Technisch lezen in beeld (plus)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch lezen in beeld (plus)"

Transcriptie

1 Inhoud Technisch lezen in beeld (plus) Toetsprocedure Technisch Lezen Technisch lezen (Leestechniek/Leestempo) AVI DMT Screeningsinstrumenten (nieuw) Beginnende geletterdheid Dyslexie Taal voor Kleuters Marleen van der Lubbe 15 januari 2010 AVI: Tijd voor vernieuwing teksten AVI-toetskaarten verouderd normering toe aan herijking tijdsinvestering individuele afname groot betere maten beschikbaar voor bepalen van de moeilijkheidsgraad van boeken Verandering niveaubepaling boeken Andere, volledig geautomatiseerde formule als basis waarin wordt gekeken naar: percentage hoogfrequente woorden gemiddeld aantal letters per woord CLIB als extra: moeilijkheidsgraad voor begrijpend lezen. Naast bovenstaande gekeken naar: 'type-token'-ratio van de tekst percentage zinnen in de tekst De nieuwe AVI-niveaus Nieuwe toetsprocedure Geen één-op-één relatie met oude AVI-niveaus Naamgeving is veranderd: AVI-Start, AVI-M3, AVI-E3 AVI-E7, AVI-Plus AVI-niveau leerling bepalen: via nieuwe toetsen Technisch lezen via nieuwe AVI-toetskaarten via oude pakket Leestechniek en Leestempo (zie Addendum bij oude handleiding) 1

2 Technisch lezen Leestechniek Vernieuwing van Leestempo/Leestechniek Volgt ontwikkeling technische leesvaardigheid op: individueel niveau groepsniveau schoolniveau Opgavenvorm Leestechniek medio groep 3 en eind groep 3; Opgavenvorm Leestempo eind groep 3, medio groep 4 en eind groep 4 Afleiders: technisch leesfouten zwakke lezers Vaardigheidsscore omzetten in AVI-niveau Toetsen voor M3 en E3 Drie modules: Start, Vervolg 1 en Vervolg 2 Stil lezen Afbeelding met vijf woorden ernaast Eén grondwoord, vier afleiders De leerling zet een kruisje voor het juiste woord Leerlingen krijgen maximale leestijd Leestechniek: voorbeeld Leestempo naam ram kraam raam maar Groep 3 t/m 8: 09/10: t/m groep 5 Stil lezen Lange tekst ( woorden) met daarin opdrachten ( ) De leerling kiest telkens het juiste woord uit drie woorden en onderstreept dit woord Beperkte leestijd (gr. 3: 6 min, gr. 4: 8 min) Naast reguliere boekje twee extra boekjes per afnamemoment Leestempo: voorbeeld Rapportage Technisch lezen Bas en Kim Maandag Bas sliep en droomde. De wekker liep af. Maar Naar Waar Bas hoorde het niet. 1 Kim werd wel wakker. Ze keet keel keek naar Bas. 2 Ik laat hem maar slapen, dacht ze. Kim stonk stond stort op en ging aan het werk. 3 Ze maakte bood brood boord klaar. 4 (Alternatief) leerlingrapport (Alternatief) groepsrapport Analyseformulier Leestechniek Inhoudelijke interpretatie via AVI 2

3 Leerlingrapport Groepsrapport Analyseformulier Leestechniek Inhoudelijke interpretatie AVI- en CLIB-niveau van leerling geeft aan hoeveel technische en begrijpend leesvaardigheid de leerling heeft AVI en CLIB van tekst geeft aan hoeveel technische en begrijpend leesvaardigheid nodig is Samengenomen: leerlingen kunnen boeken selecteren die op hun niveau zijn afgestemd. Boekenlegger DMT en AVI Plezier in lezen staat voorop Nieuwe papieren toetsen voor groep 3 t/m 8 Opvolger DMT en oude AVI (KPC) Individuele afname (hardop lezen) Geeft diagnostische informatie Nadere analyse technische leesvaardigheid: voor zwakke leerlingen, leerlingen die onvoldoende vooruitgaan leerlingen over wie twijfels bestaan Desgewenst als signaleringsinstrument voor alle leerlingen, maar tijdsintensief 3

4 AVI 11 leeskaarten: AVI-M3, AVI-E3, AVI-M4, AVI-E4, AVI-M5, AVI-E5, AVI-M6, AVI-E6, AVI-M7, AVI-E7, AVI-Plus. Elke kaart in twee versies (A en B) Inhoudelijk en qua normeringsgegevens helemaal vernieuwd Vaardigheidsscore omzetten in AVI-niveau Afnameschema AVI: individuele analyse Beheerst AVI-niveau volgens de toetsen Technisch lezen: AVI-Start AVI-M3 AVI-E3 AVI-M4 AVI-E4 AVI-M5 AVI-E5 AVI-M6 AVI-E6 AVI-M7 AVI-E7 AVI-Plus Starten met kaart: AVI-M3 AVI-E3 AVI-M4 AVI-E4 AVI-M5 AVI-E5 AVI-M6 AVI-E6 AVI-M7 AVI-E7 AVI-Plus Verdere analyse is niet zinvol Afnameschema AVI: alle leerlingen Voorbeeld scoring Afnamemoment Maand Versie Starten met kaart: medio groep 3 jan/feb A AVI-M3 eind groep 3 mei/juni B één niveau hoger dan beheersingsniv. medio groep 3 medio groep 4 jan/feb A één niveau hoger dan beheersingsniv. eind groep 3 eind groep 4 mei/juni B één niveau hoger dan beheersingsniv. medio groep 4 medio groep 5 jan/feb A één niveau hoger dan beheersingsniv. eind groep 4 eind groep 5 mei/juni B één niveau hoger dan beheersingsniv. medio groep 5 medio groep 6 jan/feb A één niveau hoger dan beheersingsniv. eind groep 5 eind groep 6 mei/juni B één niveau hoger dan beheersingsniv. medio groep 6 medio groep 7 jan/feb A één niveau hoger dan beheersingsniv. eind groep 6 eind groep 7 mei/juni B één niveau hoger dan beheersingsniv. medio groep 7 medio groep 8 jan/feb A één niveau hoger dan beheersingsniv. eind groep 7 BEHEERSING INSTRUCTIE FRUSTRATIE Leestijd Aantal fouten Leestijd Leestijd Toetskaart max. maximaal maximaal meer dan AVI-M3 A 1'59" 5 2'22" 2'22" AVI-E3 A 1'48" 7 2'19" 2'19" AVI-M4 A 1'33" 6 1'57" 1'57" AVI-E4 A 2'16" 12 2'48" 2'48" AVI-M5 A 2'03" 15 2'27" 2'27" AVI-E5 A 1'48" 10 2'08" 2'08" etc. Rapportage AVI Verzameloverzicht Verzameloverzicht voor individuele analyse => analyse van het leesgedrag: blijft achter op vlotheid of nauwkeurigheid? Alternatief leerlingrapport met individuele ontwikkelingslijn Groepsrapport met AVI-niveaus en vermelding H (leerling behoort tot hoogst scorende 25%), M (middenmoot) L (leerling behoort tot laagst scorende 25%) 4

5 DMT Afnameschema DMT Drie leeskaarten kaart 1: klankzuivere woorden (km, mk, mkm) kaart 2: eenlettergrepige woorden kaart 3: twee- of meerlettergrepige woorden Drie parallelversies van elke kaart Inhoudelijk niet aangepast, wel nieuwe normeringsgegevens Afnamemoment Maand Kaart(en) medio groep 3 januari / februari 1A en 2A eind groep 3 mei / juni 1B, 2B en 3B medio groep 4 januari / februari 1C, 2C en 3C eind groep 4 mei / juni 1A, 2A en 3A medio groep 5 januari / februari 3B (+2B + 1B) eind groep 5 mei / juni 3C (+2C + 1C) medio groep 6 januari / februari 3A (+2A + 1A) eind groep 6 mei / juni 3B (+2B + 1B) medio groep 7 januari / februari 3C (+2C + 1C) eind groep 7 mei / juni 3A (+2A + 1A) medio groep 8 januari / februari 3B (+2B + 1B) Rapportage DMT (Alternatief) leerlingrapport (Alternatief) groepsrapport Analyse van het leesgedrag: vlotheid of nauwkeurigheid? nadere analyse via: Grafementoets Toets voor Auditieve Synthese (opgenomen in map DMT en AVI) Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid Doel Vroegtijdig opsporen van leerlingen met een risico op leesproblemen Inhoud Fonologisch bewustzijn en letterkennis Doelgroep Groep 2 en 3: Alle leerlingen: B2, E2, B3 Zwakke groep: M3, E3 Inhoud Fonologisch bewustzijn Rijm, identificatie beginfoneem, synthese, deletie Digitaal Adaptief B2, E2, B3, M3, E3 Receptieve letterkennis: 34 grafemen Digitaal B2, E2, B3 Productieve letterkennis: 34 grafemen Papier M3, E3 Afnameschema Moment Wie? Toetsen B2 iedereen Fonologisch bewustzijn Receptieve letterkennis E2 iedereen Fonologisch bewustzijn Receptieve letterkennis B3 iedereen Fonologisch bewustzijn Receptieve letterkennis M3 zwak Fonologisch bewustzijn Productieve letterkennis E3 zwak Fonologisch bewustzijn Productieve letterkennis 5

6 Fonologisch bewustzijn Toetsafname Demonstratie toetsen Toetsafname Rapportage Demonstratie toetsen Leerlingprofiel Grafiek Tabel Inhoud Gevolgde route fonologisch bewustzijn en letterkennis Advies interventie Tekst gebaseerd op behaalde scores op de 2 toetsen Rapportage Screeningsinstrument Dyslexie Doel Opsporen van leerlingen die mogelijk dyslectisch zijn (geen diagnose dyslexie) Inhoud Spelling en technisch lezen Doelgroep Zwakke tot zeer zwakke ll groep 4 t/m 8 6

7 Inhoud Technisch lezen. 8 woordleeskaarten (papier): klankzuiver met MKM structuur (bijv. mus, hok en neus) klankzuiver met (M)MKM(M) structuur (bijv. room, hert en klok) klankzuiver met (M)(M)MKM(M)(M) structuur (bijv. spons, flits en kunst) klankzuiver met 2 lettergrepen (bijv. matras, parkiet en lantaarn) niet-klankzuiver met 1 lettergreep (bijv. spreeuw, klank en pech) niet-klankzuiver met 2 lettergrepen (bijv. emmer, verkeer en egel) 3 of meer lettergrepen (bijv. burgemeester, verjaardag en sinaasappel) uitheemse woorden (bijv. restaurant, chocola en bureau) Spelling. Digitale, adaptieve toets met: luisterwoorden (bijv. kaas, blik en trompet) regelwoorden (bijv. muggen, zebra en druiven) analogiewoorden (bijv. snelheid en vakantie) weetwoorden (bijv. route, krab en baby) Afnameschema Twee keer per schooljaar afhankelijk van het aantal maanden leesonderwijs: Eerste afname na 13 maanden leesonderwijs (rond eind november groep 4) Elke volgende afname 5 maanden later (tweede afname dus na 18 maanden leesonderwijs rond eind april groep 4, derde afname na 23 maanden rond eind november groep 5 etc.) Afname woordleestoets Afname spelling Toetsafname Rapportage Leerlingrapport Groeianalyse Categorieënanalyse Resultaten op relevante toetsen uit LOVS Beschrijving van gegeven interventies Onderbouwing van vermoeden dyslexie 7

8 Groeianalyse Categorieënanalyse Onderbouwing vermoeden dyslexie Doorverwijzing naar zorg als: een leerling minimaal 3 van de 4 metingen op/onder percentiel 5 scoort bij woordleestoets een leerling minimaal 3 van de 4 metingen op/onder percentiel 10 scoort bij woordleestoets èn op/onder percentiel 5 scoort bij spelling een leerling uitviel op SBG en vervolgens bij eerste twee afnamen op/onder percentiel 5 scoort bij woordleestoets of op/onder percentiel 10 scoort bij woordleestoets èn op/onder percentiel 5 scoort bij spelling Ontwikkelingen: Taal voor Kleuters Schooljaar 2009/2010 Toetspakket groep 1 en 2 Schooljaar 2010/2011 Digitale toetsen groep 1 en 2 Inhoud Taal voor Kleuters Voorbeeld TvK Groep 1 Woordenschat Kritisch luisteren Woordenschat Groep 2 Woordenschat Kritisch luisteren Klank & Rijm Eerste- laatste woord Auditieve synthese Schriftoriëntatie (leerkracht:) Waar zie je oprapen? Zet een streep onder oprapen. 8

9 Voorbeeld TvK Kritisch luisteren kort verhaal Voorbeeld TvK Schriftoriëntatie. (leerkracht:) Karim en Papa zijn buiten. Ze voetballen op het grasveld. Karim staat in het doel en Papa schopt de bal naar hem. Zet een streep onder dat plaatje. (leerkracht:) Hier zie je een woord. Zet een streep onder de laatste letter Rapportage TvK (Alternatief) leerlingrapport (Alternatief) groepsrapport Categorieënanalyse 9

Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind?

Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? De AVI-niveaus zijn veranderd. Wat nu? Informatie voor ouders 2013 Lieven Coppens Versie VL 1.2 Nieuw, maar niet slechter! De leesniveaus op de boekjes worden

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en 2014. Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en 2014. Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012, 2013 en 2014 Technisch- en Begrijpend lezen Woordenschat Spelling Rekenen 2 Inleiding Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn de onderwijsopbrengsten van de Cito-lovs

Nadere informatie

Zo leer je kinderen lezen en spellen 1

Zo leer je kinderen lezen en spellen 1 A.M.T. Bosman Zo leer je kinderen lezen en spellen 1 SAMENVATTING Recent onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer driekwart van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs een substantiële leesachterstand

Nadere informatie

Cohortonderzoek COOL 5-18

Cohortonderzoek COOL 5-18 Cohortonderzoek COOL 5-18 Technisch rapport basisonderwijs, derde meting 2013/14 Geert Driessen Dorothé Elshof Lia Mulder Jaap Roeleveld o h o r t o n d e r z o e k o n d e r w ij s l o o p b a n e n COHORTONDERZOEK

Nadere informatie

Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak

Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak LEESLIJN HERZIENE VERSIE Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met lat en

Nadere informatie

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek door Katinka Poot S 318136 Juni 2008 Margrietschool Woerden Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Theorie en achtergronden 6 2.1 Wat houdt geletterdheid

Nadere informatie

Elk kind een lezer (1)

Elk kind een lezer (1) lk kind een lezer (1) Om alle kinderen te leren lezen, moeten we elk kind leren lezen! (Universiteit van Oregon, 1999) Preventie is het beste, maar wanneer het kind hulp nodig heeft, intervenieer snel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 63 4.1 Inleiding 4.2 Lees- en spellingproblemen van groep 1 t/m groep 8 4.2.1 Fonologisch en fonemisch

Nadere informatie

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af.

Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af. Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af. Een onderzoek naar de kenmerken van effectief voortgezet technisch leesonderwijs op basisschool `De Regenboog. Henriët Odink Master SEN, leerroute

Nadere informatie

d e r ee n k a n l e r e n l e z e n

d e r ee n k a n l e r e n l e z e n ieie d e r ee n k a n l e r e n l e z e n Voor de inhoud van deze brochure zijn de volgende deskundigen geraadpleegd: Dhr. prof. dr. C. Aarnoutse Mw. drs. H. Biemond Dhr. drs. T. Brouwer Mw. dr. M.A. Eleveld

Nadere informatie

In samenhang. EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch Lezen, Woordenschat en Leesstrategieën PAPER

In samenhang. EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch Lezen, Woordenschat en Leesstrategieën PAPER EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch Lezen, Woordenschat en Leesstrategieën In samenhang PAPER Taalbeleid Onderwijsachterstanden Dr. Kees Vernooy EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Drie Sterren Lezen voor zwakke lezers Inleiding Wat is het Drie Sterren Lezen?

Drie Sterren Lezen voor zwakke lezers Inleiding Wat is het Drie Sterren Lezen? Willy van Elsäcker & Peter Korst, onderwijsadviseurs in het Team Taal van het HCO in Den Haag. Willy van Elsäcker is tevens werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen Inleiding Veel scholen

Nadere informatie

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarverslag (SJV) 2012-2013 Naam school rkbs de Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z.

Nadere informatie

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn VLOT 5 V O L G S Y S T E E M L A G E R O N D E RW I J S : T A A LVA A R D I G H E I D ISBN 11 301 0493 1 Wolters Plantyn 9 781130 104936 redactie: Marleen Colpin Sara Gysen Koen Jaspaert Saskia Timmermans

Nadere informatie

Wetenschappelijke verantwoording Begrijpend lezen voor groep 3 tot en met 6

Wetenschappelijke verantwoording Begrijpend lezen voor groep 3 tot en met 6 Wetenschappelijke verantwoording Begrijpend lezen voor groep 3 tot en met 6 Hiske Feenstra Frans Kamphuis Frans Kleintjes Ronald Krom Cito, november 2010 1 Cito B.V. Arnhem (2010) Niets uit dit werk mag

Nadere informatie

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN.

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN. Erik Moonen, Dwaalspoor dyslexie. Hoe elk kind een vlotte lezer wordt. Met de revolutionaire Alfabetcode. INLEIDING Na een paragraaf waarin E.M. schetst hoe in scholen omgegaan wordt met het leren lezen

Nadere informatie

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen Yvonne Janssen & Janneke Breedijk-Dekker Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen SAMENVATTING Het vraagt een integrale kijk op talentvolle

Nadere informatie

ALLES OVER DE EINDTOETS

ALLES OVER DE EINDTOETS Handige gidsvoorouders 2015 groep 8 ALLES OVER DE EINDTOETS 2 Inhoud Een spannend jaar 3 De verplichte eindtoets in groep 8 4 Het schooladvies 6 Drie verschillende eindtoetsen 9 De centrale eindtoets van

Nadere informatie

Verantwoording Taaltoets Alle Kinderen (TAK) Ludo Verhoeven, Radboud Universiteit Nijmegen Anne Vermeer, Universiteit van Tilburg

Verantwoording Taaltoets Alle Kinderen (TAK) Ludo Verhoeven, Radboud Universiteit Nijmegen Anne Vermeer, Universiteit van Tilburg Verantwoording Taaltoets Alle Kinderen (TAK) Ludo Verhoeven, Radboud Universiteit Nijmegen Anne Vermeer, Universiteit van Tilburg Arnhem, juli 2006 1 Cito B.V. Arnhem (2006) Niets uit dit werk mag zonder

Nadere informatie

'TOCH NOG LEREN LEZEN?'

'TOCH NOG LEREN LEZEN?' W. VERHAGEN 'TOCH NOG LEREN LEZEN?' IN HET SPECIAAL ONDERWIJS Voor de doorsnee leerling maakt het weinig uit met welke methode hij leert lezen. Voor leerlingen die stagneren in het aanvankelijk lezen ligt

Nadere informatie

Connect. Vloeiend Lezen

Connect. Vloeiend Lezen Connect Vloeiend Lezen interventieprogramma voor groep 4 Anneke Smits Wilma Jongejan Hanneke Wentink Dit draaiboek voor leerkrachten is ontwikkeld in het kader van het Masterplan Dyslexie en sluit aan

Nadere informatie

Connect. Klanken en Letters

Connect. Klanken en Letters Connect Klanken en Letters interventieprogramma voor groep 3 Anneke Smits Wilma Jongejan Hanneke Wentink Dit draaiboek voor leerkrachten is ontwikkeld in het kader van het Masterplan Dyslexie en sluit

Nadere informatie

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3 Jessica van Leth 2010-2011 Voor mijn afstudeeronderzoek zal ik in samenwerking met mijn collega s van DOK12, onderzoek doen naar het aanvankelijk leesproces van groep

Nadere informatie

Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling

Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling Het onderwijs en de gezondheidszorg dragen samen de verantwoordelijkheid voor het voorkomen

Nadere informatie

Duiden en Doen. versie ZML en MG (cluster 3) - SO/VSO

Duiden en Doen. versie ZML en MG (cluster 3) - SO/VSO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en.. enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. versie

Nadere informatie

Technisch lezen in het basisonderwijs Een inventarisatie van empirisch onderzoek

Technisch lezen in het basisonderwijs Een inventarisatie van empirisch onderzoek Technisch lezen in het basisonderwijs Een inventarisatie van empirisch onderzoek SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Technisch lezen in het basisonderwijs Een inventarisatie van empirisch

Nadere informatie