Jobcentrum vzw. jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be"

Transcriptie

1 Jobcentrum vzw jaarverslag 2014

2

3 "Mijn ontslag was een geluk bij een ongeluk" Marc is 50 jaar. Hij werkte jarenlang als loodgieter. In oktober vorig jaar verdween de grond van onder zijn voeten: hij kreeg zijn ontslag. Nu iets meer dan een jaar later is hij terug aan het werk. Hij vertelt hoe hij dit aanpakte. Hoe komt het dat een loodgieter na zo n lange staat van dienst zijn ontslag krijgt? De laatste twee jaar ben ik verschillende keren maandenlang thuis geweest na operaties aan mijn knieën. Ik heb artrose. De laatste 25 jaar ben ik al 26 keer geopereerd geweest. Het kon zo niet verder. Hoe bedoel je? Zag je het ontslag aankomen? Nee eigenlijk niet. Het kwam hard aan maar achteraf gezien was het een geluk bij een ongeluk. Ik kon niet meer op mijn knieën zitten, ik raakte niet meer recht, ik was meer af- dan aanwezig. Ik ben nog een tijdje deeltijds gaan werken maar zelfs dan lukte het niet meer. Ondanks de pijn zocht je toch opnieuw werk. Hoe pakte je dit aan? Op de 3 e dag na mijn ontslag heb ik me al aangemeld bij de VDAB. Via GTB kwam ik zo terecht bij Jobcentrum. Ik wist dat het niet gemakkelijk zou zijn om ander werk te vinden met mijn leeftijd en mijn ziekte. Na 5 maanden zoeken kon ik toch starten met een stage van 6 weken in een school in Ieper. Ik deed er allerlei klusjes: dakgoten reinigen, onderhoudswerken, helpen in de keuken; een zeer afwisselende job die ik graag deed. We waren met twee die stage deden. Die andere kandidaat kon voltijds werken en kreeg uiteindelijk de job. Was je dan niet ontgoocheld? Natuurlijk was het een grote ontgoocheling. Maar ja, wat kon ik doen? Een stage is altijd een risico maar als je niets probeert, heb je ook niets. Ik bleef dus verder zoeken. In oktober vond ik dan een vacature voor een busbegeleider van kinderen met een handicap. Ik belde mijn arbeidsbegeleider en s anderendaags kon ik al op gesprek. Ik heb net mijn contract gekregen na een maand stage. En, hoe stel je het? Het is geen lastige job. Als ik thuis zit, heb ik ook pijn. Dat blijft dus hetzelfde voor mij. De job past perfect bij mij. Stilaan begin ik ook de kinderen op de bus te kennen. Ik weet wie ik een beetje extra in het oog moet houden. Ik heb zelf een broer met een handicap, dat helpt ook natuurlijk.

4 Ik werk elke avond 2 uur en op woensdag 2u kort na de middag. Dat is niet veel maar het is toch een begin. Ik ben terug onder de mensen, terug bezig. Volgend jaar gaat mijn collega die de ochtendritten doet in pensioen. Ik zou graag die uren er bij nemen. Ik heb de school ook al voorgesteld om een aantal uur per week klusjes te doen. Ze houden het nog in beraad. Wat betekende Jobcentrum voor jou? We zochten geregeld samen vacatures. Ik kon mijn arbeidsbegeleider ook altijd bellen of mailen. Ze bracht ook heel wat papieren in orde voor mij. Ze gaf niet op. We zijn op een dag zelfs tot in Blankenberge geweest om een kijkje te nemen in een bedrijf. Dat bleek uiteindelijk niets voor mij te zijn maar het toont wel dat ze echt inspanningen deed om me aan het werk te helpen.

5 2014 JAARVERSLAG 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD SAMENSTELLING BEHEERSORGANEN Algemene vergadering Raad van Bestuur Directie ORGANISATIE Opdrachtverklaring Organogram Antennepunten OVERZICHT AFGELOPEN WERKINGSJAAR Leiderschap Beleid en strategie Personeel Overzicht van de nieuwe in en uit dienst getreden personeelsleden Overzicht evolutie personeel Samenwerkingsverbanden en middelen Processen Resultaten m.b.t. klanten Resultaten m.b.t. personeel Resultaten m.b.t. de maatschappij Resultaten m.b.t. de sleutelprestaties A Cliënten op jaarbasis A.1 Totaal aantal cliënten op jaarbasis A.2 Evolutie aantal cliënten A.3 Tewerkstellingsresultaten werkzoekenden B Basiswerking B.1 Reguliere werking PH-MOO GIBO STARTBLOK B.2 Op-Stap B.3 Loopbaanbegeleiding B.4 Jobcentrum JOBCOACHING ICT-ONDERSTEUNING DIENST NAZORG SOLLICITATIE-ONDERSTEUNING C Projecten C.1 Injectie² C.3 Bruggen Bouwen C.4 Triple T C.5 Werk-kracht C.6 COMPOOL... 62

6 C.8 Verlengde tijdsduur loopbaanbegeleiding C.9 WISE C.10 Connect NABESCHOUWINGEN AFKORTINGEN "Ik wil iets kunnen betekenen voor mensen"... 71

7 2 VOORWOORD Naar mensen kijken vanuit hun mogelijkheden, niet vanuit hun beperkingen. Kansen zien, kansen creëren met en voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit jaarverslag gaat over mensen, over hun mogelijkheden en over kansen zien en creëren met en voor hen. Je ziet het al vanuit de lay-out. Het hele jaarverslag is doorspekt met korte of langere getuigenissen van mensen die samen met de medewerkers van Jobcentrum een traject aflegden. Je merkt het ook als je het verslag doorleest. Doorheen de cijfers en strategische doelen lees je dat Jobcentrum steeds opnieuw kiest voor mensen. Dit zowel in de reguliere werking, waar opnieuw heel wat meer trajecten werden gerealiseerd dan onze financiering in feite toelaat, als in het ingaan op nieuwe vragen en noden van de doelgroep. Binnen de reguliere werking evolueren we mee met onze partners. Zo wordt ICF (International Classification of Functioning, disability and health) een steeds belangrijker middel bij het begeleiden van mensen naar werk, een gestandaardiseerde manier van beschrijven van de mogelijkheden van mensen. Alle medewerkers van Jobcentrum zijn op heden allen opgeleid om dit instrument doelgericht in te zetten, en het topic werd ook op de agenda gezet van het ruimere Dienstencentrum GID(t)S. Er werden ook nieuwe initiatieven genomen. Via de denktank wordt op een permanente basis nagegaan of er nieuwe noden zijn, en of en hoe Jobcentrum op die noden kan inspelen. Zo werd volop werk gemaakt van de voorbereiding van een project Rentree. Dit project ontstond door de vaststelling bij medewerkers van Jobcentrum; dat het voor mensen die na een oncologische behandeling terug aan het werk kunnen, toch niet zo evident is om opnieuw te starten. Er werd gezocht hoe de expertise van Jobcentrum kan uitgebreid en ingezet worden voor de gedetecteerde noden van deze specifieke en groeiende groep van mensen. Jobcentrum zorgt ook dat de stem van mensen met een arbeidsbeperking gehoord wordt. De digitale communicatie werd verder uitgebouwd, met een steeds prominentere aanwezigheid in de sociale media. Zo veel mogelijk wordt vertrokken vanuit concrete verhalen. Evenwel, als er maatschappelijk zaken verkeerd lopen, dan wordt dat ook benoemd. Zo trekt Jobcentrum aan de alarmbel gezien de nieuwe regeling voor loopbaanbegeleiding (loopbaancheques) nefast werkt voor mensen met een arbeidsbeperking. Om te zorgen dat de stem van mensen met een arbeidsbeperking ook bij de overheid gehoord wordt, is een sterke federatie van de GOB s (Gespecialiseerde Opleidings- en Begeleidingscentra alle centra in Vlaanderen die net zoals Jobcentrum mensen met een arbeidsbeperking begeleiden, o.a. in opdracht van de VDAB) nodig. In 2014 werd de federatie FEBOB eindelijk een feit. Er is zeker nog werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat deze federatie een nóg sterkere gesprekspartner wordt voor de overheid, maar Jobcentrum neemt hierin alvast zijn verantwoordelijkheid door op een actieve manier mee te werken aan het bestuur. Alain Cnudde nam het ondervoorzitterschap op. Philip Vanneste Gedelegeerd Bestuurder Maart

8 Op mijn eentje was het nooit gelukt. 8

9 3 SAMENSTELLING BEHEERSORGANEN 3.1 Algemene vergadering LIJST VAN DE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN JOBCENTRUM VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24, 8830 GITS Ondernemingsnummer : VZW Dienstencentrum GID(t)S, Koolskampstraat 24, 8830 Gits 2. Adriaens Patricia, Vrijdagmarkt 10, 8000 Brugge 3. Beelprez Luc, Bissegemsestraat 184, 8501 Bissegem 4. Breyne Pierre, Pastoor Verhaegheplein 11, 8310 Assebroek 5. Depuydt Christine, André Devaerelaan 62, 8500 Kortrijk 6. De Rammelaere Magda, Burgemeester Callewaertlaan 14, 8810 Lichtervelde 7. Goesaert Luc, Posterijstraat 35, 8793 Waregem 8. Maes Els, Zuidstraat 52, 8800 Roeselare 9. Vandelanotte Koenraad, Schonekeerstraat 7, 8930 Lauwe 10. Vandenbroucke Michelline, Glazeniersstraat 1, 8800 Roeselare 11. Vanneste Philip, Engelstraat 88, 8480 Ichtegem 12. Van Oost Johan, Opperije 7, 9700 Oudenaarde 13. Vermeersch Gilbert, Maandagveld 4, 8500 Kortrijk 3.2 Raad van Bestuur RAAD VAN BESTUUR JOBCENTRUM V.Z.W. Voorzitter - Dhr. VANDELANOTTE Koen Schonekeerstraat 7, 8930 LAUWE Tel. 056/ Kantoor : Pres. Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk Tel. 056/ Mob. 0496/ Fax. 056/ Ondervoorzitter - Dhr. VAN OOST Johan Opperije 7, 9700 Oudenaarde Tel. 055/ Gedelegeerd bestuurder - Dhr. VANNESTE Philip Engelstraat 88, 8480 ICHTEGEM Tel. 051/ GSM 0473/ Schatbewaarder - Dhr. GOESAERT Luc Posterijstraat 35, 8793 WAREGEM Tel. 056/ GSM 0475/

10 Leden - Mevr. ADRIAENS Patricia Vrijdagmarkt 10, 8000 BRUGGE Tel. 050/ GSM 0486/ Dhr. BEELPREZ Luc Bissegemsestraat 184, 8501 KORTRIJK-BISSEGEM Tel. 056/ Mevr. LEYSEN - DEPUYDT Christine André Devaerelaan 62, 8500 KORTRIJK Tel. 056/ Dhr. VERMEERSCH Gilbert Maandagveld 4, 8500 KORTRIJK Tel. 056/ Waarnemende leden - Mevr. GODDEERIS Kathia Ketsersstraat 10, 8800 OEKENE Tel. 0479/ Dhr. CNUDDE Alain vanaf Vlasmolenstraat 20, 8501 HEULE Tel. 0497/ Directie Voornaam Naam Functie binnen het beheersorgaan Datum functie voor het eerst opgenomen Datum functie neergelegd Kathia Goddeeris Operationeel directeur Alain Cnudde Directeur strategische ontwikkeling

11 4 ORGANISATIE 4.1 Opdrachtverklaring Als Jobcentrum maken wij deel uit van Dienstencentrum GID(t)S dat gelooft in de mogelijkheden van personen met een beperking en dat voor hen maximale kansen creëert op een gelukkig en zinvol leven. Wij vertalen dit in een veelzijdig aanbod waarbinnen onze opdracht zich vooral situeert op het vlak van coaching bij het zoeken naar en het behouden van tewerkstelling in het normaal economisch circuit. Wij willen binnen de provincie West-Vlaanderen werkzoekenden en werkenden met een arbeidshandicap en personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt maatschappelijk en sociaal integreren via trajecten van opleiding, loopbaanbegeleiding en bemiddeling. Wij willen dit doen: vanuit een basishouding van permanent luisteren vanuit christelijke inspiratie naar de vragen en noden van de doelgroep; vanuit een openheid voor allen die tot de doelgroep behoren, ongeacht hun individuele overtuiging; vanuit een fundamenteel respect voor de waarde en de eigenheid van iedere persoon in zijn totaliteit. Aldus houdt onze visie op arbeid in dat ieder mens de kans moet krijgen om evenredig met zijn mogelijkheden een significante bijdrage te leveren aan de opbouw van de maatschappij; vanuit een empowerende visie waarbij elke persoon zoveel mogelijk wordt aangemoedigd en gecoacht om zijn traject in eigen handen te nemen; vanuit een organisatie waarin iedere medewerker de ruimte krijgt om vanuit zijn specifieke deskundigheid, in een open overleg, mee te bouwen aan een kwaliteitsvol antwoord op de vraag van iedere cliënt; en dit door: het aanbieden van opleiding aangepast aan de vraag van de cliënt en de arbeidsmarkt; het begeleiden naar werk en het verzekeren van opvolging na tewerkstelling; het coachen van werkenden en zelfstandigen bij hun loopbaan; het sensibiliseren van werkgevers, werkzoekenden, werkenden en de samenleving; het ontwikkelen van nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden; het signaleren van noden en het geven van suggesties aan de overheid; het intensief samenwerken met andere diensten en tewerkstellingsinitiatieven binnen en buiten Dienstencentrum GID(t)S. 11

12 BASISORGANISATIE BEGELEIDEND PERSONEEL 4.2 Organogram Begeleidend personeel: arbeidsbegeleider, loopbaancoach, groepsbegeleider Startblok/Opstap Specialisten: Dienst Ergo, sollicitatiebegeleider, nazorgbegeleider, jobcoach en ICTcoach Ondersteunend personeel: Stafmedewerkers Verantw.cliënten- en personeelsadministratie, financieel verantw., administratief bediende, IM-verantwoordelijke Directeur Strategische ontwikkeling Operationeel directeur Gedelegeerd bestuurder Voorzitter Raad van bestuur Algemene Vergadering Wij kiezen voor een gedecentraliseerde projectmanagementvorm. Deze vorm biedt perspectieven voor een organisatie die zich snel kan aanpassen aan externe veranderingen. De basisorganisatie is het permanente deel en fungeert als middelenreservoir. In de basisorganisatie ligt de verantwoordelijkheid voor strategische planning. De uitvoerende organisatie voert vanuit de planning vrij autonoom de opdrachten uit. De basisorganisatie is gecentraliseerd in de maatschappelijke zetel. De uitvoerende organisatie is gedecentraliseerd in afdelingen. 12

