Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt: Schepenen Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine : Raadsleden Guido De Langhe: Secretaris Verontschuldigd/Afwezig: Chantal Coussement: Schepen Pietro Iacopucci: Schepen afwezig voor 1., 2., 3. Maria Polfliet: Raadslid afwezig voor 1. Xavier Wyckhuyse: Raadslid afwezig voor 37. Heidi Vandenbroeke: Raadslid afwezig voor 1., 2. De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER ELLEN DEVRIENDT EN XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN Openbare zitting 1. mededelingen - Volgende commissie: 28 mei 2013 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: 4 juni 2013 om 19.00u. - Mededeling ontbinding en vereffening vzw Het Pand - De burgemeester condoleert raadslid Philip Himpe met het overlijden van zijn vader uit naam van de gemeenteraad. Afwezigheden bij dit punt: Chantal Coussement, Pietro Iacopucci: Schepenen Maria Polfliet, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke: Raadsleden 2. Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingmaatschappij: voordracht van 1 vertegenwoordiger in de raad van bestuur Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

2 Gelet op het Decreet op de Intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; Gelet op de statuten van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba; Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013; Gelet op het bericht van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba ontvangen op 12 april 2013 betreffende de mogelijkheid om een nieuwe kandidaat voor te dragen voor het mandaat van vertegenwoordiger in de raad van bestuur; Overwegende dat het mandaat van de stad Waregem hernieuwd werd in 2010 en loopt tot de algemene vergadering van 2016; Overwegende dat het nodig is voor de volgende bestuursperiode ( ) over te gaan tot het voordragen van een nieuwe kandidaat voor het mandaat in de Raad van Bestuur; Overwegende dat de raad van bestuur verkozen wordt op de volgende algemene vergadering van Zuid-West- Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba op 23 mei 2013; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 30 april 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de geheime stemming; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 29 - aantal opgehaalde stembriefjes: 29 - geldig uitgebrachte stemmen: 26 Kandidaat: Ja Neen Godefroid Jules 26 0 Art. 1: Art. 2: Dhr. Jules Godefroid, raadslid, wonende Wortegemseweg 34, 8790 Waregem, wordt voorgedragen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba en aan de voorgedragen kandidaat. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 29 - aantal opgehaalde stembriefjes: 29 - geldig uitgebrachte stemmen: 26 Kandidaat: Ja Neen Godefroid Jules 26 0 Afwezigheden bij dit punt: Chantal Coussement, Pietro Iacopucci: Schepenen Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke: Raadsleden 3. WVI: algemene vergadering van 24 mei 2013: goedkeuren agenda Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van WVI op vrijdag 24 mei 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 2 april 2013 met volgende agenda: 1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 28/03/ Verslag van de raad van bestuur 3. Verslag van de commissaris-revisor 4. Jaarrekeningen Evaluatierapport over de werking wvi en krachtlijnen strategische visie Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 7. Mededelingen. Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 30 april 2013; Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

3 voor: 30 Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van WVI op 24 mei 2013 wordt goedgekeurd. Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte. - voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine - - Afwezigheden bij dit punt: Chantal Coussement, Pietro Iacopucci: Schepenen 4. WVI: algemene vergadering van 24 mei 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op vrijdag 24 mei 2013 van WVI met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 2 april 2013; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 30 april 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 28 (effectief vertegenwoordiger) 26 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 28 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Neirynck Jo 26 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: dhr. Jules Godefroid, raadslid, Wortegemseweg 34, 8790 Waregem en dhr. Jo Neirynck, schepen, Kasteelstraat 61, 8792 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI op 24 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 28 (effectief vertegenwoordiger) 26 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

4 effectief vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 28 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Neirynck Jo 26 Nee: 0 5. Leiedal: algemene vergadering van 28 mei 2013: goedkeuren agenda Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van Leiedal van 28 mei 2013, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 3 april 2013, met volgende agenda: 1. Verslag van de activiteiten in Verslag van de raad van bestuur 1.2. Verslag van de commissaris-revisor 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/ Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 4. Evaluatie beleidsplan Aanduiden deskundigen in de raad van bestuur 6. Benoeming bestuurder namens de gemeente Zwevegem Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 30 april 2013; Art. 1: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zullen worden op de algemene vergadering op 28 mei Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal hiervan op de hoogte te stellen Leiedal: algemene vergadering van 28 mei 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

5 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 de lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging naar de algemene vergadering van Leiedal van 28 mei 2013, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 3 april 2013; Overwegende dat 1 vertegenwoordiger moet aangeduid worden om de stad te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; Overwegende dat de stad Waregem 7892 aandelen bezit die 7892 stemmen vertegenwoordigen; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 30 april 2013; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 28 (effectief vertegenwoordiger) 27 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 28 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 27 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: Dhr. Jules Godefroid, raadslid, Wortegemseweg 34, 8790 Waregem en dhr. Marc Vercruysse, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van Leiedal op 28 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 28 (effectief vertegenwoordiger) 27 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 28 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 27 Nee: 0 7. Imog: algemene vergadering van 21 mei 2013: goedkeuren agenda Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 21 mei 2013 met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 3 april 2013, met volgende agenda: 1. Verslag van de raad van bestuur 2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/ Verslag van de commissaris-revisor Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

