dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie"

Transcriptie

1 nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie KIDS & Jongeren Ruim 500 enthousiaste kids bezoeken Kidzrally dvent Jaargang 111 het kerkblad van het het kerkgenootschap kerkblad van het der kerkgenootschap Zevende-dags Adventisten der Zevende-dags Adventisten De Geest wekt tot leven 24 JUNI OPEN DAG NEDERLaNDSE UNIE OP OUD ZANDBERGEN

2 2 Agenda Vergaderingen & Evenementen Belgisch-Luxemburgse Federatie Juni 02 Ontmoeting Peter Roennfeldt 02 Adventhulp Offerande 03 Algemene Vergadering van de Federatie Juli e Vonkjeskamp: Piste aux Etoiles Viroinville e Verkennerskamp: Code Red - Viroinville e Vonkjeskamp: Zoektocht naar de verloren stad e Verkennerskamp: X Strangers Viroinville Nederlandse Unie Juni 1-3 Tienerkamp Info: of 8-10 Plug-In Weekend Info: of 16 Antilliaanse Rally/Antillian Explosion: Don t box me in Info: 17 Veldvoetbaltoernooi Info: of Gezinnenkamp Info: of 24 Open Dag Info: of Juli 2-14 ADRA collecten Info: 6-8 Congres voor Portugeessprekenden in Europa Info: Waar kunt u terecht voor meer informatie? Kijk op / Bel het uniekantoor ( ) en vraag naar de afdeling die het evenement organiseert of stuur een . Voor organisatorische aangelegenheden, neem contact op met ds. G.W. Frenk, algemeen secretaris of ds. W. Altink, voorzitter ( Voor financiële zaken (incl. donaties en wilsbeschikkingen) vraagt u naar dhr. A. Amsen of mail naar Stuur uw ingezonden brieven of nieuwstips naar het redactieadres (Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide) of via of Deadline eerstvolgende Advent: 1 mei De bank- en girorekeningen van de Nederlandse Unie staan open voor uw giften. Graag met vermelding van het doel: Algemeen: Bankrek en T.n.v. Kerkblad Advent: Bankrek VOOR BELGIE & LUXEMBURG: Kijk op Tel. (00-32) (0) Voor organisatorische zaken, schrijf ds. Reinder Bruinsma Voor financiële zaken (incl. donaties en wilsbeschikkingen) mail Chr. Sabot scarlet.be Nieuwstips voor Advent : Ernest Allardstraat 11 B.1000 Brussel Bank van de Post: Hoofdredacteur: G.H. Koning Redactie: J. Balk, R. Bruinsma, R.H. Dingjan, G.W. Frenk, B. Nab, C.E. van der Ploeg, M. Rahajaan (redactie medewerker), J. Geeroms, Correctie: J. Balk, R.H. Dingjan, Grafisch ontwerp: M. Hall, Vormgeving: Pre Press Buro Booij, Huis ter Heide Druk: Klomp Grafische Communicatie b.v., Amersfoort Redactieadres: Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide Kopij en nieuwstips zijn welkom bij de redactie. Er is geen abonnementsprijs verschuldigd. Tweemaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd door middel van een acceptgirokaart. Het bankrekening nummer voor Advent is ADVENT is het kerkblad van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Advent verschijnt 11 keer per jaar. Het wordt per post toegezonden aan leden en vrienden van de Adventkerk.

3 Inhoud Van de voorzitter jaar Adventkerk in Nederland 4 Geloven, denken, doen Het vergeten feest In het nieuwe centrum van Zaandam staan sinds kort twee markante gebouwen: het Inntel Hotel (2010) en het gemeentehuis van Zaanstad (2011) zijn opgebouwd uit Zaanse huisjes. De traditionele kleinschalige Zaanse architectuur is duidelijk zichtbaar in gebouwen van 10 verdiepingen of meer! In één zo n klein typische Zaans huisje annex winkeltje begon 125 jaar geleden Albert Heijn als kruidenier. Inmiddels is Appie Happie uitgegroeid tot een megaconcern (Ahold) met talloze vestigingen over de wereld. Het is AH blijkbaar gelukt om in te spelen op de vragen van de klanten van deze tijd en succesvol zaken te doen. Dit jaar bestaat de Adventkerk in Nederland ook 125 jaar. We zullen daar niet veel festiviteiten voor op touw zetten, maar bij het Uniecongres in het najaar zal er aandacht aan worden gegeven. 16 Op bezoek bij Marijke Talen Verder in dit nummer 08 Nieuws 12 Nieuws uit de wereldkerk 15 In memoriam 19 Namen in de Bijbel 20 Kids & Jongeren 21 Diversen Tam Tam 22 Welkom/Tot Ziens 24 Groeispurt 27 Advertenties en berichten 28 Reflectie 31 Aandacht voor 32 In Focus / Ad Ventje Zijn wij in staat geweest om hetzelfde te doen wat wordt gezegd over de stam Issaschar in de tijd van koning David: waar men de tekenen des tijds goed aanvoelde en begreep welke koers Israël zou kiezen (1 Kronieken 12:33)? De Nederlandse Adventkerk is een groeiende kerk met inmiddels 5500 leden. Er is ruimte voor gemeentegroeiprojecten, nieuwe groepen en gemeenten. De onderlinge openheid, acceptatie (diversiteit) is redelijk tot goed te noemen. We zijn zelfs lid van een wereldwijde kerkelijke organisatie (zoiets als Ahold). Toch is de uitdaging nog steeds enorm. Hoe vertalen we het eeuwig evangelie in de taal van deze tijd? Zijn we flexibel genoeg en zorgen we tegelijkertijd voor vaste waarden in de kerk? Ik vind het daarom fascinerend hoe de architecten in Zaandam erin zijn geslaagd om op basis van traditionele Zaanse stijl hypermodern en eigentijdse gebouwen neer te zetten. De waarde van de traditie te gebruiken voor een (geloofs)huis voor deze tijd. Dat geldt voor architectuur, voor Albert Heijn en voor de Nederlandse Adventkerk, ook na 125 jaar. Hoe vertalen we het eeuwig evangelie in de taal van deze tijd?

4 4 Geloven, denken, doen Het vergeten feest Heeft het Pinksterfeest nog enige betekenis in Nederland en belgie? Met Kerst vieren we de geboorte van Christus. Met Pasen de opstanding van Christus. Maar Pinksteren, waar staat dat ook weer voor?

5 door Geert Hendriks 5 Waar het bij velen met Kerst om cadeaus en de kerstboom gaat en met Pasen over de paashaas en paaseieren, komen de meeste mensen met Pinksteren niet verder dan een extra lang weekend. Pinkpop is natuurlijk ook een veel gehoord antwoord. Pinksteren is verdeeld in twee dagen, de eerste en de tweede pinksterdag. In de Zaanstreek heeft men nog een derde pinksterdag oftewel Pinkster Drie, evenals in Zeeland. Pinksteren valt altijd op zondag en maandag en is tien dagen na Hemelvaart. Ook valt het 50 dagen of 7 weken na Pasen. Zowel de Paasdagen, Hemelvaart als de Pinksterdagen zijn officiële vrije dagen. Wat is Pinksteren eigenlijk? Pinksteren is een Grieks woord pentekoste, dat vijftigste betekent. Bij sommigen ook bekend als Sinksen. Dit is de vijftigste Paasdag, de laatste dag van de Paastijd. Met Pinksteren wordt herdacht dat de heilige Geest neerdaalt over de apostelen. Dit wordt beschreven in het boek Handelingen. Op eerste Pinksterdag zijn de gelovigen in een huis, waar ze een stormgeluid horen en vlammen zien boven de hoofden van de anderen die zich verspreiden. De gelovigen weten op dat moment dat God hun de heilige Geest heeft gegeven. Jezus heeft dit al beloofd, voordat hij naar de hemel ging. Omdat Jezus niet meer op aarde is, komt de heilige Geest bij de mensen om het geloof aan hen in hun hart te geven. Plots kunnen de apostelen in allerlei vreemde talen spreken en kunnen ze iedereen vertellen over Gods grote daden en zijn Zoon Jezus. Ze dopen mensen en hiermee is het begin van de christelijke kerk een feit. Daarom is het nog steeds een belangrijk feest. Met samenkomst worden gehouden en niemand mag zijn gewone werk doen (zie Deuteronomium 16:10). Betekenis in het christendom In het christendom wordt het Wekenfeest Pinksteren genoemd. Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de heilige Geest, de derde Persoon van de Drie-eenheid, neerdaalt uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na Jezus dood op Goede Vrijdag en zijn opstanding op Paasmorgen hebben de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang de steun van zijn aanwezigheid gehad, waarbij hij hen nog eens uitlegt wat de betekenis was van alles wat hij gedaan heeft tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de veertigste dag na Pasen) worden de leerlingen door Jezus Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel heeft hij beloofd dat elkaar blijven ze in Jeruzalem en bidden ze om de uitstorting van de heilige Geest hij de Geest van God, de heilige Geest zal sturen die hen geestelijk verder zal leiden en hun de Betekenis in het jodendom De oorsprong van Pinksteren ligt in de Mozaïsche wetten die aan het volk Israël waren gegeven na hun uittocht uit Egypte. In Leviticus 23:15-22 staat dat op de vijftigste dag, op de dag na de zevende sabbat vanaf Pesach, nieuwe offers voor God moeten worden gebracht, als een soort afsluiting van Pesach. Het feest wordt ook wel het Feest van de Eerstelingen of Wekenfeest (Hebreeuws: Sjavoeot) genoemd. Er moeten eerstelingen van de graanoogst en het vee worden geofferd. Ook moet er een kracht zal geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, komt de beloofde heilige Geest dan ook over de Jezus leerlingen. Volgens de traditionele christelijke theologie, analoog aan de oorspronkelijke joodse betekenis, zijn de eerste nieuwe bekeerlingen na de hemelvaart van Jezus als resultaat van de evangelisatie onder de menigte op de eerste Pinksterdag de eerstelingen van de oogst die toegevoegd worden aan de eerste christelijke samenkomst oftewel gemeente. Deze oogst gaat nog steeds

6 6 Geloven, denken, doen De heilige Geest zorgde voor een opleving en start van een beweging die nog lang niet ten einde is door. Als de volledige oogst is binnengehaald, dat wil zeggen als alle door God voor het Koninkrijk van God voorbestemde mensen tot bekering zijn gekomen, dan is de laatste fase van de eindtijd aangebroken. Die mondt uit in de wederkomst van Jezus Christus. Uitstorting van de heilige Geest De gebeurtenissen staan beschreven in Handelingen 2:1-41. In de tien dagen tussen de Hemelvaart van Jezus en Pinksteren kiezen de discipelen een nieuwe geloofsgenoot in de plaats van Judas Iskariot. Met behulp van loting wordt Mattias aangewezen. Met elkaar blijven ze in Jeruzalem en bidden ze om de uitstorting van de heilige Geest, die Jezus hen beloofd had. Dit alles vindt plaats op het feest van de eerstelingen (Sjavoeot), in Jeruzalem. Om 9 uur s ochtends zijn Jezus leerlingen en enkele andere gelovigen bij elkaar, een groep van ongeveer 120 personen, in een ruimte op de berg Sion. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven (Handelingen 2:1-4). De mensen die nu vervuld zijn met de heilige Geest gaan naar buiten en spreken een voor hen vreemde klank, profeteren en verkondigen het evangelie in allerlei talen. Ter gelegenheid van het feest van de eerstelingen is er veel volk in Jeruzalem, afkomstig uit alle delen van het Romeinse Rijk en daarbuiten, en door alle geluiden wordt een groot aantal mensen aangetrokken.

7 7 Doop van drieduizend mensen De ervaring van de uitstorting veroorzaakt verbaasdheid en bewondering. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: Wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: Ze zullen wel dronken zijn (Handelingen 2:6-13). Petrus neemt het woord en houdt een lange toespraak, waarin de opstanding van Jezus centraal staat. Hij legt uit dat al deze gebeurtenissen niets met dronkenschap te maken hebben, maar al voorzegd zijn door de outtestamentische profeet Joël. Hij maant de menigte zich te keren tot Jezus om vergeving van zonden te krijgen. Hij zegt: Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden... Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: Wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde: Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht! (Handelingen 2:14-40). Uit de menigte komt een vraag: Hoe? Petrus antwoordt: Heb berouw, en laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de heilige Geest ontvangen. Drieduizend mensen geven gehoor aan deze oproep en laten zich dezelfde dag nog dopen. Hierdoor wordt de eerste christelijke gemeente gevormd. Dit moment wordt dan ook door velen beschouwd als het beginpunt van de christelijke kerk. God weet wat wij nodig hebben Wij leven nu twee duizend jaar later nog steeds in afwachting van de terugkomst van de Here Jezus. God weet precies wat wij nodig hebben. Toen, nu en in de toekomst. De heilige Geest zorgde voor een opleving en start van een beweging die nog lang niet ten einde is. Mogen wij ook bevangen raken van de heilige Geest om meer dan ooit tevoren te leven in harmonie met God, zodat we het leven van Jezus en zijn woorden en daden weerspiegelen in ons leven, en anderen dit leven ook mogen ontdekken. Mogen we de zegen daarin ervaren. Goede Pinksterendagen met veel Geestesvuur!

8 8 Nieuws Brussel/Gent ADRA-feest De jarenlange traditie krijgt elke derde sabbat van maart een verblijdend vervolg. Het hoogtepunt van 2011 Oh Freedom rond de negrospirituals werd op 17 maart overstegen door de opvoering waarin de ervaringen van de gelovige Katharen in Zuid-Frankrijk (circa 1100 n.c.) centraal stonden. De creatiegroep van de adventgemeente van Vlaams Brussel heeft heel hard moeten werken om dit programma IN GODS NAAM uit te bouwen tot wat het is geworden. Het werd een aangrijpende evocatie van een dramatisch hoofdstuk in de geschiedenis over liefde, geweld, geloofsvertrouwen en moed. Het geheel werd gedragen door een zeer geslaagde en dynamische mix van muziek, zang, beeldmateriaal en sketch. Een grondige voorbereiding van alle deelnemers en het plezier er aan te kunnen meewerken hebben ervoor gezorgd dat het programma bij alle aanwezigen een blijvende indruk heeft nagelaten. Dat kwam ook tot uiting in de financiële bijdrage voor het werk van ADRA die wellicht de grens van 2000 euro heeft gehaald. Een week later volgde een gastuitvoering voor een overvolle kerkzaal in Gent. Ook Hasselt en het Franstalige Luik verzochten om een opvoering. Het middagprogramma in Brussel werd naar goede gewoonte door de jeugdgroep verzorgd. Hun thema luidde ER WAS EENS. Zij lieten zowaar een bijna volledig sprookjesboek tot leven komen. En hoe! Zij mengden als ware artiesten diverse sprookjes tot een heel origineel en creatief bedacht geheel. Het werd een topper, goed en heel speels uitgevoerd. Het onverwachte lag overal op de loer. Zelden werd er zo hartelijk en ontspannen gelachen! En wat was het mooi en hartverwarmend om de grote en de kleine, de oudere en de bijna nog piepjonge artiesten de handen in elkaar te zien slaan! It was just amazing. Meer dan 40 mensen hebben op de een of andere manier ervoor gezorgd dat deze editie van hun ADRAdag zo geslaagd en gevarieerd was. Dit is wat de regisseurs nog het meest voldoening heeft gegeven. De predikant en zijn ouderling danken God en voelen zich happy met zo n kerkfamilie. 7

9 In Nederland variëren de vieringen van bescheiden paasvieringen op lokaal niveau tot artikelen op landelijk niveau in de kerkbladen Advent en Contact. Er zijn adventgemeenten die op sabbat (zaterdag) stil staan bij Jezus lijden en sterven (en avondmaal vieren) en op paaszondag de opstanding vieren in een speciale kerkdienst. De Adventkerk kent een Sabbatschool. Iedere gemeente komt voor of na de eredienst in kleine groepen bij elkaar om een Bijbelstudie te houden. Er is voor kinderen, jongeren en volwassenen een eigen programma. Volgens predikant van de Adventkerk in Harderwijk, Henk Koning, is eigenlijk iedere doopdienst in de Adventkerk een paasdienst, omdat daar mensen op grond van hun geloof worden gedoopt door onderdompeling en daarmee Jezus dood, begrafenis en opstanding worden herdacht (Romeinen 6). In Zuid Amerika (onder meer Brazilië) blijken veel niet- of randgelovigen gevoelig voor religie rond Pasen. Vandaar dat in Zuid-Amerikaanse adventkerken juist rond Pasen begonnen wordt met evangelisatieactiviteiten. van de Hervormde Kerk. Hij vertelde me dat hij er was gedoopt en kunnen ouders hun pasgeboren doop door onderdompeling en dat hij er ook vanuit begraven zou kind opdragen, wat ook in veel reguliere kerken gebeurt. Ook ont- worden. Daarna nam ik me voor niet meer te evangeliseren voor houden de leden van de Adventkerk zich van bepaalde etenswa- mijn kerk, maar voor Jezus. Ik wil niemand uit zijn of haar kerk trekken, zegt Man. ment al voor waarschuwt en zijn ren, waar God in het Oude Testa- Volgens Man denken buitenstaanders al snel dat de Zevende-dags van alcohol en tabak. Dat zijn ze in principe tegen het gebruik Adventisten Joods georiënteerd geen strenge leefregels, eerder zijn, omdat ze de Sabbat vieren. richtlijnen. Niemand wordt er de We hebben juist veel overeenkomsten met de Protestantse richkig een stuk liberaler dan vroe- kerk om uitgekegeld, we zijn gelukting. Wij geloven ook in de ger, aldus Man. drie-eenheid van God en het verzoenende offer van Jezus. Het Man kijkt uit naar de paasviering grootste verschil is dat we de Sabbat vieren op zaterdag, zoals God gen stil gestaan bij de betekenis en heeft de afgelopen veertig da- dat heeft ingesteld, zegt Man. van Pasen. Vorig jaar heb ik de Een ander verschil met de reguliere Protestantse kerken is het ver- voor de verdieping. Het is mooi als veertigdagentijd ook echt gebruikt wachten van de wederkomst van je zo stil mag en kunt staan bij het christelijke feest. De komst van Jezus was nodig voor zijn sterven als verzoening voor de zonden van de mens. In Jezus. De naam zegt het al, Advent. Wij verwachten de komst toe, ervaart Man. offer van Jezus. Je leeft naar Pasen Pasen. foto Ruben Schipper van Jezus. Wij geloven niet dat De dienst zaterdag begint om lende dingen meegemaakt. Voor Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Daar voelde die op Sabbat folders uitdeelde mel of de hel gaat, wij geloven in van de Stationslaan met de Ver- ook lid van een actieve jeugdgroep een ziel na het sterven naar de he uur in de kerk op de hoek mijn oudere zus en broers was het moeilijker, zij hebben meer herinneringen aan het ouderlijk huis. de heb ik me laten dopen, dat was Daar ben ik mee gestopt toen ik zus terugkomt. Dan pas gaan de ge- mag door iedereen worden deelge- hij zich thuis. Op mijn zeventien- voor evangelisatie. zielen die rusten tot de dag dat Jekeersweg. Aan het Avondmaal Het pleeggezin dat Man uiteindelijk adopteerde was lid van het God, aldus Man. Hij was destijds de deur kwam die actief lid was In de Adventskerk is er volwassen- of haar een heel bewuste keuze voor in Utrecht bij een oudere man aan lovige zielen naar de hemel. nomen die Christus erkent als zijn Verlosser. ERMELO - Praatpaal Ermelo voor Inmiddels wordt er deelgenomen ERMELO - Het team Geboren om ERMELO - Gezamenlijk Evangelisatiewerk is Sterk (Gewis) houdt hardop of zacht uitspreken, maar De gebeden van het hart kan men kinder- en tienerpastoraat bestaat door vrijwilligers uit deze beide vrij te zijn (onder leiding van Wilkin van de Kamp) houdt vrijdag een 24-uurs gebed en Paasactie. het is ook mogelijk ze als aanmoe- vijftien jaar. kerken en uit de Christelijke Gereformeerde kerk en de Vrijgemaakte kerk. dingsconferentie in het Kerkelijk tot zaterdag 17 gebeden voor de een schrift, of desnoods op het 20 en zaterdag 21 april een bevrij- Er wordt vanaf vanmiddag 17 uur diging voor anderen te noteren (in Ter gelegenheid hiervan wordt woensdag 11 april om uur De Praatpaal heeft groepjes voor Centrum aan de Jeugdkant 14 in Paasactie van GEWIS in het centrum van Ermelo. Veel christenen Hoe kan men deelnemen aan de schrijfbord). door de voorstelling A Dieu Au Revoir opge- geeft voorlichting en workshops Bij een bevrijdingspastoraat ver- verlangen ernaar, maar wat valt gebedsketting? Deelnemers kiezen kinderen van gescheiden ouders, Ermelo. voerd in De Dialoog aan het Raadhuispleingeleiding aan kinderen en tieners God op een krachtige wijze men- lijkt zo hoog gegrepen. Een uur alnen in op het rooster via op scholen en biedt individuele bewachten en geloven mensen dat het in de praktijk vaak tegen. Het zelf de dag en het uur uit en teke- Aanleiding voor het ontstaan van door een eindje met hen op weg sen zal aanraken, vergeven, genezen en bevrijden. den. Hoe speel je dat klaar? En staat aan de Stationslaan 20, naast leen (of met iemand anders) bidmelo.24-7gebed.nl. Het gebedshuis Praatpaal is het idee dat kinderen te gaan. Samen praten, een spelletje doen, een werkboek maken, Iedereen is welkom om de confe- dan ook nog 24 uur per dag? de Molen. en tieners dezelfde problemen meemaken als volwassenen, maar kortom er voor hen zijn en een rentie in Ermelo bij te wonen om Het gebedshuis wil mensen uitnodigen om toch een eerste stap te wis rond Pasen is zaterdag. Vanaf De jaarlijkse samenzang van Ge- dat zij op hun eigen niveau begeleiding nodig hebben. Dat leidde tot De vrijwilligers vinden het aan de duisternis overwint! Naast het ge- zetten en gewoon eens een uur te uur worden op het Pauwen- luisterend oor bieden. te ontdekken dat Gods liefde de een initiatief vanuit de kerken ene kant mooi dit werk te doen ven van onderwijs wordt er gebeden voor mensen die occult zijn om een uur lang in een ernstige gele muzikanten, bekende Paasliede- komen. Niet met de verplichting plein, onder begeleiding van enke- waarbij Els van Amstel en Marjan maar aan de andere kant vinden van t Spijker de voorlopers waren. ze het jammer dat het nodig is. belast en/of gebonden zijn geraakt. Van de Kamp: Het is niet al ook om tijd te nemen voor het spreekt over Pasen..een open bedshouding te zitten, maar voorren gezongen. Corné Platschorre Al gauw werden er meer vrijwilligers bij betrokken en bestond de voorstelling met als thema rouw. een strijd tussen ons en de vijand, lezen van een Bijbelgedeelte, de deur?! Vanaf 10 uur zijn er gerech- Dieu Au Revoir is een vrolijke Praatpaal uit een groep van twaalf Geschikt voor iedereen vanaf zeven jaar. Doel is samen in gesprek genstander met de levende Heer goede CD luisteren of zelf muziek voor de OASE en zijn er activitei- maar een confrontatie van de te- stilte opzoeken of juist naar een ten te proeven bij de marktkraam mensen uit de Hervormde en Gereformeerde kerk. te komen over rouw. in ons, in wiens dienst wij staan. maken (met de aanwezige gitaar). ten voor kinderen. door Henk Koning 9 Leeuwarden Roemeens jongerenkoor zingt in Leeuwarden Sabbatmiddag 7 april vond er in de Leeuwarder Adventkerk een concert plaats met zang van een Roemeens jongerenkoor, Flori si Stele (Bloemen en Sterren). Zo n 45 meisjes en jongens in de leeftijd van 10 tot 20 jaar uit verschillende adventgemeenten in Boekarest maakten tijdens de Paasvakantie met hun dirigente Carmen Stoica en een aantal begeleiders een kort tournee door Noord- Nederland, België en Zwitserland. De reis was georganiseerd door de Roemeense Ambassade in Zwitserland. Flori si Stele is één van de bekendste jeugdkoren in Roemenië en brengt een gevarieerd programma. De organise- rende werkgroep van de gemeente Leeuwarden was er in geslaagd een behoorlijk aantal belangstellenden in de zaal te krijgen. Mensen werden ontvangen met een kopje koffie en een begeleidend gesprekje. Iedereen verheugde zich op het concert en sprak ook na afloop waardering uit voor zowel de zang als de gastvrijheid. Na afloop stond er voor de koorleden en begeleiding een maaltijd klaar. De Adventkerk in Leeuwarden was blij in de gelegenheid te zijn deze fantastische zangers te beluisteren en de banden met onze Roe meen se geloofsgenoten te kunnen verstevigen. 7 Gemeente Harderwijk Paasweekeinde Licht & Leven Theatervoorstelling 15 jaar Praatpaal Ermelo vrijdag6april regio 41 vieren op zaterdag, zoals God dat heeft ingesteld bezinning en verdieping Iedere doopdienst is een paasdienst Conferentie wil Bidden en paasactie bevrijding geven aan bezoekers evangelisatie Ermelo Net als vorig jaar heeft de gemeente Harderwijk tijdens het afgelopen paasweekeinde stilgestaan bij Jezus lijden, sterven en opstaan. Op Goede Vrijdag stond daarover een positief stuk in het dagblad De Stentor in de vorm van een uitgebreid interview met Klaas Man. Op de avond van Goede Vrijdag werd door muziek en het Woord Jezus lijden overdacht en daarna gezamenlijk de sabbat geopend met o.a. het eten van een feestelijk gevlochten brood en het drinken van druivensap. Er was voor dit bijzondere weekend ook een kleurrijk kunstwerk gemaakt (door Ineke en Klaas Man) met een rijke passie- en paassymboliek. Op sabbatmorgen werd het avondmaal gevierd en op zondagmorgen een meditatieve Paaswandeling gemaakt in een prachtig naburig bos onder een voorzichtig schijnend zonnetje. Deelnemers hebben dit paasweekeinde als zegenrijk ervaren. 7

10 10 Nieuws People get ready, there s a train coming! Zaterdag 29 september om uur heeft u de kans om mee te gaan met een unieke treinreis. Op deze avond zal GospelFuse u meenemen door de geschiedenis van de gospel in: The Old Gospel Train! Diverse groepen en solisten uit de Adventkerk zullen u klassiekers ten gehore brengen van o.a. Mahalia Jackson, Andrae Crouch, Deep River Quartet en Sandi Patty. U hoeft tijdens de optredens niet alleen te luisteren, maar mag ook meezingen en bewegen als Invocation, Divine Voices, Hellen Simson, Lady Grace, Carmen Boksteen en AdVocals hun nummers ten gehore brengen. Het concert zal plaatsvinden in de Evangeliegemeente van Schipholrijk (Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug). Kaarten kosten 12,50 euro per stuk en voor kaartverkoop en alle overige informatie kunt u terecht op Gospelfuse was eerder verantwoordelijk voor de organisatie van The Gospel (deel 1 en 2) en de talentenshow GospelFactor. Speciale aanbieding: Op de Open Dag van 24 juni in Huis ter Heide kunt u kaarten aanschaffen voor de eenmalige actieprijs van slechts 9,00 euro. GospelFuse zal deze dag met een eigen stand aanwezig zijn. 7 Advent Oud en nieuw in de redactieraad Tijdens de laatste redactieraadvergadering van Advent in april nam ds. Cees van der Ploeg afscheid als mederedacteur. Cees heeft de afgelopen jaren de rubrieken Nieuws, Op bezoek bij, Namen en In Focus verzorgd. Hij maakte al deel uit van de voormalige redactieraad van Advent sinds februari 1993! De redactieraad zegt hem graag hartelijk dank voor deze vele jaren van inzet, de talloze lezenswaardige artikelen, berichten en interviews. De redactieraad stelt graag een nieuw lid aan u voor, namelijk ds. Bert Nab, predikant van Eindhoven, Tilburg en Heerlen. Sinds het begin van dit jaar maakt hij deel uit van de redactieraad. We wensen hem veel schrijfcreativiteit en een goede tijd in dit team. 4 Reacties abonnees buitenland Naar aanleiding van een brief aan de buitenlandse abonnees van Advent eerder dit jaar ontving de redactie een aantal aardige reacties. Ds. Jan T. Knopper uit Australie meldt dat hij elke Advent doorstuurt aan andere Nederlandse vrienden. De meesten daarvan komen oorspronkelijk uit Rotterdam. Met elkaar wordt het blad door vijf anderen gelezen. Daarnaast ontvangt hij ook de digitale versie die weer wordt doorgezonden naar 12 adressen in Australië, Engeland en de VS. Een echt duurzaam gebruik van Advent. Ook wordt Advent gelezen door dr. Gottfried Oosterwal in de VS. Hij schrijft: Ik geniet altijd van de inhoud en de stijl en de vormgeving. Door mijn werk kom ik in contact met een groot aantal tijdschriften uitgegeven door onze kerk in verschillende landen. Maar Advent staat aan de top. Hierbij stuur ik jou en je medewerkers mijn dank en bewondering voor jullie werk en bovenal Gods zegen. En Coby van Bemmelen, echtgenote van dr. Peter van Bemmelen, laat weten dat ze Advent altijd met veel plezier lezen. Fijn om te merken dat ook adventisten in het buitenland zich door Advent nog steeds verbonden weten met de Nederlandse Adventkerk. Graag wensen ook wij onze lezers in den vreemde van harte Gods zegen toe.

11 door Henk Koning 11 wel het een en ander. Vervolgens een leuk programmadeel met het thema ontmoeten om elkaar nog beter te leren kennen, waarbij iedereen anderen vragen moest stellen om de antwoorden ingevuld te krijgen. De tijd vloog voorbij en voor het laatste onderdeel was eigenlijk geen tijd meer. Dat doen we dus een volgende keer!! Edith en Gerda hebben geprobeerd een gastvrije middag te organiseren voor onze senioren. Een fijne sfeer die we naast de heerlijke sandwiches, cakejes, hartige hapjes enz. - mochten proeven. 7 Leeuwarden High Tea voor senioren Op zondagmiddag 15 april was er door Edith Rahajaan en Gerda Dijkstra een bijeenkomst voor senioren in de gemeente Leeuwarden georganiseerd met als thema ONTMOETEN. Een gezellige groep van 25 personen kwam bij elkaar. Een uitgebreide high tea stond al klaar op mooi gedekte tafels. Gerda heette iedereen officieel welkom en Jan Rokus Belder verzorgde de overdenking thema uit Johannes 24 de ontmoeting op de weg naar Emmaüs. Daarna konden allen proeven van de lekkere hapjes en even gezellig met elkaar praten. Het was fijn door middel van gebed deze seniorenmiddag elkaar tot steun te kunnen zijn, want er leeft Namen (B) Een derde AJ dag Jongerendagen worden steeds vaker georganiseerd. Spontaan en bovendien goed bezocht. Op 3 maart had de gemeente Namen het voorrecht om haar ledenaantal die dag te zien aangroeien met een veertig jongelui. De morgenvergaderingen bulkten van jeugdig enthousiasme. De meditatie, de lofzang en de reflectie rond het dagthema BEWEEG zette aan tot handelen voor de Heer in plaats van tot passiviteit. s Middags volgden andere plezierige en ontspannende momenten in het sportcentrum van de stad Namen. De capaciteit van zelfspot en volharding kon hier worden getest. Wat door de jongeren ook werd gedaan en geapprecieerd! Voor de afsluiting van deze derde jongerenontmoeting ging het weer richting St. Marc, d.w.z. naar de eigen kerk. De sympathieke sfeer klom naar een nieuw hoogtepunt dankzij het verorberen van huisgemaakte pannenkoeken, lofzang en enkele partijen bowling op Wii. Een goedgevulde dag dus die de jongelui een boost heeft gegeven, zowel op geestelijk als op vriendschappelijk vlak. Het is nu uitkijken naar de volgende jongerendag. Afspraak in Brugge op 4 mei! 7

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo 84 e jaargang, nr 709 november 2007 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK internet: www.pkn-markelo.nl ONVERWACHTE STROOMUITVAL Van tevoren waren we ervoor gewaarschuwd.

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

Vraag wat u maar wilt...

Vraag wat u maar wilt... TIJDSCHRIFT UITGEGEVEN DOOR STICHTING L ABRI - NEDERLAND jaargang 17 nr. 2 2012 Prinsjesdag is geweest. De verkiezingen zijn voorbij. Den Haag maakt zich op voor een nieuwe periode, een nieuwe regering,

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Bonisa. Bonisa Bonisa. China

Bonisa. Bonisa Bonisa. China Bonisa Z E N D I N G Bonisa Z E N D I N G...geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot Hem: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. En Hij zei: Brengt Mij die hier. Mattheüs 14 : 16b-18 China Bonisa

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

Groen! 7/8 2012. Rabbijn Soetendorp over geloof, hoop en duurzaamheid. Column milieudeskundige Martine Vonk

Groen! 7/8 2012. Rabbijn Soetendorp over geloof, hoop en duurzaamheid. Column milieudeskundige Martine Vonk 7/8 2012 Groen! Rabbijn Soetendorp over geloof, hoop en duurzaamheid Column milieudeskundige Martine Vonk Luxe van het moderne leven de energie van generaties foto Gert-Jan van der Tuuk juli-augustus 2012

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie