Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Sinusoïden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Sinusoïden"

Transcriptie

1 Uitwerkingen ij _ Voorkennis: Sinusoïden V_ a A( π, ), B( π, ), C( π, ) en D(π, ) Met de rekenmachine : Y = sinx Y = Met CALC, Intersect of G-Solve, ISCT: c V_ a x,6, x,5 of x,67 Bij een verschuiving van naar rechts vervang je in een functievoorschrift de x door x, dus g(x) = sin(x ) d Je moet de grafiek van f dan π naar rechts schuiven. (of π naar links, of π, of 5π etc). De plot zie je hiernaast. Het ereik van y = cost is [, ], dus het ereik van f(t) = cost is [, ]. De periode van f is π, de amplitude. c Vervang t door t + en trek vervolgens van de functiewaarden af. Je krijgt: g(t) = cos(t + ) ofwel g(t) = cos(t + ) π π d = = = π periode π V_ a Periode = = 8, amplitude = =, ereik = [, ]. π π Periode = =,, amplitude =, ereik = [5, 5 + ] = [ 7, 7]. π π c Periode = = 6, amplitude = = π, ereik = [, - + ] = [, ]. 5 + V_ a Evenwichtsstand is y = =, amplitude = =. Verder snij de grafiek de evenwichtsstand ij x =, x = en x =, dus de periode is (-) = 6. Het eginpunt van een golf ligt ij x = -, dus c = -. π c d = -, a =, = = π, c = - dus f(x) = + sin π(x+) 6 d d, a en veranderen niet, c wel. + Het hoogste punt van een golf ligt ij x = = dus c =. g(x) = + cos π(x+ ) vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

2 V_5 a De plot zie je hiernaast. π De periode van f is = π. π De periode van g is = π. Veelvouden van π zijn: π, π, π, π, Veelvouden van π zijn: π, π, π, c De gemeenschappelijke periode is π. Met CALC Intersect of G-Solve, ISCT: t =, t,6, t,, t,7, t = π, t,, t,87, t 5,67, t = π d Per periode zijn er 9 oplossingen. Van de oplossingen ligt er één aan het egin en één aan het eind van de gemeenschappelijke periode. Het interval [-π, 8π] evat 8π : π = perioden. Op het interval [-π, 8π] heeft de vergelijking dus 8 + = 9 oplossingen. π π e De periode van h is = 6, de periode van k is =. π π De gemeenschappelijke periode is. Op het interval [, ] zijn er 6 snijpunten, zie plot. Op het interval [-5, 5] zijn dat er 55 : = 5,5 keer zoveel (op een halve periode zijn er snijpunten, zie plot). Dus het aantal snijpunten op [-5, 5] is 5,5 6 = 9 V_6 a Met de kettingregel: f (t) = cos t dus f (t) = cos t Met de kettingregel: g (t) = sin(t + ) dus g (t) = 6sin(t + ) c Met de kettingregel: h (t) = πsinπt d Met de kettingregel: k (t) = π -cos(-t) dus k (t) = πcos(-t) e l(t) = (cost) geeft met de kettingregel: l (t) = sint (cost) dus l (t) = 6sintcos t f Met de productregel: p (t) = cost + t sint dus p (t) = cost tsint 5 vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

3 Uitwerkingen ij _ Parametervoorstellingen a t = invullen geeft x = + = en y = = dus P(, ). a t = geeft (, -) t = geeft (, ) t = geeft (5, 5) c Zie de grafiek hiernaast. d Voor de punten op de x-as gel y = dus t t = t(t ) = t = of t = t = of t = - of t = De punten die hierij horen zijn (, ), (, ) en (weer) (, ). y = oplossen : t t = geeft t( t ) = t = of t = t = of t = - of t = Voor t =, t = - en t = snij de kromme de x-as in de punten (, ), (, ) en weer (, ). a Het minimum van x = t is voor t = dus gel x. Het maximum van y = t + t + vind je door t x y = op te lossen. = t + -t + = geeft t =. Het maximum van y is y = ( ) + + = 6 dus gel y 6. t - - -,5 x 8 -,5 8 5 y ,5 6 vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

4 c Het minimum van x = t is x = - ij t =, dan is y =, dus (-, ). d Het maximum van y = t + t + is = y 6 ij t =, dan is = x dus (,6 ). e Als y = x dan is t = t + t + f t t 5 = opolossen met de ac-formule: D = ( ) ( 5) = t = = of t = = t geeft het punt (5,5 ) = t = - geeft het punt (,). Inderdaad gel voor deze punten y = x. a t x y -,5 -,7 -,7,7,78 6,6 8,9 x = t t is minimaal x = - als t = want = t, t = als t =. t c Het minimum van y = te ereken je met t t t = e + t e ofwel = e + t e t = als e ( + t) = dus t = -. t Het minimum van y = te is dus y t = = e e voor t = -. d x = geeft t t = t t = geeft (t )(t + ) = dus t = of t = - t = geeft het punt (,e ). t = - geeft het punt (, e ). t e Voor grote negatieve waarden van t is y = te dus dan nadert het punt de x-as. vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

5 5 a t,5 x - -,5,9, 5,55 y -,5,69,,6 = lnt + t t dus = lnt + = als ln t = - dus t = e Het minimum is dus x = e lne = e dus x e. Het minimum van y = (t )lnt ereken je via een plot van Y = (X )ln(x) en CALC minimum. Dat geeft een minimum van y = als t =. Dus c = y x geeft (t ) lnt = t lnt = tlnt lnt tlnt geeft tlnt lnt = lnt( t ) = geeft ln t = of t = dus t = of t =. t = geeft het punt (, ). t = geeft het punt (ln, ln) (,9;,69). d De krommen K en M vallen samen, maar zijn niet identiek. Een punt op K dat ij een epaalde waarde t = a hoort, is ook een punt van de kromme M, namelijk voor t = a. y. vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

6 Uitwerkingen ij _ Bijzondere punten 6 a y = dus sint = sint = dus sint =, dit geeft t =, t = π, t = π etc. dus t = + k π x = + cost is dan telkens x = + = of x = + - =. Snijpunten met de x-as: (, ) en (, ). c x = dus + cost = cos t = geeft t = π, t = π, t = 5π etc. y = sint is dan telkens. Snijpunt met de y-as: (, ). 7 a t = geeft het punt (6, 5). De helling van OA is y = = x 6 6 = 7 t geeft het punt (,) 8 De helling van OB is y = 6 = = = 7 5 x c t =, geeft het punt (,;,) De helling van K in O is ongeveer y, =,5 x, 5 8 a t x,8 -,65 -,99 -,,5,5 -, -,99 -,65,8 y,5 8,5,5,5,5 8,5 = sint en = t t = geeft = sin dus =, sin c t = geeft = sin dus = 5,9 sin d P(, ) hoort ij t =. t = geeft = sin = en = en = en = kun je nu niet erekenen, geeft geen uitkomst. vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

7 9 a = t en = t e t + t e t ofwel = als t = dus t =. t t = als (t t ) e = dus als t t = ( e ) t( t) = geeft t = of t = Dus voor t = is = c t =, geeft =, én = en., 58 De helling van de raaklijn in (, ) is ongeveer,7. t t = te t e,58 dus,7, a = sint cost sint ofwel = sint + sintcost = cost( cost) + sint sint ofwel = cost cos t + sin t Voor punten met een horizontale raaklijn gel = en = geeft cost cos t + sin t = Oplossen met de rekenmachine: Y = cosx (cosx) + (sinx), CALC Zero og G-Solve Root geeft de oplossingen: t =, t = π, t,9, t,9 etc. = geeft sint( cost) = dus sint = of cost = sin t = geeft t = + k π cos t = geeft t,5, t 5,, etc. Voor punten met een horizontale raaklijn gel = t,9 geeft (-,7;,) t,9 geeft (-,75; -,) Voor punten met een verticale raaklijn gel = t,5 geeft (,5;,) t 5, geeft (,5; -,) t = π geeft (-, ) c Bij (, ) hoort t =. Voor t = is = én = Voor t =, is =,, dus (, ) is een keerpunt. en =, 5 en dus en dus,5 dus, De helling van de raaklijn in de oorsprong is vermoedelijk gelijk aan. vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

8 Uitwerkingen ij _ Lissajousfiguren a Zie de plot hiernaast. cos t is maximaal = en minimaal = dus x + sin t is maximaal + = en minimaal = dus y De figuur wor dan een cirkel. c Zie de plot hiernaast. Vensterinstelling: Xmin =, Xmax = 5 Ymin = en Ymax = 6 π d De periode van x = cost is = π, π de periode van y = 5 + sint is = π. De gemeenschappelijke periode is π, dus dat is ook de periode van de kromme. a Zie de plot hiernaast. π De periode van x = + sint is = π, die van y = cost is π. De gemeenschappelijke periode is π, dus dat is ook de periode van de kromme. Snijpunt met de x-as als y =, dus cost = cost = geeft cos t = dus t,7 of t 5,6 (in één periode). t,7 geeft (,87; ) t 5,6 geeft (,; ) Snijpunt met de y-as als x =, dus + sint = sint = geeft t = π + k π ofwel t = π + k π dus t = π of t = π (in één periode). t = π geeft (;,) t = π geeft (; -,) c Uit de plot lees je af dat de kromme zichzelf snij in (, ). Voor = t π is x = + sin π = + = en y = cos π = - = en voor = t π is x = + sinπ = en y = cos π = Dus het punt (, ) komt ij twee waarden van t voor. vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

9 a Zie de plot hiernaast. De kromme ligt op de lijn y = + x Omdat x = cost kun je ij y = + cost voor c cost een x invullen. Je krijgt dan y = + x. Omdat echter de waarde van cost maximaal is en minimaal, gel x. Je krijgt dus het deel van de lijn dat hoort ij x. Zie de plot hiernaast. De kromme ligt op de paraool die hoort ij f(x) = x. d De waarde van sin t is minimaal en maximaal, dus gel x. Als je het interval x als domein voor f kiest valt de grafiek van f precies samen met de kromme L. a x = dus sint = oplossen sint = geeft t = + k π ofwel t = + k π dus t = of t = π of t = π of t = π etc t = geeft (, ) t = π geeft (, ) (ook ij t = π ) t = π geeft (, ) De snijpunten met de y-as zijn (, ), (, ) en (, ). π π De periode van x = sint is = π, die van y = cost is = π. De gemeenschappelijke periode is π, dit is tevens de periode van de kromme. c y = dus cost = oplossen. cost = geeft t = π of t = π of t = π of t = π of t = 5 π etc dus t = π of t = π of t = 5 π of t = 7 π of t = π of t = π Bij (,6; ) horen t = 5 π en t = π, 6 6 ij (, ) horen t = π en t = π, ij (,6; ) horen t = 6 π en t = 7 6 π. vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

10 5 a π De periode van x = 5cost is π, die van y = sint is = π. De gemeenschappelijke periode is π, dus de periode van de kromme is π. Horizontale raaklijn als = en = 5sint en = cost (met de kettingregel) = als 5sint = sin t = geeft t = + k π dus t = of t = π of t = π etc = als cost = cost = geeft t = π + k π ofwel t = π + k π dus t = π of t = π of t = π etc Horizontale raaklijn als = en dus voor t = π, geeft (,5 ; ) t = π, geeft (,5 ; ) t = π, geeft (,5 ; ) t = π, geeft (,5 ; ) Verticale raaklijn als = en dus voor t =, geeft ( 5, ), evenals t = π t = π, geeft (5, ) c In (, ) gel x = 5cos t = én y = sint = d Dit geeft t = π of t = π. Bij t = π is = 5 en = dus = 5 dus = 5 y x Bij t = π. is = 5 en = De vergelijkingen zijn: y = x en = 5 5 De x en y zijn verwisseld, dus spiegel de gegeven grafiek in de lijn y = x. Zie de grafiek hiernaast. vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

11 6 a De gemeenschappelijke periode van x en y is π, dus die van de kromme is ook π. y = cost is maximaal als cost = Dat is ij t = π, dus t = π, en ij t = π etc. c De keerpunten zijn (, ) en (, ). d Bij (, ) hoort t = π. = sint en = sint Voor t = π +, is =, en =, Voor t = π is, dus is de helling in (, ) gelijk aan. Bij (, ) hoort t =. Voor t =, is =, en =, Voor t= is, dus is de helling in (, ) gelijk aan. 7 a De gemeenschappelijke periode van x en y is 8π, dus kies voor t een interval met een reee van 8π, ijvooreeld [, 8π]. De periode van de kromme is 8π. = cos t en = sint Bij t = π is,768 en = De helling van de raaklijn is = =,768 c Horizontale raaklijn als = en = geeft sint = als sint = dus t = of t = π of t = π etc = geeft cos t = als cos t = dus = = dus t = π of t = 6π etc. Punten met een horizontale raaklijn ij t =, geeft (, ) t = π (of π), geeft (,7; ) t = 5π (of 7π), geeft (-,7; -) d = én = ij t = π en t = 6π, dus de keerpunten zijn (, ) en (-, ). vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

12 Uitwerkingen ij _ Vervormen 8 a Snijpunt met de x-as als y = dus cos6t = cos6t = geeft 6t = π + k π ofwel = + t π k π 6 dus t = π of t = π of t = π of t = π of t = 5 π of t = 5 π etc Bij deze t-waarden horen de punten (,78; ), (-,78; ),(,; ), (-,; ), (,9; ) en (-,9; ). Snijpunt met de y-as als x = dus sint = sin t = geeft t = + k π Bij elk van deze t-waarden hoort het punt (, ). = cost en = sin 6t = als cos t = dus t = π + k π t = π + k π invullen ij = sin 6t geeft = voor deze waarden van t De kromme heeft keerpunten voor t = π en t = π, daar horen de punten (, -) en (-, -) ij. c K K K De periode van x = sint is π, die van y = cost ook. De periode van K is π. De periode van y = cost is π, de periode van K dus π. De periode van y = cost is π, de periode van K dus π. d De krommen met een even parameter heen keerpunten, die met een oneven parameter niet. e De afmetingen zijn 6 ij. 9 a π π x = cost heeft periode = π, y = sint heeft periode = π. De gemeenschappelijke periode is π, dus de periode van de kromme is π. De krommen vallen samen, maar ij dezelfde waarde van t horen verschillende punten op de krommen. vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

13 c d a = a = π De krommen zijn elkaars spiegeleeld in de y-as. De vorm is hetzelfde. De krommen liggen iets horizontaal verschoven ten opzichte van elkaar. a De periode van = π π x sin t is = 6π, die van y = cost is = π. De gemeenschappelijke periode is 6π, dus de periode van de kromme is 6π. y = geeft cost = dus cost = Oplossen: t = + k π ofwel t = + k π dus t = of t = π of t = π of t = π of t = π of t = π of t = π of t = π of t = 5 π of t = 6π. Invullen ij x = sin t geeft voor t = en t = 6π dezelfde waarde en voor de overige t-waarden verschillende uitkomsten, dus er zijn 9 punten op de kromme met y =. Voor = : y = geeft cost = dus cost = Oplossen: t = + k π ofwel t = + k π t = of t = π of t = π of t = π of t = π of t = 5π of t = 6π. Invullen ij x = sin t geeft ij t =, t = π en t = 6π dezelfde x-waarde, ij t = π en t = π dezelfde x-waarde en ij t = π en t = 5π dezelfde x-waarde. Er zijn dus drie raakpunten met de lijn y =. Zie de plot hiernaast. c De linkerfiguur lijkt op die ij =, de rechter op die ij =. Plot de kromme ij = en ij = 5 en tel het aantal raakpunten met de lijn y =. De plots komen overeen met de gegeven figuren. Bij de linkerfiguur hoort = 5 en ij de rechter =. a De periode van x = sin(t + a) is π, die van y = cos t is π. De periode van de kromme is de gemeenschappelijke periode, dus π. Plot de kromme x = sin(t + ) en y = cos t. De kromme snij zichzelf in (,8; ). Bij dit punt ij y =. Hier horen ij t = π en t = π. c = cos(t + a) en = sin t = geeft = + t k π ofwel t = + k π vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

14 Dus t = of t = π of t = π. In een keerpunt gel = én = dus = voor t = geeft cos( + a) = dus a = π + k π. = voor t = π geeft cos(π + a) = geeft ook a = π + k π. Evenzo voor t = π. Dus voor a = π + k π zijn er twee keerpunten. a Zie de plot hiernaast. De kromme snij zichzelf in (, ). Bij dit punt horen de t-waarden,5; 5, en π. Immers: x = geeft ( cost)sint = dus cost = of sint = cos t = geeft t,5 of t 5, etc. sin t = geeft t = + k π Invullen ij y = ( + cost)sint geeft y = ij de genoemde waarden van t. = sint sint + ( cost) cost ofwel = sint t + cost cos t = sint cost + ( + cost) sint ofwel = sintcost sint Een waarde dicht ij t = π is t =,9. Voor t =,9 is, 88 en, 5 dus voor t = π is, 5,58, 88 c Voor grote waarden van a is cost verwaarloosaar ten opzichte van a, dus is x a sint en y a cost. De krommen die hierij horen zijn cirkels. a Voor even waarden van n zijn x en y eide voor elke waarde van t. Voor oneven waarden van n nemen x en y ook negatieve waarden aan. K K K 5 K Naarmate n groter wor komt de kromme steeds dichter ij de oorsprong te liggen. De waarde van cost en sint ligt voor elke waarde van t tussen en. Voor elk getal p tussen en gel dat p n naar nadert naarmate n toeneemt. vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

15 Uitwerkingen ij _5 Baansnelheid a = cost, = geeft t = π + k π. De kromme heeft daar een verticale raaklijn of een keerpunt. == sint, = geeft t = + k π ofwel t = + k π, dus t = of t = π of t = π etc. c In het plaatje is de lengte van de pijl ij v te erekenen met de stelling van Pythagoras, waarij de rechthoekszijden de pijlen met en zijn. d Bij t = π is = en = De snelheid op t = π is = + v = e In een keerpunt gel = 5 a = cost en = sin t + Bij t = π is =,5 én = sint dus v = + =. Bij t = π is = dus de snelheid in horizontale richting is. Bij t = π is = dus de snelheid in verticale richting is. en = 6 a = cost + cost = Zie a. en = sin t + oplossen met de rekenmachine dus de aansnelheid is v =,5 + =,5. sint geeft t,5 en t = π en t 5,. = oplossen met de rekenmachine op soortgelijke wijze geeft t = en t,5 en t = π en t 5, en t = π. De keerpunten zijn : ij t,5 (,6;,5) ij t = π (, -) ij t 5, (-,6;,5) Punt P(,6;,5) vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

16 c Bij t = 5, is, 6 en, 86, 86 De helling in P is,6, 6 d Bij t = π is = v = ( ) + ( ) = 8 en = dus de aansnelheid is 7 a Met de y-as, dus x =, geeft sint =. sint = geeft t = of t = π of t = π t = geeft (;,) t = π geeft (: -,) t = π geeft (;,) π Met de x-as, dus y =, geeft cos(t ) = π π π cos(t ) = geeft t = π of t = π dus t = π of t = π t = π geeft (,; ) t = π geeft (-,; ) = cost c en = sin(t π ) = als t = π of t = π π π = als t = of t = π dus t = π of t = π Horizontale raaklijn als = dus ij t = π, geeft (,; ) en t = π, geeft (-,; -). Verticale raaklijn als = dus ij t = π, geeft (;,) en t = π, geeft (-; -,). Een punt P doorloopt nu de kromme van t = tot en met t = π. Je kunt de kromme in omgekeerde richting laten doorlopen door met π te eginnen. Vervang daarvoor in de parameterkromme t door π t. Je krijgt dan: π x = sin(π-t) en y = cos((π-t)- ) d Bij t = is,8 v (,8) + (,875),5 en,875 dus de aansnelheid is vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

17 8 a In de figuur zie je dat er punten zijn met een horizontale raaklijn en met een verticale raaklijn. = sin t(cos t + ) + (cos t ) sin t ofwel = sintcost + sint = als sint( cost + ) = dus als sint = of cost = t = of t = π of t = π of t, of t,97 Bij t = en t = π hoort (, ) ij t = π hoort (, ) ij t, hoort (,9; -,5) ij t,97 hoort (-,9; -,5) c = cost dus = als cost =, dat geeft t = π of t = π. Bij t = π is = en = dus v = + =. Bij t = π is = en = dus v = + ( ) =. d Snijpunt met de x-as als y = dus (cost )(cost + ) = cost = geeft t = of t = π of t = π cos t = geeft t,9 of t,9 Bij t = is = en = dus v = + =, ij t = π idem. Bij t,9 is =,5 en,6 Bij t,9 is =,5 en,6 dus v (,5) +,6,. dus v (,5) +,6,. vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

18 Uitwerkingen ij _6 Verwerken en toepassen 9 a x kan waarden uit [-, ] aannemen, y uit [-, ]. De periode van x is π, die van y is π, dus de periode van de kromme is π. c = sint en = cost = als sint = dus ij t = of t = π of t = π. = als cost = dus als t = π + k π ofwel t = π + k π Dus ij t = π of t = π of t = π of t = π. Verticale raaklijn als = dus ij t =, geeft (, ) (ook ij t = π) en ij t = π, geeft (-, ). Horizontale raaklijn als = dus ij t = π, geeft (,; ) en t = π, geeft (-,; -) t = π, geeft (-,; ) en t = π, geeft (,; -) d Bij (, ) horen t = π en t = π. Bij t = π is = en = dus De vergelijking is y = x. Bij t = π is = en = dus De vergelijking is y = -x. e = sin(t + π) en = cost = = = = = ij t = π of t = π of t = π of t = π. Voor t = π en t = π is ook =. De keerpunten zijn dus voor t = π het punt (-, -) en voor t = π.het punt (, -). vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

19 a x = dus cos(t + π)= oplossen. cos(t π)= geeft t + π = π of t + π = π dus t = π of t = π. 6 + Snijpunt met de y-as (;,87). y = dus sint = t = + k π ofwel t = + k π Dus t = of t = π of t = π of t = π of t = π. t = (en t = π) geeft (, ) t = π geeft (-,7; ) t = π geeft (-, ) t = π geeft (,7; ) c = sin(t + π) en = cost Bij (-,7; ) hoort t = π. Bij t = π is = en = dus v = ( ) + ( ) = 5 a Een punt op een cirkel met middelpunt (, ) en straal voldoet aan x = cost en y = sint. Met middelpunt (, ) wor dat x = cost en y = + sint. In dat geval start de kromme op t = ij (, ). Er moet echter gelden: x() = -8, dus cos( + a) = 8. Dit geeft a,875. De ewegingsrichting is met de klok mee. De omtrek van de kleine cilinder is π, de periode van c is π, dus de π aansnelheid is = m/s. π c Straal 5 en middelpunt (-, 5) en periode π geeft x = + 5cost en y = 5 + 5sint als het startpunt op (-8, 5) zou zijn en de draairichting tegen de klok in. De draairichting omdraaien etekent dat ij dezelfde x-waarde y eerst moet afnemen in plaats van toenemen, dus: y = 5 5sint. Verder moet x() = -8 dus + 5cos( + a) = 8, dit geeft cosa =,8 en a,6 of a,6. Ook moet y() = 8, dus 5 5sin( + a) = 8 ofwel sin a =,6. Uit dit alles volgt a,6 en dus x = + 5cos(t,6) en y = 5 5sin(t,6). d y = geeft sin(t,6) = dus t,6 = π ofwel t,7 e = sin(t, 6) Bij t,7 is =. De snelheid waarmee C over de x-as schuift is gelijk aan de snelheid van c in punt Q, dus m/s. 6 vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

20 Uitwerkingen ij Testeeld π T_ a De periode van x is = π, die van y is π. De periode van de kromme is π. π x = cos5t heeft periode = π, de 5 5 gemeenschappelijke periode is π, dus die van de kromme ook. c = asinat en = cost = voor t = π + k π De kromme heeft keerpunten als voor deze waarden ook gelijk is aan. t = π geeft = a sin(a π)= als a π = + k π dus als a = of a = of a = etc, ofwel als a even is. d x = dus cosat = oplossen. Per periode heeft x = cosat twee nulpunten. De periode van de kromme is π. In één periode van de kromme heeft x = cosat a perioden, dus a nulpunten. Op twee nulpunten van x na snij de kromme zichzelf in een snijpunt met de y-as. a Het aantal snijpunten met de y-as is dus + = a +. e Bij een even waarde van a doorloopt een punt de kromme tweemaal zodat elk snijpunt met de y-as twee keer gepasseerd wor. a Het aantal snijpunten is dus dan = a. Zie ook de plot hiernaast van de kromme ij a =. f y = voor t = of t = π of t = π etc. Voor t = is x = voor elke waarde van a. Dus elke kromme snij de x-as in het punt (, ). vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

21 T- a = sin t en = 5cost = als sin t = dus t = + k π ofwel t = + k π dus t = of t = π of t = π of t = π etc. = als cost = dus t = π + k π ofwel t = π + k π 6 dus t = π of t = π of t = 5 π etc. 6 6 In een keerpunt gel = ij de punten (8, -5) en (8, 5). én = dus ij t = π of t = π, ehorende De ewering is onjuist, want onvolledig. Er moet ovendien gelden dat, omdat er anders spake is van een keerpunt. c Bij (8, 5) hoort t = π (,7 ). Bij t =,7 is, 979 en, 75, 75 De helling van de kromme is,5., 979 T- a Voor t = π is x = en y =. = cost cost en = sin t + sint Bij t = π is = en = dus = = Los op : sint sint = met de rekenmachine: t = of t,5 of t = π of t 5, of t = π. t,5 en t 5, geven eide het punt (, ). c Snijpunten met de y-as ij t = of t,5 of t = π of t 5, of t = π. Bijehorende punten: (, ), (, ) en (, -). Snijpunten met de x-as als y = dus cost cost = Oplossen met de rekenmachine geeft t = of t,9 of t,9 of t = π. Bijehorende punten: (, ), (,7; ) en (-,7; ). d Horizontale snelheid = cost cost Verticale snelheid = sin t + sint e Bij t = π is = en = dus de aansnelheid is v = + ( ) = 5 vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

22 T_ a Voor a = is x = cost en y = cost dus y = x. Voor a = π is x = cost en y = cos(t π). De grafiek van y = cos(t π) ontstaat uit die van y = valt dan samen met die van cost door een horizontale verschuiving van π naar rechts en c Voor een cirkel gel x = cost en y = sint y = cost. De kromme ligt dus op de lijn y = -x. Voor a = π is y = cos(t π) en dat is gelijk aan y = sinx T_5 a x en y dus de kromme past in een rechthoek van 8 ij. c d = sint en = 6cos(t a) = als t = + k π In een keerpunt is ook = t = geeft = 6cos( a) = als a = π + k π, dus a = π of a = π of a = 5 π. 6 6 Bij t = π is = 6cos(π a) = dus π a = + 6 als (π a) = π + k π 5 π k π ofwel a = π + k π, dit geeft dezelfde waarden als ij 6 t =. Dus keerpunten ij t = en t = π voor a = 6 π of a = π of a = 5 6 π. Voor t = π idem. = sint en = 6cos(t, 7) Bij t = 5 is,85697 en 5, 6696 De aansnelheid is v, ,669 6,8 Keerpunten voor t = en t = π (zie ). = sint en = 6cos(t π) Voor t =, is, en,8., 8 De helling ij t = is =,5., Voor t = π +, is, en,8., 8 De helling ij t = π is =,5., vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

23 T-6 a Met de y-as, dus x =, geeft cost = dus t = π of t = π. Snijpunten met de y-as: (, ) en (, -). Met de x-as, dus y =, geeft sin t sint = Oplossen met de rekenmachine geeft t = of t,5 of t,6 of t = π of t,67 of t 5,76 of t = π. Snijpunten met de x-as: (, ), (,7; ), (-,7; ), (-, ) x = geeft cos t = dus t,7 of t 5,6 x = - geeft cos t = dus t,9 of t,89 sin t y = geeft sin t asint = ofwel a = = sint t,7 invullen geeft a = t 5,6 invullen geeft a = t,9 invullen geeft a = t,89 invullen geeft a = sin t Dus voor a = gaat de kromme door (, ) én (-, ). c x = voor t = π en t = π (zie a). Als de kromme de x-as raakt in de oorsprong is y = én = = sin tcost acost Bij t = π is y = a = en = a = dus a =. Bij t = π is y = - + a = en = a = dus a =. Voor a = raakt de kromme de x-as in de oorsprong. d y = geeft sin t asint = sint(sin t a) = sint = of sin t = a sint = geeft t = of t = π of t = π dus (, ) en (-, ). sin t = a heeft géén oplossingen voor a < of a > sin t = a heeft dezelfde oplossingen als sint = als a = sin t = a heeft als oplossing t = π of t = π als a =. Bij deze eide t-waarden hoort het punt (, ). Voor < a < heeft sin t = a vier andere oplossingen die twee aan twee een snijpunt met de x-as geven. Dus snijpunten voor a of a > snijpunten voor a = snijpunten voor < a < vwob deel Analyse_ Periodieke ewegingen

24 Uitwerkingen ij _ Voorkennis: Herleiden V_ a Er gel f(x) = x x 5 en g(x) = (x x + ) 6 = x x 5 De grafiek van k is een rechte lijn en dus is k een eerstegraads functie. c k(x) = ( x + x ) ( + x + x ) dus k(x) = -x. V_ a De eide grafieken zijn hetzelfde f(x) = (sin x) c Dat weet je omdat gel (sin x) + (cos x) = dus g(x) = (cos x) = (sin x) = f(x) V_ Nee, je ziet twee verschillende grafieken.

25 V_a, f(x) = (sin x + sinxcosx + cos x) + + (sin x sinxcosx + cos x) = = sin x + cos x = (sin x + cos x) = = V_5 Er gel h(x) = sin x(sin x + cos x) = sin x = sin x = k(x) V_6 a De vergelijking cos x + cos x + = is een kwadratische vergelijking met als variaele cos x. De discriminant van de vergelijking is gelijk aan = <, dus er zijn geen oplossingen. p(x) = ( + cosx + cos x)( cosx) = c V_7a,,c cosx + cosx cos x + cos x cos x = cos x Er gel dat de minimumwaarde van p(x) gelijk is aan =, dus is er wel sprake van raken, maar niet van snijden. v(x) = ( + sin x) ( sin x) = sin x en dit is een periodieke functie met periode π. d p(x) = ( sin x)( + sin x) = sin x = cos x. Ook p is een periodieke functie met periode π V_8 a h(x) = + cos x sin x + cos x( + sin x cos x) sin x( + sin x cos x) = = + sin x cos x + cos x + sin x cos x cos x sin x sin x + sin x cos x = = sinxcosx sin x cos x + = = sinxcosx (sin x + cos x) + = = sin x cos x + = sin x cos x. De nulpunten volgen uit de vergelijkingen sin x = en cos x =. Dit geeft x = k π (met k een geheel getal). V_9 Er gel f(x) = sin x sin x = sin x( sin x) = sin x cos x = g(x)

26 Uitwerkingen ij _ Symmetrie eigenschappen a De grafiek van f heeft als symmetrieassen de lijnen x = π + k π (met k een geheel getal). De grafiek van g heeft de lijnen x = k π (k geheel) als symmetrieassen. Juist is sin(-a)= -sin a, want de functiewaarden f(a) en f( a) zijn tegengesteld aan elkaar. c Er gel cos(π a) = cos a, want de functiewaarden g(a) en g(π tegengestelde. d sin(π + a) = sin a, want f(a) en f(π + e a) zijn elkaars tegengestelde. a) zijn elkaars Het lijkt dat cos (π + t) = cost want de grafiek van k is het spiegeleeld van de grafiek van h ij spiegeling in de x-as. a f(t) = sin(7π + t) = sin(7π + t π) = sin(π + t) = sint g(t) = cos( π t) = cos( π t + π) = cos( t) = cost c h(t) = sin( π t) = sin( π t + π) = sin(π t) = sint d k(t) = sin( t π) = sin( t π + π) = sin( t + π) = sint a

27 c d Bij spiegeling in de lijn y = x moeten de coördinaten van een punt verwisseld worden om de coördinaten van het spiegelpunt te krijgen. Dus de x-coördinaat van P is gelijk aan de y-coördinaat van Q en andersom. Als je in het punt S(, ) langs de cirkel zover in de richting van punt P gaat tot je in punt Q ent, dan gel vanwege de symmetrie dat SOQ = t radialen dus hoort ij punt Q een hoek van ( π t) radialen. Je het op twee manieren de coördinaten van punt Q erekend. Dus de y-coördinaat van Q is volgens opdracht gelijk aan cos t en volgens opdracht c is de y- coördinaat van Q gelijk aan sin( π t). a Zie de tekening ij de uitwerking van opdracht a De lijn y = x is de spiegellijn. c De x-coördinaat van P is het tegengestelde van de y-coördinaat van R dus er gel cost = sin( π t). Verder is de y-coördinaat van P het tegengestelde van de x-coördinaat van R, dus sint = cos( π t) 5 a c Alle parametervoorstellingen geven dezelfde kromme. De parametervoorstellingen K en M zijn identiek. x = cos t Er gel namelijk K : y = sin t, x = cos t L : ; y = sin t x = cos t M : y = sint en N: x = cos t y = sin t Het is mogelijk dat de krommen samenvallen, maar er hoeft niet ij elke waarde van t op eide krommen hetzelfde punt te horen. 6 a Je moet oplossen cost =. Dit geeft t = π + k π dus t = π + k π 6 Bijvooreeld a = π en = π. De keuze voor a laat x onveranderd en door de keuze voor verandert de y-coördinaat van een punt op de kromme van teken. Het gevolg is een spiegeling in de x-as, maar de kromme is symmetrisch in de x-as dus de kromme lijft dezelfde.

28 Uitwerkingen ij _ Somformules 7 a De grafieken van de functies f en h zijn gelijk. Dan krijg je drie verschillende grafieken. 8 a f(x) = sin x cos, + cos x sin, g(x) = cos x cos + sin x sin en h(x) = sin x cos7 cos x sin 7 f(x) = cos π cos x sin π sin x = cos x sin x = cos x c g(t) = sin π cos t + cos π sin t = cos t + sin t = cos t 9 sin(u t) = sin(u + t) = sinu cos( t) + cosu sin( t) = sinu cos t cosu sin t cos(u t) = cos(u + t) = cosu cos( t) sinu sin( t) = cosu cos t + sinu sin t a De lijn heeft de vergelijking y = x sint = sin(t + t) = sin t cos t + cos t sin t = sin tcos t c cost = cos(t + t) = cos t cos t sin t sin t = cos t sin t d Uit sin t + cos t = volgt dat sin t = cos t, dus cost = cos t sin t = = ( sin t) sin t = sin t en cost = cos t ( cos t) = cos t. a cos x = cos x dus cos x = cosx + en cos x = cosx + π π π cos x = ( cosx + ) = [ sinx + x] = π a, sin(t + t) = sint cos t + cost sin t = = sin tcos t cos t + ( sin t) sin t = = sin t cos t + sin t sin t = = sin t( sin t) + sin t sin t = = sin t sin t + sin t sin t = = sin t sin t

29 a Nee, dat klopt niet; je ziet twee verschillende grafieken. sin t = sin(t + t) = sint cost + cost sint = sint cost = sin tcos t (cos t sin t) = sin t cos t sin t cos t a Er volgt cos t(sin t ) = dus cos t = of sin t = 5 a t = π + k π (k een geheel getal).. Dit geeft de oplossingen sint = sin t. Door de verduelingsformule te geruiken gaat de vergelijking over in sin t cos t = sin t. Op nul herleiden geeft sin tcos t sin t = of sin t(cos t ) =. Hieruit volgt sin t = of cos t =. Dit geeft de oplossingen t = k π (k een geheel getal). In het interval [, π ] zijn dus t = en t = π oplossingen. Om de coördinaten van het snijpunt te vinden los je op y =, dus sin tcos t =. Hieruit volgt sin t = of cos t =. Dit geeft t = k π (k een geheel getal). Het snijpunt is dus het punt (,).,c Om de keerpunten te vinden los je op = en = Hieruit volgt dat = cost = cost en = sint cost = sintcost = sint (Bedenk dat y = (sin cos t) = (sint)!) Er moet dus gelden dat cost = en sint = Dit geeft t = π+k π of t = π + k π (k een geheel getal) en t = k π of t = k π (k een geheel getal). De gemeenschappelijke oplossingen zijn de getallen t = π + k π met k een geheel 5 getal. In het interval [, π ] vind je t = π,t = π,t = π en t = 7 π. Bij deze waarden horen de punten (,5; ) en (,5; )..

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

sin( α + π) = sin( α) O (sin( x ) cos( x )) = sin ( x ) 2sin( x )cos( x ) + cos ( x ) = sin ( x ) + cos ( x ) 2sin( x )cos( x ) = 1 2sin( x )cos( x )

sin( α + π) = sin( α) O (sin( x ) cos( x )) = sin ( x ) 2sin( x )cos( x ) + cos ( x ) = sin ( x ) + cos ( x ) 2sin( x )cos( x ) = 1 2sin( x )cos( x ) G&R vwo B deel Goniometrie en beweging C. von Schwartzenberg / spiegelen in de y -as y = sin( x f ( x = sin( x f ( x = sin( x heeft dezelfde grafiek als y = sin( x. spiegelen in de y -as y = cos( x g(

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde

Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde Doorlopende leerlijnen voor het vak wiskunde Handleiding voor docenten Voortgezet onderwijs Doorlopende leerlijnen Opstroommodules van vmbo naar

Nadere informatie

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Puzzelvierkanten Werkblad 1 Vierkant linksboven Zoek eerst uit hoeveel één hartje waard is. Daarna kun je ook berekenen hoeveel een rondje waard is. Vierkant

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking.

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking. G&R havo B deel Differentiaalrekening C von Schwartzenberg /0 Toets voorkennis EXTRA: Differentiëren op bladzijde 56 aan het einde van deze uitwerking a f ( ) 5 7 f '( ) 8 5 b g( ) ( 5) 5 g '( ) 6 0 c

Nadere informatie

Handleiding voor de Grafische Rekenmachines

Handleiding voor de Grafische Rekenmachines Handleiding voor de Grafische Rekenmachines Geschreven voor Wiskunde A, B, C en D op HAVO en VWO fx-cg20 fx-9860gii fx-9860g met OS 2.0 1 Het Run-Matrix MENU 1a Eenvoudige berekeningen in het RUN MENU

Nadere informatie

HBS B 1959 (leerling toen 17 jaar, leraar nu 72 jaar)

HBS B 1959 (leerling toen 17 jaar, leraar nu 72 jaar) MET DE KENNIS VAN NU is gekeken naar zeven examens wiskunde (B) van de vorige eeuw, met name de analyse, door de ogen van de leraar anno nu die ooit zelf zo'n examen moest doorstaan. Is er veel veranderd

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO DAG VAN WISKUNDE TE KORTRIJK TWEEDE EN DERDE GRAAD ZATERDAG 14 NOVEMBER WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO Samenstelling syllabus en leiding Luc De Wilde Onderzoekscompetenties_Luc

Nadere informatie

ANTWOORDEN blz. 1. d. 345 + 668 = 1013; 61 007 + 50 215 = 111 222; 102 240 30 628 = 71 612; 1 000 000 1 = 999 999

ANTWOORDEN blz. 1. d. 345 + 668 = 1013; 61 007 + 50 215 = 111 222; 102 240 30 628 = 71 612; 1 000 000 1 = 999 999 ANTWOORDEN blz. 3 a. Zeer onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk a. Dan heb je ergens een schuld uitstaan 86 Dan hadden beide een kopie van de kerfstok; om fraude te voorkomen a. MMXII, MCCCXXVII, DLXXXVI,

Nadere informatie

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen 1. Beschouw twee stukken touw met lengten, respectievelijk L 1 = 7m en L 2 = 6m. Over deze lengten bestaat onzekerheid: L 1 kan fluctueren met maximaal

Nadere informatie

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3 Hoofdstuk 6 HAAKJES VWO 6.0 INTRO 6. TREK AF VAN 8 a b De uitkomsten zijn allemaal. c (n + )(n ) (n + )(n ) = d - - = -0,75 -,75 = b De uitkomsten zijn allemaal. c n + (n + ) (n + ) = + 6 4 4 = 6 4 = d

Nadere informatie

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE EINDREDACTIE Wim Sonneveld AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix EXPERIMENTEN Jan Frankemölle ICT André van der Hoeven Marten van

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over het meten van al-kāshī, Sleutel tot de Rekenkunde (Miftāḥ al- Ḥisāb). 1 Het negende hoofdstuk over de afmetingen van bouwwerken en gebouwen. De

Nadere informatie

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL WIE NIET ZOEKT, NIET VINDT. HEURISTIEKEN OM WISKUNDIGE PROBLEMEN OP TE LOSSEN SYLLABUS DAG VAN DE WISKUNDE 22 NOVEMBER 2014 MICHEL ROELENS (UC LEUVEN-LIMBURG; MARIA-BOODSCHAPLYCEUM; UITWISKELING) ABSTRACT

Nadere informatie

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Peter Ale Martine van

Nadere informatie

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2 Mechanica Lennaert Huiszoon November 14, 2010 Abstract Dit is een samenvatting van de stof voor het eerste schoolexamen Natuurkunde. De onderwerpen die behandeld worden zijn: beweging, krachten, energie

Nadere informatie

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675 Hoe een genie dacht. Van Leibniz zijn een groot aantal wiskundige handschriften bewaard. Leibniz deed wiskunde met de pen in zijn hand, en schreef al zijn gedachten direct op. Daardoor kunnen we zien hoe

Nadere informatie

bachelor Kennisbasis wiskunde 3

bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Kennisbasis docent wiskunde bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Voorwoord De kwaliteit van ons bachelor onderwijs moet goed zijn, dit is niet alleen belangrijk voor onze studenten en het afnemende werkveld

Nadere informatie

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011 Cursus Geogebra Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw Februari 2011 J. Manders Dominicus College Nijmegen jan.manders@dominicuscollege.nl 2 Introductie

Nadere informatie

Niet-euclidische meetkunde

Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die: Meer willen weten over Niet-euclidische meetkunde

Nadere informatie

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018 BIJLAGE BIJ DE SYLLABUS WISKUNDE A VWO 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Versie april 204 pagina van 42 BIJLAGE BIJ

Nadere informatie

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Financiële wiskunde Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Vierkant voor Wiskunde Zomerkamp C 2010 Voorwoord Tot een paar jaar geleden was het werken in de financiële wereld een zeer goedbetaalde

Nadere informatie

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren.

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Combinatorische Optimalisatie, 2013 Week 1 20-02-2013 Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Opgave 1.16 Bewijs dat elke graaf een even aantal punten

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten Hoofdstuk 12 Sommen van kwadraten 12.1 Sommen van twee kwadraten In Hoofdstuk 11 hebben we gezien dat als p een oneven priemdeler van a 2 + b 2 is, en p deelt niet zowel a als b, dan is p gelijk aan 1

Nadere informatie