13 4.3 Antennepunten Maatschappelijke zetel Koolskampstraat Gits Tel Fax: website: Jobcentrum Gits De Oude Melkerij, Stationsstraat 143 B 8830 Gits Tel Fax: Jobcentrum Kortrijk Nieuwstraat Kortrijk Tel Fax : Jobcentrum Brugge Dorpsstraat Brugge Tel Fax : Jobcentrum Oostende Oesterbankstraat Oostende Tel Fax :

14 5 OVERZICHT AFGELOPEN WERKINGSJAAR 5.1 Leiderschap Leiderschap vanuit onze organisatie wordt gedragen door de directeur strategische ontwikkeling en de operationeel directeur. Beiden worden aangestuurd door de gedelegeerd bestuurder en Raad van Bestuur. In hun taak worden ze ondersteund door een middenkader. Wij kiezen voor een leiderschap dat personeel zo maximaal mogelijk verantwoordelijkheid en autonomie wil geven in de uitvoering van hun opdracht. Wij moeten zorgen voor een voorbeeld van gedrevenheid door o.m. te luisteren naar de noden van onze stakeholders en de opportuniteiten vanuit het beleid. Dit is een eerder charismatische rol die gestoeld is op kennis zowel van de stakeholders als naar het algemeen tewerkstellingsbeleid. Een enthousiasmerende, open communicatie naar het personeel moet de prikkel geven tot gezamenlijke verantwoordelijkheid en vertrouwen in de realisatie van onze opdrachtverklaring. -Er werd hard gewerkt aan duidelijkheid rond takenpakket en verantwoordelijkheden binnen het kader van Jobcentrum. Daarnaast werden ook de efficiëntie en doelstellingen van de diverse overlegorganen op directieniveau onder de loep genomen en hertekend. De genomen beslissingen werden naar het personeel gecommuniceerd op de personeelsvergadering. -Bart Coopman en Christel Witgeers werden voltijds kaderlid. -Organisatorisch werd ingezet op een nieuwe structuur met overlegmomenten en vertegenwoordiging op de diverse antennepunten. -Kathia Goddeeris volgde als operationeel directeur via VOCA een sessie Van coach naar leiddinggevende. 14

15 5.2 Beleid en strategie Strategie vindt zijn oorsprong in de opdrachtverklaring. Door ons in te leven in de vragen van onze klant (werkzoekende/werkende en werkgever), wordt onze strategie naar de toekomst bepaald. Het meer en beter uitklaren van die vragen door o.a. een verdiepende intake, analyse van competenties, competentie-ontwikkeling, jobmatching, jobcreatie en blijvende ondersteuning vanuit een empowerende benadering is een voorwaarde. Omwille van een evoluerende arbeidsmarkt is het de continue uitdaging een aanbod te realiseren voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers zodat alle partijen optimaal samen kunnen werken aan duurzame tewerkstelling. Om goeie antwoorden te kunnen (blijven) leveren op de vragen van onze klanten, kiezen we voor een kwaliteitswerking gebaseerd op het EFQM-model waarbij continu evalueren en zelfanalyse ons aanzet tot verbetering. -Het JAP werd opgemaakt, gepresenteerd en tussentijds besproken met kader, RVB en personeel. -De strategie-oefening werd gefinaliseerd en resulteerde in volgende 5 strategische doelstellingen die noodzakelijk zijn om de opdracht van Jobcentrum zo goed mogelijk te kunnen vervullen: o Kansen creëren door een kwalitatieve mensgerichte dienstverlening o Kansen creëren door te innoveren o Blijvend streven naar een kwalitatieve & eigentijdse organisatie met betrokken en bekwame medewerkers o Kansen creëren door actieve uitbouw Dienstencentrum GID(t)S o Kansen creëren door netwerken en te wegen op beleidsvorming Antwoord bieden op gedetecteerde noden -Op 2 juli 2014 werd een overleg gepland tussen directie JC en provinciale directie VDAB rond knelpunten die we binnen de operationele werking ervaren: 1. De vraag naar PH-MOO s is veel groter dan het aanbod. 2. De perceptie dat de doelgroep steeds zwakker wordt. 3. Werkgevers zijn nog altijd weinig flexibel en blijven zoeken naar de perfecte match voor hun vacante jobs ipv de mogelijkheden van de sollicitant optimaal te benutten. 4. Onze PH-MOO s zijn geen assessment-tool; te vaak worden wij ingeschakeld bij cliënten die nood hebben aan oriëntering/assessment hebben. 5. Stelselmatige toename van werkzoekenden met psychische kwetsbaarheid. Er werden tevens een aantal voorstellen geformuleerd ikv projectwerking Voorstel tot een oriënterend individueel traject Voorstel tot een oriënterend groepstraject Voorstel tot een nazorgtraject voor cliënten die Op-Stap volgden Voorstel tot Op-Stap²-modules Voorstel om een nieuwe attitudetraining op te zetten op een concrete werkvloer ism Middelpunt Voorstel tot gespecialiseerde sollicitatietraining voor personen met een arbeidsbeperking. VDAB naam hieromtrent nog geen enkele beslissing (oa. door de onzekerheid inzake provinciale VDAB-middelen). -Jobcentrum richtte intern de denktank 'Denk de Toekomst' op. Jobcentrum is sinds jaar en dag tot ver buiten de provinciegrenzen bekend omwille van haar innovatief karakter. Om dit te behouden, hebben we ideeën nodig. Met de denktank willen we ideeën verzamelen, evalueren, bundelen en laten uitgroeien tot concrete initiatieven. Bart Coopman steekt het vuur aan de lont samen met Dirk Vandamme, Els Ghesquière, Sofie Descamps en Magda Cuvelier. -Outplacement wint door de nieuwe regelgeving aan belang als volwaardige HR-poot. Jobcentrum verdiepte zich in de regelgeving (opleiding Outplacement Alain Cnudde) Onze missie getrouw kiest Jobcentrum ervoor Outplacementondersteuning voor mensen met een arbeidsbeperking aan te beiden als onderaannemer van erkende outplacementbureau s. 15

16 Als try-out werd contact gelegd met ADMB ikv outplacement begeleiding. Op 21 mei 2014 was er een overleg met ADMB (Marnix Tolpe) naar aanleiding van enkele outplacement-dossiers waar men problemen ervaarde ikv arbeidsbeperking. De kennis en expertise werd gesmaakt. Er werd een concrete uitwisseling gepland met consulenten en Daisy Vanderauwera. Er werd een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin enkele dossiers door Jobcentrum in ondernaanneming worden behartigd. Nieuwe regelgeving -Het nieuwe Maatwerkdecreet werd goedgekeurd door de regering. Er werd gestart met een informatieronde in Vlaanderen. West-Vlaanderen was als eerste aan de beurt. Diverse medewerkers namen deel aan deze informatiesessie. Een wezenlijk onderdeel van het Maatwerkdecreet betreft de doorstroom van werknermers. Dit is de core-business van Jobcentrum. Jobcentrum trekt dan ook de kaart om hier uitdrukkelijk op in te zetten en een aanpak en aanbod voor maatwerkbedrijven uit te werken. -VDAB past zijn cliëntvolgsysteem aan met een Vertrouwelijk luik gebaseerd op ICF. Vanuit VDAB werd opleiding voorzien voor alle GTB en GOB medewerkers. In het najaar 2014 kregen alle medewerkers van Jobcentrum de ICF-opleiding. Projectenwerking -Sarah De Wolf en Christel Witgeers stelden op 13/10/2014 het project Rentree (re-integratie na oncologische behandeling) voor op de directieraad van CM West-Vlaanderen. Zowel inhoudelijke als financiële samenwerking werd afgetoetst. Het voorstel werd positief onthaald met toezegging van een beperkt budget. Jobcentrum en CM West-Vlaanderen namen hiermee het engagement op om 1 tryout module in de startblokken te zetten najaar De samenwerking tussen en het engagement van deze partners werd meegenomen in het dossier dat werd ingediend bij het VLK voor ruimere subsidiëring. Beslissing wordt in 2015 genomen. -Werkgevers weten inzake functioneren van hun medewerkers met een arbeidsbeperking vaak niet wie hen hierin kan ondersteunen. Vanuit de vaststelling van deze nood werd een dossier WerkWijsWest ingediend bij het provinciaal Impulsfonds (Provincie West-Vlaanderen). Hiermee wou Jobcentrum een provinciaal aanspreekpunt oprichten voor bedrijven waar ze terecht kunnen met al hun vragen over het functioneren van hun medewerkers met een arbeidsbeperking. Daarnaast zouden ook workshops worden georganiseerd voor werkgevers ikv psychische kwetsbaarheid op de werkvloer. Dossier WerkWijsWest werd niet goedgekeurd. Bij de beoordeling werd de nood wel erkend. De rol van VDAB bleef echter onduidelijk. -Bij het Vinci Fonds werd een project ingediend ikv Ergonomische hulpmiddelen tijdens opleiding op de werkvloer. We kregen een negatief antwoord maar dienden het project opnieuw in bij de Nationale Loterij. Beslissing verwachten we in VDAB benaderde drie organisaties waaronder Jobcentrum- ikv Oriëntering van werkzoekenden naar een realistische beroepskeuze. Het betrof een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Doelstelling is 25 oriënterende modules (10-12 cliënten) te organiseren. Jobcentrum kiest bewust voor kwaliteit. Om deze te kunnen garanderen werd een voorstel ingediend om 15 modules te verzorgen (ipv 25). De opdracht bleek één en ondeelbaar. Daarom werd Jobcentrum niet langer weerhouden. -VDAB nam deel aan de tender om vormingsmomenten en individuele coaching te bieden aan werkzoekenden in armoede. Gezien het lot van 135 werkzoekenden / jaarbasis en het aspect taalcoaching werd samen met Loca Labora een offerte uitgeschreven en ingediend. Dienstencentrum GID(t)S -Er werd actief meegewerkt aan de uitbouw van het Dienstencentrum GID(t)S met deelname aan de stafcel kennis en expertise, stafcel communicatie, beleidscel en operationele cel, werkgroep SCAD, Werkgroep Golem, uitbouw bezoekerscentrum, werkgroep VTO, werkgroep archief, werkgroep Fondsenwerving -Op 25 februari werd een overleg gepland tussen DSI en Jobcentrum omtrent de lopende uitwisseling GON onderwijs en Jobcentrum. Er werden nog enkele accenten gelegd voor de periode tot einde juni. Gezien de beperkte investering (anderhalve dag per week) is het niet evident om de volledige werking 16

17 van elkaars organisatie te kennen maar het is zeker een meerwaarde om elkaars werking te versterken. -Bart Coopman verkende de opdracht en werking van het Bezoekerscentrum van Dienstencentrum GID(t)S. Er blijkt nog heel wat letterlijk én figuurlijk onontgonnen terrein en mogelijkheden. Bart Coopman neemt de opdracht coördinatie en aansturing Bezoekerscentrum op (20% FTE) in combinatie met zijn opdracht binnen Jobcentrum. -Dienstencentrum GID(t)S werkt aan een masterplan ICT met deskundige begeleiding van Delaware, een externe consultant. Bedoeling is om de noden van de verschillende vzw s in kaart te brengen en te zoeken naar de meest efficiënte, budget- en gebruiksvriendelijke dienstverlening. De directie, Luc Devos en Bart Coopman werden in dat kader geïnterviewd. FeGOB - De samenwerking binnen de werkgroep administratie FeGOB werd verder uitgediept. We konden heel wat kennis uitwisselen omtrent ICF en Mijn Loopbaan; slaagden er in om een consensus te bereiken over het aanbod van de GOB s en nodigden diverse medewerkers uit van VDAB om de puntjes op de i te zetten wat betreft administratie GOB-werking. -vzw FeGOB werd officieel een feit. Er werd al langer samengewerkt, maar op 25 maart 2014 was het eindelijk ook officieel zover : vzw FeGOB werd boven de doopvont gehouden. Jobcentrum is hierin een overtuigd lid; een strategische keuze. FeGOB wordt zodoende, samen met GTB, dé gesprekspartner voor VDAB en andere arbeidsmarktactoren voor wat betreft de begeleiding en opleiding van werkzoekenden met een arbeidshandicap. Door deze samenwerking kunnen we onze plaats als volwaardige partner innemen én sterker wegen op beleid, visievorming en opdrachten ten voordele van onze doelgroep. Alain Cnudde werd verkozen tot ondervoorzitter. Kwaliteitsmetingen -Op 3 april 2014 was er een KwaliMon (kwalitatieve monitoring) van VDAB voor Op-Stap. Dossiers die gecontroleerd werden (aanwezigheden/contracten), waren administratief in orde. Items zoals instroom, opvolging, communicatie, evaluatie werden vlot in kaart gebracht en getuigden van een kwaliteitsvolle werking. De tip die we meekregen - nog beter uitschrijven wat we doen nemen we ter harte. -Op 28 oktober 2014 was er een KwaliMon (kwalitatieve monitoring) van VDAB voor loopbaanbegeleiding. VDAB controleerde de loopbaanbegeleidingstrajecten die we hebben uitgevoerd sinds de goedkeuring van ons mandaat op 1 juli Jobcentrum was hiermee het eerste centrum in Vlaanderen waar deze kwaliteitsbevraging doorging. We kregen een positief rapport met enkele concrete tips om de dossiers nog te optimaliseren. -Op 15/07/2014 was er een KwaliMon (kwalitatieve monitoring) van VDAB voor Injectie². Op 15/07/2014 kwamen Tineke Codron en haar collega Elfie Delue langs in Jobcentrum Brugge ikv deze kwalitatieve monitoring van Injectie² Monitoring verliep goed en vlot met enkele extra tips ikv kwalitatief dossierbeheer. Vanaf heden zal ook Elfie aanspreekpunt zijn. 5.3 Personeel We kiezen voor gedecentraliseerd (antennepunten) projectmanagement: - Zelfstandig en collegiaal werken zijn de belangrijkste competenties om op deze wijze de opdracht uit te voeren. - Permanente vorming, training en opleiding versterken de competenties van de medewerkers. - Een open communicatie (top-down, bottom-up) bevordert de collectieve gedrevenheid. -De personeelsvergaderingen vonden naar jaarlijkse traditie om de twee maanden plaats. 17

18 -Op 24/04/2014 was er de avondactiteit. Na een initiatie golf op de Wellington Golf te Oostende konden we genieten van een aangename maaltijd. Lies Vanhaverbeke en Koen Verstegen werden in de bloemetjes gezet naar aanleiding van 10 dienstjaren. -Op 21 oktober 2014 was er naar jaarlijkse traditie de studiedag. De studiedag werd uitgewerkt door de werkgroep Triple T; tevreden medewerkers, transparantie en duurzame tewerkstelling. Dirk de Boe bracht er een boeiende workshop. -De voelhorens brachten op regelmatige basis het antennepunt samen ikv het praktische beheer van het antennepunt. Sofie Descamps werd de nieuwe voelhoren in Gits. -Lies Vanhaverbeke en Inge Cloet werden ingeschakeld als sollicitatietrainers in de Op-Stap modules. -We schakelden over van papieren naar elektronische maaltijdcheques. -Het arbeidsreglement werd upgedate met de nieuwe wetgeving inzake einde contract; aanpassing deontologische code computergebruik; uurroosters en psychosociale preventie. -Op 20 juni 2014 was het de dag van de collega. Deze dag werd in de kijker gezet en de medewerkers werden gemotiveerd om binnen Jobcentrum een positieve sfeer van collegialiteit te verspreiden. Het initiatief van JC werd gedeeld op de site en we kregen als beloning een magnetische papercliphouder. -De operationeel directeur nam deel aan de interne werkgroep - VTO samen met de opeidingsverantwoordelijken van Mariasteen en Dominiek Savio, dit onder coaching van Veerle Wouters Overzicht van de nieuwe in en uit dienst getreden personeelsleden naam voornaam Functie VTE Begindatum einddatum Smissaert Nele medewerkster Compool 1 30 juni

19 5.3.2.Overzicht evolutie personeel Evolutie aantal FT-equivalenten personeel per jaar AANTAL IN AANTAL UIT aantal VTE 5.4 Samenwerkingsverbanden en middelen We kiezen voor het in kaart brengen, uitbouwen, evalueren (op basis van efficiëntie en effectiviteit) van een strategisch netwerk om onze doelstelling te bereiken. Een goede financiële analyse stelt ons in staat om de risico s van projectfinanciering op te vangen. Financiële simulatie- en benchmark instrumenten moeten ons in staat stellen snel een zicht te krijgen op financiële middelen i.k.v. het realiseren van onze strategie. Samenwerking GTB -GOBAT (overleg op directieniveau) en het netwerkoverleg werd diverse malen ingepland. Het netwerkdocument werd hierbij upgedate met extra aandacht voor LBB en Jobcentrum+. -Er startte een werkgroep GTB - GOB. Eindresultaat is een visietekst en een Vlaams samenwerkingsdocument waarbij het aanbod van de GOB s overheen het Vlaamse landschap duidelijk wordt gemaakt. -In het voorjaar vond in Oostende en Brugge een netwerkontbijt GTB-JC plaats. Naast de eigen medewerkers zijn de GTB-medewerkers belangrijke collega s. Goede en nauwe samenwerking is nodig om onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden. Regio Kortrijk en regio Gits worden nog ingepland. -GTB West Vlaanderen werd versterkt met 33 GA-medewerkers. Dit zorgde voor de nodige organisatorische en inhoudelijke aanpassingen. In de komende jaren zal met ook de 'arbeidsonderzoeken' meer arbeidsmarktgericht maken. Als GOB is Jobcentrum vragende partij om hierin betrokken te worden. -Naar aanleiding van artikel 107 ontwikkelden Jobcentrum en GTB-West-Vlaanderen een gezamenlijke visienota op de (op te richten) rehabilitatiecentra inzake aanpak Werk en de taakinhoud van de arbeidscoach. 19

20 Samenwerking VDAB -Overleg met Isabelle Hessens (VDAB) op 21 januari omtrent Op-Stap verliep goed. Er werd een nieuw contract getekend voor 8 modules in De resultaten 2013 en de instroom 2014 werden bekeken. Op 4 maart vond ook een kwalitatieve monitoring rond de dossiers plaats. -Op 12 maart 2014 werd een overleg gepland met de dienst DABP (dienst arbeidsbeperking) om de knelpunten te bespreken en een constructieve samenwerking op te bouwen. -Sofie Meeuws en Kathia Goddeeris brachten een presentatie van Jobcentrum voor de teamcoaches van VDAB, inclusief het aanbod ikv JC+ (werkgevers) en loopbaanbegeleiding (werknemer). -Per kwartaal was er overleg met GTB en VDAB onder de noemer gespecialiseerde klantenwerking. Daar worden resultaten omtrent diverse projecten nauwgezet opgevolgd en concrete afspraken gemaakt rond de operationele werking. Initiatief gaat uit van VDAB. -Op 4 december 2014 brachten de indiceringsconsulenten van VDAB een bezoek aan Jobcentrum. Het aanbod van Jobcentrum kwam uitgebreid aan bod. Er werden heel wat boeiende vragen gesteld met grote aandacht voor Op-Stap. Het indiceren staat nog in zijn kinderschoenen. We engageren ons al om op 28 juni 2015 de koppen terug bij elkaar te steken om de noden voor onze doelgroep in kaart te brengen. Samenwerking RIZIV/Zorg -Het WORK-overleg - West-Vlaams Overleg voor Reïntegratie naar werk werd opgericht waarbij VDAB, GTB, CB en Jobcentrum rond de tafel zitten met de adviserend geneesheren in West Vlaanderen. Adviserend geneesheren erkennen onze expertise en goede werking. Het overleg gaat driemaal per jaar door en bracht ook in 2014 met VDAB heel wat discussie teweeg omtrent het begrip herscholing. -In regio Kortrijk en regio Ieper werd in 2014 veelvuldig vergaderd ikv de oprichting van de nieuwe Revalidatiecentra. De verschillende netwerken art.107 (vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidzorg) kregen via een RIZIV-conventie middelen toegekend om een revalidatiecentrum op te richten (vergelijkbaar met Ingelburgh). Vanuit Jobcentrum en GTB werd een gemeenschappelijk gedragen voorstel naar voor geschoven om verdere samenwerking met deze centra concreet te maken. Andere samenwerkingen -Op 22 september 2014 werd het nieuwe thema van het Open Kennisnetwerk voorgesteld.het nieuwe thema voor de komende 2 jaar is 'duurzame loopbanen'. Men wil in eerste instantie samen met partners onderzoeken welke de prioritaire vragen en uitdagingen zijn. Dit doen we aan de hand van volgende werkgroepen: 1. Transitie vanuit onderwijs naar de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren 2. Recoveryvisie inzetten om mensen met een problematiek te reïntegreren op de arbeidsmarkt 3. Van onbetaald naar betaald werk 4. Na detentie reïntegreren op de arbeidsmarkt 5. Als 50+-er opnieuw een job vinden Jobcentrum neemt deel aan 3 verschillende werkgroepen binnen het Open Kennisnetwerk van VDAB. -We sloten aan bij een focusgroep empowerment bij mensen met een psychische kwetsbaarheid in hun traject naar werk. Het resultaat zal te lezen zijn in de master thesis Ergotherapie van studente Sarah Fets. -We werden gevraagd door Inghelburg (revalidatiecentrum voor psychische revalidatie te Brugge) om in hun module Arcus (eerste stappen naar werk) vorming te geven. Ze willen hiermee graag werk, letterlijk en figuurlijk, in het revalidatieproces binnenbrengen. Ook voor hun arbeidscoaching willen ze graag intensiever samenwerken met Jobcentrum.Op 16/12/2014 zaten we samen met de begeleiders van Inghelburg voor een brainstorm. 20

