universele gasconstante: R = 8,314 J K -1 mol -1 Avogadroconstante: N A = 6,022 x mol -1 normomstandigheden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "universele gasconstante: R = 8,314 J K -1 mol -1 Avogadroconstante: N A = 6,022 x 10 23 mol -1 normomstandigheden:"

Transcriptie

1 Nuttige gegevens: universele gasconstante: R = 8,314 J K -1 mol -1 vogadroconstante: N = 6,022 x mol -1 normomstandigheden: θ = 0 p = 1013 hpa molair volume van een ideaal gas onder normomstandigheden: 22,41 L.mol -1 zuur-base-indicator - fenolftaleïne: zuur en neutraal midden: kleurloos basisch midden: paars - lakmoes: zuur midden: rood basisch midden: blauw Periodiek systeem der elementen Oplosbaarheidstabel Verbindingen Goed oplosbaar Slecht oplosbaar Verbindingen met Na 1+ Verbindingen met K 1+ Zouten van: mmonium (NH 1+ 4 ) Nitraten (NO 1-3 ) romiden (r 1- ) hloriden (l 1- ) Jodiden (I 1- ) Sulfaten (SO 2-4 ) Sulfiden (S 2- ) Fosfaten (PO 3-4 ) arbonaten (O 2-3 ) Na 1+, K 1+, NH 1+ 4, Mg 2+,a 2+, a 2+ Na 1+, K 1+ 1+, NH 4 Na 1+, K 1+ 1+, NH 4 g 1+, (Hg 1+, Pb 2+ : matig) g 1+, (Hg 1+, Pb 2+ ) g 1+, (Hg 1+, Hg 2+ en Pb 2+ ) a 2+, (Pb 2+, a 2+ : matig) andere andere andere Hydroxiden (OH 1- ) Groep I, beperkter voor groep II andere groepen VO2014 Ronde 1 Eindversie 30 september 2013 Page 1

2 1 In de figuur hiernaast stellen de zwarte bolletjes stikstofatomen voor en de witte bolletjes zuurstofatomen. Hoeveel moleculen NO 2 kunnen worden gevormd uit het mengsel dat in deze figuur is weergegeven? 4 moleculen 5 moleculen 8 moleculen 10 moleculen 2 e volgende reactie gaat door onder invloed van licht: Hg 2 (NO 3 ) 2 Hg + Hg(NO 3 ) 2 Welke uitspraak over deze reactie is FOUT? Het is een redoxreactie. Het is een endo-energetische reactie. Kwik wordt gereduceerd en stikstof wordt geoxideerd. Om de reactie zoveel mogelijk te voorkomen, wordt Hg 2 (NO 3 ) 2 best in een donkere ruimte gestockeerd. 3 Gegeven volgend reactieschema: + + E E + F + G Hierbij weten we dat: een metaal is. Een oplossing van E in water fenolftaleïne paars kleurt. ij de 3 de reactie een oplossing van keukenzout in water ontstaat. Wat zijn respectievelijk de stoffen, E en F? l 2, Hl en Na O 2, NaOH en Hl O 2, Na 2 O en Nal l 2, Na 2 O en Hl 4 Een mengsel bevat bariumionen, zilverionen en nitraationen in water. Welke oplossing dien je aan het mengsel toe te voegen om de a 2+ - en g + - ionen van elkaar te scheiden? Natriumfosfaatoplossing alciumchlorideoplossing Kaliumnitraatoplossing mmoniumcarbonaatoplossing 5 Eén mol atomen van een bepaald element bevat 7,83 x protonen. Hoeveel bedraagt de massa van deze mol atomen? 13 g 23 g 27 g 40 g VO2014 Ronde 1 Eindversie 30 september 2013 Page 2

3 6 Van thallium bestaan twee natuurlijke, stabiele isotopen nl. 203 Tl en 205 Tl. Hun relatieve atoommassa s bedragen respectievelijk 203,0 en 205,0. Hoeveel bedraagt het percentage van 205 Tl in het natuurlijke isotopenmengsel? 30 % 46 % 54 % 70 % 7 Wat hebben 30 Si, 31 P en 32 S 2- gemeen? het aantal elektronen het aantal protonen het aantal nucleonen het aantal neutronen 8 In welk paar verbindingen hebben de stikstofatomen hetzelfde oxidatiegetal? HNO 3 en N 2 O 5 NO en HNO 2 N 2 en N 2 O HNO 2 en HNO 3 9 Welke drie elektronenconfiguraties behoren tot elementen uit dezelfde groep? K 2 L 1 K 2 L 8 M 1 K 2 L 8 M 8 N 1 K 2 L 6 K 2 L 7 K 2 L 8 K 2 L 8 K 2 L 8 M 1 K 2 L 8 M 2 K 2 L 8 M 2 K 2 L 8 M 3 K 2 L 8 M 4 10 In welke reeks verbindingen komt geen ionverbinding voor? NO 2 - NaNO 2 - KNO 3 F 4 - af 2 - HF Nal - Mgl 2 - Sl 2 H 2 S - SO 2 - SF 6 11 In de lewisstructuur van een oxide van het type XO 2 zijn er 9 elektronenparen weergegeven. Hoeveel bedraagt de molaire massa van dit oxide? 28 g/mol 44 g/mol 64 g/mol 80 g/mol 12 e gegeven chemische formules zijn correct. Welke naam is in overeenstemming met de gegeven formule? gr zilverbromiet HIO 3 waterstofjodaat H 3 PO 4 fosfaatzuur MnO 3 magnesium(ii)carbonaat VO2014 Ronde 1 Eindversie 30 september 2013 Page 3

4 13 Gegeven de niet uitgebalanceerde reactievergelijking: (NH 4 ) 3 PO 4 + al 2 a 3 (PO 4 ) 2 + NH 4 l Wanneer in deze reactievergelijking de kleinst mogelijke coëfficiënten worden geschreven, dan is de som van deze coëfficiënten gelijk aan afeïne heeft als brutoformule 8 H 10 N 4 O 2 met molecuulmassa = 194 u. Een kopje koffie bevat 175 mg cafeïne. Hoeveel bedraagt het massaprocent stikstof in de cafeïne aanwezig in het kopje koffie? 32,0 % 28,9 % 27,5 % 16,0 % 15 Welk van onderstaande gassen heeft onder normomstandigheden een dichtheid van 1,43 g/l? distikstof dizuurstof dichloor ozon ml van een 0,250 mol/l calciumnitraat-oplossing worden gemengd met 100 ml van een 0,100 mol/l waterstofnitraat-oplossing. Hoe groot is de nitraationenconcentratie in de verkregen oplossing? 0,175 mol/l 0,300 mol/l 0,350 mol/l 0,600 mol/l 17 Hoeveel mol dizuurstof komt er vrij bij de ontbinding van 245 g KlO 3 in Kl en O 2? 1,00 mol 1,50 mol 2,00 mol 3,00 mol 18 e verbranding van magnesium is een voorbeeld van een exotherme analyse exotherme synthese endotherme analyse endotherme synthese VO2014 Ronde 1 Eindversie 30 september 2013 Page 4

5 19 e hiernaast staande grafiek toont het volume H 2 in functie van de tijd, geproduceerd door de reactie van een bepaalde massa magnesium met een overmaat Hl-oplossing met c = 1 mol/l. Welke van onderstaande grafieken geldt voor de reactie van dezelfde massa magnesium met een overmaat Hl-oplossing met c = 2 mol/l? (veronderstel dat grafieken getekend zijn op dezelfde schaal als de hiernaast staande grafiek). Grafiek Grafiek Grafiek Grafiek 20 hris onderzoekt het verschil in reactiesnelheid voor de reactie tussen magnesium en Hloplossing enerzijds en zink en Hl-oplossing anderzijds. Hij bedenkt hiervoor volgende vier experimenten. Welk experiment leidt bij een goede uitvoering tot een betrouwbare conclusie? 10 gram magnesiumpoeder in 10 ml Hl-oplossing 1 mol/liter vergelijken met 10 gram zinkplaat in 10 ml Hl-oplossing 1 mol/liter 10 gram magnesiumplaat in 10 ml Hl-oplossing 0,1 mol/liter vergelijken met 10 gram zinkplaat in 10 ml Hl-oplossing 1 mol/liter 10 gram magnesiumplaat in 10 ml Hl-oplossing 1 mol/liter vergelijken met 10 gram zinkplaat in 5 ml Hl-oplossing 2 mol/liter 10 gram magnesiumpoeder in 10 ml Hl-oplossing 1 mol/liter vergelijken met 10 gram zinkpoeder in 10 ml Hl-oplossing 1 mol/liter 21 Natriummetabisulfiet (E223) wordt gebruikt als conserveermiddel en antioxidant in de voedingsmiddelenindustrie. Twee eigenschappen van natriummetabisulfiet zijn: 1) In water wordt het omgezet in natriumwaterstofsulfiet. 2) oor thermolyse ontbindt het in natriumsulfiet en zwaveldioxide. Welke formule heeft natriummetabisulfiet? Na 2 S 2 O 5 Na 2 S 2 O 4 Na 2 SO 3 NaHSO 3 VO2014 Ronde 1 Eindversie 30 september 2013 Page 5

6 22 Welke uitspraak omtrent ammoniak is FOUT? mmoniak is een kleurloos gas dat lichter is dan lucht. Een oplossing van ammoniak in water heeft een ph < 7. Een oplossing van ammoniak in water kan worden gebruikt voor het wassen van ruiten. mmoniak wordt industrieel bereid uit waterstofgas en stikstofgas. 23 Wat is de correcte naam van onderstaand molecule? 2,2-dipropylbutaan 3-propyl-3-methylhexaan 3-methyl-3-propylhexaan 4-ethyl-4-methylheptaan 24 Hoeveel verschillende verbindingen bestaan er met 5 H 12 als molecuulformule? twee drie vier vijf 25 ls O 2 door kalkwater borrelt ontstaat een witte neerslag waardoor het kalkwater troebel wordt. e stoffen respectievelijk aanwezig in het kalkwater en de neerslag zijn: ao en a(oh) 2 a(oh) 2 en ao a(oh) 2 en ao 3 ao en ao 3 VO2014 Ronde 1 Eindversie 30 september 2013 Page 6

7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen

7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen 7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen 7.1 Oxiden Vrijwel alle elementen kunnen, min of meer heftig reageren met zuurstof. De gevormde verbindingen worden oxiden genoemd. In een van de voorafgaande

Nadere informatie

Oplossingen oefeningenreeks 1

Oplossingen oefeningenreeks 1 Oplossingen oefeningenreeks 1 4. Door diffractie van X-stralen in natriumchloride-kristallen stelt men vast dat de eenheidscel van dit zout een kubus is waarvan de ribbe een lengte heeft van 5.64 10-10

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht 13 Evenwichten 13.1 Omkeerbare reacties Hoofdstuk 13 Evenwichten Het is in de praktijk vrijwel onmogelijk om beide reacties tegelijk te laten verlopen. 7 a Roze + n H 2 O Blauw.n H 2 O 3 1 a Schrijf beide

Nadere informatie

Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10

Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10 Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11 Zuren en basen Opgave 1 1 Ga na of de volgende zuren en basen met elkaar kunnen reageren. Zo ja, geef de reactievergelijking. Zo nee, leg duidelijk uit waarom niet.

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur Examen AVO 2007 tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. [CH Hg ][Cl ] 3 [CH HgCl]

Vraag Antwoord Scores. [CH Hg ][Cl ] 3 [CH HgCl] Eindexamen vwo scheikunde 201-II Beoordelingsmodel Kwikvergiftiging in Japan 1 maximumscore 2 + [CH Hg ][Cl ] = K of [CH HgCl] K = + [CH Hg ][Cl ] [CH HgCl] Indien als antwoord slechts de juiste concentratiebreuk

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso

Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso Marie-Josée Janssens 19 november 2011 Marie-Josée Janssens Alle rechten voorbehouden http://www.chem.kuleuven.be/aloch 1 De SETOC algemeen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO orrectievoorschrift VW 2011 tijdvak 1 scheikunde tevens oud programma scheikunde 1,2 et correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013 ZUREN EN BASEN Samenvatting voor het VWO versie mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Vooraf 2. Algemeen 3. Zuren 4. Basen 5. Het waterevenwicht 6. Definities ph en poh 7. ph BEREKENINGEN 7.1. Algemeen 7.2. Water

Nadere informatie

OEFENVRAAGSTUKKEN STEREOCHEMIE Hoofdstuk 16 PULSAR CHEMIE

OEFENVRAAGSTUKKEN STEREOCHEMIE Hoofdstuk 16 PULSAR CHEMIE OEFEVRAAGSTUKKE STEREOEMIE oofdstuk 16 PULSAR EMIE 1,2-dimethylcyclopropaan Als men diazomethaan, 2 2, laat reageren met trans-2-buteen ontstaan verscheidene reactieproducten. Van één van de reactieproducten

Nadere informatie

Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9

Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9 Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9 1. Elektronenoverdracht In dit hoofdstuk maken we kennis met zogenaamde redoxreacties. Dit zijn reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt. De naam

Nadere informatie

TF2 6VWO H 2, 3, 6, 7, 12, 14, 16 en 17 Antwoorden oefenopgaven

TF2 6VWO H 2, 3, 6, 7, 12, 14, 16 en 17 Antwoorden oefenopgaven TF2 6VW 2, 3, 6, 7, 12, 14, 16 en 17 Antwoorden oefenopgaven Benzine (1993-II opgave I) Bij het maken van benzine wordt vaak een stof toegevoegd die de volgende structuurformule heeft: 3 3 3 3 4p 1 Geef

Nadere informatie

Zuren en basen. Inhoud

Zuren en basen. Inhoud Zuren en n Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik dan op de tekst van de rubriek waar je bent. Gewoon

Nadere informatie

Verval van vitamine C

Verval van vitamine C Verval van vitamine C Auteur: Ronen Kroeze School: Theresialyceum te Tilburg Auteur: Ronen Kroeze Opleiding: VWO N&T School: Theresialyceum te Tilburg Vakgebieden: Scheikunde & Wiskunde D Begeleider: C.

Nadere informatie

Hans Vanhoe Katrien Strubbe Universiteit Gent SLO Chemie

Hans Vanhoe Katrien Strubbe Universiteit Gent SLO Chemie Chemie in druppels Hans Vanhoe Katrien Strubbe Universiteit Gent SLO Chemie 7 Reactiekinetiek 7.1 Snelheid van chemische reacties Bij een chemische reactie worden bindingen gebroken en/of gevormd. De snelheid

Nadere informatie

En natuurwetenschappelijk onderzoek en het verslag daarvan (categorie 3)

En natuurwetenschappelijk onderzoek en het verslag daarvan (categorie 3) En natuurwetenschappelijk onderzoek en het verslag daarvan (categorie 3) Bij een natuurwetenschappelijk onderzoek probeer je een verband te leggen tussen theorie en praktijk. De proef, het experiment,

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur Scheikunde Examen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SEIKUNDEOLYMPIADE ORRETIEMODEL VOORRONDE 2 (de week van) woensdag 9 april 2008 Deze voorronde bestaat uit 23 meerkeuzevragen verdeeld over 6 onderwerpen en 2 open vragen met in totaal 10 deelvragen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Scheikunde

Correctievoorschrift VWO. Scheikunde Scheikunde Correctievoorschrift VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs 0 00 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk juni de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op de daartoe verstrekte

Nadere informatie

Vakbijlage Kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen

Vakbijlage Kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen Vakbijlage Kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen Inhoudsopgave 2. Inleiding 1. De vakbijlage algemeen 2. Inleiding 3. Verloop van het onderzoek Monstername Onderzoeksmethode Technieken Interpretatie

Nadere informatie

CHEMIE. Weet wat je drinkt als je nog rijden moet!!! Een practicum over alcohol. Prof. dr. Wanda Guedens Lic. Monique Reynders

CHEMIE. Weet wat je drinkt als je nog rijden moet!!! Een practicum over alcohol. Prof. dr. Wanda Guedens Lic. Monique Reynders CHEMIE Weet wat je drinkt als je nog rijden moet!!! Een practicum over alcohol 2007 Universiteit Hasselt Introductie Weet wat je drinkt als je nog rijden moet! 1 In de chemie is een alcohol een koolstofverbinding

Nadere informatie

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt.

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt. Werken met klimaatgegevens Introductie Weer en klimaatgegevens worden gemeten. Om deze meetgegevens snel te kunnen beoordelen worden ze vaak gepresenteerd in de vorm van grafieken of kaarten. Over de hele

Nadere informatie

Celademhaling & gisting

Celademhaling & gisting Celademhaling & gisting Tekst voor de leerlingen V. Rasquin - 1 - DISSIMILATIE - TEKST VOOR DE LEERLINGEN celademhaling & GISTING Wij weten dat heel wat processen endergonisch zijn (ze vergen energie).

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Newton havo deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 15 Kernenergie 89

Newton havo deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 15 Kernenergie 89 Newton havo deel Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Kernenergie 9 5 Kernenergie 5. Inleiding Voorkennis Ioniserende straling a De instabiele kern van een atoom. b c soort straling bestaat uit eigenschappen ioniserend

Nadere informatie

BEPALING VAN VELDGEMETEN VERDELINGSFACTOREN VAN ZWARE METALEN BIJ BODEMVERONTREINIGING IN VLAANDEREN

BEPALING VAN VELDGEMETEN VERDELINGSFACTOREN VAN ZWARE METALEN BIJ BODEMVERONTREINIGING IN VLAANDEREN BEPALING VAN VELDGEMETEN VERDELINGSFACTOREN VAN ZWARE METALEN BIJ BODEMVERONTREINIGING IN VLAANDEREN Samenvattende gegevens overgenomen uit een studie in opdracht van OVAM uitgevoerd door: Erik Smolders,

Nadere informatie

Natuurlijke Afbraak: Het is niet niks!

Natuurlijke Afbraak: Het is niet niks! SKB De Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem draagt zorg voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht die eigenaren en beheerders van percelen en terreinen nodig hebben om de kwaliteit van

Nadere informatie

Organische stof in de bodem

Organische stof in de bodem Organische stof in de bodem Theorie C1 Wat is organische stof in de bodem? Organische stof in de bodem bestaat uit materiaal zoals bv. oogst- en plantenresten, compost en mest, maar ook het bodemleven

Nadere informatie