Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009"

Transcriptie

1 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance with Ontw. NEN 608:009 Commentaar vóór december 009 ICS Zal vervangen NPR 3599:1991; NPR 3599:1991/A1:1993 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Normcommissie "Vlakglas" Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven. 009 Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

2 Ontw. NPR 3599:009 Inhoud Voorwoord Wegwijzer berekening Aanpak berekening Tekenafspraken Interne druk...6 1: Vierzijdig opgelegde ruit Verticaal geplaatst Omschrijving...6. Belastingen Rekenwaarde voor de glasdikte Representatieve belastingen Optredende buigtrekspanning Buigtreksterkte Toetsing sterkte Toetsing doorbuiging Conclusie : Vierzijdig opgelegde ruit Lessenaarsdak α = Omschrijving Belastingen Rekenwaarde voor de glasdikte Buitenblad Rekenwaarde voor de glasdikte Binnenblad Representatieve belastingen Optredende buigtrekspanning Buigtreksterkte Toetsing sterkte Toetsing doorbuiging Conclusie : Vierzijdig opgelegde ruit Incidenteel beloopbaar Omschrijving: Belastingen Rekenwaarde voor de glasdikte Buitenblad Rekenwaarde voor de glasdikte Binnenblad Representatieve belastingen Optredende buigtrekspanning Buigtreksterkte Toetsing sterkte Toetsing doorbuiging Conclusie : Driezijdig opgelegde ruit belast door puntlast Omschrijving Belastingen Aanpak berekening Controle ongesteunde randzone Controle middenzone Conclusie : Vierzijdig opgelegde ruit Vloer Omschrijving Belastingen Rekenwaarde voor de glasdikte Representatieve belastingen Optredende buigtrekspanning Buigtreksterkte Toetsing sterkte Toetsing doorbuiging Minimale sterkte na glasbreuk Toetsing sterkte...64

3 Ontw. NPR 3599: Conclusie...64 Bijlage A Tabellen Vierzijdig gesteunde ruit...65 Bijlage B Tabellen Driezijdig gesteunde ruit

4 Ontw. NPR 3599:009 Voorwoord Deze Nederlandse praktijkrichtlijn bevat vijf voorbeelden voor het controleren van een ruit op sterkte en stijfheid volgens Ontw. NEN 608:009. De in de tekst genoemde verwijzingen naar bijlagen, formules wordt bedoeld de bijlagen en formules uit Ontw. NEN 608:009 tenzij dit specifiek anders wordt aangegeven. Achter de gebruikte formule staat tussen haakjes, (.), de verwijzing naar de formule uit Ontw. NEN 608:009. Daar waar verwezen wordt naar de bijlage uit deze NPR staat dit tussen dubbele haakjes, ((.)). Deze NPR is opgesteld door werkgroep Constructief glas en goedgekeurd door normcommissie Vlakglas. Op het moment van publicatie van het normontwerp was de werkgroep als volgt samengesteld: R. Ottens (voorzitter) R. Abrahams Glas Branche Organisatie (GBO) A. Borst Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) P. van Dijk Glas Branche Organisatie (GBO) M. van Gerwen Brakel Atmos F. van Herwijnen TU Eindhoven J. Joosten Glas Branche Organisatie (GBO) R. Kruijs Glas Branche Organisatie (GBO) P. Leenders Vereniging metalen ramen en gevelbranche (VMRG) J. Teunissen Glas Branche Organisatie (GBO) R. de Ruijter Glas Branche Organisatie (GBO) L. Weber Octatube A. Mewe (secretaris) Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) Commentaar op dit normontwerp kan vóór 1 april 010 elektronisch worden ingediend via 4

5 Ontw. NPR 3599:009 Vlakglas voor gebouwen berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 1 Wegwijzer berekening 1.1 Aanpak berekening 1) Bepaal achtereenvolgens: de externe belasting op de ruit; per belastingsgeval de rekenwaarde van de glasdikte van het glasblad; de interne drukken door de externe belastingen. ) Bepaal vervolgens per glasblad: de interne belastingen door de interne drukken; de representatieve belastingen; de representatieve waarde van de buigtrekspanning door de belastingen; de buigtreksterkte horende bij de belastingenduur van de representatieve belastingen; de rekenwaarde van de buigtrekspanning. 3) Controleer de optredende buigtrekspanning met de bijbehorende buigtreksterkte. 1. Tekenafspraken Voor de uitwerking van de voorbeelden is het assenstelsel volgens figuur 1 aangehouden. Figuur 1 Assenstelsel Voor de buitreksterkte geldt de volgende tekenafspraak: Een positieve buigtrekspanning in het buitenblad betekent trek aan de binnenzijde (spouwzijde) en een druk aan de buitenzijde (niet spouwzijde), zie figuur. 5

6 Ontw. NPR 3599:009 Een positieve buigtrekspanning in het binnenblad betekent trek aan de buitenzijde (niet spouwzijde) en een druk aan de binnenzijde (spouwzijde), zie figuur. 1.3 Interne druk Figuur Spanningsverloop binnen- en buitenblad bij positieve buigtrekspanning in het glasblad De externe belasting op de ruit resulteert in een interne druk, P E in de spouw van isolerend dubbelglas, zie figuur 3. 6 Figuur 3 Interne druk door externe belasting 1: Vierzijdig opgelegde ruit Verticaal geplaatst.1 Omschrijving Het betreft een vierzijdig opgelegde rechthoekige ruit van isolerend dubbelglas met een afmeting van 700 mm 1500 mm. De ruit is verticaal toegepast. De ruit is als volgt opgebouwd: buitenblad: 5 mm floatglas; spouw: 15 mm; binnenblad: 4 mm floatglas. De ruit wordt geproduceerd in het buitenland op een hoogte van 500 m boven NAP en wordt geplaatst op een hoogte gelijk aan 0 NAP.

7 Ontw. NPR 3599:009. Belastingen Belastingsgeval 1: Windbelasting bestaande uit: windzuiging op de buitenzijde van de ruit; winddruk op de binnenzijde van de ruit; a) Doorsnede b) Vooraanzicht Figuur 4 1 Geometrie interne druk, p E, in de spouw van het isolerend dubbelglas veroorzaakt door de externe windbelasting. Belastingsgeval : Isochore druk, p c;rep door klimatologische omstandigheden. Belastingsgeval 3: Isochore druk, p H;rep door hoogte verschillen..3 Rekenwaarde voor de glasdikte Aantal glasplaten in het buitenblad: n = 1 t blad;1;u = t pl = 5 mm t blad;1;ser = t pl = 5 mm (6a) (8a) Aantal glasplaten in het binnenblad: n = 1 t blad;;u = t pl = 4 mm t blad;;ser = t pl = 4 mm (6a) (8a).4 Representatieve belastingen.4.1 Windbelasting In dit voorbeeld wordt een aanname gedaan voor de representatieve windbelasting. p wind;rep;bu van 0,6 kn/m, windzuiging op de buitenzijde van de ruit; p wind;rep;bi van 0,15 kn/m, winddruk op de binnenzijde van de ruit; 7

8 Ontw. NPR 3599:009 ψ = 0 De windbelasting veroorzaakt een interne druk in de spouw, p E.zie ook figuur 3. De belasting op het binnenen buitenblad van de ruit is dan ook de optelsom van de externe windbelasting en de interne druk veroorzaakt door de windzuiging op de buitenzijde van de ruit en de interne druk veroorzaakt door de overdruk op de binnenzijde van de ruit. In deze situatie ontstaat er uiteindelijk een onderdruk in de spouw. De isolatiefactor ϕ volgens B.4: 0, ' 8,9 a = = 30 mm (B.10) 3 3 ( 5 4 ) 0, ϕ = = 0,033 (B.9) De interne onderdruk in de spouw door windzuiging op de buitenzijde van de ruit: 3 4 P E; bu = ( 1 0,033) 0.6 = 0, 196 kn/m (B.1) De interne overdruk in de spouw door winddruk op de binnenzijde van de ruit: 3 5 P E; bi = ( 1 0,033) 0,15 = 0, 096 kn/m (B.1) Totale windbelasting op de glasbladen: Buitenblad: p wind;1;rep = p wind;rep;bu + P E;bu + P E;bi = 0,6 + 0,196 0,096 = 0,500 kn/m Binnenblad: p wind;;rep = p wind;rep;bi + P E;bu + P E;bi = 0,15 + 0, ,096 = 0,50 kn/m.4. Isochore druk, p c;rep Berekening van de representatieve waarde van de belasting op het binnen- en buitenblad van isolerend dubbelglas door isochore druk door temperatuurverschillen: p = ϕ (B.7) c; rep Pc;o De maximale waarde van de belasting door isochore druk (zomer): P c;o;max = 7, kn/m ((tabel )) p c;max;rep = 0,033x7,= 0,38 kn/m (B.7) ψ = 0,5 De minimale waarde van de belasting door isochore druk (winter): P c;o;min = 8,4 kn/m ((tabel )) p c;min;rep = 0,033 8,4= 0,77 kn/m (B.7) ψ = 0,5 8

9 Ontw. NPR 3599: Isochore druk, p H;rep Berekening van de representatieve waarde van de belasting op het binnen- en buitenblad van isolerend dubbelglas door isochore druk door hoogteverschillen: p = ϕ (B.8) H; rep PH;o De isolatiefactor ϕ volgens B.4: De isolatiefactor voor de isochoredruk is gelijk aan de isolatiefactor behorende bij de windbelasting, omdat de rekenwaarde van de glasdikte voor beide belastingsgevallen gelijk zijn. De maximale waarde van de belasting door isochore druk: p H;o;max = 1 x (0 500) = 6,0 kn/m () p H;rep = 0,033 6,0= 0,198 kn/m (B.8) ψ = 1 OPMERKING De aan te houden belastingsduur voor de extreme belasting door isochore druk door hoogteverschillen is de referentieperiode..5 Optredende buigtrekspanning Voor de berekening van de grootste hoofdspanning in een vierzijdig opgelegde rechthoekige ruit belast met een gelijkmatig verdeelde belasting kan de volgende formule worden gebruikt: rep blad;j;u σ blad;mt; j;rep = β p a ((A.1)) t b 1500 = =,14 β = 0,67 a 700 ((tabel A.1)) De representatieve waarde van de buigtrekspanning in het buiten- en binnenblad berekent per belastingsgeval: Windbelasting: ( 0, ,196 0,096) 0, σ pl; mt;1;rep = σ blad;mt;1;rep = = 6,14 N/mm ( 0,150 0, ,096) 0, σ pl; mt;;rep = = 4,80 N/mm Isochore druk door temperatuur in de zomer: 0,67 0, σ pl; mt;1;rep = σ blad;mt;1;rep = =,9 N/mm ,67 0, σ pl; mt;;rep = = 4,57 N/mm

10 Ontw. NPR 3599:009 Isochore druk door temperatuur in de winter: 0,67 0, σ pl; mt;1;rep = σ blad;mt;1;rep = = 3,40 N/mm ,67 0, σ pl; mt;;rep = = 5,3 N/mm Isochore druk door het hoogte verschil: 0,67 0, σ pl; mt;1;rep = σ blad;mt;1;rep = =,43 N/mm ,67 0, σ pl; mt;;rep = σ blad;mt;;rep = = 3,80 N/mm Tabel 1 Optredende buigtrekspanning Buitenblad t t blad;u t blad;ser p rep;bu p E;bu p E;bi Σp 1;rep σ pl;mt;1;rep [mm] [mm] [kn/m ] [kn/m ] [kn/m ] [kn/m ] [kn/m ] Wind 46 s 5 5 0,6 0,196 0,096 0,500 6,1 Isochoredruk c max 48 h 5 5 0,38 0,38,9 Isochoredruk c min 48 h 5 5 0,77 0,77 3,4 Isochoredruk c H 50 j 5 5 0,198 0,198,4 Tabel Optredende buigtrekspanning Binnenblad t t blad;u t blad;ser p rep;bi p E;bi p E;bi Σp ;rep σ pl;mt;;rep [mm] [mm] [kn/m ] [kn/m ] [kn/m ] [kn/m ] [kn/m ] Wind 46 s 4 4 0,15 0,196 0,096 0,50 4,8 Isochoredruk c max 48 h 4 4 0,38 0,38 4,57 Isochoredruk c min 48 h 4 4 0,77 0,77 5,3 Isochoredruk c H 50 j 4 4 0,198 0,198 3,8.6 Buigtreksterkte De rekenwaarde van de buigtreksterkte is afhankelijk van de karakteristieke waarde van de buigtrekstrekte, het breukgedrag, de randkwaliteit, de belastingsduur, de oppervlaktestructuur en de materiaalfactor. De mate van afhankelijkheid wordt meegenomen met diverse k-factoren. f mt;u;d kb ke kmod ksp fg;k = (15) γ m;a waarin k b, k e, k sp gelijk zijn aan de waarde 1. 10

11 Ontw. NPR 3599:009 De modificatiefactor k mod is afhankelijk van de belastingsduur t en de referentieperiode, waarbij voor t de belastingsduur volgens tabel A.1 behorende bij de kortst durende belasting in de beschouwde belastingscombinatie. Buigtreksterkte voor belastingsduur t = 46 s in de glasbladen: t = 46 s ( 16) k = 0,87 c voor buigtrekspanning aan de niet spouwzijde (16) mod = ( 7) k = 0,9 c voor buigtrekspanning aan de spouwzijde (16) mod = 0,87 45 niet spouwzijde: fmt; j;u;d = = 1, 8 N/mm (17) 1,8 0,9 45 spouwzijde: f mt; j;u;d = = 3, 0 N/mm (17) 1,8 Buigtreksterkte voor belastingsduur t = 48 h in de glasbladen: t = 48 h ( 16) k mod = 0,5 c = voor buigtrekspanning aan de niet spouwzijde (16) ( 7) k mod = 0,68 c = voor buigtrekspanning aan de spouwzijde (16) 0,5 45 niet spouwzijde: fmt; j;u;d = = 13, 0 N/mm (17) 1,8 0,68 45 spouwzijde: fmt; j;u;d = = 17, 0 N/mm (17) 1,8.7 Toetsing sterkte De buigtrekspanning in het glasblad moet voldoen aan: σ f (10) pl; mt; i;d mt;u;d 11

12 Ontw. NPR 3599:009 Tabel 3 Toetsing sterkte Buitenblad t σ pl;mt;1;rep γ f;u [kn/m ] BC1 BC BC3 BC4 BC5 BC6 Wind 46 s 6,1 1, 1, Isochoredruk c max 48 h,9 0,3 1, 0,3 Isochoredruk c min 48 h 3,4 0,3 1, 0,3 Isochoredruk c H 50 j,4 1, 1, 1, 1, 1, 1, σ pl;mt;1;d [N/mm ] 3,43 5,33 0,59 7,00,04 3,94 t voor k mod 46 s 46 s 48 h 48 h 48 h 48 h f mt;u;d [N/mm ] 1,8 1, u.c. 1 0,16 0,4 0,05 0,41 0,1 0,3 Tabel 4 Toetsing sterkte Binnenblad t σ pl;mt;;rep γ f;u [kn/m ] BC1 BC BC3 BC4 BC5 BC6 Wind 46 s 4,8 1, 1, Isochoredruk c max 48 h 4,57 0,3 1, 0,3 Isochoredruk c min 48 h 5,3 0,3 1, 0,3 Isochoredruk c H 50 j 3,8 1, 1, 1, 1, 1, 1, σ pl;mt;;d [N/mm ] 11,9 8,95 0,9 10,94 3,19 6,16 t voor k mod 46 s 46 s 48 h 48 h 48 h 48 h f mt;u;d [N/mm ] u.c. 0,5 0,39 0,07 0,64 0,19 0,36.8 Toetsing doorbuiging Voor de berekening van de maximale doorbuiging van een vierzijdig opgelegde rechthoekige ruit belast met een gelijkmatig verdeelde belasting kan de volgende formule worden gebruikt: u max p = α t ser;d 3 ruit;ser a E g 4 ((A.)) b 1500 = =,14 α = 0,10 a 700 ((tabel A.)) Windbelasting: ruit; ser = t = ,74 mm (7) 1

13 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg 6 63 AX Delft T (015) F (015) ex. NPR 3599:009 Ontw. nl Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608: Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 1014, 600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview - 015

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) Nederlandse norm Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) NEN-ISO/TR 10013 (en) Guidelines for quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001,IDT) Vervangt

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) Nederlandse praktijkrichtlijn Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) NPR-ISO/TR 10017 (en) juli 2003 ICS 03.120.10; 03.120.30 Vervangt NPR-ISO/TR 10017:1999 Als Nederlandse

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) Nederlandse norm Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) NEN-ISO/IEC 19761 (en) maart 2003 ICS 35.080 Als Nederlandse norm is aanvaard: Dit document

Nadere informatie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand?

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Ondernemingsplan opstellen Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Wat vindt uw werkgever ervan? Netwerken Wat u verder moet regelen Parttime ondernemen

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Artikel 1. Definities 1.1. Onder WebChamp wordt verstaan: de bij de Kamer

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V.

Nadere informatie

Licenties onder de loep

Licenties onder de loep Licenties onder de loep Door: Marco van Doorn en Roeland Kluit Datum: 29 januari 2004 Vak: Analytische Server Projecten Begeleiing: Rob Meijer Management summary Licenties kunnen een risicofactor zijn

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Life s too short to have the wrong subscription

Life s too short to have the wrong subscription Meer weten? Ga voor de actuele informatie over onze tarieven en producten naar vodafone.nl/zakelijk of bel gratis naar 0800-0500. Vraag uw adviseur om meer informatie. Tarieven Zakelijk Geldig per 1 februari

Nadere informatie

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Salarissen voor Nederland 9.0

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Salarissen voor Nederland 9.0 PeopleBook PeopleSoft Enterprise Salarissen voor Nederland 9.0 December 2006 PeopleBook PeopleSoft Enterprise Salarissen voor Nederland 9.0 SKU HRCS9GPN-B 1206_NLD Copyright 1988-2006, Oracle. Alle rechten

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012 Access Online Betaalformatenboek Februari 2012 Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling: ABN AMRO Bank N.V. COO C&MB / E-Channels / Global

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Acceptatiecriteria, Sdu Uitgevers, Den Haag 2009, ISBN 978 90 12 58133 2

Dit werkboek hoort bij Bart de Best, Acceptatiecriteria, Sdu Uitgevers, Den Haag 2009, ISBN 978 90 12 58133 2 Werkboek Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service Dit werkboek hoort bij Bart de Best,

Nadere informatie

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW Algemene Voorwaarden STW Algemene Voorwaarden van Technologiestichting STW Ingangsdatum:15 april 2015 Versie: 30 april 2015 Inhoud Inhoudsopgave... 2 Algemene Voorwaarden STW... 3 Definities... 3 Deel

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*)

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*) Procedure jaarafsluiting Multivers for Windows(*) (*) De naam Multivers for Windows is vanaf versie 7.0 veranderd in Unit 4 Multivers. Voor deze nieuwe versie is een apart document, betreffende de jaarafsluiting

Nadere informatie