21 -Op 1 juli 2014 werd een bezoek gepland aan stadsbestuur Roeselare - op hun vraag - ikv mogelijke samenwerking. -Het kader bracht in het voorjaar 2014 een kennismakingsbezoek bij Mentor vzw, een gelijkaardige organisatie uit Kortrijk. We werken allebei aan en voor duurzame tewerkstelling. In de toekomst zijn samenwerkingsmogelijkheden in het kader van innovatieve projecten zeker mogelijk. -Op 25 juni 2014 werd contact gelegd met Loca Labora ikv mogelijkse samenwerking in de toekomst. -De operationeel directeur neemt deel aan de kerngroep werkgeverschap van SLN. IT -Alle medewerkers van Jobcentrum zijn overgestapt in the cloud.ook het nieuwe extranet kreeg verder vorm. -De gedragscode ikv PC-gebruik werd vernieuwd en opgenomen in het arbeidsreglement. -Na het bezoek aan GOCI (GOB in Aarschot) beslist Jobcentrum om mee te stappen in IGOB (= digitaal cliëntopvolgingsysteem). Dit systeem zal het huidige ACCESS, het opvolgsysteem Kathia/Christel en digitaal cliëntdossier omvatten. De overstap wordt in najaar 2015 gepland om er in 2016 mee aan de slag te gaan. Middelen -Het huurcontract van de parking in Oostende werd opgezegd gezien het niet gebruik van deze parking wegens veiligheidsredenen. -De financiële cijfers werden nauwgezet gemonitord. -Martine Callewaert maakt heel wat financiële analyses en benchmarks. Alle gegevens worden ter beschikking gesteld via extranet. -De aanvraag tot extra budget voor ikv Injectie² werd goedgekeurd door VDAB. Jobcentrum kreeg goedkeuring om 15 werkzoekenden op te leiden tot logistiek assistent binnen de periode van 1/07/ /12/ Voor antennepunt Kortrijk werd een nieuwe locatie gezocht. Diverse gebouwen werden hiertoe onder de loepe gehouden. Uiteindelijk werd beslist om niet te verhuizen en de huidige locatie nog aan te houden. Op termijn wordt wel naar een betere locatie uitgekeken. Intussen zal de bendenverdieping ifv klantvriendelijkheid en efficiëntie worden heringedeeld. 5.5 Processen Het vastleggen van onze processen op ons extranet (ingedeeld volgens de 9 EFQM deelgebieden) zorgt voor een gelijke toepassing van onze methodieken. Zo garanderen we onze klanten eenzelfde kwaliteitsvolle dienstverlening over alle antennepunten heen. Vanuit het PDCA principe worden de gehanteerde processen ontwikkeld, beoordeeld en aangepast. Externe en interne audits bewaken de toepassing van de uitgeschreven processen Basiswerking -Begeleiders werden tweemaandelijks samengebracht op het arbeidsbegeleidersoverleg waar topics zoals sociale wetgeving, administratie en ergo aan bod kwamen. Er werd ook ingezet op intervisie van dossiers. 21

22 -Daisy Van der Auwera, Anke Dewulf en Kaat Vanderper namen de jongerentrajecten (PH JOO trajecten) op. Jobcentrum kreeg extra budget van VDAB voor 24 jongerentrajecten, en realiseerden er 28. -Op-Stap realiseerde 8 modules in 2014 voor personen met psychische kwetsbaarheid. 93% van de deelnemers zijn heel tevreden. VDAB vraagt voor 2015, 10 modules. -Brigitte Forrest realiseerde twee Startblok-modules. -GTB stapte uit Loopbaanclick - het samenwerkingsverband ikv loopbaanbegeleiding. Jobcentrum besliste om voor loopbaanbegeleiding de kaart van Loopbaanbegeleiding Jobcentrum te trekken en niet in te stappen in een verder samenwerkingsverhaal. JC is overtuigd van de eigen expertise en sterktes van zowel de aanpak als de medewerkers. -Belangrijke vaststellingen bij vergelijking gegevens Jobcentrum met de Vlaamse loopbaancentra : Verhouding pakket 1 pakket 2 zit op gemiddelde in Vlaanderen. JC bereikt opvallend meer laag- en middengeschoolden in vergelijking met alle loopbaancentra in Vlaanderen, JC bereikt minder hooggeschoolden (maar nog steeds 25%!) JC bereikt meer 40+ers in vergelijking met Vlaanderen JC bereikt veel meer personen met indicatie arbeidshandicap: 31% bij JC vs 2% in totaal op Vlaams niveau. Kortom, deze cijfers tonen aan dat de cliënten die we bereiken in loopbaanbegeleiding duidelijk een kansengroep is/zijn en vaak ook een dubbele/driedubbele kansengroep (45+/arbeidshandicap/ kortgeschoold). -JC+ realiseerde 21 opleidingsessies, bezocht 33 werkgevers, bracht 13 vacatures binnen en 24 nieuwe potentiële stageplaatsen. Projectwerking Project Compool : -Op 18/02/2014 kregen we een audit voor Compool. Zowel inhoudelijk als administratief scoorde het project goed. De projectregistratietool (verloftool) maakte heel wat indruk op de mensen van het ESF. -Op kan je de prototypes van de producten bekijken. -De relevantie van Compool werd meermaals geïllustreerd in de media. -Ondanks gegeven dat we niet gevalideerd zijn (= geen extra budget voor disseminatie in Vlaanderen) zijn we trots op het eindprodukt. Op 23 juni was er een persmoment in het OCMW Brugge. -Uit validatierapport weerhouden we: Ik wil ondanks de mindere score wel de inzet prijzen voor de positieve intentie en inzet voor het doen slagen van dit project. Je voelt dat men hier zijn schouders onder gezet hebben en in geloven. Mogelijks heeft net die volharding gemaakt dat er te weinig oog was om af te stappen van het idee dat dit een echte duurzame arbeidsmarktoplossing is voor die doelgroep. Voor mij is dit project niet minder geslaagd omdat het niet door mag voor disseminatie. Want vanuit de ervaring van Compool zullen zeker nog nieuwe projecten het licht zien die eenvoudiger zijn in hun opzet en uiteindelijk alle stakeholders en in eerste instantie de burger met chronisch aandoening dient. Doe dus zeker verder, maar eerst stapje terug zetten en zoeken naar een nieuwe ingang. Project WISE : WISE is het ESF-project van HoGent ikv generatiemanagement waar we aan meewerken. De produkten die werden ontwikkeld werden uitgebreid bekeken en geëvalueerd op praktische toepasbaarheid. Een overzicht van de ontwikkelde tools zijn te vinden op Project Triple T (Mensgericht ondernemen): ESF geeft subsidies om de eigen organisatie te verbeteren. Het project draagt de naam Triple T : transparante, tevreden tewerkstelling in Jobcentrum. Jobcentrum wil voor al haar medewerkers een duurzaam personeelsmanagement uitbouwen. In 2014 werden heel wat actiepunten concreet aangepakt. Project Werkkracht (Innovatie): ESF geeft subsidies om nieuwe tools te ontwikkelen die intermediairen moeten helpen een betere dienstverlening te geven. In dit project willen we vernieuwend zijn door een model (Business Model You) voor te stellen in Vlaanderen waarbij 22

23 vertrokken wordt vanuit marketingprincipes en personal branding. Een model waar de klemtoon ligt op de troeven van de persoon, de vraag van de markt en hoe je daar adequaat kan op inspelen. Samen met JES en DSI (partner in dit project) werd het model verder verfijnd en toegepast. Daarnaast werden in 2014 ook een aantal workshops georganiseerd over het model. 5.6 Resultaten m.b.t. klanten De beoordeling van onze werking door onze klanten: -is input voor onze veranderings- en verbeterprocessen -geeft aanleiding tot het ontdekken en in te gaan op de nieuwe noden -Om de lange termijn meting op te volgen, werd bij VDAB bevraagd om alle trajecten van 2013 te meten op 31/12/2014. Het tewerkstellingscijfer gemeten op 31/12/2014 omvatte 55,6%. We hadden een uitstroomresultaat in 2013 van 58%. -Resultaten uit de werkgevers-enquête : o 89% van de bevraagde bedrijven wenst in de toekomst nog samen te werken met Jobcentrum. (2013 : 94%) o 96.7% is tevreden tot heel tevreden over de samenwerking. (2013 : 88%) o Ons aanbod is voor 92% van de bevraagden duidelijk. (2013 : 95%) -De rood-groenmeting werd opnieuw afgenomen van alle cliënten in begeleiding in Rood is niet tevreden en groen is tevreden. Creatieve ex-cliënten, die een genuanceerd antwoord willen geven, sturen zowel de rode als de groene kaart terug. In 2014 kregen we 144 antwoorden op de 355 verstuurde kaartjes : 124 groen, 6 rood-groene en 14 rode kaartjes. 86% tevredenheid ligt in het verlengde van de voorbije 5 jaar. -De evaluatieformulieren werden terug verwerkt. De cliënten zijn positief over de persoonlijke en warme begeleiding. 5.7 Resultaten m.b.t. personeel Een gedreven, flexibel en tevreden team is de voorwaarde om snel te kunnen inspelen op het veranderend tewerkstellingsbeleid. Een open communicatie is de voedingsbodem om de betrokkenheid te verhogen. -Toetredingsacte loonbonus werd goedgekeurd op 23/06/2014 door federale overheidsdienst. -In oktober werd de uitleg rond de afname personeelstevredenheid door Provikmo op de personeelsvergadering besproken. Afname wordt gepland in november. Resultaten werden begin 2015 gepresenteerd. -De functioneringsgesprekken werden afgenomen in 2014 aan de hand van de JOPP (competentiekaart) en het handgesprek. De samenvatting was een agendapunt van de personeelsvergadering van september Volgende algemene opmerkingen werden gesignaleerd naast een aantal actiepunten op korte en lange termijn: Functioneringsgesprekken leveren een pak werkpunten/aandachtspunten op. Niet altijd realiseerbaar binnen 1 jaar (cfr. Vorig jaar) Personeelsvergadering : wordt belangrijk geacht, de impact van de locatie en nadruk op informeel moment is relevant. Inhoudelijk graag informerende thema s voor alle personeelsleden met aandacht voor beleid en strategie. Bereikbaarheid directie: oke 23

24 Wat bind je aan JC? (ringvinger) : over algemeen groot door takenpakket/ collega s/zelfstandigheid/ combinatie werk-gezin/vrijheid/vlakke structuur/werksfeer/vertrouwen die men krijgt Waar baal ik van? (middenvinger): vier grote clusters: roddels en ergernissen; administratie; DC GID(t)S en ongemotiveerde cliënten 5.8 Resultaten m.b.t. de maatschappij Jobcentrum wil de samenleving blijvend wijzen op de mogelijkheid tot inclusie van onze doelgroep. Participatie van onze doelgroep binnen de arbeidsmarkt is een barometer voor de actieve welvaartstaat. Wij willen daarom ijveren voor goeie samenwerkingsverbanden met de sociale partners die het tewerkstellingsbeleid uitstippelen. -Per kwartaal wordt de JC-nieuwsbrief per mail gericht naar 3 groepen: cliënten (werkzoekenden en werknemers), intermediairen en werkgevers. -De SCAD werkgroep organiseerde een quiz. Er namen twee teams vanuit Jobcentrum aan deel. Een deel van het budget van onze avondactiviteit werd besteed aan Scad India (Social Change and Development) -Bart Coopman was te gast in het panel op de West-Vlaamse netwerkdag over de toekomst van de dienstencheques. Frank Vandenbroucke (Minister van Staat en vader van de dienstencheques) gaf er zijn toekomstvisie. Drie good practises uit de sector kwamen ook aan bod; waaronder Compool ism OCMW Brugge. -Bart Coopman blogde op de vdab site. Zie voor alle blogs. -Het spel Kanskrijgers werd voorgesteld aan de werkgroep tender armoede van West-Vlaanderen. Er kwamen heel veel positieve reacties en uitgebreide interesse van Randstad Diversity. -Op woensdag 12 maart 2014 sloten enkele leden van de werkgroep Charter Duurzaam Ondernemen en Sofie Meeuws aan bij de ondertekeningen van het Charter Duurzaam Ondernemen. Op 29 april 2014 volgde een audit voor Jobcentrum.We kregen hierbij een positief advies ikv behalen Certificaat. Het Auditverslag Charter Duurzaam omvat volgende positieve punten en aandachtspunten. Positieve punten: Interne studiedag rond DO zeer creatief ingevuld. Acties rond evacuatie en rookmelders Extra aandacht voor DO bij onthaal en in de interne communicatie Aandacht voor kunst in combinatie met maatschappelijk project Bereidheid tot onderzoek van haalbaarheid van verschillende acties Aandacht voor duurzaamheid bij organisatie studiedagen of infosessies: vegetarische catering, oxfam geschenk, locatie met link naar sociaal project. Aandachtspunten: Frequentie van externe communicatie rond DO-inspanningen verhogen. Uitvoering evacuatieoefeningen in alle sites. Terugkoppelen van verbruikgegevens ( papier brandstof) naar werknemers ter sensisbilisatie. We dienen niet in voor een volgende (3de) cyclus met nieuwe werkpunten. We nemen een jaartje rust om alle puntjes verder uit te werken en te implementeren Tijdens de academische zitting op 25 juni 2014 ontvingen 57 bedrijven en organisaties uit de handen van gouverneur Carl Decaluwé, het jaarcertificaat 2014 van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. De uitreiking had plaats in Oostende. Het jaarcertificaat bekroont de bedrijven en organisaties voor hun inspanningen en realisaties op het vlak van duurzaam 24

25 ondernemen. Op 25 juni was Jobcentrum aanwezig op deze uitreiking Charter Duurzaam Ondernemen en verkregen we het certificaat. We werden tevens gevraagd om een getuigenis te brengen rond de aanpak van onze studiedag 2013 die in teken stond van CDO. -In het Jaarboek Ergotherapie 2014 verscheen het artikel Een evidence-based zoektocht al tien jaar met de hulp van OKE! Daarin wordt de zoektocht van Dienst Ergo van Jobcentrum naar nieuw assessment beschreven (2013). Evidence-based betekent dat niet enkel wordt uitgekeken naar wat binnen handbereik ligt, maar dat ook de wetenschappelijke literatuur wordt geraadpleegd. Het doel van de zoektocht was assessment aflijnen dat op de werkvloer kan worden afgenomen, wetenschappelijk onderbouwd is en zo mogelijk op een breder praktijkmodel rust. Voor Dienst Ergo resulteerde de zoektocht in het opfrissen van de WEIS (Work Environment Impact Scale), het weer naar voren schuiven van de ESI (Evaluation of Social Interaction) en het in gebruik nemen van een nieuw assessment: de AWP (Assessment of Work Performance). -Selor - het selectiebureau van de overheid - wil meer personen met een handicap warm maken voor een job bij de overheid en hen informeren over de mogelijkheden en kansen. Daarom trok Selor in 2014 door Vlaanderen met infosessies. Op 16 december 2014 hielden ze halt in West-Vlaanderen. JC en Selor sloegen de handen in elkaar voor het organiseren van een provinciale informatiesessie voor personen met een beperking. -Het themanummer van Binnenband, van het Agentschap Binnenlands Bestuur kwam er in opvolging van het event Diverscity. Dit event Opnieuw of anders aan de slag met een arbeidsbeperking op 24 januari 2014 is het resultaat van het werk van vele mensen, niet in het minst van de GOB-begeleiders/jobcoaches die de begeleidingen in het kader van dit project voor hun rekening namen. - VDAB selecteerde enkele partners, waaronder Jobcentrum voor hun partnercampagne.hierbij werkte JC mee aan een radiospot.sofie Descamps kreeg de hoofdrol in deze radiospot die in oktober werd uitgezonden op Radio 1. - Inge Cloet en Veerle Vervenne waren donderdag aanwezig op de Jobbeurs in Roeselare met een Jobcentrum-stand. De beurs kende een groot succes: 1800 bezoekers. Er was heel wat interesse voor onze werking. -Op 24 juni werd een overleg gepland met GTB, GRIP (Jos Wouters/ Patrick Vandelanotte) en Ouders voor Inclusie (Lies Vandenbossche ) rond inclusief werken. We zijn op goede weg maar nog veel werk aan de winkel. - Tussen Pot en Pint inviteerde de stakholders van JC onder de editie Our team is our people op een unieke locatie.we De spreker in de kijker was Dominique Baeyens, bondscoach van de nationale volleybalploeg. Dit jaar legde JC de klemtoon op het promoten van Jobcentrum+ en loopbaanbegeleiding. - 25

26 26

27 5.9 Resultaten m.b.t. de sleutelprestaties Het objectiveren van onze doelstelling maakt een interne toetsing en benchmarking met andere organisaties mogelijk. A Cliënten op jaarbasis A.1 Totaal aantal cliënten op jaarbasis Basiswerking en Projectwerking WERKZOEKENDEN 2014 Streefwaarde JAP GOB (reguliere werking PH MOO Personen met ArbeidsHandicap Modulair Opgebouwde Opleiding) 374 begeleidingslijnen waarvan -248 met begeleidingsiljn en opleidingslijn -98 zonder opleidingslijn (enkel begeleidingslijn) -28 jongeren-trajecten -73 GIBO s 368 begeleidingslijnen 50% tewerkstelling 45 GIBO s 459 begeleidingslijnen waarvan -290 met begeleidingslijn en opleidingslijn -169 zonder opleidingslijn (enkel begeleidingslijn) -53 GIBO s 401 begeleidingslijnen waarvan -239 met begeleidingslijn en opleidingslijn -162 zonder opleidingslijn (enkel begeleidingslijn) -50 GIBO s Op-Stap 8 modules: 88 cliënten 8 modules: 88 cliënten 5 modules: 63 cliënten 6 modules: 73 cliënten Privéziekenhuizen/gezond heidszorg ROB/RVT / / 1 module, 8 cliënten 1 module, 4 cliënten Injectie² 9 cliënten 5: : module, 10 cliënten Budget : 15 cliënten 1 module, 11 cliënten 1 module, 5 cliënten Totaal werkzoekenden: WERKENDEN WATNU? Centrum voor loopbaanbegeleiding ESF / / 151 volledige trajecten, 21 verkorte trajecten, 3 nazorgtrajecten 54 volledige trajecten, 11 verkorte trajecten, 1 nazorgtraject Loopbaanbegeleiding vernieuwde regelgeving 150 pakketten 116 cliënten 1 pakket, 34 cliënten 2 pakketten 150 pakketten / 48 cliënten 57 pakketten gestart Totaal werkenden: TOTAAL

28 Ondersteuning door specialisten Dienst Ergo - AMPS Rughygiëne groep (aantal cliënten) Rughygiëne individueel Interventie werkvloer Andere 30 Jobcoaching ICT ondersteuning - Assessment Inschakeling in traject (aantal cliënten) - Ondersteuning sollicitatietraining (aantal sessies) Nazorg Sollicitatieondersteuning - Groepsmodules: Startblok, Op-Stap, (aantal groepsmodules) Individuele oefengesprekken Instapmodule/instapweek Beroepenanalyse individueel Melba-Ida

29 Procentuele indeling van het aantal individuele cliënten per specialist. Conclusie: Ongeveer 77% van het totaal aantal begeleide cliënten kreeg ondersteuning van minstens 1 specialist. (Voor %) Opmerkingen: Totaal aantal cliënten Jobcentrum daalde in 2014 en 2013 door de directie-beslissing om aantal trajecten PH-MOO te beperken tot max 150% van de door VDAB-opgelegde doelstelling. Sinds 2013 is er een verschuiving van de inschakeling specialisten IT, 1 specialist IT wordt nu in de modules Op-Stap ingeschakeld voor een aantal delen en de oefensollicitatiegesprekken. Vandaar de grote sprong bij Sollicitatieondersteuning en de lichte daling bij ICTondersteuning. Globaal kan men wel stellen dat er bij de specialisten nog meer op maat van de cliënt wordt gewerkt. 29

30 A.2 Evolutie aantal cliënten Als we een foto nemen, tellen we 189 cliënten in begeleiding op 31/12/2014 (foto). De grafiek hieronder geeft een beeld van het aantal werkzoekenden in opleiding. een lange termijn overzicht van het aantal opleidingen werkzoekenden per jaar

31 Geografische spreiding Regio Oostende Brugge Diksmuide-Veurne-Ieper Roeselare Kortrijk Oost-Vlaanderen Totaal

32 A.3 Tewerkstellingsresultaten werkzoekenden Globale Resultaten 436 cliënten verlaten in 2014 het centrum (vorig jaar 513). GOB (PH MOO) 335 PH-JOO 3 Injectie² 10 PPP Op stap Van de 436 cliënten hebben 206 cliënten een job (47%), vorig jaar haalden we een tewerkstellingspercentage van 49,9%. Nuancering hierbij is dat niet alle projecten als doelstelling tewerkstelling hebben (bvb. Op-Stap ). Lange termijn evolutie aantal tewerkstellingen op totaal aantal cliënten 32

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be

Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be Tim Vandewalle - coördinator consult Kristof Spruyt coördinator coach Piet Lareu algemeen coördinator Jaarverslag 2013 Pagina

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN Inhoud Wat voorafging 3 1 Inleiding 4 2 De werking van het ESF-Agentschap Vlaanderen in 2010 5 3 Strategische en operationele beleidsuitvoering 2010.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve. Organisatie voor Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2013 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Werken met competenties. Motor van innovatie

Werken met competenties. Motor van innovatie Werken met competenties. Motor van innovatie Voorwoord. Situering en doelstelling van deze uitgave Het thema competentiedenken en competentieontwikkeling bij kansengroepen staat al meerdere jaren op de

Nadere informatie

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010 Foto: Eric Vercammen 2010 Inhoud Edito 3 Sociale dienst: jaar 3 - uitwerking beleidsplan 2008-2010 4 Provinciale werking 9 Fondsenwerving, communicatie en sensibilisatie 14 Projecten 19 Sociaal MS-fonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der Beken September 2012 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Een jaar met dertien maanden

Een jaar met dertien maanden Een jaar met dertien maanden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg aan Huis De Sprong Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen p s y c h i a t r

Nadere informatie