ENQUETE AANBODZIJDE RE-INTEGRATIEMARKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENQUETE AANBODZIJDE RE-INTEGRATIEMARKT"

Transcriptie

1 ENQUETE AANBODZIJDE RE-INTEGRATIEMARKT In de tweede helft van 2010 stelt de Raad voor Werk en Inkomen een nieuwe editie van de tweejaarlijkse analyse van de re-integratiemarkt op. Deze internetenquête onder alle aanbieders op de re-integratiemarkt is daarbij een belangrijke informatiebron. De enquête is bedoeld voor aanbieders in de breedste zin van het woord: dus voor zowel re-integratiebedrijven als voor interventiebedrijven, opleidingsinstituten, outplacementbureaus, arbodiensten, jobcoachorganisaties en sw- bedrijven. De RWI gebruikt de vragen om een beeld te krijgen van wat er onder aanbieders op de reintegratiemarkt speelt. De enquête bestaat uit maximaal 48 (grotendeels) meerkeuzevragen. Het invullen duurt ongeveer vijftien minuten. Zodra de onderzoeksresultaten gereed zijn, kunt u deze per pdf krijgen toegestuurd. Aan het einde van de enquête kunt u daarvoor uw contactgegevens doorgeven. AStri Beleidsonderzoek en advies verzorgt namens de RWI de uitvoering van de enquête. Met vragen over deze enquête kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot uur, op nummer Buiten deze uren kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. Wij bellen u dan terug. Ons adres is: U kunt het invullen tussentijds onderbreken. Klik hiervoor op de knop opslaan. Op een later tijdstip kunt u het invullen van de vragenlijst hervatten door op de link in de mail te klikken. U komt dan terug in de vragenlijst op de plek waar u was gebleven. Om de webenquête tijdens het invullen te doorlopen klikt u op de rode knoppen volgende of vorige halverwege het scherm Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 1

2 1. ACHTERGRONDKENMERKEN Alle vragen in deze enquête hebben betrekking op de gehele organisatie waar u werkt 1a. Bij welk type organisatie bent u werkzaam? (meerdere antwoorden mogelijk) o re-integratiebedrijf o interventiebedrijf o opleidingsinstituut o outplacementbureau o arbodienst o jobcoachorganisatie o sw-bedrijf o anders, namelijk Respondenten die bij vraag 1a één antwoord geven slaan vraag 1b over. Bij hen wordt automatisch bij vraag 1b hetzelfde antwoord ingevuld als bij vraag 1a. 1b. Hoe zou u uw organisatie in hoofdzaak typeren? o re-integratiebedrijf o interventiebedrijf o opleidingsinstituut o outplacementbureau o arbodienst o jobcoachorganisatie o sw-bedrijf o anders, namelijk. o dat kan ik niet aangeven 2. Sinds welk jaar biedt uw organisatie diensten aan? sinds 3. Hoeveel werknemers telt de organisatie waar u werkzaam bent? ca. werknemers in de totale organisatie dat is ca. FTE in de totale organisatie 4. Hoeveel personeel, uitgedrukt in FTE, houdt zich in uw organisatie bezig met de feitelijke dienstverlening rond re-integratie? ca. FTE 5. Wat is het aantal cliënten voor wie uw organisatie re-integratiediensten verzorgd heeft in 2009? ca. cliënten (i) re-integratiediensten: diensten die bijdragen aan of als doel hebben (behoud van) betaald werk of maatschappelijke participatie 2

3 6. Heeft uw organisatie in 2009 wat betreft financieel resultaat positief of negatief gedraaid? o positief o break-even o negatief 7. Beschikt uw organisatie over het Blik op Werk keurmerk? o ja v.10 o nee, maar zijn bezig met de aanvraag o nee, en zijn ook niet bezig met de aanvraag 8. Doet uw organisatie mee aan het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk? o ja o nee 9. Heeft uw organisatie een ander keurmerk? o ja, namelijk. o nee 2. POSITIONERING AANBIEDERS De volgende vragen gaan over de wijze waarop u zich positioneert op de markt en over uw plannen voor de toekomst. 10. Op welke vlakken bood uw organisatie in 2009 zelf (dus niet via onderaannemers) diensten aan? (vink aan wat van toepassing is) a. toeleiding en begeleiding werkzoekenden naar werk (exclusief jobcoaching) b. begeleiding van cliënten, niet direct gericht op werk was in 2009 een kernactiviteit was in 2009 een nevenactiviteit is in 2009 incidenteel aangeboden c. jobcoaching d. begeleiding naar of aanbieden van gesubsidieerd werk e. Interventies re-integratie eerste spoor f. interventies op gezondheidsvlak g. functiegerichte scholing / beroepsscholing h. begeleiding (verzuimende) werknemers naar ander werk i. andere diensten, namelijk.. is in 2009 niet aangeboden (i) a. Hiertoe rekenen we beroepsoriëntatie en beroepskeuze, assessment, sollicitatietraining, directe arbeidsbemiddeling, jobhunting, workfirst (i)b. Hiertoe rekenen we schuldhulpverlening, motivatietraining, sociale vaardigheidstraining, sociale activering, vrijwilligerswerk, inburgering 3

4 (i)c. Hiertoe rekenen we zowel coaching naar werk of zelfstandig ondernemerschap als begeleiding op de werkplek (i)d. Hiertoe rekenen we alle vormen (WSW, WIW, ID) (i)e. Hiertoe rekenen we verzuimbegeleiding, hrm-activiteiten, mediation en conflictbemiddeling, trainingen voor leidinggevenden (i)f. Hiertoe rekenen we fysieke interventies als rugtraining of rsi-behandeling, psychische interventies als burnout behandeling, diagnostiek als de afname van een FML (i)g. Hiertoe rekenen we om-, her- en bijscholing, leerwerktrajecten (I)h. Hiertoe rekenen we loopbaanbegeleiding of -dienstverlening, outplacement, re-integratie tweede spoor, van werk naar werk [vraag 11 niet indien bij vraag 1a alleen opleidinginstituut is aangevinkt] 11. Hebben cliënten vergeleken met twee jaar terug nu meer of minder invloed op de specifieke invulling van de diensten die u hen verleent? o meer invloed o evenveel invloed o minder invloed Let op de routing bij vraag 12. Vinkt men bijvoorbeeld alleen het derde antwoord aan, dan wordt de routing vraag 15 en vervolgens vraag 18. Vinkt men de eerste twee antwoorden aan, dan wordt de routing vraag 13, 14, 18. Vinkt men de eerste vierde en vijfde aan, dan wordt de routing: vraag 13, 16, 17, 18. Etc. 12. Wat is uw strategie de komende tijd? (meerdere antwoorden mogelijk) o (meer) samenwerking met derden v13 o (meer) verbreden eigen activiteiten v14 o (meer) specialiseren eigen activiteiten v15 o (meer) professionaliseren en/of innoveren v16 o verschuiven zwaartepunt in dienstverlening naar andere (kern)activiteiten v17 o intensiveren/continueren huidige aanpak v U geeft als strategie (meer) samenwerking met derden. Wat voor samenwerking? (meerdere antwoorden mogelijk) o met opdrachtgevers o met andere aanbieders op de re-integratiemarkt o met werkgevers (met baangaranties / moeilijk vervulbare vacatures) o anders, namelijk. 14. U geeft als strategie (meer) verbreden eigen activiteiten. Wat voor verbreding? (meerdere antwoorden mogelijk) o een breder scala aan doelgroepen bedienen o een breder scala aan opdrachtgevers (en marktsegmenten) bedienen o een breder scala aan producten en diensten aanbieden o anders, namelijk 4

5 15. U geeft als strategie (meer) specialiseren eigen activiteiten. Wat voor specialisering? (meerdere antwoorden mogelijk) o specialisering op een of enkele bepaalde doelgroep(en) o specialisering op specifieke opdrachtgevers (en marktsegmenten) o specialisering op specifieke producten en diensten o anders, namelijk 16. U geeft als strategie (meer) professionaliseren en/of innoveren. Waar bestaat deze professionalisering en/of innovatie uit? (meerdere antwoorden mogelijk) o nieuwe producten en diensten op de markt zetten o verbetering van werkprocessen o (meer) kennis van medewerkers over bepaalde doelgroepen o (meer) kennis van medewerkers over de regionale arbeidsmarkt o (meer) vaardigheden van medewerkers o anders, namelijk 17. Waarom is uw strategie de komende tijd het verschuiven van het zwaartepunt van uw dienstverlening naar andere (kern)activiteiten? (meerdere antwoorden mogelijk) o bezuiniging in dienstverlening door opdrachtgever o er worden minder diensten op de private re-integratiemarkt ingekocht o wijzigende inkoopkaders van UWV o toegenomen factuuradministratie o eisen opdrachtgevers zijn te hoog o doelgroep wordt kleiner o plaatsen cliënten op de arbeidsmarkt is lastiger o concurrentie neemt toe o meer vraag naar andere diensten dan wat nu onze kernactiviteiten zijn o het participatiebudget biedt nieuwe kansen o anders, namelijk. 3. EISEN OPDRACHTGEVER De volgende vragen gaan over de opdrachtgevers waarvoor u werkt en de eisen die zij stellen. 18. Voor welke van de volgende opdrachtgevers werkte u in 2009 in het kader van reintegratie? (meerdere antwoorden mogelijk) o UWV (inclusief IRO) o gemeenten (inclusief PRB) o sw-bedrijven (inclusief PGB BW) o particuliere schadeverzekeraars / inkomensverzekeraars o zorgverzekeraars o verwijzers (GGZ, jeugdzorg, rechtbank, fysiotherapeut, bedrijfsarts) o werkgevers (re-integratie eerste en/of tweede spoor) o arbodiensten o loopbaancentra o re-integratiebedrijven o collega-bedrijven o andere opdrachtgevers, nl (i) IRO: Individuele Re-integratie Overeenkomst (i) PRB: Persoonsgebonden Re-integratiebudget (i) PGB BW: Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Alleen de bij vraag 18 aangevinkte opdrachtgevers terug laten komen bij vraag 19 5

6 19. Kunt u een schatting geven van de verdeling van het feitelijk volume (omzet) over die opdrachtgevers? o UWV (inclusief IRO) % v20 o gemeenten (inclusief PRB) % v21 o sw-bedrijven (inclusief PGB BW) % v22 o particuliere schadeverzekeraars / inkomensverzekeraars % v22 o zorgverzekeraars % v22 o verwijzers (GGZ, jeugdzorg, rechtbank, fysiotherapeut, bedrijfsarts) % v22 o werkgevers (re-integratie eerste en/of tweede spoor) % v22 o arbodiensten % v22 o loopbaancentra % v22 o re-integratiebedrijven % v22 o collega-bedrijven % v22 o andere opdrachtgevers, nl % v22 Het totaal van de genoemde percentages bij vraag 19 moet 100% zijn 20. Hoeveel procent van de trajecten (inclusief diensten) voor UWV betrof een IRO? (indien u het niet precies weet: een globale schatting volstaat) % v Hoeveel procent van de trajecten (inclusief diensten) voor gemeenten betrof een PRB? (indien u het niet precies weet: een globale schatting volstaat) % 22. Opdrachtgevers kopen bij onze organisatie: o meestal gehele trajecten in (integrale re-integratietrajecten) o meestal losse diensten/ instrumenten in o even vaak gehele trajecten als losse diensten/instrumenten in 23. De regie bij door ons uitgevoerde re-integratietrajecten/diensten: (vink aan wat volgens u het meest van toepassing is) o ligt vrijwel altijd bij opdrachtgevers o ligt meestal bij opdrachtgevers o is meestal een coöperatie tussen ons en de opdrachtgever (partnership) o ligt meestal bij ons als aanbieder o ligt vrijwel altijd bij ons als aanbieder (i) opdrachtgevers: opdrachtgevers als UWV en gemeenten 24. De financiering van diensten die bij ons ingekocht worden: o vindt meestal plaats op basis van no cure no pay o vindt meestal plaats op basis van no cure less pay o vindt meestal plaats op basis van no cure full pay (overeengekomen prijs) o er is geen dominante contractvorm [vraag 25 alleen indien één van de gegeven antwoorden bij vraag 1a reintegratiebedrijf, outplacementbureau, jobcoachorganisatie of anders, namelijk is] 25. Stellen opdrachtgevers in vergelijking met twee jaar terug vaker, even vaak of minder vaak de eis re-integratiebedrijven moeten beschikken over een netwerk onder werkgevers? o vaker o even vaak o minder vaak o weet niet 6

7 4 KENMERKEN CLIENTEN Aansluitend volgen twee vragen over uw cliëntenbestand. 26. Aan welk van de volgende doelgroepen bood uw organisatie in 2009 re-integratiediensten aan? (vink aan wat van toepassing is) Doelgroepen was in 2009 een kernactiviteit was in 2009 een nevenactiviteit kwam in 2009 incidenteel voor kwam in 2009 niet voor a. arbeidsgehandicapten excl wajongers b. wajongers c.jongeren (zonder werk) d. ontslagwerklozen e. vangnetters f. zieke werknemers (eerste of tweede spoor) g. werknemers: preventie ziekte en verzuim h werknemers: preventie werkloosheid i. WWB-clienten j. NUG -ers k. Inburgeraars l. WSWgeindiceerden m. Andere groepen, namelijk (i) a. Personen met een uitkering op basis van WIA/WAO/WAZ en herbeoordeelden (maar geen Wajongers) (i) e. Zieke uitzendkrachten, zieke WW-ers en zieke werknemers wier arbeidsovereenkomst tijdens de ziekte afliep (i) f. Ziek gemelden die nog wel een arbeidsovereenkomst met hun werkgever hebben [vraag 27 niet indien bij vraag 1a alleen opleidinginstituut is aangevinkt] 27. Kunt u een schatting geven bij hoeveel procent van uw cliënten (behoud van) betaald werk een haalbaar doel is alleen maatschappelijke participatie een haalbaar doel is werk noch participatie haalbaar is %.%.% 100% 7

8 Alle nu volgende vragen gaan over uw waarneming van trends in het algemeen, ongeacht of uw eigen organisatie die trend ervaart. 5. OMVANG RE-INTEGRATIEMARKT Is de omvang van de private markt (on)veranderd? Ten opzichte van twee jaar terug 28. is de private markt voor re-integratiedienstverlening (in termen van omzet) o gegroeid o even groot o gekrompen 29. doen opdrachtgevers o meer zelf o evenveel zelf o minder zelf [vraag 30 niet indien bij vraag 1a alleen opleidinginstituut is aangevinkt] 30. zijn de door ons uitgevoerde re-integratietrajecten/-diensten gemiddeld o arbeidsintensiever o even arbeidsintensief o minder arbeidsintensief 6. AANTREKKELIJKHEID RE-INTEGRATIEMARKT Merkt u wel of geen verschil in de aantrekkelijkheid van de private markt voor reintegratiedienstverlening? Ten opzichte van twee jaar terug 31. is de private re-integratiemarkt voor aanbieders o aantrekkelijker o even aantrekkelijk o minder aantrekkelijk 32. is de concurrentie op de private re-integratiemarkt o scherper o even scherp o minder scherp 33. is de administratieve lastendruk voor aanbieders op de private re-integratiemarkt o groter o even groot o minder groot 34. is de afstand van re-integratiecliënten tot de arbeidsmarkt gemiddeld o groter o even groot o minder groot 8

9 7. UITSTROOM OP DE ARBEIDSMARKT De volgende vragen gaan over de arbeidsmarkt op regionaal niveau en over de impact van de economische crisis op uw organisatie [vraag 35 alleen indien één van de gegeven antwoorden bij vraag 1a reintegratiebedrijf, outplacementbureau, arbodienst, jobcoachorganisatie, sw-bedrijf of anders, namelijk is] 35. Er is op regionaal niveau voldoende zicht op de arbeidsmarkt om een goede match te kunnen maken tussen cliënten en vacatures o helemaal mee eens o mee eens o niet eens/niet oneens o mee oneens o helemaal mee oneens 36. Verwacht u dit jaar een omzetdaling? o nee, in het geheel niet o ja, minder dan 5% o ja, tussen de 5 en 15% o ja, tussen de 15 en 25% o ja, meer dan 25% [vraag 37 niet indien bij vraag 1a alleen opleidingsinstituut is aangevinkt] 37. Verwacht u dit jaar strategische keuzes van opdrachtgevers als gevolg van de crisis? Onze voornaamste opdrachtgever(s) zal (zullen) in grote lijnen: o vooral diensten inkopen voor kansrijke doelgroepen o evenveel diensten inkopen voor kansrijke- als voor kansarme doelgroepen o vooral diensten inkopen voor kansarme doelgroepen 38. Wat is de invloed van de economische crisis op de arbeidsmarktkansen van uw cliënten? o kansen zijn toegenomen o kansen zijn gelijk gebleven o kansen zijn afgenomen 39. De komende twee jaar zal de aandacht voor maatschappelijke participatie onder opdrachtgevers.. o toenemen o gelijk blijven o afnemen [vraag 40 en 41 alleen indien 26 i en/of j en/of l is aangevinkt als kern, neven of incidenteel] De volgende twee vragen hebben alléén betrekking op doelgroepen waarbij de gemeente opdrachtgever is (WWB, WSW, NUG) 40. Wat is de invloed van de economische crisis op de arbeidsmarktkansen van relatief kansrijke cliënten (WWB, WSW, NUG)? o kansen zijn toegenomen o kansen zijn gelijk gebleven o kansen zijn afgenomen 9

10 41. Wat is de invloed van de economische crisis op de arbeidsmarktkansen van niet direct bemiddelbare cliënten (WWB, WSW, NUG)? o kansen zijn toegenomen o kansen zijn gelijk gebleven o kansen zijn afgenomen 8. EFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIE [vraag 42 alleen indien één van de gegeven antwoorden bij vraag 1a reintegratiebedrijf, interventiebedrijf, outplacementbureau, jobcoachorganisatie, swbedrijf of anders, namelijk is] 42. De samenwerking op het Werkplein tussen UWV Werkbedrijf en gemeenten verbetert de dienstverlening aan cliënten sterk. o helemaal mee eens o mee eens o niet eens/niet oneens o mee oneens o helemaal mee oneens 43. Wat is nodig om de effectiviteit van re-integratie (verder) te verhogen? (vink de drie belangrijkste punten aan) o meer klantinvloed o geïntegreerde werkgeversbenadering o meer leerwerkbanen o samenwerking tussen aanbieders o partnership met de opdrachtgever o meer transparantie o heldere regels o professionalisering eigen medewerkers o professionalisering consulenten opdrachtgever o anders, namelijk.. (i) re-integratie: dienstverlening ten behoeve van (behoud van/ uitstroom in) betaald werk of maatschappelijke participatie 44. Heeft u verder nog opmerkingen over (uw positie als aanbieder op) de re-integratiemarkt? o nee o ja, namelijk. 9. TOT SLOT 45. Wilt u te zijner tijd een samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek ontvangen? o ja o nee 46. De RWI stelt in de tweede helft van 2010 de re-integratiemarktanalyse op. Wilt u deze rapportage in pdf toegestuurd krijgen? o ja o nee 10

11 [vraag 47 alleen indien 45 ja en/of 46 ja] 47. Aan wie en aan welk mailadres kunnen wij dit te zijner tijd toezenden? naam : mailadres :.. Dit is het einde van de vragenlijst. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking! 11

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

De markt beweegt verder

De markt beweegt verder V.Veldhuis, T.J. Veerman De markt beweegt verder Ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de re-integratiemarkt Onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en -advies in opdracht van de Raad voor Werk

Nadere informatie

VRAGENLIJST RE-INTEGRATIEMARKTANALYSE 2010 RWI

VRAGENLIJST RE-INTEGRATIEMARKTANALYSE 2010 RWI VRAGENLIJST RE-INTEGRATIEMARKTANALYSE 2010 RWI In de tweede helft van 2010 stelt de Raad voor Werk en Inkomen een nieuwe editie van de tweejaarlijkse analyse van de reintegratiemarkt op. Een internetenquête

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

BrancheMonitor 2010. Samenvatting. November 2010 Boaborea BrancheMonitor 2010, onderzoek door MarketConcern i.o.v. Boaborea

BrancheMonitor 2010. Samenvatting. November 2010 Boaborea BrancheMonitor 2010, onderzoek door MarketConcern i.o.v. Boaborea BrancheMonitor 2010 Samenvatting November 2010 Boaborea BrancheMonitor 2010, onderzoek door MarketConcern i.o.v. Boaborea Samenvatting De branchemonitor 2010 geeft inzicht in de activiteiten van arbodiensten,

Nadere informatie

BrancheMonitor 2012. Samenvatting. Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL

BrancheMonitor 2012. Samenvatting. Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL BrancheMonitor 2012 Samenvatting Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL BrancheMonitor De BrancheMonitor 2012 geeft inzicht in de activiteiten van dienstverleners

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Een markt in beweging

Een markt in beweging drs. T.J. Veerman, V. Veldhuis MSc, dr. M.C.M. Aerts, J.W. van Egmond Een markt in beweging Ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de re-integratiemarkt Drs. T.J. Veerman, V. Veldhuis MCs, dr. M.C.M. Aerts,

Nadere informatie

Omnibusenquête onder gemeenten

Omnibusenquête onder gemeenten Annejet Kerckhaert, Lennart de Ruig Omnibusenquête onder gemeenten Onderzoek uitgevoerd door Research voor Beleid in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Begeleiding bij (gedeeltelijke) werkhervatting

Begeleiding bij (gedeeltelijke) werkhervatting Begeleiding bij (gedeeltelijke) werkhervatting 12-maandszieken in 2003 en 2008 vergeleken Paper 4 in het kader van het cohortonderzoek De weg naar de WIA Vera Veldhuis, MSc Drs Petra G.M. Molenaar-Cox

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie 22 september 2006 Georganiseerd door: Met medewerking van: Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Workshop Re-integratiebeleid, welke keuzes kunt u

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie: wie doet wat? spoor 1: zolang er een dienstverband bestaat is de werkgever

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Participatiewet: Zonder transformatie geen goede transitie

Participatiewet: Zonder transformatie geen goede transitie Participatiewet: Zonder transformatie geen goede transitie 25 maart 2014 Gemeente Leeuwarden Gina Tromp gtromp@leeuwarden.nl Ellen de Bruin edbruin@leeuwarden.nl Aanleiding transitie en transformatie Nieuwe

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Vragen Re-integratie beleid

Vragen Re-integratie beleid Vragen Re-integratie beleid Algemeen uitgangspunt (gegevens SCP). Sinds 2003 is de WWB van kracht, met als uitgangspunt werk boven inkomen. Gemeente kunnen instrumenten inzetten als scholing, loonkostensubsidie,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Deze vragenlijst gaat over de ervaringen die u als ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft met de externe arbodienst van uw bedrijf.

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Effectieve toeleiding van werklozen naar werk

Effectieve toeleiding van werklozen naar werk Effectieve toeleiding van werklozen naar werk Els Sol c.c.a.m.sol@uva.nl NGSZ Reintegratie: van afvoerputje naar succesbeleid Doelenzaal UvA, Amsterdam 24 juni 2015 23 June 2015 1 23 June 2015 2 Is hulp

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Onderwerpen presentatie Definitie vraaggestuurde re-integratie Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

De reïntegratiemarkt aarzelend op gang. Kwaliteit van reïntegratiebedrijven volgens grote gemeenten en het UWV

De reïntegratiemarkt aarzelend op gang. Kwaliteit van reïntegratiebedrijven volgens grote gemeenten en het UWV De reïntegratiemarkt aarzelend op gang Kwaliteit van reïntegratiebedrijven volgens grote gemeenten en het UWV De reïntegratiemarkt aarzelend op gang Kwaliteit van reïntegratiebedrijven volgens grote gemeenten

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

OVERZICHT RE-INTEGRATIEDIENSTEN UWV 1 JUNI 2008 Behorende bij het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 (versie 14 april 2008)

OVERZICHT RE-INTEGRATIEDIENSTEN UWV 1 JUNI 2008 Behorende bij het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 (versie 14 april 2008) OVERZICHT RE-INTEGRATIEDIENSTEN UWV 1 JUNI 2008 Behorende bij het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 (versie 14 april 2008) 08-22.IF VERKRIJGEN VAN INZICHT IN DE FYSIEK BELASTING 08-22.VF VERHOGEN

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave Casenummer BOW RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen Aanvullende vragen burgerraadslid mw. A. van Esch (fractie PK) betreffende plan van aanpak re-integratie van uitkeringsgerechtigden (n.a.v. Politieke avond d.d. 12 maart 2009) en beantwoording. Politieke

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Sociaal akkoord voor een activerende arbeidsmarkt Aanbevelingen voor een nadere uitwerking

Sociaal akkoord voor een activerende arbeidsmarkt Aanbevelingen voor een nadere uitwerking Sociaal akkoord voor een activerende arbeidsmarkt Aanbevelingen voor een nadere uitwerking In het sociaal akkoord "Perspectief voor een sociaal en ondernemend land: uit de crisis met goed werk, op weg

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Wat is een Individuele re-integratieovereenkomst? U krijgt een uitkering van UWV en bent

Nadere informatie

Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT

Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT INHOUDSOPGAVE bladzijde 1. Inleiding 3 2. Doelstelling... 3 3. Onze cliënten. 4 4. Het reïntegratiepalet.. 5 5. Werktrajecten 6 6. Overige trajecten...

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2014. BLIK op WERK KEURMERK. Hypovisie B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2014. BLIK op WERK KEURMERK. Hypovisie B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas,

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, 2810014 Vooraf In de notitie Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg Beleidskaders 2014 2015 (definitieve versie, 25 augustus

Nadere informatie

Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering

Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering Re-integreren zonder risico INHOUDSOPGAVE Wat biedt de Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering? 3 Voor wie kunt u de Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering inzetten?

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen. Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk

Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen. Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk Inhoud Voor wie is deze brochure bedoeld? 3 Hoe vraagt u een IRO aan? 4 Bereid u goed voor 5 Uw

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Re-integratie is een intensieve vorm van arbeidsbemiddeling. Hieronder een aantal organisaties die zich bezighouden met re-integratie:

Re-integratie is een intensieve vorm van arbeidsbemiddeling. Hieronder een aantal organisaties die zich bezighouden met re-integratie: Samenvatting door Sharon 28-03-17 H4 Re-integratie Re-integratie is een intensieve vorm van arbeidsbemiddeling. Hieronder een aantal organisaties die zich bezighouden met re-integratie: - UWV(doelgroep

Nadere informatie

WIJJ Re-integratie B.V.

WIJJ Re-integratie B.V. RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Effectiviteit actief arbeidsmarktbeleid voor kansarme werkzoekenden

Effectiviteit actief arbeidsmarktbeleid voor kansarme werkzoekenden Effectiviteit actief arbeidsmarktbeleid voor kansarme werkzoekenden State of the art vanuit economisch gezichtspunt Presentatie op Jaarconferentie AIAS Amsterdam, 1 juli 2016 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl

Nadere informatie

Landelijke Cliënten Raad

Landelijke Cliënten Raad Aan Raad voor Werk en Inkomen t.a.v. de Voorzitter de heer J.P.C.M. van Zijl Postbus 16101 2500 BC Den Haag Landelijke Cliënten Raad Den Haag, 18 november 2002 Betreft: Reactie op uw advies aan de minister

Nadere informatie

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Het onderzoek in het kort In opdracht van de Stuurgroep Arbeidsadviseur heeft TNO onderzoek verricht naar de informatie- en adviesbehoefte van (potentiële)

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Wet Werken naar Vermogen

Wet Werken naar Vermogen Wet Werken naar Vermogen Werk? en Inkomen? Branko Hagen, Else Roetering. LCR-congres 2011 Agenda De Wet Werken naar vermogen Wat is bekend, wat zijn vragen? 2 hoofdvragen 1. De werking van de Wet Werken

Nadere informatie

Verduurzaming van woningen en gebouwen

Verduurzaming van woningen en gebouwen Internet enquête EIB Verduurzaming van woningen en gebouwen Tabel 7.1 Aantal b&u-bedrijven dat in 2013 wel of geen projecten heeft uitgevoerd op het grootteklasse 21-50 51-100 101 Wel 53 33 56 79 93 66

Nadere informatie

EVC-tool: instructie voor leidinggevende

EVC-tool: instructie voor leidinggevende EVC-tool: instructie voor leidinggevende Wat is EVC? Een van uw medewerkers heeft zich aangemeld voor een EVC-procedure bij NCOI Opleidingsgroep. EVC staat voor het Erkennen van eerder Verworven Competenties

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 514 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet,

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST

Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST De agenda voor vanavond Doel: informeren over contract Neerijnen-Tiel

Nadere informatie

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief.

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Dit kunnen mensen met een uitkering zijn, maar ook mensen met een beperking (fysiek

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnumrner 04.R820.00I inboeknummer o4tooosxs Classificatienummer x.888 Dossiernummer 4aa.6ox 25 mex 2004 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft rapport Reintegratie

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN Beleidsgegevens Vastgesteld door: de Raad Vastgesteld in: Gemeentelijk re-integratie beleid Vastgesteld op: Inwerking getreden op:1 januari 2006 Het volgende besluit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/04/32780, tot wijziging van de Regeling SUWI

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Factsheet. Factsheet. re- integratie. www.rwi.nl

Factsheet. Factsheet. re- integratie. www.rwi.nl Factsheet Factsheet re- integratie www.rwi.nl Het Factsheet re-integratie probeert antwoord te geven op vragen over uitgaven, doelen, bereik en effecten van re-integratie Waarom - opnieuw - een Factsheet

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie