WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF"

Transcriptie

1 DRIEMAANDELIJKSE PUBLICATIE AFGIFTE : BRUSSEL X ISSN PRIJSKLASSE : A6 WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF TECHNISCHE VOORLICHTING 22 PLAATSING VAN GLAS IN SPONNINGEN (DE TV 24 EN 22 VERVANGEN DE TV 0 EN 3) September 200

2 TECHNISCHE VOORLICHTING PLAATSING VAN GLAS IN SPONNINGEN (DE TV 24 EN 22 VERVANGEN DE TV 0 EN 3) Deze Technische Voorlichting werd opgesteld door een werkgroep in het kader van de werkzaamheden van het Technisch Comité Glaswerken enerzijds en van de Technologische Adviseerdienst Glas in gebouwen, gesubsidieerd door de Gewesten anderzijds. De tekst werd eveneens goedgekeurd door het Technisch Comité Schrijnwerken, onder het voorzitterschap van de Heren L. Pype en R. Dupont. Samenstelling van het Technisch Comité Glaswerken Voorzitter Leden Animator J. Devilers (Aluglaver SA, Montignies-sur-Sambre) Aannemers van glaswerken D. Adams (Cobelver SA, Brussel), P. Canipel (Canipel Glaswerken BVBA, Wetteren), N. Claessen (Vitreclair, Herstal), F. Close (Stavelot), L. Delvoie, (SPRL Delvoie, Seraing), D. Lefevere (Glashandel Lefevere NV, Torhout), Y. Leroi (Leroi Industries NV, Hasselt), E. Mathar (Glaserei Mathar, Eupen), J.-P. Quarante (Batiglass SPRL, Genval), A. Sanchez (Vitrerie M. Maeck SPRL, Brussel) en P. Vigoureux (Vigoureux P. Glaswerken, Wijnegem) Verbond van de glasindustrie C. Boitte (Saint-Gobain Glass, Brussel), R. Nokerman (Glaverbel, Brussel), F. Rivet (Verbond van de glasindustrie, Brussel), F. Symoens (Solaglas Polypane Benelux NV, St-Niklaas) Unfiver A. Legrain (Mirorlux BVBA, Heule) en J. Dekeyser (SECO, Brussel), P. Keukeleire (raadgevend ingenieur, studiebureau BEEMM, Brussel) D. Raymaekers, technologisch adviseur, WTCB. Samenstelling van de werkgroep Coördinator Leden Verslaggever J. Devilers (Aluglaver SA, Montignies-sur-Sambre) D. Adams (Cobelver SA, Brussel), C. Boitte (Saint-Gobain Glass, Brussel), F. Close (Stavelot), C. Decaesstecker (WTCB), D. Lefevere (Glashandel Lefevere NV, Torhout), Y. Leroi (Leroi Industries NV, Hasselt), R. Nokerman (Glaverbel, Brussel), J.-P. Quarante (Batiglass SPRL, Genval), A. Sanchez (Vitrerie M. Maeck SPRL, Brussel) en P. Vigoureux (Vigoureux P. Glaswerken, Wijnegem) D. Raymaekers, technologisch adviseur, WTCB. Hebben eveneens meegewerkt aan de samenstelling van dit document : G. Carpentier (WTCB), J. Dubois (WTCB), E. Dupont (WTCB), S. Peeters (WTCB), W. Verbesselt (WTCB) en M. Wagneur (WTCB). WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB, inrichting erkend bij toepassing van de besluitwet van 30 januari 947 Maatschappelijke zetel : Poincarélaan 79 te 060 Brussel Dit is een publicatie van technische aard. De bedoeling ervan is de resultaten van praktijkonderzoek voor de bouwsector te verspreiden. Het, zelfs gedeeltelijk, overnemen of vertalen van de tekst van deze Technische Voorlichting is slechts toegelaten na schriftelijk akkoord van de verantwoordelijke uitgever. TV 22 september 200

3 INLEIDING...4 INHOUD. Plaatsing van de beglazing Referentiedocumenten van het WTCB inzake beglazing Herziening van de norm NBN S (STS 38) Opmerking betreffende de afbeeldingen ALGEMENE PLAATSINGSPRINCIPES Correcte dimensionering van de beglazing Kwaliteit van de beglazing Kwaliteit van de ramen Weren van contact tussen het glas en het raam : opspannen en speling Dichtingsvoegen - Ontwatering van de sponning Verenigbaarheid van de materialen Bescherming tegen ultravioletstraling Beperking van de thermische spanningen in de beglazing Voorzorgsmaatregelen en onderhoud BEGLAZING RAMEN Terminologie Materialen Openingswijzen van het schrijnwerk (deuren en ramen) Plaatsing van het raam in de ruwbouw Dichtheid en ontwatering van het raam Berekening en toelaatbare vervormingen van het raam OPSPANNEN VAN DE BEGLAZING Soorten beglazingsblokjes Eisen voor beglazingsblokjes Aard van de beglazingsblokjes Plaats van de beglazingsblokjes Afmetingen van de beglazingsblokjes Aandachtspunten voor het opspannen TV 22 september 200

4 6 DICHTINGSVOEGEN INHOUD 6. Algemeen Terminologie Kitten Dichtingsprofielen PLAATSING VAN GLAS IN GEVELS Voorbereiding van de sponning Plaatsing in een open sponning Plaatsing in een gesloten sponning Aandachtspunten voor de plaatsing Andere plaatsingsmogelijkheden PLAATSING VAN GLAS IN DAKEN Algemeen Plaatsingsdetails ONDERHOUD, REINIGING EN HERSTELLING Tijdens de werken op de bouwplaats Tijdens de levensduur van het gebouw Beglazing en glasbreuk Dichtingsvoegen en afwateringskanalen SPECIFIEK MATERIEEL VOOR DE PLAATSING VAN BEGLAZING BIJLAGE Taakverdeling...45 BIJLAGE 2 Lexicon Nederlands - Frans en lijst van gebruikte afkortingen LITERATUURLIJST TV 22 september 200

5 INLEIDING. PLAATSING VAN DE BEGLAZING Sedert de publicatie van de TV 3 Glaswerk [35] en de STS 38 Glaswerk [9] (*) hebben bepaalde plaatsingstechnieken voor beglazingen een belangrijke evolutie ondergaan, bv. wegens de verbeterde prestaties van de kitten. Voorts verschenen nieuwe Europese normen i.v.m. plaatsingsprincipes voor beglazing. Om deze redenen heeft het Technisch Comité Glaswerken van het WTCB beslist een Technische Voorlichting op te stellen die een overzicht geeft van de huidige plaatsingstechnieken voor glas in sponningen, zowel in gevels als in daken. Deze Technische Voorlichting behandelt o.a. : de algemene principes die moeten nageleefd worden bij de plaatsing (opspannen, ontwateren, afdichten, ) nuttige begrippen inzake de vensterramen informatie omtrent het opspannen van de beglazing de verschillende producten die nodig zijn om de waterdichtheid tussen het raam en de beglazing te verzekeren de plaatsingsprincipes voor de beglazing in gevels de plaatsingsprincipes voor de beglazing in daken de na te leven voorzorgsmaatregelen tijdens de reiniging en het onderhoud van de beglazing informatie omtrent het specifieke materieel voor de plaatsing van de beglazing. Speciale plaatsingen zoals SGG (structureel gelijmd glas), SVG (structureel verankerd glas), uitstalramen, gebogen glas, gehard glas zonder raam, glas onderworpen aan hydrostatische druk (aquariums), profielglas, glazen bouwstenen, glazen vloeren,, komen in dit document niet aan bod..2 REFERENTIE- De voorliggende Techni- DOCUMENTEN VAN HET WTCB INZAKE sche Voorlichting vormt BEGLAZING een aanvulling op TV 24 [33], die gepubliceerd werd in 999. Deze twee TV s vervangen samen de volgende documenten : TV 0 [3] TV 3 [35], 2, 5 en 6 van TV 76 [34]. De 3 en 4 over de berekening van de dikte van beglazingen in daken blijven echter geldig. Tabel geeft een samenvatting van de huidige referentiedocumenten van het WTCB inzake beglazingen..3 HERZIENING VAN DE NORM NBN S (STS 38) De norm NBN S [3] (STS 38) is dé Belgische referentienorm met betrekking tot glasproducten, de beproeving en de plaatsing van beglazing. Wegens de evolutie van de plaatsingstechnieken die in deze TV behandeld worden enerzijds, en de publicatie van diverse Europese normen die de voorbije jaren elk verscheidene paragrafen van de norm NBN S vervangen hebben (zie bijlage 6 van TV 24 voor de overeenkomst) anderzijds, kan men stellen dat de norm NBN S [3] niet meer up-to-date is. Tabel Referentiedocumenten inzake beglazing. ONDERWERP Glas en glasproducten - Functies van beglazing Plaatsing van glas in sponningen Berekening van de dikte van beglazing : - in gevels - in daken DOCUMENT TV 24 [33] TV 22 WTCB-Rapport nr. 2 [32] TV 76, 3 en 4 [34] Mechanische inbraakbeveiliging van schrijnwerk en beglazing TV 206 [38] (*) De STS 38 [9] en hun addendum [20] werden in 989 genormaliseerd en zijn equivalent aan de norm NBN S [3]. 4 TV 22 september 200

6 Voor de producten en de proeven kan men deze Europese normen en de TV 24 [33] als referentiedocumenten beschouwen. Wat de uitvoering betreft, wordt deze TV het nieuwe referentiedocument. De norm NBN S wordt momenteel herzien om deze elementen aan te passen. Voorts zullen ook toepassingsspecificaties voorzien worden bij bepaalde Europese normen (bijvoorbeeld inzake de keuze van veiligheidsbeglazing)..4 OPMERKING BETREFFENDE DE AFBEELDINGEN Dit document bevat talloze afbeeldingen i.v.m. de plaatsing van beglazingen. De ramen zijn op symbolische wijze weergegeven en de voorgestelde oplossingen zijn, behalve indien de tekst dit anders vermeldt, geldig voor alle soorten ramen (hout, metaal, kunststof, ). Bij alle doorsneden zit de buitenzijde links en de binnenzijde rechts. De voorgestelde plaatsingsvoorbeelden zijn niet noodzakelijk de enig geldige oplossingen. In de praktijk kunnen nog andere varianten voorkomen. 5 TV 22 september 200

7 2 ALGEMENE PLAATSINGSPRINCIPES Bij de plaatsing van glas in sponningen moet een aantal regels worden gerespecteerd om de duurzaamheid van de beglazing te verzekeren en de beschadiging ervan te beperken, o.a. : de correcte dimensionering van de beglazing de kwaliteit van de beglazing de kwaliteit van het raam het vermijden van contact tussen het glas en het raam door het opspannen ervan en door voldoende speling tussen het glas en het raam te voorzien de dichtheid tussen het raam en de beglazing en de ontwatering van de glassponning de verenigbaarheid van de materialen de bescherming van de voegen van de dubbele beglazing tegen UV-stralen de beperking van de thermische spanningen in het glas het onderhoud. 2. CORRECTE DIMENSIONERING VAN DE BEGLA- ZING Bij de berekening van de beglazingsdikte houdt men, in geval van een gevelbeglazing rekening met de windbelasting (zie [32]) en, bij een dakbeglazing met de belasting door wind, sneeuw en het eigengewicht (zie 3 en 4 van TV 76 [34]). Deze berekeningen kunnen uitgevoerd worden met een rekenprogramma. Om de berekeningen mogelijk te maken, moeten de aanbestedingsdocumenten de terreinzone waarin het gebouw gelegen is (stad, platteland, kust, ) vermelden, evenals de afmetingen van het gebouw, de eventuele aanwezigheid van scheidingswanden, het aantal steunpunten van de beglazing, de afmetingen van de beglazing, de plaats van de beglazing in de gevel of het dak en, indien nodig, de helling van de beglazing in het dak. 2.2 KWALITEIT VAN DE BEGLA- ZING De te plaatsen beglazing moet zuiver en splintervrij gesneden worden. Glas met breukaanzetten dient men te weren. De toleranties op de planafmetingen van de beglazing en de dikten worden gerespecteerd (zie 2.4 van TV 24 [33]). 2.3 KWALITEIT VAN DE RAMEN Het raam dient, indien nodig, beschermd te zijn tegen corrosie of tegen verrotting. Bovendien moet het voldoen aan de eisen i.v.m. de lucht- en waterdichtheid en voorzien zijn van een ontwateringssysteem. De vervormingen van het raam moeten zodanig beperkt zijn dat de toegelaten mechanische spanningen in de beglazing niet overschreden worden. 2.4 WEREN VAN CONTACT TUSSEN HET GLAS EN HET RAAM : OPSPAN- NEN EN SPELING De beglazing mag nooit rechtstreeks in contact komen met het raam of een ander hard materiaal. Het opspannen (afb. ) bestaat in de plaatsing van blokjes tussen de beglazing en het raam, om : deze contacten te vermijden de correcte plaatsing van de beglazing in het raam in de hoogte, breedte en eventueel dikte te verzekeren en de minimumspeling tussen de beglazing en het raam te respecteren het gewicht van de beglazing, evenals de krachten die erop uitgeoefend worden, over te dragen op het raam. De steunblokjes moeten zodanig gedimensioneerd worden dat de toelaatbare spanningen voor het glas, het raam en/of de blokjes tijdens de overdracht van deze krachten niet worden overschreden de vervorming van de opengaande delen tijdens het openen te beperken. De afmetingen van de sponning en van de glaslatten moeten correct opspannen mogelijk maken. Men moet dus de minimale spelingen tussen de beglazing en het raam (afb. ) respecteren, en dit in het beglazingsvlak tussen de beglazing en de sponningbodem enerzijds, en loodrecht op het beglazingsvlak tussen de beglazing en de glaslat of de aanslag anderzijds. 2.5 DICHTINGS- VOEGEN - ONT- De aansluiting tussen het raam en de WATERING VAN beglazing moet DE SPONNING voldoen aan de eisen i.v.m. de luchten waterdichtheid. In de sponningbodem mag geen 6 TV 22 september 200

8 Afb. Plaatsingsprincipe van een beglazing in een vast raam. A. VOORBEELD VAN DE PLAATSING MET KIT IN EEN HOUTEN RAAM B. VOORBEELD VAN DE PLAATSING MET DICHTINGSPROFIELEN IN EEN METALEN RAAM I II I 2 2 II C. VOORBEELD VAN DE PLAATSING MET DICHTINGSPROFIELEN IN EEN KUNSTSTOF RAAM I 2 2 II I. BUITEN II. BINNEN. Kit 2. Dichtingsprofiel 3. Voegbodem 4. Steunblokje 5. Onderblokje 6. Ontwateringsgroef 7. Ontwateringsgat 8. Afwateringsgat 8 8 water blijven staan om de aantasting van de afdichting van de dubbele beglazing of de verwering van het tussenblad bij gelaagde beglazing te vermijden. De dichtheid wordt verzekerd door middel van dichtingsvoegen (kitten, dichtingsprofielen, (zie afbeelding )). Deze voegen dienen eveneens voor het opvangen van de differentiële uitzettingen tussen het raam en de beglazing zonder de dichtheid in het gedrang te brengen. Het doel van de ontwatering ligt in het zo droog mogelijk houden van de sponning, zelfs in de meest ongunstige gevallen, door het water dat er toevallig zou binnendringen (condensatie, lekken te wijten aan het eventuele falen van een dichtingsvoeg, ) af te voeren via ontwateringsgaten (afbeelding ). 2.6 VERENIG- Na de plaatsing van de beglazing moeten de materialen BAARHEID VAN DE MATERIALEN die met elkaar in contact kunnen komen, verenigbaar zijn. Dat wil zeggen dat ze ten gevolge van chemische of fysische interacties geen schadelijke invloed op elkaar mogen uitoefenen die tot een vermindering van de prestaties kan leiden. In de hoofdstukken betreffende de plaatsing zal nader worden ingegaan op enkele gekende gevallen van te vermijden productcombinaties. 2.7 BESCHER- MING TEGEN ULTRAVIOLET- STRALING Dubbele beglazingen, waarvan één of meer zijden blootgesteld zijn aan UVstalen, moeten hiertegen bestand zijn. Indien dit niet het geval is, dienen de blootgestelde zijden blijvend bedekt te worden. Voor beglazingen die aan hun vier zijden in de sponning zitten, stelt dit geen probleem voor zover de voorgeschreven speling werd gerespecteerd. Voor dubbele beglazingen met één of meerdere zichtbare randen, dient men ofwel de omtrekafdichting te beschermen met behulp van een slab of een gelijmde bekleding, ofwel een UV-bestendig scherm te gebruiken. 2.8 BEPERKING VAN DE THER- MISCHE SPAN- NINGEN IN DE BEGLAZING De beglazing is gevoelig voor temperatuurverschillen. Indien er op een gegeven ogenblik een temperatuurverschil van ongeveer 30 C heerst tussen twee aangrenzende zones van eenzelfde beglazing, kan er een thermische breuk ontstaan. Om deze breuken te voorkomen (o.a. bij glas dat gedeeltelijk wordt opgewarmd door de zon of bij glas dat geplaatst wordt in de nabijheid van een koude- of warmtebron), kan men eventueel gehard of halfgehard glas gebruiken. Voor meer informa- 7 TV 22 september 200

9 tie verwijzen we naar TV 24 [33] en naar het document van de FIV 0 [27]. Bij dakglas zijn de thermische invloeden gevoelig groter. 2.9 VOORZORGS- MAATREGELEN EN ONDERHOUD In sommige gevallen kan het nuttig zijn de beglazing tijdens de werken op de bouwplaats te beschermen om beschadiging te voorkomen. Afhankelijk van de glassoort (bijvoorbeeld glas met zichtbare coatings) dient men ook voorzorgsmaatregelen te treffen tijdens de reiniging. Beschadigde dichtingsvoegen moeten vervangen worden. 8 TV 22 september 200

10 3 BEGLAZING De glasproducten en hun functies staan beschreven in de TV 24 [33]. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de voornaamste soorten glasproducten. Men onderscheidt de basisproducten, de speciale basisproducten en de verwerkte producten. Het merendeel van de verwerkingsprocédés (harding, coating, gelaagdheid, ) zijn combineerbaar. Tabel 2 Verschillende glasproducten. BASISPRODUCTEN SPECIALE BASISPRODUCTEN VERWERKTE PRODUCTEN Floatglas Figuurglas Draadglas Profielglas Getrokken glas Vormgegoten glas Geblazen glas Borosilicaatglas Glaskeramiek Glas met hoog loodgehalte Thermisch gehard glas Halfgehard glas Chemisch gehard glas Gelaagd glas Gecoat glas Dubbel glas Gebogen glas Spiegel Sierglas Chromogeen glas 9 TV 22 september 200

11 4 RAMEN Afb. 2 Voorbeeld van een raam met vaste en opengaande delen. In de meeste gevallen wordt de beglazing in een raam geplaatst. Het raam wordt onder meer getypeerd door het materiaal waaruit het bestaat, zijn vorm, zijn kleur en zijn openingswijze. 4. TERMINOLOGIE 4.. OPENING - RAAM - VENSTER Om een spraakverwarring tussen de termen met betrekking tot vensters en ramen te voorkomen, worden hierna enkele nuttige definities gegeven : dagopening : doorlaatopening in een muur of een dak die voorzien is om er een raam of een beglazing in te plaatsen raam : vast of opengaand schrijnwerkdeel, bestemd om in een opening te worden geplaatst venster : het geheel dat gevormd wordt door het raam en de beglazing vast kader : vast gedeelte van het raam vleugel : eventuele opengaande delen van het raam borstwering : naam die traditioneel gegeven wordt aan het gedeelte van de gevel dat gelegen is tussen het niveau van een vloer en de dorpel van een opening. Bij uitbreiding, in lichte gevels, kunnen de borstweringen aan weerszijden van de openingen uitsteken. Soms bestaan de borstweringen uit glas. Afbeelding 2 toont een voorbeeld van een raam met opengaande en vaste delen Vast kader 2. Vleugel ONDERDELEN VAN HET RAAM Het raam bestaat uit een vast kader met eventuele vleugels. Het vaste kader vormt het geheel van alle vaste delen en bestaat uit de volgende componenten (afb. 3) : stijlen : verticale componenten van het kader bovenregel van het kader : bovenste horizontale component van het kader onderregel van het kader : onderste horizontale component van het kader. Het kader kan eventueel nog één of meerdere van de volgende onderdelen bevatten (afb. 3) : tussenregel : horizontaal profiel dat het venster of een gedeelte ervan in vakken deelt middenstijl : verticaal profiel dat twee vleugels of twee vensters scheidt. De vleugel bestaat uit de volgende componenten (afb. 3) : hang- of randstijl : stijl die de ophangings- en rotatievoorzieningen bevat aanslagstijl : stijl die bij sluiting op het kader of op de stijl van de aanpalende vleugels rust, en die de sluitingsvoorzieningen bevat aanslagregel : beweegbaar horizontaal profiel dat op het kader rust; de onderste regel wordt ook waterlijst genoemd. Het raam kan ook nog de volgende componenten bevatten (afb. 3) : bovenlicht : doorgaans smal, beglaasd element boven in het raam dat al dan niet kan worden geopend kleinhout of kruishout : sierprofiel dat de beglazing onderverdeelt SPONNING - SPONNING- BODEM - GLASLAT Wat de plaatsing van de beglazing in het raam betreft, zijn de volgende definities eveneens belangrijk (afb. 4) : sponning : doorlopende inkeping uitgevoerd langs de rand van een raamprofiel waarin de 0 TV 22 september 200

12 Afb. 3 Samenstellende elementen van een raam KADER. Stijl 2. Bovenregel 3. Onderregel 4. Tussenregel 5. Middenstijl VLEUGEL 6. Hang- of randstijl 7. Aanslagstijl 8. Aanslagregel ANDERE COMPONENTEN 9. Kleinhout (kruishout) 0. Bovenlicht 8 A. OPEN SPONNING B. GESLOTEN SPONNING I II I II Afb. 4 Sponningbodem, aanslag en glaslat (geval van een vast raam). 3 I. BUITEN II. BINNEN 2 2. Sponningbodem 2. Aanslag 3. Glaslat 4. Ontwateringsgroef 5. Ontwateringsgat 5 4 Afb. 5 Regels voor links en rechts opendraaiende vleugels. A. LINKS OPENDRAAIENDE VLEUGEL B. RECHTS OPENDRAAIENDE VLEUGEL TV 22 september 200

13 beglazing wordt geplaatst. Men onderscheidt de open sponning waarbij de beglazing wordt vastgehouden door een kitband en de gesloten sponning waarbij de beglazing door glaslatten wordt vastgezet sponningbodem : deel van de sponning, dat haaks op het vlak van de beglazing staat aanslag : deel van de sponning, dat evenwijdig loopt met de beglazing glaslat : profiel dat de beglazing in de sponning bevestigt via dichtingsvoegen VOORSTELLING VAN DE BEWEGINGEN De grafische voorstellingswijzen van de bedieningsrichting (volgens pren 259 [0]) zijn de volgende (afb. 6) : de beweging van de vleugel naar de gebruiker toe, wordt aangeduid met een doorlopende lijn de beweging van de vleugel van de gebruiker weg, wordt aangeduid met een stippellijn. 4.2 MATERIALEN Het raam kan uit de volgende materialen opgebouwd zijn : hout metaal (aluminium, ) kunststof (PVC, PUR, ). De behandelingen die worden uitgevoerd om de duurzaamheid van het raam in de tijd te verzekeren, moeten verenigbaar zijn met het materiaal waaruit het raam bestaat OPENINGSWIJZEN VAN HET RAAM 2 Afb. 6 Regels voor de weergave van de bedieningsrichting ( of 2 = positie van de waarnemer). Wij verwijzen naar de technische goedkeuringen (ATG) voor de beschrijving en de karakteristieken van het raam. 4.3 OPENINGSWIJZEN VAN HET SCHRIJNWERK (DEUREN EN RAMEN) 4.3. LINKS EN RECHTS OPENDRAAIEND De ontwerpnorm pren 259 [0] geeft een omschrijving van de begrippen links en rechts opendraaiend. Om deze twee begrippen van elkaar te onderscheiden, wordt de volgende regel gebruikt : om te bepalen of een vleugel links of rechts opendraait, moet men hem in open stand bekijken en dichtduwen. Indien de scharnieren zich daarbij links van de uitvoerder bevinden, dan is de vleugel links opendraaiend en gebeurt de sluitingsbeweging in tegenwijzerzin. Indien de scharnieren zich rechts bevinden, is de vleugel zogenaamd rechts opendraaiend en gebeurt de sluitingsbeweging in wijzerzin (afb. 5). OPMERKING : Deze regels verschillen enigszins van deze die vroeger in ons land werden gebruikt. Men onderscheidt vaste en opengaande ramen. Deze tweede categorie omvat talrijke mogelijke openingswijzen. De in België courant gebruikte openingstypes worden schematisch voorgesteld in afbeelding PLAATSING VAN HET RAAM IN DE RUWBOUW 4.5 DICHTHEID EN ONTWATERING VAN HET RAAM Dit onderwerp wordt behandeld in de TV 88 [39]. Het venster moet beantwoorden aan de eisen i.v.m. de luchten waterdichtheid uit de STS 52 [2]. Deze wateren luchtdichtheid is zowel vereist tussen de vleugel en het kader als tussen de beglazing en het raam. Ze wordt meestal verkregen door het raamontwerp te voorzien van een dubbel dichtingsscherm TUSSEN DE VLEUGEL EN HET KADER Het principe van het dubbele dichtingsscherm wordt momenteel op nagenoeg alle buitenramen toegepast, ongeacht het materiaal waaruit ze opgebouwd zijn. De benaming dubbel dichtingsscherm vindt haar oorsprong in het feit dat het luchtscherm en het waterscherm fysisch los van elkaar staan. Sche- 2 TV 22 september 200

14 Afb. 7 Voornaamste openingswijzen van het raam (deze tekeningen gelden voor vensters, gezien vanuit de kamers). VASTE RAMEN DRAAIKIPRAAM NAAR BINNEN OPENDRAAIEND RAAM NAAR BUITEN OPENDRAAIEND RAAM SYMMETRISCH WENTELRAAM ASSYMETRISCH WENTELRAAM GUILLOTINERAAM (VERTICAAL SCHUIVEND RAAM) SCHUIFRAAM AXIAAL TUIMELRAAM TUIMELRAAM OPENVALLEND RAAM (KLAPRAAM) SCHUIFTUIMELRAAM matisch gezien bevat een dergelijk raam aan de buitenzijde een waterscherm en aan de binnenzijde een luchtscherm. Tussen beide schermen bevindt zich een ontwateringszone, decompressiekamer genoemd, bestemd om het water dat niet door het waterscherm kon worden tegengehouden op te vangen en via ontwateringsgaten af te voeren (afb. 8). Om de goede werking van de decompressiekamer te verzekeren, moet een druiplijst worden voorzien om te vermijden dat het naar binnen gestuwde water het luchtscherm zou kunnen bereiken. Voor meer details i.v.m. de afmetingen van de ontwateringsgaten tussen de vleugel en het kader en van de druiplijst verwijzen we naar het volgende literatuurlijstnummer [25]. 3 TV 22 september 200

15 Afb. 8 Principe van het dubbele dichtingsscherm tussen de vleugel en het kader en tussen het raam en de beglazing (in het geval van een houten raam). I II AFDICHTING TUSSEN DE VLEUGEL EN HET KADER. Waterscherm 2. Decompressiekamer 3. Ontwateringsgat van het kader 4. Luchtscherm 5. Druiplijst AFDICHTING TUSSEN DE BEGLAZING EN HET RAAM 6. e dichtingsscherm 7. 2 e dichtingsscherm 8. Ontwateringsgroef 9. Ontwateringsgat van de vleugel I. BUITEN II. BINNEN TUSSEN DE BEGLAZING EN HET RAAM De afdichting tussen de beglazing en het raam wordt op dezelfde manier verkregen als tussen een vleugel en een kader, namelijk door het voorzien van een dubbel dichtingsscherm, gecombineerd met een ontwatering van de sponning (afb. 8). De voorschriften met betrekking tot de dichtingsvoegen tussen het raam en de beglazing worden behandeld in hoofdstuk 6. Wat de ontwatering van de sponningbodem betreft, onderscheidt men : ontwaterde sponningen waarvan de sponningbodem voorzien is van een ontwateringsgroef en ontwateringsgaten in het geval van een houten raam enerzijds, ofwel van ontwateringsgaten in het geval van een raam uit metaal of kunststof anderzijds verluchte (geventileerde) sponningen die niet enkel zorgen voor de ontwatering van de sponningbodem, maar tevens voorzien zijn van decompressie-openingen aan de bovenkant van het raam om een goede luchtcirculatie te verzekeren. OPMERKINGEN : De ontwatering van de sponning is verplicht, behalve voor de plaatsing van enkele beglazing met een kitband (zie 7.2) en voor de plaatsing van brandwerende beglazing (zie ). De sponning moet eveneens ontwaterd worden in het geval van borstweringen of vulpanelen van hout. Bij het ontwerp van het raam en de plaatsing van de ontwatering moet men er voor zorgen dat de drainering van de sponning mogelijk blijft door de plaatsing van beglazingsblokjes. Ter informatie geven we hierna een overzicht van de manieren waarop men de sponningbodem kan ontwateren; andere oplossingen waarvoor een technische goedkeuring werd afgeleverd, zijn uiteraard ook aanvaardbaar : voor een plaatsing met een kit : een ontwateringsgat met een diameter van 6 mm nabij de hoeken van het raam maximum 80 cm tussen twee opeenvolgende ontwateringsgaten voor een plaatsing met profielen : ontwateringsgaten met minimumafmetingen van 35 mm x 5 mm nabij de hoeken van het raam maximum 80 cm tussen twee opeenvolgende ontwateringsgaten. De ontwateringsgroef van de sponningbodem (wateropvangkanaal) (afb. 8) moet een doorsnede van ongeveer 30 tot 36 mm 2 hebben, bv. 6 x 6 mm 2 of een breedte van 8 mm en een diepte van 4 mm. In het geval van verluchte sponningen moeten de decompressie-openingen bovenaan het raam een minimale diameter van 5 mm hebben. Er moeten twee openingen aanwezig zijn. De ontwatering impliceert dat de binnenkant van de voeg tussen het raam en de beglazing luchtdicht is, vooral bij de hoeken. Als de voegen correct voorbereid worden en uitgevoerd worden met producten van goede kwaliteit, kan men het risico op infiltratie gevoelig verminderen. Om elke vorm van infiltratie tegen te gaan, dient men ook bijzondere aandacht te besteden aan de plaatsing van de glaslatten. 4 TV 22 september 200

16 4.6 BEREKENING Het raam moet berekend worden volgens de voorschriften EN TOELAATBARE VERVORMINGEN uit het informatieblad van de VAN HET RAAM BUtgb 97/6 [] en de toekomstige TV 222 [30]. Een nieuwe versie van de BUtgb 97/6 wordt momenteel voorbereid. De raamfabrikant moet nagaan of de vervormingen van het raam de volgende grenswaarden niet overschrijden, om beschadiging van de beglazing te voorkomen. De vervormingen van het raam kunnen te wijten zijn aan : het eigengewicht het gewicht van het glas de temperatuurschommelingen de schommelingen van de binnen- en buitenvochtigheid voor houten ramen de belasting door wind en sneeuw de aard van het materiaal waaruit het opgebouwd is. Deze vervormingen worden beperkt tot de volgende door de STS 52 [2] voorziene waarden : raamprofiel dat grenst aan een gevelbeglazing : de berekende doorbuiging van het profiel moet beperkt blijven tot /300 voor een enkele beglazing of een ondoorschijnend vulelement dat niet grenst aan een dubbele beglazing de berekende doorbuiging van het profiel moet beperkt blijven tot /300 voor een dubbele beglazing of een beglazing die grenst aan een dubbele beglazing, indien een rekennota aantoont dat het raam voldoet aan de eisen uit de STS 52 de gemeten doorbuiging van het profiel mag niet groter zijn dan /400 (bij een druk P volgens STS 52) voor een dubbele beglazing of een beglazing die grenst aan een dubbele beglazing, indien het raam niet beschikt over een rekennota die aantoont dat het voldoet aan de eisen uit de STS 52. Deze vervormingen moeten beperkt blijven tot 8 mm indien het raamprofiel grenst aan een beglazing in een dak worden de doorbuigingen beperkt tot : /300 onder dynamische belasting (wind), met een maximum van 8 mm /600 onder statische belasting (eigengewicht + sneeuw), met een maximum van 6 mm. 5 TV 22 september 200

17 5 OPSPANNEN VAN DE BEGLAZING Dit hoofdstuk behandelt de voorschriften betreffende de soort, de eisen, de aard, de plaats en de afmetingen van de beglazingsblokjes. 5. SOORTEN BEGLAZINGS- BLOKJES Men onderscheidt drie soorten beglazingsblokjes (afb. 9) : steunblokjes (aangeduid met ) : ze hebben een mechanische functie en verzekeren de stabiliteit van het raam door er het eigengewicht van de beglazing op over te brengen, evenals de krachten die ontstaan door de manipulatie of het foute gebruik ervan. Afgezien van de gevallen waarbij elastische U-profielen geplaatst worden, is de toepassing van steunblokjes verplicht stelblokjes (of afstandsblokjes aangeduid met ) : ze houden het glas op de juiste plaats ten opzichte van de sponningbodem. Ze worden gebruikt om contact tussen de beglazing en de sponningbodem te vermijden, bijvoorbeeld ter hoogte van de punten van het hang- en sluitwerk van de vleugels spatieblokjes (aangeduid met C3) : ze maken de correcte plaatsing van de beglazing ten opzichte van de aanslag enerzijds en ten opzichte van de glaslat anderzijds mogelijk. Ze verzekeren de constante dikte van de voeg tussen de beglazing en het raam (in het vlak dat parallel loopt met de beglazing). In de praktijk worden de spatieblokjes C3 het meest toegepast onder de vorm van een voegbodem of van doorlopende dichtingsprofielen. In het geval van dakbeglazingen vangen de spatieblokjes C3 een deel van het gewicht van de beglazing op; ze worden altijd uitgevoerd onder de vorm van een voegbodem of van doorlopende dichtingsprofielen (rugvulling, kitsteunbandje). 5.2 EISEN VOOR BEGLA- ZINGSBLOKJES De beglazingsblokjes moeten aan de volgende eisen voldoen : ze moeten duurzaam zijn en verenigbaar met het raam, de beglazing (onder andere de dichtingskit van de dubbele beglazing of de tussenlagen van gelaagd glas) en de dichtingsvoegen hun karakteristieken mogen gedurende de levensduur van de beglazing niet veranderen hun vorm, plaats en afmetingen moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van dit hoofdstuk en de ontwatering ongehinderd mogelijk maken de blokjes moeten evenwijdig met de rand van de beglazing geplaatst worden en mogen in geen geval schuin in de sponningbodem worden geplaatst de blokjes moeten rechtstreeks contact tussen de beglazing en de sponning onmogelijk maken. 5.3 AARD VAN DE BEGLAZINGSBLOKJES 5.3. STEUN- EN STELBLOKJES De steun- en stelblokjes kunnen gemaakt zijn van de volgende materialen : van kunststof (bijvoorbeeld polypropyleen of polyamide) met een hardheid van 70 tot 95 DIDC (Shore A volgens ISO 48 [7]) en met een ho- Afb. 9 Soorten beglazingsblokjes. C3 C3 C3 C3. Steunblokje. Stelblokje C3. Spatieblokje 6 TV 22 september 200

18 gere verwekingstemperatuur dan 80 C. Blokjes uit EPDM en neopreen worden afgeraden omdat er bij deze blokjes gevaar is voor ponsen van hard verduurzaamd hout (volumieke massa 650 kg/m 3 ). De houtvezels moeten evenwijdig lopen met het beglazingsvlak. Houten blokjes worden afgeraden in het geval van gecoat en van gelaagd glas SPATIEBLOKJES Wanneer de beglazingsblokjes worden gebruikt als spatieblokjes, moeten ze worden uitgevoerd in elastomeren met een hardheid van 50 tot 70 DIDC (Shore A, volgens ISO 48 [7] en NBN EN ISO [2]). Wanneer profielen of voegbodems gebruikt worden, moeten ze conform zijn aan de voorschriften van 6.4. Voor beglazingen in daken moet hun hardheid voldoende groot zijn om een deel van het gewicht van de beglazing te kunnen opnemen. 5.4 PLAATS VAN DE BEGLAZINGSBLOKJES 5.4. STEUN- EN STELBLOKJES De steun- en stelblokjes moeten worden geplaatst volgens de openingswijze van het raam. In het algemeen moet men vermijden -beglazingsblokjes tegenover elkaar te plaatsen. blokje, om te grote krachten op de hoeken van de beglazing te vermijden (afb. 0). De steunblokjes moeten geplaatst en bijgesteld worden met behulp van een glashefboom. De stelblokjes moeten tussen de sponningbodem en de beglazing geplaatst worden zonder daarbij een mechanische kracht uit te oefenen. Ze worden op hun plaats gehouden door verlijming. Afbeelding toont de plaats van de steun- en stelblokjes, afhankelijk van de openingswijze van het raam SPATIEBLOKJES Wanneer men spatieblokjes gebruikt en geen doorlopende profielen, bedraagt de maximumafstand tussen het midden van twee opeenvolgende blokjes 600 mm. De spatieblokjes moeten bij voorkeur paarsgewijs tegenover elkaar worden geplaatst. De spatieblokjes moeten nabij de steunblokjes of stelblokjes worden geplaatst met een minimumtussenafstand van 50 mm. Op iedere zijde van het raam moeten ten minste twee paar zijblokjes voorzien worden. Afb. 0 Plaats van de steunblokjes en afstand t.o.v. de hoeken van de beglazing. De minimumafstand tussen de hoeken van het raam en de dichtstbijgelegen rand van het blokje moet gelijk zijn aan de lengte L van een steun- of stel- L L OPMERKINGEN :. Voor ramen met een andere vorm dan deze vermeld in afbeelding, moet men de blokjes en respectievelijk steeds zodanig plaatsen dat de krachten overgebracht kunnen worden en dat ieder contact tussen de beglazing en het raam wordt vermeden. Afbeelding 2 toont 2 voorbeelden. Voor afgeronde delen zijn één of meerdere blokjes nodig om contact te vermijden. Het aantal is afhankelijk van de afmetingen van het venster en de kromming. 2. Voor ramen bestaande uit meerdere vleugels en/of vaste kaders, moet het opspannen zodanig gebeuren dat ieder contact tussen de beglazing en het raam evenals elke overdracht van de krachten op de beglazing worden vermeden. Het voorbeeld uit afbeelding 3 is daarom af te raden omdat de overdracht van de krachten via de middenstijl er voor zorgt dat de beglazing belast wordt. Voor dit soort raam kan een bijzondere studie nodig zijn om de afmetingen van de profielen, de overdracht van de spanningen evenals de plaatsingsvolgorde van de elementen te bepalen. 3. Voor vensters die in de werkplaats worden beglaasd, kan het soms nodig zijn bijkomende stelblokjes te voorzien om de correcte plaatsing van de beglazing te waarborgen tijdens het transport en de verplaatsing van de vensters. De plaatsing van deze blokjes is afhankelijk van het raamtype en van de manier waarop de vensters worden getransporteerd (namelijk wanneer dat hellend gebeurt). Hun dikte moet zodanig zijn dat ze niet interfereert met de functie van een ander blokje. 7 TV 22 september 200

19 Afb. Plaats van de steunblokjes en stelblokjes, afhankelijk van de openingswijze van het raam. VAST RAAM NAAR BINNEN OF NAAR BUITEN OPENDRAAIEND RAAM DRAAIKIPRAAM De blokjes zijn enkel nodig voor ramen die in de werkplaats werden beglaasd en moeten vervoerd worden. VASTE DAKBEGLAZING Het bovenste blokje wordt aangepast om de haaksheid van het raam af te stellen en om de goede opening te verzekeren. AXIAAL TUIMELRAAM Het bovenste blokje wordt aangepast om de haaksheid van het raam af te stellen en om de goede opening te verzekeren. De blokjes moeten nabij de hoeken van het raam worden geplaatst (met een minimum van 50 mm) om de doorbuiging van het raam te beperken. De blokjes van de bovenste regel dienen om het gewicht van de beglazing op te nemen in het geval van een wentelraam. Ze moeten dezelfde lengte krijgen als de blokjes van de onderregel. Naargelang het raamontwerp heeft men hetzij een blokje langs iedere raamstijl op de plaats van de spil, hetzij twee blokjes aan de uiteinden van de stijlen. SYMMETRISCH WENTELRAAM ASSYMETRISCH WENTELRAAM Het is aan te raden twee steunblokjes op 50 mm aan weerszijden van de draaias van het raam te plaatsen. Voor kleine ruiten zijn de blokjes in de onderzijde van de stijl facultatief. Het is aan te raden twee steunblokjes op 50 mm aan weerszijden van de draaias van het raam te plaatsen. Voor kleine ruiten zijn de blokjes in de onderzijde van de stijl facultatief. (vervolg op p. 9) 8 TV 22 september 200

20 Afb. Plaats van de steunblokjes en stelblokjes, afhankelijk van de openingswijze van het raam (vervolg). OPENVALLEND RAAM (KLAPRAAM) TUIMELRAAM De blokjes moeten ter hoogte van de scharnieren worden geplaatst. Voor de kleine ruiten zijn de blokjes in de onderzijde van de stijlen facultatief. SCHUIFTUIMELRAAM De blokjes moeten nabij de hoeken van het raam worden geplaatst (met een minimum van 50 mm) om doorbuiging van het raam te beperken. GUILLOTINERAAM (VERTICAAL SCHUIVEND RAAM) De blokjes moeten nabij de hoeken van het raam worden geplaatst (met een minimum van 50 mm) om doorbuiging van het raam te beperken. De blokjes langs de stijlen worden geplaatst ter hoogte van het bevestigingspunt van de steunarm. SCHUIFRAAM Een enkel blokje langsheen de stijlen volstaat voor de kleine ruiten. BORSTWERING De blokjes moeten ter hoogte van de schuifrollen geplaatst worden. Afb. 2 Opspannen van een raam met specifieke vormen. Afb. 3 Opspannen van een venster dat uit meerdere vleugels en kaders bestaat. 9 TV 22 september 200

Aandachtspunten bij de plaatsing Voor meer info en advies kan u steeds terecht bij

Aandachtspunten bij de plaatsing Voor meer info en advies kan u steeds terecht bij Z Aandachtspunten bij de plaatsing Bij plaatsing achter slag of in blok moet tussen de ramen en de muur een voeg van minimum 1 cm zijn. Deze voeg kan groter genomen worden naargelang de toleranties van

Nadere informatie

Plaatsing van glas in sponningen

Plaatsing van glas in sponningen D e plaatsing van beglazing moet conform zijn met de norm TV 221 van het WTCB van beglazingen (september 2001). Dit document vervangt dus het deel over plaatsing van de TV 176 Dakbeglazingen. We merken

Nadere informatie

Het plaatsen van beglazingen. Traditionele plaatsing

Het plaatsen van beglazingen. Traditionele plaatsing Het plaatsen van beglazingen Traditionele plaatsing September 2007 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES VOOR DE PLAATSING VAN GLAS IN SPONNINGEN... 4 2.1 BELANGRIJKSTE PLAATSINGSREGELS... 4

Nadere informatie

Inmeten enkele en isolerende beglazing

Inmeten enkele en isolerende beglazing Inmeten enkele en isolerende beglazing Glas moet ruimte hebben om te kunnen werken. Als het glas te strak in de sponning is gemonteerd is het risico op ruitbreuk groot. Daarom is er rondom het raam ca.

Nadere informatie

METAG geklemde beglazing

METAG geklemde beglazing METAG geklemde beglazing Lastenboekomschrijving Omschrijving De beglazing is van het type geklemde beglazing, een systeem waarbij de beglazing via punctuele klemmen bevestigd wordt tegen de structuur.

Nadere informatie

Installatievoorschrift ventilatieroosters (volgens norm NPR3577+C1)

Installatievoorschrift ventilatieroosters (volgens norm NPR3577+C1) Installatievoorschrift ventilatieroosters (volgens norm NPR3577+C1) Het Aralco-NVS ventilatierooster is een kwaliteitsproduct en is speciaal ontwikkeld voor toepassing in de woning- en utiliteitsbouw voor

Nadere informatie

Installatievoorschrift ventilatieroosters (volgens norm NPR3577+C1)

Installatievoorschrift ventilatieroosters (volgens norm NPR3577+C1) Installatievoorschrift ventilatieroosters (volgens norm NPR3577+C1) Inhoud : 1. Houten Kozijnen met gekitte beglazing 2. Houten Kozijnen met droge beglazing 3. Houten kozijnen met rooster op tussenregel

Nadere informatie

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING :

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : Het plaatsen van dubbele beglazing moet voldoen aan bepaalde normen, zoals NEN3576 en NPR3577. Dit zijn normen ( eisen ) waarin precies omschreven wordt hoe dubbele

Nadere informatie

WTCB GELAAGDE VEILIGHEIDSBEGLAZING 1 GELAAGDE BEGLAZING

WTCB GELAAGDE VEILIGHEIDSBEGLAZING 1 GELAAGDE BEGLAZING WTCB DIGESTEEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF GELAAGDE VEILIGHEIDSBEGLAZING 1 GELAAGDE BEGLAZING 1.1 DEFINITIE? Gelaagde beglazing bestaat uit minstens twee

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBEGLAZING IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIGHEIDSBEGLAZING IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIGHEIDSBEGLAZING IN EEN SCHOOL Jan Goos NBN S23-002 (STS 38) Veiligheidsbeglazing Verplicht toe te passen vanaf 22 april 2008! 2 Vroegere situatie: zie checklist 3 Gangen en trappen 1 Vloeren en traptreden

Nadere informatie

FICHE 10 WATERDRUKBESTENDIG SCHRIJNWERK

FICHE 10 WATERDRUKBESTENDIG SCHRIJNWERK ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 10 WATERDRUKBESTENDIG SCHRIJNWERK //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Technisch HEXA FLOORING

Technisch HEXA FLOORING Technisch HEXA FLOORING MASSIEF NT - I T S ALL IN Deze documentatie maakt onderdeel uit van het Informatief magazine Massief NT - TMA02-082017 HEXA FLOORING HEXA FLOORING De balkonbodemplaat van Massief

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA (afbeelding 1) DELTA -ALPINA is een dubbelzijdig gecoate universele

Nadere informatie

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé Hl Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé multiplex INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Opslag pag. 3

Nadere informatie

Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur. Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing

Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur. Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing Inhoud 1.0 Algemeen product advies

Nadere informatie

Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding,

Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding, 1082 OCMW Poperinge Veurnestraat 18-22 8970 Poperinge Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding, BESCHRIJVENDE MEETSTAAT 01 ALGEMEEN 01,1 Kosten 1,0 S.O.G. FF Verzekeringen, Opkuisen, 1,00

Nadere informatie

Installatievoorschrift beglazen van Aralco ventilatieroosters (conform Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3577; 2011)

Installatievoorschrift beglazen van Aralco ventilatieroosters (conform Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3577; 2011) 1/6 Installatievoorschrift beglazen van Aralco ventilatieroosters (conform Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3577; 2011) De ventilatieroosters van Aralco zijn kwaliteitsproducten en speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

I N S T R U C T I E - 20: O N D E R H O U D

I N S T R U C T I E - 20: O N D E R H O U D 1 DOEL Het doel van deze instructie is het onderhoud van de geplaatste aluminium raamgehelen zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand Akoestische deuren in combinatie met brandweerstand De Coene Products T +32 (0)56 43 10 80 Europalaan 135 F +32 (0)56 43 10 90 B-8560 Gullegem info@decoeneproducts.be www.decoeneproducts.be AKOESTISCHE

Nadere informatie

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 December 2011 1-9 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 verder te noemen: OAD 2011 De afdichting van een beglazingssysteem is een onderdeel van het plaatsen

Nadere informatie

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten Technische gegevens NOVEX onderdakplaten SVK nv - Aerschotstraat 114 - B-9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 760 49 00 - F +32 (0)3 777 47 84 info@svk.be - www.svk.be NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens

Nadere informatie

Tabel 1 Aard en periodiciteit van de onderhoudswerkzaamheden voor het schrijnwerk.

Tabel 1 Aard en periodiciteit van de onderhoudswerkzaamheden voor het schrijnwerk. ONDERHOUD Een regelmatig onderhoud van het schrijnwerk is van groot belang voor het goede gedrag van het stuk. Jaarlijks onderhoud van de bewegende delen van hang- en sluitwerk, of vaker afhankelijk van

Nadere informatie

Permanente borstweringen van gebouwen

Permanente borstweringen van gebouwen Preventiefiche 1028-01-2016 Permanente borstweringen van gebouwen 1 Beschrijving 1.1 Borstwering Borstwering is een generieke term die alle bouwelementen aanduidt die bestemd zijn om bescherming te bieden

Nadere informatie

Diktebepaling. Technische vragen. Algemene formule. Verticale beglazingen voor woningen. Elementen waarmee rekening moet worden gehouden

Diktebepaling. Technische vragen. Algemene formule. Verticale beglazingen voor woningen. Elementen waarmee rekening moet worden gehouden Technische vragen Bij het opstellen van dit overzicht is een nieuwe versie van de STS 38 Beglazing (NBN S 23-002) en de STS 52 schrijnwerk in voorbereiding. Alsook wordt een nieuwe methode voor de bepaling

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ALUMINUM KOZIJNEN

MONTAGE HANDLEIDING ALUMINUM KOZIJNEN MONTAGE HANDLEIDING ALUMINUM KOZIJNEN 1. Algemeen De in deze handleiding genoemde richtlijnen zijn universeel van toepassing op de geleverde aluminium kozijnen. Zij moeten bekend zijn bij diegene die de

Nadere informatie

CS 68. Reynaers Concept system. Ramen en deuren. Bringing Aluminium to Life

CS 68. Reynaers Concept system. Ramen en deuren. Bringing Aluminium to Life CS 68 Reynaers Concept system Ramen en deuren Bringing Aluminium to Life CS 68: de nieuwe standaard voor ramen en CS 68 is een driekamersysteem voor ramen en deuren met thermische onderbreking. Het systeem

Nadere informatie

Voorbeeld parameters voor hout Bekijken we onderstaand dubbel opendraaiend raam.

Voorbeeld parameters voor hout Bekijken we onderstaand dubbel opendraaiend raam. Voorbeeld parameters voor hout Bekijken we onderstaand dubbel opendraaiend raam. Technische kenmerken Afgewerkte breedte van het onderste kaderprofiel: 120 Afgewerkte breedte overige kaderprofielen 80

Nadere informatie

Veiligheidsglas volgens de NBN S 23-002:2007 en de NBN S 23-002/A1:2010

Veiligheidsglas volgens de NBN S 23-002:2007 en de NBN S 23-002/A1:2010 Veiligheidsglas volgens de NBN S 23-002:2007 en de NBN S 23-002/A1:2010 Bescherming van personen tegen verwondingen en doorvallen SAINT-GOBAIN GLASS SAFETY The future habitat. Since 1665. SAINT-GOBAIN

Nadere informatie

40. BUITENSCHRIJNWERK POORTEN & EXTERNE ZONWERING GEVELBEKLEDINGEN BUITENBEPLEISTERING BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN 6

40. BUITENSCHRIJNWERK POORTEN & EXTERNE ZONWERING GEVELBEKLEDINGEN BUITENBEPLEISTERING BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN 6 DEEL 4 GEVELSLUITING 40. BUITENSCHRIJNWERK 2 41. POORTEN & EXTERNE ZONWERING 3 42. GEVELBEKLEDINGEN 4 43. BUITENBEPLEISTERING 5 44. BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN 6 44.00. buitentrappen en borstweringen

Nadere informatie

Raam- en deursystemen : Serie 2000

Raam- en deursystemen : Serie 2000 Voor onze afdeling Ramen en Deuren in PVC werd er geopteerd een partnerschip op te richten met de firma Wymar. De mogelijkheden in profielen, de kleurvastheid, de sterkte van het profiel en het driekamersysteem

Nadere informatie

Infosessie brand: Brandwerende deuren

Infosessie brand: Brandwerende deuren Infosessie brand: Brandwerende deuren Peter Tack Edwin Van Wesemael 2013-04-16 Brandwerende deuren EW/1 Overzicht De weg naar CE-markering Structuur Europese normalisatie Toepassing op deuren Plaatsing

Nadere informatie

1. Beschrijving. Borstwering. 2. Risico s. Valgevaar tijdens het traplopen Valgevaar tijdens het onderhoud van gebouw... 3.

1. Beschrijving. Borstwering. 2. Risico s. Valgevaar tijdens het traplopen Valgevaar tijdens het onderhoud van gebouw... 3. Preventiefiche 1. Beschrijving Permanente borstweringen van gebouwen Borstwering Borstwering is een generieke term die alle bouwelementen aanduidt die bestemd zijn om bescherming te bieden tegen het risico

Nadere informatie

Thermische breuk. in de praktijk. Thermische breuk in de praktijk

Thermische breuk. in de praktijk. Thermische breuk in de praktijk Thermische breuk in de praktijk Thermische breuk in de praktijk Op glasbreuk zit geen enkele woningbezitter of woningbeheerder te wachten. Toch komt spontane breuk regelmatig voor. In dit artikel enkele

Nadere informatie

Buitenkozijnen Thema 3

Buitenkozijnen Thema 3 Buitenkozijnen Thema 3 Beglazing De keuze van het beglazingssysteem is van doorslaggevende betekenis voor de kans op schade. Het gesloten beglazingssysteem, waarbij de gehele sponning gevuld wordt met

Nadere informatie

CS 38-SL. Reynaers Concept system. Raamsysteem. Bringing Aluminium to Life

CS 38-SL. Reynaers Concept system. Raamsysteem. Bringing Aluminium to Life Raamsysteem CS 38-SL Reynaers Concept system Bringing Aluminium to Life CS 38 Slim Line: Het slankste esthetische De minimumbreedte van slechts 38 mm, de trapeziumvormige buitenvormen en de gecentreerde

Nadere informatie

S A L G D N E R E W D N A R B

S A L G D N E R E W D N A R B B R ANDWEREND GL A S AGC Glass Europe heeft een compleet assortiment brandwerend glas dat een unieke combinatie van LICHT, TRANSPARANTIE en BRANDBEVEILIGING biedt. Het gamma werd getest en goedgekeurd

Nadere informatie

Onderhoud van houten buitenschrijnwerk.

Onderhoud van houten buitenschrijnwerk. Onderhoud van houten buitenschrijnwerk. Het onderhoud van houten buitenschrijnwerk is van kapitaal belang ter verzekering van de duurzaamheid (werking, vormvastheid, ) en het behoud of de verbetering van

Nadere informatie

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing»

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen: DELTA -DBF FX DELTA -REFLEX PLUS DELTA -DAWI GP DELTA -SPARXX M1 Het systeem DELTA -LIQUIXX

Nadere informatie

Thermische isolatie van bestaande platte daken

Thermische isolatie van bestaande platte daken Thermische isolatie van bestaande platte daken In onze maatschappij gaat steeds meer aandacht naar energiebesparingen, milieubescherming en comfort, wat een doordachte thermische isolatie van de gebouwschil

Nadere informatie

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden.

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 1 DOEL Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN Guy Vinck

Nadere informatie

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

Drempel(loo)s zonder hindernissen

Drempel(loo)s zonder hindernissen 11/06/2010 Drempel(loo)s zonder hindernissen Stefan Danschutter Contact: sda@bbri.be, Av. P. Holoffe 21, B-1342 Limelette, Tel: 02/655.77.11 Probleemstelling We willen een drempelloze, rolstoeltoegankelijke

Nadere informatie

kunststof Montage handleiding 1. Algemeen 2. ontvangst 3. Opslag 4. Plaatsing 5. Afwerking

kunststof Montage handleiding 1. Algemeen 2. ontvangst 3. Opslag 4. Plaatsing 5. Afwerking Montage handleiding 1. Algemeen De in deze handleiding genoemde richtlijnen zijn universeel van toepassing op de geleverde kunststof kozijnen. Zij moeten bekend zijn bij diegene die de kozijnen monteert

Nadere informatie

Binnendeuren en kozijnen Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften

Binnendeuren en kozijnen Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften 1 INLEIDING... 2 2 ONTVANGST/OPSLAG OP DE BOUWPLAATS... 2 3 TRANSPORT... 2 4 PLAATSINGSVOORWAARDEN OP DE BOUWPLAATS... 2 5 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN... 2 5.1 BASISDEUREN... 2 5.1.1 Sparingen... 2 5.1.2

Nadere informatie

Taak Constructies. Francis Huysman. Vastgoedmakelaardij 1b2 Docent: Gijsemans Dirk constructiedetails. Bouwheer: Huysman Bouw NV

Taak Constructies. Francis Huysman. Vastgoedmakelaardij 1b2 Docent: Gijsemans Dirk constructiedetails. Bouwheer: Huysman Bouw NV Francis Huysman Makelaardij 1b2 Taak Constructies Francis Huysman constructiedetails Vastgoedmakelaardij 1b2 Docent: Gijsemans Dirk 2015 2016 Bouwheer: Huysman Bouw NV Stationsstraat 83-9900 Eeklo E- mail.

Nadere informatie

Onderhoud van houten buitenschrijnwerk (Info-fiche n 15, Gepubliceerd door het WTCB)

Onderhoud van houten buitenschrijnwerk (Info-fiche n 15, Gepubliceerd door het WTCB) Onderhoud van houten buitenschrijnwerk (Info-fiche n 15, Gepubliceerd door het WTCB) Het onderhoud van houten buitenschrijnwerk is van kapitaal belang ter verzekering van de duurzaamheid (werking, vormvastheid,...)

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens INHOUDSTAFEL 1 PRODUCTBESCHRIJVING 3 1.1 SAMENSTELLING 3 1.2 GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN 3 2.1 MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 4 BEWERKING

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN

BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN Stroomschema's beoordeling brandwerende puiconstructies versie 2; 22 april 2011 BLAD 1: KOZIJNEN IN PUIEN Staal Puisysteem (profielen) afmetingen pui < 2000 x 3000 mm stalen glaslatten of gelijkwaardig

Nadere informatie

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking PLAATSING HORIZONTALE PLAATSING 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking 23/03/2011 3.1. Horizontale plaatsing 3.1.1. Montage van het systeem: Stap

Nadere informatie

Panelen van bekleed staal (plastisol, polyester, polyurethaan, PVDF, ). Gemakkelijk te plaatsen en bestand tegen de tand des tijds.

Panelen van bekleed staal (plastisol, polyester, polyurethaan, PVDF, ). Gemakkelijk te plaatsen en bestand tegen de tand des tijds. Panelen van bekleed staal (plastisol, polyester, polyurethaan, PVDF, ). Gemakkelijk te plaatsen en bestand tegen de tand des tijds. S Het Dakpan-Paneel is een product van de nv ROBS PRODUCTKENMERKEN Gebruik

Nadere informatie

massief kunststof plaat

massief kunststof plaat VERWERKINGSMETHODEN In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de eisen van het stijl- en regelwerk. Tevens zijn de uitgangspunten voor de verwerkingsmethoden (zichtbare- en blinde bevestiging) opgenomen.

Nadere informatie

RUITEN VERVANGING SYSTEEM versie: RVS 0920091

RUITEN VERVANGING SYSTEEM versie: RVS 0920091 Eigenschappen Professionele set om ruiten te vervangen Omschrijving Met het Ruiten Vervanging Systeem bent u als onderhouds- en reparatiebedrijf in staat om een zeer vaak voorkomende reparatie in eigen

Nadere informatie

METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN

METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN 1 2 Methermo XL schuifpuien van zijn slank gedetailleerd. Door de minimale profilering is de toetreding van daglicht maximaal en het uitzicht onbeperkt. www.metaglas.nl

Nadere informatie

1.1 METHERMO ALGEMEEN

1.1 METHERMO ALGEMEEN 1.1 METHERMO ALGEMEEN 1.1 Methermo algemeen Timorplein, Amsterdam Atelier Zeinstra van der Pol BV, Amsterdam ALGEMEEN Toepassing Methermo ramen en deuren zijn gebaseerd op de zeer slanke Methermo profielen

Nadere informatie

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken.

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken. MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 8 APRIL 2008 BETREFFENDE DE STANDAARDISERING VAN DE CONTAINERSLEDES DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE OPENBARE BRANDWEER EN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 11.06.2008) Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

ONDERDAKEN ETERROOF DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

ONDERDAKEN ETERROOF DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS 1 ALGEMENE GEGEVENS WAT BETREFT HET PRODUCT ALGEMEENHEDEN De functies van het onderdak zijn: - Tijdelijk de regendichtheid van het dak bevorderen - Zorgen voor de afwatering naar de goot - De stormvastheid

Nadere informatie

16. Staalstructuur en beplating

16. Staalstructuur en beplating 16. Staalstructuur en beplating 16.1. Staalstructuur Volgens de bepalingen van Aquafin bestek voor het uitvoeren van betonconstructies in rioolwaterzuiveringsinfrastructuur Hoofdstuk IV.7 16.2. Gevelbekleding

Nadere informatie

Condensatie op dubbele beglazingen

Condensatie op dubbele beglazingen Algemeen Het verschijnsel oppervlaktecondensatie op dubbele komt voor in drie vormen, te weten: op de buitenzijde of positie 1; op de spouwzijdes 2 en 3 van de dubbele beglazing; op de binnenzijde of positie

Nadere informatie

Drempeldetaillering voor toegankelijk buitenschrijnwerk

Drempeldetaillering voor toegankelijk buitenschrijnwerk Drempeldetaillering voor toegankelijk buitenschrijnwerk Eddy Mahieu Hoofdadviseur Technisch Advies Probleemstelling We WILLEN: een drempelloze, rolstoeltoegankelijke woning realiseren MAAR zonder dat door

Nadere informatie

TRIDEX: lastenboeken

TRIDEX: lastenboeken TRIDEX: lastenboeken Algemeen 1. voor verkleving met koudlijm 1-laags 2. voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. voor plaatsing met ballast 5. voor

Nadere informatie

MENUISERITE NT - Onderdakplaat

MENUISERITE NT - Onderdakplaat Dak MENUISERITE NT - Onderdakplaat TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 1 ALGEMEEN Een onderdak is een doorlopend scherm onder de dakbedekking dat voor een totale dichtheid tegen stuifsneeuw en wind zorgt. Het moet

Nadere informatie

BUtgb. Pvc-raamsysteem ALUPLAST IDEAL 4000 08/2624. Geldig van 18.06.2008 tot 17.06.2011 B E S C H R I J V I N G

BUtgb. Pvc-raamsysteem ALUPLAST IDEAL 4000 08/2624. Geldig van 18.06.2008 tot 17.06.2011 B E S C H R I J V I N G BUtgb 08/2624 Geldig van 18.06.2008 tot 17.06.2011 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene

Nadere informatie

00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL

00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL dossier... - dd.... 1 00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL volgnr. 1 00.00.00A BELFACE Gevelbekleding uit gerecycleerd PVC-hardschuim met toplaag

Nadere informatie

Type Type 1 Type 2 Type 1 Type 2. Nominale dikte 17 ± 2 mm 21 ± 2 mm 25 ± 2 mm 29 ± 2 mm. Niet blootstellen aan UV

Type Type 1 Type 2 Type 1 Type 2. Nominale dikte 17 ± 2 mm 21 ± 2 mm 25 ± 2 mm 29 ± 2 mm. Niet blootstellen aan UV Promat SYSTEMGLS PROMT SYSTEMGLS Transparante brandveiligheid, gepatenteerd systeem Promat SYSTEMGLS 0 - type - 0 min. - Totale dikte: mm Promat SYSTEMGLS 0 - type - 0 min. - Totale dikte: mm Floatglass,

Nadere informatie

Soudal Window System:

Soudal Window System: Soudal Window System: Luchtdichte bouwaansluiting in de praktijk Luc Thys Inleiding SWS : wat? = Soudal Window System Professioneel venster-aansluitsysteem: raaminstallatie volgens EPB Doordachte combinatie

Nadere informatie

GEFELICITEERD! U bent eigenaar geworden van een hoogtechnologisch raam- en deursysteem Made in Belgium die uw woning de gepaste toets bezorgt.

GEFELICITEERD! U bent eigenaar geworden van een hoogtechnologisch raam- en deursysteem Made in Belgium die uw woning de gepaste toets bezorgt. GEFELICITEERD! U bent eigenaar geworden van een hoogtechnologisch raam- en deursysteem Made in Belgium die uw woning de gepaste toets bezorgt. Kunststoframen onderhouden is zeer eenvoudig en bezorgt uw

Nadere informatie

INFOFICHES EPB-BOUWBEROEPEN ZONWERINGEN

INFOFICHES EPB-BOUWBEROEPEN ZONWERINGEN INFOFICHES EPB-BOUWBEROEPEN ZONWERINGEN Inleiding De gewestelijke EPB-regelgevingen houden rekening met het energieverbruik voor koeling. Bovendien nemen de geldende regelgevingen voor nieuwe woningen

Nadere informatie

4. Gevelbekleding 1 de 15

4. Gevelbekleding 1 de 15 4. Gevelbekleding 1 de 15 BASISPRINCIPES VOOR DE CONSTRUCTIE VAN GEVELS IN KOPER Fysische gegevens 1.0 De bescherming tegen de weersomstandigheden 2.0 De vochtigheid 3.0 De warmte Bepaling van de verschillende

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

POINT / SPIDER GLASS. Lastenboekbeschrijving. Omschrijving. Beglazing algemeen. Aangepaste PV2 proeven volgens de STS 52

POINT / SPIDER GLASS. Lastenboekbeschrijving. Omschrijving. Beglazing algemeen. Aangepaste PV2 proeven volgens de STS 52 Lastenboekbeschrijving Omschrijving De beglazing is van het type geschroefde beglazing (V.E.A.), een systeem waarbij de beglazing is verbonden aan een structuur door middel van punctuele bevestiging (rotules).

Nadere informatie

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007 CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007 Klant: Reynaers Aluminium NV/SA Oude Liersebaan 266 B 2570 Duffel België Afgegeven door: Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid

Nadere informatie

REHAU-Character-Design 70 4.3 Versterkingsrichtlijnen

REHAU-Character-Design 70 4.3 Versterkingsrichtlijnen .3 srichtlijnen Copyright by REHAU 990.670nl 09.05 .3 srichtlijnen Inhoud Blad Afbeelding Waarom is het statischie bewijs nodig? Traagheismoment en Elasticiteitsmodulus Belasting door wind 7 Belasting

Nadere informatie

Dany Bosmans en Jeroen Bosmans is/zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de instructies voor het onderhouden van de gehelen aan de klant.

Dany Bosmans en Jeroen Bosmans is/zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de instructies voor het onderhouden van de gehelen aan de klant. 1 DOEL Het doel van deze instructie is het onderhoud van de geplaatste aluminium raamgehelen zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

VENTILATIE EN SCHRIJNWERK

VENTILATIE EN SCHRIJNWERK U I D E P R A K IJ K VENILAIE EN SRIJNWERK De norm NN D 50-001 Ventilatievoorzieningen in woongebouwen definieert hoe gebouwen met een woonof verblijfsfunctie, waarvoor een bouw- of verbouwingsvergunning

Nadere informatie

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE www.vgi-fiv.be

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE www.vgi-fiv.be VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE www.vgi-fiv.be BRANDWERENDE BEGLAZINGEN MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN Ing. Georges Devent Ir. Luc Dumont Vitruvius Academy NAV April mei 2013 Een heldere kijk op glas Mogelijkheden,

Nadere informatie

Foam-Tite dichtingen: thermoplastische schuimdichting met hoge prestaties. SUPERIEURE technologie

Foam-Tite dichtingen: thermoplastische schuimdichting met hoge prestaties. SUPERIEURE technologie Foam-Tite dichtingen: thermoplastische schuimdichting met hoge prestaties SUPERIEURE technologie Foam-Tite dichting: superieure bescherming voor ramen en deuren Schlegel is gespecialiseerd in het ontwerpen

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015 BESTEK Ten behoeve van: Datum: 16 oktober 2015 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-II onder licentienummer: ------------------ INHOUDSOPGAVE ------------------ INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De klant is verantwoordelijk voor het onderhouden van de gehelen aan de klant.

De klant is verantwoordelijk voor het onderhouden van de gehelen aan de klant. 1 DOEL Het doel van deze instructie is het onderhoud van de geplaatste aluminium raamgehelen zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

BODEMVERSTERKING EN STABILISATIE. Plaatsingsvoorschriften. nidagreen

BODEMVERSTERKING EN STABILISATIE. Plaatsingsvoorschriften. nidagreen BODEMVERSTERKING EN STABILISATIE Plaatsingsvoorschriften nidagreen nidagreen onderlaag voor sierkunstgras 1 - Algemeen nidagreen platen zijn honingraatplaten in polypropyleen die bedoeld zijn als stevige

Nadere informatie

P L A AT S I N G S T E C H N I E K

P L A AT S I N G S T E C H N I E K P L A AT S I N G S T E C H N I E K H E T H I TTESC H I L D INHOUD 1. TOEPASSINGEN 03 2. PLAATSINGSTECHNIEK 04 2.1. ALGEMEEN 2.1.1. LUCHT- EN WATERDICHTHEID 04 2.1.2. EEN LUCHTLAAG LATEN 04 2.1.3. SAMENDRUKKING

Nadere informatie

LUCHTDICHTHEID Opfrissing & nieuwigheden. Invloed van de uitvoering op de duurzaamheid

LUCHTDICHTHEID Opfrissing & nieuwigheden. Invloed van de uitvoering op de duurzaamheid LUCHTDICHTHEID Opfrissing & nieuwigheden Benoît Michaux ir. Afdeling Gebouwschil en Schrijnwerk Evelyne Nguyen ir. Laboratorium Hout en Coatings Invloed van de uitvoering op de duurzaamheid CBBH, 8 december

Nadere informatie

C. Raamafwerking. a. Profielenoverzicht I. DAGKANTPROFIELEN P 272 P 274 P 271 P 143 P 144 P 287 P 266 P 288 41.9 41.9 41.9

C. Raamafwerking. a. Profielenoverzicht I. DAGKANTPROFIELEN P 272 P 274 P 271 P 143 P 144 P 287 P 266 P 288 41.9 41.9 41.9 Z C. Raamafwerking I. DAGKANTPROFIELEN a. Profielenoverzicht 250 10 10 10 120 180 41.9 41.9 P 272 41.9 P 274 P 271 100 10 P 143 167 10 P 144 100 75 75 17 P 287 17 P 288 15 P 266 218 P 263 HOEKPANEEL 250

Nadere informatie

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN Algemeen 1. Voor verkleving met koudlijm eenlaags 2. Voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. Voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. Voor plaatsing met ballast

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Sandrien Van Verre Constructies BZL Taak 2015-2016 VG/MAK 1D1 Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Architect Pierre Aelbrecht Korte Minnestraat 26 9280 Lebbeke Bouwheer Bart Moens Brusselsesteenweg

Nadere informatie

Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen

Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen Authentiek isolerend dakraam Al deze instructies (tekst + maattekening) gelden als een voorstel waarbij andere oplossingen mogelijk zijn. In geen

Nadere informatie

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen : TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN Ongeacht de aard van de ingreep en zijn doeltreffendheid vergt het drogen van muren vrij veel tijd. Zo bijvoorbeeld bevat een muur met een dikte van 40

Nadere informatie

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer)

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) *100% UV-bestendig *Blijvend soepel en elastisch * Hoge elasticiteit. Tot 400% rek * Scheur-, breuk-,

Nadere informatie

Wand-, plafondpanelen

Wand-, plafondpanelen Wand-, plafondpanelen STANDAARDUITVOERING V : Geprofileerd OPTIES G : Linea profilering K : Vlak M : KIM profilering G K LINEA PROFILERING V V D PROFILERING INDUSTRIEEL WANDPANEEL MODULE - Opbouwbreedte:

Nadere informatie

PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING

PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING AGGĒRES NV Boomgaarddreef 9-2900 Schoten - België tel +32 3 633 15 50 fax +32 3 633 22 50 info@aggeres.com www.aggeres.com INHOUDSOPGAVE 1. Afmetingen & gewicht van het Porta

Nadere informatie

VERHOOGDE ISOLATIE. Reynaers Concept system. Raam- en deursysteem. Bringing Aluminium to Life CS 77

VERHOOGDE ISOLATIE. Reynaers Concept system. Raam- en deursysteem. Bringing Aluminium to Life CS 77 VERHOOGDE ISOLATIE Raam- en deursysteem CS 77 Reynaers Concept system Bringing Aluminium to Life CS 77: Het systeem voor ramen en deuren die moeten voldoen CS 77 is een driekamersysteem voor ramen en deuren

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

4/1. REKKEM; Dronckaertstraat - Bouwen 14 huurappartementen Art. Omschrijving Aantal Totaal Eenh. Hoev.

4/1. REKKEM; Dronckaertstraat - Bouwen 14 huurappartementen Art. Omschrijving Aantal Totaal Eenh. Hoev. 4/1 DEEL 4 gevelsluiting 40 BUITENRAMEN & -DEUREN 40.00 buitenschrijnwerk - algemeen 40.01. buitenschrijnwerk - prestaties 40.02. buitenschrijnwerk - proeven 40.02.20. buitenschrijnwerk - proeven/op kosten

Nadere informatie

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels 1 STS 71-2 Voorstelling STS? Onderwerp van de STS 71-2 Prestaties? Prestaties in de STS 71-2 Realisatie van prestaties op de bouwplaats 2 1 STS 71-2

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL - STRENGEN

VOORSPANSTAAL - STRENGEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 311 Herz. 5 2012/6 PTV 311/5 2012 VOORSPANSTAAL - STRENGEN HERZIENING 5 BENOR vzw Goedgekeurd

Nadere informatie

Model G3, enkele deur

Model G3, enkele deur Model G3, enkele deur Profilering: deurbladdikte breedte deurblad hoogte deurblad breedte binnenmaat nuttige minimum maximum deurblad omlijsting doorgang 630 633 595 680 710 680 683 645 730 760 730 733

Nadere informatie

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen (her)opbouw van een buitenspouwblad Buitengevelisolatie Herselt Antwerpen, V Driessensstraat Van miniem tot ingrijpend: constructief Van miniem tot ingrijpend: Constructief Visueel Sleephelling Wienerberger

Nadere informatie