Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman"

Transcriptie

1 Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES 01 Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie? Op volgende blz vindt u een beschrijving van mogelijke reacties. Kies voor iedere uitspraak «A» of «B» naargelang uw reactie in dergelijke situatie. Soms zal de keuze moeilijk zijn en zou u zelfs niets terugvinden van uw eigen mogelijke reactie. Kies dan toch A of B naargelang die uw reactie het meest benaderen. 1

2 Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman CONFLICTEN Omcirkel van elk paar slechts één uitspraak (A of B) A. Er zijn momenten waarop ik de ander de verantwoordelijkheid laat om problemen op te lossen. B. Ik probeer liever door te gaan op die aspecten waarover we het eens zijn, dan te onderhandelen over verschilpunten. 02 A. Ik zoek naar een compromis. B. Ik probeer zowel mijn eigen belangen als die van de ander recht te doen. 03 A. Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstellingen vast te houden. B. Ik probeer de gevoelens voor de ander te sparen en onze relatie in tact te houden. 04 A. Ik probeer een compromis te zoeken. B. Soms offer ik mijn eigen belangen op ten gunste van de ander. 05 A. Ik probeer de hulp van de ander te krijgen bij het zoeken naar een oplossing. B. Ik doe wat nodig is om spanningen te vermijden. 06 A. Ik vermijd het om mezelf narigheid te bezorgen. B. Ik probeer mijn doelstellingen te laten overwegen. 2

3 Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman 07 A. Ik probeer het probleem wat uit te stellen tot ik tijd heb gehad om er goed over na te denken. B. Ik lever wat in als de ander dat ook doet A. Meestal probeer ik stevig aan mijn doelstellingen vast te houden. B. Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken. 09 A. Volgens mij moet je je niet altijd druk maken over verschillen. B. Ik doe mijn best om mijn zin te krijgen. 10 A. Ik probeer stevig aan mijn doelstellingen vast te houden. B. Ik probeer een compromisoplossing te vinden. 11 A. Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken. B. Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie in tact te houden. 12 A. Soms vermijd ik een positie in te nemen waardoor een controverse kan ontstaan. B. Ik geef de ander gelijk op een bepaald punt als de ander dat ten opzichte van mij ook doet. 13 A. Ik stel tussenoplossingen voor. B. Ik druk mijn punt door. 3

4 Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman 14 A. Ik vertel de ander mijn ideeën en ik vraag die van de ander. B. Ik probeer de ander van de logica en voordelen van mijn standpunt te overtuigen A. Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie in tact te houden. B. Ik doe wat nodig is om spanningen te vermijden. 16 A. Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen. B. Ik probeer de ander te overtuigen van de verdiensten van mijn standpunt. 17 A. Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstellingen vast te houden. B. Ik tracht te doen wat nodig is om spanningen te vermijden. 18 A. Als het de ander gelukkig maakt, mag die van mij aan zijn standpunten vasthouden. B. Ik geef de ander gelijk op een aantal punten als de ander dat ten opzicht van mij ook doet. 19 A. Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken. B. Ik probeer het probleem wat uit te stellen tot ik tijd heb gehad om er goed over na te denken. 4

5 Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman 20 A. Ik probeer direct onze verschillen bespreekbaar te maken. B. Ik zoek naar een eerlijke verdeling voor ons beiden van winst- en verliespunten A. Bij het praten over verschillen tracht ik rekening te houden met de wensen en behoeften van de ander. B. Ik probeer te komen tot een directe bespreking van het probleem. 22 A. Ik zoek naar een standpunt wat tussen dat van de ander en van mij ligt. B. Ik probeer mijn belangen veilig te stellen. 23 A. Ik ben erg vaak bezig om aan alle wensen te voldoen. B. Er zijn momenten waarop ik de ander de verantwoordelijkheid laat om de problemen op te lossen. 24 A. Als de ander verlangens heeft en daar veel waarde aan hecht, probeer ik daaraan tegemoet te komen. B. Ik probeer de ander over te halen een compromis te sluiten. 25 A. Ik probeer de ander van de logica en de voordelen van mijn standpunt te overtuigen. B. Bij het praten over verschillen tracht ik rekening te houden met de wensen en verlangens van de ander. 5

6 Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman 26 A. Ik stel tussenoplossingen voor. B. Ik probeer vrijwel altijd tegemoet te komen aan ons beider verlangen A. Soms neem ik een standpunt, waardoor een controverse kan ontstaan, niet in. B. Als het de ander gelukkig maakt, mag de ander van mij aan de eigen gezichtspunten vasthouden. 28 A. Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstellingen vast te houden. B. Ik vraag de ander om hulp om het probleem op te lossen. 29 A. Ik stel een tussenoplossing voor. B. Volgens mij moet je je niet altijd druk maken over verschillen. 30 A. Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen. B. Ik bespreek de problemen altijd met de ander om samen een oplossing te zoeken. 6

7 Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman Score vragenlijst Omcirkel per vraag het door u gegeven antwoord. 2. Tel vervolgens per kolom het aantal omcirkelde letters op en vul dat in bij Score. 1 A B 2 B A 3 A B 4 A B 5 A B 6 B A 7 B A 8 A B 9 B A 10 A B 11 A B 12 B A 13 B A 14 B A 15 B A 16 B A 17 A B 18 B A 19 A B 20 A B 21 B A 22 B A 23 A B 24 B A 25 A B 26 B A 27 A B 28 A B 29 A B 30 B A Score... Doordrukken... Probleem oplossen... Compromis... Ontlopen... Meegan 7

8 Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman STIJLEN VAN CONFLICTHANTERING 01 ZORG VOOR RESULTAAT ZORG VOOR RELATIE Er zijn vijf conflicthanteringsstijlen te onderscheiden: doordrukken, probleem oplossen, compromis treffen, ontlopen en meegaan. Bij de stijl doordrukken ziet de betrokkene de kwestie als erg belangrijk en de relatie als minder belangrijk. Hij streeft zijn eigen belangen na ten koste van de andere. Deze stijl is georiënteerd op macht, waarbij men welke macht dan ook gebruikt die leidt tot winnen: vermogen tot argumenteren, rang, financiële sancties, enz.. Doordrukken kan betekenen opkomen voor je rechten, een standpunt verdedigen waarvan je gelooft dat het juist is, of eenvoudigweg proberen te winnen. 8

9 Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman Bij de stijl problemen oplossen hecht men belang zowel aan de kwestie als aan de relatie. Het is het tegengestelde van vermijden. Samenwerking staat centraal in een poging om samen met de andere te werken aan een oplossing die de belangen van beide personen volledig bevredigt. Dit betekent een onderwerp uitdiepen om de onderliggende belangen van de twee individuen te identificeren en een oplossing te vinden die aan beider belangen tegemoetkomt. 01 Bij de stijl compromis sluiten hecht men enig belang aan de relatie én aan de kwestie. Het doel is een geschikte, wederzijdse acceptabel compromis te vinden dat beide partijen gedeeltelijk bevredigt. Het houdt het midden tussen doordrukken en meegaan. Het betekent het verschil in twee delen, concessies uitwisselen of een middenpositie innemen. Bij de stijl ontlopen wordt noch belang gehecht aan de kwestie, noch aan de relatie. Betrokkene streeft noch zijn eigen belangen noch die van een ander na. Hij gaat het conflict niet aan. Ontlopen kan de vorm aannemen van diplomatiek ontlopen van een onderwerp, of eenvoudigweg zich onttrekken aan een bedreigende situatie. Bij de stijl meegaan wordt de relatie vele malen belangrijker gevonden dan de kwestie. Het is het tegengestelde van vechten. Iemand die meegaat, verwaarloost zijn eigen belangen om die van de andere te bevredigen; er zit een element van zelfopoffering in. Meegaan kan de vorm aannemen van onzelfzuchtige edelmoedigheid of liefdadigheid, de opdracht van een ander gehoorzamen als men dat liever niet zou doen of toegeven aan een opinie die men niet deelt. 9

10 Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman Bij welke situaties is welke stijl geschikt? 01 Doordrukken in noodgevallen bij onpopulaire maatregelen Probleem oplossen als een gemeenschappelijk doel moet bereikt worden om escalatie van conflicten te vermijden als de verschillende belangen niet genegeerd kunnen worden. Compromis sluiten als het om een tijdelijke oplossing gaat als het conflict matig belangrijk is als een redelijke oplossing goed genoeg is. Ontlopen als het niet belangrijk is; wanneer er toch geen verandering zal optreden (bijv. persoonlijkheid) als de situatie slechts tijdelijk is en binnenkort zal veranderen Meegaan als je krediet wilt opbouwen wanneer je ongelijk hebt. 10

11 Test 2 Communicatiestijl : de coach & actief luisteren Lees aandachtig elk van volgende uitspraken. Beeld je in dat een kennis je aanspreekt. Omcirkel de antwoorden die je het leest pertinent lijken ttz hoe jij spontaan zou antwoorden in dergelijke situatie. 1) Ik heb er echt genoeg van om elke dag als een gek te blijven werken. Ik heb de indruk dat mijn werk niet gewaardeerd wordt. Ik weet niet wat gedaan om ze tevreden te stellen A. Waarop baseer je je om te denken dat men je werk niet waardeert? - B. Maar neen, je maakt je onnodig druk. Ik ben er zeker van dat ze je waarderen. - C. Als ik jou was, dan zou ik gaan informeren om te weten wat ze echt over je denken. - D. Je hebt er genoeg van omdat je denkt dat ze je werk niet waarderen. - E. Ik denk dat je te veel denkt aan de dingen die niet goed gaan en te weinig aan de dingen die lukken. - F. Als je je zo voelt is het waarschijnlijk omdat je iets mispeuterd hebt. 2) Verleden week heb ik een prachtverkoop gedaan en ik was fier om het te vertellen aan Jacques, mijn verkoopsdirecteur. Maar twee dagen nadien werd de verkoop geannuleerd en ik heb hem nog niets durven te zeggen. - A. Wat, je hebt hem nog niets verteld! Maar waar wacht je op? - B. Je moet hem zo snel mogelijk opzoeken en het hem zeggen. - C. Je durft Jacques niet te vertellen dat de verkoop niet doorgaat. - D. Het is niet erg, je zal het hem op een geschikt moment wel vertellen. - E. Het is omdat je bang bent van Jacques dat je het hem nog niet hebt verteld. - F. Ah ja! En over welk bedrag ging het? 11

12 Test 2 Communicatiestijl : de coach & actief luisteren 3) Het is nu al drie jaar dat ik hunker naar een betrekking zoals men die mij nu aanbiedt. Maar ik slaag er maar niet in om hun een antwoord te geven. Ik zeg voortdurend tegen mezelf dat ik dit al altijd heb gewild. Ondanks alles kan ik geen beslissing nemen. - A. Je kan geen beslissing nemen ondanks het feit dat dit aanbod overeenstemt met hetgeen je al altijd hebt gewild. - B. Over welk soort betrekking gaat het? - C. Je zou er toch goed moeten over nadenken, het gebeurt immers niet elke dag dat men de betrekking van zijn dromen krijgt aangeboden. Wie zou er niet in je plaats willen zijn? - D. Volgens mij ben je bang om je te engageren, daarom neem je geen beslissing. - E. Ik begrijp je volkomen, het is verre van gemakkelijk, maar je zal zien, op een dag zal de oplossing zo tot je komen. - F. Je zou je een paar dagen moeten afzonderen om er over na te denken. 02 4) Ik mag het hem nog 25 keer per dag herhalen dat hij die belangrijke dossiers niet zomaar geopend op zijn bureau mag laten slingeren Ik weet niet hoe het hem duidelijk te maken. Zijn slordigheid ergert mij. - A. Het is spijtig dat je je niet meer kan doen gelden. - B. Je zou wat gas moeten terugnemen en proberen je zo beter te voelen. - C. Erger je niet ooit zal hij het wel begrijpen. - D. Waarom is het zo belangrijk dat hij die dossiers aan de kant zet? - E. Je bent kwaad als je die geopende dossiers op zijn bureau ziet slingeren. - F. Ik denk dat je een leadership-probleem hebt. 5) Verleden dinsdag hebben 12 mensen een ontslagbrief gekregen. Volgende week maandag heeft de baas mij op zijn bureau uitgenodigd. Verdorie, het is nu al 25 jaar dat ik mij uitsloof voor deze onderneming en het is zo dat men mij bedankt! - A. Waarom denk je dat hij je uitnodigt om je te ontslaan? - B. Je overdrijft! Je weet zelfs niet waarom hij je uitnodigt. - C. Ik weet wat je meemaakt, ik zou mij ook zo voelen in dergelijke omstandigheden. - D. Ik voel dat je echt bang bent om je job te verliezen. - E. Je vreest ervoor zelf te worden ontslaan. - F. Ik stel je voor initiatief te nemen en trachten te weten te komen waarom hij je uitnodigt. 12

13 Test 2 Communicatiestijl : de coach & actief luisteren 6) Vandaag heb ik een nare indruk gehad. Onze goed klant XYZ was erg koel. Hij was niet in zijn gewone doen. Ik vrees dat hij ons laat vallen. - A. Je zou hem misschien beter opbellen om te weten als alles goed is. - B. Maak je geen zorgen, als hij een goede klant is dan is hij tevreden over jullie diensten. - C. Je zegt dat omdat je je onzeker voelt. - D. Als ik het goed voor heb, doet zijn houding je vrezen dat hij geen zaken meer zou willen doen met jullie. - E. Heb je soms iets gedaan dat hem ergerde? - F. Weet je, in het leven gaan de zaken niet altijd zoals men zou willen. 02 7) Ik weet dat ik de telefoon moet nemen en prospecteren, anders zal ik geen afspraken afdwingen en zal ik bijgevolg niets verkopen. Maar ik kan mezelf niet motiveren. Het is niet evident om zich tienmaal per dag de laan te laten uitsturen. - A. Ik denk dat dit gebrek aan motivatie een gevolg is van je angst om afgewezen te worden. - B. Je hebt het goed begrepen, een goede verkoper moet dagelijks minstens 20 telefoons doen als hij succes wilt hebben. - C. Wat zeggen de mensen die je afwijzen? - D. Probeer twee uren per dag vast te leggen, bijvoorbeeld elke morgen als je aankomt op bureel. Dan zal je ervaren hoe je je beter voelt. Uiteindelijk is het maar een telefoontje - E. Het demotiveert je van veel afgewezen te worden. - F. Ah weet je, ik versta je echt. Ik haat dat prospectiewerk ook. Maar je mag vooral niet opgeven 13

14 Test 2 Communicatiestijl : de coach & actief luisteren Antwoorden Antwoord Case a b c d e f 02 14

15 Test 2 Communicatiestijl : de coach & actief luisteren Mijn luisterstijl Antwoord Cas a b c d e f 1 doorvragen ondersteunen oplossen empathie evalueren interpreteren 02 2 evalueren oplossen empathie ondersteunen interpreteren doorvragen 3 empathie doorvragen evalueren interpreteren ondersteunen oplossen 4 evalueren oplossen ondersteunen doorvragen empathie interpreteren 5 doorvragen evalueren ondersteunen interpreteren empathie oplossen 6 oplossen ondersteunen interpreteren empathie doorvragen evalueren 7 interpreteren evalueren doorvragen oplossen empathie ondervragen Auto-Evaluatie CASE ATTITUDE Interpretatie Doorvragen N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 Mijn responsmijn luisterattitude Empathiebegrip Ondersteunenbetuttelen Evaluatieoordeel Oplossen suggereren 15 Totaal

16 Test 2 Communicatiestijl : de coach & actief luisteren Attitude Raadgeven: «Volgens mij zou je moeten proberen het hem ronduit te zeggen.» Oplossingen geven: «De beste oplossing zou zijn van nog twee maanden te wachten.» De beslissing van de andere beïnvloeden: «Als il jou was, dan zou ik met hen meegaan in de plaats van hier te blijven en niets te doen.» Leiden: «Je zou hem moeten ontslaan.» Orders geven: «Ga onmiddelijk je excuses aanbieden.» Dreigen: «Los dit op, anders muteer ik je.» Communicatiestijlen 1. Zoeken naar onmiddelijke resultaten Gevolgen De andere met een ontevreden gevoel laten omdat hij met oplossingen zit die hij als ondoeltreffend beschouwt. Voelt dat de andere het echte probleem niet vat. Voelt zich beetgenomen, omdat hij zich verplicht voelt de voorgestelde oplossing te aanvaarden zonder dat die aan zijn relatiteit is aangepast. Kan een verlies aan vertrouwen veroorzaken of zelfs vijandigheid opwekken 02 Attitude Onderzoeken: «Wat deed jij daar op die plaats?» Vragen: «Om welk uur heeft hij zijn bureau verlaten?» Ondervragen: «Waarom heb je dat gedaan?» Op de proef stellen: «Wat heb je gedaan om dat te vermijden?» Communicatiestijlen 2. Onderzoeken Gevolgen Kan de andere zijn concentratie doen verliezen. Hem het reële doel van het gesprek en de gevoelens die hij had doen vergeten. Kan vijandigheid ontlokken door dit scherp onderzoek of dit impliciet oordeel. Kan terughoudendheid of afsluiting veroorzaken. 16

17 Test 2 Communicatiestijl : de coach & actief luisteren Attitude Geruststellen: «Alles komt goed, je zal het wel zien.» Troosten: «Maak je niet druk, het zal weldra beter gaan» Ongefundeerd goedkeuren: «Ja, ja. Je hebt gelijk. Hij heeft ongelijk gehad» Sympathiseren: «Ik Versta je... Het is hard om zoiets te beleven. Ik heb ook zoiets meegemaakt» Steunen: «Ik ben het volkomen met je eens!» Communicatiestijlen 3. Steunen Gevolgen Kan bij de andere passiviteit en afhankelijkheid uitlokken Kan een vijandige reactie uitlokken. Kan bij de andere verwachting naar medelijden en mededogen opwekken. Kan de andere stimuleren om een slachtofferrol te spelen. 02 Attitude Uitleggen: «Dit zegt je omdat je kwaad bent.» De oorzaken, de intenties zoeken die achter het gedrag liggen: «Je zegt mij dit om mij in de maling te nemen!» Analyseren: «Je gedrag is misschien een gevolg van een persoonlijk probleem» Diagnostiseren: «Je hebt een probleem met autoriteit» Communicatiestijlen 4. Interpreteren Gevolgen Kan : - een verlies aan belangstelling voor gevolg hebben. - tot een vals akkoord aansturen (om er van af te zijn of om te plezieren) - doen afdwalen van het eigenlijke onderwerp. - Kan een irritatie veroorzaken bij de andere omdat hij zich niet begrepen voelt. 17

18 Test 2 Communicatiestijl : de coach & actief luisteren Attitude Blameren: «Pech!... eigen schuldt!» Moraliseren: «Ik had je toch gezegd dat je hem er niet over moest spreken» Oordelen: «Je hebt verkeerd gehandeld.» Prediken: «Een goede verkoper zou dagelijks minstens tien telefoontjes moeten doen.» Beledigen: «Je bent dom geweest van zo te handelen.» Vernederen: «Jij bent waardeloos» Bespotten: «Een klein kind zou het nog beter kunnen.» Goedkeuren (moraliserend): «Eindelijk handel je zoals het hoort!» Complimenteren (oordelend): «Gewoonlijk kan je toch beter inschatten.» Communicatiestijlen 5. Evalueren Gevolgen Kan een reactie van remming of afsluiting veroorzaken. Kan bij de andere schuldgevoel opwekken. Kan revolte, agressie of zelfs angst doen ontstaan bij de andere. 02 Attitude Herformuleren: «Als ik goed begrijp wat je zegt, denk je dat er geen oplossing is voor deze situtatie» Spiegelen: «Je bent angstig omdat je de indruk hebt dat je in een doodlopende straat bent terechtgekomen.» Focussen: «Leg mij eens uit wat je wil zeggen met het leven is ondraaglijk» Open vragen stellen: «Hoe voel je je nu?» ; «Wat wij je zeggen met ik was in paniek» «Waarom heb je dat neerslachtig gevoel?» De stilte bewaren: «...» Communicatiestijlen 6. Verstaan 18 Gevolgen Motiveert de andere en zet hem aan zich meer te uiten omdat hij zich herkent in het antwoord, hij voelt zich gerespecteerd en begrepen zonder vooringenomenheid. Helpt de andere na te denken over zijn gevoelens, te beslissen of dit wel hetgeen is dat hij beleeft en brengt duidelijkheid over zijn eigen problematiek. Versterkt zijn gevoel van welbehagen en het verdiept zijn communicatie. Kan op zijn gemak wijzigingen aanbrengen omdat hij zich vrij voelt van beoordelingen of interpretaties.

19 Test 3 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s Deze vragenlijst (die uw privacy respecteert) zal u meer inzicht geven in uw manier om info te percipiëren en te verwerken, over uw voorkeur in communicatie en uw denkpatronen in specifieke contexten. De meta-programma s zijn filters die eigen zijn aan een individu en die bepalend zijn voor zijn denken, voelen en doen. Deze filters richten de perceptie van de realiteit van een individu en vormen aldus zijn kaart van de wereld. Deze vragenlijst zal : Uw zelfkennis en die van anderen met wie u communiceert verhogen U meer duidelijkheid bieden over hoe u met anderen relateert. U meer info verschaffen over uw motivatiefactoren en die van anderen voor een nog betere samenwerking. 03 Onze eigen manier van functioneren en persoonlijkheid beter begrijpen geeft ons opportuniteiten om diverse aspecten van ons leven en van onze communicatie te optimaliseren. Het profiel begint op de volgende pagina. Volg de instructies voor elke sectie. Wees eerlijk met de antwoorden in dit profiel. Je eerste, spontane reactie is vaak de beste. In tegenstelling tot andere testen kan je hier alle antwoorden (a, b, c) omcirkelen die van toepassing zijn op jou of juist een of geen enkele. 19

20 Test 3 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s Deel 1: De Wereld Rond Ons (perceptie) 1. Wanneer ik vrije tijd heb, verkies ik om: a) TV kijken, video of naar de cinema gaan. b) Luisteren naar muziek, radio of boeken lezen. c) Iets atletisch doen, fysisch of hand werk. 2. Wat ik het meest opmerk bij mensen: a) Hoe ze ze ze eruitzien of zich kleden. b) Hoe ze klinken als ze spreken (toon, ritme, tempo). c) Hoe ze bewegen Ik leer het gemakkelijkst wanneer ik: a) Iemand een demonstratie zie geven. b) Verbale instructies krijg. c) Doe-het-zelf ervaring. 4. Wanneer ik mijn weg zoek in een nieuwe stad ben ik geneigd: a) Een kaart te gebruiken. b) De weg te vragen. c) Mijn gevoelens te vertrouwen over de te volgen weg. 5. Ik hou van boeken of tijdschriften die: a) Veel foto s bevatten. b) Veel interessante onderwerpen behandelen. c) Verslag geven over sport, activiteiten of ambachten. 6. Wanneer ik veel zaken te doen heb: a) Leg ik een lijst aan, of beeld ik me in het te doen. b) Blijf ik mezelf herinneren dat ik nog zaken te doen heb. c) Voel ik me ongemakkelijk tot bijna alles gedaan is. 20

21 Test 3 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s 7. Wanneer ik iemand aanspreek: a) Probeer ik te zien wat ze zeggen. b) Luister ik goed; zodat ik kan horen wat ze zeggen. c) Probeer ik te voelen wat ze zeggen 8. Wanneer ik problemen oplos: a) Blijf ik naar alternatieven zoeken tot iets in elkaar past. b) Praat ik over nieuwe benaderingen tot iets in elkaar past. c) Probeer ik verschillende mogelijkheden tot ik een evenwichtig gevoel krijg Ik hou van elke plaats waar: a) Dingen te zien en mensen te bekijken zijn. b) Waar muziek, gesprekken of stilte is. c) Waar plaats is om te bewegen. Score Tel al de a s, b s, en c s samen en maak een grafiek van je score. a... (zien) a... (horen) c... (voelen) Zien Horen Voelen 21

22 Test 3 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s Deel 2: Voorkeuren (Primary sorts) Persoonlijke prioriteiten: 1. De tijdschriften of boeken die ik verkies gaan over: a) Mensen (o.a. Panorama, Humo, biografieën). b) Plaatsen (o.a. National Geographic, lokale tijdschriften). c) Activiteiten (o.a. Doe het zelf,...). d) Handels-, technische- of professionele informatie (o.a.trends...). e) Levensstijl of zaken (o.a Cosmopolitan, Vogue..) Wanneer ik uitga om een aangename tijd door te maken, hou ik ervan: a) Op bezoek te gaan,of bij mensen te zijn die ik ken. b) Interessante en aangename plaatsen te bezoeken. c) Te gaan dansen, sportieve activiteiten of manifestaties bij te wonen. d) Naar lezingen, seminaries of andere gebeurtenissen te gaan. e) Te gaan winkelen op vlooienmarkten, in winkelcentra of andere plaatsen waar ik kan rondneuzen. 3. Wanneer ik reis, hou ik ervan: a) Kennis te maken met de mensen die ik ontmoet. b) De natuurlijke ligging van het land te ontdekken en de plaats te verkennen. c) Alles te doen wat typisch is voor een bepaalde plaats. d) De musea te bezoeken en de lokale geschiedenis te onderzoeken en/ of te bestuderen. e) Om naar iets te zoeken dat mijn collectie vervolmaakt. 22

23 Test 3 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s 4. Het belangrijkste aan waar ik woon is: a) Vrienden of familie die dichtbij wonen. b) De plaats. c) De zaken die ik daar kan doen. d) De studiemogelijkheden en nieuwe ervaringen. e) Het gemak in het vinden van zaken die ik zou willen of nodig heb. 5. Op vakantie hou ik ervan: a) Tijd te spenderen met familie. b) In huis of in een speciale plaats te ontspannen. c) Iets feestelijks te doen - koken, decoratie... d) Te lezen en te denken. e) Het huis te decoreren en iedereen kleine geschenken te geven Ik hou ervan mijn maaltijden te nuttigen: a) Met familie, vrienden, of een plaats waar ik mensen kan bekijken. b) Thuis of in mijn favoriet restaurant. c) Na hard werken. d) Tijdens het lezen van de krant, TV kijken, werken en dergelijke. e) Op mijn lievelingsborden, in de eetkamer of in restaurants met een fijne keuken. 7. Wanneer ik de tijd neem om te ontspannen, hou ik van... a) Dingen te doen met vrienden of familie. b) Interessante plaatsen te bezoeken of thuis dingen doen. c) Deel te nemen aan sport- of andere activiteiten. d) Leren over nieuwe mensen, plaatsen of dingen. e) Tijd te besteden in winkels zoekend naar iets nieuws. 8. Mijn voorkeuren op school waren: a) Mijn vrienden en leerkrachten. b) De school zelf. c) Fysieke activiteiten, of lessen over vaardigheden, koken of mechanica. d) De lessen die ik volgde en de dingen die ik leerde. e) Me te kleden volgens de laatste mode. 23

24 Test 3 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s 9. De ideale job voor mij zou inhouden: a) Prachtige en interessante mensen te ontmoeten. b) Op een plaats te werken die tegemoet komt aan mijn smaak en wens. c) Interessante en plezante dingen te doen. d) Gelegenheden om te leren en persoonlijk te groeien. e) Me een inkomen geven om te kopen wat ik wil. Score Tel alle a s, b s, c s, d s en e s en smaak een grafiek van je score: a... mensen b... plaatsen c... activiteiten d... info e... dingen Mensen plaatsen activiteiten Info dingen 24

25 Test 3 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s Meta-programma 1 Omcirkel alles wat van toepassing is: 1. Als ik tijd neem om te ontspannen, hou ik ervan a. Iets te doen wat veilig en vertrouwd is b. Nieuwe en interessante dingen te doen in een onbekende omgeving 2. Als ik iets onaangenaam moet doen, dan a. Stel ik het uit tot de laatste minuut b. Doe ik het dadelijk, om ruimte te scheppen voor aangename dingen Wat activiteiten betreft, ben ik geneigd a. Er niet aan deel te nemen omwille van de gevolgen b. Mee te doen en plezier te maken 4. Wat betreft werk en relaties a. Hou ik het vol tot ik het niet meer kan verdragen b. Blijf ik uitkijken naar het ideale 5. Geld houdt mij bezig omdat a. Ik vrees mijn rekeningen niet te kunnen betalen b. Ik mijn inkomsten en koopkracht wil verhogen 6. Als ik aan het rijden ben, dan a. Houd ik mij aan de snelheidsbeperking om een boete te vermijden b. Denk ik na over wat ik ga doen als ik op mijn bestemming aankom 7. Als ik iets wil kopen, dan denk ik aan a. Hoe ik kan verhinderen dat ze mij iets verkopen wat ik niet wil b. De voldoening het mij zal geven 25

26 Test 3 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s 8. Als de situatie zich voordoet, dan a. Vermijd ik contact met vreemden tenzij zij mij eerst benaderen b. Ontmoet ik graag nieuwe mensen 9. Mensen omschrijven mij soms als a. Advocaat van de duivel b. Iemand die altijd mogelijkheden ziet Score Tel alle a s en b s op en maak een grafiek a... weg van b... op naar Weg van Op naar 26

27 Test 3 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s Meta-programma 2 Omcirkel alles wat van toepassing is: 1. Ik voel me beter als ik a. Alleen ben b. Samen ben met anderen 2. Als ik moet beslissen waar te gaan, wat te doen of wat te kopen, dan a. Neem ik mijn eigen beslissingen b. Verlaat ik mij graag op anderen Op het werk, heb ik de neiging om te a. Beslissen en te doen wat moet gedaan worden b. Me op anderen te verlaten om instructies te krijgen 4. Als ik mij aankleed dan a. Beslis ik waarin ik er het beste uitzie b. Vraag ik mij af wat anderen over mijn kleding denken 5. Als ik met vrienden ga eten dan neig ik ertoe a. Hen aan te moedigen om in één van mijn favoriete restaurants te gaan eten b. Te gaan waar zij ook maar willen 6. Als mensen het over mijn gedrag hebben dan a. Luister ik en denk er het mijne van b. Geloof ik hen en gedraag ik mij overeenkomstig 7. Als ik mijn tijd moet plannen dan a. Doe ik wat ik wil doen b. Doe ik wat mijn vrienden, familie of medewerkers willen doen 27

28 Test 3 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s 8. Wanneer ik aan werk denk, kan ik met trots zeggen a. Dat ik het op mijn manier heb gedaan b. Dat ik het op de beste manier heb gedaan voor alle betrokkenen 9. In groepsactiviteiten dan ben ik geneigd te handelen zodat a. Ik zeker krijg wat ik nodig heb b. Ik meedoe met de anderen Score Tel alle a s en b s samen en maak een grafiek a... (zelf/intern) b... (andere/extern) Zelf/intern Andere/extern 28

29 Test 3 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s Meta-programma 3 1. Ik zou eerder werken op een plaats waar het elke dag a. Nieuw en uitdagend is b. Standvastig is en dat ik weet wat te verwachten 2. Wanneer het op beslissingen maken aankomt, zou ik a. Al de alternatieven evalueren b. Een beslissing nemen en ermee doorgaan Als ik de keuze heb, zou ik a. Een nieuwe aanpak creëren b. Het doen op de manier dat ik weet dat het werkt 4. Ik hou ervan om a. Spontaan te zijn b. Mijn activiteiten te plannen 5. Ik geniet a. Van een veranderlijke omgeving b. Van het onveranderlijke, de status quo 6. Ik hou ervan om a. Stappen te ondernemen b. Een consequent routine of procedure te volgen 7. Ik voel me aangetrokken tot wat a. Mogelijk is b. Doenbaar is 8. Ik ben geneigd om a. Verschillende dingen tegelijkertijd te doen b. Stap per stap een ding af te werken 29

30 Test 3 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s 9. Ik ben geneigd om a. Flexibel te zijn b. Methodisch te zijn Score Tel alle a s en b s samen en maak een grafiek van uw scores a... (opties) b... (procedures) Opties Procedures 30

31 Test 3 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s Meta-programma 4 1. Ik voel mij meer op m n gemak a. Als ik iets doe b. Wanneer ik mij ontspan 2. Wanneer een nieuw project start, verkies ik a. Erbij betrokken te zijn b. Te wachten en zien hoe het uitvalt Als ik zou moeten kiezen, zou ik het liefst a. Deelnemen b. Toezien hoe anderen het doen 4. Bij vrije tijd, zou ik het liefst a. Iets productiefs of leuks doen met mijn tijd b. Televisie kijken, of naar muziek of radio luisteren 5. Ik leer het best door a. Zelfstudie b. Anderen te observeren 6. Ik vind interactie met anderen a. Stimulerend b. Belastend 7. Op een feestje hou ik ervan a. Nieuwe mensen te ontmoeten b. Te wachten tot anderen mij benaderen 8. Ik hou ervan a. Op dingen af te gaan b. De zaken zomaar hun beloop te laten gaan 31

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

1 WAT IS ONDERHANDELEN?

1 WAT IS ONDERHANDELEN? Het onderwerp Onderhandelen is een alom aanwezige activiteit waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, met de directe chef over

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Werkwijzer Gespreksvoering

Werkwijzer Gespreksvoering Werkwijzer Gespreksvoering Sturen op zelfsturing door motiveren en confronteren Januari 2015 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Het gesprek 6 1.1 Voorbereiding: doel en stijl bepalen 6 1.2

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN

CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN Auteur: Hannelore Lambrighs Deze cursus wordt uitgegeven door Centrum voor Afstandsonderwijs Mechelsesteenweg 102 2018 Antwerpen Copyright Hannelore Lambrighs CVA,

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik,

Nadere informatie

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Assertief gedrag TFC TrainingsMedia Video Arts Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Straight Talking In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia,

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tough Interviews In Nederland en België

Nadere informatie

Persoonlijke verkoop. Alphonse Degryse, ADC commv

Persoonlijke verkoop. Alphonse Degryse, ADC commv PERSOONLIJKE VERKOOP VOLGENS V.E.R. COOPER Alphonse Degryse, ADC commv 1306 PERSOONLIJKE VERKOOP volgens V.E.R. Cooper ADC commv VEWA 2013 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Reisleiding geven Docentenhandleiding 1. Docentenhandleiding. Wout Raadgers & Eppo Steenhuisen

Reisleiding geven Docentenhandleiding 1. Docentenhandleiding. Wout Raadgers & Eppo Steenhuisen Reisleiding geven Docentenhandleiding 1 Docentenhandleiding Wout Raadgers & Eppo Steenhuisen Reisleiding geven Docentenhandleiding 2 Inleiding Reisleiding geven is een handboek voor reisleiders. Het is

Nadere informatie