Diktebepaling. Technische vragen. Algemene formule. Verticale beglazingen voor woningen. Elementen waarmee rekening moet worden gehouden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diktebepaling. Technische vragen. Algemene formule. Verticale beglazingen voor woningen. Elementen waarmee rekening moet worden gehouden"

Transcriptie

1 Technische vragen Bij het opstellen van dit overzicht is een nieuwe versie van de STS 38 Beglazing (NBN S ) en de STS 52 schrijnwerk in voorbereiding. Alsook wordt een nieuwe methode voor de bepaling van de glasdikte verwacht. Controleer daarom altijd de voortgang van deze werkzaamheden en de eventuele publicatie ervan voordat u de onderstaande methodes toepast. Deze zijn slechts geldig tot de officiële publicatie van de voornoemde nieuwe documenten. Algemene formule De theoretische minimumdikte voor vlakke enkele beglazingen die onderhevig zijn aan een gelijkmatig verdeelde belasting kan worden berekend volgens de formule* van Timoshenko: Kleine doorbuigingen worden berekend als volgt: e = nominale productiedikte van de beglazing (mm) f = doorbuiging in het midden van de beglazing (mm) b = kortste afmeting van de beglazing (m) (of vrije zijde voor de driezijdig ingeklemde beglazingen of afstand tussen de overstaande ingeklemde zijden) P = gelijkmatig verdeelde belasting, in Pa (incl. het eigen gewicht van de beglazing als deze schuin wordt geplaatst) k = veiligheidscoëfficiënt R = breukspanning (N/m 2 ) E = modulus van Young en ß = coëfficiënten die afhangen van de verhouding van de grootste zijde L op de kleinste zijde b en van het aantal zijden dat ondersteund wordt. In de tabel op pagina 446 vindt u de waarden van en ß. Verticale beglazingen Verkorte formule: P = W (windbelasting) = 0,81. c p. q b Schuine beglazing De belastingen en de formules zijn opgenomen in de TV 176 Glas in daken. De berekening kan worden uitgevoerd met behulp van het programma SGG OCTOPUS dat verkrijgbaar is bij onze technische dienst. * De parameters voor de berekening van de dikte en doorbuiging van de verticale beglazingen in constructies met veel binnenwanden en opengaande ramen, zijn vermeld in het hoofdstuk Tabellen op pagina 443. Verticale beglazingen voor woningen Elementen waarmee rekening moet worden gehouden 1. De ligging van de constructie We onderscheiden 4 ruwheidsklassen van het terrein: - klasse I: kustgebied bij vloed over een afstand tot 2 km, ook in stadsgebied; - klasse II: landelijk gebied met vrijstaande gebouwen of bomen; - klasse III: stedelijk, industrieel of bosgebied; 417

2 - klasse IV: steden (constructiezones van minstens 10 m hoog op minstens 1/4 van de oppervlakte). 2. De hoogte van de bovenrand van de beglazing ten opzichte van de grond 3. De oppervlakte die onderhevig is aan de windbelasting We onderscheiden: - de oppervlakken van de centrale zone (f) van de gevels; - de oppervlakken van de zone (b) aan de rand waarvan de breedte b wordt bepaald volgens de onderstaande tabel. i Ligging van de verschillende zones van plaatselijke winddruk in een gebouw B = de grootste van de waarden hiernaast h 1 h < 1 d 1 3 d d h 1 m 0.04 d1 1m 4. Het aantal steunzijden Onder het effect van de windbelasting mag de vervorming van elk samenstellend element niet groter zijn dan 1/300 van de spanwijdte van de dubbele beglazing (met een maximum van 8 mm) om als steunzijde* te kunnen worden beschouwd. De doorbuiging wordt berekend volgens de STS 52, d.i. met normale maximumwind. Berekende maximumoppervlakten van een dubbele beglazing SGG CLIMALIT, SGG CLIMAPLUS De berekende maximumoppervlakte voor bepaalde samenstellingen van dubbele beglazingen, is aangegeven in de tabellen op p Deze tabellen zijn geldig voor de volgende omstandigheden: - plaatsing op vier steunzijden; - woningen, d.w.z. constructies met meerdere binnenwanden en openslaande ramen. Voor de gebouwen waarvan de hoogte niet groter is dan: - 18 m in klasse IV, - 10 m in klasse III, mogen de randzones worden opgenomen in de centrale zone van de gevels. In deze beide gevallen bedraagt de dynamische basiswinddrukbelasting q b 633 Pa. Voor asymmetrische dubbele beglazingen wordt het dikste glas meestal aan de buitenkant geplaatst. Voor dubbele beglazingen met slechts één gelaagd glas wordt dit laatste bij voorkeur aan de binnenkant geplaatst. * Zonder rekening te houden met de eigen stijfheid van de beglazing. 418

3 Technische vragen Maximale oppervlakte (m 2 ) voor de centrale zone van de gevel qb (Pa) Samenstelling van de beglazing Maximale oppervlakte (m 2 ) voor de rand van de gevel qb (Pa) Samenstelling van de beglazing Hellende beglazingen voor woningen Elementen waarmee rekening moet worden gehouden 1. De ligging van het gebouw We onderscheiden 4 ruwheidsklassen van het terrein: klasse I tot IV (zie Verticale beglazingen op pagina 417). 2.De hoogte Z van de bovenrand van de beglazing ten opzichte van de grond 3.Hellingsgraad van de beglazing (van het dak) ten opzichte van de waterpaslijn Om een goede waterafvoer te garanderen mag de helling van de beglazing niet kleiner zijn dan De plaats van de beglazing in het dak We onderscheiden verschillende zones, met plaatselijke windbelasting in een schuin dak (zie schema). Parameter a wordt bepaald volgens de onderstaande tabel. 5. De hoogte waarop de beglazing zal worden geplaatst 6. Het aantal steunzijden Om de belasting van de beglazingen te beperken mogen structuurvervormingen op de spanwijdte van het glaselement voor de dubbele beglazing* niet groter zijn dan: 1/300 onder dynamische belasting (wind); 1/600 (maximaal 6 mm) van de spanwijdte van het glaselement onder statische belasting (sneeuw + eigen gewicht). * Dit zonder rekening te houden met de eigen stijfheid van het glas

4 Plaats van de zones van plaatselijke uitwendige winddruk * Ten behoeve van een gelijkvormig uitzicht en voor de eenvoud van de plaatsing, berekent men meestal de dikte die nodig is in de randzone r en past men deze toe op alle glasoppervlakken in het dak, behalve wanneer minstens een derde van het glasoppervlak met een helling < 30 zich in de hoekzone c van het dak bevindt. In dat geval moet de beglazing in de hoekzone berekend worden. Plaats van de zones van plaatselijke uitwendige winddruk Bepaling van parameter a a = de grootste van de waarden hiernaast d 1 d 2 d 1 > d 2 h 1 h < 1 h 1 h < 1 d 1 3 d 1 3 d 2 3 d d h 0.15 d h 1 m 0.04 d1 1 m 0.04 d2 1m 1m Berekende spanwijdte van een dubbele dakbeglazing SGG SKY-LITE of SGG SKY-LITE SILENCE De onderstaande tabellen geven bij wijze van voorbeeld de toegelaten spanwijdte* voor enkele types tweezijdig opgelegde beglazingen. Deze gegevens zijn toepasbaar op de randen in de volgende omstandigheden: - hoogtes tot 100 m, 400 m en 700 m zonder sneeuwophoping; - dynamische basiswindbelasting: 650 Pa, 800 Pa en 950 Pa. - ruimtes met of zonder tussenwand, - hellingsgraad van het dak ten opzichte van de waterpaslijn kleiner dan 30, tussen 30 en 50 of groter dan 50. * De breedte van de beglazingen, bij normale werkzaamheden (d.w.z. waarvoor geen hijsmiddelen zoals een kraan nodig zijn) mag niet meer bedragen dan 0,70 m. Hun lengte mag niet meer bedragen dan ongeveer 3,5 m. Hun gewicht mag niet meer bedragen dan 80 kg om een plaatsing in normale omstandigheden te kunnen waarborgen. Het gelaagde glasblad wordt steeds aan de binnenkant van het gebouw geplaatst. Dynamische** Maximale waarde van de hoogte z basiswinddruk Kust Landelijke zone Stedelijke zone Stad 650 Pa - 5 m 10 m 18 m 800 Pa - 9 m 18 m 30 m 950 Pa 7 m 18 m 30 m 45 m ** niet geldig voor hoge gebouwen of in de nabijheid ervan, en in geval van heuvelachtig reliëf 420

5 Technische vragen Maximale breedte (cm) van beglazing op 2 steunpunten op een hoogte 100 m Dynamische Type Helling basiswinddruk beglazing Zonder scheidingswanden Met scheidingswanden q b < 30 tussen (1) > 50 < 30 tussen (1) > Pa Pa Pa (1) Tussen 30 en Maximale breedte (cm) van beglazing op 2 steunpunten op een hoogte 400 m Dynamische Type Helling basiswinddruk beglazing Zonder scheidingswanden Met scheidingswanden q b < 30 tussen (1) > 50 < 30 tussen (1) > Pa Pa Pa (1) Tussen 30 en

6 Maximale breedte (cm) van beglazing op 2 steunpunten op een hoogte 700 m Dynamische Type Helling basiswinddruk beglazing Zonder scheidingswanden Met scheidingswanden q b < 30 tussen (1) > 50 < 30 tussen (1) > Pa Pa Pa (1) Tussen 30 en Voor de bepaling van de samenstelling van een vierzijdig ingeklemde beglazing op basis van de gegevens toepasbaar voor tweezijdig opgelegde beglazingen gaat u als volgt te werk: - bepaal de L/b-verhouding van de vierzijdig opgelegde beglazing; - selecteer in de tabel van Timoshenko (pagina 446) de vormfactor die overeenstemt met de L/b-verhouding; - bepaal de verhouding ß (twee opleggingen)/ ß (vier opleggingen); - bepaal een gelijkwaardige breedte door de werkelijke spanwijdte te delen door deze verhouding; - zoek in de bovenstaande tabellen de samenstelling van de beglazing die deze fictieve breedte geeft op twee opleggingen. Voorbeeld Een rechthoekige beglazing van 1,6 m x 0,8 m (L>b) wordt vierzijdig opgelegd; helling 45, gebouw zonder tussenwanden, hoogte 100 m, hoogte 5 m boven de grond in een landelijke zone (650 Pa): - L/b-verhouding = 1,6/0,8 = 2; - ß (4 opleggingen) voor L/b = 2: 0,781; - ß (2 opleggingen) / ß (4 opleggingen): 0,866/0,781 = 1,11; - gelijkwaardige breedte: 0,8 m/1,11 = 0,72 m; - de tabel (hoogte 100 m) geeft voor de dichtst benaderende breedte (groter of gelijk aan de gelijkwaardige breedte van 0,72 m) 78 cm de samenstelling van de beglazing:

7 Technische vragen Equivalente dikte van de samengestelde beglazingen Wanneer de vereiste dikte voor enkelglas gekend is, kan de equivalente dikte e eq van andere types beglazing Type beglazing Gelaagd glas - symmetrisch n bladen van dikte e - asymmetrisch e 1 e 2 e 3 en e 1 = grootste dikte Veiligheid De dikte van de aquariumbeglazing wordt berekend met een veiligheidsbepaald worden a.d.h.v. de formules die in onderstaande tabel worden aangegeven. Equivalente dikte Isolerende beglazing - symmetrisch - asymmetrisch e 1 > e 2 Beglazing voor aquaria of zwembaden De aquarium- of zwembadbeglazingen zijn onderhevig aan hydrostatische belastingen, eventueel nog verhoogd met gelijkmatig verdeelde belastingen. Ze worden beschouwd als vulelementen. Daarom mogen ze geen vervormingen vertonen door bewegingen van de constructie of van de bodem. Aard van de glasproducten De aquariumbeglazing is uitgevoerd in ongehard of halfgehard monolithisch glas, of in gelaagd glas samengesteld uit glasbladen met dezelfde dikte. De glasproducten bestaan uit doorzichtig of gekleurd glas. 423 De bestanddelen van de gelaagde beglazing, die bijdragen tot het opnemen van de belasting, vertonen allemaal identieke mechanische eigenschappen (glas van het type SGG PLANILUX, SGG DIAMANT, SGG PLANIDUR, SGG SECU- RIT of SGG SECURIPOINT). Zo niet wordt de dikte van het glas berekend rekening houdend met de toegelaten spanning van het minst sterke bestanddeel. De randen van het glas worden altijd geslepen (vlak mat geslepen). De tussenlagen bestaan uit PVB of hars, maar deze worden niet beschouwd als elementen die bijdragen tot het opnemen van de belasting.

8 factor van 3,5. Deze veiligheidsfactor houdt rekening met de lange duur van de belasting door middel van een vermoeidheidsfactor van 0,60. Halfgehard monolithisch glas In geval van breuk zal het aquarium sneller of trager leeglopen naargelang de aard van de breuk. Het gevolg hiervan is dat, indien er geen letsels worden opgelopen, er in elk geval meer of minder ernstige materiële schade zal zijn naargelang het volume van het aqaurium. Het wordt aanbevolen dit type beglazing enkel te gebruiken voor aquaria met een kleinere inhoud (<1 000 liter bijvoorbeeld). Gehard monolithisch glas Het gebruik van halfgehard monolithisch glas wordt sterk afgeraden bij aquaria want in geval van breuk verdwijnt de wand volledig en onmiddellijk waardoor er een vernielende golf ontstaat. Ongehard, halfgehard of gehard gelaagd glas. In geval van accidentele breuk van een van de bestanddelen van het gelaagd glas zal de resulterende veiligheidsfactor nog voldoende zijn om een tijdelijke veiligheid te verzekeren gedurende dewelke het publiek kan geëvacueerd worden. De flora en fauna kunnen eventueel gered worden vooraleer het reservoir geleegd wordt en men kan overgaan tot de vervanging van het gebroken glas. Plaatsing Zie hoofdstuk 3.3 pagina 466. Toegelaten spanning De toegelaten spanningen houden rekening met de voortdurende aanwezigheid van de belastingen. Type beglazing Toegelaten spanning Û in MPa (N/mm 2 ) Ongehard 6 SGG PLANIDUR 12 SGG SECURIT 30 SGG SECURIPOINT 50 Toegelaten doorbuiging De doorbuiging in het midden van het glasvolume mag onder werkbelasting niet groter zijn dan 1/200 van de kleinste afmeting. Berekeningsmethode De dikte van de beglazing hangt af van: - de hoogte van het water; - het aantal opleggingen; met: - n = aantal componenten van het gelaagde glas n = 1 voor enkelglas; - e c = berekende minimumdikte van een van de componenten (mm); - e n = commerciële dikte van een van de componenten (mm); Alle componenten hebben dezelfde dikte. - 1, 2 3, 4 = coëfficiënten van Timoshenko afhankelijk van de lengte/breedteverhouding; - q = hoogte van het water gemeten aan de basis van het zichtbare gedeelte van de beglazing (m); - a = hoogte van de beglazing (afmeting van het zichtbare gedeelte in m); - b = lengte van de beglazing (afmeting van het zichtbare gedeelte in m); - Û = toegelaten spanning in MPa (N/mm 2 ). 424

9 Technische vragen De doorbuiging van de beglazing wordt berekend: - in het midden van de beglazing wanneer de hoogte van het water groter is dan de hoogte van de ruit; - op de plaats waar de doorbuiging maximaal is wanneer de hoogte van het water gelijk is aan de hoogte van de ruit; met: - maximale doorbuiging of doorbuiging in het midden van de beglazing (m); - 1, 2, 3, 3 en 4 = coëfficiënten van Timoshenko afhankelijk van de lengte/breedteverhouding. Zie pagina 428. De dikte van elke component volgens de toegelaten spanning en de doorbuiging worden, afhankelijk van het type beglazing, gegeven door de formules die zijn beschreven op de volgende pagina s. Als de doorbuiging groter is dan de toegelaten doorbuiging moet de dikte van de beglazing vergroot worden. Verticale rechthoekige beglazing gesteund op 4 zijden Glas met breedte > hoogte Waterhoogte hoger dan de hoogte van de beglazing Dikte van de beglazing Maximale doorbuiging van de beglazing Waterhoogte lager dan de hoogte van de beglazing* Dikte van de beglazing Maximale doorbuiging van de beglazing *In dit geval worden de berekeningen uitgevoerd alsof de waterhoogte minstens gelijk was aan de hoogte van de beglazing. 425

10 Verticale rechthoekige beglazing gesteund op 4 zijden Glas met hoogte > breedte Waterhoogte hoger dan de hoogte van de beglazing Dikte van de beglazing Maximale doorbuiging van de beglazing Waterhoogte lager dan de hoogte van de beglazing* Dikte van de beglazing Maximale doorbuiging van de beglazing *In dit geval worden de berekeningen uitgevoerd alsof de waterhoogte minstens gelijk was aan de hoogte van de beglazing. Rechthoekige beglazing als bodemplaat Dikte van de beglazing Maximale doorbuiging van de beglazing 426

11 Technische vragen Verticale rechthoekige beglazing gesteund op 3 zijden Dikte van de beglazing Maximale doorbuiging van de beglazing *In dit geval worden de berekeningen uitgevoerd alsof de waterhoogte minstens gelijk was met de hoogte van de beglazing. Bepaling van de nominale (commerciële) dikte van elke component e n Berekende dikte van een component ec (mm) Bepaling van de commerciële dikte van de gelaagde beglazing e f e f = e n x n de dikte van de tussenlaag wordt niet meegerekend. Commerciële dikte en (mm) Bijzondere aanbevelingen De beglazingen mogen geen begin van breuk vertonen. Gekraste of beschadigde beglazingen mogen niet worden gebruikt. Bij beschadiging na de plaatsing, en voornamelijk gericht naar het publiek, moet dit glas onmiddellijk worden vervangen. 427

12 Waarde van de coëfficiënten en voor de berekening van de doorbuiging en van de dikte Verticale rechthoekige beglazing gesteund op 4 zijden 1 uniforme 2 hydrostatische 1 uniforme 2 hydrostatische Verhouding b/a belasting belasting belasting belasting > Verticale rechthoekige beglazing gesteund op 4 zijden 1 uniforme 3 1 uniforme 3 3 Verhouding a/b belasting hydrostatische belasting hydrostatische hydrostatische belasting belasting belasting in het midden maximum >

13 Technische vragen Verticale rechthoekige beglazing gesteund op 3 zijden Verhouding b/a > Glazen vloertegels en traptreden Glas wordt, gezien zijn transparantie en zijn lichtdoorlating, steeds meer gebruikt door ontwerpers voor plafonds, vloeren en trappen. Daarom moeten de glasspecialisten de nodige bijstand verlenen aan ontwerpers en uitvoerders voor wat de plaatsingsmodaliteiten en glasdikteberekeningen aangaat, opdat de veiligheid van de gebruikers kan worden gegarandeerd. De aanbevelingen van SAINT-GOBAIN GLASS zijn van toepassing op de meest eenvoudige gevallen waar in het bijzonder geen punctuele bevestigingen of opleggingen aan te pas komen. Plaatsing Zie hoofdstuk 3.3 pagina 467. Bepaling van de afmetingen Glasproducten De vloertegels of traptreden zijn omwille van de veiligheid altijd vervaardigd uit gelaagd glas. Elke component die meehelpt bij het opvangen van de belastingen heeft een dikte groter dan of gelijk aan 8 mm. Alle componenten hebben dezelfde dikte en dezelfde mechanische kwaliteit (ongehard, halfgehard of gehard). 429 Voor de verschillende soorten glas moet bij de berekening van de dikte rekening worden gehouden met de toegelaten spanningen. Deze vindt u in de onderstaande tabel. Ze houden rekening met de voortdurende aanwezigheid van belastingen. De afstandshouders (transparant, mat of gekleurd) tussen de componenten bestaan meestal uit PVB. Toegelaten spanningen Type beglazing Toegelaten spanning Û in MPa (N/mm 2 ) Ongehard 10 Halfgehard (1) 20 Gehard (2) 40 (1) oppervlaktespanning tussen 35 en 55 MPa. (2) oppervlaktespanning 90 MPa. Belastingen waarmee rekening moet worden gehouden Glastegels zijn vulelementen en mogen dus niet worden beschouwd als structurele elementen. Een element is structureel als het, wanneer het ontbreekt of verdwijnt, het bouwwerk minder stabiel maakt. Daarom mogen de glazen vloertegels en traptreden geen vervormingen ondergaan door bewegingen van de structuur of vloer. Exploitatiebelastingen zijn belastingen die ontstaan door het gebruik van

14 ruimtes, zoals beschreven in de norm NBN B Ze komen overeen met de belasting van meubilair, materiaal, opgeslagen goederen en personen, bij een normale bezettingswijze. Ze moeten worden beschouwd als permanente belastingen. We onderscheiden twee soorten exploitatiebelastingen: de gelijkmatig verdeelde belastingen en de plaatselijke belastingen op een oppervlakte van 0,10 m x 0,10 m. De dikte van de glastegels is groter of gelijk aan de dikte die werd berekend met een van deze belastingen. Indien niet anders aangegeven en gerechtvaardigd door de uitvoerder, houdt u de belastingen aan die zijn aangegeven in de onderstaande tabel. Ze houden rekening met de gangbare dynamische effecten die worden veroorzaakt door de verplaatsing van personen en lichte toestellen, maar niet met fenomenen van dynamische amplificatie, te wijten aan uitzonderlijke situaties. Veiligheid Afhankelijk van het toepassingsgebied en de kennis van de voorspelbare risico s, kunt u een component toevoegen met dezelfde dikte en thermische behandeling als de componenten van het gelaagde glas, die de exploitatiebelastingen en het eigen gewicht van het geheel alleen kunnen dragen. Dat kan het geval zijn wanneer de eventuele doorvalhoogte na breuk van de vloer groot is en ernstige verwondingen kan veroorzaken of het leven van personen in gevaar kan brengen (bijvoorbeeld doorvalhoogte groter dan 1,50 m). Deze bijkomende veiligheidsmaatregel voor de gebruikers of goederen moet worden bepaald door de uitvoerder. Exploitatiebelastingen op vloeren en trappen (NBN B ) Uniforme Geconcentreerde Klasse Aard van de ruimte belasting belasting (Pa) op 100 cm 2 (N) I Lokalen met een lage bezettingsgraad: Woonruimtes (appartementen, villa s, privé-woningen) II Lokalen met een gemiddelde bezettingsgraad: Gangen en trappen van woonhuizen III Lokalen met een hoge bezettingsgraad: Leeszaal met een beperkte voorraad drukwerken Verkoopzalen, commerciële ruimtes, kleinhandelaars Gangen, overlopen en trappen anders dan die van een woonhuis (klasse II) en die van tribunes (klasse IV) IV Lokalen met een zeer hoge bezettingsgraad met mogelijkheid van dynamische acties: V Zaal voor openbare bijeenkomsten met niet-vastgemaakte zitplaatsen Bijzondere belastingen: Speciale lokalen zoals archiefzalen, bibliotheken,

15 Technische vragen De traptreden worden altijd op deze manier behandeld. Bij breuk van een van de componenten moet de trap worden afgesloten tot de trede vervangen is. Dikte van de glastegel Voor de berekening van de dikte wordt geen rekening gehouden met toegevoegde elementen zoals een eventuele slijtagetegel, maar wel met hun eigen gewicht. De berekende minimum dikte is gelijk aan de grootste berekende dikte volgens de gelijkmatig verdeelde belasting en de plaatselijke belasting. En dat, bij toepassing van de volgende formules, afhankelijk van de aard van de belasting (deze methode is niet van toepassing voor asymmetrische samenstellingen). Berekening van de minimumdikte voor rondom opgelegde vloertegels Uniform verdeelde belasting P Belasting P (uniform verdeeld) Lengte 431 Breedte Plaatselijke belasting P Lengte = L Breedte = b Belasting P n = aantal componenten van het gelaagde glas, allemaal met dezelfde dikte e c = berekende dikte van elke component van het gelaagde glas (mm) e n =nominale dikte van elke component van het gelaagde glas (mm) e u = nominale dikte van de eventuele slijtagetegel (mm) g = 25. (n. e n + e u ), eigen gewicht van de tegel (Pa) q = exploitatiebelasting (Pa) p = q + g, gelijkmatig verdeelde belasting (Pa) L = lengte tussen opleggingen op de kleine afmeting P = punctuele exploitatiebelasting (N) Û = toegelaten spanning (MPa), zie pagina 429. = coëfficiënt van Timoshenko, afhankelijk van de lengte/breedteverhouding, zie pagina = coëfficiënt van Timoshenko, voor de punctuele belastingen, afhankelijk van de lengte/breedteverhouding, zie pagina 432.

16 De lengte en de breedte worden beschouwd tussen de opleggingen. De nominale diktes van elke component die overeenstemmen met de berekende diktes, worden gegeven in de onderstaande tabel. Berekende dikte e c (mm) De commerciële dikte van het gelaagde glas wordt verkregen met de volgende formule: e f = e n x n Nominale dikte e n (mm) De werkelijke dikte van het afgewerkt product houdt rekening met de dikte van de veiligheidsfolies, de dikte van de eventuele slijtagetegel en de productietoleranties van elke component. Doorbuiging in het midden van de tegel onder gelijkmatig verdeelde gebruiksbelasting Bij deze berekening wordt beschouwd dat de veiligheidsfolies niet meehelpen bij het opvangen van de spanningen veroorzaakt door de exploitatiebelasting. De maximale doorbuiging in het midden van de glastegel wordt verkregen volgens de formule van de onderstaande tabel. = coëfficiënt van Timoshenko afhankelijk van de lengte/breedteverhouding. Zie verder. Berekeningsparameters Waarden van de coëfficiënten, Voor de berekening van de doorbuigingen en spanningen onder gelijkmatig verdeelde belasting voor enkele waarden van de lengte/breedte-verhouding. Lengte/Breedte Waarde van de coëfficiënten 1 Voor de berekening van de spanningen in geval van een plaatselijke belasting. Waarde van de coëfficiënten 1 Breedte b L/b

17 Technische vragen Bijzondere aanbevelingen Bij een verlichte vloer moet u zeker zijn dat de temperatuur van het gelaagde glas die wordt opgewekt door een lichtbron, niet hoger is dan 60 C en geen thermische breuk kan veroorzaken (voor het gebruik van ongehard glas). Deze verschijnselen hangen af van het vermogen van de lichtbron, de afstand tot het glas en de ventilatie van de ruimte tussen de bron en de beglazing. Bij intensief gebruikte vloeren kunnen naaldhakken, schoenen met ijzer of vallende harde voorwerpen krassen of splinters veroorzaken. Als deze laatste in kleinere mate aanwezig zijn, hebben ze weinig gevolgen voor de mechanische weerstand aangezien ze in principe alleen betrekking hebben op de drukzone van het glas. Als er een doorsijpelingsrisico bestaat van schoonmaak-, sneeuwbestrijdingsof ontdooiingsmiddelen, dan moeten de glasbladen zo geplaatst worden dat het risico van contact met de rand van het blad ter hoogte van de veiligheidsfolie zeer onwaarschijnlijk is. Bij onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden aan het gebouw moet de beglazing worden beschermd tegen zware en stompe, vallende voorwerpen. Eventuele steigers moeten op sledes worden geplaatst met een voldoende grote oppervlakte om de hierboven bepaalde aangehouden plaatselijke belastingen niet te overschrijden. Zoals elk ander materiaal met een glad oppervlak, is glas gladder wanneer het nat is. Om de gladheid te beperken kan SGG SECURIT CONTACT worden gebruikt, zie pagina 245. Traptreden van woningen Om een maximaal doorzicht te verkrijgen gebruiken architecten vooral opgelegde treden op twee tegenover elkaar liggende zijden. Plaatsing Zie hoofdstuk 3.3 pagina 467. Bepaling van de afmetingen De belastingen waarmee rekening moet worden gehouden zijn (zie tabel p. 430): - gelijkmatige belasting = 3000 Pa - geconcentreerde belasting = 2000 N Berekening van de minimumdiktes voor opgelegde tegels op 2 tegenover elkaar liggende zijden n = aantal componenten van het gelaagde glas, allemaal met dezelfde dikte e c = berekende dikte van elke component van het gelaagde glas (mm) e n =nominale dikte van elke component van het gelaagde glas (mm) e u = nominale dikte van de eventuele slijtagetegel (mm) g = 25. (n. e n + e u ), eigen gewicht van de tegel (Pa) q = exploitatiebelasting (Pa) p = q + g, gelijkmatig verdeelde belasting (Pa) a = afstand tussen opleggingen (m) Û = toegelaten spanning (MPa) = coëfficiënt van Timoshenko = 0,

18 De nominale diktes van alle componenten die overeenstemmen met de berekende diktes worden gegeven in de tabel op pagina 432. De nominale dikte van het gelaagde glas wordt verkregen door de formule toe te passen die is aangegeven op pagina 432. Uniform verdeelde belasting p Bij deze berekening houdt u er rekening mee dat de veiligheidsfolies niet meewerken aan het opvangen van de spanningen veroorzaakt door de exploitatiebelasting. De maximale doorbuiging in het midden van de glastegel wordt verkregen door de formules toe te passen van de onderstaande tabel. (in mm) Belasting p (uniform verdeeld) Afstand tussen de steunen (in mm) Dit geeft als type glas afhankelijk van de afstand tussen de opleggingen: Doorbuiging in het midden van de tegel Geconcentreerde belasting P Dikte Afstand tussen Minimale breedte (mm) de steunen steunen (mm) 38 tot 900 mm tot mm 50 Referentiedocument NBN B Werkingen op constructies Rechtstreekse inwerkingen Gebruiksbelastingen van gebouwen. Belasting P Afstand tussen de steunen 434

VITRALYS OVERZICHT VAN DE APP

VITRALYS OVERZICHT VAN DE APP VITRALYS OVERZICHT VAN DE APP V Ù ÊÄ ò Ä G½ Ý Ä çýãù v.z.w. / F Ù ã ÊÄ ½ IÄ çýãù ç V ÙÙ a.s.b.l. 1 VITRALYS OVERZICHT VAN DE APP / Verticale & hellende beglazing volgens de NBN S23-002-2:2016 / Binnenwand

Nadere informatie

METAG geklemde beglazing

METAG geklemde beglazing METAG geklemde beglazing Lastenboekomschrijving Omschrijving De beglazing is van het type geklemde beglazing, een systeem waarbij de beglazing via punctuele klemmen bevestigd wordt tegen de structuur.

Nadere informatie

Veiligheidsglas volgens de NBN S 23-002:2007 en de NBN S 23-002/A1:2010

Veiligheidsglas volgens de NBN S 23-002:2007 en de NBN S 23-002/A1:2010 Veiligheidsglas volgens de NBN S 23-002:2007 en de NBN S 23-002/A1:2010 Bescherming van personen tegen verwondingen en doorvallen SAINT-GOBAIN GLASS SAFETY The future habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN

Nadere informatie

Condensatie op dubbele beglazingen

Condensatie op dubbele beglazingen Algemeen Het verschijnsel oppervlaktecondensatie op dubbele komt voor in drie vormen, te weten: op de buitenzijde of positie 1; op de spouwzijdes 2 en 3 van de dubbele beglazing; op de binnenzijde of positie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBEGLAZING IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIGHEIDSBEGLAZING IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIGHEIDSBEGLAZING IN EEN SCHOOL Jan Goos NBN S23-002 (STS 38) Veiligheidsbeglazing Verplicht toe te passen vanaf 22 april 2008! 2 Vroegere situatie: zie checklist 3 Gangen en trappen 1 Vloeren en traptreden

Nadere informatie

Permanente borstweringen van gebouwen

Permanente borstweringen van gebouwen Preventiefiche 1028-01-2016 Permanente borstweringen van gebouwen 1 Beschrijving 1.1 Borstwering Borstwering is een generieke term die alle bouwelementen aanduidt die bestemd zijn om bescherming te bieden

Nadere informatie

POINT / SPIDER GLASS. Lastenboekbeschrijving. Omschrijving. Beglazing algemeen. Aangepaste PV2 proeven volgens de STS 52

POINT / SPIDER GLASS. Lastenboekbeschrijving. Omschrijving. Beglazing algemeen. Aangepaste PV2 proeven volgens de STS 52 Lastenboekbeschrijving Omschrijving De beglazing is van het type geschroefde beglazing (V.E.A.), een systeem waarbij de beglazing is verbonden aan een structuur door middel van punctuele bevestiging (rotules).

Nadere informatie

Veiligheidsglas volgens nieuwe NBN S

Veiligheidsglas volgens nieuwe NBN S Veiligheidsglas volgens nieuwe NBN S 23-002 Bescherming van personen tegen verwondingen en doorvallen SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT Veiligheidsglas volgens nieuwe norm NBN S 23-002

Nadere informatie

Veranderingen in de NEN 3569

Veranderingen in de NEN 3569 Veranderingen in de NEN 3569 Wat betekent dat voor jou? Aangeboden door de Glasmaat 2 Veranderingen in de NEN 3569 Stolker Glas Augustus 2012 In december 2011 is de nieuwe NEN 3569:2011 Risicobeperking

Nadere informatie

TOTAL GLAS PUIEN, DEUREN EN WANDEN

TOTAL GLAS PUIEN, DEUREN EN WANDEN TOTAL GLAS PUIEN, DEUREN EN WANDEN 1 2 Wilt u een uitnodigende winkelpui, een flexibel indeelbaar kantoor of een transparante entree? Het is allemaal mogelijk met TOTAL GLAS puien, wanden en deuren van

Nadere informatie

1. Beschrijving. Borstwering. 2. Risico s. Valgevaar tijdens het traplopen Valgevaar tijdens het onderhoud van gebouw... 3.

1. Beschrijving. Borstwering. 2. Risico s. Valgevaar tijdens het traplopen Valgevaar tijdens het onderhoud van gebouw... 3. Preventiefiche 1. Beschrijving Permanente borstweringen van gebouwen Borstwering Borstwering is een generieke term die alle bouwelementen aanduidt die bestemd zijn om bescherming te bieden tegen het risico

Nadere informatie

Brandwering. Brandwerend glas. Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur

Brandwering. Brandwerend glas. Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Brandwering Brandwerend glas Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrostop en Pilkington Pyrodur Bescherming en brandveiligheid Spaart mensenlevens Beperkt brandschade aan eigendommen en waardevolle

Nadere informatie

Brandwering. Brandwerend glas. Pilkington Pyrostop. Pilkington Pyrodur

Brandwering. Brandwerend glas. Pilkington Pyrostop. Pilkington Pyrodur Brandwering Brandwerend glas Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrostop en Pilkington Pyrodur Bescherming en brandveiligheid Spaart mensenlevens Beperkt brandschade aan eigendommen en waardevolle

Nadere informatie

S A L G D N E R E W D N A R B

S A L G D N E R E W D N A R B B R ANDWEREND GL A S AGC Glass Europe heeft een compleet assortiment brandwerend glas dat een unieke combinatie van LICHT, TRANSPARANTIE en BRANDBEVEILIGING biedt. Het gamma werd getest en goedgekeurd

Nadere informatie

Wand-, plafondpanelen

Wand-, plafondpanelen Wand-, plafondpanelen STANDAARDUITVOERING V : Geprofileerd OPTIES G : Linea profilering K : Vlak M : KIM profilering G K LINEA PROFILERING V V D PROFILERING INDUSTRIEEL WANDPANEEL MODULE - Opbouwbreedte:

Nadere informatie

Glas en akoestische isolatie Decibels berekenen

Glas en akoestische isolatie Decibels berekenen Geluid Algemeen Geluid wordt veroorzaakt door trillingen of golven die zich voortplanten in de lucht, een vloeistof of vaste materie zoals een muur. Het gaat om minieme veranderingen in de luchtdruk die

Nadere informatie

SGG CONTRAFLAM. Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

SGG CONTRAFLAM. Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT SGG CONTRAFLAM Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT SGG CONTRAFLAM We know Fire! Welkom bij Vetrotech Saint-Gobain, innovatieleider op het gebied van brandwerende beglazing en wereldwijd één van

Nadere informatie

Steeds dikker glas. kunnen we bepalen of de gekozen ruitsamenstelling

Steeds dikker glas. kunnen we bepalen of de gekozen ruitsamenstelling Samenstelling verandert door gewijzigde normen NORMEN IR MATHIJS VAN DE VLIET Steeds dikker glas in balustrades Om de transparantie in een gebouw te verhogen worden veelvuldig glazen balustrades toegepast.

Nadere informatie

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Hoofdstuk 1 : Krachten, spanningen en rekken Voorbeeld 1.1 (p. 11) Gegeven is een vakwerk met twee steunpunten A en B. Bereken de reactiekrachten/momenten

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

WTCB GELAAGDE VEILIGHEIDSBEGLAZING 1 GELAAGDE BEGLAZING

WTCB GELAAGDE VEILIGHEIDSBEGLAZING 1 GELAAGDE BEGLAZING WTCB DIGESTEEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF GELAAGDE VEILIGHEIDSBEGLAZING 1 GELAAGDE BEGLAZING 1.1 DEFINITIE? Gelaagde beglazing bestaat uit minstens twee

Nadere informatie

THERMOBEL TRI DRIEDUBBELE BEGLAZINGEN G L A S S U N L I M I T E D

THERMOBEL TRI DRIEDUBBELE BEGLAZINGEN G L A S S U N L I M I T E D THERMOBEL TRI DRIEDUBBELE BEGLAZINGEN G L A S S U N L I M I T E D Thermobel Tri, het antwoord op een uitdaging De bouwsector staat voor een aantal grote uitdagingen: - de reductie van de CO 2 -uitstoot

Nadere informatie

Technisch bulletin. Veiligheidsglas volgens de nieuwe NEN 3569

Technisch bulletin. Veiligheidsglas volgens de nieuwe NEN 3569 Technisch bulletin Veiligheidsglas volgens de nieuwe NEN 3569 Veiligheidsglas volgens de nieuwe NEN 3569 In december 2011 is de nieuwe NEN 3569:2011 Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

GLAS CI GLASTIK-NL 2.0

GLAS CI GLASTIK-NL 2.0 INFO GLAS CI Het initiatief voor Glas-CI is ontstaan uit de jarenlange samenwerking tussen Ton van der Meulen en Rob Nijsse (ABT). Deze samenwerking bestond vooral uit de ontwikkeling en realisatie van

Nadere informatie

Tonality: zonneweringen en jaloezieën TOEPASSINGSRICHTLIJNEN

Tonality: zonneweringen en jaloezieën TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 Algemeen Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de bevestiging van TONALITY lamellen, baguetten en squares als zonnewering of jaloezieën op aluminium bevestigingsprofielen dewelke bevestigd

Nadere informatie

Nota VGI 06 «DE VERSCHILLENDE TYPES VEILIGHEIDSGLAS (*) EN HUN TOEPASSINGEN IN DE BOUW VOLGENS DE NBN S 23-002»

Nota VGI 06 «DE VERSCHILLENDE TYPES VEILIGHEIDSGLAS (*) EN HUN TOEPASSINGEN IN DE BOUW VOLGENS DE NBN S 23-002» FEDERATION DE L'INDUSTRIE DU VERRE asbl VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE vzw Boulevard de la Plaine,5 / Pleinlaan 5 1050 BRUXELLES/BRUSSEL Tel: 02/542.61.20 - Fax: 02/542.61.21 e-mail: info@vgi-fiv.be - Internet:

Nadere informatie

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil NEN-normen NEN-normen zijn normen waaraan methodes en materialen moeten voldoen. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het toepassen van in het Bouwbesluit genoemde NEN-normen.

Nadere informatie

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis!

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! Holle vloerplaten van spanbeton Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! 1. Algemeen Betonnen vloeren, die men holle vloerplaten noemt, zijn tegenwoordig onmisbare elementen

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1), die geplaatst worden voor

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE www.vgi-fiv.be

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE www.vgi-fiv.be VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE www.vgi-fiv.be BRANDWERENDE BEGLAZINGEN MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN Ing. Georges Devent Ir. Luc Dumont Vitruvius Academy NAV April mei 2013 Een heldere kijk op glas Mogelijkheden,

Nadere informatie

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND 0 PLATEN [De platen zijn opgenomen bij de betreffende tekst] Plaat 5.1 - Groendaken 1 VOORWERP De vereisten inzake de reactie bij brand en het gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde die vermeld zijn

Nadere informatie

SGG DECORGLASS. Helder en gekleurd figuurglas SGG MASTERGLASS SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. The future of habitat. Since 1665.

SGG DECORGLASS. Helder en gekleurd figuurglas SGG MASTERGLASS SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. The future of habitat. Since 1665. SGG DECORGLASS SGG MASTERGLASS en gekleurd figuurglas SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN The future of habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SGGDECORGLASS omschrijving SGG DECORGLASS is een gamma figuurglassoorten

Nadere informatie

Voorzorgsmaatregelen voor isolerende beglazing

Voorzorgsmaatregelen voor isolerende beglazing Voorzorgsmaatregelen voor isolerende beglazing Condens aan de buitenkant van het gebouw Er kan condensvorming optreden aan de buitenkant van het gebouw. Door de uitstekende prestatie van de isolerende

Nadere informatie

SIGMAFOR -MUURWAPENING

SIGMAFOR -MUURWAPENING SIGMAFOR -MUURWAPENING Ronde gegalvaniseerde uitvoering voor metselwerk Ronde Sigmafor wordt gebruikt bij mortelvoegen. (gewoon metselwerk) Sigmafor is een geprefabriceerde muurwapening van verzinkt staaldraad,

Nadere informatie

SGG PYROSWISS. Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

SGG PYROSWISS. Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT SGG PYROSWISS Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT SGG PYROSWISS We know fire! Welkom bij Vetrotech Saint-Gobain, innovatieleider op het gebied van brandwerende beglazing en wereldwijd één van de

Nadere informatie

massief kunststof plaat

massief kunststof plaat VERWERKINGSMETHODEN In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de eisen van het stijl- en regelwerk. Tevens zijn de uitgangspunten voor de verwerkingsmethoden (zichtbare- en blinde bevestiging) opgenomen.

Nadere informatie

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft.

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft. Reglement Onderzoek Schepen Rijnvaart HOOFDSTUK 11 VEILIGHEID OP DE WERKPLEK Artikel 11.01 Algemene bepalingen 1. Vaartuigen moeten zodanig zijn gebouwd, ingericht en uitgerust, dat personen daarop veilig

Nadere informatie

CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID GT PRODUCTBLADEN

CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID GT PRODUCTBLADEN 1.2.1 2.13 PODUCTBLADEN CONSTUCTIEVE VEILIGHEID GT blad 1 uit 6 In dit hoofdstuk worden toepassingsvoorbeelden gegeven van ockpanel panelen bevestigd op houten latwerk ockpanel ringnagels en ockpanel schroeven

Nadere informatie

Metaalstructuren 3. Inleiding. Standaardprofielen. Staalkwaliteit

Metaalstructuren 3. Inleiding. Standaardprofielen. Staalkwaliteit 3 METAALSTRUCTUREN Metaalstructuren 3 Inleiding De helft van de realisaties van Willy Naessens Industriebouw wordt gebouwd met metaalstructuren. Die worden o.a. toegepast in KMO-gebouwen, agrarische gebouwen,

Nadere informatie

SGGCLIMAPLUS SCREEN Jaloezieën geïntegreerd in isolerende beglazing SGG CLIMALIT of SGG CLIMAPLUS

SGGCLIMAPLUS SCREEN Jaloezieën geïntegreerd in isolerende beglazing SGG CLIMALIT of SGG CLIMAPLUS SGGCLIMAPLUS SCREEN Jaloezieën geïntegreerd in isolerende beglazing SGG CLIMALIT of SGG CLIMAPLUS SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT Zonwering en thermische isolatie SGGCLIMAPLUS SCREEN

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1) en beschotting, die

Nadere informatie

SGG CONTRAFLAM LITE. Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

SGG CONTRAFLAM LITE. Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT SGG CONTRAFLAM LITE Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT SGG CONTRAFLAM LITE WE KNOW FIRE! Welkom bij Vetrotech Saint-Gobain, innovatieleider op het gebied van brandwerende beglazing en wereldwijd

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 8 Sterkteleer (deel 1) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Doel van de sterkteleer Berekenen van de vereiste afmetingen van constructieonderdelen

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

Phydrostatisch = gh (6)

Phydrostatisch = gh (6) Proefopstellingen: Bernoulli-opstelling De Bernoulli-vergelijking (2) kan goed worden bestudeerd met een opstelling zoals in figuur 4. In de figuur staat de luchtdruk aangegeven met P0. Uiterst links staat

Nadere informatie

SGGDECORGLASS SGGMASTERGLASS. Helder en gekleurd figuurglas SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

SGGDECORGLASS SGGMASTERGLASS. Helder en gekleurd figuurglas SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SGGDECORGLASS SGGMASTERGLASS en gekleurd figuurglas SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SGGDECORGLASS OMSCHRIJVING SGG DECORGLASS is een gamma figuurglassoorten in heldere of gekleurde uitvoering. Het motief ontstaat

Nadere informatie

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Louis Dhont 24 bus 9 9800 gemeente Deinze bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 227 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

NIEUW! THERMISCH ONDERBROKEN PROFIELEN. NovaClick 1040 LICHTBOUWPANELEN EEN WIND - EN WATERDICHT KUNSTSTOF BEGLAZINGSSYSTEEM

NIEUW! THERMISCH ONDERBROKEN PROFIELEN. NovaClick 1040 LICHTBOUWPANELEN EEN WIND - EN WATERDICHT KUNSTSTOF BEGLAZINGSSYSTEEM NIEUW! THERMISCH ONDERBROKEN PROFIELEN NovaClick 1040 LICHTBOUWPANELEN EEN WIND - EN WATERDICHT KUNSTSTOF BEGLAZINGSSYSTEEM PROJECTBOUW NovaClick 1040 lichtbouwpanelen Een wind - en waterdicht kunststof

Nadere informatie

LANDSCHAPELEMENTEN EN PALISSADEN DOMINO

LANDSCHAPELEMENTEN EN PALISSADEN DOMINO LANDSCHAPELEMENTEN EN PALISSADEN DOMINO STATISCHE BEREKENING. Voor de constructie van vrijstaande muren, randen en randen van trappen, is er geen enkele statische berekening verplicht. De constructie van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ringlaan nummer 64 bus 5 bestemming appartement type - bouwjaar 2003 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 188 De

Nadere informatie

SYSTEMS CLIP-IN. Smetloze transparantie, flexibiliteit in ruimtegebruik. Kitloze volglazen scheidingswanden

SYSTEMS CLIP-IN. Smetloze transparantie, flexibiliteit in ruimtegebruik. Kitloze volglazen scheidingswanden SYSTEMS CLIP-IN Smetloze transparantie, flexibiliteit in ruimtegebruik Kitloze volglazen scheidingswanden SYSTEMS CLIP-IN smetloze transparantie, flexibiliteit in ruimtegebruik Omschrijving SYSTEMS CLIP-IN

Nadere informatie

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde INHOUD. 1. Voorwerp 2. Indeling van gebouwen 3. Lokalen 4. Evacuatiewegen en trappenhuizen 4.1. Bouwproducten 4.2. Productenvoor

Nadere informatie

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 /

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 / AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / 381.61.01 Fax: 0(032) 9 / 381.61.00 http://www.afixgroup.com BEREKENIINGSNOTA STEIGER EN 12810 2N SW12 / 257 H2 A - LA WERKHOOGTE = 38,,50 M Berekeningsnota

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

Bouwgebreken bij platte daken Denk na

Bouwgebreken bij platte daken Denk na Bouwgebreken voorkomen Denk toekomstgericht Bouwgebreken bij platte daken Denk na Wat ben ik binnen enkele jaren van plan? Zouden er installaties kunnen bijkomen?. Kies voor uitvoerders met kennis van

Nadere informatie

1.1 METHERMO ALGEMEEN

1.1 METHERMO ALGEMEEN 1.1 METHERMO ALGEMEEN 1.1 Methermo algemeen Timorplein, Amsterdam Atelier Zeinstra van der Pol BV, Amsterdam ALGEMEEN Toepassing Methermo ramen en deuren zijn gebaseerd op de zeer slanke Methermo profielen

Nadere informatie

Platdakvensters. Elektrisch platdakvenster. Vast platdakvenster. Platdakvenster voor daktoegang. Opties. Platte daken

Platdakvensters. Elektrisch platdakvenster. Vast platdakvenster. Platdakvenster voor daktoegang. Opties. Platte daken Platdakvensters 1 Elektrisch platdakvenster Vast platdakvenster Platdakvenster voor daktoegang Opties Platte daken Technische gegevens 60 0,19 Dakopening 80 90 0,40 0,32 0,54 H +10mm max. W +10mm max.

Nadere informatie

Hou het lawaai buiten!

Hou het lawaai buiten! SGG STADIP SILENCE Hou het lawaai buiten! SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE The future of habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE Begrippen in geluid en akoestiek Geluid Geluid is een auditieve waarneming

Nadere informatie

Hou het lawaai buiten!

Hou het lawaai buiten! SGG STADIP SILENCE Hou het lawaai buiten! SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE The future of habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN GLASS SILENCE Begrippen in geluid en akoestiek Geluid Geluid is een auditieve waarneming

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 10 Sterkteleer (deel 2) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Inleiding Inleiding Sterkteberekening van liggers (en assen) Voorbeelden Berekening

Nadere informatie

Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur. Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing

Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur. Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing Inhoud 1.0 Algemeen product advies

Nadere informatie

GLAS EN AKOESTIEK. Isoleren zoals het hoort SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

GLAS EN AKOESTIEK. Isoleren zoals het hoort SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT GLAS EN AKOESTIEK Isoleren zoals het hoort SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SGG STADIP SILENCE Het SILENCE-gamma : het summum van akoestisch comfort! Hoe? Bovendien : SGG STADIP SILENCE is een akoestische beglazing

Nadere informatie

Artikel 4. De normen met de betrekking tot de toegang zijn de volgende:

Artikel 4. De normen met de betrekking tot de toegang zijn de volgende: Koninklijk Besluit van 9 mei 1977 (BS van 8 juni 1977) genomen in uitvoering van de Wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek. Artikel 1.

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Nagedacht over uw glas? Thermisch isolerend. Zonwerend. Geluidwerend. Inbraak- en Letselveilig. Easy-to-Clean. Personaliseerbaar. Comfort 6!

Nagedacht over uw glas? Thermisch isolerend. Zonwerend. Geluidwerend. Inbraak- en Letselveilig. Easy-to-Clean. Personaliseerbaar. Comfort 6! Nagedacht over uw glas? Thermisch isolerend Zonwerend Geluidwerend Inbraak- en Letselveilig Easy-to-Clean Personaliseerbaar Comfort 6! SAINT GOBAIN GLASS COMFORT Hebt u het wel warm genoeg? Een onzichtbaar

Nadere informatie

Infofiche 56.2 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen vóór de uitgraving

Infofiche 56.2 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen vóór de uitgraving Infofiche 56.2 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen vóór de uitgraving Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over Berlijnse wanden van het type 2 waarbij de beschottingen vóór de uitgraving

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

Meer dan 100 designs mogelijk!

Meer dan 100 designs mogelijk! te plaatsen in bepleisterde muuropening of houten doorgang. maximum 2200 mm x 1200 mm Deurblad zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar HELDER MAT GRIJS GEROOKT RELIEF-SQUARE Meer dan 100 designs mogelijk!

Nadere informatie

PowerGlaz BIPV. Belangrijke kenmerken: Oplossing op maat voor geïntegreerde zonnesystemen. Multifunctioneel: energieopwekkende en zonwerende panelen

PowerGlaz BIPV. Belangrijke kenmerken: Oplossing op maat voor geïntegreerde zonnesystemen. Multifunctioneel: energieopwekkende en zonwerende panelen PowerGlaz BIPV Belangrijke kenmerken: Oplossing op maat voor geïntegreerde zonnesystemen Multifunctioneel: energieopwekkende en zonwerende panelen Enkel glas of dubbel glas panelen (geïsoleerd) PVB-folie

Nadere informatie

Type Type 1 Type 2 Type 1 Type 2. Nominale dikte 17 ± 2 mm 21 ± 2 mm 25 ± 2 mm 29 ± 2 mm. Niet blootstellen aan UV

Type Type 1 Type 2 Type 1 Type 2. Nominale dikte 17 ± 2 mm 21 ± 2 mm 25 ± 2 mm 29 ± 2 mm. Niet blootstellen aan UV Promat SYSTEMGLS PROMT SYSTEMGLS Transparante brandveiligheid, gepatenteerd systeem Promat SYSTEMGLS 0 - type - 0 min. - Totale dikte: mm Promat SYSTEMGLS 0 - type - 0 min. - Totale dikte: mm Floatglass,

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2031 05/2017 Steigers met schragen Schragen worden vaak overbelast of verkeerd gebruikt! 1 Beschrijving Steigers met schragen worden erg vaak gebruikt op de bouwplaatsen. We moeten er wel

Nadere informatie

V1702 SYSTEEMBESCHRIJVING JB FIREGLASS (DON T) PLAY WITH FIRE

V1702 SYSTEEMBESCHRIJVING JB FIREGLASS (DON T) PLAY WITH FIRE V1702 SYSTEEMBESCHRIJVING JB FIREGLASS (DON T) PLAY WITH FIRE UW WANDEN PLAFONDS DEUREN MEUBILAIR AFBOUW WANDEN PLAFONDS DEUREN MEUBILAIR JB FIREGLASS JB FIREGLASS, uw partner bij brand. Kies voor veiligheid

Nadere informatie

Arval Staalplaatbetonvloer Cofrastra 40

Arval Staalplaatbetonvloer Cofrastra 40 ArcelorMittal Construction Benelux Arval Staalplaatbetonvloer Cofrastra 4 Parking Carrefour, Aix-les-Milles - Architect : Sud Architectes STAAPAAT BETONVOEREN GEOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN Voorgelakte zijde

Nadere informatie

rocca Lichtbronnen kenmerken schijnwerpers

rocca Lichtbronnen kenmerken schijnwerpers rocca rocca Lichtbronnen kenmerken schijnwerpers Dichtheid: IP 67 (*) Schokweerstand (glas): IK 10 (**) Nominale spanning: Isolatieklasse: II (*) 230 V AC Gewicht (totaal): Midi - met kit 7,15 kg Maxi

Nadere informatie

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse Constructie bestaat uit scharnierend aan elkaar verbonden staven, rust op twee scharnieropleggingen: r 4, s 11 en k 8. 2k 3 13 11, dus niet vormvast.

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schabartstraat nummer 8 bus 21 bestemming appartement type - bouwar 2008 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 99 De

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen a. Typering van het systeem De grond wordt in situ mechanisch vermengd met een bindmiddel. Deze menging met een frees resulteert in

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

Floatglas Monolithische beglazing

Floatglas Monolithische beglazing Floatglas Float glas Glassoort 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm Blank 39,29 49,09 58,99 82,38 105,81 140,43 Extra helder 132,68 140,27 185,89 230,70 323,21 Blauw 236,54 321,81 403,58 444,76 Brons 105,29

Nadere informatie

ONDERDRUK IN FLEXIBELE SLANGEN

ONDERDRUK IN FLEXIBELE SLANGEN 6.1. INLEIDING Een van de belangrijkste grootheden in een luchtbehandelings- of ventilatiesysteem is de druk. Zowel de absolute als de relatieve luchtdruk worden gebruikt voor het bepalen van de luchtdichtheid

Nadere informatie

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009 MNSTERE VAN ONDERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXAMENBUREAU HEREXAMEN END MULO tevens e ZTTNG STAATSEXAMEN END MULO 2009 VAK : NATUURKUNDE DATUM : VRJDAG 07 AUGUSTUS 2009 TJD : 7.30 9.30 UUR DEZE TAAK BESTAAT

Nadere informatie

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15 Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 Doelgroep Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier op veiligheid kunnen controleren. De steigercontroleur

Nadere informatie

van ruimte m² te winnen

van ruimte m² te winnen nr 1. fabrikant van ruimte OM EENVOUDIG m² te winnen De tussenvloer met grote overspanning DE VLOERCONSTRUCTIES PROPLUS LP: Creëren ruimte op de begane grond Zijn voordelig op alle gebieden: verwarming,

Nadere informatie

SAi NT-GOBAI N 1----------------------G~L.ASS

SAi NT-GOBAI N 1----------------------G~L.ASS SAi NT-GOBA N 1----------------------G~L.ASS SANT-GOBAN GLASS COMFORT SGG CLMAPLUS 45 Zonwerende warmtereflecterende beglazing Beschrijving SGG CLMAPLUS 4S is een dubbele beglazing waarvan het buitenblad

Nadere informatie

Model G7, enkele deur

Model G7, enkele deur Model G7, enkele deur Profilering: breedte binnenmaat nuttige minimum maximum deurblad omlijsting doorgang muuropening muuropening 630 633 595 680 700 680 683 645 730 750 730 733 695 780 800 780 783 745

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Brugsevaart nummer 48 bus P122 bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 2015 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 188 De energiescore

Nadere informatie

Fermacork FC. www.matgreen.eu

Fermacork FC. www.matgreen.eu Augustus 0 FC Bouwplaat met verdunde randen, samengesteld uit een gipsplaat (80%), gerecycleerde cellulosevezels (0%) en een geëxpandeerde kurkplaat. Inleiding De lancering van de Fermacell-plaat met kurk

Nadere informatie

BAKSTEEN INHOUD. Verbruik baksteen 2 Metselverbanden 3 Regels Enkele types metselverbanden Keuze van de mortel 4 Voorbeeld STEEN!

BAKSTEEN INHOUD. Verbruik baksteen 2 Metselverbanden 3 Regels Enkele types metselverbanden Keuze van de mortel 4 Voorbeeld STEEN! O V E R S C H I E S E W E G 3 5 B 3 0 4 4 E E R OT T E R D A M P O S T B U S 113 9 5 3 0 0 4 E J R O T T E R D A M T 0 10 4 1 5 0 5 5 9 F 010 4 1 5 6 1 4 9 E I N F O @ S T E E N 010. N L BAKSTEEN INHOUD

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden UDC 621.86:672.61 Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden Calibrated, short link hoist chains for use in appliances with

Nadere informatie

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies Plano Het tegelelement voor de wandafwerking Verwerkingsinstructies Algemeen Toepassingsgebied Deze verwerkingsinstructies beschrijven het gebruik en de verwerking van JACKOBOARD Plano als tegel-, plaat-

Nadere informatie

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Dorps 23 2830 gemeente Willebroek bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1918 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 525 De energiescore laat toe

Nadere informatie

Plaatsing van glas in sponningen

Plaatsing van glas in sponningen D e plaatsing van beglazing moet conform zijn met de norm TV 221 van het WTCB van beglazingen (september 2001). Dit document vervangt dus het deel over plaatsing van de TV 176 Dakbeglazingen. We merken

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Jan van Nassaustraat nummer 56 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

APPLICATION RULES Mechanische bevestiging van de waterdichting

APPLICATION RULES Mechanische bevestiging van de waterdichting APPLICATION RULES Mechanische bevestiging van de waterdichting AR-09 APPLICATION RULES 1 ALGEMEEN Bij een mechanisch bevestigd waterdichtingscomplex kan men drie technische families onderscheiden : A.

Nadere informatie

Firma.. Functie... Adres... Telefoon. GSM..

Firma.. Functie... Adres... Telefoon. GSM.. Hiermee geef ik TEPTEC de opdracht om de warmteverliezen te berekenen van het hierna omschreven gebouw. De berekening is volgens de norm NBN EN 12831. De informatie in de bijlage heb ik gelezen. Uw gegevens

Nadere informatie