DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1"

Transcriptie

1 Evaluatie druk p.1 DRUK 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord 1.1 Twee glazen buizen (1) en (2) zijn verbonden door een gummislang. Buis (2) zit vast aan een statief. De buizen zijn tot de helft gevuld met water. Buis (1) wordt een eindje omhooggetild. Welke van de hierna volgende tekeningen geeft dan de juiste stand weer van de waterniveaus?

2 Evaluatie druk p Een U-vormige buis bevat drie niet mengbare vloeistoffen A, B en C. Uit de figuur kan je over de massadichtheid van de vloeistoffen besluiten dat: A. ρ A < ρ B < ρ C B. ρ B < ρ A < ρ C C. ρ A < ρ C < ρ B D. ρ C < ρ A < ρ B 1.3 Op nevenstaande figuur drukt het kwik tegen de onderkant van een kraan k. Indien we de kraan opendraaien dan: A. zal het kwik uit de buis spuiten. B. zal het kwik in de buis op dezelfde hoogte komen als in de bak. C. zal het kwikniveau in de buis niet veranderen. D. zal er over het kwikniveau in de buis niets kunnen gezegd worden omdat de atmosferische druk niet gegeven is. 1.4 Een kolf is gevuld met chloroform (dichtheid: 1,5 g/cm 3 ) tot een hoogte h. In een erlenmeyer bevindt zich ether (dichtheid: 0,75 g/cm 3 ) tot een zelfde hoogte h. De hydrostatische druk op de bodem van de kolf met chloroform is:

3 Evaluatie druk p.3 A. Twee maal groter dan de hydrostatische druk op de bodem van de erlenmeyer met ether. B. Twee maal kleiner dan de hydrostatische druk op de bodem van de erlenmeyer met ether. C. Even groot als de hydrostatische druk op de bodem van de erlenmeyer met ether. D. Deze vraag is niet te beantwoorden: het hangt af van het oppervlak van de bodem van de kolf en de erlenmeyer. 1.5 Men meet in een vat waarin zich twee verschillende niet mengbare vloeistoffen bevinden, de hydrostatische druk p bij toenemende diepte h. Uit de onderstaande grafiek kunnen we afleiden dat in dit geval: A. dichtheid vloeistof A < dichtheid vloeistof B B. dichtheid vloeistof A > dichtheid vloeistof B C. dichtheid vloeistof A = dichtheid vloeistof B D. deze situatie is onmogelijk 1.6 Men meet in twee vaten die met vloeistof gevuld zijn, de druk p in functie van de diepte h. Dit levert de onderstaande grafiek op. Hieruit kun je besluiten dat: A. dichtheid vloeistof A < dichtheid vloeistof B B. dichtheid vloeistof A > dichtheid vloeistof B C. de vloeistofkolom bij B het hoogst is D. de atmosferische druk op B het grootst is

4 Evaluatie druk p Hier zie je 3 vaten. Alle vaten hebben hetzelfde grondvlak. In alle vaten giet men een zelfde massa van dezelfde vloeistof. Dan is de hydrostatische kracht op de bodem het grootst voor: A. vat a B. vat b C. vat c D. voor alle vaten even groot 1.8 Hier zie je 3 vaten. Alle vaten hebben hetzelfde grondvlak. In alle vaten giet men tot dezelfde hoogte dezelfde vloeistof. Dan is de hydrostatische kracht op de bodem het grootst voor: A. vat a B. vat b C. vat c D. voor alle vaten even groot 1.9 Gegeven een open vat gevuld met vloeistof. Eveneens gegeven is de druk in de punten a en b aangeduid in de bijgaande figuur. De massadichtheid van de vloeistof in het vat is ongeveer/ A. 90 kg/m 3 B. 180 kg/m 3 C. 900 kg/m 3 D kg/m Men giet vloeistof A in een cilindervormig vat met diameter d tot een hoogte h 1. Om in een vat met diameter d/2 een zelfde hydrostatische druk te bekomen moet men het vat vullen met vloeistof A tot een hoogte h 2 waarbij:

5 Evaluatie druk p.5 A. h 1 = h 2 B. h 1 = 2 h 2 C. 2 h 1 = h 2 D. geen van de vorige mogelijkheden Het doel van het gebruik van een hydraulische pers is: A. een kleine druk omzetten in een grote druk B. een kleine kracht omzetten in een grote kracht C. een grote druk omzetten in een grote kracht D. drukken te meten 1.12 Wat gebeurt er met de druk uitgeoefend door een kubus, die op een van zijn zijvlakken op de tafel rust, als we de afmetingen van de kubus verdubbelen maar wel hetzelfde materiaal gebruiken. A. de druk halveert B. de druk wordt 4x groter C. de druk wordt 4x kleiner D. de druk verdubbelt 1.13 We meten eerst de overdruk in een gasleiding met een open manometer gevuld met water en daarna met open manometer gevuld met alcohol. Het hoogteverschil tussen de vloeistofspiegels in beide benen is dan: A. het grootst bij de manometer gevuld met water B. het grootst bij de manometer gevuld met alcohol C. in beide manometers even groot D. niet te bepalen omdat de luchtdruk niet gekend is 1.15 Bekijk de onderstaande figuur. A. De druk in punt a is gelijk aan de druk in punt b. B. De druk in punt c is gelijk aan de druk in punt d. C. De druk in punt e is gelijk aan de druk in punt f. D. De druk in punt b is hoger dan Pa. E. Het drukverschil tussen de punten a en c is 98 Pa indien het niveauverschil tussen de twee wateroppervlakken 1,0 cm bedraagt De luchtdruk op de top van een berg is: A. hoger dan de luchtdruk in het dal B. lager dan de luchtdruk in het dal C. gelijk aan de luchtdruk in het dal D. deze vraag kan niet beantwoordt worden

6 Evaluatie druk p.6 2 Juist of foutvragen met verklaring 2.1 Hydrostatische druk wordt uitgeoefend door vloeistoffen en vindt zijn oorzaak in de zwaartekracht. 2.2 Hoe groter de dichtheid van de vloeistof, hoe groter de hydrostatische druk. 2.3 Aan duikers leert men dat de druk in het water stijgt met ongeveer 1 bar per 10 m. 2.4 De druk op de bodem van een vat af van de volgende grootheden: - de grootte van de bodem - het volume vloeistof in het vat - de hoogte van de vloeistof in het vat - de massa van de vloeistof in het vat - de massadichtheid van de vloeistof 2.5 De hydrostatische druk op een bepaalde diepte h hangt af van de atmosferische druk. 2.6 De hydrostatische druk op een bepaalde diepte h hangt af van de massadichtheid van de vloeistof. 2.7 De hydrostatische druk op een bepaalde diepte h hangt af van de vorm van het vat waar de vloeistof inzit. 2.8 In een zwembad is de totale druk in het water op een diepte 2h dubbel zo groot als de totale druk op een diepte h. 2.9 In een U-vormige buis is er evenwicht tussen verschillende vloeistoffen. (massadichtheid gegeven) 2.10 Duiker A bevindt zich op 10 m onder de zeespiegel. Duiker B op 20 m. Duiker B ondervindt een druk die dubbel zo groot is als de druk die Duiker A ondervindt Thuis kook je een eitje gaar in een zestal minuten; boven op een hoge berg duurt het heel wat langer 2.12 Als we bij de proef van Torricelli een buis met dubbele doorsnede nemen, dan halveert de hoogte van de kwikkolom Als de Maagdenburgse halve bollen perfect gasledig zijn, is het totaal onmogelijk om ze uit elkaar te trekken De druk in een vloeistof op een diepte 2d is dubbel zo groot als de druk in de vloeistof op een diepte d.

7 Evaluatie druk p.7 3 Reproductievragen 3.1 Wat is de Archimedeskracht en hoe hebben we die kracht in de klas aangetoond? 3.2 Bewijs de volgende uitspraak: "In een U-vormige buis gevuld met 2 niet mengbare vloeistoffen A en B staan de vrije vloeistofoppervlakken in beide benen niet even hoog." 3.3 Vervolledig de tekening. 3.4 Geef het essentiële verschil tussen het ontstaan van de hydrostatische druk in een vloeistof en de druk in gassen. 3.5 Bespreek de proef van Torricelli A. Maak een tekening. B. Verklaar het verschijnsel C. Hoe kan je hieruit de luchtdruk berekenen? 3.6 Een open vloeistofmanometer is aangesloten op een kolf gevuld met een gas. a. Wat gebeurt er als de gasdruk kleiner is dan de atmosferische druk? Leg uit en maak een schets. b. Hoe kun je de gasdruk in dat geval berekenen? 3.7 Beschrijf de proef van Torricelli. Wat nemen we waar als de atmosferische druk de normwaarde heeft? Bereken uit deze proef de normale atmosferische druk. 3.8 Wat gebeurt er met een klein opgeblazen ballonnetje onder de vacuümklok? 3.9 We sluiten de deur van een diepvrieskast. We kunnen ze niet onmiddellijk openen omdat p g p atm Dit noemt men... druk We vullen de tweehalzige fles tot boven met water.

8 Evaluatie druk p.8 De twee halzen worden met een kurk afgesloten zodat ze in contact zijn met het water. Op een van de kurken geven we een korte hamerslag. De andere kurk springt eruit. (zie figuur) Welk beginsel wordt hier geïllustreerd? Geef dit beginsel Wat is de hydrostatische druk? 3.12 Geef de werking van verbonden vaten figuur 8 Gegeven is het schema. a)wanneer komt het plaatje los? b)stel de formule op voor de hydrostatische druk in een punt p op een diepte h in een vloeistof met massadichtheid ρ. c)controleer de eenheden Beschrijf de proef met de Maagdenburgse halve bollen. Welk natuurkundig verschijnsel wordt hiermee aangetoond?

9 Evaluatie druk p.9 4 Grafieken 4.1 Een glazen trechter is onderaan afgesloten met een gummivlies en wordt verbonden met een U-vormige buis, die gedeeltelijk gevuld is met gekleurd water. De trechter wordt geleidelijk dieper in een bak water gedompeld en op een vijftal dieptes (h) wordt telkens het bijhorende niveauverschil ( h) tussen de vloeistofoppervlakken in de U-vormige buis afgelezen. (zie figuur) h (mm) h (mm) Wat is het doel van deze proef? ( h een maat is voor.?) In de tabel vind je een aantal meetresultaten: teken de overeenkomstige grafiek. Welke grafiek bekom je? Wat is bijgevolg het wiskundig verband tussen h en h? Welke berekeningen moet je doen om dit te controleren? (in de 3 de kolom van de tabel) Tot welk besluit kom je uiteindelijk? Formuleer dit in woorden! 4.2 Welk diagram geeft het verloop van de hydrostatische druk met de diepte weer in een vat gevuld met een vloeistof? 4.3 Je wil op een oppervlak A een constante druk uitoefenen. Welke grafiek geeft het juist verband weer tussen kracht en oppervlakte?

10 Evaluatie druk p Bij een experiment werd de hydrostatische druk gemeten op verschillende diepten in olie en in water. De meetresultaten staan in onderstaande tabel: H (m) P (hpa) in water P (hpa) in olie 0,50 49,1 45,0 1,00 98,1 90,1 1, , , a. Stel de grafiek op. b. Welk verband tussen druk en diepte kun je hieruit afleiden? c. Hoe zou de grafiek er uitzien (niet tekenen!) indien niet de hydrostatische, maar de totale druk was gemeten? 4.5 In een open vat gevuld met een vloeistof (dichtheid 0,75 g/cm³) meten we de hydrostatische druk op verschillende diepten. a. Teken (algemeen) de grafiek die het verband weergeeft tussen de hydrostatische druk p en de diepte h in het blauw. b. Teken op hetzelfde rooster de grafiek die het verband weergeeft tussen de totale druk in die vloeistof en de diepte h in het zwart. c. Teken op hetzelfde rooster de grafiek die het verband weergeeft tussen de hydrostatische druk in een vloeistof met dichtheid: 1,5 g/cm 3 en de diepte h in het groen. 4.6 Gegeven volgende grafiek. 400 druk (kpa) diepte (m) Bepaal de hydrostatische druk op een diepte van 13 m.

11 Evaluatie druk p Teken in een diagram (p, H) de juiste voorstelling voor de druk in functie van de diepte in een vloeistof. Construeer nauwkeurig de grafiek die voorstelt: de totale druk p (verticale as) in een vloeistof in functie van de diepte h (horizontale as). De vloeistof heeft een massadichtheid van 1, kg/m 3. Vergeet niet dat bij diepte h = 0 m, de totale druk gelijk is aan de atmosferische druk (1013 hpa)

12 Evaluatie druk p.12 5 Rekenvragen 5.1 Een walvis heeft een totale huidoppervlakte van 200 m 2. Hij duikt bliksemsnel van een diepte van 5,0 m onder de zeespiegel naar een diepte van 200 m. Bereken de druk en de drukkracht verandering die hierdoor ontstaat? Je begrijpt meteen, waartoe de meer dan 30 cm dikke speklaag van de blauwe vinvis dient: niet alleen als bescherming tegen de kou, maar als een zeer efficiënte bumper! 5.2 Het venster van je studeerkamer geeft uit op de tuin en is 150 dm² groot. Stel dat de luchtdruk 1018 mbar bedraagt. Hoe groot is dan de kracht die langs buiten op het venster wordt uitgeoefend? Hoe komt het dat het raam niet breekt onder invloed van deze grote kracht? 5.3 Een stuk tuinslang is gedeeltelijk met water gevuld. Persoon 1 blaast aan één uiteinde zodat het niveauverschil tussen beide waterniveaus 1,0 m bedraagt (zie figuur). Hoe hard (= met welke druk) blaast hij in de tuinslang? De atmosferische druk bedraagt op dat ogenblik 1030 hpa. 5.4 Een cilinder met een los bodemplaatje wordt ondergedompeld in een bak met water, zoals op de figuur getekend is. Je giet voorzichtig benzine in de cilinder. Tot op welke hoogte moet je de benzine minstens gieten opdat het bodemplaatje zou loskomen. De massa van het bodemplaatje is te verwaarlozen. De massadichtheid van de benzine is 660 kg/m³.

13 Evaluatie druk p Het hoogteverschil ab bedraagt 30,0 cm olie. De atmosferische druk is 1000 hpa. 5,00 l van een gas X bevinden zich bij 60,0 C in het vat. Hoeveel moleculen telt het gas? Bereken het normvolume van dit gas. ρ olie = 800 kg /m Een barkruk weegt 70,0 N en rust op 3 poten. Het steunvlak van één poot is een cirkel met een diameter van 5,00 cm. Hoeveel vergroot de druk op de vloer wanneer een persoon van 85,0 kg op de kruk gaat zitten. Als je het vorige vraagstuk niet kon oplossen, kan je nog de helft van de punten krijgen voor het correct oplossen van het volgende vraagstuk: Men slaat met een kracht van 250 N met een hamer op een spijker, waarvan de punt een oppervlakte van 0,250 mm² heeft. Met welke druk (in Pa) wordt de spijker in het hout gedreven? 5.7 Een gashouder wordt aangesloten op een open vloeistofmanometer die met water gevuld is. In het open been staat het water 7,2 cm hoger. De atmosferische druk bedraagt1025 hpa. a. Bereken de gasdruk b. De atmosferische druk stijgt tot 1040 hpa. Wat zal er gebeuren met het hoogteverschil tussen de vloeistofniveaus in de manometer. Bereken het nieuwe hoogteverschil.

14 Evaluatie druk p De druk in een olieveld op 2,00 km diepte is 2, Pa. Hoe hoog moet de zuil boormodder die deze druk in bedwang kan houden minstens zijn als de dichtheid van modder 1,90 g/cm³ bedraagt. 5.9 Een open vloeistof manometer, gevuld met gekleurd water, wordt aangesloten op een gaskraan van het lab. Als de gaskraan geopend wordt, daalt het vloeistofpeil in het been dat met de gaskraan verbonden is 11,0 cm. Bereken de overdruk van het gas in de kraan Bereken de hydrostatische druk van 4,0 km diepte in zeewater (p = 1030 kg / m³) 5.11 Een meisje van 580 N staat op ski s met elk een oppervlakte van 90 cm². Bereken de uitgeoefende druk op de sneeuw Een slee met twee personen oefent een totale druk uit op de sneeuw van 4048,5 Pa. Het oppervlak van de slee, dat met de sneeuw in contact staat, heeft een lengte van 90 cm en een breedte van 35 cm. De lege slee oefent op de sneeuw een druk uit van 311,4 Pa. Een persoon stapt af en oefent op de sneeuw een druk uit van Pa. Het oppervlak van één schoen bedraagt 120 cm². Bereken de massa van de persoon die nog op de slee zit In een dolfinarium, gevuld met zeewater met een massadichtheid van 1020 kg/m³, zijn de ruiten 2,00m lang, 1,00 m hoog en 7,00 cm dik. De onderrand bevindt zich op een diepte van 3,50 m. Hoe groot is de hydrostatische druk op de ruit? 5.14 figuur 9 Aan het linkerbeen van een open vloeistofmanometer wordt een glazen kolf gesloten, waarin een gas zit. Bij een omgevingsdruk van 1025 hpa staat het waterniveau in de linkerbuis 7,0 cm lager dan in de rechterbuis. a)bereken de druk van het gas in de kolf. b)indien de omgevingsdruk plots stijgt tot 1045 hpa, wat gebeurt er dan met de vloeistofniveaus? 5.15 In een U-buis staat kwik (13, kg/m 3). Daarboven staat in het ene been 24,0 cm water. Hoeveel cm ether (750 kg/m 3 ) moet men in het andere been gieten opdat de bovenvlakken in een zelfde horizontaal vlak zouden liggen?

15 Evaluatie druk p.15 6 Inzicht 6.1 Een lichaam wordt ondergedompeld in water (ρ = 1000 kg/m 3 ) en heeft een volume van 11 cm 3. Zal het zinken, zweven of drijven in het water als je weet dat het voorwerp een massa heeft van 15 g? Waarom? 6.2 Een hotel aan zee heeft zijn zwembad gevuld met zeewater. Vergelijk de hydrostatische druk op 1 m diepte met de hydrostatische druk op dezelfde diepte in een ander zwembad dat gevuld is met zuiver water. Speelt de grootte van het zwembad hier een rol? Verklaar. 6.3 Je moeder heeft aardbeienconfituur gemaakt en giet de hete confituur in glazen potten. De potten worden onmiddellijk luchtdicht afgesloten met een schroefdeksel. Een week later wil je wel eens proeven, maar je krijgt de pot niet open. Waarom? 6.4 Een vatenstelsel met communicerende vaten is in evenwicht. Het middelste vat wordt afgesloten. Aan één kant wordt er water bijgegoten. Hoe staat het water in het stelsel als er weer evenwicht is? 6.5 Een visser heeft een laars aan een haak geslagen. Verklaar waarom de vislijn pas sterk zal doorbuigen bij het ophalen van de laars uit het water. 6.6 Waarom snijdt een mes beter als het goed geslepen is? 6.7 Gegeven: 3 vaten zijn respectievelijk gevuld met water, ethanol en kwik. Rangschik deze vaten volgens stijgende hydrostatische druk op de bodem van het vat. Motiveer je antwoord. 6.8 figuur 10 Dit vat is tot aan de bovenrand gevuld met water. Bereken de druk door de vloeistof uitgeoefend in de punten a en b.

16 Evaluatie druk p.16 (massadichtheid water: 998 kg/m 3 ) 6.9 Leg uit hoe het komt dat, als je met een grote kracht een duimspijker in een muur duwt, je nauwelijks iets voelt van die kracht Verklaar waarom een zuignapje niet gemakkelijk loslaat (of van de wand valt) Tot welke hoogte zou de vloeistof in de buis van Torricelli komen bij normale atmosferische druk, als deze buis met water is gevuld? (massadichtheid water =...) (massadichtheid kwik =...) 6.12 Waarom legt men om de 50 cm dwarsliggers onder de treinrails? 6.13 Drijft lood op kwik? ρ Hg = kg/m³ ρ Pb = kg/m³ 6.14 Enkel met landbouwmachines met rupsbanden kan men over natte akkers rijden. Leg dit uit met het begrip druk Welk spijkerbed zal de fakir verkiezen: een bed met veel spijkers of een bed met weinig spijkers?

17 Evaluatie druk p.17 7 Doevragen of opdrachtvragen 7.1 De druk van het gas in de gasleiding meten met een vloeistofmanometer en daaruit de gasdruk in hpa bepalen. 7.2 Lees de barometerdruk af in cm en in Pascal. Waarom is de afgelezen waarde niet gelijk aan de normale atmosferische druk.

18 Evaluatie druk p.18 ARBEID, ENERGIE EN VERMOGEN 1 Meerkeuzevragen met slechts één antwoord 1.1 Op een voorwerp kunnen vier verschillende krachten aangrijpen. Het verband tussen grootte van de kracht en de verplaatsing voor deze gevallen is hieronder weergegeven. In welk diagram staat de kracht die het meest arbeid geleverd heeft? 1.2 Een wagentje van 1000 kg legt op de foor de weg af, die hieronder getekend is. Als het wagentje in punt a uit rust vertrekt en als de wrijving te verwaarlozen is, wat is dan juist? A. De kinetische energie van het wagentje zal groter zijn in punt c dan in punt b. B. De kinetische energie van het wagentje zal kleiner zijn in punt b dan in punt c. C. Het wagentje zal stilvallen in punt c. D. Het wagentje zal nooit in punt c aankomen. a b c 1.3 In welke van onderstaande grafieken staat de kracht die het meest arbeid geleverd heeft.

19 Evaluatie druk p De wet van behoud van energie betekent dat: A. ieder lichaam waarop geen kracht werkt steeds uit zichzelf tot rust komt. B. de som van de kinetische en de potentiële energie steeds gelijk blijft. C. de som van de kinetische en de potentiële energie steeds nul is. D. de kinetische energie steeds gelijk blijft aan de potentiële energie. 1.5 Het rendement van een hydro-elektrische centrale is 80 %. Dit betekent dat: A. 80 % van de potentiële energie van het water uit het stuwmeer omgezet wordt in elektrische energie en dat 20 % ervan wordt omgezet in warmte. B. 80 % van de potentiële energie van het water uit het stuwmeer omgezet wordt in warmte en dat 20 % ervan wordt omgezet in elektrische energie. C. 80 % van de potentiële energie van het water uit het stuwmeer omgezet wordt in elektrische energie en dat 20 % ervan wordt omgezet in kinetische energie van het vallende water. 1.6 Gegeven: twee vrachtwagens A en B. De massa van vrachtwagen B is dubbel zo groot als de massa van A en B rijdt met een snelheid die dubbel zo groot is als de snelheid van A. Wat weet je over de kinetische energie van deze vrachtwagens?

20 Evaluatie druk p.20 A. E k, B = 2 E k,a B. E k, B = 4 E k,a C. E k, B = 6 E k,a D. E k, B = 8 E k,a E. E k, B = 16 E k,a 1.7 Wanneer we beroep doen op een mechanisch werktuig om een bepaald karwei op te knappen, dan moeten we: A. meer arbeid leveren B. minder arbeid leveren C. evenveel arbeid leveren D. is afhankelijk van het soort werktuig 1.8 We hebben vier verschijnselen: 1 het rollen van een biljartbal over het laken 2 het dalen van een parachutist 3 het omhoog werpen van een bal 4 het wegrijden van een auto op een horizontale weg De potentiële energie verandert bij: A. 1 en 2 B. 3 en 4 C. 2 en 3 D. 1 en Wanneer vergroot de potentiële energie? A. bij het vallen van een regendruppel B. bij het omhoog gaan van een weggeschoten pijl C. bij het rollen van een bal over een horizontaal oppervlak D. in geen enkele van de gegeven situaties 1.10 Een massa van 508 g valt in 3,0 s van een hoogte van 18 m verticaal op de grond. Van welke hoogte moet een massa van 254 g vallen opdat de zwaartekracht dezelfde arbeid zou leveren? A. 9,0 m B. 36 m C. 72 m D. Niet te berekenen met deze gegevens 1.11 Als het vermogen van motor A groter is dan het vermogen van motor B dan betekent dit dat: A. motor A meer arbeid levert dan B B. motor A een grotere snelheid haalt dan B. C. motor A meer kracht levert dan B. D. geen van de vorige antwoorden is juist.

21 Evaluatie druk p.21 2 Juist of foutvragen met verklaring 2.1 Een arbeider die een zak cement 3 m hoog draagt, levert arbeid. 2.2 Een arbeider die met een zak cement 3 m hoog op een ladder staat, levert arbeid. 2.3 Een arbeider die een zak cement in 2 minuten naar boven draagt, heeft een groter vermogen dan zijn collega die daar 1 minuut voor nodig heeft kwh is een eenheid van vermogen. 2.5 Tussen de eenheden van kracht, arbeid en vermogen gelden volgende verbanden: a. 1 J = 1 N/m b. 1 W = 1 J.s 2.6 Iemand staat met een boekentas van 10,0 kg 10 minuten onbeweeglijk te wachten aan een bushalte. De persoon levert J arbeid. 2.7 Een ophaalkraan verricht een arbeid van J om een massa van 4000 kg op te tillen. De hoogte waarover het voorwerp verplaatst is bedroeg 92 m. 2.8 Een gewichtheffer die een halter niet kan opheffen verricht geen arbeid. 2.9 Drie personen duwen om beurt tegen een auto. De eerste persoon duwt hem, in 3 minuten, 10 m ver; de tweede duwt hem, in 5 minuten, 10 m ver; de derde verplaatst hem niet. Zijn volgende uitspraken juist of fout? a. Ze oefenden alle drie dezelfde arbeid uit. b. Enkel de eerste twee oefenden een kracht uit. c. De eerst twee oefenden dezelfde kracht uit, maar het vermogen van de eerste is groter. d. Het vermogen en de arbeid van de derde is nul, maar zijn kracht niet Men levert arbeid op een auto als men hem duwt enkel en alleen als hij ook in beweging komt Het rendement van een machine vergroot naarmate er minder energie moet ingestopt worden Als men een kracht van 25 N verticaal naar boven laat inwerken op een voorwerp van 10 kg, dan wordt er positieve arbeid uitgeoefend door die kracht op dat voorwerp.

22 Evaluatie druk p.22 3 Reproductievragen 3.1 Je duwt tegen een zware kast en ze verschuift 5 cm. Verricht je dan arbeid? Verklaar. 3.2 Wat versta je onder 1 kwh? Waarvan is dit een eenheid? Toon aan. 3.3 Een waterval is 25 m hoog. Gemiddeld valt er 20 ton water per seconde naar omlaag. Hoeveel arbeid levert de zwaartekracht in 1,0 uur op dat water? Welke energieomzettingen gebeuren er tijdens het vallen van het water? Verklaar. Wat gebeurt er tijdens deze omzettingen met de totale energie? 3.4 Toon aan dat een hydraulische pers een werktuig is en dat de wet van behoud van arbeid geldig is. 3.5 Wat is het essentiële verschil tussen energie en arbeid? Bespreek 3.6 Wanneer bezit een lichaam energie? Definieer twee vormen van mechanische energie en geef de formule. Formuleer de wet van behoud van energie. Wanneer heeft een machine een vermogen van 1 watt? 3.7 Beschrijf de beweging van het wiel van Maxwell en stel de energieomzettingen voor. 3.8 Leid de formule af van de arbeid verricht bij het uitrekken van een veer. 3.9 Omschrijf: inwendige energie 3.10 Welke energieomzettingen gebeuren bij het branden van een kaars? 3.11 Over welke energievormen gaat het in de volgende beschrijvingen? (Vermeld voor de berekeningen enkel de formule en het resultaat.) Men heft een boekentas van 10 kg 0,80 m hoog. Energievorm: Grootte van de energie van de boekentas: Men stapt met die boekentas in de hand aan een snelheid van 2 m/s. Energievorm: Grootte van de energie van de boekentas: 3.12 Bespreek de energieomzettingen die optreden bij het verticaal afschieten van een pijl tot hij terug de grond raakt. Als men geen rekening houdt met de wrijving en de luchtweerstand, wat weet je dan van de snelheid waarmee hij de grond raakt? Welke wet pas je hier toe? 3.13 Stel de energiebalans op van het wiel van Maxwell (in een gesloten stelsel). Wees volledig in je uitleg Toon aan dat een hydraulische pers een werktuig is en dat de wet van behoud van arbeid geldig is Wat is het essentiële verschil tussen energie en arbeid? Bespreek

23 Evaluatie druk p Geef het verband tussen kwh en J Bewijs het behoud van arbeid bij een hydraulische pers.

24 Evaluatie druk p.24 4 Grafieken 4.1 Vergelijk de arbeid W 1, geleverd door F 1 en de arbeid W 2, geleverd door F 2. Vul de vier stippellijnen op de grafiek aan. Welke is de grootste arbeid en waarom? 4.2 Lien duwt een kist vooruit met een kracht, die voorgesteld is op de onderstaande grafiek. Bereken de arbeid die Lien levert op de kist, wanneer ze de kist 50 m verplaatst heeft F (N) X (m)

25 Evaluatie druk p Gegeven volgende grafiek. kracht (N) afstand (m) Bepaal de arbeid door de kracht geleverd. 4.4 Men wil een veer 20 cm uitrekken. Moet men evenveel arbeid verrichten voor de eerste als voor de tweede 10 cm vervorming? Uitleggen met een F(x)-grafiek. 4.5 Als de arbeid constant is, hoe ziet het (F) x -diagram er dan uit? Teken in het tweede diagram de arbeid bij een constante kracht en duid aan hoe we daaruit de arbeid kunnen berekenen. Vul ook de eenheden in bij de grootheden. F F X X

26 Evaluatie druk p.26 5 Rekenvragen 5.1 Hoeveel elektrische energie gebruik je als je een lamp van 60 W gedurende 1,5 h laat branden (in J en in kwh)? 5.2 Hoeveel kost dit als je twee zulke lampen laat branden en het tarief 5,92 BEF/kWh bedraagt? 5.3 De Schotse ingenieur en uitvinder James Watt ( ) voerde als eenheid van vermogen de "pk = paardenkracht" in. In die tijd werd in de mijnen de steenkool bovengehaald met behulp van paarden. Watt stelde 1 pk gelijk aan het vermogen van een paard dat per minuut 4500 kg steenkool 1 m omhoog haalt. 5.4 In de jaren 60 zag je veel 2-pk'tjes (eendjes: zie foto) rondtoeren op onze wegen. De eerste wagentjes van dit type hadden slechts een vermogen van 2 pk. Hoe groot is dit vermogen, uitgedrukt in SI-eenheden? 5.5 Je ontbijt bestaat uit 30 g cornflakes en 150 g halfvolle melk. Dit ontbijt heeft een energiewaarde van 700 kj. Hoeveel treden kan je met behulp van deze energie oplopen als je veronderstelt dat alle energie van dit ontbijt aan je spieren wordt overgedragen. Eén trede is 27 cm hoog. Gebruik je eigen massa of kies als massa 65 kg. 5.6 In de kerncentrale van Doel wordt kernenergie omgezet in elektrische energie. Het rendement van deze omzetting bedraagt 33,4 %? Hoeveel elektrische energie ontstaat er per seconde, als de kernreactor 3000 MJ kernenergie omzet in 1 seconde? 5.7 Een lift van 600 kg stijgt 5 verdiepingen hoog in 50,0 s. Elke verdieping is 5,00 m hoog. Bereken de geleverde arbeid door de motor en het vermogen van de motor. 5.8 Een hijskraan heeft een vermogen van 1,53 kw. In hoeveel tijd kan deze kraan een hoeveelheid stenen van 1500 kg naar een hoogte van 25 m brengen? 5.9 Welk vermogen heeft een waterkrachtcentrale als er per 1,0 s 3000 ton water 25 m naar beneden valt? 5.10 Hoe hoog moet je een boekentas met een massa van 1325 g optillen om een arbeid van 10 J te leveren?

27 Evaluatie druk p Je tilt een zak cement van 50 kg op tot een hoogte van 1,20 m in een tijd van 3.0 s. Bereken de geleverde arbeid Bereken de geleverde arbeid als je de zak vasthoudt op 1,20 m. Bereken je ontwikkeld vermogen om de zak op te heffen tot 1,20 m hoogte. Stel de geleverde arbeid van vraag grafisch voor Op een strijkijzer wordt een vermogen van 1000 W vermeld. Na een tijdje strijken lees je op de elektriciteitsmeter af dat 850 kj energie verbruikt werd. Hoe lang heeft het strijkijzer aangestaan? Bereken het rendement, als je weet dat 790,5 kj energie aan het strijkgoed werd afgegeven? Welke energieomzetting gebeurt hier? Als je weet dat de prijs voor 1 kwh 0.10 bedraagt, hoeveel kost dan dit strijkje? 5.13 Een kist van 150 kg wordt over een afstand van 7,0 m naar een tafel geschoven. Hiervoor was een kracht van 300 N nodig. Daarna werd de kist op een tafel getild die 0,75 m hoog is. Bereken de totaal geleverde arbeid Een elektrische centrale haalt energie uit een waterbekken dat 400 m hoger gelegen is. Hoeveel m 3 water moeten de turbines per minuut verwerken, met een rendement van 0,60 % om een vermogen te leveren van 100 MW? 5.15 Een lift van 600 kg stijgt 5 verdiepingen hoog in 50,0 s. Elke verdieping is 5,00 m hoog. Bereken de geleverde arbeid door de motor en het vermogen van de motor Een hijskraan beschikt over een motor met vermogen 30,0 kw. In hoeveel tijd kan men hiermee een container van 30,0 ton 16,0 m hoog uit het ruim van een schip optillen als het rendement 72 % bedraagt? 5.17 Koen laat een voetbal van 950 g van op 1,95 m hoogte vallen. Bij het botsen op de grond gaat er 21 % aan energie verloren. Hoe hoog stuit de bal terug?

28 Evaluatie druk p.28 6 Inzichtvragen 6.1 Er vinden verschillende energieomzettingen plaats, als je fietsdynamo je voorlicht doet branden. Stel deze energieomzettingen schematisch voor en geef voor elke energieomzetting aan waar ze plaats vindt. Start bij je (kuit)spieren. 6.2 Wrijf met je handen over elkaar. Welke energie bezitten je bewegende handen? Je stopt met wrijven en je houdt je handen stil. Is de energie uit antwoord a) nu verdwenen? Verklaar! 6.3 Een opgespannen veertje schiet bij het openen van je balpen weg. Welke energie is verantwoordelijk voor het wegschieten van het veertje? Leg uit Wat gebeurt er tijdens het afschieten met deze energie? Leg uit. 6.4 Welke energieomzetting heb je bij: a. verbranden van steenkool b. opladen van een accu c. een strijkijzer d. een speelgoedautootje dat rijdt nadat je het 'opgewonden' hebt. 6.5 Een voorwerp vertrekt uit rust en valt naar beneden (zie figuur). Heeft dit voorwerp op het moment dat de helft van de valafstand afgelegd is, meer, minder of evenveel kinetische energie als potentiële energie (wrijving verwaarlozend)? Verklaar je antwoord. 6.6 Wordt er arbeid verricht in de volgende gevallen en leg je antwoord uit: indien je in een stoel zit, indien je in de winter met een plastieken zak wrijvingloos glijdt over ijs 6.7 Welke energieomzettingen gebeuren bij een batterij een stuwdam waarbij men een sluisdeur opent 6.8 Pas de definitie van het vermogen toe bij het vergelijken van een lamp van 25 W met een lamp van 100 W. 6.9 Welke energievormen en welke energieomzettingen treft men aan bij: Een brandende kaars? Een bergrivier? Een kerncentrale? Een benzinemotor? 6.10 Een elektrische motor heeft een rendement van 90 %. Wat betekent dit? 6.11 Een gewichtheffer die een halter opheft verricht arbeid.

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE EINDREDACTIE Wim Sonneveld AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix EXPERIMENTEN Jan Frankemölle ICT André van der Hoeven Marten van

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Hydrostatica 6/8/2014. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Hydrostatica 6/8/2014. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Hydrostatica 6/8/2014 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO Menselijk Lichaam MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO MENSELIJK LICHAAM Het menselijk lichaam is in deze module de centrale context. Hoofdstuk 1 gaat over de warmtehuishouding van het

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de 2 de en 3 de graad secundair onderwijs. Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid

Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de 2 de en 3 de graad secundair onderwijs. Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de de en 3 de graad secundair onderwijs Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING 3. FYSISCHE BEGRIPPEN 4.1 De

Nadere informatie

Start van de moderne fysica

Start van de moderne fysica Documentatiemap Start van de moderne fysica Christian Maes extra documentatie bij de vertaling van de publicaties van Albert Einstein uit 1905 door Frans A. Cerulus christian.maes@fys.kuleuven.be frans.cerulus@fys.kuleuven.be

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1 Voorwoord Voorwoord Theatro Bricolo is een wetenschapstheater, dat zich richt tot 8- tot 10-jarigen. Aan de hand van een verhaal uit de leefwereld van de kinderen brengen twee acteurs op een ludieke en

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Uitwijking-tijddiagram

Uitwijking-tijddiagram Trillingen en geluid 1 Amplitude, trillingstijd en frequentie 2 Vrije en gedwongen trillingen; resonantie 3 Geluid van bron naar ontvanger 4 Toonhoogte en frequentie 5 Luidheid en geluidsniveau 6 Geluidssnelheid

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Proefbeschrijvingen van: - Onderzoek de waterkwaliteit - Hoe zout is zeewater? - Zuiver zelf het water - Bouw een zonnedestillator

Proefbeschrijvingen van: - Onderzoek de waterkwaliteit - Hoe zout is zeewater? - Zuiver zelf het water - Bouw een zonnedestillator Proefbeschrijvingen van: - Onderzoek de waterkwaliteit - Hoe zout is zeewater? - Zuiver zelf het water - Bouw een zonnedestillator Inhoud Inleiding... 2 Proefbeschrijvingen voor de leerlingen: Experiment

Nadere informatie

Aërosolen en Vuile Lucht

Aërosolen en Vuile Lucht Aërosolen en Vuile Lucht Gecertificeerde NLT module voor havo Colofon De module Aërosolen en Vuile Lucht is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 14 juni 2007 gecertificeerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

Een Feest zonder Katers

Een Feest zonder Katers Een Feest zonder Katers NLT module voor havo Colofon De module Een feest zonder katers is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 20 november 2007 gecertificeerd door

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso

Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso Marie-Josée Janssens 19 november 2011 Marie-Josée Janssens Alle rechten voorbehouden http://www.chem.kuleuven.be/aloch 1 De SETOC algemeen

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.2 september 2008 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.3 oktober 2011 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Natuurkunde

Voorbeeldtentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Voorbeeldtentamen vwo versie Uitwerkingen Opgave 1: Heteluchtballon Een heteluchtballon is gevuld met lucht die verwarmd wordt door branders. Bij het vullen

Nadere informatie

NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2009/7841/020

NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2009/7841/020 NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud Situering van het leerplan...5

Nadere informatie

Profielwerkstuk Krachten op een vliegtuig

Profielwerkstuk Krachten op een vliegtuig Profielwerkstuk Gemaakt door: Martijn van Zelst & Kevin Verbeek Klas 6C, www.havovwo.nl Profielwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... blz. 2 Geschiedenis luchtvaart... blz. 2 Geschiedenis Boeing 747... blz.

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

THEMA 1 MENS & AARDE. Deze lessen gaan over: Luchtdruk

THEMA 1 MENS & AARDE. Deze lessen gaan over: Luchtdruk Powered by ESA NEMO NSO SPACE EXPO WNF THEMA 1 MENS & AARDE Deze lessen gaan over: Water en voedsel Atmosfeer Zwaartekracht Luchtdruk Magnetisch veld Warmte Straling Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat

Nadere informatie

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G DAAR BIJ DIE MOLEN Nadruk (Copyright verboden reserved) DAAR BIJ DIE MOLEN UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G De V.B.W. verstrekt reeds

Nadere informatie

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw?

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Alledaagse natuurwetenschap met verrassende demonstraties JO HERMANS Colofon Uitgeverij Veen Magazines B.V.

Nadere informatie

DE VERNIEUWDE TOEKOMST

DE VERNIEUWDE TOEKOMST 1 XIOS HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE DE VERNIEUWDE TOEKOMST Joris CLAES Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma van industrieel ingenieur in bouwkunde

Nadere informatie

Inleiding... 3. Gebruikswijzer... 5

Inleiding... 3. Gebruikswijzer... 5 Inhoudstafel Inleiding... 3 Gebruikswijzer... 5 Het klimaat, wat is dat?... 7 1. Is het broeikaseffect belangrijk voor het leven op aarde?... 7 2. Wat is het klimaat?... 15 Heb ik ook een invloed op het

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Duiken met de computer

Duiken met de computer Duiken met de computer 1 Inhoud 1 INHOUD... 1 2 HET NUT VAN DE DUIKCOMPUTER... 3 2.1 MENSELIJKE FOUTEN UITGESLOTEN... 3 2.2 MULTI LEVEL DUIKEN... 3 2.3 EXTRA VEILIGHEID... 3 2.4 CONTINUE ONTZADIGING...

Nadere informatie

De module in vogelvlucht

De module in vogelvlucht Leef met je hart! 2 De module in vogelvlucht Een avondje voetbal Jeroen en zijn vader Kees genieten van een avondje voetbal. Op de bank, met chips en bier, moedigen zij hun club aan en aan het eind van

Nadere informatie