2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november Voorzitter:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000. Voorzitter:"

Transcriptie

1 13430/00 (Presse 435) (OR. fr) 2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000 Voorzitter: de heer Hubert VEDRINE Minister van Buitenlandse Zaken de heer Alain RICHARD Minister van Defensie de heer Pierre MOSCOVICI Onderminister van Europese Zaken van de Franse Republiek Internet: /00 (Presse G) 1

2 INHOUD DEELNEMERS... 3 BESPROKEN PUNTEN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID... 5 VERKLARING BETREFFENDE DE TOEZEGGING VAN MILITAIRE VERMOGENS... 5 WESTELIJKE BALKAN TOP VAN ZAGREB CARDS-PROGRAMMA EN UITBREIDING VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET EUROPEES BUREAU VOOR WEDEROPBOUW ANDERE BESLUITEN BETREFFENDE DE BALKAANDEN SITUATIE IN HET MIDDEN-OOSTEN - VERKLARING VAN DE EUROPESE UNIE UITBREIDING PRETOETREDINGSSTRATEGIE VOOR TURKIJE KOREAANS SCHIEREILAND - BELEIDSLIJNEN VAN DE EUROPESE UNIE TEN AANZIEN VAN NOORD-KOREA STATUUT VAN DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT ASSOCIATIE VAN LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE (LGO) MET DE EUROPESE GEMEENSCHAP INTERGOUVERNEMENTELE CONFERENTIE ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN EXTERNE BETREKKINGEN...I FYROM - standpunt van de EU met het oog op de onderhandelingen betreffende een stabilisatie- en associatieovereenkomst...i FYROM en FRJ - uitbreiding tot de FYROM en de FRJ van de uitzonderlijke handelsmaatregelen - opschorting van de handelsbepalingen van de samenwerkingsovereenkomst...i Kroatië - onderhandelingsmandaat in verband met een stabilisatie- en associatieovereenkomst...i Albanië - inzameling en vernietiging van wapens...i Kroatië - uitvoer van wapens...ii Betrekkingen EU-Iran - conclusies...ii Cambodja - lichte wapens *...II 4e ministeriële conferentie SADC/EU... III LMOE... III Uitbreiding... III Slovenië - toepassingsbepalingen betreffende de concurrentie... III Estland en Tsjechië - verlenging voor de overheidssteun... III HANDELSPOLITIEK... IV Antidumping - roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en delen daarvan (de Volksrepubliek China... IV ECOFIN...V Externe accountants van de Bank van Griekenland... V Voor meer informatie: tel of of /00 (Presse G) 2

3 DEELNEMERS De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd: 20.XI.2000 België: de heer Louis MICHEL de heer André FLAHAUT mevrouw Annemie NEYTS-UITTERBROECK Denemarken: de heer Niels HELVEG-PETERSEN de heer Hans HÆKKERUP de heer Friis Arne PETERSEN Duitsland: de heer Joschka FISCHER de heer Rudolf SCHARPING de heer Christoph ZÖPEL de heer Gunter PLEUGER Griekenland: de heer George PAPANDREOU de heer Apostolos-Athanasios TSOCHATZOPOULOS mevrouw Elissavet PAPAZOÏ vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken minister van Defensie staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken minister van Defensie staatssecretaris van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken minister van Defensie staatsminister van Buitenlandse Zaken staatssecretaris van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken minister van Defensie onderminister van Buitenlandse Zaken Spanje: de heer Josep PIQUÉ I CAMPS minister van Buitenlandse Zaken de heer Frederico TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ CONDE minister van Defensie de heer Ramón de MIGUEL staatssecretaris van Europese Zaken Frankrijk: de heer Hubert VEDRINE de heer Alain RICHARD de heer Pierre MOSCOVICI Ierland: de heer Brian COWEN de heer Séamus BRENNAN Italië: de heer Lamberto DINI de heer Sergio MATTARELLA de heer Umberto RANIERI Luxemburg: mevrouw Lydie POLFER de heer Charles GOERENS Nederland: de heer Frank de GRAVE de heer Dick BENSCHOP Oostenrijk: mevrouw Benita FERRERO-WALDNER de heer Herbert SCHEIBNER minister van Buitenlandse Zaken minister van Defensie onderminister van Europese Zaken minister van Buitenlandse Zaken onderminister van Algemene Zaken (met speciale verantwoordelijkheid als Government Chief Whip) en onderminister van Defensie minister van Buitenlandse Zaken minister van Defensie staatssecretaris van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken minister van Ontwikkelingssamenwerking, van Humanitaire Acties en van Defensie minister van Defensie staatssecretaris van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken minister van Defensie 13430/00 (Presse G) 3

4 Portugal: de heer Jaime GAMA de heer Júlio CASTRO CALDAS de heer Francisco SEIXAS da COSTA Finland: de heer Erkki TUOMIOJA de heer Jan-Erik ENESTAM de heer Kimmo SASI Zweden: mevrouw Anna LINDH de heer Björn VAN SYDOW de heer Hans DAHLGREN Verenigd Koninkrijk: de heer Robin COOK de heer Geoff HOON de heer Keith VAZ minister van Buitenlandse Zaken minister van Defensie staatssecretaris van Europese Zaken minister van Buitenlandse Zaken minister van Defensie minister van Buitenlandse Handel en Europese aangelegenheden minister van Buitenlandse Zaken minister van Defensie staatssecretaris, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken minister van Defensie onderminister (Minister of State) van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken, belast met Europese aangelegenheden * * * Commissie: de heer Romano PRODI de heer Poul NIELSON de heer Christopher PATTEN de heer Günter VERHEUGEN voorzitter lid lid lid * * * Secretariaat-generaal van de Raad: de heer Javier SOLANA secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB * * * Eveneens aanwezig: de heer Bodo HOMBACH speciaal vertegenwoordiger van de Europese Unie, Stabiliteitspact voor Zuid-Oost-Europa 13430/00 (Presse G) 4

5 GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID VERKLARING BETREFFENDE DE TOEZEGGING VAN MILITAIRE VERMOGENS 1. Sinds de Europese Raad van Keulen van juni 1999 en met name dankzij de inspanningen van het Finse en het Portugese voorzitterschap is een van de prioriteiten van de Unie de ontwikkeling en de opbouw van de civiele en militaire middelen en vermogens die de Unie nodig heeft om beslissingen te nemen over alle conflictpreventie- en crisisbeheersingstaken die in het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn gedefinieerd (de zg. Petersbergtaken 1 ), en om die taken uit te voeren. De Unie heeft in dat opzicht benadrukt dat zij vastbesloten is een autonoom vermogen te ontwikkelen om besluiten te nemen en, in gevallen waarbij de NAVO als geheel niet betrokken is, door de Unie geleide militaire operaties te starten en uit te voeren als reactie op internationale crises. Daartoe hebben de lidstaten besloten efficiëntere militaire vermogens te ontwikkelen. Dit proces zonder onnodige doublures impliceert niet de oprichting van een Europees leger. Deze ontwikkelingen vormen een integrerend bestanddeel van de versterking van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Aldus zal de Unie in staat zijn meer bij te dragen aan de internationale veiligheid overeenkomstig de beginselen van het Handvest der Verenigde Naties, het Handvest van de OVSE en de slotakte van Helsinki. De Unie erkent de primaire verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. 2. Met betrekking tot de militaire vermogens, die een aanvulling gaan vormen op de andere instrumenten die de Unie ter beschikking staan, hebben de lidstaten in de Europese Raad van Helsinki van december 1999 zich als hoofddoel (Headline Goal) gesteld dat ze uiterlijk in 2003 in staat moeten zijn binnen 60 dagen strijdkrachten tot en met legerkorpsniveau ( manschappen) in te zetten en gedurende ten minste 1 jaar operationeel te houden. Deze troepen moeten militair zelfvoorzienend zijn, met de nodige vermogens voor bevelvoering, controle en inlichtingendiensten, logistiek, andere inzetondersteunende diensten en daarnaast, waar van toepassing, lucht- en zeemachtelementen. Te Helsinki hebben de lidstaten tevens besloten snel collectieve vermogensdoelstellingen te ontwikkelen, met name op de gebieden bevelvoering, controle en inlichtingen, en strategisch vervoer. Tijdens de Europese Raad van Feira van juni 2000 heeft de Unie tevens de kandidaat-lidstaten van de EU en de Europese NAVO-leden die geen EU-lidstaten zijn, aangemoedigd om bij te dragen aan de verbetering van de Europese vermogens. Dankzij de besprekingen sinds de Europese Raad van Feira heeft de Unie inmiddels het gamma van middelen kunnen bepalen die nodig zijn om alle Petersbergtaken, ook de meest veeleisende, te kunnen volbrengen. Tevens heeft de Unie daardoor nauwkeurig de militaire vermogens en strijdkrachten in kaart kunnen brengen die nodig zijn om het hoofddoel te bereiken. Voor de vastgestelde behoeften is een vermogenscatalogus opgesteld. Zoals overeengekomen in de Europese Raad van Feira, is daarbij gebruik gemaakt van de militaire knowhow van de NAVO. 1 De Petersbergtaken omvatten humanitaire en reddingsopdrachten, vredeshandhavingsopdrachten en opdrachten van strijdkrachten op het gebied van crisisbeheersing, met inbegrip van het tot stand brengen van vrede (artikel 17, lid 2, VEU) /00 (Presse G) 5

6 3. De lidstaten hebben op 20 november 2000 in Brussel deelgenomen aan een conferentie voor de toezegging van vermogens, die het mogelijk heeft gemaakt de concrete nationale toezeggingen voor de door de Europese Raad van Helsinki vastgestelde militaire doelstellingen te bundelen 1. Tijdens die conferentie zijn ook een aantal gebieden vastgesteld waarop aan verbetering van de bestaande middelen, aan investering en aan ontwikkeling en coördinatie zal worden gewerkt om geleidelijk de vermogens te verwerven of te verbeteren die nodig zijn voor een autonoom optreden van de Unie. De lidstaten hebben nu daaromtrent hun eerste toezeggingen gedaan. Deze conferentie is de eerste stap in een ambitieus proces van versterking van de militaire vermogens voor crisisbeheersing door de Unie dat ertoe strekt het globale, voor 2003 gestelde doel te bereiken, en dat ook na die datum zal worden gecontinueerd met het oog op de verwezenlijking van de collectieve vermogensdoelstellingen. In de Europese Raad van Helsinki hadden de lidstaten immers ook besloten snel collectieve vermogensdoelstellingen te ontwikkelen op de gebieden bevelvoering, controle en inlichtingen, en strategisch vervoer, en hadden zij zich ingenomen betoond met de door bepaalde lidstaten reeds aangekondigde besluiten in die richting: - ontwikkeling en coördinatie van militaire voorzieningen voor monitoring en vroegtijdige waarschuwing; - openstelling van bestaande gezamenlijke nationale hoofdkwartieren voor officieren van andere lidstaten; - versterking van de snellereactievermogens van de bestaande Europese multinationale strijdkrachten; - voorbereiding van een Europees luchttransportcommando; - verhoging van het aantal snel inzetbare manschappen; - vergroting van het vermogen voor strategisch maritiem transport. Die inspanningen zullen worden voortgezet. Voor de geloofwaardigheid en de efficiëntie van het Europese veiligheids- en defensiebeleid blijft het namelijk essentieel dat de militaire crisisbeheersingsvermogens van de Unie versterkt worden, zodat de Unie met of zonder gebruikmaking van de middelen van de NAVO kan optreden. 4. Tijdens de Conferentie voor de toezegging van vermogens hebben de lidstaten, overeenkomstig de besluiten van de Europese Raden van Helsinki en Feira, toegezegd op vrijwillige basis nationale bijdragen te leveren die corresponderen met de snellereactievermogens die voor de verwezenlijking van het hoofddoel vereist zijn. Die toezeggingen zijn gebundeld in de zgn. "catalogus van de strijdkrachten". Uit die catalogus kan worden opgemaakt dat de Unie in 2003 overeenkomstig het in Helsinki gestelde hoofddoel in staat zal zijn om alle Petersbergtaken uit te voeren, zij het dat bepaalde vermogens zowel kwantitatief als kwalitatief moeten worden verbeterd om de vermogens ter beschikking van de Unie te optimaliseren. In dat opzicht hebben de ministers nogmaals uitdrukking gegeven aan hun verbintenis om de door de Europese Raad van Helsinki geformuleerde doelstellingen volledig te verwezenlijken. Daartoe zullen zij zo spoedig mogelijk aanvullende initiatieven vaststellen die zij vervolgens op nationaal niveau of in samenwerking met partners kunnen ontplooien om in de waargenomen behoeften te voorzien. Dit zijn extra inspanningen, naast de reeds vastgelegde bijdragen. Voor de betrokken landen gaat het om een wederzijdse versterking van deze inspanningen en die welke ze leveren in het kader van het initiatief betreffende de defensievermogens van de NAVO. 1 Denemarken memoreerde Protocol nr. 5 bij het Verdrag van Amsterdam /00 (Presse G) 6

7 A) Strijdkrachten Kwantitatief gezien zijn de door de lidstaten aangekondigde vrijwillige bijdragen ruimschoots voldoende om het hoofddoel van Helsinki te bereiken ( manschappen, inzetbaar binnen 60 dagen en gedurende ten minste één jaar). Deze bijdragen, die in de catalogus van de strijdkrachten worden vermeld, zijn goed voor een totaal van manschappen en ongeveer 400 gevechtsvliegtuigen en 100 schepen, waarmee volledig kan worden voorzien in de behoeften die zijn vastgesteld voor de uitvoering van de verschillende soorten crisisbeheersingstaken in het kader van het hoofddoel. Zodra de bevoegde politieke en militaire organen van de Unie in staat zullen zijn onder het gezag van de Raad de politieke controle en de strategische leiding van de door de Unie uitgevoerde operaties op zich te nemen, zal de Unie derhalve tussen nu en 2003 geleidelijk Petersbergtaken op zich kunnen gaan nemen naarmate haar militaire vermogens toenemen. Er is evenwel gebleken dat de beschikbaarheid, de inzetbaarheid, het voortzettingsvermogen en de interoperabiliteit van de strijdkrachten verder verbeterd moeten worden om volledig in de behoeften van de meest veeleisende Petersbergtaken te kunnen voorzien. Ook zal er nog werk moeten worden verzet op specifieke gebieden, zoals militaire uitrusting, inclusief wapens en munitie, en ondersteunende diensten, ook op medisch gebied, alsmede preventie van operationele risico s en bescherming van de strijdkrachten. B) Strategische vermogens Voor bevelvoering, controle en communicatie hebben de lidstaten een bevredigend aantal nationale of multinationale defensiestaven toegezegd op strategisch, operationeel, strijdmacht- en eenheidsniveau. Die toezeggingen moeten op een later tijdstip op hun kwaliteit beoordeeld worden, opdat de EU, naast de mogelijkheid om de vermogens van de NAVO aan te spreken, over optimale middelen voor bevelvoering en controle kan beschikken. De Unie heeft in dit opzicht gememoreerd dat zij veel belang hecht aan een spoedige afronding van de lopende besprekingen over de toegang tot de vermogens en middelen van de NAVO. De Militaire Staf van de Unie, die in de loop van 2001 over een eerste operationeel vermogen zal beschikken, zal het collectieve snellereactievermogen van de Unie versterken, en het voorzien van een vermogen tot situatiebeoordeling en tot strategische planning voorafgaand aan besluitvorming. Op inlichtingengebied hebben de lidstaten naast de beeldinterpretatievermogens van het satellietcentrum in Torrejon een aantal middelen aangeboden die kunnen bijdragen aan het vermogen tot situatieanalyse en -monitoring van de Unie. Niettemin hebben ze opgemerkt dat er op dit gebied grote inspanningen vereist zijn om in de toekomst over meer strategische inlichtingen te kunnen beschikken. Wat betreft de lucht- en zeemachtvermogens voor strategisch vervoer waarover de Unie beschikt, zijn er verbeteringen nodig om te waarborgen dat de Unie, ongeacht het scenario, kan voldoen aan de behoeften van een veeleisende operatie uit het gamma van de Petersbergtaken, zoals vastgesteld in Helsinki /00 (Presse G) 7

8 5. Overeenkomstig de besluiten van de Europese Raden van Helsinki en Feira over de collectieve vermogensdoelstellingen hebben de lidstaten zich tevens verbonden tot inspanningen op middellange en lange termijn om zowel hun operationele als hun strategische vermogens te verbeteren. De lidstaten hebben toegezegd om met name in het kader van de lopende hervormingen van hun legers hun eigen vermogens verder te versterken, en voort te werken aan bestaande of aanstaande projecten ter uitvoering van multinationale oplossingen, ook wat de samenvoeging van middelen betreft. Deze projecten beogen het volgende: - verbetering van de prestaties van de Europese strijdkrachten op het gebied van beschikbaarheid, inzetbaarheid, voortzettingsvermogen en interoperabiliteit; - ontwikkeling van de "strategische" vermogens: strategische mobiliteit om de strijdkrachten snel naar het gebied van inzet te vervoeren; defensiestaven voor bevelvoering over en controle van de strijdkrachten en bijbehorende informatie- en communicatiesystemen; middelen om de strijdkrachten van inlichtingen te voorzien; - versterking van de essentiële operationele vermogens in het kader van een crisisbeheersingsoperatie. Hierbij werden de middelen genoemd voor opsporings- en reddingsoperaties onder operationele omstandigheden, de verdedigingsmiddelen tegen grond-grondraketten, de precisiewapens, de logistieke ondersteuning en de simulatie-instrumenten. De herstructurering van de Europese defensie-industrieën, die zich in sommige lidstaten voltrekt, is in dit opzicht een positieve factor. Zij is bevorderlijk voor de ontwikkeling van de Europese vermogens. Ter illustratie hebben de betrokken lidstaten erop gewezen dat zij momenteel werken aan een aantal essentiële projecten die zullen bijdragen aan de versterking van de vermogens van de Unie: toekomstig transportvliegtuig (Airbus A 400M), schepen voor zeetransport, helikopters voor troepenvervoer (NH 90). Ook hebben sommige lidstaten aangekondigd dat ze hun inspanningen willen voortzetten om zich te voorzien van uitrusting ter versterking van de veiligheid en de efficiëntie van militair optreden. Tenslotte hebben de lidstaten toegezegd de gegarandeerde toegang van de Unie tot satellietbeelden te verbeteren, met name door de ontwikkeling van nieuwe optische en radarsatellietapparatuur (Helios II, SAR Lupe en Cosmos skymed). 6. Om ervoor te zorgen dat Europa zijn vermogens blijft versterken, zijn de lidstaten overeengekomen dat het van belang is een evaluatiemechanisme vast te stellen voor de follow-up en de bevordering van vooruitgang bij het concretiseren van de toezeggingen - kwantitatief en kwalitatief - die met het oog op de verwezenlijking van het hoofddoel zijn gedaan /00 (Presse G) 8

9 Met dat mechanisme, waarvan de hoofdlijnen zullen worden goedgekeurd door de Europese Raad van Nice, wordt beoogd de Unie een vermogen te verlenen tot evaluatie en follow-up van haar doelstellingen (op basis van de HTF Headline Goal Task Force) op basis van een methode van overleg tussen de lidstaten. Om onnodige doublures te voorkomen, zal dat mechanisme voor de betrokken lidstaten steunen op de technische gegevens die voortkomen uit de bestaande mechanismen van de NAVO, zoals het defensieplanningsproces en het plannings- en toetsingsproces (PARP). Met ondersteuning van de Militaire Staf (MS) van de Unie zal van dat mechanisme gebruik worden gemaakt via overleg tussen deskundigen in een werkgroep die op dezelfde wijze zal worden samengesteld als de Groep die de vermogenscatalogus heeft opgesteld (HTF Plus). Voorts zal op passende wijze voor informatievoorziening en transparantie tussen de Unie en de NAVO worden gezorgd door de tussen beide organisaties ingestelde werkgroep die maatregelen zal treffen om een samenhangende ontwikkeling te waarborgen van de vermogens van de Unie en de NAVO daar waar deze elkaar overlappen (met name de vermogens die resulteren uit de door de Europese Raad van Helsinki vastgestelde doelstellingen en uit het initiatief betreffende de defensievermogens van de NAVO). Dat mechanisme zal berusten op de volgende principes: a) behoud van onafhankelijke besluitvorming door de Unie, met name bij het vaststellen, evalueren, controleren en volgen van de vermogensdoelstellingen; b) erkenning van het politieke en vrijwillige karakter van de toezeggingen, hetgeen impliceert dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de eventuele bijstellingen van de toezeggingen in het licht van de verrichte evaluatie; c) transparantie, eenvoud en duidelijkheid, met name om vergelijkingen tussen de toezeggingen van de lidstaten mogelijk te maken; d) voortdurende regelmatige evaluatie van de gemaakte vorderingen aan de hand van rapporten op grond waarvan de ministers de passende besluiten kunnen nemen; e) de nodige flexibiliteit om de toezeggingen aan te passen aan waargenomen nieuwe behoeften. Betrekkingen met de NAVO De regelingen betreffende transparantie, samenwerking en dialoog tussen de Unie en de NAVO moeten worden vastgelegd in het document betreffende de permanente regelingen tussen de EU en de NAVO. Het evaluatiemechanisme neemt de volgende bijkomende beginselen in acht: f) de noodzaak voor de betrokken landen om te zorgen voor samenhang tussen de in het kader van de Unie gedane toezeggingen en de in het kader van de NAVO-defensieplanning of het PARP aanvaarde doelstellingen inzake strijdkrachten; g) de noodzaak van een wederzijdse versterking van de vermogensdoelstellingen van de Unie en de doelstellingen die voor de betrokken landen voortvloeien uit het initiatief betreffende de defensievermogens van de NAVO. h) de noodzaak om onnodige doublures van procedures en verzoeken om informatie te voorkomen /00 (Presse G) 9

10 Betrekkingen met derde landen i) Via het mechanisme wordt rekening gehouden met de bijdragen van de Europese NAVOleden die geen EU-lidstaten zijn, en met die van de kandidaat-lidstaten van de EU, om hun bijkomende toezeggingen, die zullen bijdragen tot de verbetering van de Europese vermogens, te kunnen evalueren en hun eventuele deelname aan overeenkomstig de besluiten van Helsinki en Feira door de Unie uitgevoerde operaties te vergemakkelijken. De MS zal overeenkomstig zijn mandaat de bestudering van de werkzaamheden binnen de Unie steunen, en er zal verslag over worden uitgebracht aan de Raad. * * * De lidstaten zijn ingenomen met de voornemens die de kandidaat-lidstaten van de Unie en de Europese NAVO-leden die geen EU-lidstaten zijn, hebben geuit in het vooruitzicht van de ministeriële bijeenkomsten van 21 november 2000, als reactie op het door de Europese Raad van Feira tot hen gerichte verzoek om in de vorm van bijkomende toezeggingen hun bijdrage te leveren tot de verbetering van de Europese vermogens. De bijdragen, die tijdens de ministeriële bijeenkomsten van 21 november 2000 werden gebundeld, zullen het gamma van de beschikbare vermogens voor door de Unie uitgevoerde operaties uitbreiden, waardoor het vermogen van de EU om op te treden optimaal naargelang van de omstandigheden kan worden versterkt. Ze zullen worden aanvaard als waardevolle extra vermogens naast die welke door de lidstaten worden geboden. In dat verband zijn de lidstaten overeengekomen die vermogens te evalueren aan de hand van dezelfde criteria als die welke voor de lidstaten gelden, en de landen in kwestie bij die evaluatie te betrekken /00 (Presse G) 10

11 WESTELIJKE BALKAN TOP VAN ZAGREB De Raad is door het voorzitterschap geïnformeerd over de stand van de voorbereiding van de Top van Zagreb van 24 november en heeft, wat de Unie betreft, de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de na afloop bekend te maken gemeenschappelijke verklaring waarin de nadruk zal worden gelegd op de mogelijkheden die worden geboden door de historische veranderingen in de regio, enerzijds, de ontwikkeling van de democratie, de verzoening en de regionale samenwerking en anderzijds de toenadering tot de Europese Unie van de verschillende Balkanlanden die op de Top vertegenwoordigd zullen zijn. CARDS-PROGRAMMA EN UITBREIDING VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET EUROPEES BUREAU VOOR WEDEROPBOUW De Raad heeft overeenstemming bereikt over de inhoud van de CARDS-verordening (verordening betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische republiek Macedonië en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3906/89, Besluit nr. 97/256/EG en Verordening (EEG) nr. 1360/90) alsmede de verordening betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw. De CARDS-verordening beoogt, uit efficiëntieoverwegingen, een geharmoniseerd juridisch kader te bieden voor de bijstand aan de Balkanlanden ter vervanging van de talrijke huidige instrumenten, zoals het Obnova- en PHARE-programma. Er wordt een indicatief totaalbedrag van 4,65 miljard euro voor het tijdvak uitgetrokken /00 (Presse G) 11

12 De CARDS-verordening beoogt de bestaande bijstand te ontwikkelen en bij te sturen om deze aan de beleidsdoelstellingen van de EU voor de regio aan te passen 1, meer bepaald om bij te dragen tot de ontwikkeling van het stabilisatie- en associatieproces en om de verantwoordelijkheid van de begunstigde landen en instanties voor dit proces te versterken. Te dien einde zal de bijstand met name gericht zijn op de opstelling van een institutioneel, wetgevend, economisch en sociaal kader dat afgestemd is op de waarden en modellen waarop de Europese Unie is gegrondvest en op de bevordering van de markteconomie, rekening houdend met de prioriteiten die met de betrokken landen worden overeengekomen. De eerbiediging van de democratische beginselen, de rechtsstaat, de rechten van de mens, de minderheden en de fundamentele vrijheden, alsmede de beginselen van het internationaal recht is een eerste voorwaarde voor het ontvangen van bijstand. Bijzondere aandacht dient te gaan naar de regionale dimensie van de bijstand, ter versterking van de regionale samenwerking. Om de samenwerking in de regio te bevorderen wordt in de verordening bepaald dat de kandidaatlidstaten en, op basis van toestemming van geval tot geval, de door de programma's TACIS en MEDA begunstigde landen kunnen deelnemen aan aanbestedingen en opdrachten. Voor de bijstand zullen een strategisch kader en een jaarlijkse en meerjarige programmering worden opgesteld, die voor advies aan het bij deze verordening ingestelde beheerscomité zullen worden voorgelegd. Aldus zal de bijstand vanuit een invalshoek voor de middellange termijn kunnen worden benaderd en zal de samenhang en complementariteit van de communautaire steun met die van de lidstaten worden verzekerd. 1 Er wordt aan herinnerd dat de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst te Lissabon in maart heeft bevestigd dat zijn eerste doelstelling nog steeds de zo volledig mogelijke integratie van de landen van de regio in de politieke en economische hoofdstroom van Europa is en dat het stabilisatie- en associatieproces de hoeksteen van zijn beleid in de Balkan is; voorts heeft de Europese Raad van Feira van juni de betrokken landen erkend als potentiële kandidaten voor het lidmaatschap van de EU /00 (Presse G) 12

13 De tweede verordening betreft het Europees Bureau voor wederopbouw dat naar aanleiding van de crisis in Kosovo is opgericht in Thessaloniki. De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de uitbreiding van de werkzaamheden tot de gehele Federale Republiek Joegoslavië. De Commissie kan de uitvoering van de bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië delegeren aan dit Bureau. ANDERE BESLUITEN BETREFFENDE DE BALKAANDEN (Aangenomen zonder debat, zie blz. I) - FYROM - standpunt van de EU ten aanzien van de onderhandelingen over een stabilisatie- en associatieovereenkomst; - FYROM en FRJ - uitbreiding tot de FYROM en de FRJ van de uitzonderlijke handelsmaatregelen - opschorting van de handelsbepalingen van de samenwerkingsovereenkomst; - Kroatië - onderhandelingsrichtsnoeren i.v.m. een stabilisatie- en associatieovereenkomst /00 (Presse G) 13

14 SITUATIE IN HET MIDDEN-OOSTEN - VERKLARING VAN DE EUROPESE UNIE 20.XI.2000 Al weken lang vallen er elke dag doden, zowel aan Palestijnse als aan Israëlische zijde. Dat is ontoelaatbaar. De Europese Unie doet een beroep op de verantwoordelijkheidszin van de beide partijen om niet op de provocaties in te gaan. Het gebrek aan vooruitgang in het vredesproces, mede op het punt van de nederzettingen, is de hoofdreden van de frustratie van de Palestijnse bevolking en van het geweld. De Europese Unie spoort de Israëlische en Palestijnse leiders aan om de verbintenissen die zij vijf weken geleden in Sharm-el-Sheikh, en op 2 november in Gaza zijn aangegaan, volledig en onverwijld in acht te nemen. Zij verzoekt de Israëlische autoriteiten: - hun strijdkrachten terug te trekken naar de posities die ze vóór 28 september innamen, en een einde te maken aan de beperkingen voor het verkeer van personen en goederen in de Palestijnse gebieden; - de aan de Palestijnse Autoriteit opgelegde financiële sancties in te trekken; - ingeval interventie van de veiligheidsdiensten werkelijk onvermijdelijk lijkt, uitsluitend nietdodelijke middelen in te zetten, overeenkomstig de oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Zij verzoekt de Palestijnse Autoriteit: - al het mogelijke in het werk te stellen om de gewelddadigheden te doen ophouden; - de veiligheidsdiensten strikte instructies te geven om een einde te maken aan de beschietingen van Israëliërs, overeenkomstig de aankondiging van president Arafat /00 (Presse G) 14

15 De Europese Unie verlangt dat de Commissie voor de vaststelling van de feiten, die is ingesteld ingevolge de Top van Sharm-el-Sheikh en waarin de Europese Unie wordt vertegenwoordigd door de heer Javier Solana, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB, onverwijld met haar werkzaamheden ter plaatse begint. Zij steunt het optreden van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om samen met de partijen de voorwaarden voor de inzet van een waarnemersmissie te onderzoeken, overeenkomstig het mandaat van de Veiligheidsraad. Zij blijft de inspanningen en de persoonlijke inzet van president Clinton in het streven naar vrede steunen. Doel blijft natuurlijk de hervatting van de dialoog en de vredesonderhandelingen. Dat is enig mogelijke uitweg uit de huidige crisis. De leiders weten dat. Er moet nu dringend een eind worden gemaakt aan het geweld. De Europese Unie is bereid om daaraan mee te werken en haar verantwoordelijkheid te dragen /00 (Presse G) 15

16 UITBREIDING De Raad heeft een oriënterend debat gehouden dat bedoeld was om met het oog op de Europese Raad van Nice een algeheel overzicht van het uitbreidingsproces voor te bereiden en te onderzoeken hoe het proces moet worden voortgezet. Na afloop van de bespreking constateerde de voorzitter dat de delegaties hun tevredenheid hebben uitgesproken over de kwaliteit van de Commissieverslagen over de stand van de voorbereidingen van iedere kandidaat-lidstaat en de moeilijkheden die nog moeten worden opgelost. Zij hebben gewezen op het belang van de effectieve toepassing van het acquis en het toezicht op de naleving van de verplichtingen die de kandidaat-lidstaten zijn aangegaan. Voorts hebben zij hun waardering uitgesproken over de scoreborden en de voortgangstabellen. Het voorzitterschap constateerde dat de delegaties vasthouden aan het tijdschema van Helsinki, namelijk 1 januari 2003, teneinde in staat te zijn nieuwe lidstaten op te nemen en dat zij de kandidaat-lidstaten zoveel mogelijk willen aansporen om vooruitgang te boeken en dus de hervormingen in te voeren die nodig zijn om het acquis over te nemen en uit te voeren. De delegaties hebben er opnieuw op gewezen dat het differentiatiebeginsel, gebaseerd op de eigen merites van iedere kandidaat-lidstaat, het voornaamste sturende beginsel van de onderhandelingen moet zijn. Voorts nam de voorzitter nota van de belangstelling van de delegaties voor de door de Commissie voorgestelde beginselen voor het verdere verloop van de onderhandelingen en de verbintenis van de Unie om werk te maken van een aantal complexe vraagstukken in het kader van de onderhandelingen. Wat de door de Commissie voorgestelde "wegenkaart" voor de komende 18 maanden betreft, hebben de delegaties erop gewezen dat deze indicatief is en dat de Commissie de "wegenkaart" zal aanpassen aan de ontwikkeling van de situatie en de geboekte voortgang. Het voorzitterschap zal het Comité van permanente vertegenwoordigers spoedig ontwerp-conclusies op basis van deze besprekingen voorleggen zodat de Raad deze tijdens de volgende zitting op 4 december kan aannemen en het dossier voor de Europese Raad van Nice goed kan worden voorbereid /00 (Presse G) 16

17 Voorts nam de Raad nota van de opmerkingen van de heer VERHEUGEN, lid van de Commissie, betreffende visa, met name voor Bulgarije, en van de opmerkingen van verschillende delegaties. Tot besluit verklaarde de voorzitter dat over dit onderwerp een politiek signaal aan de Raad JBZ van 30 november zal worden afgegeven. PRETOETREDINGSSTRATEGIE VOOR TURKIJE Tijdens de lunch hebben de ministers de vraagstukken in verband met de pretoetredingsstrategie voor Turkije besproken. Zij kwamen overeen tijdens hun zitting van 4 december de laatste hand te leggen aan hun besluit terzake. Er wordt aan herinnerd dat er momenteel een ontwerp-kaderverordening betreffende de invoering van een partnerschap voor toetreding en een ontwerp-partnerschap voor toetreding bij de Raad ter tafel liggen; de ontwerp-kaderverordening zal de rechtsgrondslag vormen (artikel 308 van het Verdrag) voor het besluit van de Raad inzake de principes, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het partnerschap /00 (Presse G) 17

18 KOREAANS SCHIEREILAND - BELEIDSLIJNEN VAN DE EUROPESE UNIE TEN AANZIEN VAN NOORD-KOREA 20.XI.2000 De Raad heeft onderstaande beleidslijnen van de Europese Unie ten aanzien van Noord-Korea aangenomen. Overeenkomstig de conclusies van de Raad van 9 oktober, zal de Europese trojka op 25 november naar Pyonyang reizen om de aangevatte politieke dialoog met de Democratische Volksrepubliek Korea voort te zetten. "1. De toekomst van het Koreaanse schiereiland is voor de Europese Unie van groot belang: - de Europese Unie wil het zoeken naar een duurzame vrede tussen de Republiek Korea en de Democratische Volksrepubliek Korea vergemakkelijken. Zij steunt het verzoeningsproces tussen de beide Korea's waarmee thans een aanvang is gemaakt. Zij is uit dien hoofde verheugd over de top die op 13 en 14 juni 2000 in Pyongyang heeft plaatsgevonden. Zij is bereid om elk initiatief in overweging te nemen dat de opening van Noord-Korea kan bevorderen, en op die manier bij te dragen tot de stabiliteit in de regio; - de activiteiten van de Democratische Volksrepubliek Korea op nucleair en ballistiek gebied, en haar gedragingen wat betreft de export van gevoelige technologieën naar riskante regio's, hebben belangrijke consequenties voor de stabiliteit en de veiligheid in Azië. De Europese Unie verwacht van de Democratische Volksrepubliek Korea dat zij blijk geeft van verantwoordelijkheidsgevoel en tegemoet komt aan de bezorgdheid die de internationale gemeenschap te dien aanzien heeft geuit. 2. De Europese Unie en haar lidstaten moeten derhalve ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea consequente beleidslijnen vaststellen. De Europese Unie heeft sinds juli 1999 gekozen voor een aanpak van haar betrekkingen met de Democratische Volksrepubliek Korea die tot resultaten heeft geleid die voor voortzetting pleiten. Door de inspanningen van de Republiek Korea te ondersteunen en te benadrukken dat de aard van de betrekkingen van de Unie met de Democratische Volksrepubliek Korea gelijke tred zal houden met de houding die dit land op verschillende gebieden zal ontwikkelen, heeft de Unie een bijdrage geleverd tot het proces van dialoog en toenadering tussen beide Korea's en zal dat ook in de toekomst blijven doen /00 (Presse G) 18

19 De ontwikkeling van de betrekkingen van de Europese Unie en haar lidstaten met de Democratische Volksrepubliek Korea zal met name samenhangen met de volgende aspecten: - de daadwerkelijke voortzetting door Pyongyang van de toenadering tot de Republiek Korea en de naleving van de verbintenissen die met dat land zijn aangegaan. De Unie is tevens van mening dat de contacten, dialogen en onderhandelingen die de Democratische Volksrepubliek Korea is begonnen met andere partners, en die door de Unie worden toegejuicht, zich parallel daarmee moeten ontwikkelen zonder dat welk van deze contacten ook wordt geschaad; - een verantwoordelijke houding inzake nucleaire en ballistische non-proliferatie (in het bijzonder de naleving door de Democratische Volksrepubliek Korea van de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van het non-proliferatieverdrag (NPV), de ondertekening en de bekrachtiging van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT), de toetreding tot andere nonproliferatieregelingen en de stopzetting van haar activiteiten, met name de uitvoer, op het gebied van raketten en rakettechnologie). De Europese Unie wenst dat de Democratische Volksrepubliek Korea toetreedt tot de gedragscode die onlangs in het kader van het controleregime voor de uitvoer van rakettechnologie (MTCR) is aangenomen, en de bepalingen ervan naleeft; - de ontwikkeling op het gebied van de mensenrechten, met name de naleving van de instrumenten van de Verenigde Naties betreffende de mensenrechten; - de toegang van de bevolking tot buitenlandse hulp en de mogelijkheid voor buitenlandse NGO's om onder bevredigende omstandigheden in de Democratische Volksrepubliek Korea te werken. Ter versterking van het vertrouwen in de structurele aard van de lopende hervormingen wordt erop gerekend dat de Koreaanse autoriteiten zullen openstaan voor economische uitwisselingen en andere blijken van goede wil en transparantie, zoals het verstrekken van visa aan Europese journalisten en bevredigende faciliteiten voor hun werkzaamheden; De Europese Unie verklaart zich bereid met de Democratische Volksrepubliek Korea een specifieke dialoog aan te gaan over deze vraagstukken. Overeenkomstig de conclusies van de Raad algemene zaken van 9 oktober 2000 zal de Europese Trojka zich op 25 november aanstaande naar Pyongyang begeven teneinde de politieke dialoog met de Democratische Volksrepubliek Korea in een constructieve geest voort te zetten. De Europese Trojka zal bij die gelegenheid de belangrijkste aspecten van de beleidslijnen van de Europese Unie ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea toelichten /00 (Presse G) 19

20 3. Het beleid van de Europese Unie en haar lidstaten zal gebaseerd zijn op hun oordeel omtrent de standpunten van de Democratische Volksrepubliek Korea. In dit stadium is de uitvoering van de door de Raad algemene zaken van 9 oktober 2000 goedgekeurde stimulerende en begeleidende maatregelen een belangrijk element van de aanpak van de Unie. Te zijner tijd kan de Europese Unie tot andere maatregelen besluiten. De Commissie zal bestuderen welke maatregelen van technische bijstand er op prioritaire gebieden kunnen worden aangenomen. De Raad en de Commissie zullen snel onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de Europese markt open te stellen voor Noord- Koreaanse producten. In prioritaire sectoren zullen haalbaarheidsstudies worden verricht. 4. De Europese Unie zal haar politiek overleg met de Republiek Korea, waarvan zij de inspanningen voor een toenadering tussen de beide Korea's ondersteunt, intensiveren teneinde na te gaan op welke gebieden gemeenschappelijke actie mogelijk is, het gebied van de technische bijstand en de economische samenwerking met de Democratische Volksrepubliek Korea daaronder begrepen. De Unie zal ook haar overleg intensiveren met de diverse partijen die wensen bij te dragen tot een vestiging van een duurzame vrede op het Koreaanse schiereiland. Zij benadrukt in dit verband het belang van vertrouwenwekkende maatregelen. Zij staat open voor eventuele initiatieven om de dialoog tussen de beide Korea's en de stabilisatie van het Koreaanse schiereiland te begeleiden. Zij benadrukt haar bereidheid zich op basis van een echt partnerschap en echte transparantie bij dergelijke initiatieven aan te sluiten. 5. De partners die belangstelling hebben voor het aangaan van diplomatieke betrekkingen met de Democratische Volksrepubliek Korea zullen onderling overleg plegen en de Raad op de hoogte brengen van de inhoud van hun besprekingen met Pyongyang." 13430/00 (Presse G) 20

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0186 (E) 11290/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ACP 109 COAFR 184 PESC 677 RELEX 538 BESLUIT

Nadere informatie

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt.

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (21.11) (OR. en) 15014/03 ECOFIN 353 FIN 519 RELEX 437 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Coreper/de RAAD Ontwerp-verslag

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

INLEIDENDE NOTA het secretariaat de delegaties Betreft: Ontwerp-conclusies van de RAZEB inzake EVDB

INLEIDENDE NOTA het secretariaat de delegaties Betreft: Ontwerp-conclusies van de RAZEB inzake EVDB Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2003 (16.05) (OR. en) PUBLIC 9174/03 LIMITE COSDP 261 INLEIDENDE NOTA van: het secretariaat aan: de delegaties Betreft: Ontwerp-conclusies van de RAZEB

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD tot wijziging en verlenging

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 30 definitief 2011/0013 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlenging van de looptijd en aanpassing van de maatregelen vastgesteld bij

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) PUBLIC 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2559e zitting van de Raad van de Europese Unie (ALGEMENE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2006 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds,

Nadere informatie

Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016

Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016 Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016 Titel 1 Notawisseling houdende een Aanvullend Verdrag bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden,

Nadere informatie

AF/CARIFORUM/CE/nl 1

AF/CARIFORUM/CE/nl 1 SLOTAKTE AF/CARIFORUM/CE/nl 1 AF/CARIFORUM/CE/nl 2 De vertegenwoordigers van ANTIGUA EN BARBUDA, HET GEMENEBEST VAN DE BAHAMA'S, BARBADOS, BELIZE, HET GEMENEBEST DOMINICA, DE DOMINICAANSE REPUBLIEK, GRENADA,

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 27-06-2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 Gewijzigd voorstel voor een beschikking

Nadere informatie

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE AF/CE/BA/nl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

12722/01 HD/nj DG G NL

12722/01 HD/nj DG G NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2001 (OR. en) 12722/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0121 (CNS) ECOFIN 264 ENV 490 NIS 73 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE [EUROPA] SCADPlus BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. HET

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/EG/nl 1 De gevolmachtigden van: HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND,

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD houdende benoeming

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 juli 2009 (OR. en) 11738/09 SOC 424 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Handvest van de grondrechten van de EU

Handvest van de grondrechten van de EU Handvest van de grondrechten van de EU A5-0064/2000 Resolutie van het Europees Parlement over de opstelling van een handvest van de grondrechten van de Europese Unie (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Het Europees

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde e.a. Artikel 4 lid 1 1. De lidstaten beperken op zijn minst hun jaarlijkse antropogene emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie.

Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie. 8 DECEMBER 1993 Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie. Inwerkingtreding : 22-01-1998 Art. 1. De Verdragsluitende Partijen besluiten aan hun

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) PUBLIC 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep visa Ontwerp-beschikking van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad tijdens de in hoofde genoemde bijeenkomst heeft aangenomen.

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad tijdens de in hoofde genoemde bijeenkomst heeft aangenomen. Europese Raad Brussel, 16 juli 2014 (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONC 3 BEGEEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijzondere bijeenkomst van de Europese Raad

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) COEST 125 COMAG 16 PESC 778 RELEX 441 FIN 225 DEVGEN 108 MED 36 VOORSTEL van: de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 november 2003 (OR. fr) 14303/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0150 (AVC) JUSTCIV 236 ATO 193

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 november 2003 (OR. fr) 14303/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0150 (AVC) JUSTCIV 236 ATO 193 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (OR. fr) 14303/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0150 (AVC) JUSTCIV 236 ATO 193 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2001) 1331 def. COD 2000/0136.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2001) 1331 def. COD 2000/0136. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 september 2001 (07.09) (OR. fr) 11646/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0136 (COD) ENT 177 ENV 425 CODEC 485 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.2.2014 COM(2014) 70 final 2014/0036 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18 NOTA van: het toekomstige Franse voorzitterschap aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 7370/00 EUROPOL 6 Betreft:

Nadere informatie

voor politiefunctionarissen.

voor politiefunctionarissen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 april 2010 (12.04) (OR. en) 8309/10 ENFOPOL 93 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad nr. vorig doc.: 5025/4/10 EUROPOL 3 Betreft:

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

13234/1/14 REV 1 ver/jel/mt 1 DGE 2 A

13234/1/14 REV 1 ver/jel/mt 1 DGE 2 A Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0186 (COD) 13234/1/14 REV 1 AVIATION 182 CODEC 1822 VERSLAG van: aan: het secretariaat-generaal het Coreper/de

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2015 (OR. en) 6074/15 Interinstitutioneel dossier: 2014/0258 (NLE) SOC 55 EMPL 21 MIGR 5 JAI 78 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (22 januari 2001)

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (22 januari 2001) Besluit 2001/80/GBVB van de Raad houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (22 januari 2001) Caption: Dit besluit van de Raad van 22 januari 2001 (2001/80/GBVB) stelt de Militaire

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 juni 2000 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 99/0213 (CNS) 9028/00 LIMITE ECOFIN 137 NIS 66 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT 4.8.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 229/1 II (Mededelingen) MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPEES PARLEMENT Reglement van de Conferentie van de

Nadere informatie

255 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 15 SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1

255 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 15 SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1 255 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 15 SLOTAKTE AF/CE/EG/nl 1 2 von 15 255 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch

Nadere informatie

- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I);

- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 juli 1999 (02.08) (OR. en) 9691/99 LIMITE PESC 207 COARM 2 BEGELEIDENDE NOTA van : het secretariaat van de Raad aan : de delegaties nr. vorig doc. : 12978/98 PESC 291

Nadere informatie

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004,

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004, Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 mei 2009 (26.05) (OR. en) PUBLIC 8723/4/09 REV 4 LIMITE CRIMORG 63 MIGR 43 E FOPOL 86 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Gezamenlijke verklaring

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 19 mei 2010 (OR. en) 2009/0026 (COD) LEX 1120 PE-CONS 11/10 ASILE 33 CADREFIN 29 CODEC 303 BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING

Nadere informatie

Zie voor actuele informatie over welke landen dit protocol getekend en geratificeerd hebben http://www.unicef.org/crc/opcac-tableweb.

Zie voor actuele informatie over welke landen dit protocol getekend en geratificeerd hebben http://www.unicef.org/crc/opcac-tableweb. PROTOCOL KINDSOLDATEN Zie voor actuele informatie over welke landen dit protocol getekend en geratificeerd hebben http://www.unicef.org/crc/opcac-tableweb.htm Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2008 (25.04) (OR. en) 8700/08 POLGEN 40

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2008 (25.04) (OR. en) 8700/08 POLGEN 40 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2008 (25.04) (OR. en) 8700/08 POLGEN 40 NOTA I/A PUNT van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Betreft: Verslag over

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep drugshandel Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de noodzakelijke

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VAN DE EUROPESE UNIE INZAKE DE MENSENRECHTENDIALOOG

RICHTSNOEREN VAN DE EUROPESE UNIE INZAKE DE MENSENRECHTENDIALOOG RICHTSNOEREN VAN DE EUROPESE UNIE INZAKE DE MENSENRECHTENDIALOOG 1. Inleiding In zijn conclusies van 25 juni 2001 heeft de Raad zich ingenomen verklaard met de mededeling van de Commissie van 8 mei 2001

Nadere informatie

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE De rechtsgrondslag voor de grondrechten op EU-niveau is lange tijd voornamelijk gelegen geweest in de verwijzing in de Verdragen naar het Europees Verdrag tot

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) 13420/09 LIMITE AGRI 380 AGRIORG 85 AGRISTR 35 AGRIMON

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

12698/07 BERICHT. woensdag 12 september 2007 (10.00 uur), te Brussel

12698/07 BERICHT. woensdag 12 september 2007 (10.00 uur), te Brussel RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 september 2007 12698/07 OJ/CRP2 31 COMIX 774 BERICHT VOORLOPIGE AGENDA Aan: 2196e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: woensdag

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 28 juni 2010 Betreft:

Nadere informatie

PUBLIC 12644/1/02 REV 1

PUBLIC 12644/1/02 REV 1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2002 (14.10) (OR. en) PUBLIC 12644/1/02 REV 1 LIMITE PESC 378 COWEB 69 COSDP 301 CIVCOM 104 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat aan: de delegaties

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Door de Europese Raad te volgen aanpak tot en met 2014

Door de Europese Raad te volgen aanpak tot en met 2014 EUROPESE RAAD DE VOORZITTER NL Brussel, 29 juni 2012 (OR. en) EUCO 133/12 PRESSE 318 PR PCE 115 Door de Europese Raad te volgen aanpak tot en met 2014 In de afgelopen twee en een half jaar heeft de Europese

Nadere informatie