Pinksteren Kiezen om mee te doen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pinksteren Kiezen om mee te doen"

Transcriptie

1 woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje plagerig reageer ik: Dus je wilt het dit jaar maar overslaan? Nou nee, dat is nu ook weer niet de bedoeling. Is het lastig om (kinderen) uit te leggen wat we in de kerk met Pinksteren vieren? Vast. Net zoals het een uitdaging is om de andere grote christelijke feesten begrijpelijk te maken. Kerst is het misschien het makkelijkst. Een kind dat geboren wordt. Dat begrijpt iedereen. Maar vlammen op mensenhoofden, tongen van vuur? Je kunt op verschillende manieren naar het pinksterfeest kijken. Het is voor mij ook het feest dat ons bepaalt bij ons zelf, bij kerk-zijn in de zin van gemeenschap van Jezus Christus. Het is een feest van inspiratie en bezieling, waarbij het ook gaat om je eigen persoonlijke geloof. Met Pinksteren worden we bepaald bij de fundamentele keuzes die je in je leven maakt. Waar je uit leeft, welk (heilig) vuur in je brandt en waar je voor gaat, om het eigentijds te zeggen. Ik weet niet wie - of wat - de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik ja tegen iemand - of iets. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeft. Dit is een uitspraak van Dag Hammerskjöld, gedateerd op Pinksteren 1961 (is dat toevallig?). Dag Hammerskjöld overleed in dat jaar 1961 bij een vliegtuigongeluk, onder onduidelijk omstandigheden. Onlangs werd bekend dat daar, zoveel jaar na dato, alsnog onderzoek naar gedaan gaat worden. Hammerskjöld was toen wereldberoemd als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Na zijn overlijden vond men aantekeningen die hij tijdens zijn drukbezette leven had gemaakt, en waarvan niemand tot dan toe het bestaan van wist. Ze zijn uitgegeven onder de titel Merkstenen. Een man, die worstelde met zichzelf en zijn verhouding tot God. Maar die blijkens zijn eigen woorden het leven als zinvol en doelgericht ervoer, door fundamenteel te kiezen om het leven te beamen. Kiezen Op een bepaalde manier gaat het in het pinksterverhaal ook over kiezen. We zijn gewend om het begin te lezen, over de Geest die met wind en vuur het huis van de leerlingen binnenvalt, en dan over hoe iedereen de ander opeens kan verstaan. Daarna gaat het verhaal naadloos over in de preek van Petrus, die aan de verbaasde mensen uitlegt wat dit allemaal te betekenen heeft. En dan staat er, na die lange preek, dat de mensen vragen wat ze moeten doen, bekeert u en laat u dopen, zegt Petrus, en dan lezen we hoe op die zelfde dag 3000 mensen dat doen (Handelingen 2:41). Zij kiezen voor het leven. Het verhaal van Pinksteren, waardoor het verhaal van Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer verder gaat en mensen enthousiast maakt, stelt je voor een keuze - meedoen of aan de kant blijven staan. Het is belangrijk om te erkennen dat om onze keuzes altijd een sfeer van onzekerheid hangt, zeker als het gaat om de beslissende vragen van het leven - hoe je denkt over je zelf, over je levensdoel, je levensgeluk, over God, over leven en dood - bij zulke vragen is er altijd, onontkoombaar een zone van onzekerheid, van twijfel en aarzeling, van wagen, van toch maar doen, of juist niet. Vertrouwen Kiezen voor het geloof, kiezen voor God, is niet de uitkomst van een lijstje argumenten voor en tegen. Het is je toevertrouwen, het is het durven en willen wagen, met een Woord, met het verhaal van de Levende, met de Geest, die niemand ziet en niemand vangen kan, ongrijpbaar, maar toch - aanwezig, voelbaar, ervaarbaar. Adem die je draagt. Die jou draagt. God, het geheim van het leven, die gezicht heeft gekregen in Jezus, mens met de mensen. Daarom zeggen we ook: Gods Ja gaat aan ons jawoord vooraf. Gods jawoord, in Jezus gestalte gekregen, is er voordat wij antwoord kunnen geven. Gods Ja, in Jezus Christus, draagt ons Ja. Heer, U doorgrondt en kent mij. Kiezen voor God is je laten dragen, kome wat komt, hoewel het eigenlijk niet kan staat er van Abraham geschreven, het prototype van de gelovige: hoewel het eigenlijk niet kon is hij blijven hopen en geloven (Romeinen 4: 18). Ergens in je leven klinkt die vraag, die uitnodiging - om leerling te worden van Jezus. Om je leven op zijn weg te oriënteren. Misschien is het hele leven wel die vraag. Zoals het met de echte keuzes in het leven gaat, uiteindelijk hebben ze geen grond. Natuurlijk zijn het geen blinde Kiezen Foto Otto Lussenburg keuzes, het is weloverwogen, maar altijd tot op zekere hoogte. Iedere echte keuze is altijd groter dan de redenen die ervoor te geven zijn. Zo werkt het ook met het geloof. Je gelooft niet pas als je alles zeker weet. Je gelooft ook omdat je ervoor kiest. Zoals in dat citaat van Hammerskjöld. Hoe en waar precies die keuze gemaakt wordt, dat is nooit helemaal exact te zeggen. Het dient zich altijd weer opnieuw aan, op een even onverwachte en verrassende manier als het leven zelf. En toch, zo verwoordt dit citaat, is er ergens een keuze gevallen. En vanaf dat moment is er een diep weten dat je leven zinvol is, dat het betekenis draagt, dat het leven het waard is om geleefd te worden, omdat er een onlosmakelijke verbondenheid is met de bron van het leven. Thema Heilig vuur In het bijbelboek Handelingen staat beschreven hoe de volgelingen van Jezus bijeen waren en plotseling iets zagen wat op tongen van vuur leek, dat zich over hen verdeelde. Allemaal werden ze vervuld van heilig vuur. Ze begonnen te spreken zoals de Geest het ingaf. Ze hielden dit niet voor zich zelf, nog dezelfde dag sloten veel mensen zich bij hen aan. Het bleef niet beperkt tot Israël. Paulus, vol van heilig vuur, verspreidde de boodschap van Jezus tot in Rome. Opvolgende generaties hebben de boodschap met meer en minder vuur doorgegeven. Het vuur bleef branden, hoewel er vaak werd geprobeerd dit vuur uit te trappen. Hebben wij dit heilige vuur nog? Hoe passen wij onze passies toe in het dagelijks leven? Met welk vuur geven wij de boodschap van de bijbel door? In dit pinksternummer willen wij daar op verschillende manieren aandacht aan geven. Redactie Meditatief Als het nacht was en een deur ging open en er waren voetstappen, alléén maar voetstappen, en we gloeiden, brandden, waren vlammen, verlichtten de wereld en het donker om ons heenzou iemand ons dan uittrappen, smadelijk en punctueel, en zouden die voetstappen dan weer wegsterven in de verte achter de open deur, of zouden we oplaaien, steeds hoger en hoger, tot de tijd ons vond - nachtwaker van het verlangen en van alles wat nooit kon? Toon Tellegen: Als we vlammen waren, Gedichten, Querido, 1996

2 4 Kerkblad woensdag 13 mei 2015 Bij de voorpagina Koos Wight De illustratie op de voorpagina van dit pinksternummer is gemaakt door Jannie Bosman. We kunnen niet met haar over het schilderij praten. Ze is een vrouw met een verstandelijke beperking. Zij werkt op Atelier8 van Vanboeijen aan de Traverse 44 in de Kloosterveste. De redactie heeft (voor) haar schilderij gekozen, omdat de kleurkeuze en de wijze van schilderen goed passen bij het thema van dit pinksternummer: Heilig Vuur. Jannie Bosman is een geboren Friezin uit Rottevalle maar verblijft al zestig jaar op Vanboeijen, tegenwoordig in een beschermde woonvorm aan de Anreperstraat. Op werkdagen gaat ze met de taxi naar Atelier8 waar ze het liefst kralen sorteert. Het schilderen is op het ogenblik niet meer zo in trek bij haar. In het weekend houdt ze ervan om te wandelen, in de zon te zitten en grassprietjes te zoeken. Ook zingt ze graag en dan wel haar eigen teksten. Het bezoeken van de kerkdiensten in De Duif is helaas niet meer mogelijk. Met haar broers en hun echtgenotes heeft Jannie veel contact, zij ondernemen regelmatig leuke dingen met haar. Op het atelier werkt Jannie samen met achttien andere cliënten. Sommigen werken er in een duobaan, schilderen de ene dag en werken de andere dag bijvoorbeeld op het keramiekatelier. Niet alle cliënten werken er fulltime, soms slechts een dagdeel. Atelier8 wordt geleid door vier begeleiders. Roely Nieuwenhuis is Jannies persoonlijk begeleider. Zij heeft eerst 25 jaar in de horeca gewerkt. Maar toen dit werk haar te zwaar viel heeft ze zich laten omscholen. Ze heeft gekozen voor sociaal pedagogisch werk omdat ze die opleiding goed kon combineren met een vaste baan bij Vanboeijen. De keus voor die opleiding is niet geheel vreemd want haar moeder was ook activiteitenbegeleidster. Atelier8 ligt midden in de wijk Kloosterveen, en huist onder hetzelfde dak als de wijkgemeente De Ontmoeting, op de eerste verdieping. Toch komen er (nog) niet zoveel mensen een kijkje nemen in het atelier. Dat is jammer want je kunt er voor weinig geld leuke decoraties en schilderijen kopen. Een echte winkel op de begane grond zou natuurlijk veel beter werken, maar daar is geen geld voor beschikbaar. Want de bezuinigingen eisen hun tol. Jannie Bosman en Roely Nieuwenhuis Sinds kort heeft Atelier8 een samenwerkingsverband met Het Goed van Alescon. Oude meubelen van Het Goed worden door Atelier8 gepimpt en in ruil daarvoor verkoopt Het Goed de schilderijen die cliënten onder begeleiding hebben gemaakt. Gods Geest gaat voorop Hadewieg Fokkens Vorig jaar verschenen zes kleine boekjes uitgegeven door de Remonstrantse Broederschap. Geschreven door zes theologen die op zoek zijn naar de Goddeeltjes van ons bestaan en de christelijke traditie. Leden van de VVP lazen de boekjes en schreven een recensie, in deze pinkstertijd een leest u hier een recensie over het boekje Geest, geschreven door de heer Foeke Knoppers, predikant in de remonstrantse gemeente Twente. De schrijver is opgegroeid in de pastorie van de remonstrantse gemeente in Lochem. Hij werd theoloog. Het woord gedrevenheid heeft hij van zijn ouders meegekregen, om wat mee te doen in de praktijk. De schrijver heeft het boekje ingedeeld in een zevental hoofdstukjes over de Geest, steeds met een hoofdletter. In deze beknopte recensie bespreek ik er twee. Het eerste is een pinksterbrief van Dietrich Bonhoeffer, geschreven in de gevangenis op Pinksterzondag Hij schrijft over meerdimensionaal te leven, boven jezelf uitstijgen in de gevangenis. In april 1945 werd hij op persoonlijk bevel van Hitler vermoord. Zijn brieven zijn bewaard gebleven in het boek Verzet en Overgave. Meerdimensionaal leven wordt niet vaak gebruikt als iemand wil uitleggen wat het effect is van de gave van Gods Geest. Woorden als inspiratie en enthousiasme zullen dan vaker worden gebruikt. Het meerdimensionale speelt vaak geen rol, met name bij de Pinksterbeweging; ze zijn slechts van een ding vervuld, van Gods geest, ze zijn in extase. Bonhoeffer moest daar niet veel van hebben. Hij wijst op het heilzame effect van afstand bewaren. Afstand nemen kunnen we bewust creëren door te denken. De schrijver volgt in dit boekje het spoor van Bonhoeffer. Denken, lachen, fantaseren, de menselijke geest te boven gaan. Hanna Arendt wordt genoemd, de Duitse filosofe, die de moed had kritiek te leveren op haar eigen leiders. Humor, wie lacht neemt afstand van zichzelf. Ook verbeelding is een sterke kracht. De schrijver beweert dat kunst functies kan overnemen die vroeger bij religie hoorden. In hoofdstuk drie gaat het over bezieling, verwezen wordt naar een gedicht van Szymborska over de ziel. De neiging om onzorgvuldig met onze gevoeligheid voor wat ons te boven gaat om te gaan, wordt genoemd, de strategie van onze geest om wat groot is klein te maken. Door ons verwerkte ervaringen zijn de bouwstenen voor onze biografie, die ook ten grondslag liggen aan tradities die wij kennen als godsdiensten. Hierin sluit de schrijver aan bij de filosoof Schleiermacher over de religie: Religie is vooral een zaak van ervaren. De schrijver, Foeke Knoppers, heeft als rode draad in dit boekje, de zin: Gods Geest gaat voorop. Gods aanwezigheid is niet van ons uit te begrenzen. Begrenzen is iets dat de menselijke geest onvermijdelijk keer op keer doet, we hopen dat Gods geest deze begrenzingen doorbreekt. We kunnen steeds scherper gaan zien als we ons er voor open stellen dat de Geest een universeel fenomeen is, een herscheppende energie die mensen creatief en toekomstgericht maakt. Ook kunst is een effect van de invloed van de Geest; daardoor kunnen onze ogen geopend worden voor dimensies van het leven, die we eerder niet zagen. De schrijver geeft hiervan enkele voorbeelden. Belangrijk in dit boekje vind ik, dat de eigen ervaring niet weg gerelativeerd wordt, maar volkomen serieus genomen. Het is een ernstig boekje geworden, maar zeer de moeite waard. Zie voor de overige recensies: Geest Het regent met de schittering van regen, alsof er glinsterende glazen steden glanzende uit de wilde hemel vallen, het regent met de adem van het licht verdeeld in zoveel duizend zilvren tongen, het regent wit en driftig Pinkstervuur. Wiekslag van engelenvleugels slaat door straten, veegt langs ramen, breekt de huizen binnen. Een radeloze overvloed van liefde jaagt als een sneeuwstorm in de open harten, en een ontzaggelijk godzalig zingen breekt het omhulsel van de nacht uiteen. Bron: Een duif daalt neer. Gedichten over de Heilige Geest. Een bloemlezing door J.W. Schulte Nordholt, pag.151 Een uitleg Het gedicht Geest vergelijkt in de eerste strofe het Pinkstervuur met regen. Een verwijzing naar de plaats waarvandaan de regen komt: de hemel. Die regen wordt in de tweede regel vergeleken met glinsterende glazen steden. Als je aan een stad denkt, denk je automatisch aan veel mensen. Deze gedachte wordt nog versterkt doordat er staat steden. Ze zijn heel bijzonder want ze zijn van glas en ze glinsteren. Je kunt dus vrij die steden inkijken. Daarnaast vallen ze ook nog eens uit de hemel, uit een wilde hemel. Alles is daar blijkbaar in rep en roer. Dan doet ook het licht een duit in het zakje. Met zijn Adem, de Ruach uit de Schepping. Deze Geest heeft zich verdeeld in duizenden tongen. Het beeld is compleet. Nu kan de laatste regels geschreven worden: Het regent wit en driftig Pinkstervuur. In de mensenstraten breekt met hulp van engelenvleugels eenzelfde wildheid los. Ramen en deuren zijn niet bestand tegen de radeloze overvloed van Liefde en in harten die bereid zijn om die overvloed te ontvangen, breekt een godzalig zingen los. Tegen zoveel Pinksterliefde kunnen de duistere krachten van de nacht die de mensen in hun huizen gevangen houden niet op. Het omhulsel van de nacht valt in brokstukken uiteen. Walter Schlundt Bodien

3 woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 5 Pastor voor dak- en thuislozen Het past me verhalen aan te horen Riet Verhoeven Ze groeide op in Assen en was al vroeg samen met haar moeder en broer bij de kerk betrokken via de muziekgroep van Ad Boes die elke twee weken de dienst opluisterde. Zo hoefde ze als kind de tijd niet uit te zitten door bijvoorbeeld de ramen te tellen of de bakstenen in de muur. Dit meedoen op afstand vormde haar religieus denken en beleven. Nu werkt Annemarie van der Vegt als pastor bij De Open Hof in Groningen. Als dochter van een theologe had ik geleerd om kritisch na te denken over het geloof en om te zoeken naar betekenis. De beeldende bijbelse taal sprak mij aan en ik leerde de bijbelverhalen lezen als levenservaringen van mensen. Dit maakte dat ik de deeltijd, zaterdagopleiding theologie in Utrecht ging volgen. Eenmaal naar Groningen verhuisd, een gezin gesticht, volgde op de bachelor theologie de master geestelijke verzorging. Deze rondde ik in augustus 2014 af. (lachend:) Dus ik ben nog maar een broekie. In mijn stage bij Fact-Lentis deed ik onderzoek naar de herkenning van zingevingsvragen bij cliënten. Mijn conclusie was dat zingevingsvragen zeker herkend en onderkend worden, maar dat het antwoord erop vooral pragmatisch is. Ik voelde mij meer thuis bij een schouwende benadering. Dat was niet nieuw voor mij. Als afgestudeerd creatief therapeut merkte ik dat ik minder goed ben in een hulpverlenersrol: die jas is niet mijn jas. Let wel, ik zeg niet dat hulp niet nodig is, integendeel, maar ik ben persoonlijk beter in het goed luisteren en daar de tijd voor nemen. Recht van spreken Sinds november werkt Annemarie voor 16 uur als pastor bij De Open Hof, het oecumenisch diaconaal-pastoraal centrum in Groningen, of korter gezegd de dagopvang voor dak- en thuislozen. Haar passie voor het luisteren naar verhalen, zonder daar een oordeel aan te verbinden, valt nu op z n plaats: Iemand die op straat zwerft, die in een portiek ligt, naar drank ruikt, vies is, wordt niet zo snel aangesproken. Hij - vaak is het een hij - heeft over het algemeen geen partner. Vaak zijn er verstoorde familieverhoudingen, geen collega s, is er geen steunend sociaal netwerk, noch een verenigingsleven of iets dergelijks. Er is dus niemand die naar zijn verhaal luistert, die meedenkt, troost, bemoedigt, stimuleert. En als de dakloze wel wordt aangesproken, is er vanuit hem of haar vaak ook argwaan, want wat wil die ander? En welk oordeel heeft hij of zij? Dan is het goed dat er ergens een plek is waar letterlijk de deur voor je open staat en waar niets hoeft. Waar je je kunt warmen en iets kunt eten. En waar je recht van spreken hebt, ook al verzin je je leven bij elkaar. Ik ben iedere keer weer verwonderd over de waardigheid die de dak- en thuislozen, ondanks hun situatie, behouden of die er zelfs aan ontwikkelen. Het moge duidelijk zijn hoe belangrijk het is dat de Groninger kerken het bestaan van De Open Hof al jaren financieel dragen. Zo ook mijn functie: die wordt betaald door de Protestantse Gemeente Damsterboord. Naast de ander staan Elke zondagavond is er in de kapel van De Open een viering. Over het algemeen stappen dak- en thuislozen niet makkelijk een gewone kerk binnen. Dit is hún viering. Ik probeer hen er zoveel mogelijk bij te betrekken. Ik vraag of iemand de paaskaars aan wil steken en of iemand de lezing wil doen. Na een korte overweging, geef ik een aanzet tot gesprek. Hoe gesprekken vorm krijgen is elke keer anders. Het hangt af van wie er komt, hoeveel er komen, van de sfeer, van gebeurtenissen op straat, van het jaargetij. Maar de gesprekken zijn altijd indrukwekkend. In de Veertigdagentijd vertelden zíj in feite het lijdensverhaal van Jezus. Ze herkennen zich in een uitspraak als hij stierf voor onze zonden. Een van de bezoekers vertelde dat hij het kruis van de fouten of onmogelijkheden van zijn ouders op z n nek draagt. Een last, maar het had ook gemaakt tot wie hij nu is. Er was ruimte en tijd voor hem en er werd naar hem geluisterd: hij mocht er zijn. Ik zoek de mensen ook op buiten De Open Hof. Zo ga ik wekelijks naar de nachtopvang, ik zoek mensen op in Het Twaalfde Huis, een dagbestedingsinstelling voor verslaafden, of in de woonvoorzieningen Eemshuis en Ommelanderhuis. Ook bij de dagopvang van het Leger des Heils tref ik mensen aan die om een langer of korter, zwaarder of lichter gesprek verlegen zitten. Binnen ons centrum, maar ook in het werk daarbuiten probeer ik als het ware náást iemand te gaan staan, zodat er, al is het maar eenmaal per week, een naaste voor hem of haar is. Dat is, om het maar in termen van het thema van dit Kerkblad te verwoorden, mijn heilig vuur! Een rap lopend vuurtje Tryanka Westra Al die muren die kerken en geloofsgemeenschappen om zich heen bouwen, daar is onze Assense rapper Thomas Werkman helemaal niet van. Toevallig is hij bij de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk in Kloosterveen, omdat zijn ouders daar bij zijn en hij vindt het daar heel fijn. Maar andere stromingen, zoals Protestants, Baptist of Evangelisch, daar maakt hij zich niet zo druk om De boodschap is immers overal hetzelfde, aldus Thomas. Een gesprek met een begeesterde jongen. Geïnspireerd door zijn geloof in God en zijn passie voor muziek. Thomas Werkman is inmiddels 16 jaar. Op de basisschool en in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zat hij niet lekker in de groep. Hij werd gepest en zag het leven op dat moment helemaal niet meer zitten. Om zijn verdriet te verwerken schreef hij een rap over pesten. Dit was het begin van iets wat heel groot zou worden. Thomas stond voor de keuze: gaat hij door met teksten schrijven met, zoals hij het noemt, wereldse teksten of verkiest hij het om door te gaan met christelijke raps. Hij koos voor dit laatste. Hij merkt dat hij mensen raakt met zijn teksten. Dit beweegt hem om door te gaan. Rap-rapper-rapst Vanaf toen ging alles in een sneltreinvaart. Thomas mocht zijn nummers opnemen in studio Delay Bovensmilde, omdat de eigenaar hem wou stimuleren door te gaan met christelijke teksten. Hierna heeft hij met Marit Kok een videoclip op Youtube gezet, wat in no time meer dan tienduizend views heeft opgeleverd. Hierin ervaart Thomas dat God hem roept om mensen te vertellen over Hem. In het begin was het wel spannend omdat Thomas zich zorgen maakte over het feit dat muziek niet altijd genoeg brood op de plank brengt maar, nu zegt Thomas overtuigd en vol vertrouwen: In de Bijbel staat: Zoek eerst het Koninkrijk van God en de rest zal u gegeven worden. Ik werd uitgenodigd op Festival 316. Dit staat voor Johannes 3:16. Het is een christelijk muziekfestival in het Noorden. Erg gaaf! In dit bijbelvers staat dat Hij voor onze zonden is gestorven zodat iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven krijgt! Ik ben God dankbaar voor Zijn grote liefde en ik hoop wat te betekenen in het leven van een ander. Daarom schrijf ik diepe christelijke teksten en ben ik op JSM gekomen. Dit staat voor Jesus Saved Me. Ik ervaar dat God mij roept om mijn leven te gebruiken om Hem te dienen en mensen te helpen. Deze muziekstijl spreekt veel jongeren aan, maar ook ouderen vinden het mooi. Inmiddels werkt hij samen met een manager en een producer, waardoor het nog professioneler aangepakt wordt. Het geld dat hij met optreden en werken verdiend investeert Thomas in studio apparatuur en zijn carrière. Op dit moment wordt er keihard gewerkt om het nummer pesten officieel uit te brengen met een professionele videoclip om nog meer mensen te kunnen bereiken. Dit zal gebeuren in samenwerking met gospel artiest Sharon Kips (Winnaar X-Factor 2009) en IP-Records. Laat Thomas maar schuiven. Zijn raps wil hij graag als een lopend vuurtje onder de mensen brengen. Maar deze jongen die voor mij zit, is zo begeesterd, dat ik denk dat Thomas Werkman in eigen persoon een rappend lopend heilig vuurtje is! watch?v=oqaaexdkq8q

4 6 Kerkblad woensdag 13 mei 2015 Werkweek voor liturgie en kerkmuziek juli Vier dagen samen in een oud klooster, vier dagen zingen, vier dagen leren over liturgie en kerkmuziek De Protestantse Kerk in Nederland organiseert deze zomer voor de 43ste keer de werkweek voor liturgie en kerkmuziek. Het thema van de werkweek is: Versta je me? Het zal gaan over de taal van de liturgie. Het thema wordt uitgediept in lezingen, workshops, muziek en in vieringen. Alle vormen van communicatie in de liturgie komen aan bod. In de prachtige kapel van Centrum Bovendonk in Hoeven zullen de vieringen plaatsvinden. Voor predikanten, kerkelijk werkers, dirigenten, organisten, zangers en voor iedereen die zich betrokken weet bij de kerk, het vieren, de muziek. De stafleden zijn Elske te Lindert, Monique Schendelaar, Gijs van Schoonhoven, Rienk Bakker, Theo Menting en Ko Joosse. Op donderdagmiddag is de gastspreker en docent Carlo Balemans. Lering en vermaak op een prachtige locatie! Voor meer informatie, de kosten en aanmelden zie www. protestantsekerk.nl/pcte > cursussen en studiedagen > studiedagen, telefonisch of per Stichting Een Druppel in Indonesië Helpen een heilig vuur! Jan Hazenberg Een verslag maken voor de pinksteruitgave van het Kerkblad, dat als thema heeft gekozen Heilig vuur. Je probeert een titel voor je verslag te vinden die refereert aan het gekozen thema. Na veel piekeren kwam ik tot bovenstaande titel. En waarom Je medemens, straatarm, hulpeloos, afhankelijk en vaak hopeloos, te helpen, geeft zoveel voldoening dat je er zelf een rijker leven aan overhoudt. Vuur maak je vaak met behulp van een lucifer. En een lucifer is goedkoop. Maar die ene lucifer kan een flinke brand veroorzaken, die zich steeds verder uitbreidt. Die lucifer koop je van de giften die binnenkomen. Een goedkope lucifer met vaak onverwachte gevolgen. Het is beeldspraak. Begrijpt u het nog? Een voorbeeld Ongeveer tien jaar geleden ontmoette ik in de Molukken op het eiland Ceram een jongen waarvan in het gezin de vader was overleden en de moeder met veel moeite haar drie kinderen kon voeden en kleden. Altijd tekort aan alles. Twee jongens, één meisje. Stichting financieel in de gelegenheid te stellen na de lagere school naar de driejarige SMP en de driejarige SMA te gaan, te vergelijken met onze mavo. De oudste was pienter genoeg om verder te studeren. Hij wilde dolgraag naar de politieschool. Maar wie betaalt dat? We hebben hem in staat gesteld om naar die school te gaan. Hij slaagde! Wat een blijdschap en trots in dat gezin! Hij bleef z n best doen bij de politie en kreeg in de loop der jaren al twee bevorderingen. Hij verdient, naar Indonesische begrippen, een goed salaris. Ondertussen getrouwd en vader van twee kinderen. Maar wat hadden we voor zijn start op de politieschool met elkaar afgesproken? Je helpt je moeder, broer en zus, opa en oma, vrouw en kinderen met je verdiende geld. En hij houdt zich aan die afspraak. Samengevat: je helpt één persoon die in de loop der jaren er voor zorgt, dat er in totaal negen personen nu in staat zijn het hoofd min of meer boven water te houden. Er zijn nu tal van zulke voorbeelden. Ik ben nu totaal 24 keer in Indonesië geweest en via de Stichting op allerlei gebied kunnen helpen en telkens zie je dat die ene druppel vaak een olievlek is, die zich uitbreidt. Heel dankbaar dan helpen. Elke morgen tegen 7 uur kwam er een jongetje langs op de weg naar school en begroette me elke keer: Slamat pagi, papajan (goede morgen papajan). Op een dag werd ik s morgens heel vroeg naar zijn huis geroepen. Hij lag op een tikar (matje) in de kamer. Roerloos! Gestorven! Zomaar s nachts in zijn slaap. Ik vroeg de mantri (plaatselijke verpleger) of hij de oorzaak wist. Hij wist het niet. Na de doodsoorzaak laten zoeken? Nee, niet nodig hij is overleden. De volgende dag wordt hij begraven. Het gebeurt zo vaak op deze manier. Medische hulp schiet heel erg tekort. Geboren worden en sterven: het is zo doodnormaal en ligt letterlijk vaak zo dicht bij elkaar. Nasib, zeggen ze kinderlijk diep gelovig: God heeft gegeven, God heeft genomen. Op een ander eiland vroegen mensen me naar een huis te gaan, waar een vader van drie kinderen al ruim een jaar letterlijk op de grond zat met een diepe wond onder de voet. Het witte bot zag je zitten. Te vies om aan te zien. Er was geen geld voor behandeling. Ik nam hem mee naar een dokter in het ziekenhuis. Twee dagen reizen, hij kon nog geholpen worden. 6 miljoen Rupiah ( 400) aan kosten en nog wat geld voor de nazorg. Straks kan hij hopelijk weer lopen, werken en zijn gezin onderhouden. Soortgelijke gevallen doen zich vaak voor. Voor relatief weinig geld zijn deze mensen te genezen. en rustig hun gang gaan met onophoudelijke gewelddadigheden, zeggend dat ze dit uit naam van Allah doen. Maar het overgrote deel is daar tegen en zegt oprecht: Allah is boos op die extremisten, die met hun duivelse moorden de ware islamgodsdienst kapot maken. Kort gezegd: je hebt oprecht gelovige moslims en zeer slechte moslims. Je hebt oprecht gelovige christenen en zeer slechte christenen. Onderwijs Vooral in de Molukken is het peil van het onderwijs op veel plaatsen laag. De opleiding en kennis van het onderwijzend personeel laat vaak veel te wensen over. Vaak werken de scholen zonder leerboeken en moeten de leerlingen de leerstof, door de onderwijzer op het bord geschreven, overnemen in hun schrift. De schoolborden zijn vaak versleten en het geschrevene moeilijk te lezen, met als resultaat heel veel schrijffouten, wat het bestuderen ervan erg bemoeilijkt. Voor veel scholen hebben we bordverf gekocht of de schoolborden vervangen door nieuwe. We proberen gelden beschikbaar te stellen om het onderwijs te verbeteren, maar dat kan, gezien de kosten, maar op heel kleine schaal gebeuren. De Indonesische regering zou er goed aandoen meer geld vrij te maken voor onderwijs en opleiding leerkrachten, want ik zie de toekomst voor veel jongeren (vooral in de Molukken) met veel zorgen tegemoet. Laatste nieuws Het laatste nieuws van de Protestantse Gemeente Assen vindt u op de website: Het meisje zal moeder gaan helpen in de huishouding, maar van de jongens wordt verwacht dat zij straks zullen gaan werken. Ze zullen het leven in het gezin moeten helpen verlichten. Na veel gesprekken met de moeder besloten we de jongens via de Vaak te weinig te eten! werk! Eén lucifer kan oorzaak zijn van een zich telkens uitbreidend vuur. Medische hulp Wat doe je, als er geen dokter is of als je niet verzekerd bent, of je hebt geen geld? Doktershulp: eerst betalen Moslims Ik besef, dat ik nu misschien enige mensen tegen me in het harnas jaag. Zoals u weet, is ongeveer 90% van de Indonesische bevolking (255 miljoen inwoners) moslim. Op de eilandjes Raäs, Tonduk en Gua-Gua is 100% van de bevolking moslim. Ik heb tijd genoeg gehad om via vele gesprekken me te verdiepen in hun geloofsbeleving. Vooral gesprekken met jongeren, die onbevangen over hun geloof in God durven spreken. Ik heb grote waardering voor deze jongeren, die in hun dagelijkse leven zo heel dicht bij God leven en al hun moeilijkheden en problemen Hem voorleggen. Natuurlijk ben ik het met u eens, als u zegt, dat er ook gevaarlijke moslimextremisten zijn, die lak hebben aan alles wat God geboden en verboden heeft Ten slotte Ik logeer nooit in hotels, maar verblijf in gezinnen, die ik in de loop der jaren heb leren kennen. Daar ontdek je pas de problemen, waar veel armen mee te kampen hebben. Daar ondervind je aan den lijve hoe armoede en uitbuiting (corruptie!) mensen maken die moeten leven zonder toekomst. Zonder uitzicht op verbetering, zonder enige kans op welk gebied dan ook! Ik probeer ze te helpen. Bent u begaan met het lot van de allerarmsten en de kanslozen? Steun dan met uw giften de Stichting Een Druppel. Stort uw bijdrage op banknummer NL 46 INGB t.n.v. Stichting Een Druppel te Assen. Uw gift is een steun in de rug voor velen om verder te kunnen gaan!

5 woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 7 Ondernemen met hoofd en hart Koos Wight Om Warenhuis Vanderveen kan niemand heen. Hoog torent het warenhuis boven de stad uit. De moderne gevel ontworpen door Architectuurstudio Herman Hertzberger domineert het Koopmansplein en omarmt de oude, maar gerestaureerde gevel van het pand waar vroeger de firma Buning een schildersbedrijf had. Van de vele winkelende mensen zullen maar weinigen zich afvragen wie verantwoordelijk is voor de regie binnen dit bedrijf en wat hem bezielt. Tijd om in gesprek te gaan met de algemeen directeur, Nico Vanderveen. Wordt hij gedreven door een heilig vuur? Nico Vanderveen is de vijfde generatie die dit bedrijf runt, samen met zijn broer, een nicht en een neef. Als kleine jongen leek het hem een interessante baan te zijn. Zijn vader, moeder, ooms en tantes en oom organiseerden destijds zogenaamde landenweken in het warenhuis. Dat waren inspirerende tijden met veel buitenlandse gasten in het warenhuis en thuis. Maar er waren zo n vijftig neven en nichten, dus waarom zou hij nu perse later directeur van het familiebedrijf moeten worden. Door de vele dieren die zij thuis hadden, kreeg hij belangstelling voor het vak van dierenarts. Het ondernemerschap verdween uit het zicht totdat hij in VWO-5 op werkweek ging naar de DDR. Daar vielen hem de schellen van de ogen. Dit bezoek werd het keerpunt door de gesprekken die hij met het domineesgezin Kruppke van de kerkgemeenschap Weissensee, bij wie hij was ondergebracht, voerde. Maar ook de nachtelijke gesprekken met klasgenoten die naar zijn mening maatschappelijk beter onderlegd waren dan hij, brachten hem tot het inzicht dat hij met economie een grotere maatschappelijke bijdrage zou kunnen leveren dan als dierenarts. En zo keerde hij met heilig vuur terug. Een dubbele lading Na zijn studies bedrijfs- en macro-economie trok hij als projectmanager van een grote Nederlandse multinational de wijde wereld in: o.a. naar China, Hongarije, Midden-Oosten en Afrika. Op een van zijn reizen naar Libië maakte hij een tussenstop op Malta. Tijdens de voorbereiding van die reis kreeg hij, hoogst ongebruikelijk, een telefoontje van zijn vader. Die informeerde waar zijn zoon naar onderweg was. Toen hij hoorde dat hij dat Malta was begon hij het verhaal van Paulus reizen te vertellen, waarin één zin een dubbele lading kreeg: Kom over [naar Macedonië] en help ons! (Handelingen 16:9). Niet God riep, maar vader Ruurd want zijn rechterhand in het bedrijf had een nieuwe baan en hij had dringend behoefte aan een goede kracht. Zo keerde Nico met zijn gezin terug naar Assen. Wat is je heilig? Ter voorbereiding van dit gesprek zocht Nico op wat nu de betekenis is van heilig. In de Utrechtse Doopgelofte uit de 8e eeuw neemt het woord heilig een centrale plaats in. Maar in de 4e eeuw komt het woord al in het Gotisch voor. Het betekent zoveel als: heel, gezond, het goddelijke en het aardse onverdeeld. En dat staat hem ook voor ogen: maatschappelijk verantwoord ondernemen om zo je steentje bij te dragen aan het behoud van de wereld. Uitgangspunt bij zijn bedrijfsvoering zijn de drie P s: People, Planet, Profit (mensen, wereld, opbrengst). Wanneer deze combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hieronder lijden, zo is de gedachte. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, worden mens en milieu hiervan de dupe; bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur. Aan de andere kant ziet dit denkbeeld ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd dient te worden. Stenen tafelen Volgens Nico krijgt op dit moment de P van Profit te veel de overhand. De overheid doet veel te weinig aan innovatie en heeft geen lange termijnvisie. Nederland scoort het slechtst op dit gebied in Europa. Als voorbeeld noemt hij het feit dat grootverbruikers van elektriciteit door middel van lage energiebelasting in de watten worden gelegd, kennelijk om deze motoren van de economie ruim baan te geven. De keerzijde is dat juist deze krachtige bedrijven worden ontmoedigd om duurzaam te innoveren. Het plan om de daken van de warenhuizen rond het Koopmansplein te voorzien van zonnepanelen, bijvoorbeeld, heeft om deze reden behoorlijke vertraging opgelopen. Hij voelt zich erg verwant met mensen als Marjan Minnesma van Urgenda, die de Staat heeft gedagvaard omdat die te weinig maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook de Tsjechische econoom Tomáš Sedlácek is zo n geestverwant. 1. Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. Eens gaf de Heil ge Geest aan velen heldenmoed. Bidt dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed. 2. O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden, deel thans uw zegen uit aan wie uw komst verbeiden. O heldere fontein, die uit Gods tempel welt, gij wordt een brede stroom die met de eeuwen zwelt. Jean Fouquet Nico stelt met hem dat economie over niets anders gaat dan over goed en kwaad. Hij pleit voor afspraken die als een soort stenen tafelen in een ark worden gedaan en waaraan iedereen zich houdt. Zo worden de gewetenlozen aan banden gelegd en kan bedrijfsvoering weer iets van hoofd èn hart blijven. Zingeving in je zaak Volgens Nico schort het aan dat laatste. Dat het niet alleen om geld gaat probeert hij ook in het warenhuis te laten zien. Er worden allerlei activiteiten ontwikkeld om een wisselwerking tussen bedrijf en maatschappij te bevorderen. Daarom zijn er de lunchvoordrachten Kadetje Cultuur, is er een WNF-shop (Wereld Natuur Fonds), wordt er onderdak verleend aan een schrijfmarathon van Amnesty International en is er een uitzendbureau voor vrijwilligers. Om zich zelf scherp en bij de tijd te houden, is Nico Vanderveen actief in besturen en denktanks van organisaties als VNO/NCW-MKB Drents Landschap, Drents Archief en Centrum Beeldende Kunst. Maar ook thuis inspireren hem de gesprekken met zijn vrouw Marianne en hun vier dochters. 7. Wie s Heren Geest bezielt, wie s Heren woord doet zingen, wie met ons vieren wil het feest der eerstelingen, die stemme met ons in en prijze Gods verbond dat Hij vandaag vernieuwt en elke morgenstond. Lied 762 Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk Hemelvaart 14 mei Samen in de Gouverneurstuin! Onder de blote hemel is er op donderdagochtend 14 mei om 10 uur weer de jaarlijkse Hemelvaartsdienst: dé kans om samen met gemeenteleden uit andere wijkgemeenten en gasten samen (jo)uw geloof te vieren! De sfeer van een openluchtdienst, de inzet van enthousiaste vrijwilligers uit allerlei hoeken en de muzikale inbreng van Christelijke Muziekvereniging Oranje geven de Hemelvaartsdienst in de Gouverneurstuin in Assen altijd weer een heel feestelijk tintje. Dit jaar is het thema Hemelvaart: doorbreek(-t) muren. In de recente wereldgeschiedenis zijn veel muren gebouwd, maar ook weer afgebroken. Waar muren werken als scheidslijnen die verhinderen dat mensen elkaar leren kennen en waarderen, ligt er een taak voor ieder mens om te kijken hoe die muren kunnen worden afgebroken - of dat er ten minste een kijkgaatje in gemaakt kan worden. In deze speciale dienst verkennen we al zingend, biddend en luisterend hoe de Geest, die met Hemelvaart aan ons beloofd is, hierbij behulpzaam kan zijn: om muren en grenzen te overstijgen, met andere ogen te leren kijken en nieuwe wegen in te slaan. Ook als jij/u nog nooit eerder bij zo n Hemelvaartsdienst aanwezig bent geweest, dan ben je van harte welkom! (Ook een leuke gelegenheid om eens wat gasten van buitenaf mee te nemen.) De voorbereidingscommissie Welkomdienst Jozefkerk Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld is zondag 24 mei de voorganger in de Welkomdienst in de Jozefkerk. Het thema is: De Geest werkt! Het Christelijk Regionaal Koor Voices uit Kampen onder leiding van Jan Quintus Zwart verleent vocale medewerking. Op de piano wordt het koor begeleid door Jan Lenselink uit Emmen. Het orgel wordt weer bespeeld door Ronald Knol. Iedereen is van harte welkom. De dienst begint om 19 uur. Voorafgaand is er samenzang. Die begint om uur. Kerkelijk Bureau gesloten Het Kerkelijk Bureau is op vrijdag 15 mei gesloten.

6 12 Kerkblad woensdag 13 mei 2015 Hervormde Sionsgemeente (Gereformeerde Bond) Hervormde Sionsgemeente (Gereformeerde Bond) Predikant: ds. B.J. van Assen, tel Voorzitter: dhr. H. van der Haar, tel , Scriba: dhr. J. Otten, tel , Contactadres: Fam. J.J. Hendrikse, Kennemerland 3, 9405 LA Assen, tel Website: gemeenten. Afgelopen zondagmiddag (10 mei) heeft hij intrede gedaan in een speciale middagdienst in Een. Het zal best even wennen zijn om na een periode van afwachten en overgang nu weer aan de slag te gaan. Wij wensen hem toe dat hij snel zijn weg mag vinden in de gemeenten en dat de Heere hem daar tot een rijke zegen zal stellen. Gemeentenieuws Voor alle berichtgeving geldt: zo de Heere wil en wij leven. Jarigen Op vrijdag 29 mei hoopt zuster Kraima haar verjaardag te vieren. Broeder Satters hoopt dat te doen op woensdag 3 juni. Wij willen u beiden een goede verjaardag toewensen en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. Want Uw goedertierenheid is groot over mij (Ps. 86:13). Zieken Wij zijn dankbaar dat er geen zieken in het ziekenhuis verblijven. Thuis zijn er bij sommigen wel zorgen omtrent de gezondheid. Allen die te maken hebben met tegenslagen, afnemende krachten, (wachten op) onderzoeken en uitslagen, wensen we Gods steun van harte toe. Examens Van 12 tot en met 28 mei volgen Annerieke en Erik Holland uit onze gemeente examens. Een spannende tijd van studie en afwachten op resultaten. Op het moment van schrijven is het voor Erik ook nog spannend wat betreft de loting voor geneeskunde in Nijmegen. Wij wensen hun beiden van harte Gods zegen toe bij het maken van de examens. De Heere is de Bron van alle wijsheid en verstand, klop er maar bij Hem voor aan. Sterkte! Ten slotte Wij wensen broeder Wilschut van harte Gods zegen toe in zijn nieuwe Zelf ben ik net terug van vakantie. Met schoonfamilie verbleven wij een week in Winterswijk. Met nieuwe energie en zin mag ik het werk weer aanvangen in uw midden. Rest mij u en jou een gezegende Hemelvaartsdag en Pinksterdagen toe te wensen. Ontvang een hartelijke groet van mij en mijn vrouw, ds. Van Assen Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Assen Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Assen Voorzitter: Henk Rook, Nicolaas Beetslaan 50, 9405 BG Assen, tel Pastoraat: Foekje Dijk, Welsummerweg 12, 7722 RS Dalfsen, tel , Secretariaat: Janny van den Poll- van Gerner, Voorstebree 7, 9403 JD Assen, tel Rekeningnummer: NL39INGB t.n.v. VVP afd. Assen, Assen Coörd. Contactpersonen: Marian Dikken, Smetanalaan 16, 9402 XD Assen, tel , Website: Webmaster: Mariëtte Louis, Overlijden Op dinsdag 28 april overleed ons gemeentelid Everdina (Dinie) Hovinga-Volk. Het afscheid vond plaats op maandag 4 mei en werd geleid door Helene Westerik, de predikant van Vrijzinnig Beilen, waar de familie Hovinga ook lid was. Namens ons voerde ondergetekende kort het woord. Wij wensen haar man en kinderen veel Kracht toe op de levensweg die zij verder lopen. In het volgend Kerkblad verschijnt een uitgebreider in memoriam. Foekje Dijk Pinksterdienst Op Eerste Pinksterdag, zondag 24 mei, is er om uur een gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde gemeente. Voorganger is ds. J.H. Kikkert, Doopsgezind predikant in Groningen en ook werkzaam bij de Doopsgezinde gemeente Assen. We rekenen op uw komst en hopen op een inspirerende bijeenkomst. Immers, Pinksteren is tenslotte de verjaardag van de kerk, en dát mag gevierd worden. Wanneer de Geest vaardig is, kunnen er onverwacht mooie dingen gebeuren en stijgen mensen boven zichzelf uit. Het bestuur Over Job 42:4-6 in de Bijbel in Gewone Taal Geen tegenstander, maar bondgenoot In de Bijbel in Gewone Taal staat iets nieuws over Job dat niet eerder in een Nederlandse bijbelvertaling te lezen was. Aan het slot van het lange debat over de vraag waarom Job zoveel moest lijden, geeft Job aan dat hij verder zal zwijgen. Hij wil niet meer met God in gesprek gaan (Job 42:4-6). Niet omdat hij dat gesprek zinloos vindt. Maar omdat hij een beter beeld heeft gekregen van God. Jobs laatste woorden luiden in de Bijbel in Gewone Taal: Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven. Dat is een nieuwe vertaling van Job 42:6. In oudere bijbelvertalingen staat iets anders. Daar lezen we dat Job spijt heeft van alles wat hij over God heeft gezegd. Waar komt dit verschil tussen de vertalingen vandaan? In de Hebreeuwse tekst van Job 42:6 staat een werkwoord dat zowel spijt krijgen als troost vinden kan betekenen. Moderne bijbeluitleggers vinden de tweede betekenis beter, en ze hebben er goede redenen voor. Want waarvan moet Job eigenlijk spijt krijgen? Wat heeft hij fout gedaan, waarvoor hij moet worden gestraft? Daar lezen we niets over. Integendeel, er wordt juist verteld hoe eerlijk en rechtvaardig Job is (Job 1 en 2). En er is nog iets anders. Als in Job God eindelijk antwoord geeft op de vragen van Job, dan klinkt dat streng, maar het is zeker geen beschuldiging. God maakt Job geen verwijten, zoals zijn drie vrienden wel deden. Job hoeft zich niet te verantwoorden voor wat hij verkeerd heeft gezegd. Integendeel, Job is de enige die steeds de waarheid over God heeft verteld (Job 42:7-8). Spijt is dus helemaal niet aan de orde. Spijt zou juist ongeloofwaardig zijn. Maar er is een nog belangrijkere reden om niet voor spijt krijgen, is dat het leven voortdurend door het maar voor troost vinden te kiezen. kwaad en de dood wordt bedreigd. Uit Job hoort van God zelf hoe hij het het antwoord van God in Job goede leven op aarde mogelijk maakt, moet Job wel concluderen en aan al wat leeft, de capaciteiten dat God in zijn lijden niet zijn geeft om stand te houden in de strijd tegenstander is, maar zijn om het bestaan. Want die strijd is er. medestander, een bondgenoot tegen Mensen en dieren kunnen zomaar het kwaad. Voor Job en zijn vrienden ziek worden en sterven. De realiteit Goede Vrijdag 2014 geeft dat een nieuw beeld van God. Pasen Taal William Blake God antwoordt Job Dat is voor Job een bron van troost in zijn moeilijke bestaan. Bron: blog van dr. Jaap van Dorp, teamleider Vertalen bij het Nederlands Bijbelgenootschap en een van de vertalers van de Bijbel in Gewone

7 woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 13 Aardbeving in Nepal Op zaterdag 25 april werd Nepal getroffen door een zware aardbeving, met grote verwoestingen en duizenden dodelijke slachtoffers en als gevolg. De hoofdstad Kathmandu en een groot gebied ten noordwesten van de stad zijn zwaar getroffen en hebben dringend noodhulp nodig. Met de Samenwerkende Hulporganisaties waar Kerk in Actie deel van uitmaakt wordt via Giro555 geld ingezameld voor hulp aan Nepal. Kerk in Actie heeft al beschikbaar gesteld voor de allereerste noodhulp. Kerk in Actie werkt vanuit het veldkantoor in Kathmandu samen met lokale partners en organisaties van het internationale netwerk ACT Alliance. Welke noodhulp bieden we? In eerste instantie richt Kerk in Actie zich vooral op noodopvang en basisvoorzieningen voor families in afgelegen gebieden. Daarbij gaat het om materiaal voor onderdak (zoals tenten), reparaties en technische ondersteuning, watertanks, ceramische filters, waterzuiveringstabletten, herstel van waterpunten en -systemen, herstel van sanitaire voorzieningen en training van water comités. Verder worden de families voorzien van keukengerei, zeep, handdoeken en Een rasaquarellist in De Bron Aquarelleren is voor mij de zachtste vorm van schilderen waar ik de kleuren mooi kan laten overvloeien in elkaar. Ik schilder het liefst waterlandschappen. Schilderen is voor mij lef hebben. Steeds weer opnieuw proberen om het goede gevoel bij de vormen en kleuren te krijgen. Er is in De Bron een bijzondere expositie van een zestal aquarellen van Christine Hakkers (Werkendam 1951). Kom kijken naar de weelderige Wim Noordhoek en Ineke Koning Nieuws uit de diaconie lakens. Ook wordt psychosoci ale hulp geboden aan families met kinderen en jongeren die in de opvangkampen verblijven. Speciale aandacht gaat uit naar ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking, alsmede het helpen van lokale gemeenschappen om zichzelf te organiseren. Waar mogelijk krijgen vrouwen daarin een centrale rol. Kerkelijke gemeenten in actie voor Nepal Als kerk en als gelovigen zijn we geroepen om onze naasten bij te staan. Zeker in tijden van nood. Kerk in Actie roept alle plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk op om te bidden voor de slachtoffers en de hulpverleners in Nepal. Zij kunnen alle steun gebruiken. Ook zijn wij geroepen om te delen van datgene dat wij ontvangen hebben: tijd, talent, geld en goed. Dat kan door een collecte te organiseren, acties te organiseren of door een extra gift te geven. Al uw steun in gebed, geld en tijd is meer dan welkom. Wat kan Kerk in Actie doen met uw gift? Alle bedragen helpen om de mensen in Nepal te steunen. Voor 5 kan bijvoorbeeld een deken gegeven worden. Voor 15 een waterpakket voor een gezin ( jerrycan, emmer met deksel, waterzuiveringstabletten en zeep). Voor 25 kleuren van De Wieden. Zie de meeuwen zweven boven een onstuimige zee en sta stil genietend voor een Gemberpot met witte anemonen. Kijk zelf of ze waarmaakt wat ze in bovenstaand stukje schrijft. Welkom, tijdens kerkdiensten en andere activiteiten van 16 april tot 18 juni. Namens de commissie Kerk, Kunst en Cultuur, Ate Hamstra een voedselpakket voor drie weken voor een gezin van vijf personen. Voor 35 noodonderdak(tent) voor gezin. Voor 50 een hygiënepakket met onder andere luiers, zeep, tandpasta en handdoeken. Voor 100 kunnen we zorgen voor een onderwijspakket voor 25 kinderen en 1 docent. Het College van Diaconie heeft besloten om de eerste collecte van 17 mei te bestemmen voor de noodhulp aan Nepal, tevens heeft het College besloten om deze collecte te verdubbelen. Het College van Diaconie sluit zich aan bij Kerk in Actie en beveelt daarom ook deze collecte van harte bij aan. Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw gift via de collecte te geven dan kunt u uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL98F- VLB t.n.v. CvD Protestante Gemeente Assen. Graag onder vermelding van Actie Nepal. Henk Maring, College van Diakenen Een bijbel voor de Krim-Tartaren in hun eigen taal De eerste collecte op 24 mei is de landelijke Pinkstercollecte van Kerkinactie. Bestemd voor de verspreiding van bijbels in de taal van de Krim-Tartaren. Blij keerden de Krim-Tataren in de jaren tachtig van de vorige eeuw terug naar hun eigen land. Jarenlang hadden ze in Rusland geleefd in ballingschap. Bij terugkeer bouwden ze hun eigen dorpen weer op, stichtten hun eigen gemeenschappen en kerken. Na zoveel jaren in een vreemd land wilden ze voor alles hun eigen cultuur en taal in stand houden. Nu de Russen opnieuw de Krim beheersen, is dat nog belangrijker geworden. Marina Lomova, directeur van het IBT: De Krim-Tataren willen graag hun eigen taal en cultuur levend houden. Dat is belangrijk voor hun identiteit. De Russen hebben hen de belofte gedaan dat het Krim-Tataars de officiële taal zou worden. Maar tot nu toe zijn ze die belofte niet na gekomen. Veel mensen zijn teleurgesteld. Deze bijbelvertaling betekent veel voor hen. In totaal wonen er ongeveer Krim-Taren op de Krim en in Rusland. Slechts 10% van hen is christen, de overigen zijn moslim. Maar ook de aanhangers van de Islam gebruiken de vertaalde Bijbel: de psalmen gebruiken zij als gebedenboek. Moslims en christenen leven vreedzaam samen op de Krim. Dat de naam van God in beide godsdiensten Allah is, spreekt boekdelen. Verschillende bijbelvertalers die hebben meegewerkt aan dit project zijn moslim. Sommigen van hen hebben zich, tijdens het vertaalproces, bekeerd tot het christendom. Deze collecte wordt u van harte aanbevolen door de Stedelijke ZWO. Steun aan een volk dat heel lang erg onderdrukt is. Actie Vakantiegeld samen delen In het vorige Kerkblad is met de aankondiging van deze actie is het bankrekeningnummer om giften te storten, over twee kolommen geplaatst. Mogelijk kan dit tot vergissingen leiden. Hierbij nog een keer het volledige nummer: NL72 FVLB o.v.v. Vakantiegeld samen delen KOOS Nood, boot, dood Op Koningsdag voer tijdens de Grande Parade in Dordrecht ook een replica van de Ark van Noach mee. Het leek mij een overbodige boot want elke rechtgeaarde bijbelkenner weet dat de aarde niet meer door water zal vergaan. Dieren moeten er nog wel gered worden, want diverse diersoorten dreigen door toedoen van de mensen uit te sterven. Maar om dieren te redden scheen deze boot niet gemaakt te zijn, maar wel voor mensen. Niet voor mensen die momenteel door nood gedreven de oversteek van Afrika naar Europa proberen te maken. Nee, de ark is bedoeld voor Nederlanders want er hing een groot spandoek op de boot met de tekst: met JEZUS mis je de boot niet. En daar kun je een vluchteling natuurlijk niet blij mee maken. Zeker niet wanneer je als christen met moslimvluchtelingen op een boot zit, zoals onlangs nog gebeurde. Dan kun je maar beter niet bidden anders loop je nog het risico om overboord gegooid te worden. Veel vluchtelingen beginnen aan de barre tocht omdat de nood hun tot de lippen staat: hongersnood, oorlogsgeweld, gewetensnood of geldnood omdat in je geboorteland het vinden van een goede baan volstrekt onmogelijk is. Huis en haard verlaten om een ongewisse toekomst tegemoet te gaan, is geen gemakkelijke beslissing. De tocht naar de kust is vol gevaren, en eenmaal in de haven aangekomen word je de prooi van mensensmokkelaars. Als je geluk hebt en nog wat spaargeld kun je een plaatsje krijgen op een gammele boot. Zelfs als je levend de overkant van Fort Europa bereikt hebt, houdt de ellende niet op. Je kunt illegaal verklaard worden. Dan heb je dikke pech. Politici in Den Haag hebben namelijk besloten dat je dan zo spoedig mogelijk terug moet. Je krijgt niet meer de gelegenheid om je terugkeer in alle rust en onder begeleiding voor te bereiden. En als je dan ook niet weet in welke stad je moet zijn voor je bed, bad en brood, ben je terug bij af. Ik schaam me dood.

8 14 Kerkblad woensdag 13 mei 2015 Agenda Stiltewandeling Vrijdag 29 mei 9.30 uur, Adventskerk Info: Berta van der Kolk, tel Concert Ralph van Manen Op zaterdag 13 juni geeft de bekende gospelartiest Ralph van Manen een concert in de Ikker in Burgum. Ralph is internationaal bekend en heeft een nummer één hit in Amerika gehad. Ook heeft hij de hoogste onderscheiding in de gospelwereld, de Dove Award, gewonnen voor zijn nummer Testify to Love. Ralph startte in 1993 zijn carrière als solo-artiest en bracht sindsdien diverse live- en studioalbums uit. De opbrengst van dit concert is bestemd voor zending en evangelisatie. Meer info en kaarten reserveren: Rabbijn Eisen in de Bethelkerk Rabbijn Chaim Eisen uit Israël spreekt woensdagavond 3 juni in de Bethelkerk (voormalige synagoge), Groningerstraat 14. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Aanvang uur, zaal open om 19 uur. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de stichting Christenen voor Israël. Er is vertaling in het Nederlands. Rabbijn Eisen zal proberen het gedachtegoed van het jodendom aan de aanwezigen over te brengen. Hij zegt: Natuurlijk respecteren we als joden en christenen elkaars verschillen, zoals we samen ook de bijbel respecteren en de God van de bijbel liefhebben. We hebben een gemeenschappelijke geschiedenis van bijna tweeduizend jaar en het grootste deel daarvan is niet zo goed geweest, maar ik vind ook dat we een nieuwe bladzijde moeten opslaan. Ik geloof dat er vandaag een geweldige openheid naar elkaar toe is zoals die er nog nooit eerder is geweest. Het idee dat een rabbijn wordt uitgenodigd om aan gelovige christenen de Tora uit te leggen is iets ongekends. In de loop van de avond is er verkoop van producten uit Israël. Desgewenst meer info over de bijeenkomst bij Tiny de Vegt, De Samenleesbijbel Nieuwe manier om met kinderen de bijbel te lezen Jantine Groenewold Kinderen die nog voordat het verhaal over Daniël goed en wel begonnen is, al in koor de leeuwen! roepen. Ouders die de bloederige, gewelddadige verovering van het beloofde land liever niet met hun kinderen lezen. Bijbellezen met kinderen is niet altijd gemakkelijk. Veel ouders en opvoeders hebben vragen over hoe ze met hun kinderen de Bijbel kunnen lezen. Een Bijbel die echt toegespitst is op gezinnen is er niet. Terwijl ook daar het geloofsgesprek plaatsvindt. Extra s in de Samenleesbijbel Het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland (JOP) en Uitgeverij Jongbloed hebben daarom samen gewerkt aan een Bijbel die speciaal is bedoeld voor gezinnen: de Samenleesbijbel. Dit is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina s met extra materiaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Met weetjes, illustraties, opdrachten en liedjes komen bekende maar ook minder bekende én lastiger verhalen dichter bij de leefwereld van kinderen. Dicht bij gezinnen We willen kinderen de Bijbel laten ervaren, zegt Roelien Smit, wetenschappelijk medewerker van het NBG. Dat doen we door hen het bijbelverhaal te laten lezen, en gespreksvragen aan te reiken. Maar ook door allerlei manieren aan te reiken waardoor de Bijbelverhalen voor hen gaan leven. Hierbij valt te denken aan creatieve werkvormen waarbij kinderen ouders rondom een onderwerp interviewen, kinderen een toneelspel maken of iets knutselen. Waarbij een gezamenlijk gebed wordt uitgesproken of kinderen en ouders samen iets koken. Niet alleen de kinderen, ook de ouders worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met wat zij hebben gelezen.dit maakt het totale gezin de primaire doelgroep voor de Samenleesbijbel. Irma Pijpers, destijds als JOP-medewerker betrokken bij de ontwikkeling van de Samenleesbijbel en nu gemeentepredikant in Zutphen, noemt de Samenleesbijbel vooral een Doe-Bijbel. Met de Samenleesbijbel worden kinderen stapsgewijs bekendgemaakt met de wereld van de Bijbel. Telkens worden kinderen gestimuleerd om met de Bijbel aan de slag te gaan, hun relatie met het boek te verdiepen en er vertrouwd mee te raken. Uitgangspunt is de gezamenlijke maaltijd, dus alle verhalen, gespreksvragen en werkvormen zijn geschikt om in de korte tijd tussen eten en naar bed gaan met elkaar te behandelen of uit te voeren. In de breedte van de kerk De Samenleesbijbel is primair bedoeld voor het gezin en zeer geschikt om aan de hand ervan als ouders met elkaar in gesprek te gaan. Irma Pijpers: Ik zie de Samenleesbijbel als een goede mogelijkheid om ouders te stimuleren ervaringen met elkaar te delen. Over het lezen met de kinderen, en ook over wat de Samenleesbijbel met het eigen geloofsleven doet. En deze bijbel kan ook worden gebruikt in de gemeente. Irma Pijpers: De Samenleesbijbel is heel geschikt De Samenleesbijbel bevat de hele tekst van de Bijbel in Gewone Taal. Deze vertaling kwam in 2014 uit. Maar de Samenleesbijbel bevat nog veel meer. In de Samenleesbijbel gaan kinderen in drie verschillende routes door de hele Bijbel heen. De routes zijn steeds iets uitdagender en wijzen zo stap voor stap de weg langs bekende (bijvoorbeeld Abraham) en minder bekende (Nehemia) en ingewikkelde (Jesaja) verhalen en teksten uit de Bijbel. Een stap bestaat steeds uit een stuk Bijbeltekst en een aantal extra s: Weetjes met achtergrondinformatie. Hier vind je meer informatie bij de bijbeltekst. Vragen die helpen om na te denken en te praten over de Bijbel. Iets om te doen bij de bijbeltekst, zoals een spelletje, iets knutselen, bidden of nog iets anders. Landkaarten, foto s of tekeningen en speciaal gemaakte cartoons. Bij sommige stappen hoort een lied; deze liedjes kun je ook beluisteren op In de Samenleesbijbel staan ook themapagina s. Hier kunnen kinderen nog meer informatie vinden over onderwerpen die met de Bijbel te maken hebben. Bijvoorbeeld over reizen of over mannen en vrouwen in de tijd van de Bijbel. Ook is er een aantal themapagina s gemaakt met ideeën om thuis feesten als Pasen en Kerst te vieren, en over bidden. De Samenleesbijbel in het kort: de complete tekst van de Bijbel in Gewone Taal drie routes op verschillende niveaus (8-12 jaar) meer dan illustraties: tekeningen, cartoons, foto s, landkaarten voor de oudste groepen van de kindernevendienst. Zij kunnen aansluiten bij het leesrooster en er met de bijbehorende werkvorm en gespreksvragen in hun eigen ruimte mee aan de slag. Maar ook voor basiscatechese of de opening van een clubavond is hij goed bruikbaar. En natuurlijk in de zondagse vieringen of in speciale kinderdiensten en vieringen tijdens bijvoorbeeld een kinderkamp kan de Samenleesbijbel een belangrijke rol spelen. Niet alleen leeuwen Bij het verhaal over Daniël gaat het niet alleen over leeuwen, maar kunnen kinderen handen knutselen die je voor het raam kunt zetten. Op die handen kunnen ze gebedspunten schrijven. Zo staan ze stil bij het feit dat Daniël, toen het niet mocht, voor het raam bad waar iedereen hem kon zien. Maar ze lezen ook het verhaal uit Daniël 5 over de hand die op de muur schrijft. Daarbij kunnen de kinderen meer talen van de Bijbel. En ze leren hoe je zelf een geheimschrift kunt maken dat niemand begrijpt. Zo reikt de Samenleesbijbel talrijke mogelijkheden aan om de Bijbel op een nieuwe manier met kinderen te lezen. Jantine Groenewold is jeugdwerker JOP Uit: Kerkinformatie Mei nieuwe liedjes (inclusief cd) 32 themapagina s te koop vanaf september 59,95 ISBN: Formaat: 16x24 cm te koop via de webwinkel van de Protestantse Kerk, webwinkel, via en in de boekhandel. Voorpublicatie Een voorpublicatie kan - tegen verzendkosten besteld worden via of Diaconale vakanties voor senioren Als u wat ouder bent, kan het zijn dat uw sociale kring om u heen kleiner wordt en u misschien niet zo vaak meer als voorheen de deur uit komt. Een vakantie ligt dan wellicht ook niet voor de hand, maar juist een vakantie met andere senioren en met enthousiaste vrijwilligers die een en al aandacht zijn, kan u goed doen. Deze zomer organiseert Hetvakantiebureau. nl een groot aantal vakanties op verschillende prachtige locaties in Nederland en zelfs drie vakantieweken op het schip Prins Willem Alexander. Er worden leuke uitstapjes, voorstellingen en creatieve workshops georganiseerd. Ook kan u heerlijk wandelen en (duo)fietsen en wordt er ieder dag gezorgd voor gezellige maaltijden. Voor reservering en meer informatie kunt u contact opnemen met Hetvakantiebureau.nl. Tel ,

9 woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 15 Amnesty International Jullie moeten weten dat de acties ver doorklinken Nannie Schmid Maryam al-khawaja (27) is een van de bekendste gezichten van de mensenrechtenbeweging in Bahrein. Ze is de dochter van de bekende mensenrechtenactivist Abdulhadi al-khawaja, die een levenslange gevangenisstraf uitzit. Zowel Maryam als haar zus Zainab werden veroordeeld voor hun protestacties tegen het onderdrukkende regime. Het merendeel van de oppositie bevindt zich inmiddels achter tralies. Amnesty voerde de afgelopen jaren meerdere malen spoedacties voor Maryam, Zainab en hun vader. De acties voor Maryam hadden succes, binnen enkele dagen kwam zij weer vrij. Maryam vluchtte daarna terug naar Denemarken, waar ze gedeeltelijk opgroeide. Daar zet ze haar mensenrechtenwerk voort. Kun je nog zingen? Zing dan mee! Op zaterdagavond 23 mei is er in de serie Orgelconcerten in de Jacobuskerk (Kerkbrink 5 Rolde) door de Stichting Rolder Concerten (SRC) een concert gepland dat de titel Orgelconcert Een andere familie? Veel mensen zijn al jaren ongelukkig met hun familie. Waarom stappen dan toch zo weinig mensen over? Een heerlijk satirisch stukje van de Speld bevat deze zin en ik moet erom lachen. Humor met een bepaalde ondertoon... Familie. Het is een gegeven: je wordt geboren in deze familie Als je in de gevangenis zit, merk je dan iets van Amnesty s acties? Ja. Als ik naar huis belde hoorde ik via mijn familie dat Amnesty een actie had opgezet en dat er veel mensen aan mijn zaak werkten. Mijn zaak is bijzonder omdat het een van de weinige is in Bahrein waarin internationale druk iets heeft uitgehaald. Ik kwam daardoor vrij. Bij veel andere zaken is dit niet het geval. Trekken de autoriteiten van Bahrein zich iets aan van de acties? Ze trekken zich er zeker iets van aan, maar schaamte voelen ze absoluut niet. We hebben wel gezien dat het verspreiden van informatie helpt, bijvoorbeeld in het geval van mijn zus. In het begin zorgde dit ervoor dat ze vrij kwam. Recentelijk krijgt ze steeds langere straffen. Dat gebeurt er als de aandacht verslapt. Wat kunnen mensen in Nederland doen om jullie werk te ondersteunen? Ik wil graag een verhaal van mijn vader delen. Hij vertelde me dat de Bliksemacties, de brieven, de dingen die mensen uit solidariteit doen, dingen die voor hen soms heel klein lijken, soms het verschil zijn tussen leven en dood. Het verschil tussen opgeven of doorgaan. Mensen moeten weten dat hun acties, hun inzet zover doorklinken. Het heeft zoveel impact. Hier doen we het voor! Wij als kerkengroep hopen dat u ook mee blijft doen. Één van de komende zondagen kunt u in uw kerk weer de onderstaande acties mee naar huis nemen, de brieven tekenen en opsturen naar de betreffende regeringsleiders. en daar hoor je bij. Of dat je nu bevalt of niet. Je hebt bepaalde trekjes van vaders- en/ of moederskant. Soms zie je dingen terug van eerdere generaties - iemand vertelde me dat haar oma zo goed kon koken en dat haar zoon kok geworden was. Broers en zussen, dat zijn degenen die jou het langst kennen, die band kan heel hecht zijn - maar ook heel moeizaam. Misschien ligt er van jongs af aan een strijd onder jullie relatie. Zoals de strijd om de aandacht van je ouders. Wie heeft gezien wat je als kind gaf, hoe je investeerde in het gezinsleven? Nee, dat ging niet bewust, maar het zit in ieder mensenkind, het verlangen om te geven en om harmonie te creëren. Je ouders, ze hebben Brazilië Twaalf jonge mannen gedood door militaire politie In februari doodde de militaire politie twaalf jongens in Salvador, de hoofdstad van Bahia, een staat in Brazilië. Vier anderen raakten ernstig gewond. De bewoners van de wijk Cabula meldden dat de jongens in koelen bloede werden vermoord nadat zij zich al hadden overgegeven. Volgens een officiële verklaring reageerde de militaire politie op berichten dat er een bankoverval plaatsvond. Buitensporig politiegeweld is in Salvador aan de orde van de dag. Vaak is het gericht tegen jonge mannen met een donkere huidskleur. De bewoners van Cabula eisen dat de autoriteiten actie ondernemen om de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen. Ze zijn bang voor de militaire politie die continu en op een intimiderende wijze in hun buurt patrouilleert. Leden van een lokale organisatie die aandacht vraagt voor het structurele politiegeweld in Salvador hebben ook laten weten te worden geïntimideerd door de militaire politie. In uw brief aan de Gouverneur van de staat Bahia dringt u aan op een onafhankelijk onderzoek naar de recente moorden in Cabula. helemaal niet kan hebben. Onder de titel ZorgeloosZomerZingen is deze avond bedoeld om liederen te zingen, die nauwelijks nog ergens gezongen worden. In het programmaboekje worden alle teksten afgedrukt zodat alle aanwezigen deze liederen uit volle borst kunnen meezingen. De liederen worden begeleid op orgel en op de piano door Harm Timmer uit Gasselte en Jacques Bolhuis, organist van de Jacobuskerk te Rolde. Verder werkt de fluitist Manuel Claasen eveneens het goed gedaan - of minder goed. Ben je ook in het laatste geval in staat om te zien wat ze desondanks gegeven hebben? Of wat maakte dat ze zo moeilijk vader of moeder konden zijn? Familie: eigenlijk wil je er niet aan denken, maar het moet wel goed geregeld zijn, zo begint dat artikel van de Speld. Alsof het om een verzekering gaat of een energieleverancier. Alsof er iets te regelen valt. Want zo leven we toch in allerlei situaties? Als je werk je niet bevalt, dan zoek je ander werk (niet zo makkelijk, maar toch). Als je relatie niet meer loopt, dan stop je ermee. Waarom is familie zo n vaststaand gegeven? Zou dat ergens goed voor zijn, dat we niet als losse individuen ter wereld komen, maar altijd Saudi-Arabië Mensenrechtenactivist krijgt vijf jaar erbij na nieuwe rechtszaak Al-Bajadi is één van de oprichters van een Saudische mensenrechtenorganisatie die rapporteerde over mensenrechtenschendingen en die families van gevangenen die zonder aanklacht vastzitten bijstond. Deze organisatie is door de Saudische regering aangemerkt als niet goedgekeurd. De meeste leden van de organisatie zitten gevangen. Al-Bajadi werd in 2011 gearresteerd nadat hij had deelgenomen aan een demonstratie voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij kreeg geen juridische bijstand en werd in 2012 veroordeeld tot vier jaar gevangenis. Afgelopen maart werd hij, vlak voor zijn vrijlating, opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Er is sinds zijn arrestatie nauwelijks contact met hem geweest en er zijn zorgen over zijn gezondheid. In uw brief aan de Saudische autoriteiten roept u hen op om Mohammed al-bajadi onmiddellijk vrij te laten. U kunt ook in actie komen via de website van Amnesty. U kunt daar digitaal petities tekenen of u aanmelden voor sms- of app-acties (amnesty.nl/actiecentrum/ acties). Zo kunt u met het sturen van een simpel Ja een urgente actie ondersteunen. Iedereen die meedoet, in welke vorm dan ook, hartelijk dank! uit Gasselte mee. Het begint om 20 uur en is gratis toegankelijk. Wel wordt er ter bestrijding van de onkosten een inzameling gehouden bij de uitgang. Voor aanvang (vanaf half acht) is er koffie en thee. Jacques Bolhuis in een weefsel van mensen, die met elkaar verbonden zijn? Lang voordat ik geboren werd was mijn geschiedenis al begonnen. Met mijn overgrootvader die brugwachter was. Met mijn overgrootmoeder die tot bekering kwam en in moeilijke omstandigheden ging bidden om het brood voor haar gezin. Het is natuurlijk een flauwe grap: overstappen van familie. En toch gebeurt het: soms gaat het zo slecht, dat pleegzorg of adoptie noodzakelijk is. En dan denk ik: Burger worden van een ander land, je een plek verwerven bij een ander volk dat doe je ook alleen maar als het bittere noodzaak is. Elly Veldman COLOFON Het Kerkblad is een uitgave van de Protestantse Gemeente Assen. Website: Redactie: Yvonne Lussenburg, eindredactie, tel Helène van Noord, Renate Scheper, Riet Verhoeven, Koos Wight. De redactie werkt volgens het redactiestatuut, goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad op Redactiebureau: Oosterhoutstraat 30, 9401 NE Assen, tel Kopij inleveren: Per Bij Kerkelijk Bureau (adres hieronder) Advertenties: Informatie over publicatie van advertenties: Kees Fransen, tel , Abonnementen: Kerkelijke Bureau (adres hieronder) Abonnementsprijs min. 22,50 p.jaar postabonnement 45 Bankrekening: NL52FVLB Grafische verzorging: Van Beetz Vormgeving Drukwerk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord WIJKHOOFDEN BEZORGING Centrum: dhr. K. Bruggink, tel Jozefkerk: mw. A. H. Kammingavan Tarel, tel Kloosterveen: mw. J. Moddermanvan Putten, tel Lariks: dhr. O. van Kaam, tel Marsdijk 1: mw. v. d. Laan, tel Marsdijk 2: mw. J.E. Knijnenburg, tel Noorderpark: mw. H.K. de Bruijne, tel Noorderveld: fam. W. Blaauw, tel Peelo 1: mw. W. J. Louwes, tel Peelo 2: mw. T. Linstra, tel Pittelo: mw. F.E. Westerdijk, tel Vredeveld 1: fam. H.S. van der Veen, tel Vredeveld 2: mw. J. Lugtenburg-Slagter, tel Witterholt en Loon: D.R. Neerhof, tel Hoofd bezorging: D.R. Neerhof, tel KERKELIJK BUREAU Oosterhoutstraat 30, 9401 NE Assen. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9 tot uur. Tel Rekeningnummer voor bijdragen ten bate van de kerk en diaconie is NL03F- VLB COLLECTEBONNEN * 20 bonnen van 0,50 + 0,50 adm. kosten = per kaart 10,50. * 20 bonnen van 0,75 + 0,50 adm. kosten = per kaart 15,50. * 20 bonnen van 1,25 + 0,50 adm. kosten = per kaart 25,50. Te bestellen: via rekening NL27F- VLB ten name van CvK Protestantse Gemeente Asssen inzake collectebonnen, Oosterhoutstraat 30, 9401 NE Assen met vermelding van het gewenste aantal kaarten. via de website van de PGA, link Kerkelijk Bureau (in de linker kolom). Algemene Kerkenraad: Scriba: dhr. B. Smit, tel College van Kerkrentmeesters Secretaris: ds. Jan Ridderbos College van Diakenen secretaris: dhr. H.J. Gebben, tel

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Pinksteren Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen

Pinksteren Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen Pinksteren 2017 Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen Goede Herderkerk * 4 juni 2017 m.m.v. de Protestantse Cantorij o.l.v. Theo Strik Nico Fierloos, orgel * ds. Huub Smeets, voorganger Voor de dienst:

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

Ben jij Geestig? Gezinsdienst. Orde van dienst voor de gezinsdienst op 4 juni 2017 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk.

Ben jij Geestig? Gezinsdienst. Orde van dienst voor de gezinsdienst op 4 juni 2017 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. Ben jij Geestig? Gezinsdienst Orde van dienst voor de gezinsdienst op 4 juni 2017 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. 2 Voorganger: ds. C.A. van Eck Organist: René Nijsse Welkom en mededelingen

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Maarten Groen : Dirk Dallinga Thema: De verloren zoon Welkom en mededelingen

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

we willen ons kind olie meegeven?,

we willen ons kind olie meegeven?, Dienstnummer: 1260 zondag: 10 e zondag van de herfst / 3 e zondag van de voleinding datum: 26-11-2017 plaats: De Ontmoeting, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): Matteus 25: 1-13 liederen:

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Gezamenlijke overstapdienst van Solid Kids Zondag 9 juli 2016 Thema: Gebruik wat je hebt Afscheid van Lotte, Margriet en Chris Welkom en mededelingen Openingslied psalm 84a: 1, 3, 5 Wat hou ik van uw huis

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie