Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid. modulair handboek stukadoor. Gi. bl. 2, Dr. b. 2, Bu. b. 2, N. bi. 2 PLANLEZEN EN METEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid. modulair handboek stukadoor. Gi. bl. 2, Dr. b. 2, Bu. b. 2, N. bi. 2 PLANLEZEN EN METEN"

Transcriptie

1 Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid modulair handboek stukadoor Gi. bl. 2, Dr. b. 2, Bu. b. 2, N. bi. 2 PLANLEZEN EN METEN

2 Het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB) kreeg de afgelopen jaren steeds meer vragen om een degelijk naslagwerk voor de stukadoor op de markt te brengen. Er bestaat heel weinig literatuur in België over het beroep van stukadoor en de uitoefening ervan. Daarom is dit werk opgevat om niet alleen een degelijke opleiding te kunnen geven in scholen en opleidingcentra, maar tevens om het stijgend belang van de bijscholing voor arbeiders verzekeren. We hopen met dit modulair handboek een belangrijke bijdrage te kunnen leveren om het bekende gezegde: volgens de regels van de kunst, beter te omschrijven en duidelijker te maken in het beroepsmilieu. Ten behoeve van de gebruiker (lezer, opleider, student, stukadoor, deskundige...) werd dit modulair handboek opgedeeld in vier deelberoepen, namelijk: - Natte binnenbepleistering (N. bi.) - Buitenbepleistering (Bu. b.) - Droogbouw (Dr. b.) - Gipsblokken (Gi. bl.) In elk van deze deelberoepen werden een aantal boekdelen opgesteld, die volgens onderstaand stramien werden ingedeeld: - Algemeenheden - Voorbereiden - Plaatsen - Afwerken Bij de samenstelling van de werkgroepen werden mensen uit het onderwijs, beroepswereld, fabrikanten en beroepsorganisaties uitgenodigd. Zo kon een brug geslagen worden tussen de opleiders en de realiteit van de uitvoering op de bouwplaats. Dit boekdeel Planlezen en meten valt onder Algemeenheden en is geldig voor de vier deelberoepen. Over de vooruitgang van de andere boekdelen in voorbereiding, zal er geregeld informatie verschijnen in het driemaandelijks informatieblad van NaVAP-UNEP, in het maandelijks informatieblad van Bouwunie en in andere vakbladen voor stukadoors. Veel leesplezier en succes bij de toepassing ervan! Stefaan Vanthourenhout, FVB-Voorzitter. 2 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

3 Hoofdredacteur: Theo Smulders ( ) Redacteur: Jef Vangeel Redactiecommissie: Jan Beyens Ferdinand Debasse Patrick Floru Joris Messiaen Guido Roels Lieven Tack Tekeningen: Jef Vangeel Lay-out en illustraties: MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 3

4 De spelregels De lijnen Symbolen en voorstellingen 1.2 De maatvoering Voorstellingswijze en plaatsing van een maat Soorten maten Hoogtematen Maataanduiding bij hellingen 1.3 De schalen Hoe een schaal voorstellen? Voorbeeld 1.4 Analyse van een bouwontwerp Inleiding Bestek of lastenboek Wat komt er op een plan voor? De projectiemethoden Basisbegrippen Inleiding Samenstelling en voorstelling van een getal Reken- en meetkundige tekens of symbolen De regel van drie Percent berekenen Lengtematen Oppervlaktematen Massa (M) Gewicht (G) Volume - Inhoud Temperatuur (T) Tijd (t) Hoeken Omtrek - Oppervlakte - Volume - Inhoud Hoe bereken ik een? 4 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

5 2.2 Meetkundige begrippen Loodlijnen Evenwijdige lijnen Hoeken Verdelen van een rechte in n gelijke delen Raaklijnen Regelmatige veelhoeken De boogvormen Lijsten en profielen 2.3 Elektrische begrippen Inleiding Begrippen eenvoudig uitgelegd Wet van Ohm Vermogen (watt) Algemene informatie Titelblad Liggingsplan Inplantingsplan 3.2 Horizontale doorsneden Plan van de fundering Plan van het gelijkvloers Plan van de verdieping Plan van de zolder 3.3 Verticale doorsneden Doorsnede A-A Doorsnede B-B 3.4 Gevelzichten Voorgevel Achtergevel Zijgevel Links Zijgevel Rechts 3.5 Horizontale doorsneden met identificatie van muren Plan van het gelijkvloers Plan van de verdieping MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 5

6 Communicatie tussen mensen is van oudsher van immens belang geweest. In de hedendaagse maatschappij is het een onderwerp dat niet meer weg te denken is. Mensen praten, lezen en schrijven om elkaars ideeën, gedachten en indrukken over te brengen. De taal is hierbij een hulpmiddel om deze communicatie optimaal te laten verlopen. In de techniek is de gesproken taal niet universeel genoeg en absoluut niet voldoende om ideeën en uitvoeringsmodaliteiten over te brengen. Daarom zullen we voor het correct uitoefenen van ons beroep, ook moeten leren tekening lezen, tekenen en/of schetsen. In de bouwsector worden deze tekeningen plannen genoemd. Deze vormen het communicatiemiddel bij uitstek, tussen architect, overheid, bouwheer, industrie en aannemer of uitvoerder. De taal waarover we hier spreken noemen we: planlezen. Willen we het planlezen goed beheersen moeten we veel weten over: normen en richtlijnen, symbolen en tekenwijzen. Deze vormen de spelregels van het planlezen die, zoals in de sport grondig moeten gekend zijn, wil je het naar behoren kunnen begrijpen en uitvoeren. Bij het lezen van plannen moeten we voornamelijk twee grote onderdelen onderscheiden, namelijk: begrijpen van symbolen en lijnen die op een plan zijn aangebracht in twee dimensies, (L x b) alsook de relatie van al deze onderdelen in het globaal concept; deze tweedimensionale plannen kunnen overbrengen naar een ruimtelijke voorstelling in drie dimensies (L x b x h). Doordat architecten en ontwerpers een kunstopleiding hebben gevolgd, komt het nogal eens voor dat normen en richtlijnen vervagen in een esthetische visie van de ontwerper, waardoor normalisatie en eenvormigheid van tekeningen wel eens te wensen overlaten. Daarom volgt hierna een uiteenzetting van normen en richtlijnen die volgens ons zouden moeten gebruikt worden. Om plannen te leren lezen moet je uiteraard de regels grondig kennen en veel oefenen, daarom zullen we nu maar vlug beginnen. 6 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

7 1.1 De spelregels De lijnen MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 7

8 1. Lezen van bouwplannen Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (NBN) streeft eenvormigheid na binnen eigen grenzen. De Belgische norm, NBN E * beschrijft de lijnsoorten. Hierboven hebben we een samenvatting gegeven van de meest gebruikte lijnsoorten in de bouw. Hieronder zie je enkele voorbeelden van gebruik, plaats en toepassing van de lijnsoorten. De NBN publicaties zijn teksten die deze uniformiteit voorschrijven. 8 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

9 1. Lezen van bouwplannen Symbolen en voorstellingen Legende Een legende is een bepaald patroon van lijnen en lijntypes, dat refereert naar een bepaald materiaal. Zij wordt enkel toegepast in detailtekeningen en horizontale en/of verticale doorsneden. Een te groot assortiment aan legenden schaadt het vlot lezen van het plan. Trouwens een plan is altijd vergezeld van een lastenboek, waarin de te gebruiken materialen worden beschreven. Zoals we hieronder zien wordt het patroon met de voorstelling ervan weergegeven in het titelblad. Op deze manier kunnen misverstanden bij het lezen van de te gebruiken materiaalsoort, vermeden worden. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 9

10 1. Lezen van bouwplannen Enkele veel voorkomende legenden Materiaalnummering De betekenis van de nummers worden in het titelblad voorgesteld. De nummers geven de soorten materiaal weer en worden voornamelijk toegepast in de aanzichten (zie hieronder). 10 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

11 1. Lezen van bouwplannen Afkortingen Hiernaast zie je enkele afkortingen die regelmatig voorkomen op een plan. De verklaring van de afkortingen vind je meestal op het titelblad. Hieronder geven we een greep uit de meest gebruikte afkortingen: - ok: onderkant, - bk: bovenkant, - P: hoogtepeil, - vp: vloerpeil, - h.o.h: hart op hart, - m.o.m: midden op midden, - dn: nominale diameter voor thermoplasten* (uitwendige diameter), - DN: nominale diameter voor andere (inwendige diameter), - SP: septische put, - RP: regenwaterput. Een thermoplast is een kunststof die bij sterke verhitting zacht wordt, dit in tegenstelling tot thermoharder, die bij verhitting hard blijft. De belangrijkste thermoplastische materialen zijn: - polyvinylchloride - polypropyleen - polyethyleen - acryl e.a. Onderstaand voorbeeld identificeert muren en muurvlakken. Deze identificatie is nodig om de inhoud of de oppervlakte van muren via de rekenbladen op een correcte en vlugge wijze terug te vinden. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 11

12 1. Lezen van bouwplannen - Identiteitscode voor muren: Bm1, Bm2... : identiteitscode voor buitenmuren, Bim1, Bim2... : identiteitscode voor binnenmuren. - Identiteitscode voor stuc- en schilderwerken: A, B : muurvlak A van een bepaalde ruimte. Bv. Hall-A, Hall-B, enz. Funderingen In de horizontale doorsnede wordt de fundering aangeduid met twee evenwijdige streepjeslijnen. Ze zijn in deze soort lijn getekend omdat de funderingszool verborgen is (zie tabel lijnsoorten). In de verticale doorsnede wordt de fundering gearceerd in het soort materiaal waarin ze is opgebouwd. De funderingsmuur wordt door een onderbrekingslijn gescheiden van het geheel wat betekent dat de funderingsdiepte op de vaste ongeroerde grond en minstens op vorstdiepte (60 à 80 cm), moet aangelegd zijn. De minimumbreedte van de funderingsvoet = breedte van het funderingsmetselwerk + (2 x 15 cm). Muren Volle muren Links een tekening naar realiteit van een volle muur in baksteen met een dikte van 29 cm. Rechts een tekening van een muur in betonblokken met eveneens een dikte van 29 cm. 12 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

13 1. Lezen van bouwplannen Hieronder wordt de voorstelling weergegeven zoals op het plan: twee laterale dikke lijnen opgevuld met de legende van het soort materiaal waarin deze muur wordt gemetseld. Spouwmuren Spouwmuren bestaan meestal uit een: - buitenspouwblad dat dienst doet als vochtscherm en als esthetisch element, - luchtspouw om het rechtstreeks contact met buiten te vermijden, - thermische isolatie om de warmte binnen of buiten te houden, - binnenspouwblad met een dragende, constructieve functie. Op het plan wordt deze muur voorgesteld zoals hieronder is weergegeven: Binnenmuren We kunnen een onderscheid maken tussen: Deze muren bestaan meestal uit een lichtgewicht materiaal zoals: snelbouwsteen, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken. De muurdikte is doorgaans kleiner dan 10 cm. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 13

14 1. Lezen van bouwplannen Dragend metselwerk Een gebouw in dragend metselwerk is een constructie waarbij het metselwerk de dragende structuur van het gebouw vormt. De muurdikten zijn doorgaans groter dan 10 cm. De voorstellingswijze op het plan is hiernaast aangegeven. Lichte binnenwanden Deze zijn meestal samengesteld uit een metalen frame met daarop gipsplaten. Deze wanden worden voorgesteld zoals hieronder afgebeeld staat. Riolering De afwateringsrichting wordt aangegeven met een medium gemengde streeplijn met 2 korte streepjes. Ter informatie wordt een pijl toegevoegd die in de richting van de afvoer wijst, inclusief alle nodige informatie over de buis zelf. 14 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

15 1. Lezen van bouwplannen Pvc-buizen zijn voor de woningbouw de meest gebruikte buizen. Ze bestaan in standaardlengten van en 10 m. Er is een groot gamma aan hulpstukken voorradig. Uitwendige diameter of nominale diameter in mm Wanddikte in mm 110 3,0 104 Inwendige diameter in mm 125 3,1 118, ,0 152 Kunststoffen worden allemaal benoemd met een afkorting. Enkele voorbeelden: - PVC (PolyVinylChloride) - PE (PolyEthyleen) - PPP (PolyPropyleen) - PTFE (teflon) 200 4,9 190, ,2 237,6 Inboedel Deze omvat alle verplaatsbaar, vast meubilair en eveneens het sanitair. Ze worden zo getrouw mogelijk in dunne lijn en op dezelfde schaal als het plan weergegeven. Hierdoor kan de lezer zich een getrouw en beter beeld vormen van ruimte en ruimteverdeling. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 15

16 1. Lezen van bouwplannen Trappen De trap wordt schuin onderbroken d.w.z. dat op deze plaats de horizontale snede is getekend. Deze ligt meestal op ongeveer 150 cm boven de vloer. De zichtbare delen onder de snede worden in volle lijn getekend. De delen boven het snijvlak gelegen, worden niet of in medium gemengde streeplijn met 2 korte streepjes getekend. Er wordt ook een pijl getekend die de looprichting in stijgende zin aangeeft. Soms worden de treden genummerd. Buitendeuren Bij draaiende deuren wordt de draaizin aangegeven in de horizontale doorsneden, zodat je de benodigde plaats kan inschatten, die deze deur inneemt. Op de tekening zie je de voorstellingswijze van een rechtse buitendeur zowel in horizontale doorsnede als in aanzicht. Binnendeuren Rf is de afkorting van résistance au feu, wat betekent weerstand tegen vuur. Rf 60 betekent dat de deur een brandvertragend vermogen heeft van 60 min of 1 h. Hiernaast zien we de tekenwijze van een binnendeur in aanzicht en doorsnede. De draaizin is duidelijk aangegeven. De aangegeven maat is de ruwbouwmaat. Indien het hier gaat om een brandvertragende deur van 1 h dan zal in de deuropening de tekst Rf 60* aangebracht worden. De ruwbouwbreedte voor een standaard binnendeur met houten omlijsting bedraagt 70, 80, 90, 100,110, of 120 cm. In deze deuropening past een deurblad van respectievelijk 63, 73, 83, 93, 103 of 113 cm. 16 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

17 1. Lezen van bouwplannen Í! Opgelet! Bij metalen deurkozijnen gelden andere afmetingen. De voorstellingswijze van een dubbele binnendeur zie je hiernaast. Merk op dat de ene vleugel in volle lijn en de andere in streeplijn getekend is. Dit wil zeggen dat de deur getekend in volle lijn eerst opent, en daarna de deur in streeplijn. Vensters Bij vensters worden dorpel en venstertablet getekend. In de aanzichten wordt de openingswijze aangeduid. Beide vleugels hebben volgens de tekening een draaifunctie en één vleugel heeft een extra kipfunctie. Stalen liggers De dunne gemengde streeplijn met twee korte streepjes geven de plaats aan van de stalen ligger. Deze stalen ligger is boven de snede gelegen. Er wordt duidelijk aangegeven over welk type ligger het gaat en welke afmetingen hij heeft. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 17

18 1. Lezen van bouwplannen Aanduiding van het noorden De noordpijl heeft enkel zijn weerslag op inplantings- en/of situatieplan. Zelden wordt er een volledige windroos getekend. De voorstelling op de plans verschilt van architect tot architect. Belangrijk te weten is dat de pijl naar het noorden wijst. Dus noordenwind komt uit tegenovergestelde richting als de pijl aangeeft. ISO (International Organization for Standardization) is s werelds grootste ontwikkelaar van normen. Om te voorkomen dat de naam in elke taal anders zou zijn, heeft men gekozen voor ISO, dat afgeleid is van het Griekse isos, wat gelijk betekent. ISO is een netwerk van 156 nationale normalisatie instituten, met een centraal secretariaat in Genève, dat het systeem coördineert en beheert. De noordpijl is belangrijk voor de plaatsbepaling van de verschillende ruimten in het gebouw en eveneens voor de bepaling en plaatsing van ramen en deuren. Soms worden de gevels genoemd naar de windstreek waarnaar ze georiënteerd zijn, in dit geval wordt: - de voorgevel de noordgevel, - de achtergevel de zuidgevel, - de linkerzijgevel wordt de oostgevel, - en de rechterzijgevel de westgevel. De aanwijzer op bovenstaande tekening is getekend volgens ISO* 7519: MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

19 1. Lezen van bouwplannen Draagrichting en karakteristieken van draagvloeren Geprefabriceerde draagvloeren worden aangeduid zoals hieronder is aangegeven (ISO 7519: 1991). Als karakteristieken worden meestal aangegeven: - het aantal stuks, - lengte en breedte van het element. De lengtemaat die weergegeven wordt, is gelijk aan: overspanning + (2 x oplegging). - indien het gaat over een draagvloer met gladde onderzijde, wordt, dit eveneens vermeld. Indien het gaat over een houten roostering wordt deze meestal weergegeven zoals op de figuur is aangegeven. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 19

20 1. Lezen van bouwplannen 1.2 De maatvoering Voorstellingswijze en plaatsing van een maat - Maatlijnen moeten evenwijdig lopen met het bouwdeel en 7 mm ervan verwijderd zijn. - Een maatlijn wordt best in een rechte lijn doorheen de tekening geplaatst. - De maateenheid wordt meestal in cm uitgedrukt. - Het maatgetal moet zodanig geplaatst worden, dat het makkelijk leesbaar is langs rechts en langs onderen Soorten maten 20 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

21 1. Lezen van bouwplannen Bouwplanmaten worden onderverdeeld in 4 soorten. 1. Ketting- of detailmaten geven de afmetingen weer van een bouwonderdeel. 2. Deelmaten geven de som der afmetingen weer van de verschillende ketting- of detailmaten, alsook de afmetingen van een bepaalde ruimte of kamer. 3. Totaalmaat geeft de globale maat van een bouwonderdeel. Ze moeten steeds gelijk zijn aan de som van de ketting- of detailmaten en eveneens gelijk zijn aan de som van de deelmaten. 4. Samengestelde maat geeft de aparte maten van een bouwonderdeel aan bv. maten van een spouwmuur. Zij worden gelezen van links naar rechts en van onder naar boven Hoogtematen Een hoogtepeil vertrekt altijd vanaf een referentiepeil, ook 0-peil genoemd. Alle maten boven het referentiepeil zijn positieve waarden en de maten onder het referentiepeil zijn negatieve maten. Voor het referentiepeil wordt meestal de hoogte van de afgewerkte vloer van het gelijkvloers genomen. Het kan ook een reeds aanwezig object zijn, zoals o.a.: hoogte van het midden van de straat, een putdeksel of een bijzonder punt in de omgeving van de bouwgrond. Dit 0-peil moet dan duidelijk aangegeven worden op het inplantingsplan. De aanduiding gebeurt zoals onderstaand voorbeeld aangeeft. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 21

22 1. Lezen van bouwplannen Hoogtepeilberekeningen De twee hoogtepeilen zijn positief. Als de tekens positief zijn, worden ze zonder toevoeging van een + teken weergegeven. Voor het hoogteverschil worden hoogtepeilen met hetzelfde teken van elkaar afgetrokken. De tekens van de hoogtepeilen zijn verschillend. Als het ene teken positief en het andere negatief is, moeten de hoogtepeilen met elkaar opgeteld worden. De twee hoogtepeilen zijn negatief. Als het hoogtepeil 0 zou zijn, dan is het diepste punt 250 cm. Het hoogtepeil ligt hier 15 cm lager, dus is het hoogteverschil 235 cm. Enkele combinaties van hoogtematen 22 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

23 1. Lezen van bouwplannen Maataanduiding bij hellingen Een hellingshoek wordt in graden ( ) ofwel in hellingspercentage (%) aangeduid. De pijl wijst in de richting van het hoogste punt. Deze voorstellingswijze wordt toegepast bij hellende daken, hellende vlakken, taluds en trappen. Í! Opgelet! Bij platte daken en rioleringen wijst de pijl in de richting van de afwatering. Voor bouwkundige tekeningen is een hellingspercentage veel handiger dan graden, omdat we hiermee de verticale hoogte of de horizontale basis kunnen bepalen. Met onderstaande tabel kan je rechtstreeks aflezen welke hoek er met het hellingspercentage overeenstemt. % % % % , , , , ,2 60 8, , MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 23

24 1. Lezen van bouwplannen Berekeningsformule Voorbeeld Horizontale afstand (Ha) = 10 m Hellingspercentage (Hp) = 90 % Gevraagd: de verticale afstand of Va Va = (Hp) x Ha Va = (90/100) x 10 = 0,9 x 10 = 9 m 1.3 De schalen Als een voorwerp kleiner of groter wordt getekend dan de ware grootte, spreken we van een tekening op schaal. De schalen zijn genormaliseerd volgens de NBN 509 (1952) 2. Deze Belgische norm is in overeenstemming met de internationale norm ISO 5455 : De schaal is de verhouding van de getekende afstand tot de werkelijke afstand. 24 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

25 1. Lezen van bouwplannen Tussen de grenzen 100:1 en 1:1000 worden enkel de schalen met de volgende waarden gebruikt. Soort Schaal Waar gebruiken? 1:1000 1:500 Liggings- situatie- en inplantingsplannen 1:200 1:100 Voorontwerp tekeningen Verkleiningen 1:50 Ontwerp tekeningen 1:20 1:10 1:5 Detailtekeningen van een gebouw 1:2 Ware grootte 1:1 Werk- of uitvoeringstekeningen 2:1 5:1 Vergrotingen 10:1 20:1 50:1 100:1 Tekeningen van kleine objecten Hoe een schaal voorstellen? Met een verhouding - Vergroting: n:1 vb: 5:1 d.w.z. dat het object 5 maal groter getekend wordt. - Ware grootte: 1:1 het object wordt getekend met zijn ware afmetingen. - Verkleining: 1:n vb: 1:5 d.w.z. dat het object 5 maal kleiner getekend wordt. Met een lijnschaal Wordt meestal gebruikt als er op de tekening gemeten wordt om afstanden te berekenen. Als er een verkleinde of vergrote kopie wordt genomen, zal de lijnschaal in verhouding mee verkleinen of vergroten. Druk je deze schaal uit in een verhouding dan kom je tot het volgende: het is een verkleinde tekening want 1 cm = 10 km of cm, dus de verhoudingsschaal = 1: MODULAIR HANDBOEK R 25

26 1. Lezen van bouwplannen Voorbeeld We kunnen de schaal, lengte in werkelijkheid en lengte op tekening berekenen met onderstaande formule. 1.4 Analyse van een bouwontwerp Inleiding In België is het verplicht bij het bouwen een architect aan te stellen. Een architect zorgt voor meer dan een bouwplan alleen. Hij zorgt o.a. voor: - het voorontwerp - het definitief ontwerp 26 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

27 1. Lezen van bouwplannen - bestek of lastenboek - bouwplannen - werk- en/of detailtekeningen - de bouwaanvraag - de opvolging van de werken - eventuele controle op de veiligheid - de administratieve beslommeringen Bestek of lastenboek Een bestek of lastenboek is een nauwkeurige beschrijving van lasten en voorwaarden verbonden aan het bouwen van het project. Naar deze voorwaarden wordt door de aannemers hun begroting gemaakt. Een normaal bouwkundig bestek omvat: - Algemene bestekbepalingen Hierin staan de administratieve bepalingen. O.a.: aannemingsovereenkomst, termijn, betalingen, enz. - Bijzonder bestek Beschrijvend deel Hier geeft de architect commentaar en uitleg over de op de plans getekende constructies en objecten. Meestal gaat het over de materialen met hun verwerking en kwaliteiten. Kwantitatief deel Dit bestek wordt soms hoeveelheid- of metingstaat genoemd. Het zijn tabellen die materialen en onderdelen in verschillende posten onderbrengen met opgave van vermoedelijke of forfaitaire hoeveelheden. De architect volgt hierbij de standaardmeetmethode. Let wel op: de hoeveelheden zijn altijd ten titel van inlichting d.w.z. dat de aannemer verplicht is deze hoeveelheden na te rekenen. Begrotingsdeel Het is een overzicht van voornoemde delen, met een raming van prijzen en kosten Wat komt er op een plan voor? Algemene informatie Het titelblad Meestal wordt een plan op meerdere vellen papier getekend. Tegenwoordig met de computer gaat men dikwijls over tot een A3 of een A4 formaat en stelt men een bundeltje samen dat dan samen het bouwplan vormt. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 27

28 1. Lezen van bouwplannen Het liggingsplan Naast het geschreven adres van de bouwplaats, wordt ook een grafische weergave van de ligging van het perceel weergegeven. 28 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

29 1. Lezen van bouwplannen Het inplantingsplan Het inplantingsplan heeft tot doel een gebouw op de juiste manier en plaats in te planten. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 29

30 1. Lezen van bouwplannen De horizontale doorsneden Overzicht van de opbouw 30 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

31 1. Lezen van bouwplannen Funderingsplan in planometrie Hieronder afgebeeld zien we een planometrische projectie van het funderingsplan. Dit plan wordt ook nog grondplan of kelderplan genoemd. Het horizontaal snijvlak is vlak onder de vloer van het gelijkvloers gelegen. Hierdoor zie je alleen wat door grond bedekt is in streeplijnen. Gelijkvloersplan in planometrie Dit plan wordt ook nog benedenverdieping of begane grond genoemd. De plaats van dit snijvlak is zodanig gekozen dat het door alle vensters, deuren en openingen snijdt. Normaal is het horizontaal snijvlak gelegen op 150 cm boven de vloer van het gelijkvloers. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 31

32 1. Lezen van bouwplannen Verdiepingsplan p in planometrie 32 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

33 1. Lezen van bouwplannen Zolderplan in planometrie Wordt ook nog dakplan genoemd. Het horizontaal snijvlak wordt indien mogelijk op 150 cm boven de vloer gegeven. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 33

34 1. Lezen van bouwplannen De verticale doorsneden Een verticale doorsnede kan zowel in de lengte als in de breedte gesneden worden. Hoofdzaak is dat de belangrijkste details duidelijk weergegeven worden. Waar het snijvlak gelegen is, wordt op de horizontale doorsneden aangeduid. In ons voorbeeld is er een as-verschuiving waar te nemen. De doorsnede wordt geïdentificeerd door een hoofdletter, zo wordt de dwarsdoorsnede Doorsnede A-A genoemd en de langsdoorsnede Doorsnede B-B. De kijkrichting wordt aangegeven door de bijgevoegde pijl. 34 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

35 1. Lezen van bouwplannen Alle delen, door het snijvlak gesneden, worden op het snijvlak geprojecteerd. Hierdoor ontstaan de doorsneden A-A en B-B zoals we deze kunnen bekijken op het didactisch bouwplan in het hoofdstuk 3 (pp ) van dit handboek. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 35

36 1. Lezen van bouwplannen De gevelzichten Orthogonaal: samenstelling van twee Griekse woorden nl.: ORTHO = recht, GONOS = hoeken, vandaar rechthoekige projectie genoemd. Deze projectiemethoden zijn gebaseerd op de internationale norm ISO , 2 en 3 : Aanzichten worden getekend volgens een genormaliseerde projectiemethode namelijk de orthogonale* of rechthoekige projectie. Deze methode maakt van een bepaald voorwerp tweedimensionale beelden of aanzichten door elk punt loodrecht op het tafereel of tekenblad over te brengen. Een aanzicht is een vlak zonder dikte of diepte maar met de juiste breedte/hoogte verhoudingen. Om een object volledig af te beelden, kunnen de zes aanzichten in de richtingen a, b, c, d, e en f, in volgorde van belangrijkheid, nodig zijn (zie figuur) Details Om sommige delen van een constructie duidelijker weer te geven, wordt de schaal aangepast, o. a.: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20. Een detail is niet noodzakelijk voor een doorsnede, het kunnen ook aanzichten, ploftekeningen of werktekeningen zijn. 36 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

37 1. Lezen van bouwplannen Maquette Een maquette of model geeft een vrij simplistisch, maar zeer begrijpelijk, driedimensionaal beeld van een woning weer. Het inzicht in de aard, indeling en opbouw van de woning kan dan, zelfs voor een leek, vrij duidelijk en begrijpbaar voorgesteld worden. Ze wordt meestal gemaakt uit maquettekarton dat in verschillende dikten in de handel verkrijgbaar is. De maquette wordt niet standaard bij een bouwplan gevoegd De projectiemethoden De tekening hiernaast is een isometrische projectie van een object. Het meest informatieve aanzicht van het object wordt gewoonlijk als hoofdaanzicht (vooraanzicht) gekozen. Hier in dit geval is dat aanzicht a. In de praktijk zijn niet alle aanzichten (a tot en met f) nodig. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 37

38 1. Lezen van bouwplannen Indien andere aanzichten (of doorsneden) dan het hoofdaanzicht noodzakelijk zijn, moeten zij worden gekozen om: - het aantal aanzichten en doorsneden tot het minimum te herleiden en voldoende om het object volledig en zonder tegenstrijdigheden af te beelden; - onnodige herhaling van details te vermijden. De positie van de aanzichten is afhankelijk van de gekozen projectiemethode. Er zijn vier projectiemethoden die gebruikt worden in het technisch tekenen. Projectiemethode van de eerste tweevlakshoek Deze projectiemethode werd vroeger de Europese projectiemethode genoemd. In België wordt deze methode toegepast in de metaalverwerkende nijverheid en de meeste aanverwante ondernemingen. 38 MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

39 1. Lezen van bouwplannen Projectiemethode van de derde tweevlakshoek Deze projectiemethode werd vroeger de Amerikaanse projectiemethode genoemd. In Nederland en de Verenigde Staten van Amerika wordt deze methode toegepast. Projectiemethode voor bouwkundige tekeningen In de bouwnijverheid wordt een mix van beide projectiemethoden toegepast. Hier spreekt men van bouwkundige projecties en tekeningen. Met de plaatsing van de aanzichten wordt geen rekening gehouden, de lezer moet door vergelijkingen met andere aanzichten kunnen uitmaken over welke aanzichten het gaat. Axonometrische tekeningen Axonometrische afbeeldingen zijn eenvoudige aanschouwelijke afbeeldingen, die verkregen worden door het object vanuit parallellijnen op het tekenblad te projecteren. Dit soort parallelperspectief heeft driedimensionale eigenschappen en geeft een bevredigende benadering voor aanzichten van veraf. MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN 39

40 1. Lezen van bouwplannen Van de vele axonometrieën worden er slechts enkele soorten aanbevolen voor bouwkundige tekeningen, nl.: Isometrische projectie De isometrische projectie is een van de tekenwijzen die het meest toegepast wordt. Zij geeft hetzelfde visuele belang aan de drie vlakken. Daarom is dit uitermate geschikt om een goed aanschouwelijk beeld te geven van het object. Met de horizontale as vormt de Y- en de X-as een hoek van 30. Dimetrische projectie De nadruk wordt gelegd op het hoofdaanzicht. Deze afbeelding geeft een zeer natuurgetrouwe weergave van het object. Met de horizontale as vormt de Y-as een hoek van 7 en de X-as een hoek van 42. Alle laterale lijnen gelegen langs de X-as worden verkort tot 2/3 van de lengte. Scheve projectie Bij deze projecties is het projectievlak evenwijdig met een coördinaatvlak en het hoofdaanzicht van het af te beelden object. Twee van de coördinaatassen zijn orthogonaal en de derde is willekeurig. De meest gangbare scheve projecties zijn: cavalier Hiernaast zijn vier mogelijke cavalier projecties afgebeeld. Twee assen maken een haakse hoek de derde een hoek van MODULAIR HANDBOEK R ALGEMEENHEDEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

DE VERNIEUWDE TOEKOMST

DE VERNIEUWDE TOEKOMST 1 XIOS HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE DE VERNIEUWDE TOEKOMST Joris CLAES Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma van industrieel ingenieur in bouwkunde

Nadere informatie

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006 Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo AN nr..4044.0006 Inleiding Beste leerling, Wanneer je naar de PABO gaat is het belangrijk dat je een goede beheersing hebt van de Nederlandse

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN. Gebouwschil. Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR WOONEENHEDEN Gebouwschil Deel IV: Werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil Inhoud IV WERKWIJZE VOOR HET BEPALEN VAN DE U-WAARDEN VAN DE GEBOUWSCHIL

Nadere informatie

Dit kan ik al! - 1. De onderwerpen

Dit kan ik al! - 1. De onderwerpen Dit kan ik al! - 1 Als je iets nieuws leert vind je het vaak moeilijk. Ken je het eenmaal, dan denk je vaak was dat nou zo moeilijk?. Je kunt dus vaak meer dan je denkt! Met deze lijst kun jij aangeven

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Rekenwijzer AKA. Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen

Rekenwijzer AKA. Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen Rekenwijzer AKA Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen Rekenwijzer AKA Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen In opdracht van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo

Nadere informatie

warmteverlies berekenen theoretische uitwerking

warmteverlies berekenen theoretische uitwerking Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid modulair handboek centrale verwarming MODULE 4.1A warmteverlies berekenen theoretische uitwerking 2 Depotnummer: D/2013/1698/05 module 4: Boekdeel 1A Voorwoord

Nadere informatie

I N S P E C T I E P R O T O C O L DEEL IV: U-waarden; bepalen van de materiaaleigenschappen

I N S P E C T I E P R O T O C O L DEEL IV: U-waarden; bepalen van de materiaaleigenschappen I N S P E C T I E P R O T O C O L ; bepalen van de materiaaleigenschappen 1 Definities... 2 1.1 Definities parameters... 2 1.1.1 Lambda-waarde... 2 1.1.2 R-waarde... 2 1.1.3 Gedeclareerde waarde... 2 1.1.4

Nadere informatie

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018 BIJLAGE BIJ DE SYLLABUS WISKUNDE A VWO 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Versie april 204 pagina van 42 BIJLAGE BIJ

Nadere informatie

Experimenteren in de rekenles. Frans van Galen Vincent Jonker

Experimenteren in de rekenles. Frans van Galen Vincent Jonker Frans van Galen Vincent Jonker Experimenteren in de rekenles De lessen die we in dit boekje beschrijven, zullen de leerlingen waarschijnlijk niet direct als rekenlessen ervaren. Ze gaan over onderwerpen

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1 Voorwoord Voorwoord Theatro Bricolo is een wetenschapstheater, dat zich richt tot 8- tot 10-jarigen. Aan de hand van een verhaal uit de leefwereld van de kinderen brengen twee acteurs op een ludieke en

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Tablets in het onderwijs

Tablets in het onderwijs Departement lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het lager onderwijs Tablets in het onderwijs CAMPUS Vorselaar Van Gorp Stef Academiejaar 2012-2013 VOORWOORD Allereerst wil ik de scholen bedanken die

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

E.M. Iritié, 5 augustus 2010. Van 1-D tot 3-D, een serie van vier actieve meetlessen voor leerlingen van de eerste klas van het VMBO

E.M. Iritié, 5 augustus 2010. Van 1-D tot 3-D, een serie van vier actieve meetlessen voor leerlingen van de eerste klas van het VMBO E.M. Iritié, 5 augustus 2010 Van 1-D tot 3-D, een serie van vier actieve meetlessen voor leerlingen van de eerste klas van het VMBO Dankwoord Deze lessenserie had niet ontworpen kunnen worden zonder de

Nadere informatie

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid OpleidingsCentrum Hout. modulair handboek hout. Houtverbindingen

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid OpleidingsCentrum Hout. modulair handboek hout. Houtverbindingen Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid OpleidingsCentrum Hout modulair handboek hout Houtverbindingen ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM BCCA Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, Brussel,

Nadere informatie

Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck. Logica in actie

Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck. Logica in actie Logica in actie Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck Logica in actie Dit boek bevat de teksten van de cursus Logica in actie. De volledige cursus is beschikbaar op www.spinoza.ou.nl. Meer

Nadere informatie

Energiek door Energie

Energiek door Energie Energiek door Energie Duurzaamheid met apparatuur V.M. Kickert Energie door Energie Duurzaamheid met apparatuur. FysioFit Health Investment Center Haaksbergerstraat 196 7513 ED Enschede Universiteit Twente

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Niet-euclidische meetkunde

Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die: Meer willen weten over Niet-euclidische meetkunde

Nadere informatie

Meten aan melkwegstelsels

Meten aan melkwegstelsels Meten aan melkwegstelsels " Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe 'erwt' de Aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim bedekte de Aarde volledig. Ik voelde me niet als

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie