gebeurt bij locatie Autoclean en middels Mobiclean bij garages en poetsbedrijven. Deze vakopleiding autopoetsen stelt deelnemers in staat om in het bezit te komen van een, door de autopoetsbedrijven in de regio erkend, certificaat allround autopoetser. De eindtoets voor het allround certificaat wordt afgenomen door medewerkers van de regionale autopoetsbranche. Gedurende 5 dagen in de week doet de deelnemer leerwerkervaring op binnen de praktijkruimte. Daarnaast volgt de deelnemer de theorie van het vak. Deze theorie is door De Kapstok intern ontwikkeld en sluit aan bij de vraag vanuit de autopoetsbranche. Tevens wordt er aandacht besteed aan de werknemersvaardigheden en de sociale vaardigheden. Mobiclean is het mobiele leerwerktraject van Autoclean en poetst auto s op locatie, in opdracht van garage- en autopoetsbedrijven. Het doel is te wennen aan de bedrijfscultuur buiten Autoclean. Door opdrachtgericht werk te verrichten binnen een regulier bedrijf ervaren de deelnemers hoe het er op de arbeidsmarkt aan toe gaat. Mobiclean verzorgt het vervoer van de deelnemers naar de betreffende locatie en beschikt over professionele poetsmachines en poetsmiddelen. Er is altijd een werkbegeleider van Autoclean die de deelnemers begeleidt op locatie. Opleidingsaanbod Autopoetser Dit is een door de autopoetsbranche geaccepteerd certificaat. Er is veel vraag naar gediplomeerde autopoetsers. Wanneer de deelnemer het traject succesvol heeft doorlopen, bestaat er de mogelijkheid om via een stageplek een arbeidscontract te bemachtigen in de autopoetsbranche. -12-

14 5.2 Dienstverlening t Tuindorp Horeca t Tuindorp is een authentiek Restaurant en Bed & Breakfast, waar deelnemers worden opgeleid voor een baan binnen de Horecabranche. Het doel van het traject is het aanleren van praktische vaardigheden binnen een professionele setting. Naast consumptieve vakkennis zijn ook sociale vaardigheden en een juiste werkhouding onderdeel van het programma. Het Hotel biedt mogelijkheden om deelnemers te trainen voor een potentiële baan in de facilitaire dienstverlening en/of zorgsector. Door een interne praktijkgerichte training en een intern Horecaprogramma worden deelnemers voorbereid op arbeid binnen de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast worden theoretische vakken aangeboden. Opleidingsaanbod Horeca-assistent (niveau 1 ROC) De opleiding Basiskok of Gastheer/vrouw (niveau 2 ROC) Commis de Cuisine en Commis de Service. Dit is een schakelniveau tussen niveau 1 en 2 Keukenmedewerker (KPC) Met de opleiding Horeca-assistent kunnen deelnemers als medewerker in de keuken en/of de bediening aan de slag. Na het behalen van dit diploma kunnen deelnemers verder studeren op niveau 2 bij De Kapstok of het ROC. De Commis opleidingen zijn een schakelniveau van niveau 1 naar 2. De niveau 2 opleiding kan gevolgd worden bij De Kapstok of op het ROC volgen. Met dit diploma is er de mogelijkheid in een eenvoudig Horecabedrijf zelfstandig aan het werk te gaan. Na het behalen van de KPC opleiding, kan een deelnemer bijvoorbeeld als medewerker in een eenvoudig restaurant of cafetaria aan de slag. Lestijden Ochtenddienst Avonddienst Maandag 9.00 uur uur Maandag uur uur Dinsdag 9.00 uur uur Dinsdag uur uur Woensdag 9.00 uur uur Woensdag uur uur Donderdag 9.00 uur uur Donderdag uur uur Vrijdag 9.00 uur uur Vrijdag uur uur Zorg Bij leerwerktraject Zorg worden deelnemers opgeleid tot Zorghulp, een opleiding op niveau 1 van het beroepsonderwijs. De lessen vinden plaats in de vorm van praktijklessen in hotel t Tuindorp. Er wordt veel aandacht besteed aan algemene sociale vaardigheden. Daarnaast staat de zorg voor jezelf en de ander centraal. Met de ander wordt natuurlijk bedoeld diegene die je straks in je werk tegen kunt komen, zoals ouderen, gehandicapten, kinderen of baby's. Opleidingsaanbod Werken in de zorg (KPC) Zorghulp (niveau 1 ROC) Helpende welzijn of verzorging (niveau 2 ROC) Facilitair (KPC) Nagelstylist(e) Zowel de praktijkgerichte lessituaties als het examen wordt in samenwerking met het ROC gedaan. Na het examen kunnen deelnemers een baan krijgen in de zorgsector. Dit werk bestaat uit het uitvoeren van huishoudelijke taken en het begeleiden van mensen bij hun alledaagse bezigheden. Dit kan in de eigen woonomgeving zijn, maar ook in een instelling. -13-

15 Na het behalen van de opleiding Zorghulp is er ook de mogelijkheid om door te stromen naar een niveau 2 opleiding binnen het ROC. De meest aansluitende opleiding is Helpende welzijn. Lestijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 9.00 uur uur 9.00 uur uur 9.00 uur uur 9.00 uur uur 9.00 uur uur De Bakkerij De Bakkerij leidt deelnemers op tot assistent-bakker niveau 1, waarbij de diplomering wordt verzorgd in samenwerking met het ROC. Dagelijks bereiden de deelnemers onder deskundige begeleiding, diverse brood- en banket producten voor de verkoop. Er is voor klanten keuze uit een ruim assortiment met onder andere diverse broodsoorten, taarten en gebak. De Bakkerij is een kleine locatie waar dagelijks maximaal 4 deelnemers leren en werken en er is sprake van een reële praktijksituatie waar beroepshouding, motivatie en hygiëne een zeer belangrijke rol spelen. Tijdens het werk is er binnen deze setting ook veel aandacht voor elkaar. Naast vakkennis en algemeen vormende vakken zijn ook sociale vaardigheden en een juiste werkhouding onderdeel van het programma. Opleidingsaanbod Assistent-bakker (niveau 1 ROC) Na het behalen van het diploma is er de mogelijkheid om te gaan werken bij een bakker. Ook is er doorstroom mogelijk naar de niveau 2 opleiding van het ROC. Lestijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.45 uur uur 8.45 uur uur 8.45 uur uur 8.45 uur uur 8.45 uur uur De Stijgbeugel Bij De Stijgbeugel worden deelnemers opgeleid tot paardenverzorger (groom). In dit traject kunnen jongeren praktische en sociale vaardigheden aanleren binnen een professionele setting. Het betreft een branche gerichte opleiding, die nauw aansluit bij de opleiding paardenverzorging van het AOC. Eventuele doorstroom richting AOC wordt hierdoor vereenvoudigd. Door gebruik te maken van het therapeutische effect dat paarden hebben op onze jongeren, creëren we voor hen extra mogelijkheden om een plek in de maatschappij te verwerven. Naast arbeidstraining en scholing wordt er tijdens het werken met paarden een groot beroep gedaan op sociale vaardigheden, de frustratietolerantie en het doorzettingsvermogen. Ook is er veel aandacht voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de deelnemers. De mogelijkheid bestaat om persoonlijke problemen, op een ontspannen manier tijdens het werken met paarden, te bespreken. Aan het leren samenwerken wordt veel aandacht -14-

