2 Inproduct. Verkennen. Uitleg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Inproduct. Verkennen. Uitleg"

Transcriptie

1 2 Inproduct Verkennen Inproduct Inleiding Verkennen Het begrip arbeid komt uit de natuurkunde. Bekijk de applet zorgvuldig. Als je de rode stippellijn laat samenvallen met de beweging van A naar B dan levert het voorttrekken (P verslepen) van de lorrie van A naar B een arbeid van 200 Nm (newtonmeter) op. Als de rode stippellijn (de route van P) niet samenvalt met AB dan verricht maar een deel van de aangewende kracht arbeid. Beantwoord nu de vragen bij Verkennen. Uitleg Inproduct Uitleg Opgave 1 Bekijk de Uitleg, pagina 1. De vector in de applet heeft een lengte van 10 N. De richtingshoek α met de bewegingsrichting van de lorrie kun je instellen door de rode stippellijn te verplaatsen. a) Bepaal met de applet de arbeid die de kracht verricht als α 20. b) Ga door berekening na dat deze arbeid gelijk is aan F ur s r cos(α). c) Bepaal voor nog een paar waarden van α de verrichte arbeid met de applet en met de formule. d) Hoe groot is het inproduct van F ur en s r als α = 0? e) Hoe groot is het inproduct van F ur en s r als α = 90? Opgave 2 Bekijk de Uitleg, pagina 2. Hier wordt uitgelegd hoe je het inproduct van twee vectoren gegeven door kentallen in een cartesisch assenstelsel kunt bepalen. a) Waarom is e uur x e uur y = 0? b) Waarom is e uur x e uur x = 1 en e uur y e uur y = 1? c) 2 Laat zien dat het inproduct van en inderdaad = 1 is door haakjes uitwerken. d) Bereken op dezelfde manier met behulp van eenheidsvectoren het inproduct van 1 en STICHTING MATH4ALL 01 MRT

2 Opgave 3 In het algemeen geldt voor het inproduct van de vectoren a ur en b ur : a ur b ur = a ur b ur cos(ϕ) waarin ϕ de hoek tussen a ur en b ur is. Neem nu a ur 2 = en b ur = Gebruik het inproduct van beide vectoren om de hoek ϕ ertussen te berekenen. Opgave 4 Neem a ur = 1 5 en b ur = 3 2 en bereken het inproduct van beide vectoren. Gebruik dit inproduct om de hoek ϕ tussen a ur en b ur te berekenen. Opgave 5 Neem a ur = ax a y en b ur = bx b y en laat zien dat a ur b ur = a x b x + a y b y. Theorie en Voorbeelden Inproduct Theorie Bekijk eerst de Theorie. Bekijk vervolgens de Voorbeelden, de volgende opgaven gaan daarover. Opgave 6 In Voorbeeld 1 bereken je de hoek tussen twee vectoren met behulp van het inproduct. a) Loop zelf de berekeningen nauwkeurig na. b) Bereken de hoek tussen a ur 1 = en b ur 3 = in één decimaal 4 2 nauwkeurig. c) In de applet kun je andere vectoren kiezen. Bereken zelf telkens de hoek ertussen met behulp van het inproduct. In de applet vind je het antwoord. Opgave 7 In Voorbeeld 2 kun je met behulp van de applet uitzoeken wanneer twee vectoren een inproduct van 0 hebben. a) Geef een voorbeeld van twee vectoren waarvoor dat geldt. Laat door berekening zien dat het inproduct dan ook 0 is. b) Toon algebraïsch aan dat de vectoren a kb en loodrecht op elkaar b ka staan. c) Geef ook een voorbeeld van twee vectoren waarvan het inproduct gelijk is aan het product van hun lengtes. STICHTING MATH4ALL 01 MRT

3 Opgave 8 Bewijs dat de vierhoek ABCD met A(18, 14), B(22, 13), C(21, 9) en D(17, 10) een vierkant is. Bekijk eventueel Voorbeeld 3. Opgave 9 In Voorbeeld 4 zie je hoe je de hoek tussen twee lijnen kunt bepalen met behulp van het inproduct van twee richtingsvectoren van die lijnen. a) Wat is een richtingsvector van een lijn? b) Laat zien, dat de twee lijnen in het voorbeeld inderdaad een hoek van 71,6 met elkaar maken. c) Maak met de applet twee nieuwe lijnen en bereken de hoek ertussen met behulp van het inproduct van twee richtingsvectoren. Het antwoord vind je in de applet. Verwerken Opgave 10 ur 2 ur 4 a) Bereken de hoek tussen a = en b = in graden nauwkeurig. 1 3 b) Geef een vector c r die loodrecht staat op b ur en twee keer zo lang is. Opgave 11 Twee lijnen l en m snijden elkaar in S(102,31). l gaat door A(120,22) en m gaat door B(120,58). a) Bereken de hoek tussen l en m met behulp van het inproduct van hun richtingsvectoren. b) Bereken de hoeken van driehoek SAB. Opgave 12 Vierhoek ABCD met A(p,q), B(p + 3, q + 1), C(p + 4, q + 4) en D(p + 1, q + 3) is een ruit. a) Toon dit aan. b) Bereken de hoeken van de ruit. c) Toon aan dat ook in deze ruit de diagonalen loodrecht op elkaar staan. Opgave 13 Bootje in sloot Een bootje wordt door een jongen en een twee keer zo sterke man aan touwen die beide aan dezelfde plek op de boeg van de boot zijn bevestigd door het midden van een sloot getrokken. De jongen en de man lopen ieder aan een andere kant van de sloot. De boot blijft in het midden van de sloot varen. De man trekt met een kracht van 10 N en onder een hoek van 20 met de vaarrichting. a) Construeer in een bovenaanzicht de vectoren die de twee trekkrachten voorstellen. b) Bereken de richtingshoek van de kracht die de jongen uitoefent in graden nauwkeurig. c) Welke arbeid verrichten beiden samen als ze het bootje 1 km voorttrekken? d) Verrichten ze beiden evenveel arbeid? STICHTING MATH4ALL 01 MRT

4 Testen Opgave 14 Bereken met behulp van het inproduct de hoek tussen de lijnen l door A( 3,2) en B(5,1) en m met vergelijking x + 2y = 24 in graden nauwkeurig. Opgave 15 Gegeven is de vierhoek PQRS met P( 27,21), Q(23,21), R(33,51) en S(3,61). a) Toon aan dat deze vierhoek een vlieger is. b) Bereken de grootste hoek van deze vierhoek. c) A, B, C en D zijn de middens van de opeenvolgende zijden van de vlieger. Wat voor bijzondere vierhoek is ABCD? Toon dit ook aan! STICHTING MATH4ALL 01 MRT

5 Antwoorden 1a) Zie applet. b) cos(20 ) 188 Nm c) Zie applet. d) 200 Nm e) 0 Nm 2a) De hoek tussen beide is 90. b) De lengtes zijn 1 en de hoeken 0. d) = 13 5 cos(ϕ) geeft ϕ = cos(ϕ) geeft ϕ 68 uur uur uur uur 5. (a x e + a x y ey )(b x e + b x y ey ) uitwerken 6a) - b) 127 7a) - b) Inproduct = 0 aantonen r d) v = 4 en ϕ Zie Voorbeeld 3. 9a) Een vector die geheel op de lijn ligt. b) - 10a) 63 b) 6 8, of a) 83 b) 83, 34, 63 12a) Bijvoorbeeld moeten de lengtes van de vier zijden even lang zijn: uuur uuur uuur uuur AB = BC = CD = DA b) 53, 127, 53, 127 uuur uuur c) Laat zien dat het inproduct van BD en AC gelijk is aan 0 13a) - b) 43 c) Nm d) Nee, de man verricht het meeste arbeid (9397 Nm) a) Bereken de lengtes van de zijden: PQ = PS = 5 en QR = SR = 10. b) 108,4 c) ABCD is een rechthoek, de vectoren op de zijden hebben een inproduct van 0. STICHTING MATH4ALL 01 MRT

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren.

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Combinatorische Optimalisatie, 2013 Week 1 20-02-2013 Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Opgave 1.16 Bewijs dat elke graaf een even aantal punten

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011 Cursus Geogebra Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw Februari 2011 J. Manders Dominicus College Nijmegen jan.manders@dominicuscollege.nl 2 Introductie

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen!

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen! Estafette-opgave 1 (20 punten, rest 480 punten) Zeven gebieden Drie cirkels omheinen zeven gebieden. We verdelen de getallen 1 tot en met 7 over de zeven gebieden, in elk gebied één getal. De getallen

Nadere informatie

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Puzzelvierkanten Werkblad 1 Vierkant linksboven Zoek eerst uit hoeveel één hartje waard is. Daarna kun je ook berekenen hoeveel een rondje waard is. Vierkant

Nadere informatie

Tijd. 10 min. 55 minuten

Tijd. 10 min. 55 minuten Tijd GROEP 5-6 50 55 minuten 1, 23, 32, 44, 45 en 51 De leerling: weet hoe dag en nacht ontstaan weet dat de tijd niet overal op de wereld hetzelfde is weet met welke instrumenten je tijd kunt meten kent

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3 Hoofdstuk 6 HAAKJES VWO 6.0 INTRO 6. TREK AF VAN 8 a b De uitkomsten zijn allemaal. c (n + )(n ) (n + )(n ) = d - - = -0,75 -,75 = b De uitkomsten zijn allemaal. c n + (n + ) (n + ) = + 6 4 4 = 6 4 = d

Nadere informatie

ANTWOORDEN blz. 1. d. 345 + 668 = 1013; 61 007 + 50 215 = 111 222; 102 240 30 628 = 71 612; 1 000 000 1 = 999 999

ANTWOORDEN blz. 1. d. 345 + 668 = 1013; 61 007 + 50 215 = 111 222; 102 240 30 628 = 71 612; 1 000 000 1 = 999 999 ANTWOORDEN blz. 3 a. Zeer onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk a. Dan heb je ergens een schuld uitstaan 86 Dan hadden beide een kopie van de kerfstok; om fraude te voorkomen a. MMXII, MCCCXXVII, DLXXXVI,

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud. Eerste kennismaking. Zelf tekeningen maken. Doorsneden tekenen. Tekeningen verkennen : enkele dynamische mogelijkheden

INHOUD. Inhoud. Eerste kennismaking. Zelf tekeningen maken. Doorsneden tekenen. Tekeningen verkennen : enkele dynamische mogelijkheden Annelies Droessaert INHOUD Inhoud Eerste kennismaking Zelf tekeningen maken Doorsneden tekenen Tekeningen verkennen : enkele dynamische mogelijkheden Toepassingen met afstanden en hoeken Animaties Bronnen

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten Hoofdstuk 12 Sommen van kwadraten 12.1 Sommen van twee kwadraten In Hoofdstuk 11 hebben we gezien dat als p een oneven priemdeler van a 2 + b 2 is, en p deelt niet zowel a als b, dan is p gelijk aan 1

Nadere informatie

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een statistische toets beslis je of een hypothese waar is.

Nadere informatie

Programmeren op de Casio fx-9860g

Programmeren op de Casio fx-9860g Programmeren op de Casio fx-9860g Praktische opdracht september 2007 1 2 Inleiding Een programma is een reeks instructies die aangeven wat de computer, en in ons geval de grafische rekenmachine (GR), moet

Nadere informatie

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO DAG VAN WISKUNDE TE KORTRIJK TWEEDE EN DERDE GRAAD ZATERDAG 14 NOVEMBER WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO Samenstelling syllabus en leiding Luc De Wilde Onderzoekscompetenties_Luc

Nadere informatie

Examen HAVO 2015. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO 2015. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30 16.30 uur wiskunde A (pilot) Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

d. Bereken bij welke hoek α René stil op de helling blijft staan (hij heeft aanvankelijk geen snelheid). NB: René gebruikt zijn remmen niet.

d. Bereken bij welke hoek α René stil op de helling blijft staan (hij heeft aanvankelijk geen snelheid). NB: René gebruikt zijn remmen niet. Opgave 1 René zit op zijn fiets en heeft als hij het begin van een helling bereikt een snelheid van 2,0 m/s. De helling is 15 m lang en heeft een hoek van 10º. Onderaan de helling gekomen, heeft de fiets

Nadere informatie

Boekje met opdrachten

Boekje met opdrachten Boekje met opdrachten Welkom bij de Bibliotheekservice Fryslân. Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken. Het zelf maken van computerprogramma s heet programmeren.

Nadere informatie

Automatiseren door splitsen

Automatiseren door splitsen Automatiseren door splitsen 0 Automatiseren door splitsen - Splitsen van + = = + = = = + = Automatiseren door splitsen - Splitsen van + = + = = = Als je de linkerkant weet, weet je de rechterkant ook.

Nadere informatie

dag- en nachtdieren land dag is het dan nacht is aan de andere kant van de wereld de zon op is de zon onder is

dag- en nachtdieren land dag is het dan nacht is aan de andere kant van de wereld de zon op is de zon onder is Tijd GROEP 3-4 30 50 minuten 1, 23 en 46 De leerling: dag- en nachtdieren land dag is het dan nacht is aan de andere kant van de wereld de zon op is de zon onder is en nacht Haal voor de activiteit Dieren

Nadere informatie

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen 1. Beschouw twee stukken touw met lengten, respectievelijk L 1 = 7m en L 2 = 6m. Over deze lengten bestaat onzekerheid: L 1 kan fluctueren met maximaal

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN HET GEOLOKET SAMEN MET DE INFRAROOD LUCHTFOTO

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN HET GEOLOKET SAMEN MET DE INFRAROOD LUCHTFOTO PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN HET GEOLOKET SAMEN MET DE INFRAROOD LUCHTFOTO In deze handleiding wordt het gebruik van het Geoloket uitgelegd in combinatie met de infrarood luchtfoto. Het

Nadere informatie

SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN

SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN 1. SOMGRAFIEK Walter De Volder Breng onder Y 1 en Y 2 de vergelijking van een rechte in. Stel Y 3 = Y 1 + Y 2. Construeer de drie grafieken. Onderzoek verschillende

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie