Diktebepaling. Technische vragen. Algemene formule. Verticale beglazingen voor woningen. Elementen waarmee rekening moet worden gehouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diktebepaling. Technische vragen. Algemene formule. Verticale beglazingen voor woningen. Elementen waarmee rekening moet worden gehouden"

Transcriptie

1 Technische vragen Bij het opstellen van dit overzicht is een nieuwe versie van de STS 38 Beglazing (NBN S ) en de STS 52 schrijnwerk in voorbereiding. Alsook wordt een nieuwe methode voor de bepaling van de glasdikte verwacht. Controleer daarom altijd de voortgang van deze werkzaamheden en de eventuele publicatie ervan voordat u de onderstaande methodes toepast. Deze zijn slechts geldig tot de officiële publicatie van de voornoemde nieuwe documenten. Algemene formule De theoretische minimumdikte voor vlakke enkele beglazingen die onderhevig zijn aan een gelijkmatig verdeelde belasting kan worden berekend volgens de formule* van Timoshenko: Kleine doorbuigingen worden berekend als volgt: e = nominale productiedikte van de beglazing (mm) f = doorbuiging in het midden van de beglazing (mm) b = kortste afmeting van de beglazing (m) (of vrije zijde voor de driezijdig ingeklemde beglazingen of afstand tussen de overstaande ingeklemde zijden) P = gelijkmatig verdeelde belasting, in Pa (incl. het eigen gewicht van de beglazing als deze schuin wordt geplaatst) k = veiligheidscoëfficiënt R = breukspanning (N/m 2 ) E = modulus van Young en ß = coëfficiënten die afhangen van de verhouding van de grootste zijde L op de kleinste zijde b en van het aantal zijden dat ondersteund wordt. In de tabel op pagina 446 vindt u de waarden van en ß. Verticale beglazingen Verkorte formule: P = W (windbelasting) = 0,81. c p. q b Schuine beglazing De belastingen en de formules zijn opgenomen in de TV 176 Glas in daken. De berekening kan worden uitgevoerd met behulp van het programma SGG OCTOPUS dat verkrijgbaar is bij onze technische dienst. * De parameters voor de berekening van de dikte en doorbuiging van de verticale beglazingen in constructies met veel binnenwanden en opengaande ramen, zijn vermeld in het hoofdstuk Tabellen op pagina 443. Verticale beglazingen voor woningen Elementen waarmee rekening moet worden gehouden 1. De ligging van de constructie We onderscheiden 4 ruwheidsklassen van het terrein: - klasse I: kustgebied bij vloed over een afstand tot 2 km, ook in stadsgebied; - klasse II: landelijk gebied met vrijstaande gebouwen of bomen; - klasse III: stedelijk, industrieel of bosgebied; 417

2 - klasse IV: steden (constructiezones van minstens 10 m hoog op minstens 1/4 van de oppervlakte). 2. De hoogte van de bovenrand van de beglazing ten opzichte van de grond 3. De oppervlakte die onderhevig is aan de windbelasting We onderscheiden: - de oppervlakken van de centrale zone (f) van de gevels; - de oppervlakken van de zone (b) aan de rand waarvan de breedte b wordt bepaald volgens de onderstaande tabel. i Ligging van de verschillende zones van plaatselijke winddruk in een gebouw B = de grootste van de waarden hiernaast h 1 h < 1 d 1 3 d d h 1 m 0.04 d1 1m 4. Het aantal steunzijden Onder het effect van de windbelasting mag de vervorming van elk samenstellend element niet groter zijn dan 1/300 van de spanwijdte van de dubbele beglazing (met een maximum van 8 mm) om als steunzijde* te kunnen worden beschouwd. De doorbuiging wordt berekend volgens de STS 52, d.i. met normale maximumwind. Berekende maximumoppervlakten van een dubbele beglazing SGG CLIMALIT, SGG CLIMAPLUS De berekende maximumoppervlakte voor bepaalde samenstellingen van dubbele beglazingen, is aangegeven in de tabellen op p Deze tabellen zijn geldig voor de volgende omstandigheden: - plaatsing op vier steunzijden; - woningen, d.w.z. constructies met meerdere binnenwanden en openslaande ramen. Voor de gebouwen waarvan de hoogte niet groter is dan: - 18 m in klasse IV, - 10 m in klasse III, mogen de randzones worden opgenomen in de centrale zone van de gevels. In deze beide gevallen bedraagt de dynamische basiswinddrukbelasting q b 633 Pa. Voor asymmetrische dubbele beglazingen wordt het dikste glas meestal aan de buitenkant geplaatst. Voor dubbele beglazingen met slechts één gelaagd glas wordt dit laatste bij voorkeur aan de binnenkant geplaatst. * Zonder rekening te houden met de eigen stijfheid van de beglazing. 418

3 Technische vragen Maximale oppervlakte (m 2 ) voor de centrale zone van de gevel qb (Pa) Samenstelling van de beglazing Maximale oppervlakte (m 2 ) voor de rand van de gevel qb (Pa) Samenstelling van de beglazing Hellende beglazingen voor woningen Elementen waarmee rekening moet worden gehouden 1. De ligging van het gebouw We onderscheiden 4 ruwheidsklassen van het terrein: klasse I tot IV (zie Verticale beglazingen op pagina 417). 2.De hoogte Z van de bovenrand van de beglazing ten opzichte van de grond 3.Hellingsgraad van de beglazing (van het dak) ten opzichte van de waterpaslijn Om een goede waterafvoer te garanderen mag de helling van de beglazing niet kleiner zijn dan De plaats van de beglazing in het dak We onderscheiden verschillende zones, met plaatselijke windbelasting in een schuin dak (zie schema). Parameter a wordt bepaald volgens de onderstaande tabel. 5. De hoogte waarop de beglazing zal worden geplaatst 6. Het aantal steunzijden Om de belasting van de beglazingen te beperken mogen structuurvervormingen op de spanwijdte van het glaselement voor de dubbele beglazing* niet groter zijn dan: 1/300 onder dynamische belasting (wind); 1/600 (maximaal 6 mm) van de spanwijdte van het glaselement onder statische belasting (sneeuw + eigen gewicht). * Dit zonder rekening te houden met de eigen stijfheid van het glas

4 Plaats van de zones van plaatselijke uitwendige winddruk * Ten behoeve van een gelijkvormig uitzicht en voor de eenvoud van de plaatsing, berekent men meestal de dikte die nodig is in de randzone r en past men deze toe op alle glasoppervlakken in het dak, behalve wanneer minstens een derde van het glasoppervlak met een helling < 30 zich in de hoekzone c van het dak bevindt. In dat geval moet de beglazing in de hoekzone berekend worden. Plaats van de zones van plaatselijke uitwendige winddruk Bepaling van parameter a a = de grootste van de waarden hiernaast d 1 d 2 d 1 > d 2 h 1 h < 1 h 1 h < 1 d 1 3 d 1 3 d 2 3 d d h 0.15 d h 1 m 0.04 d1 1 m 0.04 d2 1m 1m Berekende spanwijdte van een dubbele dakbeglazing SGG SKY-LITE of SGG SKY-LITE SILENCE De onderstaande tabellen geven bij wijze van voorbeeld de toegelaten spanwijdte* voor enkele types tweezijdig opgelegde beglazingen. Deze gegevens zijn toepasbaar op de randen in de volgende omstandigheden: - hoogtes tot 100 m, 400 m en 700 m zonder sneeuwophoping; - dynamische basiswindbelasting: 650 Pa, 800 Pa en 950 Pa. - ruimtes met of zonder tussenwand, - hellingsgraad van het dak ten opzichte van de waterpaslijn kleiner dan 30, tussen 30 en 50 of groter dan 50. * De breedte van de beglazingen, bij normale werkzaamheden (d.w.z. waarvoor geen hijsmiddelen zoals een kraan nodig zijn) mag niet meer bedragen dan 0,70 m. Hun lengte mag niet meer bedragen dan ongeveer 3,5 m. Hun gewicht mag niet meer bedragen dan 80 kg om een plaatsing in normale omstandigheden te kunnen waarborgen. Het gelaagde glasblad wordt steeds aan de binnenkant van het gebouw geplaatst. Dynamische** Maximale waarde van de hoogte z basiswinddruk Kust Landelijke zone Stedelijke zone Stad 650 Pa - 5 m 10 m 18 m 800 Pa - 9 m 18 m 30 m 950 Pa 7 m 18 m 30 m 45 m ** niet geldig voor hoge gebouwen of in de nabijheid ervan, en in geval van heuvelachtig reliëf 420

5 Technische vragen Maximale breedte (cm) van beglazing op 2 steunpunten op een hoogte 100 m Dynamische Type Helling basiswinddruk beglazing Zonder scheidingswanden Met scheidingswanden q b < 30 tussen (1) > 50 < 30 tussen (1) > Pa Pa Pa (1) Tussen 30 en Maximale breedte (cm) van beglazing op 2 steunpunten op een hoogte 400 m Dynamische Type Helling basiswinddruk beglazing Zonder scheidingswanden Met scheidingswanden q b < 30 tussen (1) > 50 < 30 tussen (1) > Pa Pa Pa (1) Tussen 30 en

6 Maximale breedte (cm) van beglazing op 2 steunpunten op een hoogte 700 m Dynamische Type Helling basiswinddruk beglazing Zonder scheidingswanden Met scheidingswanden q b < 30 tussen (1) > 50 < 30 tussen (1) > Pa Pa Pa (1) Tussen 30 en Voor de bepaling van de samenstelling van een vierzijdig ingeklemde beglazing op basis van de gegevens toepasbaar voor tweezijdig opgelegde beglazingen gaat u als volgt te werk: - bepaal de L/b-verhouding van de vierzijdig opgelegde beglazing; - selecteer in de tabel van Timoshenko (pagina 446) de vormfactor die overeenstemt met de L/b-verhouding; - bepaal de verhouding ß (twee opleggingen)/ ß (vier opleggingen); - bepaal een gelijkwaardige breedte door de werkelijke spanwijdte te delen door deze verhouding; - zoek in de bovenstaande tabellen de samenstelling van de beglazing die deze fictieve breedte geeft op twee opleggingen. Voorbeeld Een rechthoekige beglazing van 1,6 m x 0,8 m (L>b) wordt vierzijdig opgelegd; helling 45, gebouw zonder tussenwanden, hoogte 100 m, hoogte 5 m boven de grond in een landelijke zone (650 Pa): - L/b-verhouding = 1,6/0,8 = 2; - ß (4 opleggingen) voor L/b = 2: 0,781; - ß (2 opleggingen) / ß (4 opleggingen): 0,866/0,781 = 1,11; - gelijkwaardige breedte: 0,8 m/1,11 = 0,72 m; - de tabel (hoogte 100 m) geeft voor de dichtst benaderende breedte (groter of gelijk aan de gelijkwaardige breedte van 0,72 m) 78 cm de samenstelling van de beglazing:

7 Technische vragen Equivalente dikte van de samengestelde beglazingen Wanneer de vereiste dikte voor enkelglas gekend is, kan de equivalente dikte e eq van andere types beglazing Type beglazing Gelaagd glas - symmetrisch n bladen van dikte e - asymmetrisch e 1 e 2 e 3 en e 1 = grootste dikte Veiligheid De dikte van de aquariumbeglazing wordt berekend met een veiligheidsbepaald worden a.d.h.v. de formules die in onderstaande tabel worden aangegeven. Equivalente dikte Isolerende beglazing - symmetrisch - asymmetrisch e 1 > e 2 Beglazing voor aquaria of zwembaden De aquarium- of zwembadbeglazingen zijn onderhevig aan hydrostatische belastingen, eventueel nog verhoogd met gelijkmatig verdeelde belastingen. Ze worden beschouwd als vulelementen. Daarom mogen ze geen vervormingen vertonen door bewegingen van de constructie of van de bodem. Aard van de glasproducten De aquariumbeglazing is uitgevoerd in ongehard of halfgehard monolithisch glas, of in gelaagd glas samengesteld uit glasbladen met dezelfde dikte. De glasproducten bestaan uit doorzichtig of gekleurd glas. 423 De bestanddelen van de gelaagde beglazing, die bijdragen tot het opnemen van de belasting, vertonen allemaal identieke mechanische eigenschappen (glas van het type SGG PLANILUX, SGG DIAMANT, SGG PLANIDUR, SGG SECU- RIT of SGG SECURIPOINT). Zo niet wordt de dikte van het glas berekend rekening houdend met de toegelaten spanning van het minst sterke bestanddeel. De randen van het glas worden altijd geslepen (vlak mat geslepen). De tussenlagen bestaan uit PVB of hars, maar deze worden niet beschouwd als elementen die bijdragen tot het opnemen van de belasting.

8 factor van 3,5. Deze veiligheidsfactor houdt rekening met de lange duur van de belasting door middel van een vermoeidheidsfactor van 0,60. Halfgehard monolithisch glas In geval van breuk zal het aquarium sneller of trager leeglopen naargelang de aard van de breuk. Het gevolg hiervan is dat, indien er geen letsels worden opgelopen, er in elk geval meer of minder ernstige materiële schade zal zijn naargelang het volume van het aqaurium. Het wordt aanbevolen dit type beglazing enkel te gebruiken voor aquaria met een kleinere inhoud (<1 000 liter bijvoorbeeld). Gehard monolithisch glas Het gebruik van halfgehard monolithisch glas wordt sterk afgeraden bij aquaria want in geval van breuk verdwijnt de wand volledig en onmiddellijk waardoor er een vernielende golf ontstaat. Ongehard, halfgehard of gehard gelaagd glas. In geval van accidentele breuk van een van de bestanddelen van het gelaagd glas zal de resulterende veiligheidsfactor nog voldoende zijn om een tijdelijke veiligheid te verzekeren gedurende dewelke het publiek kan geëvacueerd worden. De flora en fauna kunnen eventueel gered worden vooraleer het reservoir geleegd wordt en men kan overgaan tot de vervanging van het gebroken glas. Plaatsing Zie hoofdstuk 3.3 pagina 466. Toegelaten spanning De toegelaten spanningen houden rekening met de voortdurende aanwezigheid van de belastingen. Type beglazing Toegelaten spanning Û in MPa (N/mm 2 ) Ongehard 6 SGG PLANIDUR 12 SGG SECURIT 30 SGG SECURIPOINT 50 Toegelaten doorbuiging De doorbuiging in het midden van het glasvolume mag onder werkbelasting niet groter zijn dan 1/200 van de kleinste afmeting. Berekeningsmethode De dikte van de beglazing hangt af van: - de hoogte van het water; - het aantal opleggingen; met: - n = aantal componenten van het gelaagde glas n = 1 voor enkelglas; - e c = berekende minimumdikte van een van de componenten (mm); - e n = commerciële dikte van een van de componenten (mm); Alle componenten hebben dezelfde dikte. - 1, 2 3, 4 = coëfficiënten van Timoshenko afhankelijk van de lengte/breedteverhouding; - q = hoogte van het water gemeten aan de basis van het zichtbare gedeelte van de beglazing (m); - a = hoogte van de beglazing (afmeting van het zichtbare gedeelte in m); - b = lengte van de beglazing (afmeting van het zichtbare gedeelte in m); - Û = toegelaten spanning in MPa (N/mm 2 ). 424

9 Technische vragen De doorbuiging van de beglazing wordt berekend: - in het midden van de beglazing wanneer de hoogte van het water groter is dan de hoogte van de ruit; - op de plaats waar de doorbuiging maximaal is wanneer de hoogte van het water gelijk is aan de hoogte van de ruit; met: - maximale doorbuiging of doorbuiging in het midden van de beglazing (m); - 1, 2, 3, 3 en 4 = coëfficiënten van Timoshenko afhankelijk van de lengte/breedteverhouding. Zie pagina 428. De dikte van elke component volgens de toegelaten spanning en de doorbuiging worden, afhankelijk van het type beglazing, gegeven door de formules die zijn beschreven op de volgende pagina s. Als de doorbuiging groter is dan de toegelaten doorbuiging moet de dikte van de beglazing vergroot worden. Verticale rechthoekige beglazing gesteund op 4 zijden Glas met breedte > hoogte Waterhoogte hoger dan de hoogte van de beglazing Dikte van de beglazing Maximale doorbuiging van de beglazing Waterhoogte lager dan de hoogte van de beglazing* Dikte van de beglazing Maximale doorbuiging van de beglazing *In dit geval worden de berekeningen uitgevoerd alsof de waterhoogte minstens gelijk was aan de hoogte van de beglazing. 425

10 Verticale rechthoekige beglazing gesteund op 4 zijden Glas met hoogte > breedte Waterhoogte hoger dan de hoogte van de beglazing Dikte van de beglazing Maximale doorbuiging van de beglazing Waterhoogte lager dan de hoogte van de beglazing* Dikte van de beglazing Maximale doorbuiging van de beglazing *In dit geval worden de berekeningen uitgevoerd alsof de waterhoogte minstens gelijk was aan de hoogte van de beglazing. Rechthoekige beglazing als bodemplaat Dikte van de beglazing Maximale doorbuiging van de beglazing 426

11 Technische vragen Verticale rechthoekige beglazing gesteund op 3 zijden Dikte van de beglazing Maximale doorbuiging van de beglazing *In dit geval worden de berekeningen uitgevoerd alsof de waterhoogte minstens gelijk was met de hoogte van de beglazing. Bepaling van de nominale (commerciële) dikte van elke component e n Berekende dikte van een component ec (mm) Bepaling van de commerciële dikte van de gelaagde beglazing e f e f = e n x n de dikte van de tussenlaag wordt niet meegerekend. Commerciële dikte en (mm) Bijzondere aanbevelingen De beglazingen mogen geen begin van breuk vertonen. Gekraste of beschadigde beglazingen mogen niet worden gebruikt. Bij beschadiging na de plaatsing, en voornamelijk gericht naar het publiek, moet dit glas onmiddellijk worden vervangen. 427

12 Waarde van de coëfficiënten en voor de berekening van de doorbuiging en van de dikte Verticale rechthoekige beglazing gesteund op 4 zijden 1 uniforme 2 hydrostatische 1 uniforme 2 hydrostatische Verhouding b/a belasting belasting belasting belasting > Verticale rechthoekige beglazing gesteund op 4 zijden 1 uniforme 3 1 uniforme 3 3 Verhouding a/b belasting hydrostatische belasting hydrostatische hydrostatische belasting belasting belasting in het midden maximum >

13 Technische vragen Verticale rechthoekige beglazing gesteund op 3 zijden Verhouding b/a > Glazen vloertegels en traptreden Glas wordt, gezien zijn transparantie en zijn lichtdoorlating, steeds meer gebruikt door ontwerpers voor plafonds, vloeren en trappen. Daarom moeten de glasspecialisten de nodige bijstand verlenen aan ontwerpers en uitvoerders voor wat de plaatsingsmodaliteiten en glasdikteberekeningen aangaat, opdat de veiligheid van de gebruikers kan worden gegarandeerd. De aanbevelingen van SAINT-GOBAIN GLASS zijn van toepassing op de meest eenvoudige gevallen waar in het bijzonder geen punctuele bevestigingen of opleggingen aan te pas komen. Plaatsing Zie hoofdstuk 3.3 pagina 467. Bepaling van de afmetingen Glasproducten De vloertegels of traptreden zijn omwille van de veiligheid altijd vervaardigd uit gelaagd glas. Elke component die meehelpt bij het opvangen van de belastingen heeft een dikte groter dan of gelijk aan 8 mm. Alle componenten hebben dezelfde dikte en dezelfde mechanische kwaliteit (ongehard, halfgehard of gehard). 429 Voor de verschillende soorten glas moet bij de berekening van de dikte rekening worden gehouden met de toegelaten spanningen. Deze vindt u in de onderstaande tabel. Ze houden rekening met de voortdurende aanwezigheid van belastingen. De afstandshouders (transparant, mat of gekleurd) tussen de componenten bestaan meestal uit PVB. Toegelaten spanningen Type beglazing Toegelaten spanning Û in MPa (N/mm 2 ) Ongehard 10 Halfgehard (1) 20 Gehard (2) 40 (1) oppervlaktespanning tussen 35 en 55 MPa. (2) oppervlaktespanning 90 MPa. Belastingen waarmee rekening moet worden gehouden Glastegels zijn vulelementen en mogen dus niet worden beschouwd als structurele elementen. Een element is structureel als het, wanneer het ontbreekt of verdwijnt, het bouwwerk minder stabiel maakt. Daarom mogen de glazen vloertegels en traptreden geen vervormingen ondergaan door bewegingen van de structuur of vloer. Exploitatiebelastingen zijn belastingen die ontstaan door het gebruik van

14 ruimtes, zoals beschreven in de norm NBN B Ze komen overeen met de belasting van meubilair, materiaal, opgeslagen goederen en personen, bij een normale bezettingswijze. Ze moeten worden beschouwd als permanente belastingen. We onderscheiden twee soorten exploitatiebelastingen: de gelijkmatig verdeelde belastingen en de plaatselijke belastingen op een oppervlakte van 0,10 m x 0,10 m. De dikte van de glastegels is groter of gelijk aan de dikte die werd berekend met een van deze belastingen. Indien niet anders aangegeven en gerechtvaardigd door de uitvoerder, houdt u de belastingen aan die zijn aangegeven in de onderstaande tabel. Ze houden rekening met de gangbare dynamische effecten die worden veroorzaakt door de verplaatsing van personen en lichte toestellen, maar niet met fenomenen van dynamische amplificatie, te wijten aan uitzonderlijke situaties. Veiligheid Afhankelijk van het toepassingsgebied en de kennis van de voorspelbare risico s, kunt u een component toevoegen met dezelfde dikte en thermische behandeling als de componenten van het gelaagde glas, die de exploitatiebelastingen en het eigen gewicht van het geheel alleen kunnen dragen. Dat kan het geval zijn wanneer de eventuele doorvalhoogte na breuk van de vloer groot is en ernstige verwondingen kan veroorzaken of het leven van personen in gevaar kan brengen (bijvoorbeeld doorvalhoogte groter dan 1,50 m). Deze bijkomende veiligheidsmaatregel voor de gebruikers of goederen moet worden bepaald door de uitvoerder. Exploitatiebelastingen op vloeren en trappen (NBN B ) Uniforme Geconcentreerde Klasse Aard van de ruimte belasting belasting (Pa) op 100 cm 2 (N) I Lokalen met een lage bezettingsgraad: Woonruimtes (appartementen, villa s, privé-woningen) II Lokalen met een gemiddelde bezettingsgraad: Gangen en trappen van woonhuizen III Lokalen met een hoge bezettingsgraad: Leeszaal met een beperkte voorraad drukwerken Verkoopzalen, commerciële ruimtes, kleinhandelaars Gangen, overlopen en trappen anders dan die van een woonhuis (klasse II) en die van tribunes (klasse IV) IV Lokalen met een zeer hoge bezettingsgraad met mogelijkheid van dynamische acties: V Zaal voor openbare bijeenkomsten met niet-vastgemaakte zitplaatsen Bijzondere belastingen: Speciale lokalen zoals archiefzalen, bibliotheken,

15 Technische vragen De traptreden worden altijd op deze manier behandeld. Bij breuk van een van de componenten moet de trap worden afgesloten tot de trede vervangen is. Dikte van de glastegel Voor de berekening van de dikte wordt geen rekening gehouden met toegevoegde elementen zoals een eventuele slijtagetegel, maar wel met hun eigen gewicht. De berekende minimum dikte is gelijk aan de grootste berekende dikte volgens de gelijkmatig verdeelde belasting en de plaatselijke belasting. En dat, bij toepassing van de volgende formules, afhankelijk van de aard van de belasting (deze methode is niet van toepassing voor asymmetrische samenstellingen). Berekening van de minimumdikte voor rondom opgelegde vloertegels Uniform verdeelde belasting P Belasting P (uniform verdeeld) Lengte 431 Breedte Plaatselijke belasting P Lengte = L Breedte = b Belasting P n = aantal componenten van het gelaagde glas, allemaal met dezelfde dikte e c = berekende dikte van elke component van het gelaagde glas (mm) e n =nominale dikte van elke component van het gelaagde glas (mm) e u = nominale dikte van de eventuele slijtagetegel (mm) g = 25. (n. e n + e u ), eigen gewicht van de tegel (Pa) q = exploitatiebelasting (Pa) p = q + g, gelijkmatig verdeelde belasting (Pa) L = lengte tussen opleggingen op de kleine afmeting P = punctuele exploitatiebelasting (N) Û = toegelaten spanning (MPa), zie pagina 429. = coëfficiënt van Timoshenko, afhankelijk van de lengte/breedteverhouding, zie pagina = coëfficiënt van Timoshenko, voor de punctuele belastingen, afhankelijk van de lengte/breedteverhouding, zie pagina 432.

16 De lengte en de breedte worden beschouwd tussen de opleggingen. De nominale diktes van elke component die overeenstemmen met de berekende diktes, worden gegeven in de onderstaande tabel. Berekende dikte e c (mm) De commerciële dikte van het gelaagde glas wordt verkregen met de volgende formule: e f = e n x n Nominale dikte e n (mm) De werkelijke dikte van het afgewerkt product houdt rekening met de dikte van de veiligheidsfolies, de dikte van de eventuele slijtagetegel en de productietoleranties van elke component. Doorbuiging in het midden van de tegel onder gelijkmatig verdeelde gebruiksbelasting Bij deze berekening wordt beschouwd dat de veiligheidsfolies niet meehelpen bij het opvangen van de spanningen veroorzaakt door de exploitatiebelasting. De maximale doorbuiging in het midden van de glastegel wordt verkregen volgens de formule van de onderstaande tabel. = coëfficiënt van Timoshenko afhankelijk van de lengte/breedteverhouding. Zie verder. Berekeningsparameters Waarden van de coëfficiënten, Voor de berekening van de doorbuigingen en spanningen onder gelijkmatig verdeelde belasting voor enkele waarden van de lengte/breedte-verhouding. Lengte/Breedte Waarde van de coëfficiënten 1 Voor de berekening van de spanningen in geval van een plaatselijke belasting. Waarde van de coëfficiënten 1 Breedte b L/b

17 Technische vragen Bijzondere aanbevelingen Bij een verlichte vloer moet u zeker zijn dat de temperatuur van het gelaagde glas die wordt opgewekt door een lichtbron, niet hoger is dan 60 C en geen thermische breuk kan veroorzaken (voor het gebruik van ongehard glas). Deze verschijnselen hangen af van het vermogen van de lichtbron, de afstand tot het glas en de ventilatie van de ruimte tussen de bron en de beglazing. Bij intensief gebruikte vloeren kunnen naaldhakken, schoenen met ijzer of vallende harde voorwerpen krassen of splinters veroorzaken. Als deze laatste in kleinere mate aanwezig zijn, hebben ze weinig gevolgen voor de mechanische weerstand aangezien ze in principe alleen betrekking hebben op de drukzone van het glas. Als er een doorsijpelingsrisico bestaat van schoonmaak-, sneeuwbestrijdingsof ontdooiingsmiddelen, dan moeten de glasbladen zo geplaatst worden dat het risico van contact met de rand van het blad ter hoogte van de veiligheidsfolie zeer onwaarschijnlijk is. Bij onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden aan het gebouw moet de beglazing worden beschermd tegen zware en stompe, vallende voorwerpen. Eventuele steigers moeten op sledes worden geplaatst met een voldoende grote oppervlakte om de hierboven bepaalde aangehouden plaatselijke belastingen niet te overschrijden. Zoals elk ander materiaal met een glad oppervlak, is glas gladder wanneer het nat is. Om de gladheid te beperken kan SGG SECURIT CONTACT worden gebruikt, zie pagina 245. Traptreden van woningen Om een maximaal doorzicht te verkrijgen gebruiken architecten vooral opgelegde treden op twee tegenover elkaar liggende zijden. Plaatsing Zie hoofdstuk 3.3 pagina 467. Bepaling van de afmetingen De belastingen waarmee rekening moet worden gehouden zijn (zie tabel p. 430): - gelijkmatige belasting = 3000 Pa - geconcentreerde belasting = 2000 N Berekening van de minimumdiktes voor opgelegde tegels op 2 tegenover elkaar liggende zijden n = aantal componenten van het gelaagde glas, allemaal met dezelfde dikte e c = berekende dikte van elke component van het gelaagde glas (mm) e n =nominale dikte van elke component van het gelaagde glas (mm) e u = nominale dikte van de eventuele slijtagetegel (mm) g = 25. (n. e n + e u ), eigen gewicht van de tegel (Pa) q = exploitatiebelasting (Pa) p = q + g, gelijkmatig verdeelde belasting (Pa) a = afstand tussen opleggingen (m) Û = toegelaten spanning (MPa) = coëfficiënt van Timoshenko = 0,

18 De nominale diktes van alle componenten die overeenstemmen met de berekende diktes worden gegeven in de tabel op pagina 432. De nominale dikte van het gelaagde glas wordt verkregen door de formule toe te passen die is aangegeven op pagina 432. Uniform verdeelde belasting p Bij deze berekening houdt u er rekening mee dat de veiligheidsfolies niet meewerken aan het opvangen van de spanningen veroorzaakt door de exploitatiebelasting. De maximale doorbuiging in het midden van de glastegel wordt verkregen door de formules toe te passen van de onderstaande tabel. (in mm) Belasting p (uniform verdeeld) Afstand tussen de steunen (in mm) Dit geeft als type glas afhankelijk van de afstand tussen de opleggingen: Doorbuiging in het midden van de tegel Geconcentreerde belasting P Dikte Afstand tussen Minimale breedte (mm) de steunen steunen (mm) 38 tot 900 mm tot mm 50 Referentiedocument NBN B Werkingen op constructies Rechtstreekse inwerkingen Gebruiksbelastingen van gebouwen. Belasting P Afstand tussen de steunen 434

Plaatsing van glas in sponningen

Plaatsing van glas in sponningen D e plaatsing van beglazing moet conform zijn met de norm TV 221 van het WTCB van beglazingen (september 2001). Dit document vervangt dus het deel over plaatsing van de TV 176 Dakbeglazingen. We merken

Nadere informatie

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008 Eengemaakte technische specificaties STS 31 Timmerwerk Uitgave 2008 Deze voorschriften vervangen en annuleren de STS 31 uitgave 1990 EENGEMAAKTE TECHNISCHE SPECIFICATIES STS 31 TIMMERWERK Uitgave 2008

Nadere informatie

Iv. GAMMA S EN PRODUCTEN

Iv. GAMMA S EN PRODUCTEN Iv. GAMMA S EN PRODUCTEN 2. Gevel- en dakbeglazingen 2.0 Inleiding 178 2.1 Warmte-isolatie 182 Thermobel 183 Thermobel Top N+ en Top NT 185 Thermobel Energy N en NT 188 Thermobel Tri 191 Thermobel Warm

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

Condensatie op dubbele beglazingen

Condensatie op dubbele beglazingen Algemeen Het verschijnsel oppervlaktecondensatie op dubbele komt voor in drie vormen, te weten: op de buitenzijde of positie 1; op de spouwzijdes 2 en 3 van de dubbele beglazing; op de binnenzijde of positie

Nadere informatie

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Gepubliceerd door SB SOLUTIONS BVBA Drie Sleutelstraat 74, B9300 Aalst Tel: +32 53 41 70 13 fax: + 32 53 41 70

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen Aanbevelingen A 80 / 09 Deze handleiding is opgesteld door werkgroep «Handleiding

Nadere informatie

Muren uit. baksteenmetselwerk. bepaling van de thermische isolatie

Muren uit. baksteenmetselwerk. bepaling van de thermische isolatie Muren uit baksteenmetselwerk bepaling van de thermische isolatie INHOUD 1 Inleiding 5 2 Wettelijke verplichtingen 6 2.1 Regelgeving 6 2.2 Vlaams gewest 6 2.2.1 Toepassingsgebied 6 2.2.2 Eisen 7 2.3 Waals

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem. FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5 mm (0,060 ) EN

Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem. FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5 mm (0,060 ) EN Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 13/2918 FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5

Nadere informatie

Risicoberekening en brandveiligheid.

Risicoberekening en brandveiligheid. Risicoberekening en brandveiligheid. Deze tekst is ook verschenen in NVBB Magazine n 150 van April 2000 Risicoberekening is een goed middel om te bepalen hoeveel brandveiligheid er is voor een gebouw om

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL IV TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Nadere informatie

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen 2 R. Gérard C> W. Van Laecke e> Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen INHOUD 1. Types buitenmuren en termische buitenmuurisolatie 2. Mogelijkheden bij nieuwbouw en bij bestaande gebouwen 3. Mogelijkheden

Nadere informatie

Examenvragen Betontechnologie

Examenvragen Betontechnologie Examenvragen Betontechnologie Wieland Wuyts AJ 2008-2009 Inhoud 1. Trekproeven, de verschillende mogelijkheden, voor- en nadelen, werking uitleggen. Geef de formules voor de treksterke bij een 3 en 4 punts

Nadere informatie

Installatiegids - TERRACE

Installatiegids - TERRACE Installatiegids - TERRACE Beste Twinson partner, Twinson is een nieuw revolutionair materiaal, vervaardigd uit PVC en hout. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuwe grondstof brengt

Nadere informatie

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

EINDWERK: Handleiding ontwerp elektrische installatie

EINDWERK: Handleiding ontwerp elektrische installatie EINDWERK: Handleiding ontwerp elektrische installatie Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Elektromechanica Optie Elektrotechniek Academiejaar 2005-2006 Kim Stevens WOORD VOORAF

Nadere informatie

Ventilatiedocument : niet-residentieel

Ventilatiedocument : niet-residentieel 1 De doelstelling van dit document is om antwoorden te formuleren op vragen die rijzen bij de toepassing van de ventilatie-eisen uit de energieprestatieregelgeving. Andere aspecten in relatie met ventilatie,

Nadere informatie

DE VERNIEUWDE TOEKOMST

DE VERNIEUWDE TOEKOMST 1 XIOS HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE DE VERNIEUWDE TOEKOMST Joris CLAES Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma van industrieel ingenieur in bouwkunde

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

I N S P E C T I E P R O T O C O L DEEL IV: U-waarden; bepalen van de materiaaleigenschappen

I N S P E C T I E P R O T O C O L DEEL IV: U-waarden; bepalen van de materiaaleigenschappen I N S P E C T I E P R O T O C O L ; bepalen van de materiaaleigenschappen 1 Definities... 2 1.1 Definities parameters... 2 1.1.1 Lambda-waarde... 2 1.1.2 R-waarde... 2 1.1.3 Gedeclareerde waarde... 2 1.1.4

Nadere informatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie www.monier.be 1 daktechniek en verwerkingsvoorschriften Hoofdstuk 1 Daktechniek en verwerkingsvoorschriften Algemeen TECHNISCHE VOORLICHTINGEN

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Gevel SIDINGS op VENTISOL-LAT TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1

Gevel SIDINGS op VENTISOL-LAT TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 Gevel SIDINGS op VENTISOL-LAT TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 1. ALGEMEEN Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de bevestiging van SIDINGS als gevelbekleding op een geventileerde en geïsoleerde

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de 2 de en 3 de graad secundair onderwijs. Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid

Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de 2 de en 3 de graad secundair onderwijs. Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de de en 3 de graad secundair onderwijs Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING 3. FYSISCHE BEGRIPPEN 4.1 De

Nadere informatie