GONIOMETRIE MAAR DAN ANDERS. Dit materiaal is gemaakt binnen de Leergang Wiskunde schooljaar 2013/14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GONIOMETRIE MAAR DAN ANDERS. Dit materiaal is gemaakt binnen de Leergang Wiskunde schooljaar 2013/14"

Transcriptie

1 GONIOMETRIE MAAR DAN ANDERS

2 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie... 3 Docentenhandleiding... 5 BIJLAGEN Goniometrie, leerling blad INTRODUCTIE sinusoïde WISKUNDIGE DENKACTIVITEIT GONIOMETRIE TOETSVRAAG OVER SINUSOIDE

3 Achtergrondinformatie Auteurs: John de Groot; e- mail: Yassine Kessar; e- mail: Arjan Otterspeer; e- mail: Mirjam Remmelink; e- mail: Jacoliene van Wijk; e- mail: Waaruit bestaat het materiaal? Het materiaal is een "docentenhandleiding" met aanvullende materiaal daarin ter aanvulling/vervanging op hoofdstuk, Goniometrie, van G&R 4-5 Wiskunde B VWO. Wat was de aanleiding om dit te ontwerpen? De auteurs voelden zich ongelukkig bij de gekozen volgorde in het hoofdstuk van G&R; ze waren het niet eens met "formules geven" zonder bewijs. (Bijvoorbeeld de som- formules: die kunnen zo mooi afgeleid worden, en die worden er bij G&R zomaar 'ingegooid'). Daarnaast scoren leerlingen slecht. De auteurs wilden ook meer toepassingen in het materiaal, en meer combinatie met meetkunde. Wat zijn de ervaringen met dit materiaal? Een voorwaarde voor het uitproberen is het lezen van de achtergrondartikelen die de auteurs bijleveren: Vakantiecursus 2012: Een GeoGebra- ondersteunde benadering van sinus en cosinus, door André Heck, Universiteit van Amsterdam (2 documenten) ERVARINGEN BIJ DE INTRODUCTIE VAN PERIODIEKE BEWEGINGEN, deel 3 Lesson Study, een artikel van Nelly Verhoef en Mark Timmer in Euclides Onderdelen van het materiaal (bv. het werken met de 'eenheidsvierhoek') zijn uitgeprobeerd. Wat zijn de aanbevelingen voor verdere ontwerpen? Het losse materiaal samenvatten tot leerlingmateriaal; daarnaast nog een toets maken Verder onderzoek: er is niet heel veel literatuur over waarom dit nu zo'n moeilijk onderwerp is, waarom het misgaat, wat er in de hoofden gebeurt. Doelgroep: VWO wiskunde B Wiskunde A: vier stappen Wiskunde B 4-5 Getal en Ruimte, VWO: literatuur, achtergrond. Opbouw Stappen: 0. advies: cirkel op meerdere manieren laten passeren: punten op gelijke afstand van een punt, cirkel als wortel (getal - x kwadraat ), wat betekent pi, benoemen van periodieke functies, Tekening van vierkant naar 30 hoek, Geogebra applets Film, x en y apart de sinus en de cosinus. 3

4 2. SOSCASTOA + rekenregels, "low threshold, high ceiling" 1, somformules naar verdubbelingsformules, formuleblad examen. Minimale winst: onthouden dat de sinus de y richting is en de cosinus de x- richting. Maximale winst: het kunnen bewijzen van de regels die in het boek staan. 3. Paragraaf.1 4. Paragraaf.3 + opgave getijdentabel 5. Paragraaf.4. Paragraaf.2 7. Paragraaf.5 8. Toetsing opgave, onderdeel 7 Feedback door/via: Module voor de betasterren maken Master wiskunde, onderzoeksvoorstel, praktijkonderzoek, 2-3 lessen draaien Leerlingen die verticaal door de stof heen gaan 1 "Low threshold, high ceiling"- taken zijn geschikt voor de meeste leerlingen: ze hebben ingebouwde ondersteuning voor degenen voor wie dat nodig is, maar ze bieden tevens veel uitdaging voor degenen die dat nodig hebben. 4

5 Docentenhandleiding Lesmodule aansluitend/vervangend bij hoofdstuk Goniometrische functies, Getal en Ruimte Voorkennis: Exacte waarden van goniometrische verhoudingen Sluit aan bij hoofdstuk 4 boek 1. Exacte waarden van driehoeken, uitleg en opgave 1, 2, het boek? Opgave 4: de gegeven formules zou je nu direct kunnen bewijzen volgens bijgaand schema. Voordeel: de leerlingen zie al dat je de lengte van een lijnstuk kunt uitdrukken in een sinus of cosinus of het product etc. van beide, dus dat je abstracte berekeningen kunt doen met de sinus en cosinus (voorloper op paragraaf.2 en.5) 5

6 Paragraaf.1: Eenheidscirkel en radiaal Introductie van het fenomeen radiaal door middel van tekenen van hoogte/omtrek grafieken van de volgende figuur, met pen en papier: Vervolgens: horizontale positie tegen de afgelegde weg verticale positie tegen de afgelegde weg ruit en/of achthoek tegen de afgelegde weg Als je dit in groepen doet, kun je verschillende groepen laten werken aan verschillende figuren en deze dan met elkaar vergelijken. Resultaat onder andere:

7 En dan de les verder via het digibord en Geogebra met de juiste app: En dan dus: 7

8 Dan vervolgens weer aanhaken bij de voorkennis en in stappen de overgang uitleggen naar de uitdrukking voor uitschrijven. Maken: A5, O, 7, 8, 10, 11 Exacte waarden cirkel uitleggen Maken: 12 t/m 1 Paragraaf.3: Transformaties bij sinusoiden Voorstel:.2 Later behandelen. Eerst nog aansluiten op het tekenen van paragraaf.1, namelijk Hoe ziet de sinusoïde er uit als: je de cirkel optilt de straal van de cirkel groter maakt op een ander punt begint met tekenen Dan kunnen alle opgaven gemaakt worden! 8

9 Paragraaf.4: Sinusoïden tekenen Alle opgaven kunnen worden gemaakt. Paragraaf.2 Goniometrische vergelijkingen Brug leggen naar meetkunde, Pythagoras: sin! x + cos! x = 1 Rekenen met sinus en cosinus, paragraaf volgen. Paragraaf.5: Goniometrische functies differentiëren Paragraaf volgen. 9

10 BIJLAGEN Goniometrie, leerling blad 1 Gegeven is de volgende driehoek, met een hoek van 90 graden, een hoek a en een zijde met lengte Als je terugdenkt aan SOSCASTOA, wat weet je dan van zijde BC ten opzichte van hoek a? En van zijde AC? 10

11 INTRODUCTIE sinusoïde Applet sinusoïde: Deze applet kan gebruikt worden ter verduidelijking van een aantal bijzondere punten van de sinusoïde/ eenheidscirkel: fendt.de/m14nl/sincostan_nl.htm Om het verschil aan de duiden of we op de x- as of y- as letten tijdens het schrijven van de grafiek:http://catcode.com/trig/trig08.html Een praktisch voorbeeld van een sinusvorm: Een steen in het water geeft een trilling en golf (sinusoïde): en dit zelf via scherm voordoen: on- a- string/wave- on- a- string_nl.html Een praktische opdracht: PRAKTISCHE OPDRACHT "Het getij voorjaar 2003 HAVO- 5 wb1/wb12 docent: Gl soort opdracht: benodigdheden: informatiebronnen: groepsopdracht voor groepjes van 2 of 3 personen - grafische rekenmachine - pc met Internetaansluiting - schrijfwaren - grafiekenpapier Moderne Wiskunde havo B1 deel 2 hfdst. A4, A7 Inleiding In veel wiskundeboeken worden periodieke functies geïntroduceerd met behulp van getijgrafieken. Daarover gaat de opdracht 1 hieronder. Opdracht 2 gaat over een praktische toepassing van periodieke functies. Opdracht 1 a Welke factoren spelen zoal een rol bij het ontstaan van eb en vloed? b Hoe komt het dat het verschil tussen eb en vloed op sommige plaatsen veel groter is dan op andere plaatsen? c Print de tabel en grafiek die de hoog- en laagwaterstanden in Vlissingen weergeven, en maak een zo goed mogelijk passende sinus- of cosinusformule bij deze tabel en grafiek. Vermeld datum en tijdstip bij de tabel en grafiek. d Doe hetzelfde voor de waterstanden in Den Helder. e Geef een verklaring voor de verschillen in de grafieken van Vlissingen en Den Helder. Opdracht 2 Schrijf een artikeltje over een praktische toepassing van sinus- of cosinusformules. Kijk daarvoor bijvoorbeeld eens in het biologie-, natuurkunde- of scheikundeboek. Je kunt natuurlijk ook op Internet naar voorbeelden van sinus- of cosinustoepassingen zoeken. 11

12 Kats Je artikel moet in elk geval een formule en een grafiek (met toelichting) bevatten. Geef een duidelijke uitleg bij de gevonden toepassing, zodat ook een buitenstaander snapt waar het over gaat. Wat moet je op xxx inleveren? de antwoorden op de vragen van opdracht 1 het artikel van opdracht 2 een nauwkeurige bronvermelding een logboek met daarin de taakverdeling binnen je groepje (wie heeft er wat gedaan), problemen die je gaandeweg tegenkwam, of je het een moeilijke praktische opdracht vond of niet, enzovoorts. Puntenverdeling: opdracht 1: opdracht 2: bronvermelding: logboek: originaliteit: verzorging: Totaal: 45 punten 30 punten 5 punten 5 punten 10 punten 5 punten punten Cijfer = 0,1 aantal punten Bovenkant formulier home Datum Locatie Kats Voorspelde hoog- en laagwaters(cm). do 7 nov 05:5 11: Tijdzone Nederlandse tijd 18: Referentievlak Onderkant formulier NAP LLWS=NAP cm LAT=NAP cm vr 8 nov 00:0 5 0:3 5 12: : za 9 nov 00: : : : zo 10 nov 0: 57 02: : WAARSCHUWING bij springtij en doodtij 14:

13 WISKUNDIGE DENKACTIVITEIT GONIOMETRIE Eenheidscirkel Gegeven is een cirkel c in een assenstelsel, met middelpunt M in de oorsprong en met straal 1. We noemen deze cirkel ook wel de eenheidscirkel. Getekend zijn drie lijnstukken AM, BM en CM. Zie de tekening hieronder. y a. Bereken de hoek die lijn AM maakt met de positieve x- as. Maak gebruik van de gegeven figuur hierboven door daarin eerst de y- coördinaat van punt A af te lezen. b. De x- coördinaat en de y- coördinaat van punt B zijn hetzelfde. Bereken de coördinaten van punt B. Rond af op twee decimalen. x Lijn MC maakt een hoek van 0 met de positieve x- as. c. Bereken met behulp van de afgelezen x- coördinaat en de tangens de y- coördinaat van C in drie decimalen nauwkeurig. d. Wat valt je op aan de coördinaten van punt A en punt C. e. De y- coördinaat van punt C is ook exact te berekenen met de stelling van Pythagoras. Geef de exacte coördinaten van punt A en punt C. f. Teken een eenheidscirkel in een assenstelsel met een x- as en y- as van - 5 tot 5. Construeer op de eenheidscirkel het punt D, waarvoor geldt: tan( D) = 3, waarbij D de hoek is 4 van lijn MD met de positieve x- as. 13

14 Uitwerkingen a. De y- coördinaat van punt A is 0,5. En AM = 1 x A 2 + y A 2 = AM 2 x A 2 + 0, 5 2 = 1 2 x A = 0, 75 0,8 tan( AMX) = y A x A = 0, 5 0, 75 AMX = 30 (Of met de oorspronkelijke gegevens en de sinus.) b. Als de x- en y- coördinaat van een punt op de cirkel hetzelfde zijn, dan is de hoek 45 met de positieve x- as. x B 2 + y B 2 = BM 2 x B 2 + x B 2 = 1 2 2x B 2 = 1 x B 2 = 1 2 x B = 1 2 0, 71 Dus: B(0,71; 0,71) c. CMY = 90 CMX = 90 0 = 30 De x- coördinaat van punt C is 0,5. tan( AMY ) = x C = 0, 5 y C y C = y C 0, 5 tan(30 ) 0,8 d. x A = y C en x C = y A e. Met behulp van de stelling van Pythagoras krijg je: A 1 2 3, 1 2 en C 1 2, f. 14

15 TOETSVRAAG OVER SINUSOIDE OPGAVE 4 (I) p Hieronder zie je een stuk van de getijdentabel van Scheveningen. De waarden die hierin staan zijn de hoogste (vloed) en laagste (eb) standen van het water. Als je meer metingen zou doen en je zou deze waarden in een assenstelsel zetten, zie je een verloop dat lijkt op dat van de grafiek van de functie f t = sin (t). Maak aanpassingen (transformaties) aan de formule van f, zodat deze passend wordt bij de gegevens. Je mag flink wat vereenvoudigingen toepassen (afronden en middelen). Het belangrijkst is het, dat je je werkwijze duidelijk weergeeft. Oktober 2013 Eb/Vloed Tijdstip Waterhoogte boven NAP Dinsdag 29 oktober Eb 17:5-5 cm Vloed 23:14 94 cm Woensdag 30 oktober Eb :55-45 cm Vloed 11:55 7 cm Eb 19:3-57 cm Donderdag 31 oktober Vloed 0: cm Eb 8:3-54 cm Vloed 12:5 91 cm Eb 20:34-2 cm Figuur 1: Getijdentabel Scheveningen (bron: Uitwerking: OPGAVE 4 Uitrekenen van een gemiddelde ebstand en gemiddelde vloedstand o.i.d. (min = - 54,8 en max = 92,5) (1p) Evenwichtsstand (18,85) en amplitude (73,5) (1p) Gemiddelde periode (12,) (2p) Bepalen van d (17!" ) of t=0 kiezen om 20:35 op 29 oktober (1p) +!",!!!"!!! f t = 18, ,5 sin!",!!!" x 17!",!!!"! Onderbouwde afwijkingen zijn uiteraard ook goed. (1p) 15

16 1

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO DAG VAN WISKUNDE TE KORTRIJK TWEEDE EN DERDE GRAAD ZATERDAG 14 NOVEMBER WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO Samenstelling syllabus en leiding Luc De Wilde Onderzoekscompetenties_Luc

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vwo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018 BIJLAGE BIJ DE SYLLABUS WISKUNDE A VWO 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Versie april 204 pagina van 42 BIJLAGE BIJ

Nadere informatie

Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde

Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde Doorlopende leerlijnen voor het vak wiskunde Handleiding voor docenten Voortgezet onderwijs Doorlopende leerlijnen Opstroommodules van vmbo naar

Nadere informatie

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Tweede fase Herziening examenprogramma's havo/vwo Iris van Gulik Jenneke Krüger Enschede, juli 2007 Verantwoording 2007 Stichting Leerplanontwikkeling (SLO),

Nadere informatie

bachelor Kennisbasis wiskunde 3

bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Kennisbasis docent wiskunde bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Voorwoord De kwaliteit van ons bachelor onderwijs moet goed zijn, dit is niet alleen belangrijk voor onze studenten en het afnemende werkveld

Nadere informatie

Tellen. Denkactiviteiten bij het subdomein 'Tellen'

Tellen. Denkactiviteiten bij het subdomein 'Tellen' Tellen Denkactiviteiten bij het subdomein 'Tellen' Inhoudsopgave Achtergrondinformatie... 2 1. Telproblemen in het nieuwe wiskundeprogramma... 4 2. Wiskundige denkactiviteiten... 5 3. Lessenserie (beschrijving)...

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Meten aan melkwegstelsels

Meten aan melkwegstelsels Meten aan melkwegstelsels " Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe 'erwt' de Aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim bedekte de Aarde volledig. Ik voelde me niet als

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

Examen HAVO 2015. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO 2015. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30 16.30 uur wiskunde A (pilot) Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Financiële wiskunde Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Vierkant voor Wiskunde Zomerkamp C 2010 Voorwoord Tot een paar jaar geleden was het werken in de financiële wereld een zeer goedbetaalde

Nadere informatie

Niet-euclidische meetkunde

Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die: Meer willen weten over Niet-euclidische meetkunde

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.2 september 2008 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011 Cursus Geogebra Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw Februari 2011 J. Manders Dominicus College Nijmegen jan.manders@dominicuscollege.nl 2 Introductie

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.3 oktober 2011 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

MODULE 1: Wat is wetenschap?

MODULE 1: Wat is wetenschap? MODULE 1: Wat is wetenschap? Voor de docent Dit is module 1 van de 6 modules horend bij het programma BasisNatuurWetenschappen. In dit bestand zijn leerlingenmateriaal en docentenmateriaal voor deze module

Nadere informatie

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006 Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo AN nr..4044.0006 Inleiding Beste leerling, Wanneer je naar de PABO gaat is het belangrijk dat je een goede beheersing hebt van de Nederlandse

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Puzzelvierkanten Werkblad 1 Vierkant linksboven Zoek eerst uit hoeveel één hartje waard is. Daarna kun je ook berekenen hoeveel een rondje waard is. Vierkant

Nadere informatie

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen Verantwoording en 1F-routeboekje SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Schrijfwijzer werkstuk of verslag

Schrijfwijzer werkstuk of verslag Schrijfwijzer werkstuk of verslag Inhoudsopgave 1 Onderdelen van een verslag 1.1 Voorkaft en achterkaft 1.2 Omslag en titelpagina 1.3 Voorwoord 1.4 Samenvatting 1.5 Inhoudsopgave 1.6 Inleiding 1.7 Bespreking

Nadere informatie