6 4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31/12/ Kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor 6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 7. Benoeming commissaris-revisor en bepalen jaarlijkse bezoldiging 8. Goedkeuren evaluatierapport en ondernemingsplan 9. Huldiging medewerkers met 25 en 35 jaar dienst 10. Toelichting activiteiten Varia. Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 30 april 2013; Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad keurt de agenda goed met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van Imog op 21 mei Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt de intergemeentelijke maatschappij IMOG op de hoogte Imog: algemene vergadering van 21 mei 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 21 mei 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 3 april 2013; Gelet op artikel 42 van de statuten van Imog, dat stelt dat het aantal leden dat elke deelnemende gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng en dat elke gemeente minstens één afgevaardigde mag aanduiden. Elke gemeente kan bijkomende afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijke kapitaal van de vereniging; Gelet op het feit dat de stad Waregem bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger / plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie op 30 april 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 27 (1 e effectief vertegenwoordiger) Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

7 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 27 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Destoop Henri 28 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Ravelingien Kathleen 27 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 27 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: Art. 3: 27 (2 e effectief vertegenwoordiger) 28 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 27 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) Mevr. Maria Polfliet, raadslid, Spitaalstraat 84, 8790 Waregem en dhr. Henri Destoop, raadslid, Franklin Rooseveltlaan 4-22, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering van IMOG op 21 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Mevr. Kathleen Ravelingien, raadslid, Hoogmolenstraat 86, 8790 Waregem en mevr. Hilde Dewever, raadslid, Kapellestraat 21, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de algemene vergadering van IMOG op 21 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intergemeentelijke maatschappij Imog hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 27 (1 e effectief vertegenwoordiger) 27 (2 e effectief vertegenwoordiger) 28 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 27 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 27 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Destoop Henri 28 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Ravelingien Kathleen 27 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 27 Nee: 0 9. W.I.V.: algemene vergadering van 21 mei 2013: goedkeuren agenda Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem, genaamd W.I.V.; Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

8 Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op dinsdag 21 mei 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 5 april 2013, met volgende agenda: 1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 4. Kwijtig van de bestuurders en van de commissaris 5. Kennisname en bespreking van het evaluatierapport en van het ondernemingsplan van de raad van bestuur 6. Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, van een bestuurder zetelend namens een intergemeentelijke deelnemer en van deskundigen toegevoegd aan de raad van bestuur 7. varia Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 30 april 2013; Art. 1: De gemeenteraad keurt de agenda met bijhorende stukken goed die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van W.I.V. op 21 mei Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte W.I.V.: algemene vergadering van 21 mei 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op 21 mei 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 5 april 2013; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 30 april 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 28 (effectief vertegenwoordiger) 28 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 28 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 28 Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

9 Art. 1: Art. 2: Nee: 0 Dhr. Marc Vercruysse, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem en mevr. Maria Polfliet, raadslid, Spitaalstraat 84, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van W.I.V. op 21 mei Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 28 (effectief vertegenwoordiger) 28 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 28 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 28 Nee: stedelijk brandweerpersoneel: wijzigen leeftijdsgrens leden vrijwillig brandweerkorps Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 januari 2013 tot wijziging van artikel 23 van de bijlagen 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten; Gelet op het organiek reglement van de stedelijke brandweerdienst van Waregem, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 1 juli 2008; Gelet op artikel 23, 2 van voornoemd organiek reglement waarin opgenomen staat dat het ambt van de leden-vrijwilligers van de dienst eindigt bij het bereiken van de leeftijdsgrens en eervol ontslag wordt verleend aan betrokkene bij het verstrijken van de maand waarin hij de leeftijd van zestig jaar bereikt; Overwegende dat conform voornoemd Koninklijk Besluit van 21 januari 2013 een lid-vrijwilliger, ander dan een vrijwilliger-dienstchef, op eigen verzoek kan blijven werken tot het einde van de maand waarin hij/zij vijfenzestig jaar wordt onder volgende minimale voorwaarden: - beschikken over een gunstig advies van de dienstchef - slagen in een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid door de arbeidsgeneesheer; Overwegende dat conform voornoemd Koninklijk Besluit van 21 januari 2013 een vrijwilliger-dienstchef op eigen verzoek kan blijven werken tot het einde van de maand waarin hij/zij vijfenzestig jaar wordt onder volgende minimale voorwaarden: - beschikken over een gunstig advies van de burgemeester - slagen in een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid door de arbeidsgeneesheer; - beschikken over het brevet dienstchef; Overwegende dat bij het toekennen van een uitstel van de leeftijdsgrens er telkens individueel met de aanvrager een nieuw dienstnemingscontract voor de duur van 1 jaar wordt opgesteld dat maximaal 4 keer verlengbaar is met 1 jaar, mits het voldoen aan de voornoemde minimale voorwaarden; Overwegende dat een lid-vrijwilliger dat zestig jaar geworden is sinds 17 februari 2012 opnieuw in dienst kan treden zonder het doorlopen van een aanwervingsprocedure met behoud van zijn/haar graad en mits het voldoen aan de voornoemde minimale voorwaarden; Overwegende dat gedurende de periode tussen de uitdiensttreding en de nieuwe indiensttreding dit lidvrijwilliger zijn/haar hoedanigheid van brandweervrijwilliger verliest en dat deze periode niet in aanmerking komt voor de berekening van de anciënniteit; Gelet op het voorstel om geen bijkomende voorwaarden te stellen bovenop deze vermeld in voornoemd Koninklijk Besluit van 21 januari 2013; Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

10 Overwegende dat deze wijziging van de leeftijdsgrens met de te vervullen minimale voorwaarden opgenomen zal worden in het organiek reglement van de stedelijke brandweerdienst van Waregem; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 30 april 2013; Art. 1: Art. 2: Art. 3: Op verzoek van een lid-vrijwilliger, ander dan een vrijwilliger-dienstchef, kan de leeftijdsgrens uitgesteld worden tot het einde van de maand waarin hij/zij vijfenzestig jaar wordt onder volgende minimale voorwaarden: - beschikken over een gunstig advies van de dienstchef - slagen in een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid door de arbeidsgeneesheer. Op verzoek van een vrijwilliger-dienstchef, kan de leeftijdsgrens uitgesteld worden tot het einde van de maand waarin hij/zij vijfenzestig jaar wordt onder volgende minimale voorwaarden: - beschikken over een gunstig advies van de burgemeester - slagen in een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid door de arbeidsgeneesheer. - beschikken over het brevet dienstchef. Een nieuw dienstnemingscontract voor de duur van 1 jaar wordt opgesteld dat maximaal 4 keer verlengbaar is met 1 jaar, mits het voldoen aan de voornoemde minimale voorwaarden. Een lid-vrijwilliger dat zestig jaar geworden is sinds 17 februari 2012 kan opnieuw in dienst treden zonder het doorlopen van een aanwervingsprocedure met behoud van zijn/haar graad en mits het voldoen aan de voornoemde minimale voorwaarden. Gedurende de periode tussen de uitdiensttreding en de nieuwe indiensttreding verliest dit lid-vrijwilliger zijn/haar hoedanigheid van brandweervrijwilliger en deze periode komt niet in aanmerking voor de berekening van de anciënniteit kennis nemen en advies brandbeveiliging - te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps - dienstjaar gemeenterekening Raadslid, de heer Xander Pruvoost, vraagt zich af wat er zal gebeuren met het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps indien Fluvia een rechtspersoon wordt. Dit is zo voorzien vanaf 1 januari Het raadslid veronderstelt dat de gemeenten zonder korps een bijdrage zullen betalen aan Fluvia zodat Waregem deze centen niet langer meer als inkomst kan verwerven. Daarbij komt ook nog het feit dat Waregem zelf een bijdrage zal moeten leveren aan Fluvia. Hoe zal dit financieel verlies gecompenseerd worden? - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de afrekening van de voorbije jaren hopelijk in een versneld tempo zal gebeuren totdat we definitieve rechtspersoonlijkheid verwerven met Fluvia. Nadien zal inderdaad een sleutel gezocht worden ten aanzien van alle korpsen om bij te dragen in de algemene werking van Fluvia. Bv. voor de gemeente Wielsbeke zal het bedrag een stuk hoger zijn omdat zij niets kunnen inbrengen van infrastructuur of rollend materieel. Dit wordt nu in de komende maanden bekeken. Aangezien Fluvia een eigen rechtspersoonlijkheid vormt, zal dit niet meer terugkeren naar de gemeenteraad. Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

11 Gelet op het KB van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten; Gelet op het arrest van de Raad van State dd. 4 juni 2010; Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 29 juli 2005) tot vervanging van artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, gewijzigd bij de wet van 15 januari 1999; Gelet op het schrijven van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende het voorschot op de toelage voor een bedrag van ,86 euro die aan Waregem zal betaald worden; Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie dd. 30 april 2013; Art. 1: De gemeenteraad van Stad Waregem neemt kennis van het voorschot op de toelage voor een bedrag van ,86 euro en geeft gunstig advies. 13. kennis nemen verdeling stedelijke toelage voor fractiewerking dienstjaar 2012 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2013 in verband met de uitbetaling van de toelage 2013 voor de fractiewerking 2012; Gelet op het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad dat werd goedgekeurd tijdens de zitting van 3 april 2007, later gewijzigd bij beslissing van 6 november 2007 en 6 oktober 2009; Gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder (2013/052 dd. 23 april 2013 ); Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 30 april 2013; Art. 1: Fractie kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 maart 2012 in verband met de uitbetaling van de stedelijke toelage 2013 voor de fractiewerking 2012, volgens onderstaande tabel: Toelage fractiewerking 2011 Stedelijke toelage fractiewerking 2012 Aantal raadsleden ,00 per raadslid (-1) + 500,00 per fractieleider Verantwoord bedrag voor 2012 Toelage fractiewerking 2012 CD&V 6 000,00 23, , ,00 Sp.a 1 250,00 4, , ,00 Open VLD 1 000,00 3, , ,00 Vlaams Belang 750,00 2,00 (*) 750,00 (*) onder voorbehoud van de te ontvangen verantwoordingsstukken. 14. goedkeuren opdracht levering van meubilair voor de nieuwe refter van de stedelijke basisschool Desselgem + vaststellen wijze van gunnen Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering betreffende de overheidsopdrachten; Overwegende dat er meubilair voor de nieuwe refter van de stedelijke basisschool Desselgem moet aangekocht worden; Overwegende dat de opdracht geraamd wordt op ,00 euro; Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

12 Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, op grond van art a van de wet van 24 december 1993; Overwegende dat dit materiaal aangekocht zal worden met krediet ingeschreven op artikel 722/ van het buitengewone budget 2013; Gelet op het positief financieel advies van de financieel beheerder; Gelet op de bespreking in de raadscommissie van 30 april 2013; Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad keurt de opdracht voor de levering van meubilair voor de nieuwe refter van de stedelijke basisschool Desselgem goed. Concreet dienen er 150 stapelbare stoelen (+ bijhorende trolleys) en 30 stapelbare tafels (+ bijhorende karren) aangekocht te worden De in artikel 1 beschreven opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Er is op budgetartikel 722/ van het buitengewone budget 2013 voldoende krediet beschikbaar goedkeuren opdracht gezamenlijke aankoop van tafels en stoelen voor de ontmoetingscentra via een raamovereenkomst + vaststellen wijze van gunnen - Raadslid, de heer Xander Pruvoost, vraagt waarop de raming van euro gebaseerd is. Is dit op basis van OC s die reeds interesse hebben getoond en effectief al zouden aangegeven hebben welke tafels en stoelen ze wensen aan te kopen? Zo niet, lijkt het raadslid Pruvoost voorbarig om daar een bedrag van euro per jaar op te zetten. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het een raming is. - Raadslid, de heer Xander Pruvoost, vraagt ook wanneer de stad die 50% van het factuurbedrag zal terugvorderen. - Schepen van cultuur, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat het bedrag bepaald is op basis van deze opdracht, nl euro verdeeld over drie jaar. Nu krijgen de OC s nul euro, dus de schepen meent dat dit al een mooie tegemoetkoming is. De OC s weten dat er een budget voorzien wordt. De eerste maal zal dit bedrag niet volledig opgenomen zijn. Nu is er interesse van drie OC s en als we het bedrag samentellen, komen we nog niet aan euro. Dit zal nog meegedeeld worden aan de OC s zodat men weet dat er een bedrag beschikbaar is en dan moet men zich hier naar organiseren. Wat de vraag betreft over de terugvordering, dit zal afgesproken worden naargelang wij de bestelling effectief kunnen plaatsen. Het raadslid mag gerust zijn dat die 50% terug zal komen naar de stad. De Raad Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering betreffende de overheidsopdrachten; Gelet op het stedelijk reglement betreffende de gezamenlijke aankoop van tafels en stoelen met bijhorende stapeltrolleys voor de ontmoetingscentra, dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 2 april 2013; Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

13 Overwegende dat de ontmoetingscentra jaarlijks de kans krijgen een bestelling van tafels en/of stoelen met bijhorende stapeltrolleys te plaatsen; Overwegende dat de bestellingen beoordeeld zullen worden in functie van de budgettaire mogelijkheden van de stad en de noden van de verschillende ontmoetingscentra; Overwegende dat de stad het meubilair aankoopt en betaalt en achteraf 50 % van het factuurbedrag terugvordert van de betrokken ontmoetingscentra; Overwegende dat de stad hiervoor een prijsaanvraag zal organiseren en deze opdracht zal gunnen via een raamovereenkomst voor drie jaar; Overwegende dat deze opdracht geraamd wordt op ,00 euro inclusief btw per jaar (dus ,00 euro inclusief btw voor de volledige opdracht van drie jaar); Overwegende dat voor deze opdracht best gebruik gemaakt wordt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen (artikel a van de wet van 24 december 1993, bedrag lager dan ,00 euro exclusief btw of ,00 euro inclusief btw); Overwegende dat voor de uitvoering van deze opdracht drie jaar na elkaar ,00 euro op het artikel 762/ van het budget ingeschreven zal worden en dat dit bedrag voor het jaar 2013 in de eerstkomende budgetwijziging bijgeplaatst zal worden. Gelet op het verslag van de raadscommissie van 30 april 2013; Art. 1: De gemeenteraad keurt de opdracht voor de gezamenlijke aankoop van tafels en stoelen met bijhorende stapeltrolleys voor de ontmoetingscentra goed. Art. 2: De in artikel 1 beschreven opdracht wordt via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund en in de vorm van een raamovereenkomst voor drie jaar. Hij wordt geraamd op ,00 euro inclusief btw voor de volledige periode van drie jaar. Art. 3: Drie jaar na elkaar wordt in het budget een krediet van ,00 euro ingeschreven op het artikel 762/ Voor het jaar 2013 wordt dit bedrag in de eerstkomende budgetwijziging op het artikel 762/ bijgeplaatst goedkeuren opdracht leveren van meubilair + vaststellen wijze van gunnen De Raad Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering betreffende de overheidsopdrachten; Overwegende dat negen bureaustoelen bij de Financiële dienst aan vervanging toe zijn; Overwegende dat voor de Archiefdienst één bijkomende bureaustoel aangekocht moet worden; Overwegende dat 250 stoelen met bijhorende stapeltrolleys voor gebruik in de raad- en trouwzaal van het stadhuis zijn aan vervanging toe zijn; Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

14 Overwegende dat de kostprijs van deze aankoop op ,00 euro inclusief btw geraamd wordt (10 000,00 euro voor de bureaustoelen en ,00 euro voor de stoelen met stapeltrolleys); Overwegende dat deze opdracht best gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (artikel a van de wet van 24 december 1993, bedrag lager dan ,00 euro exclusief btw of ,00 euro inclusief btw); Overwegende dat voor de uitvoering van deze opdracht bijkomend krediet ingeschreven zal worden op het artikel 104/ bij de eerstkomende budgetwijziging; Gelet op het verslag van de raadscommissie van 30 april 2013; Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: De gemeenteraad keurt de opdracht voor de levering van meubilair als volgt goed: negen bureaustoelen voor de Financiële dienst, één bureaustoel voor de Archiefdienst, 250 stoelen met de nodige stapeltrolleys voor de raad- en trouwzaal. De in artikel 1 beschreven opdracht wordt via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund. Deze opdracht wordt geraamd op ,00 euro inclusief btw (10 000,00 euro voor de bureaustoelen en ,00 euro voor de stoelen met stapeltrolleys); In de eerstkomende budgetwijziging wordt het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht bijgeplaatst op het artikel 104/ goedkeuren opdracht leveren van twee AED s (automatische externe defibrillatoren) + vaststellen wijze van gunnen De Raad Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering betreffende de overheidsopdrachten; Overwegende dat de stad wenst deel te nemen aan het project steden en gemeenten Hartveilig dat als doel heeft de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk te maken; Overwegende dat de stad hiervoor twee AED s zal aankopen: één voor het sportcentrum De Treffer en één voor de uitbreiding van het Regenboogstadion; Overwegende dat de kostprijs van deze aankoop (twee AED s met een opbergkast en een onderhoudscontract voor vijf jaar) geraamd wordt op ,00 euro inclusief btw; Overwegende dat voor de uitvoering van deze opdracht best gebruik gemaakt wordt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (artikel a van de wet van 24 december 1993, bedrag lager dan ,00 euro exclusief btw of ,00 euro inclusief btw); Overwegende dat de nodige opleidingen voor het toepassen van hartmassage en het gebruik van een AED georganiseerd zullen worden in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen; Gelet op het verslag van de raadscommissie van 30 april 2013; Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

15 Art. 1: De gemeenteraad keurt de opdracht voor het leveren van twee AED s (automatische externe defibrillatoren) goed. Art. 2: De in artikel 1 beschreven opdracht wordt op ,00 euro inclusief btw geraamd en wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Art. 3: Het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht wordt in de eerstkomende budgetwijziging ingeschreven op het artikel 871/ onroerende goederen: kosteloze grondafstand Nieuwstraat thv nr. 113, 8792 Waregem Gelet op het voorstel van mevrouw Veerle Vandorpe, om in het kader van een stedenbouwkundige vergunning aan de Nieuwstraat 113, over te gaan tot de kosteloze grondafstand van een deel van het perceel kadastraal gekend Waregem 5 de afdeling, sectie A, nr. 213E met een oppervlakte van 233 m 2 ; Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 januari 2010, waarin opdracht gegeven werd aan het Aankoopcomité van Kortrijk om de authentieke akte voor bovenvermelde grondafstand op te maken en te verlijden; Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 4 maart 2010, waarin opdracht werd gegeven aan landmeter Joseph Dufaux voor de opmaak van het metingsplan; Gelet op het metingsplan van 20 januari 2012, opgemaakt door landmeter Joseph Dufaux; Overwegende dat deze grondoverdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de opname van de grond in het openbaar domein van de stad Waregem; Gelet op de ontwerpakte van 11 maart 2013, opgemaakt door het Aankoopcomité van Kortrijk; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 30 april 2013; Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: De kosteloze grondafstand van het strookje grond, gelegen nabij de Nieuwstraat 113, en deel van het perceel kadastraal gekend Waregem 5 de afdeling, sectie A, nr. 213E, met een oppervlakte van 7,6 m 2, aangeduid als de rode strook op het metingsplan van 20 januari 2012, opgemaakt door Joseph Dufaux en eigendom van mevrouw Veerle Vandorpe, Nieuwstraat 113, 8792 Waregem, wordt goedgekeurd. De in artikel 1 vermelde gratis grondafstand geschiedt onder de voorwaarden zoals beschreven in de ontwerpakte. De in artikel 1 vermelde gratis grondafstand geschiedt om redenen van openbaar nut, zijnde de opname van de grond in het openbaar domein van de stad Waregem. Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze gratis verwerving te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

16 Art. 5: De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen onroerende goederen: goedkeuren kosteloze grondafstand nabij de Ingooigemstraat Overwegende dat de firma Ragolle nv, met maatschappelijke zetel Waregemsesteenweg 184 te 9770 Kruishoutem, bereid is om de kosteloze grondafstand te regelen voor het onroerend goed gelegen nabij de Ingooigemstraat Vichtseweg en kadastraal gekend Waregem 3 de afdeling, sectie F, nr. 657L 2, en met een oppervlakte van 160 m 2 volgens het metingsplan van Patrick Delesie dd. 20 juli 2012; Overwegende dat het strookje grond eigendom is van de naamloze vennootschap Ragolle, Waregemsesteenweg 184, 9770 Kruishoutem, maar in feite gratis moet overgedragen worden uit hoofde van de contractuele verbintenis uit de verkavelingsvergunning; Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waarin opdracht werd gegeven aan het Aankoopcomité van Kortrijk om de authentieke akte voor bovenvermelde grondafstand op te maken en te verlijden en waarbij tevens opdracht werd gegeven aan landmeter Patrick Delesie voor de opmaak van het metingsplan; Gelet op het metingsplan van 20 juli 2012, opgemaakt door landmeter Patrick Delesie; Overwegende dat deze grondoverdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de heraanleg van de Vichtseweg, Ingooigemstraat en Plasschaertstraat; Gelet op de ontwerpakte van 4 april 2013, opgemaakt door het Aankoopcomité van Kortrijk met referte G 778-1; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 30 april 2013; Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De kosteloze grondafstand van het strookje grond gelegen nabij de Ingooigemstraat Vichtseweg, en kadastraal gekend Waregem 3 de afdeling, sectie F, nr. 657L 2, met een oppervlakte van 160 m 2, zijnde lot A van het metingsplan van 20 juli 2012, opgemaakt door landmeter Patrick Delesie en eigendom van de naamloze vennootschap Ragolle, wordt goedgekeurd. De in artikel 1 vermelde gratis grondafstand geschiedt onder de voorwaarden zoals beschreven in de ontwerpakte. De in artikel 1 vermelde gratis grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de heraanleg van de Vichtseweg, Ingooigemstraat en Plasschaertstraat. Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze gratis verwerving te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

17 onroerende goederen: goedkeuren huurovereenkomst met WAGSO voor de huur van de lokalen en parking Vredegerecht - Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat N-VA dit punt zal goedkeuren, maar zij vindt het bizar dat er nu een punt voorgelegd wordt dat eigenlijk al ingegaan is op 1 januari. Er kan toch niet met terugwerkende kracht goedgekeurd worden? - Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat dit zuiver boekhoudkundig is. Door het feit dat men voor een heel jaar inkomen hiervoor krijgt, moet men ook die afschrijving voor een heel jaar nemen. Als we dit maar laten ingaan op 1 mei, dan kan dit ook maar voor 7/12 gebeuren. - Raadslid, mevrouw Delphine Cloet, vraagt wie er moet voorzien in het onderhoud van het Vredegerecht, meerbepaald de buitenkant en het straatje. - Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat dit een openbare doorgang is. Net zoals bij een voetpad zijn de aangelanden verantwoordelijk. Als er opmerkingen zijn, mag dit aan het stadsbestuur gesignaleerd worden. Wat het onderhoud van het gebouw betreft, speelt de verhouding huurder-verhuurder. - Raadslid, mevrouw Delphine Cloet, zegt dat de vensters van het Vredegerecht langs de doorgang altijd smerig zijn. - Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat de vensters in het onderhoud zitten van het geheel. Het is niet de taak van de stad om het onderhoud van de vensters te doen. - Raadslid, mevrouw Delphine Cloet, vraagt of men iemand kan aanmanen dit te doen. - Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat dit zal gesignaleerd worden aan het Vredegerecht. Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 6 april 2010, waarbij de eigendom van het onroerende goed Stationsstraat 127 (vredegerecht + woongelegenheid, kadastraal gekend te Waregem 1 e afdeling sectie C nr 292r2) overgedragen wordt aan WAGSO bij middel van een kapitaalsinbreng; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 6 maart 2012, waarbij de statuten van WAGSO worden goedgekeurd; Gelet op het goedkeuringsbesluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur van 5 juni 2012, waarbij de statutenwijziging van WAGSO wordt goedgekeurd; Gelet op de notariële akte van 18 juli 2012, waarbij de kapitaalsinbreng en de eigendomsoverdracht van de gebouwen Stationsstraat 127 wordt verleden; Overwegende dat het stadsbestuur de nodige infrastructuur moet ter beschikking stellen voor de werking van het vredegerecht; Overwegende dat de lokalen en parkeergelegenheden voor het vredegerecht bijgevolg moeten gehuurd worden aan WAGSO; Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van WAGSO van 26 maart 2013, waarbij de verhuur van het onroerend goed voor het vredegerecht en de desbetreffende huurovereenkomst worden goedgekeurd; Gelet op het ontwerp van huurovereenkomst; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 30 april 2013; Art. 1: De lokalen en parkeergelegenheden, noodzakelijk voor het functioneren van het vredegerecht, worden gehuurd aan WAGSO in het onroerend goed gelegen Stationsstraat 127, en aldaar kadastraal gekend te Waregem 1 e afdeling sectie C nr 292r2. Concreet gaat het om volgende gebruiksoppervlaktes: - expliciete uitbatingsoppervlakte dienstig voor het vredegerecht: 483 m²; Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

18 Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: - het archief op het tussenverdiep: 43 m²; - de parkeergelegenheid voorbehouden voor het vredegerecht: 4 parkeerplaatsen; - de gemeenschappelijke delen op 3 verdiepingen met elk een oppervlakte van 16,50 m². Voor de in artikel 1 vermelde huur wordt een overeenkomst afgesloten met WAGSO tegen de volgende voorwaarden: - Duur 27 jaar, ingaande op 1/01/2013 en eindigend op 31/12/ Huurprijs: ,00 euro per jaar, gekoppeld aan de gezondheidsindex (120,06 basis 2004). De huurprijs is als volgt samengesteld: * uitbatingsoppervlakte 483 m² aan 90 /m²/jaar; * archief 43 m² aan 45 /m²/jaar; * parking: 4 plaatsen aan 800 /plaats/jaar. De stad Waregem verzoekt om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161, 2 van het Wetboek Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, van zowel huidige akte als voor haar bijlagen, en om de vrijstelling voorzien door artikel 59/1,5 van het Wetboek der Zegelrechten, aangezien de akte ten algemene nutte is. Gezien deze akte ten algemene nutte is, maakt de stad Waregem aanspraak op de vrijstelling van het recht op geschriften krachtens artikel 21 van het wetboek der diverse rechten en taksen. Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze huurovereenkomst te vervullen, alsmede de volmacht om alle stukken ervan geldig te ondertekenen. De Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. - - Bijlage: Huurovereenkomst met Wagso voor de huur van de lokalen en parking vredegerecht Het jaar tweeduizend dertien, Op (datum) Voor ons, RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71. Zijn verschenen : Het Autonoom Gemeentebedrijf Waregems Autonoom Gemeentebedrijf voor Stedelijke Ontwikkeling, in het kort WAGSO, met zetel te 8790 Waregem, Gemeenteplein 2, met ondernemingsnummer Opgericht blijkens beslissing genomen door de gemeenteraad van de Stad Waregem op één juli tweeduizend en acht. Krachtens Ministrieel Besluit de dato zestien oktober tweeduizend en acht werd voormelde gemeenteraadsbeslissing goedgekeurd door de Vlaamse Minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering. De statuten werden gewijzigd blijkens beslissing genomen door de gemeenteraad van de Stad Waregem op negen november tweeduizend en tien. Krachtens Ministrieel Besluit de dato zevenentwintig januari tweeduizend en elf werd voormelde gemeenteraadsbeslissing goedgekeurd door de Vlaamse Minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering. De statuten werden gewijzigd blijkens beslissing genomen door de gemeenteraad van de Stad Waregem op zes maart tweeduizend en twaalf. Krachtens Ministrieel Besluit de dato vijf juni tweeduizend en twaalf werd voormelde gemeenteraadsbeslissing goedgekeurd door de Vlaamse Minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering. Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 22 van de statuten, door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend: De heer Chanterie Kristof, geboren te Waregem op zevenentwintig november negentienhonderd éénenzeventig (identiteitskaartnummer , nationaal nummer ), wonende te 8790 Waregem, Kruishoutemseweg 203, Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

19 benoemd tot bestuurder blijkens besluit genomen door de gemeenteraad van 5 februari 2013, en benoemd tot voorzitter blijkens besluit genomen door de raad van bestuur van 26 februari 2013; in uitvoering van het besluit van de raad van bestuur de dato 26 maart tweeduizend dertien, waarvan een voor eensluidend afschrift van het uittreksel uit deze notulen aan onderhavige akte wordt aangehecht, doch niet neergelegd ter overschrijving. EIGENAAR-VERHUURDER. En De STAD WAREGEM, met administratieve zetel te 8790 Waregem, Gemeenteplein 2, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 109 Nieuwe Gemeentewet door : 1. de burgemeester, de Heer Kurt VANRYCKEGHEM, wonend te 8790 Waregem, Stationsstraat 49/ de secretaris, de Heer Guido DE LANGHE, wonend te 8790 Waregem, Bessemstraat 48, hier optredend ter uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 7 mei tweeduizend dertien, waarvan een afschrift aan deze akte wordt aangehecht, en die ons, notaris, bevestigen dat dit gemeenteraadsbesluit uitvoerbaar is ingevolge het verstrijken van de termijn waarbinnen het door de toezichthoudende overheden kon worden geschorst of vernietigd. HUURDER. HUUROVEREENKOMST Welke partijen mij Notaris vervolgens verzoeken akte te nemen van de rechtstreeks tussen hen gesloten huurovereenkomst betreffende het navermelde pand. Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst Omschrijving van het gehuurde goed STAD WAREGEM, EERSTE AFDELING, STATIONSSTRAAT 127. Een onroerend goed, bestaande uit het gelijkvloers en tussenverdiep dienstig als Vredegerecht en medegaande doorgang. Kadastraal bekend of het geweest zijnde te Waregem/eerste afdeling, sectie C, voorheen nummer 292/R/2, volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 292/W/2, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijf are drieënveertig centiare (5a 43ca). Palend of gepaald hebbend aan : noord-oost : Stationsstraat ; zuid-oost en oost : VENNOOTSCHAP T.V.W. MANAGEMENT, te Waregem ; west : Domein van de Stad Waregem; noord-oost : MAES Georgette en rechthebbenden. Niet inbegrepen is het appartement op de zolderverdieping en het perceel nummer 292/X/2, toebehorend aan het Domein van Gaselwest, intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit (met een oppervlakte van zestien centiare (16 ca). Het gehuurde goed omvat volgende gebruiksoppervlaktes: - Expliciete uitbatingsoppervlakte dienstig voor Vredegerecht: vierhonderd drieëntachtig vierkante meter (483 m²) - Archief op tussenverdieping: drieënveertig vierkante meter (43 m²) - Parkeerplaatsen zoals voorbehouden voor het Vredegerecht: vier (4) plaatsen Verder heeft de huurder het gedeelde gebruik van de gemeenschappelijke delen die zich uitstrekken over drie (3) verdiepingen elk met een oppervlakte van zestien vierkante meter vijftig vierkante decimeter (16,50 m²). OORSPRONG VAN EIGENDOM Voorschreven goed behoort toe aan de verhuurder in deze om het te zijn ingebracht door de huurder in deze blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op achttien juli tweeduizend en twaalf, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op drieëntwintig juli daarna, dagregisternummer Artikel 2: Bestemming De huurder verklaart uitdrukkelijk dat hij het gehuurde goed de bestemming van Vredegerecht zal geven. De verhuurder aanvaardt deze bestemming en verklaart zich akkoord met de uitbating door een derdegebruiker voor zover de bestemming van Vredegerecht behouden blijft. De huurder bezorgt de verhuurder een afschrift van de overeenkomst tussen de huurder en de derdegebruiker en de daaraan gekoppelde plaatsbeschrijving. De derde-gebruiker zal zich steeds houden aan de bepalingen van onderhavige overeenkomst en dit op verantwoordelijkheid van de huurder. Artikel 3: Aanvang en duur van de huur Onderhavige huurovereenkomst gaat in op één januari tweeduizend dertien. De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van zevenentwintig (27) jaar om te eindigen op éénendertig december tweeduizend negenendertig. Partijen verklaren expliciet dat onderhavige overeenkomst niet kadert binnen de wet van 30 april 1951, zijnde de handelshuurwet, aangezien tussen partijen is overeengekomen dat het goed niet mag gebruikt worden voor kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek, noch binnen de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, zijnde de woninghuurwet (gezien het gehuurde goed niet tot de hoofdverblijfplaats van de huurder dient). Artikel 4: Huurprijs Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

20 De totale jaarlijkse huurprijs bedraagt bij aanvang van de overeenkomst achtenveertigduizend zeshonderd en vijf euro (48.605,00 ) met als aanvangsindex 120,06 (basis 2004). Elk jaar wordt de huurprijs aangepast aan de gezondheidsindex op basis van volgende formule: Basishuurprijs x nieuw indexcijfer Aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is dat van december tweeduizend en twaalf, zijnde 120,06 (basis 2004). Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer daartoe berekend en benoemd (gezondheidsindex) van de maand december van het jaar voorafgaand aan het jaar van indexatie. De indexatie kan jaarlijks plaatsvinden en dit telkens op één januari. De huurprijs zal worden betaald door overschrijving op rekeningnummer: REKNR IBAN BE BIC GKCC BE BB Dit rekeningnummer staat op naam van WAGSO. De huurprijs wordt jaarlijks gestort en dit uiterlijk op één oktober. Ingeval binnen de vijf (5) dagen na de vervaldag de huurprijs niet betaald is, dan zullen die bedragen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een intrest gelijk aan één procent (1%) per maand voortbrengen en dit vanaf de vervaldag tot op de dag van betaling. Artikel 5: Bijkomende kosten De onroerende voorheffing, voor zover verschuldigd, is ten laste van de verhuurder. De huurder draagt de kosten van water-, gas- en elektriciteitsverbruik. De huurder betaalt ook de kosten voor het huren van tellers of eventuele kosten verbonden aan de keuze van een andere energieleverancier dan deze van de verhuurder. De huurder draagt voor de helft de kosten voor het onderhoud van de lift en de gemeenschappelijke delen. Artikel 6: Herstellingen Gedurende de duur van deze overeenkomst zal de huurder de herstellingen uitvoeren, die de wet of de gebruiken hem opleggen. De huurder zal tevens de herstellingen uitvoeren, die normaal ten laste zijn van de verhuurder, maar werden veroorzaakt door zijn fout of door een persoon voor wie hij moet instaan. De huurder zal de verhuurder tijdig op de hoogte brengen van het bestaan van de schade of defecten, waarvan de herstelling ten laste van de verhuurder is. Artikel 7: Veranderingen aan de gebouwen De huurder of zijn derde-gebruiker mag slechts veranderingen of verbouwingen in het gehuurde pand uitvoeren, mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder. Alle veranderingen of verbouwingen worden automatisch en ten kostenloze titel eigendom van de verhuurder, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Artikel 8: Verzekering De verhuurder laat de eigenaarsrisico s verzekeren en dit met afstand van verhaal ten aanzien van de huurder en diens onderhuurder, voor wat betreft de gehuurde ruimte zoals omschreven in artikel 1 van onderhavige overeenkomst. De huurder zal zich voor de gehele duur van de huur laten verzekeren voor zijn specifieke risico s, voor zover noodzakelijk rekening houdende met de afstand van verhaal zoals hierboven aangegeven. De huurder zal er daarenboven op toezien dat de derde-gebruiker op zijn beurt de nodige verzekeringen afsluit, die zijn verantwoordelijkheid als (onder)huurder dekt. Indien de derde-gebruiker dergelijke verzekering niet afsluit, dan dient de huurder dit risico in zijn plaats te laten verzekeren. De desbetreffende polissen zullen in kopie overgemaakt worden aan de verhuurder. Artikel 9: Beëindiging van de huurovereenkomst Onderhavige overeenkomst kan te allen tijde beëindigd worden door beide partijen, mits het richten van een aangetekend schrijven aan de tegenpartij en mits het in acht nemen van een opzegperiode van zes maanden. De verhuurder dient evenwel minimaal de opzegperiode te respecteren, die de derde-gebruiker hanteert voor de uitbating van het onroerend goed als Vredegerecht, en voor zover deze opzegperiode langer duurt dan de voorziene zes (6) maanden. De verhuurder neemt hiervan kennis bij ontvangst van een afschrift van de overeenkomst tussen de huurder en de derde-gebruiker, zoals voorzien onder artikel 2. Artikel 10: Nietigheid Indien één of meerdere bepalingen van onderhavige overeenkomst nietig zou worden verklaard, zullen de overige bepalingen onverminderd blijven gelden en zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen en vervolledigen in de filosofie van de nietig verklaarde bepaling(en). Artikel 11: Registratie Gemeenteraadszitting dinsdag 07 mei

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

VERSLAG RAAD D.D. 13 JUNI 2017

VERSLAG RAAD D.D. 13 JUNI 2017 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem Tel. 056 76 52 00 Fax 056 76 55 68 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Verslag gemeenteraad 9 november 2010 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister: Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt)

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt) naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE 0876.488.436 (RPR Hasselt) VOLMACHT gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 21 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 mei 2009

Gemeenteraad 05 mei 2009 Gemeenteraad 05 mei 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 AANWEZIG: Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Marcel Dendauw, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht.

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht. ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

- Volgende commissie: 27 juni 2017 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: 4 juli 2017 om 19.00u. - Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: Raadslid

- Volgende commissie: 27 juni 2017 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: 4 juli 2017 om 19.00u. - Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: Raadslid Verslag gemeenteraad dinsdag 06 juni 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie