Speech 30 november seminar bestuurlijke aanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speech 30 november seminar bestuurlijke aanpak"

Transcriptie

1 Goedemiddag dames en heren op deze verdiepingssessie van vandaag. Mij is gevraagd om u iets te vertellen over criminele praktijken m.b.t. mensenhandel, bestuurlijke aanpak hierin en de push en pull factoren die wij hebben geleerd van de proeftuin mensenhandel Groningen - Bulgarije, welke dit jaar in juni is beëindigd. Ik zal mij even voorstellen, ik ben Jan Smid, inspecteur van regiopolitie Groningen, werkzaam bij de Unit Opsporing en Vreemdelingenpolitie. Ik werk bijna 40 jaar bij de politie Groningen, waarvan ongeveer 35 jaar bij de recherche in verschillende onderdelen daarvan. De laatste 9 jaar ben ik als projectleider werkzaam bij de VP en verantwoordelijk voor de handhaving in de prostitutiewereld. Vanaf 2005 ben ik tevens chef van het Regionaal Uitbuiting Interventie Team, het RUIT, dat zich specifiek bezig houdt met de bestrijding van mensenhandel in de provincie Groningen. Wellicht borrelt bij u de vraag op waarom opsporing mensenhandel bij de VP is gepositioneerd, wel daar is een simpel antwoord op te geven. De laatste 15 a 20 jaar zijn er steeds meer vreemdelingen betrokken in de wereld van prostitutie, zowel slachtoffer als verdachte, dus logischerwijze is ook de rol van de VP daarmee verklaard. Ik kom hier later ook nog even op terug. Ik ga u meenemen in de wereld van de prostitutie, de misstanden daarin en de bestrijding daarvan. Verder zal ik u iets vertellen over de geschiedenis in Groningen vanaf 2000 m.b.t. rol gemeente en politie, de registraties, de trits handhaving opsporing en vervolging, de samenwerking met Bulgarije en andere nieuwe EU landen, de ervaringen die geconcludeerd mogen worden uit de proeftuin NL BG en het belang van een convenant aanpak bestrijding mensenhandel. Geschiedenis na opheffing bordeelverbod in 2000 In het jaar 2000 is het bordeelverbod opgeheven zoals u wellicht weet en is het toezicht op de prostitutie neergelegd bij de gemeenten in Nederland. Als pilot voor de opheffing van het bordeelverbod werd Groningen aangewezen. De gemeente Groningen heeft als enige gemeente in Nederland uitvoering gegeven aan de benoeming van gemeentelijke toezichthouders. De rest van Nederland koos ervoor om politiemensen, die al belast waren met toezicht in de prostitutiewereld, tevens te benoemen als gemeentelijk toezichthouder. De twee petten waren geformeerd. Nog steeds is deze situatie actueel in alle korpsen behalve Groningen. Omdat wij als politie in 2001 al zagen dat wij belangrijke informatie gingen missen in de prostitutie, er sprake was van treintje rijden zoals wij het noemden, dan die controleur, dan die, nog weer gevolgd door een andere instantie, hebben wij de koppen bij elkaar gestoken. Dat was niet eenvoudig kan ik u vertellen maar in 2002 is ervoor gekozen om gezamenlijk controles uit te voeren, dus gemeentelijke toezichthouder en een politieman- vrouw. De gemeentelijke toezichthouder let tijdens de controles op het vergunningengedeelte en voorwaarden, de politie controleert op ID, leeftijd, legaal verblijf en of er sprake is van dwang, dus uitbuiting. Ik kan u vertellen dames en heren, dit is een prima formule en heeft veel voordelen. Iedere instantie doet zijn eigen ding met oog voor de ander. Dat de politie op deze manier veel achtergrondinformatie opdoet, belangrijk voor opsporing mensenhandel, lijkt mij eveneens duidelijk. Buiten de gezamenlijke controles om hebben de politiemensen tijd en ruimte gekregen om met de dames in de branche te praten op neutraal terrein, aanwezig te zijn in de straten, 24 uur bereikbaarheid via vaste telefoonnummers en als grote voordeel het bekend zijn bij de dames. 1

2 Onbekend maakt onbemind! Men moet je weten te vinden op die momenten dat de dames daarvoor bereid zijn. Prostitutie is tenslotte een 24-uurs branche. Registratie prostituees Alle controles die wij uitvoeren, meer dan per jaar in onze regio, worden alle vastgelegd in een speciaal register in de Basis Voorziening Opsporing(BVO), welke voor ieder politiekorps raadpleegbaar is. Dit register is geopend met als doel het bestrijden van mensenhandel en alle aanwijzingen daarin vast te leggen. Dit doen wij al vanaf de eind jaren 90. Iedere vrouw die wij controleren, daarvan wordt het paspoort ingescand en vastgelegd, haar gegevens worden opgeslagen in BVO en eventueel in de Politie Handhaving Suite Vreemdelingen(PSHV), een landelijk systeem van de VP s in Nederland. Een persoon ingevoerd in Groningen is 1 seconde later inclusief foto te lezen en te raadplegen in Maastricht en v.v. Waren er maar meer van dergelijke systemen. Ik zie u al kijken, mag dit allemaal. Ik kan u zeggen JA, DIT MAG!. Alle handhavingbevindingen die vastgelegd worden mogen later gebruikt worden voor opsporingszaken dan wel bestuurlijke rapportages, immers wat je ziet mag je vastleggen. Redenen moeten natuurlijk wel zijn dat je deze gegevens vastlegt i.v.m. bestrijding mensenhandel en dat er aanwijzingen in die richting zijn. Ervaringsgegevens genoeg om eigenlijk altijd één of meerdere redenen hiervoor te hebben. Wetten die van pas komen in deze zijn de Gemeentewet, de APV, de Wet Arbeid Vreemdelingen(WAV) en de Vreemdelingenwet Genoeg wetgeving dus zal ik zo zeggen en anders WEES CREATIEF!! Ik kan u vertellen dat in nagenoeg alle processen-verbaal die wij in Groningen opmaken ter zake mensenhandel uitbuiting er gegevens worden vermeld, die vanuit de handhaving zijn vastgelegd. Het is mij niet bekend dat er ooit één zaak stuk op is gegaan, onrechtmatig is beoordeeld dan wel dat dit nadelig is geweest voor de vervolging, integendeel! Via goede vastlegging van waarnemingen van politiemensen en/of toezichthouders kan de rechter duidelijk worden gemaakt wat er allemaal is waargenomen door (opsporing)ambtenaren. Je bent dus minder afhankelijk van verklaringen van slachtoffers en/of verdachten. Uiteraard volgen wij deze lijn in goed overleg met het Openbaar Ministerie, die zijn goedkeuring volledig geeft aan deze werkmethode. Voordeel verder van goede registratie is de stapelmethode. 1 aanwijzing is vaak niet voldoende voor bewijsvoering maar gestapelde informatie wel. Alle van belang zijnde registraties zoals ik hiervoor heb benoemd, gaan naar het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel(EMM) te Zwolle. Zij slaan alle verkregen informatie op en proberen deze te veredelen. Alle politiekorpsen zijn hiertoe verplicht en worden hierop gemonitord elk jaar, een prima zaak. Triest is te lezen in de laatste korpsmonitor dat veel korpsen hun informatie huishouding niet op orde hebben! Ik weet dat deze korpsen de hete adem in de nek voelen van Ruud Bik, hoofdcommissaris van het KLPD en verantwoordelijk HC in de RvH. Ik hoop en verwacht dat dit jaar een goede stap voorwaarts is gezet m.b.t. informatie vastleggen. 2

3 Goede registratie is ook van groot belang voor bestuurlijke aanpak. Als de politie en andere partners, werkzaam in de prostitutiebranche hun werk goed verrichten en vastleggen, dan krijgt het Openbaar Bestuur betere handvatten om op te treden bij excessen en het voorkomen daarvan. Op dit moment voeden wij het RIEC Noord van alle benodigde en voorhanden zijnde informatie op het gebied van mensenhandel en prostitutie. Zij proberen ook e.e.a. te veredelen en samen met hun partners de benodigde en gewenste maatregelen te treffen, met name op het bestuurlijke vlak. Een prima ontwikkeling lijkt mij. Handhaving- Opsporing Vervolging In 2005 hadden wij in de provincie Groningen regiobreed gelijke handhaving in de prostitutie, dus politie en gemeentelijke toezichthouders samen. In de kleinere plaatsen in de provincie Groningen doen wij alleen de controles in de seksclubs, echter de bevindingen gaan, indien nodig, wel naar de gemeentelijke toezichthouder. Wij hadden al enkele jaren de filosofie dat wij nog krachtiger konden optreden als er een trits zou worden gevormd door handhaving- opsporing en vervolging. In het jaar 2005 kregen wij groen licht van de korpsleiding regiopolitie Groningen om een permanent team op te richten en uit te breiden. Zo gebeurde het dat wij 4 politiemensen belasten met de handhaving in de gehele provincie op elke vorm van prostitutie en er ongeveer 6 rechercheurs kwamen in een permanent team, die zich bezig hielden met de opsporing van mensenhandel. Zij allen werden geplaatst binnen de Unit VP zoals ik al eerder vertelde. Dit blijkt achteraf een gouden greep te zijn geweest. De informatie die binnenkomt vanuit de handhaving en andere bronnen, alles wordt verwoord in het register aanpak en bestrijding mensenhandel in de BVO. Via goede coördinatie en afspraken met het OM konden wij sneller, adequater, recenter optreden tegen uitwassen in de prostitutie. Omdat wij korte lijnen hadden en hebben met betrekking tot de informatie en een vaste Officier van Justitie Mensenhandel ter beschikking kregen, kwamen de eerste successen binnen. Een vast team heeft natuurlijk altijd het voordeel dat er niet eerst gezocht hoeft te worden naar mensen, capaciteit en inwerken van mensen. Tevens heb je de beschikking over gecertificeerde mensen, hedendaags noodzakelijk om te mogen werken in de bestrijding van uitbuiting. Alle medewerkers van de politie Groningen, belast met de bestrijding van mensenhandel, zijn gecertificeerd hiervoor. Het grote voordeel van dezelfde mensen in handhaving en opsporing is natuurlijk ervaring, namen kennen in de prostitutiewereld. Kennen en gekend worden is zeer van belang in deze wereld. Uiteraard moet je rekening houden met afglijden en andere risico s maar via goede sturing is hier prima mee om te gaan. Dames werkzaam in de prostitutie wisselen erg snel en veel van werkplek. Het is geen uitzondering dat er in één week gewerkt wordt in Groningen, Leeuwarden, Alkmaar en Deventer of andere plaatsen. Als je dan als politie niet weet wie en waar, dan begrijpt u vast dat bestrijding uitbuiting al erg lastig begint te worden, laat staan als er nog niet goed wordt geregistreerd! Omdat het RUIT in Groningen een vaste plek veroverd heeft in onze organisatie en diverse successen behaald heeft, heeft onze korpsleiding in september dit jaar besloten dat ons opsporingsteam, het RUIT, uitgebreid gaat worden naar 14 medewerkers en dat in deze tijd van bezuinigingen en inkrimpingen. Hieruit kan u mede afleiden dat het ons ernst is in Groningen om uitbuiting/mensenhandel aan te pakken en te bestrijden. 3

4 Nieuwe EU landen en voormalig Oostblok Sinds 1 januari 2007 zijn Bulgarije en Roemenie toegetreden tot de EU, voorafgegaan door andere landen uit het voormalige Oostblok, zoals Tsjechië, Polen, Hongarije. Eén van de zaken wat het gevolg tot deze toetreding is, is dat personen uit deze landen in principe legaal verblijf in Nederland hebben. Het werken in Nederland is een ander verhaal. Als zelfstandige mag een persoon uit deze genoemde landen hier gaan werken. Volgens de Vreemdelingenwet 2000 ben je al zelfstandige als men zich inschrijft als zelfstandige bij de KvK, in laat schrijven in een GBA enz. U begrijpt, de aanpak uitbuiting moest worden bijgesteld v.w.b. personen uit deze landen. Voor Groningen betekende dit een enorme toevloed van dames afkomstig uit Bulgarije. Dat was al in de jaren daarvoor maar wij hielden er ernstig rekening mee dat per 1 januari 2007 wij zouden worden overspoeld met dames uit Bulgarije. Onze voorgevoelens waren juist, niet wij werden daarin teleurgesteld. Als U weet dat in Groningen 150 ramen vergund zijn en ongeveer 80 % is van Bulgaarse afkomst, dan begrijpt u dat wij vooral met Bulgarije een goede samenwerking wilden hebben en uitbouwen. Dit hebben wij gedaan, eigenlijk al vanaf 2005 toen het mensenhandelteam bij onze Unit werd geplaatst. Directe contacten bestonden al met de politie in Sofia en uiteraard met de liaison in BG. Vanuit deze directe samenwerking kwam er steeds meer vertrouwen onderling en inzicht in de Bulgaarse cultuur, omgangsvormen, achtergrondinformatie en kennis over hun wetgeving. Wij leerden de mogelijkheden maar zeker ook de onmogelijkheden daar. Met name geld speelt daar een belangrijke rol, beter gezegd het ontbreken van geld. De wil is er bijna altijd wel maar de financiële mogelijkheden zijn daar beperkt of moet via vele wegen worden aangevraagd. Vanaf 2005 hebben wij verschillende opsporingsonderzoeken uitgevoerd ter zake mensenhandel waarbij Bulgaarse vrouwen slachtoffer waren van uitbuiting door Bulgaarse verdachten. Door een goede samenwerking, mede gevormd door persoonlijke contacten en waarbij de liaison een zeer belangrijke rol heeft gespeeld, konden deze zaken worden aangepakt en succesvol worden afgerond. Ook voor Bulgarije was dit iets om trots op te zijn, immers zij werden en worden door Brussel nauwlettend in de gaten gehouden wat zij moeten veranderen in hun systeem en wat zij feitelijk doen. Het is Bulgarije dus erg veel waard om goed samen te werken met in dit geval ons als het gaat over aanpak mensenhandel en zorgen voor een goede vervolging. Wat opviel in deze onderzoeken was eigenlijk dat met het opengooien van de grenzen wij in Nederland pas eigenlijk voor het eerst geconfronteerd werden met de dames en hun uitbuiting. Immers, bij de handhaving controles spraken en zagen wij hen voor het eerst en moesten hun eigenlijk geloven op hun mooie blauwe ogen. Dat is niet wat wij moeten voorstaan volgens mij, het begint eerder. Dit was één van de redenen dat de politie Groningen en OM Groningen de koppen bij elkaar staken om een project aan te vragen in het kader van een proeftuin. Deze aanvraag werd gehonoreerd waarna de invulling werd gegeven door politie Friesland en Groningen, samen met het OM Groningen en uiteraard de Bulgaarse autoriteiten en onze liaison in Bulgarije. 4

5 Proeftuin Nederland(Groningen en Friesland) met Bulgarije De proeftuin had meerdere doelen: 1. meer aan de front-office te gaan werken, dus in Bulgarije 2. directe lijnen te ontwikkelen met Bulgarije op het gebied van politie en justitie 3. betere afstemming van zorg slachtoffers en opvang 4. elkaars culturen in kaart zien te brengen en daarnaar te gaan handelen 5. financiële recherche en gegevens uitwisseling mogelijk te maken 6. het ontwikkelen van samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk zaken aan te pakken met respect voor elkaars wetgeving 7. uitwisseling van politiemensen, justitie en zorgmedewerkers van NL naar BG en v.v. 8. wetenschappelijke studie naar de vraag: waarom komen de Bulgaarse dames naar Nederland om in de prostitutie te gaan werken 9. het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en film voor kinderen vanaf 12 jaar in BG De proeftuin heeft ruim 1 ½ jaar gedraaid en de doelstellingen zijn gehaald. Er is veel samengewerkt door leden van de proeftuin met het landelijke MATRA project. Het MATRA project was vanuit het Ministerie van Justitie opgezet om vooral met Bulgarije inzichtelijk te gaan maken wat er precies aan de hand was en is m.b.t. uitbuiting en BG te voorzien van de benodigde gegevens en materialen en gelden om aanpak mensenhandel daar te verbeteren. Onze proeftuin sloot op veel gebieden prima aan bij het MATRA project en wij hebben dan ook prima samengewerkt daarin. Het MATRA project eindigt op 1 januari Tijdens het slotsymposium in december in Sofia zal ik daar opnieuw een lezing gaan verzorgen samen met een Bulgaars slachtoffer, die 8 jaar is uitgebuit in Groningen en 2 miljoen euro heeft afgedragen aan haar pooier. Die zaak is mede de oorzaak geweest van een innige samenwerking tussen politie Groningen en de politie in Sliven. Dat wij direct samen konden werken en nog steeds is uiteraard goed overlegd en akkoord bevonden door de Hoofd Officier van Justitie in Sofia en de bevoegde politieautoriteiten. Ik kan u vertellen dat er enorm veel winst is geboekt door deze directe samenwerking. Er komt van beide kanten veel meer informatie beschikbaar over slachtoffers en/of verdachten dan ooit tevoren. Het is u natuurlijk duidelijk dat directe lijnen altijd beter zijn dan via via. Ook voor de Bulgaarse politie in de kleinere plaatsen is dit een enorme vooruitgang; zij zijn trots dat zij, vaak met beperkte middelen, ons ter wille kunnen zijn en wij hen. Dat de grote broer Sofia meekijkt is voor hen geen enkel probleem, integendeel. Wij zijn nu bezig om deze directe samenwerking verder uit te werken waarbij wij wellicht het JIT model (Joint Investigation Team) gebruiken. Niet het gehele JIT model zullen wij gaan gebruiken maar wel het gedeelte van convenant ondertekening. Dit voorkomt veel aanvragen via Internationale Rechtshulpverzoeken(RHV s), wat vertragend, tijdrovend en veel administratieve handelingen kost. 5

6 Bulgarije is wat betreft RHV s een voorbeeld van een land waar het uitstekend mee samenwerken is. Veel voormalige Oost-Europese landen willen eerst een RHV voordat überhaupt antwoord wordt gegeven. Dit is niet het geval in Bulgarije als je de goede contacten hebt opgebouwd. Ook de rol van de liaison is daarin natuurlijk sterk bepalend. Wat zijn nu de leermomenten van de proeftuin Nederland met Bulgarije. 1. kennen en gekend worden is zeer van belang 2. lever alles aan in de Engelse of Bulgaarse taal 3. presenteer nieuwe zaken zo vroeg mogelijk en gebruik daarvoor een relatieschema 4. bespreek met hen vroegtijdig wie de slachtoffers zijn en wat verwacht je van BG( ook qua slachtofferopvang en begeleiding familie) 5. neem zelf je eigen tolk mee, geen verwarring later over vertalingen en intenties 6. sein op tijd je liaison in over wat je wilt gaan doen en met wie. Hij/zij kan je prima hierin adviseren 7. zorg voor goede terugkoppeling en houd hen op de hoogte van de voortgang van het onderzoek in NL. Dan mag je ook v.v. verwachten. 8. wij krijgen nu in veel gevallen informatie vanuit BG dat er dames en/of verdachten onderweg zijn naar NL, dit geeft ons natuurlijk een enorme voorsprong bij de contacten die wij hebben in de handhaving met de dames en/of de verdachten 9. Het belangrijkste: DOE WAT JE ZEGT EN ZEG WAT JE DOET. Convenant aanpak en bestrijding mensenhandel U heeft nu al een poosje van mij gehoord dat er veel partijen betrokken zijn bij de bestrijding van mensenhandel. Dat is ook de reden van de titel van mijn voordracht. SAMEN WERKEN IN SAMENWERKING!!! Er van uitgaande dat alle betrokken partijen en personen hun best doen v.w.b. hun aandeel, dan is het toch meer dan alleen m,aar logisch dat er ontzettend veel informatie voorhanden is op het gebied van mensenhandel en prostitutie. De kunst is dan alleen nog alles te verzamelen, te veredelen en uit te geven aan de juiste instantie(s). Dat is heel kort en bondig de reden dat er het laatste jaar in Nederland in meerdere provincies convenanten zijn afgesloten met een groot aantal partijen met maar één doel: bestrijden mensenhandel met eerbiediging van privacyreglementen, ambtsgeheim etc. Ongeveer partijen ondertekenen, variërend van gemeente, politie, COA, IND, hulpverlening, GGD etc. Provincies waar al enige tijd wordt samengewerkt en informatie wordt gedeeld, zo blijkt, leveren betere resultaten landelijk gezien op als de provincies waar dit niet het geval is. De korpsmonitor mensenhandel 2008,2009 was hier duidelijk in. Door de druk die nu op alle politiekorpsen is gelegd 6

7 om bestrijding mensenhandel nu (eindelijk) eens goed te organiseren, verwacht ik betere resultaten in de nieuwe korpsmonitor mensenhandel die 2 weken geleden is binnengekomen bij alle korpsexperts mensenhandel in Nederland. De resultaten hiervan kunt u medio mei 2011 verwachten. Ik ben zelf nu ruim 5 jaar betrokken bij de aanpak en bestrijding van mensenhandel in Groningen en ik kan u zeggen, wat fantastisch om dit te mogen doen. Ik heb ongeveer 35 jaar bij de recherche gewerkt maar ik vind deze vorm van recherche toch het allermooist. Dat vind ik gezien de ernst van het misdrijf, moderne slavernij zoals ik het altijd noem, het helpen van slachtoffers in de meest brede zin van het woord, hulp te verlenen en het aanhouden van de verdachten in deze. Extra goed is te constateren dat er internationaal, met name ook vanuit het voormalige Oostblok, steeds meer aandacht en tijd word besteed aan de aanpak hiervan en het afromen van wederrechtelijk verkregen winsten, zeg maar bezittingen. Kaalplukken waar het kan is daarbij het motto. Een laatste slotopmerking: Ik hoop dat ik u in het kort heb kunnen overtuigen van Samen werken in Samenwerking!. De politie alleen kan het niet, de hulpverlening niet en ook niet de gemeentes. Gezamenlijk kunnen wij echter heel veel, dat is mijn stellige overtuiging. Daar waar de samenwerking goed is, vertrouwen is daarvoor altijd de basis, komen ook de resultaten. Als een ieder begrip toont voor een ander zijn (on)mogelijkheden, dan komen we samen heel veel verder. Ik ben uiteraard bereid vragen te beantwoorden. Ik realiseer mij dat ik de grote lijnen heb verteld, maar kan u nog veel meer vertellen als daar de tijd voor beschikbaar was. Dank voor uw aandacht. Jan Smid 7

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel?

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? mr. E.D.I. Martens Senior officier van justitie Mensenhandel Het gaat ons allemaal aan CIROC 3 december 2014 Doel presentatie: Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? 1. Wat is illegale prostitutie?

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: mei 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt. Dames en heren,

Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt. Dames en heren, Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt Dames en heren, hartelijk dank voor de introductie en veel dank voor de uitnodiging van de organisatie om te mogen spreken

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: juni 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: maart 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

binnen een vrij Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche

binnen een vrij Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche 32 secondant #2 mei 2011 Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche Uitbuiting en m binnen een vrij Met verschillende landelijke en lokale maatregelen ter regulering van prostitutiebranche, is de afgelopen

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Aan de leden van de gemeenteraad van Utrecht Behandeld door M. Kessels Doorkiesnummer 286 3672 E-mail m.kessels@utrecht.nl

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie Dames en heren, Hartelijk dank voor uw uitnodiging om hier vanmiddag te mogen spreken. Zoals

Nadere informatie

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH

Nadere informatie

Waar loopt de zorgaanbieder tegen aan?

Waar loopt de zorgaanbieder tegen aan? Waar loopt de zorgaanbieder tegen aan? Dilemma s rond het beroepsgeheim 28 februari 2013 Mw. Mr. Dr. Nicole de Bijl Stafjurist Laurentius Ziekenhuis Roermond Te bespreken 1. Juridische uitgangspunten beroepsgeheim

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV)

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV) Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art. 3.2.1 APV) Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet

Nadere informatie

Mensenhandel is om ons heen. Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur

Mensenhandel is om ons heen. Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Mensenhandel is om ons heen Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Mensenhandel is om ons heen Mensenhandel is om ons heen. De laatste jaren wordt duidelijk dat mensen op vele

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL SEKSINRICHTINGEN HELMOND 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL SEKSINRICHTINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 30 oktober 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL SEKSINRICHTINGEN HELMOND 2008 De van Helmond; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Inspectierapport SKG KDV de (B)engeltjes (KDV) Curtevenneweg 9 1241XZ KORTENHOEF Registratienummer 448723347

Inspectierapport SKG KDV de (B)engeltjes (KDV) Curtevenneweg 9 1241XZ KORTENHOEF Registratienummer 448723347 Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport SKG KDV de (B)engeltjes (KDV) Curtevenneweg 9 1241XZ KORTENHOEF

Nadere informatie

Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser

Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 13 januari 2015 2014/482633 J.A.M. Lubbers 023-5113815

Nadere informatie

Speech Gerbrandy-debat

Speech Gerbrandy-debat Speech Gerbrandy-debat Goedemiddag allemaal, Woorden doen ertoe. Vandaag en toen. De woorden van premier Gerbrandy hebben een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Via de radio sprak

Nadere informatie

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Als je niet kunt gaan en staan waar je wilt, als iemand je paspoort in beslag heeft genomen, als iemand je geld opeist... dan kan het zijn dat

Nadere informatie

Datum 30 oktober 2013 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat in de Europese Unie honderdduizenden mensen leven als slaven

Datum 30 oktober 2013 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat in de Europese Unie honderdduizenden mensen leven als slaven 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs

Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen luisteren naar een radiofragment van Goedemorgen Nederland en lezen een tekst uit dagblad Trouw over de bewijsvoering

Nadere informatie

Hoenu verder? Belangrijke telefoonnummers INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL. IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61

Hoenu verder? Belangrijke telefoonnummers INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL. IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61 Belangrijke telefoonnummers COMENSHA IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61 POLITIE KMAR T 0900 88 44 T 0343 52 89 99 SLACHTOFFERHULP SCHADEFONDS NEDERLAND GEWELDSMISDRIJVEN T 0900 01 01

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. tussen. Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Immigratie- en Naturalisatiedienst

Samenwerkingsconvenant. tussen. Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Immigratie- en Naturalisatiedienst Samenwerkingsconvenant tussen Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en Immigratie- en Naturalisatiedienst 14 november 2007 Inleiding De Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen-

Nadere informatie

mr. M.K.A. Wijnbelt officier van justitie Mensenhandel

mr. M.K.A. Wijnbelt officier van justitie Mensenhandel mr. M.K.A. Wijnbelt officier van justitie Mensenhandel Seksuele uitbuiting Arbeidsuitbuiting Seksuele uitbuiting / voorbeeld 1 Natasja (19 jaar) uit Hongarije Wordt door Hongaarse groepering naar Nederland

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding en doel van het onderzoek

Samenvatting. Aanleiding en doel van het onderzoek Samenvatting Aanleiding en doel van het onderzoek Sinds 2009 stelt de regering voor om nieuwe wetgeving in te voeren om de misstanden in de prostitutiebranche aan te pakken. Onderdeel van dit wetsvoorstel

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Factsheet bij Mensenhandel in en uit beeld ii

Factsheet bij Mensenhandel in en uit beeld ii Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Factsheet bij Mensenhandel in en uit beeld ii Cijfermatige rapportage 2008-2012 Goed meten is weten wat te doen Mensenhandel in en uit

Nadere informatie

Datum 30 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen inzake signalen over misstanden in de illegale prostitutie

Datum 30 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen inzake signalen over misstanden in de illegale prostitutie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Rechten van slachtoffers Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mensenhandel is een schending van de rechten van talloze mensen in Europa en daarbuiten en beïnvloedt hun leven.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 78 24 april 2009 Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 14 april 2009, nummer 2009/8, houdende wijziging van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15972 31 juli 2012 Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 20 juli 2012, nummer WBV 2012/16,

Nadere informatie

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland Project KOMPAS Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland initiatief van de negen West-Friese gemeenten Aanleiding project veel arbeidsmigranten in West-Friesland illegale huisvestingvormen

Nadere informatie

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER Het Bredase beleid voor de seksbranche na opheffing van het bordelenverbod. CONCEPT CONCEPT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

Directie Openbare Orde en Veiligheid

Directie Openbare Orde en Veiligheid Directie Openbare Orde en Veiligheid Memo Aan Van Datum Onderwerp Eerste Kamercommissies voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken Burgemeester E.E. van der Laan, Karen Nieuwenhuis, Brian Varma

Nadere informatie

HET AFSCHEID VAN KOMPAS NOORD-KENNEMERLAND

HET AFSCHEID VAN KOMPAS NOORD-KENNEMERLAND PROJECT ROND HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN ZIT ER OP: HET AFSCHEID VAN KOMPAS NOORD-KENNEMERLAND Januari 2016 Resultaten Kompas Noord-Kennemerland: Minder excessen, meer legalisatie rond aanvragen voor

Nadere informatie

Kindvriendelijke verhoorstudio

Kindvriendelijke verhoorstudio Het horen van kinderen door de politie HET HOREN VAN KINDEREN DOOR DE POLITIE Jannie van der Sleen Binnen een strafrechtelijk onderzoek: Doel van het verhoor is waarheidsvinding/feiten: Is er al dan niet

Nadere informatie

Datum 16 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht van Europol over minstens 10 duizend vermiste vluchtelingenkinderen

Datum 16 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht van Europol over minstens 10 duizend vermiste vluchtelingenkinderen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 444 Wet van 6 november 2013 tot implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR SCnet DE ONDERGETEKENDEN:

OVEREENKOMST INZAKE DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR SCnet DE ONDERGETEKENDEN: OVEREENKOMST INZAKE DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR SCnet DE ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCnet BeNeLux b.v. gevestigd te Hardenberg (7771 CH) en kantoorhoudend

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet bepaalt, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Integrale aanpak uitbuiting. Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord

Integrale aanpak uitbuiting. Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord Integrale aanpak uitbuiting Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord Traject integrale aanpak uitbuiting In de periode 2009 2011 zijn in de integrale (programmatische)

Nadere informatie

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandel Algemeen Toezicht: opschorting van de verwijdering Algemeen Slachtoffers van vrouwenhandel Getuige-aangevers Vergunning tot verblijf

Nadere informatie

A. Wat vertelt u over uzelf in relatie tot uw functie en over het onderzoeksbureau waar u werkzaam bent?

A. Wat vertelt u over uzelf in relatie tot uw functie en over het onderzoeksbureau waar u werkzaam bent? Opdracht 1 A. Wat vertelt u over uzelf in relatie tot uw functie en over het onderzoeksbureau waar u werkzaam bent? Beschrijf vijf aspecten over uzelf 1. Ik heb het diploma particulier onderzoeker behaald;

Nadere informatie

STAGEVERSLAG. Amsterdam, 03 november 2009. Betreft: Verslag van stage in het buitenland

STAGEVERSLAG. Amsterdam, 03 november 2009. Betreft: Verslag van stage in het buitenland FACULTEIT: RECHTEN BESTEMMING: Curaçao, Willemstad, politie STAGEVERSLAG Amsterdam, 03 november 2009 Betreft: Verslag van stage in het buitenland Mijn stage vond plaats op het zonnige Curaçao, het grootste

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT Aanpak financiering huisjesmelkers Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken; 3. Nederlandse Vereniging van Banken; 4. Arrondissementsparket s-gravenhage;

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 8 mei 2001 PE 302.228/14-21 AMENDEMENTEN 14-21 ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Steun bij internationale samenwerking in strafzaken voor praktijkmensen. Europees justitieel netwerk en Eurojust. Wat kunnen zij betekenen?

Steun bij internationale samenwerking in strafzaken voor praktijkmensen. Europees justitieel netwerk en Eurojust. Wat kunnen zij betekenen? Gezamenlijk Task Force document Steun bij internationale samenwerking in strafzaken voor praktijkmensen Europees justitieel netwerk en Eurojust Wat kunnen zij betekenen? 6 mei 2014 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Bijeenkomst in het kader van overige vormen van uitbuiting.

Bijeenkomst in het kader van overige vormen van uitbuiting. Inspectie SZW (voorheen AI, SIOD en IWI) Bijeenkomst in het kader van overige vormen van uitbuiting. Peter de Wit Accountmanager Inspectie SZW (opsporing). Regio Zuid-Nederland 06-12549583 Pmdwit@inspectieszw.nl

Nadere informatie

Seksbranche zonder mensenhandel. Hoe (zorg)professionals gedwongen prostitutie kunnen helpen bestrijden

Seksbranche zonder mensenhandel. Hoe (zorg)professionals gedwongen prostitutie kunnen helpen bestrijden Seksbranche zonder mensenhandel Hoe (zorg)professionals gedwongen prostitutie kunnen helpen bestrijden Deze brochure is bedoeld voor hen die hulp bieden aan sekswerkers, zoals: GGD-medewerkers en aanverwante

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Maandrapportage februari 2013

Maandrapportage februari 2013 Maandrapportage februari 2013 Inhoudsopgave 1.... Inleiding... 2 2.... Aard en omvang slachtoffers van mensenhandel... 3 2.1.. Aantal aanmeldingen... 3 2.2... Verzoeken om opvang... 3 2.3... Wachtlijst...

Nadere informatie

d.d. 7 augustus 2006. 1 Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND

d.d. 7 augustus 2006. 1 Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND Werkinstructie Openbaar Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND Datum 12 juni 2015 Kenmerk Vindplaats InformIND Onderwerp Rol contactpersonen mensenhandel & gendergerelateerde

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het en een aantal regels rondom

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Zeer geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Zeer geachte voorzitter, Gemeente Den Haag Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Onderwerp Bestuurlijke bestrijding mensenhandel gemeente Den Haag en de actie op 8

Nadere informatie

Maandrapportage juli 2013

Maandrapportage juli 2013 Maandrapportage juli 2013 Inhoudsopgave 1.... Uitgelicht... 2 2.... Aard en omvang slachtoffers van mensenhandel... 3 2.1.. Aantal aanmeldingen... 3 2.2... Verzoeken om opvang... 4 2.3... Plaatsingslijst...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 542 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

Nadere informatie

(StaÏt youtube-filmpje truckdrivers Slowaakse postbusfiïma) De casus in dit filmpje laat zien dat voor ons (de vakbonden) de aanpak van

(StaÏt youtube-filmpje truckdrivers Slowaakse postbusfiïma) De casus in dit filmpje laat zien dat voor ons (de vakbonden) de aanpak van 30 jaar STV/ COMENSHA Den Haag, 22 september 2016 Aanpak van arbeidsuitbuiting als uitdaging voor de toekomst, Catelene Passchier, vicevoorzitter FNV (StaÏt youtube-filmpje truckdrivers Slowaakse postbusfiïma)

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn BSO Schellerpark (BSO) Schellerpark NZ ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport Doomijn BSO Schellerpark (BSO) Schellerpark NZ ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport Doomijn BSO Schellerpark (BSO) Schellerpark 101 8017NZ ZWOLLE Registratienummer 233776898 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 11-05-2015 Type

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Datum 30 augustus 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over uitgebuite Roma kinderen gered en teruggehaald zijn naar Nederland

Datum 30 augustus 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over uitgebuite Roma kinderen gered en teruggehaald zijn naar Nederland 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

DRAAIBOEK MULTIDISCIPLINAIRE CONTROLE ARBEIDSUITBUITING

DRAAIBOEK MULTIDISCIPLINAIRE CONTROLE ARBEIDSUITBUITING DRAAIBOEK MULTIDISCIPLINAIRE CONTROLE ARBEIDSUITBUITING VERTROUWELIJKE INFORMATIE Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie 2. Aanleiding controle 3. Deelnemende instanties 4. Operationeel projectleider, coördinator

Nadere informatie

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Artikel 151c Gemeentewet is volledig gericht op de bevoegdheden voor gemeenten als deze cameratoezicht wil toepassen. De interpretatie van dit

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vrijdag 7 juli 2017 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Voorblad ------------------------------------------------------------------------------- 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid

Samenvatting Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid Sinds de opheffing van het bordeelverbod in oktober 2000 staan gemeentelijke diensten en andere instanties voor de opgave om de prostitutiebranche te reguleren,

Nadere informatie

competenties en voorbeeldvragen

competenties en voorbeeldvragen competenties en voorbeeldvragen 1 Aanpassingsvermogen Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van mensenhandel In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Operatie assistentie collega

Operatie assistentie collega Inleiding Het CDA is trots op onze Nederlandse politie. Er zijn weinig landen in de wereld waar de politie zo goed geschoold, professioneel en verbonden met de samenleving is, als in Nederland. Toch is

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 374 Aanslag op de heer W. S. P. Fortuijn Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW FEITEN MENSENHANDEL is de illegale handel van mensen, met als voornaamste doel gedwongen arbeid en seksuele uitbuiting. Het is de snelst groeiende

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Project Prostitutie Mensenhandel afsluitende rapportage

Project Prostitutie Mensenhandel afsluitende rapportage Portefeuille Georganiseerde Criminaliteit Project Prostitutie/Mensenhandel DNP Politie Regio Haaglanden Commerciële zedenzaken Bureau Jan Hendrikstraat Postbus 264 2500 CG DEN HAAG tel. 070 310 3160/06-51091444

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/213 2 Feiten Verzoeker is

Nadere informatie