woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering."

Transcriptie

1 1

2 2

3 woord vooraf Men hoort nogal eens zeggen: "Dat is een geboren ondernemer". Daarmee doelt men op de zelfstandigen uit de onmiddellijke omgeving die ogenschijnlijk met speels gemak en een minimum aan inspanningen, een zaak opstarten en uitbouwen tot een succesvolle onderneming. Ondernemen lijkt voor hen een aangeboren eigenschap te zijn en succes valt hen klaarblijkelijk zonder enige moeite zomaar in de schoot. Een buitenstaander staart zich evenwel veelal blind op de resultaten en uiterlijke schijn en beseft niet wat deze zelfstandigen aan voorbereiding, geloop en kopzorgen achter de rug hebben. Het is een feit dat sommige startende ondernemers een bepaalde aangeboren aanleg hebben voor handvaardigheid, taalvaardigheid, leiderschap, sociale contacten enz. Persoonlijke vaardigheden zijn een hulp en, voor wie deze verder wil ontwikkelen en ontplooien, een belangrijke basis bij het opstarten en de uitbouw van het zelfstandig ondernemerschap. Maar om te slagen is er meer nodig dan dat alleen. Slagen als ondernemer is immers een samenspel van aangeboren eigenschappen waarvan men optimaal gebruikmaakt, van vaardigheden die men aanleert, van kennis en ervaring, maar ook van dynamisme, inventiviteit en vooral veel inzet, werkkracht en volharding. Daarnaast, en even belangrijk als de aanleg en de persoonlijke inzet, is ondernemen ook een kwestie van vorming, begeleiding en gepaste omkadering. 3 Eén van de grote oorzaken van een faillissement is dat nog te veel argeloze starters, ondanks al hun goede intenties, zich zonder voorbereiding storten in het zelfstandig avontuur. Daarenboven zijn nog teveel bedrijfsleiders van groeiende ondernemingen niet opgewassen tegen hun taak en nemen zij, bij gebrek aan begeleiding en gepast advies, dikwijls de verkeerde beslissingen. Van al de faillissementen moet dan ook het overgrote deel rechtstreeks in verband worden gebracht met de onvoldoende voorbereiding van de bedrijfsleider, zijn gebrek aan informatie, ervaring, organisatie en strategie, het onvoldoende of slecht inschatten van de financiële situatie, een verkeerde commerciële politiek. De provincie Vlaams-Brabant heeft, in samenwerking met de verschillende sociaal-economische instellingen uit de provincie, onderzocht hoe de ondernemingszin die bij onze jeugd en toekomstige zelfstandigen aanwezig is, kan worden gedynamiseerd en kan worden begeleid naar succes. In dit kader werden initiatieven genomen voor het sensibiliseren van de jeugd voor het ondernemerschap via het organiseren van informatiesessies in de scholen voor de laatstejaarsstudenten en via de ondersteuning van de miniondernemingen en de leerbedrijven. Daarnaast werd er in heel Vlaams-Brabant een net van eenvormige starterssessies uitgebouwd waarvoor er, rechtstreeks aan de Vlaams-Brabantse deelnemers, een belangrijk deel van de inschrijvingsprijs wordt terugbetaald. In samenwerking met de GOM werd er daarenboven een bedrijvenloket opgericht waar de ondernemer met alle vragen terechtkan. De provincie beseft dat, ondanks deze inspanningen, er nog steeds veel startende ondernemers zelf hun weg zoeken en daarbij worden geconfronteerd met een reeks vragen en problemen waar zij niet onmiddellijk een oplossing voor vinden. Verschillende geïnteresseerden, die het potentieel bezitten om uit te groeien tot succesvolle ondernemers, haken af omdat zij niet weten hoe eraan te beginnen of omdat zij opzien tegen de reeks startersformaliteiten en verplichtingen en niet weten tot wie zij zich hiervoor moeten wenden.

4 Voor al diegenen die meer willen weten over het opstarten van een eigen zaak, die stapsgewijs het proces van de voorbereiding en van het opstarten zelf willen ontdekken en die willen weten bij wie ze daarvoor moeten zijn, heeft de provincie deze wegwijzer uitgewerkt. Tevens wil de provincie erop wijzen dat zij er niet alleen voorstaan en dat er een aantal specialisten klaarstaan om hen te helpen en te begeleiden. Daarom ook wordt er in deze wegwijzer bijzondere aandacht besteed aan de verschillende startersdiensten. Het is evident dat een wegwijzer een dynamisch gegeven is en dat er regelmatig aanpassingen en wijzigingen nodig zijn. Wij willen dan ook iedereen oproepen om samen met ons te werken aan het vervolledigen en gebruiksvriendelijk maken van de wegwijzer. De bekommernis van de provincie is immers om een zo volledig en betrouwbaar mogelijke brochure te kunnen aanbieden aan onze potentiële startende ondernemers. Wij wensen hierbij de verschillende sociaal-economische instellingen die hebben meegewerkt aan het uitwerken van deze wegwijzer, van harte te danken voor hun medewerking aan dit initiatief. Wij danken hen tevens voor hun inzet en voor hun hulp om onze beginnende zelfstandige op de meest efficiënte wijze te begeleiden naar een succesvol opstarten. 4 Wij hopen dat steeds meer geïnteresseerden, via een goede voorbereiding en begeleiding, de weg mogen vinden naar een succesvol zelfstandige activiteit en dat deze wegwijzer hen hierbij als leidraad en steun kan dienen. Yvan Ottenbourgh, gedeputeerde

5 I nleiding U hebt interesse voor het starten met een eigen zaak? U bent enthousiast en wilt uw eigen ideeën realiseren, uw eigen werkritme bepalen, kortom: uw eigen baas zijn. Een eigen zaak opstarten is inderdaad een boeiende uitdaging. Het is echter ook een "ernstige zaak" die goed moet worden overwogen en nog beter moet worden voorbereid. Indien dit niet gebeurt riskeert u binnen de kortste tijd een ontgoocheling op te lopen en wordt u geconfronteerd met een financiële strop. Deze brochure kan u helpen bij het maken van uw definitieve keuze en bij het realiseren van uw plannen. Deze brochure wil u echter enkel maar de basisinformatie geven en is vooral bedoeld om u te wijzen bij wie u voor hulp en begeleiding terecht kunt. U mag immers niet vergeten dat u een beroep kunt doen op professionele begeleiding door verschillende instellingen, om u bij te staan bij het opstarten van uw zaak en voor het oplossen van al uw problemen. De basisbegeleiding is meestal kosteloos. Aarzel niet om contact op te nemen met de instellingen die in deze brochure worden opgesomd*. Zij zijn er om u te helpen en zij zijn de beste garantie voor een vlotte en zorgeloze opstart en voor het uitbouwen van een succesvolle onderneming. Deze instellingen zijn in het en cursief gedrukt. De voornaamste gegevens (adres, telefoon- en faxnummer en eventueel ook, voorzover ons bekend, het - en het internetadres) vindt u terug in de alfabetische lijst op het einde van deze doorverwijsbrochure (Zie bijlage IV). * Er wordt in de tekst verwezen naar al de betrokken openbare instellingen en naar de (niet-openbare) instellingen die een (regionale) zetel hebben in Vlaams-Brabant. Andere (niet-openbare) instellingen, die werden erkend door de "Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen" en die hun zetel hebben buiten de provincie, zijn eveneens terug te vinden in deze adressenlijst. Belangrijke opmerking: Deze brochure werd opgesteld op basis van de gegevens die bekend waren eind Het is de bedoeling dat deze brochure regelmatig wordt aangevuld en aangepast aan de meest recente ontwikkelingen. Ondanks alle aandacht die werd besteed aan de volledigheid en de betrouwbaarheid van de in deze brochure opgenomen informatie, is het mogelijk dat er gegevens ontbreken of verkeerd werden voorgesteld. Indien u terzake opmerkingen of suggesties hebt of indien u moeilijkheden ondervindt bij het raadplegen van deze wegwijzer, vragen wij om ons deze te willen signaleren. Op het einde van deze brochure (bijlage VII) vindt u hiervoor de nodige gegevens. 5

6 I nhoud 3 8 Woord vooraf Hoofdstuk 1. Het zelfonderzoek 18 Vergunningen / formaliteiten vennootschappen Welke zijn de startersformaliteiten? 8 Hoofdstuk 2. De voorbereiding Bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer / beroepsbekwaamheid Het openen van een zichtrekening 9 10 U studeert nog. Is het mogelijk u nu reeds voor te bereiden? U bent afgestudeerd. Hoe komt u aan de nodige informatie? Specifieke verplichtingen voor vennootschappen. Inschrijving in het handels- of ambachtsregister Aanvragen van een btw-nummer Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds 11 Hoofdstuk 3. De planning Aansluiting bij een ziekenfonds Registratie en erkenning van aannemers van bouwwerken 6 11 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 21 Hoofdstuk 5. De aanwerving van personeel Wat houdt het ondernemingsplan in? Welke gegevens moet het investeringsplan bevatten? Welke ondernemingsvorm wens ik? Welk soort boekhouding moet worden gevoerd? 21 Wat moet u doen bij de aanwerving van personeel? Inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Het opstellen van een arbeidsreglement Aansluiting bij een compensatiekas voor kinderbijslag Aansluiting bij een vakantiefonds Hoofdstuk 4. De oprichting Over welke vergunningen moet ik eventueel beschikken? Inschrijving bij het pensioenfonds Verzekering tegen arbeidsongevallen Aansluiting bij een arbeidsgeneeskundige dienst Leurderskaart Medisch onderzoek Beroepskaart voor vreemdelingen Bouwvergunning Milieuvergunning Specifieke vergunningen Machtiging in het kader van de wet op de handelsvestigingen Dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing Aanvragen van bijdragebons voor werknemers

7 23 23 Hoofdstuk 6. De steunmaatregelen Behoud van het recht op Vrijstelling van onroerende voorheffing Provinciale investeringssubsidie ten voordele van starters werkloosheidsuitkering Het opstellen van een opleidingsplan Adviesverlening door het VIZO Adviespremies voor kleine ondernemingen Ruimte voor startende ondernemers Provinciale subsidie voor de deelname aan starterssessies Peterschapsprojecten Leergroepen Regionale begeleidingscel ReBeC voor de KMO in de bedrijvencentra Vrijstelling van de belastingvermeerdering Vrijstelling van de vennootschaps Bijlage I. Gereglementeerde beroepen Bijlage II Activiteiten en hun specifieke belasting Investeringsaftrek Waarborgen van het Vlaams 36 vergunningen Bijlage III Vennootschapsvormen - voornaamste kenmerken Waarborgfonds Leningen van het Participatiefonds Individuele opleiding en begeleiding voor innovatieve starters Risicokapitaal Innovatiesteun Exportgerichte steun Steun bij het aanwerven van Bijlage IV Adressenlijst Bijlage V Erkende Interprofessionele Organisaties Bijlage VI Erkende Bureaus en Erkende Professionele Organisaties Bijlage VII Hebt u opmerkingen / suggesties 27 personeel Expansiesteun van de Vlaamse Gemeenschap

8 Alvorens de belangrijke stap naar het zelfstandig ondernemerschap te wagen, die niet alleen kan leiden naar succes maar spijtig genoeg ook naar een faillissement, is het van belang dat u eerlijk bent met uzelf en dat u onderzoekt of u wel beschikt over de nodige capaciteiten en welke uw werkelijke beweegredenen zijn om zelfstandig te worden. De eerste stap is dan ook het zelfonderzoek. 8 Hoofdstuk 1 Het zelfonderzoek Stel uzelf vragen zoals: - Waarom wil ik een eigen zaak oprichten? Ben ik geschikt om als zelfstandige actief te zijn, d.w.z.: Heb ik voldoende beroepskennis? Heb ik de nodige ondernemingszin? Ben ik bereid om eventueel opleiding en vorming te volgen? Ben ik bereid om hard te werken, desnoods op onregelmatige uren? Beschik ik over voldoende zelfdiscipline? Ben ik voldoende flexibel? Beschik ik over voldoende uithoudingsvermogen? Wees eerlijk met uzelf, bedrieg uzelf niet want een verkeerde inschatting van uw capaciteiten kan grote gevolgen hebben! Spreek ook eens over uw plannen met een vertrouwenspersoon uit uw omgeving die u kent en bereid is om een eerlijk antwoord te geven, zelfs al zou dit niet overeenkomen met uw wensen en ideeën. Hebt u goed nagedacht over uw plannen, hebt u deze vragen op een objectieve en eerlijke manier beantwoord en is het resultaat gunstig, dan kan worden overgegaan naar de volgende stap, namelijk de eigenlijke voorbereiding. Hoofdstuk 2 De voorbereiding U bent nu zover: u bent overtuigd dat u de nodige bekwaamheden en capaciteiten hebt en ook anderen, die u goed kennen, menen dat u kans hebt op slagen. Belangrijk is nu dat u informatie inwint over wat u moet doen. Hoe kan dat?

9 U studeert nog en wenst informatie in te winnen. Is het mogelijk zich nu reeds voor te bereiden? U kunt zich voorbereiden als volgt: 1. U vraagt aan uw verantwoordelijke leraar / lerares of aan de directie dat ze contact opnemen met de Kamer van Ambachten en Neringen Vlaams-Brabant / Brussel voor het geven van een informatiesessie in uw school over het zelfstandig ondernemerschap. Deze informatiesessies worden gegeven door specialisten die u zullen inlichten over de voornaamste verplichtingen en problemen waarmee een starter te maken krijgt. 2. Absoluut! Proficiat trouwens dat u nu reeds denkt aan een goede voorbereiding en begeleiding. U neemt deel aan een minionderneming in uw school. Dit geeft u de gelegenheid om "aan den lijve" te ondervinden hoe het er in een bedrijf in werkelijkheid aan toe gaat. U start immers, samen met uw vrienden en onder begeleiding van echte ondernemers, voor een jaartje een eigen onderneming / bedrijf op. U leert alle aspecten van het ondernemerschap kennen, van de oprichting tot het afsluiten van de boekhouding. Is er geen mini-onderneming in uw school? Geen nood: spreek er eens over samen met andere geïnteresseerde leerlingen en met de leraar / lerares of met de directie en neem contact op voor inlichtingen of een afspraak met: de Kamer voor Handel en Nijverheid van uw streek (arrondissement Halle- Vilvoorde of arrondissement Leuven). 3. U volgt een starterssessie die werd erkend door de provincie (zie blz. 11 onder punt 6). 4. U vraagt reeds informatie over ondernemingsopleidingen die u na de schooltijd kunt volgen (zie ook hierna onder punt 3). Neem hiervoor contact op met het VIZO, Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen of de Centra voor vorming van Zelfstandigen en KMO: het vormingscentrum CMO-Leuven of Havimo. 5. U vraagt reeds informatie over de mogelijkheden die geboden worden voor het verder uitdiepen van uw ervaring en kennis via het systeem van de stageovereenkomst (zie verder onder punt 1) en het systeem van de stagiair-zelfstandige (zie verder onder punt 2). Voor meer informatie over het systeem van de stageovereenkomst neemt u contact op met het VIZO, Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen of de Leersecretarissen van uw streek. Voor meer informatie over de stagiair-zelfstandige neemt u contact op met de Kamer van Ambachten en Neringen Vlaams-Brabant / Brussel of het VIZO. 6. U schaft zich de StartersCoach aan, uitgegeven door Unizo. Deze cd-rom en bijhorend handboek bevat algemene informatie, een persoonlijkheidstest en een praktische checklist. 9

10 10 U bent afgestudeerd en wenst te beginnen met uw eigen zaak. Hoe komt u aan de nodige informatie? 1. Door een stageovereenkomst te sluiten. Een stageovereenkomst combineert de ondernemersopleiding in een VIZO-vormingscentrum (CMO-Leuven, Havimo) met een effectieve praktijkervaring in een bedrijf. Met de stageovereenkomst kunnen leerlingen die met een leerovereenkomst reeds enige praktijkervaring hebben opgedaan, deze verder uitdiepen: hetzij bij hun oude patroon, hetzij bij een nieuwe, hetzij in hetzelfde vak, hetzij in een aanverwant vak. Het systeem is vergelijkbaar met de leerovereenkomst: enerzijds krijgt u van het VIZO een stevige theoretische bagage mee (beroepskennis en bedrijfsbeheer) en anderzijds doet u de nodige praktische vak- en bedrijfskennis op binnen een bedrijf waar u begeleid wordt door een opleider. De stageovereenkomst kan een periode van minimaal 6 maanden en maximaal 3 jaar beslaan (afhankelijk van de duur van de opleiding). Het is ook mogelijk om een deeltijdse stageovereenkomst te sluiten. Als cursist-stagiair ontvangt u, bij een voltijdse stageovereenkomst, een maandelijkse stagevergoeding op basis van het cursusjaar en de vooropleiding. Uw kinderbijslag kan in bepaalde omstandigheden behouden blijven. U betaalt wel zelf het inschrijvingsgeld en andere kosten die verbonden zijn aan het volgen van de theoretische lessen. Hebt u interesse? Neem dan contact op met het VIZO, Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen of de Leersecretarissen van uw streek. 2. Door als stagiair-zelfstandige reeds aan de slag te gaan. Wat houdt het project stagiair-zelfstandige in? Personen die minstens 18 jaar oud zijn en niet voldoen aan de door de wet opgelegde ondernemingsvaardigheden (bewijs van de basiskennis van bedrijfsbeheer - zie verder onder hoofdstuk 3: "De planning"), kunnen een stagecontract afsluiten met een stagemeester ( een zelfstandige die minstens 5 jaar actief is in de sector). Op basis van deze formule kan de stagiair-zelfstandige de vereiste ondernemersvaardigheden aanleren. Het programma bestaat enerzijds uit het aanleren van de praktische beroepskennis bij de stagemeester en anderzijds uit de verplichte theoretische opleiding. De stageduur bedraagt minimaal 12 maanden. De periode kan evenwel worden verlengd met 18 maanden, zodat de stageduur maximaal 30 maanden kan bedragen. De stagiair-zelfstandige heeft recht op een minimumvergoeding. Hij moet zich aansluiten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. Hij betaalt 2/3 van de verschuldigde bedragen, de stagemeester betaalt het overige derde. Hebt u interesse? Neem dan eens contact op met de Kamer van Ambachten en Neringen Vlaams-Brabant / Brussel of met het VIZO. 3. Door het volgen van een beroepsopleiding bij het vormingscentrum CMO-Leuven (Centrum voor vorming en opleiding van Zelfstandigen en KMO van Leuven) of bij Havimo (Centrum voor vorming en opleiding van Zelfstandigen en KMO van Halle-Vilvoorde). In Brussel kunt u terecht bij de vormingscentra Brucemo en Infobo. Een overzicht van de opleidingen die worden gegeven in de centra voor middenstandsopleiding kan ook worden geraadpleegd op internet via het KMO-loket van het VIZO. Om het opleidingsaanbod een toegevoegde waarde te geven wordt in het vormingscentrum CMO- Leuven gestart met een project "Afstandsleren" waarbij de cursisten, via de virtuele klas, de mogelijkheid krijgen om overleg te plegen met de lesgevers en mede-cursisten of om aanvullende lessen te volgen. 4. Door het volgen van een versnelde opleiding bedrijfsbeheer die u de mogelijkheid biedt het bewijs van kennis van bedrijfsbeheer te leveren voor het behalen van het getuigschrift bedrijfsbeheer. Voor meer informatie raden we u aan contact op te nemen met het VIZO of het vormingscentrum CMO-Leuven of Havimo (Centra voor vorming en opleiding van Zelfstandigen en KMO). 5. Door een individuele opleiding en begeleiding voor innovatieve starters te volgen. Dit project, "de nieuwe ondernemer" genaamd, richt zich tot innovatieve starters die wensen te beginnen met een nieuw product, een nieuwe dienstverlening of een nieuw winkelconcept (Zie hierna onder het hoofdstuk 6: "De steunmaatregelen"). Voor meer informatie over het project "De nieuwe ondernemer" kunt u terecht bij het VIZO of bij het vormingscentrum CMO-Leuven of Havimo (Centra voor vorming en opleiding van Zelfstandigen en KMO).

11 6. Door deel te nemen aan een starterssessie, erkend door de provincie en georganiseerd door verschillende instellingen (vormingscentrum CMO - Leuven - Centrum voor vorming en opleiding van Zelfstandigen en KMO, Kamer voor Handel en Nijverheid - arrondissement Leuven, Liberaal Verbond voor Zelfstandigen, UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers van Brussel- Halle-Vilvoorde of Leuven. In deze sessies (5 x 3 uur of meer, 's avonds) krijgt u de nodige basisinformatie voor het opstarten van uw zaak. Tevens hebt u recht op twee uur persoonlijke begeleiding (bespreking van uw plannen). De provincie geeft een belangrijke bijdrage (tot 80%) in de inschrijvingskosten van inwoners uit Vlaams-Brabant en die hun zaak vestigen in de provincie (zie ook verder onder het hoofdstuk 6: "De steunmaatregelen"). Aarzel niet om contact op te nemen met de Provincie Vlaams-Brabant - Dienst Economie en Middenstand om te weten welke starterssessies werden erkend en waar en wanneer zij plaatshebben. 7. Door contact op te nemen met het Bedrijvenloket van de GOM, Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant waar u met al uw vragen of problemen terecht kunt over het opstarten en de verdere uitbouw van uw zaak en waar men u verder begeleidt en / of doorverwijst naar een gespecialiseerde instelling. 8. Door uzelf voor te bereiden via de "StartersCoach" die te koop wordt aangeboden door Unizo. 9. Door informatie in te winnen bij de Startersdiensten die werden opgericht bij de verscheidene organisaties voor zelfstandigen en middenstand: het VIZO, Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen -, de Kamer voor Handel en Nijverheid van uw streek, het LVZ, Liberaal Verbond voor Zelfstandigen, de UNIZO, Unie van Zelfstandige ondernemers van uw streek. Eventueel kunt u ook nog terecht bij de startersdiensten van andere instellingen die hun zetel hebben buiten de provincie Vlaams-Brabant. (zie verder in de adressenlijst). Verschillende kredietinstellingen hebben eveneens een gespecialiseerde dienst waar de startende ondernemer terechtkan met zijn vragen. Ook de sociale secretariaten en verzekeringsfondsen bieden gespecialiseerde dienstverlening bij het opstarten van een eigen zaak (zie verder in de adressenlijst). 11 U hebt informatie ingewonnen of u volgt de starterssessies of de ondernemingsopleiding, dan kunt u nu beginnen met uw planning. Hoofdstuk 3 De planning Allereerst moet u nagaan of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? minstens 18 jaar oud zijn, bekwaam zijn om handel te drijven en over de burgerrechten beschikken i.v.m. de mogelijkheid om handel te drijven; iedere ondernemer, welke activiteit hij ook uitoefent, moet beschikken over een getuigschrift dat hij een basiskennis heeft van bedrijfsbeheer. Dit vestigingsgetuigschrift wordt uitgereikt door de Kamer van Ambachten en Neringen Vlaams- Brabant /Brussel. Deze basiskennis kan worden geleverd aan de hand van diploma's, praktijkervaring in een beheersfunctie (minstens 5 jaar tijdens de laatste 15 jaar), internationale bewijsmiddelen (buitenlandse diploma's dienen te worden vergezeld van een gelijkwaardigheidsverklaring te verkrijgen bij het

12 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs), een stagegetuigschrift in het kader van het project van stagiair-zelfstandige. Het bewijs dat u deze basiskennis bedrijfsbeheer hebt, kan worden geleverd door uzelf als ondernemingshoofd, door uw echtgeno(o)t(e), uw partner met wie u al 3 jaar samenwoont en door degene die het dagelijks bestuur daadwerkelijk uitoefent. We raden u aan om inlichtingen in te winnen bij de Kamer van Ambachten en Neringen Vlaams- Brabant / Brussel; beginnende zelfstandigen die een gereglementeerd beroep willen uitoefenen, moeten bovendien het bewijs leveren van gepaste "beroepskennis". Momenteel bestaan er 42 gereglementeerde beroepen (zie bijlage I), ondergebracht in 5 clusters, nl. Bouw, Voeding, Technische beroepen, Personenverzorging en andere. Indien u één van de gereglementeerde beroepen wenst uit te oefenen dient u, voor verdere informatie betreffende het bewijs van beroepskennis, contact op te nemen met de Kamer van Ambachten en Neringen Vlaams- Brabant / Brussel; voor de uitoefening van sommige activiteiten zijn specifieke vergunningen, erkenningen of vermeldingen vereist. We raden u aan om in dit geval contact op te nemen met de instelling die de vergunning of de erkenning dient uit te reiken. (Zie in dit verband hierna het hoofdstuk 4: "De oprichting - specifieke vergunningen" en de bijlage II). U voldoet aan de gestelde voorwaarden en hebt de nodige vergunningen gekregen of u komt in aanmerking om deze te krijgen, dan kunt u nu beginnen met het opmaken van een ondernemingsplan. 12 Wat houdt het ondernemingsplan in? Het opstellen van een ondernemingsplan veronderstelt dat u concreet gaat nadenken over het uitwerken van uw plannen. Hoe gaat u het in de praktijk aanpakken? Hoe gaat u uzelf profileren en hoe gaat uw bedrijf eruitzien? Bij het uittekenen van het ondernemingsplan moet op een objectieve en gedetailleerde manier een antwoord worden gegeven op de volgende vragen: Welk product wil ik produceren of verkopen, welke diensten wil ik aanbieden? Welk doelpubliek wil ik bereiken? Waar wil of kan ik mij vestigen (industrieterrein, handelscentrum...)? Dit moet natuurlijk gebeuren op basis van de klanten die u beoogt (komen de klanten naar u toe of gaat u naar de klanten - bied ik allergewoonste producten aan, gespecialiseerde of hooggespecialiseerde). Voor meer informatie over de beschikbare bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen kunt u contact opnemen met de GOM Vlaams-Brabant, de Kamers voor Handel en Nijverheid van uw streek, de Intercommunales Haviland (Halle-Vilvoorde) of Interleuven (Leuven). Bij het VIZO kunt u terecht voor een vestigingsonderzoek. Ga ik mij vestigen in een bedrijvencentrum in de buurt? (een bedrijvencentrum biedt u de nodige accommodatie

13 en begeleiding tijdens de eerste jaren van uw opstartperiode). Voor meer informatie over deze centra kunt u terecht bij de verschillende Bedrijvencentra zelf (zie in dit verband ook het hoofdstuk 6 over "De Steunmaatregelen"). Hoe zit het met de concurrentie? Wie zijn ze? Hoe werken ze? Wat is het profiel van hun zaak? Welk is hun doelgroep? Wat is hun sterkte en hun zwakte? Hoe kan ik mij profileren? Hoe bepaal ik mijn prijzen naar gelang van de concurrentie? Wat is mijn streefdoel i.v.m. de omzet, het inkomen (welk prijsbeleid zal ik voeren: neem ik hoge winstmarges of lage)? Hoe wil ik alles organiseren? Wil ik samenwerken? Met wie wil ik samenwerken (personeel, vennootschap, collega's-zelfstandigen)? Voor statistieken en cijfergegevens ter ondersteuning van uw planning, kunt u terecht bij: het NIS, Nationaal Instituut voor de Statistiek voor statistieken over bevolking, financieel, handel, gerechtelijk, btw, besteding van het nationaal product, weekberichten); het BBM, Bureau Bedrijfsadvies en Marketing voor een professionele haalbaarheidsstudie gekoppeld aan alle vormen van marktonderzoek; het CTB, Centrum voor Toegepast Bedrijfsadvies voor financieel advies, het opstellen van een ondernemingsplan, imago-onderzoek en haalbaarheidsstudies; de CRB, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven voor informatie over de economische ontwikkeling in de distributiesector; het BCD, Belgisch Comité voor de Distributie voor informatie met betrekking tot supermarkten en filiaalbedrijven; het Informatiebureau voor Toerisme voor toeristische informatie; en bij Beroepsfederaties (professionele organisaties) en de Erkende Interprofessionele Organisaties. Voor het uitwerken en bespreken van uw ondernemingsplan raden we u ook aan om eens contact op te nemen met het Bedrijvenloket van de GOM Vlaams-Brabant of met de Startersdienst van de verschillende instellingen (de Kamer voor Handel en Nijverheid, het LVZ, Liberaal Verbond voor Zelfstandigen, de UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers, het VIZO, het vormingscentrum CMO-Leuven of Havimo, centra voor vorming en opleiding van Zelfstandigen en KMO). Het opstellen van een ondernemingsplan maakt deel uit van de ondernemingsopleiding in de VIZO-centra CMO-Leuven en Havimo. Eventueel kunt u ook terecht bij de instellingen die hun zetel hebben buiten de provincie (zie verder in de adressenlijst). En bij de gespecialiseerde diensten van de kredietinstellingen, de sociale secretariaten en de verzekeringsfondsen. De "StartersCoach", uitgegeven door Unizo, leert u eveneens hoe u zelf een ondernemingsplan kunt opmaken. Voor uitgebreid en deskundig advies in verband met de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van het ondernemingsplan, het financieel-, boekhoudkundig-, commercieel- en industrieel beleid, de organisatie en management kunt u terecht bij de dienst bedrijfsadvies van het VIZO en bij de externe adviseurs erkend door het VIZO. Er wordt hiervoor ook een belangrijke adviespremie ter beschikking gesteld. Voor meer inlichtingen terzake kunt u contact opnemen met het VIZO of met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid-Kleine Ondernemingen-; (Zie ook hierna onder het hoofdstuk 6: "De steunmaatregelen"). 13

14 U weet nu hoe uw zaak er zal uitzien en hoe u het in de praktijk zult aanpakken. Hebt u er ook al aan gedacht hoe u dit allemaal gaat financieren? Bij de planning van een zaak is het opstellen van een investeringsplan absoluut noodzakelijk. De bank zal trouwens naar uw investeringsplan vragen. De vennootschappen dienen eveneens bij de oprichting een investeringsplan voor te leggen. Het opmaken van een dergelijk plan veronderstelt dat u vooruitziet, nuchter redeneert en inschat. U maakt het best een investeringsplan op voor een periode van 2 à 3 jaar. Welke gegevens moet het investeringsplan bevatten? 14 de kosten de typische starterskosten zoals: de inrichtingsen uitrustingskosten, registratiekosten, inschrijvingskosten, eventuele oprichtingskosten voor de vennootschap, huurwaarborg, aankoop beroepsmateriaal, kantoormateriaal, eventuele overnamekosten, publiciteit,... de vaste kosten zoals huur, energiekosten, telefoon, aanvulling van de stock, aflossing van de leningen, loonkosten met inbegrip van de eigen inkomsten, bijdrage sociale zekerheid, onderhoud en herstellingen, verzekeringen, autokosten, publiciteit,... de variabele kosten, bv. hogere omzet die hogere productiekosten veroorzaakt, belastingen, onvoorziene uitgaven, overbruggingskapitaal,... de opbrengsten Deze worden gebaseerd op ramingen. Maak verschillende berekeningen aan de hand van elementen als: schatting van de omzet; berekening van de winst die met uw product of diensten kan worden gerealiseerd (ramen van de winst = omzet excl. btw min de kostprijs van de goederen of diensten). Aan de hand van deze gegevens kan een resultaatsprognose worden gemaakt. Dit is de berekening van de financiële haalbaarheid van uw plan. de financieringsbehoefte Beschikt u over voldoende eigen middelen? welk deel van uw spaargeld wenst u te investeren? welk bedrag moet u lenen? mogelijke financieringsvormen Ga na welke mogelijke financieringsvormen mogelijk zijn en voor welke financieringsbehoefte ze het best kunnen worden gebruikt, bv. kortlopende behoeften dekken met kortlopende kredieten, langlopende behoeften financieren met lange termijnkredieten. Vergeet niet dat de banken steeds een passende waarborg zullen vragen voor het dekken van uw kredietbehoeften. Mogelijke kredietvormen zijn: beroepskredieten, gemengde kredieten, hypothecaire leningen, kaskredieten, kredieten in rekening-courant, persoonlijke kredieten, leasing, leaseback, de achtergestelde leningen van het Participatiefonds (zie eveneens onder het hoofdstuk 6 "De steunmaatregelen"). Voor meer informatie in verband met de mogelijke financiering van uw plannen verwijzen we naar de kredietinstellingen in uw buurt. Bij de GOM Vlaams-Brabant kunt u terecht voor een begeleiding bij het opstellen van uw financieringsplan en voor advies inzake diverse financieringsvormen. Technologie-starters worden begeleid naar risicokapitaalverschaffers. subsidies de eventuele subsidies waar u meent recht op te hebben (zie verder onder het hoofdstuk 6: "De steunmaatregelen") het opstellen van uw investeringsplan Bij het opstellen van een plan voor de financiering van uw bedrijf moet u onderzoeken hoe u een gezond evenwicht kunt bereiken tussen uw investeringen en uw financiering. Verschillende deelaspecten komen daarbij aan bod zoals: het opmaken van een omzet- en variabele-kostenanalyse, van een financieringsplan, van een break-evenanalyse met een vaste-kostenplan en het bepalen van uw contributiemarge, van een liquiditeitsplan. Laat u hiervoor bijstaan door gespecialiseerde deinsten zoals de Startersdiensten of uw boekhouder. Ook de "StartersCoach" uitgegeven door Unizo kan u hierbij helpen.

15 Wellicht hebt u ook reeds, bij het opstellen van uw planning, erover nagedacht of u helemaal alleen de onderneming opstart ofwel met anderen. De keuze van de ondernemingsvorm moet goed worden overwogen. Voor inlichtingen en hulp bij de keuze van de ondernemingsvorm kunt u terecht bij de verschillende instellingen die u kunnen begeleiden bij de opstart (zie onder Startersdiensten) en bij een notaris naar keuze. Welke ondernemingsvorm wens ik? De keuze van de ondernemingsvorm is van groot belang voor uw eigen bevoegdheden maar ook voor uw financiële verantwoordelijkheid. Weeg de voor- en nadelen van elke ondernemingsvorm terdege af. Kiest u voor een eenmanszaak, dan neemt u zelf alle beslissingen en zijn de inkomsten voor uw eigen rekening. U draagt dan ook alle kosten en risico's; u staat met uw heel vermogen in voor de zaak, er is immers geen onderscheid tussen uw eigen vermogen en dat van de zaak. Deze verantwoordelijkheid kan worden beperkt door een eenpersoonsvennootschap op te richten. Op die manier maakt u een onderscheid tussen uw zaak en uw privé-bezit. Bij de oprichting van een vennootschap moet wel een beroep worden gedaan op een notaris voor het opstellen van de statuten. Kiest u voor de samenwerking met één of meerdere partners en voor de diverse voordelen die u in een vennootschapsvorm ziet, dan bestaan er meerdere vennootschapsvormen waarvoor kan worden gekozen. Weeg bij elke vorm van vennootschap de voor- en nadelen af. Hou er rekening mee dat bij een vennootschapsvorm met een volkomen rechtspersoonlijkheid het vermogen van de zaak volkomen afgeschermd is van dat van de aandeelhouders en dat de aandeelhouders slechts aansprakelijk zijn voor het gedeelte van het kapitaal dat zij hebben ingebracht in de onderneming. Vergeet niet dat bij de oprichting van een vennootschap bijkomende uitgaven moeten worden betaald: opstellen van de statuten door de notaris, inschrijving van de vennootschap in het vennootschapsregister. Om u te helpen een keuze te maken is als bijlage III een lijst gevoegd met de voornaamste kenmerken van elke vennootschap. 15

16 Uw aandacht wordt er tevens op gevestigd dat bij een vennootschap ook een andere boekhouding moet worden gevoerd. Welk soort boekhouding moet worden gevoerd? Het soort boekhouding dat moet worden gevoerd, hangt af van de aard en van de omvang van de onderneming. 16 de vereenvoudigde boekhouding: Deze boekhouding mag alleen worden gevoerd door de kleine ondernemingen. Tot de kleine ondernemingen behoren alle natuurlijke personen (eenmanszaken) en vennootschappen waarvan de vennoten een onbeperkte aansprakelijkheid hebben (vennootschap onder firma of een gewone commanditaire vennootschap). U mag uiteraard ook opteren voor de dubbele boekhoudtechniek (volledige boekhouding). De volgende boeken dienen te worden bijgehouden: 1. de financiële dagboeken (kasboek en bankboek) 2. het aankoopboek 3. het verkoopboek 4. het inventarisatieboek 5. de interne jaarrekening de volledige boekhouding: Deze boekhouding moet worden gevoerd door vennootschappen waarvan de vennoten een beperkte aansprakelijkheid hebben en alle andere ondernemingen met een omzet vanaf 20 miljoen ( e) Naast de verplichtingen die gelden voor de kleine ondernemingen, moet bij deze boekhouding eveneens een rekeningstelsel worden bijgehouden en een jaarrekening worden neergelegd. Inlichtingen moeten worden ingewonnen bij de verschillende begeleidende instellingen (zie Startersdiensten) en bij de boekhouder van uw keuze. Na een degelijke voorbereiding en planning en indien u voldoet aan alle voorwaarden, kan worden overgegaan tot de eigenlijke oprichting. Hoofdstuk 4 De oprichting Nu kan overgegaan worden tot het aanvragen van de nodige vergunningen en het vervullen van de startersformaliteiten. Uw aandacht wordt erop gevestigd dat verschillende instellingen (Kamer voor Handel en Nijverheid van uw streek, LVZ, Liberaal Verbond voor Zelfstandigen, UNIZO, Unie van zelfstandige ondernemers van uw streek -voorheen NCMV, de organisatie voor zelfstandige ondernemers, VIZO, Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen) u kunnen helpen bij het aanvragen van de nodige vergunningen en formulieren. Bij de Kamer voor Handel en Nijverheid van Halle- Vilvoorde bestaat er een virtueel loket langs waar een aantal van deze formaliteiten reeds (online) gegroepeerd kunnen worden afgehandeld.

17 Over welke vergunningen moet ik eventueel beschikken? Leurderskaart voor de ambulante handel (openbare markten, openbare weg, ten huize van de verkoper,...) moet u beschikken over een leurderskaart. Deze leurderskaart moet worden aangevraagd bij het Gemeentebestuur. Alle inlichtingen in verband met de 'leurhandel' kunnen worden verkregen bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, DG1 - Bestuur voor het KMO-beleid, Inspectie -generaal van de reglementering, Ambulante handel. Beroepskaart voor vreemdelingen personen die niet beschikken over de Belgische nationaliteit, uitgezonderd de EU-burgers, erkende vluchtelingen en onderdanen van landen gelieerd met België door een conventie, moeten beschikken over een beroepskaart voor vreemdelingen. Deze beroepskaart is aan te vragen bij het Gemeentebestuur van het domicilieadres in België. Verdere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw - Beroepskaarten. Bouwvergunning Wanneer u beslist te bouwen of te verbouwen hebt u een bouwvergunning nodig. Een bouwvergunning is steeds vereist bij de volgende handelingen: het bouwen, afbreken, verbouwen of herbouwen van een gebouw of van een vaste constructie; het ontbossen; bij een aanmerkelijke wijziging van het reliëf van de bodem; bij gebruikswijzigingen aan gebouwen die de hoofdfunctie van het gebouw wijzigen; voor het opslaan van schroot of gebruikte voertuigen. Deze opsomming is niet limitatief, informeer steeds bij het Gemeentebestuur. De stedenbouwconsulent bij de GOM Vlaams- Brabant bezorgt u hierover gratis informatie en advies. Milieuvergunning Alle inrichtingen die hinderlijk zouden kunnen zijn voor het milieu en de mens, zijn opgenomen in de indelingslijst die als bijlage bij het Vlarem (reglement betreffende de milieuvergunning) is gevoegd. Met inrichtingen worden zowel fabrieken als werk- en opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen bedoeld. Het Vlarem deelt al de inrichtingen op in drie klassen. Voor de inrichtingen van klasse 1 en klasse 2 is een milieuvergunning nodig, voor deze van klasse 3 volstaat een melding. Indien meer dan één hinderlijke activiteit wordt uitgeoefend, dan geldt de procedure van de belangrijkste klasse. Opgepast: u dient steeds in orde te zijn met de milieuvergunningen voordat u begint met uw zaak. In principe is een milieuvergunning vereist of is er meldingsplicht bij de volgende handelingen: de uitbating van gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde inrichtingen; de lozing van afvalwater; de opslag of verwerking van giftige afvalstoffen; de opslag van stoffen die het grondwater kunnen vervuilen. Voor bijkomende inlichtingen kunt u steeds terecht bij de Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Leefmilieu, het Gemeentebestuur evenals bij de milieuconsulenten van de GOM Vlaams-Brabant, de Kamers voor Handel en Nijverheid, het LVZ, Liberaal Verbond 17

18 18 voor Zelfstandigen, en UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers Specifieke vergunningen voor sommige activiteiten zijn specifieke vergunningen nodig. Een lijst met activiteiten en hun specifieke vergunningen vindt u terug in bijlage II. Machtiging in het kader van de wet op de handelsvestigingen (grote oppervlakten) Bij het college van burgemeester en schepenen van de plaats waar de vestiging gepland is moet een machtiging worden aangevraagd door de kleinhandelsbedrijven die: een handelsvestiging wensen te bouwen die voldoet aan de gestelde normen of een uitbreiding plannen van een bestaand gebouw dat reeds voldoet aan de hierna gestelde normen of deze ingevolge de bouwwerken zullen bereiken. De gestelde normen zijn: In zone 1 (d.w.z. in Halle, Vilvoorde, Leuven, Tienen, Aarschot en Diest): met een bruto gebouwde oppervlakte van meer dan m² of met een netto verkoopoppervlakte van meer dan m²; In zone 2 (al de andere gemeenten): met een bruto gebouwde oppervlakte van meer dan 600 m² of met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m². Indien u in aanmerking komt voor dergelijke machtiging raden we u aan vooraf contact op te nemen met het Gemeentebestuur of met het Ministerie van Economische Zaken - Bestuur Handelsbeleid - Dienst Distributie - Sociaal-economisch Comité voor de Distributie of met de Provincie Vlaams-Brabant - Provinciale Commissie voor de Distributie. Vergunningen/formaliteiten vennootschappen Er dient te worden opgemerkt dat voor de vennootschappen de vergunningen slechts kunnen worden aangevraagd en de formaliteiten slechts kunnen worden vervuld op het ogenblik dat de vennootschap is opgericht. Welke zijn de startersformaliteiten? Elke starter, natuurlijk of rechtspersoon, die zich wenst in te schrijven in het handels- of ambachtsregister, is verplicht het bewijs te leveren van de basiskennis van bedrijfsbeheer. De bewijsvoering van deze kennis (via akten, diploma's of werkervaring) leidt tot het toekennen van een vestigingsgetuigschrift "basiskennis bedrijfsbeheer". Voor de zogenaamde gereglementeerde beroepen dient, naast de basiskennis van bedrijfsbeheer, tevens het bewijs van de nodige beroepskennis geleverd te worden teneinde een vestigingsgetuigschrift voor het beoogde beroep te kunnen bekomen. Indien het gaat om een vennootschap dient de kennis bewezen te worden door de natuurlijke persoon die het dagelijks bestuur in de vennootschap daadwerkelijk uitoefent. Vestigingsgetuigschriften worden aangevraagd bij de Kamer van Ambachten en Neringen van de provincie waar de eerste uitbatingszetel wordt gevestigd. Het bekomen van het vestigingsgetuigschrift is noodzake- lijk om zich te kunnen inschrijven in het handels- of ambachtsregister en dient dus tijdig aangevraagd te worden.

19 U moet een zichtrekening openen bij een in België gevestigde kredietinstelling. Elke zelfstandige die een zaak begint moet over een zichtrekening beschikken. Indien u reeds een rekening hebt, kunt u deze eventueel gebruiken bij uw inschrijving in het handels- of ambachtsregister. Indien u een onderscheid wilt maken tussen uw privé-betalingen en deze van uw zaak, opent u beter een afzonderlijke rekening. Een vennootschap opent een rekening op naam van de vereniging in oprichting. Vergeet niet dat bij vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid de rekening geblokkeerd blijft tot op het ogenblik dat het minimumkapitaal volstort is en de notaris de oprichtingsakte is neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. Daarna wordt de rekening vrijgegeven. Het nummer van de rekening en de naam van de financiële instelling moet op alle documenten worden vermeld. Specifieke verplichtingen voor vennootschappen : Opstellen van een oprichtingsakte (statuten): een authentieke akte is vereist voor de NV, commanditaire vennootschappen op aandelen, bvba, ebvba,coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Voor de andere vennootschappen volstaat een onderhandse akte. De volgende documenten moeten worden voorgelegd aan de notaris bij de oprichting: financieel plan: als u een vennootschap wilt oprichten, moet u een financieel plan voor de eerste twee jaar van de vennootschap (laten) opmaken. bankattest: bij het opstellen van de oprichtingsakte moet de notaris beschikken over een bankattest. Met dit attest wordt het bewijs geleverd door de financiële instelling dat het vereiste oprichtingskapitaal werd gestort op een zichtrekening op naam van de op te richten vennootschap; Bepaalde akten en documenten moeten openbaar worden gemaakt. Aldus moeten bepaalde documenten worden ingediend bij de rechtbank van koophandel en / of gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch staatsblad of zijn ze onderworpen aan andere vormen van publicatie. De notaris waar de akte wordt verleden kan hierover alle uitleg geven. Inschrijving in het handels- of ambachtsregister: Een starter is verplicht zich in te schrijven in het handels- of ambachtsregister. Handelaars schrijven zich in in het handelsregister, voor ambachtslui moet de inschrijving gebeuren in het ambachtsregister (het gaat hier om zelfstandigen die diensten of arbeid presteren waarbij geen of toevallig goederen geleverd worden bv. een ruitenwasser, een vloerder die het materiaal zelf niet levert). Ook iedere vennootschap moet zich in het handelsregister inschrijven (vennootschapsregister). De inschrijving gebeurt bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de streek waarin de zaak is gevestigd. De volgende documenten moeten worden voorgelegd bij de inschrijving: een ingevuld inschrijvingsformulier (formulier te verkrijgen bij de rechtbank van koophandel); de identiteitskaart; bij een huwelijk met huwelijkscontract: een uittreksel van het huwelijkscontract; het rekeningnummer van de zichtrekening; het vestigingsgetuigschrift "basiskennis bedrijfsbeheer" of indien het gaat om één of meerdere gereglementeerde beroepen, de vestigingsgetuigschriften voor de desbetreffende beroepen; eventueel een leurderskaart of een beroepskaart; is de oppervlakte van de verkoopruimte van uw zaak 400 m² of groter: een plan van de verkoopruimte. Een vennootschap moet zich laten inschrijven door de persoon die de vennootschap kan verbinden. Hij zal de volgende gegevens moeten meedelen: de handelsnaam, het doel en de handelsactiviteiten; de naam, het adres en eventueel het uithangbord van de zaak; documenten waaruit blijkt dat is voldaan aan de voorwaarden om de handelsactiviteit uit te oefenen (bv. het vestigingsgetuigschrift van de zaakvoerder); persoonlijke gegevens over de bestuurder, de directeur of de zaakvoerder die met het dagelijks bestuur is belast. Het handelsregisternummer moet worden vermeld op alle handelsdocumenten. Het moet ook worden aangebracht op het uitstalraam, marktkramen, de transportmiddelen van de handelszaak. 19

20 20 Het aanvragen van een btw-nummer: Na de inschrijving in het handels- of ambachtsregister, moet het btw-nummer worden aangevraagd. Het btw-nummer wordt aangevraagd bij de plaatselijke btw-controledienst. De eigenlijke aanvraag gebeurt door het invullen van het formulier over de "Aangifte van aanvang van activiteiten". De volgende documenten moeten worden voorgelegd: identiteitskaart; inschrijvingsnummer in het handels- of het ambachtsregister; voor de vennootschappen: een uittreksel uit de statuten en de nodige volmachten. Er bestaan drie btw-regelingen: de gewone, de forfaitaire en de vrijstellingsregeling. Vraag steeds inlichtingen bij uw btw-kantoor. Het btw-nummer moet op alle handelsdocumenten worden vermeld. Aansluiting bij een sociaal verzekerings fonds: Elke zelfstandige is verplicht zich aan te sluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds. Men kan kiezen bij welk sociaal verzekeringsfonds men zich wenst aan te sluiten. Die verplichting geldt ook als het om een bijberoep gaat. De aansluiting moet echter gebeuren binnen 90 dagen na de aanvang van de zelfstandige activiteit. Indien dit niet gebeurt zal het RSVZ, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen u verwittigen dat u nog 30 dagen de tijd krijgt om u aan te sluiten bij de verzekeringskas van uw keuze. Indien dit niet gebeurt wordt u automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen. In dit geval worden trouwens intresten aangerekend wegens laattijdige aansluiting. De bijdragen worden jaarlijks berekend, maar moeten driemaandelijks worden vereffend in de vorm van kwartaalbijdragen.. De betaling van de bijdragen waarborgt de uitkeringen inzake pensioenen, kinderbijslag, geneeskundige verzorging (grote risico's) en arbeidsongeschiktheid. Aansluiting bij een ziekenfonds: door het ziekenfonds worden de kosten van geneeskundige verzorging vergoed voor de zogenaamde grote risico's. Voor de kleine risico's kan desgewenst een bijkomende verzekering worden afgesloten bij het ziekenfonds. Registratie en erkenning van aannemers van bouwwerken: Alle aannemers van bouwwerken zijn verplicht zich te laten registreren. Dit betekent dat de aannemer in orde is met zijn sociale en fiscale verplichtingen. Inlichtingen evenals de nodige formulieren zijn aan te vragen bij het Ministerie van Financiën - Dienst III- Directe belastingen - Registratiecommissie Aannemers. De aanvraag moet aangetekend worden gezonden aan de Registratiecommissie. Een aannemer die wenst in aanmerking te komen om werken uit te voeren voor overheidsdiensten en de Staat moet, voor belangrijke werken, een erkenning voorleggen. Voor kleinere werken is geen erkenning vereist. De erkenning houdt in dat de Erkenningscommissie de financiële toestand en de technische mogelijkheden van de aannemer zal controleren. De erkenning moet worden aangevraagd bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, Directie voor Erkenning van Aannemers.

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Checklist Oprichting van een vennootschap

Checklist Oprichting van een vennootschap Checklist Oprichting van een vennootschap 1. De vennootschap Omschrijving Naam van de vennootschap Gegevens Vennootschapsvorm Activiteit Adres Telefoon Telefax GSM Email Ondernemingsnummer Kapitaal / Volstorting

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Starterfonds Deze vragenlijst is bestemd voor handelsondernemingen of voor personen die hun project wensen te ontwikkelen via een handelsbedrijf. Indien u raad wenst

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING

ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING Infosessie Starten als zelfstandig ondernemer INTRO WAT IS DAT? HOE BEGIN IK ERAAN? a JEZELF INFOR- MEREN b HAALBAAR- HEID c PRAKTISCH d OPSTART 4 WAT KAN UNIZO

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN!

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! LIJKT UW EIGEN ZAAK EEN ONMOGELIJKE TAAK? ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! WAAROM U ALS STARTER GOED ZIT BIJ SMARTSTART Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in uw leven.

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Starten in de horeca

Starten in de horeca 1 20 mei 2011 Starten in de horeca Het ondernemingsplan Stap 1: de ik-fase Stap 2: de hoe-fase Stap 3: de go-fase Stap 4: de doe-fase Wie ben ik? Mijn identiteitsgegevens? Mijn gezinsituatie Mijn inkomenssituatie?

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Knelpunten voor startende ondernemers: beleid en initiatieven van de GOM s

Knelpunten voor startende ondernemers: beleid en initiatieven van de GOM s Knelpunten voor startende ondernemers: beleid en initiatieven van de GOM s Het aantal startende ondernemingen is in de periode 1998-2003 gedaald met 22%. Ruim drie vierde van de Vlaamse starters begint

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

Starten als Zelfstandige

Starten als Zelfstandige Starten als Zelfstandige Dinsdag 28 februari 2012 Jobinfodag KU Leuven Koen Lauriks 2011 1 1 UNIZO Definitie ZELFSTANDIG Al wie met eigen middelen en op eigen risico zelfstandig is Starters Eenmanszaken

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Een eigen zaak beginnen? Ga de uitdaging aan!

Een eigen zaak beginnen? Ga de uitdaging aan! Een eigen zaak beginnen? Ga de uitdaging aan! Hoofdstuk 4 Een eigen zaak beginnen. Veel mensen dromen ervan maar slechts weinigen doen het uiteindelijk ook daadwerkelijk. Nochtans kan zelfstandige worden

Nadere informatie

Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal

Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal De S-bvba is een nieuwe ondernemingsvorm, die sinds juni 2010 starters toelaat een vennootschap op te richten met

Nadere informatie

Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg

Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE Maatschappelijke zetel: Park Valley - Bât. G - 40, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg - Tel.: +352 24 69 42 - Fax: +352

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS. startersgps. Stappenplan voor: Industrie Ahmad HOSSEIN BEYK ARAGHI

BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS. startersgps. Stappenplan voor: Industrie Ahmad HOSSEIN BEYK ARAGHI startersgps Stappenplan voor: Industrie Ahmad HOSSEIN BEYK ARAGHI 21.01.2017 INLEIDING STARTERSVOORWAARDEN VESTIGINGSPLAATS STARTERSFORMALITEITEN SOCIALE ZEKERHEID ALS ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP VERZEKERINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/320 BERAADSLAGING NR 12/097 VAN 6 NOVEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro!

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! De StarterS-bvba: mooie kansen voor ambitieuze ondernemers U hebt beslist om uw eerste onderneming uit de grond te stampen?

Nadere informatie

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2016

NIEUWSBRIEF MAART 2016 NIEUWSBRIEF MAART 2016 1. Rappels Om boetes en rappels te vermijden raden wij u aan om telkens uw factuur tijdig aan ons te betalen. Het toezicht op de tijdigheid van uw betalingen wordt door de verschillende

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Aanwijzingen betreffende het opstellen van de dossiers REGLEMENTERING DE

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

Neem een vliegende start als jonge ondernemer

Neem een vliegende start als jonge ondernemer Neem een vliegende start als jonge ondernemer Een vliegende start... Inhoud Een vliegende start... als jonge ondernemer 3 Hoe start ik mijn eigen zaak op? 5... als jonge ondernemer Stappenplan: van idee

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO Startersplannen? Geniet van de voordelen van de STARTERSPAS van UNIZO - Gratis boekhoudpakket of klantenbeheer - Gratis artikel in de lokale krant - 250 modellen van facturen en contracten - Eerstelijnsvragen

Nadere informatie

Start up Talk 10/02. Unizo 1

Start up Talk 10/02. Unizo 1 Start up Talk 10/02 Unizo 1 Voor UNIZO: Ondernemen met eigen middelen. Maar ook op eigen risico. Intro Wat is dat? Hoe begin ik eraan? Wat kan UNIZO voor u doen? Gestart. En nu? Vragen 2 In deze crisis?...

Nadere informatie

CASHEO - AANVRAAGFORMULIER. Kredietaanvraag op naam van :

CASHEO - AANVRAAGFORMULIER. Kredietaanvraag op naam van : Kredietaanvraag op naam van : CASHEO AANVRAAGFORMULIER Indien u dit formulier niet elektronisch kunt invullen, gelieve dit dan op een duidelijke manier te doen door drukletters te gebruiken. Dit kredietaanvraagformulier

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen.

Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen. Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen. ZEER BELANGRIJK : Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die de hierna vermelde voorwaarden vervullen,

Nadere informatie

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke Kermisattracties 1. Definitie Een kermisactiviteit heeft betrekking op de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter.

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter. 3. INFORMATIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS Als jij een onderneming wil opstarten, kan jij beroep doen op en aantal organisaties waar jij meer informatie kunt vinden en waar jij tevens administratieve of

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Microkrediet Deze vragenlijst is bestemd voor personen die een economische activiteit wensen te ontwikkelen onder het statuut van zelfstandige als hoofdberoep of bijberoep.

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/098 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

2.1 Wettelijke verplichtingen bij opstarten

2.1 Wettelijke verplichtingen bij opstarten Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:... Nr:... HOOFDSTUK 2 Evaluatievragen voor de leerkrachten Hieronder kun je meerdere evaluatievragen terugvinden met betrekking tot het eerste hoofdstuk. De vragen

Nadere informatie

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Aanvrager - Interveniënten Wenst u uw activiteit in eigen naam / in naam van

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie