Informatiebrochure. Maatwerk rekenen. Een remediërend rekenprogramma voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Malmberg, s-hertogenbosch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure. Maatwerk rekenen. Een remediërend rekenprogramma voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Malmberg, s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Maatwerk rekenen Een remediërend rekenprogramma voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs Malmberg, s-hertogenbosch

2 Inhoud Voorwoord 3 1 Doelgroep en uitgangspunten 4 2 Relatie met De wereld in getallen en Pluspunt 5 3 Materialen 6 4 Werkwijze 7 5 Het computerprogramma 8 6 De map 11 7 Veelgestelde vragen 12 8 Meer informatie 12 2 Maatwerk rekenen Informatiebrochure

3 Voorwoord In de afgelopen twintig jaar is Remelka een begrip geworden in het rekenonderwijs. Ruim 6000 scholen maken gebruik van dit remediërende rekenprogramma voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. De laatste jaren komt, als gevolg van inhoudelijke en didactische veranderingen, vanuit de scholen steeds meer de vraag om aanpassing, actualisering en verbetering van het programma. Op basis van die vraag is eerst bij de gebruikers onderzoek verricht naar de precieze wensen tot verbetering. Vervolgens is gestart met de conceptontwikkeling van een nieuw programma met de titel Maatwerk rekenen, dat we met enige trots als opvolger van Remelka presenteren. In het nieuwe concept is uitgegaan van de sterke punten van Remelka. Op verzoek van vele gebruikers zijn er nu structureel mogelijkheden opgenomen voor het herhalen van voorgaande leerstof. Daarnaast vindt de leerkracht in het bijbehorende computerprogramma meer ondersteuning op het gebied van diagnosticering, toetsing en registratie. Daarmee is Maatwerk rekenen een multimediaal programma geworden. In het basisonderwijs kan het ingezet worden bij kinderen die achterblijven in de elementaire rekenvaardigheden en de toepassingsgebieden. Voor het speciaal onderwijs is het een compleet dekkend rekenprogramma, waarbij de kinderen met specifieke ondersteuning en in hun eigen tempo het rekenprogramma van het basisonderwijs kunnen doorlopen. Wij zijn verheugd dat u zich wilt oriënteren op Maatwerk rekenen. De methode blijkt een groot succes te zijn, inmiddels werken er meer dan 3000 scholen mee. We zijn ervan overtuigd dat deze kennismaking ook u zal overtuigen van de kwaliteiten van dit remediërende programma. Namens de auteurs Loek Erich, Frans van Galen, Sjoerd Huitema en Peter Man en namens de projectgroep van Malmberg, Peter Sonnenberg, uitgever Maatwerk rekenen Informatiebrochure 3

4 1 Doelgroep en uitgangspunten Maatwerk rekenen is samengesteld voor kinderen die op een of andere wijze moeilijkheden ondervinden met het rekenen. Deze kinderen hebben meer hulp nodig dan een reguliere basisschoolmethode rekenenwiskunde kan bieden. Bij kinderen op de basisschool gaat het doorgaans om moeilijkheden die betrekking hebben op onderdelen van de rekenleerstof. Bij kinderen van het speciaal onderwijs betreffen de problemen vaak het totale programma. Maatwerk rekenen biedt een minimumprogramma dat aansluit op vervolgonderwijs in bovenbouwdelen. Daarbij is vooral ook naar praktische toepassingen gekeken. Kinderen met moeilijkheden bij rekenen-wiskunde blijken vaak elementaire vaardigheden niet voldoende te beheersen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de oriëntatie in de getallenstructuur en de hoofdbewerkingen. Maatwerk rekenen besteedt daarom aan deze onderdelen veel aandacht. Door de vergroting van de zorgbreedte in het basisonderwijs is de behoefte aan aanvullend materiaal steeds groter geworden. Dit geldt zeker voor het rekenwiskundeonderwijs. Uitgangspunten Maatwerk rekenen is speciaal gemaakt voor kinderen die problemen ondervinden bij het leren rekenen. Daarbij hanteert Maatwerk rekenen de volgende uitgangspunten: kleine leerstappen en een duidelijke systematische opbouw; het handelen staat in eerste instantie centraal; uitgaan van herkenbare contexten; het verwoorden is een belangrijk hulpmiddel; via voorstellen komen tot mentaal rekenen; het gebruik van een beperkt aantal modellen en schema s; veel aandacht voor het inzicht in de structuur van de getallen; de sturende, begeleidende en ondersteunende rol van de leerkracht; werken in groepjes, maar ook individueel onderwijs. Op deze wijze wil Maatwerk rekenen de kinderen laten ervaren dat rekenen een leuk vak is dat in de alledaagse praktijk ook zinvol is. Vanuit deze motivatie moet het kind dan ook een zo hoog mogelijk niveau van basiskennis en rekenvaardigheid kunnen bereiken op basis van inzicht. 2 Hoeveel mensen zitten er in de bus? Schrijf het getal in de bus Een opgave met het busmodel (uit de map van Maatwerk rekenen oranje) 4 Maatwerk rekenen Informatiebrochure

5 2 Relatie met De wereld in getallen en Pluspunt Kinderen die uitvallen op het minimumprogramma van De wereld in getallen of Pluspunt kunnen met Maatwerk rekenen begeleid worden. Daarbij onderscheiden we de volgende stappen: 1 signalering door middel van observatie tijdens de rekenles en analyse van de toetsen in De wereld in getallen of Pluspunt, hierbij rekening houdend met de aangegeven minimumdoelen; 2 diagnose met behulp van de toetsen uit Maatwerk rekenen en de bijbehorende diagnostische gesprekken; 3 begeleiding met behulp van de oefeningen in Maatwerk rekenen, middels de werkbladen en/of het computerprogramma; 4 evaluatie met behulp van de toetsen uit Maatwerk rekenen en/of de toetsen van het minimumprogramma van De wereld in getallen of Pluspunt. Maatwerk rekenen instaptoets toetsblad 1a 1 Tellen met sprongen. Tel verder met sprongen van 1: Tel terug met sprongen van 1: Tel terug met sprongen van 10: Tel verder met sprongen van 10: Getallenlijnen en dieren. Waar ligt het getal ongeveer? Trek een lijn Welk getal hoort bij het dier? Schrijf het erin. Kies uit: Zet de kaartjes op volgorde: van lage naar hoge prijzen Bij de derde versie van De wereld in getallen zijn verwijzingen naar Remelka en Maatwerk rekenen opgenomen in de handleiding. De verwijzingen vinden plaats per blok op taakniveau. In de tweede versie van Pluspunt staan ook verwijzingen naar Remelka. De gebruikers van deze tweede versie ontvangen aanvullingen voor de handleidingen met daarin verwijzingen vanuit Pluspunt naar Maatwerk rekenen. Deze zijn verzameld in een apart katern, waarmee de huidige pagina s eenvoudig vervangen kunnen worden. Ook voor nieuwe delen van Maatwerk rekenen zullen de verwijzigingen op deze manier naar de gebruikers van De wereld in getallen en Pluspunt verstuurd worden. Uiteraard kan Maatwerk rekenen ook worden ingezet bij een andere reguliere reken-wiskundemethode Onderdeel 3: Oriëntatie en bewerkingen t/m 1000 Malmberg s-hertogenbosch 491 Toets uit de map Maatwerk rekenen blauw onderdeel 3 Bijbehorende toets uit het computerprogramma Maatwerk rekenen Informatiebrochure 5

6 3 Materialen Samenstelling Maatwerk rekenen zal bestaan uit 5 delen, die gefaseerd zullen gaan verschijnen. Elk deel wordt met een kleur aangeduid. Als Maatwerk rekenen compleet is, is het de opvolger voor geheel Remelka. Elk deel van Maatwerk rekenen bestaat uit een map en een computerprogramma. U kunt kiezen tussen het gebruik van oefeningen op werkbladen uit de map, oefeningen uit het computerprogramma of een combinatie van beide. Elk deel bevat meerdere onderdelen uit de leerstof rekenen. De verschillende delen van Maatwerk rekenen Maatwerk rekenen groen Oriëntatie in de getallen t/m 10 Optellen en aftrekken t/m 10 Oriëntatie en bewerkingen tussen 10 en 20 Maatwerk rekenen groen vervangt serie 1 van Remelka. Maatwerk rekenen oranje Oriëntatie in de getallen t/m 100 Optellen en aftrekken over het eerste tiental Optellen en aftrekken t/m 100 Oranje vervangt de onderdelen A6 en A7 (deel 1 en 2) van serie 2 van het bestaande Remelka-programma. Bij Optellen en aftrekken over het eerste tiental is een speciaal hulpmiddel ontwikkeld: het geldlaatje (zie rechterkolom). Maatwerk rekenen blauw Vermenigvuldigen Delen Oriëntatie en bewerkingen in de getallen t/m 1000 Blauw vervangt de onderdelen A7 (deel 3 en 4) en A8 van serie 2 van Remelka. Maatwerk rekenen rood Getallen en bewerkingen 1 en 2 Kolomsgewijs rekenen, grote getallen Rekenmachine, kommagetallen en geldrekenen Maatwerk rekenen geel Breuken en procenten Tijden en meten De delen Rood en Geel vervangen serie 4 en 5 van Remelka. Het geldlaatje Bij het onderdeel Optellen en aftrekken over het eerste tiental in Maatwerk rekenen oranje is een speciaal hulpmiddel ontwikkeld: het geldlaatje. geldlaatje Het biedt ondersteuning bij het overschrijden van het eerste tiental. Er wordt uitgegaan van een gestructureerde hoeveelheid van 20 euro (munten van 1 euro), geordend in 4 groepen van 5. Anders dan bij het rekenrek worden alle groepen achter elkaar geplaatst. Dit sluit direct aan bij de gekozen oplossingsmethode in Maatwerk rekenen, namelijk rekenen via de 10. Licentie Maatwerk rekenen is een methode waarvan het computerprogramma en de map onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maatwerk rekenen wordt in licentie uitgegeven, net als alle nieuwe computerprogramma s van Malmberg. Dit betekent dat uw school voor de aanschaf ervan gebruik kan maken van het jaarlijkse ICT-budget. Voor meer informatie over prijzen, kunt u bellen met (073) of mailen met Kijk ook op Maatwerk rekenen Informatiebrochure

7 4 Werkwijze Instaptoets en diagnostisch gesprek Als een kind met een bepaald rekenonderwerp moeilijkheden heeft, laat u het kind de instaptoets van het betreffende onderdeel maken. Dat kan een toets op papier zijn of een toets op de computer. Afhankelijk van het resultaat voert u vervolgens een diagnostisch gesprek. Aanwijzingen voor dat gesprek vindt u in de map en in het computerprogramma. Gebruikt u de toets op de computer, dan geeft de computer u suggesties voor het gesprek, die gebaseerd zijn op de toetsresultaten. Handelingsplan De instaptoets, samen met de uitkomst van het diagnostisch gesprek, maakt duidelijk waar het probleem van het kind zit. Ieder onderdeel in Maatwerk rekenen is opgebouwd uit blokken, en het handelingsplan bestaat uit een verwijzing naar een of meerdere blokken. U maakt het handelingsplan zelf op basis van de aanwijzingen in de map, of de computer maakt het voor u. Oefenen Het handelingsplan geeft nauwkeurig aan welke oefeningen het kind moet gaan maken. Daaraan voorafgaand geeft u de bijbehorende instructie. Vervolgens gaat het kind met u samen oefenen (begeleid oefenen) en daarna kan het zelf aan de slag (zelfstandig oefenen). Voor het zelfstandig oefenen kunt u weer kiezen tussen werkbladen uit de map of oefeningen uit het computerprogramma. Steeds komt dus de volgende aanpak terug: instructie begeleid oefenen zelfstandig oefenen Afsluitende toets Als het kind klaar is met de oefeningen van een bepaald onderdeel, kan de afsluitende toets worden afgenomen. Ook dan kan weer gekozen worden tussen een toets op de computer en een toets op papier. Mochten de resultaten van deze toets tegenvallen, dan vindt u in de map aanwijzingen voor extra instructie. Even herhalen Op verzoek van de gebruikers van Remelka wordt in Maatwerk rekenen aandacht besteed aan het onderhouden van vaardigheden die het kind inmiddels heeft verworven. Daarvoor is bij al het rekenwerk Even herhalen opgenomen, zowel in het computerprogramma als in de werkbladen. Bij de werkbladen gaat het steeds om de eerste opgave van een blad, en bij het computerprogramma om de oefeningen die het kind gedurende vijf minuten moet maken voordat het met de eigenlijke oefeningen kan beginnen. Leerlingvolgsysteem In het leerkrachtgedeelte van het computerprogramma kunt u, eventueel per groep, leerlingen invoeren. Per kind worden de resultaten van de gemaakte oefeningen en de toetsen geregistreerd. Dit leerlingvolgsysteem neemt u hiermee veel administratief werk uit handen en maakt in de presentatie van de resultaten eventuele hiaten gemakkelijk zichtbaar. Op basis van de resultaten van een instaptoets en het bijbehorende diagnostisch gesprek geeft het leerlingvolgsysteem een advies voor een handelingsplan. Een handelingsplan kan bijvoorbeeld inhouden dat een kind naar een specifiek blok wordt verwezen. Zodra het kind dan met het computerprogramma aan de slag gaat, worden de bij dat blok behorende oefeningen geactiveerd. Maatwerk rekenen Informatiebrochure 7

8 5 Het computerprogramma Het computerprogramma omvat een leerlinggedeelte en een leerkrachtgedeelte. Het leerlinggedeelte is grotendeels een vervanging van de werkbladen uit de map. In de computerprogramma s van Maatwerk rekenen worden de onderdelen vertaald naar diverse landschappen. Dieren in de landschappen nemen het kind op een speelse manier mee naar de oefeningen die ze moeten maken. Als het dier slaapt (d.w.z. de ogen dicht heeft), hoeven de kinderen de oefening niet (meer) te maken. Is het dier wakker, dan kan het kind dit dier aanklikken en met de oefening beginnen. Samen met de feedback (in beeld en gesproken woord) die het kind krijgt, resulteren deze computeroefeningen in een leuke, interactieve manier van rekenen. Voor Even herhalen is er een fotoalbum opgenomen met foto s van dieren. Hier kunnen de kinderen oefeningen kiezen en maken. Wanneer ze de oefeningen gehaald hebben, komt het plaatje in het fotoalbum. Het leerkrachtgedeelte heeft enige overlap met de handleiding uit de map. Er zijn echter onderwerpen uit de map die niet terugkomen in het computerprogramma, zoals de instructie van lesstof en het geven van aanvullende instructie. Op andere punten heeft het computerprogramma een duidelijk meerwaarde ten opzichte van de map, zoals bij de automatische resultatenverwerking van oefeningen en toetsen. Het leerlinggedeelte Voor de leerlingen bevat het programma: Toetsen. In plaats van de toetsen uit de map kunnen de kinderen de toetsen op de computer maken. Bij elk onderdeel hoort zowel een instaptoets als een afsluitende toets. Oefeningen voor het Even herhalen. Deze activiteiten hebben als doel het bijhouden van de vaardigheden die het kind al beheerst. Oefeningen voor het zelfstandig werken. Het computerprogramma vervangt in dit geval de werkbladen van een blok. Het programma past op basis van de door het kind behaalde resultaten het niveau van de oefeningen aan. 8 Maatwerk rekenen Informatiebrochure

9 Volgorde van getallen (computeroefening bij onderdeel 1) Splitsen met ijsjes (computeroefening bij onderdeel 2) Erbij en eraf in geldcontext (computeroefening bij onderdeel 1) Sommen rond de 10 met geldlaatje (computeroefening bij onderdeel 2) Aanleren van de tafel van 5 (computeroefening bij onderdeel 1) Aanleren van deelsommen zonder rest (computeroefening bij onderdeel 2) Maatwerk rekenen Informatiebrochure 9

10 Leerkrachtgedeelte In het leerkrachtgedeelte kunt u groepen en daarna afzonderlijke leerlingen invoeren. Per kind worden de resultaten van de gemaakte oefeningen en de toetsen geregistreerd. Dit leerlingvolgsysteem neemt u daarmee veel administratief werk uit handen en maakt in de presentatie van de resultaten eventuele ontbrekende kennis gemakkelijk zichtbaar. Als een kind voor de eerste keer met Maatwerk rekenen op de computer werkt, kunt u met een toets het instapniveau bepalen. Het computerprogramma analyseert de resultaten van deze instaptoets en geeft, als de resultaten daar aanleiding toe geven, de leerkracht aanwijzingen voor een diagnostisch gesprek. Nadat de resultaten van het diagnostisch gesprek zijn ingevoerd, geeft het computerprogramma een advies voor een handelingsplan. Een handelingsplan kan bijvoorbeeld inhouden dat een kind naar een specifiek blok wordt verwezen. Het computerprogramma adviseert de leerkracht om het kind mondeling een instructie bij het blok te geven. Hierna kan het kind met de leerkracht begeleid sommen gaan oefenen. Tegelijkertijd heeft het computerprogramma de bij dat blok behorende oefeningen geactiveerd. Zodra de leerkracht het kind met het computerprogramma laat werken, starten de geactiveerde oefeningen: eerst enkele oefeningen van Even herhalen en daarna de nieuwe oefeningen van het blok. Het computerprogramma adviseert en activeert automatisch een leerroute aan de hand van de resultaten van de leerling. Het blijft voor een leerkracht echter altijd mogelijk om zelf te bepalen welke oefeningen en toetsen worden geactiveerd en/of worden geblokkeerd. Tabblad Toegang Tabblad Diagnostisch gesprek Tabblad Rapportage 10 Maatwerk rekenen Informatiebrochure

11 6 De map Elke map bevat meerdere onderdelen uit de leerstof rekenen. Elk van deze onderdelen bestaat uit: een handleiding werk- en toetsbladen antwoorden De oefeningen zijn bij elk onderdeel gegroepeerd in blokken. Deze opbouw in blokken komt terug bij handleiding, werkbladen en antwoorden. Handleiding In de handleiding treft u allereerst per onderdeel een korte beschrijving van de inhoud van dat onderdeel aan. Ook vindt u daar informatie over de opbouw van het onderdeel en over de gemaakte didactische keuzes. Tevens ziet u hier een overzicht van gebruikte modellen en materialen, alsmede een korte omschrijving van elk blok. Vervolgens wordt er per blok informatie gegeven. Hier leest u op welke manier u instructie kunt geven, hoe het begeleid oefenen kan verlopen en hoe eventuele extra instructie eruit kan zien. Deze informatie vindt u alleen in de map en niet in het computerprogramma. Werk- en toetsbladen Bij elk blok horen verschillende werkbladen. Met de oefeningen op de werkbladen kunnen de kinderen zelfstandig oefenen. Bij het tabblad met werkbladen bevinden zich ook bladen met toetsen en aanwijzingen voor de diagnostische gesprekken. Antwoorden Van alle werk- en toetsbladen zijn de antwoorden opgenomen. Maatwerk rekenen handleiding blok 6 Deze rekenmachine wordt door drie kinderen bediend: een van de kinderen gaat achter de doos zitten, de andere twee aan de zijkanten. U bepaalt welk getal steeds het tweede getal van de optelling moet zijn, bijvoorbeeld 4, en hangt dan een kaartje met + 4 aan de voorkant van de doos. De kinderen krijgen een aantal kaartjes. In het voorbeeld krijgt het kind links van de doos de kaartjes van 0 tot en met 6, en het kind achter de doos geeft u 11 kaartjes, met daarop de getallen 0 tot en met 10. Maatwerk rekenen blok 6 antwoorden Het kind aan de linkerkant stopt dan een kaartje in de gleuf, waarbij het getal goed zichtbaar is voor iedereen. Het kind achter de doos zoekt snel het bijbehorende antwoordkaartje en steekt dat door de rechter gleuf naar buiten. Het kind rechts van de doos pakt het kaartje aan en laat het zien aan de andere kinderen. Zodra het kind links van de doos zijn getalkaartje laat zien, gaan de overige kinderen ook zelf de Werkblad 53 Opgave 2 optelsom uitrekenen. Ze schrijven hun antwoord op een blaadje. Samen met de kinderen controleert = = = 10 u dan of de rekenmachine het goede antwoord heeft gegeven Verder zijn er verschillende antwoorden mogelijk Zelfstandig oefenen Werkblad Computerprogramma Spel In plaats van de werkbladen te maken, kunnen de kinderen ook met het computerprogramma werken. Bij dit blok horen oefening 6a (Ballonnen met optelsommen) en oefening 6b (Flitskaartjes met optelsommen) Werkblad 57 Werkblad 53 Bij elk bedrag kun je ook drie of meer snoepjes Oefenkaarten Zie de introductie. kopen. Maar die sommen staan hier niet. Werkblad 54 Werkblad 58 Dit werkblad is een vervolg op werkblad 53. Ook hier kunnen de kinderen weer snoep kopen, alleen Werkblad 54 is nu de notatievorm een paalsom. Op deze wijze wordt de samenhang tussen de splitsingen en de Oefenkaarten optelsommen nog eens extra onder de aandacht gebracht. De eerste opdracht (Wat kan ik kopen voor 5 cent?) doet u samen met de kinderen. Bij de nabespreking vraagt u bij elke splitsing welke optelsom daarbij hoort: bij de splitsing van 5 in 3 Werkblad 59 en 2 hoort de som = 5, enzovoort. Oefenkaarten Werkblad 55 Opgave 1 en 2: Bij deze opgaven worden de kinderen gestimuleerd om zelf sommen te bedenken. Levert dit nog problemen op, geef de kinderen dan de hint dat ze gebruik moeten maken van de Werkblad 60 splitsingen: 8 kan ik splitsen in 4 en 4, dus = Werkblad Dit spel met verliefde hartjes is speciaal bedoeld voor het automatiseren van de splitsingen van 10. Voordat u de kaartjes uitknipt (of laat uitknippen), kunt u het blad eerst nog op karton of stevig 7 7 papier plakken (en eventueel plastificeren). 5 5 Voor de spelregels: zie de beschrijving bij het begeleid oefenen. 9 9 Werkblad 57 en De oefenkaarten op deze werkbladen zijn bedoeld voor het systematisch inoefenen van de splitsingen van 6, 7, 8 en 9. Ze zijn ook heel geschikt voor korte oefenmomenten tussendoor. Werkblad Elke kaart moet worden uitgeknipt langs de stippellijn aan de buitenkant. Daarna moet de kaart 9 9 doormidden worden Opgave 1 Maatwerk gevouwen en rekenen kunnen de twee blok helften 6 tegen elkaar worden geplakt. werkblad Tot slot 55 moeten de kaarten aan de zijkant worden ingeknipt. Het oefenen gaat zo: het kind legt de vinger op een getal aan de zijkant, bijvoorbeeld op de 4 bij de Werkblad 61 kaart met de splitsingen van 6, zegt welk getal erbij hoort (2) en vouwt daarna het vakje met dit 1 maak groepjes. getal om om te zien of zijn antwoord klopt. Opgave samen 8 samen 9 samen 10 Werkblad Met dit werkblad kunnen de dubbelsommen worden geautomatiseerd. Elke kaart moet worden uitgeknipt en doormidden gevouwen, waarna de twee helften tegen elkaar 7 8 kunnen worden geplakt Onderdeel 2: Optellen en aftrekken t/m 10 Malmberg s-hertogenbosch Opgave Onderdeel 2: Optellen en aftrekken t/m 10 Malmberg s-hertogenbosch 312 Pagina s bij blok 6 van onderdeel 2 uit de map Groen: een werkblad, een antwoordenblad en een deel van de handleiding 2 maak sommen = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 10 Onderdeel 2: Optellen en aftrekken t/m 10 Malmberg s-hertogenbosch 247 Maatwerk rekenen Informatiebrochure 11

12 7 Veelgestelde vragen Maatwerk rekenen Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Maatwerk rekenen? Remediërend rekenmateriaal op leerstofdomein, kleine stappen Materiaal dat aansluit op elke rekenmethode van nu, maar met eenvoudige modellen en oplossingen Ondersteuning van leerkracht, makkelijk inzetbaar Waarom is Maatwerk rekenen voor kinderen zo interessant? De ICT is motiverend Keuze voor een oplossingsstrategie en het oefenen ervan Contexten sluiten aan op belevingswereld Wat is het grote verschil tussen Maatwerk rekenen en een andere remediërende methode? Maatwerk rekenen biedt remediëring op leerlijn i.p.v. gemengd Biedt ondersteuning bij toetsing en opstellen handelingsplan ICT-ondersteuning, neemt werk uit handen van de leerkracht Wat zijn praktische voordelen voor de leerkracht? Tijdbesparing bij toetsen Hulp bij opstellen handelingsplan Klaarzetten oefeningen ICT Aanreiken instructiemodellen Registratie vorderingen oefenen op de computer 8 Meer informatie Wij hopen dat u een goede eerste indruk hebt gekregen van Maatwerk rekenen. Om een nog beter inzicht te krijgen, kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden. Zichtzending Wanneer u een zichtzending aanvraagt van een bepaald deel Maatwerk rekenen, ontvangt u gratis een demo van het computerprogramma en een selectie pagina s uit de map. Hiermee kunt u een goed en representatief beeld van deze nieuwe methode krijgen. Een zichtzending kunt u aanvragen bij de afdeling Klantenservice: (073) of of via internet Ook voor informatie over prijzen en bestellingen kunt u terecht bij de afdeling Klantenservice en op de internetsite. Overige informatie Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting: (073) of U kunt ook kijken op 12 Maatwerk rekenen Informatiebrochure

Passende perspectieven met Maatwerk rekenen

Passende perspectieven met Maatwerk rekenen Maatwerk rekenen Passende perspectieven MALMBERG Passende perspectieven met Maatwerk rekenen Jiska van Hall en Bronja Versteeg 2013/2014 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 1 van 117 Maatwerk rekenen Passende

Nadere informatie

Titel Maatwerk rekenen. Vak/onderwerp rekenen/hoofdbewerkingen

Titel Maatwerk rekenen. Vak/onderwerp rekenen/hoofdbewerkingen Titel Maatwerk rekenen Vak/onderwerp rekenen/hoofdbewerkingen Hardware-eisen PC/AT minimaal 100 MHz, minimaal 32 Mb intern geheugen, 4 speed cd-romspeler, 8 bits geluidskaart (compatibel met SoundBlaster),

Nadere informatie

Rekenen op maat 3 is bedoeld voor groep 3 van het basisonderwijs en vergelijkbaar niveau van het speciaal basisonderwijs.

Rekenen op maat 3 is bedoeld voor groep 3 van het basisonderwijs en vergelijkbaar niveau van het speciaal basisonderwijs. REKENEN OP MAAT 3 Rekenen op maat 3 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

Wat is er allemaal aan software?

Wat is er allemaal aan software? Wat is er allemaal aan software? Wat is er allemaal aan software? Frans van Galen & Vincent Jonker Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht In dit artikel wordt beschreven hoe je als leerkracht op een

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

Diagnostisch rekenonderzoek

Diagnostisch rekenonderzoek Doel: Zicht krijgen op het niveau van tellen, kennis van cijfers en getalbegrip, vergelijken van hoeveelheden en bewerkingen tot 10 en tot 20 (splitsen, aanvullen, koppeling materiaal som en vv, sommen

Nadere informatie

DIDACTISCH GROEPSPLAN

DIDACTISCH GROEPSPLAN SBO De Boei DIDACTISCH GROEPSPLAN GROEP: Kof LEERKRACHT(EN): Anke Heijs/Margriet Wouda VAKGEBIED: Rekenen PERIODE: Jan.-juni Samenstelling van de groep: Stimulerende factoren: Belemmerde factoren: Beginsituatie:

Nadere informatie

Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3

Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3 Dat is duidelijk! Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3 Dit overstapdocument biedt per jaargroep (4 t/m 8) inzicht in de verschillen in de opbouw van de lesstof tussen de oude en

Nadere informatie

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3.

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Het rekenonderwijs van tegenwoordig ziet er anders uit dan vroeger. Dat komt omdat er nieuwe inzichten zijn over hoe kinderen het beste leren. Vroeger lag

Nadere informatie

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route Opdracht 1 Opdracht 1: het invoeren van een nieuwe leerling 1. U start het computerprogramma door te dubbelklikken op het symbool van Maatwerk rekenen - oranje op uw scherm. 2. U gaat naar het beheerdersgedeelte

Nadere informatie

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1 Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok Legenda kleuren Getalbegrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Verhoudingen Meten Meten Tijd Meten Geld Meetkunde Verbanden Legenda

Nadere informatie

Rekenen voor nieuwkomers met Kwint en Maatwerk rekenen

Rekenen voor nieuwkomers met Kwint en Maatwerk rekenen Rekenen voor nieuwkomers met Kwint en Maatwerk rekenen voor groep 3 tot en met 8 van het (speciaal) basisonderwijs Dineke de Groot Wim Hoogendijk Rekenen voor nieuwkomers met Kwint en Maatwerk rekenen

Nadere informatie

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F I Handleiding Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs Katern 1S en 1F Handleiding bij de katernen 1F en 1S 1 In 2010 hebben de referentieniveaus een wettelijk kader gekregen. Basisscholen moeten

Nadere informatie

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

REKENEN OP MAAT GROEP 4

REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 RICHT ZICH OP DE BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET REKEN-WISKUNDEONDERWIJS. ER WORDT NAUW AANGESLOTEN BIJ DE OEFENSTOF VAN DE VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Inhoud. Gebruikersbulletin 2 De wereld in getallen. Voorwoord. Schriftelijke toetsen in De wereld in getallen

Inhoud. Gebruikersbulletin 2 De wereld in getallen. Voorwoord. Schriftelijke toetsen in De wereld in getallen Inhoud Voorwoord 2 Schriftelijke toetsen in De wereld in getallen 3 Van de eerste versie naar de derde versie van De wereld in getallen: een gebruikerservaring 10 Gebruikersbulletin 2 De wereld in getallen

Nadere informatie

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 4a: Blok 1 - week 1 - optellen en aftrekken t/m 10 (3 getallen, 4 sommen) 5 + 4 = / 4 + 5 = 9 5 = / 9 4 = - getallen tot 100 Telrij oefenen met kralenstang

Nadere informatie

Ontwikkeld door: Bronja Versteeg (projectleider), Jolanda Jager en Martha de Vries. ISBN: 9076824274

Ontwikkeld door: Bronja Versteeg (projectleider), Jolanda Jager en Martha de Vries. ISBN: 9076824274 Ontwikkeld door: Bronja Versteeg (projectleider), Jolanda Jager en Martha de Vries. ISBN: 9076824274-2 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 3 INLEIDING 4 DOELEN 4 WERKWIJZE 4 BESCHRIJVING VAN DE LEERLIJNEN 6

Nadere informatie

Groepsplan voor rekenen

Groepsplan voor rekenen Groepsplan voor rekenen Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: wiskunde A - B wiskunde C wiskunde D-E TTR A-B TTR - C TTR D-E Verkorte instructie Verkorte instructie- Basis instructie Basis instructie

Nadere informatie

SPLITSEN handleiding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. het leren splitsen van de getallen: handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4

SPLITSEN handleiding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. het leren splitsen van de getallen: handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4 SPLITSEN handleiding het leren splitsen van de getallen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4 inleiding Dit is de handleiding bij vier oefenboeken voor het leren splitsen

Nadere informatie

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a)

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a) Analysewijzer M3 versie 2.0 (20-10-17) 2017 W.Danhof / P.Bandstra www.bareka.nl Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a) Aanwijzingen Aanbod Bao M3-E3 (fase 1a) Bij afnamemoment M3

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 7

LESSTOF. Rekenen op maat 7 LESSTOF Rekenen op maat 7 2 Lesstof Rekenen op maat 7 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 7 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Overstapdocument Pluspunt. Groep 4. Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie

Overstapdocument Pluspunt. Groep 4. Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie Overstapdocument Pluspunt Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie Deze overstapdocumenten bieden per jaargroep (4 t/m 8) inzicht in de verschillen in de opbouw van de lesstof

Nadere informatie

8000-4000=4000 900-600=300 90-90 =0 7-8= 1 tekort! 4000 + 300+0-1 = 4299

8000-4000=4000 900-600=300 90-90 =0 7-8= 1 tekort! 4000 + 300+0-1 = 4299 Rekenstrategieën Voor de basisbewerkingen optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen en voor het rekenen met breuken en rekenen met decimale getallen, wordt een overzicht gegeven van rekenstrategieën

Nadere informatie

Zwakke rekenaars sterk maken. Bijeenkomst monica wijers, ceciel borghouts Freudenthal Instituut

Zwakke rekenaars sterk maken. Bijeenkomst monica wijers, ceciel borghouts Freudenthal Instituut Zwakke rekenaars sterk maken Bijeenkomst 1 26-01-2011 monica wijers, ceciel borghouts Freudenthal Instituut Programma vandaag Inleiding en voorstellen Rekenen in mbo (kort) Wat is een zwakke rekenaar?

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 5

LESSTOF. Rekenen op maat 5 LESSTOF Rekenen op maat 5 2 Lesstof Rekenen op maat 5 Inhoud INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 5 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6.

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. Tafelplan 2015-2016 Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. 1 Groep 4 Doelen eind groep 4: - De kinderen hebben de tafel van 1, 10, 2, 4,

Nadere informatie

Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7

Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7 Rekenen op maat 7 Rekenen op maat 7 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

optellen 1 Doel: plaats bepalen op de getallenlijn 2 Doel: optellen met de rekentekens + en 3 Doel: optellen van concreet naar abstract Herhalen

optellen 1 Doel: plaats bepalen op de getallenlijn 2 Doel: optellen met de rekentekens + en 3 Doel: optellen van concreet naar abstract Herhalen 1 Basisstof t/m 10 Lesdoelen De kinderen: kunnen hoeveelheden t/m ; kunnen een optelsom met voorwerpen t/m in de abstracte vorm noteren; kunnen werken met de rekentekens en. Materialen Klassikaal: Per

Nadere informatie

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 3a: Blok 1 - week 1 - tellen van hoeveelheden tot - introductie van de getallenlijn tot en met - tellen t/m (ook rangtelwoorden) - erbij- en erafsituaties

Nadere informatie

DE WERELD IN GETALLEN DIGITAAL

DE WERELD IN GETALLEN DIGITAAL DE WERELD IN GETALLEN DIGITAAL Rekenen Groep 3 tot en met 8 De wereld in getallen Digitaal 1 lnhoud De methode Waarom De wereld in getallen Digitaal? 2 lnhoud en didactiek Zorgvuldige opbouw en beproefde

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

Automatiseren door splitsen

Automatiseren door splitsen Automatiseren door splitsen 0 Automatiseren door splitsen - Splitsen van + = = + = = = + = Automatiseren door splitsen - Splitsen van + = + = = = Als je de linkerkant weet, weet je de rechterkant ook.

Nadere informatie

Leren automatiseren met. Rekensprint. Rekensprint

Leren automatiseren met. Rekensprint. Rekensprint Leren automatiseren met Inspectierapport 2011 Scholen die tevreden zijn over aanbod automatiseren methode hebben significant lagere eindopbrengsten. Veel scholen scoren onvoldoende op de doorgaande lijn

Nadere informatie

Het onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen en delen? Zo doe je dat!

Het onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen en delen? Zo doe je dat! Het onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen en delen? Zo doe je dat! Mariska van der Vliet-de Keizer 10 december 2014 Doel van de bijeenkomst Een direct inzetbaar document om het vermenigvuldigen

Nadere informatie

De schrijfsleutel INFORMATIEBROCHURE

De schrijfsleutel INFORMATIEBROCHURE De schrijfsleutel INFORMATIEBROCHURE 1 Voorwoord 3 2 De schrijfsleutel in het kort 4 3 Kinderen leren tegelijkertijd lezen en schrijven 6 4 Kinderen ontwikkelen een goed handschrift 7 5 Direct aan de slag

Nadere informatie

Kijk na! Buiten spelen

Kijk na! Buiten spelen De wereld in getallen Lessuggestie groep Handleiding Omschrijving Werkbladen voor groep B. Ze sluiten aan bij de minimumtoets en projecttoets van blok 3. De kinderen oefenen: vermenigvuldigen, automatiseren

Nadere informatie

Alles over. Wereld in getallen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wereld in getallen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Analysewijzer M3 versie 2.0 (28-3-17) 2017 W.Danhof / P.Bandstra www.bareka.nl Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a) Aanwijzingen Aanbod Bao M3-E3 (fase 1a) Belangrijke signalen

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Alles telt Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Alles telt Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken

Nadere informatie

Getallen. 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn. 2 Doel: getallen invullen op het 60-veld. 3 Doel: 5-structuur aangeven.

Getallen. 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn. 2 Doel: getallen invullen op het 60-veld. 3 Doel: 5-structuur aangeven. 1 Getallen Basisstof getallenstructuur t/m 60 Lesdoelen De kinderen: kunnen tellen/doortellen t/m 60; kunnen de getallen in het 60-veld schrijven; kunnen werken met de begrippen 2 en meer en 2 en minder

Nadere informatie

Een onderzoek naar fouten die leerlingen maken bij het uitvoeren van een leertaak.

Een onderzoek naar fouten die leerlingen maken bij het uitvoeren van een leertaak. Programma overzicht Wat is een foutenanalyse? Doel foutenanalyse Voorwaarden Statistische & didactische analyse Diagnostisch gesprek Rekenen-wiskunde Taal Een onderzoek naar fouten die leerlingen maken

Nadere informatie

Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten

Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten Er is veel aandacht voor het verbeteren van basisvaardigheden rekenen. Terecht, want deze vaardigheden zijn onmisbaar voor het succes van kinderen in andere

Nadere informatie

Cursus Rekenspecialist. Amarantis tweede bijeenkomst 8 mei 2012 Monica Wijers

Cursus Rekenspecialist. Amarantis tweede bijeenkomst 8 mei 2012 Monica Wijers Cursus Rekenspecialist Amarantis tweede bijeenkomst 8 mei 2012 Monica Wijers Een rekenspelletje vooraf Canadees vermenigvuldigen De krant krant krant krant Doelen Kennismaking met huidige rekendidactiek

Nadere informatie

Toetsen en evalueren in het rekenonderwijs op de basisschool? Miniconferentie,26 maart 2013 Wilmad Kuiper Anneke Noteboom

Toetsen en evalueren in het rekenonderwijs op de basisschool? Miniconferentie,26 maart 2013 Wilmad Kuiper Anneke Noteboom Toetsen en evalueren in het rekenonderwijs op de basisschool? Miniconferentie,26 maart 2013 Wilmad Kuiper Anneke Noteboom Inhoud Toetsen en evalueren Rekenonderwijs anno 2013 Evaluatiemiddelen binnen rekenonderwijs

Nadere informatie

Routeboekje. bij Pluspunt. Groep 4 Blok 1. Van...

Routeboekje. bij Pluspunt. Groep 4 Blok 1. Van... Routeboekje bij Pluspunt Groep 4 Blok 1 Van... Groep 4 Blok 1 Les 1 Leerkrachtgebonden KB 4 1 1 Reken uit. Kun je het snel? maken KB 4 1 2 Kleur je antwoorden in maken naar keuze LB 4 2 1 Getallen in de

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iii Groep 3...1 Groep 4...17 Groep 5...35 Groep 6...51 Groep 7...69 Groep

Nadere informatie

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 5a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - Getallen tot en met 1000 - Tafels 0 t/m 6 en 10 - Herhalen strategieën - Herhalen hele, halve uren en kwartieren

Nadere informatie

Remediërende programma s en remediërende activiteiten

Remediërende programma s en remediërende activiteiten Remediërende programma s en remediërende activiteiten Remediërende programma s en remediërende activiteiten Johan Winnubst SBD De Zuid Vallei Nederland kent meerdere remediërende programma s. Dit artikel

Nadere informatie

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen.

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Criterium voor het gebruik van dit formulier kan zijn, dat de scores van de citotoets rekenen&wiskunde bij een

Nadere informatie

Brochure. Remediërend Rekenprogramma Breuken deel 1 en 2

Brochure. Remediërend Rekenprogramma Breuken deel 1 en 2 Brochure Remediërend Rekenprogramma Breuken deel 1 en 2 Het remediërend rekenprogramma Breuken is geschikt voor leerlingen van - groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs - het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1 Blok Week 2 Les 1 0 70 30 0 35 5 20 10 1 36 2 11 12 1 0 739 00 96 325 10 71 02 9 327 330 69 56 1 210 332 700 566 20 212 59 29 3 599 76 551 300 5 1 770 99 0 00 109 3 991 10 02 111 350 70 270 96 596 150

Nadere informatie

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Ruud Janssen Alles telt (2e editie - ThiemeMeulenhoff) De methode biedt een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw. De leerlijnen zijn digitaal beschikbaar. Het

Nadere informatie

Toets 5.3 Procenten. Deze toets hoort bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2

Toets 5.3 Procenten. Deze toets hoort bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2 Toets 5.3 Procenten Deze toets hoort bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2 Joep van Vugt Anneke Wösten ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2011 1 Aanwijzingen

Nadere informatie

Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen

Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen Dat is duidelijk! Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen Door Anneke van Gool en Anke Fourdraine Panama Conferentie 2011 Stapsgewijze opbouw Instructie oefenen toetsen remediëren/herhalen/plus Elk

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Masterplan ERWD. Differentiëren in subgroepen 10 december Arlette Buter

Masterplan ERWD. Differentiëren in subgroepen 10 december Arlette Buter Masterplan ERWD Differentiëren in subgroepen 10 december 2014 Arlette Buter Arlette Buter info@rekenadviesbuter.nl 1 Inhoud Differentiëren in subgroepen: lesgeven op spoor 2 - Welke kennis is er nodig

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Eerste versie 2015-2016 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier

Nadere informatie

DE GET ALLENLIJN. Van getallenlijn. naar. sommen langer opschrijven. Jacob Dijkstra Janneke van Oosten. Remedial Teaching

DE GET ALLENLIJN. Van getallenlijn. naar. sommen langer opschrijven. Jacob Dijkstra Janneke van Oosten. Remedial Teaching INFO BROCHURE DE GET ALLENLIJN Van getallenlijn naar sommen langer opschrijven Jacob Dijkstra Janneke van Oosten Remedial Teaching Mogelijkheden voor optel- en aftreksommen over het tiental deel 1, 2,

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen.

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Criterium voor het gebruik van dit formulier kan zijn, dat de scores van de citotoets rekenen&wiskunde bij een

Nadere informatie

Groepsplan voor rekenen

Groepsplan voor rekenen Versie 13-10-10 Groepsplan voor rekenen Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: wiskunde A - B wiskunde C wiskunde D-E TTA A-B TTA - C TTA D-E Verkorte instructie Verkorte instructie- Basis instructie

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat

LESSTOF. Rekenen op maat LESSTOF Rekenen op maat 2 Lesstof Rekenen op maat INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEPEN EN DOEL... 5 UITGANGSPUNTEN... 6 STRUCTUUR... 7 REKENEN OP MAAT 1... 11 REKENEN OP MAAT 2... 13 REKENEN OP MAAT 3...

Nadere informatie

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen.

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Criterium voor het gebruik van dit formulier kan zijn, dat de scores van de citotoets rekenen&wiskunde bij een

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 7, les 1 blok 7, les 3 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 blok 9, les 1

Aandachtspunten. blok 7, les 1 blok 7, les 3 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 blok 9, les 1 Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Getalbegrip. Het kind ziet de structuur niet tussen getallen boven en beneden 1 miljoen. uitspreken en opschrijven van grote getallen boven

Nadere informatie

Start u met zwiso in verschillende leerjaren tegelijkertijd?

Start u met zwiso in verschillende leerjaren tegelijkertijd? Start u met zwiso in verschillende leerjaren tegelijkertijd? Start u met zwiso in verschillende leerjaren tegelijkertijd? Geef dan eventueel aan het begin van het schooljaar enkele lessen uit het voorafgaande

Nadere informatie

Taal actief 3 taal groep 4-8

Taal actief 3 taal groep 4-8 Taal actief 3 taal groep 4-8 Met het digitaal registratiesysteem taal van Taal actief 3 kunt u de methodegebonden toetsgegevens van de kinderen vastleggen. Vervolgens kunt u in één oogopslag zien wie welke

Nadere informatie

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 UITGANGSSITUATIE In de groepen wordt met de methode Pluspunt gewerkt. Aangezien de niveauverschillen binnen de groep erg groot zijn, werken sommige kinderen

Nadere informatie

Plezier in rekenen. Scholing. Scholing. Plezier in rekenen leerjaar 5 versie 1.0. Inhoudsopgave

Plezier in rekenen. Scholing. Scholing. Plezier in rekenen leerjaar 5 versie 1.0. Inhoudsopgave Plezier in rekenen Inhoudsopgave Vooraf 2 Korte schets van het scholingsmateriaal 2 Benodigdheden 2 Toelichting bij de presentatie 3 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 1 van 24 Vooraf Dit document is alleen

Nadere informatie

Hardware-eisen MS-DOS vanaf versie 4.0, VGA-kleurenscherm, muis (actief in DOS), minimaal 286-computer met 2 Mb ruimte op de vaste schijf

Hardware-eisen MS-DOS vanaf versie 4.0, VGA-kleurenscherm, muis (actief in DOS), minimaal 286-computer met 2 Mb ruimte op de vaste schijf Ik reken slim Vak/onderwerp rekenen Hardware-eisen MS-DOS vanaf versie 4.0, VGA-kleurenscherm, muis (actief in DOS), minimaal 286-computer met 2 Mb ruimte op de vaste schijf Algemeen 'Ik reken slim' is

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Verkennen en benoemen van verschillende betekenissen en functies van getallen t/m 1000. Het kind begrijpt nog niet dat er een verband bestaat

Nadere informatie

Exam s digitale testen voor dyscalculie.

Exam s digitale testen voor dyscalculie. Exam s digitale testen voor dyscalculie. Er wordt in de Nederlandse literatuur over dyscalculie een gemeenschappelijk standpunt aangetroffen in de overtuiging dat iets basaals de oorzaak is en dat een

Nadere informatie

Omtrek en oppervlakte meten van vijvers

Omtrek en oppervlakte meten van vijvers toets maatschrift 6 Overzicht van de leerdoelen Leerlijn Leerdoelen Leeractiviteit toets Toets Getallen en getal relaties Auto mat i- se ren Getallen en getal relaties Basis vaardig heden Meten Telrij

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 7 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g k o l o m s g e w i j s v e r m e n i g v u l d i g e n Inleiding Het programma laat de leerlingen kennismaken

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1

Lesopbouw: instructie. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1 Blok 4 Week Les 1 40 40 70 80 0 70 0 40 5 1 4 3 33 3 73 4 8 9 7 37 17 57 47 34 4 3 1 17 5 4 5 35 37 43 8 33 57 81 4 55 39 3 4 74 8 4 44 41 31 34 74 4 47 37 Lesinhoud Bewerkingen: aftrekken vanaf een tiental

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

RID, daar kom je verder mee. Jelle wil net als zijn vriendjes naar de havo. Dyscalculie houdt hem niet tegen. Dyscalculiebehandeling

RID, daar kom je verder mee. Jelle wil net als zijn vriendjes naar de havo. Dyscalculie houdt hem niet tegen. Dyscalculiebehandeling RID, daar kom je verder mee Jelle wil net als zijn vriendjes naar de havo. Dyscalculie houdt hem niet tegen. Dyscalculiebehandeling Waarom het RID? Wat is dyscalculie? Een gestructureerde aanpak Ruim 25

Nadere informatie

Voorbereidend Cijferend rekenen Informatie voor ouders van leerlingen in groep 3 t/m 8

Voorbereidend Cijferend rekenen Informatie voor ouders van leerlingen in groep 3 t/m 8 nummer 2 bijgesteld in nov. 2013 Voorbereidend Cijferend rekenen Informatie voor ouders van leerlingen in groep 3 t/m 8 Hoe cijferend rekenen wordt aangeleerd Deze uitgave van t Hinkelpad gaat over het

Nadere informatie

Cursus Rekenspecialist. Amarantis tweede bijeenkomst 25 oktober 2011 Monica Wijers

Cursus Rekenspecialist. Amarantis tweede bijeenkomst 25 oktober 2011 Monica Wijers Cursus Rekenspecialist Amarantis tweede bijeenkomst 25 oktober 2011 Monica Wijers Een rekenspelletje vooraf Canadees vermenigvuldigen Tafelweb Trek lijntjes tussen sommen die bij elkaar horen en leg uit

Nadere informatie

informatiebrochure Methodesoftware basisonderwijs

informatiebrochure Methodesoftware basisonderwijs informatiebrochure Methodesoftware basisonderwijs lnhoudsopgave De visie van Malmberg op software 2 Digibordsoftware 3 Verrijkt uw les Verwerkingssoftware 4 Digitaal werken Oefensoftware en toetssoftware

Nadere informatie

Alles over. Pluspunt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Pluspunt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Pluspunt Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn breuken

Reken zeker: leerlijn breuken Reken zeker: leerlijn breuken B = breuk H = hele HB = hele plus breuk (1 1/4) Blauwe tekst is theorie uit het leerlingenboek. De breuknotatie in Reken zeker is - anders dan in deze handout - met horizontale

Nadere informatie

Reken zeker Quickstart Installatiehandleiding leerlingensoftware

Reken zeker Quickstart Installatiehandleiding leerlingensoftware met de software van Reken zeker Quickstart Installatiehandleiding leerlingensoftware Gefeliciteerd! Geachte Reken Zeker-gebruiker, In dit pakket vindt u motiverende en afwisselende spelletjes om de onderwerpen

Nadere informatie

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016

Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016 Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016 Cursusdoelen 1. De student heeft kennis van getalfuncties, inzicht in de telrij, (structuur van) getallen en getalrelaties

Nadere informatie

Alles over. Pluspunt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Pluspunt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Pluspunt Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

LES: Groepjes maken 2

LES: Groepjes maken 2 LES: Groepjes maken 2 DOEL strategieën ontwikkelen voor het bepalen van het aantal objecten in een rechthoekig groepje (bijv. herhaald optellen per rij, verdubbelen, een keersom maken); verband leggen

Nadere informatie

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Inleiding: Al eerder schreef ik het ebook `het kan zonder groepsplan`. In veel scholen ervaren leerkrachten het maken van groepsplannen als

Nadere informatie

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Visie Doel Concreet te bereiken In het schooljaar 2011-2012 Uitgangspunten Concrete actiepunten Het rekenverbeterplan richt zich op: het optimaliseren

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

ARRANGEMENTKAART REKENEN DEFINITIEF VSO- AFDELING Versie April 2013

ARRANGEMENTKAART REKENEN DEFINITIEF VSO- AFDELING Versie April 2013 ARRANGEMENTKAART REKENEN DEFINITIEF VSO- AFDELING Versie April 2013 Standaarden bij de arrangementen van de Koningin Emmaschool VSO Leeftijd 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende

Nadere informatie

Negatieve getallen, docenteninformatie

Negatieve getallen, docenteninformatie Negatieve getallen, docenteninformatie Inleiding Met deze module leren de leerlingen rekenen met negatieve getallen. De leerlingen kunnen de opdrachten van de activiteiten zelfstandig maken. Op cruciale

Nadere informatie