Verbeelding van taal. 25 jaar Literair Theater Branoul: een nieuw hoofdstuk. Cultureel ondernemer in Taal, Toneel en Literatuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeelding van taal. 25 jaar Literair Theater Branoul: een nieuw hoofdstuk. Cultureel ondernemer in Taal, Toneel en Literatuur"

Transcriptie

1 Verbeelding van taal 25 jaar Literair Theater Branoul: een nieuw hoofdstuk Cultureel ondernemer in Taal, Toneel en Literatuur De olifant Branoul voelde zich zeer gelukkig. Niet dat er iets bijzonders was. Maar hij was tevreden. Hij keek zo nu en dan naar de andere olifanten en vatte ze dan expres welwillend in het oog. De wind was gaan liggen. Er was een heldere, windstille dag te verwachten. Neen, niemand dacht. Straks komt het eerste licht van de zonsopgang. Begin en eind van het verhaal Het mannetje in de kop van Anton Koolhaas (1959). Den Haag, augustus 2013

2 Verbeelding van taal 25 jaar Literair Theater Branoul: een nieuw hoofdstuk Cultureel ondernemer in Taal, Toneel en Literatuur Inhoud Den Haag, stad van literatuur 3 25 jaar Literair Theater Branoul 5 Een nieuw hoofdstuk: Cultureel ondernemer in Taal, Toneel en Literatuur 7 Locatie 9 Organisatie 10 Inkomsten, uitgaven, resultaat Cultureel Ondernemerschap Tot slot: een samenvatting 14 Bijlagen 1. Programmering Literair Theater Branoul 2. Samenwerking gesprekspartners 3. Uitgaven t.b.v. Cultureel Ondernemerschap 4. Begroting

3 Den Haag, stad van literatuur Anno 2013 huisvest Den Haag een reeks van literaire instellingen, musea, festivals en wetenschappelijke instituten. Met de Koninklijke Bibliotheek voorop noteert de stad een lange rij van het Dames Leesmuseum, gevestigd aan het Nassauplein, tot aan het Letterkundig Museum of het Crossing Border festival. Vrijwel alle literaire entiteiten zijn heden ten dage georganiseerd in het Haags Letteren Overleg teneinde de belangen van Den Haag als literaire stad effectief te kunnen behartigen. Daar is een lange literaire historie aan vooraf gegaan. Op weg naar Scheveningen staat aan wat vroeger zijn Zeestraet werd genoemd de buste van Constantijn Huygens ( ), jurist, staatsman, diplomaat en dichter en bekend tot over onze grenzen. Hij kenschetste Den Haag als het dorp der dorpen, waarmee hij wilde uitdrukken dat in Den Haag alles samenkwam dat Nederland vertegenwoordigde. In de zeventiende eeuw speelde de stad een belangrijke rol knooppunt van boekdrukken. Dit feit vond haar grondslag in Den Haag als regeringsstad, waardoor vraag naar drukwerk ontstond. Het tolerante regentenbewind had tot gevolg dat de Republiek zich in de zeventiende eeuw tot het middelpunt van de Europese Republiek der Letteren ontwikkelde 1). In de achttiende eeuw vervolgens, toen hier tal van op Europese schaal opererende uitgevers, drukkers en boekhandelaren werkzaam waren, werd het land Drukpers van Europa genoemd 2). In de laatste decennia van die achttiende eeuw kreeg de Nederlandse taal, net als overigens het toneel, een nieuwe impuls. De eenheid van taal paste ( ) uitmuntend bij de ideologie van een volk dat één natie wilde zijn, politiek bekrachtigd tot één staat 3). In 1797 werd Matthijs Siegenbeek in Leiden benoemd tot hoogleraar in de Vaderlandsche taal en welsprekendheid. In 1804 was de eerste officiële spelling van het Nederlands een feit. In augustus 1805 werd de op deze spelling gebaseerde grammatica, de Beginselen der Nederlandse spraakkunst van Pieter Weiland, officieel ingevoerd 4). Rond 1860 start Martinus Nijhoff in Den Haag met de uitgave van De Nederlandsche Spectator, zowat het belangrijkste literaire tijdschrift in die dagen. Dat betekende nog niet dat het beroep van uitgever een nering was waarmee je je tot fatsoenlijke Haagse kringen mocht rekenen. Uit bewaard gebleven presentatie- en ballotagebriefjes van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit de Witte blijkt dat er tussen 1859 en 1869, op een jaarlijkse aanwas van gemiddeld tweehonderd leden, gemiddeld drie kandidaten per jaar werden gedeballoteerd ( ) 5). Dat lot trof Nijhoff. Het Littéraire in de naam van de sociëteit is geen verwijzing naar haar dagelijkse agenda van activiteiten. Om de Franse autoriteiten duidelijk te maken dat zij geen politieke oogmerken had, werd ze in 1811 formeel omgedoopt in de Nieuwe of Littéraire Sociëteit 6). Wel organiseerde de sociëteit rond 1850 zogenaamde soirées musicales et littéraires, gemodelleerd naar de gezellige bijeenkomsten van het letterkundig genootschap Oefening Kweekt Kennis 7). Tijdens deze avonden hadden voordrachten plaats van ondermeer Beets Minone en Tollens Gevels van de huizen. 1) R. Pots, Cultuur, koningen en democraten (Nijmegen, 2000), 28 2) R. Pots, Cultuur, koningen en democraten (Nijmegen, 2000), 28 3) R. Pots, Cultuur, koningen en democraten (Nijmegen, 2000), 47 4) R. Pots, Cultuur, koningen en democraten (Nijmegen, 2000), 48 5) J.H. Furnee, Plaatsen van beschaafd vertier, 2012, 165 6) J.H. Furnee, Plaatsen van beschaafd vertier, 2012, 155 7) J.H. Furnee, Plaatsen van beschaafd vertier, 2012, 178 3

4 Daarmee sloot De Witte zich aan bij een ontwikkeling op meer plaatsen in de stad en het land: de huiselijke leescultuur en die in deftige genootschappen of leesgezelschappen. Reciteren of voordragen was in de negentiende eeuw een welkom tijdverdrijf. In de tijd ver voor de introductie van massamedia zoals bioscoop en televisie werd in menig huisgezin s- avonds thuis voorgelezen. Dikwijls waren beoefenaars van deze liefhebberij lid van een rederijkersclub, die om de zoveel tijd bij elkaar kwam. Omstreeks 1850 bereikte deze hobby een nationaal hoogtepunt. Vele clubs, dikwijls deftige gezelschappen, waren actief en het aantal publicaties op het gebied van reciteren was schier eindeloos 8). In de tweede helft van de negentiende eeuw woonde Multatuli (pseudoniem voor Eduard Douwes Dekker) in Den Haag, gesteund door zijn mecenas, de directeur van de Haagse ijzerfabriek De Prins van Oranje. In 1901 verscheen in de Britse reeks Our Neighbours een boek over Dutch life in Town and Country. De schrijver, P.M. Hough, kwam daarin te spreken over leescultuur in Nederland, die hij kosmopolitisch noemde 9). Het Leesgezelschap beschouwde hij als een product van een nationale karakteristiek in Nederland: de huiselijkheid 10). Op het moment van de Britse publicatie was de leescultuur in Nederland echter aan het veranderen. De betrekkelijke beslotenheid van de genootschappen maakte plaats voor de openbaarheid van de bibliotheek of het café. Dat wil zeggen dat leeshonger voortaan kon worden gestild in leeszalen of boekwinkels. Het literaire leven speelde zich meer en meer af in het publieke domein 11). In deze tijd werd de professionele voordrachtskunstenaar geboren. In de stad Den Haag nam de kunst van het reciteren een unieke vlucht dankzij de aanwezigheid van de voordrachtskunstenaar Albert Vogel ( ) en schrijver Louis Couperus ( ) 12). Vogel verhief het voordragen tot eenmanskunst in schouwburgen en concertzalen en droeg het over de hele wereld uit. Couperus debuteerde als voordrachtskunstenaar in 1915 in Kunstzaal Kleykamp tegenover het toen prille Vredespaleis. Bijna tachtig jaar later zal Literair Theater Branoul aan de traditie van deze voordrachtskunstenaars haar ontstaan danken. De Hofstad kent haar eigen literaire genre: de Haagse roman. Na de periode van de negentiende- eeuwse Haagse schrijfster Geertruida Bosboom- Toussaint ( ) wilde de moderne schrijver aan het eind van de negentiende eeuw de werkelijkheid weergeven, zo neutraal en onbevooroordeeld mogelijk 13).Befaamd letterkundige en leermeester van Couperus, Jan ten Brink, behoorde tot de eerste schrijvers van dit genre. Naast Couperus publiceren in deze periode schrijvers als (griffier) Gerard Keller, (latere griffier) Johan Gram, F. Smit Kleine (onder het pseudoniem Piet Vluchtig), Willem Jonckbloet, Marcellus Emants en diens echtgenote Eva Verniers van der Loef (onder het pseudoniem Nessuno), Frans Netscher, Henri Borel, schrijfster van Nederlands eerste feministische roman Cécile Goekoop- de Jong van Beek en Donk, Johan Broedelet, Henri van Booven of Jeanne Kloos- 8) T. de Nijs en J Sillevis (redactie), C. de Westenholz, Den Haag, geschiedenis van een stad 3, 2005, 355 9) J. Bank en M. van Buuren, 1900 Hoogtij van burgerlijke cultuur, 2000, ) J. Bank en M. van Buuren, 1900 Hoogtij van burgerlijke cultuur, 2000, ) J. Bank en M. van Buuren, 1900 Hoogtij van burgerlijke cultuur, 2000, ) T. de Nijs en J Sillevis (redactie), C. de Westenholz, Den Haag, geschiedenis van een stad 3, 2005, ) T. de Nijs en J Sillevis (redactie), E. Boer, Den Haag, geschiedenis van een stad 3, 2005, 358 4

5 Reyneke van Stuwe (echtgenote van Willem Kloos) om enkelen te noemen. Na 1920 nam de stroom Haagse romans af 14). Den Haag heeft vaak een centrale rol gespeeld in de Nederlandse letterkunde. Vanaf de jaren 1920 heeft de stad huisvesting geboden aan schrijvers als de journalisten Menno ter Braak, Simon Vestdijk en Edgar du Perron, Willem Kloos, P.C. Boutens, Martinus Nijhoff, J.C. Bloem, J.J. Slauerhoff en later aan Simon Carmiggelt en Jan Campert. De stad herbergde uitgevers als de eerder genoemde Niijhoff, fameuze boekhandels als L.C.J. Boucher (Noordeinde), M. Dijkhoffz (Venestraat) en Van Stockum (Buitenhof, later Venestraaten Herengracht) 15). Het brandpunt van het Nederlandse literaire debat en de literaire productie verschoof na 1945 langzaam van Den Haag naar Amsterdam. Drie van de Grote Vier, die de naoorlogse literatuur zouden gaan beheersen, kwamen uit de hoofdstad of vestigden er zich: Willem Frederik Hermans, Gerard Kornelis van het) Reve en Harry Mulisch. Haagse uitgeverijen als Nijgh, Nijhoff, Leopold en Bert Bakker verhuisden uiteindelijk naar Amsterdam of fuseerden met andere bedrijven 16). Het Willem Frederik Hermans Instituut is overigens nog gevestigd in Den Haag. De residentie verloor zeker niet al haar auteurs. Ferdinand Bordewijk hield zijn praktijk als advocaat in de stad en bleef er schrijven. J. van Oudshoorn publiceerde er. Na 1945 kende de Haagse literaire scene namen als Willem Hussen, Paul Rodenko, Jan Cremer, Gerrit Achterberg. Hella Haasse woonde er lange tijd. De Daal en Bergselaan waar ooit Vestdijk woonde, vorm het decor van haar roman Een gevaarlijke verhouding of Daal- en Bergse brieven (1976) 17). Deze roman werd later in Literair Theater Branoul gereciteerd door Anne- Marie Heyligers en Ellen van Rossum. F. Springer (pseudoniem van diplomaat schrijver C.J. Schneider) schreef er en nog dagelijks kan je Yvonne Keuls of Helga Ruebsamen tegenkomen. Met Kees t Hart en Christiaan Weijts kent Den Haag weer een nieuwe generatie schrijvers. Anno 2013 is Den Haag nog steeds een stad van literatuur. Boekhandel Paagman is dit jaar uitgeroepen tot beste boekhandel van Nederland. En welke stad kan bogen op zoveel literaire activiteit binnen haar grenzen? Boekids, Dichters aan huis, de boekenmarkt aan het Lange Voorhout en op het Plein, Museum Meermanno Westrenianum/Huis van het Boek, Kinderboekenmuseum, Couperusmuseum, een lange rij van tientallen instellingen, festivals en instituten. Een literaire stad, waar Literair Theater Branoul meer dan een kwart eeuw actief deel van uit maakt. 25 jaar Literair Theater Branoul Het was acteur Rein Edzard die in 1987 het initiatief nam tot de oprichting van Literair Theater Branoul. Een intiem theater in het centrum van Den Haag waar circa 150 voorstellingen per jaar gerealiseerd worden in de traditie van het reciteren van Vogel en 14) T. de Nijs en J Sillevis (redactie), E. Boer, Den Haag, geschiedenis van een stad 3, 2005, ) H. Rodermond, s- Gravenhage een uitzonderlijke boekenstad (Den Haag 2004) 16) T. de Nijs en J Sillevis (redactie), H. Rosenberg, Den Haag, geschiedenis van een stad 3, 2005, ) T. de Nijs en J Sillevis (redactie), H. Rosenberg, Den Haag, geschiedenis van een stad 3, 2005, 372 5

6 Couperus, maar dan in en modern jasje. In het theater kan op een intense manier literatuur in theatervorm worden beleefd, die zo theatraal mogelijk is, maar juist zonder het gebruik van al te veel theatrale middelen. Kester Freriks, auteur en toneelrecensent van NRC Handelsblad, omschreef de stijl van acteren die in Branoul gebracht wordt als een compositie van gevoelens, als realistisch toneel waarin taal en handeling dicht bij elkaar liggen. Branoul heeft in de loop van de jaren een eigen publiek opgebouwd met een keur aan kwalitatief uitstekende voorstellingen, schrijversavonden, lezingen en festivals al of niet in samenwerking met de directe omgeving. Het project Dichters in de bomen dat enige jaren aan het Lange Voorhout plaats had is daar een voorbeeld van. Branoul heeft altijd met minimale financiële middelen moeten en kunnen werken en het mag dan ook bijzonder genoemd worden dat het theater nu een kwart eeuw geschiedenis kan schrijven. Dàt die geschiedenis is geschreven, is mede te danken aan de steun van Gemeente, fondsen en sponsors, de brede betrokkenheid vanuit de literaire wereld, acteurs, collega theaters in de omgeving en zeker niet in de laatste plaats door de inzet van vele vrijwilligers die in de afgelopen jaren het initiatief van Branoul hebben gedragen. Daarnaast bestaat er een aparte en enthousiaste Vriendenkring die Branoul op bescheiden basis ondersteunent 18). De keerzijde van de geschiedenis van Branoul is, dat het theater telkens voor een vrijwel onmogelijke opdracht heeft gestaan de activiteiten financieel dekkend te organiseren. Hoewel door velen onmisbaar genoemd in het Haagse theatrale aanbod (door haar omvang kon Branoul bijvoorbeeld jarenlang talentontwikkeling bevorderen en, in samenwerking met ondermeer de toneelschool van Maastricht, jonge acteurs en regisseurs een kans bieden ervaring op te doen; daarnaast heeft het theater een lange staat van dienst waarin professionele acteurs literaire producties konden maken en schrijvers een podium hadden) is het huidige culturele klimaat van dien aard, dat bakens verzet moeten worden wil het instituut een reële toekomst behouden. Niet alleen veroudert de vaste kring van bezoekers, ook is er een sterk veranderende maatschappij en lijkt de aandacht voor taal en literatuur meer en meer weggelegd voor een kleiner wordende groep Nederlanders. Daarnaast is de steun vanuit de locale politiek tanende, zo blijkt uit het niet voortzetten van de bescheiden jaarlijkse subsidie voor de Kunstenplanperiode Desondanks zijn er talloze kansen voor een levensvatbare toekomst van Branoul. Zeker als dat bezien wordt vanuit de gedachte van het cultureel ondernemerschap. Die kansen liggen er met name in relatie tot taal en alles wat zich daaromheen begeeft. Vanuit de Overheid wordt al langere tijd onderkend dat de noodzaak bestaat extra aandacht te schenken aan de beheersing van de eigen Nederlandse taal. Ook in het bedrijfsleven wordt een gemis ervaren aan een noodzakelijke taalbeheersing. Wij leven in een samenleving waarin het woord even wordt gespeld als ff, het begrip onderweg als omw, bedankt wordt gespeld als tnx en te uwer informatie als fyi. Taalontwikkelingen als gevolg van nieuwe communicatietechnieken, waarbij het oude schrijfgerei is vervangen door een toetsenbord of drukknoppen op een handig zakformaat telefoon. Het gedicht is vervangen door een rap en de financiering van de uitgave van een roman kan geschieden door middel van crowdfunding. Juist dat zijn ontwikkelingen waarbij Branoul een faciliterende rol in kan spelen als aanbieder van diensten op het terrein van taal, taalbeheersing en taalbewust- wording, juist combinatie met de oude en zo vertrouwde rol van literair theater. 18) Bron: Verbeelding van Taal, Helmine van der Heiden en Huub Sprangers (red.) (Den Haag 1997) 6

7 Een nieuw hoofdstuk: Cultureel ondernemer in Taal, Toneel en Literatuur Dat Den Haag een stad is van literatuur is reeds geschetst. De stad is daarnaast ook een stad van taal. Debatten in Eerste en Tweede Kamer, verslaglegging door griffiers, de Troonrede, toespraken van politici, notuleren van vergaderingen, persverklaringen, gesprekken met de Minister President, vertalen, journalistieke verslaglegging, de Staatsuitgeverij, of lobbyen. Allemaal taalaspecten die Den Haag tot een bijzondere taalstad maken. Taal is in Den Haag bij uitstek het gereedschap waarmee dagelijks gewerkt wordt. Een andere wereld dan die van het toneel of de literatuur, maar wel een wereld die de taalbeleving completeert. De zakelijke taalwereld naast de culturele taalwereld. Branoul zal in haar toekomst als cultureel ondernemer juist die twee werelden combineren. Na 25 jaar blijken sterke punten van Branoul: flexibiliteit door omvang, gespecialiseerd programma aanbod, kleine organisatie met zeer beperkt aantal medewerkers en voorts met vrijwilligers, de goodwill en belangrijk netwerk in literaire wereld, goede band met overige podia en een trouw kernpubliek. Kwetsbaar is Branoul juist weer door die beperkte omvang, de financieringsstructuur, de David - Goliath verhouding met omringende grote theaters en haar beperkte publiek. Wil Branoul een toekomst hebben dan zal een andere koers gevaren moeten worden dan die van een klein theater gebaseerd op de traditie van het reciteren. Taal biedt die toekomst. Kansen zijn er voor een nieuw Branoul dat taal, theater en literatuur combineert. Taal, spelenderwijs. In educatieve zin van primair tot en met universitair onderwijs. Taalproducten voor het bedrijfsleven en natuurlijk taal als gereedschap voor literatuur en toneel. Om deze diensten te kunnen bieden is een samenwerking met belendende percelen van groot belang. Voorts bieden ook andere vormen van samenwerking kansen. De huidige smalle basis van organisatiegraad en financiering vormen voor Branoul immer en bedreiging. Een nieuw Branoul heeft - zeker in zakelijke zin - en krachtiger aansturing nodig waardoor een klein team van professionals opereert naast een gemotiveerde ploeg van vrijwilligers. Het ondernemingsplan van Branoul stoelt op vier pijlers: Literair theater Talent- ontwikkeling Educatie Bedrijfs- leven Eigen programmering Gast- programmering Schrijvers- bijeenkomsten Acteurs Schrijvers Regisseurs Primair onderwijs Voortgezet onderwijs HBO Universitair Trainingen Workshops 7

8 Deze vier pijlers hebben een onderling verband en versterken elkaar. Zo kunnen beginnend acteurs worden ingezet worden bij de eigen programmering, maar ook bij educatieprojecten voor primair en voortgezet onderwijs. Aankomend regisseurs kunnen ingezet worden in het theater en bij workshops voor het bedrijfsleven en het bedrijfsleven kan op haar beurt niet alleen als sponsor optreden maar tevens helpen bij marketing en communicatie. Zo is er meer kruisbestuiving tussen deze pijlers te bedenken. Voor de realisatie van het plan is samenwerking met verschillende partijen van evident belang. Om enkele voorbeelden te noemen: Literair theater Talent- ontwikkeling Educatie Bedrijfs- leven Eigen programmering Gast- programmering Schrijvers- bijeenkomsten Acteurs Schrijvers Regisseurs Primair onderwijs Voortgezet onderwijs HBO Universitair Trainingen Workshops Mogelijke samenwerkings- verbanden Mogelijke samenwerkings- verbanden Mogelijke samenwerkings- verbanden Mogelijke samenwerkings- verbanden Theaters in en buiten Den Haag Uitgevers Boekhandels Theaterbureaus Musea Branoul netwerk Toneelschool Amsterdam Toneelschool Maastricht Schrijvers- opleidingen Scholen PO en VO Den Haag Haagse Hogeschool RU Leiden Debat- instellingen Haagse Jonge Balie CultuurSchakel Pers Nieuwspoort Debat- Instellingen Griffiers Nederlandse Taal Unie CPNB RU Leiden Een voorbeeld: Voor het Haagse bedrijfsleven wordt op de laatste vrijdag van de maand een Broodje Taal georganiseerd: een lunch van drie kwartier met twee broodjes en een glas vruchtensap waarbij een spreker een korte inleiding verzorgt over een taalgerelateerd onderwerp. Zo kan een journalist spreken over het maximaal aantal woorden dat hij mag gebruiken voor een artikel; en advocaat over zijn problemen bij het opstellen van een bondige brief of een griffier over zijn hebbelijkheden bij het verslagleggen van een vergadering. De schrijver zal graag vertellen over zijn manier van schrijven en de redacteur zal aanwijzigen kunnen geven over de juiste manier van interviewen. Na drie kwartier hebben de toehoorders een onderwerp om eens verder over te denken. Een week later ontvangen zij een met informatie over nieuwe Branoul producties. Het Broodje Taal heeft de interesse voor Branoul aangewakkerd en men besluit een voorstelling 8

9 bij te wonen. Hieruit moet een vliegwieleffect ontstaan waardoor meerdere activiteiten van Branoul worden bezocht en men vriend wordt van het theater en daarmee automatisch lid is van de Haagse Literaire Sociëteit Branoul, die is gesitueerd naast het theater en waar men onder het genot van een kop koffie of een borrel de laatste kranten of literaire tijdschriften kan lezen of een goed gesprek kan voeren. Overigens zijn ook niet- vrienden van Branoul gerechtigd lid te worden van de sociëteit tegen een bescheiden lidmaatschapsbijdrage. Dit voorbeeld zegt wat over een productontwikkeling voor het bedrijfsleven. Hiervoor zijn nodig: een programmeur, technicus, kassamedewerker, horecaondernemers, marketing- medewerker, sponsoring en tenslotte een boekhouder en schoonmaker. Kortom: een gemotiveerd team van betrokkenen dat Branoul een nieuwe toekomst zal kunnen bieden. Op deze wijze kunnen ook producten in de educatieve sector ontwikkeld worden. Branoul heeft daar al geruime tijd ervaring mee opgedaan. In samenwerking met ( ) ontwikkelt Theater Branoul ( ) sinds 1993 literaire voorstellingen, speciaal voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs 19). Met het Haags Montessori Lyceum werd recent nog een les ontwikkeld voor leerlingen van deze school. Branoul mag bogen op twintig jaar ervaring op educatief terrein en zal dat graag in overleg met de scholen zelf verder invulling geven. Inmiddels is Branoul in gesprek met een jonge Neerlandicus, die verder vorm en leiding zal gaan geven aan de educatieve activiteiten van de instelling. De kerndoelen en de ontwikkeling van leerlijnen op dit moment zullen daarbij nauwgezet worden gevolgd. Locatie Literair Theater Branoul is een kwart eeuw gevestigd aan de Maliestraat in Den Haag, gelegen tussen de Denneweg en de mooie gracht van het Smitswater. Theater Nood- uitgang 1900 Foyer Kassa Voorheen Ca L Emile Maliestraat 19) Bron: Verbeelding van Taal, Helmine van der Heijden en Huub Sprangers (red.) (Den Haag 1997), Een locatie in het hart van de Haagse culturele wereld en te midden van ministeries en kantoren. Buren zijn restaurant 1900 en leegstaande horecaruimte, voorheen Ca L Emile. Met laatstgenoemde ruimte bestaan bouwkundige reeds twee doorgangen, waarvan die van en naar de foyer na het overlijden van uitbater Claessens weer provisorisch is dichtgemaakt. 9

10 Met restaurant 1900 bestaat reeds een samenwerkingsverband: het restaurant verzorgt theatermenu s en catering in de kleine foyer van het theater. Na de voorstellingen kan een glas worden gedronken in Zowel foyer als restaurant zijn bescheiden van formaat: grotere gezelschappen kunnen er niet bediend worden. Herstel van de relatie met de oude locatie van Ca L Emile is daartoe een uitstekende oplossing, waardoor een samenwerking kan ontstaan tussen drie locaties die gezamenlijk theater en sociëteit vorm kunnen geven. Inmiddels wordt met een aantal partijen gesproken over de mogelijkheden van deze samenwerking. Het voornemen bestaat om de oude locatie van Ca L Emile wederom bouwkundig te ontsluiten naar de foyer van Branoul en de ruimte te exploiteren als de Stichting Literaire Sociëteit Branoul, waarvan de revenuen worden aangewend ter medefinanciering van de activiteiten van het nieuwe Branoul. Organisatie De cultureel ondernemer Branoul kent, naast de realisatie van een reeks van diensten en producties, een kleine organisatie, die er als volgt uit zal zien: Zakelijk fts s Professioneel/ MT vrijwillig Leiding 0,5 fte P MT Administratie en boekhouding 0,2 fte P of V Marketing en communicatie 0,4 fte P en/of V Sponsoring 0,5 fte P Acquisitie (verkoop eigen producties) 0,2 fte P of V Secretariaat 0,4 fte P of V Toneelbedrijf Leiding artistiek 0,5 fte P MT Technicus/onderhoud 0,5 fte P Kassa 0,2 fte V Ontvangst publiek 0,2 fte V Schoonmaak 0,1 fte kostprijs Talentontwikkeling Leiding 0,4 fte P mt Educatie Leiding 0,2 fte P mt Productontwikkeling 0,2 fte V Begeleiding 0,2 fte V Acquisitie 0,2 fte V Bedrijfsleven Leiding en Ontwikkeling, producten 0,5 fte P mt Acquisitie 0,2 fte V 10

11 Totaal derhalve een kleine organisatie van 5,6 fte waarvan minimaal 2,0 fte en maximaal 3,1 professioneel. Vijf personen zijn lid van het managementteam, waarvan twee de dagelijkse leiding in handen hebben (als directeur/bestuurder) en de overigen zich meer met de individuele producten, de ontwikkeling en de acquisitie daarvan bezig houden. De horeca- activiteiten van de Haagse Literaire Sociëteit Branoul worden in handen gegeven van professionals in casu de ondernemers van restaurant S0ch0ng$Literair$ S0ch0ng$Literair$ Theater$Branoul$ Theater$Branoul$ Raad$van$ Toezicht$ Raad$van$Advies$ Comite$van$ Aanbeveling$ Direc0e$/$ Bestuurders$ Ar0s0eke$Leiding$ Zakelijke$$Leiding$ Theater$ Educa0e$ Secretariaat$ Marke0ng$ Talent$ Bedrijfsleven$ Administra0e$ Sponsoring$ De nieuw op te richten Stichting Haagse Literaire Sociëteit Branoul kent een bestuur. Inkomsten, uitgaven en resultaat Zowel de bestaande Stichting Literair Theater Branoul als de nieuw op te richten Stichting Haagse Literaire Sociëteit Branoul 1 werken vanuit een ideële doelstelling en zonder winstoogmerk. De eerstgenoemde stichting heeft de ANBI status. Primair zullen inkomsten gegenereerd worden uit de activiteiten Theater (recettes en verkopen voorstellingen), Educatie (verkoop van lessen in het theater en op scholen zelf) en Bedrijfsleven (entree activiteiten). Secundair kunnen inkomsten gegenereerd worden door inzet vanuit talentontwikkeling door inzet bij producties. Voorts zullen inkomsten gegenereerd worden uit fondsenwerving en sponsoring. 1 In de statuten van de tweede (nog op te richten) stichting zal worden opgenomen dat eventueel positief resultaat geheel ten gunste zal komen van de eerste stichting. Hiermee ontstaat een (nieuwe) financieringsbron, die in de begroting nog buiten beschouwing is gelaten omwille van het nog onzekere karakter ervan. 11

12 Uitgaven zijn of organisatie-, of productiegerelateerd. Onder organisatiekosten vallen: Personele lasten Huisvestingskosten Kantoorkosten Kosten marketing en communicatie Verzekeringen Overig Onder productiegerelateerde kosten worden verstaan de kosten per productie van (toneel)voorstellingen, educatieactiviteiten of producties voor het bedrijfsleven. Bijgaande begroting biedt een inzicht over de komende drie jaar van cultureel ondernemer Branoul. Onderstaande tabel geeft aan welke inkomsten Branoul verwacht uit de in het plan genoemde pijlers, en geeft aan in welke mate Branoul minder afhankelijk wordt van de traditionele inkomstenbronnen Literair Theater Talent ontwikkeling Publieksinkomsten Bijdrage Fondsen Jonge Makers Educatie Bijdrage/sponsoring Opbrengsten bedrijfsleven Verhuur/uitkoopvoorstellingen Trainingen bedrijven & Commerciele concepten Gemeentesubsidies Cultureel Ondernemen Overige Bijdragen Bedrijfsmatige sponsoring Particuliere sponsoring Totale opbrengsten T.b.v. dit overzicht zijn de publieksinkomsten,die als een enkele post zijn weergegeven in bijgevoegde begroting, opgedeeld naar regulier Literair Theater en inkomsten uit Talentontwikkeling. 12

13 Cultureel Ondernemerschap Om de in voorgaand plan genoemde activiteiten te realiseren, waarmee nieuwe geldstromen (sponsoring, verhuur aan particulieren en bedrijven als commerciele concepten voor het bedrijfsleven) worden binnengehaald voor Theater Branoul en een hogere opbrengst uit theaterproducties (met een hogere zaalbezetting) wordt gerealiseerd (naast een hogere zichtbaarheid d.m.v. de activiteiten op het gebied van Educatie), is het noodzakelijk dat een aantal aanpassingen gerealiseerd wordt. Enerzijds is hiervoor een goede interne organisatie noodzakelijk, die niet louter berust op een paar key figures en vrijwilligers. De betaalde professionele organisatie is in 2013 bovendien te klein en te kwetsbaar om vrijwilligers adequaat aan te kunnen sturen. Het is daarom noodzakelijk om eind 2013 een krachtige interne organisatie neer te zetten van professionals die (part time of gedetacheerd) het nieuwe elan van Branoul zullen realiseren, en die snel meters kunnen maken. Primair gaat het hier om zakelijke leiding, sponsorwerving en commerciele vaardigheden (marketing en sales). Ondertussen zullen vanaf 2014 ook extra vrijwilligers geworven worden. Daarnaast zijn investeringen nodig in de voor Branoul beschikbare commerciële middelen om de organisatie stabiel neer te kunnen zetten. Voor het neerzetten van Branoul als een duurzaam cultureel ondernemer, waarmee een financieel en organisatorisch gezond Branoul wordt neergezet in 2016, is een gefaseerde opzet noodzakelijk: 2013 (Vierde Kwartaal) Creeren van een stabielere interne organisatie, primair door het aantrekken van een zakelijk leider (0,5 fte), een medewerker marketing & sales, en een functionaris die zich richt op het neerzetten van commerciele programma s voor het bedrijfsleven. Het uitwerken van de herpositionering van Branoul zoals in dit plan beschreven, en het toepassen hiervan in communicatie uitingen (website, brochures, foldermateriaal) Het opzetten van een concreet CRM plan, ten behoeve van het opbouwen van klant- en prospectbestanden (en - systemen) voor toneel, alsmede het (starten met) opbouw van een prospectbestand voor taalpubliek en bestand voor het bedrijfsleven. Beter positioneren (op website en brochures) van de verhuurmogelijkheid van Branoul. Brainstormsessies ten aanzien van educatieve activiteiten Brainstormsessies ten aanzien van commerciele activiteiten voor het bedrijfsleven Marktonderzoek naar merkwaarde en positionering van Branoul 2014 Realiseren van een nieuw bestuur voor Branoul Aantrekken van een fondsenwerver Organiseren van een sponsordag Optimaliseren van het theater voor verhuur en commerciele concepten (vervanging verouderd materieel en materiaal) Uitbreiden klant- en prospectdatabases met specifieke interesses (taal, stand up comedy etc) 13

14 Organiseren persdagen en opbouw persbestand Opzetten van een vriendensysteem (met specifieke interesses en bijeenkomsten) t.b.v. werving en behoud van vrienden Communicatie van bedrijfsconcepten, ontwikkelen van folder- en brochuremateriaal Social media beleid 2015 Realiseren van een Raad van Advies / Raad van Toezicht Verder optimaliseren van het theater (licht en geluid, audiovisuele materialen) Verder uitbouwen (particuliere) sponsoring en uitbouwen wall of fame. Herijking Branoul d.m.v. vernieuwing site. Investeringen in bedenken en uitwerken van new business Kansen uit Educatie In Bijlage 3 zijn de posten die betrekking hebben op Cultureel Ondernemerschap uit de begroting gelicht. Wat betreft beheerslasten personeel gaat het hier om uren die ingezet worden als investering voor de langere termijn van Branoul, uitdrukkelijk niet om salariskosten. Tot slot: een samenvatting In een literaire en taalrijke stad wordt het Haagse Literair Theater Branoul na een kwart eeuw van bestaan een cultureel ondernemer in Taal, Toneel en Literatuur. Branoul wordt daarmee een spin in het web van Taal met een hoofdletter. Een web waarin (al) tal van samenwerkingsmogelijkheden bestaan en waarmee producten en diensten worden ontwikkeld op het gebied van Toneel, Talentontwikkeling, Educatie en voor het Bedrijfsleven. Branoul richt zich daarmee op een breed publiek: op tal van plekken in de samenleving maakt Taal een woelige ontwikkeling door en vraagt aandacht op het terrein van taal, taalbeheersing en taalbewustwording in combinatie met de oude Branoul rol van literair theater. Branoul zal dat gaan doen met een organisatie bestaande uit een kleine professionele staf en een gemotiveerde ploeg vrijwilligers. De ideële onderneming zal geen winstoogmerk hebben en wordt gefinancierd uit eigen inkomsten, fondsen en sponsoren. Kortom: Branoul wordt ToTaal! 14

15 Bijlage 1 Programmering Literair Theater Branoul Literair theater Branoul is een producerend theater. De combinatie van programmeren en produceren geeft ons de unieke kans om, via de werving van nieuwe makers en schrijvers ten behoeve van onze eigen producties, onze programmering te verrijken. Daar contuïteit in aan te brengen. Er moet een juist evenwicht zijn tussen experiment en zekerheid. Tussen jonge en gevestigde makers. Tussen nieuwe en gevestigde schrijvers. Uiteraard moeten we zoveel mogelijk aanhaken bij de literaire actualiteit en de bekende festivals die onze stad rijk is. Belangrijk voor onze activiteiten is dat wij gezocht hebben naar herkenbaarheid in de programmering bij zowel ons vertrouwde publiek als bij potentiële nieuwe bezoekers van Branoul. Die herkenbaarheid willen wij bereiken door programma- onderdelen een vaste terugkerende plek in de programmering te geven. Noodzakelijke voorwaarde is de komende twee jaar een programmeringsbudget te vinden, bijvoorbeeld uit sponsoring, zodat wij een jaar vooruit kunnen programmeren en het marketingapparaat goed zijn werk kan doen. Het programma bestaat voor uit minimaal 146 voorstellingen, als volgt verdeeld over de volgende lijnen: - 40% eigen producties - 20% jonge makers / Vers van Branoul - 10% LAB Literaire activiteiten Branoul, inclusief nieuw schrijftalentent - 10% Lezingen gekoppeld aan thematiek voorstellingen - 20% Gastprogrammering, oa 1900 met: o 10% Singer Songwriters en stand- up voor expats Programmaonderdelen in Theater Branoul: Branoulproducties: 1. literair Straattheaterfestival 2. voor- en najaarsproductie 3. Vers van Branoul 4. Literaire Sprints Gastprogrammering: 5. Club Branoul - schrijversmiddagen/- avonden 6. Open podium 7. gastproducties ook expats en jeugd ad 1. Ieder najaar vindt een literair straattheaterfestival plaats met: de premiëre van een Vers van Branoul(reis)productie 15

16 jonge regisseurs die zelf teksten bewerken tot eenakters die gepresenteerd worden in Literair theater Branoul, waarvan één maker uitgenodigd wordt om het seizoen daarna de hoofdvoorstelling van het festival te maken. gevestigde literaire schrijvers die eenakters schrijven jonge regisseurs die samenwerken met gevestigde schrijvers gastprogrammering die aansluit bij het gekozen thema letterkundigen, dramaturgen en theatermakers die lezingen geven workshops en masterclasses voor jongeren en volwassenen rond het bewerken en ensceneren van literair proza Ieder seizoen zijn er presentatiemomenten van de teksten die voortkomen uit het educatieve programma, waaronder op het festival een podium voor nog niet gepubliceerd schrijftalent (proza en poëzie) cross- overs ( dans, mime, muziektheater) doel: talentontwikkeling van jonge makers binding van dat talent aan Branoul en daarmee aan de stad Den Haag koppeling tussen schrijvers en theatermakers (professioneel en amateur) en hun publiek educatie en werving van jong publiek werving nieuwe schrijvers ten behoeve van de reguliere programmering doorstroming van jong makerstalent naar Vers van Branoul en de reguliere programmering ad 2. Ieder voor- en najaar produceert Branoul een voorstelling op basis van een bewerking of een nieuwe Nederlandse toneeltekst geïnspireerd op het leven of werk van een bekende auteur of door een literaire stroming. Het betreft hier twee reisvoorstellingen die geschikt zijn voor de kleinere podia en de bibliotheken. ad 3. VERS van Branoul is een talentontwikkelingstraject voor nieuwe makers ; vers en onbespoten. In 2012 speelden de eerste producties die binnen dit traject gemaakt werden. Branoul geeft nieuwe makers de kans hun talent te onderzoeken en te ontwikkelen op het gebied van literair theater. Onder begeleiding van bewerker/regisseur Manon Barthels. Het gaat daarbij om het samenspel van zelf bewerken en maken. De maker doet onderzoek en ontwikkelt voorstellingen die een aantal malen spelen in Branoul. Vervolgens kunnen die voorstellingen verder gepolijst worden en bij gebleken geschiktheid op andere locaties zoals Het NTGebouw, Het Paradijs, het Appeltheater, Theater aan het Spui- in Den Haag worden geprogrammeerd. Doel: talentontwikkeling van de individuele toneelkunstenaar nieuwe makers wegwijs maken in en voorstellen aan het Haagse culturele veld nieuwe makers aan Den Haag binden verse input en vers publiek voor Branoul 16

17 ad 4. Literaire Sprint is een succesvolle format, waar het publiek op één dag met 5 à 6 voorstellingen en lezingen langs het werk van een schrijver wordt geleid. Een literaire sprint levert gemiddeld 3.500,- op en is daarmee niet alleen voor de toeschouwers mooi, maar ook voor de begroting. Het is te zien als een kleine, steeds terugkerende benefiet. ad 5. Eenmaal per maand wordt er een schrijversmiddag of avond georganiseerd, met de titel Club Branoul, waar: een auteur geïnterviewd wordt of een gevestigde auteur een jonge auteur meeneemt een jonge regisseur (of regiestudent) een bewerking van een fragment of kort verhaal van de genodigde schrijver presenteert ( in de vorm van een scène of geënsceneerde lezing) en vervolgens ook deelneemt aan het gesprek òf de schrijver zelf een van zijn/haar teksten tot toneel heeft bewerkt doel: direct contact tussen schrijvers en theatermakers processen zichtbaar maken die spelen bij het tot stand komen van een bewerking promotie jonge schrijvers doorstroming van de jonge regisseurs naar het literaire theaterfestival en de reguliere programmering doorstroming van schrijvers naar het literaire theaterfestival ad 6. Eenmaal per twee maanden wordt gevestigd en aanstormend talent uitgenodigd zich te presenteren op een open podium. Het gaat hier om: schrijvers en dichters die nog strijden om gepubliceerd te worden òf aan de vooravond van publicatie staan òf hun werk in eigen beheer hebben uitgegeven professionele- en amateur- theatermakers en literaire kleinkunstenaars die hun werk willen toetsen aan het publiek ofwel het open podium willen gebruiken om zich voor te stellen aan Branoul. musici, singer/songwriters met liefde voor de taal voordrachtskunstenaars doel: doorstroming naar de reguliere programmering van Branoul doorstroming van jonge schrijvers naar de schrijversmiddagen doorstroming van de jonge regisseurs naar het literaire theaterfestival werving van individuele amateurs en amateur- groepen voor deelname aan de parallelprogrammering bij het theaterfestival (workshops, masterclasses en presentaties) ad 7. Er worden gastproducties geprogrammeerd, die: 17

18 een nieuw publiek naar Branoul lokken door voorstellingen te boeken die specifieke doelgroepen aanspreken, zoals Alleen maar lyrics, waarin rappers door journalist Saul van Stapelen worden geïnterviewd over hun teksten. aansluiting blijven vinden bij ons vertrouwde publiek (bijvoorbeeld door bekende acteurs te programmeren) expats aanspreken, waaronder Stand- ups en singer/songwriters, dit in samenwerking met 1900 in het kader van Festival De Betovering geproduceerd worden. Zoals in Oktober 2013 De Olifant van Troupe a dour. Doelstellingen Literair Theater Branoul houdt zich, naast het maken en programmeren van literaire voorstellingen, bezig met: het slaan van een brug tussen de professionele en amateur kunstenaars schrijvers en theatermakers- en hun publiek het stimuleren van nieuwe ( literaire) theatermakers het zoeken naar en begeleiden van nieuwe bewerkers en toneelschrijvers het bieden van educatie aan jongeren en volwassenen op het gebied van literatuurbewerking en enscenering en taalbeheersing. het bieden van workshops en masterclasses op het gebied van taalbeheersing aan bedrijven Naast de productie en programmering van voorstellingen in Branoul vormen educatie en talentontwikkeling dus de belangrijkste kernactiviteiten. Het theater zal voor een groot deel ook een plek zijn waar gewerkt wordt, geëxploreerd. Waarbij het doel uiteindelijk is ons publiek nauwer en actiever te betrekken bij wat er op het podium gebeurt. Theater Branoul wordt een literair instituut: dat professionele literaire voorstellingen van hoge kwaliteit programmeert dat gevestigde schrijvers een podium biedt dat een podium is voor nieuwe schrijvers/dichters die op weg zijn naar hun eerste publicatie (Club Branoul) waar makers kleinschalige experimenten kunnen opzetten waar werkelijke ontmoetingen plaatsvinden tussen publiek, schrijvers en makers ( zoals bij het literaire theaterfestival ) waar zowel amateurs als professionele schrijvers en theatermakers gezamenlijk het podium mogen betreden. ( open podium en festival) 18

19 Bijlage 2 Samenwerking gesprekspartners 1. NT Walter Ligthart mogelijke aansluiting op talentontwikkeling 2. Koninklijke Schouwburg Oscar Wibaut/Hedwig Verhoeven (Vers naar Paradijs) 3. Toneelgroep de Appel Gerrit Dijkstra/Aus Greidanus aanhaken bij publiciteit programmering singer/songwriters stand- ups opening Ca Emile website ondersteuning 5. Haags Letterenoverleg (publiciteit, gezamenlijke website, educatie- aanbod en jaarthema - oprichten van een Huis van de Literatuur, deelname aan de City of Literature, in het kader daarvan: op termijn samenvoegen van festivals) a) Huis van gedichten ( educatie/workhops in Branoul) b) Haagse Kunstkring (James Joyce/programmering Branoul) c) Writers Unlimited (kleine progamma s mogelijk in Branoul) d) Letterkundig museum (Literaire Pantheon door Jonge makers) e) Museum Meermanno (aanhaken bij thema tentoonstelling) f) Dichter aan Huis (combineren met Raamvertelling?) g) DOB Den Haag (leeskringen adopteren) h) Boekids (nog niet mee in gesprek) i) Extaze aanleveren programma s in Branoul 6. Zweig Genootschap (tweemaandelijks programma in Branoul) 7. De Nieuwe Regentes grotere producties verplaatsen naar die locatie 8. Ballet van Leth / Lonneke van Leth deelname Grachtenpracht, samenwerking Uneven 9. Haags Montesori Lyceum Marjet van Cleeff, opzetten van educatief traject voor scholieren 10. Andrew van Esch ontsluiten bestanden expats Den haag 11. Den Haag Sculptuur- voorstellingen rond de beelden op het Lange Voorhout (mogelijk in combinatie met het Literaire Straattheaterfestival) 19

20 Bijlage 3 Uitgaven t.b.v. Cultureel Ondernemerschap Beheerslasten personeel 2013 Q Zakelijke leiding (0,5 fte) Urent.b.v. Cultureel Ondernemerschap Externe marketing adviseur (0,2 fte) Inclusief uitwerken new business Sponsorwerving uur sponsorplan, 80 uur uitwerking, 200 uur implementatie Ontwikkeling en acquisitie commerciele programma's bedrijfsleven Inclusief acquisitie en follow up verhuur Specifieke publiciteit programmering/sponsoring 2013 Q Publiciteitscampagne Herpositionering Sponsoring Opzetten sponsordag Kantoorkosten sponsorwerving en behoud Opzetten sponsor wall of fame Sponsorvoorstellingen op locatie (gederfde inkomsten) Vriendenwerving Aantal vrienden Vriendenwerving Opzetten vriendenactiviteiten (gederfde inkomsten) CRM/Klantendatabase Opzetten CRM plan uur Licenties en aanpassingen systematiek Social Media Aantal Social Media Likes Actieve social media promotie uur per jaar Persbeleid Vernieuwen persdatabase (en hernieuwen contacten/relaties) Verhuur Branoul Vriendenwerving en - administratie in beheer Branoul klanten- en prospectdatabase t.b.v. analyse en promotie Verhogen social media awareness t.b.v. promotie Contract ANP Press Support Promotie & communicatie advies uur advies Bureaukosten Representatiekosten t.b.v. commerciele programma s bedrijfsleven Bureaukosten Cultureel Ondernemerschap Marktonderzoek naar positionering en waardering Branoul TOTAAL Serie brainstormsessies met bedrijfsleven M.b.v. studenten (mogelijk via sponsoring) 20

Cultuur in Den Haag in cijfers

Cultuur in Den Haag in cijfers Cultuur in cijfers Gemeente Den Haag Afdeling Cultuurbeleid Oktober 2013 Cultuur in cijfers 1 Voorwoord Voor u ligt het cijfermatig overzicht van de prestaties van de Haagse culture instellingen. Deze

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

ICK ACADEMIE. Lezing in de Mediatheek (foto: Thomas Lenden) ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020 / ICK ACADMIE 1

ICK ACADEMIE. Lezing in de Mediatheek (foto: Thomas Lenden) ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020 / ICK ACADMIE 1 ICK ACADEMIE De ICK pijler Academie ziet dans als bron van kennis die een verrijking is voor de kunsten, de wetenschap en de samenleving. Startpunt van de projecten zijn artistieke vragen uit de directe

Nadere informatie

Democratie verdient een feest

Democratie verdient een feest Democratie verdient een feest Prinsjesfestival viert het feest van de democratie. Met een boordevol programma omlijst dit meerdaagse festival Prinsjesdag. De activiteiten van dit feest werpen licht op

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie

1. Doelstelling, beleid en strategie 2. 2. Jaarverslag 2014 2. 3. Verantwoordingsverklaring 3. 4. Toekomstvisie 5. 5. Begroting 6

1. Doelstelling, beleid en strategie 2. 2. Jaarverslag 2014 2. 3. Verantwoordingsverklaring 3. 4. Toekomstvisie 5. 5. Begroting 6 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling, beleid en strategie 2 2. Jaarverslag 2014 2 3. Verantwoordingsverklaring 3 4. Toekomstvisie 5 5. Begroting 6 1 1. Doelstelling, beleid en strategie Op 20

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten

Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten Colofon Stichting Vriendenconcerten Boerhaaveplein 71, 1091 DN Amsterdam Telefoon 06-19926938 Email info@vriendenconcerten.nl Website www.vriendenconcerten.nl

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Missie & Kernwaarden 2 3. Actuele situatie 3 4. 2013 en verder 3 Stichting Bestuurlijke Diversiteit

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Wij maken uw eigen boek!

Wij maken uw eigen boek! Wij maken uw eigen boek! Ieder mens heeft een boek in zich, het moet alleen nog worden gemaakt (vrij naar Michelangelo) Een eigen boek. Soms is het een persoonlijk verhaal over gebeurtenissen in het leven.

Nadere informatie

RECENTE ACTIVITEITEN LITERAIR THEATER BRANOUL

RECENTE ACTIVITEITEN LITERAIR THEATER BRANOUL RECENTE ACTIVITEITEN LITERAIR THEATER BRANOUL 1.2. TERUGBLIK OP EN ZELFEVALUATIE VAN DE PERIODE 2013-HEDEN 1.2.1. Inleiding Na de halvering van de structurele Gemeentelijke subsidie in 2009 is de organisatie

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS BELEIDSPLAN & ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS 2015-2017 versie: 30 maart 2015 INHOUD I Doel van de stichting.. 3 II Korte voorgeschiedenis.. 3 2.1 Nulde seizoen 2013-2014 3 III Actuele beleid en

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd

Evaluatie Open Podium Jeugd Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2014 2015 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er zes Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door St. Talentenloods in Dekker s Hoeve op de laatste

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam Dag van het jongerenwerk 2017 25 april 2017, Amsterdam Op 25 april werd de dag van het jongerenwerk georganiseerd op de HVA door waarbij 250 jongerenwerkers uit heel Nederland bij elkaar kwamen. Met een

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2012 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Programma. Doelen Masterclass

Programma. Doelen Masterclass Programma 14.00-14.10 uur Welkom en voorstellen 14.10-15.00 uur Presentatie door Hans de Leeuw MEC Nijmegen 15.00-15.40 uur In tweetallen inventarisatie kansen 15.40-16.00 uur Pauze 16.00-16.45 uur Uitwisseling

Nadere informatie

NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure. Inspraakreactie NJO

NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure. Inspraakreactie NJO NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure NJO, facts and figures 6-7 concerten in NJO Wintertournee 60-70 concerten in NJO Muziekzomer 25-30 activiteiten door

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarverslag 2015

Inhoudelijke jaarverslag 2015 Inhoudelijke jaarverslag 2015 NTFF Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47 1071 DN Amsterdam 020-7763 09 55 info@ntff.nl KvK: 52197123 Inhoudsopgave Wat is de missie en doelstellingen van NTFF in 2015 3 Stichtingsbestuur.

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

18 en 19 mei 2015 KUNSTMIN én ENERGIEHUIS Dordrecht

18 en 19 mei 2015 KUNSTMIN én ENERGIEHUIS Dordrecht 18 en 19 mei 2015 KUNSTMIN én ENERGIEHUIS Dordrecht Het congres podiumkunsten is een moment van ontmoeting, inspiratie en kennisdeling voor professionals werkzaam in de podiumkunsten; van directeur tot

Nadere informatie

New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie'

New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie' New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie' Kunstenaar Hidde van Schie Opdrachtgever Stichting Hogeschool Rotterdam Budget CBK 4.000,00 Uitvoering 2014-2015 1 6 New Romantic Spirit 'Een kunstenaars

Nadere informatie

IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven

IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven 1 November 2014 Werkplan, versie 2 Inhoud Waarom dit plan?... 2 Vanwaar IF?... 4 Wat gaat IF 2.0 doen?... 5 Wie doen er mee en wat

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020 Stichting Koepeltjesfestival Beleidsplan 2012 2020 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Doelstelling en ambities Koepeltjesfestival 3. Het bestuur 4. Financiën 1.Inleiding. Het begon vorig jaar als projectonderdeel

Nadere informatie

The John Adams Institute

The John Adams Institute The John Adams Institute Beleidsplan 2014-2017 The John Adams Institute Herenmarkt 97 1013 EC Amsterdam +31 (0)20 6247280 info@john-adams.nl dd 20 September 2013 Het John Adams Institute biedt sinds 1987

Nadere informatie

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS'

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS' RIS295754 SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2017-2020 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS' HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende

Nadere informatie

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS -

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Ontmoeting aan de Amstel In 2016 opent aan de promenade/boulevard in het hart van Uithoorn een nieuwe ontmoetingsplaats. Onder de naam Confucius wordt een plek gecreëerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Jaarrekening 2013. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff. Jaarrekening 2013 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2013 Den Haag,

Nadere informatie

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, september 2013 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz!

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! 1956: de opera Porgy en Bess die geen opera mocht heten draait in Europa. 1957: Frank Koulen de Neger van Terneuzen laat zich inspireren en start op 20 april Lunchroom

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Secretariaat: Urban van Gils Tel. 06-23741315 Postbus 193 5670AD Nuenen Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Doelstelling van onze stichting is: a. het verstrekken

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Verslag Ledendag 25 november 2015 Dag: Tijd: Locatie: Rien van der Vleuten Gastspreker Gedeputeerde Henri Swinkels

Verslag Ledendag 25 november 2015 Dag: Tijd: Locatie: Rien van der Vleuten Gastspreker Gedeputeerde Henri Swinkels Verslag Ledendag 25 november 2015 Dag: 25 november 2015 Tijd: 13.00 17.00 met aansluitend een borrel Locatie: Het Zuidelijk Toneel, Ringbaan Oost 8, Tilburg De eerste ledendag van de vereniging was een

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur Hoe ontwikkel ik Ineke Strouken een ijzersterk volkscultuurproject? Geachte dames en heren, Welkom op deze studiedag Hoe ontwikkel ik een ijzersterk volkscultuurproject. Sinds een tweetal jaren staat volkscultuur

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

[BELEIDSPLAN MULTIMEDIALE 2012-2016. STICHTING AARD] Multimediale Stichting Aard Churchilllaan 145-2 1078 DS Amsterdam Kvk nr. 56053509 RSIN 851957973

[BELEIDSPLAN MULTIMEDIALE 2012-2016. STICHTING AARD] Multimediale Stichting Aard Churchilllaan 145-2 1078 DS Amsterdam Kvk nr. 56053509 RSIN 851957973 2012-2016 Multimediale Stichting Aard [BELEIDSPLAN MULTIMEDIALE STICHTING AARD] Multimediale Stichting Aard Churchilllaan 145-2 1078 DS Amsterdam Kvk nr. 56053509 RSIN 851957973 Vooraf Voor u ligt het

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

SMO abonnement: 40,00 per kalenderjaar, omvat 6 smo-publicaties.

SMO abonnement: 40,00 per kalenderjaar, omvat 6 smo-publicaties. 1 Eindredactie: Tatiana van Lier en Ria Logtenberg Vormgeving: Max Beinema grafische vormgeving Druk: Hooiberg, Epe ISBN-10: 90-6962-225-4 ISBN-13: 978-90-6962-225-5 Bestelnummer: 0335 SMO-2006-1 Den Haag,

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang)

Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang) Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang) Algemene Ledenvergadering 31 januari 2011 Bert Boer, hoofd Marketing & Communicatie Opbouw 1. Kader: 1. Model positie maatschappelijke

Nadere informatie

Presentatie Evaluatie Mei 2017

Presentatie Evaluatie Mei 2017 Presentatie Evaluatie 2013-2014 Mei 2017 Sven Lütticken Universitair docent kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam Bart de Baere directeur van het Museum van Hedendaagse kunst Antwerpen Anastasia

Nadere informatie

BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE

BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE BINK 36 BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE BINK 36 RUIMTE TONEN: GANG BINK 36 RUIMTE TONEN: BINK 36 VESTIA EN JOHAN DE WITT SCHOLENGROEP PRESENTEREN: MEDIA OPEN/INSPIREREND GALERIERUIMTES/PRESENTATIES INDUSTRIEEL/WERKEN

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff. Jaarrekening 2012 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2012 Den Haag,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e C u r r i c u l u m V i t a e P e r s o o n l i j k e g e g e v e n s Roepnaam : Noortje Voorletters : NM Naam : van Roosmalen Geslacht : vrouw Geboortedatum : 26 februari 1982 Geboorteplaats : Tilburg

Nadere informatie

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e C u r r i c u l u m V i t a e P e r s o o n l i j k e g e g e v e n s Roepnaam : Noortje Voorletters : NM Naam : van Roosmalen Geslacht : vrouw Geboortedatum : 26 februari 1982 Geboorteplaats : Tilburg

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd?

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Resultaten workshops Molencontactdag 22 november 2013 Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Groep blauw - Nicole Bakker: Werken met de molen

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie