Risico s inventariseren: hoe werkt het?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico s inventariseren: hoe werkt het?"

Transcriptie

1 Risico s inventariseren: hoe werkt het? In de kinderopvang hebben mensen, groot en klein, te maken met zichtbare én onzichtbare risico s. Om deze risico s in kaart te brengen is het noodzakelijk én verplicht om jaarlijks een veiligheids- en gezondheidsrisico -inventarisatie te doen. Om u een goede indruk te geven wát dit inhoud volgt nu een korte toelichting voor de onderdelen veiligheid én gezondheid. In de workshop krijgt u een uitgebreide toelichting voor beide onderdelen van de risico-inventarisatie. Veiligheidsmanagement Risico = scenario Bij een risico-inventarisatie van het gebouw kijkt u niet zozeer door een technische bril (normen), maar vooral door de ogen en vanuit het gedrag van kinderen. De risico s die kinderen lopen worden vertaald in scenario s. Dit zijn korte beschrijvingen van oorzaken van ongevallen. Bijvoorbeeld: een kind valt, struikelt, beknelt, verbrandt, etc zichzelf. U bent als ervaringsdeskundige op het gebied van gedrag van kinderen én de kennis van het gebouw waar u werkt, de aangewezen persoon om dit te doen. De invalshoek: kans x ernst = urgentie De risico-inventarisatie van de kinderopvang is gebaseerd op twee vragen: 1. Welke ongevallen zouden met de kinderen kunnen gebeuren? (Kans) De prioriteit hangt af van de kans dat een bepaald ongeval zal optreden. Hoe groter de kans, hoe groter de prioriteit voor het aanpakken van het risico. 2. Hoe groot is daarbij de kans op ernstig letsel voor een kind? (Ernst) Hoe groter de kans op ernstig letsel, hoe dringender het gevonden risico aangepakt moet worden. Voorbeeld: Kind brandt zich aan tosti-ijzer Staat het ijzer binnen kinderbereik, schat dan in wat u een realistisch risico vindt: kans dat kind zich brand is groot of klein / het letsel kan groot of klein zijn bij het aanraken van het ijzer. Ontbreekt het tosti-ijzer in uw opvang dan is de kans uitgesloten. Als voorbeeld: de kans dat een kind zich brand is klein (B), het letsel is (mogelijk) groot (1), resultaat = urgentiecode B1. In tabelvorm: Kans Ernst Urgentie Uitgesloten Groot (A) Klein(B) Groot(1) Klein (2) A1, A2, B1, B2 X X B1 Mate van urgentie De combinatie Kans en Ernst is een maat voor de urgentie. De urgentie geeft aan hoe snel een maatregel moet worden uitgevoerd om een risico te verminderen of uit te sluiten. Er worden drie typen van urgentie onderscheiden: - Urgent (A1 en B1) Alle ongevallen die ernstig kunnen aflopen, zelfs als de kans relatief klein is dat ze zullen gebeuren. - Noodzakelijk (A2) Ongevallen die meestal beperkte gevolgen zullen hebben, maar die wel gemakkelijk kunnen gebeuren. - Wenselijk (B2) Ongevallen die een vrij onschuldige afloop zullen hebben en die bovendien zeer incidenteel zullen gebeuren. 1

2 Vul nu deze voorbeelden in voor uw opvang. Kijk door de ogen van een kind. Bepaal eerst de kans op een ongeval en dan pas de ernst van het letsel. Voorbeeld 2: Kind komt in contact met spuitbus / schoonmaakmiddel Kans Ernst Urgentie Uitgesloten Groot (A) Klein(B) Groot(1) Klein (2) A1, A2, B1, B2 Voorbeeld 3: kind glijdt van de leuning en bezeert zich Kans Ernst Urgentie Uitgesloten Groot (A) Klein(B) Groot(1) Klein (2) A1, A2, B1, B2 Maken en uitvoeren van actieplan Nadat inzichtelijk is waar en welke risico s aanwezig zijn, dient in een plan te worden aangegeven wát er aan gedaan zal worden. Dit is niet meer dan per risico aangeven wat u denkt dat de juiste en meest veilige oplossing is! 2

3 Actieplan Voorbeeld Actieplan Locatie: woonruimte / keuken Inventarisatiedatum: Scenario: kind brandt zich aan tosti-ijzer Urgentiecode: B1 Te nemen maatregel: Alleen gebruiken onder toezicht én plaats het alleen ver op het aanrecht. Bijzonderheden: In de regel mogen kinderen nooit in de keuken komen zonder toezicht. Voortgang: Uitgevoerd door: Bas Zelf Invullen voor één van de voorbeelden Actieplan Locatie: Inventarisatiedatum: Scenario: Uitgevoerd door: Urgentiecode: Te nemen maatregel: Bijzonderheden: Voortgang: 3

4 Gezondheidsmanagement Als handreiking voor de praktijk is de methode gezondheidsmanagement voor u ontwikkeld. De methode stelt u in staat om een situatie te creëren waarin betrokkenen gezondheidsrisico s onderkennen en het handelen erop gericht is om ziekte te voorkomen. Hierbij staat het gedrag van kinderen, ouders en medewerkers staat centraal. Er zijn tal van factoren die de gezondheid beïnvloeden. Kinderen opvangen in een omgeving waarin een goede gezondheid zoveel mogelijk gewaarborgd is, gaat verder dan het voorkomen van kinderziekten. Ook ogenschijnlijk gezonde kinderen, kunnen aan risico s blootgesteld zijn die een goede gezondheid ondermijnen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een ongezonde binnenlucht, verbrandingsgassen en stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Gezondheidsinformatie. Het waarborgen van een goede gezondheid kan getypeerd worden als een gevecht tegen een onzichtbare vijand. Om een goede gezondheid te kunnen waarborgen is het van belang dat gezondheidsrisico s onderkend worden. Dit veronderstelt een bepaalde mate van voorkennis. Om inzicht te verschaffen welke factoren zijn weerslag hebben op de gezondheid van kinderen is in de methode gezondheidsmanagement een hoofdstuk gezondheidsinformatie opgenomen. De gezondheidsinformatie is een bundeling van achtergrondinformatie, aangevuld met feiten en wetenswaardigheden uit de praktijk. Er wordt onder meer uitleg gegeven over het wel en wee van ziektekiemen, binnen- en buitenmilieu en medisch handelen. De gezondheidsinformatie bevat een schat aan informatie die als basis geldt voor iedere professional binnen de kinderopvang. Om deze kennismaking beknopt te houden is de informatie die op onderstaande voorbeelden van toepassing is, niet in dit schrijven opgenomen. De inventarisatielijsten. De inventarisatielijst is een verzameling van op de praktijk afgestemde vragen waarmee uiteenlopende gezondheidsrisico s ingeschat kunnen worden. In de praktijk zal het vrijwel onmogelijk zijn om gezondheidsrisico s volledig uit te sluiten. Wanneer na de inventarisatie blijkt dat een risico groot is, zal het nemen van maatregelen een hoge prioriteit krijgen. Is de kans dat een risico zich voordoet klein, dan zult u zelf een inschatting moeten maken of aanvullende maatregelen wenselijk zijn om de situatie te optimaliseren. Door in de laatste kolom van de inventarisatielijst aan te geven of actie noodzakelijk is, krijgt u zicht op de te nemen actiepunten. Om u een beeld te geven hoe een risico inventarisatie kan bijdragen tot een gezonde opvang, hebben we een tweetal voorbeelden uitgewerkt van scenario s die in de risico inventarisatie gezondheid zijn opgenomen. Wanneer u de onderstaande voorbeelden invult, gaat u uit van de situatie zoals die wordt afgebeeld. Voorbeeld 1. Kans dat een situatie zich voordoet Risico uitgesloten Kans is klein Kans is groot Actie Kind komt in contact met ontlasting van ander kind door gebruik grote closetpot 4

5 Voorbeeld 2. Kans dat een situatie zich voordoet Risico uitgesloten Kans is klein Kans is groot Actie Kind komt in contact met ziektekiemen of bloed door onhygiënisch opgeborgen tandenborstel Het oplossingenboek. Door de inventarisatielijst in te vullen worden risico s benoemd. Voorbeelden van eventueel te nemen maatregelen zijn in het oplossingenboek opgenomen. Naast de in het oplossingenboek genoemde voorbeelden kunt u zelf maatregelen bedenken. Voorbeeld 1. Kind komt in contact met ontlasting van ander kind door gebruik grote closetpot Plaats peutertoiletten of en gebruik een wc-bril verkleiner. Maak gebruik van een opstapje voor een grote closetpot. Leer de kinderen plaats te nemen op het toilet zonder de handen op de pot/ wc-bril te zetten. Lees verder in de gezondheidsinformatie op pagina XX. Voorbeeld 2. Kind komt in contact met ziektekiemen of bloed door gebruik onhygiënisch opgeborgen tandenborstel Sla de borstel na gebruik droog. Berg tandenborstels rechtop staand met de borstel naar boven op, zodat ze aan de lucht kunnen drogen. Berg de tandenborstels gescheiden op. Reinig bekers wekelijks. Lees verder in de gezondheidsinformatie op pagina XX. 5

6 Het actieplan. In het actieplan benoemd u het risico en geeft u tevens aan voor welke oplossing (en) gekozen is. Actieplan: (naam voorziening) Inventarisatiedatum:. uitgevoerd door:. Beschrijving gezondheidsrisico: Te nemen maatregel (zie ook oplossingenboek): uit te voeren door: streefdatum gerealiseerd. Actieplan: (naam voorziening) Inventarisatiedatum:. uitgevoerd door:. Beschrijving gezondheidsrisico: Te nemen maatregel (zie ook oplossingenboek): uit te voeren door: streefdatum gerealiseerd. 6

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

10 EISEN WAAR EEN RI&E AAN MOET VOLDOEN. www.imaonline.nl april 2014. www.imaonline.nl dé betrouwbare RI&E-methode 1

10 EISEN WAAR EEN RI&E AAN MOET VOLDOEN. www.imaonline.nl april 2014. www.imaonline.nl dé betrouwbare RI&E-methode 1 10 EISEN WAAR EEN RI&E AAN MOET VOLDOEN www.imaonline.nl april 2014 www.imaonline.nl dé betrouwbare RI&E-methode 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Eis 1 Een RI&E is volledig 4 Eis 2 Een RI&E is betrouwbaar 5

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Handreiking Bestuurlijk balanceren met risico s en verantwoordelijkheden

Handreiking Bestuurlijk balanceren met risico s en verantwoordelijkheden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Bestuurlijk balanceren met risico s en verantwoordelijkheden Onderdeel van de tool box voor proportionele bestuurlijke omgang met risico

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

1. Signs of Safety Door: drs. Joke Wiggerink (adjunct-directeur) en Petra Rozeboom (werkbegeleider), werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Drenthe.

1. Signs of Safety Door: drs. Joke Wiggerink (adjunct-directeur) en Petra Rozeboom (werkbegeleider), werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Drenthe. 1. Signs of Safety Door: drs. Joke Wiggerink (adjunct-directeur) en Petra Rozeboom (werkbegeleider), werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Drenthe. 1.1 Ontstaansgeschiedenis De belangrijkste factor in het verminderen

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet Nota van bevindingen Colofon Projectnaam Programma Datum Sanctieoplegging Inkomenszekerheid Oktober 2014 Pagina 2 van 64 Inhoud

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Handreiking Taal en veiligheidsrisico s

Handreiking Taal en veiligheidsrisico s Handreiking Taal en veiligheidsrisico s Taal en veiligheidsrisico s een praktische handreiking Uitgave: Stichting van de Arbeid April 2014 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk)

Nadere informatie