6. Glasplaatsing Plaatwerk Algemeen Opbouw sponning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6. Glasplaatsing. 5.20 Plaatwerk. 6.1. Algemeen. 6.2. Opbouw sponning"

Transcriptie

1 5.20 Plaatwerk Algemeen Onder plaatwerk vallen zowel de constructies in bewerkte aluminium platen als de samengestelde platen. Bij deze samengestelde platen, ook wel sandwichpanelen genoemd, gaan we uit van een opbouw bestaande uit een eventueel bewerkte aluminium plaat waartegen een thermische isolatie wordt geplaatst (al dan niet verlijmd) met aan de binnenzijde een dampscherm dat in de meeste gevallen bestaat uit een aluminium of stalen plaat. In de meeste gevallen wordt er uitgegaan van de legering 1050A (moffelkwaliteit) of 5005 (anodiseerkwaliteit). Beide kwaliteiten zijn goed te plooien en te lassen Productie en plaatsing De maximale afwijking van vlakheid in onbelaste toestand en gemeten in het vlak van het paneel mag niet meer bedragen dan +/- 5mm/m met een absoluut maximum van +/- 10 mm. De maximale afwijking van vlakheid over een beperkt oppervlak mag over een afstand van 100 mm niet meer bedragen dan +/- 1mm en over een afstand van 500 mm niet meer dan +/- 2 mm. Een paneel mag na montage niet meer dan 5 mm scheluw zijn Aandachtspunten Cassettegevels worden beschouwd als constructies die aan welbepaalde esthetische en mechanische eisen (meestal windlasten) dienen te voldoen. De dichtheid van deze gevels beperkt zich tot slagregendicht waarbij men steeds moet zorgen dat de achterliggende constructie (meestal lot ruwbouw) luchtdicht is. Indien de samengestelde platen in de sponning der aluminium profielen worden geplaatst dient men erop te letten dat de aandrukking der dichtingen voldoende blijft. Dit kan men realiseren door de uitvulling in een voldoende drukvast materiaal te voorzien. 6. Glasplaatsing 6.1. Algemeen Het plaatsen van het glas gebeurt meestal op de bouwplaats na de montage van de ramen in de ruwbouw. In functie van de afmetingen en het geveltype kan men overwegen om het glas in het atelier te plaatsen. Aandachtspunt hierbij is het correct plaatsen van de glassteunen opdat het glas nooit verschuift door het transport naar en op de bouwplaats. Men onderscheidt 2 plaatsingssystemen namelijk: a) Plaatsing met dichtingsprofielen ook droge beglazing genaamd Hierbij moeten de hoeken goed dicht zijn en de rubbers moeten een druk op het glas uitoefenen tussen de 0,5 en 1,5 kn per meter. b) Beglazing met elastische kit. De plaatsing van het glas dient in overeenstemming te zijn met de technische voorlichting TV 221: plaatsing van glas in sponningen van het WTCB Opbouw sponning De dubbele en gelaagde beglazing dient steeds geplaatst te worden in gedraineerde sponningen. De minimale oppervlakte bedraagt 50 mm 2 per opening, hetzij een ronde opening van minimum 8 mm diameter, hetzij een sleuf van 5 mm bij 15 mm. Elk raam dient minimaal voorzien te zijn van: 2 openingen, tot 1000 mm glasbreedte. 1 bijkomende opening per 500 mm supplementaire raambreedte. De minimale sponninghoogte en -breedte dienen te voldoen aan TV 221. Bij bijzondere glassoorten, bv. inbraakvertragende, kogel- of brandwerende beglazing, dienen de eisen van de glasfabrikant ten aanzien van de benodigde sponningvorm te worden gevolgd. Onder in de sponning dienen de verschillende groeven in het profiel door uitfrezen met elkaar verbonden te worden om de afvoer van het condensatiewater mogelijk te maken. aluminium center belgium

2 6.3. Glasondersteuning De beglazingsblokjes dienen te voldoen aan onderstaande tabel: ( zie ook TV 221) Functie Steunblokjes Stelblokjes Spatieblokjes of rugvulling Het gewicht van de beglazing dragen en Iedere verschuiv- Iedere beweging loodrecht op een correcte plaatsing toelaten. ing in het vlak het beglazingsvlak verhinderen. van het raam verhinderen. Vorm Goed vlak in beide bladen dragend. Vlak en goed gepositioneerd t.o.v. het glas. Materiaal Plaats Geïmpregneerd hardhout of synthetische rubber met 75A shorehardheid of kunststof. Voor gelaagd glas uitsluitend synthetisch materiaal. Moet compatibel zijn met de kitten van de dubbele beglazing. Voor beglazing met siliconen rugvulling is het gebruik van blokjes van siliconen noodzakelijk. Bij vaste ramen de blokjes op 1/5 à 1/10 van de breedte uit de glashoeken plaatsen. Voor de overige raamtypen zie overzicht. Verdeeld over de omtrekspeling op de EPDM 75A shorehardheid. plaats, aangegevenin het overzicht. Dikte Gelijk aan de omtrekspeling. Gelijk aan de omrekspeling. Breedte Lengte Gelijk aan de dikte van de beglazing + 2 mm. Voor veiligheidsbeglazing volgens de instructies van de glasproducent. Rugvulling: voegvormend bandmateriaal met gesloten cellen, hetzij beglazingsprofielen. Blokjes: EPDM of gelijkwaardig met 60A Shorehardheid. Rugvulling: ononderbroken banden in polyethyleenschuim met gesloten cellen. Beglazingsprofielen: in EPDM of siliconenmateriaal. Blokjes op de plaats aangegeven in het overzicht, en aan weerszijden van het glas ononderbroken band en/of voorgevormd beglazingsprofiel aan weerszijden van de beglazing. Blokjes gelijk aan de zijspeling. Bij voorgevormd afdichtingmateriaal mag de druk op de glasranden niet meer zijn dan 1,5 KN per strekkende meter. Gelijk aan de 8 à 10 mm. dikte van de beglazing+ 2mm. Minimaal 5 cm/ Blokjes 5 cm. Bij voorgevormd afdichtingmateriaal gelijk aan de omtrek van het raam. 80 aluminium center belgium 2008

3 Kwaliteitseisen & Aanbevelingen - september 2000 aluminium center belgium

4 Kwaliteitseisen & Aanbevelingen september aluminium center belgium 2008

5 7. Transport en opslag 7.1. In de werkhuizen Extrusie Het te behandelen aluminium moet zodanig worden opgeslagen en vervoerd dat vochtvorming op het aluminium, als gevolg van condens of regen, wordt voorkomen Systeemleveranciers - oppervlaktebehandelaars constructeurs Door de spontane vorming van zijn beschermende oxidatielaag, wordt aluminium terecht beschouwd als een van nature niet-corrosief materiaal. Aluminium is echter wel onderhevig aan incidentele corrosie. Teneinde beschadigingen te voorkomen, dienen volgende voorzorgsmaatregelen getroffen te worden: Stockeer de profielen in een droge en condensvrije ruimte. Vermijd elk mogelijk contact met staal door bescherming met hout of kunststof. Stockeer de profielen horizontaal op een dusdanige wijze dat ze niet over elkaar schuiven bij het uithalen en in de lengte voldoende ondersteund zijn teneinde vervorming tijdens de opslag te voorkomen. Stockeer de profielen steeds in verpakte vorm (zoals bijvoorbeeld in chemisch neutraal papier, karton of plasticfolie). Brute, geanodiseerde of gemoffelde profielen dienen met evenveel zorg en voorzichtigheid te worden behandeld. Stockeer indien mogelijk per soort. Verwijder de verpakking juist voor het gebruik. Gebruik bij het verwerken steeds een zuivere ondergrond. De afgewerkte elementen moeten afzonderlijk en met zorg gestapeld en eventueel verpakt worden. Hiervoor kunnen beschermfolies gebruikt worden. Bovendien kan gebruik gemaakt worden van hoekbeschermers (kunststof). Bij toepassing van beschermfolies of zelfklevende tapes mogen enkel producten gebruikt worden die geschikt zijn voor deze toepassing (UV-bestendig). De beschermproducten mogen max. 6 maanden aangebracht blijven en moeten verwijderd kunnen worden zonder lijmresten na te laten Op de bouwplaats Algemeen Evenals andere bouwonderdelen vereisen aluminium gevelelementen een eigen behandelingswijze op de bouwplaats. Het in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen zal bijdragen tot een goed afgewerkt eindproduct Transport van de fabriek naar de bouwplaats Het transport gebeurt bij voorkeur met een vrachtwagen voorzien van luchtvering waarbij de gevelelementen op een zodanige wijze gestapeld en beschermd zijn dat beschadigingen en vervuiling voorkomen worden. Op de bouwplaats kan de folie het aluminium blijven beschermen tijdens de verdere uitvoering van de bouwwerken (b.v. tegen cement, pleisterwerk of verf) Controle op de bouwplaats Bij aflevering van de elementen op de bouwplaats dient men deze te controleren op zichtbare gebreken door het transport. Verder dient men na te kijken of de elementen vervaardigd zijn conform de overeenkomst Transport op de bouwplaats Lossen, horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats moet met de nodige voorzichtigheid geschieden. Tijdens deze transporten mogen er geen belastingen voorkomen die de gevelelementen kunnen vervormen of beschadigen. Hierbij vestigen we de aandacht op het feit dat de hijsbanden, bij verticaal transport, niet rechtstreeks in contact mogen komen met de vulelementen van het schrijnwerk Opslag op de bouwplaats De opslagplaatsen dienen vanaf de openbare weg goed bereikbaar te zijn voor normale transportmiddelen. Veel beschadigingen kunnen worden voorkomen door de gevelelementen deugdelijk in een droge ruimte op te slaan. aluminium center belgium

6 Als opslagruimte op de bouwplaats komt in aanmerking: Een aparte loods. Een (zee)container. Een aparte ruimte op de vloer van het in aanbouw zijnde gebouw. Buitenopslag is alleen verantwoord indien ervoor wordt gezorgd dat de materialen voldoende vrij van de grond staan en voldoende zijn afgedekt (beschermd) en belucht. Dit laatste is van belang om schade (bv. vlekvorming op profielen t.g.v. condensvorming te voorkomen. Het verdient aanbeveling de opslag op de bouwplaats tot een zo kort mogelijke periode te beperken Voorzorgen tegen beschadiging op de bouwplaats De voorzorgsmaatregelen tegen beschadigingen worden mede bepaald door de methode van bouwen, de organisatie van de bouw en vooral door het tijdstip van de montage. Het is in elk geval wenselijk dat de opdrachtgever met de opdrachtnemer vroegtijdig overleg pleegt op welke wijze beschadigingen zijn te voorkomen ( best al in contractfase te bespreken). Dit is van groot belang, omdat sommige beschadigingen (bijvoorbeeld veroorzaakt door staalslijpsel, boorsel, lassen e.d.) vrijwel niet te herstellen zijn. Het moet worden benadrukt dat het voorkomen van beschadigingen door het kiezen van een juiste werkmethode of organisatie van de bouw altijd effectiever is dan welke bescherming ook. Het verdient daarom aanbeveling het schrijnwerk pas te plaatsen na de ruwbouw. Meermaals wordt vastgesteld dat beton - of mortelresten op het aluminium en het glas tot onherstelbare schade leiden aangezien deze niet onmiddellijk verwijderd werden. De opdrachtgever dient mede, tijdens de bouwperiode, te voorkomen dat de elementen door de overige bouwwerkzaamheden beschadigd worden. 8. Plaatsing van aluminium schrijnwerk 8.1. Algemeen Als leidraad voor het plaatsen van een schrijnwerkelement kan TV 188 Plaatsing van buitenschrijnwerk geadviseerd worden. De plaatsing gebeurt op basis van de door de opdrachtgever goedgekeurde tekeningen. Het verdient aanbeveling pas met de plaatsing van de gevelelementen in de bouw te starten wanneer, in opdracht van de opdrachtgever, is vastgesteld dat de maatafwijkingen van de volledige bouwkundige constructie binnen de overeengekomen toleranties ten opzichte van de as- en stramienlijn alsmede peilmaten liggen. Voor het goed functioneren van gevelelementen is de correcte plaatsing van groot belang. Gevelelementen mogen na aflevering niet door onjuiste behandeling en/of plaatsing aan kwaliteit inboeten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de plaatsing steeds door of onder begeleiding van ervaren mensen wordt uitgevoerd. Als algemene regel dient men ervan uit te gaan dat aanpassingen aan de ruwbouw steeds door de opdrachtgever worden uigevoerd. Ook dient er vooraf afgesproken te worden wie het verticaal transport voor zijn rekening neemt. De ruwbouw dient een vlakke, haakse en scheluwvrije aansluiting van de gevelelementen mogelijk te maken. De opdrachtgever dient de nodige peilen en aslijnen tijdig te laten uitzetten Verankeringen Alle verankeringen, voor zover niet vervaardigd uit roestvrij staal of aluminium, dienen afdoende tegen corrosie te zijn beschermd en mogen zelf ook geen aantasting aan het aluminium gevelelement veroorzaken. Het aantal, de plaats en de wijze van verankering moeten zodanig zijn gekozen dat de krachten, die op het gevelelement worden uitgeoefend, op de bouwkundige constructie worden overgedragen. De plaats en de uitvoering van de ankers of andere bevestigingsmiddelen dienen zodanig te zijn gekozen dat het gevelelement niet door de bouwkundige constructie kan worden belast en dat het element niet door het monteren wordt vervormd. 84 aluminium center belgium 2008

7 Lengteveranderingen, veroorzaakt door temperatuurswisselingen, moeten ongehinderd kunnen plaatsvinden. De grootte van de te voorziene lengteverandering kan bepaald worden door berekening. De lengteverandering L wordt door volgende formule bepaald: Δ L = α x Δ t x L Δ t = t - t 0 α: de lineaire uitzettingscoëfficiënt van het materiaal t: de uiterste temperatuur (max. of min. ) ( C) t 0 : de temperatuur bij fabricage ( C) L: de proeflengte in mm bij temperatuur t o In onderstaande tabel zijn enkele lineaire uitzettingscoëfficiënten van bouwmaterialen opgenomen: MATERIAAL UITZETTINGSCOEFFICIENT IN MM per C PER MM x 10-6 ALUMINIUM ROESTVRIJ STAAL 17 STAAL 12 KOPER 17 ZINK 27 GLAS 8 10 METSELWERK 7 GEWAPEND BETON HARD PVC HOUT 5 8 Rekenvoorbeeld: Aluminium profiel: L = mm Fabricagetemperatuur t o = 20 C Wintertemperatuur t min = - 20 C Zomertemperatuur: t maxi = + 60 C Δ L = +/- 0, x 40 x 3000 Δ L = +/- 2,76 mm N.B. In onze streken mag men de te verwachten lengtevariatie op ± 1 mm/m aluminium profiel begroten. Ramen en deuren Als algemene regel wordt gesteld de ankers te plaatsen met een tussenafstand van maximum 750 mm en ongeveer 200 mm afstand van elke hoek of stijlen van het vaste kader. Bij beweegbare raam- of deurdelen is het aan te bevelen om de verankering te plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van de draai-, scharnier- en sluitpunten. Gevels Hier dient het type van verankering (vast, dilaterend, enz.) evenals het aantal bepaald te worden in functie van het soort gevel en de aard van de ruwbouw. In de meeste gevallen zal dit het onderwerp zijn van een aparte studie. Aandachtspunt bij het ontwerp van een gevel is wel ervoor te zorgen dat de gewichtsankers der stijlen op hetzelfde niveau worden voorzien en dit om eventuele glasbreuken door verschil in uitzetting der stijlen te voorkomen. aluminium center belgium

8 8.3. Uitzetvoegen Bij de plaatsing van het schrijnwerk dient men enerzijds rekening te houden met de aanwezigheid van eventuele bewegingsvoegen in de ruwbouw als anderzijds met de uitzetmogelijkheid van het aluminium schrijnwerk zelf. Uitzet- of zettingsvoegen in de ruwbouw Het bestaan van deze voegen dient van bij de studie van het schrijnwerk gekend te zijn. Dit houdt in dat deze voegen duidelijk op de architectuur - en ruwbouwplannen weergegeven zijn. Het schijnwerk dient ontdubbeld te worden ter hoogte van deze voegen aangezien de te verwachten bewegingen van de ruwbouw (+/- 20 mm) ongehinderd moeten kunnen plaatsvinden. Deze ontdubbelingen dienen ook voorzien te worden in al de afwerkbeplating die aansluit op dit schrijnwerk. De waterdichtheid ter hoogte van deze ontdubbelingen wordt in de meeste gevallen gerealiseerd d.m.v. epdm-slabben. Een thermische isolatie tussenbeide verhindert een eventuele koudebrug. Uitzetting van het schrijnwerk onder invloed van een temperatuursgradiënt De verankeringswijze van het schrijnwerk dient zodanig ontworpen te zijn dat de dilatatie van het aluminium ongehinderd kan plaatsvinden. In de praktijk komt dit erop neer dat voor stelsels van meer dan 4 meter lengte men werkt met gewichts- en windverankeringen. De gewichtsverankeringen nemen het gewicht van het schrijnwerk evenals de windlasten op terwijl de windankers zodanig ontworpen zijn dat deze enkel de windlasten opnemen en de vrije beweging van het alu toelaten. De eventuele koppelingen van de schrijnwerkgehelen dienen op zich ook de uitzetting van de profielen toe te laten waarbij de dichtheid tussenbeide verzekerd blijft. In de meeste gevallen voorzien de systeemleveranciers hiervoor aangepaste dichtingsstukken Bouwfysische aspecten Dichtheid De raamaansluitingen dienen van een dubbele afdichting te zijn voorzien: een waterkering aan de buitenzijde en een tochtdichting aan de binnenzijde. Dichtingsvoegen die aan de buitenzijde zijn toegepast worden geacht onder regenbelasting op den duur water door te laten, o.a. door de pompwerking van het gevelelement. In de constructie dienen voorzieningen te zijn aangebracht om dit water naar buiten af te voeren. Het gebruik van EPDM-slabben is soms aangewezen om de dichting rondom het schrijnwerk te verzekeren. Dit is ondermeer aangewezen indien de ramen niet achter de neg van het metselwerk wordt geplaatst of bij gevels. Boven de ramen dient ook steeds een waterkering te zitten die in de meeste gevallen verwerkt is in de ruwbouwfase Isolatie De thermische isolatie dient ervoor te zorgen dat er zich geen koudebruggen vormen rondom het schrijnwerk. Aandachtspunten hierbij zijn het vermijden van rechtstreeks contact met het buitenspouwblad (vochtdoorslag voorkomen) en anderzijds het correct plaatsen van de isolatie bij gebruik van slabben (voorkomen van condenstatie tegen de slabben). De thermische isolatie kan ook bijdragen tot de akoestische prestaties van het schrijnwerk, op voorwaarde dat zijn volumemassa voldoende is, maar indien de eisen m.b.t. akoestiek vrij streng zijn zal dit niet volstaan en zal men bijkomende maatregelen moeten treffen. Dit kan o.a. door het voorzien van een stalen omkasting rondom het schrijnwerk. 86 aluminium center belgium 2008

9 In onderstaande tekeningen is een overzicht van de diverse principeaansluitingen weergegeven: Ramen: aluminium center belgium

10 Gevels: 8.5. Controle van geplaatste gevelelementen Na de plaatsing dient te worden gecontroleerd of: De beweegbare delen en het hang- en sluitwerk goed en soepel functioneren. Het oppervlak vrij van beschadigingen is, met inachtneming van : Voor binnen geldt een beoordelingsafstand van 3 meter. Voor buiten geldt: beoordeling vanaf maaiveld binnen een ooghoek van 45 (horizontaal/ verticaal) en op een afstand van ten minste 5 meter voor het oppervlak van de gevel. (in alle gevallen vindt de beoordeling plaats met het ongewapend oog). De beglazing onbeschadigd is. De bouwkundige aansluitingen (bijvoorbeeld kitvoegen) correct zijn uitgevoerd. Na plaatsing zal het schrijnwerk fabrieksschoon worden opgeleverd. Hieronder wordt verstaan het eenmaal verwijderen van kitresten, kitvlekken, raammerken en stickers op het glas. Het verwijderen van bouwvuil, stof, het wassen en zemen van de ruiten valt hier niet onder. Wij dringen erop aan de oplevering zo snel mogelijk na de plaatsing te laten doorgaan. 88 aluminium center belgium 2008

11 8.6 Maatafwijkingen van de constructie Er moet zodanig geconstrueerd worden dat beperkte maatafwijkingen zonder schade kunnen worden opgenomen. Het gaat hier om maatafwijkingen die een gevolg zijn van: Toleranties op eigen werk. Temperatuurswisselingen. Toleranties en gebruikelijke beweging van het bouwkundig werk. Het is noodzakelijk de te verwachten ruwbouwtoleranties ten opzichte van de aslijnen alsmede de bewegingsveranderingen ter hoogte van de uitzetvoegen voor het desbetreffende bouwkundige werk voor aanvang van de studie te ontvangen van de opdrachtgever. Wat betreft toleranties op geplaatste ramen zijn volgende afwijkingen aanvaardbaar: Afwijking op de verticaliteit: <= 2mm/m Afwijking op de horizontaliteit: <= 2mm/m de maximale absolute afwijking mag slechts 5mm bedragen. Voor verdere informatie verwijzen we naar de TV 188 Plaatsing van buitenschrijnwerk. 8.7 Herstellen van beschadigingen op de bouwplaats Tijdens de assemblage in de fabriek, het transport en de montage op de bouwplaats en vanaf het tijdstip van montage tot aan de oplevering, kunnen lichte beschadigingen aan de oppervlaktebehandeling van de gevelconstructie, zoals krasjes en dergelijke, optreden. In het algemeen zijn deze beschadigingen niet schadelijk voor de constructie, maar kunnen ze om esthetische redenen worden bijgewerkt. Hierbij moet opgemerkt worden dat het niet of nauwelijks mogelijk is de beschadigingen onzichtbaar te herstellen, o.a. als gevolg van de optredende dikteverschillen van de afwerklaag. Het beste resultaat wordt verkregen door de beschadigingen te reinigen, te ontvetten en te schilderen. Onderdelen die op diverse plaatsen beschadigd zijn, dienen na het reinigen en ontvetten in zijn geheel overschilderd te worden. De toe te passen lak dient in overleg met het lakapplicatiebedrijf te worden gekozen. Beschadigingen aan geanodiseerde oppervlakken kunnen niet hersteld worden. 9. Afdichtingstechnieken 9.1. Algemeen Bij de aansluitingsvoegen tussen het schrijnwerk en bouwkundig werk moeten de voegvorm, de voegafmetingen en het gekozen afdichtingsmateriaal goed op elkaar worden afgestemd. Bovendien wordt de kwaliteit van de afdichting mede bepaald door de uitvoerder. Het is daarom van groot belang dat duidelijke en schriftelijke afspraken worden gemaakt ten aanzien van de toelaatbare toleranties en de maximaal toegestane beweging van de bouwdelen. Indien hiermee in het ontwerpstadium onvoldoende rekening is gehouden, kunnen de voegafmetingen zo gering worden dat het toegepaste afdichtingsmateriaal een te grote beweging op moet nemen Afdichtingsmaterialen Onderstaande producten hebben in de loop van de jaren hun geschiktheid bewezen voor het afdichten van de naden tussen het vast kader en de bouwkundige constructie en tussen de kozijnen onderling. Kitten: polysulfide, neutrale siliconen, polyurethaan, oplosmiddelhoudend acrylaat en kunstrubbers. Voorgevormde kitlinten: macro-polybuteenband, polyisobutyleen-butylband en butylband. Schuimbanden: polyethyleen (gesloten cellen) schuimstrip, polyether (open cellen) schuimband, geïmpregneerde groeiband (géén bitumen) en neopreen schuimband. Profielen: siliconen, neopreen en EPDM. Folies: op basis van butyl en EPDM Uitvoering De plaatser wint bij de fabrikant van de kit informatie in over de compatibiliteit van de gekozen kit met de aangrenzende materialen in functie van: De aard en de poreusheid van de ondergrond. De oppervlaktebehandeling van de aangrenzende materialen. De voegbodem. Het plaatsen van een geschikte voegbodem als drager voor de kitvoegen is absoluut noodzakelijk. Kitten van het type G zijn geschikt voor het opvoegen van beglazing. Kitten van het type F zijn geschikt voor bouwvoegen. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de STS aluminium center belgium

12 . Klasse Amplitudefactor (k)% Kitsoort G/F G/F 12,5 12,5 F 7,5 7,5 F 10. Reiniging en onderhoud Algemeen Aluminium gevelelementen die zijn voorzien van een degelijke oppervlaktebehandeling volgens de voorschriften vermeld in Hoofdstuk 4, staan onder normale omstandigheden en bij een correcte reiniging en onderhoud borg voor een zeer lange levensduur. De wijze en frequentie van het reinigen bepalen voor een groot deel de levensduur van de oppervlaktebehandeling. Hieronder wordt met name ingegaan op de reiniging en het onderhoud van de aluminium gevelelementen voor een gebouw dat in gebruik is. Tijdens de bouwfase kunnen er evenwel situaties ontstaan die de profielen en het glas ernstig kunnen aantasten. De invloed van beton - en mortelspecie, cementwater e.d. is uitermate schadelijk. Dergelijke verontreiniging dient door de vervuiler onmiddellijk met veel zuiver water afgespoeld te worden. Ook is het noodzakelijk om in ontwerpfase reeds rekening te houden met later uit te voeren reinigings - en onderhoudswerken aan de gevels. Hierbij is de toegangelijkheid en vervangbaarheid van het geveldeel een niet uit het oog te verliezen aspect Uiterlijk Het uiterlijk van een vuil gebouw verliest zijn glans en is als dusdanig minder representatief. Vuilconcentraties, vooral streepvorming op de gevels, versterken dit beeld. Uiteraard geldt dit ook voor het glas. Vuile ruiten belemmeren bovendien een goed doorzicht. Periodieke reiniging is dan ook essentieel voor de representativiteit van een gebouw Beperking van de veroudering van de beschermlaag Door periodiek de verontreiniging te verwijderen, wordt voorkomen dat de hierin aanwezige chemische stoffen op de beschermlaag inwerken. Beschermlagen zijn gevoelig voor zuren, zouten en andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer vocht opnemen en vasthouden, hetgeen de agressiviteit op de ondergrond vergroot Levensduur van de oppervlaktebehandeling De praktijk heeft uitgewezen dat een goed aangebrachte lak - of anodisatielaag, indien periodiek gereinigd, tientallen jaren zijn beschermende en esthetische eigenschappen behoudt. Het is een garantievoorwaarde dat de gevel correct en tijdig wordt gereinigd. Hiervoor raden wij aan een beroep te doen op gespecialiceerde bedrijven en een onderhoudscontract met hen af te sluiten. 90 aluminium center belgium 2008

13 10.2. Reinigingsfrequentie De reinigingsfrequentie wordt enerzijds bepaald door de aard van de vervuiling en de vervuilingsgraad en anderzijds door het concept van de gevel. Vervuilingsfactoren zijn o.a.: Spoorverkeer (tram en/of trein). Chloride neerslag nabij de zee (een kuststrook tot ca. 10km landinwaarts). Stedelijk en/of industrieel gebied. Naburige werven. Nauwelijks of niet beregende geveldelen. Indien sprake is van één of meerdere van deze vervuilingsfactoren, spreken wij van een verhoogde belastingsfactor, in alle andere gevallen spreken wij van een normale belastingsfactor. Naast de vuilbelastende factoren speelt de mate van beregening van de gevel een belangrijke rol. Het is bekend dat gevels, bijvoorbeeld onder overstekken, luifels,... gevoeliger zijn voor aantasting dan gevels die regelmatig beregend worden. Om een indicatie te geven met welke reinigingsfrequentie in eerste instantie rekening moet worden gehouden, is hieronder een reinigingsfrequentietabel opgenomen. Indicatie gevelreinigingsfrequentie voor aluminium gevelelementen Vlakke beregende gevels Geprofileerde en/of niet beregende gevels Belastingsfactor Verhoogd Normaal Verhoogd Normaal Binnenland 2x per jaar 1x per jaar 3x per jaar 2x per jaar Kuststrook 3x per jaar 2x per jaar 4x per jaar 3x per jaar Voor een definitieve vaststelling is het raadzaam na één of twee reinigingsbeurten de gevel te inspecteren. Bij deze inspectie moet met name gekeken worden naar de graad en de aard van de vervuiling en naar de plaatselijke vervuilingsinvloeden. Ondanks een zorgvuldige reiniging met de juiste frequentie zal een laklaag verouderen. Vooral die geveldelen die door de zon worden beschenen gaan op de duur verweren en kunnen daardoor een deel van hun glans en kleur verliezen. Om esthetische redenen kan eventueel een behandeling, na reiniging, met een conserverende was een nuttig effect hebben. Als indicatie voor de frequentie van een dergelijke behandeling geldt een termijn van één maal per jaar, doch dit is geheel afhankelijk van het gebruikte product, van de kwaliteit van de ondergrond en van de ligging van het gebouw. Ook een anodiseerlaag kan door de jaren heen iets van zijn oorspronkelijke glans verliezen. Behandeling met een conserverende was kan ook hier een oplossing bieden Reinigingsmethode De reinigingsmethode is afhankelijk van o.a. De bereikbaarheid. De opbouw en detaillering van de gevel. De mate van vervuiling. Het is de taak van het (gevel)reinigingsbedrijf voor deze situaties de juiste methode(n) aan te wenden. Voor het overgrote deel staat de werkmethode van een normale reiniging vast. De volgende behandeling is gebruikelijk, waarbij het reinigen van boven naar beneden moet gebeuren: Het afspuiten van een geveldeel met koud leidingwater, om het grove losse vuil, bijvoorbeeld opgewaaid zand, te verwijderen Het aanbrengen van een al dan niet verdund neutraal reinigingsproduct (ph tussen 6 en 8). Na voldoende inwerktijd, conform de productinformatie, het product verwijderen. Het zo behandelde geveldeel overvloedig met leidingwater afspoelen Eisen aan reiniging- en conserveringsmiddelen Voor al de te gebruiken reinigings- en conserveringsmiddelen geldt dat deze de toegepaste materialen in de gevel niet mogen aantasten. Alleen het gebruik van neutrale middelen, met een ph tussen 6 en 8, zijn toegestaan. Daarnaast mogen deze middelen het oppervlak niet krassen. Het reinigen met gebruikmaking van staalwol, schuurpapier e.d. is uiteraard eveneens niet toegestaan. Soms is het aangewezen van vooraf testen te laten uitvoeren die aantonen dat het voorgestelde product compatibel is met de toegepaste materialen zoals daar zijn de profielen, het glas, de dichtingsrubbers en de kitvoegen. aluminium center belgium

14 10.5. Onderhoud Hang- en sluitwerk Hang- en sluitwerk van ramen en deuren dient regelmatig onderhouden te worden. Ten minste eenmaal per jaar dient hang-en sluitwerk gecontroleerd en gesmeerd te worden. Mechanische aandrijvingen zoals vloerpotten, deurdrangers, automatische schuifdeuren en tourniquets moeten bij veelvuldig gebruik met hogere frequentie worden onderhouden. De leveranciers van deze materialen beschikken over onderhoudsfiches die duidelijk opgeven hoe het onderhoud moet geschieden. Het is aan te bevelen om voor het onderhoud van hang- en sluitwerk en mechanische aandrijvingen met de opdrachtnemer een onderhoudscontract af te sluiten voor een blijvende optimale werking van deze producten Kitvoegen tussen schrijnwerk en ruwbouw Door de werking van de gevel als gevolg van temperatuurverschillen alsmede door de invloed van UV-straling, wordt een kitvoeg voortdurend belast. Ter voorkoming van eventuele lekkage is het noodzakelijk kitvoegen periodiek (eenmaal per ca. 3 jaar) te inspecteren en waar nodig plaatselijk te herstellen Dichtingsrubbers Een periodieke controle van de beglazingsrubbers en van de middendichtingen der opengaande vleugels is wenselijk, met name de kwaliteit van de hoekverbindingen dient gecontroleerd te worden. Een tweejaarlijkse controle van de dichtingsrubbers is aangewezen Gevels voorzien van structurele verlijmde beglazing De structurele voegen van deze gevels dienen onderworpen te worden aan een peridiek onderhoud. Normaal gezien gaat men uit van een tweejaarlijks onderhoud dat moet uitgevoerd worden door de gevelbouwer of door een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf. De bevindingen van dit onderhoud dienen overgemaakt te worden aan de gevelbouwer en aan de eigenaar van het gebouw. Aandachtspunten bij het onderhoud zijn: Kleurverschillen van de voegen, kan oorzaak zijn van compatibiliteitsproblemen tussen materialen. Lokale onthechting van de voegen. Lucht - en waterlekken, kan veroorzaakt worden door hechtingsproblemen van de voegen. 92 aluminium center belgium 2008

Reiniging en onderhoud aluminium algemeen info@aluraad.nl

Reiniging en onderhoud aluminium algemeen
info@aluraad.nl Reiniging en onderhoud: Algemeen Aluminium gevelelementen die zijn voorzien van een degelijke oppervlaktebehandeling, staan onder normale omstandigheden en bij een correcte reiniging en onderhoud borg

Nadere informatie

Over het reinigen en onderhouden van metalen ramen, deuren en gevels.

Over het reinigen en onderhouden van metalen ramen, deuren en gevels. Over het reinigen en onderhouden van metalen ramen, deuren en gevels. 1. Algemeen Aluminium en stalen gevelelementen*, die zijn voorzien van een deugdelijke oppervlaktebehandeling volgens de voorschriften

Nadere informatie

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden.

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. I NSTRUCTIE-17: P LAATSING 1 DOEL Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN

Nadere informatie

Onderhoudsadviezen Glasconstructies

Onderhoudsadviezen Glasconstructies Onderhoudsadviezen Glasconstructies Onderhoudsadviezen Braat glasconstructies 1844 1. ALGEMEEN Aluminium en stalen gevelelementen*, die zijn voorzien van een deugdelijke oppervlaktebehandeling, staan onder

Nadere informatie

Een heldere kijk op onderhoud. Handige tips en nuttige adviezen over het reinigen van aluminium ramen, deuren, gevels, puien en serres

Een heldere kijk op onderhoud. Handige tips en nuttige adviezen over het reinigen van aluminium ramen, deuren, gevels, puien en serres Een heldere kijk op onderhoud Handige tips en nuttige adviezen over het reinigen van aluminium ramen, deuren, gevels, puien en serres Inhoud 1. Waarvoor dient deze brochure? 4 2. Het belang van reiniging

Nadere informatie

Een heldere kijk op onderhoud. Handige tips en nuttige adviezen over het reinigen van aluminium ramen, deuren, gevels, puien en serres

Een heldere kijk op onderhoud. Handige tips en nuttige adviezen over het reinigen van aluminium ramen, deuren, gevels, puien en serres Een heldere kijk op onderhoud Handige tips en nuttige adviezen over het reinigen van aluminium ramen, deuren, gevels, puien en serres Inhoud 1. Waarvoor dient deze brochure? 4 2. Het belang van reiniging

Nadere informatie

1 Inhoudsopgave 1. 2 Inleiding 2. 3 Algemeen 2. 4 Eerste reiniging na oplevering 2

1 Inhoudsopgave 1. 2 Inleiding 2. 3 Algemeen 2. 4 Eerste reiniging na oplevering 2 Gebruikershandleiding en reinigingsvoorschriften Onderwerp Pagina 1 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 2 3 Algemeen 2 4 Eerste reiniging na oplevering 2 5 Periodieke reiniging van de lichtstraat 3 a) Periodieke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding en reinigingsvoorschriften. 1 Inhoudsopgave 1. 2 Inleiding 2. 3 Algemeen 2. 4 Eerste reiniging na oplevering 2

Gebruikershandleiding en reinigingsvoorschriften. 1 Inhoudsopgave 1. 2 Inleiding 2. 3 Algemeen 2. 4 Eerste reiniging na oplevering 2 Luxlight BV Postbus 12 5570 AA BERGEIJK Leemskuilen 4 5563 CK WESTERHOVEN T 040 207 01 24 F 040 207 01 26 E info@luxlight.nl I www.luxlight.nl Rabobank Bergeijk: 1064.02.536 IBAN: NL55RABO0106402536 BIC:

Nadere informatie

Montagevoorschrift BUVA Hardglas Luifel

Montagevoorschrift BUVA Hardglas Luifel Montagevoorschrift BUVA hardglas luifel Inhoudsopgave Benaming Blad Algemene informatie Blad 1 Vervoer Blad 1 Voorbereiding Blad 2 Montage Blad 3 Afwerking Blad 3 Onderhoud en reinigingsvoorschriften RVS

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015 BESTEK Ten behoeve van: Datum: 16 oktober 2015 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-II onder licentienummer: ------------------ INHOUDSOPGAVE ------------------ INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden.

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 1 DOEL Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN Guy Vinck

Nadere informatie

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 December 2011 1-9 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 verder te noemen: OAD 2011 De afdichting van een beglazingssysteem is een onderdeel van het plaatsen

Nadere informatie

kunststof Montage handleiding 1. Algemeen 2. ontvangst 3. Opslag 4. Plaatsing 5. Afwerking

kunststof Montage handleiding 1. Algemeen 2. ontvangst 3. Opslag 4. Plaatsing 5. Afwerking Montage handleiding 1. Algemeen De in deze handleiding genoemde richtlijnen zijn universeel van toepassing op de geleverde kunststof kozijnen. Zij moeten bekend zijn bij diegene die de kozijnen monteert

Nadere informatie

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING :

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : Het plaatsen van dubbele beglazing moet voldoen aan bepaalde normen, zoals NEN3576 en NPR3577. Dit zijn normen ( eisen ) waarin precies omschreven wordt hoe dubbele

Nadere informatie

Installatievoorschrift ventilatieroosters (volgens norm NPR3577+C1)

Installatievoorschrift ventilatieroosters (volgens norm NPR3577+C1) Installatievoorschrift ventilatieroosters (volgens norm NPR3577+C1) Het Aralco-NVS ventilatierooster is een kwaliteitsproduct en is speciaal ontwikkeld voor toepassing in de woning- en utiliteitsbouw voor

Nadere informatie

I N S T R U C T I E - 20: O N D E R H O U D

I N S T R U C T I E - 20: O N D E R H O U D 1 DOEL Het doel van deze instructie is het onderhoud van de geplaatste aluminium raamgehelen zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Pyropenta. Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v.

Pyropenta. Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v. Pyropenta Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reinigingsonderhoud.. 4 3. Onderhoud laksysteem.... 4 3.1 Periodiek onderhoud

Nadere informatie

Dany Bosmans en Jeroen Bosmans is/zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de instructies voor het onderhouden van de gehelen aan de klant.

Dany Bosmans en Jeroen Bosmans is/zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de instructies voor het onderhouden van de gehelen aan de klant. 1 DOEL Het doel van deze instructie is het onderhoud van de geplaatste aluminium raamgehelen zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen informatie voor uitvoerders en timmerlieden op de bouwplaats gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen De timmerfabrikant heeft zijn best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken,

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ALUMINUM KOZIJNEN

MONTAGE HANDLEIDING ALUMINUM KOZIJNEN MONTAGE HANDLEIDING ALUMINUM KOZIJNEN 1. Algemeen De in deze handleiding genoemde richtlijnen zijn universeel van toepassing op de geleverde aluminium kozijnen. Zij moeten bekend zijn bij diegene die de

Nadere informatie

De klant is verantwoordelijk voor het onderhouden van de gehelen aan de klant.

De klant is verantwoordelijk voor het onderhouden van de gehelen aan de klant. 1 DOEL Het doel van deze instructie is het onderhoud van de geplaatste aluminium raamgehelen zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Installatievoorschrift ventilatieroosters (volgens norm NPR3577+C1)

Installatievoorschrift ventilatieroosters (volgens norm NPR3577+C1) Installatievoorschrift ventilatieroosters (volgens norm NPR3577+C1) Inhoud : 1. Houten Kozijnen met gekitte beglazing 2. Houten Kozijnen met droge beglazing 3. Houten kozijnen met rooster op tussenregel

Nadere informatie

ABD-Concept. Opslag en transport Aanslagprofielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd en opgeslagen.

ABD-Concept. Opslag en transport Aanslagprofielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd en opgeslagen. Verwerkingsvoorschrift en montage-instructie aanslagprofielen (variant met golf) Typen: A15-10, A15-10 H, A 22-8 H, A 22-10 H en A 25-10 H Versie 1.1 1. Verwerkingsvoorschrift Inkorten en uitkepen Houdt

Nadere informatie

Belangrijker nog HS PROTECT BOUW beschermt uw relatie met uw klant!

Belangrijker nog HS PROTECT BOUW beschermt uw relatie met uw klant! HS PROTECT BOUW is een luchtdrogende coating ter bescherming van ramen en profielen tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol

Nadere informatie

Postbus 841 6800 AV Arnhem Info@gnd.nl www.gnd.nl 026 379 0216. GND-onderhoudsvoorschriften binnendeuren

Postbus 841 6800 AV Arnhem Info@gnd.nl www.gnd.nl 026 379 0216. GND-onderhoudsvoorschriften binnendeuren Postbus 841 6800 AV Arnhem Info@gnd.nl www.gnd.nl 026 379 0216 GND-onderhoudsvoorschriften binnendeuren versie 2014 INHOUDSOPGAVE 1. GND-garantie:... 3 1.1. GND-garantiereglement:... 3 1.2 GND-garantielabel:...

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de plaatsing Voor meer info en advies kan u steeds terecht bij

Aandachtspunten bij de plaatsing Voor meer info en advies kan u steeds terecht bij Z Aandachtspunten bij de plaatsing Bij plaatsing achter slag of in blok moet tussen de ramen en de muur een voeg van minimum 1 cm zijn. Deze voeg kan groter genomen worden naargelang de toleranties van

Nadere informatie

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen informatie voor uitvoerders en timmerlieden op de bouwplaats gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen De timmerfabrikant heeft zijn best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken,

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

Inmeten enkele en isolerende beglazing

Inmeten enkele en isolerende beglazing Inmeten enkele en isolerende beglazing Glas moet ruimte hebben om te kunnen werken. Als het glas te strak in de sponning is gemonteerd is het risico op ruitbreuk groot. Daarom is er rondom het raam ca.

Nadere informatie

Montagehandleiding ONDERDORPELS voor hefschuifdeuren

Montagehandleiding ONDERDORPELS voor hefschuifdeuren Technische eigenschappen Gewicht : Het gewicht van een dorpel bij een maat van 1000 mm inclusief neuten is als volgt : 4,10 kg. Uitzettingscoëfficiënt : Lineaire uitzettingscoefficient 2.4E-05 per Kelvin

Nadere informatie

illbruck i3 systeem Eigenschappen Materialen Toepassings Zone i3 Externe Zone i3 Midden Zone i3 Interne Zone

illbruck i3 systeem Eigenschappen Materialen Toepassings Zone i3 Externe Zone i3 Midden Zone i3 Interne Zone Luchtdicht bouwen Tijdens het ontwerp van een laagenergiewoning (EPC 0,6) of een passiefhuis (EPC 0,4), moet rekening worden gehouden met de meest efficiënte manier van isoleren en het voorkomen van koudebruggen.

Nadere informatie

Postbus 841 6800 AV Arnhem Info@gnd.nl www.gnd.nl 026 379 0216. GND-onderhoudsvoorschriften buitendeuren

Postbus 841 6800 AV Arnhem Info@gnd.nl www.gnd.nl 026 379 0216. GND-onderhoudsvoorschriften buitendeuren Postbus 841 6800 AV Arnhem Info@gnd.nl www.gnd.nl 026 379 0216 GND-onderhoudsvoorschriften buitendeuren versie 2014 INHOUDSOPGAVE 1. GND-garantie:... 3 1.1. GND-garantiereglement en onderhoudsvoorschriften:...

Nadere informatie

massief kunststof plaat

massief kunststof plaat VERWERKINGSMETHODEN In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de eisen van het stijl- en regelwerk. Tevens zijn de uitgangspunten voor de verwerkingsmethoden (zichtbare- en blinde bevestiging) opgenomen.

Nadere informatie

Luchtdicht Bouwen in nieuwbouw en renovatie

Luchtdicht Bouwen in nieuwbouw en renovatie Luchtdicht Bouwen in nieuwbouw en renovatie Luchtdicht bouwen Wat is luchtdicht bouwen? Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren in een woning of gebouw. Het wordt zowel toegepast bij

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking PLAATSING HORIZONTALE PLAATSING 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking 23/03/2011 3.1. Horizontale plaatsing 3.1.1. Montage van het systeem: Stap

Nadere informatie

Binnendeuren en kozijnen Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften

Binnendeuren en kozijnen Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften 1 INLEIDING... 2 2 ONTVANGST/OPSLAG OP DE BOUWPLAATS... 2 3 TRANSPORT... 2 4 PLAATSINGSVOORWAARDEN OP DE BOUWPLAATS... 2 5 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN... 2 5.1 BASISDEUREN... 2 5.1.1 Sparingen... 2 5.1.2

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften Houten Gevelelementen Brochure tot behoud van uw kozijnen

Verwerkingsvoorschriften Houten Gevelelementen Brochure tot behoud van uw kozijnen TIMMERFABRIEK PETER DEKKER B.V. Verwerkingsvoorschriften Houten Gevelelementen Brochure tot behoud van uw kozijnen 13-7-2011 De procedure ten behoeve van het opslaan en verwerken van kozijnen op de bouwplaats.

Nadere informatie

Frank Treuren BV Burg. Sloblaan AC Meerkerk tel: fax:

Frank Treuren BV Burg. Sloblaan AC Meerkerk tel: fax: Frank Treuren BV tel: 0183 35 18 89 fax: 0183 35 11 91 Golfplaten uit hard PVC Leveringsprogramma van PVC licht doorlatende golfplaten Profiel Totale breedte mm Nuttige breedte mm Dikte mm 1100 1050 1.1

Nadere informatie

Produktinformatie/Verwerkingsvoorschrift

Produktinformatie/Verwerkingsvoorschrift Inhoudsopgave Blad nr. Technische eigenschappen...2 Verwerkingsvoorschriften voor op maat gemaakte onderdorpels voor binnen en buiten sponning...3-7 Luvema Tel.: +31(0)317-61 28 78 - Fax: +31(0)317-61

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 55. Datum: 16 oktober 2015

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 55. Datum: 16 oktober 2015 BESTEK Ten behoeve van: Datum: 16 oktober 2015 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-II onder licentienummer: INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

Nadere informatie

Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen

Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen September 2007 Regelmatig bijgewerkte informatie over onze producten en hun beschikbaarheid, met richtlijnen voor hun onderhoud, zijn te vinden op onze

Nadere informatie

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels 1 STS 71-2 Voorstelling STS? Onderwerp van de STS 71-2 Prestaties? Prestaties in de STS 71-2 Realisatie van prestaties op de bouwplaats 2 1 STS 71-2

Nadere informatie

CLAASSEN. Schilderwerken. Onderhoud Nieuwbouw Beglazing. Onderhouds advies schilderwerk

CLAASSEN. Schilderwerken. Onderhoud Nieuwbouw Beglazing. Onderhouds advies schilderwerk Onderhouds advies schilderwerk U bent langer verzekerd van een goede bescherming door regelmatig onderhoud te plegen. Indien u zelf dit onderhoud gaat uitvoeren hebben wij hiervoor een onderhoudsadvies

Nadere informatie

REPAIR CARE BESTEKTEKSTEN: VOOR HET DUURZAAM INSTANDHOUDEN EN HERSTELLEN VAN HOUT EN HOUTCONSTRUCTIES

REPAIR CARE BESTEKTEKSTEN: VOOR HET DUURZAAM INSTANDHOUDEN EN HERSTELLEN VAN HOUT EN HOUTCONSTRUCTIES REPAIR CARE BESTEKTEKSTEN: VOOR HET DUURZAAM INSTANDHOUDEN EN HERSTELLEN VAN HOUT EN HOUTCONSTRUCTIES Uitgave april 2013 Copyright Repair Care International B.V. Alle rechten voorbehouden Repair Care International

Nadere informatie

REINIGING EN ONDERHOUD STALEN GEVELELEMENTEN

REINIGING EN ONDERHOUD STALEN GEVELELEMENTEN REINIGING EN ONDERHOUD STALEN GEVELELEMENTEN Tennesseedreef 19 3565 CK Utrecht www.hbaarsbv.nl tel. 030 261 51 31 fax 030 261 0284 e-mail info@baarsmetaal.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Voorkomen van

Nadere informatie

Gebruiks en Onderhoudsvoorschriften voor uw aluminiumschrijnwerk en beglazing

Gebruiks en Onderhoudsvoorschriften voor uw aluminiumschrijnwerk en beglazing Gebruiks en Onderhoudsvoorschriften voor uw aluminiumschrijnwerk en beglazing Gepoederlakte en geanodiseerde aluminium gevelelementen staan onder normale omstandigheden en bij een correcte reiniging en

Nadere informatie

Tapes. www.wiltec.nl. Tapes

Tapes. www.wiltec.nl. Tapes 63 Tape is tape hoor je vaak, maar niets is minder waar. Tussen de verschillende soorten en kwaliteiten tapes zijn grote verschillen aanwezig. Het gebruiken van een verkeerde tape in uw productieproces

Nadere informatie

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken.

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken. Rubbercover EPDM Rubbercover: bewezen prestaties Het Firestone rubbercover membraan is gemaakt van synthetisch rubber, EPDM genoemd. Het Rubbercover Systeem is afgeleid van de hoogwaardige Firestone EPDM

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften

Verwerkingsvoorschriften Verwerkingsvoorschriften Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opslag op de bouwplaats: Concepten I en II... 3 en 4 3. Transport op de bouwplaats: Concepten I en II... 4 4. Afhangen van beweegbare delen door

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. KOMO-spijlenhekwerk Barricade Rondissade Palissade AB Best, NL

GEBRUIKSAANWIJZING. KOMO-spijlenhekwerk Barricade Rondissade Palissade AB Best, NL GEBRUIKSAANWIJZING KOMO-spijlenhekwerk Barricade Rondissade Palissade B&G Hekwerk Industrieweg 187-a Postbus 66 5680 AB Best, NL B&G Hekwerk Wayenborgstraat 11 2800 Mechelen, BE Versie: januari 2014 1

Nadere informatie

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand Akoestische deuren in combinatie met brandweerstand De Coene Products T +32 (0)56 43 10 80 Europalaan 135 F +32 (0)56 43 10 90 B-8560 Gullegem info@decoeneproducts.be www.decoeneproducts.be AKOESTISCHE

Nadere informatie

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé Hl Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé multiplex INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Opslag pag. 3

Nadere informatie

Onderhoud. 01/2012 FPC handboek - Ramen & deuren H

Onderhoud. 01/2012 FPC handboek - Ramen & deuren H Onderhoud 01/2012 FPC handboek - Ramen & deuren H O NDERHOUD H FPC handboek - Ramen & deuren 01/2012 ONDERHOUD Aluminium is een zeer dankbaar product voor de verwerking als schrijnwerk in gebouwen. Naast

Nadere informatie

Bestek kunststofkozijnen

Bestek kunststofkozijnen Bestek kunststofkozijnen Bouwplan: Bouwplaats: Opdrachtgeverl: Planning en bouwbegeleiding: Aanbieding voor: P V C - kozijn Aanbiedingsdatum: Start werk: handtekening voor opdracht: Beoordeelde aanbieding

Nadere informatie

Tabel 1 Aard en periodiciteit van de onderhoudswerkzaamheden voor het schrijnwerk.

Tabel 1 Aard en periodiciteit van de onderhoudswerkzaamheden voor het schrijnwerk. ONDERHOUD Een regelmatig onderhoud van het schrijnwerk is van groot belang voor het goede gedrag van het stuk. Jaarlijks onderhoud van de bewegende delen van hang- en sluitwerk, of vaker afhankelijk van

Nadere informatie

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer RubberShell SA RubberShell is een innovatief zelfklevend EPDM membraan. Opgebouwd uit een (compleet vernieuwende) EPDM toplaag, interne glasvezelwapening en een polymeer onderlaag voorzien van een gesiliconiseerde

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschrift kunststof HEBO Kozijnen BV

Verwerkingsvoorschrift kunststof HEBO Kozijnen BV HEBO ramen en deuren voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Maar zoals ieder technisch product worden ze belast en kan hun levensduur beïnvloed worden door het onderhoud. EXTRA AANDACHTSPUNTEN VOOR UITVOERING

Nadere informatie

Kostenvergelijking Gevelkozijnen

Kostenvergelijking Gevelkozijnen Kostenvergelijking Gevelkozijnen In opdracht van VKG Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie Adviesbureau voor bouwkosten en bouwtechniek Kostenvergelijking Gevelkozijnen In opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Waarom het RA-P systeem bij montage van kunststof gevelelementen?

Waarom het RA-P systeem bij montage van kunststof gevelelementen? Waarom het RA-P systeem bij montage van kunststof gevelelementen? Voorwoord Het is een algemeen bekend verschijnsel dat men steeds sneller wil monteren en risico s uit wil sluiten. Hierop inspelend stellen

Nadere informatie

Montagevoorschrift voor CaesarStone keukenbladen

Montagevoorschrift voor CaesarStone keukenbladen Montagevoorschrift voor CaesarStone keukenbladen Dit vindt u in de montageset C D siliconenlijm t.b.v. koppeling (A) opvulrubber (B) schuursponsje (C) fles vloeibaar schuurmiddel (D) montagevoorschrift

Nadere informatie

Verwijder de beschermfolie net voor de oplevering en u biedt uw eindklant steeds opnieuw vloeren met dezelfde glans en kwaliteit als in uw showroom.

Verwijder de beschermfolie net voor de oplevering en u biedt uw eindklant steeds opnieuw vloeren met dezelfde glans en kwaliteit als in uw showroom. HS PROTECT FLOOR is een luchtdrogende coating ter bescherming van vloeren tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel.

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

CEMENTSLUIER OP GLAS. Oorzaak, preventie en reinigingsmethode

CEMENTSLUIER OP GLAS. Oorzaak, preventie en reinigingsmethode CEMENTSLUIER OP GLAS Oorzaak, preventie en reinigingsmethode Dit document geeft achtergrond informatie over de diverse oorzaken van het ontstaan van cementsluier op glas, de preventieve maatregelen die

Nadere informatie

PRODUCTBLADEN 2.2.1 GT GEVENTILEERDE SYSTEMEN 2.2.1.1 OP HOUTEN STIJL- EN OF REGELWERK 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN

PRODUCTBLADEN 2.2.1 GT GEVENTILEERDE SYSTEMEN 2.2.1.1 OP HOUTEN STIJL- EN OF REGELWERK 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN PRODUCTBLADEN 2.2.1 GT GEVENTILEERDE SYSTEMEN 2.2.1.1 OP HOUTEN STIJL- EN OF REGELWERK blad 1 uit 6 Open gevel en dichte gevel Bij de verticale toepassing van Rockpanel gevelbekleding

Nadere informatie

Plaisance 50. Ramen en Deuren. Sapa Building System

Plaisance 50. Ramen en Deuren. Sapa Building System Plaisance 50 Ramen en Deuren Sapa Building System Plaisance 50 is een nietthermisch onderbroken systeem voor aluminium toepassingen, met een bouwdiepte van. Het kan toegepast worden bij naar binnen en

Nadere informatie

Onderhoudsvoorschriften

Onderhoudsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD Producten van Falco zijn samengesteld uit meerdere onderdelen en meerdere materialen. In dit voorschrift vindt u informatie over het onderhoud van

Nadere informatie

bevestigingspositie mag maximaal 50 mm vanaf het uiteinde van het profiel zitten en 160 mm h.o.h.

bevestigingspositie mag maximaal 50 mm vanaf het uiteinde van het profiel zitten en 160 mm h.o.h. Verwerkingsvoorschrift en montage-instructie AB-profielen (vlakke variant en standaard serie) Typen (standaard serie): AS15-10, AS15-10H, AS22-8H, AS22-10H en AS25-10H Typen (vlakke serie met boven afdichting):

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

basis college bouwkunde bok5

basis college bouwkunde bok5 basis college bouwkunde bok5 lesweek 7 gevels Instituut Bouwkunde & Civiele Techniek docent: ir.m.marynissen beëindiging gemetselde muren muurafdekker met minimaal 40mm overstek en voorzien van een waterhol

Nadere informatie

Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur. Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing

Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur. Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing Inhoud 1.0 Algemeen product advies

Nadere informatie

Bouwfysische prestaties

Bouwfysische prestaties Draagstructuur : houtskeletbouw Gevelopbouw : houten binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad Variant-detail : passiefhuis, kunststof kozijn Knipping Classic, HSB element met I-ligger en leidingspouw,

Nadere informatie

Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften DEUREN

Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften DEUREN BRONKHORST b.v. Machinale houtbewerking ELSPEET Machinale houtbewerking Bronkhorst BV DIEPEWEG 20 8075 BX ELSPEET Tel 0577-491683 Fax 0577-491720 Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften DEUREN Nadrukkelijk

Nadere informatie

Gevelbeglazing REINIGINGS- EN ONDERHOUDSGIDS

Gevelbeglazing REINIGINGS- EN ONDERHOUDSGIDS Gevelbeglazing REINIGINGS- EN ONDERHOUDSGIDS VERSIE 1.0 SEPTEMBER 2013 Deze versie vervangt alle eerdere versies. Op www.yourglass.com kunt u geregeld actualisaties vinden. WAARSCHUWING Gelieve deze handleiding

Nadere informatie

Buitenkozijnen Thema 3

Buitenkozijnen Thema 3 Buitenkozijnen Thema 3 Beglazing De keuze van het beglazingssysteem is van doorslaggevende betekenis voor de kans op schade. Het gesloten beglazingssysteem, waarbij de gehele sponning gevuld wordt met

Nadere informatie

Detailboek Gevelisolatie

Detailboek Gevelisolatie Detailboek Gevelisolatie 06 05 04 12 13 08 07 02 01 14 11 03 09 10 15 Voorgevel nummer - leider - 06 05 04 02 07 01 03 09 Achtergevel nummer - leider - 16 17 06 16 02 01 03 16 10 15 Kopgevel nummer - leider

Nadere informatie

Ligna. Ramen en Deuren. Sapa Building System

Ligna. Ramen en Deuren. Sapa Building System Ligna Ramen en Deuren Sapa Building System ontwikkeling architect Luc Sijmons en Morti nv (Koen De Waele) Ligna is een thermisch onderbroken driekamersysteem voor optimaal isolerende aluminium ramen en

Nadere informatie

Ligna. Ramen en Deuren. Sapa Building System

Ligna. Ramen en Deuren. Sapa Building System Ligna Ramen en Deuren Sapa Building System Ligna is een thermisch onderbroken driekamersysteem voor optimaal isolerende aluminium ramen en deuren. De aluminium profielen hebben een uiterst slanke aanzichtbreedte

Nadere informatie

Aluminium onderdorpels

Aluminium onderdorpels Aluminium onderdorpels LUVEMA ALUMINIUM ONDERDORPELS Een mooi resultaat, makkelijk gemonteerd! Voor deuren, hefschuifdeuren, ramen en combinaties. ies. Luvema aluminium onderdorpels bieden een mooie én

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren.

Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren. Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren. Kochs kozijnen, ramen en deuren zijn hoogwaardige bouwelementen met een veelvoud aan mogelijkheden. Om U jaren lang naar tevredenheid te kunnen

Nadere informatie

Alles over verbouwen en renoveren!

Alles over verbouwen en renoveren! Algemeen Belangrijke functies van kozijnen, ramen en deuren (gevelelementen) zijn het toetreden van daglicht in de woning, het scheiden van de binnenruimte met buitenen het creëren van af te sluiten openingen

Nadere informatie

CARESHEET ALUMINIUM SCHRIJNWERK

CARESHEET ALUMINIUM SCHRIJNWERK CARESHEET ALUMINIUM SCHRIJNWERK AVC, ALU CONCEPT vervaardigt aluminium schrijnwerk met de profielreeksen van SAPA BUILDING SYSTEM. Voor onze pergola s werken we met de profielen van BioSSUN. Ongeschikte

Nadere informatie

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies Sjef Kickken Kickken Bouwtechnisch Advies 1 Behoud van waarde Voorkomen van schade Lange levensduur 2 Kapconstructie Bitumen dakbedekking PVC dakgoten Zinken dakgoten Houten dakkapel Kunststof dakkapel

Nadere informatie

Panelen. 1 oktober 2014. Panelen. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 26 september 2014/aktenummer 183/2014

Panelen. 1 oktober 2014. Panelen. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 26 september 2014/aktenummer 183/2014 VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen 2015 1 oktober 2014 Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 26 september 2014/aktenummer 183/2014 175 176 Inhoudsopgave VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen

Nadere informatie

Montagevoorschrift voor Solid Glass keukenbladen

Montagevoorschrift voor Solid Glass keukenbladen Montagevoorschrift voor Solid Glass keukenbladen Dit vindt u in de montageset koppelset 1, bestaande uit 2 plastic boutklemmen, 1 bout, 1 schroef en 2 klemplaatjes (A) zuurvrije siliconenlijm t.b.v. koppeling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Kappert kozijnen.

Gebruikershandleiding Kappert kozijnen. 1. Transport - De kozijnen dienen op een deugdelijke manier op de aanhangwagen vastgezet te worden; - De kozijnen dienen zoveel mogelijk beschermd te worden tegen weersinvloeden en beschadigingen. 2. Opslag

Nadere informatie

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kan door ons geen garantie gegeven worden dat deze

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kan door ons geen garantie gegeven worden dat deze Wat is HR++ glas? HR++ glas bestaat net als gewoon dubbelglas uit twee ruiten met een ruimte (spouw) ertussen. Het bijzondere van HR ++ glas is de vrijwel onzichtbare flinterdunne metaallaag (meestal coating

Nadere informatie

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

MAkustik MA 20 Fine MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering

MAkustik MA 20 Fine MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering MAkustik MA 20 Fine Controle van de levering Niettegenstaande de goederen goed ingepakt worden, is voorzichtigheid geboden bij het lossen van de palletten. De palletten worden steeds als niet stapelbaar

Nadere informatie

illbruck ME500 DuoFolie een stap verder in luchtdicht bouwen

illbruck ME500 DuoFolie een stap verder in luchtdicht bouwen illbruck ME500 DuoFolie een stap verder in luchtdicht bouwen Tremco illbruck, 25 jaar expertise in Luchtdicht Bouwen Onze aanpak voor uw succes Duurzaamheid en energiezuinig bouwen vormen de meetlat voor

Nadere informatie

houtsoorten tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel.

houtsoorten tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel. HS PROTECT WOOD is een luchtdrogende coating ter bescherming van verschillende houtsoorten tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool,

Nadere informatie

ryffi Íï* ffi gevelelementen opdebouw; hoetestellen eninte metselen Lossen enop$lag ophetwerk

ryffi Íï* ffi gevelelementen opdebouw; hoetestellen eninte metselen Lossen enop$lag ophetwerk gevelelementen opdebouw; hoetestellen eninte metselen De timmerfabríkant heeft zijn best gedaan om de kozijnen za goed mogelijk te maken, wij vragen u bii het verwerken daarvan dat ook te daen. Hierbij

Nadere informatie

VERWERKINGSRICHTLIJNEN PLATDAK ISOLATIE IKO ENERTHERM ALU/MG/BGF/BM. Algemene uitvoeringsrichtlijnen

VERWERKINGSRICHTLIJNEN PLATDAK ISOLATIE IKO ENERTHERM ALU/MG/BGF/BM. Algemene uitvoeringsrichtlijnen VERWERKINGSRICHTLIJNEN PLATDAK ISOLATIE IKO ENERTHERM ALU/MG/BGF/BM Algemene uitvoeringsrichtlijnen Opslag De isolatieplaten dienen zodanig te worden opgeslagen dat beschadiging wordt voorkomen. Tevens

Nadere informatie

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing»

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen: DELTA -DBF FX DELTA -REFLEX PLUS DELTA -DAWI GP DELTA -SPARXX M1 Het systeem DELTA -LIQUIXX

Nadere informatie

Installatievoorschrift beglazen van Aralco ventilatieroosters (conform Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3577; 2011)

Installatievoorschrift beglazen van Aralco ventilatieroosters (conform Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3577; 2011) 1/6 Installatievoorschrift beglazen van Aralco ventilatieroosters (conform Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3577; 2011) De ventilatieroosters van Aralco zijn kwaliteitsproducten en speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Grote Leiestraat 205 8570 Anzegem tel.: 056/62.11.40 fax.: 056/62.01.29 TECHNISCH DOSSIER PVC SCHRIJNWERKEN 2012 WWW.BUILDINGWINDOWS.

Grote Leiestraat 205 8570 Anzegem tel.: 056/62.11.40 fax.: 056/62.01.29 TECHNISCH DOSSIER PVC SCHRIJNWERKEN 2012 WWW.BUILDINGWINDOWS. Grote Leiestraat 205 8570 Anzegem tel.: 056/62.11.40 fax.: 056/62.01.29 TECHNISCH DOSSIER PVC SCHRIJNWERKEN 2012 WWW.BUILDINGWINDOWS.BE CE conformiteitsverklaring samengesteld alu raam vast aluminiumraam

Nadere informatie

Hoe gevelelementen op de bouw te behandelen en verwerken?

Hoe gevelelementen op de bouw te behandelen en verwerken? Hoe gevelelementen op de bouw te behandelen en verwerken? De kozijnen, ramen en deuren die u heeft ontvangen, zijn met zorg gefabriceerd en afgewerkt. Wij hebben ons best gedaan de opdracht zo goed mogelijk

Nadere informatie

Productie Machinale perfectie i.p.v. handwerk Fabrieksmatige bewerkingen t.b.v. montage i.p.v. bewerkingen op de bouwlocatie gerealiseerd

Productie Machinale perfectie i.p.v. handwerk Fabrieksmatige bewerkingen t.b.v. montage i.p.v. bewerkingen op de bouwlocatie gerealiseerd MONTAGE MET PROSYS: P R O S Y S = TOTAALONTZORGING De montage, die wij u aanbieden, maakt onderdeel uit van een concept waarbij u op alle relevante aandachtsgebieden wordt ontzorgd. Naast het ontzorgen

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften. Houten Buitendeuren

Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften. Houten Buitendeuren Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften Houten Buitendeuren Timmerfabriek Overbeek bv Textielstraat 22 7483 PB Haaksbergen tel: 053-5721409 Fax: 053-5726365 APRIL 2009 VERSIE 01 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie