ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005"

Transcriptie

1 ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 Prjectnummer drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Mei 2005 In pdracht van de dienst Stedenbuw en Vlkshuisvesting, Afdeling Verkeer & Verver

2 Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Gudsesingel 78, 3011 KD Rtterdam Pstbus 21323, 3001 AH Rtterdam Telefn: (010) Fax: (010) Internet: Prijs: 10,00 Gegevens mgen wrden vergenmen, mits met brnvermelding. Verveelvudiging vr eigen f intern gebruik tegestaan. 2

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 5 1 INLEIDING 9 2 BEZIT VAN VERVOERMIDDELEN Bezit van rijbewijs en aut; parkeermgelijkheden Fietsbezit en stallingsmgelijkheden Openbaarververabnnement 14 3 GEBRUIK VAN VERVOERMIDDELEN Gebruik van aut, penbaar verver en fiets Gebruik in diverse situaties 20 4 MENINGEN EN OORDELEN Ordeel ver diverse nderwerpen p het gebied van verkeer en verver Ordeel ver de drstrming tussen ring en binnenstad Ordeel ver verkeershinder 28 5 INTENSIEVE VERVOERMIDDELENGEBRUIKERS Intensieve autgebruikers Intensieve penbaarververgebruikers Intensieve fietsgebruikers De drie grepen vergeleken 38 6 INTENSIEVE VERVOERMIDDELENGEBRUIKERS VOOR WERK EN STUDIE 41 7 GEGEVENS PER DEELGEMEENTE 45 BIJLAGEN 51 BIJLAGE I RESPONS EN REPRESENTATIVITEIT 53 BIJLAGE II HET BETREFFENDE DEEL VAN DE VRAGENLIJST 57 BIJLAGE III DE BETEKENIS VAN DE PERCENTAGES; SIGNIFICANTIE 61 PUBLICATIEOVERZICHT COS 63 3

4 4

5 SAMENVATTING De Afdeling Verkeer en Verver van de dienst Stedenbuw en Vlkshuisvesting heeft in het vrjaar van 2005 wederm met een aantal vragen deelgenmen aan de jaarlijkse Omnibusenquête van het COS. Het betreft hier vragen die al vele jaren wrden gesteld ver aut- en fietsbezit en de plaats waar aut en fiets drgaans wrden gestald. Ok zijn net als in 2003 en 2004 enkele vragen pgenmen ver ververmiddelengebruik vr diverse bestemmingen, en vragen naar de mening van de Rtterdammers ver diverse verkeersnderwerpen in de stad, zals verkeersdrstrming, verkeersveiligheid, stallings- en parkeermgelijkheden vr aut en fiets, een aantal kwaliteitsaspecten van het penbaar verver, en verkeershinder. Rijbewijs, aut, fiets en penbaarververabnnement Van alle Rtterdammers van 16 jaar en uder heeft 6 een rijbewijs. 5 beschikt gewnlijk zelf ver een aut, en ng eens beschikt daar alleen 's avnds f in het weekeinde ver. Het rijbewijs- en autbezit is lager nder vruwen, jngeren, bejaarden, niet-westerse allchtnen en bewners van de Linker Maasever. Ok is er een zeer sterk (plpend) verband met pleiding en (huishudens-) inkmen. Driekwart van de Rtterdammers (7) heeft een fiets; niet-westerse allchtnen aanzienlijk minder vaak dan autchtnen. 4 heeft zwel een aut als een fiets, en 1 heeft geen van beide. 1 van de Rtterdammers heeft een abnnement p het penbaar verver. Parkeren en stallen De parkeerplek vr de eigen aut 's nachts is in de meeste gevallen vlak bij huis p straat, vr de deur (70%). Aan de langzame tendens van de afgelpen jaren dat Rtterdammers hun aut minder makkelijk vlak bij huis kwijt kunnen, lijkt hiermee een eind gekmen. 91% van de fietsbezitters stalt de fiets binnen in huis, schuur, berging, kelder f garage; de rest stalt m buiten p een veilige plaats () f buiten p een nveilige plaats (). Rtterdammers die geen fiets hebben, zuden, als ze een fiets hadden, deze in gelijke mate binnen kunnen stallen. De stallingsmgelijkheden en de inschatting van bijbehrende risic s lijken dus geen reden waarm Rtterdammers znder fiets geen fiets hebben. Ververmiddelkeuze Vier van de vijf Rtterdammers maken wel eens gebruik van een aut als bestuurder f als passagier; 3 kan zelfs wrden gerekend tt de intensieve autgebruikers (minimaal vier dagen per week). Eveneens vier van de vijf Rtterdammers maken elke week wel eens gebruik van het penbaar verver (1 intensief), en driekwart van de fiets (2 intensief). Ten pzichte van vrig jaar is het autgebruik in ttaal wat tegenmen, maar het intensieve gebruik is wat afgenmen. Dat zelfde geldt vr het penbaarververgebruik. Het fietsgebruik is sinds vrig jaar zelfs frs tegenmen; k het intensieve fietsgebruik. 5

6 De aut wrdt vral veel gebruikt vr bestemmingen buiten Rtterdam, vr bezek aan vrienden en familie en vr bestemmingen in de avnduren en in het weekend. Vr reizen naar de binnenstad van Rtterdam maakt de meerderheid gebruik van het penbaar verver. Vr sprtbeefening en bezek aan het winkelcentrum gaat de helft met de fiets f lpend. De verschillen met de meting uit 2004 zijn niet grt. Bij inwners p de Rechter Maasever binnen de ring is het autgebruik lager, en bij die buiten de ring juist hger dan gemiddeld. Op de Linker Maasever is de fiets een stuk minder ppulair. Meningen ver verkeersnderwerpen Parkeren van de aut en stallen van de fiets in de binnenstad, de drstrming van de aut in de stad en de veiligheid in en m metr/treinstatins zijn, net als vrig jaar, de nderwerpen waarver de ntevredenheid het grtst is. Relatief psitief is de Rtterdammer ver nderwerpen in de nmiddellijke wnmgeving, en ver de drstrming en het cmfrt van het penbaar verver. Over alle vrgelegde nderwerpen is het rdeel van de Rtterdammers nu iets psitiever dan vrig jaar, al zijn een paar verschillen te klein m significant te zijn. De waardering vr het penbaar verver neemt al twee jaar lang te: cmfrt, het p tijd rijden, de veiligheid in de vertuigen en de veiligheid in en m de statins wrden ieder jaar hger gewaardeerd. Met name de veiligheid in bus, tram en metr en in en rnd de metr- en treinstatins lijkt flink verbeterd, al is ver de veiligheid in en rnd de statins ng altijd een meerderheid negatief. Rtterdammers van de Rechter Maasever binnen de ring zijn vaker tevreden ver zaken die betrekking hebben p de binnenstad, maar k ver het penbaar verver. Vaker negatief zijn ze ver het stallen van de fiets en het parkeren van de aut bij de wning. Over deze laatste aspecten zijn de bewners p deze Maasever die buiten de ring wnen juist vaker psitief. Ok is men p de Rechter Maasever buiten de ring psitiever dan elders ver de verkeersveiligheid in de eigen straat f in de eigen deelgemeente. De bewners van de Linker Maasever verschillen alleen in negatieve zin met de rest van Rtterdam in hun rdeel ver het stallen van de fiets in de binnenstad, en in mindere mate k in hun rdeel ver de verkeersveiligheid in de eigen straat en de eigen deelgemeente. Nieuw in de Omnibusenquête was dit jaar de vraag naar de mening ver de drstrming vr de aut p de rutes tussen ring en binnenstad. De rutes Stadhudersweg / Statenweg en Schieweg / Schiekade zijn de enige rutes waarver in meerderheid negatief gerdeeld wrdt; waarschijnlijk mede dr de vrtdurende pbrekingen in verband met de aanleg van Randstadrail respectievelijk de pbrekingen bij het Hfplein. Over de rute Stadinweg / Laan p Zuid is men het meest tevreden: slechts 2 is hier negatief f ntevreden ver de drstrming. Bij de vragen ver verkeershinder blijken brmfietsen en scters het meest hinderlijk: 3 heeft daar veel hinder van, en maar 2 zegt hier géén hinder van te ndervinden. Eén p de vijf heeft veel hinder van geparkeerde aut s, en dat geldt k vr de stank en het geluid van aut s. Van fietsers en van bussen en trams wrdt weinig hinder ndervnden. Op de Rechter Maasever buiten de ring wrdt wat minder hinder van het autverkeer ndervnden, en hinder van brmfietsen en scters speelt meer p de Linker Maasever. Vergeleken met 2004 is de hinder van stank en geluid van aut s flink tegenmen; wellicht k dr de tegenmen (verigens vral k landelijke) publiciteit hierver in de afgelpen tijd. Deze tename manifesteerde zich verigens vral bij de bewners van de Rechter Maasever 6

7 buiten de ring, die hiervan vrig jaar ng veel minder last hadden dan anderen. Van de brmfietsen en scters is de hinder p de Linker Maasever (waar men hier tch al méér last van had) tegenmen, en die p de Rechter afgenmen. Gedrag en meningen van intensieve gebruikers van ververmiddelen Intensieve autgebruikers gebruiken, behalve vr bestemmingen in de binnenstad, altijd in ruime meerderheid meestal de aut, al den ze dat iets minder vaak dan vrig jaar. Intensieve gebruikers van het penbaar verver gebruiken in smmige situaties k vaak de aut, en intensieve fietsgebruikers maken k wel vaak gebruik van andere ververmiddelen: de tename van het aantal intensieve fietsgebruikers heeft kennelijk k wat meer intensieve fietsers pgeleverd die k vaak van andere ververmiddelen gebruik maken. Opvallend is met name het relatief negatieve rdeel van intensieve autgebruikers ver de veiligheid in en rndm het penbaar verver. Het is echter niet te zeggen f dit rdeel k een reden vr hun intensieve autgebruik is. Intensieve fietsgebruikers ervaren de meeste hinder in het verkeer; alleen van brmfietsen en scters hebben zij relatief iets minder last dan anderen. Wanneer de intensieve gebruikers van aut, penbaar verver en fiets verder wrden ingeperkt tt gebruikers die deze ververmiddelen vral intensief gebruiken naar werk f studie, verandert dit beeld niet wezenlijk. 7

8 8

9 1 INLEIDING Op verzek van diverse afdelingen en diensten van de gemeente Rtterdam vert het Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) jaarlijks een Omnibusenquête uit nder Rtterdammers van 16 jaar en uder. Ok dit (vr)jaar heeft de Afdeling Verkeer en Verver van de dienst Stedenbuw en Vlkshuisvesting daarin een aantal vragen laten pnemen, en wel in Vragenlijst C. (De Omnibusenquête was dit jaar als gevlg van het grte aantal pdrachtgevers en nderwerpen pgesplitst in drie vragenlijsten.) Het betreft in de eerste plaats vragen die al jaren in de Omnibusenquête wrden gesteld ver aut- en fietsbezit en de plaats waar aut en fiets drgaans wrden gestald. Daarnaast zijn enkele vragen herhaald die k in 2003 en 2004 zijn gesteld: vragen ver ververmiddelengebruik vr diverse bestemmingen, en vragen naar de mening van Rtterdammers ver diverse nderwerpen p het gebied van verkeer en verver in de stad zals verkeersdrstrming, verkeersveiligheid, stallings- en parkeermgelijkheden vr aut en fiets, een aantal kwaliteitsaspecten van het penbaar verver en verkeershinder. Aan deze reeks vragen is dit jaar tevens een vraag tegevegd naar de mening ver de drstrming vr de aut p de rutes tussen de ring van snelwegen rnd Rtterdam en de binnenstad. Opbuw van deze rapprtage Deze rapprtage is als vlgt pgebuwd. Hfdstuk 2 gaat ver de al jaren gestelde vragen naar het bezit van een rijbewijs, de beschikbaarheid van een aut en het bezit van een fiets en van een penbaarververabnnement. Ok kmt hier de vraag aan de rde naar de plaats waar de aut s nachts meestal wrdt geparkeerd en waar de fiets wrdt gestald. In hfdstuk 3 wrdt het gebruik van ververmiddelen besprken: de frequentie van het gebruik van aut, penbaar verver en fiets, en de vraag welk ververmiddel drgaans wrdt gebruikt in diverse situaties. Hfdstuk 4 gaat ver het rdeel van de Rtterdammers ver diverse nderwerpen p het gebied van verkeer en verver. In hfdstuk 5 wrden aan de hand van de intensiteit van het aut-, penbaar verver- en fietsgebruik grepen intensieve ververmiddelengebruikers gedefinieerd, en wrdt ver het ververmiddelengebruik en ver de rdelen van deze grepen gerapprteerd. In het bijznder wrdt daarna in hfdstuk 6 ng verder gekeken naar de meningen van gebruikers die deze ververmiddelen intensief gebruiken naar werk f pleiding. In hfdstuk 7 tensltte wrden de uitkmsten per deelgemeente gepresenteerd. Omdat de aantallen respndenten per deelgemeente veelal te klein zijn m verantwrde uitspraken te kunnen den, zijn hiervr de enquêteuitkmsten van de afgelpen drie jaar samengenmen. Deze rapprtage kent tevens drie bijlagen. In Bijlage I wrden respns en representativiteit van de Omnibusenquête 2005 besprken aan de hand van de achtergrndkenmerken van de respndenten. In Bijlage II zijn de hier behandelde vragen uit de enquête letterlijk uit de vragenlijst vergenmen, en in Bijlage III wrdt een telichting gegeven p de statistische interpretatie van de in deze rapprtage weergegeven percentages en p de significantie van verschillen. Overige pmerkingen vraf Er zij p gewezen, dat veral waar in deze rapprtage gesprken wrdt ver de Rtterdammers, Rtterdammers van 16 jaar en uder bedeld wrden. Op 1 januari 2005 waren dat er

10 (van de in ttaal ). Eén prcent van de respndenten in deze rapprtage staat dus vr Rtterdammers van 16 jaar en uder, en één respndent vr 312 Rtterdammers van 16 jaar en uder. En tt slt van deze inleiding: de Omnibusenquête is een persnenenquête, zdat de hier gepresenteerde uitkmsten tenzij anders vermeld gelden vr persnen, en niet vr huishudens. 10

11 2 BEZIT VAN VERVOERMIDDELEN 2.1 Bezit van rijbewijs en aut; parkeermgelijkheden Rijbewijs en beschikbaarheid aut Ruim tweederde van alle Rtterdammers van 16 jaar en uder (6) heeft een autrijbewijs. Van hen beschikt ruim driekwart (7) gewnlijk altijd zelf ver een aut, alleen s avnds f in het weekeinde en 1 gewnlijk zelf niet. In ttaal beschikt dus ngeveer de helft van de Rtterdammers ver een rijbewijs en gewnlijk k zelf ver een aut (5), en ng eens alleen s avnds f in het weekeinde. Daarnaast beschikt ng eens 1 daar indirect ver (via iemand anders uit het huishuden), want in ttaal 7 zegt dat zijn f haar huishuden ver een aut beschikt. Omgerekend betekent dat laatste, dat van alle Rtterdamse huishudens 6 ver een aut beschikt. Deze cijfers wijken niet wezenlijk af van die van vrgaande jaren: zelfs de schijnbare stijging van het rijbewijsbezit ten pzichte van vrig jaar is nét niet significant (dus kan k verrzaakt zijn dr het tevalskarakter van de steekpreftrekkingen). Figuur 2.1: Bezit rijbewijs en beschikbaarheid aut; Beschikbaarheid aut Heeft een autrijbewijs 61% Beschikt zelf ver een aut* % % 5 Huishuden beschikt ver aut 6 70% 6 70% Perc. huishudens dat ver een aut beschikt % *): Rtterdammers met een rijbewijs, die tevens gewnlijk zelf ver een aut beschikken. In figuur 2.2 is het rijbewijsbezit en de beschikbaarheid van een aut weergegeven vr een aantal deelgrepen uit de Rtterdamse bevlking. Onder vruwen, jngeren, bejaarden en niet-westerse allchtnen is het percentage rijbewijsbezitters relatief laag, evenals nder bewners van de Linker Maasever. Op de Rechter Maasever buiten de ring (de deelgemeenten Prins Alexander, Hillegersberg-Schiebrek, Overschie en Hek van Hlland) beschikt men in grte getale ver een rijbewijs. Ok is er een zeer sterk (plpend) verband tussen rijbewijsbezit en pleiding en (huishudens-) inkmen. De beschikbaarheid van een aut lpt daarmee parallel; de zelfde bevlkingsgrepen die vaker f minder vaak een rijbewijs hebben, kunnen k vaker f minder vaak ver een aut beschikken. 11

12 Figuur 2.2: Beschikbaarheid aut naar een aantal persnskenmerken; Rijbewijs: Beschikbaarheid aut: Beschikbaarheid aut ja nee altijd s avnds / nit / in het weekend geen rijbewijs Geslacht man 80% 20% 6 31% vruw 60% 40% 4 5 Leeftijd 16 tt 25 jaar tt 45 jaar 80% 20% 6 31% 45 tt 65 jaar % 3 65 jaar en uder % 0% 60% Etniciteit autchtnen westerse allchtnen niet-westerse allchtnen % 6 Stadsdeel Rechter Maasever binnen ring 70% 30% 4 50% Rechter Maasever buiten ring Linker Maasever % 4 Opleidingsniveau Laag 50% 50% 3 6 Midden 71% Hg Huishudensinkmen Minima Minimum tt mdaal 60% 40% 4 5 Mdaal tt 2 x mdaal 81% Bven 2 x mdaal 91% 80% 1 Ttaal 6 31% 5 4 Registratie Bij degenen die gewnlijk zelf ver een aut kunnen beschikken, staat de aut, net als vrig jaar, in 8 van de gevallen p naam van betrkkene zelf f p naam van een huisgent. Bij de verigen staat de aut p naam van de zaak, van een leasemaatschappij f van iets anders. Het grtste deel van dit wagenpark (9) is in Rtterdam geregistreerd. Parkeren De parkeerplek vr de eigen aut 's nachts is in de meeste gevallen vlak bij huis p straat, vr de deur (70%). 1 van de autbezitters parkeert de aut p het eigen erf (tuin, garage, carprt) en laat de aut wat verder weg p straat staan. Hiermee lijkt een eind gekmen aan de langzame tendens van de afgelpen jaren dat Rtterdammers hun aut minder makkelijk vlak bij huis kwijt kunnen; zie figuur

13 Figuur 2.3: Parkeermgelijkheden bij de wning; Gebruikelijke parkeerplaats van de aut s nachts* Eigen garage, tuin, carprt Vlak bij huis p straat % 70% % Verder weg p straat Elders in een garagegebuw 1% 1% 1% 1% 1% Wisselend *): Betreft in geval van meerdere aut s de eerste aut van het huishuden. 2.2 Fietsbezit en stallingsmgelijkheden Driekwart van de Rtterdammers (7) heeft een fiets. Kennelijk is er niets z Nederlands als fietsen: vier van de vijf autchtne Rtterdammers (8) hebben een fiets, terwijl dit bij de nietwesterse allchtnen maar vr de helft geldt (5). Ten pzichte van vrig jaar is een lichte tename van het fietsbezit te zien. Figuur 2.4: Fietsbezit; Fietsbezit Heeft een fiets Fietsbezit kmt meer vr nder autbezitters, en k het mgekeerde is het geval: mensen die altijd ver een aut beschikken, hebben vaker een fiets dan anderen, en mensen die een fiets hebben, beschikken k veel vaker ver een aut dan anderen. Figuur 2.5: Rtterdammers die altijd kunnen beschikken ver een aut en/f een fiets; Beschikbaarheid aut en fiets Aut én fiets Wel aut, geen fiets Geen aut, wel fiets Geen aut én geen fiets 40% % 30% Ttaal aut 50% % 5 Ttaal fiets Ttaal 100% 100% 100% 100% 100% Minder dan de helft van de Rtterdammers (4) heeft de beschikking ver beide en kan dus drgaans kiezen tussen deze twee vrmen van eigen verver. 1 van de Rtterdammers (dat is tch ng één p elke zes) heeft geen fiets en k niet (f niet altijd) een aut ter be- 13

14 schikking. Dit kmt nder vruwen naar verhuding twee keer z vaak vr: bij 2 van de vruwen, en maar bij van de mannen. Opvallend is vrts, dat naast uderen k relatief veel jngeren (16 tt 25 jaar) aut nch fiets hebben: 2. Wellicht hebben zij wél een ander ververmiddel zals een brmmer f scter; daar is in de Omnibusenquête niet naar gevraagd. Mede dr het lage fietsbezit nder niet-westerse allchtnen heeft 3 van hen geen fiets én geen aut, terwijl dit slechts vr van de autchtne Rtterdammers geldt. Weinig verrassend, maar wel sterk, is de samenhang met het inkmen: slechts 1% van de Rtterdammers met een huishudensinkmen van meer dan twee keer mdaal heeft geen fiets en evenmin altijd een aut ter beschikking, tegen maar liefst 3 van de minima. Ok per stadsdeel zijn er flinke verschillen: p de Rechter Maasever binnen de ruit heeft 21% aut nch fiets, p de Linker Maasever 1 en p de Rechter Maasever buiten de ruit. 91% van de fietsbezitters stalt de fiets binnen in huis, schuur, berging, kelder f garage; de rest stalt m buiten p een veilige plaats () f buiten p een nveilige plaats (). Rtterdammers die geen fiets hebben, zuden, als ze een fiets hadden, deze in gelijke mate binnen kunnen stallen, en denken zelfs minder vaak m alleen maar p een nveilige plek kwijt te zullen kunnen. De stallingsmgelijkheden en de inschatting van bijbehrende risic s lijken dus geen reden waarm Rtterdammers znder fiets geen fiets hebben. Deze uitkmsten kmen ngeveer vereen met die van vrig jaar (zie figuur 2.6). Figuur 2.6: Stallingsplaats fiets; Stallingsplaats fiets Fietsbezitters Fietsbezitters Nietfietsbezitters* Nietfietsbezitters* Binnen in huis, schuur, berging, kelder f garage % 90% Buiten p een veilige plaats Buiten, p een plaats waar hij niet veilig staat 0% *): Plaats waar men de fiets zu stallen als men een fiets had. 2.3 Openbaarververabnnement 1 van de Rtterdammers van 16 jaar en uder heeft een abnnement p het penbaar verver. 40% van hen heeft dat abnnement via de werkgever, en 60% heeft het privé aangeschaft (zie figuur 2.7). Onder intensieve gebruikers van het penbaar verver (Rtterdammers die meestal minimaal vier dagen per week van het penbaar verver gebruik maken) is het bezit van penbaarververabnnementen veel hger, namelijk 71%. De verhuding tussen abnnementen via werkgever en privé is bij hen niet veel anders dan bij andere abnnementbezitters: 4 heeft het abnnement via de werkgever aangeschaft, en 5 privé. Vrts is het bezit van penbaarververabnnementen nder autbezitters een stuk lager dan nder niet-autbezitters: in plaats van 2. De schijnbare stijging van het abnnementenbezit ten pzichte van vrig jaar (van 1 naar 1) is nét niet significant (dus kan k verrzaakt zijn dr het tevalskarakter van de steekpreftrekkingen). 14

15 Figuur 2.7: Abnnement penbaar verver; Abnnement penbaar verver? Ja, via werkgever Ja, privé Nee Nietautbezitters* Ttaal Autbezitters* Nietautbezitters* Autbezitters* 9 *): Rtterdammers met een rijbewijs, die tevens gewnlijk zelf ver een aut beschikken Ttaal 81% 15

16 16

17 3 GEBRUIK VAN VERVOERMIDDELEN 3.1 Gebruik van aut, penbaar verver en fiets Autgebruik Vier van de vijf Rtterdammers maken wel eens gebruik van een aut als bestuurder f als passagier. Daarvan det de helft dat met een hge frequentie (minimaal vier dagen per week), ruim eenderde gemiddeld (1, 2 f 3 dagen) en 1 spradisch (minder dan 1 dag). Van alle Rtterdammers kan zdende 3 (568 respndenten) gerekend wrden tt de intensieve autgebruikers: zij gebruiken de aut minimaal vier dagen per week. Zie figuur 3.1. Figuur 3.1: Autgebruik per week (als bestuurder en/f passagier) per stadsdeel; Gebruik per week (gewnlijk) RMO binnen de ring gebr. RMO buiten de ring gebr. LMO Ttaal R dam Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem (Bijna) elke dag 89 20% % f 5 dagen f 3 dagen % % dag Minder dan 1 dag 93 21% Ttaal autgebruikers % % 100% % % Geen antwrd % Ttaal % % % % Leesvrbeeld: Op de Rechter Maasever binnen de ring gebruikt 20% (bijna) elke dag de aut. In dit stadsdeel gebruikt 2 drgaans geen aut ( geen antwrd ). Van de autgebruikers gebruikt daardr in dit stadsdeel 2 (bijna) elke dag de aut. gebr. gebr. Het autgebruik is het grtst p de Rechter Maasever buiten de ring (81% wel eens), al is het verschil met de andere stadsdelen niet z grt. Met name het intensieve autgebruik (4; als percentage van de autgebruikers: 5) kmt in dit stadsdeel flink vaker vr. Ten pzichte van vrig jaar is het autgebruik in ttaal wat tegenmen, maar het intensieve gebruik is wat afgenmen. De tename zit vral in het beperkte gebruik. In figuur 3.2 is het autgebruik per week vlgens de Omnibusenquêtes van 2003 tt en met 2005 weergegeven. 17

18 Figuur 3.2: Autgebruik per week (als bestuurder en/f passagier); Gebruik per week (gewnlijk) Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem gebr. gebr. gebr. (Bijna) elke dag f 5 dagen f 3 dagen dag Minder dan 1 dag Ttaal autgebruikers % % % Geen antwrd % Ttaal % % % Gebruik van penbaar verver Eveneens vier van de vijf Rtterdammers maken elke week wel eens gebruik van het penbaar verver. Van deze gebruikers det een kwart dat met een hge frequentie (minimaal vier dagen per week), bijna eenderde met een gemiddelde (1, 2 f 3 dagen) en 4 spradisch (minder dan 1 dag). Van alle Rtterdammers kan dus één p de vijf (302 respndenten) gerekend wrden tt de intensieve penbaarververgebruikers (gebruik minimaal vier dagen per week). Figuur 3.3: Openbaarververgebruik per week per stadsdeel; Gebruik per week (gewnlijk) RMO binnen de ring gebr. RMO buiten de ring gebr. LMO Ttaal R dam Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem (Bijna) elke dag f 5 dagen f 3 dagen dag Minder dan 1 dag % Ttaal.v.-gebruikers % % % % Geen antwrd % Ttaal % % % % Leesvrbeeld: Op de Rechter Maasever binnen de ring gebruikt 1 (bijna) elke dag het penbaar verver. In dit stadsdeel gebruikt 1 drgaans geen penbaar verver ( geen antwrd ). Van de penbaarververgebruikers gebruikt daardr in dit stadsdeel 1 (bijna) elke dag het penbaar verver. gebr. gebr. Het penbaarververgebruik is het grtst p de Rechter Maasever binnen de ring (8 wel eens), en dat geldt k vr het intensieve gebruik (2; als percentage van de gebruikers: 2). Ok het penbaarververgebruik is wat tegenmen; vral het bescheiden gebruik (figuur 3.4). 18

19 Figuur 3.4: Openbaarververgebruik per week; Gebruik per week (gewnlijk) Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem gebr. gebr. gebr. (Bijna) elke dag f 5 dagen f 3 dagen dag Minder dan 1 dag Ttaal.v.-gebruikers % % % Geen antwrd % Ttaal % % % Fietsgebruik Driekwart van de Rtterdammers maakt wel eens gebruik van de fiets. Van deze fietsgebruikers det 3 dat met een hge frequentie (minimaal vier dagen per week), ruim een kwart gemiddeld (1, 2 f 3 dagen) en ruim eenderde spradisch (minder dan 1 dag). Van alle Rtterdammers kan 2 (448 respndenten) gerekend wrden tt de intensieve fietsers. Figuur 3.5: Fietsgebruik per week per stadsdeel; Gebruik per week (gewnlijk) RMO binnen de ring gebr. RMO buiten de ring gebr. LMO Ttaal R dam Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem (Bijna) elke dag % % % 2 4 f 5 dagen f 3 dagen dag Minder dan 1 dag % Ttaal fietsgebruikers % 100% % % % Geen antwrd 91 20% 92 20% Ttaal % % % % Leesvrbeeld: Op de Rechter Maasever binnen de ring gebruikt 2 (bijna) elke dag de fiets. In dit stadsdeel gebruikt 20% drgaans geen fiets ( geen antwrd ). Van de fietsgebruikers gebruikt daardr in dit stadsdeel 3 (bijna) elke dag de fiets. gebr. gebr. Het fietsgebruik is het grtst p de Rechter Maasever binnen de ring: 80% wel eens, en 3 intensief (als percentage van de gebruikers: 4). Het aantal Rtterdammers dat wel eens gebruik maakt van de fiets is sinds vrig jaar frs tegenmen, evenals het aantal intensieve fietsers (figuur 3.6). Een zelfde ntwikkeling was in paragraaf 2.2 te zien met betrekking tt het fietsbezit, maar de verschillen zijn hier een stuk grter. 19

20 Figuur 3.6: Fietsgebruik per week; Gebruik per week (gewnlijk) Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem gebr. gebr. gebr. (Bijna) elke dag % 2 4 f 5 dagen f 3 dagen dag Minder dan 1 dag Ttaal fietsgebruikers % % % Geen antwrd Ttaal % % % 3.2 Gebruik in diverse situaties De aut wrdt vral veel gebruikt vr bestemmingen buiten Rtterdam, vr bezek aan vrienden en familie en vr bestemmingen in de avnduren en in het weekeinde. Dat zijn activiteiten waar de afstand een factr is (veelal buiten Rtterdam) f waar het aspect veiligheid van belang is ( s avnds!). Bij de verige bestemmingen wrdt veel vaker gebruik gemaakt van penbaar verver, fiets f andere ververmiddelen. Vr reizen naar de binnenstad van Rtterdam maakt de meerderheid gebruik van het penbaar verver. Ok vr uitgaan en vr verplaatsingen naar andere bestemmingen binnen Rtterdam wrdt relatief vaak het penbaar verver gebruikt. Vr sprtbeefening en bezek aan het winkelcentrum wrdt dr de helft de fiets f een ander ververmiddel gebruikt (waarschijnlijk is daar veelal lpend bedeld). Figuur 3.7 geeft het ververmiddelengebruik weer in diverse situaties (delen, tijdstippen en bestemmingen); de verschillen met de meting uit 2004 zijn niet grt. Figuur 3.7: Ververmiddelengebruik (exclusief nit / niet van tepassing ); Aut Ander ververmiddel Van welk ververmiddel Openbaar Ttaal Ttaal (bestuurder/ Fiets maakt u meestal gebruik.. verver % absluut passagier) f lpend als u naar uw werk f studie gaat % als u naar een winkelcentrum gaat % 100% als u vrienden f familie bezekt % als u uitgaat % als u gaat sprten % 855 in het weekend % 100% dr de week verdag % 100% dr de week in de avnd % naar de binnenstad van Rtterdam % 100% naar bestemmingen elders in Rtterdam 51% 31% 1 100% naar bestemmingen buiten Rtterdam 7 2 1% 100%

21 Gebruik per stadsdeel Bij Rtterdammers van de Rechter Maasever binnen de ring is in alle situaties het autgebruik lager, en het penbaarververgebruik en het fietsgebruik hger dan bij andere Rtterdammers; alleen naar de binnenstad wrdt k het penbaar verver minder dan gemiddeld gebruikt, en gaat men vral fietsend en lpend. Figuur 3.8: Ververmiddelengebruik p de Rechter Maasever binnen de ring (exclusief nit / niet van tepassing ); Aut Ander ververmiddel Van welk ververmiddel Openbaar Ttaal Ttaal (bestuurder/ Fiets maakt u meestal gebruik.. verver % absluut passagier) f lpend als u naar uw werk f studie gaat % 338 als u naar een winkelcentrum gaat 20% 2 30% 2 100% 398 als u vrienden f familie bezekt % 399 als u uitgaat % 363 als u gaat sprten % 279 in het weekend % 381 dr de week verdag 30% % 383 dr de week in de avnd % 343 naar de binnenstad van Rtterdam % 395 naar bestemmingen elders in Rtterdam % 353 naar bestemmingen buiten Rtterdam 6 2 1% 100% 390 Op de Rechter Maasever buiten de ring daarentegen wrdt de aut juist méér dan gemiddeld gebruikt, en het penbaar verver minder (behalve bij het uitgaan en naar de binnenstad). Figuur 3.9: Ververmiddelengebruik p de Rechter Maasever buiten de ring (exclusief nit / niet van tepassing ); Aut Ander ververmiddel Van welk ververmiddel Openbaar Ttaal Ttaal (bestuurder/ Fiets maakt u meestal gebruik.. verver % absluut passagier) f lpend als u naar uw werk f studie gaat 50% 20% 2 100% 303 als u naar een winkelcentrum gaat % 427 als u vrienden f familie bezekt % 420 als u uitgaat 51% % 360 als u gaat sprten % 258 in het weekend % 381 dr de week verdag % 397 dr de week in de avnd 70% % 338 naar de binnenstad van Rtterdam % 405 naar bestemmingen elders in Rtterdam % 100% 374 naar bestemmingen buiten Rtterdam 81% 1 1% 0% 100%

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Rotterdammers over het verkeer 2009 Resultaten uit de Omnibusenquête 2009

Rotterdammers over het verkeer 2009 Resultaten uit de Omnibusenquête 2009 Rotterdammers over het verkeer 2009 Resultaten uit de Omnibusenquête 2009 Rotterdammers over het verkeer 2009 Resultaten uit de Omnibusenquête 2009 Projectnr. 09-3045 drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen ver de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapprtcijfer geven. Daarbij geldt: een hger cijfer (10)

Nadere informatie

Rotterdammers over het verkeer 2014

Rotterdammers over het verkeer 2014 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over het verkeer 2014 Resultaten uit de Omnibusenquête 2014 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over het verkeer 2014 Resultaten uit de Omnibusenquête

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER HERSTRUCTURERING 2006

ROTTERDAMMERS OVER HERSTRUCTURERING 2006 ROTTERDAMMERS OVER HERSTRUCTURERING 2006 Resultaten uit de Omnibusenquête 2006 G.H. van der Wilt Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juni 2006 In pdracht van het Prgrammabureau van de dienst Stedenbuw

Nadere informatie

Rotterdammers over het verkeer Resultaten uit de Omnibusenquête 2012

Rotterdammers over het verkeer Resultaten uit de Omnibusenquête 2012 Rotterdammers over het verkeer 2012 Resultaten uit de Omnibusenquête 2012 Rotterdammers over het verkeer 2012 Resultaten uit de Omnibusenquête 2012 Projectnr. 12-3577 drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2005. Resultaten uit de Omnibusenquête 2005

ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2005. Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2005 Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 Prjectnummer 04-2251 drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Augustus 2005 In pdracht van de Directie Middelen en

Nadere informatie

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen!

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen! WERKBLAD FUNDA.NL Inleiding De mdule leefbaar Nederland gaat ver de verschillen in sciale mstandigheden tussen mensen. Het gaat ver verschillen in gezndheid, verschillen tussen stad en platteland en ver

Nadere informatie

ENQUETE WOON-WERKVERKEER

ENQUETE WOON-WERKVERKEER ENQUETE WOON-WERKVERKEER Deze enquête dient m een zicht te krijgen p uw dagelijkse verplaatsingen van, naar en vr het werk. De enquête richt zich tt ALLE mensen die werken p de bedrijfslcatie (inclusief

Nadere informatie

Rotterdammers over het verkeer 2013

Rotterdammers over het verkeer 2013 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over het verkeer 2013 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over het verkeer 2013 Resultaten uit de Omnibusenquête 2013 Projectnr. 13-A-0116 drs. P.A. de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over. De milieustraat

Het Leiderdorppanel over. De milieustraat Het Leiderdrppanel ver De milieustraat Mei 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling met het burgerpanel van Leiderdrp. Deze peiling ging ver de milieustraat. De milieustraat

Nadere informatie

emeente Beek 13ink07167 06/11/2013 WZO FLYCATCHER Internet Research A: nee N: nee

emeente Beek 13ink07167 06/11/2013 WZO FLYCATCHER Internet Research A: nee N: nee FLYCATCHR Internet Researh A: nee N: nee emeente eek ink767 6//2 WZ urgernderzek 2 ktber 2 Inhudspgave Samenvatting pag. Inleiding en verantwrding pag. 7 2. De vragenlijst pag. 7 2.2 nderzeksmethde en

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor Resultaten Natinale Vergelijkingsmnitr Pricewise is de grtste nafhankelijke vergelijkingssite die zwel energie, verzekeringen als telecm vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Natinale Vergelijkingsmnitr

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

De Rotterdamse marktbezoeker

De Rotterdamse marktbezoeker rtterdam.nl/nderzek De Rtterdamse marktbezeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2014 Onderzek en Business Intelligence De Rtterdamse marktbezeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2014 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2 Evaluatierapprt Samenvatting Dit rapprt bevat de resultaten van de evaluatie van Buurt in Actie (BIA). Deze evaluatie is uitgeverd m inzicht te krijgen in het functineren van het prject en aanbevelingen

Nadere informatie

? * * * Gemeente Onderbanken

? * * * Gemeente Onderbanken ? * * * Naam Straatnaam Nummer + Letter Pstcde Wnplaats Geachte heer, mevruw, Onlangs hebben wij u in een bewnersbrief geïnfrmeerd ver de vervlgstappen die wij, samen met u, willen zetten in de aanpak

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen Onderhudsdcument / Werkveldpdrachten Wellness Rekenen Ontwikkeld dr : Diny Veldstra Inhud Rekenen in het werkveld... 3 Opdracht 1: De spijkerbrek... 4 Opdracht 2: Het drmhuis... 5 Opdracht 3: Make-up...

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid (vervolgvragen)

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid (vervolgvragen) gemeente Eindhven Inbeknummer 12bst02008 Beslisdatum B&W 20 nvember 2012 Dssiernummer 12.47.103 (2.4.1) Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) ver het afschuiven van verantwrdelijkheid (vervlgvragen)

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa Obesitas Een nderschatte bedreiging: Publieke perceptie van besitas in Eurpa SAMENVATTING PER LAND BELGIË Uitgeverd dr Opinium, een nafhankelijk bureau vr strategische inzichten, in samenwerking met de

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER IMAGOBEPALENDE PLEKKEN IN DE OPENBARE RUIMTE

ROTTERDAMMERS OVER IMAGOBEPALENDE PLEKKEN IN DE OPENBARE RUIMTE ROTTERDAMMERS OVER IMAGOBEPALENDE PLEKKEN IN DE OPENBARE RUIMTE Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van dienst Stedenbuw Wnen en Verkeer gemeente Rtterdam) Centrum vr Onderzek

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders Ter attentie van wethouder Pex Langenberg Per mail aan: j.akkerhuis@rotterdam.nl. Geachte heer Langenberg,

College van burgemeester en wethouders Ter attentie van wethouder Pex Langenberg Per mail aan: j.akkerhuis@rotterdam.nl. Geachte heer Langenberg, Onderwerp: Advies fietsplan Van: Gebiedscmmissie Hillegersberg-Schiebrek E-mail: gebiedscmmissies@rtterdam.nl Datum: 31 maart 2015 Cllege van burgemeester en wethuders Ter attentie van wethuder Pex Langenberg

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog!

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog! Data m te nthuden December 2015 04-12 Sinterklaas p schl. Grepen 5 t/m 8 een cntinurster tt 14.00 uur. Neem je eigen lunch mee p 4 december! 13-12 Kerstmarkt vanaf 12.00 tt 18.00 uur, kinderen van De Meeander

Nadere informatie

Grote practische opdracht klas 3 1

Grote practische opdracht klas 3 1 1 Aardrijkskunde Praktische pdracht Aardrijkskunde. Dit schljaar met je een praktische pdracht maken vr het vak aardrijkskunde. Hiermee met je tenminste 10 klkuren bezig zijn geweest, ftewel 14 lesuren.

Nadere informatie

DE ROTTERDAMSE MARKTBEZOEKER 2006

DE ROTTERDAMSE MARKTBEZOEKER 2006 DE ROTTERDAMSE MARKTBEZOEKER 2006 Resultaten uit de Omnibusenquête 2006 G.H. van der Wilt Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Oktber 2006 In pdracht van Stadstezicht Centrum vr Onderzek en Statistiek

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2016

Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2016 rtterdam.nl/nderzek Rtterdammers ver de gemeentelijke dienstverlening 2016 Onderzek en Business Intelligence Rtterdammers ver de gemeentelijke dienstverlening 2016 Sarah Ber Onderzek en Business Intelligence

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq:

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq: GEMEENTE LEIDERDORP He lafd/rp De heer J.J.F.M. Gardeniers Wethuder Welzijn Pstbus 35 2350AALEIDERDORP. i*?-- 2 4 DEC. 2009 > \^.j..:, : :c'.-.' V Weeknr aid. J Afderinq: % pluspunt vr welzijn en dienstverlening

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Resultaten Enquête Particulieren 2008

Resultaten Enquête Particulieren 2008 Resultaten Enquête Particulieren 2008 Gedrag & ervaringen van huishudelijke afnemers p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Deelrapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

Factsheet STOP4-7 Schooljaar

Factsheet STOP4-7 Schooljaar Factsheet STOP4-7 Schljaar 2014-2015 Tabel 1: Aantallen en respns Instelling /Lcatie Aantal deelnemers Aantal respns start en einde (%) Entréa 23 18 (78%) Nijmegen 9 6 (67%) Tiel 14 12 (86%) t Kabuterhuis

Nadere informatie

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - -

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - - Planning Week Les Thuis Af 4 Uitleg nieuwe pdracht Reclame en Campagnes Onderzek Orange Baby s - - - NEE 5 Afmaken nderzek Orange Babys Beginnen nderzek Plus supermarkten Afmaken nderzek Plus supermarkten

Nadere informatie

Te gek! Om los te lopen.

Te gek! Om los te lopen. B A S I S V O O R B E L E I D Te gek! Om ls te lpen. Evaluatie lslprute Nrderplantsen Onderzek en Statistiek Grningen heeft als kernactiviteiten instrumentntwikkeling vr en uitvering van beleidsgericht

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Leefstijlen, verkeer en vervoer Schattingen uit de Omnibusenquêtes

Leefstijlen, verkeer en vervoer Schattingen uit de Omnibusenquêtes Leefstijlen, verkeer en vervoer Schattingen uit de Omnibusenquêtes - Leefstijlen, verkeer en vervoer Schattingen uit de Omnibusenquêtes - Projectnr. 10-3329 drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek en

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid beheergebied beschermende woonvoorziening Tiel

Monitor Leefbaarheid beheergebied beschermende woonvoorziening Tiel Mnitr Leefbaarheid beheergebied beschermende wnvrziening Tiel Tweemeting, 213 Onderzek uitgeverd in pdracht van: Gemeente Tiel DIMENSUS beleidsnderzek Nvember 213 Prjectnummer 41 2 Inhud Samenvatting Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsnderzek 2012 Wittevruwensingel Fax: Tel: 3581 030 - GA 231 Utrecht 67 70 55 7 www.internistvanln.nl RAPPORTAGE PATIËNTTEVREDENHEIDONDERZOEK 2012 1. 1.3 Algemene 1.1 Over de gegevens

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Rapport online bevraging. Kostenbeheersing en leerlingendossiers

Rapport online bevraging. Kostenbeheersing en leerlingendossiers Rapprt nline bevraging Kstenbeheersing en leerlingendssiers De Cel Ouderbetrkkenheid, netverstijgende cel van de uderkepels december 2011 Inhud Inleiding... 3 Delstelling... 4 Methdiek... 4 Steekpreftrekking...

Nadere informatie

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool Regels en afspraken Eén van de uitgangspunten van nze schl is dat kinderen met plezier naar schl gaan. Vr een gede sfeer zijn er regels ndig en maken we afspraken met de kinderen en hun uders. Als we samen

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30

ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Strende interacties zne 30 Preventie Vrrang 3 Actieplan: Vrrang 3 Fietspad Fietsstraat HCP Ken Wuters - HINP Nic Vandenbempt 1. Cntext Algemeen De stad

Nadere informatie

5. Welke nationaliteit hebt u? Belg / andere: 6. Wat is de hoogste opleiding die u hebt behaald? (kruis aan a.u.b.) o Universitair onderwijs

5. Welke nationaliteit hebt u? Belg / andere: 6. Wat is de hoogste opleiding die u hebt behaald? (kruis aan a.u.b.) o Universitair onderwijs ALGEMENE VRAGEN VRAGENLIJST LOKAAL SOCIAAL BELEID 1. He ud bent u: jaar 2. Geslacht: Man / Vruw 3. Burgerlijke staat: (kruis aan a.u.b.) Gehuwd Alleenstaand Gescheiden Samenwnend Weduw(e)naar Klsterling(e)

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rtterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

Methode geschikt voor openbaar onderwijs?

Methode geschikt voor openbaar onderwijs? Methde geschikt vr penbaar nderwijs? De penbare schl vert algemene tegankelijkheid en actieve plurifrmiteit hg in haar vaandel. Algemene tegankelijkheid betekent dat iedere leerling er welkm is, ngeacht

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Vrwrd Het bestuur kijkt met vldening terug p het jaar 2011! Een jaar waarin nder andere Hanzeland werd verfraaid met een tunnelschildering, er met ndernemers aan het Lübeckplein

Nadere informatie

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS In 2013 viert het Huis van het Nederlands in Antwerpen zijn 10-jarig bestaan. Om deze feestelijke gebeurtenis

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid beheergebied beschermende woonvoorziening Tiel

Monitor Leefbaarheid beheergebied beschermende woonvoorziening Tiel Mnitr Leefbaarheid beheergebied beschermende wnvrziening Tiel Eenmeting, 2012 Onderzek uitgeverd in pdracht van: Gemeente Tiel DIMENSUS beleidsnderzek Oktber 2012 Prjectnummer 498 Inhud Samenvatting 3

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Obs de Wezeboom. Protocol vervoer bij uitstapjes onder schooltijd. Protocol vervoer onder schooltijd obs de Wezeboom 1

Obs de Wezeboom. Protocol vervoer bij uitstapjes onder schooltijd. Protocol vervoer onder schooltijd obs de Wezeboom 1 Obs de Wezebm Prtcl verver bij uitstapjes nder schltijd Prtcl verver nder schltijd bs de Wezebm 1 Vrwrd Vr u ligt het prtcl: verver bij uitstapjes nder schltijd. Op schl wrden allerlei activiteiten gerganiseerd,

Nadere informatie