16 besteed. Naast het sociale aspect hiervan, is dit ook van belang voor de veiligheid. Daarnaast wordt er een individueel theorietraject gevolgd, met naast het vak paardenverzorging ook Nederlands, Engels en wiskunde. Elke deelnemer bouwt een eigen portfolio op met bewijsmateriaal van zijn of haar capaciteiten en ontwikkelingen. Opleidingsaanbod Er worden op drie niveaus praktijkcertificaten van De Kapstok aangeboden: Groom Basis Groom Lichtgevorderd Groom Gevorderd Daarnaast is er de mogelijkheid om theoriecertificaten te behalen: Het Handboek voor de Stalmeester (theorie van het AOC) Nederlands (IVIO) Engels (IVIO) Rekenen/wiskunde (IVIO) Lestijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.45 uur uur 8.45 uur uur 8.45 uur uur 8.45 uur uur 8.45 uur uur Erve Olde Meule Bij Erve Olde Meule zijn deelnemers gedurende 5 dagen per week bezig met onderhoud van het erf en het verzorgen van dieren. De leerwerkboerderij is er voor kinderen en jongeren die affiniteit hebben met het buitenleven en/of baat hebben bij de kleinschaligheid van de boerenhuiskamer sfeer. De boerderij biedt plek aan drie doelgroepen. De eerste doelgroep is de groep kinderen en jongeren vanaf 10 jaar die veel problemen hebben in de onderwijssituatie (theorie en/of praktijk). Het zijn de deelnemers die ondanks intensieve begeleiding in lessituaties te veel aandacht blijven vragen. Zij hebben vaak een zeer intensieve hulpvraag. De tweede doelgroep is de groep jongeren die de opleiding Werken met dieren van het KPC wil volgen of een IVIO diploma wil halen voor de vakken Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde en/of natuur. De derde doelgroep bestaat uit jongeren die aangewezen zijn op arbeidsmatige dagbesteding. Het leerwerktraject is vooral gericht op deelnemers met een ASS of andere psychiatrische stoornissen. De activiteiten die op het programma staan worden voor iedere jongere individueel bepaald. Dit betekent niet dat groepsactiviteiten uitgesloten zijn. De activiteiten die worden aangeboden zijn: Dierenverzorging Tuinonderhoud Natuuronderhoud Agrarische werkzaamheden Werken in de kleine werkplaats Schoonmaakwerkzaamheden Theorie Zelfstandigheidtraining -15-

17 Tijdens het werken met dieren wordt er een groot beroep gedaan op de praktische en sociale vaardigheden, de frustratietolerantie en het doorzettingsvermogen. Ook is er veel aandacht voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de deelnemers. Aan het leren samenwerken wordt veel aandacht besteed. Deelnemers van Erve Olde Meule mogen niet zelfstandig werkzaamheden verrichten met de dieren. De leerkracht is hierbij altijd aanwezig. Er wordt ook aandacht besteed aan algemeen vormende vakken zoals Nederlands, vreemde talen en wiskunde. Deze vakken worden geëxamineerd op verschillende niveaus. Opleidingsaanbod Dierverzorging (niveau 2) VCA Het leerwerktraject begeleidt de jongere naar een geschikt toekomstperspectief. De meest voorkomende mogelijkheden zijn; terugkeer naar het onderwijs, een Dagactiviteiten Centrum (DAC), een Sociale Werkvoorziening, een zorgboerderij en een zeer beschermde werkplek op de reguliere arbeidsmarkt met een Wajong-uitkering. Lestijden Maandag 8.45 uur uur Donderdag uur Dinsdag 8.45 uur uur Vrijdag uur Woensdag 8.45 uur uur 5.3 MOTA MOTA is een leerwerktraject van De Kapstok voor jongeren met psychiatrische stoornissen en is met name gericht op jongeren met een autisme spectrum stoornis. Omdat de gangbare beroepskeuzetesten voor mensen met een autisme spectrum stoornis niet geschikt zijn om tot een passende beroepskeuze te komen, biedt MOTA haar deelnemers mogelijkheden om binnen de eigen voorziening op een praktische wijze kennis te maken met een breed scala aan beroepsrichtingen. Naast deze hulp bij beroepskeuze is het opdoen van werkervaring, het verbeteren van de sociale vaardigheden en het verwerven van werknemersvaardigheden een belangrijk doel van het leerwerktraject. MOTA biedt ook de mogelijkheid scholing te volgen op MBO niveau 1 en 2, door middel van een individueel leertraject binnen de bedrijfsmatige werkomgeving. Het uiteindelijke doel is realisatie van doorstroming naar een duurzame geschikte arbeidsplaats en/of opleidingsplaats. Kennis maken met beroepsrichtingen en het opleiden gebeurt waar mogelijk in een bedrijfsmatige werkomgeving. Op diverse afdelingen van MOTA worden daarom ook opdrachten voor derden verricht: De grafische afdeling verzorgt op professionele wijze klein drukwerk. De cateringafdeling biedt zowel luxe lunches als het cateren van recepties en feesten. De afdeling autotechniek verricht banden, uitlaat en remservice en biedt in samenwerking met een bedrijfsrelatie de APK aan particulieren en bedrijven. De afdeling elektrotechniek verricht installatiewerkzaamheden op locatie. De groenafdeling van MOTA voert werkzaamheden bij particulieren, bedrijven en gemeentes uit in tuinen en plantsoenen en verricht in de wintermaanden onderhoud aan bospercelen. Op de houtafdeling worden werkzaamheden verricht in opdracht van bedrijven. Ook vervaardigt deze afdeling voor onze eigen webwinkel steigerhouten meubelen. De afdelingen grafisch, hout en elektro zijn erkend leerbedrijf. -16-

18 Opleidingsaanbod MOTA biedt onder andere trainingsmogelijkheden in de sectoren metaal, elektrotechniek, hout, logistiek, inpakwerk, montage, ICT, webdesign, grafisch, catering, zorg, facilitair, administratie en groenvoorziening. Lestijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.45 uur uur 8.45 uur uur 8.45 uur uur 8.45 uur uur 8.45 uur uur 5.4 De Opstap De Opstap kent 4 trajecten Arbeidstraining Testen Trajectbegeleiding Jobcoaching Arbeidstraining Tijdens de arbeidstraining worden assessments en trainingen uitgevoerd door middel van testen, observaties en interviews, persoonlijke coaching, advisering en ondersteuning, sollicitatie- en sociale vaardigheidstrainingen, praktische werkzaamheden op het gebied van inpak en montage, schoonmaak en wasserij. De Opstap formuleert een trajectplan in afstemming met de deelnemer en in samenwerking met de plaatsende instantie. Het trajectplan moet uiteindelijk leiden tot een opleidingstraject, plaatsing op de arbeidsmarkt of uitstroom naar een zorgtraject. Testen Om een volledig beeld te krijgen van een deelnemer biedt de Opstap de mogelijkheid tot het afnemen van testen. - Capaciteitentest - Persoonlijkheidsonderzoek - Beroepen-interessetest Trajectbegeleiding Onder trajectbegeleiding verstaan we het realiseren van arbeidsintegratie van moeilijk bemiddelbare jongeren. Dit gebeurt door het verwerven en behouden van stage-, opleidings en arbeidsplaatsen en het aanbieden van professionele stagebegeleiding met als uiteindelijk resultaat het vinden van een geschikte arbeidsplek. Bij aanmelding moet de deelnemer aan een paar basisvaardigheden voldoen zoals: op tijd komen, voldoende beleefd zijn en afspraken nakomen. Plaatsing bij bedrijven geschiedt daarbij in fases: 1) Een intern traject ofwel een oriënterende fase met 1 à 2 dagen stage. 2) Een extern traject ofwel een beroeps/opleidingsgerichte fase met 3 dagen stage. 3) Een arbeidsinpassing ofwel een plaatsingsfase met 4 dagen stage. 4) Plaatsing en nazorg. Na plaatsing neemt de jobcoach afhankelijk van de soort begeleiding indien dat wenselijk is de begeleiding van de trajectbegeleider over, de nazorg duurt minimaal 2 jaar. -17-

19 Jobcoaching De jobcoach begeleidt de deelnemer, indien wenselijk, wanneer deze een arbeidsovereenkomst heeft gekregen. Hij begeleidt de deelnemer op de werkplek, praat met collega s en leidinggevenden en zorgt voor de sociale context van de werknemer. Kortom; de jobcoach zorgt met name door zijn interventies voor baanbehoud van de deelnemer. Lestijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 9.00 uur uur 9.00 uur uur 9.00 uur uur 9.00 uur uur 9.00 uur uur De Werkplaats Productie en assemblage Bij de Werkplaats kunnen jongeren in een gestructureerde arbeidssituatie de nodige werkervaring opdoen. Hierbij bieden we zowel de mogelijkheid aan tot arbeidstraining als tot arbeidsmatige dagbesteding. De deelnemers kunnen na verloop van tijd uitstromen richting verdere scholing of naar een geschikte werkplek buiten de Werkplaats. Belangrijk bij het bereiken van de doelen is het aanleren van een goede arbeidshouding. Vaak zijn onze deelnemers, bij de juiste begeleiding, uitstekend in staat een goede arbeidsprestatie neer te zetten; ook zelfstandig werk vormt in dat geval vaak geen probleem. Voorop staat dat we elke individuele deelnemer nauwkeurig screenen, observeren en begeleiden om te zien welke mogelijkheden hij of zij in huis heeft. De Werkplaats verzorgt, naast de arbeidsvaardigheidstraining, cursussen die onze deelnemers sociaal weerbaar en zelfredzaam maken. Zo krijgen moeilijk bemiddelbare jongeren een nieuw perspectief op een echte arbeidsplaats binnen onze maatschappij. De Werkplaats is een leerwerktraject van de Kapstok waarin, naast de deelnemers van de Kapstok, ruimte is voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking van Attendiz scholen als VSO de Huifkar, OCR het Roessingh en VSO het Maatman. De werkzaamheden van de Werkplaats richten zich voornamelijk op productie, assemblage, inpakwerk, verzorgen van mailingen, recycling en het schoonmaken van de Grolsch Veste. Lestijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 9.00 uur uur 9.00 uur uur 9.00 uur uur 9.00 uur uur 9.00 uur uur De Catering De Kapstok Catering is een onderdeel van De Werkplaats. De Catering richt zich vooral op de cateringwerkzaamheden zoals die zich voordoen in de cateringbranche. De catering onderscheidt zich van de gewone horeca doordat de werktijden voornamelijk op doordeweekse dagen van 9.00 tot uur zijn. De nadruk binnen dit traject wordt gelegd op de kennis van de HACCP. Deze kennis is een belangrijke must in de voedselvoorbereidende en bereidende sector. De praktijklessen worden gegeven in de vorm van het bereiden van luxe broodjes, hapjes en buffetten. Deze worden dagelijks bereid en vervolgens gedistribueerd bij diverse instellingen en bedrijven. (zie openingstijden) -18-

20 Het doel van dit traject is het aanleren van praktische vaardigheden binnen een professionele setting. Naast consumptieve vakkennis zijn ook sociale vaardigheden en een juiste werkhouding onderdeel van het programma. Dit moet leiden tot een goede aansluiting en eventuele plaatsing binnen de arbeidsmarkt. Er is ook de mogelijkheid om door te stromen richting verdere scholing. 5.5 De Helling De Helling te Enschede is een nieuw leerwerktraject van De Kapstok (2013). De ligging aan de haven is uniek en natuurlijk noodzakelijk i.v.m. het hellen van de schepen. Via de hellingbaan worden schepen op de wal getrokken en komen dan in de hal te liggen voor onderhoud. Daarmee is meteen duidelijk wat we doen op De Helling. Lassen en schilderen, onderhoud en reparatie van scheepsmotoren. We werken nauw samen met De Basis in Oldenzaal en met Autoclean in Hengelo. De Basis verzorgt de opleiding metaal voor de leerlingen van De Helling. De leerlingen die hun lasdiploma hebben gehaald, gaan terug naar De Helling om het geleerde in praktijk te brengen. Natuurlijk wordt er aandacht besteed aan de veiligheid. De VCA opleiding zal ook op De Basis plaatsvinden. Naast de werkzaamheden aan schepen voeren we ook allerlei opdrachten op metaalgebied uit voor particulieren en bedrijven. Tevens maken we in opdracht de haven schoon. We beschikken over een eigen boot die gebruikt kan worden voor een tochtje door het havengebied. Samen met de catering van De Kapstok kan er iets leuks gecreëerd worden. Ook kan er met sloepen geroeid worden. I.c.m. andere activiteiten kan dat als onderdeel van teambuilding een goede mogelijkheid zijn. De leerlingen zorgen ervoor dat alles tiptop klaarstaat. Op de vestiging van De Werkplaats (ook Kapstok) kunnen onze leerlingen hun vorkheftruck rijbewijs halen. Dat is voor ons project belangrijk. De heftruck wordt dagelijks gebruikt. Werkzaamheden op houtgebied worden door De Werkplaats uitgevoerd. De leerlingen van Autoclean komen naar De Helling om schepen schoon te maken en te poetsen. Op deze manier hebben we een goede samenwerking met andere werkplaatsen van De Kapstok. Naast vaardigheden op metaalgebied dienen de omgang met klanten en de verzorging van het terrein, waar schepen een winterligplaats hebben, aandacht te krijgen. Sociale vaardigheden zijn een must omdat er veel klanten op De helling komen. Opleiding, arbeidstraining, werkhouding, sociale vaardigheden: voor een goede vaart in het leven. 5.6 Melkveebedrij Kuks Melkveebedrijf Kuks is een samenwerkingsverband met het agrarisch bedrijf van de familie Kuks (Nutter /Ootmarsum) en de Kapstok Leerwerktrajecten. We bieden de deelnemers een praktische opleiding richting de agrarische/groene arbeidsmarkt (Medewerker boerderij), welke bestaat uit het leren en uitvoeren van alle werkzaamheden op en om de boerderij. In combinatie met een theoretische ondergrond kan de deelnemer certificaten behalen. Elke deelnemer bouwt een eigen portfolio. Melkveebedrijf Kuks is een door Aequor gecertificeerd leerwerk bedrijf. Een gecertificeerd leerbedrijf staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding. Naast arbeidstraining en scholing wordt er tijdens het werken een groot beroep gedaan op sociale vaardigheden en doorzettingsvermogen. Ook is er veel aandacht voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de deelnemers. De mogelijkheid bestaat om persoonlijke problemen, op een ontspannen manier tijdens het werken te bespreken. Beoogd resultaat voor de jongere: De opleiding medewerker boerderij zal bijdragen aan de instroom van jongeren in het boerenbedrijf. Het behalen van certificaten. -19-

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

D e O m s l a g. Geesje van Slochteren. Leon Bosch. Remy van Kasteren. Luc Sluijsmans

D e O m s l a g. Geesje van Slochteren. Leon Bosch. Remy van Kasteren. Luc Sluijsmans D e O m s l a g Geesje van Slochteren Leon Bosch Remy van Kasteren Luc Sluijsmans D e O m s l a g Concept & Vormgeving: Fresh Creative Concepts Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A: Terreinverkenning werken

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Werk in zicht. Ondersteunende diensten en producten voor PrO en VSO

Werk in zicht. Ondersteunende diensten en producten voor PrO en VSO Werk in zicht Ondersteunende diensten en producten voor PrO en VSO s-hertogenbosch, KPC Groep 2007 Colofon Deze gids is tot stand gekomen in opdracht van Werknemer in Opleiding Samenstelling Maria Voets,

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie