Algemeen juridisch en reglementair kader

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen juridisch en reglementair kader"

Transcriptie

1 UITVOEREN NAAR TURKIJE Algemeen juridisch en reglementair kader OKTOBER 2012 Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip

2

3 InhOUd INLEIDING... 7 DEEL 1: INVOERREGLEMENTERING EN DOCUMENTEN BIJ INVOER DOUANEREGLEMENTERING: ALGEMEEN KADER PRAKTISCHE BENADERING VAN DE TURKSE INVOERREGLEMENTERING INTERNATIONALE INTEGRATIE TURKIJE EN DE EUROPESE UNIE BILATERALE VRIJHANDELSAKKOORDEN OVERIGE REGIONALE AKKOORDEN WTO DOUANEREGLEMENTERING: INVOERFORMALITEITEN WETTELIJK KADER INVOERVERBODEN VERGUNNINGEN EN ANDERE INVOERRESTRICTIES DE AANGIFTE DOUANEWAARDE INVOERRECHTEN OORSPRONG BIJKOMENDE HEFFINGEN BTW SPECIAL CONSUMPTION TAX ANTIDUMPINGRECHTEN EN COMPENSERENDE RECHTEN TARIEFQUOTA OVERIGE HEFFINGEN VRIJHANDELSZONES TIJDELIJKE INVOER PROMOTIEMATERIAAL EN STALEN LEGALISATIE PRODUCTCERTIFICATEN NORMALISATIE EN CERTIFICERING

4 2. BIJZONDERHEDEN DIEREN EN DIERLIJKE PRODUCTEN PLANTEN EN PLANTAARDIGE PRODUCTEN CITES MEDICIJNEN, MEDISCHE APPARATUUR EN COSMETICA TEXTIEL OVERIGE VERPAKKING EN ETIKETTERING VERPAKKING CONSUMENTENVERPAKKING EN ETIKETTERING DEEL 2: ZAKENDOEN IN TURKIJE INTERNATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN RECHT EN CONTRACTEN CONTRACTEN EN MODELCONTRACTEN WEENS KOOPVERDRAG INTERN KOOPRECHT CODE OF OBLIGATIONS CODE OF COMMERCE VORMVEREISTEN TAAL VERJARING NIET-CONFORME LEVERING BETALING AGENTUUR EN DISTRIBUTIE INLEIDING AGENTUUR CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP

5 OPRICHTING VENNOOTSCHAP INLEIDING EEN VERTEGENWOORDIGINGSKANTOOR (İRTIBAT BÜROSU) EEN BIJKANTOOR (ŞUBE) EEN DOCHTERONDERNEMING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (ANONIM ŞIRKET) VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID (LIMITED ŞIRKET) BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP JOINT VENTURE UITVOEREN VAN WERKEN INLEIDING VENNOOTSCHAPSBELASTING BTW-ASPECTEN FACTURATIE VAN DE PRESTATIES LEVERING VAN DE GOEDEREN TERUGGAAF VAN BTW DIE IN TURKIJE WORDT BETAALD DETACHERING VAN PERSONEEL PERSONENBELASTING ARBEIDSWETGEVING EN SOCIALE ZEKERHEID VERBLIJFS- EN WERKVERGUNNINGEN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT PROCEDEREN IN TURKIJE GESCHILLENBESLECHTING VERDRAGEN RECHTSKEUZE IN HET TURKSE IPR FORUMKEUZE IN HET TURKSE IPR EXEQUATUR ARBITRAGE

6

7 Inleiding

8 8

9 ALGEMEEN JURIDISCH EN REGLEMENTAIR KADER De Republiek Turkije (in het Turks: Türkiye Cumhuriyeti), hierna kortweg Turkije, wordt wel vaker de brug tussen oost en west genoemd. Niet alleen omdat het land deels in Europa en deels in Azië gelegen is, maar ook omdat Turkije, hoewel een seculiere en democratische staat, een voornamelijk islamitische bevolking heeft en dus zeggenschap heeft in de islamitische wereld die na 9/11 danig doorheen werd geschud. Ook in de Westelijke Balkan is de rol van Turkije niet uitgespeeld. Deze politieke rol als stabilisator in de omringende gebieden is van groot belang. Turkije is naast een belangrijke politieke partner voor het westen echter ook een belangrijke economische partner. Nadat het land in 2001 de zwaarste economische crisis in haar moderne geschiedenis meemaakte, kroop het land uit het dal en liet het jaar na jaar spectaculaire groeicijfers van het bbp optekenen. Daarenboven worden de begrotingstekorten beter gecontroleerd. Ook is de financiële sector gesaneerd. Na de crisis zorgde een IMF-programma voor een beter gereguleerde financiële markt en een vernieuwd bankensysteem. Verder is de handel met het buitenland dankzij nieuwe en hervormde wetgeving gemoderniseerd. In deze liberalisering en modernisering wordt het land geholpen door een jonge, actieve bevolking. Momenteel telt het land zo n 80 miljoen inwoners en kent het een bevolkingsgroei die stukken hoger ligt dan in Europa. Turkije wordt dan ook genoemd als één van de landen behorende tot de Next Eleven waarvan samen met de BRIC-landen verwacht wordt dat zij het economische mooie weer zullen maken de komende jaren. Deze dynamische economische rol in de regio zal Turkije de komende jaren zeker nog verder uitbouwen. Zo profileert Turkije zich voor Europese ondernemers meer en meer als bevoorrechte toegangspoort naar de nieuwe groeimarkten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ook wat betreft energiezekerheid is Turkije een belangrijke partner voor Europa. Dankzij de oliepijplijn Baku Tbilisi Ceyhan en de gaspijpleiding die gas uit Centraal-Azië door Turkije vervoert, wordt Europa minder afhankelijk van andere landen voor haar energietoevoer. 9

10 Dat het land zich geleidelijk hervormt, is ook te zien aan de groeiende industrie- en dienstensector. Naast de traditionele textielsector, zijn nu ook de automobiel-, bouw- en elektronicasector belangrijke groeipolen. Toch mag de landbouwsector niet vergeten worden. Deze is nog steeds goed voor zo n 25% van de tewerkstelling in Turkije. De landbouwsector wordt dan ook erg beschermd via quota, hoge invoerrechten enz. Het grootste pijnpunt voor de Turkse economie is het forse handelstekort dat het land reeds decennia met zich mee draagt en het hiermee samenhangende tekort op de lopende rekeningen. Hoewel het tekort begin 2012 een stuk werd teruggedrongen, ondermeer door een verzwakte lira, is het probleem structureel. De hoofdstad van Turkije is Ankara met zo n 5 miljoen inwoners, maar veruit de grootste stad is Istanbul met meer dan 13 miljoen inwoners. Andere belangrijke centra zijn Izmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Konya en Antalya. Turkije bestaat uit 81 provincies die sterk van elkaar verschillen wat betreft bevolkingsaantallen, economische activiteiten, rijkdom en klimaat. Turkije grenst zowel aan de Zwarte Zee, de Middellandse Zee, de Zee van Marmara als aan de Egeïsche Zee en heeft dan ook vele zeehavens. De belangrijkste zijn: Aliaga, Diliskelesi, Eregli, Izmir, Izmit (Kocaeli), Mercin (Icel), Limani en Yarimca. Sinds Atatürk in 1923 Turkije seculariseerde, sloeg het land een nieuwe richting in, weg van het gecentraliseerd islamitisch bestuur. Turkije kan dan ook beschouwd worden als een parlementaire democratie. Het land heeft een parlement met een eenkamerstelsel. De 550 leden van de Grand National Assembly (Türkiye Büyük Millet Meclisi) worden net als de premier van het land om de vier jaar verkozen. Bij de laatste nationale verkiezingen van 12 juni 2011 won de AKP, de partij van premier Recep Tayyip Erdoğan, andermaal de verkiezingen. De AKP is een islamitische geïnspireerde centrum-rechtse politieke partij. Ook de president van Turkije, Abdullah Gül, is lid van deze partij. Hij werd herverko- 10

11 ALGEMEEN JURIDISCH EN REGLEMENTAIR KADER zen in de laatste presidentsverkiezingen van De presidentsverkiezingen vinden om de vijf jaar plaats. Turkije kent een civil law-systeem, gebaseerd op het Europees continentaal recht. Formele wetteksten vormen dus de basis en rechterlijke uitspraken hebben geen kracht van wet (precedentwaarde). Bij het schrijven van de moderne seculiere wetboeken werden verschillende Europese (voornamelijk Zwitserse) wetteksten als voorbeeld genomen. Alle wetgeving wordt gepubliceerd in het Turkse Publicatieblad (T.C. Resmi Gazete; Opzoekingen zijn het eenvoudigst via de zoekfunctie ( gelişmiş arama ): er kan worden gezocht op naam, datum van uitvaardiging of publicatie, nummer enz. Turkije kent een gerechtelijke organisatie die sterk op de onze lijkt. De algemene rechtbanken zijn opgedeeld in vredegerechten voor kleinere zaken (tot ongeveer 7200 lira) en rechtbanken van eerste aanleg voor zaken boven dit bedrag of hoger beroep tegen uitspraken van de lagere rechtbanken. Appeal courts (hoven van beroep) behandelen het hoger beroep tegen uitspraken van de rechtbank van eerste aanleg. Deze rechtbanken behandelen zowel strafzaken als burgerlijke zaken. Bijzondere rechtbanken oordelen over familiezaken, jeugdzaken, verkeerszaken, arbeidszaken, consumentenzaken enz. Het supreme court of appeals (Yargıtay Başkanlığı) treedt op als cassatierechtbank. Naast de algemene rechtbanken zijn ook bijzondere hoven opgericht voor militaire en administratieve zaken. Het Grondwettelijk Hof (Anayasa Mahkemesi) tenslotte controleert alle handelingen van de Turkse instellingen op hun grondwettelijkheid. Voor wie op zoek is naar een nuttig vertrekpunt om meer te weten te komen over de invoerformaliteiten in Turkije, is er de website van de Turkse douaneadministratie (Ministerie van Douane en Handel; eski.gumruk.gov.tr/eng/homepage/pages/default.aspx). Deze web- 11

12 site bevat heel wat nuttige informatie over de Turkse douaneformaliteiten, wetgeving, externe betrekkingen enz. De meeste informatie is echter enkel in het Turks consulteerbaar. Andere nuttige internetbronnen voor wie op zoek is naar Turkse invoerformaliteiten en handelsgerelateerde wetgeving: Customs Tariff Information and Legislation of Turkey in English Website met de geldende Turkse douanetarieven, wetgeving en informatie rond investeren, import & export, het belastingssysteem, vrijhandelszones enz. Bepaalde delen van de website zijn enkel te bereiken na inschrijving en betaling. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Turks nationaal parlement) Website over de werkzaamheden van het parlement met informatie over de leden en een mogelijkheid tot het opzoeken van wetgeving en de Engelse vertaling van de Turkse grondwet. Website van de president, Abdullah Gül Website van de Eerste Minister, Recep Tayyip Erdoğan Belangrijkste ministeries voor deze studie: Ministerie van Buitenlandse Zaken 12

13 ALGEMEEN JURIDISCH EN REGLEMENTAIR KADER Ministerie voor EU-aangelegenheden Ministerie van Binnenlandse Zaken / Ministerie van Justitie Ministerie van Economische Zaken Schatkist Ministerie van Financiën Centrale Bank Consulaire website van de Republiek Turkije Website met alle mogelijke procedures wat betreft visa, werkvergunningen en andere consulaire procedures. Grondwettelijk Hof Hooggerechtshof (Cassatie) Istanbul Stock Exchange Invest in Turkey Dit is de Turkse One-Stop-Shop van het Investment Support and Promotion Agency (ISPAT). Zeer goede overzichtelijke website 13

14 met algemene informatie over Turkije, een investeringsgids, investeringssectoren die in het bijzonder belicht worden, een interactieve kaart met bijvoorbeeld de verschillende douanekantoren, havens, vrije zones enz., info over de Turkse steden, provincies, sectorclusters en een investment process wizard die aanduidt welke registraties, licenties, werkvergunningen, en dergelijke nodig zijn. General Directorate of Exports Turkey Contact Point Deze website is een informatief platform voor internationale ondernemers. Zo is informatie beschikbaar met betrekking tot invoer, uitvoer, FDI, vrije zones, technische standaarden en veiligheidsstandaarden, handelsakkoorden enz. Belgisch-Turkse Kamer van Koophandel in Turkije (Istanbul) met meer dan 150 leden. Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey Dit is de grootste private vertegenwoordiger van Turkse ondernemingen. Bovendien verspreidt de Union dagelijks het Turks handelsregister en reikt het ATA-carnets uit aan Turkse bedrijven die hierom verzoeken. Website met heel wat nuttige informatie. 14

15 ALGEMEEN JURIDISCH EN REGLEMENTAIR KADER Index Index met nuttige informatie over Turkije, opgemaakt door het Turkish News Agency welke afhangt van het Office of the Prime Minister, Directorate General of Press and Information. Info over onder meer de Turkse bevolking, geografie, gerechtelijk system, economische sectoren, enz. Websites waar Engelstalige Turkse wetgeving terug te vinden is: (betalend) 15

16

17 Deel 1 INVOERREGLEMENTERING EN DOCUMENTEN BIJ INVOER

18

19 douanereglementering algemeen kader 19

20 20

21 ALGEMEEN JURIDISCH EN REGLEMENTAIR KADER 1. PRAKTISCHE BENADERING VAN DE TURKSE INVOERREGELING Turkije en de Europese Unie sloten, althans wat de handel in industriegoederen betreft (d.w.z. vanaf hoofdstuk 25 van het douanetarief), een douane-unie. Dit heeft de invoer van deze goederen in Turkije danig vereenvoudigd. Toch moet er rekening mee gehouden worden dat de Turkse douane, ook voor goederen die onder toepassing van de douane-unie vallen, naast het bewijs van vrij verkeer (A.TR; zie verder vanaf p. 30 en 49) nog steeds bijkomende documenten (al dan niet te legaliseren) kan vragen, dat bijzondere, d.w.z. van de EU verschillende, handelspolitieke maatregelen (antidumping ) van toepassing kunnen zijn en dat de correcte naleving van verpakkingsregels en technische voorschriften sterk gecontroleerd wordt. Voor de handel in landbouwproducten hebben Turkije en de EU een vrijhandelsakkoord afgesloten. Voor deze goederen is er enkel vrijstelling van invoerrechten als een bewijs van oorsprong (EUR.1) kan worden voorgelegd. De Global Competition Index van het World Economic Forum (WEF) rangschikt Turkije op een 59 ste plaats op 142 onderzochte landen (België haalt hier een 15 de plaats). Turkije scoort vooral goed wat betreft de grootte en het potentieel van de markt, de gezonde concurrentie en de goed ontwikkelde infrastructuur (voornamelijk weg- en luchttransport). Turkije verliest echter punten op het vlak van onderwijs en gezondheidszorg, het tewerkstellingspotentieel wordt nog te weinig benut en de publieke instellingen werken nog niet voldoende transparant (1). De Transparency International World Corruption Index van 2011 plaatst Turkije, samen met Cuba en Letland, op een 61 ste plaats op 183 landen (België haalt hier een 19 de (1) world economic forum, The global Competitiveness Report , p. 27, weforum.org/issues/global-competitiveness. 21

22 plaats) met een score van 4,2. Dit wijst erop dat goede relaties met de overheid in een aantal gevallen zwaarder doorwegen dan objectieve factoren en relatief weinig transparantie in de publieke sector (2). De Economic Freedom Index 2012 van The Heritage Foundation plaatst Turkije dan weer op een 73 ste plaats op 184 landen (België behaalt er een 38 ste plaats). Het bijbehorende rapport looft enerzijds de dynamische markt met een groeiende private sector en een banksector die de huidige financiële crisis goed opvangt, anderzijds verliest Turkije heel wat plaatsen door de structurele institutionele tekortkomingen die niet het hoofd kunnen bieden aan aanslepende problemen zoals daar zijn de bescherming van intellectuele eigendom, te trage justitie die onvoldoende middelen heeft om op te treden tegen corruptie (bureaucratic red tape) en de overheidsuitgaven, die sterk doorwegen (3). Wat de grensoverschrijdende goederenbewegingen betreft, scoort Turkije een pak slechter dan België in de ranking (een 80 ste plaats t.o.v. een 36 ste plaats). Het verschil zit vooral in de snelheid van de goederenbeweging. Dit blijkt uit het Doing Business onderzoek van de Wereldbank voor 2012 (4). De cijfers (voor een dry-cargo, 20-foot, full container load) tonen aan dat Turkije zich in de middenmoot van het peloton bevindt. Singapore en Hongkong voeren de ranglijst aan. Wat de kost van de invoer betreft is Turkije tot een derde goedkoper dan België. Qua snelheid van de goederenbewegingen is België dan weer beter geplaatst. In België neemt de export zo n 8 dagen in beslag, in Turkije 14 dagen. De import in België neemt eveneens 8 dagen in beslag, terwijl dit in Turkije 15 dagen duurt. (2) Transparency International, world Corruption Index 2011, research/surveys_indices/cpi/2010/results. (3) The heritage foundation, economic freedom Index 2012, Report, pp , heritage.org/index/. (4) world Bank, doing Business Report Turkey 2012, trading-across-borders 22

23 ALGEMEEN JURIDISCH EN REGLEMENTAIR KADER Dit vertaalt zich in volgende cijfers: Cijfers voor Turkije ( Trading Across Borders -ranking: 80 ste plaats): Turkije - Export Procedure (2012) Duur (in dagen) Kost (in USD) per container Voorbereiding documenten Binnenlands vervoer en behandeling Douane-afhandeling en technische controle Haven- en terminalhandling Totaal: Turkije - Import Procedure (2012) Duur (in dagen) Kost (in USD) per container Voorbereiding documenten Binnenlands vervoer en behandeling Douane-afhandeling en technische controle Haven- en terminalhandling Totaal: Cijfers voor België ( Trading Across Borders -ranking: 36 ste plaats): België - Export Procedure (2012) Duur (in dagen) Kost (in USD) per container Voorbereiding documenten Binnenlands vervoer en behandeling Douane-afhandeling en technische controle Haven- en terminalhandling Totaal:

24 België - Import Procedure (2012) Duur (in dagen) Kost (in USD) per container Voorbereiding documenten Binnenlands vervoer en behandeling Douane-afhandeling en technische controle Haven- en terminalhandling Totaal: The Global Enabling Trade Report (2012), eveneens opgesteld door het WEF, legt de volgende pijnpunten bloot (5). Turkije staat in het algemene klassement op een 62 ste plaats staat, net na Macedonië en voor Zuid- Afrika. Het WEF heeft volgende bemerkingen: Positief zijn enerzijds de openheid van het handelsbeleid in tegenstelling tot landen van het zelfde formaat, de goede infrastructuur (voornamelijk voor weg- en luchttransport) en de goed werkende logistieke diensten; Negatief is anderzijds de zware procedure bij de douaneadministratie die bovendien weinig transparant is. Ook heft Turkije zeer hoge invoerrechten op landbouwgoederen, al heeft het land heel wat preferentiële akkoorden gesloten zodat dit enigszins afgezwakt wordt (6). (5) world economic forum, The global enabling Trade Report Reducing supply Chain Barriers (2012): (6) The global enabling Trade Report, p

25 ALGEMEEN JURIDISCH EN REGLEMENTAIR KADER 2. INTERNATIONALE INTEGRATIE 2.1. TURKIJE EN DE EUROPESE UNIE GESCHIEDENIS De Europese Unie en Turkije hebben reeds een lange geschiedenis samen. Al in september 1963 sloten beide partners een associatieovereenkomst (Overeenkomst van Ankara (7) ) waarin werd besloten dat een douane-unie zou worden opgericht tussen de EU, toen nog de EEG, en Turkije met als einddoel de toetreding van Turkije tot de Gemeenschap/Unie. De volgende grote stap in de onderlinge samenwerking kwam er in De Associatieraad EG-Turkije sloot er een overeenkomst die het startsein moest geven voor een douane-unie (8). De douane-unie, een vrijhandelszone die niet op oorsprong maar op vrij verkeer is gebaseerd en waar een gemeenschappelijk douanetarief wordt gehanteerd t.a.v. invoer van buiten de zone en dus ook een gemeenschappelijk buitenlands handelsbeleid wordt opgezet, trad op 1 januari 1996 in werking (meer over de douaneunie onder punt 3). Drie jaar later, in december 1999, werd Turkije op de EU-top in Helsinki erkend als volwaardig kandidaat-lid van de EU. Pas in 2005 worden de onderhandelingen over de toetreding effectief opgestart nadat men geoordeeld had dat Turkije zowel de politieke als economische criteria van Kopenhagen kon vervullen (9). (7) Besluit van de Raad van 23/12/1963 houdende sluiting van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de eeg en Turkije (pb l 217, 29/12/1964). (8) Besluit nr. 1/95 van de associatieraad eg-turkije van 22/12/1995 inzake de tenuitvoerlegging van de slotfase van de douane-unie (pb l 35 van 13/02/1996) (9) de criteria van kopenhagen zijn deze criteria waaraan een land dat wenst toe te treden tot de eu moet voldoen, wil het tot lidstaat gemaakt worden. het gaat meer bepaald om het hebben van stabiele instellingen die de democratische waarden, het rule of law-principe, bescherming van mensenrechten en minderheden garanderen (de politieke criteria), een vrije markteconomie, overname van het acquis communautaire (de economische criteria) en een europese identiteit. 25

26 De onderhandelingen verlopen volgens een strikt schema. Turkije zal zich institutioneel moeten hervormen en de wetgeving van het land in lijn brengen met het meer dan pagina s tellende acquis communautaire, het Europees wetgevend kader dat alle lidstaten in wetgeving hebben omgezet (zie meer hierover onder punt ). Het acquis is overzichtelijk opgedeeld in 35 afzonderlijke hoofdstukken. Omdat Turkije echter het Aanvullend Protocol van de Associatieovereenkomst van Ankara weigert toe te passen, wordt al in 2006 besloten de onderhandelingen over bepaalde hoofdstukken die verband houden met dit Aanvullend Protocol af te breken en te bevriezen (10). Het gaat om volgende acht hoofdstukken: het vrij verkeer van goederen, het recht om zich te vestigen, het vrij verkeer van diensten, het vrij verkeer van kapitaal, landbouw en plattelandsontwikkeling, visserij, vervoersbeleid, douane-unie en buitenlandse betrekkingen. In 2008 werden dan nieuwe accenten en prioriteiten afgesproken om de onderhandelingen die door de Cyprus-kwestie muurvast zaten, opnieuw vlot te trekken (11). Dit werkt echter maar gedeeltelijk. Hoewel achter de schermen grote hervormingen worden doorgevoerd die grote rechtsdomeinen zoveel mogelijk in lijn brengen met de Europese wetgeving, ligt het officiële onderhandelingsproces zo goed als stil. Toch vinden nog enkele hoopgevende initiatieven plaats die aantonen dat de toetreding van Turkije tot de EU nog niet opgegeven is. Zo richtte Turkije in 2009 het Ministerie voor EU-aangelegenheden op (Law No van 9/07/2009; dat de onderhandelingen en de implementering van het acquis in goede banen moet leiden. (10) aanvullend protocol bij de Overeenkomst van ankara (pb l 254, 30/09/2005). de uitvoering van het vrij verkeer van goederen uit Cyprus wordt systematisch door Turkije tegengehouden. het protocol wil de totale eliminatie van invoertarieven en quota voor goederen in het vrije verkeer bewerkstelligen. Maar dit wordt tot dusver niet waargemaakt. (11) Via accession partnerships (zoals er ook al werden afgesproken in 2001, 2003 en 2006). 26

27 ALGEMEEN JURIDISCH EN REGLEMENTAIR KADER In mei 2012 lanceerden EU-Commissaris voor Uitbreiding Füle en de Turkse Minister voor Europese Aangelegenheden Bagis een positive agenda waarin opnieuw gefocust wordt op thema s die los van de geblokkeerde hoofdstukken van het acquis wel bespreekbaar zijn. Nieuwe werkgroepen zullen hiervoor worden opgericht. Dit moet nieuwe constructieve gesprekken op gang brengen. Op korte termijn rijst evenwel de vraag hoe de onderlinge verhoudingen zullen evolueren onder het EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2012 door Cyprus. Turkije heeft reeds aangegeven dat het dit voorzitterschap niet zal erkennen. Quid met de toetredingsonderhandelingen? Meer informatie is terug te vinden op de website van: De Europese Commissaris voor de Uitbreiding van de EU: ec.europa.eu/enlargement/; De delegatie van de EU in Turkije met info over onder meer de voortgang van de toetredingsonderhandelingen: ACQUIS COMMUNAUTAIRE: IMPLEMENTATIE Zoals hierboven reeds kort aangehaald, moet Turkije, om lid te kunnen worden van de EU, voldoen aan de economische criteria van Kopenhagen. Turkije heeft reeds een goed functionerende vrije markteconomie. Bovendien wordt de concurrentie voldoende gegarandeerd en een structureel hervormingsprogramma moet Turkije in staat stellen ook het hoofd te bieden aan de marktkrachten binnen de EU. Andere positieve aspecten zijn de groei van het bbp, de solide financiële sector en een versnelde privatisering van overheidsbedrijven. 27

28 Wat de implementatie van het acquis betreft, gaat dit een stuk moeizamer. Zoals vermeld zijn momenteel 8 van de 35 hoofdstukken geblokkeerd en kunnen deze niet afgesloten worden. Toch kan al vooruitgang genoteerd worden in volgende domeinen die in deze bijdrage van belang zijn: Vennootschaprecht: door het nieuwe Turkse wetboek van koophandel (zie verder) wordt het mogelijk om een eenmanszaak op te richten in de vorm van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ook komt er een (door de wet verplichte) internetsite waarop de jaarrekeningen van vennootschappen op aandelen kunnen worden geconsulteerd (vergelijkbaar met de balanscentrale in België op de website van de Nationale Bank). Online registratie in het handelsregister van ondernemingen (denk aan het KBO in België) zal ook mogelijk worden. Het wetboek brengt verder meer transparantie, openheid, naleving van internationale normen inzake boekhouding en audit; Mededinging: Turkije past de principes van de Europese concurrentiewetgeving (bestrijding kartelafspraken, fusiecontrole en misbruik economische macht) al toe; Fiscale wetgeving: problematisch zijn o.m. de noodzakelijke verhoging van de accijnzen op alcoholhoudende dranken en ook de bepalingen met betrekking tot de directe belastingen (moeder- dochterrichtlijn...) zijn nog niet aangepast (discriminatoire bepalingen); Intellectuele eigendom: de wetgeving is reeds in lijn, maar de handhaving schiet voorlopig tekort; Ondernemings- en industriebeleid: Turkije is voldoende aangepast. Het heeft een nieuw actieplan opgesteld, de beschikbaarheid van 28

29 ALGEMEEN JURIDISCH EN REGLEMENTAIR KADER beleidsinstrumenten wordt op punt gesteld en de betalingsachterstand bij handelstransacties wordt weggewerkt; Douanewetgeving: de wetgeving is via de douane-unie aangepast, maar zijn toepassing laat nog te wensen over. Zo moeten importeurs nog steeds oorsprongsinformatie over producten doorgeven terwijl deze zich reeds in het vrije verkeer bevinden. Ook de wetgeving m.b.t. vrije zones en tariefcontingenten is nog niet in lijn. Wat de handhaving van intellectuele eigendom betreft en de bestrijding van namaakgoederen moeten nog bijkomende stappen ondernomen worden; Buitenlandse betrekkingen inzake handel: het geografisch toepassingsgebied van het algemene preferentiestelsel voor invoer uit ontwikkelingslanden (GSP) is nog niet volledig in overeenstemming met het acquis (12) DOUANE-UNIE Het besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije (13) bevat de regels voor de tenuitvoerlegging van de slotfase van de douane-unie tussen de EU en Turkije. De uitvoeringsbepalingen zijn opgenomen in het besluit nr. 1/2006 (14). Hierin was overeengekomen dat een douane-unie tussen beide partners werd opgericht. Een douane-unie is een gebied waarbinnen vrij verkeer van goederen geldt. Alle leden van de unie hebben eenzelfde gemeenschappelijk buitentarief en een zelfde gemeenschappelijk buitenlands handelsbeleid. Verschillen in invoerquota blijven echter mogelijk. De douane-unie tussen de Gemeenschap en Turkije geldt voor industriele goederen en verwerkte landbouwgoederen. Voor landbouwgoederen en EGKS-goederen gelden andere overeenkomsten (zie p. 31). (12) Uitbreidingstrategie en voornaamste uitdagingen , europese Commissie, COM(2011)666. (13) Besluit nr. 1/95 van de associatieraad eg-turkije van 22/12/1995 (pb l 35 van 13/02/1996). (14) Besluit nr. 1/2006 van het Comité douanesamenwerking eg-turkije van 26/09/2006 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Besluit nr. 1/95 van de associatieraad eg-turkije (pb l 265 van 26/09/2006). 29

30 Voor de goederen die vallen onder de douane-unie worden geen in- of uitvoerrechten geheven en ook kwantitatieve beperkingen zijn opgeheven (of alle maatregelen die dezelfde uitwerking hebben). Het gaat om goederen die zich in een partnerland van de douane-unie in het vrij verkeer bevinden. Dit zijn niet alleen goederen die in de EU of Turkije vervaardigd werden ( oorsprongsgoederen ), maar ook goederen uit derde landen waarvoor in de EU of in Turkije de invoerformaliteiten zijn vervuld en de verschuldigde douanerechten zijn voldaan. Bovendien mag geen gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten of heffingen zijn verleend ( no drawback ). De oorsprong van de goederen is in dit geval niet langer relevante informatie voor de douaneautoriteiten. Compenserende rechten en antidumpingrechten kunnen wel nog apart voorzien worden. Hiervoor zal de oorsprong van de goederen toch nog van belang blijven, ondanks het feit dat de goederen zich in het vrij verkeer bevinden. Dat goederen zich in het vrije verkeer bevinden, wordt aangetoond door een A.TR-certificaat. Bovendien moeten de goederen rechtstreeks tussen de verschillende delen van de douane-unie worden vervoerd ( rechtstreeks vervoer ) om zonder rechten te kunnen worden ingevoerd. Als derde landen worden aangedaan tijdens het transport (bv. transit via de Balkan landen) moeten de goederen onder douanetoezicht blijven (bv. TIR-vervoer, ATA ). Het A.TR-certificaat wordt geviseerd door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer op het moment van deze uitvoer. Dit certificaat is het voornaamste bewijs dat de goederen zich in het vrij verkeer bevinden en dus van het preferentiestelsel kunnen genieten. De exporteur kan gevraagd worden bijkomende documenten voor te leggen om de communautaire status van de goederen bijkomend te bewijzen. Zoals gezegd is de oorsprong van de goederen normaal gezien niet van belang, gezien de goederen zich reeds in het vrij verkeer bevin- 30

Over Turkije. Officiële naam van het land Capital City Overheid

Over Turkije. Officiële naam van het land Capital City Overheid Over Turkije Officiële naam van het land Capital City Overheid Republiek Turkije Ankara Parlementaire democratie Bevolking 74 miljoen (2010) Beroepsbevolking (de bevolking) 25900000 (oktober 2010) Mediaan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z14745 Datum 10 september

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Juridische aspecten over investeren in Turkije. Berc Germeyan Jurist

Juridische aspecten over investeren in Turkije. Berc Germeyan Jurist Juridische aspecten over investeren in Turkije Berc Germeyan Jurist 1 AGEN DA Juridische rechtsvormen Woon en werk vergunning voor Nederlanders in Turkije Arbeids recht Douane wetgeving Regelgevende en

Nadere informatie

Tariefpreferentiële Overeenkomsten van toepassing per land/regio

Tariefpreferentiële Overeenkomsten van toepassing per land/regio Tariefpreferentiële Overeenkomsten van per land/regio Land Overeenkomst Nodrawback? Uitzondering No-drawback? Besluit 2009/330/EG van de Albanië Raad van 15 september 2008, Protocol 4(Pb. EU 2009, L 107).

Nadere informatie

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) PUBLIC 15564/02 LIMITE UD 143 NT 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van het Comité Douanesamenwerking

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE TOETREDINGSVERDRAG: PROTOCOL, BIJLAGE V

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE TOETREDINGSVERDRAG: PROTOCOL, BIJLAGE V ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 8/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: PROTOCOL, BIJLAGE V ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

BASISREGELING OLIJFOLIE

BASISREGELING OLIJFOLIE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND WETTELIJKE BASIS Europese Verordening 883/2004 die in voege

Nadere informatie

Toeslagen documentopmaak en inklaringskosten bij export naar Zwitserland, Noorwegen, Kroatië en Servië

Toeslagen documentopmaak en inklaringskosten bij export naar Zwitserland, Noorwegen, Kroatië en Servië Toeslagen (niet) EU-landen Europese Eilanden Voor de bezorging op eilanden behorende bij Frankrijk, Italië of Groot-Brittannië berekenen wij een toeslag van 27,50 per pakket. Voor de bezorging van pakketten

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane in de Europese Unie Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE [EUROPA] SCADPlus BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. HET

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité van de

Nadere informatie

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE AF/CE/BA/nl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 EIEREN VLEES VEE nummer : 19/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de invoer van fokrunderen van zuiver ras : Zie inhoudsopgave Voorwaarden bij de

Nadere informatie

SAMENVATTING SYLLABUS

SAMENVATTING SYLLABUS SAMENVATTING SYLLABUS Julie Kerckaert Inleiding tot het Europees en internationaal recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 2: Inleiding tot het Europees recht... 2 1. Het juridisch kader van het

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

Klaartje Bult Creative Europe Desk NL Europadag 17 december 2013, Pakhuis de Zwijger

Klaartje Bult Creative Europe Desk NL Europadag 17 december 2013, Pakhuis de Zwijger Klaartje Bult Creative Europe Desk NL Europadag 17 december 2013, Pakhuis de Zwijger CREATIVE EUROPE 2014-2020 KANSEN, RESULTATEN AANBEVELINGEN Creative Europe 2014-2020 Wat betekent het voor de Europese

Nadere informatie

Services & activiteiten

Services & activiteiten Services & activiteiten Informatie en advies Europese subsidies, artists residencies en mobiliteit, focuslanden Verzamelen van data, publicaties, onderzoek (oa Buitengaats) Organisatie Bijeenkomsten (voorlichting,

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2008 2009 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2008 2009 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 A 31 946 Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, met Bijlagen,

Nadere informatie

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING Nr. INLO.AO-2013-019-LUX-UTB-02 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van 01-02-2012 Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IER) door de douaneautoriteiten van de EU met betrekking tot goederen, met name geneesmiddelen,

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) Kosten BBIE* Depot individueel merk (incl. vooronderzoek

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN. Gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 22 en 29 van de Overeenkomst

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN. Gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 22 en 29 van de Overeenkomst 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 7 GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN Gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 22 en 29 van de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) 13420/09 LIMITE AGRI 380 AGRIORG 85 AGRISTR 35 AGRIMON

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

Importrestricties Rusland (versie 1.0)

Importrestricties Rusland (versie 1.0) Hervatting van douaneplichtige zendingen voor klanten van DHL naar Moskou, Rusland Service is alleen beschikbaar voor commerciële importeurs in Rusland Verscherpte controlemaatregelen die door de douaneautoriteiten

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2011) 516 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2011) 516 definitief RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 2 september 2011 (02.09) (OR. en) 13710/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0223 (COD) VISA 159 CODEC 1370 COMIX 519 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Artikel Europakunde. Carla van der Poel 20 juni 2007. Susanne de Jong Communicatie 2A

Artikel Europakunde. Carla van der Poel 20 juni 2007. Susanne de Jong Communicatie 2A Artikel Europakunde Carla van der Poel 20 juni 2007 Susanne de Jong Communicatie 2A Toetreding Turkije tot de EU Wat moet er allemaal voor gebeuren? Sinds 3 oktober 2005 zijn Turkije en de EU de onderhandelingen

Nadere informatie

Door: Caspar Jansen 2009/2010. Preferentiële oorsprong: de prijs af fabriek

Door: Caspar Jansen 2009/2010. Preferentiële oorsprong: de prijs af fabriek Door: Caspar Jansen 2009/2010 Preferentiële oorsprong: de prijs af fabriek Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 2 2 Oorsprong p. 4 2.1 Algemeen preferentieel systeem p. 4 2.2 Preferentiële oorsprong door verdrag

Nadere informatie

THAiLAND. Algemeen juridisch en reglementair kader 16-22 maart 2013

THAiLAND. Algemeen juridisch en reglementair kader 16-22 maart 2013 Exporteren naar THAiLAND Algemeen juridisch en reglementair kader 16-22 maart 2013 Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van Z.K.H. Prins

Nadere informatie

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN WIT-RUSLAND BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders a. Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. b. Voor het vervoer naar,

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

VAK 36 PREFERENTIE INHOUDSTAFEL. NL_VAK 36 PREFERENTIE v. 0.1 Pagina 1 van 22

VAK 36 PREFERENTIE INHOUDSTAFEL. NL_VAK 36 PREFERENTIE v. 0.1 Pagina 1 van 22 INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 INSTUREN... 3 AIRWO TARIEFSCHORSING MITS OVERLEGGING VAN EEN LUCHTWAARDIGHEIDSATTEST... 6 Code 119... 6 APPEU NIET-PREFERENTIEEL RECHT ONDERWORPEN IS AAN EEN BIJZONDERE BESTEMMING...

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 1

INHOUD. Woord vooraf... v HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 1 INHOUD Woord vooraf................................................................ v HOOFDSTUK 1. INLEIDING................................................................ 1 1. Douanebeleid...........................................................

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht. Erik Scheer en Gooike van Slooten

First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht. Erik Scheer en Gooike van Slooten First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht Erik Scheer en Gooike van Slooten First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht Agenda: First sale, royalty s en verbondenheid

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië hierna te noemen de Verdragsluitende

Nadere informatie

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat:

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Paramaribo, 28 oktober 2014 Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Suriname is door de World Economic Forum geclassificeerd als een Efficiency Driven

Nadere informatie

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden.

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden. CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd

Nadere informatie

Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen

Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen Bijlage 1 Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen 1. Juridische mededeling In dit document

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

GOEDERENSTROOM LUCHTVRACHT

GOEDERENSTROOM LUCHTVRACHT INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 3 Verplichte velden... 5 Toon detail - Excelrapport maken... 5 Hyperlinks... 6 Navigatie Pad... 6 Foutmeldingen... 8 Berichtspecificaties... 8 A01 - RAADPLEGEN AANKOMST VAN EEN

Nadere informatie

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Douane Belastingdienst De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Particulieren Saba & Sint Eustatius 1 De Douane verandert Per 01-01-2011 zal het Nieuw Fiscaal Stelsel (NFS), waaronder de Douane-

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 11

Inhoudstafel. Woord vooraf 11 Woord vooraf 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1. De levering als meest kenmerkende prestatie van de koopovereenkomst 13 1.2. Levering wordt logistiek 16 1.3. Leveringsvoorwaarden 19 1.4. Nood aan eenvormige

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot ondertekening, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/EG/nl 1 De gevolmachtigden van: HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND,

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

Financieel voordeel door douaneplanning

Financieel voordeel door douaneplanning Financieel voordeel door douaneplanning mr Eric Vennekens Rotterdam, November Stelling 1 Slide 2 Als export manager heb ik geen of nauwelijks invloed op douane gerelateerde kosten zoals invoerrechten en

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen Hoe nu verder? Wat

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) Hulpdeclarant (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Hulpdeclarant (m/v) 1.2 Definitie De hulpdeclarant staat in voor het ondersteunen van alle douaneformaliteiten (het verzorgen van

Nadere informatie

Douane compliance in internationale handel

Douane compliance in internationale handel Global Logistic Forum Douane compliance in internationale handel Bedrijven vragen hun management team doorlopend om kosten verder te verlagen en processen, procedures en personen te optimaliseren in bijna

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Samenvatting Europees Recht

Samenvatting Europees Recht Samenvatting Europees Recht Week 1 Export en Europees recht Leerdoelen H4 (Nadruk of EU verdrag en EU werkingsverdrag) - De juridische vormen van export beschrijven - De basisstructuur van de Europese

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling RSZ Directie Internationale betrekkingen Onderwerp Sociale zekerheid en werken in het buitenland. Wat moet ik doen? Datum Augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

ISSN Benelux Publicatieblad

ISSN Benelux Publicatieblad ISSN 0005-8777 Benelux Publicatieblad Datum uitgifte 29/09/2014 Inhoudstafel Benelux Publicatieblad Paginanummer 2 Beschikkingen 3 BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers betreffende het grensoverschrijdend

Nadere informatie

Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz. januari 2014

Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz. januari 2014 Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz januari 2014 Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Authorised Economic Operator Geautoriseerde marktdeelnemer Algemene Administratie van de

Nadere informatie

Overeenkomst / machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst / machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst / machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan worden getroffen. Ondergetekenden, Opdrachtgever / direct vertegenwoordigde

Nadere informatie

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Stippellijnen geven aan dat een nadere invulling wordt vereist. Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.5.2008 COM(2008) 314 definitief 2008/0097 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.3.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0624/2009, ingediend door A.T. (Italiaanse nationaliteit), over visa voor familiebezoeken

Nadere informatie

Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20

Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20 FedEx Express U kunt Bijlage A gebruiken voor aanvullende klantnummers of bedrijfslocaties Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20 Vaste Afzender (Account Consignor) Verklaring

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7102/7104

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Douane Belastingdienst De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Particulieren Bonaire De Douane verandert Per 01-01-2011 zal het Nieuw Fiscaal Stelsel (NFS), waaronder de Douane- en Accijnswet

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. Cabotage (= vervoer tussen twee in een ander land gelegen plaatsen) is niet toegestaan.

BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. Cabotage (= vervoer tussen twee in een ander land gelegen plaatsen) is niet toegestaan. BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer

Nadere informatie

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Stippellijnen geven aan dat een nadere invulling wordt vereist. Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

VAK 44 DOCUMENTEN - CONTROLEMAATREGELEN TARIEF BIJ INVOER

VAK 44 DOCUMENTEN - CONTROLEMAATREGELEN TARIEF BIJ INVOER INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 PLDA TARWEB... 4 AIRWO TARIEFSCHORSING MITS OVERLEGGING VAN EEN LUCHTWAARDIGHEIDSATTEST... 8 APPEU NIET-PREFERENTIEEL RECHT DAT ONDERWORPEN

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie