SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie"

Transcriptie

1 Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

2 EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen te bereiken 2

3 Edito Edito Inhoudsopgave EDUCAM Service, uw opleidingspartner Carrosserie Editie 2013 Geachte mevrouw, geachte heer, De wereld verandert constant. De concurrentie wordt steeds sterker. In zulke omstandigheden uw bedrijf beheren vormt een regelrechte uitdaging. De klant staat in het centrum van uw activiteit en u stelt bij hem bovendien nieuwe gewoonten en andere keuzes vast. Naast deze externe elementen moet u ook uw interne hulpmiddelen beheren. Uw menselijk kapitaal, vanzelfsprekend, want dit vormt de grootste rijkdom van uw bedrijf. Dan is er ook nog de efficiëntie van de verschillende stromen om ervoor te zorgen dat u uw klant correct bedient en dat uw rendement gewaarborgd blijft. Gezien die talrijke uitdagingen kan een efficiënte partner u helpen om uw doelstellingen te bereiken. Dit is wat EDUCAM Service u aanbiedt. Als opleidingsspecialist helpen we u om een opleidingsbeleid uit te stippelen dat op uw ambities afgestemd is. Want als u uw medewerkers correct opleidt, geniet u een dubbel voordeel: uw bedrijf evolueert gunstig en uw personeel blijft gemotiveerd. In deze catalogus vindt u een overzicht van onze opleidingen die speciaal voor uw vakgebied ontwikkeld zijn. Om uw technische kennis te verruimen, maar ook om uw niet-technische competenties te ontplooien, zoals klantenrelaties en management. Meer nog. U mag ook op ons advies en onze ervaring in bedrijven zoals dat van u rekenen. Als uzelf een opleiding wenst te organiseren, zorgen we ervoor dat u premies en sectorale steun kunt genieten. De meeste van onze opleidingen geven er recht op. EDUCAM Service wil u een écht partnerschap aanbieden. Voorzie wat tijd om ons te ontmoeten en laat u verrassen door ons uitgebreid dienstenaanbod dat we u voorstellen. Tot zeer binnenkort, om u uw concrete projecten te helpen realiseren. 4 Inleiding 5 Advies en begeleiding 6 CAO s en steunmaatregelen 13 Opleidingen van EDUCAM Service 51 Expertise van EDUCAM Service 52 EDUCAM Service Training Centers ANDERE BESCHIKBARE CATALOGI Elk vakgebied in de sector heeft eigen interessesferen. Bijgevolg was het logisch dat we u niet één maar vijf catalogi op maat aanbieden. Auto, Vrachtwagen, Carrosserie, Zware voertuigen en industriële uitrusting en Diensten en distributie. In elke uitgave vindt u uitsluitend informatie die voor u relevant is. Is er geen catalogus voor uw vakgebied? Raadpleeg dan ons volledige aanbod op Paul-Henri Gilissen Managing Director 3

4 Inleiding Uw medewerkers, uw beste investering Technologie en wetenschap evolueren razendsnel en de toepassingen ervan dringen vandaag tot op de werkvloer door. U investeert in spitstechnologische machines, professioneel gereedschap en promotiecampagnes. Maar denkt u er ook aan om te investeren in menselijk kapitaal? Competente medewerkers vormen de kracht van uw bedrijf en maken het verschil om uw klanten tevreden te stellen en ze aan uw bedrijf te binden. EDUCAM Service is gespecialiseerd in cursusontwikkeling en bedrijfsadvies voor de autosector en de aanverwante sectoren. We zijn er speciaal voor u. Zo helpen wij u met het realiseren van een betere bedrijfsvoering en een hoger rendement. Competente medewerkers maken het verschil om uw klanten tevreden te houden 4

5 Advies en begeleiding Advies en begeleiding van EDUCAM Service Hebt u een vraag? Wij hebben voor u het antwoord! Uw account manager bij EDUCAM Service is uw contactpersoon. U kunt bij hem of haar terecht met al uw vragen over de ontwikkeling van competenties: > technische en niet-technische opleidingen van EDUCAM Service; > opleidingsprogramma s en planning; > praktische organisatie en materieel; > instrumenten voor competentiebeheer. sectorale ondersteuning: > opleidingsplan; > individueel opleidingsrecht en nieuwe beschikkingen in de CAO; > vormingskrediet; > erkenningen en premies. Unieke behoeften vergen unieke oplossingen Uw bedrijf is uniek. En heeft unieke behoeften. Het kan dus zijn dat bestaande oplossingen uw behoeften niet helemaal invullen. Om uw specifieke vraag beter te begrijpen stellen we u een aanpak in vier stappen voor: 1. identificering van uw behoeften; 2. actieplan; 3. implementering van een accurate oplossing; 4. evaluatie. Hoe verloopt dit concreet? Tijdens een eerste gesprek met uw account manager kunt u de grote beheerslijnen van uw bedrijf toelichten: > uw bedrijfsdoelstellingen; > de aanwezige competenties in uw team; > de noodzakelijke kennis om uw beroep uit te oefenen; > de evolutie van uw menselijk kapitaal op korte en middellange termijn; > de marktontwikkelingen en uw concurrenten. Met dit overzichtsbeeld van uw bedrijf kunnen we uw behoeften nauwkeurig identificeren en kunnen we u een actieplan op maat aanbieden. Dus geen standaardoplossing, maar een gepersonaliseerd antwoord op al uw opleidingsvragen. Dit plan kunt u opstellen voor één medewerker, een bepaald profiel of voor een grotere groep werknemers. Op regelmatige evaluatiemomenten hebt u de kans om uw keuzes te bevestigen of om ze aan de evolutie van uw bedrijf aan te passen, indien nodig. Wat brengt dit u op? Een maximale meerwaarde. Want u investeert precies daar waar het nodig is en waar zich nieuwe opportuniteiten aanbieden. Zo rendeert uw investering maximaal. Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via 5

6 CAO s en sectorale steunmaatregelen CAO s en sectorale steunmaatregelen Als werkgever weet u hoe belangrijk het is om competente medewerkers te hebben. En in onze snel evoluerende sector is opleiding onmisbaar geworden. De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO s) voorzien maatregelen en assistentie om het kennisniveau en de competenties van (toekomstige) werknemers en hun werkgevers op peil te houden. Uw account manager zorgt ervoor dat uw bedrijf de CAO-verplichtingen naleeft en dat u het recht op sectorale ondersteuning geniet. Competenties correct beheren om duurzaam te groeien De competenties van het individu als centrale zorg van Europa De strategie van Lissabon, die in 2000 door de lidstaten van de Europese Unie aangenomen is, beklemtoont het belang van levenslang leren. De kennis en de innovatie die daaruit voortvloeien vormen belangrijke troeven voor bedrijven en werknemers in de Europese Unie aangezien de concurrentie op wereldvlak toeneemt. De lidstaten moesten nationale hervormingen doorvoeren om de competenties van alle individuen te ontwikkelen. In onze sectoren hebben de sociale partners altijd hun krachten gebundeld om acties te ondersteunen die de competenties van de werknemers verhogen en zo het tekort aan kwalificaties bestrijden. De afgesloten akkoorden in de recentste CAO s bevestigen een sterke verbintenis van werkgevers en werknemers om het initiatief te bestendigen. Een dubbel voordeel voor uw bedrijf Een competentie, wat is dat? Een meetbaar geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, waarmee u de doelstellingen in een concrete arbeidssituatie kunt bereiken. Een doordacht competentiebeleid maakt het mogelijk om de competenties van uw werknemers te kruisen met de doelstellingen en toekomstige ontwikkelingen van uw bedrijf. Het resultaat? U waarborgt de rendabiliteit en de groei van uw bedrijf, maar ook de ontplooiing en de motivatie van uw werknemers. Hoe gaat u tewerk? Competentiemanagement in uw bedrijf invoeren, moeilijk is het niet. Het vergt een investering in tijd, die u snel terugverdient dankzij een hogere efficiëntie, productiviteit, rendabiliteit en een sterkere motivatie van uw werknemers. Talrijke bedrijven hebben dit al begrepen en doen een beroep op EDUCAM Service om verder geholpen te worden. Er zijn verschillende gratis tools beschikbaar om u in de verschillende stappen te helpen bij de opvolging van uw medewerkers, van hun aanwerving via hun opleiding tot de uitstippeling van hun persoonlijke ontwikkelingsplan. Ontdek ze op blz of op Een duwtje in de rug als opstap naar competentiebeheer In de Talentenhefboom van EDUCAM vindt u meer informatie over competentiebeleid en talentontwikkeling. Er worden vier s in behandeld: positionering, communicatie, kapitaal en tools. Nuttige tips en links bezorgen u een beeld van het onderwerp en ideeën om het in uw bedrijf in te voeren, of dit nu groot of klein is. Download de Talentenhefboom op 6

7 CAO s en sectorale steunmaatregelen Individueel opleidingsrecht Nieuw in de CAO van 2011 Sinds 2004 wordt een collectief opleidingsrecht opgebouwd a rato van vier uur per kwartaal en per arbeider, dus twee per jaar, dat het vormingskrediet genoemd wordt. Deze maatregel ondergaat geen wijzigingen. De nieuwe CAO van 28 september 2011 voor het koetswerk voorziet een extra maatregel: in het kader van het collectief opleidingsrecht krijgt elke arbeider het recht om 1 opleidingsdag te volgen per periode van twee jaar. Opleidingspremies Financiële steun van de sector EDUCAM Service ontwikkelt opleidingen en diensten die perfect met de CAO s van de sectoren in overeenstemming zijn. Elk opleidingsuur kan recht op een premie geven als bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Dit geldt voor alle opleidingen die door EDUCAM gegeven en/of erkend zijn. Uw account manager zorgt ervoor dat uw bedrijf de CAO-verplichtingen naleeft en dat u het recht op sectorale ondersteuning geniet. Samen met de betrokken arbeider bepaalt het bedrijf welke opleiding in dit kader gevolgd zal worden. Deze moet vervolgens voor elke arbeider op het opleidingsplan vermeld worden. Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via In amper enkele klikken kunt u uw opleidingen laten erkennen en het recht op sectorale steun genieten. Ga naar of bel ons op het nummer voor snelle assistentie. 7

8 CAO s en sectorale steunmaatregelen Bijzondere aandacht voor jonge talenten De verwachtingen tegenover nieuwe werknemers evolueren mee met de markt. Enerzijds wordt men op technisch vlak steeds veeleisender. Anderzijds moeten de talenten van morgen blijk geven van polyvalentie en allerlei vakgebieden beheersen, zoals veiligheid, milieubescherming en klantenrelaties. En dit in een omgeving waarin bedrijven met steeds meer moeilijkheden kampen om gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden. Om deze uitdagingen aan te gaan bestendigt EDUCAM zijn verbintenissen tegenover zijn partners in de instroomopleidingen om het kwalificatieniveau van jongeren en hun leerkrachten te verhogen. Hieronder volgen enkele opmerkelijke initiatieven die, elk op hun manier, jongeren en de autosector dichter bij elkaar brengen en de jongeren in onze bedrijven ondersteunen. De werknemers van morgen certificeren De sectorale certificering van EDUCAM wordt voor de sector georganiseerd in samenwerking met het alternerend leren (Syntra Vlaanderen, IFAPME, SFPME, IAWM) en het onderwijs van de Franse Gemeenschap. Ze staat in het teken van projecten die de kwalificaties van toekomstige werknemers in de sector verbeteren. De sectorale certificering volgt na het succesvol afleggen van een theorie- en een praktijkproef, die eenmaal per jaar worden georganiseerd. Jongeren die deze proeven met succes afleggen, kunnen een sectoraal certificaat behalen voor drie beroepen: >onderhoudsmecanicien; > > > polyvalent mecanicien; > > onderhouds- en autodiagnosetechnicus. Sinds dit schooljaar is deze lijst met twee specifieke beroepen uit de koetswerksector aangevuld, namelijk: > voorbewerker; > spuiter. De sector heeft dit pilootproject opgestart en organiseert het in samenwerking met IFAPME, SFPME en IAWM (alternerend leren). Jongeren met vertrouwen aanwerven EDUCAM heeft de sectorale certificering tien jaar geleden opgestart. De bedoeling was een antwoord te bieden op de behoeften van de arbeidsmarkt die naar gekwalificeerde jonge werknemers op zoek was. Ondertussen nam deze behoefte niet af, integendeel. De basis voor deze certificeringen zijn de sectorale beroepsprofielen (zie op blz.12). Ze attesteren dat de kandidaten de voor het beroep noodzakelijke competenties bezitten en de werkwijzen begrijpen en beheersen zoals ze door vertegenwoordigers van het beroep zijn vastgelegd. Voor meer informatie over de sectorale certificering belt u ons op het nummer of surft u naar 8

9 CAO s en sectorale steunmaatregelen Gratis koetswerkopleidingen voor stagiairs! Het alternerend leren en stages vormen uitstekende instrumenten om nieuwe medewerkers aan te werven. Als werkgever-opleider kunt u zo onmiddellijk de sterke en zwakke punten van de nieuwe generatie koetswerkarbeiders inschatten. De jongeren worden snel met de dagelijkse realiteit in de werkplaats vertrouwd gemaakt. Weet u dat 85% van de jongeren na hun leertijd aangeworven worden in het bedrijf waar ze stage hebben gelopen? Dat is al een eerste uitstekende reden om in de opleiding van jongeren te investeren. EDUCAM werkt hard om toekomstige koetswerkarbeiders correct op de arbeidsmarkt voor te bereiden. Onze actie is gericht op het raakvlak tussen de arbeidswereld en de opleiding van de jongeren: de leertijd en de stages in bedrijven. Deze systemen brengen jongeren onnoemelijk veel bij. En dankzij een gratis EDUCAM-training kunt u dit leerproces nog versnellen. Zo groeit uw leerjongere nog sneller uit tot de gemotiveerde specialist die u zoekt. Trainers opleiden Via bijscholing kunnen lesgevers, leerkrachten en jongeren hun competenties ontplooien en hun kennis over spitstechnologische onderwerpen verbeteren. In samenwerking met verschillende partners biedt EDUCAM hen de mogelijkheid om specifieke bijscholingscursussen te volgen. Lesgevers en leerkrachten kunnen ook train-the-trainersessies volgen die specifiek op pedagogische methodes toegespitst zijn. EDUCAM beschikt trouwens over een e-learningplatform om lesgevers, leerkrachten en jongeren te assisteren, met name Autoweb. Leermiddelen op maat Scholen en opleidingscentra vragen steeds meer naar pedagogische en didactische leermiddelen om opleidingen te kunnen verzorgen voor sectoren die permanent evolueren. Als antwoord heeft EDUCAM leermiddelen uitgewerkt die in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met zijn partners aangeboden worden: > > opleidingshandboeken; > > HEV-simulatiekits*; > > didactische borden HEV* of hydraulica. Wilt u meer informatie over dit systeem? Wilt u uw leerjongere voor een gratis koetswerkopleiding inschrijven? Bel ons op het nummer of mail naar Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via (*) HEV : Hybrid & Electric Vehicles 9

10 CAO s en sectorale steunmaatregelen Managementtools en goede plannen voor bedrijven Als bedrijfsleider hebt u zeker oog voor de opbrengst van uw investeringen. Met de tools op de volgende bladzijden en het advies van uw EDUCAM Service-account manager maakt u van opleiding een werkelijk rendabele investering. Laat u begeleiden. Het opleidingsplan en de bijbehorende leidraad Wat is een opleidingsplan? Met een opleidingsplan brengt u de opleidingsbehoeften van de arbeiders in uw onderneming voor het komende jaar duidelijk en gestructureerd in kaart. U vindt een model van opleidingsplan voor uw activiteitensector op Opleidingsplan en CAO Volgens de CAO van 28 september 2011 voor de koetswerksector moet elk bedrijf met vijftien of meer werknemers verplicht een opleidingsplan indienen. Dit moet per brief naar EDUCAM verzonden worden op uiterlijk 15 februari van het jaar waarover het plan gaat en geeft recht op een opleidingskrediet. Naar een hoger niveau met de leidraad De leidraad is een onontbeerlijke aanvulling om een kwalitatief hoogstaand opleidingsplan op te stellen. Hij is uitgewerkt door EDUCAM in samenwerking met actoren uit de sector, bedrijven en de sociale partners. Laat u stap voor stap begeleiden in een denkoefening over uw bedrijf, uw doelstellingen, uw toekomstige ontwikkelingen en uw medewerkers. Vervolgens kunt u uw werkelijke opleidingsbehoeften op uw jaarlijks plan registreren. Efficiëntie en rendabiliteit gewaarborgd. Raadpleeg en download de gids gratis op Voor assistentie om de gids en het opleidingsplan in te vullen kunt u bij uw account manager terecht. Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via Een must voor alle werkgevers! Het opleidingsplan is verplicht voor ondernemingen met minstens 15 werknemers. Maar het is even interessant voor kleinere bedrijven. Als u uw opleidingen goed plant, hebt u tijd om een juiste keuze te maken en om u zodanig te organiseren dat u werkonderbrekingen vermijdt. Frédéric Coton Bedrijfsleider, Carrosserie Coton Zeker vanuit technisch oogpunt moet vastgesteld worden dat onze sector in volle ontwikkeling is. Vaak wordt het gebruik van nieuwe technieken opgelegd door verzekeraars die permanent op zoek zijn naar manieren om kosten te drukken. Hieraan tegemoetkomen kan enkel door het opleidingstraject van uw medewerkers op peil te houden. EDUCAM is op dat vlak in meer dan één opzicht een belangrijke partner. Niet alleen dankzij de zelf aangeboden opleiding, maar ook - en vooral - door het kwalitatief opleidingsplan. De uitdaging bestaat er niet in uw mensen opleidingen voor de vorm te laten volgen, wel om de juiste keuzes op opleidings vlak te maken. Het kwalitatief opleidings plan is een didactisch instrument dat u hierin bijstaat. Het helpt de juiste opleidingen in kaart te brengen, afhankelijk van zowel het bedrijf als het werknemer. 10

11 CAO s en sectorale steunmaatregelen Certificering Globaal is certificering een procedure waarmee een onafhankelijke organisatie schriftelijk waarborgt dat een persoon kennis, competenties, vaardigheden of knowhow over het beoordeelde onderwerp bezit. Voor uw vakgebied bestaan er verschillende soorten certificeringen: > wettelijke certificeringen: LPG, Klimaatbeheersing, BA4, BA5, VCA enz.; > sectorale certificeringen voor werkgevers als antwoord op een wettelijk kader: veilig werken aan elektrische en hybridevoertuigen; > erkennen van ervaring via het ervaringsbewijs. Enkele goede redenen om zich te laten certificeren: > omdat de wet het vereist; > om de arbeidsveiligheid te waarborgen; > om een objectief beeld te krijgen van de competenties van uw medewerkers; > maar ook: om het vertrouwen van uw klanten te versterken. Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via Ervaringsbewijs Praktijkervaring herkennen en erkennen Een beroep kan op verschillende manieren geleerd worden. De meest voor de hand liggende manier is een (school)opleiding volgen maar het is niet de enige manier: heel wat mensen leren een beroep op de werkvloer, al doende, in hun vrije tijd enz. Deze personen bezitten wel de vaardigheden om het beroep uit te oefenen, maar hebben daar geen officieel bewijs van. Dit kan hen parten spelen in hun verdere loopbaan. De Vlaamse Overheid heeft daarom voor bepaalde beroepen een officieel certificaat in het leven geroepen. Dit certificaat (het ervaringsbewijs ) bewijst dat iemand over de noodzakelijke beroepsbekwaamheid (competenties) beschikt. EDUCAM organiseert in samenwerking met de VDAB de praktijkproeven waarmee men een ervaringsbewijs kan behalen voor volgende beroepen: > mecanicien (personenwagens); > (de)monteur (koetswerk); > voorbewerker (koetswerk); > plaatwerker (koetswerk); > spuiter (koetswerk). Welke meerwaarde voor uw bedrijf? > Een objectief bewijs van de competenties van uw medewerker > Hulp bij de rekrutering > De erkenning van wat er op de werkvloer geleerd werd > Een versterking van uw medewerker > Een indicator van de beroepsmotivatie van uw werknemer > Ondersteuning bij de opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan > Het is gratis Voor meer informatie over het ervaringsbewijs, surf naar bel naar of mail ons via U kan ook terecht op 11

12 CAO s en sectorale steunmaatregelen Sectorale beroepsprofielen Beroepsprofielen zijn een weergave van de taken die iemand vandaag de dag in een beroep uitvoert, aangevuld met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het beroep correct uit te kunnen oefenen. Waarom is dit zo belangrijk? De beroepen in de autosector en de aanverwante sectoren krijgen te maken met verscheidene veranderingen (technische evoluties, elektronische evoluties, marktevoluties enz.). Deze hebben onvermijdelijk een impact op de werkorganisatie, de taken die mensen krijgen, de vaardigheden die men nodig heeft enz. Om te garanderen dat het onderwijs, de sectorinitiatieven enz. afgestemd blijven op de permanent evoluerende praktijk, ontwikkelt en beheert EDUCAM sectorale beroepsprofielen in overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en sociale en institutionele partners. Beschikbaar voor u Zoekt u informatie over een beroep of wilt u weten over welke competenties een demonteur/monteur, voorbewerker, spuiter enz. moet beschikken? Raadpleeg dan de sectorale beroepsprofielen van EDUCAM en de beroepscompetentieprofielen die de sector goedgekeurd heeft. Bedrijfsspecifieke beroepsprofielen EDUCAM Service kan voor uw bedrijf bedrijfsspecifieke beroepsprofielen uitwerken. Ze worden ontwikkeld op basis van de sectorale beroepsprofielen en omschrijven de taken en de vereiste kennis en competenties om een bepaald beroep in een bepaald bedrijf correct uit te kunnen oefenen. Bedrijfsspecifieke beroepsprofielen vormen een echte basistool voor uw personeelsbeheer: voor uw selectieprocedure, uw werkorganisatie, uw personeelsopvolging en -ontwikkeling enz. Wat is de meerwaarde voor uw bedrijf? > Duidelijkheid scheppen in de taken van uw medewerkers > Duidelijke richtlijnen aanreiken bij wervingsacties > De mogelijkheid bieden tot het meten van een functie > Een basisdocument aanreiken voor functioneringsen evaluatiegesprekken > Een basisdocument aanreiken om de arbeidsloopbaan en het opleidingsplan uit te stippelen > Een basisdocument aanreiken om de persoonlijke ontwikkelingsplannen van uw medewerkers op te stellen > Een basisdocument vormen om de opleidingsbehoeften beter in te schatten en het opleidingsplan op te stellen Wenst u meer informatie over sectorale beroepsprofielen? Bel naar of surf naar Wilt u hierover graag advies inwinnen bij een EDUCAM-consulent? Stuur een mail naar of bel naar We zullen u graag helpen. 12

13 CAO s en sectorale steunmaatregelen Opleidingen van EDUCAM Service Maak uw keuze EDUCAM Service biedt u meer dan honderd hoogwaardige trainingen aan. En er komen er nog elke dag bij. Dankzij meer dan twintig jaar ervaring in bedrijven zoals dat van u en ons permanente toezicht op de markt gaan onze opleidingen ook over de recentste technieken en kunt u ze direct in de werkplaats inzetten. We werken ze regelmatig bij en lopen zo op toekomstige ontwikkelingen voor. Het resultaat? > Opleidingen waarvan de efficiëntie bewezen is > Die perfect overeenstemmen met de realiteit in uw bedrijf > Die rekening houden met de recentste evoluties in uw sector > Die verzorgd worden door ervaren specialisten Op het programma? Hoogtechnologische trainingen, maar ook opleidingen over management en omgang met klanten. Wilt u weten welke opleidingen speciaal voor u ontwikkeld zijn? Neem vandaag nog met uw account manager contact op. Wilt u een praktisch overzicht van onze trainingen? Surf naar Voor uw gebruiksgemak hebben we de opleidingen op basis van uw vakgebied gerangschikt. Elk bedrijf zijn formule De meerwaarde van EDUCAM Service bevindt zich niet alleen in de grote diversiteit van zijn opleidingsaanbod, maar ook in de talrijke formules die we voorstellen. Zowel kleine bedrijven als grootschalige netwerken vinden bij ons hun gading in formules die perfect voor uw beschikbaarheid en ambities uitgedacht zijn: Formule open sessie: dit zijn sessies waarvoor medewerkers uit verschillende bedrijven zich kunnen inschrijven. De groepen bestaan uit acht tot twaalf cursisten om de kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen. Formule in-company: de opleiding is uitsluitend voor medewerkers uit uw bedrijf toegankelijk. Formule maatwerk: de opleiding wordt volledig aan uw behoeften aangepast. Geen kant-en-klare oplossing maar een nagelnieuwe opleiding die lesgevers en technische consulenten van EDUCAM Service uitsluitend voor u ontwikkelen. Maximale flexibiliteit U wilt over een bepaald vakgebied meer kennis verwerven? U wilt van een bepaald een globaal beeld krijgen? Dat is mogelijk. Ons opleidingsaanbod is helemaal modulair en zorgt zo voor alle flexibiliteit die u wenst: > elke module kan zowel afzonderlijk als ingebed in een opleidingstraject gevolgd worden; > de opleidingsduur kan aangepast worden naargelang de kennis die u wil verwerven: globale benadering of grondige aanpak. Voor meer informatie, bel ons op het nummer of stuur een mail naar Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via Wilt u meer weten over de formule die het best bij u past? Bel ons op het nummer , mail naar of surf naar 13

14 Opleidingen van EDUCAM Service Niet-technische opleidingen EDUCAM Service biedt u opleidingen over management en klantenrelaties 14

15 Opleidingen van EDUCAM Service Niet-technische opleidingen Het gedrag van uw klanten verandert, hun referenties ook. Ze informeren zich over beschikbare producten en diensten op de markt en laten zich leiden door aanbevelingen van andere consumenten. Een goede technische service aanbieden is niet langer voldoende. Uw medewerkers moeten ook beschikken over competenties van een andere aard, waar uw klanten gevoelig voor zijn. EDUCAM Service kan u adviseren over deze nieuwe niet-technische competenties, de zogenaamde soft skills. Hoe verloopt dit? Tijdens een gesprek met u analyseert een specialist van EDUCAM Service de aanwijzingen die u in uw team opmerkt en legt hij samen met u de doelstellingen vast die u nastreeft. Vervolgens stelt hij u oplossingen voor die perfect met de realiteit in uw bedrijf overeenstemmen. Echt maatwerk. Ontdek onze opleidingen over management, verkoop en omgang met klanten. De inhoud ervan is speciaal voor uw activiteitensector ontwikkeld. Ze bevatten talrijke oefeningen over situaties die voor de deelnemer zeer herkenbaar zijn. Met het oog op een onmiddellijke toepassing ervan. U kunt het volledige opleidingsaanbod raadplegen op of ons bellen op het nummer Dag Moors Coördinator Soft Skills, EDUCAM Niemand twijfelt nog aan het belang van bijscholing, al verschilt de situatie wel naargelang de omvang en de activiteitensector van het bedrijf. Van het belang van technische trainingen zijn bedrijven al ongeveer twintig jaar lang overtuigd. Maar wat vooral opvalt, is de opmars van de niet-vaktechnische opleidingen. Waarom slaat dat soort opleidingen zo aan? Dag Moors beantwoordt onze vraag heel nauwkeurig: Dat komt door de complexere producten en organisaties, de grote hoeveelheid informatie waarmee we moeten kunnen omgaan, de diversiteit in de teams, de opkomst van virtueel management en het belang van networking. Die elementen veranderen de business voortdurend en maken permanente vorming noodzakelijk, zowel in grote als kleinere organisaties. 15

16 Niet-technisch Niet-technisch Communiceren op de werkvloer Leiding geven op de werkvloer HR-beheer 2 HR-beheer 3 Deze opleiding richt zich tot de werknemer voor wie bedrijfsinterne communicatie een belangrijke vaardigheid is om op het werk een optimale kwaliteit en efficiëntie te behalen. > Communicatieproces > Typologie > Verbale en nonverbale communicatie > Actief luisteren - feedback > Omgaan met conflicten De opleiding is zeer praktisch van aard met een verhouding van 30 % theorie en 70 % praktijk. Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om effectief en efficiënt met collega s te communiceren. De deelnemer begrijpt het belang van duidelijke en open communicatie om miscommunicatie te vermijden en is in staat om dit toe te passen. Doelgroep: Leidinggevenden van arbeiders die zich dagelijks op de werkvloer begeven. Dag 1: Ik, de leider > Wie was ik voordat ik leider was? > Hoe ben ik leider geworden? > Wat voor leider ben ik? > Leiderschapsstijlen > Praktijkoefeningen en groepsgesprek > Belang van communicatie voor de leidinggevende Dag 2: De ideale leider > Wat is leiderschap? > Flexibel leiderschap > Doelstellingen maken en doorgeven > Motivatie en motiveren Dag 3: Ik, de ideale leider > Valkuilen van het leiderschap > Assertiviteit > Feedback geven > Neen-zeggen > Slecht nieuws brengen > Absenteïsme bespreken > Correctief gesprek > Tips en trucs voor de leidinggevende Na het volgen van deze opleiding beschikt de deelnemer over een gestructureerd kader dat bestaat uit de elementaire en fundamentele bouwstenen van het leiding geven. De deelnemer kan doelen stellen, rollen en taken sturen, moeilijke gesprekssituaties beheersen, flexibel leiding geven en bronnen van macht gebruiken. Hierdoor is hij in staat om de meest voorkomende situaties op de werkvloer in te schatten en er gepast op te reageren. Meer info Meer info 16

17 Niet-technisch Niet-technisch De klantenprofiler Adviseren en verkopen aan de balie Klantenrelaties 1 dag Klantenrelaties 2 Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers met al meer dan één jaar ervaring in klantencontacten. Inleiding: de relatie met de klant 1. Wie ben ik? 2. De klant, een soort die een miljoen jaar geleden verscheen > Wat is JOUW ervaring met klanten? > Enkele voorbeelden van moeilijke klanten 3. Non-verbale communicatie > Belang van non-verbale communicatie > Het lichaam, spiegel van de ziel > Het beheer van de ruimte > Nut van non-verbale communicatie 4. Klantentypologie > Het model > De energieas > De sturende as > Enkele voorbeelden 5. Hoe reageren op gedragingen van klanten? > Actie - reactie: het resultaat van een behoefte > Opbouw van een vertrouwensband > De typologie in een telefonische relatie Na het volgen van deze opleiding zal de deelnemer in staat zijn om het gedrag van klanten te analyseren en te interpreteren en erop te reageren. Baliemedewerkers die commerciële vaardigheden willen aanleren of ze aanscherpen. De structuur van een verkoopgesprek aan de balie > Ontvangst van de klant aan de balie > Behoefteanalyse > Engagement Omgaan met bezwaren > Verschillende kwaliteiten en prijzen van de producten beargumenteren > Leverbaarheid van producten Binnenkomende telefoons aannemen > Het gesprek aannemen > De behoefteanalyse aan de telefoon > De bestelling telefonisch verkopen Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om: > het verschil aan te geven tussen een warm en een koud onthaal aan de balie; > de juiste vragen te stellen om de behoeften van de klant te inventariseren; > een product te beargumenteren volgens de geïnventariseerde behoeften; > een deel-, proef- en slotafsluiting te gebruiken; > met de meest voorkomende bezwaren aan de balie om te gaan; > de telefoon aan te nemen en een telefonisch verkoopgesprek te voeren. Meer info Meer info 17

18 Niet-technisch Niet-technisch Van onthaal tot interactieve receptie Klantgericht schadebeheer Klantenrelaties 3 Overige 2 Receptionisten in autobedrijven. Een eerste relevante werkervaring is aangewezen. Dag 1 > De rol en het belang van de receptionist in het autobedrijf > Communicatie en feedback Dag 2 > Klantentypologie en het eerste contact > Effectief telefoneren > Koopsignalen detecteren en gebruiken Dag 3 > Omgaan met werkdruk > Klachtenbehandeling en conflicthantering Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om zijn communicatie als middel in te zetten tot het optimaliseren van de aftersales rendabiliteit. De deelnemer kan: > zijn activiteiten in verband brengen met de optimalisering van de werkplaatsrendabiliteit; > de zeven contactmomenten met de klant professioneel en klantgericht volbrengen; > omgaan met de dagelijkse werkdruk en weet wat hij hieraan kan doen om zijn werk met een comfortabeler gevoel te volbrengen. Receptionisten en koetswerkverantwoordelijken die het administratief beheer van een schadedossier onder de knie willen krijgen. > Van ongeval tot schadeloosstelling > Onthaal bij de hersteller > Schadestaat > Opening van een dossier > Herstelling > Facturatie De cursist is in staat om de belangrijkste contactmomenten met de bestuurder of klant professioneel en correct te beheren. Daarbij hoort het respecteren van de administratieve flow die eigen is aan een schadedossier. Meer info Meer info 18

19 Niet-technisch Niet-technisch Prospecteren Adviserend verkopen Klantenrelaties 2 Klantenrelaties 2 Beginnende verkopers en verkopers die hun prospectievaardigheden grondig willen opfrissen. Beginnende verkopers en verkopers die hun verkoopvaardigheden grondig willen opfrissen. Dag 1 > Belang en zin van prospectie > De canvasmethode van prospectie > Prospectklassificatie > Prospectiestructuur > Prospectieplan > Telefonische prospectie Dag 2 > Concrete leads stimuleren > Leadkanalen opzetten, gebruiken en onderhouden > Een prospectiegesprek openen > Verkoopondersteunend gedrag bij het bezoek > Offertes opvolgen Na het volgen van deze opleiding beschikt de deelnemer over voldoende kennis om zelfstandig een prospectieplan op te stellen en uit te voeren. Aan de hand van een aangeleverd sjabloon stelt hij tijdens de opleiding onder begeleiding een prospectieplan op dat hij meteen na de opleiding kan gebruiken. Hij leert de essentiële vaardigheden met betrekking tot het uitvoeren van een prospectieplan: > een prospectieactie organiseren; > een prospectiegesprek voeren aan de telefoon; > een eerste gesprek met een nieuwe potentiële klant voorbereiden en uitvoeren. Dag 1 > Verkoopplan > Psychologie van de klant > Het gesprek openen > Sell-o-gram > Behoefteanalyse > Vraag- en luistertechnieken Dag 2 > Soorten bezwaren > Leren omgaan met bezwaren > Argumenteren met het belang van de klant voor ogen > Koopsignalen detecteren en erop inspelen > Nazorg als aanzet tot herhalingsaankoop > Persoonlijke organisatie voor duurzaam succes in een verkoopcarrière Door deze tweedaagse opleiding te volgen verwerft de deelnemer een stevig commercieel fundament in de verkoopkunde. Hij ontwikkelt een commerciële reflex door de behoeften van de klant accuraat te leren inschatten en zijn verkoopargumentatie hierop af te stemmen. Hij leert zijn verkoopargumentatie gestructureerd te inventariseren en gericht te gebruiken. Hij leert om te gaan met algemene en specifieke bezwaren en leert te zoeken naar een effectief akkoord en verkoopafsluiting voor zijn eigen productportfolio. Meer info Meer info 19

20 Niet-technisch Operationele marketing Management 2 (Aankomende) zaakvoerders van mobiliteits- en metaalhandelsbedrijven. Praktijkervaring is aangewezen. Deel 1 > Marketing in ruimere context Definitie en doelstellingen Automotive en industriële marketing t.o.v. consumentenmarketing Marktgerichte aanpak en klantgerichte aanpak Marketingfunctie in de onderneming Specifieke kenmerken in functie van de eigen onderneming > Inzicht in het consumentengedrag van de klant binnen de eigen onderneming Behoeftestructuur en consumentengedrag: kenmerken en inzichten Koopgedrag: inzichten Gevolgen voor het marketingbeleid van de onderneming > Marktsegmentering Doelstelling van segmenteren Toepassing in de eigen sector en onderneming > Marketing-mix De 5 P s: praktische duiding met toepassing op het eigen bedrijf in functie van de opmaak van een marketingplan Prijs, product, promotie, plaats, personen > Marketingplan Aanzet tot opmaak van het marketingplan Deel 2 > Communicatiemanagement Belang van communicatie in marketing Middelen tot communicatie Samenwerking met leverancier / andere / enz. > Marketingbudget Bouwstenen van het marketingbudget Parameters: financiële en operationele (+ verband) Prognoses: - Betrouwbaarheid - Opmaak van een budget Boordtabellen met het oog op de opvolging > Uitwerking van een marketingplan en marketingstrategie Opmaak van een plan Uitwerking van een strategie Na deze opleiding is de deelnemer in staat om: > een marketingstrategie te ontwikkelen op basis van theorie en modellen voor de eigen mobiliteits- of metaalhandelsonderneming; > de marketinginspanningen voor de eigen onderneming te managen en zijn ondernemerschap optimaal aan te wenden; > zelf een praktisch marketingplan uit te werken voor de eigen onderneming. Meer info 20

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

WegWijs in competenties

WegWijs in competenties WegWijs in competenties 1 Woord Vooraf Ieder bedrijf dat zijn opdrachten wil realiseren én tegelijkertijd de competenties van zijn medewerkers optimaal wil benutten, maakt werk van competentiemanagement.

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie