WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF"

Transcriptie

1 DRIEMAANDELIJKSE PUBLICATIE AFGIFTE : BRUSSEL X ISSN PRIJSKLASSE : A6 WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF TECHNISCHE VOORLICHTING 22 PLAATSING VAN GLAS IN SPONNINGEN (DE TV 24 EN 22 VERVANGEN DE TV 0 EN 3) September 200

2 TECHNISCHE VOORLICHTING PLAATSING VAN GLAS IN SPONNINGEN (DE TV 24 EN 22 VERVANGEN DE TV 0 EN 3) Deze Technische Voorlichting werd opgesteld door een werkgroep in het kader van de werkzaamheden van het Technisch Comité Glaswerken enerzijds en van de Technologische Adviseerdienst Glas in gebouwen, gesubsidieerd door de Gewesten anderzijds. De tekst werd eveneens goedgekeurd door het Technisch Comité Schrijnwerken, onder het voorzitterschap van de Heren L. Pype en R. Dupont. Samenstelling van het Technisch Comité Glaswerken Voorzitter Leden Animator J. Devilers (Aluglaver SA, Montignies-sur-Sambre) Aannemers van glaswerken D. Adams (Cobelver SA, Brussel), P. Canipel (Canipel Glaswerken BVBA, Wetteren), N. Claessen (Vitreclair, Herstal), F. Close (Stavelot), L. Delvoie, (SPRL Delvoie, Seraing), D. Lefevere (Glashandel Lefevere NV, Torhout), Y. Leroi (Leroi Industries NV, Hasselt), E. Mathar (Glaserei Mathar, Eupen), J.-P. Quarante (Batiglass SPRL, Genval), A. Sanchez (Vitrerie M. Maeck SPRL, Brussel) en P. Vigoureux (Vigoureux P. Glaswerken, Wijnegem) Verbond van de glasindustrie C. Boitte (Saint-Gobain Glass, Brussel), R. Nokerman (Glaverbel, Brussel), F. Rivet (Verbond van de glasindustrie, Brussel), F. Symoens (Solaglas Polypane Benelux NV, St-Niklaas) Unfiver A. Legrain (Mirorlux BVBA, Heule) en J. Dekeyser (SECO, Brussel), P. Keukeleire (raadgevend ingenieur, studiebureau BEEMM, Brussel) D. Raymaekers, technologisch adviseur, WTCB. Samenstelling van de werkgroep Coördinator Leden Verslaggever J. Devilers (Aluglaver SA, Montignies-sur-Sambre) D. Adams (Cobelver SA, Brussel), C. Boitte (Saint-Gobain Glass, Brussel), F. Close (Stavelot), C. Decaesstecker (WTCB), D. Lefevere (Glashandel Lefevere NV, Torhout), Y. Leroi (Leroi Industries NV, Hasselt), R. Nokerman (Glaverbel, Brussel), J.-P. Quarante (Batiglass SPRL, Genval), A. Sanchez (Vitrerie M. Maeck SPRL, Brussel) en P. Vigoureux (Vigoureux P. Glaswerken, Wijnegem) D. Raymaekers, technologisch adviseur, WTCB. Hebben eveneens meegewerkt aan de samenstelling van dit document : G. Carpentier (WTCB), J. Dubois (WTCB), E. Dupont (WTCB), S. Peeters (WTCB), W. Verbesselt (WTCB) en M. Wagneur (WTCB). WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB, inrichting erkend bij toepassing van de besluitwet van 30 januari 947 Maatschappelijke zetel : Poincarélaan 79 te 060 Brussel Dit is een publicatie van technische aard. De bedoeling ervan is de resultaten van praktijkonderzoek voor de bouwsector te verspreiden. Het, zelfs gedeeltelijk, overnemen of vertalen van de tekst van deze Technische Voorlichting is slechts toegelaten na schriftelijk akkoord van de verantwoordelijke uitgever. TV 22 september 200

3 INLEIDING...4 INHOUD. Plaatsing van de beglazing Referentiedocumenten van het WTCB inzake beglazing Herziening van de norm NBN S (STS 38) Opmerking betreffende de afbeeldingen ALGEMENE PLAATSINGSPRINCIPES Correcte dimensionering van de beglazing Kwaliteit van de beglazing Kwaliteit van de ramen Weren van contact tussen het glas en het raam : opspannen en speling Dichtingsvoegen - Ontwatering van de sponning Verenigbaarheid van de materialen Bescherming tegen ultravioletstraling Beperking van de thermische spanningen in de beglazing Voorzorgsmaatregelen en onderhoud BEGLAZING RAMEN Terminologie Materialen Openingswijzen van het schrijnwerk (deuren en ramen) Plaatsing van het raam in de ruwbouw Dichtheid en ontwatering van het raam Berekening en toelaatbare vervormingen van het raam OPSPANNEN VAN DE BEGLAZING Soorten beglazingsblokjes Eisen voor beglazingsblokjes Aard van de beglazingsblokjes Plaats van de beglazingsblokjes Afmetingen van de beglazingsblokjes Aandachtspunten voor het opspannen TV 22 september 200

4 6 DICHTINGSVOEGEN INHOUD 6. Algemeen Terminologie Kitten Dichtingsprofielen PLAATSING VAN GLAS IN GEVELS Voorbereiding van de sponning Plaatsing in een open sponning Plaatsing in een gesloten sponning Aandachtspunten voor de plaatsing Andere plaatsingsmogelijkheden PLAATSING VAN GLAS IN DAKEN Algemeen Plaatsingsdetails ONDERHOUD, REINIGING EN HERSTELLING Tijdens de werken op de bouwplaats Tijdens de levensduur van het gebouw Beglazing en glasbreuk Dichtingsvoegen en afwateringskanalen SPECIFIEK MATERIEEL VOOR DE PLAATSING VAN BEGLAZING BIJLAGE Taakverdeling...45 BIJLAGE 2 Lexicon Nederlands - Frans en lijst van gebruikte afkortingen LITERATUURLIJST TV 22 september 200

5 INLEIDING. PLAATSING VAN DE BEGLAZING Sedert de publicatie van de TV 3 Glaswerk [35] en de STS 38 Glaswerk [9] (*) hebben bepaalde plaatsingstechnieken voor beglazingen een belangrijke evolutie ondergaan, bv. wegens de verbeterde prestaties van de kitten. Voorts verschenen nieuwe Europese normen i.v.m. plaatsingsprincipes voor beglazing. Om deze redenen heeft het Technisch Comité Glaswerken van het WTCB beslist een Technische Voorlichting op te stellen die een overzicht geeft van de huidige plaatsingstechnieken voor glas in sponningen, zowel in gevels als in daken. Deze Technische Voorlichting behandelt o.a. : de algemene principes die moeten nageleefd worden bij de plaatsing (opspannen, ontwateren, afdichten, ) nuttige begrippen inzake de vensterramen informatie omtrent het opspannen van de beglazing de verschillende producten die nodig zijn om de waterdichtheid tussen het raam en de beglazing te verzekeren de plaatsingsprincipes voor de beglazing in gevels de plaatsingsprincipes voor de beglazing in daken de na te leven voorzorgsmaatregelen tijdens de reiniging en het onderhoud van de beglazing informatie omtrent het specifieke materieel voor de plaatsing van de beglazing. Speciale plaatsingen zoals SGG (structureel gelijmd glas), SVG (structureel verankerd glas), uitstalramen, gebogen glas, gehard glas zonder raam, glas onderworpen aan hydrostatische druk (aquariums), profielglas, glazen bouwstenen, glazen vloeren,, komen in dit document niet aan bod..2 REFERENTIE- De voorliggende Techni- DOCUMENTEN VAN HET WTCB INZAKE sche Voorlichting vormt BEGLAZING een aanvulling op TV 24 [33], die gepubliceerd werd in 999. Deze twee TV s vervangen samen de volgende documenten : TV 0 [3] TV 3 [35], 2, 5 en 6 van TV 76 [34]. De 3 en 4 over de berekening van de dikte van beglazingen in daken blijven echter geldig. Tabel geeft een samenvatting van de huidige referentiedocumenten van het WTCB inzake beglazingen..3 HERZIENING VAN DE NORM NBN S (STS 38) De norm NBN S [3] (STS 38) is dé Belgische referentienorm met betrekking tot glasproducten, de beproeving en de plaatsing van beglazing. Wegens de evolutie van de plaatsingstechnieken die in deze TV behandeld worden enerzijds, en de publicatie van diverse Europese normen die de voorbije jaren elk verscheidene paragrafen van de norm NBN S vervangen hebben (zie bijlage 6 van TV 24 voor de overeenkomst) anderzijds, kan men stellen dat de norm NBN S [3] niet meer up-to-date is. Tabel Referentiedocumenten inzake beglazing. ONDERWERP Glas en glasproducten - Functies van beglazing Plaatsing van glas in sponningen Berekening van de dikte van beglazing : - in gevels - in daken DOCUMENT TV 24 [33] TV 22 WTCB-Rapport nr. 2 [32] TV 76, 3 en 4 [34] Mechanische inbraakbeveiliging van schrijnwerk en beglazing TV 206 [38] (*) De STS 38 [9] en hun addendum [20] werden in 989 genormaliseerd en zijn equivalent aan de norm NBN S [3]. 4 TV 22 september 200

6 Voor de producten en de proeven kan men deze Europese normen en de TV 24 [33] als referentiedocumenten beschouwen. Wat de uitvoering betreft, wordt deze TV het nieuwe referentiedocument. De norm NBN S wordt momenteel herzien om deze elementen aan te passen. Voorts zullen ook toepassingsspecificaties voorzien worden bij bepaalde Europese normen (bijvoorbeeld inzake de keuze van veiligheidsbeglazing)..4 OPMERKING BETREFFENDE DE AFBEELDINGEN Dit document bevat talloze afbeeldingen i.v.m. de plaatsing van beglazingen. De ramen zijn op symbolische wijze weergegeven en de voorgestelde oplossingen zijn, behalve indien de tekst dit anders vermeldt, geldig voor alle soorten ramen (hout, metaal, kunststof, ). Bij alle doorsneden zit de buitenzijde links en de binnenzijde rechts. De voorgestelde plaatsingsvoorbeelden zijn niet noodzakelijk de enig geldige oplossingen. In de praktijk kunnen nog andere varianten voorkomen. 5 TV 22 september 200

7 2 ALGEMENE PLAATSINGSPRINCIPES Bij de plaatsing van glas in sponningen moet een aantal regels worden gerespecteerd om de duurzaamheid van de beglazing te verzekeren en de beschadiging ervan te beperken, o.a. : de correcte dimensionering van de beglazing de kwaliteit van de beglazing de kwaliteit van het raam het vermijden van contact tussen het glas en het raam door het opspannen ervan en door voldoende speling tussen het glas en het raam te voorzien de dichtheid tussen het raam en de beglazing en de ontwatering van de glassponning de verenigbaarheid van de materialen de bescherming van de voegen van de dubbele beglazing tegen UV-stralen de beperking van de thermische spanningen in het glas het onderhoud. 2. CORRECTE DIMENSIONERING VAN DE BEGLA- ZING Bij de berekening van de beglazingsdikte houdt men, in geval van een gevelbeglazing rekening met de windbelasting (zie [32]) en, bij een dakbeglazing met de belasting door wind, sneeuw en het eigengewicht (zie 3 en 4 van TV 76 [34]). Deze berekeningen kunnen uitgevoerd worden met een rekenprogramma. Om de berekeningen mogelijk te maken, moeten de aanbestedingsdocumenten de terreinzone waarin het gebouw gelegen is (stad, platteland, kust, ) vermelden, evenals de afmetingen van het gebouw, de eventuele aanwezigheid van scheidingswanden, het aantal steunpunten van de beglazing, de afmetingen van de beglazing, de plaats van de beglazing in de gevel of het dak en, indien nodig, de helling van de beglazing in het dak. 2.2 KWALITEIT VAN DE BEGLA- ZING De te plaatsen beglazing moet zuiver en splintervrij gesneden worden. Glas met breukaanzetten dient men te weren. De toleranties op de planafmetingen van de beglazing en de dikten worden gerespecteerd (zie 2.4 van TV 24 [33]). 2.3 KWALITEIT VAN DE RAMEN Het raam dient, indien nodig, beschermd te zijn tegen corrosie of tegen verrotting. Bovendien moet het voldoen aan de eisen i.v.m. de lucht- en waterdichtheid en voorzien zijn van een ontwateringssysteem. De vervormingen van het raam moeten zodanig beperkt zijn dat de toegelaten mechanische spanningen in de beglazing niet overschreden worden. 2.4 WEREN VAN CONTACT TUSSEN HET GLAS EN HET RAAM : OPSPAN- NEN EN SPELING De beglazing mag nooit rechtstreeks in contact komen met het raam of een ander hard materiaal. Het opspannen (afb. ) bestaat in de plaatsing van blokjes tussen de beglazing en het raam, om : deze contacten te vermijden de correcte plaatsing van de beglazing in het raam in de hoogte, breedte en eventueel dikte te verzekeren en de minimumspeling tussen de beglazing en het raam te respecteren het gewicht van de beglazing, evenals de krachten die erop uitgeoefend worden, over te dragen op het raam. De steunblokjes moeten zodanig gedimensioneerd worden dat de toelaatbare spanningen voor het glas, het raam en/of de blokjes tijdens de overdracht van deze krachten niet worden overschreden de vervorming van de opengaande delen tijdens het openen te beperken. De afmetingen van de sponning en van de glaslatten moeten correct opspannen mogelijk maken. Men moet dus de minimale spelingen tussen de beglazing en het raam (afb. ) respecteren, en dit in het beglazingsvlak tussen de beglazing en de sponningbodem enerzijds, en loodrecht op het beglazingsvlak tussen de beglazing en de glaslat of de aanslag anderzijds. 2.5 DICHTINGS- VOEGEN - ONT- De aansluiting tussen het raam en de WATERING VAN beglazing moet DE SPONNING voldoen aan de eisen i.v.m. de luchten waterdichtheid. In de sponningbodem mag geen 6 TV 22 september 200

8 Afb. Plaatsingsprincipe van een beglazing in een vast raam. A. VOORBEELD VAN DE PLAATSING MET KIT IN EEN HOUTEN RAAM B. VOORBEELD VAN DE PLAATSING MET DICHTINGSPROFIELEN IN EEN METALEN RAAM I II I 2 2 II C. VOORBEELD VAN DE PLAATSING MET DICHTINGSPROFIELEN IN EEN KUNSTSTOF RAAM I 2 2 II I. BUITEN II. BINNEN. Kit 2. Dichtingsprofiel 3. Voegbodem 4. Steunblokje 5. Onderblokje 6. Ontwateringsgroef 7. Ontwateringsgat 8. Afwateringsgat 8 8 water blijven staan om de aantasting van de afdichting van de dubbele beglazing of de verwering van het tussenblad bij gelaagde beglazing te vermijden. De dichtheid wordt verzekerd door middel van dichtingsvoegen (kitten, dichtingsprofielen, (zie afbeelding )). Deze voegen dienen eveneens voor het opvangen van de differentiële uitzettingen tussen het raam en de beglazing zonder de dichtheid in het gedrang te brengen. Het doel van de ontwatering ligt in het zo droog mogelijk houden van de sponning, zelfs in de meest ongunstige gevallen, door het water dat er toevallig zou binnendringen (condensatie, lekken te wijten aan het eventuele falen van een dichtingsvoeg, ) af te voeren via ontwateringsgaten (afbeelding ). 2.6 VERENIG- Na de plaatsing van de beglazing moeten de materialen BAARHEID VAN DE MATERIALEN die met elkaar in contact kunnen komen, verenigbaar zijn. Dat wil zeggen dat ze ten gevolge van chemische of fysische interacties geen schadelijke invloed op elkaar mogen uitoefenen die tot een vermindering van de prestaties kan leiden. In de hoofdstukken betreffende de plaatsing zal nader worden ingegaan op enkele gekende gevallen van te vermijden productcombinaties. 2.7 BESCHER- MING TEGEN ULTRAVIOLET- STRALING Dubbele beglazingen, waarvan één of meer zijden blootgesteld zijn aan UVstalen, moeten hiertegen bestand zijn. Indien dit niet het geval is, dienen de blootgestelde zijden blijvend bedekt te worden. Voor beglazingen die aan hun vier zijden in de sponning zitten, stelt dit geen probleem voor zover de voorgeschreven speling werd gerespecteerd. Voor dubbele beglazingen met één of meerdere zichtbare randen, dient men ofwel de omtrekafdichting te beschermen met behulp van een slab of een gelijmde bekleding, ofwel een UV-bestendig scherm te gebruiken. 2.8 BEPERKING VAN DE THER- MISCHE SPAN- NINGEN IN DE BEGLAZING De beglazing is gevoelig voor temperatuurverschillen. Indien er op een gegeven ogenblik een temperatuurverschil van ongeveer 30 C heerst tussen twee aangrenzende zones van eenzelfde beglazing, kan er een thermische breuk ontstaan. Om deze breuken te voorkomen (o.a. bij glas dat gedeeltelijk wordt opgewarmd door de zon of bij glas dat geplaatst wordt in de nabijheid van een koude- of warmtebron), kan men eventueel gehard of halfgehard glas gebruiken. Voor meer informa- 7 TV 22 september 200

9 tie verwijzen we naar TV 24 [33] en naar het document van de FIV 0 [27]. Bij dakglas zijn de thermische invloeden gevoelig groter. 2.9 VOORZORGS- MAATREGELEN EN ONDERHOUD In sommige gevallen kan het nuttig zijn de beglazing tijdens de werken op de bouwplaats te beschermen om beschadiging te voorkomen. Afhankelijk van de glassoort (bijvoorbeeld glas met zichtbare coatings) dient men ook voorzorgsmaatregelen te treffen tijdens de reiniging. Beschadigde dichtingsvoegen moeten vervangen worden. 8 TV 22 september 200

10 3 BEGLAZING De glasproducten en hun functies staan beschreven in de TV 24 [33]. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de voornaamste soorten glasproducten. Men onderscheidt de basisproducten, de speciale basisproducten en de verwerkte producten. Het merendeel van de verwerkingsprocédés (harding, coating, gelaagdheid, ) zijn combineerbaar. Tabel 2 Verschillende glasproducten. BASISPRODUCTEN SPECIALE BASISPRODUCTEN VERWERKTE PRODUCTEN Floatglas Figuurglas Draadglas Profielglas Getrokken glas Vormgegoten glas Geblazen glas Borosilicaatglas Glaskeramiek Glas met hoog loodgehalte Thermisch gehard glas Halfgehard glas Chemisch gehard glas Gelaagd glas Gecoat glas Dubbel glas Gebogen glas Spiegel Sierglas Chromogeen glas 9 TV 22 september 200

11 4 RAMEN Afb. 2 Voorbeeld van een raam met vaste en opengaande delen. In de meeste gevallen wordt de beglazing in een raam geplaatst. Het raam wordt onder meer getypeerd door het materiaal waaruit het bestaat, zijn vorm, zijn kleur en zijn openingswijze. 4. TERMINOLOGIE 4.. OPENING - RAAM - VENSTER Om een spraakverwarring tussen de termen met betrekking tot vensters en ramen te voorkomen, worden hierna enkele nuttige definities gegeven : dagopening : doorlaatopening in een muur of een dak die voorzien is om er een raam of een beglazing in te plaatsen raam : vast of opengaand schrijnwerkdeel, bestemd om in een opening te worden geplaatst venster : het geheel dat gevormd wordt door het raam en de beglazing vast kader : vast gedeelte van het raam vleugel : eventuele opengaande delen van het raam borstwering : naam die traditioneel gegeven wordt aan het gedeelte van de gevel dat gelegen is tussen het niveau van een vloer en de dorpel van een opening. Bij uitbreiding, in lichte gevels, kunnen de borstweringen aan weerszijden van de openingen uitsteken. Soms bestaan de borstweringen uit glas. Afbeelding 2 toont een voorbeeld van een raam met opengaande en vaste delen Vast kader 2. Vleugel ONDERDELEN VAN HET RAAM Het raam bestaat uit een vast kader met eventuele vleugels. Het vaste kader vormt het geheel van alle vaste delen en bestaat uit de volgende componenten (afb. 3) : stijlen : verticale componenten van het kader bovenregel van het kader : bovenste horizontale component van het kader onderregel van het kader : onderste horizontale component van het kader. Het kader kan eventueel nog één of meerdere van de volgende onderdelen bevatten (afb. 3) : tussenregel : horizontaal profiel dat het venster of een gedeelte ervan in vakken deelt middenstijl : verticaal profiel dat twee vleugels of twee vensters scheidt. De vleugel bestaat uit de volgende componenten (afb. 3) : hang- of randstijl : stijl die de ophangings- en rotatievoorzieningen bevat aanslagstijl : stijl die bij sluiting op het kader of op de stijl van de aanpalende vleugels rust, en die de sluitingsvoorzieningen bevat aanslagregel : beweegbaar horizontaal profiel dat op het kader rust; de onderste regel wordt ook waterlijst genoemd. Het raam kan ook nog de volgende componenten bevatten (afb. 3) : bovenlicht : doorgaans smal, beglaasd element boven in het raam dat al dan niet kan worden geopend kleinhout of kruishout : sierprofiel dat de beglazing onderverdeelt SPONNING - SPONNING- BODEM - GLASLAT Wat de plaatsing van de beglazing in het raam betreft, zijn de volgende definities eveneens belangrijk (afb. 4) : sponning : doorlopende inkeping uitgevoerd langs de rand van een raamprofiel waarin de 0 TV 22 september 200

12 Afb. 3 Samenstellende elementen van een raam KADER. Stijl 2. Bovenregel 3. Onderregel 4. Tussenregel 5. Middenstijl VLEUGEL 6. Hang- of randstijl 7. Aanslagstijl 8. Aanslagregel ANDERE COMPONENTEN 9. Kleinhout (kruishout) 0. Bovenlicht 8 A. OPEN SPONNING B. GESLOTEN SPONNING I II I II Afb. 4 Sponningbodem, aanslag en glaslat (geval van een vast raam). 3 I. BUITEN II. BINNEN 2 2. Sponningbodem 2. Aanslag 3. Glaslat 4. Ontwateringsgroef 5. Ontwateringsgat 5 4 Afb. 5 Regels voor links en rechts opendraaiende vleugels. A. LINKS OPENDRAAIENDE VLEUGEL B. RECHTS OPENDRAAIENDE VLEUGEL TV 22 september 200

13 beglazing wordt geplaatst. Men onderscheidt de open sponning waarbij de beglazing wordt vastgehouden door een kitband en de gesloten sponning waarbij de beglazing door glaslatten wordt vastgezet sponningbodem : deel van de sponning, dat haaks op het vlak van de beglazing staat aanslag : deel van de sponning, dat evenwijdig loopt met de beglazing glaslat : profiel dat de beglazing in de sponning bevestigt via dichtingsvoegen VOORSTELLING VAN DE BEWEGINGEN De grafische voorstellingswijzen van de bedieningsrichting (volgens pren 259 [0]) zijn de volgende (afb. 6) : de beweging van de vleugel naar de gebruiker toe, wordt aangeduid met een doorlopende lijn de beweging van de vleugel van de gebruiker weg, wordt aangeduid met een stippellijn. 4.2 MATERIALEN Het raam kan uit de volgende materialen opgebouwd zijn : hout metaal (aluminium, ) kunststof (PVC, PUR, ). De behandelingen die worden uitgevoerd om de duurzaamheid van het raam in de tijd te verzekeren, moeten verenigbaar zijn met het materiaal waaruit het raam bestaat OPENINGSWIJZEN VAN HET RAAM 2 Afb. 6 Regels voor de weergave van de bedieningsrichting ( of 2 = positie van de waarnemer). Wij verwijzen naar de technische goedkeuringen (ATG) voor de beschrijving en de karakteristieken van het raam. 4.3 OPENINGSWIJZEN VAN HET SCHRIJNWERK (DEUREN EN RAMEN) 4.3. LINKS EN RECHTS OPENDRAAIEND De ontwerpnorm pren 259 [0] geeft een omschrijving van de begrippen links en rechts opendraaiend. Om deze twee begrippen van elkaar te onderscheiden, wordt de volgende regel gebruikt : om te bepalen of een vleugel links of rechts opendraait, moet men hem in open stand bekijken en dichtduwen. Indien de scharnieren zich daarbij links van de uitvoerder bevinden, dan is de vleugel links opendraaiend en gebeurt de sluitingsbeweging in tegenwijzerzin. Indien de scharnieren zich rechts bevinden, is de vleugel zogenaamd rechts opendraaiend en gebeurt de sluitingsbeweging in wijzerzin (afb. 5). OPMERKING : Deze regels verschillen enigszins van deze die vroeger in ons land werden gebruikt. Men onderscheidt vaste en opengaande ramen. Deze tweede categorie omvat talrijke mogelijke openingswijzen. De in België courant gebruikte openingstypes worden schematisch voorgesteld in afbeelding PLAATSING VAN HET RAAM IN DE RUWBOUW 4.5 DICHTHEID EN ONTWATERING VAN HET RAAM Dit onderwerp wordt behandeld in de TV 88 [39]. Het venster moet beantwoorden aan de eisen i.v.m. de luchten waterdichtheid uit de STS 52 [2]. Deze wateren luchtdichtheid is zowel vereist tussen de vleugel en het kader als tussen de beglazing en het raam. Ze wordt meestal verkregen door het raamontwerp te voorzien van een dubbel dichtingsscherm TUSSEN DE VLEUGEL EN HET KADER Het principe van het dubbele dichtingsscherm wordt momenteel op nagenoeg alle buitenramen toegepast, ongeacht het materiaal waaruit ze opgebouwd zijn. De benaming dubbel dichtingsscherm vindt haar oorsprong in het feit dat het luchtscherm en het waterscherm fysisch los van elkaar staan. Sche- 2 TV 22 september 200

14 Afb. 7 Voornaamste openingswijzen van het raam (deze tekeningen gelden voor vensters, gezien vanuit de kamers). VASTE RAMEN DRAAIKIPRAAM NAAR BINNEN OPENDRAAIEND RAAM NAAR BUITEN OPENDRAAIEND RAAM SYMMETRISCH WENTELRAAM ASSYMETRISCH WENTELRAAM GUILLOTINERAAM (VERTICAAL SCHUIVEND RAAM) SCHUIFRAAM AXIAAL TUIMELRAAM TUIMELRAAM OPENVALLEND RAAM (KLAPRAAM) SCHUIFTUIMELRAAM matisch gezien bevat een dergelijk raam aan de buitenzijde een waterscherm en aan de binnenzijde een luchtscherm. Tussen beide schermen bevindt zich een ontwateringszone, decompressiekamer genoemd, bestemd om het water dat niet door het waterscherm kon worden tegengehouden op te vangen en via ontwateringsgaten af te voeren (afb. 8). Om de goede werking van de decompressiekamer te verzekeren, moet een druiplijst worden voorzien om te vermijden dat het naar binnen gestuwde water het luchtscherm zou kunnen bereiken. Voor meer details i.v.m. de afmetingen van de ontwateringsgaten tussen de vleugel en het kader en van de druiplijst verwijzen we naar het volgende literatuurlijstnummer [25]. 3 TV 22 september 200

15 Afb. 8 Principe van het dubbele dichtingsscherm tussen de vleugel en het kader en tussen het raam en de beglazing (in het geval van een houten raam). I II AFDICHTING TUSSEN DE VLEUGEL EN HET KADER. Waterscherm 2. Decompressiekamer 3. Ontwateringsgat van het kader 4. Luchtscherm 5. Druiplijst AFDICHTING TUSSEN DE BEGLAZING EN HET RAAM 6. e dichtingsscherm 7. 2 e dichtingsscherm 8. Ontwateringsgroef 9. Ontwateringsgat van de vleugel I. BUITEN II. BINNEN TUSSEN DE BEGLAZING EN HET RAAM De afdichting tussen de beglazing en het raam wordt op dezelfde manier verkregen als tussen een vleugel en een kader, namelijk door het voorzien van een dubbel dichtingsscherm, gecombineerd met een ontwatering van de sponning (afb. 8). De voorschriften met betrekking tot de dichtingsvoegen tussen het raam en de beglazing worden behandeld in hoofdstuk 6. Wat de ontwatering van de sponningbodem betreft, onderscheidt men : ontwaterde sponningen waarvan de sponningbodem voorzien is van een ontwateringsgroef en ontwateringsgaten in het geval van een houten raam enerzijds, ofwel van ontwateringsgaten in het geval van een raam uit metaal of kunststof anderzijds verluchte (geventileerde) sponningen die niet enkel zorgen voor de ontwatering van de sponningbodem, maar tevens voorzien zijn van decompressie-openingen aan de bovenkant van het raam om een goede luchtcirculatie te verzekeren. OPMERKINGEN : De ontwatering van de sponning is verplicht, behalve voor de plaatsing van enkele beglazing met een kitband (zie 7.2) en voor de plaatsing van brandwerende beglazing (zie ). De sponning moet eveneens ontwaterd worden in het geval van borstweringen of vulpanelen van hout. Bij het ontwerp van het raam en de plaatsing van de ontwatering moet men er voor zorgen dat de drainering van de sponning mogelijk blijft door de plaatsing van beglazingsblokjes. Ter informatie geven we hierna een overzicht van de manieren waarop men de sponningbodem kan ontwateren; andere oplossingen waarvoor een technische goedkeuring werd afgeleverd, zijn uiteraard ook aanvaardbaar : voor een plaatsing met een kit : een ontwateringsgat met een diameter van 6 mm nabij de hoeken van het raam maximum 80 cm tussen twee opeenvolgende ontwateringsgaten voor een plaatsing met profielen : ontwateringsgaten met minimumafmetingen van 35 mm x 5 mm nabij de hoeken van het raam maximum 80 cm tussen twee opeenvolgende ontwateringsgaten. De ontwateringsgroef van de sponningbodem (wateropvangkanaal) (afb. 8) moet een doorsnede van ongeveer 30 tot 36 mm 2 hebben, bv. 6 x 6 mm 2 of een breedte van 8 mm en een diepte van 4 mm. In het geval van verluchte sponningen moeten de decompressie-openingen bovenaan het raam een minimale diameter van 5 mm hebben. Er moeten twee openingen aanwezig zijn. De ontwatering impliceert dat de binnenkant van de voeg tussen het raam en de beglazing luchtdicht is, vooral bij de hoeken. Als de voegen correct voorbereid worden en uitgevoerd worden met producten van goede kwaliteit, kan men het risico op infiltratie gevoelig verminderen. Om elke vorm van infiltratie tegen te gaan, dient men ook bijzondere aandacht te besteden aan de plaatsing van de glaslatten. 4 TV 22 september 200

16 4.6 BEREKENING Het raam moet berekend worden volgens de voorschriften EN TOELAATBARE VERVORMINGEN uit het informatieblad van de VAN HET RAAM BUtgb 97/6 [] en de toekomstige TV 222 [30]. Een nieuwe versie van de BUtgb 97/6 wordt momenteel voorbereid. De raamfabrikant moet nagaan of de vervormingen van het raam de volgende grenswaarden niet overschrijden, om beschadiging van de beglazing te voorkomen. De vervormingen van het raam kunnen te wijten zijn aan : het eigengewicht het gewicht van het glas de temperatuurschommelingen de schommelingen van de binnen- en buitenvochtigheid voor houten ramen de belasting door wind en sneeuw de aard van het materiaal waaruit het opgebouwd is. Deze vervormingen worden beperkt tot de volgende door de STS 52 [2] voorziene waarden : raamprofiel dat grenst aan een gevelbeglazing : de berekende doorbuiging van het profiel moet beperkt blijven tot /300 voor een enkele beglazing of een ondoorschijnend vulelement dat niet grenst aan een dubbele beglazing de berekende doorbuiging van het profiel moet beperkt blijven tot /300 voor een dubbele beglazing of een beglazing die grenst aan een dubbele beglazing, indien een rekennota aantoont dat het raam voldoet aan de eisen uit de STS 52 de gemeten doorbuiging van het profiel mag niet groter zijn dan /400 (bij een druk P volgens STS 52) voor een dubbele beglazing of een beglazing die grenst aan een dubbele beglazing, indien het raam niet beschikt over een rekennota die aantoont dat het voldoet aan de eisen uit de STS 52. Deze vervormingen moeten beperkt blijven tot 8 mm indien het raamprofiel grenst aan een beglazing in een dak worden de doorbuigingen beperkt tot : /300 onder dynamische belasting (wind), met een maximum van 8 mm /600 onder statische belasting (eigengewicht + sneeuw), met een maximum van 6 mm. 5 TV 22 september 200

17 5 OPSPANNEN VAN DE BEGLAZING Dit hoofdstuk behandelt de voorschriften betreffende de soort, de eisen, de aard, de plaats en de afmetingen van de beglazingsblokjes. 5. SOORTEN BEGLAZINGS- BLOKJES Men onderscheidt drie soorten beglazingsblokjes (afb. 9) : steunblokjes (aangeduid met ) : ze hebben een mechanische functie en verzekeren de stabiliteit van het raam door er het eigengewicht van de beglazing op over te brengen, evenals de krachten die ontstaan door de manipulatie of het foute gebruik ervan. Afgezien van de gevallen waarbij elastische U-profielen geplaatst worden, is de toepassing van steunblokjes verplicht stelblokjes (of afstandsblokjes aangeduid met ) : ze houden het glas op de juiste plaats ten opzichte van de sponningbodem. Ze worden gebruikt om contact tussen de beglazing en de sponningbodem te vermijden, bijvoorbeeld ter hoogte van de punten van het hang- en sluitwerk van de vleugels spatieblokjes (aangeduid met C3) : ze maken de correcte plaatsing van de beglazing ten opzichte van de aanslag enerzijds en ten opzichte van de glaslat anderzijds mogelijk. Ze verzekeren de constante dikte van de voeg tussen de beglazing en het raam (in het vlak dat parallel loopt met de beglazing). In de praktijk worden de spatieblokjes C3 het meest toegepast onder de vorm van een voegbodem of van doorlopende dichtingsprofielen. In het geval van dakbeglazingen vangen de spatieblokjes C3 een deel van het gewicht van de beglazing op; ze worden altijd uitgevoerd onder de vorm van een voegbodem of van doorlopende dichtingsprofielen (rugvulling, kitsteunbandje). 5.2 EISEN VOOR BEGLA- ZINGSBLOKJES De beglazingsblokjes moeten aan de volgende eisen voldoen : ze moeten duurzaam zijn en verenigbaar met het raam, de beglazing (onder andere de dichtingskit van de dubbele beglazing of de tussenlagen van gelaagd glas) en de dichtingsvoegen hun karakteristieken mogen gedurende de levensduur van de beglazing niet veranderen hun vorm, plaats en afmetingen moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van dit hoofdstuk en de ontwatering ongehinderd mogelijk maken de blokjes moeten evenwijdig met de rand van de beglazing geplaatst worden en mogen in geen geval schuin in de sponningbodem worden geplaatst de blokjes moeten rechtstreeks contact tussen de beglazing en de sponning onmogelijk maken. 5.3 AARD VAN DE BEGLAZINGSBLOKJES 5.3. STEUN- EN STELBLOKJES De steun- en stelblokjes kunnen gemaakt zijn van de volgende materialen : van kunststof (bijvoorbeeld polypropyleen of polyamide) met een hardheid van 70 tot 95 DIDC (Shore A volgens ISO 48 [7]) en met een ho- Afb. 9 Soorten beglazingsblokjes. C3 C3 C3 C3. Steunblokje. Stelblokje C3. Spatieblokje 6 TV 22 september 200

18 gere verwekingstemperatuur dan 80 C. Blokjes uit EPDM en neopreen worden afgeraden omdat er bij deze blokjes gevaar is voor ponsen van hard verduurzaamd hout (volumieke massa 650 kg/m 3 ). De houtvezels moeten evenwijdig lopen met het beglazingsvlak. Houten blokjes worden afgeraden in het geval van gecoat en van gelaagd glas SPATIEBLOKJES Wanneer de beglazingsblokjes worden gebruikt als spatieblokjes, moeten ze worden uitgevoerd in elastomeren met een hardheid van 50 tot 70 DIDC (Shore A, volgens ISO 48 [7] en NBN EN ISO [2]). Wanneer profielen of voegbodems gebruikt worden, moeten ze conform zijn aan de voorschriften van 6.4. Voor beglazingen in daken moet hun hardheid voldoende groot zijn om een deel van het gewicht van de beglazing te kunnen opnemen. 5.4 PLAATS VAN DE BEGLAZINGSBLOKJES 5.4. STEUN- EN STELBLOKJES De steun- en stelblokjes moeten worden geplaatst volgens de openingswijze van het raam. In het algemeen moet men vermijden -beglazingsblokjes tegenover elkaar te plaatsen. blokje, om te grote krachten op de hoeken van de beglazing te vermijden (afb. 0). De steunblokjes moeten geplaatst en bijgesteld worden met behulp van een glashefboom. De stelblokjes moeten tussen de sponningbodem en de beglazing geplaatst worden zonder daarbij een mechanische kracht uit te oefenen. Ze worden op hun plaats gehouden door verlijming. Afbeelding toont de plaats van de steun- en stelblokjes, afhankelijk van de openingswijze van het raam SPATIEBLOKJES Wanneer men spatieblokjes gebruikt en geen doorlopende profielen, bedraagt de maximumafstand tussen het midden van twee opeenvolgende blokjes 600 mm. De spatieblokjes moeten bij voorkeur paarsgewijs tegenover elkaar worden geplaatst. De spatieblokjes moeten nabij de steunblokjes of stelblokjes worden geplaatst met een minimumtussenafstand van 50 mm. Op iedere zijde van het raam moeten ten minste twee paar zijblokjes voorzien worden. Afb. 0 Plaats van de steunblokjes en afstand t.o.v. de hoeken van de beglazing. De minimumafstand tussen de hoeken van het raam en de dichtstbijgelegen rand van het blokje moet gelijk zijn aan de lengte L van een steun- of stel- L L OPMERKINGEN :. Voor ramen met een andere vorm dan deze vermeld in afbeelding, moet men de blokjes en respectievelijk steeds zodanig plaatsen dat de krachten overgebracht kunnen worden en dat ieder contact tussen de beglazing en het raam wordt vermeden. Afbeelding 2 toont 2 voorbeelden. Voor afgeronde delen zijn één of meerdere blokjes nodig om contact te vermijden. Het aantal is afhankelijk van de afmetingen van het venster en de kromming. 2. Voor ramen bestaande uit meerdere vleugels en/of vaste kaders, moet het opspannen zodanig gebeuren dat ieder contact tussen de beglazing en het raam evenals elke overdracht van de krachten op de beglazing worden vermeden. Het voorbeeld uit afbeelding 3 is daarom af te raden omdat de overdracht van de krachten via de middenstijl er voor zorgt dat de beglazing belast wordt. Voor dit soort raam kan een bijzondere studie nodig zijn om de afmetingen van de profielen, de overdracht van de spanningen evenals de plaatsingsvolgorde van de elementen te bepalen. 3. Voor vensters die in de werkplaats worden beglaasd, kan het soms nodig zijn bijkomende stelblokjes te voorzien om de correcte plaatsing van de beglazing te waarborgen tijdens het transport en de verplaatsing van de vensters. De plaatsing van deze blokjes is afhankelijk van het raamtype en van de manier waarop de vensters worden getransporteerd (namelijk wanneer dat hellend gebeurt). Hun dikte moet zodanig zijn dat ze niet interfereert met de functie van een ander blokje. 7 TV 22 september 200

19 Afb. Plaats van de steunblokjes en stelblokjes, afhankelijk van de openingswijze van het raam. VAST RAAM NAAR BINNEN OF NAAR BUITEN OPENDRAAIEND RAAM DRAAIKIPRAAM De blokjes zijn enkel nodig voor ramen die in de werkplaats werden beglaasd en moeten vervoerd worden. VASTE DAKBEGLAZING Het bovenste blokje wordt aangepast om de haaksheid van het raam af te stellen en om de goede opening te verzekeren. AXIAAL TUIMELRAAM Het bovenste blokje wordt aangepast om de haaksheid van het raam af te stellen en om de goede opening te verzekeren. De blokjes moeten nabij de hoeken van het raam worden geplaatst (met een minimum van 50 mm) om de doorbuiging van het raam te beperken. De blokjes van de bovenste regel dienen om het gewicht van de beglazing op te nemen in het geval van een wentelraam. Ze moeten dezelfde lengte krijgen als de blokjes van de onderregel. Naargelang het raamontwerp heeft men hetzij een blokje langs iedere raamstijl op de plaats van de spil, hetzij twee blokjes aan de uiteinden van de stijlen. SYMMETRISCH WENTELRAAM ASSYMETRISCH WENTELRAAM Het is aan te raden twee steunblokjes op 50 mm aan weerszijden van de draaias van het raam te plaatsen. Voor kleine ruiten zijn de blokjes in de onderzijde van de stijl facultatief. Het is aan te raden twee steunblokjes op 50 mm aan weerszijden van de draaias van het raam te plaatsen. Voor kleine ruiten zijn de blokjes in de onderzijde van de stijl facultatief. (vervolg op p. 9) 8 TV 22 september 200

20 Afb. Plaats van de steunblokjes en stelblokjes, afhankelijk van de openingswijze van het raam (vervolg). OPENVALLEND RAAM (KLAPRAAM) TUIMELRAAM De blokjes moeten ter hoogte van de scharnieren worden geplaatst. Voor de kleine ruiten zijn de blokjes in de onderzijde van de stijlen facultatief. SCHUIFTUIMELRAAM De blokjes moeten nabij de hoeken van het raam worden geplaatst (met een minimum van 50 mm) om doorbuiging van het raam te beperken. GUILLOTINERAAM (VERTICAAL SCHUIVEND RAAM) De blokjes moeten nabij de hoeken van het raam worden geplaatst (met een minimum van 50 mm) om doorbuiging van het raam te beperken. De blokjes langs de stijlen worden geplaatst ter hoogte van het bevestigingspunt van de steunarm. SCHUIFRAAM Een enkel blokje langsheen de stijlen volstaat voor de kleine ruiten. BORSTWERING De blokjes moeten ter hoogte van de schuifrollen geplaatst worden. Afb. 2 Opspannen van een raam met specifieke vormen. Afb. 3 Opspannen van een venster dat uit meerdere vleugels en kaders bestaat. 9 TV 22 september 200

Plaatsing van glas in sponningen

Plaatsing van glas in sponningen D e plaatsing van beglazing moet conform zijn met de norm TV 221 van het WTCB van beglazingen (september 2001). Dit document vervangt dus het deel over plaatsing van de TV 176 Dakbeglazingen. We merken

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

UI T D E P R A K T IJ K

UI T D E P R A K T IJ K VOH IN GEOUWEN UI D E P R A K IJ K Veel schadegevallen in de bouw hebben te maken met vocht. Vochtproblemen komen zowel voor in de bouwfase, als in de gebruiksfase van een gebouw. Zij kunnen verregaande

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Bureau Artau - Photo Daylight ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 243 GEVELBEKLEDINGEN UIT HOUT EN PLAATMATE- RIALEN

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen

Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen 2 R. Gérard C> W. Van Laecke e> Termische isolatie van buitenmuren van gebouwen INHOUD 1. Types buitenmuren en termische buitenmuurisolatie 2. Mogelijkheden bij nieuwbouw en bij bestaande gebouwen 3. Mogelijkheden

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008 Eengemaakte technische specificaties STS 31 Timmerwerk Uitgave 2008 Deze voorschriften vervangen en annuleren de STS 31 uitgave 1990 EENGEMAAKTE TECHNISCHE SPECIFICATIES STS 31 TIMMERWERK Uitgave 2008

Nadere informatie

Iv. GAMMA S EN PRODUCTEN

Iv. GAMMA S EN PRODUCTEN Iv. GAMMA S EN PRODUCTEN 2. Gevel- en dakbeglazingen 2.0 Inleiding 178 2.1 Warmte-isolatie 182 Thermobel 183 Thermobel Top N+ en Top NT 185 Thermobel Energy N en NT 188 Thermobel Tri 191 Thermobel Warm

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

7. Afwerking van cellenbeton

7. Afwerking van cellenbeton 96 7. Afwerking van cellenbeton 7.1 Afwerking van cellenbetonblokken Buitenmuren in cellenbetonmetselwerk moeten tegen de weersomstandigheden worden beschermd. Hierdoor worden de uitstekende isolerende

Nadere informatie

Muren uit. baksteenmetselwerk. bepaling van de thermische isolatie

Muren uit. baksteenmetselwerk. bepaling van de thermische isolatie Muren uit baksteenmetselwerk bepaling van de thermische isolatie INHOUD 1 Inleiding 5 2 Wettelijke verplichtingen 6 2.1 Regelgeving 6 2.2 Vlaams gewest 6 2.2.1 Toepassingsgebied 6 2.2.2 Eisen 7 2.3 Waals

Nadere informatie

Laag-energiewoningen in massiefbouw

Laag-energiewoningen in massiefbouw Laag-energiewoningen klimaatverbond Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het aandeel van de bebouwde omgeving in de uitstoot

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen Aanbevelingen A 80 / 09 Deze handleiding is opgesteld door werkgroep «Handleiding

Nadere informatie

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Gepubliceerd door SB SOLUTIONS BVBA Drie Sleutelstraat 74, B9300 Aalst Tel: +32 53 41 70 13 fax: + 32 53 41 70

Nadere informatie

DE VERNIEUWDE TOEKOMST

DE VERNIEUWDE TOEKOMST 1 XIOS HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE DE VERNIEUWDE TOEKOMST Joris CLAES Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma van industrieel ingenieur in bouwkunde

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Zink Advies. Technisch adviesboek

Zink Advies. Technisch adviesboek Zink Advies Technisch adviesboek 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - NedZink 4 Hoofdstuk 2 - Producten 6 Hoofdstuk 3 - Montage van dakgoten 9 en hemelwaterafvoerbuizen Hoofdstuk 4 - Bouwfysica 17 Hoofdstuk 5

Nadere informatie

I N S P E C T I E P R O T O C O L DEEL IV: U-waarden; bepalen van de materiaaleigenschappen

I N S P E C T I E P R O T O C O L DEEL IV: U-waarden; bepalen van de materiaaleigenschappen I N S P E C T I E P R O T O C O L ; bepalen van de materiaaleigenschappen 1 Definities... 2 1.1 Definities parameters... 2 1.1.1 Lambda-waarde... 2 1.1.2 R-waarde... 2 1.1.3 Gedeclareerde waarde... 2 1.1.4

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem. FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5 mm (0,060 ) EN

Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem. FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5 mm (0,060 ) EN Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 13/2918 FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5

Nadere informatie

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Inhoud 2 Bladzijde Verantwoording 3 Conclusies en aanbevelingen 4 Het belang van goed isoleren

Nadere informatie

Installatiegids - TERRACE

Installatiegids - TERRACE Installatiegids - TERRACE Beste Twinson partner, Twinson is een nieuw revolutionair materiaal, vervaardigd uit PVC en hout. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuwe grondstof brengt

Nadere informatie

Vocht in huis? Elke druppel is er één te veel!

Vocht in huis? Elke druppel is er één te veel! Vocht in huis? Elke druppel is er één te veel! I N H O U D Inhoud. Vocht in huis? Elke druppel is er één te veel! Vocht in huis,... da s pas nattigheid! Vocht, een vaak voorkomend en vervelend probleem.

Nadere informatie

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie