Bocz Updatez mei Voor u ligt alweer de mei editie van BOCZ Updatez.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bocz Updatez mei 2010. Voor u ligt alweer de mei editie van BOCZ Updatez."

Transcriptie

1 mei 2010 Voor u ligt de 5e editie, 2e jaargang, van BOCZ UPDATEZ. Een kwartaaluitgave van BOCZ waarin aandacht geschonken wordt aan een selectie van de meest opvallende en belangrijke nieuwsfeiten en wet- en regelgeving rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij hopen dat de informatie uit onze nieuwsbrief bijdraagt aan het vergroten van uw kennis op het gebied van de WIA en verdere Sociale Zekerheid. Mocht u vragen hebben over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, of een onderwerp uitgelicht of becommentarieert willen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag van u. Wij verzoeken u dan vriendelijk om dit dan te melden op ons adres: Bocz Updatez mei 2010 Voor u ligt alweer de mei editie van BOCZ Updatez. Door de kou van de laatste tijd heen is er weer veel nieuws te melden op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast gaat het met BOCZ ook voor de wind. Steeds meer opdrachtgevers (MKB, grote werkgevers en onderwijsinstellingen) weten de dienstverlening van BOCZ te vinden. Verder zijn we bezig om een nieuw produkt te beschrijven en in de markt te zetten, maar daarover wellicht in de Updatez van Augustus meer. Ik wens u in elk geval veel leesplezier en uiteraard een goede en blijvende gezondheid toe. inhoud BOCZ UPDATEZ mei BOCZ Updatez mei Inhoud 2 WGA-verzekering blijft publiek mogelijk 3 Bedrijven met private WGA doen weinig tegen verzuim 4 Baas moet ongezonde werknemer aanpakken 5 Grootste deel PC-gebruikers heeft verkeerde houding 6 Chaotisch UWV breekt re-integratietrajecten af 7 Sneller weer werken na stressklachten 8 Stroomstootjes helpen tegen migraine 9 Sterke stijging psychische klachten 10 Eén op zes werknemers wordt gepest 11 Gezondheidsbeleid vanuit overheid niet effectief

2 WGA-verzekering blijft publiek mogelijk Werkgevers kunnen zelf blijven kiezen hoe ze zich verzekeren tegen het risico dat werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt raken. Ze kunnen dit bij een private verzekeraar blijven doen of via een publieke verzekering bij UWV (Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen). Het kabinet komt, gezien zijn demissionaire status, niet meer met voorstellen om de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) te privatiseren. Dit schrijft minister Donner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De evaluatie van de WGA leidt niet tot de conclusie dat er uit het oogpunt van preventie een verschil is in de aanpak van langdurig ziekteverzuim en het bevorderen van werkhervatting bij werknemers tussen publieke en privaat verzekerde werkgevers. Minister Donner wijst ook op de substantiële overgangskosten die de privatisering met zich meebrengt voor werkgevers. Daarnaast is het kostenvoordeel voor werkgevers op de lange termijn onzeker. Het huidige systeem werkt efficiënt doordat private verzekeraars en UWV concurreren en werkgevers zelf kiezen voor de beste oplossing voor hun zieke werknemers. Bron: szw, 15 april

3 Bedrijven met private WGA doen weinig tegen verzuim Bedrijven die de risico s voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van hun personeel niet langer via UWV verzekeren maar onderbrengen bij een particuliere verzekeraar, doen dat vooral vanwege de lagere premie. Werkgevers die op deze manier eigenrisicodrager worden, hebben vaak niets geregeld om langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Dat concludeert adviesbureau Van Spaendonck in de Zorg- en Inkomensverzekeringsmonitor. Het jaarlijkse onderzoek is ditmaal gebaseerd op 1750 bedrijven en instellingen. Premiebesparing Van bedrijven die er bewust voor kiezen zich privaat te verzekeren tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA-polis) mag volgens directeur Erik Visser van Van Spaendonck worden verwacht dat zij zich meer dan gemiddeld inspannen om langdurig verzuim van werknemers te voorkomen. Maar ze blijken niet meer aan preventie te doen dan bedrijven die nog via de overheid verzekerd zijn. Ze stappen vooral over om een premiebesparing te kunnen innen. Zij hebben hun huidige risico s wel verzekerd, maar veel WGA-polissen hebben een korte looptijd van enkele jaren. Als zich gevallen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid gaan voordoen, dreigen voor werkgever flinke premieverhogingen, aldus Visser. Overstap Inmiddels heeft 33% van de werkgevers de overstap gemaakt van een publieke naar een private WGA-verzekering, zo wijst de monitor uit. De verwachting is dat het aantal overstappers de komende jaren verder toeneemt, omdat voor veel bedrijven een premievoordeel te behalen is. Resultaten onderzoek: o Lage premie leidend o 33% van de bedrijven heeft de WGA risico s inmiddels privaat verzekerd o Lagere premie dé reden om overheidspolis op te zeggen o Slechts 18% van overstappers doet aan verzuimpreventie o Daardoor neemt risico op premiestijging later toe Bron: Het Financieele Dagblad 3

4 Baas moet ongezonde werknemer aanpakken De baas mag zich best bemoeien met de levensstijl van zijn medewerkers. Dat vindt maar liefst driekwart van de werkende Nederlanders. 40 procent vindt zelfs dat de baas verplicht is werknemers met een ongezonde levensstijl aan te pakken. Dit blijkt uit onderzoek van GfK Intomart in opdracht van zorgverzekeraar CZ. Tweederde van de werknemers en meer dan de helft van de werkgevers vindt dat het bedrijf medeverantwoordelijk is voor de vitaliteit van het personeel. Voor werkgevers is een ongezonde leefstijl echter geen reden voor ontslag. Gezond gedrag stimuleren Veruit de meeste werknemers (87 procent) willen dat de werkgever vitaliteit op de werkvloer stimuleert. Ze denken daarbij aan het verzorgen van goede werkplekken, flexibele werktijden of een fietsenplan. Belang van vitaliteit 80 procent van de werkgevers ziet het belang van vitaliteit op de werkvloer. Dat is goed voor de werkhouding en reduceert het ziekteverzuim immers. Toch investeert slechts veertien procent van hen daadwerkelijk in een gezondheidsplan. Bron: BNR, 14 april

5 Grootste deel PC-gebruikers heeft verkeerde houding Rugklachten zijn samen met nek- en schouderklachten de belangrijkste bron van gezondheidsklachten tijdens het werk. Het grootste deel van de PC-gebruikers zit verkeerd: met gestrekte armen en in een houding die risico geeft op klachten. Zo is het van groot belang om de reikafstand naar de muis zo veel mogelijk te beperken, anders ontstaat spanning in nek en schouders. Oplossing hiervoor is een compact toetsenbord, zodat de muis in zijn hok blijft. Polssteunen zijn schadelijk, het gebruik daarvan is dus ongewenst! Wat kan helpen voor het verminderen van spanning in de polsen, is een toetsenbord dat goed plat ligt, dus zonder pootjes te gebruiken. Serieus nemen Klachten worden erger Volgens onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, vormden in 2008 rugklachten samen met nek- en schouderklachten de belangrijkste bron van gezondheidsklachten tijdens het werk. Het zou logisch zijn als dit gegeven op de Nederlandse werkvloeren doordringt en serieus wordt genomen, maar de realiteit is anders. Het grootste deel van de PC-gebruikers zit verkeerd: met gestrekte armen en in een houding die risico geeft op klachten. Dat is de stelling van Alex Rodi, directeur van Backshop. Bedrijven en organisaties kunnen veel geld besparen door alleen producten te kopen waarvan bewezen is dat ze ergonomisch verantwoord zijn. Helaas zijn er veel producten op de markt die de klachten juist erger maken. NB: dit is een orgineel persbericht Bron: 31 maart

6 Chaotisch UWV breekt re-integratietrajecten af Re-integratiebedrijven en outplacementbureaus lijden erg onder het chaotische uitvoeringsbeleid van het UWV. Zo zet het UWV ze onder meer onder druk om bestaande contracten open te breken en goedkoper te werken. Dit zegt Kick van der Pol, voorzitter van Boaborea, de branchevereniging voor arbo- en re-integratiebedrijven, in het Financieele Dagblad. Het komt volgens van der Pol zelfs voor dat het UWV een re-integratiebedrijf vraagt een al afgesloten contract geheel in te trekken, omdat er anders in de toekomst geen nieuwe opdrachten meer naar dat bedrijf gaan. Ook vertelt Van der Pol dat lokale UWV s in sommige steden zijn gestopt met het betalen van facturen. Van der Pol stelt dat er van een incident geen sprake meer is, omdat hij van vrijwel alle Boaborea-leden hetzelfde verhaal hoort. Re-integratiebudget In maart bleek dat het UWV al bijna het volledige re-integratiebudget van 126 miljoen euro voor 2010 had besteed. Vervolgens koos de top van het uitkeringsinstituut er meteen voor geen financiële verplichtingen meer aan te gaan. Bestuursvoorzitter Linthorst heeft toegegeven dat het UWV administratieve fouten heeft gemaakt. Arbeidsongeschikten Van der Pol heeft van re-integratiebedrijven in zijn vereniging begrepen dat het UWV hen duidelijk heeft gemaakt dat ze zelf tegen cliënten moeten zeggen dat hun re-integratietraject wordt afgebroken. Volgens Boaborea snijdt het UWV niet alleen in de re-integratie van WW ers, maar ook in die van arbeidsongeschikten met een WIA- of Wajong-uitkering. Bron: redactie HRpraktijk, 11 mei

7 Sneller weer werken na stressklachten Het VU medisch centrum heeft een methode ontwikkeld die een zieke werknemer met stressklachten sneller en veiliger weer aan het werk helpt. Jaarlijks verzuimt 6 procent van de Nederlandse werknemers als gevolg van stress. De kans is groot dat dit tot langdurige arbeidsongeschiktheid leidt. Van de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft 35 procent last van psychische klachten. De methode die ontwikkeld is, bestaat uit hulp voor de zieke werknemer en zijn leidinggevende. Knelpunten worden besproken en samen opgelost. Dit gebeurt onder begeleiding van een neutrale arboprofessional. Door deze nieuwe methode vindt werkhervatting tot ruim twee maanden eerder plaats. Interventie Het gaat dan om werknemers die vinden dat ze weer kunnen werken ook als de klachten nog niet weg zijn. De interventie is niet effectief bij werknemers die niet van plan zijn om met klachten aan het werk te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van epidemioloog Sandra van Oostrom. Zij promoveert dinsdag 9 maart. Bron: BG Magazine, 28 februari

8 Stroomstootjes helpen tegen migraine Een nieuw apparaat dat een magnetisch stroomstootje geeft aan de achterkant van het hoofd, zou het alternatief kunnen worden voor medicatie in de behandeling van migraine. Uit onderzoek bleek dat 40 procent van de gebruikers binnen twee uur vrij was van pijn. Eerder onderzoek heeft het effect van een magnetische stroomstoot op pijnklachten bij migraine al aangetoond. Hier werd echter gebruik gemaakt van grote en dure apparaten die alleen in ziekenhuizen gebruikt kunnen worden. Onderzoekers van het Albert Einstein College of Medicine in New York hebben nu gebruik gemaakt van een een klein compact apparaatje. De patiënten die dit apparaatje gebruikten waren vaker vrij van pijn, twee, 24 en 48 uur na gebruik. Voorkomen Het magnetische stroomstootje verstoort elektrische processen in de hersenen, die de migraine veroorzaken. Medicijnen zijn vaak effectief in het voorkomen van migraine, maar minder in het behandelen als er al klachten zijn. Hoewel er nog meer onderzoek nodig is, lijkt het apparaatje veelbelovend voor de behandeling van migraineklachten. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Bron: Gezondheidsnet, 5 maart

9 Sterke stijging psychische klachten Het aantal meldingen van psychische aandoeningen als gevolg van werkdruk is in het afgelopen jaar sterk gestegen. Uit cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) blijkt een toename van 23,2 procent ten opzichte van Het aantal gevallen van burn-out is in 2009 zelfs met 48,5 procent omhoog gegaan. Dat staat in het Nederlands Dagblad. De toename van het aantal psychische klachten is, zo meent drs. Erwin Prakken van het NCvB, vermoedelijk toe te schrijven aan de economische crisis. De drie sectoren, waarin deze aandoeningen zich het meest manifesteren, zijn de gezondheidszorg, het onderwijs en de industrie. Volgens dr. Pascale Le Blanc, universitair docente arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, is de mentale en emotionele be-lasting van werknemers de afgelopen jaren toegenomen.,,werkzaamheden zijn veranderd van fysiek zwaar naar mentaal en emotioneel zwaar. Het is moeilijker los te komen van je werk, deels ook door internet en mobieltje. Ook zijn mensen onzekerder geworden door de crisis, aldus Le Blanc. Daarnaast is het stigma op psychische aandoeningen verminderd.,,mensen accepteren ze eerder. Bij het NCvB kwamen vorig jaar bijna tienduizend meldingen van beroepsziekten binnen, zo n drieduizend meer dan het jaar ervoor. De stijging is voor een deel te verklaren uit een betere registratie van beroepsziekten, met name in de bouwsector, aldus het Centrum. Sinds 1 januari vorig jaar is het zogeheten Peilstation Intensief Melden (PIM) actief, waardoor meer bedrijfsartsen ertoe worden aangezet om beroepsziekten ook daadwerkelijk te melden, aldus Prakken. Bron: Nederlands Dagblad, 10 mei

10 Eén op zes werknemers wordt gepest Maar liefst één op de zes werknemers (17 procent) wordt gepest op het werk. Dit probleem speelt vooral op de lange termijn een rol: mensen die in het verleden gepest werden op het werk, hebben daar nog lang last van. Ook nadat het pesten ophoudt, blijft dit effect houden op het functioneren. Daarom zijn gepeste werknemers vaak minder productief; ze nemen bijvoorbeeld langere pauzes of werken minder hard. Dit blijkt uit onderzoek van CNV Vakmensen in samenwerking met de Universiteit Twente. Pesten maakt ongelukkig Van de respondenten geeft 17 procent aan momenteel gepest te worden op het werk. Gemiddeld houdt dit pestgedrag vier jaar aan. Nog eens 17 procent van de werknemers geeft aan in het verleden gepest te zijn. Jaap Jongejan van CNV Vakmensen: Bij elkaar hebben we het dan over bijna één op de drie werknemers die wel eens te maken heeft gehad met pesterijen op het werk. Dat is echt veel. Het maakt dat mensen zich ongelukkig voelen op het werk. Dat is verschrikkelijk, want je brengt er wel veel tijd door. Daarnaast kost het een bedrijf uiteindelijk ook heel veel geld. Leidinggevende als pispaal Uit het onderzoek, waaraan 971 werknemers en 238 leidinggevenden deelnamen, blijkt dat 8 procent van de leidinggevenden wordt gepest en dat 28 procent in het verleden wel eens is gepest. De oorzaak hiervan zoeken zij niet bij zichzelf, terwijl één op de vijf werknemers dit wel doet. Wat hierbij opvalt is dat leidinggevenden anders met het pestgedrag omgaan dan werknemers. Ze gaan eerder de confrontatie aan, terwijl werknemers zich wat meer conflictvermijdend opstellen. Bron: HRpraktijk, 4 mei

11 Gezondheidsbeleid vanuit overheid niet effectief Voorlichting en preventief gezondheidsbeleid van de overheid leidt niet tot een afname van ongezonde leefgewoonten. Het preventieve gezondheidsbeleid richt zich sterk op leefstijl, maar moet zich meer richten op sociale en fysieke factoren. Dit staat in het rapport Van gezond naar beter van het RIVM. Het RIVM beklemtoont de grote gezondheidsverschillen in Nederland. Laag opgeleiden leven gemiddeld zes tot zeven jaar korter dan hoogopgeleiden. Verder hebben veel Nederlanders ongezonde leefgewoonten. Het aantal probleemdrinkers en drugsmisbruikers daalt niet ondanks voorlichtingscampagnes. Dit geldt ook voor het aantal mensen met overgewicht. Preventie Daarnaast voldoet ruim de helft van de Nederlanders niet aan de richtlijnen voor gezonde voeding en lichamelijke beweging. Het percentage rokers is nog steeds hoger dan in omringende landen. Het RIVM vindt dat bij preventie veel meer aandacht nodig is voor de sociale en fysieke omgeving van mensen. Dat betekent een samenhangend beleid op meerdere gebieden met zowel wettelijke, collectieve maatregelen als individuele leefstijlinterventies. Tip Het is niet voldoende dat uw werknemers voorlichting krijgen over een gezonde leefstijl. Het is belangrijk dat ze inzien op welke gebieden ze risico s lopen en leren hoe ze hun gedrag kunnen veranderen en dat u ze daarin motiveert en stimuleert. Het gaat daarbij om een combinatie van opleiding, begeleiding van gedragsverandering en aanbieden van bewegen op het werk, sportmogelijkheden en gezonde voeding. Bron: HRpraktijk, 15 april

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT

ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

De klant is een welkome gast

De klant is een welkome gast iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector jaargang 9 nummer 2 izainbedrijf juni 2013 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 We spreken medewerkers bewust aan op ongezond gedrag Zie pagina

Nadere informatie

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO!

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen voorkomen dat vrouwen arbeidsongeschikt raken. 10 voorbeelden. bewustzijn beleid begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Richtlijn Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Juni 2014 1 2 Colofon Richtlijn Mensen met migraine aan het werk! versie voor niet-medici. Opgesteld op basis van de professionele

Nadere informatie

Van gezond naar beter

Van gezond naar beter Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 F. van der Lucht en J.J. Polder Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond

Nadere informatie

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Amsterdam, September 2012 In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Wat maakt oudere

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 1 Onderzoeksrapport Gezond werken in de zorg Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 2 Onderzoeksrapport Gezond werken

Nadere informatie