11-juliviering Turnhout, 11 juli 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11-juliviering Turnhout, 11 juli 2010"

Transcriptie

1 11-juliviering Turnhout, 11 juli 2010 Geachte heer burgemeester, dames en heren schepenen en gemeenteraadsleden, dames en heren Mag ik u een openhartige bekentenis doen? Met mijn verontschuldigingen aan de supporters van KV Turnhout - ik hou niet van voetbal. Toen ik deze 11-juliviering vorige week vrijdagavond schreef, keek ik van op enige afstand met mijn 3 zonen mee naar de voetbalgekte tijdens de wereldbeker in Zuid-Afrika. Ik was verbijsterd over wat ik zag en hoorde: niet minder dan 60% van alle Nederlanders had vrijaf genomen om naar de wedstrijd Nederland-Brazilië te kijken. En tijdens de wedstrijd Ghana-Uruguay waren de emoties bij de toeschouwers en de spelers onbeschrijflijk intens. Hoe komt dat toch? Leven we niet in een hyperindividualistische maatschappij? De dochter van Jan Decleir bevestigt dit n.a.v. haar monoloog Opus XX 1 : Het toegenomen individualisme kan mij ergeren. Mensen hebben op de trein alleen nog aandacht voor hun i-pod, ze verdringen elkaar om op te stappen, elk spoor van galanterie is zoek. In een recent onderzoek bij de KULeuven in opdracht van SoCius, het Steunpunt voor Sociaal- Cultureel Volwassenenwerk, blijkt dat socio-culturele verenigingen aan het vergrijzen en aan het verdampen zijn. Mensen binden zich veel minder dan vroeger aan organisaties. Jongeren die vroeger hun ouders volgden in het verenigingsleven, verkiezen steeds vaker om zich aan te sluiten bij verenigingen die alleen bezig zijn met lichaam, sport en beweging. Dit is wel goed voor de persoonlijke gezondheid van jonge mensen, maar ik vind het een verontrustend signaal waarover we ons dringend moeten bezinnen want onze maatschappij heeft ook nood aan sociaal-cultureel engagement en aan een geëngageerd middenveld. 1 Het succes van voetbal kunnen we nochtans ook vanuit deze redenering verklaren. Rondom voetbal - volgens sommigen een sport - wordt het individualisme doorbroken. Voetbalwedstrijden worden vaak gezamenlijk bekeken. De behoefte aan gemeenschapszin kan erdoor worden vervuld. Bovendien vind ik nog een tweede verklaring in de op het eerste gezicht voor mij onverklaarbare emotionele reacties van supporters tijdens een wereldbeker voetbal. Mensen hebben nood aan een identiteit, aan solidariteit en aan samenhorigheid. Identiteit is even moeilijk te definiëren als geluk of pijn, maar ze bestaat. Ze kan mensen ook nog steeds beroeren, denk maar aan het wekenlang volgehouden intens identiteitsdebat van een paar maand geleden, niet alleen dank zij Sarkozy in Frankrijk, maar ook bij ons in Vlaanderen. Nagenoeg iedereen is het erover eens dat nationale identiteiten helemaal niet achterhaald zijn, ook al beweert een Vlaamse villabewoner uit Toscane het tegendeel en pleitte hij voor een universeel solidair supranationaal Europees en wereldburgerschap. Een rijhuisbewoner uit 1 Interview met Sofie Decleir, Ik hoop dat onze politici komen kijken, De Standaard, 19 december 2009

2 Berchem was daarentegen de pleitbezorger van een volksverbonden inclusief solidaire civiele identiteit. Mensen hebben nood om zich te identificeren met landgenoten. En het werkwoord identificeren wortelt in dezelfde stam als het zelfstandig naamwoord identiteit, redeneert de linguïste in mij verder. Denk maar aan het vanzelfsprekende patriottisme in de VS en de internationaal gevierde en dus bekende Fourth of July. De Amerikaan voelt bovendien intuïtief aan op welke waarden zijn nationale identiteit berust. Of denk aan het grote nationale feest van le 14 juillet in Frankrijk, het in de hele wereld gevierde Ierse Saint-Patrick s Day of Koninginnedag in Nederland waar de Oranjegekte onbeschrijflijke proporties aanneemt. Op de webstek van de Canadese regering staat het volgende: De nationale feestdag van Canada is een gelegenheid om eer te betuigen aan opmerkelijke landgenoten, plaatsen en gebeurtenissen. Onze Canadadag maakt niet alleen een essentieel deel uit van de opbouw van ons historisch geheugen maar versterkt ook de identiteit, solidariteit en samenhorigheid bij alle Canadezen). Dit bewustzijn omtrent nationale identiteit is precies wat wij beogen met onze campagne Vlaanderen Feest tijdens de jaarlijkse 11-daagse. Mensen hebben immers nood aan een identiteit, aan solidariteit en aan samenhorigheid. Wie geen basiswaarden meer koestert en gemeenschapsvorming afdoet als betutteling, kan moeilijk succesvol nieuwkomers opnemen. Zeker als die het vacuüm opvullen met een sterke beleving van de eigen culturele identiteit. De angst en het onbehagen dat West-Europa hierdoor in toenemende mate tekent, kunnen maar weggenomen worden door op een ernstige manier te antwoorden op de vraag wie wij zijn. Of beter nog, op de vraag wie wij allemaal samen willen worden. De dynamiek van een zich eeuwig hernieuwende gemeenschap moet hersteld worden. Want een gezonde, inclusieve identiteitsbeleving legt de basis van een ethische gemeenschap die de organisatie van solidariteit en democratie haar diepste fundamenten schenkt. (Bart De Wever in De Standaard, 16/02/2010) De eigen warme gemeenschap vormt èn het kader van de democratie èn het middel om aan groter geheel deel te nemen. 2 Een Vlaams-Europees zelfvertrouwen, een weloverwogen toekomstproject, is het enige antwoord en de voorwaarde om zich thuis te voelen als Vlaming in Vlaanderen en bij uitbreiding, in Europa. Europa is goed voor u, blokletterde een Vlaamse krant bij het begin van de 11-daagse. Maar Europa is voor veel Vlamingen een ver-van-mijn-bed-show. Toch kunnen we er niet om heen dat Europa een steeds grotere greep op ons dagelijks leven heeft. Alleen, we merken dat zo weinig in de media. Nochtans is het basisidee van Robert Schuman voor een verenigd Europa schitterend. De Europese staten gingen elkaar tot en met de tweede Wereldoorlog moordend te lijf. Dank zij de Unie is zoiets onvoorstelbaar geworden. Ook de gewapende conflicten in de Balkan kregen een Europese oplossing. Maar we moeten wat we nu in Europa hebben, eerst gaan versterken, ook op politiek vlak. Pas dan kunnen we crisissen zoals die in Griekenland gemakkelijker voorkomen. Pas dan kunnen we rustig en doordacht een eventuele verdere uitbreiding van Europa aanpakken. Wij zijn ervan overtuigd dat het gewicht van onze taal en cultuur in Europa en de wereld zal afhangen van de innerlijke kracht ervan en van ons zelfrespect. Vlaanderen is daarvoor niet te klein. Of denkt u misschien dat het nodig is om groot te zijn om invloed te hebben? Nog nooit geslapen met een mug in uw kamer? En: als 2 miljoen Slovenen, 3 miljoen Litouwers, 4 miljoen Ieren en de 5 miljoen Slovaken aan de beslissingstafel van Europa zitten, waarom hebben 6

3 miljoen Vlamingen daar dan nog zo te weinig te zeggen? Is het ook geen gekke situatie dat het Groot-Hertogdom Luxemburg en Malta in Europa directer en efficiënter aanwezig zijn dan Vlaanderen? Wij dragen als Vlamingen allemaal een grote verantwoordelijkheid. Wij hebben allemaal een taak, een opdracht. Uit onderzoek blijkt immers het belang van samenwerking met de eigen burgerlijke samenleving om uit de economische crisis te geraken. Elke Vlaming u net zoals ik zou daarom het imago van Vlaanderen naar buiten moeten brengen. Elke Vlaming is ambassadeur. U net zoals ik. Met onze Beweging Vlaanderen-Europa zijn we daarom de boer opgetrokken om mensen bewust te maken van het belang van publieksdiplomatie, via een congres vorig jaar, via een uiteenzetting die ik in het Vlaams parlement op uitnodiging van de Commissie Buitenlands Beleid mocht geven, via artikels en lezingen. Publieksdiplomatie is een netwerking in binnen- en buitenland waardoor een land of regio poogt het eigen imago zo positief mogelijk over te brengen. Meestal ligt het initiatief en de coördinatie ervan bij de overheid. Voor de uitvoering schakelt zij alle actieve krachten in de maatschappij in, gaande van media, cultuurdragers, het middenveld tot iedere burger toe. Gelukkig beschikken we over veel troeven. U mag als Bink trots zijn op uw binnenkort 800 jaar jonge stad, de striphoofdstad van Vlaanderen en in 2010 zelfs de Cultuurstad van Vlaanderen, met tal van troeven zoals de gerenoveerde Blairon-kazerne, het eerste Cultureel Centrum van Vlaanderen (De Warande), het Nationaal Museum van de Speelkaart, de Romeinse boerderij in Beerse, binnenkort zelfs nieuwe aangelegde Grote Markt, Niet alleen Turnhoutenaren, maar alle Vlamingen moeten de talrijke troeven op de kaart zetten en in de belangstelling brengen in Europa en de wereld door de Vlaamse burgers zelf, in hun persoonlijke contacten met buitenlanders in binnen- en buitenland en zowel in de beroepssfeer als in de privé-sfeer. Maar kijk : in de aanloop naar de verkiezingen en zeker na de verkiezings-tsunami zelf stond Vlaanderen in het middelpunt van de internationale belangstelling. Nooit werd in binnen- en buitenland zo n diepgravende en genuanceerde informatie verstrekt over de politieke toestand en de toekomst van dit land en zijn Europese roeping. Zij belichtten vooral de Europese context waarin dit land functioneert als experimenteerlabo en als gidsland voor heel Europa, zeker nu het een half jaar lang het Europees voorzitterschap moet waarnemen. Als het samenleven tussen regio s en deelstaten hier niet lukt na 180 jaar, hoe zou het dan in Europa kunnen lukken. 3 Volgende onderwerpen kwamen hierbij uitvoerig aan bod: Respect voor grenzen, Economische verschillen Noord Zuid in Europa en in België, Een democratisch Europa, Europese Statenbond of Volkerenbond, Europees burgerschap. Europa kan inderdaad niet werken zonder respect voor grenzen. Een Franstalige auteur beschuldigt onder een pseudoniem (waarom een pseudoniem?) op 12/6/2010 in de Libre de Franstaligen van inconsequent gedrag in de Europese context. Het is inconsequent om zelf de uitbreiding van grondgebied te eisen en dan nog verwonderd te zijn dat er ook anderen aan grondgebied belang hechten. Het is inconsequent om tegemoetkomingen te geven aan Franstaligen in Vlaanderen maar die te weigeren voor Vlamingen in Wallonië.

4 Het is inconsequent om taalhomogeniteit te eisen (dus meertaligheid af te wijzen) maar zelf rechten op te eisen voor de eigen taal in een ander taalhomogeen gebied. Bovendien gaat het in Vlaams-Brabant om veel meer dan taal: de verdringing van het Nederlands door de Franstalige inwijking heeft sterke sociale aspecten. De volksmensen zijn daarvan de dupe en dat is revolterend. Ik wil hier wel een kleine maar heel belangrijke kanttekening bij maken: Mia Doornaert schreef een paar weken geleden in De Standaard: We kunnen maar respect voor het Nederlands vragen als we dat zelf opbrengen. Als feuilletons uit Nederland zelfs op de openbare omroep ondertiteld worden, als je in Vlaamse feuilletons alleen nog een verkavelingsbargoens hoort; als steeds meer Vlamingen het Nederlands niet meer machtig zijn; als Franstaligen die goed Nederlands leren in Vlaanderen merken dat veel Vlamingen niet datzelfde Nederlands spreken, hoe aantrekkelijk of zelfs maar nuttig maken we onze taal dan voor de Franstaligen? Ook Etienne Vermeersch riep in diezelfde krant op (29 mei 2010) om het koeterwaals op de televisie af te schaffen. De dialecttaal die gebruikt wordt, roept een slecht beeld op van het Nederlands. Je kunt niet aan de Walen vragen om hier Nederlands te spreken als je zelf geen standaardtaal kunt spreken. Ik wil hier m.a.w. oproepen tot meer taalfierheid, meer taalwaakzaamheid en meer respect voor het Nederlands, zowel bij Vlamingen als bij Franstaligen. Maar wist u dat er in Schaarbeek, toch een stad met inwoners, geen Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs is? Dit is geen rechtlijnigheid in denken. De basisbeginselen van de Vlaamse Beweging zijn gelijkheid en wederkerigheid. Maar die zijn onbegrijpelijk voor de Walen. Hoe kan men tot een verenigd Europa komen als personen die in eenzelfde regio wonen verschillende rechten en plichten zouden hebben terwijl Europa zelf op supra-regionaal en supranationaal gebied eenvormige regels en plichten probeert op te leggen voor alle aangelegenheden die het lokale vlak overstijgen? 4 De economische verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa brachten of brengen nog steeds de eurozone in gevaar. Frankrijk en Duitsland hebben weinig gemeen maar worden wel geacht samen de as te vormen waarrond Europa draait. Dat lukt niet meer zo goed, met het gevolg dat er in Europa een breuklijn is ontstaan tussen Frankrijk en Duitsland. De andere leden van de Europese Unie worden geacht voor de ene of de andere hoofdrolspeler te kiezen. Nederland heeft via zijn media al een keuze voor Duitsland gemaakt. Waarom zouden de Duitsers tot hun 68 jaar moeten werken opdat de Grieken op 55 jaar op brugpensioen zouden kunnen gaan? De sociale gulheid van de Latijnse landen staat in schril contrast met de budgettaire orthodoxie en spaarzaamheid van de noordelijke landen. De enen willen de euro redden door euro-obligaties uit te geven d.w.z. geld te lenen. De anderen willen nauwgezette begrotingscontroles uitvoeren en de lidstaten responsabiliseren. Is dit land geen weerspiegeling van deze situatie? Loopt deze culturele en socio-economische breuklijn niet dwars door dit land? David Rennie, de EU-verslaggever van het gezaghebbend weekblad The Economist, beweert dat België een negatief model is geworden voor de Europese unie, met de grootste staatschuld na Griekenland en Italië. België is het levende bewijs van de culturele kloof tussen Noord- en Zuid- Europa die het alsmaar moeilijker maakt om met de grootschalige transfers van welvaart van

5 Noord naar Zuid een economische en politieke unie tot stand te brengen. Dit land vertoont hetzelfde democratische deficit dat ook Europa typeert. Staten, deelstaten en regio s moeten geresponsabiliseerd worden. Solidariteit is zeker nodig maar onmogelijk zonder verantwoordelijkheidszin en verantwoordingsplicht. Ook Claus Hecking in de Financial Timeseditie Duitsland constateert dat Europa en België dezelfde constructiefout vertonen. Zowel in België als in Europa worden vele beslissingen genomen boven de hoofden van de burgers. Door precaire evenwichten te zoeken is de spoeling zo dun dat niemand er zich nog in herkent. Europa hecht nog te weinig belang aan het subsidiariteitsprincipe: beslissingen nemen op dat niveau waar de burger zich het meest betrokken voelt en verantwoordelijk voelt en Europa dus van onderuit opbouwen. De Copernicaanse verandering die ons land nodig heeft, vormt ook voor Europa een uitweg uit zijn huidige malaise. José Happart - from all people beweerde in een artikel in Le Vif dat hij noch Bart De Wever separatisten zijn maar autonomisten en dat alleen een Europa van autonome regio s aan Europa een echte politieke dimensie kan geven. Derk-Jan Eppink stelt in zijn laatste boek dat Europa zoals de toren van Babylon steeds groter en hoger wordt opgebouwd terwijl er bepaalde verdiepingen op instorten staan. Sterker nog: dat de basis van de toren die staat voor de verbondenheid van de burgers met Europa, is zeer wankel geworden. De Oost-Europese landen huiveren voor een nieuw alles overkoepelend machtsblok dat ze juist ontvlucht zijn. Zij staan op het zelfbeschikkingsrecht en op hun eigen identiteit d.w.z. een samenhorigheidsgevoel van burgers van een land, regio of volk is noodzakelijk als bescherming tegen anonieme anti-volkse internationale superstructuren. 5 Welk Europa, Statenbond of Volkerenbond, is er nodig opdat alle burgers zich erbij betrokken zouden voelen? Welk soort burgerschap biedt hier de beste waarborg voor succes? Niet Vlaanderen of Europa maar Vlaanderen EN Europa. Europa zal het best functioneren als het enerzijds de identiteit van zijn verschillende staten, regio s en volkeren respecteert en koestert via het subsidiariteitsprincipe maar anderzijds ook nadrukkelijk uitdrukking geeft aan de gemeenschappelijke waarden in de publieke cultuur van de Europese volkeren, de Joods, Christelijke en Humanistische Verlichte tradities en waarden. België Maar hoe moet het dan met België? Geert Van Istendael verklaarde op de NOS op 3 juni jl: België is een remedie tegen de vaderlandsliefde. Áls de Belg al liefde koestert voor zijn vaderland, dan is die praktisch van aard. België is het enige land dat ik ken waar de nationale driekleur is aangebracht op de dweilen. Prof. Jef Vuchelen van de VUB (Knack, 17/9/2008) vindt dat we moeten kijken hoe we het hele Belgische verhaal kunnen opdoeken. Want, zo vulde prof. Bart Maddens aan, we moeten beseffen dat de enorme Belgische overheidsschuld er in hoofdzaak gekomen is door toedoen van de uitgavencultuur van de Waalse PS, en dat deze overheidsschuld het hele land, Vlaanderen inbegrepen, dreigt mee te sleuren in de negatieve spiraal van de speculatie tegen de zwakkere euro-economieën.

6 Minister-president Kris Peeters zei in De Standaard eind vorig jaar over Vlaams buitenlands economisch beleid het volgende: Met 70 mensen in het buitenland realiseren wij 80 procent van de buitenlandse handel in België. Dat overlaten aan de Belgische diplomatie is dus geen optie. Economische diplomatie is voor de deelstaten. De Vlamingen kozen massaal voor meer macht naar Vlaanderen. Laten we hopen dat de onnavolgbare compromissen die in België worden gesloten, gedaan zijn ondanks het feit dat het ernaar uitziet dat we een Waalse socialistische premier krijgen die nauwelijks Nederlands spreekt en alles bij het oude wil laten. De hele wereld verwacht ondertussen wel dat België niet lang meer blijft bestaan. Het NRC- Handelsblad schreef bv. in een hoofdartikel op 23 april 2010: Kennelijk loopt het samenleven in één staatsverband tussen Walen en Vlamingen op een einde. (Deze toon zou tussen haakjes wel eens binnenkort kunnen veranderen met de nieuwe hoofdredacteur ) En ex-rector André Oosterlinck zei in De Morgen (2 juni jl.): Het is niet zo dat BHV het land blokkeert. BHV is het gevolg van een land dat zichzelf blokkeert. Geachte dames en heren En hoe past ons project 11-daagse Vlaanderen Feest! in dit verhaal? Wel, wij willen op de actualiteit inspelen en een positieve boodschap brengen. Wij zijn er bovendien van overtuigd dat die boodschap een antwoord op de crisis biedt. Wij streven samenhorigheid en solidariteit na tussen alle Vlamingen en daarmee bedoelen we iedereen die in Vlaanderen woont. Wij reserveerden daarvoor met onze 11-Daagse Vlaanderen- Europa bijna feestcheques voor lokale initiatieven in buurten en verenigingen. Vanaf 1 juli tot en met 11 juli vinden er ook in meer dan 90% van de Vlaamse gemeenten en steden in Vlaanderen feestelijkheden plaats in het kader van de Vlaamse Feestdag. Vlaanderen Feest! versterkt daardoor de band tussen de Vlaamse overheid, lokale gemeentebesturen, verenigingen en zijn burgers. Voor alle duidelijkheid: dit is wel degelijk een privé-initiatief, onder meer gesteund door de Vlaamse Gemeenschap maar ook door privé-sponsors. En om alle misverstanden uit de wereld te helpen: barbecues, eten en drinken subsidiëren wij niet. 6 Het feest van onze Vlaamse Gemeenschap op 11 juli heeft zo stilaan sinds onze start in het begin van de jaren 90 - niet alleen een feestelijke en sociale glans gekregen, maar is ook de dag bij uitstek geworden om even stil te staan. Een land met samenhorigheid, met een identiteit, komt op voor zijn belangen, vecht voor zijn welvaart, zijn mensen. Voor de toekomst van de Vlamingen is daarom dit project Vlaanderen Feest! van wezenlijk belang. Met ons project Vlaanderen Feest en met onze Beweging Vlaanderen-Europa zijn we op nog heel wat terreinen actief. We overhandigden een Manifest over de voertaal van het hoger onderwijs aan alle leden van de Commissie ad hoc Hoger Onderwijs van het Vlaams parlement. Ik bevestigde vorig weekend een gedenkplaat aan het Gentse huis van de Vlaamse voorvechtster Huguette De Bleecker-Ingelaere. Gisteren reikte ik in Brugge een Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling uit aan prof. dr. Stefaan Top, Europees expert in Volkskunde. Ongeveer op hetzelfde moment kreeg Ivan Mertens van Vlaanderen Vlagt! een Gulden Spoor voor Maatschappelijke Uitstraling in Beerse overhandigd. Vanavond reik ik aan Chris Maene van het internationaal gerenommeerde Vlaamse bedrijf Piano s Maene een Gulden Spoor voor Economische Uitstraling uit.

7 Ook muzikale evenementen zijn onze favoriet omdat ze mensen verenigen, in de organisatie en in het feest zelf. Vandaar bijvoorbeeld ons initiatief voor 8 concerten. Met Eén en Vlaanderen Feest! strijken we in juli en augustus neer in 8 Vlaamse steden met het gloednieuwe muziekprogramma Vlaanderen Muziekland. Topartiesten brengen samen met een wervelende liveband 8 keer een cocktail van toppers van hier en hits uit telkens een ander Europees gastland. De concertenreeks legt een Vlaams accent n.a.v. het Belgische EU-voorzitterschap vanuit de invalshoek Vlaanderen groet Europa. Iedere week is Vlaanderen zo gastheer voor Europa. En, niet onbelangrijk: de klemtoon ligt daarbij op Nederlandstalige muziek. We hopen daarmee het Belgische I love EU -concert van vorig weekend waar er geen enkel Nederlandstalig lied aan bod kwam, ruimschoots te compenseren. Staat 30 juli al in uw agenda met stip genoteerd?! Muziek verzacht niet alleen de zeden, muziek bindt bovendien mensen die elkaar misschien nooit op een andere manier zouden zijn tegengekomen. En hetzelfde geldt, ik geef het grif toe, ook voor voetbal. Maar wij doen nog veel meer en hebben nog heel wat ambitieuze plannen. Ik mag u zelfs een plechtige aankondiging doen. Met de Beweging Vlaanderen-Europa en een paar prominente Vlaamse culturele verenigingen hebben wij de handen in elkaar geslagen met regeringscommissaris prof. Jan De Groof om in 2011 een Leerstoel Richard Celis op te richten, naar het voorbeeld van de Prijs van de Vlaamse Regering Johan Fleerackers en de Leerstoel Johan Fleerackers. Dit eerder academisch geïnspireerd initiatief betekent de organisatie van een reeks Lezingen over de toekomst van de samenleving, regionaal en internationaal in de periode Concreet bestaat het concept uit een tweevoudige formule. Een voorstaand persoon wordt uitgenodigd om één of twee lezingen te houden over een gekozen thematiek. De lezingen worden ingericht op een prestigieuze plaats in Antwerpen en zijn vrij toegankelijk, in het bijzonder voor de leden van de Vlaamse verenigingen. We zullen bovendien jonge academici uitnodigen om een verhandeling in te zenden rondom hetzelfde thema. De teksten zullen we nadien ook publiceren om een ruimere verspreiding te verzekeren. 7 Geachte dames en heren, Hora ruit; hora est! Mijn spreektijd zit erop. Onthoud: elke Vlaming is ambassadeur. Vergeet dus niet brochures of boeken over deze mooie Vlaamse stad of dit mooie Vlaamse land in uw valies te stoppen alvorens u op reis vertrekt! Rest mij enkel nog u een aangename Vlaamse feestdag toe te wensen. Onthoud het: de feestdag van de Vlaamse samenhorigheid. Uw feestdag, mijn feestdag ónze feestdag. An De Moor Voorzitter vzw 11-Daagse Vlaanderen Feest! Voorzitter vzw Beweging Vlaanderen-Europa

8 8

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN Onze uitgangspunten Democratie, dwz het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

MODULE V. Ben jij nou Europees?

MODULE V. Ben jij nou Europees? MODULE V Ben jij nou Europees? V.I Wat is Europees? Wat vind jij typisch Europees? En wie vind jij typisch Europees? Dat zijn moeilijke vragen, waarop de meeste mensen niet gelijk een antwoord hebben.

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Een Europese democratie: utopie of noodzaak?

Een Europese democratie: utopie of noodzaak? Een Europese democratie: utopie of noodzaak? Prof. Stefan Rummens Hoger Instituut voor Wijsbegeerte 14 november 2016 Europa in crisis? Europa in crisis de EU verliest slagkracht de EU verliest legitimiteit

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen:

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen: INLEIDING De volgende Europese verkiezingen zullen gehouden worden van tot 5 mei 014 in alle 8 lidstaten. Dit handvest bevat de politieke standpunten die de leden van de Europese Alliantie voor de Vrijheid

Nadere informatie

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden.

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden. Debat over Polen in het Europees Parlement Interventie van de heer Koenders - minister van Buitenlandse Zaken - Nederlands voorzitterschap Dank u meneer de voorzitter, De Europese Unie is niet alleen een

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Dames en heren, Burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden van Oosterzele,

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Beste vrienden, vriendinnen, personeelsleden en sympathisanten, De traditie wil dat op we op nieuwjaar de beste wensen voor het nieuwe jaar worden

Beste vrienden, vriendinnen, personeelsleden en sympathisanten, De traditie wil dat op we op nieuwjaar de beste wensen voor het nieuwe jaar worden Speech Beste vrienden, vriendinnen, personeelsleden en sympathisanten, Dames en heren, De traditie wil dat op we op nieuwjaar de beste wensen voor het nieuwe jaar worden overgemaakt. Uiteraard willen we

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het stopzetten van de openbareomroepactiviteiten in Griekenland

Voorstel van resolutie. betreffende het stopzetten van de openbareomroepactiviteiten in Griekenland stuk ingediend op 2115 (2012-2013) Nr. 1 19 juni 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heren Bart Tommelein, Jo De Ro, Jean-Jacques De Gucht, Peter Gysbrechts en Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de 1 Toespraak tijdens de Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit de Koning in het Koninklijk Paleis te Amsterdam op 12 januari 2015 door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol Majesteit,

Nadere informatie

'Klimaatverandering is meer dan alleen een milieuprobleem' - België

'Klimaatverandering is meer dan alleen een milieuprobleem' - België 1 van 5 31-07-17 08:54 knack.be 'Klimaatverandering is meer dan alleen een milieuprobleem' - België 7-10 minuten Klimaatverandering is in veel opzichten meer een rechtvaardigheidsprobleem dan een milieuprobleem.

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82637 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN Frederik Heylen Jan Beyers Te gebruiken referentie: HEYLEN F. & BEYERS J. (2016). MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË: EERSTE RESULTATEN. UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU?

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen gaan in tweetallen aan de slag en krijgen een werkblad. Welk land hoort bij de omschrijving? Elke lidstaat van

Nadere informatie

*********************************************************

********************************************************* Toespraak van Jan Peumans (vz. Vlaams parlement) bij het in ontvangst nemen van de,reeks 200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden KANTL Koningsstraat 18 9000 GENT Zo 27 september 2015 15.30u *********************************************************

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT DE EUROPESE UNIE JANUARI 2016 - POLITIEK IN PRAKTIJK #1 EERSTE EN WAT HEB JE NODIG Grote letters A, B en C Aftelklok (op digibord) 50 sterren, uitgeprint op geel papier Circa 4 grote enveloppen Een prijsje

Nadere informatie

Jonge reporters in het Federaal Parlement

Jonge reporters in het Federaal Parlement 1 Inleiding Met de DVD Jonge reporters en de bijbehorende website zijn het Federaal Parlement en de Koning Boudewijnstichting de uitdaging aangegaan om jongeren van de derde graad secundair onderwijs (bso,

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

De waarde van symbolen Slotwoord - besluit Vlaams parlement Brussel, 8 oktober 2011

De waarde van symbolen Slotwoord - besluit Vlaams parlement Brussel, 8 oktober 2011 Geachte Minister-President, volksvertegenwoordigers Geachte aanwezigen Beste Vlaamse vrienden De waarde van symbolen Slotwoord - besluit Vlaams parlement Brussel, 8 oktober 2011 Herinnert u zich dit bericht

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie

Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie Eerste leerjaar B 4.1. Herkennen en verkennen Mijn gedrag - hoe gedraag ik mij en waarom? - mijn waarden: - aan welke waarde(n) hecht ik belang? - thuis

Nadere informatie

v.u.: Dries Vanhaeght - Jozef Kumpsstraat Hoeilaart vzw VLAAMS KOMITEE DRUIVENSTREEK Sociaal-culturele vereniging uit de Druivenstreek

v.u.: Dries Vanhaeght - Jozef Kumpsstraat Hoeilaart vzw VLAAMS KOMITEE DRUIVENSTREEK Sociaal-culturele vereniging uit de Druivenstreek v.u.: Dries Vanhaeght - Jozef Kumpsstraat 61-1560 Hoeilaart vzw VLAAMS KOMITEE DRUIVENSTREEK 2$ʦ 22 $'.)+'ʧ0ʨ ʦ $'.)+37' Sociaal-culturele vereniging uit de Druivenstreek Nieuwsbrief Wij hopen op een goede

Nadere informatie

Les 8: Ik voel me hier gelukkig.

Les 8: Ik voel me hier gelukkig. CD 2, Track 15 Alstublieft meneer. Zal ik de kabeljauwfilets in een tasje voor u doen? Kijkt u eens. Tot ziens. Dag meneer. Mijn naam is Sandra Metten. Ik schrijf een artikel voor het studentenblad Zo!

Nadere informatie

Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling aan prof. em. dr. Stefaan Top Brugge, 10 juli 2010

Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling aan prof. em. dr. Stefaan Top Brugge, 10 juli 2010 Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling aan prof. em. dr. Stefaan Top Brugge, 10 juli 2010 Mijnheer de senator, gouverneur, mevrouw de gedeputeerde, burgemeester Geachte schepenen, gemeenteraadsleden,

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Het verhaal van Europa

Het verhaal van Europa Het verhaal van Europa 2010 Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij en Rob Heirbaut & Hendrik Vos Standaard Uitgeverij nv, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen www.manteau.be info@manteau.be Deze reeks

Nadere informatie

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel Dinsdag 26 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vijf jaar erkenning Vlaamse Gebarentaal Vlaams Parlement Geachte aanwezigen, Geachte voorzitter, Beste

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Oasemoment "De Heer is mijn herder" Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013

Oasemoment De Heer is mijn herder Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013 Oasemoment "De Heer is mijn herder" Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013 Lezing (uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Psalm 23 Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 30 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Tielrode Dames en heren Vandaag start de paasvakantie. Voor

Nadere informatie

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken.

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken. 1 Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Bezoek aan de Al Fath Moskee Gent, 16 juni 2012

Nadere informatie

22 januari 2015. Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid

22 januari 2015. Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid 22 januari 2015 Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Dames en heren, Beste vrienden, personeelsleden en sympathisanten,

Dames en heren, Beste vrienden, personeelsleden en sympathisanten, Speech voorzitter nieuwjaar 2016 Dames en heren, Beste vrienden, personeelsleden en sympathisanten, Ik heet jullie allen graag welkom hier vandaag op onze nieuwjaarsreceptie. Het is de gelegenheid om de

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de burgemeester, Geachte laureaten van het Gulden Spoor, Dames en heren,

Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de burgemeester, Geachte laureaten van het Gulden Spoor, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 11 juli toespraak Brasschaat 11 juli 2011 Mevrouw de

Nadere informatie

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs 1.1 Een blik op een eeuw Europa Deel 1: Een beetje geschiedenis Dankzij onze vrienden, Marie en Alexander,

Nadere informatie

Groot-Britannië stapt uit de EU-dictatuur

Groot-Britannië stapt uit de EU-dictatuur Groot-Britannië stapt uit de EU-dictatuur Het werd helemaal geen nek-aan-nek race zoals de islamofiele media ons nu al wekenlang hebben voorgelogen. De Britten hebben hun gezond verstand gebruikt en met

Nadere informatie

Geachte burgemeester, Geachte volksvertegenwoordigers, Geachte vertegenwoordiger van Catalonië bij de EU,

Geachte burgemeester, Geachte volksvertegenwoordigers, Geachte vertegenwoordiger van Catalonië bij de EU, 1 Vlaams minister-president Geert BOURGEOIS Groeningekouter 11 juli toespraak Kortrijk, 10 juli 2016 20 Geachte vice-minister-president, Geachte burgemeester, Geachte volksvertegenwoordigers, Geachte vertegenwoordiger

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Mijnheer de voorzitter, Waarde collega s, Geachte genodigden, Dames en heren

Mevrouw de voorzitter, Mijnheer de voorzitter, Waarde collega s, Geachte genodigden, Dames en heren Speech 73 Roger/ Mark DW TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID EERSTESTEENLEGGING

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Kerstbezinning laat ons paraplumensen worden

Kerstbezinning laat ons paraplumensen worden Kerstbezinning laat ons paraplumensen worden Beste begeleider, Deze bezinning is geschikt als bezinnend moment bij een kerstfeest. Ze legt de link tussen Kerstmis en de campagne van Welzijnszorg 2014 Iedereen

Nadere informatie

2.1 Omcirkel het juiste antwoord.

2.1 Omcirkel het juiste antwoord. 2.1 Vraag 1 Het Parlement in Nederland bestaat uit... A. Eerste en Tweede Kamer B. Tweede Kamer en Provinciale Staten C. Provinciale staten en Gemeenteraad D. Tweede Kamer en Gemeenteraad Vraag 2 Waarom

Nadere informatie

Pijn De ene pijn is de andere niet

Pijn De ene pijn is de andere niet Pijn De ene pijn is de andere niet Bekijk de verschillende afbeeldingen en noteer over welke soort pijn het gaat. 1 Jongeman slachtoffer van "zinloos geweld" in Brugge ma 26/10/2015-20:09 Bart Boterman

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

Europeanen zonder grenzen. Internationale verbondenheid in de Europese Unie. inhoud

Europeanen zonder grenzen. Internationale verbondenheid in de Europese Unie. inhoud dem s Jaargang 27 September 2011 ISSN 0169-1473 Een uitgave van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Bulletin over Bevolking en Samenleving 7 inhoud 1 Europeanen zonder grenzen 4 Buitenlands

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Debruyne en Pieter-Paul Verhaeghe van de Universiteit Gent.

Debruyne en Pieter-Paul Verhaeghe van de Universiteit Gent. Internationale Dag tegen Racisme 21 maart 2013 Conceptnota over de Gentse Lente: Iedereen is Gent Deze conceptnota werd inhoudelijk opgebouwd met informatie aangeleverd door Pascal Debruyne en Pieter-Paul

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Isabella Lenarduzzi Belgische Ashoka Fellow Ashoka: Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Isabella: Ik ben geboren in Brussel. Mijn vader kwam als twaalfjarige vanuit het

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT Zitting 2007-2008 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van woensdag 20 februari 2008 OCHTENDVERGADERING VGC 2 - De vergadering wordt geopend om 10u15

Nadere informatie

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken.

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken. Nieuwsmonitor 2 in de pers Oktober 2010 VRT-journaal niet linkser dan VTM-nieuws Nieuwsmonitor onderzoekt de media-aandacht voor politici en partijen Birgit Van Mol in het VTM-nieuws. BRUSSEL - De kritiek

Nadere informatie

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa 18 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Speech na afloop van de laatste plenaire Kamervergadering van 2015 Door de tijdelijke Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib

Speech na afloop van de laatste plenaire Kamervergadering van 2015 Door de tijdelijke Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib Speech na afloop van de laatste plenaire Kamervergadering van 2015 Door de tijdelijke Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib Beste collega s, Voordat ik de laatste vergadering van 2015 sluit, wil

Nadere informatie

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de Oudheid vandaag 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 95180_Oud maar niet out_vw.indd 2 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de oudheid

Nadere informatie

Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl)

Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Deel 3: Wie heeft het in Europa voor het zeggen?

Deel 3: Wie heeft het in Europa voor het zeggen? Deel : Wie heeft het in Europa voor het zeggen?. Raadje plaatje Net zoals een gemeente, een provincie en een land bestuurd worden, wordt ook de Europese Unie geleid door politici. Ze werken in verschillende

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

betreffende de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat

betreffende de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat stuk ingediend op 175 (2014-2015) Nr. 1 27 november 2014 (2014-2015) Voorstel van resolutie van de dames Tine Soens en Güler Turan betreffende de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat verzendcode:

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Dames en heren, allen hier aanwezig. Het is voor mij een grote eer hier als pas benoemde burgemeester

Nadere informatie

Educatief materiaal om te werken rond relaties en seksualiteit met de bijhorende VOET

Educatief materiaal om te werken rond relaties en seksualiteit met de bijhorende VOET 1 Educatief materiaal om te werken rond s en seksualiteit met de bijhorende VOET Beddengoed, voorbehoedmiddelengids voor jongeren Een heldere en leerrijke brochure, bruikbaar in klasverband. Het boekje

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 16 april 2010 Bezoek Deceuninck (Hooglede-Gits) - duurzaam materialenbeheer Geachte aanwezigen, Dames en heren,

Nadere informatie

Visie pastoraal in Monsheide

Visie pastoraal in Monsheide Visietekst pastoraal in Monsheide I. Inleiding Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. Vanuit

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Inleiding De mate van vertrouwen van burgers in de overheid en maatschappelijke instellingen werd al vaker de toetssteen van de democratie genoemd: daalt

Nadere informatie

HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014

HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014 HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014 Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, Geachte Parlementsleden en Goede Vrienden, Marianne en de andere kandidaten bereiden

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Thema Kernelementen Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Tips voor de trainer: Werken met mensen is werken met emotie. Leer emoties als signaal te herkennen, maar niet als leidraad te

Nadere informatie

Elke Vlaming ambassadeur? Haaltert zondag 12 juli 2009

Elke Vlaming ambassadeur? Haaltert zondag 12 juli 2009 Elke Vlaming ambassadeur? Haaltert zondag 12 juli 2009 Geachte burgemeester, leden van het schepencollege, ereschepen, OCMW-raadsleden, gemeenteraadsleden, Beste Haaltertenaren, De situatie in de wereld

Nadere informatie

NATIONAAL FEEST IN LUXEMBURG

NATIONAAL FEEST IN LUXEMBURG NUMMER 25 OKTOBER 2016 MANNEKEN PIS VERKLEED IN CHARRO NATIONAAL FEEST IN LUXEMBURG CULTURELE AGENDA Volgens de traditie werd Manneken Pis verkleed als charro, voor de herdenking van de Mexicaanse onafhankelijkheid.

Nadere informatie

De Bilderberg Groep. Democratie? Welke Democratie?

De Bilderberg Groep. Democratie? Welke Democratie? De Bilderberg Groep. Democratie? Welke Democratie? http://www.youtube.com/watch?v=vsax6nds1ey Vorige dinsdag eindigde de Bilderberg conferentie uitgave 2014 in Denemarken in plaats van het gebruikelijke

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Inhuldiging standbeeld Willem van Oranje & Marnix van Sint-Aldegonde

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Aanwezig ca. 100 personen. Sprekers: Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz. Platform Allochtone Ouderen de heer R. Ramnath,

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

Europese krijtlijnen voor een sociaal federalisme

Europese krijtlijnen voor een sociaal federalisme Europese krijtlijnen voor een sociaal federalisme prof. dr. Herwig VERSCHUEREN Universiteit Antwerpen De Europese context Overzicht De Europese spelers en hun instrumenten De Europese juridische krijtlijnen

Nadere informatie

deeultûrele grens de natuurlijke grens onafhankelijk de open grens de $~aatkundi "" ~...de 't-aalg(ens Kijkles Hoofdstuk 8 Les 1

deeultûrele grens de natuurlijke grens onafhankelijk de open grens de $~aatkundi  ~...de 't-aalg(ens Kijkles Hoofdstuk 8 Les 1 Kijkles Hoofdstuk 8 Les 1 Grenzen verdwijnen De schutting in jouw tuin is de grens tussen jouw tuin en die van de buren. Tussen woonwijken, gemeenten, provincies en landen zijn ook grenzen. Die grenzen

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas:

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas: DE EUROPESE UNIE MAVO 2 2016 Naam: Klas: INLEIDING De Eerste Wereldoorlog vernietigde grote delen van Europa en de wereld. Nog nooit had een strijd tussen landen voor zoveel doden, gewonden, materiële

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs 1.1 Een blik op een eeuw Europa Deel 1: Een beetje geschiedenis Dankzij onze vrienden, Marie en Alexander,

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie