ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005"

Transcriptie

1 ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 Prjectnummer drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Mei 2005 In pdracht van de dienst Stedenbuw en Vlkshuisvesting, Afdeling Verkeer & Verver

2 Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Gudsesingel 78, 3011 KD Rtterdam Pstbus 21323, 3001 AH Rtterdam Telefn: (010) Fax: (010) Internet: Prijs: 10,00 Gegevens mgen wrden vergenmen, mits met brnvermelding. Verveelvudiging vr eigen f intern gebruik tegestaan. 2

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 5 1 INLEIDING 9 2 BEZIT VAN VERVOERMIDDELEN Bezit van rijbewijs en aut; parkeermgelijkheden Fietsbezit en stallingsmgelijkheden Openbaarververabnnement 14 3 GEBRUIK VAN VERVOERMIDDELEN Gebruik van aut, penbaar verver en fiets Gebruik in diverse situaties 20 4 MENINGEN EN OORDELEN Ordeel ver diverse nderwerpen p het gebied van verkeer en verver Ordeel ver de drstrming tussen ring en binnenstad Ordeel ver verkeershinder 28 5 INTENSIEVE VERVOERMIDDELENGEBRUIKERS Intensieve autgebruikers Intensieve penbaarververgebruikers Intensieve fietsgebruikers De drie grepen vergeleken 38 6 INTENSIEVE VERVOERMIDDELENGEBRUIKERS VOOR WERK EN STUDIE 41 7 GEGEVENS PER DEELGEMEENTE 45 BIJLAGEN 51 BIJLAGE I RESPONS EN REPRESENTATIVITEIT 53 BIJLAGE II HET BETREFFENDE DEEL VAN DE VRAGENLIJST 57 BIJLAGE III DE BETEKENIS VAN DE PERCENTAGES; SIGNIFICANTIE 61 PUBLICATIEOVERZICHT COS 63 3

4 4

5 SAMENVATTING De Afdeling Verkeer en Verver van de dienst Stedenbuw en Vlkshuisvesting heeft in het vrjaar van 2005 wederm met een aantal vragen deelgenmen aan de jaarlijkse Omnibusenquête van het COS. Het betreft hier vragen die al vele jaren wrden gesteld ver aut- en fietsbezit en de plaats waar aut en fiets drgaans wrden gestald. Ok zijn net als in 2003 en 2004 enkele vragen pgenmen ver ververmiddelengebruik vr diverse bestemmingen, en vragen naar de mening van de Rtterdammers ver diverse verkeersnderwerpen in de stad, zals verkeersdrstrming, verkeersveiligheid, stallings- en parkeermgelijkheden vr aut en fiets, een aantal kwaliteitsaspecten van het penbaar verver, en verkeershinder. Rijbewijs, aut, fiets en penbaarververabnnement Van alle Rtterdammers van 16 jaar en uder heeft 6 een rijbewijs. 5 beschikt gewnlijk zelf ver een aut, en ng eens beschikt daar alleen 's avnds f in het weekeinde ver. Het rijbewijs- en autbezit is lager nder vruwen, jngeren, bejaarden, niet-westerse allchtnen en bewners van de Linker Maasever. Ok is er een zeer sterk (plpend) verband met pleiding en (huishudens-) inkmen. Driekwart van de Rtterdammers (7) heeft een fiets; niet-westerse allchtnen aanzienlijk minder vaak dan autchtnen. 4 heeft zwel een aut als een fiets, en 1 heeft geen van beide. 1 van de Rtterdammers heeft een abnnement p het penbaar verver. Parkeren en stallen De parkeerplek vr de eigen aut 's nachts is in de meeste gevallen vlak bij huis p straat, vr de deur (70%). Aan de langzame tendens van de afgelpen jaren dat Rtterdammers hun aut minder makkelijk vlak bij huis kwijt kunnen, lijkt hiermee een eind gekmen. 91% van de fietsbezitters stalt de fiets binnen in huis, schuur, berging, kelder f garage; de rest stalt m buiten p een veilige plaats () f buiten p een nveilige plaats (). Rtterdammers die geen fiets hebben, zuden, als ze een fiets hadden, deze in gelijke mate binnen kunnen stallen. De stallingsmgelijkheden en de inschatting van bijbehrende risic s lijken dus geen reden waarm Rtterdammers znder fiets geen fiets hebben. Ververmiddelkeuze Vier van de vijf Rtterdammers maken wel eens gebruik van een aut als bestuurder f als passagier; 3 kan zelfs wrden gerekend tt de intensieve autgebruikers (minimaal vier dagen per week). Eveneens vier van de vijf Rtterdammers maken elke week wel eens gebruik van het penbaar verver (1 intensief), en driekwart van de fiets (2 intensief). Ten pzichte van vrig jaar is het autgebruik in ttaal wat tegenmen, maar het intensieve gebruik is wat afgenmen. Dat zelfde geldt vr het penbaarververgebruik. Het fietsgebruik is sinds vrig jaar zelfs frs tegenmen; k het intensieve fietsgebruik. 5

6 De aut wrdt vral veel gebruikt vr bestemmingen buiten Rtterdam, vr bezek aan vrienden en familie en vr bestemmingen in de avnduren en in het weekend. Vr reizen naar de binnenstad van Rtterdam maakt de meerderheid gebruik van het penbaar verver. Vr sprtbeefening en bezek aan het winkelcentrum gaat de helft met de fiets f lpend. De verschillen met de meting uit 2004 zijn niet grt. Bij inwners p de Rechter Maasever binnen de ring is het autgebruik lager, en bij die buiten de ring juist hger dan gemiddeld. Op de Linker Maasever is de fiets een stuk minder ppulair. Meningen ver verkeersnderwerpen Parkeren van de aut en stallen van de fiets in de binnenstad, de drstrming van de aut in de stad en de veiligheid in en m metr/treinstatins zijn, net als vrig jaar, de nderwerpen waarver de ntevredenheid het grtst is. Relatief psitief is de Rtterdammer ver nderwerpen in de nmiddellijke wnmgeving, en ver de drstrming en het cmfrt van het penbaar verver. Over alle vrgelegde nderwerpen is het rdeel van de Rtterdammers nu iets psitiever dan vrig jaar, al zijn een paar verschillen te klein m significant te zijn. De waardering vr het penbaar verver neemt al twee jaar lang te: cmfrt, het p tijd rijden, de veiligheid in de vertuigen en de veiligheid in en m de statins wrden ieder jaar hger gewaardeerd. Met name de veiligheid in bus, tram en metr en in en rnd de metr- en treinstatins lijkt flink verbeterd, al is ver de veiligheid in en rnd de statins ng altijd een meerderheid negatief. Rtterdammers van de Rechter Maasever binnen de ring zijn vaker tevreden ver zaken die betrekking hebben p de binnenstad, maar k ver het penbaar verver. Vaker negatief zijn ze ver het stallen van de fiets en het parkeren van de aut bij de wning. Over deze laatste aspecten zijn de bewners p deze Maasever die buiten de ring wnen juist vaker psitief. Ok is men p de Rechter Maasever buiten de ring psitiever dan elders ver de verkeersveiligheid in de eigen straat f in de eigen deelgemeente. De bewners van de Linker Maasever verschillen alleen in negatieve zin met de rest van Rtterdam in hun rdeel ver het stallen van de fiets in de binnenstad, en in mindere mate k in hun rdeel ver de verkeersveiligheid in de eigen straat en de eigen deelgemeente. Nieuw in de Omnibusenquête was dit jaar de vraag naar de mening ver de drstrming vr de aut p de rutes tussen ring en binnenstad. De rutes Stadhudersweg / Statenweg en Schieweg / Schiekade zijn de enige rutes waarver in meerderheid negatief gerdeeld wrdt; waarschijnlijk mede dr de vrtdurende pbrekingen in verband met de aanleg van Randstadrail respectievelijk de pbrekingen bij het Hfplein. Over de rute Stadinweg / Laan p Zuid is men het meest tevreden: slechts 2 is hier negatief f ntevreden ver de drstrming. Bij de vragen ver verkeershinder blijken brmfietsen en scters het meest hinderlijk: 3 heeft daar veel hinder van, en maar 2 zegt hier géén hinder van te ndervinden. Eén p de vijf heeft veel hinder van geparkeerde aut s, en dat geldt k vr de stank en het geluid van aut s. Van fietsers en van bussen en trams wrdt weinig hinder ndervnden. Op de Rechter Maasever buiten de ring wrdt wat minder hinder van het autverkeer ndervnden, en hinder van brmfietsen en scters speelt meer p de Linker Maasever. Vergeleken met 2004 is de hinder van stank en geluid van aut s flink tegenmen; wellicht k dr de tegenmen (verigens vral k landelijke) publiciteit hierver in de afgelpen tijd. Deze tename manifesteerde zich verigens vral bij de bewners van de Rechter Maasever 6

7 buiten de ring, die hiervan vrig jaar ng veel minder last hadden dan anderen. Van de brmfietsen en scters is de hinder p de Linker Maasever (waar men hier tch al méér last van had) tegenmen, en die p de Rechter afgenmen. Gedrag en meningen van intensieve gebruikers van ververmiddelen Intensieve autgebruikers gebruiken, behalve vr bestemmingen in de binnenstad, altijd in ruime meerderheid meestal de aut, al den ze dat iets minder vaak dan vrig jaar. Intensieve gebruikers van het penbaar verver gebruiken in smmige situaties k vaak de aut, en intensieve fietsgebruikers maken k wel vaak gebruik van andere ververmiddelen: de tename van het aantal intensieve fietsgebruikers heeft kennelijk k wat meer intensieve fietsers pgeleverd die k vaak van andere ververmiddelen gebruik maken. Opvallend is met name het relatief negatieve rdeel van intensieve autgebruikers ver de veiligheid in en rndm het penbaar verver. Het is echter niet te zeggen f dit rdeel k een reden vr hun intensieve autgebruik is. Intensieve fietsgebruikers ervaren de meeste hinder in het verkeer; alleen van brmfietsen en scters hebben zij relatief iets minder last dan anderen. Wanneer de intensieve gebruikers van aut, penbaar verver en fiets verder wrden ingeperkt tt gebruikers die deze ververmiddelen vral intensief gebruiken naar werk f studie, verandert dit beeld niet wezenlijk. 7

8 8

9 1 INLEIDING Op verzek van diverse afdelingen en diensten van de gemeente Rtterdam vert het Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) jaarlijks een Omnibusenquête uit nder Rtterdammers van 16 jaar en uder. Ok dit (vr)jaar heeft de Afdeling Verkeer en Verver van de dienst Stedenbuw en Vlkshuisvesting daarin een aantal vragen laten pnemen, en wel in Vragenlijst C. (De Omnibusenquête was dit jaar als gevlg van het grte aantal pdrachtgevers en nderwerpen pgesplitst in drie vragenlijsten.) Het betreft in de eerste plaats vragen die al jaren in de Omnibusenquête wrden gesteld ver aut- en fietsbezit en de plaats waar aut en fiets drgaans wrden gestald. Daarnaast zijn enkele vragen herhaald die k in 2003 en 2004 zijn gesteld: vragen ver ververmiddelengebruik vr diverse bestemmingen, en vragen naar de mening van Rtterdammers ver diverse nderwerpen p het gebied van verkeer en verver in de stad zals verkeersdrstrming, verkeersveiligheid, stallings- en parkeermgelijkheden vr aut en fiets, een aantal kwaliteitsaspecten van het penbaar verver en verkeershinder. Aan deze reeks vragen is dit jaar tevens een vraag tegevegd naar de mening ver de drstrming vr de aut p de rutes tussen de ring van snelwegen rnd Rtterdam en de binnenstad. Opbuw van deze rapprtage Deze rapprtage is als vlgt pgebuwd. Hfdstuk 2 gaat ver de al jaren gestelde vragen naar het bezit van een rijbewijs, de beschikbaarheid van een aut en het bezit van een fiets en van een penbaarververabnnement. Ok kmt hier de vraag aan de rde naar de plaats waar de aut s nachts meestal wrdt geparkeerd en waar de fiets wrdt gestald. In hfdstuk 3 wrdt het gebruik van ververmiddelen besprken: de frequentie van het gebruik van aut, penbaar verver en fiets, en de vraag welk ververmiddel drgaans wrdt gebruikt in diverse situaties. Hfdstuk 4 gaat ver het rdeel van de Rtterdammers ver diverse nderwerpen p het gebied van verkeer en verver. In hfdstuk 5 wrden aan de hand van de intensiteit van het aut-, penbaar verver- en fietsgebruik grepen intensieve ververmiddelengebruikers gedefinieerd, en wrdt ver het ververmiddelengebruik en ver de rdelen van deze grepen gerapprteerd. In het bijznder wrdt daarna in hfdstuk 6 ng verder gekeken naar de meningen van gebruikers die deze ververmiddelen intensief gebruiken naar werk f pleiding. In hfdstuk 7 tensltte wrden de uitkmsten per deelgemeente gepresenteerd. Omdat de aantallen respndenten per deelgemeente veelal te klein zijn m verantwrde uitspraken te kunnen den, zijn hiervr de enquêteuitkmsten van de afgelpen drie jaar samengenmen. Deze rapprtage kent tevens drie bijlagen. In Bijlage I wrden respns en representativiteit van de Omnibusenquête 2005 besprken aan de hand van de achtergrndkenmerken van de respndenten. In Bijlage II zijn de hier behandelde vragen uit de enquête letterlijk uit de vragenlijst vergenmen, en in Bijlage III wrdt een telichting gegeven p de statistische interpretatie van de in deze rapprtage weergegeven percentages en p de significantie van verschillen. Overige pmerkingen vraf Er zij p gewezen, dat veral waar in deze rapprtage gesprken wrdt ver de Rtterdammers, Rtterdammers van 16 jaar en uder bedeld wrden. Op 1 januari 2005 waren dat er

10 (van de in ttaal ). Eén prcent van de respndenten in deze rapprtage staat dus vr Rtterdammers van 16 jaar en uder, en één respndent vr 312 Rtterdammers van 16 jaar en uder. En tt slt van deze inleiding: de Omnibusenquête is een persnenenquête, zdat de hier gepresenteerde uitkmsten tenzij anders vermeld gelden vr persnen, en niet vr huishudens. 10

11 2 BEZIT VAN VERVOERMIDDELEN 2.1 Bezit van rijbewijs en aut; parkeermgelijkheden Rijbewijs en beschikbaarheid aut Ruim tweederde van alle Rtterdammers van 16 jaar en uder (6) heeft een autrijbewijs. Van hen beschikt ruim driekwart (7) gewnlijk altijd zelf ver een aut, alleen s avnds f in het weekeinde en 1 gewnlijk zelf niet. In ttaal beschikt dus ngeveer de helft van de Rtterdammers ver een rijbewijs en gewnlijk k zelf ver een aut (5), en ng eens alleen s avnds f in het weekeinde. Daarnaast beschikt ng eens 1 daar indirect ver (via iemand anders uit het huishuden), want in ttaal 7 zegt dat zijn f haar huishuden ver een aut beschikt. Omgerekend betekent dat laatste, dat van alle Rtterdamse huishudens 6 ver een aut beschikt. Deze cijfers wijken niet wezenlijk af van die van vrgaande jaren: zelfs de schijnbare stijging van het rijbewijsbezit ten pzichte van vrig jaar is nét niet significant (dus kan k verrzaakt zijn dr het tevalskarakter van de steekpreftrekkingen). Figuur 2.1: Bezit rijbewijs en beschikbaarheid aut; Beschikbaarheid aut Heeft een autrijbewijs 61% Beschikt zelf ver een aut* % % 5 Huishuden beschikt ver aut 6 70% 6 70% Perc. huishudens dat ver een aut beschikt % *): Rtterdammers met een rijbewijs, die tevens gewnlijk zelf ver een aut beschikken. In figuur 2.2 is het rijbewijsbezit en de beschikbaarheid van een aut weergegeven vr een aantal deelgrepen uit de Rtterdamse bevlking. Onder vruwen, jngeren, bejaarden en niet-westerse allchtnen is het percentage rijbewijsbezitters relatief laag, evenals nder bewners van de Linker Maasever. Op de Rechter Maasever buiten de ring (de deelgemeenten Prins Alexander, Hillegersberg-Schiebrek, Overschie en Hek van Hlland) beschikt men in grte getale ver een rijbewijs. Ok is er een zeer sterk (plpend) verband tussen rijbewijsbezit en pleiding en (huishudens-) inkmen. De beschikbaarheid van een aut lpt daarmee parallel; de zelfde bevlkingsgrepen die vaker f minder vaak een rijbewijs hebben, kunnen k vaker f minder vaak ver een aut beschikken. 11

12 Figuur 2.2: Beschikbaarheid aut naar een aantal persnskenmerken; Rijbewijs: Beschikbaarheid aut: Beschikbaarheid aut ja nee altijd s avnds / nit / in het weekend geen rijbewijs Geslacht man 80% 20% 6 31% vruw 60% 40% 4 5 Leeftijd 16 tt 25 jaar tt 45 jaar 80% 20% 6 31% 45 tt 65 jaar % 3 65 jaar en uder % 0% 60% Etniciteit autchtnen westerse allchtnen niet-westerse allchtnen % 6 Stadsdeel Rechter Maasever binnen ring 70% 30% 4 50% Rechter Maasever buiten ring Linker Maasever % 4 Opleidingsniveau Laag 50% 50% 3 6 Midden 71% Hg Huishudensinkmen Minima Minimum tt mdaal 60% 40% 4 5 Mdaal tt 2 x mdaal 81% Bven 2 x mdaal 91% 80% 1 Ttaal 6 31% 5 4 Registratie Bij degenen die gewnlijk zelf ver een aut kunnen beschikken, staat de aut, net als vrig jaar, in 8 van de gevallen p naam van betrkkene zelf f p naam van een huisgent. Bij de verigen staat de aut p naam van de zaak, van een leasemaatschappij f van iets anders. Het grtste deel van dit wagenpark (9) is in Rtterdam geregistreerd. Parkeren De parkeerplek vr de eigen aut 's nachts is in de meeste gevallen vlak bij huis p straat, vr de deur (70%). 1 van de autbezitters parkeert de aut p het eigen erf (tuin, garage, carprt) en laat de aut wat verder weg p straat staan. Hiermee lijkt een eind gekmen aan de langzame tendens van de afgelpen jaren dat Rtterdammers hun aut minder makkelijk vlak bij huis kwijt kunnen; zie figuur

13 Figuur 2.3: Parkeermgelijkheden bij de wning; Gebruikelijke parkeerplaats van de aut s nachts* Eigen garage, tuin, carprt Vlak bij huis p straat % 70% % Verder weg p straat Elders in een garagegebuw 1% 1% 1% 1% 1% Wisselend *): Betreft in geval van meerdere aut s de eerste aut van het huishuden. 2.2 Fietsbezit en stallingsmgelijkheden Driekwart van de Rtterdammers (7) heeft een fiets. Kennelijk is er niets z Nederlands als fietsen: vier van de vijf autchtne Rtterdammers (8) hebben een fiets, terwijl dit bij de nietwesterse allchtnen maar vr de helft geldt (5). Ten pzichte van vrig jaar is een lichte tename van het fietsbezit te zien. Figuur 2.4: Fietsbezit; Fietsbezit Heeft een fiets Fietsbezit kmt meer vr nder autbezitters, en k het mgekeerde is het geval: mensen die altijd ver een aut beschikken, hebben vaker een fiets dan anderen, en mensen die een fiets hebben, beschikken k veel vaker ver een aut dan anderen. Figuur 2.5: Rtterdammers die altijd kunnen beschikken ver een aut en/f een fiets; Beschikbaarheid aut en fiets Aut én fiets Wel aut, geen fiets Geen aut, wel fiets Geen aut én geen fiets 40% % 30% Ttaal aut 50% % 5 Ttaal fiets Ttaal 100% 100% 100% 100% 100% Minder dan de helft van de Rtterdammers (4) heeft de beschikking ver beide en kan dus drgaans kiezen tussen deze twee vrmen van eigen verver. 1 van de Rtterdammers (dat is tch ng één p elke zes) heeft geen fiets en k niet (f niet altijd) een aut ter be- 13

14 schikking. Dit kmt nder vruwen naar verhuding twee keer z vaak vr: bij 2 van de vruwen, en maar bij van de mannen. Opvallend is vrts, dat naast uderen k relatief veel jngeren (16 tt 25 jaar) aut nch fiets hebben: 2. Wellicht hebben zij wél een ander ververmiddel zals een brmmer f scter; daar is in de Omnibusenquête niet naar gevraagd. Mede dr het lage fietsbezit nder niet-westerse allchtnen heeft 3 van hen geen fiets én geen aut, terwijl dit slechts vr van de autchtne Rtterdammers geldt. Weinig verrassend, maar wel sterk, is de samenhang met het inkmen: slechts 1% van de Rtterdammers met een huishudensinkmen van meer dan twee keer mdaal heeft geen fiets en evenmin altijd een aut ter beschikking, tegen maar liefst 3 van de minima. Ok per stadsdeel zijn er flinke verschillen: p de Rechter Maasever binnen de ruit heeft 21% aut nch fiets, p de Linker Maasever 1 en p de Rechter Maasever buiten de ruit. 91% van de fietsbezitters stalt de fiets binnen in huis, schuur, berging, kelder f garage; de rest stalt m buiten p een veilige plaats () f buiten p een nveilige plaats (). Rtterdammers die geen fiets hebben, zuden, als ze een fiets hadden, deze in gelijke mate binnen kunnen stallen, en denken zelfs minder vaak m alleen maar p een nveilige plek kwijt te zullen kunnen. De stallingsmgelijkheden en de inschatting van bijbehrende risic s lijken dus geen reden waarm Rtterdammers znder fiets geen fiets hebben. Deze uitkmsten kmen ngeveer vereen met die van vrig jaar (zie figuur 2.6). Figuur 2.6: Stallingsplaats fiets; Stallingsplaats fiets Fietsbezitters Fietsbezitters Nietfietsbezitters* Nietfietsbezitters* Binnen in huis, schuur, berging, kelder f garage % 90% Buiten p een veilige plaats Buiten, p een plaats waar hij niet veilig staat 0% *): Plaats waar men de fiets zu stallen als men een fiets had. 2.3 Openbaarververabnnement 1 van de Rtterdammers van 16 jaar en uder heeft een abnnement p het penbaar verver. 40% van hen heeft dat abnnement via de werkgever, en 60% heeft het privé aangeschaft (zie figuur 2.7). Onder intensieve gebruikers van het penbaar verver (Rtterdammers die meestal minimaal vier dagen per week van het penbaar verver gebruik maken) is het bezit van penbaarververabnnementen veel hger, namelijk 71%. De verhuding tussen abnnementen via werkgever en privé is bij hen niet veel anders dan bij andere abnnementbezitters: 4 heeft het abnnement via de werkgever aangeschaft, en 5 privé. Vrts is het bezit van penbaarververabnnementen nder autbezitters een stuk lager dan nder niet-autbezitters: in plaats van 2. De schijnbare stijging van het abnnementenbezit ten pzichte van vrig jaar (van 1 naar 1) is nét niet significant (dus kan k verrzaakt zijn dr het tevalskarakter van de steekpreftrekkingen). 14

15 Figuur 2.7: Abnnement penbaar verver; Abnnement penbaar verver? Ja, via werkgever Ja, privé Nee Nietautbezitters* Ttaal Autbezitters* Nietautbezitters* Autbezitters* 9 *): Rtterdammers met een rijbewijs, die tevens gewnlijk zelf ver een aut beschikken Ttaal 81% 15

16 16

17 3 GEBRUIK VAN VERVOERMIDDELEN 3.1 Gebruik van aut, penbaar verver en fiets Autgebruik Vier van de vijf Rtterdammers maken wel eens gebruik van een aut als bestuurder f als passagier. Daarvan det de helft dat met een hge frequentie (minimaal vier dagen per week), ruim eenderde gemiddeld (1, 2 f 3 dagen) en 1 spradisch (minder dan 1 dag). Van alle Rtterdammers kan zdende 3 (568 respndenten) gerekend wrden tt de intensieve autgebruikers: zij gebruiken de aut minimaal vier dagen per week. Zie figuur 3.1. Figuur 3.1: Autgebruik per week (als bestuurder en/f passagier) per stadsdeel; Gebruik per week (gewnlijk) RMO binnen de ring gebr. RMO buiten de ring gebr. LMO Ttaal R dam Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem (Bijna) elke dag 89 20% % f 5 dagen f 3 dagen % % dag Minder dan 1 dag 93 21% Ttaal autgebruikers % % 100% % % Geen antwrd % Ttaal % % % % Leesvrbeeld: Op de Rechter Maasever binnen de ring gebruikt 20% (bijna) elke dag de aut. In dit stadsdeel gebruikt 2 drgaans geen aut ( geen antwrd ). Van de autgebruikers gebruikt daardr in dit stadsdeel 2 (bijna) elke dag de aut. gebr. gebr. Het autgebruik is het grtst p de Rechter Maasever buiten de ring (81% wel eens), al is het verschil met de andere stadsdelen niet z grt. Met name het intensieve autgebruik (4; als percentage van de autgebruikers: 5) kmt in dit stadsdeel flink vaker vr. Ten pzichte van vrig jaar is het autgebruik in ttaal wat tegenmen, maar het intensieve gebruik is wat afgenmen. De tename zit vral in het beperkte gebruik. In figuur 3.2 is het autgebruik per week vlgens de Omnibusenquêtes van 2003 tt en met 2005 weergegeven. 17

18 Figuur 3.2: Autgebruik per week (als bestuurder en/f passagier); Gebruik per week (gewnlijk) Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem gebr. gebr. gebr. (Bijna) elke dag f 5 dagen f 3 dagen dag Minder dan 1 dag Ttaal autgebruikers % % % Geen antwrd % Ttaal % % % Gebruik van penbaar verver Eveneens vier van de vijf Rtterdammers maken elke week wel eens gebruik van het penbaar verver. Van deze gebruikers det een kwart dat met een hge frequentie (minimaal vier dagen per week), bijna eenderde met een gemiddelde (1, 2 f 3 dagen) en 4 spradisch (minder dan 1 dag). Van alle Rtterdammers kan dus één p de vijf (302 respndenten) gerekend wrden tt de intensieve penbaarververgebruikers (gebruik minimaal vier dagen per week). Figuur 3.3: Openbaarververgebruik per week per stadsdeel; Gebruik per week (gewnlijk) RMO binnen de ring gebr. RMO buiten de ring gebr. LMO Ttaal R dam Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem (Bijna) elke dag f 5 dagen f 3 dagen dag Minder dan 1 dag % Ttaal.v.-gebruikers % % % % Geen antwrd % Ttaal % % % % Leesvrbeeld: Op de Rechter Maasever binnen de ring gebruikt 1 (bijna) elke dag het penbaar verver. In dit stadsdeel gebruikt 1 drgaans geen penbaar verver ( geen antwrd ). Van de penbaarververgebruikers gebruikt daardr in dit stadsdeel 1 (bijna) elke dag het penbaar verver. gebr. gebr. Het penbaarververgebruik is het grtst p de Rechter Maasever binnen de ring (8 wel eens), en dat geldt k vr het intensieve gebruik (2; als percentage van de gebruikers: 2). Ok het penbaarververgebruik is wat tegenmen; vral het bescheiden gebruik (figuur 3.4). 18

19 Figuur 3.4: Openbaarververgebruik per week; Gebruik per week (gewnlijk) Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem gebr. gebr. gebr. (Bijna) elke dag f 5 dagen f 3 dagen dag Minder dan 1 dag Ttaal.v.-gebruikers % % % Geen antwrd % Ttaal % % % Fietsgebruik Driekwart van de Rtterdammers maakt wel eens gebruik van de fiets. Van deze fietsgebruikers det 3 dat met een hge frequentie (minimaal vier dagen per week), ruim een kwart gemiddeld (1, 2 f 3 dagen) en ruim eenderde spradisch (minder dan 1 dag). Van alle Rtterdammers kan 2 (448 respndenten) gerekend wrden tt de intensieve fietsers. Figuur 3.5: Fietsgebruik per week per stadsdeel; Gebruik per week (gewnlijk) RMO binnen de ring gebr. RMO buiten de ring gebr. LMO Ttaal R dam Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem (Bijna) elke dag % % % 2 4 f 5 dagen f 3 dagen dag Minder dan 1 dag % Ttaal fietsgebruikers % 100% % % % Geen antwrd 91 20% 92 20% Ttaal % % % % Leesvrbeeld: Op de Rechter Maasever binnen de ring gebruikt 2 (bijna) elke dag de fiets. In dit stadsdeel gebruikt 20% drgaans geen fiets ( geen antwrd ). Van de fietsgebruikers gebruikt daardr in dit stadsdeel 3 (bijna) elke dag de fiets. gebr. gebr. Het fietsgebruik is het grtst p de Rechter Maasever binnen de ring: 80% wel eens, en 3 intensief (als percentage van de gebruikers: 4). Het aantal Rtterdammers dat wel eens gebruik maakt van de fiets is sinds vrig jaar frs tegenmen, evenals het aantal intensieve fietsers (figuur 3.6). Een zelfde ntwikkeling was in paragraaf 2.2 te zien met betrekking tt het fietsbezit, maar de verschillen zijn hier een stuk grter. 19

20 Figuur 3.6: Fietsgebruik per week; Gebruik per week (gewnlijk) Aantal % Idem Aantal % Idem Aantal % Idem gebr. gebr. gebr. (Bijna) elke dag % 2 4 f 5 dagen f 3 dagen dag Minder dan 1 dag Ttaal fietsgebruikers % % % Geen antwrd Ttaal % % % 3.2 Gebruik in diverse situaties De aut wrdt vral veel gebruikt vr bestemmingen buiten Rtterdam, vr bezek aan vrienden en familie en vr bestemmingen in de avnduren en in het weekeinde. Dat zijn activiteiten waar de afstand een factr is (veelal buiten Rtterdam) f waar het aspect veiligheid van belang is ( s avnds!). Bij de verige bestemmingen wrdt veel vaker gebruik gemaakt van penbaar verver, fiets f andere ververmiddelen. Vr reizen naar de binnenstad van Rtterdam maakt de meerderheid gebruik van het penbaar verver. Ok vr uitgaan en vr verplaatsingen naar andere bestemmingen binnen Rtterdam wrdt relatief vaak het penbaar verver gebruikt. Vr sprtbeefening en bezek aan het winkelcentrum wrdt dr de helft de fiets f een ander ververmiddel gebruikt (waarschijnlijk is daar veelal lpend bedeld). Figuur 3.7 geeft het ververmiddelengebruik weer in diverse situaties (delen, tijdstippen en bestemmingen); de verschillen met de meting uit 2004 zijn niet grt. Figuur 3.7: Ververmiddelengebruik (exclusief nit / niet van tepassing ); Aut Ander ververmiddel Van welk ververmiddel Openbaar Ttaal Ttaal (bestuurder/ Fiets maakt u meestal gebruik.. verver % absluut passagier) f lpend als u naar uw werk f studie gaat % als u naar een winkelcentrum gaat % 100% als u vrienden f familie bezekt % als u uitgaat % als u gaat sprten % 855 in het weekend % 100% dr de week verdag % 100% dr de week in de avnd % naar de binnenstad van Rtterdam % 100% naar bestemmingen elders in Rtterdam 51% 31% 1 100% naar bestemmingen buiten Rtterdam 7 2 1% 100%

21 Gebruik per stadsdeel Bij Rtterdammers van de Rechter Maasever binnen de ring is in alle situaties het autgebruik lager, en het penbaarververgebruik en het fietsgebruik hger dan bij andere Rtterdammers; alleen naar de binnenstad wrdt k het penbaar verver minder dan gemiddeld gebruikt, en gaat men vral fietsend en lpend. Figuur 3.8: Ververmiddelengebruik p de Rechter Maasever binnen de ring (exclusief nit / niet van tepassing ); Aut Ander ververmiddel Van welk ververmiddel Openbaar Ttaal Ttaal (bestuurder/ Fiets maakt u meestal gebruik.. verver % absluut passagier) f lpend als u naar uw werk f studie gaat % 338 als u naar een winkelcentrum gaat 20% 2 30% 2 100% 398 als u vrienden f familie bezekt % 399 als u uitgaat % 363 als u gaat sprten % 279 in het weekend % 381 dr de week verdag 30% % 383 dr de week in de avnd % 343 naar de binnenstad van Rtterdam % 395 naar bestemmingen elders in Rtterdam % 353 naar bestemmingen buiten Rtterdam 6 2 1% 100% 390 Op de Rechter Maasever buiten de ring daarentegen wrdt de aut juist méér dan gemiddeld gebruikt, en het penbaar verver minder (behalve bij het uitgaan en naar de binnenstad). Figuur 3.9: Ververmiddelengebruik p de Rechter Maasever buiten de ring (exclusief nit / niet van tepassing ); Aut Ander ververmiddel Van welk ververmiddel Openbaar Ttaal Ttaal (bestuurder/ Fiets maakt u meestal gebruik.. verver % absluut passagier) f lpend als u naar uw werk f studie gaat 50% 20% 2 100% 303 als u naar een winkelcentrum gaat % 427 als u vrienden f familie bezekt % 420 als u uitgaat 51% % 360 als u gaat sprten % 258 in het weekend % 381 dr de week verdag % 397 dr de week in de avnd 70% % 338 naar de binnenstad van Rtterdam % 405 naar bestemmingen elders in Rtterdam % 100% 374 naar bestemmingen buiten Rtterdam 81% 1 1% 0% 100%

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Hinder door geluid van windturbines

Hinder door geluid van windturbines TNO-rapprt 2008-D-R1051/B Dsis-effectrelaties p basis van Nederlandse en Zweedse gegevens Milieu en Leefmgeving Van Murik Brekmanweg 6 Pstbus 49 2600 AA Delft www.tn.nl T +31 15 269 68 02 F +31 15 276

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

What s Next? Een onderzoek naar de mediatoren en moderatoren van het effect van. present- versus future-frame adverteren (het Nextopia-effect).

What s Next? Een onderzoek naar de mediatoren en moderatoren van het effect van. present- versus future-frame adverteren (het Nextopia-effect). What s Next? Een nderzek naar de mediatren en mderatren van het effect van present- versus future-frame adverteren (het Nextpia-effect). Masterscriptie Studente: Britt Snakenbrg Student nr: 10110666 UvA-ID

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie