M E D E D E L I N G. Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M E D E D E L I N G. Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling."

Transcriptie

1 M E D E D E L I N G Adviescommissie 19 mei 2014 agendapunt 3 d Dagelijks bestuur 5 juni 2014 Algemeen bestuur 26 juni 2014 Bijlage Recreatiemonitor 2013 Onderwerp Besluit Mededeling SPW RAPPORTAGE RECREATIEMONITOR Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling. De belangrijkste conclusies uit het telonderzoek en het enquêteonderzoek zijn Ongeveer 2% meer bezoeken dan in 2013 aan Spaarnwoude; Door goede zomer meer bezoeken aan zwemgebieden en minder aan wandelgebieden ; Sterke terugval bezoek Veerplas door sluiting horeca; Spaarnwoude heeft goede mix tussen goed weer en slecht weer voorzieningen; Landelijk gebied (Oostrand Haarlem, Dijkland) goed bezocht; Algemene waardering SPW lager dan in 2009; Waarderingen voorzieningen over het algemeen goed, 37% van de bezoekers aan festivals komt daardoor vaker in het gebied; Respondenten tevreden over de kwaliteit van het beheer; Groter gevoel van onveiligheid dan in 2009 (19% t.o.v. 10%); Niet bezoek vooral door onbekendheid met aanbod/ voorzieningen; Bereikbaarheid is geen issue. De belangrijkste beleidsadviezen op basis van deze uitkomsten zijn Meer toezicht is het belangrijkste middel om het gevoel van veiligheid te verbeteren. De zichtbaarheid van de toezichthouders is erg belangrijk; o Het schap zal deze informatie meenemen bij de evaluatie van mogelijke nieuwe bezuinigingen bij het Uitvoeringsprogramma Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude. Bij de inzet van communicatie middelen is het onder de aandacht brengen van het recreatieve aanbod van Spaarnwoude belangrijker dan naamsbekendheid of informatie over bereikbaarheid; o Het schap neemt deze informatie mee bij haar communicatie uitingen. Het aantal bezoeken aan de Veerplas zal weer toenemen als er een compleet recreatief aanbod wordt gerealiseerd; o Het realiseren van een nieuwe horeca/leisure voorziening is een speerpunt uit het Uitvoeringsprogramma Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude. Bij het ontwikkelen of faciliteren van eventuele nieuwe voorzieningen zijn er verschillende mogelijkheden. De huidige bezoeker heeft een sterke voorkeur voor WIFI of een attractie zoals een historisch themapark of een kinderspeelpark. o Het schap onderzoekt binnen het uitvoeringsprogramma de mogelijkheden voor nieuwe exploitaties op verschillende locaties. Deze informatie wordt hiervoor gebruikt. Een proef met gratis WIFI loopt dit jaar in Recreatieschap Geestmerambacht. Pagina 1 van 2

2 Deze rapportage heeft een nauwe focus op Spaarnwoude en de resultaten van de enquête. In samenwerking met DRO Amsterdam wordt gewerkt aan een rapportage met een bredere scope. Hierbij worden de resultaten van de recreatiemonitoren, het grote groen onderzoek, andere gemeentelijke monitoren en landelijke publicaties op het gebied van recreatie geanalyseerd. Trends en ontwikkelingen die op een hoger niveau spelen dan alleen Spaarnwoude worden zo zichtbaar en zullen apart aan het bestuur worden gepresenteerd. Opmerkingen AC 19 mei 2014 Opmerkingen DB 5 juni 2014 De adviescommissie adviseert kennis te nemen van de mededeling met inachtneming van de opmerking dat aan het stuk nog wordt toegevoegd op welke manier de beleidsadviezen worden opgepakt. Het dagelijks bestuur besluit de mededeling te agenderen voor het AB met inachtneming van de opmerking van de AC. Pagina 2 van 2

3 RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN EN ENQUÊTES SPAARNWOUDE 2013

4 SAMENVATTING De belangrijkste conclusies uit het telonderzoek en het enquêteonderzoek zijn: Ongeveer 2% meer bezoeken dan in 2013 aan Spaarnwoude. Door goede zomer meer bezoeken aan zwemgebieden en minder aan wandelgebieden. Sterke terugval bezoek Veerplas door sluiting Horeca. Spaarnwoude heeft goede mix tussen goed weer en slecht weer voorzieningen. Landelijk gebied (Oostrand Haarlem, Dijkland) goed bezocht t.o.v. de gebieden waar het aantal bezoeken wordt gemeten. Algemene waardering SPW lager dan in Waarderingen voorzieningen over het algemeen goed. 37% van de bezoekers aan festivals komt daardoor vaker in het gebied. Respondenten tevreden over beheer, geen veranderingen opgemerkt in laatste 2 jaar. Groter gevoel van onveiligheid dan in 2009 (19% t.o.v. 10% voelt zich wel eens onveilig) Niet bezoek vooral door onbekendheid met aanbod/ voorzieningen. Bereikbaarheid is geen issue. De belangrijkste beleidsadviezen op basis van deze uitkomsten zijn Meer toezicht is het belangrijkste middel om het gevoel van veiligheid te verbeteren. De zichtbaarheid van de toezichthouders is erg belangrijk. Bij de inzet van communicatie middelen is het onder de aandacht brengen van het recreatieve aanbod van Spaarnwoude belangrijker dan naamsbekendheid of informatie over bereikbaarheid. Het aantal bezoeken aan de Veerplas zal weer toenemen als er een compleet recreatief aanbod wordt gerealiseerd, met minimaal (tijdelijke) horeca en toiletvoorziening, en eventueel met een activiteit. Bij het ontwikkelen of faciliteren van eventuele nieuwe voorzieningen zijn er verschillende mogelijkheden. De huidige bezoeker heeft een sterke voorkeur voor WIFI of een attractie zoals een historisch themapark of een kinderspeelpark. Deze rapportage heeft een nauwe focus op Spaarnwoude en de resultaten van de enquête. In samenwerking met DRO Amsterdam wordt gewerkt aan een rapportage met een bredere scope. Hierbij worden de resultaten van de recreatiemonitoren, het grote groen onderzoek, andere gemeentelijke monitoren en landelijke publicaties op het gebied van recreatie geanalyseerd. Trends en ontwikkelingen die op een hoger niveau spelen dan alleen Spaarnwoude worden zo zichtbaar en zullen apart aan het bestuur worden gepresenteerd. 3

5 INHOUD Samenvatting Resultaten tellingen Waar wordt geteld Aantal bezoeken Analyse lange termijn Resultaten Enquêtes Het hoe en waarom van enquêtes Bezoek van deelgebieden Waardering Gewenste voorzieningen en verbeteringen in het schap Feedback over beheer feedback over veiligheid NIET BEZOEK Methodologie Onderzoeksvraag Subvragen Onderzoeksgebieden Automatische tellingen Visuele tellingen

6 1. RESULTATEN TELLINGEN 1.1 WAAR WORDT GETELD Op de onderstaande kaarten staat met een zwarte omlijning aangegeven in welke deelgebieden van Spaarnwoude het aantal bezoeken wordt geteld. De paarse stippen geven de locaties van de mechanische telpunten weer. 5

7 1.2 AANTAL BEZOEKEN 2013 Het totaal aantal bezoeken aan Spaarnwoude was in 2013: , ongeveer 2% meer dan in Vooral het bezoek aan de Houtrak en de Westbroekplas nam toe, waarschijnlijk door het mooie zomerweer van Het bezoek aan de Veerplas liep daarentegen sterk terug (32% t.o.v. 2012) Oosterbroek / Buitenhuizen Houtrak Veerplas Groene Weelde Westbroekplas Totaal kende een matig voorjaar en een warme en zonnige zomer. Andere recreatiegebied in Noord Holland waar zwemvoorzieningen zijn hebben meer bezoeken ontvangen dan in Gebieden die helemaal geen mooi weer voorzieningen bieden (dus vooral wandelen en fietsen) zien soms een beperkte terugval in het aantal bezoeken bij erg mooi weer. De Veerplas is een zwemlocatie met strand waar met mooi weer veel bezoekers komen. In 2013 is er blauwalg geconstateerd, maar dat is in de Veerplas een jaarlijks terugkerend probleem wat niet de daling van het aantal bezoeken verklaart. Wel is het restaurant in de Veerplas (SaPlaza) eind 2012 gesloten en was er geen horeca voorziening in het gebied. Dit is de meest voor de hand liggende verklaring voor het sterk gedaalde aantal bezoeken. Het aantal bezoeken per deelgebied per maand is weergegeven in onderstaande grafiek. De piek in het aantal bezoeken in juni en juli is duidelijk zichtbaar in de grafiek, maar bij de Veerplas is die veel minder uitgesproken dan in de andere gebieden (behalve de Groene Weelde, wat geen mooi weer voorzieningen heeft). 6

8 1.3 ANALYSE LANGE TERMIJN Voor de meeste gebieden schommelt het aantal bezoeken rond redelijk stabiel punt. Alleen de Houtrak kende een dalende trend, die echter in 2013 is omgebogen. Vooralsnog lijk het mooie weer in de zomer hiervoor de beste verklaring. Ook de daling in het aantal bezoeken aan de Groene Weelde is te wijten aan het mooie weer. Het gebied heeft geen mooi weer voorzieningen dus bij erg mooi weer gaan de recreanten op zoek naar alternatieven waar men wel kan zwemmen, zonnen, etc. Het toegenomen aantal bezoeken aan de Westbroekplas, bij uitstek een zwemlocatie, houdt zeer waarschijnlijk verband me het weer. Dat matcht met het verloop van het aantal bezoeken op de lange termijn. In 2010 was er ook een mooie zomer. In 2011 en 2012 waren slechte jaren wat betreft weer. In de Groene Weelde lijkt die trend tegenovergesteld Spaarnwoude Oosterbroek - Buitenhuizen Houtrak Veerplas Groene Weelde Westbroekplas (sinds 2010) Over het hele aanbod van Spaarnwoude, in de deelgebieden waar het aantal bezoeken wordt geteld, is het aantal bezoeken zeer stabiel. Dus zowel bij mooi weer als bij slecht weer biedt het recreatieschap goede recreatiemogelijkheden. 7

9 2. RESULTATEN ENQUÊTES 2.1 HET HOE EN WAAROM VAN ENQUÊTES In 2013 heeft het bestuur ervoor gekozen om een beperkt onderzoek uit te voeren onder de bezoekers en niet bezoekers - van Spaarnwoude. In het algemeen wordt het onderzoek gebruik voor het evalueren van het gevoerde beleid, als informatie bij het formuleren van nieuw beleid en als input bij het nemen van beheersmatige beslissing in het dagelijks beheer van het gebied. Daarnaast is monitoring van het gebruik, en de tevredenheid met, het gebied belangrijk voor de maatschappelijke verantwoording. In 2013 is specifiek aandacht besteed aan: Gevolgen van bezuinigingen in het beheer Populariteit mogelijke nieuwe voorzieningen Waardering van de huidige voorzieningen In tegenstelling tot in 2007 en in 2009 zijn er alleen internet enquêtes uitgevoerd. Via het internet is meer respons te behalen tegen lagere kosten dan via face to face enquêtes. De steekproef is representatief voor het demografische profiel van de inwoners van de gemeenten die participeren in het recreatieschap. De inwoners van de participerende gemeenten zijn benaderd voor het onderzoek, zoveel mogelijk evenredig naar inwonertal, aangevuld met een aantal respondenten verdeeld over de rest van de provincie. Om verwarring onder respondenten te voorkomen is er voor gekozen om in deze editie van de recreatiemonitor te concentreren op Spaarnwoude oud. In 2014 wordt er ook voor de gebieden in de Haarlemmermeer budget vrij gemaakt voor de recreatiemonitor. Als er in 2014 of 2015 weer onderzoek wordt opgestart ligt het voor de hand om te concentreren op de gebieden in de Haarlemmermeer. 2.2 BEZOEK VAN DEELGEBIEDEN De respondenten hebben zelf aangegeven welk deelgebied van Spaarnwoude zij wel eens bezoeken (kan er meer dan 1 zijn). De resultaten staan in de grafiek hieronder. De verdeling tussen de verschillende gebieden komt in grote lijnen overeen met de gegevens van de bezoekerstellingen. Interessant is dat het landelijk gebied, waar niet wordt geteld, ook veel wordt bezocht. 8

10 2.3 WAARDERING Het algemene rapportcijfer voor Spaarnwoude uit deze enquête is een 7,2. In eerdere jaren was dat hoger: een 7,7 in 2009 en een 7,4 in De waardering van de verschillende voorzieningen in het recreatieschap staan in de grafiek hieronder. De rode balken geven de gemiddelde waardering van deze voorzieningen weer. Voorzieningen waar minder dan 10 respondenten wel eens gebruik van hebben gemaakt zijn niet weergegeven. Wat opvalt, is dat de waardering van een voorziening geen relatie lijkt te hebben met het gebruik van die voorzieningen, waarschijnlijk omdat de voorzieningen zeer verschillend van aard zijn. Villa Westend krijgt de beste waardering terwijl het naaktstrand en de beide locaties van droomparken het minst worden gewaardeerd. Bij de verschillende onderdelen van Zorgvrij worden de exposities het minst gewaardeerd, maar Zorgvrij wordt over alle onderdelen bezien juist zeer goed gewaardeerd en gebruikt. Tenslotte blijkt dat de verschillende horeca voorzieningen allen goed worden gewaardeerd en gebruikt. Dezelfde vraag is beantwoord voor de festivals. Het gebruik onder de respondenten is een stuk lager, wat gezien de totale omvang en specifieke doelgroep van de festivals niet verassend is. Ook de waardering is over het algemeen lager dan voor de andere voorzieningen, maar Dance Valley wordt juist zeer goed gewaardeerd. 9

11 14% 12% 10% % gebruik waardering % 5 6% 4 4% 2% % Dance Valley Dutch Valley KiKa Run Latin Village WooferlandAwakenings Edit festival Filipijnse BBQ 0 Tenslotte is gevraagd of festivalbezoek ook heeft geleid tot het frequenter bezoeken van het recreatiegebied (het gaat om respondenten die zichzelf al als bezoeker hadden geïdentificeerd), wat voor 37% wel het geval is. 2.4 GEWENSTE VOORZIENINGEN EN VERBETERINGEN IN HET SCHAP De respondenten is gevraagd een aantal mogelijke nieuwe voorzieningen te rangschikken, en daarbij die voorzieningen waarvan ze gebruik zouden willen maken bovenaan te zetten, enzovoort. Alle reacties gemiddeld geeft dat de volgende rangorde: 1 Gratis Wifi 2 Educatief en historisch park 3 Openbare theatervoorstelling 4 Kinderspeelpark 5 Adventure park 6 Minigolfbaan 7 Klassiek muziekevenement 8 Openbare moestuintjes 2.5 FEEDBACK OVER BEHEER In de afgelopen jaren heeft het recreatieschap enkele bezuinigingen doorgevoerd, die o.a. ook van invloed zijn op het beheer niveau van verschillende deelgebieden. Daarom is de respondenten gevraag of zij tevreden zijn over het beheer van de gebieden en of zij in de afgelopen 2 jaar veranderingen hebben gezien. Hieruit blijkt dat de respondenten in meerderheid tevreden zijn over het beheer en in de afgelopen tijd geen veranderingen hebben opgemerkt. Overigens is bij de vraagstelling duidelijk gemaakt dat hier met beheer het fysieke onderhoud van de terreinen wordt bedoeld, dus grasmaaien, snoeien, onderhoud van paden en bruggen etc. 10

12 2.6 FEEDBACK OVER VEILIGHEID 19% van de respondenten voelt zich wel eens onveilig in Spaarnwoude. In 2007 en 2009 was dat percentage respectievelijk 7% en 10%. Sinds 2009 is de inzet van toezichthouders door het schap verminderd. De zichtbaarheid van de toezichthouders is zeer belangrijk bij het gevoel van veiligheid van de recreant; in eerdere edities van de recreatiemonitor is meer toezicht altijd de meest genoemde optie om het gevoel van veiligheid te verbeteren. 2.7 NIET BEZOEK Ook aan respondenten die geen bezoek hebben gebracht aan Spaarnwoude zijn een aantal vragen gesteld. Deze gaan vooral over de redenen waarom er geen bezoek is gebracht. Die vraag is ook direct gesteld. De meeste respondenten hebben simpelweg nooit overwogen om de gebieden te bezoeken, of weten niet van het bestaan af. Waarschijnlijk heeft dat laatste vooral te maken met specifieke voorzieningen (zie hieronder). Uit eerder onderzoek is bekend dat de naamsbekendheid van Spaarnwoude zeer goed is. De bereikbaarheid en de afstand vormen een veel kleinere drempel. Onveiligheid is duidelijk geen issue onder niet-bezoekers. reden niet bezoek % nooit overwogen 49% wist niet van bestaan af 15% anders 13% te ver weg 10% niks te doen voor mij 7% slecht bereikbaar 5% te druk 1% te onveilig 1% Aanvullend is gevraagd naar de bekendheid met de ligging en het aanbod van de gebieden: Vraag Ja (%) Weet u hoe Spaarnwoude te bereiken is? 56% Heeft u een goed beeld van wat er in Spaarnwoude te doen is? 30% 11

13 Waaruit blijkt dat vooral bij de bekendheid van het recreatieve aanbod winst is te behalen. Voor de specifieke voorzieningen in het gebied geld dan ook dat de bekendheid laag is (zie hieronder). Voor de bekendste voorziening weet iets meer dan 1 op de 10 van de respondenten van het bestaan af. Alleen de golfbaan is beter bekend. Voorziening (alleen bekendheid 5% of hoger) bekend (%) Golfbaan 17% Indoor skibaan SnowPlanet 12% Manege(s) 12% Jachthaven(s) 12% Klimwand 11% Fletcher Hotel restaurant Spaarnwoude 10% Pannenkoekenboerderij Onder de Platanen 8% Boerderij Zorgvrij - Speelplaats 8% Paintbalterrein 8% Boerderij Zorgvrij - Educatie 7% Boerderij Zorgvrij - Exposities 7% Boerderij Zorgvrij - Boerenbedrijf 7% Mountainbikeparcours 7% Restaurant Graan Voor Visch 6% Klimbos Veerplas 5% Droompark Spaarnwoude - Houtrak 5% Hondendressuurterrein 5% Modelvliegterrein 5% 12

14 3. METHODOLOGIE 3.1 ONDERZOEKSVRAAG De centrale onderzoeksvraag voor het bepalen van het aantal bezoeken aan de recreatieschappen in Noord-Holland luidt: Is er een ontwikkeling van het aantal bezoeken aan de recreatieschappen zichtbaar in de periode vanaf 2005? SUBVRAGEN 1. Wat is het aantal bezoeken aan een recreatieschap en de deelgebieden binnen dit recreatieschap per jaar? 2. Hoe ziet het patroon van het aantal bezoeken per maand er uit voor de verschillende gebieden? 3. Is er een vergelijking mogelijk van het bezoekgedrag aan bepaalde deelgebieden en / of recreatiegebieden? 4. Welke aanbevelingen voor beleid kunnen worden gegeven op basis van het aantal bezoeken nadat deze over een langere periode zijn gemeten? Bij het opzetten van de recreatiemonitor zijn de onderstaande hypotheses geformuleerd. Inmiddels hebben de gegevens afdoende bewijs geleverd voor alle hypotheses, waarbij hypothese 4 het minst duidelijk uit de gegevens is af te lezen daar de andere invloeden op de het aantal bezoeken hiermee interfereren. De vijf recreatieschappen uit het onderzoek verschillen onderling qua inrichting, karakter en ligging. Enkele gebieden liggen aan de rand van een grote stad en andere recreatiegebieden liggen in een meer landelijke omgeving. De functie varieert van uitloopgebied voor korte wandelingen in het stadsrandgebied tot zwemlocaties waar bezoekers zich gedurende een hele dag kunnen vermaken. Als gevolg van de verschillen tussen de gebieden zullen de aantallen bezoeken en de seizoenscurve per recreatiegebied verschillen. De aantallen bezoeken worden in belangrijke mate bepaald door de dagsoort. Hiermee wordt bedoeld of er sprake is van een doordeweekse dag, een zaterdag of een zon- of feestdag. Het aantal bezoeken aan de recreatiegebieden is weersafhankelijk. Het aantal bezoeken aan de recreatiegebieden hangt samen met vakantieperioden. 13

15 ONDERZOEKSGEBIEDEN In Spaarnwoude worden in de volgende gebieden tellingen uitgevoerd: Oosterbroek/ Buitenhuizen, De Westbroekplas, De Houtrak, De Veerplas en de Groene Weelde. 14

16 3.2 AUTOMATISCHE TELLINGEN Per deelgebied van een recreatieschap wordt minimaal één referentiepunt bepaald bij een hoofdingang waar zuiver kan worden gemeten (en dus zo min mogelijk sprake is van woonwerkverkeer of andere niet-recreatieve verkeersstromen). Hierdoor is het mogelijk per deelgebied een seizoenscurve op te stellen van het aantal bezoeken aan het gebied. Door de lijn in het aantal bezoeken per maand vast te stellen gedurende een aantal jaren kunnen conclusies worden getrokken voor het beleid op het niveau van deelgebieden. Het referentiepunt van het deelgebied is bij voorkeur gekozen op een plaats waar ook in het eerste jaar van onderzoek (2005) een meting heeft plaatsgevonden. Voor Groengebied Amstelland en Spaarnwoude zijn vaste telpunten vastgesteld in overleg met de gebiedscoördinatoren. Per deelgebied is hierdoor minimaal 1 punt waar jaarrond wordt geteld. Op basis van de tellingen op dit punt kan het verkeer dat via de andere ingangen het gebied binnen komt worden bijgeschat op basis van de visuele tellingen die worden gehouden bij alle ingangen van een deelgebied. 3.3 VISUELE TELLINGEN Bij vooraf bepaalde ingangen in het deelgebied werd gedurende een aantal dagen visueel geteld. Hiermee kan de verhouding tussen het soort bezoeken per deelgebied worden berekend en een verhoudingsfactor waarmee het referentiepunt zou moeten worden vermenigvuldigd om het totaal aantal bezoeken aan het gebied te kunnen berekenen. Het doel van de visuele tellingen is dus: 1. Het vaststellen van een ophoogfactor voor voetgangers, fietsers en de bezettingsgraad per fiets en per auto. 2. Het bepalen van een vaste vermenigvuldigingsfactor om de aantallen bezoeken van het referentiepunt om te rekenen naar het totale aantal bezoeken per deelgebied. Een week heeft drie dagsoorten: doordeweekse dag, zaterdag en zon of feestdag. Om een goed beeld te krijgen van het aantal bezoeken aan een deelgebied vonden visuele tellingen plaats op een doordeweekse dag, een zaterdag en een zondag. Deze visuele tellingen worden gehouden in vier perioden in het jaar. Het jaar is onderverdeeld in de perioden: laagseizoen (november t/m april) voorseizoen (mei en juni) hoogseizoen (juli en augustus) naseizoen (september en oktober) Het aantal bezoeken tijdens de visuele tellingen is bijgehouden op een telformulier. Dit is in de afgelopen jaren herhaald zodat in elk seizoen een visuele telling heeft plaatsgevonden bij alle ingangen van een deelgebied. Met de gegevens die hieruit zijn verkregen is een betrouwbare dataset ontstaan van de verhoudingen tussen de verschillende vervoermiddelen en de verhoudingen van het aantal bezoeken tussen de referentie-ingang en de overige ingangen van een deelgebied. 15

17 In 2006 en 2007 zijn in Spaarnwoude en Groengebied Amstelland visuele tellingen gehouden bij alle ingangen. Hiermee is een vaste vermenigvuldigingsfactor vastgesteld voor het omrekenen van het aantal bezoeken via de referentie-ingang, waar automatische tellingen worden gehouden, naar het totaal aantal bezoeken. In 2010 is een aantal gebieden nieuwe visuele tellingen gehouden aangezien zich in sommige gebieden ontwikkelingen hebben voorgedaan die mogelijk de verhoudingen tussen de verschillende telpunten hebben veranderd. 16

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Recreatie Noord-Holland NV

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Recreatie Noord-Holland NV RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE 2011 22 juni 2012 SAMENVATTING Het totaal aantal bezoeken aan Spaarnwoude was in 2011 iets hoger dan in 2010. Gedeeltelijk heeft die toename

Nadere informatie

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP HET TWISKE 2011

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP HET TWISKE 2011 Recreatieschap het Twiske AB 05-12-2012 Agendapunt 3b mededeling recreatiemonitor, aantal bezoeken 2011 BIJLAGE RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP HET TWISKE 2011 Recreatie Noord-Holland

Nadere informatie

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN EN ENQUÊTES GROENGEBIED AMSTELLAND 2013. Recreatie Noord-Holland NV

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN EN ENQUÊTES GROENGEBIED AMSTELLAND 2013. Recreatie Noord-Holland NV RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN EN ENQUÊTES GROENGEBIED AMSTELLAND 2013 SAMENVATTING De belangrijkste conclusies uit het telonderzoek en het enquêteonderzoek zijn: Het aantal bezoeken aan de deelgebieden

Nadere informatie

Recreatiemonitor: aantal bezoeken Recreatieschap Spaarnwoude Recreatie Noord-Holland NV

Recreatiemonitor: aantal bezoeken Recreatieschap Spaarnwoude Recreatie Noord-Holland NV Recreatiemonitor: aantal bezoeken Recreatieschap Spaarnwoude 2010 Recreatie Noord-Holland NV 20 mei 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA SAMENVATTING 3 1. INLEIDING 5 2. METHODIEK 6 2.1. Onderzoeksvraag 6 2.2. Onderzoeksgebieden

Nadere informatie

Recreatie Noord-Holland NV

Recreatie Noord-Holland NV Recreatie Noord-Holland NV 21 september 2012 1 HOOFDCONCLUSIES ALGEMEEN Het Geestmerambacht heeft een sterk verband tussen het aantal bezoeken en het weer De waardering van het gebied is voor Geestmerambacht

Nadere informatie

Aantal bezoeken Recreatieschap Geestmerambacht 2008

Aantal bezoeken Recreatieschap Geestmerambacht 2008 Aantal bezoeken Recreatieschap Geestmerambacht 2008 Recreatie Noord-Holland NV April 2009 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Samenvatting Geestmerambacht 4 1. Inleiding 5 2. Methodiek 6 2.1 Onderzoeksvraag 6

Nadere informatie

Aantal bezoeken Recreatieschap Geestmerambacht en Park van Luna 2010

Aantal bezoeken Recreatieschap Geestmerambacht en Park van Luna 2010 Aantal bezoeken Recreatieschap Geestmerambacht en Park van Luna 2010 Recreatie Noord-Holland NV Mei 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Methodiek 5 2.1 Onderzoeksvraag 5 2.2 Onderzoeksgebieden

Nadere informatie

Recreatieschap Spaarnwoude. Recreatiemonitor Concept. Recreatiemonitor 2009 Recreatieschap Spaarnwoude 4 juni 2010 pag.

Recreatieschap Spaarnwoude. Recreatiemonitor Concept. Recreatiemonitor 2009 Recreatieschap Spaarnwoude 4 juni 2010 pag. Recreatieschap Spaarnwoude Recreatiemonitor 2009 Concept 4 juni 2010 pag. 1 / 41 4 juni 2010 pag. 2 / 41 INHOUDSOPGAVE blz. 1 Samenvatting...5 1.1 Samenvatting aantal bezoeken...5 1.1.1 Algemeen...5 1.1.2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2 Inleiding...5

INHOUDSOPGAVE. 2 Inleiding...5 INHOUDSOPGAVE blz. 1 Samenvatting...2 1.1 Samenvatting aantal bezoeken...2 1.1.1 Algemeen...2 1.1.2 Recreatieschap Het Twiske...2 1.2 Samenvatting face to face enquêtes...3 1.3 Samenvatting on-line enquêtes...4

Nadere informatie

Landschap Waterland. Recreatiemonitor Concept. Landschap Waterland AB Agendapunt 3 g Mededeling Recreatiemonitor 2009

Landschap Waterland. Recreatiemonitor Concept. Landschap Waterland AB Agendapunt 3 g Mededeling Recreatiemonitor 2009 Landschap Waterland AB 01-07-2010 Agendapunt 3 g Mededeling Recreatiemonitor 2009 Landschap Waterland Recreatiemonitor 2009 Concept 15 juni 2010 concept pag. 1 / 36 15 juni 2010 concept pag. 2 / 36 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2 Inleiding...8

INHOUDSOPGAVE. 2 Inleiding...8 INHOUDSOPGAVE blz. 1 Samenvatting...3 1.1 Samenvatting aantal bezoeken...3 1.1.1 Algemeen...3 1.1.2 Recreatieschap RAUM...3 1.2 Samenvatting face to face enquêtes oeverparken...4 1.3 Samenvatting face

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Anita Bakker en Jasper Beekhoven, medewerkers programmamanagement

Nadere informatie

Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009. Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10

Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009. Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Adviescommissie 10 november 2009 Dagelijks bestuur 19 november 2009 Algemeen bestuur 10 december 2009 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur besluit het

Nadere informatie

Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10

Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur besluit:

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10

Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur

Nadere informatie

S T A N D V A N Z A K E N

S T A N D V A N Z A K E N S T A N D V A N Z A K E N Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Bijlagen Besluit Geen Het algemeen bestuur besluit kennis te

Nadere informatie

Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 voor Recreatieschap Spaarnwoude (SPW, SGP en SMG) vast te stellen.

Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 voor Recreatieschap Spaarnwoude (SPW, SGP en SMG) vast te stellen. Adviescommissie 4 november 2013 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 20 november 2013 Algemeen bestuur 11 december 2013 Bijlage 1 NAJAARSNOTITIE SPW SGP SMG 2013 Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Van alles te doen in Spaarnwoude

Van alles te doen in Spaarnwoude Wandelnetwerk Noord-Holland Van alles te doen in Spaarnwoude Informatieboerderij Zorgvrij is het beginpunt van de Buitenhuizenwandeling. Tekst en foto s Joop Duijs Ruim 5000 jaar geleden lag de kustlijn

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Kerncijfers fietsdagtochten 2012/2013 Aantal fietsdagtochten

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting jaarrekening Spaarnwoude 2010

Bestuurssamenvatting jaarrekening Spaarnwoude 2010 Recreatieschap Spaarnwoude AB 6-6-211 Agendapunt 7 Jaarrekening 21 BIJLAGE 1 Bestuurssamenvatting jaarrekening Spaarnwoude 21 1. Programmadoelstelling 21 Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voert in opdracht

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Het Recreatief Gebruik. van P-Veluwe Poolseweg. L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven

Het Recreatief Gebruik. van P-Veluwe Poolseweg. L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven Het Recreatief Gebruik van P-Veluwe Poolseweg L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven Het recreatief gebruik van P Veluwe Poolseweg Lauran de Schutter Raoul Beunen Ruud Oosterhaven Wageningen Universiteit

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Het algemeen bestuur besluit de najaarsnotitie 2014 voor Recreatieschap Spaarnwoude vast te stellen.

Het algemeen bestuur besluit de najaarsnotitie 2014 voor Recreatieschap Spaarnwoude vast te stellen. VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Miriam Brouwer, programmamanager, Anita Bakker en Jasper Beekhoven,

Nadere informatie

Doe mij maar het gras

Doe mij maar het gras BASIS VOOR BELEID Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Erik van der Werff Laura de Jong Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis ADV Market Research B.V. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

SGP DOORREKENING BEHEERBUDGETTEN

SGP DOORREKENING BEHEERBUDGETTEN VOORSTEL Adviescommissie 25 november 2014 agendapunt 9 Dagelijks bestuur schriftelijke ronde 2 december 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Bijlagen Miriam Brouwer Programmamanager Anita

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten

Nota van Uitgangspunten Recreatieschap Spaarnwoude AB 25/01/2013 Agendapunt 4 financiële uitgangspunten 2013 en 2014 BIJLAGE Nota van Uitgangspunten Financiële uitgangspunten Spaarnwoude SPW 1. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering:

Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering: Adviescommissie 4 november 2013 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 20 november 2013 Algemeen bestuur 11 december 2013 Bijlagen 2 TIJDELIJK BEHEER NATUURGEBIED KLUUT II (SGP) Kluut II is een deelgebied in

Nadere informatie

Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 Recreatieschap Twiske-Waterland vast te stellen.

Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 Recreatieschap Twiske-Waterland vast te stellen. Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 2 NAJAARSNOTITIE 2013 Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de

Nadere informatie

Een Stadspanelonderzoek

Een Stadspanelonderzoek Een Stadspanelonderzoek Laura de Jong September 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Bekend met De Nacht...

Nadere informatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Recreatieschap Spaarnwoude ONDERZOEKSOPZET Recreatieschap Spaarnwoude januari 2017 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen... 6 3. Afbakening... 7 4. Werkwijze... 7 5. Beoordelingskader... 8 6. Organisatie,

Nadere informatie

Imago-onderzoek bezoekers 2013

Imago-onderzoek bezoekers 2013 Imago-onderzoek bezoekers 2013 IMAGO-ONDERZOEK BEZOEKERS 2013 2 Imago-onderzoek Bezoekers Factsheet Imago-onderzoek Bezoekers De provincie Flevoland wil graag weten welke doelgroep er naar de provincie

Nadere informatie

Het algemeen bestuur besluit de communicatiestrategie Spaarnwoude 2014-2018 vast te stellen.

Het algemeen bestuur besluit de communicatiestrategie Spaarnwoude 2014-2018 vast te stellen. VOORSTEL Adviescommissie 19 mei 2014 agendapunt 8 a Dagelijks bestuur 5 juni 2014 Algemeen bestuur 26 juni 2014 Voorbereid door Madelon Heering, teamleider communicatie Bijlage 2014-2018 SPW SGP SMG COMMUNICATIESTRATEGIE

Nadere informatie

Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid. Eindrapport

Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid. Eindrapport Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid Eindrapport Enquête fiets- en voetveer Rijswijk Zuid Eindrapport in opdracht van: Gemeente Rijswijk datum: 5 juli 2016 rapportnummer: 5589-R-E auteur(s): H. Zuiver

Nadere informatie

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Afdeling Onderzoek en Statistiek Marieke Hottenhuis December

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 Samenvatting Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 0 Korte Samenvatting 0.1 Waardering door bezoekers De beleving van Magisch Maastricht 2016 wordt door de ondervraagde bezoekers positief gewaardeerd;

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

Toetsing verkeer BIJLAGE 3

Toetsing verkeer BIJLAGE 3 BIJLAGE 3 Toetsing verkeer Binnen het project Veluwetransferium Heerde is het voornemen om een sterkere scheiding aan te brengen tussen doorgaand verkeer en recreatief verkeer. Daarnaast is er gezocht

Nadere informatie

Herziening hondenbeleid

Herziening hondenbeleid RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012 Aantal bijlagen 2 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Herziening

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Recreatie. in de regio Amsterdam. Een gecombineerde analyse van de gegevens van het O+S onderzoek en de provinciale recreatiemonitor

Recreatie. in de regio Amsterdam. Een gecombineerde analyse van de gegevens van het O+S onderzoek en de provinciale recreatiemonitor Recreatie in de regio Amsterdam Een gecombineerde analyse van de gegevens van het O+S onderzoek en de provinciale recreatiemonitor _1 INTEGRALE RAPPORTAGE RECREATIEMONITOR EN HET GROTE GROENONDERZOEK.

Nadere informatie

M E D E D E L I N G. 1. Brief van vicevoorzitters over verbeterkansen RNH d.d. 2. Plan van aanpak verbeterkansen RNH (bijlage bij brief)

M E D E D E L I N G. 1. Brief van vicevoorzitters over verbeterkansen RNH d.d. 2. Plan van aanpak verbeterkansen RNH (bijlage bij brief) M E D E D E L I N G Adviescommissie 19 mei 2014 agendapunt 3 a Dagelijks bestuur 5 juni 2014 Algemeen bestuur 26 juni 2014 Bijlagen Onderwerp Besluit Mededeling Opmerkingen AC 19 mei 2014 Opmerkingen DB

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Rapportage. Economische impactmeting Marathon Zeeland

Rapportage. Economische impactmeting Marathon Zeeland Rapportage Economische impactmeting Marathon Zeeland Titelpagina Rapportage Economische impactmeting Marathon Zeeland Geschreven door: In opdracht van: Trequartista-NHTV Frank Hagoort Timon Klerx Provincie

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 12 november 2012 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 21 november 2012 Algemeen bestuur 25 januari 2013

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 12 november 2012 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 21 november 2012 Algemeen bestuur 25 januari 2013 RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 12 november 2012 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 21 november 2012 Algemeen bestuur 25 januari 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Financiële uitgangspunten 2013 en

Nadere informatie

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL.

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. 2014 GEACHTE BEZOEKER/RECREANT GAASPERPLAS, MIDDELS DEZE ENQUÊTE WIL DE AFDELING TOEZICHT VAN GROENGEBIED AMSTELLAND MEER INZICHT KRIJGEN

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 12: Recreatie in de polders november 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12 e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze

Nadere informatie

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden AB 02-12-2010 bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2013 Velsen-Zuid, 29-3-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMABEGROTING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3

Nadere informatie

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord- Groningen Auteur: Dr. Karel Jan Alsem Juni 2013 Kenniscentrum Ondernemerschap

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Van december t/m half januari 16/ 17 veranderde Middelburg in Middelburg Winterstad. Er kon geschaatst worden op de markt, er waren meerdere winterterrassen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen Rapportage Publieksonderzoek De Helderse Duinen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: wat was de opdracht? 5 2. Wat hebben we gedaan? 9 3. Conclusies 13 4. Bijlagen 23 Rapportage Publieksonderzoek - De Helderse

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Ingekomen stuk D5 (PA 2 juli 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Het recreatief gebruik. van P-Veluwe Drieseberg. L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven

Het recreatief gebruik. van P-Veluwe Drieseberg. L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven Het recreatief gebruik van P-Veluwe Drieseberg L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven Het recreatief gebruik van P Veluwe Drieseberg Lauran de Schutter Raoul Beunen Ruud Oosterhaven Wageningen Universiteit

Nadere informatie

Ontspannen dichtbij huis. Recreatiemonitor 2009: de bekendheid, het gebruik en de waardering van recreatiegebied Het Twiske

Ontspannen dichtbij huis. Recreatiemonitor 2009: de bekendheid, het gebruik en de waardering van recreatiegebied Het Twiske Ontspannen dichtbij huis Recreatiemonitor 2009: de bekendheid, het gebruik en de waardering van recreatiegebied Het Twiske Behoefte aan recreatiemonitor Bestuurders en beleidsadviseurs zijn het erover

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 GEMEENTE CRANENDONCK ONDERZOEK NAAR BEREIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID & BRUIKBAARHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE Samenvatting Auteurs: Drs. G. Eijkhout S. Wijker Mei

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 Voorbereid door Anja Brands, zzp communicatie Bijlagen 2014-2018 RAUM COMMUNICATIESTRATEGIE

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014

BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014 BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014 Rapportage Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Lauri Close / Camiel de Bruijn Mosae Forum 10 Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Telefoon : 043-3504815 E-mail

Nadere informatie

Monitor Texelbezoek 2008

Monitor Texelbezoek 2008 Monitor Texelbezoek Inleiding Het Monitor onderzoek bestaat uit twee delen: het kwantitatief onderzoek en het kwalitatief onderzoek. In Deel I staan de resultaten uit het kwantitatief onderzoek dat onder

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn?

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 1 Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Onderzoeksvragen en opzet...4 Resultaten...5 Conclusies en aanbevelingen...9 Appendix A: tabellenboek...11

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

EINDNOTA UTOPIA Versie 1.1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EINDNOTA UTOPIA Versie 1.1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Expertise Verkeer en Telematica Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 BRUSSEL T 02 533 78 01 expertise.verkeer.telematica@vlaanderen.be EINDNOTA UTOPIA Versie 1.1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie