Stichting TIM Schijndel. Thuis In de Maatschappij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting TIM Schijndel. Thuis In de Maatschappij"

Transcriptie

1 Stichting TIM Schijndel Thuis In de Maatschappij november

2 Inhoudsopgave pag. 1 Inleiding Organisatie en Inrichting Algemene organisatie van Stichting TIM Schijndel Samenstelling Bestuur Locatie Opvang- en begeleidingstijden Medewerkers Kwalitatieve vertaling Algemene werkwijze Praktische werkwijze Missie, Visie en Strategie Algemeen De Visie Innovatie als ontwikkelingsmodel De Missie De Doelgroep Omgevingsanalyse Samenwerkingsverbanden Concurrentiepositie Onderscheid van bestaande zorgaanbieders Vergelijkbare initiatieven in Nederland Toegevoegde waarde Breed draagvlak Toegevoegde waarde in relatie tot grote zorgaanbieders Marketingplan Promotiedoelgroep Sponsoractiviteiten Stand van zaken per november Actieplan november december Bijlagen: 1. Krantenartikel over Tim Artikel: geloof in wat je doet van Mary Schuh

3 1. Inleiding Stichting TIM Schijndel (verder in dit document Stichting TIM) is opgericht door de ouders van Tim. Tim is een jongen met meervoudige beperkingen, waarvan de belangrijkste een zeer ernstige prikkelverwerkingsstoornis (Sensorische Integratie Problematiek) is. Hierdoor is Tim alleen leerbaar als alles geschiedt in een voor hem veilige en aan hem aangepaste omgeving. Tim heeft meerdere dagcentra bezocht, waar hij een heel ander beeld liet zien dan in de thuissituatie. Op het dagcentrum had hij last van paniekaanvallen, beet hij zichzelf en was erg veel ziek. Hij was daar puur aan het overleven. In de thuissituatie was hij vrolijk en had nagenoeg nergens last van. In oktober 2010 hebben zijn ouders eindelijk een goede probleemanalyse gesteld gekregen: Tim heeft een enorm ernstige sensorische prikkelverwerkingsstoornis op al alle gebieden. Tevens werd hierdoor het stempel niet leerbaar op hem gedrukt. Hierdoor was het duidelijk waarom het voor Tim onmogelijk was om te kunnen functioneren in een groep met heel veel onvoorspelbare situaties. In maart 2011 namen ouders een rigoureuze beslissing Tim stopt met de dagbesteding en thuis wordt een 1 op 1 begeleiding georganiseerd door het inzetten van 4 gekwalificeerde professionals. Nu, ruim drie jaar later, blijkt Tim wel degelijk leerbaar te zijn, weliswaar in een aan hem aangepaste veilige setting (1 op 1 begeleiding, voorspelbaarheid, juiste prikkels). Hij communiceert nu op zijn manier, hetzij met een ipad, hetzij door iets aan te wijzen/te pakken of je mee te nemen, maar alles zonder woorden te gebruiken. Tim weet inmiddels dat hij bestaat, geniet van het leven en draait volledig mee in het gezin. Tevens laat hij door acties zien dat hij alles begrijpt wat tegen hem wordt gezegd. Inmiddels is Tim 9 jaar. Na een hele lange zoektocht en drie jaar intensieve thuisbegeleiding zijn de ouders op zoek gegaan naar een manier om Tim stap voor stap weer deel uit te laten gaan maken van de maatschappij. De ouders van Tim, zijn begeleiders, zowel professionals als vrijwilligers, hebben gaandeweg ontdekt dat door geheel spelenderwijs met Tim te werk te gaan resultaten behaald worden waar het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Middels deze simulatievorm heeft Tim laten zien dat hij wel degelijk leerbaar is, dit geheel in tegenstelling tot zijn prestaties binnen de diverse dagcentra. Van een totaal in zichzelf gekeerde jongen, die met niemand contact maakte, niet kon lopen, niet kon communiceren, naar een jongen die weet dat hij leeft, kan lopen, trampoline kan springen, weet wat hij wel en niet wil, op zijn manier communiceert en - vooral heel belangrijk - plezier heeft in het leven. Zijn ouders en begeleiders zijn er dan ook van overtuigd dat, als Tim op de bij hem passende wijze wordt uitgedaagd, hij hen in de komende tijd nog wel eens kan verrassen. Zeker als hij in een kleinschalig groep (max. 4 kinderen) wordt 2

4 geplaatst, waar 1 op 1 begeleiding en een koppeling met regulier onderwijs mogelijk is. Om Tim en ook andere kinderen die mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling op een professionele wijze aan te bieden, is Stichting TIM Schijndel opgericht. Door de stichting vanaf augustus 2014 te vestigen binnen basisschool EBC Oost in Schijndel (waar ook andere kindgerichte organisaties gehuisvest zijn) en door het aanbieden van dagelijkse en structureel terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder meervoudige beperkingen, realiseert Stichting TIM naast de eerder omschreven persoonlijke ontwikkeling ook de integratie en acceptatie van kinderen met beperkingen (zie bijlage 1). Kinderen met een beperking Thuis In de Maatschappij en kinderen leren van kinderen De belangrijkste doelen van Stichting TIM zijn: Het bieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) binnen het reguliere onderwijs Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder (meervoudige) beperkingen Het bevorderen van het integreren van de deelnemers in de maatschappij Ontwikkelen van en meewerken aan ontwikkeling van innovatieve methodes gericht op verbetering van ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met (meervoudige) beperkingen In de volgende hoofdstukken valt te lezen hoe Stichting TIM deze doelen wenst te behalen, wat daarvoor nodig is en hoe het in samenwerking met andere partijen uit wil groeien tot een schoolvoorbeeld in Schijndel en verre omgeving. En dat allemaal vanuit de volgende missie: Stichting TIM Schijndel biedt in een kleinschalige setting, persoonlijke, op maat afgestemde, ontwikkelingsgerichte stimulatie, zorg en 1-1 begeleiding aan niet leerplichtige kinderen met een beperking binnen Schijndel, november 2014 een reguliere leeromgeving. 3

5 2. Organisatie en Inrichting Stichting TIM Schijndel is 2 april 2014 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer De stichting bestaat uit een bestuur, een adviescommissie, medewerkers en samenwerkingspartners. De leden van het bestuur en de adviescommissie doen hun werk geheel op pro deo basis. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de leiding van de stichting. Het bestuur heeft een teamleidster aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de klas. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de kinderen en de samenwerkingspartners worden ingezet als dat goed is voor het kind. 2.1 Algemene organisatie van Stichting TIM Comité van Aanbeveling Adviescommissie Bestuur Stichting TIM Schijndel Teamleider Team van behandelaars Staf Stichting TIM Specialisten Samenwerkingspartners Externe Partijen 2.2 Samenstelling Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuurders. Het bestuur heeft uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester gekozen. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 1. Voorzitter :Astrid Meulenbroek 2. Penningmeester :Yvonne Cromsigt 3. Secretaris :Patrice van Geffen 2.3 Locatie Stichting TIM ontplooit haar activiteiten in het Educatief Basis Centrum Oost (EBC-Oost) aan de Beemdstraat 5, 5482 HA te Schijndel. Het EBC wordt gevormd door BS De Beemd, Openbare Jenaplanschool De Kring, Peuterspeelzaal De Toverbal en Buitenschoolse Opvang van SKS De Plu. 4

6 Deze locatie is bewust gekozen omdat hier meerdere op kinderen gerichte activiteiten worden aangeboden. Deel uitmaken van dit Educatieve Centrum biedt alle organisaties voordelen. Bij zowel het EBC, Skopos als Stichting TIM zijn doelstellingen die door een samenwerking versterkt kunnen worden ten behoeve van alle in het EBC aanwezige kinderen. 2.4 Opvang- en begeleidingstijden De kinderen van Stichting TIM zijn welkom op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:00 uur tot 15:30 uur. Op woensdag is dat van 09:00 tot 12:30 uur. Per dagdeel is er op dit moment plaats voor maximaal 4 kinderen. 2.5 Medewerkers Het vaste team bestaat uit: o Een pedagoog o Een logopediste o Een Sensorische Informatieverwerkingstherapeute o Een Speltherapeute en specialist Contact Gericht Leren en Spelen (CLS) o 2 sociaal pedagogisch medewerkers Er vinden regelmatig en op vaste momenten functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats met alle medewerkers, rapportage hiervan wordt schriftelijk vastgelegd. Om flexibel en individueel gericht te kunnen werken heeft Stichting TIM een netwerk van professionals, een flexibele schil, om zich heen verzameld die wanneer nodig en op afroep het vaste team komen versterken. De therapieën die aan de groep of individueel zullen worden aangeboden, worden door verschillende therapeuten verzorgd. Deze therapeuten zorgen er mede voor dat de continuïteit en flexibiliteit van de stichting wordt gewaarborgd. Stichting TIM werkt samen met de volgende specialisatievelden: Sensorische Informatieverwerking Speltherapie Muziekagogie/ergotherapeut Logopedie Kinder- en jeugd psycholoog Om de continuïteit en flexibiliteit verder te waarborgen kan Stichting TIM extern deskundig advies inwinnen bij de volgende instanties: Stichting Buitengewoon Bijzonder, organisatie die sport- en spelactiviteiten voor kinderen met en zonder beperking(en) organiseert Bewegingspraktijk Uden Stichting Milo, specialisten op het gebied van ondersteunende communicatie met kinderen met een beperking Sandra Koster, préverbaal logopediste en OC-behandelaar Stichting Klas op Wielen, oprichter vergelijkbaar initiatief 5

7 Judith Hoevenaars, kinder- en jeugdpsycholoog, speltherapeute, Floorplay expert Bewusd, specialisten in het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen met beperkingen Silence, advies, begeleiding, speltherapie en CLS expert Ans Dona van Engelen, Fysiotherapie 2.6 De kwalitatieve vertaling Door binnen een kleinschalig concept cliëntgerichte, veilige, flexibele en betaalbare zorg op maat aan te bieden in combinatie met dagelijkse, gestructureerde contacten met kinderen zonder een beperking, krijgen de kinderen die Stichting TIM bezoeken optimaal de kans om zich te ontwikkelen en opgenomen te worden door leeftijdsgenoten en hun naasten IN de maatschappij. In de Verenigde Staten is hier dertig jaar onderzoek naar gedaan en het blijkt te werken! (zie artikel in Dictactief september 2014 Geloof in wat je doet Zie bijlage 2). Kinderen zonder beperking realiseren zich dat er kinderen zijn die heel anders zijn dan zij, maar er wel gewoon bij horen. De kinderen leren hierdoor omgaan met verschillen en kijken anders naar mensen/kinderen met een beperking. Het gevoel van sociale participatie wordt op deze manier al bij jonge kinderen gestimuleerd. De opvoeding van kinderen zonder beperking wordt zo al op jonge leeftijd verrijkt waardoor ze zich zo breed mogelijk op sociaal vlak kunnen ontwikkelen. 2.7 Algemene werkwijze Multidisciplinair werken Inschakelen van deskundigheid op maat. De kinderen die door Stichting TIM worden ondersteund hebben vaak een ingewikkeld scala aan beperkingen. De vaste begeleiders zijn dan ook aangesteld op basis van een goede, gerichte opleiding en voldoende ervaring en kennis. Er zal geregeld specifieke deskundigheid ingezet worden. De noodzaak hiervoor wordt per kind en samen met ouders, vaste begeleiders, behandelaars en therapeuten vastgesteld. Intensieve personele bezetting Per 4 kinderen werken we met minimaal 2 gekwalificeerde begeleiders in bezit van een pedagogisch diploma en een stagiaire. Daarnaast is er ieder dagdeel een therapeut aanwezig. Dit maakt het mogelijk dat we dagelijks individueel kunnen werken met een kind. Dit individueel werken is bij deze kinderen een voorwaarde om maatwerk te kunnen leveren. Verder wordt zoals eerder vernoemd samengewerkt met diverse disciplines. Persoonlijke leerlijnen en zorg op maat Er worden programma s ingezet die gerichte observaties koppelen aan direct toepasbare activiteiten. Dit biedt ondersteuning bij het plannen van activiteiten voor de kinderen van binnenkomst tot vertrek. Samen met de therapeuten, specialisten en ouders wordt per kind bekeken welk programma het beste 6

8 aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden. Op die manier krijgt elk kind een programma op maat. Hiervoor gebruiken we onder andere de methode Contact Gericht Spelen en Leren. Alertheid Door op een gerichte wijze de aanwezigheid, aanrakingen en geluiden van andere kinderen van de school in te zetten kunnen we de alertheid van onze kinderen vergroten. Per kind wordt in beeld gebracht wat precies werkt voor hem/haar. Met de grotere alertheid nemen de kansen op ontwikkeling toe. Klas op Wielen Alkmaar onderzoekt momenteel samen met de Universiteit van Groningen of het meetbaar te maken is dat kinderen met EMB alerter worden in een inclusieve omgeving zoals de reguliere basisschool. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. Voorbeelden In sommige gevallen zullen onze kinderen met EMB kunnen profiteren van de voorbeeldfunctie van de andere kinderen van school. Als ze die voorbeelden gaan proberen te imiteren kunnen we daar direct met onze ondersteuning op inspringen. Techniek Ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelingsstimulatie voor kinderen met EMB worden nauwlettend gevolgd. Dit kunnen behandelingsvormen en therapieën zijn, maar ook technische ontwikkelingen. Als dit kansen lijkt te bieden voor een of meer kinderen wordt het apparaat, na overleg met de specialisten, de financieel adviseur en ouders aangeschaft. Efficiënt werken Tijdsbesparing in de zorg is noodzakelijk en goed mogelijk. Vaak om kosten te besparen, maar in ons geval om deze tijd weer in te zetten voor de (individuele) aandacht voor de kinderen. Ook bij de dagelijkse informatie over de kinderen tussen thuis en school zal gekeken worden naar een zeer efficiënte werkwijze. Hiervoor kan Stichting TIM bijvoorbeeld een afgeschermde ouder login pagina op haar website maken (bijv. hetfamilienet.nl) Sensorische informatieverwerking Sensorische informatieverwerking (SI) is de neurologische procedure om de informatie te organiseren die we van ons lichaam en de wereld om ons heen binnen krijgen, zodat we die in ons dagelijks leven kunnen gebruiken. Vaak is er bij onze doelgroep sprake van één of meerdere stoornissen binnen dit gebied. De stimulering van de sensorische informatieverwerking loopt als een rode draad door ons dagprogramma heen. Ook de therapeuten die met onze kinderen werken zijn op het gebied van SI gespecialiseerd. 7

9 2.8 Praktische werkwijze Per kind wordt er per dag/week een planning gemaakt. Zo komt elk kind dagelijks aan de beurt voor: Begeleid spelen/leren Therapie Uitwisseling met de basisschool of peuterspeelzaal De algemene dagindeling ziet er als volgt uit: Van tot uur de opening van de dag volgens een vast ritueel speel-leertijd/therapietijd/uitwisseling met de basisschool of peuterspeelzaal gezamenlijk fruit eten en wat drinken extra tijd om te verschonen/zindelijkheid oefenen buiten spelen (tegelijk met 2 groepen van de basisschool) speel-leertijd/uitwisseling met de basisschool/therapietijd Van 12:00 tot 15:30 uur gezamenlijk eten en drinken extra tijd om te verschonen/zindelijkheid oefenen buiten spelen (tegelijk met 2 klassen van de basisschool) of rustmoment voor kinderen die dit nodig hebben speel-leertijd/therapietijd/uitwisseling met de basisschool of peuterspeelzaal gezamenlijk tussendoortje eten en wat drinken extra tijd om te verschonen/zindelijkheid oefenen afsluiting van de dag volgens een vast ritueel 8

10 3. Missie, Visie en Strategie 3.1 Algemeen Onderscheidend werken Er zijn veel organisaties en zorginstellingen die ondersteuning bieden aan kinderen met EMB. Daarbij geven zij aan dat zij zich richten op participatie, het zichtbaar worden en meedoen in onze maatschappij. In de praktijk krijgen deze kinderen echter hun dagbesteding bijna altijd binnen specialistische voorzieningen en zijn er geen dagelijkse contacten met kinderen zonder beperkingen. Stichting TIM wil, in tegenstelling tot wat er in de dagcentra gebeurt, de ontwikkelingsstimulatie voor kinderen met EMB alleen bij reguliere scholen vormgeven. Uiteraard vragen kinderen met EMB om aangepaste voorzieningen, gestreefd wordt om deze in ruimte mate aanwezig te hebben. 3.2 De Visie Bijna alle kinderen gaan tot hun 12 e naar de basisschool. Vaak in hun eigen buurt. Ongeacht wat voor beroep een kind later gaat uitoefenen, naar de basisschool gaan ze altijd samen! Stichting TIM vindt het niet goed dat daar voor kinderen met (meervoudige) beperkingen een uitzondering voor wordt gemaakt. Van volwassenen wordt verwacht dat zij normaal omgaan met mensen die ze eerder nauwelijks in hun leven zijn tegengekomen. Dat normaal doen zal daarom meestal ook niet lukken Door kinderen met en zonder beperkingen dagelijks met elkaar te laten zijn, zal de vervreemding minder worden. Samen waar het kan, apart als er rust nodig is. In onze samenleving telt iedereen mee! De voordelen wanneer kinderen met en zonder beperking elkaar op school kunnen tegenkomen: Kinderen met EMB kunnen profiteren van andere kinderen van een basisschool. Extra handen die kunnen helpen, extra stemmen die kunnen zingen en voorlezen. Kinderen met EMB kunnen door hun beperkingen meestal weinig in gang zetten. Meebeleven van activiteiten en sfeer beleven kunnen ze meestal uitstekend! De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met contacten tussen kinderen met en zonder EMB, laten zien dat de kinderen met EMB alerter worden. Die alertheid is een voorwaarde voor welke ontwikkeling dan ook. 9

11 Kinderen met EMB doen, zoals dat bij andere initiatieven duidelijk is geworden, een appel op het zorg-instinct van andere kinderen. Ook bij stoere jongetjes. Kinderen zonder EMB realiseren zich dat er kinderen zijn die heel anders zijn dan zij, maar wel gewoon bij onze maatschappij horen. En dat die kinderen dezelfde basisbehoeften hebben als zijzelf: Plezier hebben, erbij horen, op je eigen tempo dingen leren en ontdekken, elkaar helpen en geholpen worden. Ouders van kinderen met EMB zullen met hun eigen kind in de eigen omgeving minder nagestaard worden als hun kind ook in die omgeving naar school gaat. Dit is een niet te onderschatten effect van deze werkwijze. Ouders zouden hun kinderen met en zonder EMB naar dezelfde school in de buurt van hun woning moeten kunnen laten gaan. Op zijn minst zou er in elke grote stad 1 school moeten zijn waar zij voor al hun kinderen een goede plek zouden kunnen vinden. De praktijk is echter anders. Duidelijk is dat zorgorganisaties dit tot nu toe niet tot nauwelijks doen. Duidelijk is ook dat basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hiertoe niet het initiatief nemen. En als er al aan kinderen met een beperking gedacht wordt, gaat dat meestal niet om de groep kinderen met EMB. Dat is ook niet raar omdat deze kinderen vaak een ontheffing van de leerplicht hebben gekregen. Alleen daardoor krijgen ze namelijk toegang tot de volledige dagbesteding vanuit de AWBZ. Er is hier dus sprake van een vicieuze cirkel die niet juist is. Een ongewenst effect kan zijn dat men bij termen als ontheffing van de leerplicht en dagbesteding direct minder verwacht van ontwikkelingsstimulatie. En dat er daarom vervolgens minder aan ontwikkelingsstimulatie gedaan wordt. Het stellen van te hoge eisen aan ontwikkelingsstimulatie kan bij deze kinderen inderdaad leiden tot overprikkeling en frustratie. Maar het stellen van te lage eisen leidt tot het niet benutten van de mogelijkheden die het kind misschien wel in zich heeft. Dit laatste komt helaas veel en veel vaker voor dan het eerste! Uiteraard zijn zowel te hoge als te lage eisen ongewenst en is het zoeken naar een optimale ontwikkelingsstimulatie voor het kind erg belangrijk. Bijna alle zorgaanbieders spreken daarvan. De praktijk is echter dat er aan heel veel voorwaarden voldaan moet worden en dat dit lang niet altijd lukt. De belangrijkste voorwaarde is individuele tijd voor activiteiten met elk kind, terwijl de zorg al een groot deel van de dag in beslag neemt. 10

12 3.3 Innovatie als ontwikkelingsmodel. De ontstaansgeschiedenis van Stichting TIM geeft aan dat wanneer je bereid bent buiten gebaande paden te denken en nieuwe vormen van samenwerking aan durft te gaan er verrassende ontwikkelingen bewerkstelligd worden. Bij Stichting TIM willen we voor onze kinderen in samenwerking met andere instellingen/organisaties/ondernemers vaste patronen doorbreken, methodes ontwikkelen. Deze moeten leiden tot andere, voor de doelgroep uitdagender, maar nog steeds professionele en zorgvuldige manier van handelen. Stichting TIM wil dus verschillende denkwerelden bij elkaar te brengen waardoor nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan om aan onze doelstelling te kunnen voldoen. Nieuwe methoden ontwikkelen zich juist binnen kleine initiatieven zoals Stichting TIM. Vernieuwingen komen minder vaak van buiten de traditionele zorginstellingen en worden bekeken vanuit het perspectief van de doelgroep. "In het jubileumjaar (2015) van de NSGK (65 jaar) zal intensief worden samengewerkt met andere, zoals de NSGK dat noemt, klassen op wielen! Door deze samenwerking is het mogelijk resultaten van methoden te vergelijken en indien voor een kind van toepassing, aan te passen. Alleen hierdoor kunnen de kinderen in staat worden gesteld het beste uit zichzelf te halen waardoor ze nog beter in staat worden gesteld te integreren in de maatschappij." 3.4 De Missie Stichting TIM biedt in een kleinschalige setting, persoonlijke, op maat afgestemde, ontwikkelingsgerichte stimulatie, zorg en begeleiding aan niet leerplichtige kinderen met een beperking binnen een reguliere leeromgeving. 11

13 4. De Doelgroep De kinderen die in de groep van Stichting TIM kunnen starten zijn tussen de 4 en 13 jaar, hebben EMB en zijn kwetsbaar binnen verschillende ontwikkelingsgebieden. De kinderen hebben een sterk verminderde tot totale afwezige zelfredzaamheid. De definitie van de doelgroep volgens Platform Ernstig Meervoudige Gehandicapten is: De groep personen met een ernstige meervoudige beperking is zeer divers en moeilijk te beschrijven, maar er is altijd sprake van een complexe problematiek en de onderstaande aspecten zijn te onderscheiden vanaf de geboorte of in de eerste levensjaren: een verstandelijke beperking een lichamelijke beperking bijkomende stoornissen zoals epilepsie, reflux een lage ontwikkelingsleeftijd, waarbij de kalenderleeftijd boven de ontwikkelingsleeftijd ligt soms niet of moeilijk kunnen communiceren door woord of gebaar moeilijk zelfstandig kunnen voortbewegen en vaak afhankelijk zijn van een rolstoel vaak zintuigelijke beperkingen en prikkelverwerkingsstoornissen hebben veel of regelmatig gezondheidsproblemen ondersteuning is altijd nodig bij alle aspecten van het dagelijkse leven gedurende dag en nacht (een sterk verminderde of totaal afwezige zelfredzaamheid) Door de hierboven genoemde meervoudige complexe beperkingen hebben de kinderen ook een grote ontwikkelingsachterstand op cognitief gebied. Het IQ is niet vast te stellen. De kinderen hebben (tijdelijk) een ontheffing van de leerplicht. Oorzaken Meestal wordt de beperking veroorzaakt door een hersenbeschadiging. De oorzaak hiervoor kan een chromosomale afwijking, infecties, een stofwisselingsziekte of complicaties voor, gedurende of na de zwangerschap zijn. Meervoudig of complex beperkt In de meeste gevallen leidt dit niet alleen tot cognitieve, maar ook tot bijkomende stoornissen. Cognitieve en bijkomende stoornissen interfereren met elkaar. Dat bepaalt de complexiteit van de beperking. Door de veelheid en de ernst van de beperkingen hebben mensen met EMB weinig tot geen compensatiemogelijkheden. De mogelijkheid van compenseren wordt bepaald door de kwaliteit van het neurologische systeem. Is iemand ernstig verstandelijk beperkt, dan zal deze persoon minder mogelijkheden tot compensatie hebben en daardoor eerder meervoudig of complex beperkt zijn dan iemand met een lichte verstandelijke beperking. 12

14 Sensomotorische en communicatieve beperkingen Veel mensen met een meervoudige beperking hebben zintuigelijke beperkingen, waarbij ook de prikkelverwerking in de hersenen beschadigd kan zijn. Niet alleen het zien en het horen, maar ook andere zintuigen, de tast, het evenwichtsgevoel, het houding- en bewegingsgevoel, reuk en smaak, kunnen beschadigd zijn. Gevolg is dat mensen met EMB communicatieve beperkingen hebben en ze beschikken meestal niet over een actief of passief taalbegrip. Bijkomende stoornissen Er is ook een groot aantal bijkomende stoornissen: epilepsie, reflux, slaapstoornissen, slikproblemen, longinfecties en gedragsproblemen. Door het gebruik van medicijnen zijn er ook problemen veroorzaakt door bijwerkingen. Al deze mogelijke beperkingen kunnen variëren in ernst en optreden in verschillende combinaties. Zij verschillen van persoon tot persoon. Deze heterogeniteit is typerend voor de groep van mensen met EMB. Gebruikte terminologieën Naast Ernstig Meervoudig Gehandicapt (EMG) en Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB) hanteren ouders of professionals ook wel de terminologie Meervoudig Complex Gehandicapt (MCG) of Ernstig Meervoudige Complexe Beperkingen (ECMB). De zorgvuldigste omschrijving is misschien wel: zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). In het Engels wordt vaak de term profound (intellectual) (and) multiple disabilities (PIMD) gebruikt. 13

15 5. Omgevingsanalyse 5.1 Samenwerkingsverbanden Stichting TIM is een samenwerkingsverband aangegaan met andere organisaties, die hun huisvesting in hetzelfde gebouw als Stichting TIM hebben om op deze wijze een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de doelgroep. Op dit moment is er sprake van een samenwerkingsverband tussen Stichting TIM en de volgende organisaties binnen Schijndel: EBC Oost Lokale ondernemers en instellingen Stichting Buitengewoon Bijzonder Zwembad De Molen Hey Stichting Milo Silence Coaching 5.2 Concurrentiepositie Omdat Stichting TIM geen zelfstandige zorgaanbieder en een zeer kleine organisatie is, vormt het geen enkele verhindering voor de grote instellingen in de regio die ook opvang bieden aan kinderen met een meervoudige beperking. Sterker nog, het is een aanvulling die door de grote zorginstellingen als extra mogelijkheid gebruikt zou kunnen worden. Stichting TIM biedt een unieke kans voor grote zorgaanbieders. Door samenwerking met de stichting aan te gaan, kunnen zij hun zorgaanbod diverser maken, waardoor hun cliënten meer keuzemogelijkheden krijgen. Daarnaast kunnen zij bij een eventuele samenwerking met Stichting TIM hun dagactiviteiten en ontwikkelingsstimulatie in een normale inclusieve setting aanbieden. Zorgorganisatie kunnen zich hierdoor weer onderscheiden ten opzichte van andere zorgorganisaties die dat niet kunnen bieden. 5.3 Onderscheid van bestaande grote zorgaanbieders Stichting TIM onderscheidt zich van de bestaande aanbieders door: Zorg op maat In tegenstelling tot de bestaande, grotere zorgaanbieders in de regio is er binnen Stichting TIM dagelijks ruimte voor de ontwikkeling van ieder kind op zijn/haar niveau. Doordat de groep erg klein is en er 1 op 1 begeleiding geboden wordt, krijgt ieder kind de tijd, zorg en begeleiding die hij/zij nodig heeft om tot ontwikkeling te komen Dagelijkse structurele contacten met kinderen zonder beperking Resultaten van de dagelijkse structurele contacten: o Door kinderen met en zonder beperkingen dagelijks bij elkaar te laten zijn, groeien de kinderen samen op en zal de vervreemding van kinderen met een beperking minder worden. o Kinderen zonder beperking realiseren zich dat er kinderen zijn die heel anders zijn dan zij, maar er wel gewoon bij horen. De kinderen leren hierdoor omgaan met verschillen en anders kijken naar 14

16 o o mensen/kinderen met een beperking. Het gevoel van sociale participatie wordt op deze manier al bij jonge kinderen gestimuleerd. Door de contacten tussen kinderen met en zonder beperking op een structurele wijze plaatsvindt, wordt de alertheid bij de kinderen met beperking vergroot. Die alertheid is een voorwaarde voor elke vorm van ontwikkeling. Daarnaast wordt ook het gevoel van eigenwaarde en acceptatie bij deze kinderen sterk vergroot. Doordat beide groepen kinderen samen naar dezelfde school gaan wordt de betrokkenheid in de buurt/gemeente bij de kinderen met een meervoudige beperking en hun gezin sterk vergroot. Ouders van kinderen met een beperking zullen met hun kind in de eigen omgeving minder nagestaard worden als hun kind ook in die omgeving naar school gaat. Zij voelen zich door de getoonde solidariteit en betrokkenheid door de omgeving meer geaccepteerd en gesteund. Grote betrokkenheid vanuit ouders/verzorgers o De ouders van de kinderen die Stichting TIM bezoeken zijn in grote mate betrokken bij de stichting. Zij brengen en halen hun kinderen zelf en hebben zichzelf als vrijwilliger aangemeld voor hulp tijdens activiteiten. 5.4 Vergelijkbare initiatieven in Nederland In Nederland ontstaan op dit moment een aantal initiatieven die vergelijkbaar zijn met de doelstellingen en werkwijze van Stichting TIM. Met al deze stichtingen is contact. Met Stichting Klas op Wielen is er intensief contact. Deze initiatieven zijn: Stichting Klas op Wielen te Alkmaar Stichting Bram Ridderkerk te Ridderkerk Stichting MEES te Breda Stichting Zorg Onderwijs Nu (ZON) te Hoogerheide Stichting LIZ te Nijmegen (per 1 november 2014 gestart) Kijkend naar de verspreiding van de andere stichtingen over Nederland kun je stellen dat Schijndel een prima plaats is voor Stichting TIM om haar initiatief verder te ontplooien en uit te breiden. 15

17 6. Toegevoegde waarde 6.1 Breed draagvlak In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat Stichting TIM op een breed draagvlak kan rekenen. Nadat een financiële ondersteuning van de gemeente uit het innovatiefonds werd verkregen, hebben diverse ondernemers al kosteloos hun diensten aangeboden en is Stichting TIM gekozen tot een goed doel in het kader van het Glazen Pietenhuis. Verder heeft de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) aangegeven met heel veel belangstelling de ontwikkelingen te volgen omdat dit voor hen wel eens een voorbeeldproject zou kunnen zijn bij de viering van het 65 jarig bestaan. Dat het draagvlak zo breed is sterkt Stichting TIM in haar gedachte dat ze op de goede weg is. 6.2 Toegevoegde waarde in het algemeen Stichting TIM wil de ontwikkelingsstimulatie voor kinderen met EMB alleen bij reguliere scholen vormgeven. Alle activiteiten vinden plaats in en rond het reguliere schoolgebouw. Hierdoor heeft de stichting niet alleen een grote toegevoegde waarde voor de kinderen met EMB en hun ouders, maar ook voor: ouders en kinderen van de basisscholen ouders en kinderen van de peuterspeelzaal ouders en kinderen van de kinderopvang werkgelegenheid in Schijndel en directe omgeving de directe buurt de gemeente Schijndel (uniek concept/voorbeeld voor heel Nederland) 16

18 7 Marketingplan 7.1 Promotiedoelgroep De promotiedoelgroep van Stichting TIM bestaat uit: ouders/verzorgers die een kind hebben met een indicatie voor (één van) de volgende functies in PGB: begeleiding individueel en/of groep of verzorging, op zoek zijn naar een kleine zorginstelling die Zorg op Maat biedt, open staan voor en meedenken over nieuwe, innovatieve ideeën binnen de zorg, zelf zeer actief betrokken willen zijn bij de stichting, de meerwaarde inzien van de samenwerking tussen de stichting en de andere kindgerichte organisaties grotere zorgaanbieders in de omgeving van Schijndel die hun zorgaanbod diverser willen maken, waardoor ze zich kunnen onderscheiden t.o.v. andere grote zorgaanbieders. 7.2 Sponsor- en promotieactiviteiten Stichting TIM heeft een activiteitencommissie aangesteld die per kwartaal een activiteitenprogramma samenstelt, waardoor er continuïteit blijft bestaan ten aanzien van het werken aan de naamsbekendheid van de stichting en waardoor draagvlak en samenwerking met inwoners, verenigingen, instellingen, gemeente en lokale ondernemers gewaarborgd is en uitgebreid wordt. Stichting TIM wil samen met alle partners een voorbeeldfunctie zijn voor andere gemeentes in heel Nederland. Waardoor er samen iets heel unieks neergezet kan worden met een zeer waardevol maatschappelijk doel: Kinderen met een beperking Thuis In de Maatschappij 17

19 8. Stand van zaken per november 2014 De stichting is in april 2014 officieel opgericht bij de notaris. ANBI status is verleend. Sinds eind augustus 2014 draait Stichting TIM met 1 kind. Stichting TIM werkt samen met andere soortgelijke initiatieven in Nederland met als belangrijkste Klas op Wielen Alkmaar. Periodiek wordt er deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten. Accountantskantoor BGH te Schijndel is benaderd om administratieve diensten te gaan verrichten voor Stichting TIM. Hierover volgt binnenkort een bespreking. Het Promotieteam is bezig om Stichting TIM in de directe omgeving bekendheid te geven. Elke donderdagochtend wordt er in samenwerking met Zwembad De Molen Hey en Stichting Buitengewoon Bijzonder van 11:00 12:00 uur gezwommen. Dit is voor Stichting TIM een belangrijke en plezierige therapeutische activiteit. Een fysiotherapeut is benaderd om aan te sluiten bij besprekingen met het team van Stichting TIM. Er zijn presentaties gehouden voor alle kinderen en leerkrachten van EBC Oost. Dit is goed ontvangen. Eerste contacten hebben plaatsgevonden tussen deelnemer van Stichting TIM en kinderen van EBC Oost. Op basis van het concept en de positieve publiciteit rondom het project zijn er momenteel 2 gezinnen die interesse hebben getoond in het concept van Stichting TIM. Verder zijn er vergaande onderhandelingen om vanaf januari 2015 een samenwerkingsverband aan te gaan met Stichting Milo. Dat wil zeggen dat er vanaf die datum 4 dagen per week 6 kinderen een behandelprogramma kunnen gaan volgen via Stichting Milo. Kinderen volgen dan in de ochtend een intensief behandelprogramma bij Stichting Milo en in de middag komen de kinderen naar Stichting TIM om daar verder op individuele basis ontwikkelingsgerichte stimulatie en begeleiding te krijgen. Stichting TIM is goed doel bij de actie van het Glazen Pietenhuis. 18

20 9. Actieplan november 2014 december 2015 November 2014/begin december 2014 zal eerste evaluatie moment plaatsvinden tussen EBC Oost en Stichting TIM ten aanzien van continuering van de huurovereenkomst. Uitbreiding naar 4 EMB kinderen per dag/dagdeel. Realiseren van uitbreiding van ruimten: minimaal 2 klaslokalen, geschikte/veilige sanitaire voorzieningen, het hebben van een snoezel/therapieruimte, keukenvoorziening, tuindeuren voor directe toegang naar buiten, bergruimte (voor tilliften, rolstoelen, statafels, spelmateriaal e.d.) en evt. een multifunctionele ruimte. Aanstellen van adviescommissie en een comité van aanbeveling. Intensiveren van samenwerking met bestaande partners (m.n. Stichting Buitengewoon Bijzonder en Stichting Milo) Aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden Stichting Milo gaat het begeleidingsteam van Stichting TIM een training geven en daarna coachen. Aansluiten bij intervisiemomenten van soortgelijke projecten en behulpzaam zijn om inclusieve initiatieven te ondersteunen die elders willen starten. Projectaanvraag indienen bij gemeente Schijndel (november 2014). Aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij diverse fondsen (NSKG, Oranjefonds e.d.). Website informatiever maken. Alle relevante documenten over Stichting TIM zullen daar te zien zijn. Onze website zal voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst per 1 januari 2014 aan ANBI-organisaties oplegt. Aanschaffen van noodzakelijk spel/stimulatie-materiaal om kinderen zo goed mogelijk te motiveren tot ontwikkeling. Gesprekken aangaan met Lions Club, Rotary Clubs, SOS 700, Schijndels Netwerk Ondernemers. 10 november 15 november 2014 collecteren voor NSGK. December 2014 aanwezig zijn op kerstmarkten Den Dungen en Schijndel waar zelfgemaakte producten worden verkocht. December 2014 in samenwerking met Plus Schijndel houden van een worstenbroodjesactie. Periodiek schminkmiddagen organiseren met lokale ondernemers Schijndel. Mei 2015 augustus 2015 aardbeienjam-actie. 19

21 «Bijlage 1: Artikelen in de krant over Tim (november 2014) Weekkrant de Meierij woensdag 5 november Van een dood vogeltje werd Tim een mannetje dat écht leeft! Na de grote vakantie is op Educatief Basis Centrum Oost de Stichting TIM van start gegaan. Een dagbesteding waar de gelijknamige 9-jarige Tim die meervoudige beperkingen heeft met veel plezier dagelijks naar toe gaat. Door Wendy van Lijssel SCHIJNDEL - Tim werd negen jaar geleden veel te vroeg geboren. Na een paar zenuwslopende dagen waarin hij vocht voor zijn leven, herstelde hij. Dat hij als prematuur mogelijk wat langzamer zou zijn in zijn ontwikkeling namen zijn ouders ter kennisgeving aan. De mededeling anderhalf jaar later dat hij zwaar gehandicapt is, sloeg in als een bom. Er volgde een lange rit in de medische molen en een zoektocht naar een geschikte plek voor Tim zodat hij zich toch zoveel mogelijk kon ontwikkelen. Tim heeft meervoudige beperkingen waaronder een ernstige prikkelverwerkingsstoornis. Dat maakt dat hij alleen kan functioneert in een zeer stabiele en rustige leefomgeving, vertelt zijn moeder DE DOLFIJNTHERAPIE ZORGDE ERVOOR DAT WE CONTACT KREGEN MET TIM Astrid Meulenbroek. Zijn beperking maakte onder andere dat zijn ouders tot Tim vijf jaar was geen contact met hem kregen en het ook op de dagbesteding waar hij dagelijks naartoe ging niet goed ging. In 2010 hebben we met TIM dankzij Stichting Vossekuil van ex-profvoetballer Theo Lucius, dolfijntherapie gevolgd. Al op dag twee kregen we voor het eerst (oog)contact met hem en zocht hij toenadering. De therapie was intensief, maar bracht aan het licht dat Tim veel meer in zijn mars had, dan tot dat moment aangenomen was, verhaalt Astrid. Na veel omwegen en tussenstappen, besluiten zijn ouders hun gevoel te volgen. Hij was doodongelukkig op de dagbesteding en gaf dit ook aan. We hebben hem naar huis gehaald. De afgelopen vier jaar heeft hij dagelijks één op één begeleiding thuis gehad. Daarbij heeft Tim nog een aantal keer dolfijntherapie gevolgd. Met als resultaat dat hij leerde lopen, op een trampoline Astrid Meulenbroek en haar meervoudig gehandicapte zoon Tim zijn gelukkig dat Tim nu gewoon naar school kan. Foto: Wendy van Lijssel kan springen, met een IPad kan aangeven wat hij wel of niet wil, contact maakt en begrijpt wat we bedoelen. Stralend: Van een dood vogeltje werd hij uiteindelijk een mannetje dat echt leeft. Van meet af aan zijn Astrid en haar man op zoek geweest naar een vervolgtraject op de thuisbegeleiding. Die vonden zij elders in het land waar voor dergelijke kinderen plaats is op een gewone basisschool. Er zijn daar twee lokalen speciaal ingericht. Kinderen krijgen één op één begeleiding maar omdat zij regelmatig contact hebben met leeftijdsgenoten leren zij spelenderwijs van elkaar en worden zij uitgedaagd om zich meer te laten zien en te doen. Lees het vervolg van dit verhaal in De Meierij van volgende week. Samen met teamleidster Melanie Kastelijn is Astrid het afgelopen jaar druk doende geweest met het realiseren van Stichting TIM. Met medewerking van Stichting Skopos Schijndel en directeur Lamber Gevers van Educatief Basiscentrum Oost in Schijndel huurt de Stichting intussen een lokaal en gaat Tim inmiddels dagelijks naar school. Vogelshow in De Rots BOXTEL - Vogelvereniging Ons Ideaal houdt zaterdag 8 en zondag 9 november een grote vogelshow. Maar liefst 900 vogels zijn in vele kleuren en soorten te bezichtigen in de Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 te Boxtel. Evenals voorgaande jaren is Ons Ideaal erin geslaagd om er niet alleen een wedstrijd, maar zeker ook een echte vogelshow van te maken. Ook voor niet-vogelkwekers is het de moeite waard deze show eens te bezoeken. Geopend op zaterdag 8 november van tot uur en zondag 9 november van tot uur. Gratis toegang. Verzamelaars ruilbeurs BOXTEL - VBV houdt zondag 9 november van tot uur een ruilbeurs in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof 1,-. Op deze drukbezochte en gezellige beurs kunnen onder meer postzegels, munten, prentbriefkaarten, stickers, sigarenbandjes, telefoonkaarten en theezakjes geruild worden. Op iedere beurs wordt aandacht besteed aan een speciaal thema. Voor zondag 9 november is dit: telefoonkaarten. Entree volwassenen: 1,-. Kinderen betalen 0,25. Kijk ook eens op - Houten vloeren - PVCvloeren - Laminaat vloeren - Novilon - Tapijt - Gietvloeren - Trap- en vloerrenovatie Weekkrant de Meierij woensdag 12 november Tim inmiddels Thuis In de Maatschappij ZORG DICHTBIJ Ook bij u in de buurt staan onze medisch specialisten voor u klaar. Op onze locatie in Boxtel kunt u terecht voor bloedafname, radiologie en echografie. Ook is hier een orthopedisch behandelcentrum aanwezig waar kijkoperaties verricht worden. Daarnaast zijn er spreekuren van diverse specialisten, zoals de cardioloog en de dermatoloog. Sinds kort is in Schijndel ker dat Tim diep ongelukkig Stichting TIM, wat is op de dagbesteding. Recht t huis ligt de basis Helmond Eindhoven Rosmalen staat voor Thuis In de tegen de stroom en alle adviezen van goedbedoelende Maatschappij, van start kwaliteit zorgverleners in, besluiten gegaan. Dankzij de zijn ouders Tim uiteindelijk Stichting kan de 9 jarige naar huis te halen. Hier werd hij de afgelopen jaren 1 op 1 & Service Tim die meervoudige thuis begeleid. De zoektocht ADVERTORIAL beperkingen heeft, naar een geschikte plek ging Kijk voor een volledig overzicht of een afspraak op dagelijks naar school voor alles en zich zo optimaal ZORGKINDEREN Nieuwe natuurlijke keeltabletten 1 Liduinahof 35, HEBBEN APARTE mogelijk ontwikkelen. De Stimuleren óók het immuunsysteem AD Boxtel RUIMTES EN EIGEN op etsgebied Stichting is uitgeroepen T: (073) BEGELEIDING als één van de goede Geopend maandag t/m vrijdag doelen van het Glazen Stationsstraat 103 intussen verder. Op enig van uur tot uur. Pieten Huis Er is waarin al een enorme van keuze moment maakt Suikervrij Astrid kennis met het fenomeen Klas Meer weten? Bel de 5281 GC Boxtel aan keeltabletten met verschillende inhoudsstoffen op Wielen. die Daarbij natuurlijke wordt aangename smaak of kijk op Tel: (0411) Om deze zuigtabletten een A.Vogel gezondheidslijn donderdag 13 t/m zondag 16 november de keel vier verzachten. zwarte En zorg toch en ontwikkelingsstimulatie nieuwe geboden toegevoegd: aan kin- pepermunt en te geven zijn er 2 planten aan avogel.nl Pieten ingesloten komen er nog zitten steeds advertorial die onder keeltabletten andere zoveel bij. Zoals deren met ernstig stevia. meervoudige Stevia is een plantje dat Advertorial A.Vogel Keeltabletten. Deze handicaps van nature binnen zoet de mogelijk geld inzamelen. is en daardoor Wondermiddel tegen context van een normale eczeem en psoriasis zuigtabletten zijn volgens de een natuurlijke aangename Een Australische eczeem bouwvakker en kon psoriasis Sinds 2 jaar ligt Grahams in Nederland basisschool. Zorgkinderen niet langer in de winkels. Het zijn stuk voor stuk Door Wendy nieuwste van Lijsselwetenschappelijke hebben aparte smaak ruimtes geeft, en zonder suiker! aanzien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem inzichten ontwikkeld. en begon aan Een de keukentafel Australische zelf bouwvakker een middel kon uit niet probleemoplossende producten zoals de langer aanzien dat zijn zoontje zoveel eerder genoemde crème (Eczeem Crème eigen begeleiding, maar hebben ook contact met gezonde Bijzonder is dat A.Vogel te vinden voor last de had klachten van eczeem van zijn en zoon. begon Nu, aan de zien, en worden Calendulis er weer meer Plus mensen Crème), op het maar bestaan ook van SCHIJNDEL Vorige week viel keukentafel zelf een middel uit te vinden bijvoorbeeld shampoo voor een droge in deze keeltabletten krant het verhaal niet alleen leeftijdgenoten. de Stimuleren Spelenderwijs óók leren beide van elkaar. Astrid: Ik weet dat niet iedereen in Schijndel weet wat Stichting natuurlijke TIM middel is jaar en waar tegen later, het is Wondermiddel voor zijn en staat. huidverzorgingsproduct psoriasis Ik hoop en met is óók Advertorial hoofdhuid (jeuk, schilfertjes). Doordat winkels natuurlijke basis in Australië het meest gebruikte van de 9 keel jarige verzachten Tim lezen. 1 maar tegen ons verhaal het immuunsysteem stimuleren 2. Hierdoor die tot zijn blijft u gedaagd fit. en systeem gemotiveerd denken. en psoriasis en het bij veel mensen het immuun- op natuurlijke basis in Australië het meest veel herhalingsverkopen zien, worden er weer het bij veel mensen gebruikte niet natuurlijke meer eczeem uit het middel leven en psoriasis Sinds 2 jaar ligt Grahams in Nederland Een jongetje met meervoudige beperkingen Zorgkinderen worden uit- duidelijkheid te scheppen. Stralend; Het gaat heel goed met onze Tim. tegen weg te eczeem een meer product in mensen de goed winkels. aanslaat. op het Het bestaan zijn stuk van voor Grahams stuk gewezen. En gebruikers zelf vertellen Een Australische bouwvakker kon niet probleemoplossende producten zoals de niet meer uit langer het aanzien leven dat weg zijn te zoontje denken. het natuurlijk ook door; vaak is het iets van zoveel eerder genoemde crème (Eczeem Crème 5e jaar onder andere niet door wat ze zien bij andere waarmee de Merwe zij tot erfelijk slot. Je belast kunt je zijn niet dus voorstellen de familie wat last had van eczeem en begon aan de en Calendulis Plus Crème), maar ook Arjen van de Merwe haalde de keukentafel crème naar zelf Europa een middel en uit te vinden bijvoorbeeld shampoo voor een droge kon lopen of contact leggen. kinderen. Deze leren op hun directeur Lamber Gevers len. Hij wordt hier alert(er) Krachtige combinatie: A.Vogel Keeltabletten zijn introduceerde het Sinds om kort te beginnen zijn de producten Nederland. ook Van in Apeldoorn is als hoofdhuid eerste (jeuk, op de schilfertjes). hoogte Doordat als een winkels product Dolfijntherapie bracht aan beurt omgaan met kinderen van Educatief Basiscentrum van, wordt uitgedaagd om Hoewel verkrijgbaar. in 1e instantie Jeroen vernoemd Dorresteijn naar haalde haar de zoon goed staat aanslaat. We krijgen dagelijks heel jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct Salvia en Echinacea de Merwe vertelt: crème Vrienden naar Europa van natuurlijke mij hebben en introduceerde basis kinderen Australië het het om ondervindt meest veel dat herhalingsverkopen ook een leven zien, zonder worden krabben er weer en het licht dat Tim (veel) meer met een beperking. verkrijgbaar Het in is een Oost verpakking Schijndel huurt de ook dingen te ondernemen de kreet inmiddels voor Thuis In Maatschappij. met eczeem die zich beginnen tot bloedens in gebruikte Nederland. toe krabben. natuurlijke Dorresteijn Opmiddel vertelt: tegen eczeem slot. meer Je kunt mensen je niet op het voorstellen bestaan van wat Grahams het met A.Vogel Keeltabletten zijn en psoriasis is het bij veel mensen gewezen. En de gebruikers zelf vertellen in zijn mars had dan tot dat een win win van situatie, 20 zuigtabletten legt Stichting bij drogist, intussen een lokaal en gaat en leert hier heel veel van. Momenteel is Tim nog enige leerling. Achter de zoek naar een oplossing Vrienden kwam van niet ik op mij meer buitenlandse hebben het leven kinderen weg te met denken. het natuurlijk ook door; vaak is het iets 100% natuurlijke zuigtabletten erna op lopen, basis van kan Salvia gelijke en Klas op Wielen naar dagelijks naar school. In er ook andere kinderen eczeem die zich tot bloedens toe krabben. waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie moment gedacht. Tim leert Astrid uit. Zij heeft apotheek, een der- supermarkt en Tim inmiddels Leerlingen zien daarbij dat schermen wordt gewerkt aan uitbreiding. Astrid is blij Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: Op zoek naar Sinds een kort oplossing zijn de producten kwam ook in ik Apeldoorn op aan den is als lijve eerste ondervindt op hoogte dat als er een ook product een leven in de tijd gezondheidswinkels. Adviesprijs 5,99 te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: Australische zijn om genomineerd te zijn als Goed Doel voor het Glazen Grahams tegen. verkrijgbaar. Ik besloot een Jeroen aantal Dorresteijn haalde de goed aanslaat. We krijgen dagelijks heel intussen Echinacea. zelfs trampoline Salvia heeft Schijndel een gehaald. Na de overleg zijn wekelijks 1 Salvia, 2 een crème naar Europa en introduceerde het om Echinacea die niet alles kunnen. Dat Pieten Huis in Schijndel waarbij van donderdag 13 t/m ervaringen van het Australische Grahams slot. Je kunt je niet voorstellen wat het met deelde die bij tegen. wijze Ik van besloot test uit een aan aantal mensen producten met uit het De producten van Grahams zijn te koop bij: springen en geeft via een grote vakantie is Stichting paar korte momenten ingebouwd waarbij gezonde leren beide spelenderwijs geeft begrip. Samengevat zondag 16 november Vrienden vier van Zwarte mij hebben Pieten kinderen zich met opsluiten verzachtende en zuiverende eczeem die zich tot bloedens toe krabben. speciaal programma op de TIM van start gegaan. Met om geld in te zamelen. We hebben een lokaal, maar invloed op de keel en bij wijze van test Op zoek uit aan naar mensen een oplossing met eczeem, kwam ik op aan den het lijve Drogisterij ondervindt dat Brenda er ook een leven Ipad aan wat hij wel en niet medewerking van Stichting Skopos Schijndel en komen om met Tim te spe- vurig. leerlingen kort op bezoek van elkaar, betoogd Astrid is nog psoriasis, niet ingericht een jeukende en een hoofdhuid aangepaste etc. Toen verschoningsruimte is een must. ik Asselsestraat 132 Echinacea stimuleert het duidelijk dat heel veel mensen ervaringen hierin hadden van het gevonden Australische Grahams DIO Drogisterij Apeldoorn tegen. Ik besloot een aantal producten uit het De producten De Vlindervan Grahams zijn te koop bij: wil. Ook wordt nog duidelij- immuunsysteem. De planten worden geoogst op het psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik Asselsestraat 132 dat heel veel mensen hierin hadden gevonden Molenstraat 24, Schijndel Proberen? wat zij al zo lang bij wijze zochten; van test zij uit waren aan mensen af van met T: de eczeem, Drogisterij Brenda Grahams ski ncar e Sinds 3 jaar is Grahams verkrijgbaar in Nederlandse Apeldoorn moment dat ze de hoogste Vraag een gratis sample aan op avogel.nl. winkels. Het zijn stuk voor stuk dat probleemoplossende heel veel mensen hierin hadden gevonden wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de concentratie aan werksto en producten zoals de eerder genoemde Eczeem Crème Grahams ski ncar e bevatten. en Calendulis Plus Crème (bij psoriasis), maar ook Kijk voor alle verkooppunten op 20

Beleidsplan Stichting Leren Interactie Zorg (Liz) 2014-2019

Beleidsplan Stichting Leren Interactie Zorg (Liz) 2014-2019 Beleidsplan Stichting Leren Interactie Zorg (Liz) 2014-2019 Nijmegen Vastgesteld maart 2014 Beleidsplan Stichting Leren Interactie Zorg (Liz) 2014-2019 Doelen van de stichting: 1. Het bieden van kwalitatief

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting KOOS

BELEIDSPLAN. Stichting KOOS BELEIDSPLAN Stichting KOOS 2017 2022 Alkmaar Vastgesteld: januari 2017 Beleidsplan Stichting KOOS 20172022 Doelen van de stichting: Het bieden van kwalitatief goede en individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Klas op Wielen 2011-2016

Beleidsplan Stichting Klas op Wielen 2011-2016 Beleidsplan Stichting Klas op Wielen 2011-2016 Alkmaar Oorspronkelijk vastgesteld: mei 2011 Aangepast: mei 2013, na bespreking in Bestuursvergadering inclusief Raad van Toezicht (De aanpassingen zijn vanaf

Nadere informatie

Stichting Bram Ridderkerk Algemene informatie

Stichting Bram Ridderkerk Algemene informatie E initiatief vanuit e visie die ervan uitgaat dat ms met zonder meervoudige beperking sam de maatschappij vorm. E visie die uitgaat van de vele mogelijkhed die beperking bied! Stichting Bram Ridderkerk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP (ZIN)... 4 2.2 BEGELEIDING IN GROEP (PGB)... 4 2.3 GESPONSORDE PLEK...

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Zorg en ondersteuning binnen onderwijs Mariëndael: Begeleidster Karin geeft individuele begeleiding aan Jesse bij motorische oefening Een kind

Nadere informatie

Maak kennis met Nieuwmarke

Maak kennis met Nieuwmarke Maak kennis met Nieuwmarke 1 LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Perspectief voor jongeren en samenleving LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Welkom bij Nieuwmarke Iedere jongere is uniek in zijn ontwikkeling.

Nadere informatie

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter Peuterrevalidatie Bijzondere aandacht voor uw peuter Bijzondere aandacht voor uw peuter Op eigen benen staan, de eerste stapjes zetten, de eerste woordjes zeggen. Deze spontane stappen in de ontwikkeling

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder Schrijven, met bestek eten, een bal vangen, een logisch verhaal vertellen of huiswerkopdrachten uitvoeren.

Nadere informatie

Onze kinderen horen er helemaal bij. Leerlingen van de basisschool komen in de vakanties helpen

Onze kinderen horen er helemaal bij. Leerlingen van de basisschool komen in de vakanties helpen Onze kinderen horen er helemaal bij. Leerlingen van de basisschool komen in de vakanties helpen Interview met Marjon de Vries, oprichter van Stichting Bram Marjon de Vries is ervan overtuigd dat haar zoon

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Gewoon als het kan, bijzonder waar nodig Onze dochter heeft een verstandelijke beperking. Wij denken dat zij ook slecht

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Informatie voor ouders

Kinderrevalidatie. Informatie voor ouders Kinderrevalidatie Informatie voor ouders Kinderrevalidatie ViaReva is het centrum voor revalidatie voor volwassenen en jeugd in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Wanneer uw kind een handicap of

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Klas op Wielen

Beleidsplan Stichting Klas op Wielen Beleidsplan Stichting Klas op Wielen 2011-2016 Alkmaar, mei 2011 Doelen van de stichting: 1. Het bieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met ernstig meervoudige beperkingen

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget Free Time Flies en een persoonsgebonden budget 1. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn er enkele zaken veranderd rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Op grond van de Jeugdwet en Wmo kunnen volwassenen,

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Inhoud: - Voorgeschiedenis samenwerking - Gevolg wetgeving - Traject. - Beleid - Praktische vormgeving. - Toekomst

Inhoud: - Voorgeschiedenis samenwerking - Gevolg wetgeving - Traject. - Beleid - Praktische vormgeving. - Toekomst & Inhoud: - Voorgeschiedenis samenwerking - Gevolg wetgeving - Traject - Beleid - Praktische vormgeving - Toekomst Voorgeschiedenis 2001: wet op de expertisecentra (WEC) doel: bevorderen van emancipatie

Nadere informatie

Leerplaatsomschrijving

Leerplaatsomschrijving Leerplaatsomschrijving Locatie/werkplek: De Campinglaan Onderdeel van KDC de Kleine Beer Adres: Postcode en woonplaats Vastgesteld: Campinglaan 1 a 9727 KH Groningen mei-2016 De Kleine Beer Kinderen/jongeren

Nadere informatie

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? DE VOORSCHOOL PLUS WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs

Nadere informatie

Diagnostisch centrum

Diagnostisch centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Als uw kind zich anders ontwikkelt De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als uw kind een ontwikkelingsachterstand of beperking heeft

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Behandeling en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. elk verhaal telt

Behandeling en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. elk verhaal telt Behandeling en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking elk verhaal telt Alle specialisten onder één dak Een verstandelijke beperking kan samengaan met problemen op het gebied van gezondheid

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Ontwikkeling op basis van plezier

Ontwikkeling op basis van plezier esdégé reigersdaal Ontwikkeling op basis van plezier De Speelpoort is het resultaat van een zoektocht naar plezier en ontwikkeling voor jonge kinderen met ernstige poortjes Concreet is de Speelpoort een

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

OOSTENWIND EBC-OOST SAMEN GROEIEN OVER EEN FRISSE WIND DOOR SCHIJNDEL-OOST, OOS- TENWIND!

OOSTENWIND EBC-OOST SAMEN GROEIEN OVER EEN FRISSE WIND DOOR SCHIJNDEL-OOST, OOS- TENWIND! EBC-OOST SAMEN GROEIEN 3 oktober 2015 Schooljaar 2014-2015, editie 1 OOSTENWIND OVER EEN FRISSE WIND DOOR SCHIJNDEL-OOST, OOS- TENWIND! Er waait een frisse wind door de Schijndelse wereld van onderwijs

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. De Speelbergh. algemene informatie

Libra R&A locatie Leijpark. De Speelbergh. algemene informatie Libra R&A locatie Leijpark De Speelbergh algemene informatie Deze folder is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen die motorische problemen hebben en voor vroegbehandeling naar de Speelbergh komen.

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 Beleidsplan 2014-2019 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. VISIE... 3 2. AMBITIE & STRATEGIE... 4 3. ZORGAANBOD... 5 3.1 BASISDIENSTVERLENING... 5 3.2 KINDERCOACHPROJECT...

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK)

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) JONGEREN ONTDEKKEN WAT ZE WEL KUNNEN Jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en ernstige

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten in groepsverband voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten ouderen Zelfstandig wonende senioren zijn bij Dagactiviteiten ouderen aan het juiste adres voor

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking Perspectief voor ieder kind Mijn baby maakt nog steeds geen oogcontact, is dat normaal? Kan mijn dochter naar een

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

MEE Utrecht Ondersteuning bij leven met een beperking. Zeer moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend kind

MEE Utrecht Ondersteuning bij leven met een beperking. Zeer moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend kind MEE Utrecht Ondersteuning bij leven met een beperking Zeer moeilijk lerend Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend kind Zeer moeilijk lerend Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten in groepsverband voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten ouderen Zelfstandig wonende senioren zijn bij Dagactiviteiten ouderen aan het juiste adres voor

Nadere informatie

Zorg. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Zorg. Omdat een andere blik je leven verrijkt Zorg vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Je kind heeft autisme Je kind blijkt autisme te hebben. Waarschijnlijk had je al langere tijd een vermoeden. Ouders weten vaak al vroeg dat hun

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel Behandelprogramma CVA/hersenletsel Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. In dit hoofdstuk vindt u zoveel mogelijk informatie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Perspectief voor iedereen In Nederland krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken met blijvende slechtziendheid of blindheid. Wanneer

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing Willem (59) Willem heeft chronische rugklachten en kan niet meer werken. Hij is boos en neerslachtig omdat het hem niet lukt een hogere WAO-uitkering te krijgen. Hij vraagt MEE om hulp bij de aanvraag.

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Inspectierapport Harten Troef (BSO) Hooiweg LE Deil Registratienummer

Inspectierapport Harten Troef (BSO) Hooiweg LE Deil Registratienummer Inspectierapport Harten Troef (BSO) Hooiweg 5 4158LE Deil Registratienummer 225497359 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Geldermalsen Datum inspectie: 13-07-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016

Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016 Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Doelgroep vroegbehandeling pagina 4 Doelstelling vroegbehandeling pagina 5 Werkwijze vroegbehandeling pagina 6 Vervolg vroegbehandeling

Nadere informatie

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris in hartje Amsterdam is onderdeel van de Joriskring en biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen en jongeren van 0-24 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Omarm diversiteit Voor de samenleving is diversiteit zeer waardevol. Het is essentieel voor het verhogen van de creativiteit en het verbeteren

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Omarm diversiteit Voor de samenleving is diversiteit zeer waardevol. Het is essentieel voor het verhogen van de creativiteit, verbeteren

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Zoeken naar de juiste aanpak Bij De Beele wonen jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

De kleine Kapitein Specialistisch Verpleegkundig Kinderdagverblijf

De kleine Kapitein Specialistisch Verpleegkundig Kinderdagverblijf De kleine Kapitein Specialistisch Verpleegkundig Kinderdagverblijf Heel gewoon, maar net iets anders Voor welke kinderen? Voor kinderen van 0 tot 5 jaar met een verpleegkundige zorgvraag uit de regio Gouda,

Nadere informatie

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de poliklinische revalidatie behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie