Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur"

Transcriptie

1 In het nieuwsd April 2010 In deze uitgave: Topman Smit International wil sneltreinen naar Tweede Maasvlakte Project Leren en werken Drechtsteden groot succes Poortwachtercentrum Drechtsteden van start Faulty Towers, the dining experience bij de WD Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur De in februari aangetreden nieuwe burgemeester van Dordrecht, Arno Brok, hebben wij een aantal vragen voorgelegd met betrekking tot het speerpuntenprogramma van de Werkgevers Drechtsteden, gericht op het versterken van de economie in dit gebied en getiteld Werk, Welzijn en Welvaart. Welke rol denkt u te kunnen spelen in het versterken van de economie in de Drechtsteden? Arno Brok: Het Drechtstedenbestuur heeft mij onlangs verkozen tot voorzitter. In die rol zal ik de komende periode onder andere een bijdrage leveren om de economie in de Drechtsteden te versterken. De Drechtsteden is, onder de bezielende leiding van mijn voorganger, de heer Bandell, in bestuurlijk Nederland een voorbeeld geworden van regionale samenwerking. Ik wil graag trachten die nog verder uit te bouwen, zeker ook op economisch gebied. Economie heeft mijn warme belangstelling. Het is één van de speerpunten. Niet voor niets heb ik ervoor gekozen om dankbaar gebruik te maken van de uitnodiging om te mogen spreken tijdens het ondernemersontbijt Mobiliteit en Bereikbaarheid. Het was mijn eerste publieke optreden. Het gaat er mij echter vooral om dat de ondernemer kan ondernemen. Wij als gemeenten dragen er aan bij dat de randvoorwaarden, voor u als ondernemers, optimaal aanwezig zijn. Vervolg op pagina 2 We dachten dat we er waren! We dachten dat we er waren, nieuwe gemeenteraden, nieuwe bestuurders, een nieuw programma, maar nee. Nu hebben we weer te maken met een vertraging door de politiek. We gaan weer stemmen en een nieuwe Tweede Kamer vormen. En dan? Hoe lang moet het bedrijfsleven wachten totdat er een nieuwe regering is? Wat gaan we in de tussentijd doen? Navel staren is geen oplossing en over de situatie zeuren heeft ook nog nooit iets opgelost. We zullen door moeten in een moeilijke tijd en alhoewel gesproken wordt over een herstel zijn er branches die het nu nog moeilijk gaan krijgen. Vervolg op pagina 3

2 Vervolg voorpagina bedrijfsleven is de belangrijkste economisch ambassedeur Spreekt het pleidooi van de WD om te komen tot een gerichte uitvoerende organisatie naar voorbeeld van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij u aan en denkt u dat dit de uitvoeringskracht kan verbeteren? Arno Brok: Binnen de Drechtsteden is in grote lijnen het economisch beleid op orde, het gaat nu inderdaad vooral om de uitvoering. Het pleidooi van de WD spreekt mij aan. Sterker nog: de regio heeft de afgelopen periode forse stappen gezet in deze richting en is dat nog steeds aan het doen. Op 14 oktober 2009 is de Drechtraad akkoord gegaan met de doorontwikkeling van de ROM-D, als een sterke regionale ontwikkelingsmaatschappij. Wij hebben daarbij gekozen voor ons eigen model, maar hebben ons natuurlijk daarbij wel laten inspireren door voorbeelden in het land. De ROM-D krijgt ook een belangrijke rol in het vermarkten van onze regio, zodat naar buiten toe een helder en eenduidig beeld wordt uitgedragen. In het Drechtstedenbestuur zal binnenkort de regionale kadernota economische marketing, promotie en acquisitie Uiteindelijk gaat het om de regio behandeld worden. Belangrijk in dit dossier, vind ik, dat we het samen doen met u, het bedrijfsleven. Ik wil graag een beroep doen op u, de ondernemers, om hierin samen op te trekken. Want u bent onze belangrijkste economische ambassadeur. Informatie over vergunningen en regels is nog altijd moeilijk te vinden. Aan de digitale informatievoorziening ontbreekt nog veel. Wilt u zich daar als nieuwe voorzitter van het Drechtstedenbestuur voor inzetten? Arno Brok: Natuurlijk ga ik me ook inzetten voor het verbeteren van de dienstverlening aan de ondernemers, waaronder de digitale informatievoorziening. Dordrecht kreeg onlangs het Bewijs van Goede Diensten uit handen van de staatssecretaris van Economische zaken. Daarmee werd tot uitdrukking gebracht dat Dordrecht voortdurend de kwaliteit van dienstverlening aan ondernemers bewaakt en verbetert. Ik ben het overigens deels niet eens met uw stelling. De website van onder andere Dordrecht biedt zeer veel informatie over vergunningen en regels, onder andere binnen Dordrecht heeft Antwoord. De productencatalogus is goed gevuld. Dat Dordrecht voorop loopt met digitale informatievoorziening wordt alom onderkend. Ook de nationale overheid doet hier het een en ander aan via Antwoord voor bedrijven. Het Antwoord-concept is nu uitgebreid naar de overige regiogemeenten, bijvoorbeeld met het centrale telefoonnummer Overigens kent elke gemeente binnen de regio haar eigen bedrijvencontactfunctionaris. Ondernemers kunnen altijd bij hen terecht voor informatie over onder andere vergunningen en regels, Zij zijn allen bereikbaar via dat ene telefoonnummer. Bent u het eens dat startende ondernemers groot belang hebben bij een overheid die ernst maakt met zijn faciliterende taak? Arno Brok: Ik ben het er mee eens dat startende ondernemers van groot belang zijn. Gelukkig kent onze regio nog elk jaar vele startende ondernemers. Nog onlangs kwamen 120 (!) geïnteresseerden naar een startersavond, die de gemeente samen met de Kamer van Koophandel regelmatig organiseert. Wij behoren tot de top van Nederland. Ik ben het er ook mee eens dat de overheid een bepaalde rol heeft om startende ondernemers te ondersteunen of te faciliteren. Dat gebeurt ook, bijvoorbeeld met het Mentorenproject dat inmiddels regionaal is uitgerold en met digitale informatie via de website, speciaal gericht op starters. Bij vele startersbijeenkomsten zijn wij vertegenwoordigd. Maar de overheid is slechts één van de partners bij het ondersteunen van starters. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, maar ook voor banken en kredietverstrekkers, ook al ligt dat in deze economische tijd wat lastiger. De invloed van de lokale overheid is beperkt, los van het zorgen voor de optimale vestigingscondities. Wij moeten voorkomen dat we als overheid te veel op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Faciliteren is goed, maar op enig moment moet een startende ondernemer ook los gelaten worden om de volgende stap te kunnen zetten. Hij moet zelf leren zwemmen. De slechte bereikbaarheid is een groot probleem. Goede ontsluitingen en beter openbaar vervoer zijn hete hangijzers. Kunnen ondernemers erop rekenen dat het Drechtstedenbestuur daaraan hard gaat werken? Arno Brok: Een ieder die het ondernemersontbijt Mobiliteit en Bereikbaarheid op 3 februari jl. heeft bezocht, heeft kunnen horen wat de inspanningen van de regio hieromtrent zijn. In de uitgedeelde Ontbijtkrant stond veel andere informatie. Vele miljoenen worden geïnvesteerd in zowel betere bereikbaarheid als beter openbaar vervoer, zoals verbreden Mijlweg, knooppunt A15/N3, Waterbus, HOV-D en Merwede-Lingelijn. Overigens bestrijd ik dat de regio slecht bereikbaar is, uit landelijk onderzoek blijkt het tegendeel. Bij het ondernemersontbijt heb ik begrepen dat ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor en kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid. Er is een convenant Mobiliteitsmanagement Drechtsteden bereikbaar, Zakelijk Slim Mobiel, ondertekend tussen vele partijen met als doel om het autovervoer tijdens de spits met 5% te verminderen. Zo n 10 koploperbedrijven maken ernst met mobiliteit en nemen concrete maatregelen. Ik nodig andere bedrijven uit om het convenant ook te ondertekenen. Dat kan via uw voorzitter, de heer Muller, hij is één van de ambassadeurs. Foto: Piet Mes

3 Vervolg voorpagina We dachten dat we er al waren! Het revitaliseren van bedrijfsterreinen zien ondernemers evenzeer als zeer noodzakelijk om het vestigingsklimaat in de Drechtsteden te optimaliseren en dit in samenhang met een betere woonomgeving. Hoe kunnen gemeenten daaraan hun bijdragen leveren? Arno Brok: In het Regionaal Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen is hier optimaal aandacht voor. De Drechtsteden is er als één van de eerste regio s in geslaagd om een gezamenlijk regionaal programma op te stellen. Voor de Westelijke Dordtse Oevers (WOD) zijn afspraken gemaakt met het Rijk en de provincie over hoe om te gaan met nieuw uit te geven terreinen in relatie tot de herstructurering van de bestaande westelijk gelegen bedrijventerreinen. Een goed instrument daarbij is de SER-ladder. De groeiscenario s kunnen nog wel eens van elkaar verschillen. De ruimte in de Drechtsteden is beperkt, de claims zijn ruim. Dat vereist een zorgvuldige afstemming met bijvoorbeeld de woningbehoefte. Want ook daar hebben we met het Rijk afspraken over gemaakt. Economische ontwikkeling en een goede woon- en leefomgeving gaan gelijk met elkaar op. Een evenwichtige opbouw van soort en aantallen woningen is ook belangrijk voor het voorzieningenniveau en dus het vestigings- en ondernemingsklimaat. Er wordt een lans gebroken voor betaalbare uitbreiding van het glasvezelnet, voor stimulering van technisch onderwijs, een verdere verbetering van de band tussen onderwijs en bedrijfsleven. Is daar ook voor u een rol weggelegd en welke dan? Arno Brok: Dat zijn wel heel veel vragen in één vraag. In de genoemde dossiers speelt de WD ook een rol, in elk geval in de verbetering van de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat is ook belangrijk in het kader van het verbeteren van de vraag en het aanbod op het gebied van werkgelegenheid. Als het gaat om het verbeteren van deze relatie is dat een zaak van twee partijen. De overheid hoeft daar niet tussen te zitten. Als voorzitter van het Drechtstedenbestuur en als burgemeester van Dordrecht zal ik aandacht hebben voor zaken om zowel het vestigingsklimaat als het ondernemingsklimaat te verbeteren, zoals het arbeidsmarktbeleid. In een tijd van oplopende werkloosheid lijkt het denken aan tekorten op de arbeidsmarkt niet het meest logische. Echter de getallen liegen er niet om. In de komende jaren zal de geboortegolf van na de 2e wereldoorlog een pensioengolf worden. Het aanbod op de arbeidsmarkt zal mede hierdoor sterk teruglopen. En ziet u dat te laat en heeft u nog niet nagedacht over het opleiden van nieuwe medewerkers, dan zult u zeker een probleem gaan krijgen en op achterstand gezet worden door uw collega s. Juist nu is het een periode om te zorgen dat de instroom van de arbeidsmarkt gaat voldoen aan de toekomstige vraag van het bedrijfsleven. Juist nu we een deel van de jeugdwerkloosheid willen bestrijden door de leerlingen langer in het onderwijs te houden, moeten we zorgen dat de opleidingen zoveel mogelijk naadloos passen met onze vraag. Nu moeten we zorgen dat waar de instroom te klein is, denk aan de techniek en de maakindustrie, de instroom op peil gebracht wordt. Er zal nagedacht moeten worden hoe we kunnen zorgen dat er meer leerlingen kiezen voor die beroepen, waarvan we nu al weten dat zij een tekort aan medewerkers hebben of gaan krijgen. We zullen onze bedrijven open moeten stellen voor het onderwijs om te laten zien wat de aantrekkelijke kanten zijn van dat werk en dat het oude imago van een oude vieze arbeidsplaats, waar je hard voor weinig moet werken, niet opgaat. We kunnen met elkaar nog veel doen aan al deze punten. In maart is de Crisis- en herstelwet (CHW) ook in de Eerste kamer aangenomen. We hopen met elkaar dat alle plannen die er zijn nu met meer snelheid door de procedures gaan en dat het uiteindelijk zal resulteren in het naar voren halen van werkzaamheden. Hopelijk gaat het ons brengen dat de branches die het nu moeilijk hebben versneld aan het werk kunnen gaan. We moeten afwachten hoe het in de praktijk zal uitpakken. Ook zullen we als bestuur van de WD juist nu extra actief zijn naar onze bestuurders in de regio, want in vele gevallen zullen we toch te maken gaan krijgen met voor ons nieuwe gezichten en mogelijk andere standpunten. Teun Muller Kunt u zich vinden in de stelling dat een goede relatie met het bedrijfsleven van grote betekenis is voor werkzoekenden? Arno Brok: Deze stelling snap ik niet helemaal. Werkzoekenden zoeken werk. Een goede en verzorgde presentatie met een voldoende startkwalificatie of een kwalificatie die past bij de baan zijn hierbij van belang. Als u bedoelt dat de relatie tussen begeleidende instanties zoals de Sociale Dienst en het UVW en het bedrijfsleven goed moet zijn, dan ondersteun ik dat. Het Werkgeversservicepunt Drechtsteden is speciaal in het leven geroepen om de zoektocht naar personeel voor werkgevers in de regio te vergemakkelijken.

4 Portefeuilleverdeling bestuur WD Op de ledenvergadering van december 2009 is met elkaar gesproken over de speerpunten. Het ging daarbij vooral om de vraag: Hoe weten we met elkaar daadwerkelijk resultaten te bereiken op deze onderwerpen? Hierbij kunnen we niet enkel naar anderen kijken, bijvoorbeeld de overheid en het onderwijs. We zullen er ons zelf ook actiever mee moeten bemoeien. Dit vergt nogal wat van ons. Het zal de voortdurende aandacht van bestuursleden vergen. Maar ook het actief betrekken van geïnteresseerde en deskundige leden op deze thema s. Voor het bestuur was dit reden om de interne portefeuilleverdeling eens opnieuw te bezien. De verschillende aandachtsgebieden zijn nu afgestemd op de bekende 10 speerpunten die we willen verwezenlijken. Nu liggen enkele van deze punten in elkaars verlengde, dus zijn hieruit een aantal algemene thema s benoemd. Ieder thema wordt daarbij getrokken door twee bestuursleden, waarvan de eerstgenoemde (zie het hieronder staande schema) het voortouw neemt. Als initiator, coördinator, aanspreekpunt, voorzitter werkgroep enz. al naar gelang het onderwerp vergt. Het tweede bestuurslid functioneert daarbij niet op de achtergrond, maar is bij alles betrokken. Hierdoor is een volwaardige back-up geregeld. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) verzorgen de meer algemene clubzaken zoals interne en externe communicatie, en natuurlijk de financiën. De overige bestuursleden zullen zich richten op de verschillende thema s, die we in een tweetal clusters hebben verdeeld: Overheid en Kennis+Arbeid. Binnen deze clusters werken de bestuursleden nauw samen. Cluster Overheid Als belangenbehartiger voor het bedrijfsleven heeft de WD veel te maken met lokale en regionale overheden. Binnen dat gebied zijn verschillende thema s benoemd rond de speerpunten: 1. Kamer van Koophandel De Kamer is een belangrijke partner van de WD. Ieder heeft zijn eigen rol in het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven, maar in veel dossiers trekken we samen op. Niets voor niets heeft de WD/VNO-NCW dan ook een zetel in het algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel. en allerlei milieuaspecten. Vooral over dat laatste is veel te doen in de regio, neem alleen al de theoretische onzin van de geluidsproblematiek. Cluster Kennis+Arbeid Een ander belangrijk aandachtspunt van de WD betreft het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Hiervoor onderhouden we nauwe banden met de onderwijsinstellingen en de verschillende overheidsinstanties die zich bezig houden met arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Dit met het doel onze kenniseconomie te stimuleren en het verkrijgen van voldoende gekwalificeerde medewerkers. De thema s hierbinnen zijn; 1. Kennis en Onderwijs Het beroepsonderwijs neemt hierbij een belangrijke plaats in, waarbij het verschil tussen vraag en aanbod van technisch geschoolde jongeren een blijvend punt van aandacht is. Daarnaast betekent langer doorwerken ook een voortdurende behoefte aan bijscholing van oudere werknemers. 2. Arbeidsmarkt De krimp van de beroepsbevolking heeft inmiddels ingezet. Langzaam zal deze met 10% gaan afnemen door pensionering van de babyboom-generatie. Dit zal grote tekorten en knelpunten gaan geven: de uitdaging voor de komende jaren! 3. ICT Informatiesystemen, telecommunicatie, computertechnologie, het beheerst in toenemende mate ons leven. Het heeft raakvlakken met ieder aspect van het bedrijfsleven en is van economisch levensbelang. Hierin achterlopen zorgt voor kennis- en kostenachterstanden die uiteindelijk funest zullen zijn voor onze toekomst. Barbara Keuzenkamp Peter de Waard Wico van Helden 2. Economische visieontwikkeling en uitvoering Belangrijk voor de regio is een heldere economische visie. Een leidraad voor het bestuurlijk handelen, een beeld dat we sterk naar buiten uit kunnen dragen. Een visie die de sterke punten en kansen van de regio omvat, deze tracht uit te bouwen en versterken. Maar bij een visie behoort ook daadkracht. Daarom zullen we samen met alle partners moeten werken aan de uitvoering. André de Boer Teun Muller 3. Relatie Overheid Bedrijfsleven Als ondernemer heb je allerlei raakvlakken met de lokale overheid. Regels waar je je aan moet houden, vergunningen die je moet aanvragen. Het is dan belangrijk dat één en ander makkelijk (digitaal) te vinden is. En dat daarbij de administratieve lastendruk wordt beperkt. Van de overheid vragen we ook een actieve rol om nieuw ondernemerschap te faciliteren. Met advies en ondersteuning, dit ter versterking van de regionale economie en het scheppen van werkgelegenheid voor de bevolking. Arie van den Herik Gert Jongeneel Jeroen Sorbi Anton Reppel Bert de Winter 4. Ruimtelijke ontwikkeling Een breed begrip dat van alles omvat wat maar denkbaar is met betrekking tot de fysieke vestigingsplaats van de onderneming. Bereikbaarheid, mobiliteit, veiligheid, revitalisering, infrastructuur

5 Bestuur Werkgevers Drechtsteden Teun Muller voorzitter Barbara Keuzenkamp secretaris Peter de Waard penningmeester André Boer bestuurslid Wico van Helden bestuurslid Arie van den Herik bestuurslid Gert Jongeneel bestuurslid Anton Reppel bestuurslid Jeroen Sorbi bestuurslid Bert de Winter bestuurslid Portefeuilleverdeling Dagelijks bestuur Externe communicatie Teun Muller Barbara Keuzenkamp Interne communicatie Barbara Keuzenkamp Peter de Waard Financiën Peter de Waard Muller / Keuzenkamp Cluster Overheid Ondersteuning: Barbara Keuzenkamp Kamer van Koophandel Anton Reppel Gert Jongeneel Economische visieontwikkeling en uitvoering Bert de Winter Anton Reppel Relatie Overheid Bedrijfsleven Jeroen Sorbi Bert de Winter Ruimtelijke ontwikkeling Gert Jongeneel Jeroen Sorbi Cluster Kennis + Arbeid Ondersteuning: Peter de Waard Kennis en Onderwijs André Boer Arie van den Herik Arbeidsmarkt Arie van den Herik Wico van Helden ICT Wico van Helden André Boer Innovatie, Informatisering en Infrastructuur BROODJE-IT Drechtsteden doet aan IT ; dat mag met recht gesteld worden! In de afgelopen jaren is er veel aandacht gegeven aan de ontwikkelingen op het gebied van IT. Dit niet zomaar, maar omdat IT uw aller aandacht vraagt. De wereld is sterk veranderd en dat heeft alles te maken met de opkomst van IT. We staan er bijna niet meer bij stil, maar de mobiele telefoon en later ook Internet hebben de laatste jaar het ondernemen op z n kop gezet en het moderne werken vorm gegeven. De komende jaren draait het om Duurzaamheid, Innovatie en Samenwerken en IT zal daar hét strategische wapen in blijken. In de IT-labs is al te zien dat er nog grote ontwikkelingen aankomen. De WD ziet het als haar missie om u daarop te attenderen. Vanaf dit jaar kiezen we er voor om on tour te gaan. Dat wil zeggen dat wij het veld in trekken om interessante onderwerpen onder de aandacht te brengen. Om het nuttige met het aangename te verenigen doen we dat door middel van ons Broodje-IT, lunchbijeenkomsten waarbij IT centraal staat. Kort en krachtig: van uur lunchen met relevante IT als toetje. Voor dit jaar plannen we een 4-tal bijeenkomsten. Een ieder die een interessante ontwikkeling (product of dienst) onder de aandacht wil brengen, kan zich hiervoor aanmelden. Er kunnen maximaal 2 onderwerpen per keer op de agenda komen. Hoe gaat dat in z n werk? Een ieder die denkt zelf een product of dienst te hebben die voor een collega werkgever meerwaarde oplevert, wordt gevraagd zich op te geven. Het gaat dus om promotie van uw eigen waar! De tegenwaarde die wij vragen is dat u de kosten voor de lunch afrekent. Dat kan zijn op uw eigen locatie of in een lokale eetgelegenheid in de Drechtsteden. Verder zullen we een IT-forum/-blog linken aan de WD-sphere. Via dat kanaal krijgt elk IT-bedrijf dat lid is van de WD de gelegenheid haar dienst of product onder de aandacht te brengen. Broodje-IT participanten krijgen daarbij verruimde faciliteit om hun propositie nog sterker onder de aandacht te brengen. Kortom, IT staat hoog op de agenda van de WD en wij nodigen u uit zich daarvoor aan te melden. Vanuit deze nieuwe formule is aanmelding gratis. Heeft u iets te melden, neemt u dan contact met ons op om samen naar de mogelijkheden te kijken. Peter de Graaf Directeur NavyX

6 Industriedag 18 november 2010 Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor de Industriedag zijn alweer gestart. Belangrijk voor u is om te weten dat de aanvankelijk gecommuniceerde datum van 4 november is omgezet in 18 november. Noteert u dit alvast in uw agenda. Het thema van dit jaar zal zich bevinden binnen de kaders van duurzaam economisch en ondernemend verbinden. Aangezien we nog in een vroeg stadium van voorbereiding zitten, is het thema nog niet volledig uitgekristalliseerd. Tevens zal de keuze van de sprekers en hun specifieke invalshoek ook bepalend zijn voor de afbakening van het thema. Graag willen we een antwoord krijgen op de vraag Wat is het succesbeeld van morgen? Hoe duurzaam kunnen we ondernemen om succesvol te zijn? Hoe efficiënt en effectief faciliteert de overheid ons om succesvol te zijn? Hoe kan de nieuwe financiële orde ons helpen om succesvol te zijn? Vragen die in ons opkomen bij het succesbeeld van morgen. De hoofdsponsor van dit jaar is de Fortisbank, een gebaar dat door ons bijzonder op prijs wordt gesteld. Een compliment aan Drukkerij Dekkers die ondanks de recessie die ons allemaal treft, wederom voor ons het programmaboekje wil drukken. Daarnaast heb ik nog legio sponsormogelijkheden dus schroomt u niet om contact met mij op te nemen zodat we iets passends voor uw bedrijf kunnen bedenken. De industriedag is tenslotte een dag bij uitstek om te laten zien wat uw bedrijf uw WD-collega s kan bieden. Ik houd u van de voortgang in de voorbereidingen op de hoogte. Hoe goed begrijpt úw bank u? Zoekt u een bankier die zich verdiept in uw business-dilemma s? Die u actief helpt uw werkkapitaal te optimaliseren? Die u in deze onzekere tijden adviseert over het zeker stellen van betalingen door afnemers? Onze ambitie is u te verrassen met een brede expertise! Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking, Tel (078) of stuur een naar: Barbara Keuzenkamp Secretaris 0909_Adv bedrijvengids_228x300mm Dordrecht.indd :30 Topman Smit Internationale wil sneltrein naar Tweede Maasvlakte Een sneltrein die werknemers direct van Rotterdam Centrum naar de Tweede Maasvlakte brengt, moet snel worden aangelegd, adviseerde Ben Vree, bestuursvoorzitter van sleep- en bergingsbedrijf Smit Internationale tijdens een bijeenkomst van VNO-NCW Rotterdam en Werkgevers Drechtsteden. De afstand Rotterdam-Tweede Maasvlakte is even groot als Rotterdam-Amsterdam. Het door Rem Koolhaas vormgegeven auditorium van de Kunsthal van Rotterdam zat op 10 maart 2010 tjokvol. Ruim tweehonderd leden en relaties van VNO-NCW Rotterdam en Werkgevers Drechtsteden waren gekomen voor de toespraak van Ben Vree, topman van het havenbedrijf Smit Internationale. Hij zou ongetwijfeld meer gaan vertellen over de op handen zijnde overname door het Dordtse baggerbedrijf Boskalis. Rotterdam Vree ziet overeenkomsten met de situatie in Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog. Op de door het bombardement verwoeste stad bloeide de kracht van samenwerking op. Samen aanpakken. Niet lullen maar poetsen. Zo kregen we de eerste wolkenkrabber van Europa, Het Witte Huis. We kregen de Maastunnel, en de metro al in 1968 en we zijn nu een wereldbefaamde architectuurstad. Acht jaar geleden had Smit Internationale dertien kantoren in en rond Rotterdam. We wilden ze samenvoegen, vertelt Vree, en spraken over verhuizen naar een andere gemeente of naar een ander land. We hebben het niet gedaan omdat de cultuur van Rotterdam bij Smit Internationale past. De cultuur van samen de handen uit de mouwen. We kozen niet voor de goedkoopste locatie. Vree, die na een bezoek aan Chili rechtstreeks van Schiphol kwam, sprak echter over de waarde van samenwerking. Sinds de aardbeving is het Chileense volk een nationale eenheid. Overal hangen vlaggen. Wel half stok. Het getal van tweehonderd doden die hier in de media staat, klopt niet. Het zijn er meer dan tweeduizend. Alles is verwoest, ingestort. Wijn is het belangrijkste exportproduct, maar de oogst is weggevaagd. En toch overheerst er een aangrijpende kracht. De kracht om samen het land weer op te bouwen. Arriba Chili!

7 Hij benadrukt dat het Rotterdamse bedrijfsleven de kracht van de samenwerking moet uitbuiten. Speel elkaar de bal toe. Verspil geen energie aan locale concurrentiestrijd. De strijd speelt zich af op mondiaal niveau en daar hebben we elkaar hard nodig. Daarom zitten we nu weer aan tafel met Boskalis nadat we twee keer een bod hebben afgewezen, en spreken we open en vriendschappelijk over samenwerking. We willen samen nieuwe havens aanleggen, windmolenparken en gasterminals (LNG) bouwen. We willen een maritieme speler van wereldformaat zijn. Het gaat ons niet om kostenbesparingen, maar om het samenvoegen van kennis. Het meervoud van kennis is immers kennissen. Adviezen Vree had ook nog enkele adviezen in petto. In de eerste plaats voor de overheid. Leg een directe sneltrein aan tussen Rotterdam Centrum en de Tweede Maasvlakte, zodat mensen gemakkelijk op hun werk kunnen komen. De afstand is zeker even groot als van Rotterdam naar Amsterdam. En tot de ondernemers in de zaal: Blijf - ook in een periode van recessie - investeren in het opleiden en trainen van je personeel. En motiveer de jeugd voor werk in de haven. Het maritiem imago moet worden opgebouwd, al onder kinderen op de basisschool. Want we worden straks onherroepelijk weer met een flinke krapte op de arbeidsmarkt geconfronteerd. Smit Internationale investeert momenteel in naamsbekendheid en een goed imago onder allochtonen. In de hele haven is geen allochtoon te vinden. Smit heeft in Rotterdam slechts drie allochtonen in dienst. Geen van hen doet operationeel werk op de schepen. De sector leeft niet onder deze mensen. Wilders kan zoveel zeggen, hij begrijpt niet dat we het straks met uitsluitend Hollanders niet gaan redden. Annemarie van Orschot Communicatie VNO-NCW Ben Vree To be or not to be... Kan ik later aanschuiven, Barbara? Tuurlijk! was haar antwoord! Gezien mijn vaak bezette avonden kon ik niet op tijd in het WD café bij Captains in Zwijndrecht zijn om het relaas van Robert Phillippo aan te horen. Nu had ik zijn positieve succes story al eerder aangehoord op de vorige editie van de regionale business dagen in Gorinchem, maar de reactie van de aanwezigen toen ik om uur binnenstormde was overduidelijk; men had blijkbaar erg genoten van zijn uiteenzetting. Ha, zei Teun Muller, toch nog gekomen, heel goed! En goed dat was het! Ik heb wederom ervaren dat het WD café-concept nog steeds heel goed werkt. Het is ooit bedacht in een tersluiks ogenblik tijdens één van de vele brainstorm overleggen toen ik nog in de Commissie van de WD zat, die vooral nadacht om de WD-groep ook op een meer informele manier bij elkaar te krijgen. Nou, WD café is alive hoor, en hoe! Weer zag ik veel nieuwe gezichten en weer heb ik kennis gemaakt met kersverse leden en potentiële leden. Ik schat dat er zo n 50 à 60 OSM ers waren. Wat zijn dat, OSM ers? OSM ers zijn ons soort mensen, mensen met gelijke waarden, interesses en geneugten. De sinds 1 jaar nieuwe uitbater van Captains, Marco Bunk, had een mooie club potentiële klanten in huis waar menig horecaondernemer jaloers op mag zijn. Na uitleg wat wat was, als je het al niet zelf had herkend, rees bij mij de gedachte eerst de gamba s op een heerlijk bedje prut te genieten, daarna de rauwe kunstig gegrilde tonijn met gerookte beurre blanc saus en als klapstuk de tournedos, die op mijn tong smolt. Toen het merendeel van mijn WD-OSM ers dachten dat ze weg konden, werden we door Marco prettig geattendeerd op een buitenproportionele kaaswagen met de highlights van de bij ons allen bekende kaasleverancier van dat stadje aan de overkant van de Oude Maas, Gertjan! En je mocht zelf snijden en opscheppen! Jongens, jongens, het feest was helemaal compleet, this is a place to be! Het is u inmiddels wel duidelijk toen ik naar buiten gleed om uur, zonder deal voor Kunstmin op zak, met een heel fijn gevoel in mijn lijf, te weten dat ze nog bestaan, een échte ondernemer zoals Marco van Captains. Ik heb hem bij vertrek verzekerd dat ik terug kom, maar dan voor een romantisch diner met mijn Lidiaatje... Michael Schwab een OSM er van de WD! Behalve dat zijn huiswijn uitstekend was, overtrof de eenvoudige maaltijd alle verwachtingen. Ik vroeg me af toen ik aan tafel werd uitgenodigd, wat Marco Bunk ons in godsnaam zou voorschotelen. Hij vroeg niemand of er voorkeuren waren, maar serveerde ons op een rechthoekig servies een heerlijk pièce de resistance waar 3 heerlijke gerechten op lagen.

8 Bestuurlijk en ondernemend Nederland Het is een voorrecht om in een democratisch land te wonen. Zeker als je wat landen in de wereld heb bezocht waar het met de democratie, stemrecht voor een ieder, vrijheid van meningsuiting, recht van woord en vergadering etc. niet altijd even nauw wordt genomen, ervaar je de voorrechten van een democratisch land als Nederland in het bijzonder. Dat vervolgens niet iedereen gebruik maakt van dat democratisch recht is jammer. Ik was niet tegen de, jaren geleden afgeschafte, stemplicht. Maar in bestuurlijk Nederland ervaren we (zeker als ondernemers) thans wel iets heel bijzonders. Het kabinet Balkende is gevallen; er worden in juni a.s. verkiezingen gehouden en met een beetje geluk is er op 1 januari een nieuw kabinet. Ik hoop niet dat dat nieuwe kabinet ook weer 100 dagen uittrekt om naar de burgers te luisteren en dan pas begint voluit met regeren, want dan zijn we vanaf nu gerekend een jaar verder! Alle politiek gevoelige voorstellen in het parlement zijn tot nader order in een la gestopt. Kortom Nederland staat bestuurlijk zo goed als stil terwijl er toch zo veel werk aan de winkel is. Ook na de Gemeenteraadsverkiezingen van begin maart is de politieke landkaart behoorlijk op zijn kop gezet. De kiezer heeft altijd gelijk dus daar heb ik geen kritiek op. Daags na de verkiezingen zat ik een vastgoedcongres over de Drechtsteden voor en de diverse bestuurders die een presentatie hielden over grootschalige stedenbouwkundige plannen en projecten moesten gelet op de uitslag van de verkiezingen wel een behoorlijk slag om de armen houden over haalbaarheid, voortgangsnelheid en dergelijke. Dat is ook begrijpelijk. Met name de lokale partijen hebben gepleit voor small is beautiful en niet al te megalomaan (terecht of niet), met zetelwinst hebben zij wel de nodige aandacht en stemmen gekregen en daarmee ook in het democratisch proces recht van spreken. Nogmaals dat is de democratie en daar heb ik respect voor en niet al te veel moeite mee. Wel dat ook op gemeentelijk niveau er zo n 3 maanden niets wordt gedaan. Ik was bijvoorbeeld op bezoek bij B&W van Alblasserdam en daar werd, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, meegedeeld dat in verband met coalitievorming, het schrijven van een collegeprogramma en het opstellen van een perspectievennota voor de nieuwe raadsperiode, er geen tijd was, ambtelijk noch bestuurlijk, de komende maanden om er iets anders bij te doen. Met droge ogen gedebiteerd. Zulke opvattingen heb ik ook bij andere gemeenten vernomen. Wat ik ervan vind.? Ondernemers (alsook de burgers) worden geconfronteerd met een bestuur dat voorlopig geen tijd heeft voor de normale zaken. Wat zou er gebeuren als de melkboer en de bakker zo n zelfde houding zouden aannemen? Raar dat het vertrouwen, ook bij ondernemers, in het lokale als ook landelijk bestuur, niet altijd even groots is? Nee. Jammer. Als Kamer van Koophandel blijven we namens die vele ondernemers aandacht vragen voor de lokale economie, bouwvergunningprocedures, administratieve lasten.. We blijven stellen: gemeentebestuurders, wees eerst kritisch op de omvang van de eigen organisatie en op de doelmatigheid van wat u doet. In het bedrijfsleven is dat een dagelijkse obligo! Maar ook en met name: raadsleden en potentiële bestuurders: ga besturen! Zowel elke gemeente als het land roept, nee schreeuwt erom. Er is zoveel te doen! Drs M (Theo) Schut Plv voorzitter Kamer van Koophandel Rotterdam en voorzitter Kring Drechtstreek LEEF MET WTH-COMFORT ONTWERP INSTALLEER LEEF VLOERVERWARMING & -KOELING WTH maakt wonen en werken aangenaam WTH brengt de lente bij u in huis. 365 dagen per jaar. Met de stralingswarmte van onze vloer- en wandverwarming en -koeling hebt u namelijk een buitengewoon aangenaam binnenklimaat. Stabiel en gezond. En dat is veel behaaglijker dan koelen of verwarmen met radiatoren of airconditioning. Er is bijvoorbeeld geen sprake van tocht of een ongezonde luchtcirculatie. Bovendien is het rendement bijzonder hoog. Het systeem verbruikt namelijk veel minder energie om u een aangename gevoelstemperatuur te bezorgen. Het comfort van WTH voelt u dus zelfs in uw portemonnee. Over welkom gesproken... Uw comfort, onze missie!

9 Project Leren en werken Drechtsteden groot succes 1455 deelnemers aan trajecten Het project Leren en werken in de Drechtsteden, onderdeel van het Programma Arbeidsmarktbeleid, heeft ver boven de doelstelling gescoord. Aan de duale trajecten (een combinatie van leren en werken) hebben in de 1e fase van het project 1182 mensen meegedaan, bijna twee keer zo veel als de doelstelling van 600. Daarnaast hebben 273 mensen een Ervaringscertificaat (EVC) gehaald, iets minder dan de beoogde 300. Met deze cijfers zitten de Drechtsteden ver boven het landelijke gemiddelde. Voor de 2e fase van het project is de doelstelling opnieuw 900 trajecten. Het project Leren en werken is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De doelstelling is om de deelname van volwassenen aan (bij)scholing te stimuleren, om daarmee hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. In de Drechtsteden heeft de gemeente Dordrecht het project gecoördineerd, in samenwerking met Werkgevers Drechtsteden, Dordrechtse Ondernemersvereniging, Turkse Ondernemersvereniging Drechtsteden, Zorgberaad Zuid-Holland Zuid, Kamer van Koophandel Rotterdam, Da Vinci College, UWV Werkbedrijf, Colo (samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven) en het reïntegratiebedrijf BBMV. Namens de Werkgevers Drechtsteden zit bestuurslid Arie van den Herik in het project Leren en werken. Bij het UWV Werkbedrijf aan de Spuiboulevard werd een leerwerkloket ingericht. De 1e fase van het project werd vrijdag 5 februari feestelijk afgesloten in het Mercure Hotel met de presentatie van een brochure over leren en werken. Wethouder J.W. Spigt van Arbeidsmarktbeleid prees de samenwerkende partijen. Hier is heel hard gewerkt aan een gezamenlijk doel. Scholing is van belang voor werknemers en werkgevers. Met de Ervaringscertificaten zetten mensen hun werkervaring om in een nieuw perspectief op de arbeidsmarkt, met de duale trajecten werken en leren komen mensen op een hoger niveau. Er is straks weer een enorme vraag naar goed geschoold personeel, daar moet iedereen zich op voorbereiden. J. de Hooge van het ministerie van SZW noemde de aanpak in de Drechtsteden een voorbeeld voor andere regio s. Hier is al snel gekozen voor een echt loket waar mensen informatie konden krijgen over leren en werken. Ik ben blij dat dit project nu wordt doorgezet, ook in Gorinchem. In de 2e fase van het project leren en werken ligt de nadruk nog meer op jongeren. Daarom wordt er nu ook samengewerkt met Route 23. Wethouder Spigt noemde met name de werkloosheid onder allochtone jongeren nog altijd veel te hoog. S. Ramkhelawan Gemeente Dordrecht KPE Academy krijgt bijdrage ESF voor terugdringen jeugdwerkloosheid Werkgevers: investeer in de toekomst van de bouwsector door het bieden van een stageplaats In september 2009 is KPE Academy gestart met de Topopleiding hbo Bouwkunde. Een unieke, private opleiding speciaal voor ambitieuze professionals in de bouw. KPE Academy verwacht dat het huidige gebrek aan banen voor schoolverlaters in de bouwbranche zal leiden tot uitstroom uit de branche waardoor talent voor de bouwsector verloren gaat. Talent dat in de komende jaren noodzakelijk is om na de recessie de branche weer op te bouwen. Het persoonsgerichte onderwijs- en ontwikkelingstraject van KPE Academy voor werkende toptalenten blijkt ook uitstekend ingezet te kunnen worden voor de ontwikkeling en begeleiding van doorstromers van het mbo naar een hbo-opleiding. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt de uitbreiding van KPE Academy naar het voorkomen van jeugdwerkloosheid financieel ondersteund door subsidie. Het duale karakter van de opleiding is voor doorstromers vanuit mbo-4 geschikt gemaakt door de studenten jaarlijks een relevante stageplaats van 32 weken te bieden. KPE Academy draagt met het openstellen van haar opleiding voor doorstromers niet alleen bij aan het beperken van jeugdwerkloosheid en het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van Jongeren, maar stimuleert tevens het behoud van jong talent voor de bouwbranche en de verhoging van het kennisniveau. Bedrijven en organisaties werkzaam in c.q. betrokken bij de bouwsector zijn nodig om stageplaatsen en stagebegeleiding ter beschikking te stellen. Toptalent moet voor de bouw behouden blijven. Anders zal ondanks de neergaande economie over drie à vier jaar een tekort aan hoger opgeleiden ontstaan. In 2011 is circa 20% van het UTA-personeel in de bouw 55 jaar of ouder. Zowel door vergrijzing als de toegenomen populariteit van deeltijd-werken onder UTA -personeel is vervanging noodzakelijk. Tevens wordt vanaf 2012 naast de vervangingsvraag ook een uitbreidingsvraag verwacht door de toenemende kwaliteitseisen in de branche. (Bron: EIB). KPE Academy biedt aan zowel werkenden als studenten de mogelijkheid om in drie jaar het ingenieursdiploma te behalen. Het Industriefonds ondersteunt de opleiding door het beschikbaar stellen van beurzen voor werkenden waarbij de subsidiebijdrage voor werkgevers kan oplopen tot 50% van de opleidingskosten. In september 2010 start KPE Academy met de 2e lichting van de hbo Bouwkunde-opleiding. Wilt u een medewerker aanmelden of wilt u een stageplaats ter beschikking stellen, neemt u dan contact op met Astrid Mersmans, projectmanager KPE Academy, of via Meer informatie vindt u op onze website: Astrid Mersmans KPE Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds

10 Het ontstaan van Drego Bij deze nieuwsbrief is de brochure van Drego gevoegd, waarin u van alles kunt lezen over de inhoud en voordelen van dit nieuwe digitale platform. Beter is nog zelf even te gaan kijken op en u vindt al snel de CV-databank, de vacaturebank, de bedrijfspresentaties, de bewegwijzering naar allerlei instanties, enz. Dit alles kosteloos, snel en direct beschikbaar op de tijden die u zelf wenst. Het heeft geen zin alle functionaliteit en voordelen hier nogmaals te herhalen. Maar het verhaal erachter is voor de meeste lezers wellicht nieuw en interessant. Hoe is dit ontstaan en wat is het aandeel van de WD hierin? Zoals ieder goed verhaal moeten we voor het begin ver terug in het verleden. Van impuls tot mobiliteit Het startpunt van een idee is lastig aan te geven. Wel de verschillende zaken die ertoe hebben bijgedragen. Zoals het plan voor een stagebank dat Max Hoefeijzers en ik al jaren geleden naar voren brachten in het EAD-Impulsteam Kennis & Innovatie. Het toetreden van Wico van Helden in dit team en het bouwen aan het Eiland van Columbus. Vervolgens Erik van Noordenne en Wico die samen enthousiast werden van een wegkwijnend digitaal hoogstandje vanuit het hbo-rotterdam. En daarna Arie van den Herik, Kees Padmos en Frans van Weert die enthousiast meehielpen aan de ontwikkeling van de eerste spheres : het stagenetwerk en de WD-website. U ziet een goed idee heeft vele vaders. Toen ik in het voorjaar 2009 in contact kwam met het UWV WERKbedrijf (het voormalige CWI-Arbeidsbureau) dat een mobiliteitscentrum moest gaan starten, was het idee voor een digitale aanpak snel voorhanden. Het in een sphere bijeenbrengen van vraag en aanbod naar werk. Bij de wethouder Een idee opperen is gemakkelijk. Het ook tot uitvoering brengen is een stuk lastiger. Maar er ontstond al snel bij allerlei personen enthousiasme. Dat in een tijd waarin de recessie steeds ernstiger werd en de werkloosheid begon op te lopen. Wethouder Hans Spigt (Dordrecht- Sociale Zaken) had behoefte aan input vanuit het bedrijfsleven. Op donderdag vele telefoontjes en mailtjes, waarna de maandagavond daarop (20 april) al een forse afvaardiging met hem aan tafel zat: bestuursleden van de WD en directieleden van verschillende grote werkgevers uit de regio. Hun boodschap was helder en tweeledig: Ga weer terug naar een branchegerichte aanpak van het bedrijfsleven, met actieve accountmanagers die de ondernemingen goed kennen. Geef ons inzicht in de kaartenbak, want we doen liever zelf het selectieproces. Over de actieve branchebenadering wordt nu nog steeds gesproken. OK, je kan niet alles winnen.. Maar met het mobiliteitscentrum werd direct gewerkt aan een nieuwe sphere, waarin werkzoekenden zich met hun uitgebreide profiel (lees CV met video) zouden presenteren aan werkgevers met vacatures. Binnen enkele maanden ontstond het Mobiliteitscentrum Drechtsteden (www.mc-d.nl ), maar daar schreven zich nog nauwelijks werkzoekenden in, terwijl de UWV- kaartenbak steeds voller raakte. Zaken doen met de gemeente? Maak een afspraak met het Ondernemersloket. U krijgt van ons advies en antwoord op uw ondernemersvragen: bijvoorbeeld over het vinden van een bedrijfslocatie, informatie over bestemmingsplannen en informatie over vergunningen. Dordt onderneemt Bel of reageer via het contactformulier op de website. 10

11 Aanpak jeugdwerkloosheid Soms moet je oppassen met wat je roept. En met een grote mond ben je dan al snel de klos. Of ik maar even in de zomer van 2009 het regionale actieplan Aanpak Jeugdwerkloosheid wilde schrijven. Tranen schoten in je ogen van de mooie plannen die aan alle kanten werden ingediend. Overigens ook van de kosten die al snel opliepen tot zo n 9 miljoen. Bij de uitvoering sta je dan al weer snel met beide benen op de grond, want zoveel budget is er natuurlijk niet. Een soms best vermakelijk gevecht om de centen volgde. Maar als er keuzes gemaakt moeten worden, kijkt een ieder uiteindelijk wel naar de effectiviteit. Dat het voor een aanpak van werkloosheid vooral gaat om werk is snel duidelijk. Als je dan geen buitendienst heb met contacten met die circa bedrijven in de regio Drechtsteden-Gorinchem wordt het wel erg moeilijk. Een digitale CV-databank voor de regio is dan een uitkomst; het middel om vraag en aanbod snel bijeen te brengen. Je maintiendrai Zoals bij ieder project komen vervolgens de aanvallen. Soms frontaal, soms geniepig vanuit de flanken. Onzin, waar hebben we die website voor nodig? We hebben toch al Binnenkort opent ook het Werkplein, waarom nu twee sites? Mijn waardering gaat uit naar de velen die standvastig bleven. Hans Spigt die aangaf dat geen ambtenaar onderuit zou gaan halen wat het bedrijfsleven zelf initieert. De projectleider die het plan steeds volop steunde. De managers van het UWV WERKbedrijf die hun nek uitstaken en alle medewerking gaven. En natuurlijk de Wididi-wizzkids die er weer iets moois van maakten en iedere nieuwe wens van deze digibeet uiteindelijk wisten te honoreren. Het was een bijzondere tocht, die absoluut nog niet ten einde is. Nu eind maart zijn de eerste delen klaar en kunnen de CV s worden gevuld door werkzoekenden. Begin april hopen we zover te zijn dat we breed de publiciteit in kunnen gaan. Of dit alles is gelukt, weet u inmiddels. Het duurt namelijk zeker nog vier weken voordat deze WD Nieuwsbrief wordt gedrukt. Naar ik hoop heeft u inmiddels al op gekeken en wellicht er al gebruik van gemaakt om CV s te selecteren, een vacature te plaatsen of uw eigen bedrijfsprofiel bij te werken. Het heeft enige tijd en moeite gekost, maar het resultaat is voor ons allen wel iets om trots op te zijn. Peter de Waard Bestuurslid WD Investeren in jongeren Wie twee jaar geleden het woord jeugdwerkloosheid in de mond nam, werd meewarig aangekeken. Jeugdwerkloosheid, dat was toch voorbij. De Taskforce Jeugdwerkloosheid onder leiding van oud MKB-voorzitter Hans de Boer was net opgeheven. Tussen 2003 en 2007 waren er maar liefst jongeren aan een baan geholpen, met dank ook aan projecten als Route 23. De jeugdwerkloosheid bereikte een absoluut laagterecord, bedrijven stonden in de rij voor schoolverlaters. Hoe anders is de situatie nu, door de kredietcrisis die al snel omsloeg in een echte economische crisis. De jeugdwerkloosheid loopt hard op, bedrijven hebben vacaturestops, zelfs stageplaatsen zijn moeilijker te vinden. Tijd voor een actieplan Jeugdwerkloosheid. Of eigenlijk voor actieplannen. Dat is immers het eerste verschil met het verleden: de rol van de regio s bij de aanpak van de werkloosheid. Zo heeft ook in september 2009 Dordrecht namens de regio Zuid-Holland Zuid een convenant getekend met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een regionale aanpak van jeugdwerkloosheid met als resultaat het actieplan Jeugdwerkloosheid Geef jongeren een kans. Focus hierin is de verbinding tussen overheid (inclusief de ketenorganisaties als UWV en Sociale Dienst), ondernemers en onderwijs waardoor er meer samenhang in de regio ontstaat. Het hoofddoel van het actieplan is dat jongeren de komende tijd óf aan het werk zijn, óf verder leren, óf leren en werken combineren. De aanpak van de jeugdwerkloosheid in de regio is de aanleiding, maar het is de bedoeling dat we met de structuur die we nu ontwikkelen te zijner tijd ook andere arbeidsmarktvraagstukken in de regio aan kunnen pakken, zoals het verminderen van de discrepantie tussen vraag en aanbod en het verhogen van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Resultaten In 2009 en de eerste helft van 2010 zijn de acties voornamelijk gericht op uitbreiding van capaciteit bij UWV WERKbedrijf en Sociale Diensten om de toegenomen instroom en het zittend bestand beter en sneller te begeleiden naar werk of scholing. De totstandkoming van het gezamenlijke Werkplein is daarbij een belangrijke stap. Daarnaast is het aanbod van leerwerktrajecten vergroot en verbreed in verschillende sectoren zoals de bouw, metaal en zorg (totaal 175 leerwerkovereenkomsten). Voor de kwetsbare jongeren is er meer begeleiding in de vorm van coaching. Daarnaast zijn er communicatiekanalen en uitingen opgezet om de verschillende doelgroepen zoals jongeren, ondernemers, onderwijs en overheid te bereiken en met elkaar te verbinden zoals en Speerpunten 2010 Naast het monitoren en bewaken van de voortgang zal de nadruk in de komende maanden liggen op het matchen van vraag en aanbod en de regionale invulling van sectorale afspraken (bouw, metaal, uitzendbranche, zorg etc.) en het bereiken van kwetsbare jongeren. Toekomst Investeren in jongeren is hard nodig. Niet alleen om te voorkomen dat er een groep jongeren langdurig langs de kant staat, maar ook met het oog op de vergrijzing. De komende jaren treedt de babyboomgeneratie uit het arbeidsproces en dan hebben werkgevers goed geschoolde jongeren hard nodig. Gelukkig zijn in de Drechtsteden de contacten tussen overheid, ondernemers en onderwijs goed. Bij mijn vertrek als wethouder van Dordrecht wil ik daarbij speciaal de Werkgevers Drechtsteden bedanken voor de plezierige samenwerking. Juist uw organisatie heeft bewezen maatschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen nemen en ook mee te willen denken over de toekomst van deze bijzondere regio. J.W. Spigt Wethouder Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Werkgelegenheid 11

12 Leerwerkbedrijven in Alblasserdam In de sociale paragraaf van het collegeprogramma van Alblasserdam ( ) zijn als doelen opgenomen versterking van de sociale cohesie en vermindering van het sociaal isolement. Het maatschappelijke beleid van de gemeente, of dat nu ging over minimabeleid, vorming van een centrum voor jeugd en gezin of WMO beleid, heeft in het teken gestaan van het bereiken van deze doelen. Ook de uitvoering van de Wet op de sociale werkvoorziening blijkt mogelijkheden te bieden om deze doelen te realiseren. Voor de uitvoering van deze wet is de gemeente Alblasserdam onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk. Alle tot deze gemeenschappelijke regeling behorende gemeenten houden de voorziening Drechtwerk in stand. In beginsel was de werkwijze van Drechtwerk vooral gericht op het aan het werk houden van mensen met een beperking binnen het bedrijf. De laatste jaren is ook bij Drechtwerk een omslag waarneembaar. De doelstelling van Drechtwerk is om niet langer fysiek in het bedrijf, maar vooral buiten het bedrijf aan het werk zijn. Via detacheringen en begeleid werken wordt gepoogd mensen buiten de omgeving van Drechtwerk aan het werk te zetten. Ook commerciële activiteiten van Drechtwerk zoals het eigen schoonmaakbedrijf, schildersbedrijf, groenbedrijf en gastvrij dragen bij tot het naar buiten kunnen treden. Toch blijkt daarmee een grote groep mensen niet aan bod te komen om buiten het bedrijf Drechtwerk aan het werk te kunnen zijn. Vanuit dat gegeven is in Alblasserdam gezocht naar mogelijkheden die enerzijds tegemoet komen aan de gemeentelijke beleidsdoelen Inspiratiebron DRV Accountants en Belastingadviseurs is met een team van 475 medewerkers en 11 vestigingen in Zuidwest- Nederland een inspiratiebron voor nuchtere ondernemers. Naast accountancy en belastingadvies zijn wij u graag van dienst met: DRV Corporate Finance en DRV Corporate Recovery; DRV Subsidie Advies; DRV Personeelsadvies. en anderzijds een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van Drechtwerk. In deze exercitie is vooral gezocht naar additioneel werk in de eigen omgeving en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling voor de mensen van Drechtwerk. Vanuit dit perspectief kwamen er veel oplossingen bij elkaar. Het additionele werk is gezocht in de kwaliteit van de buitenruimte in de buurten. Extra schoonmaakwerk en tuinonderhoud, werk dat de laatste jaren niet meer door de gemeente werd gedaan, draagt bij aan versterking van het buurtgevoel. De idee van de civil society wordt hierdoor versterkt. Voor mensen van Drechtwerk betekent dit dat zij kunnen werken in hun eigen gemeente of buurt en daardoor uit hun sociaal isolement komen. Door samenwerking te zoeken met het Agrarisch Opleidingscentrum Wellant in Dordrecht kunnen individuele scholingstrajecten worden aangeboden. Niet alleen een sociale maar ook een educatieve ontwikkeling vindt hierdoor plaats. In de periode die mensen doorbrengen in het leerwerkbedrijf wordt in een realistische leeromgeving gewerkt aan hun ontwikkeling. De nadruk in het leerwerkbedrijf ligt daarom ook niet op het maken van winst of het terugverdienen van kosten, maar om met behulp van de vergoeding van het ministerie van SZW voor loonkosten en begeleiding en de rijksvergoeding van het ministerie van LNV (bij samenwerking met een ROC is dit het ministerie van O,C & W) in te zetten op de ontwikkeling van mensen. Per persoon is een eigen ontwikkelingstraject gemaakt. Na afloop van de periode in het leerwerkbedrijf zijn mensen een stapje verder gekomen en kunnen zij doorstromen naar of één van de eigen commerciële bedrijven van Drechtwerk of naar een werkgever in de markt. Het is van belang dat het uurtarief waartegen deze mensen aan het werk gaan, aansluit bij hun mogelijkheden. Het zal voor werkgevers aantrekkelijk gemaakt moeten worden om mensen die uitstromen uit het leerwerkbedrijf in hun organisatie toe te laten. Aantrekkelijke uurtarieven en de mogelijkheid van opvang in het leerwerkbedrijf bij terugval zijn daarvoor belangrijk. De initiatieven van bijvoorbeeld de plaatselijke woningcorporatie om bepaalde werkzaamheden beschikbaar te stellen voor uitgestroomde leerwerkmensen, is heel belangrijk omdat daardoor een goede toeleiding naar de arbeidsmarkt plaatsvindt voor deze groep. Ad Cardon Wethouder gemeente Alblasserdam Wij maken graag kennis met u! DRV Sliedrecht Trapezium 150 Telefoon de ondernemer telt 12

13 Faulty Towers, The Dining Experience bij de WD Dit mag u niet missen. Vorig jaar was restaurant Sybold driemaal volledig uitverkocht toen Faulty Towers daar geprogrammeerd stond met hun dining experience. Volgens insiders een geweldige ervaring waar nog lang over nagesproken en nagelachen is. Ook toen had de WD graag een avond meegedaan maar was het door de enorme toeloop niet meer mogelijk. Dit jaar vroeg ik aan Michael Schwab van Schouwburg Kunstmin of het via het impressariaat voor dit jaar te regelen zou zijn en Michael zou Michael niet zijn als het hem niet zou lukken. Maar dat weet u ondertussen allemaal. Ter afwisseling van de dinner date dit jaar dus Faulty Towers op 3 september 2010 bij de WD. Op 2 september komen ze aan om op 3 september voor de WD te kunnen optreden. Hou de berichtgeving in de gaten want er kunnen maar 130 gasten komen en daarbij kunnen u en (eventueel) uw partner natuurlijk niet ontbreken. Om het u weer even in herinnering te brengen de volgende informatie: Met John Cleese in de hoofdrol is Faulty Towers voor velen de beste televisiecomedy ooit gemaakt. Sinds de jaren zeventig komt deze Britse serie over het gelijknamige hotel onafgebroken op televisie. In ons land werd de serie aanvankelijk uitgezonden als Hotel op Stelten. Dertig jaar later heeft deze populaire reeks met onvervalste Engelse humor nog steeds niets aan kracht ingeboet. Faulty Towers The Dining Experience In Faulty Towers The Dining Experience waant het publiek zich in het restaurant van Faulty Towers en kunnen zij genieten van een bijzondere maaltijd. Drie Australische acteurs kruipen in de rol van hotelmanager Basil, zijn praatzieke vrouw Sybil en de grappige Spaanse kelner Manuel. Deze acteurs behoren tot s werelds beste imitatoren van het illustere trio. Zij nemen het publiek mee naar de hilarische wereld van het hotelen restaurantwezen. En terwijl het publiek geniet van een driegangendiner, ontstaan er een groot aantal komische misverstanden tussen Basil, Sybil en Manuel. Barbara Keuzenkamp Poortwachtercentrum Drechtsteden van start Donderdag 25 maart 2010 heeft Teun Muller samen met wethouder Hans Spigt (gemeente Dordrecht) het officiële startschot gegeven voor het Poortwachtercentrum Drechtsteden. In navolging van andere regio s hebben de Drechtsteden nu ook een platform voor uitwisseling van arbeidsongeschikte werknemers die bij hun werkgever niet meer hun bedongen of andere passende werkzaamheden kunnen verrichten. Deze werknemers worden op kosteneffectieve wijze van-werk-naarwerk geplaatst door intersectorale en regionale samenwerking. In de goedbezette filmzaal Cinode van Schouwburg Kunstmin hebben de aanwezige werkgevers uitleg gekregen over de werkwijze van het poortwachtercentrum. De initiatiefnemers Servicepunt Arbeid, VitaalWerk en Uilhoorn & Fritse Advocaten staan de bij het platform aangesloten werkgevers bij ten aanzien van alle mobiliteitsvraagstukken. Door meer dienstverleners op te nemen in de providerboog kunnen de aangeslotenen nog meer service worden geboden. Het succes van het poortwachtercentrum wordt vergroot door het aantal aangesloten - grote en kleine - werkgevers. Teun Muller heeft in zijn toespraak het belang van samenwerking tussen werkgevers benadrukt en hen opgeroepen zich aan te sluiten. Wethouder Hans Spigt hield de aanwezigen voor dat de kans op succes verder wordt vergroot door intensieve samenwerking van het poortwachtercentrum met het UWV en de gemeenten. Roy Loos (UWV WERKbedrijf) heeft tijdens zijn presentatie verteld hoe het UWV kan bijdragen om te voorkomen dat werknemers in een uitkeringssituatie terecht komen en de uitwisseling een succes kan worden. Op woensdag 2 juni 2010 zal de eerste P&O-bijeenkomst plaats vinden waar de werkgevers hun kennis kunnen vergroten en de eerste matches worden gemaakt. Werknemers die hun eigen werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren, zijn vaak nog uitstekend geschikt om vacatures bij andere werkgevers te vervullen. Voor meer informatie: of Mark Uilhoorn, tel.:

14 Ondernemers, u laat geld liggen, aldus André Boer, bestuurslid van het Industriefonds en het bestuur WD Het Industriefonds bestaat al sinds 1918, maar de doelstelling van het fonds is nog altijd actueel: voorzien in de behoefte van het bedrijfsleven aan hoger technisch opgeleiden. Het wordt als een belangrijke stimulans voor het bedrijfsleven gezien dat er voldoende hoog opgeleid personeel is. Maar dat is nog niet alles. Het fonds ondersteunt ook startende technische bedrijven in de regio Drechtsteden. Het Industriefonds wil door middel van hoger onderwijs de industrie in de regio stimuleren. Het fonds bestaat al sinds 1918 en het begrip industrie vatten we anno 2009 een stuk breder op: de gehele technologische, industriële branche, ook wel ICT, behoort tot die industrie. Maar het idee is al zolang als het fonds bestaat dat het bedrijfsleven er beter van wordt als we mensen goed opleiden, als we investeren in kennis en talent. Het Industriefonds ondersteunt daarom mensen die werkzaam zijn in het technologisch georiënteerde bedrijfsleven en een vervolgopleiding willen doen. Het kan dan ook weer gaan om zeer uiteenlopende opleidingen, als het maar bijdraagt aan de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de regio. Het fonds heeft daarvoor een vermogen beschikbaar waaruit een deel van de opleiding wordt betaald. Wij hopen natuurlijk dat bedrijven zelf in hun personeel willen investeren en dat gebeurt ook, maar met deze ondersteuning verlagen we de drempel naar het volgen van zo n opleiding. Het fonds richt zich specifiek op opleidingen op hbo en wo niveau en een belangrijk criterium is dat het bedrijf gevestigd is in de Drechtsteden. Aanvragen van de subsidie vergt geen enorme papieren rompslomp. In overleg met Barbara Keuzenkamp, het organiserend bureau achter het Industriefonds, kan een aanvraag worden gedaan. Zij kan u adviseren over de benodigde inhoud van uw aanvraag en u adviseren of uw aanvraag kans van slagen heeft. Op de website van het Industriefonds kunt u lezen aan welke criteria voldaan moet worden om voor een subsidie in aanmerking te komen, (www.industriefonds.nl). Het fonds heeft gemiddeld ,- per jaar te vergeven. Vorig jaar hebben we ,- overgehouden. Dat is enorm zonde. Ondernemers laten het geld liggen. Om u een idee te geven voor welke opleidingen subsidie is toegekend, volgt hieronder een opsomming: hbo Bouwkunde, Hogere Veiligheidskunde, post hbo Bedrijfskunde, Hogere Installatietechniek, Master of building services engineering, Technische Bedrijfskunde, hbo Algemene Operationele Techniek, Executive Mastercourse in Foodservice. Ondersteuning van starters Het idee om nu ook starters te ondersteunen, past volledig in de visie van het fonds om groeikernen te stimuleren. Het belangrijkste doel van deze financiële steun blijft ook het versterken van het bedrijfsleven in de regio. We willen de drempel verlagen om een bedrijf te starten. Vaak is er startkapitaal nodig en dat hebben deze starters niet. Maar ze hebben wel de kennis, de creativiteit en het ondernemerschap. Dat zijn de groeikernen die we willen stimuleren, we willen ze de kans geven een schakel in het rad te worden. Ze stromen het bestaande bedrijfsleven in en geven daar een nieuwe impuls met hun creativiteit. Maar we willen ook zorgen voor de continuïteit van deze sector en daarvoor heb je jonge mensen en nieuwe bedrijven nodig. Met een inbreng van maximaal ,- in de onderneming biedt het Industriefonds enthousiaste starters de kans om echt iets te beginnen. We vinden ook dat we iets terug mogen verwachten als het bedrijf succes heeft; dat het bedrag bijvoorbeeld teruggaat naar het fonds. Maar dat zullen we per geval bekijken. Een goed idee is niet genoeg. Je moet met een sterk businessplan komen, dat wij zullen toetsen op geloofwaardigheid en haalbaarheid. Wij willen bedrijven ondersteunen die echt iets zullen toevoegen aan het bedrijfsleven in de regio. Dat kan alleen als je ook ondernemend bent. Een starter kan ook iemand zijn die eerst een tijd in loondienst heeft gewerkt, maar nu met zijn eigen idee de markt op wil. En het kan om de meest uiteenlopende ideeën gaan André Boer Bestuurslid Industriefonds 14

15 Kamer brengt tekort aan bedrijfsterreinen onder de aandacht In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Kamer van Koophandel Rotterdam het tekort aan bedrijventerreinen in haar gebied extra onder de aandacht gebracht. De beste manier is om de feiten en de mogelijkheden daarover eens goed op een rij te zetten. Voor het gehele gebied van de Kamer is tot hectare bedrijfsterrein nodig om in de berekende behoefte aan bedrijfsterreinen te voorzien. Deze ruimte is er niet. In het gehele kamergebied hebben maar liefst 26 van de 45 gemeenten geen direct uitgeefbare grond bedrijfsgrond beschikbaar. Oprukkende woningbouw bedreigt de fysieke en milieuruimte van 1 op de 3 bedrijventerreinen in het kamergebied. Ook voor de Drechtsteden zijn de cijfers niet gunstig. Tot 2020 is voor de regionale vraag 110 hectare nieuw bedrijventerrein nodig. De twee zekere locaties op dit moment zijn Dordtse Kil 4 (65 ha.) en Langeweg- Zuidwende in Hendrik Ido Ambacht (18 ha). Dordtse Kil 4 zal echter- zoals bekend - ook moeten voorzien in de ruimtevraag van havengerelateerde bedrijven uit de regio Rotterdam. De ontwikkeling van de locatie sportvelden (10 ha.) in Sliedrecht staat sinds kort op losse schroeven. De uitplaatsing van de huidige sportvelden naar de grens van het Groene Hart (ten noorden van de Betuwespoorlijn) - die voor de aanleg van het bedrijventerrein nodig is - wordt door de provincie niet wenselijk geacht. Ook voor de Drechtsteden kan dus niet in de ruimtevraag tot 2020 worden voorzien. Daarnaast is bij bijna de helft van de bedrijventerreinen sprake van krappe milieuruimte door (oprukkende) woningbouw. Overheden zoeken de oplossing voor de ruimtevraag van het bedrijfsleven in ruimtewinst bij herstructurering en intensivering van grondgebruik bij nieuwe bedrijventerrein. De verwachtingen bij de overheden over de ruimtelijke mogelijkheden die hierdoor ontstaan, zijn volgens de Kamer te hoog gespannen. Intensief grondgebruik is voor het bedrijfsleven vaak technisch en financieel moeilijk haalbaar. Zowel bij herstructurering als nieuwe bedrijventerreinen geldt dat de functionaliteit van deze terreinen voor bedrijven prioriteit moet hebben boven ruimtewinst. De ruimtewinst mag ook best in perspectief worden geplaatst: de ruimteclaim van bedrijventerreinen ten opzichte van andere functies als groen en wonen is buitengewoon bescheiden. Daarnaast bestaat bij overheden het beeld dat er veel leegstand is. Op specifieke bedrijventerreinen kan dit het geval zijn, maar in algemene zin is dit beeld voor de Randstad beslist niet juist. Voor een gezonde economische ontwikkeling is een schuifruimte nodig van 8%. De leegstand ligt op de meeste bedrijventerreinen aanmerkelijk lager. Als voorbeeld: de leegstand in de gemeente Rotterdam bedroeg in 2009 slechts 2,5%. Veel regio s -en dat geldt ook voor de Drechtsteden- zetten in op stimulering van de kenniseconomie. Om de innovatiekracht van de regio te meten heeft de kamer - samen met het EIM en het Octrooibureau - een inventarisatie gemaakt van bedrijven die octrooien aanvragen. Uit het onderzoek blijkt dat tweederde deel van de top-100 van bedrijven en instellingen die octrooien aanvragen gevestigd is op terreinen met een hogere (3.2. en hoger) milieucategorie. Dit is niet zo merkwaardig want het merendeel van de innovatieve bedrijven behoort tot de maakindustrie. Bescherming en ontwikkeling van bedrijventerreinen met hogere milieucategorieën zijn dus de ruimtelijke sleutel voor de innovatiekracht van de regio. Deze informatie is door de kamer ingezet in de politieke debatten die in februari (mede ) op initiatief van de kamer zijn georganiseerd. De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. De nieuwe colleges en raden zijn aan zet. De kamer zal zich - samen met de Werkgevers Drechtsteden - in deze nieuwe raadsperiode volop blijven inzetten voor adequate, fysieke- en milieuruimte voor het bedrijfsleven in de Drechtsteden! Alize de Snoo Kringsecretaris Drechtstreek Kamer van Koophandel Rotterdam 15

16 Ondernemersbijeenkomst Wat betekent de opvang van havengerelateerde bedrijven uit Rotterdam voor u? Op woensdag 10 februari 2010 maakten we een uitstapje naar Theater De Uitstek in H.I. Ambacht. Menig collega keek ons verbaasd aan over het feit dat wij onder werktijd een theater zouden bezoeken, echter na het noemen van de voorstelling Ondernemersbijeenkomst Wat betekent de opvang van havengerelateerde bedrijven uit Rotterdam voor u? was iedereen gerustgesteld. Een serieus onderwerp met duidelijke raakvlakken naar de omgeving van ons bedrijf, Volker Stevin Materieel, gevestigd in de Krabbepolder grenzend aan de Dordtse Kil. De animo voor de bijeenkomst was groot, het theater was goed gevuld. Journalist Gert van t Hof was een uitstekend gespreksleider en leidde de middag in goede banen. Interessante sprekers waren deze middag aanwezig. Na de opening door Teun Muller, voorzitter van de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Drechtsteden, werd de microfoon overhandigd aan André Toet, directeur Infrastructuur en Maritieme Zaken van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij vertelde ons met veel kennis van zaken en duidelijke voorbeelden over de noodzaak van opvang van de havengerelateerde bedrijven. De huidige economie doet het wellicht niet vermoeden, maar in de nabije toekomst wordt zeker een uitbreiding verwacht van het transport per schip. De bouw van Maasvlakte II ligt op schema en zorgt in de toekomst voor meer aanvoer. De A15 wordt verbreed en zorgt tijdens deze werkzaamheden voor een verlies van ca. 20% aan capaciteit voor het wegvervoer. De bereikbaarheid over de weg wordt steeds lastiger. Verder kijkt André Toet ook naar het Zeehavengebied in Dordrecht. Hier zijn ca. 120 bedrijven gevestigd, waarvan ongeveer 50% havengerelateerd is. De kaderuimte wordt steeds schaarser. Herstructurering is noodzakelijk, het versnipperde eigendom maakt dit niet gemakkelijk. Hij roept op tot meer samenwerking, ook op nationaal niveau, om efficiënter om te gaan met de schaarse ruimte. Vervolgens volgde een presentatie van Ferdinand van den Oever, wethouder van Economische Zaken te Dordrecht. Dordrecht is bereid te voldoen aan een deel van de vraag voor bovenregionale opvang, mits wordt voldaan aan een aantal eisen. Een belangrijk knelpunt waar vele ondernemers nu tegenaan kijken, is de ontsluiting van Dordtse Kil IV via de A16/N3. Hier worden verschillende opties voor bekeken. Verder is er ook aandacht voor de dijkverzwaring Kildijk en een goede interne ontsluiting. De wethouder is van mening dat de huidige ondernemers niet gestraft mogen worden voor deze bovenregionale opvang. Wij, als gevestigde ondernemer, zullen deze ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen! De bijeenkomst wordt afgerond met een vraaggesprek met Paul Vismans over ROM-D. Vervolgens sluit Gert van t Hof het programma af samen met Theo Schut, voorzitter Kring Drechtstreek, Kamer van Koophandel Rotterdam. Ik hoop dat we namens alle aanwezige ondernemers kunnen zeggen, dat we deze bijeenkomst als zeer informatief hebben ervaren. Wij stellen het zeker op prijs in het vervolg soortgelijke bijeenkomsten bij te wonen met onderwerpen die direct raakvlakken hebben met betrokken ondernemers en andere belanghebbenden en van belang zijn voor ontwikkelingen in de toekomst. Een uitnodiging voor een volgende bijeenkomst zien wij graag tegemoet! Ceylan Duzdusen en Esther Stoop Volker Stevin Materieel 16

17 Ondernemersontbijt Bereikbaarheid en Mobiliteit Vijf procent minder autoverkeer in de spits en er is geen file Op 3 februari jl in de zeer vroege ochtend schoven ongeveer 250 ondernemers aan bij het eerste ondernemersontbijt, een initiatief van de gemeente Dordrecht. Onderwerp van gesprek was de bereikbaarheid en mobiliteit in Dordrecht en de regio. Bijzondere gast was de heer A.A.M. Brok, de nieuwe burgemeester van Dordrecht. Hij benadrukte in zijn toespraak dat hij de komende jaren veel wil doen met de economische sector, deze sector heeft een leidende rol in innovatie, ontwikkeling en dynamiek. Wethouder Economie en Bereikbaarheid van de gemeente Dordrecht, F.J. van den Oever: Dordrecht en de regio investeert de komende jaren samen met provincie en rijk ruim 140,- miljoen, vooral in infrastructurele projecten zoals de fly-over N3-A16, de aansluiting A15-N3, verbreding van de Mijlweg en het stationsgebied, maar ook in openbaar vervoer zoals de Merwede Lingelijn, de waterbus en Hoogwaardig Openbaar vervoer-drechtsteden (HOV-D). De projecten kunnen tijdelijk voor veel overlast zorgen, maar door intensieve samenwerking met ondernemers kan deze overlast beperkt blijven. We zijn hier bij elkaar om samen na te denken over hoe we de stad en regio en vooral de bedrijven in de toekomst beter en slimmer bereikbaar kunnen maken, aldus Van den Oever. 5 % minder spitsverkeer en er is geen file meer Voor veel bedrijven zijn bereikbaarheid en mobiliteit nog geen core business. Toch is het interessant om er over na te denken. Peter Brandenburg, voorzitter van het Vervoers Coördinatie Centrum Zuid Holland Zuid (VCC ZHZ), stelt zelfs dat 5% minder autoverkeer in de spits het verschil maakt tussen rijden en stilstaan. Leen de Koning, directeur Amega Holding (verkoop en lease van auto s), vult aan, willen we in de auto blijven rijden dan moeten we het met elkaar oplossen. Vaak kunnen simpele dingen al zorgen voor flinke resultaten. Steeds meer bedrijven beseffen dat gelukkig. Om werkgevers uit de regio te ondersteunen, bood S.J. Veerman, portefeuillehouder Bereikbaarheid voor Drechtsteden, een pakket maatregelen aan. Zo komt er een bereikbaarheidsmakelaar, die ondernemers adviseert over de mogelijkheden die zij zelf hebben om de bereikbaarheid van hun eigen bedrijf en de mobiliteit van de werknemers te verbeteren. Er is ,- beschikbaar, op basis van cofinanciering, om bedrijven te ondersteunen en te stimuleren om stappen te nemen. Dat dit niet alleen goed is voor de regio, maar vooral ook voor het bedrijf of de organisatie zelf en dat dit zelfs veel geld kan opleveren, bleek uit de verhalen van de tien koploperbedrijven. Deze bedrijven tekenden het convenant Drechtsteden Bereikbaar, Zakelijk Slim Mobiel. Zij legden graag uit wat voor hen de doorslag gaf, wat zij al doen op het gebied van mobiliteitsmanagement en wat hun ambities zijn. Zo legden zij relaties met gezondheidsmanagement, veiligheid en milieubewust werken. Enkele praktische tips: thuiswerken, teleconferencing, een greenwheels abonnement, carpoolen, kleinschalig openbaar vervoer, een NS-businesscard voor het bedrijf, de werkdag heel vroeg of laat starten. Na een interactief debat onder leiding van dagvoorzitter en publicist Marc Maartens, ondertekenden de Drechtsteden, de Kamer van Koophandel, VCC ZHZ, Werkgevers Drechtsteden en de koploperbedrijven het regionale convenant Drechtsteden Bereikbaar, Zakelijk Slim Mobiel waarin de afspraken en maatregelen voor de structurele verbeteringen werden vastgelegd. Drie bedrijven meldden zich spontaan aan om mee te doen waaronder het Da Vinci College en het Zeehavenbedrijf. Tientallen andere aanwezige ondernemers toonden interesse om mee te doen. Zij worden binnenkort benaderd door de bereikbaarheidsmakelaar voor een afspraak. Linde de Jong Afdeling Communicatie Gemeente Dordrecht

18 Vijf procent spitsreductie In Drechtsteden Bereikbaar, Zakelijk Slim Mobiel werken de Drechtsteden, Werkgevers Drechtsteden, Kamer van Koophandel en het Vervoer Coördinatie Centrum ZHZ samen aan doelstellingen die landelijk worden gecoördineerd door de Taskforce Mobiliteitsmanagement, een samenwerkingsverband van VNO-NCW en MKB Nederland. Op 3 februari jl. tijdens het ondernemersontbijt, hebben deze partijen en in eerste aanzet 12 bedrijven het regionale convenant Mobiliteitsmanagement ondertekend om samen structurele verbeteringen te bereiken. Vele bedrijven en bedrijventerreinen in de Drechtsteden doen al aan mobiliteitsmanagement, bijvoorbeeld met carpoolen, poolauto s, fietsen, openbaar vervoer en thuiswerken. De Drechtstedelijke gemeenten bevorderen bereikbaarheid onder meer met de waterbus, verbindingen per spoor en doorstromingsmaatregelen. In het kader van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden worden comfort, snelheid en aansluiting van openbaar vervoer verbeterd. Maar echt forse winstpakkers zijn alleen mogelijk met een regionale aanpak waarbij zoveel mogelijk werkgevers betrokken zijn. Dat is dan ook de kern van het convenant dat als titel Drechtsteden bereikbaar, Zakelijk Slim Mobiel meekrijgt. De doelstelling: 5 procent minder autoverkeer tijdens spitsuren, dat maakt het verschil tussen rijden en stilstaan in de Drechtsteden. Hiervoor is een meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld. Een concreet en verkort overzicht van de uit te voeren activiteiten omvat: De regionale bereikbaarheidsmakelaar geeft slim reizen en werken een gezicht Begin maart is Alphons Staffhorst aangetrokken als bereikbaarheidsmakelaar en aan de slag gegaan. Hij is met een klein maar slagvaardig team de drijvende kracht die de activiteiten ondersteunt en uitvoert. De makelaar werft, stimuleert en adviseert het management van regionale bedrijven. Daarbij draait het vooral om informeren, uitvoering van probeeracties, proeven en ervaringen uitwisselen om deze toe te passen in vervolgfases. Slim reizen en werken Wat kost dat? Worden mijn werknemers er productiever van? Verbeteren mijn markt- en arbeidspotentie en imago? Op welke Alphons Staffhorst wijze en in welke mate draagt slim reizen bij aan gezondheid, milieu en leefbaarheid? Verschillende campagnes en acties maken antwoorden op deze vragen concreter. Openbaar vervoer of e-bike Voor vergroting van de kennis en mogelijkheden van het openbaar vervoer worden probeerkaarten, proefabonnementen voor (hoogwaardig) openbaar vervoer ontwikkeld en ter beschikking gesteld. De elektrische fiets of e-bike heeft altijd de wind mee. E-bikes worden ook steeds mooier, handiger en goedkoper, maar werkgevers en werknemers maken nog niet massaal gebruik van de milieuvriendelijke bike. Tien medewerkers van koploperbedrijven kunnen daarom de komende tijd een week lang een e-bike uitproberen. Met name wanneer ze gezien de afstand uit de Alblasserwaard, de Hoeksche Waard of (een deel van) Noord-Brabant naar hun werk in de Drechtsteden reizen Slim werken door vergaderen per video en digitale informatie uitwisseling Videoconferencing kan het aantal zakelijke kilometers enorm terugdringen en de techniek is volop in ontwikkeling. Om de koudwatervrees te overwinnen biedt Sphere als proefproject een digitaal platform waar bedrijven kennis kunnen maken met deze vorm van vergaderen. Maar denk ook aan de mogelijkheden rondom thuiswerken en flexibel vergaderen die vaak nog een verborgen potentie hebben. Wilt u meer informatie of zelfs aansluiten bij het convenant? Neemt u dan vooral contact op met Ronald de Bruijn, telefoon of Alphons Staffhorst, telefoon Ronald de Bruijn Programmamanager Vervoer Coördinatie Centrum ZHZ Alphons Staffhorst Bereikbaarheidsmakelaar Vervoer Coördinatie Centrum ZHZ 18

19 Ondernemers willen fileleed aanpakken Een aantal WD-bedrijven heeft de intentie getekend die alles te maken heeft met het nemen van maatregelen om de bereikbaarheid en mobiliteit in de Drechtsteden te verbeteren. Hieruit blijkt weer eens dat de problematiek van dichtslibbende toegangswegen, met als gevolg veel tijdverlies door het stilstaan in files, sterk leeft bij de ondernemers. Ze beseffen dat het de hoogste tijd is om te bekijken of en hoe ze zelf een beleid kunnen ontwikkelen dat kan bijdragen aan het oplossen van de problemen. Enkele ondernemers die de intentie tekenden gaven desgevraagd een reactie. Jaap van Oord, eigenaar-directeur van het IT-bedrijf Four Top:,,We zijn zelf al langer bezig met dat beleid. Zo stimuleren we het flexwerken waardoor, als het even kan, vermeden wordt dat medewerkers in de spits en dus in de file terechtkomen. Ook het thuiswerken wordt gepropageerd en dat voor alle functies waarin dat mogelijk is. De fiets is bij ons niet de meest voor de hand liggende oplossing. Onze mensen moeten naar de klant met onze producten. Het is moeilijk in geld uit te drukken wat de maatregelen voor ons bedrijf opleveren. Maar we merken wel dat de rust en efficiëntie er door toenemen. Mensen komen meer ontspannen op het werk aan en dat is pure winst. Rob van Twist, manager van Kemper en Van Twist Diesel:,,Ik vind het een heel goed initiatief, dat mobiliteitsconvenant. Dat er zoveel ondernemers bij de ondertekening aanwezig waren, maakt wel duidelijk hoe sterk het in de bedrijven leeft. Ons bedrijf zit sinds de verhuizing op een gunstige plek, in de oksel van de A16 en de N3 en is per auto, fiets en openbaar vervoer goed te bereiken. Maar dat geldt lang niet voor alle bedrijven. Goede bereikbaarheid is van het allergrootste belang. We opereren ook in de Drechtstreek steeds internationaler en dan moeten mobiliteit en bereikbaarheid de hoogste prioriteit hebben. Daar moeten we met z n allen aan werken. Max Hoefeijzers, voorzitter van het college van bestuur van het Da Vinci College:,,Ik vind het van enorm belang om het fileleed terug te dringen. Als onderwijsinstelling hebben wij daarin een opvoedende taak. Alternatieven om het autogebruik te verminderen gelden zowel voor leerlingen als docenten. Meer gebruik maken van het openbaar vervoer is een belangrijke optie. Een knelpunt is de verbinding bus-trein. Die moet beter. Met de groei van het Leerpark neemt de parkeerdruk toe en dus moeten ook wij grondig nadenken over carpoolen en fietsen. Maar ook het zogeheten afstandsonderwijs via de breedband zal meer en meer toegepast worden. Op die manier kunnen wij er aan bijdragen dat de bereikbaarheid en mobiliteit gewaarborgd blijven. Nel van den Berg Oud-journaliste De Dordtenaar WD stuurt reactie op ontwerpstructuurvisie Maasterras Drechtsteden Tussen de NS-stations van Zwijndrecht en Dordrecht ligt een omvangrijk maar onsamenhangend gebied met bedrijven, woningen en open plekken, doorkruist door diverse wegen. Gezamenlijk zetten de gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht en de regio Drechtsteden zich in om van dit gebied een regionale toplocatie te maken voor wonen, werken en recreëren: het Maasterras. In januari 2010 hebben de colleges van Zwijndrecht en Dordrecht de ontwerpstructuurvisie Maasterras vastgesteld. Dit document geeft een idee hoe de verschillende deelgebieden van het Maasterras er in de toekomst uit kunnen komen te zien. Het vormt de basis voor de latere bestemmingsplannen. De ontwerpstructuurvisie heeft tot 1 maart ter inzage gelegen. De projectleider, de heer W. van Alphen heeft tijdens een bestuursvergadering toelichting gegeven op de plannen. Naar aanleiding van de gevoerde discussie heeft het bestuur besloten een reactie te sturen op de plannen. De reactie treft u hieronder aan; De Werkgevers Drechtsteden zijn aangenaam verrast door het door u gepresenteerde masterplan Maasterras. Wij zijn met u van mening dat er sprake is van een plan met hoge ambities. Dit laatste wordt door ons toegejuicht. Er ligt hier een kans voor de Drechtsteden om zich op de as Rotterdam - Antwerpen te presenteren als poort tot de Randstad. Wij pleiten er dan ook voor dat aan ontwerp en uitvoering van de bouwwerken hoge eisen zullen worden gesteld. Het betrekken van de geluidswallen zoals bij Utrecht als integraal onderdeel van het masterplan sluit bij deze gedachtegang aan. Ook de voorziene parkeergelegenheid bij en onder de bestaande brugverbinding met Zwijndrecht is een waardevol onderdeel van het masterplan. De toekomstige ontwikkeling van het gebied staat en valt immers met goede verbindingen en voldoende parkeergelegenheid. Wij begrijpen dat uw ambities door de financiële mogelijkheden zouden kunnen worden begrensd. In dit verband wijzen wij op de door u aangegeven fasering in twee fasen. Het lijkt ons verstandig de uitvoering van het plan in kleinere projecten op te splitsen en te werken met geïntegreerde contractvormen. De functies financiering, ontwerp en uitvoering kunnen dan beter tot hun recht komen. Gelet op de kosten van bouwrijp maken, lijkt een mix van laagbouw en hoogbouw ons niet verstandig. Van de poort van de Randstad stelt men zich ook wat meer voor. Het is ons niet duidelijk hoe u de aangegeven studiegebieden denkt in te gaan vullen. Naar wij begrijpen denkt u aan handhaving van de huidige gebruiksfuncties. Voor de betreffende ondernemers is het van zwaarwegend belang hierin snel duidelijkheid te scheppen. Voorts baart ons zorgen de termijn van uitvoering van de plannen. Enerzijds pleit, ook hier, zekerheid voor de in het gebied gevestigde ondernemers voor duidelijkheid op korte termijn over de toekomstige bestemmingen van het gebied en mogelijkheden voor individuele ontwikkeling. Anderzijds zien wij overcapaciteit op de kantorenmarkt en leegstand in het huidige kantorenbestand als een bedreiging voor de toekomstige kantorenmarkt. Wij staan dan ook een brede visie op het totale beschikbare en toekomstige aanbod in de Drechtsteden voor en zelfs een visie op het veranderen van de functie van kantoorgebouwen in en rond de binnensteden in woonfuncties. Wij hopen u met vorenstaande van dienst te zijn geweest en wensen u veel succes bij de uitwerking van het masterplan. We houden u op de hoogte van eventuele reacties op onze brief. Bestuur WD 19

20 De economische kracht van water: De piek water in de Drechtsteden Wat maakt de Drechtsteden onderscheidend ten opzichte van andere regio s? Waarmee kunnen wij ons profileren, binnen de Randstad en daarbuiten? Hoe benutten wij kansen en voegen wij extra kwaliteit toe aan en in ons gebied? Deze vragen vormden in 2008 de aanleiding voor Pieken in de Drechtsteden. Met het meerjarenprogramma (MJP) Drechtsteden als fundament, moeten drie pieken zorgen voor meer focus, meer kansen en meer uitvoering. De drie benoemde pieken zijn: de Dordtse binnenstad, het unieke landschap en het water. De piek water richt zich op het maritieme cluster binnen de Drechtsteden. Doel is om via deze piek de economie te versterken en werkgelegenheid te creëren. De Drechtsteden hebben een voorname rol binnen het cluster maritiem. Het maritieme cluster is van oudsher kenmerkend voor onze regionale economische structuur. Sectoren als scheepsbouw, scheepsreparatie en toeleverende industrie zijn sterk vertegenwoordigd in de regio. In onze regio zetelt ook een aantal vooraanstaande bedrijven die op wereldschaal opereren. Deze bedrijven spelen een belangrijke rol bij de stimulering van en de vernieuwing in het betrokken beroepsonderwijs. In de piek water willen we de economische structuur niet alleen benutten, maar ook kracht geven. Vanuit deze piek willen we inzetten op kansrijke sectoren die onze regionale economie versterken. Pieken in de Drechtsteden sluit aan bij de insteek en de ambities van Pieken in de Delta, de gebiedsgerichte economische agenda van Nederland, welke op hun beurt weer een soort afgeleide zijn van de Lissabon doelstellingen. In het deelprogramma Pieken in Zuidvleugel staat over de Drechtsteden in het cluster Haven en Industrie Complex (HIC) het volgende geschreven: De Nederlandse maritieme sector heeft een sterk cluster in de Drechtsteden. Hier bevinden zich belangrijke bedrijven voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van schepen (zeevaart, binnenvaart, jachtenbouw) en offshore platforms. De aantrekkingskracht van de Zuidvleugel als vestigingsplaats voor de maritieme sector kan vergroot worden door de aanwezigheid van en samenwerking met en tussen innovatieve toeleveranciers, deskundig personeel, creatieve kennisorganisaties, hoogwaardige onderzoek- en testfaciliteiten, ambitieuze onderwijsinstellingen en vraaggestuurde opleidingsmogelijkheden. De bijzondere positie van de maritieme sector in de Drechtsteden is al veel langer bekend. In veel verschillende rapporten en beleidsnotities is het genoemd en beschreven. Het citaat uit Pieken in Zuidvleugel is een helder voorbeeld. Maar ook binnen de regio zelf wordt er al langer over gesproken. 20

Werk, Welzijn en Welvaart

Werk, Welzijn en Welvaart Werk, Welzijn en Welvaart 10 speerpunten om de Drechtsteden economie te versterken Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Voorwoord De economie in de Drechtsteden is kwetsbaar. Met oprukkende woningbouw ten koste

Nadere informatie

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Banenplan voor Emmen D66

Banenplan voor Emmen D66 Banenplan voor Emmen D66 Voorwoord De wereld bevindt zich inmiddels zes jaar in een financiële crisis. De effecten daarvan zijn overal merkbaar. Vooral ook in Emmen. Mensen verliezen hun baan, maken schulden

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam PARTNERPLAN 2012 2015 Geen woorden maar Zaken 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van belang

Nadere informatie

12 december

12 december 12 december 2017 3.2 X 18 januari 2017 02/2018 Vervolgvel 2 Vervolgvel 3 Overzicht voorgestelde projecten Bestemmingsreserve Ondernemersfonds Nijmegen Project Doel Aanvrager/betrokken partijen Financiering

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Ondernemersloket Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Inhoud presentatie Organogram Stadsontwikkeling / Ondernemersloket Plaats binnen Stadsontwikkeling Relatie met andere afdelingen Bemensing

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mee dat op donderdag 13 februari het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen is opgericht.

Hierbij delen wij u mee dat op donderdag 13 februari het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen is opgericht. Maatschappelijke Ingekomen stuk D1 (PA 12 maart 2014) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio De Werkschool Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio Om de landelijke formule van

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

1431 EH Aalsmeer Lijn 340, halte Drie Kolommenplein 1 T (0297) Lijn 198, halte Drie Kolommenplein 1

1431 EH Aalsmeer Lijn 340, halte Drie Kolommenplein 1 T (0297) Lijn 198, halte Drie Kolommenplein 1 Uw contact E. Schneider T (020) 540 47 89 info@aalsmeer.nl Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Betreft Datum 27 juni 2017

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Een initiatief van Stichting Voorne-Putten inqbate. Voorne-Putten heeft te maken met vergrijzing en bevolkingskrimp. De beste manier

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Als werkgever in de zorg sector heeft u

Als werkgever in de zorg sector heeft u Als werkgever in de zorg sector heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Techniekpact; waarom, wat en hoe Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Vraag van de technische arbeidsmarkt Waarom het techniekpact? Schaarste aan goed opgeleide technici (alle niveaus) loopt op

Nadere informatie

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 2014 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT Een vereniging biedt kansen voor bedrijven. Uiteraard in het ledenbestand, maar ook in het zakelijk netwerk dat achter de verenging schuilgaat. Veel clubs organiseren

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur.

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur. Intentieverklaring bestuurlijke regionale samenwerking en inhoudelijke agenda, inzake werkgeversdienstverlening, sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Zuid- en Midden-Kennemerland 1. Opdracht Ondergetekenden,

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief Ingekomen stuk D3 (PA 17 december 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken.

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken. De gesproken tekst geldt. Toespraak van drs. A.Th.B. Bijleveld- Schouten, commissaris van dekoningin in de provincie Overijssel, bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van TSE Overijssel, op donderdag 27 januari

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

UWV en School Ex Elize de Bar

UWV en School Ex Elize de Bar UWV en School Ex Elize de Bar 9 december 2013 Brief voor de jongere Beste MBO-afgestudeerde, Ben je op zoek naar werk? UWV helpt je daarbij op weg via www.werk.nl. Op werk.nl kun je werk zoeken, informatie

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste bron: monitor SOS Vakmanschap 2012 V aklieden als hoefsmeden, hoedenmakers en glasblazers

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus?

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus? Plaatsingsbonus Nederland verkeert in een economische crisis. Daarom is er een sterke groei van de werkloosheid. Vooral jongeren krijgen hier meer dan normaal mee te maken. Om te voorkomen dat jongeren

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Stel je vragen gerust tussendoor! Opzet workshop Onze missie Starters4Communities

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE Resumé bevindingen Inleiding Ekdé werk&mobiliteit BV is juli 07 gestart met een screening van samenlopers ingeschreven bij de gemeente Zwolle. Over elke kandidaat is

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie