Samen van Oenkerk naar Groenkerk Nulmeting Oentsjerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen van Oenkerk naar Groenkerk Nulmeting Oentsjerk"

Transcriptie

1 Samen van Oenkerk naar Groenkerk Nulmeting Oentsjerk uitgevoerd door O3 Leeuwarden

2 Voorwoord Voor u ligt de nulmeting van de inwoners van Oentsjerk. Deze nulmeting is gemaakt door stagiaires van het leerbedrijf O3 Leeuwarden. 03 Leeuwarden is een leerbedrijf voor en door jongeren. Het leerbedrijf is een samenwerking van de NHL, ROC Friese Poort, Friesland College en de Stenden hogeschool. Het doel van 03 Leeuwarden is de doorstroom van het MBO naar het HBO te bevorderen. Daarnaast wil het ook de stad Leeuwarden en omstreken verbeteren. De opdrachtgever van deze nulmeting is Initiatiefgroep Groenkerk. Deze Initiatiefgroep heeft als doel om Oentsjerk in 2050 Co2 neutraal te maken. Nadat we deze opdracht binnen kregen zijn we dan ook meteen enthousiast begonnen met dit project. Wij hebben het als zeer prettig ervaren om enquêtes af te nemen bij de Dorpsbelangen Oentsjerk. Bijkomende zaak was dat het leerzaam was om te zien hoe het er aan toe ging bij een vergadering voor het Dorpsbelang. Ook waren we blij verast door de respons die we kregen op de enquêtes. De resultaten van de enquêtes hebben we verwerkt in deze nulmeting. Wij hebben het werken met Initiatiefgroep Groenkerk als zeer prettig ervaren. En danken hen dan ook hartelijk voor hun kennis en expertise. In het bijzonder willen wij Aukje Postma en Sanne Andringa (projectleiders van O3 Leeuwarden) bedanken voor hun feedback en hun motiverende stijl van leidinggeven. Met vriendelijke groet, Leeuwarden, 26 april 2012 Projectgroep O3 Leeuwarden Ynte Douma Ivan van Boven Jorrit Vlaskamp Stijntje van der Ploeg Ingrid Leystra De Nulmeting Oentsjerk is financieel medemogelijk gemaakt door: 2 - Nulmeting Groenkerk

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemene gegevens inwoners Oentsjerk Duurzame energie Sociale samenhang Fairtrade en biologisch voedsel Groenkerk, groener, het groenst Suggestie van de van de inwoners van Oentsjerk Opvallende resultaten Conclusie Aanbeveling...14 Bijlage 1: Enquete Groenkerk...15 Bijlage 2: Uitkomsten van enquête Inleiding Zeven inwoners van Oentsjerk staken in de zomer van 2011 de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen. Wij willen de wereld in goede en als het kan betere staat doorgeven aan de komende generaties, zo luidde hun hartenwens. Zo ontstond de Grienskipsrie in Oentsjerk. De Initiatiefgroep Groenkerk wil graag de wereld duurzamer maken, waarbij people, planet en profit harmonieus samengaan, te beginnen in Oentsjerk. Om dit handen en voeten te geven heeft de Initiatiefgroep Groenkerk het leerbedrijf O3 Leeuwarden gevraagd om een nulmeting te doen. De vraag die centraal staat in dit rapport is: In hoeverre doet de Oentsjerkster op dit moment aan duurzaamheid en waar heeft de Oentsjerkster behoefte aan in de toekomst? Daaruit volgend is de doelstelling van dit rapport om in kaart brengen wat de Oentsjerkster op dit moment aan duurzaamheid doen en waar ze in de toekomst behoefte aan hebben. Dit zal worden onderzocht door enquêtes af te nemen onder de inwoners van Oentsjerk. In dit rapport zullen als eerste in hoofdstuk 2 de algemene gegevens van de inwoners van Oentsjerk worden behandeld. Daarna zullen in hoofdstuk 3 de resultaten op het gebied van duurzame energie worden uiteengezet. Vervolgens zal de sociale samenhang in hoofdstuk 4 worden toegelicht. Fairtrade en biologische voedsel zal in hoofdstuk 5 aan bod komen. Het onderdeel Groenkerk, groener, het groenst uit de enquête zal in hoofdstuk 6 naar voren komen. Verder zijn er ook nog suggesties van de Oentsjerkster gekomen, deze zijn uiteengezet in hoofdstuk 7. Uit de voorgaande hoofdstukken zullen in hoofdstuk 8 de opvallende resultaten worden verwerkt. Hierop volgend zal er in hoofdstuk 9 een conclusie worden gegeven en als laatste zal er in hoofdstuk 10 een aanbeveling komen. Nulmeting Groenkerk - 3

4 2. Algemene gegevens inwoners Oentsjerk Nadat de enquêtes zijn afgenomen is er response van totaal 105 huishouden terugkomen. Daarbij moet wel gezegd worden dat niet iedere vraag door alle 105 respondenten is ingevuld. In totaliteit heeft Oentsjerk 735 huishoudens 1. Uit de algemene vragen is naar voren gekomen dat 59% mannelijk is en 41% vrouwelijk is (Grafiek 1, zie pagina 16). In de leeftijdscategorie is geen response terugkomen. In vergelijking met de totale groep respondenten, is de groep vertegenwoordigd met 10%. De leeftijdsgroep is voor 52% vertegenwoordigd. En als laatste is de groep van 65+ voor 38% vertegenwoordigd (Grafiek 2). Grafiek 2: Leeftijden Totaal % procent van de respondenten is in het bezit van een koophuis en de overige 15% heeft een huurhuis (Grafiek 3, zie pagina 16). Wat betreft het bouwjaar van deze huizen heeft 21% van respondenten een huis vanaf 2000 tot heden. Van de respondenten heeft 43% een huis uit het bouwjaar En met betrekking tot de huizen uit het bouwjaar , heeft 16% van de respondenten een huis uit deze jaren. Als laatste heeft 20% een huis van voor 1940 (Grafiek 4, zie pagina 17). Van de totale groep respondenten heeft 23% een eengezinshuishouden. 52% van de geënquêteerden heeft een 2 persoonshuishouden. De 4 persoonshuishoudens zijn vertegenwoordigd voor 13%. De 3,5 en 6 huishoudens zijn de overige 12% (Grafiek 5). Grafiek 5: Aantal gezinsleden Totaal Nulmeting Groenkerk

5 3. Duurzame energie In dit hoofdstuk worden de vragen over duurzame energie behandeld. Onderwerpen als zonneboilers en zonnepanelen komen aan bod. Maar ook of mensen geïnteresseerd zijn in duurzame oplossingen. In dit onderdeel worden de vragen 6 tot en met 11 uiteengezet van de enquête. 53% procent van de Oentsjerkster maakt gebruik van groene stroom. (Grafiek 6) Grafiek 6: Groen stroom gebruik ja 53 nee 47 Totaal 100 Van de respondenten heeft 68% interesse in voordelige collectieve groene stroom. Daarnaast weet 28% het nog niet zeker. 4% weet zeker dat het niet geïnteresseerd zal zijn als er collectief voordelige groene stroom wordt aangeboden (Grafiek 7) Grafiek 7: Interesse in het collectief aankopen van groene energie ja 67 mischien 27 nee 4 Totaal 98 Nulmeting Groenkerk - 5

6 Van de geënquêteerden maakt 9% gebruik van zonnepanelen en of een zonneboiler (Grafiek 8). Van deze groep hebben 2 een zonneboiler van 800 kwh cm3 gas. 3 respondenten hebben aangeven zonnepanelen te hebben variërend van Wattpiek 400 tot : Aantal mensen met zonnepanelen en/of zonneboiler nee 93 ja 9 Totaal 102 Grafiek Uit de enquête blijkt dat 84% al een extra geïsoleerd huis heeft (Grafiek 9, zie pagina 18). 53% van de respondenten heeft zeker interesse in energiebesparende maatregelen. De groep die misschien geïnteresseerd is bestaat uit 35%. Daarentegen geeft 12% aan niet geïnteresseerd te zijn in voordelige zonnepanelen en/of energiebesparende maatregelen (Grafiek 10). ja 52 mischien 35 nee 12 Totaal 99 Grafiek 10: Interesse in zonnepanelen en/of energiebesparende maatregelen 6 - Nulmeting Groenkerk

7 4. Sociale samenhang De sociale samenhang in Oentsjerk zal in dit hoofdstuk worden uiteengezet. Onderwerpen op het gebied straatfeesten, praktische hulp, buurtauto en veiligheid komen aan bod. De vragen 12 tot en met 16 uit de enquête zijn in dit hoofdstuk verwerkt. Er zijn gemiddeld 1 a 2 buurtevenementen per jaar in Oentsjerk. Hoewel 21% aangeeft dat er nooit een buurtevenement plaatsvindt (Grafiek 11, zie pagina 19). De buurtevenementen worden door 72% van de inwoners soms, tot altijd bezocht. 8% gaat zelden naar een buurtevenement toe. Van de respondenten geeft 20% aan nooit naar dergelijke buurtevenementen toe te gaan (Grafiek 12). Grafiek 12: Hoe vaak wordt een evenement bezocht? Altijd 35 soms 35 zelden 8 nooit 19 Totaal 97 Van de geënquêteerde geeft 32% aan dat als die praktische hulp nodig heeft in en rondom huis, er niet iemand in de buurt is om hulp te bieden (Grafiek 13, zie pagina 20). Van de mensen die niet direct praktische hulp ter beschikking heeft, geeft 24% aan hier wel behoefte aan te hebben (Grafiek 14). Dit komt er op neer dat 8,4% van de respondenten behoefte heeft aan praktische hulp. ja 8 nee 25 Totaal 33 Grafiek 14: Zo nee, is hier behoefte aan? Nulmeting Groenkerk - 7

8 Op de vraag of een Oentsjerkster geïnteresseerd is in buurtauto geeft 17% aan hier wel belangstelling voor te hebben (Grafiek 15, zie pagina 20). Van de Oentsjerkster geeft 93% aan zich nooit tot zelden onveilig te voelen in de wijk. 6% voelt zich soms onveilig en 1% voelt zicht vaak onveilig in de buurt (Grafiek 16) Grafiek 16: Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt of wijk? vaak 1 soms 6 zelden 29 nooit 64 Totaal Nulmeting Groenkerk

9 5. Fairtrade en biologisch voedsel In dit hoofdstuk worden Fairtrade en het duurzaamheidkeurmerk toegelicht. Ook wordt er gekeken naar het doen van boodschappen en of er rekening wordt gehouden met duurzaamheid. De vragen 17 en 18 uit de enquête worden verwerkt in dit hoofdstuk. Van de respondenten vindt 75% Fairtrade of een duurzaamheidkeurmerk niet belangrijk (Grafiek 17). Grafiek 17: Vindt u een Fairtrade en duurzaamheidkeurmerk belangrijk? ja 25 nee 74 Totaal 99 Van de mensen die boodschappen doen geeft 24% aan altijd rekening te houden met Fairtrade en duurzaamheid. 47% houdt vaak tot soms rekening met Fairtrade en duurzaamheid als hij of zij boodschappen doet. En 29% houdt er zelden tot nooit rekening mee (Grafiek 18). Grafiek 18: Let u hierop bij het doen van uw boodschappen? altijd 23 vaak 11 soms 35 zelden 14 nooit 15 Totaal 98 Nulmeting Groenkerk - 9

10 6. Groenkerk, groener, het groenst 41% wil op de hoogte worden gehouden via de digitale nieuwsbrief als er vervolgacties zijn. (Grafiek 19) ja 36 nee 52 Totaal 88 Grafiek 19: Wilt u op de hoogte worden gehouden via de digitale nieuwsbrief van vervolgacties? Van de geënquêteerden zou 58% wel willen meedenken/meewerken met Initiatiefgroep Groenkerk.(Grafiek 20) Grafiek 20: Wilt u meedenken en/of meewerken met Groenkerk? ja 57 nee 41 Totaal Nulmeting Groenkerk

11 59% van de ondervraagden wil benaderd worden voor vervolgvragen.(grafiek 21) ja 41 nee 29 Totaal 70 Grafiek 21: Wilt u benaderd worden voor vervolgvragen? Op de vraag of de Oentsjerkster bereidt is om samen te werken m.b.t. energiebesparende activiteiten die financieel voordeel opleveren, geeft 33% in ieder geval aan dat hij of zij wil meewerken. 52% wil misschien meewerken en 15% wil niet meewerken (Grafiek 22). ja 32 mischien 51 nee 15 Totaal 98 Grafiek 22: De bereidheid om samen te werken m.b.t. energiebesparende activiteiten Nulmeting Groenkerk - 11

12 7. Suggesties van de inwoners van Oentsjerk Naast dat de Initiatief Groenkerk veel succes werd toegewenst, gaven de respondenten ook nog een aantal suggesties. Per individu dorp schoon houden door middel van eigen gedrag en opruimen afval Verlichting aanpassen niet 24 uur laten branden Per individu rijgedrag in dorp handhaven en anderen er op aanspreken Zet bij de praktijkschool een Bio vergister die on(s)(ze) dorp(en) kan voorzien van groen gas Gezamenlijk inkopen van regentonnen Compostbakken, zonnepanelen op winkels Via gemeente mogelijkheid apart inzamelen van plastic melkpakken etc. Gezamenlijke dorpsgroentetuinen Varken en kippen op weiland/bouwgrond Mieden/Pleats (gezamenlijk schillen voeren) Snelheidsremmende maatregelen zodat de 30 km niet overschreden wordt Bewuster leven Meer recyclen Meer fietsen Meer besparen Teveel is nooit goed Meer wind/zonne energie Meer voor de dieren Indien er voor zonnepanelen wordt gekozen niet per woning maar collectief bijvoorbeeld Hiemstra en Sporthal Stank rommel overlast Minder zwerfafval Een opruimdag met elkaar Gas besparen door middel van hooikistgebruik Straatverlichting s nachts drastisch verminderen Initiatieven op regenwater op te vangen en te gebruiken i.p.v. kraanwater Veel groen (bomen) in het dorp behouden of uitbreiden Meer natuur producten verkopen zonder kleurstoffen conserveermiddel (onnatuurlijk) Fietsend boodschappen doen i.p.v. in de auto Gerke Postma heeft een zorgboerderij waar eventueel de ruimte is voor het opwekken van energie. Een cursus hoe verbouw ik mijn eigen groenten 12 - Nulmeting Groenkerk

13 8. Opvallende resultaten Deelfactor Opvallende resultaten Duurzame energie 53% van de Oentsjerksters maakt al gebruik van groene stroom. 68% heeft interesse in voordeling collectief groene stroom. 9% heeft een zonnepaneel of een zonneboiler. Sociale samenhang 8,4% heeft behoefte aan praktische hulp 93% geeft aan zicht nooit tot zelden onveilig te voelen. Fairtrade en biologisch voedsel 75% vindt Fairtrade en een duurzaamheidkenmerk niet belangrijk. 24% houdt altijd rekening met Fairtrade als hij of zij boodschappen doet. Groenkerk, groener, het groenst 58% wil wel meedenken/meewerken met Initiatiefgroep Groenkerk. 52% wil misschien en 33% wil zeker samen werken aan energiebesparende activiteiten. Nulmeting Groenkerk - 13

14 9. Conclusie Om terug te komen op de vraag: In hoeverre doet de Oentsjerkster op dit moment aan duurzaamheid en waar heeft de Oentsjerkster behoefte aan in de toekomst?, zijn er een paar punten duidelijk geworden. Duurzame energie Zo geeft 53% aan al gebruik te maken van groene stroom en heeft 68% zeker interesse voor voordelige collectieve groene stroom. Daar komt bij dat 28% het nog niet zeker weet. Hierdoor is de potentiële groep afnemers voor voordelige collectieve groene stroom 96%. De groep die zonnepanelen en/of zonneboilers heeft bestaat nu uit 9% van alle respondenten. Dit betekend dat er een groep van 91% is, die nog geen zonnepaneel en/of een zonneboiler thuis hebben. Uit de enquête kwam naar voren dat 53% zeker interesse heeft in energie besparende maatregelen en 35% weet het nog niet zeker. De potentiële groep voor het afnemen van een zonneboiler/zonnepaneel en/of andere energiebesparende maatregelen bestaat dus uit 88%. Wat betreft extra isolerende maatregelen voor het huis, hier komt 16% voor in aanmerking. Op het gebied van duurzame energie kan de Initiatiefgroep Groenkerk dus veel mogelijkheden bieden. Sociale samenhang Gemiddeld vinden er in Oentsjerk 1 a 2 buurtevenementen per jaar plaats. Van de respondenten geeft 20% aan deze nooit te bezoeken en 8% bezoekt een dergelijk evenement zelden. Wat betreft een mogelijkheid voor een buurtauto is er relatief weinig interesse(17%). Ook op het gebied van behoefte naar praktische hulp in en rondom het huis is niet veel belangstelling, deze groep bestaat uit 8,4%. Verder blijkt dat de gemiddelde Oentsjerkster zich bijna nooit onveilig voelt, 93% voelt zich nooit tot zelden onveilig in het dorp Oentsjerk. Hieruit blijkt dat op het onderwerp sociale samenhang de Oentsjerkster al heel tevreden is. Fairtrade en biologisch voedsel Op het gebied van Fairtrade en duurzaamheidkeurmerken is er weinig belangstelling onder de Oentsjerksters. 75% van de respondenten geeft aan dit niet belangrijk te vinden. Wel geeft 24% aan altijd rekening te houden met Fairtrade als hij of zij boodschappen doet. En 11% houdt er vaak rekening mee. Dit laat een groep over van 65% die soms tot nooit hiermee rekening houdt. Dit biedt zeker enige ruimte voor de Initiatiefgroep op meer bewustzijn te creëren op dit vlak. Groenkerk, groener, het groenst Er is veel belangstelling onder de Oentsjerksters op het gebied van duurzaamheid, 58% geeft aan wel te willen meedenken/meewerken met de Initiatiefgroep Groenkerk. Op de vraag of de Oentsjerkster bereidt is om samen te werken m.b.t. energiebesparende activiteiten die financieel voordeel opleveren, geeft 33% in ieder geval te willen meewerken. 52% geeft aan misschien te willen meewerken, dit houdt dus in dat er een potentiële groep van 85% is die wil meewerken. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat er veel betrokkenheid is onder de Oentjerkers om Oentsjerk duurzamer te maken Nulmeting Groenkerk

15 SAMEN VAN OENKERK NAAR GROENKERK N.a.v. het onderwerp Duurzaamheid uit de Doarpsfisy van Oentsjerk 2008/2020 is de Initiatiefgroep Groenkerk/Grientsjerk ontstaan. Zij wil dat Oentsjerk in 2050 CO2 neutraal is. Met CO2 neutraal worden processen en producten bedoeld die niet bijdragen aan klimaatverandering. Om dit handen en voeten te geven, wordt deze behoeftepeiling gehouden. Dit willen wij doen aan de hand van onderstaande vragenlijst. U kunt de vragenlijst t/m 23 maart a.s. ingevuld inleveren bij Bakker Braaksma, van Haersmasingel 2 of bij de jaarvergadering van Dorpsbelangen. Ook kunt u het invullen via onze website hier kunt u bovendien meer informatie vinden over dit initiatief. Het invullen van deze enquête zal 5 minuten duren. Als u de enquête invult ligt er voor u op de jaarvergadering van Dorpsbelangen op 23 maart a.s. een gratis opwindbaar ledzaklampje klaar. Vragen Persoonlijke gegevens 1. Geslacht o man o vrouw 2. Wat is uw leeftijd? o o o o In wat voor huis woont u? o koophuis o huurhuis 4. Wat is het bouwjaar van uw huis? Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?.. perso(o)n(en) Duurzame energie 6. Maakt u al gebruik van groene energie? o ja o nee 7. Als Groenkerk zeer voordelig collectief duurzame/groene energie aanbiedt, zou u daar in geïnteresseerd zijn? o ja o misschien o nee 8. Heeft u al zonnepanelen en/of zonneboiler? o nee, ga door naar vraag 10 o ja 9. Zo ja: hoeveel vermogen aan zonnepanelen en/of zonneboiler heeft u? Zijn in uw huis al extra isolerende maatregelen genomen? o ja o nee 11. Als Groenkerk zeer voordelig zonnepanelen en/of energiebesparende maatregelen aanbiedt, zou u daar in geïnteresseerd zijn? o ja o misschien o nee Sociale samenhang 12. Hoe vaak zijn er in uw buurt straatfeesten, buurtbarbecues of ander activiteiten?... Per jaar 13. Gaat u vaak naar deze feesten, barbecues of activiteiten toe? o altijd o soms o zelden o nooit 14. Als u praktische hulp nodig heeft in en rond uw huis, is er dan iemand uit de buurt die u hulp biedt? o ja o nee Zo nee, heeft u hier behoefte aan? o ja o nee 15. Bent u geïnteresseerd om samen met andere gebruik te maken van een (buurt)auto? o ja o nee 16. Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt of wijk? o vaak o soms o zelden o nooit Fairtrade en biologisch voedsel 17. Vindt u Fairtrade of een duurzaamheidskeurmerk belangrijk? o ja o nee 18. Let u hierop bij het doen van uw boodschappen? o altijd o vaak o soms o zelden o nooit Groenkerk, groener, het groenst 19. Wilt u via de digitale nieuwsbrief met de acties van Groenkerk op de hoogte gehouden worden? o ja o nee 20. Mogen we u benaderen voor vervolgvragen? o ja o nee 21. Wilt u meedenken en/of meewerken met Groenkerk? o ja o nee 22. Heeft u vraag 19, 20 of 21 met ja beantwoord, vul dan hieronder uw gegevens in: adres.....tel.nr Zou u samen met mensen uit uw directe omgeving willen samenwerken m.b.t. energiebesparende activiteiten die financieel voordeel opleveren? o ja o misschien o nee Heeft u nog andere suggesties om Oentsjerk duurzamer te maken? Hartelijk dank voor uw medewerking! Initiatiefgroep Groenkerk Nulmeting Groenkerk - 15

16 Bijlage 2: Uitkomsten van de enquête Grafiek 1: Geslacht Man 62 Vrouw 43 Totaal 105 Grafiek 2: Leeftijden Totaal 103 Grafiek 3: Soort huis Koophuis 85 Huurhuis 15 Totaal Nulmeting Groenkerk

17 Grafiek 4: Bouwjaar Grafiek 5: Aantal gezinsleden Totaal 98 ja 53 nee 47 Totaal 100 Grafiek 6: Groen stroom gebruik Nulmeting Groenkerk - 17

18 ja 67 mischien 27 nee 4 Totaal 98 Grafiek 7: Interesse in het collectief aankopen van groene energie nee 93 ja 9 Totaal 102 Grafiek 8: Aantal mensen met zonnepanelen en/of zonneboiler ja 82 nee 16 Totaal 98 Grafiek 9 Aantal mensen met extra geïsoleerde huizen 18 - Nulmeting Groenkerk

19 Grafiek 10: Interesse in zonnepanelen en/of energiebesparende maatregelen ja 52 mischien 35 nee 12 Totaal 99 7% 27% 31% 14% 21% 0 keer per jaar 1 keer per jaar 2 keer per jaar 3 keer per jaar 4 keer per jaar 0 keer per jaar 20 1 keer per jaar 29 2 keer per jaar 26 3 keer per jaar 13 4 keer of meer 7 Totaal 95 Grafiek 11: Aantal buurtevenementen per jaar Altijd 35 soms 35 zelden 8 nooit 19 Totaal 97 Grafiek 12: Hoe vaak wordt een evenement bezocht? Nulmeting Groenkerk - 19

20 ja 65 nee 30 Totaal 95 Grafiek 13: Als u praktische hulp nodig heeft krijgt u die dan? ja 8 nee 25 Totaal 33 Grafiek 14: Zo nee, is hier behoefte aan? ja 16 nee 79 Totaal 95 Grafiek 15: interesse in het gebruik maken van een (buurt)auto 20 - Nulmeting Groenkerk

21 vaak 1 soms 6 zelden 29 nooit 64 Totaal 100 Grafiek 16: Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt of wijk? ja 25 nee 74 Totaal 99 Grafiek 17: Vindt u een fairtrade en/of duurzaamheidkeurmerk belangrijk? altijd 23 vaak 11 soms 35 zelden 14 nooit 15 Totaal 98 Grafiek 18: Let u hierop bij het doen van uw boodschappen? Nulmeting Groenkerk - 21

22 ja 36 nee 52 Totaal 88 Grafiek 19: Wilt u op de hoogte worden gehouden via de digitale nieuwsbrief van vervolgacties? ja 57 nee 41 Totaal 98 Grafiek 20: Wilt u meedenken en/of meewerken met Groenkerk? ja 41 nee 29 Totaal 70 Grafiek 21: Wilt u benaderd worden voor vervolgvragen? 22 - Nulmeting Groenkerk

23 Grafiek 22: De bereidheid om samen te werken m.b.t. energiebesparende activiteiten ja 32 mischien 51 nee 15 Totaal 98 Nulmeting Groenkerk - 23

24 Groenkerk Postbus ZH Oentsjerk

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier Inleiding: Begin mei 23 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

DUURZAAM KOUDUM. Enquete resultaten Januari 2013

DUURZAAM KOUDUM. Enquete resultaten Januari 2013 DUURZAAM KOUDUM Enquete resultaten nuari 2013 Behoorlijk aantal reacties 1155 huishoudens 115 respondenten Goede verdeling over postcodes Ex 18 Ax 12 Bx 14 Gx 5 Cx 14 Hx 14 100% = 80 respondenten die in

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Profiel van de doelgroep Er hebben 369 respondenten deelgenomen aan het kwantitatieve deel van dit onderzoek. Zij hebben allen de enquête ingevuld. Deze groep

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Uitkomsten enquête driehoek

Uitkomsten enquête driehoek Uitkomsten enquête driehoek Pier Winsemiusleane Meamerterdyk - Molepaed Dorpsbelang Winsum (Fr.) Maart 2014 METHODE Procedure Iedere woning/huishouden in Winsum kreeg een enquête met vragen in de brievenbus.

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Ontstaan BECO Initiatiefgroep: lokaal en duurzaam Gesteund door lokale RABO en gemeente Najaar 2012 publieksavond Tweede avond voor belangstellenden werkgroepen Januari

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017 Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid Oktober 2017 Goed om te weten De eerste sheets geven de uitkomsten per vraag weer. Deze zijn weergegeven in percentages. Vanaf sheet nummer

Nadere informatie

Meer Lauwe on Light?

Meer Lauwe on Light? Onderzoeksrapport studenten ; Meer? Rapport gemaakt door : Marvin van Dinteren Erik de Veer Jelle Schenkels Freek Hogenkamp 4 september 2008 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Werkwijze blz. 3 Verwerking blz.

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Doel van dit document is het bieden van achtergrond informatie over het principe van Eemstroom -Energiecoöperatie Amersfoort. Eemstroom One

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Rapportage Pieter Honig & Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau E-mail : info@vdbho.nl Opdrachtgever Drs. Paul Hinssen Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Mosae Forum

Nadere informatie

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN RAPPORTAGE PANELRONDE DECEMBER 2012 DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

- Met zorgboerderij worden ook de tuinderij, winkel, bakkerij of kaasmakerij bedoeld.

- Met zorgboerderij worden ook de tuinderij, winkel, bakkerij of kaasmakerij bedoeld. Hieronder volgen drie voorbeelden van deelnemer tevredenheid vragenlijsten. Vragenlijst Tevredenheid deelnemers zorgboerderijen Versie voor deelnemers (1) Toelichting bij het invullen van de vragenlijst

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Een Stadspanelonderzoek

Een Stadspanelonderzoek Een Stadspanelonderzoek Laura de Jong September 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Bekend met De Nacht...

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: energiebesparende maatregelen Mei 2014 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Marielle Bartels,

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Wateroverlast

Rapport Onderzoek Wateroverlast Rapport Onderzoek Wateroverlast Bornsche Maten Borne Datum: 28 mei 2014 Auteur: Saskia Brouwer Versie: 1.0 1 Inleiding Wijkraad de Bornsche Maten heeft in de periode van begin maart tot eind mei alle wijkbewoners

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens Algemeen 1. Bent u een man of een vrouw? 0 Man 0 Vrouw 2. Wat is uw geboortejaar?... 3. Hoe betrokken voelt u zich bij het dorp? 0 Zeer betrokken 0 Redelijk betrokken 0 Nauwelijks betrokken 0 Niet betrokken

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem!

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! VERSLAG VAN EEN BEWONERS EN SP-ONDERZOEK KLACHTEN OVER WATEROVERLAST BEWONERS VAN DE

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Evaluatie verplaatsing markt

Evaluatie verplaatsing markt Evaluatie verplaatsing markt Gemaakt Genop 6/4/2013 10:51:00 AM Gemeente Noordoostpolder 3 juni 2013 Pagina 2 van 84 Samenvatting De weekmarkt van is begin 2012 verplaats naar het Kettingplein e.o.. Na

Nadere informatie

Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014

Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014 Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014 1 SP Wijkrapport Quirijnstok en Heikant Inleiding De SP is in september Quirijnstok en de Heikant in geweest om in gesprek

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Bekendheid en waardering klimaatcampagne Puur Hoorn Gemeente Hoorn December 2009

Bekendheid en waardering klimaatcampagne Puur Hoorn Gemeente Hoorn December 2009 Bekendheid en waardering klimaatcampagne Puur Hoorn Gemeente Hoorn December 2009 De gemeente Hoorn heeft 2009 uitgeroepen tot het jaar van het klimaat. Onder het motto Puur Hoorn lanceerde de gemeente

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Imago onderzoek monumentale molens

Imago onderzoek monumentale molens Inhoudsopgave 1 Bekendheid 5 2 Bezoek van monumentale 7 3 Mening over behoud monumentale 4 Toekomstbestendigheid van de vrijwilliger 5 Bijlage Onderzoeksverantwoording 9 12 18 2 Inleiding Jullie vraagstuk

Nadere informatie

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013)

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) De gemeente Heemstede betrekt u, als inwoner van de gemeente, graag bij de inrichting van het groen in de gemeente. Met de algemene term groen worden de planten, de

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Verschuurstraat en Rochussenstraat Publicatienummer: 1541 Datum: April 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid.

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. Nr. 2005-018 Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. In de commissie Ruimtelijk Beheer van 12 oktober 2004 is het college gevraagd een enquête over het draagvlak voor integraal hondenbeleid

Nadere informatie

Beroepsopdracht Samenwerking eerste lijn

Beroepsopdracht Samenwerking eerste lijn Beroepsopdracht Samenwerking eerste lijn Rapport Opdrachtgever: M. Schneider Docentbegeleider: A. Poelgeest Studenten: Ingrid de Smet Noel Strijdonk Studiejaar: 2008-2009 Voorwoord Dit is een beroepsopdracht

Nadere informatie

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Krachtig Winssen 20 September 2017 1. Krachtige Kernen 2. Diepte-interviews 3. Exploratieve workshop

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel:

Onderzoek Inwonerspanel: 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 12 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1009 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst wilden

Nadere informatie