dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie"

Transcriptie

1 nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie KIDS & Jongeren Ruim 500 enthousiaste kids bezoeken Kidzrally dvent Jaargang 111 het kerkblad van het het kerkgenootschap kerkblad van het der kerkgenootschap Zevende-dags Adventisten der Zevende-dags Adventisten De Geest wekt tot leven 24 JUNI OPEN DAG NEDERLaNDSE UNIE OP OUD ZANDBERGEN

2 2 Agenda Vergaderingen & Evenementen Belgisch-Luxemburgse Federatie Juni 02 Ontmoeting Peter Roennfeldt 02 Adventhulp Offerande 03 Algemene Vergadering van de Federatie Juli e Vonkjeskamp: Piste aux Etoiles Viroinville e Verkennerskamp: Code Red - Viroinville e Vonkjeskamp: Zoektocht naar de verloren stad e Verkennerskamp: X Strangers Viroinville Nederlandse Unie Juni 1-3 Tienerkamp Info: of 8-10 Plug-In Weekend Info: of 16 Antilliaanse Rally/Antillian Explosion: Don t box me in Info: 17 Veldvoetbaltoernooi Info: of Gezinnenkamp Info: of 24 Open Dag Info: of Juli 2-14 ADRA collecten Info: 6-8 Congres voor Portugeessprekenden in Europa Info: Waar kunt u terecht voor meer informatie? Kijk op / Bel het uniekantoor ( ) en vraag naar de afdeling die het evenement organiseert of stuur een . Voor organisatorische aangelegenheden, neem contact op met ds. G.W. Frenk, algemeen secretaris of ds. W. Altink, voorzitter ( Voor financiële zaken (incl. donaties en wilsbeschikkingen) vraagt u naar dhr. A. Amsen of mail naar Stuur uw ingezonden brieven of nieuwstips naar het redactieadres (Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide) of via of Deadline eerstvolgende Advent: 1 mei De bank- en girorekeningen van de Nederlandse Unie staan open voor uw giften. Graag met vermelding van het doel: Algemeen: Bankrek en T.n.v. Kerkblad Advent: Bankrek VOOR BELGIE & LUXEMBURG: Kijk op Tel. (00-32) (0) Voor organisatorische zaken, schrijf ds. Reinder Bruinsma Voor financiële zaken (incl. donaties en wilsbeschikkingen) mail Chr. Sabot scarlet.be Nieuwstips voor Advent : Ernest Allardstraat 11 B.1000 Brussel Bank van de Post: Hoofdredacteur: G.H. Koning Redactie: J. Balk, R. Bruinsma, R.H. Dingjan, G.W. Frenk, B. Nab, C.E. van der Ploeg, M. Rahajaan (redactie medewerker), J. Geeroms, Correctie: J. Balk, R.H. Dingjan, Grafisch ontwerp: M. Hall, Vormgeving: Pre Press Buro Booij, Huis ter Heide Druk: Klomp Grafische Communicatie b.v., Amersfoort Redactieadres: Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide Kopij en nieuwstips zijn welkom bij de redactie. Er is geen abonnementsprijs verschuldigd. Tweemaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd door middel van een acceptgirokaart. Het bankrekening nummer voor Advent is ADVENT is het kerkblad van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Advent verschijnt 11 keer per jaar. Het wordt per post toegezonden aan leden en vrienden van de Adventkerk.

3 Inhoud Van de voorzitter jaar Adventkerk in Nederland 4 Geloven, denken, doen Het vergeten feest In het nieuwe centrum van Zaandam staan sinds kort twee markante gebouwen: het Inntel Hotel (2010) en het gemeentehuis van Zaanstad (2011) zijn opgebouwd uit Zaanse huisjes. De traditionele kleinschalige Zaanse architectuur is duidelijk zichtbaar in gebouwen van 10 verdiepingen of meer! In één zo n klein typische Zaans huisje annex winkeltje begon 125 jaar geleden Albert Heijn als kruidenier. Inmiddels is Appie Happie uitgegroeid tot een megaconcern (Ahold) met talloze vestigingen over de wereld. Het is AH blijkbaar gelukt om in te spelen op de vragen van de klanten van deze tijd en succesvol zaken te doen. Dit jaar bestaat de Adventkerk in Nederland ook 125 jaar. We zullen daar niet veel festiviteiten voor op touw zetten, maar bij het Uniecongres in het najaar zal er aandacht aan worden gegeven. 16 Op bezoek bij Marijke Talen Verder in dit nummer 08 Nieuws 12 Nieuws uit de wereldkerk 15 In memoriam 19 Namen in de Bijbel 20 Kids & Jongeren 21 Diversen Tam Tam 22 Welkom/Tot Ziens 24 Groeispurt 27 Advertenties en berichten 28 Reflectie 31 Aandacht voor 32 In Focus / Ad Ventje Zijn wij in staat geweest om hetzelfde te doen wat wordt gezegd over de stam Issaschar in de tijd van koning David: waar men de tekenen des tijds goed aanvoelde en begreep welke koers Israël zou kiezen (1 Kronieken 12:33)? De Nederlandse Adventkerk is een groeiende kerk met inmiddels 5500 leden. Er is ruimte voor gemeentegroeiprojecten, nieuwe groepen en gemeenten. De onderlinge openheid, acceptatie (diversiteit) is redelijk tot goed te noemen. We zijn zelfs lid van een wereldwijde kerkelijke organisatie (zoiets als Ahold). Toch is de uitdaging nog steeds enorm. Hoe vertalen we het eeuwig evangelie in de taal van deze tijd? Zijn we flexibel genoeg en zorgen we tegelijkertijd voor vaste waarden in de kerk? Ik vind het daarom fascinerend hoe de architecten in Zaandam erin zijn geslaagd om op basis van traditionele Zaanse stijl hypermodern en eigentijdse gebouwen neer te zetten. De waarde van de traditie te gebruiken voor een (geloofs)huis voor deze tijd. Dat geldt voor architectuur, voor Albert Heijn en voor de Nederlandse Adventkerk, ook na 125 jaar. Hoe vertalen we het eeuwig evangelie in de taal van deze tijd?

4 4 Geloven, denken, doen Het vergeten feest Heeft het Pinksterfeest nog enige betekenis in Nederland en belgie? Met Kerst vieren we de geboorte van Christus. Met Pasen de opstanding van Christus. Maar Pinksteren, waar staat dat ook weer voor?

5 door Geert Hendriks 5 Waar het bij velen met Kerst om cadeaus en de kerstboom gaat en met Pasen over de paashaas en paaseieren, komen de meeste mensen met Pinksteren niet verder dan een extra lang weekend. Pinkpop is natuurlijk ook een veel gehoord antwoord. Pinksteren is verdeeld in twee dagen, de eerste en de tweede pinksterdag. In de Zaanstreek heeft men nog een derde pinksterdag oftewel Pinkster Drie, evenals in Zeeland. Pinksteren valt altijd op zondag en maandag en is tien dagen na Hemelvaart. Ook valt het 50 dagen of 7 weken na Pasen. Zowel de Paasdagen, Hemelvaart als de Pinksterdagen zijn officiële vrije dagen. Wat is Pinksteren eigenlijk? Pinksteren is een Grieks woord pentekoste, dat vijftigste betekent. Bij sommigen ook bekend als Sinksen. Dit is de vijftigste Paasdag, de laatste dag van de Paastijd. Met Pinksteren wordt herdacht dat de heilige Geest neerdaalt over de apostelen. Dit wordt beschreven in het boek Handelingen. Op eerste Pinksterdag zijn de gelovigen in een huis, waar ze een stormgeluid horen en vlammen zien boven de hoofden van de anderen die zich verspreiden. De gelovigen weten op dat moment dat God hun de heilige Geest heeft gegeven. Jezus heeft dit al beloofd, voordat hij naar de hemel ging. Omdat Jezus niet meer op aarde is, komt de heilige Geest bij de mensen om het geloof aan hen in hun hart te geven. Plots kunnen de apostelen in allerlei vreemde talen spreken en kunnen ze iedereen vertellen over Gods grote daden en zijn Zoon Jezus. Ze dopen mensen en hiermee is het begin van de christelijke kerk een feit. Daarom is het nog steeds een belangrijk feest. Met samenkomst worden gehouden en niemand mag zijn gewone werk doen (zie Deuteronomium 16:10). Betekenis in het christendom In het christendom wordt het Wekenfeest Pinksteren genoemd. Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de heilige Geest, de derde Persoon van de Drie-eenheid, neerdaalt uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na Jezus dood op Goede Vrijdag en zijn opstanding op Paasmorgen hebben de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang de steun van zijn aanwezigheid gehad, waarbij hij hen nog eens uitlegt wat de betekenis was van alles wat hij gedaan heeft tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de veertigste dag na Pasen) worden de leerlingen door Jezus Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel heeft hij beloofd dat elkaar blijven ze in Jeruzalem en bidden ze om de uitstorting van de heilige Geest hij de Geest van God, de heilige Geest zal sturen die hen geestelijk verder zal leiden en hun de Betekenis in het jodendom De oorsprong van Pinksteren ligt in de Mozaïsche wetten die aan het volk Israël waren gegeven na hun uittocht uit Egypte. In Leviticus 23:15-22 staat dat op de vijftigste dag, op de dag na de zevende sabbat vanaf Pesach, nieuwe offers voor God moeten worden gebracht, als een soort afsluiting van Pesach. Het feest wordt ook wel het Feest van de Eerstelingen of Wekenfeest (Hebreeuws: Sjavoeot) genoemd. Er moeten eerstelingen van de graanoogst en het vee worden geofferd. Ook moet er een kracht zal geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, komt de beloofde heilige Geest dan ook over de Jezus leerlingen. Volgens de traditionele christelijke theologie, analoog aan de oorspronkelijke joodse betekenis, zijn de eerste nieuwe bekeerlingen na de hemelvaart van Jezus als resultaat van de evangelisatie onder de menigte op de eerste Pinksterdag de eerstelingen van de oogst die toegevoegd worden aan de eerste christelijke samenkomst oftewel gemeente. Deze oogst gaat nog steeds

6 6 Geloven, denken, doen De heilige Geest zorgde voor een opleving en start van een beweging die nog lang niet ten einde is door. Als de volledige oogst is binnengehaald, dat wil zeggen als alle door God voor het Koninkrijk van God voorbestemde mensen tot bekering zijn gekomen, dan is de laatste fase van de eindtijd aangebroken. Die mondt uit in de wederkomst van Jezus Christus. Uitstorting van de heilige Geest De gebeurtenissen staan beschreven in Handelingen 2:1-41. In de tien dagen tussen de Hemelvaart van Jezus en Pinksteren kiezen de discipelen een nieuwe geloofsgenoot in de plaats van Judas Iskariot. Met behulp van loting wordt Mattias aangewezen. Met elkaar blijven ze in Jeruzalem en bidden ze om de uitstorting van de heilige Geest, die Jezus hen beloofd had. Dit alles vindt plaats op het feest van de eerstelingen (Sjavoeot), in Jeruzalem. Om 9 uur s ochtends zijn Jezus leerlingen en enkele andere gelovigen bij elkaar, een groep van ongeveer 120 personen, in een ruimte op de berg Sion. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven (Handelingen 2:1-4). De mensen die nu vervuld zijn met de heilige Geest gaan naar buiten en spreken een voor hen vreemde klank, profeteren en verkondigen het evangelie in allerlei talen. Ter gelegenheid van het feest van de eerstelingen is er veel volk in Jeruzalem, afkomstig uit alle delen van het Romeinse Rijk en daarbuiten, en door alle geluiden wordt een groot aantal mensen aangetrokken.

7 7 Doop van drieduizend mensen De ervaring van de uitstorting veroorzaakt verbaasdheid en bewondering. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: Wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: Ze zullen wel dronken zijn (Handelingen 2:6-13). Petrus neemt het woord en houdt een lange toespraak, waarin de opstanding van Jezus centraal staat. Hij legt uit dat al deze gebeurtenissen niets met dronkenschap te maken hebben, maar al voorzegd zijn door de outtestamentische profeet Joël. Hij maant de menigte zich te keren tot Jezus om vergeving van zonden te krijgen. Hij zegt: Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden... Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: Wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde: Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht! (Handelingen 2:14-40). Uit de menigte komt een vraag: Hoe? Petrus antwoordt: Heb berouw, en laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de heilige Geest ontvangen. Drieduizend mensen geven gehoor aan deze oproep en laten zich dezelfde dag nog dopen. Hierdoor wordt de eerste christelijke gemeente gevormd. Dit moment wordt dan ook door velen beschouwd als het beginpunt van de christelijke kerk. God weet wat wij nodig hebben Wij leven nu twee duizend jaar later nog steeds in afwachting van de terugkomst van de Here Jezus. God weet precies wat wij nodig hebben. Toen, nu en in de toekomst. De heilige Geest zorgde voor een opleving en start van een beweging die nog lang niet ten einde is. Mogen wij ook bevangen raken van de heilige Geest om meer dan ooit tevoren te leven in harmonie met God, zodat we het leven van Jezus en zijn woorden en daden weerspiegelen in ons leven, en anderen dit leven ook mogen ontdekken. Mogen we de zegen daarin ervaren. Goede Pinksterendagen met veel Geestesvuur!

8 8 Nieuws Brussel/Gent ADRA-feest De jarenlange traditie krijgt elke derde sabbat van maart een verblijdend vervolg. Het hoogtepunt van 2011 Oh Freedom rond de negrospirituals werd op 17 maart overstegen door de opvoering waarin de ervaringen van de gelovige Katharen in Zuid-Frankrijk (circa 1100 n.c.) centraal stonden. De creatiegroep van de adventgemeente van Vlaams Brussel heeft heel hard moeten werken om dit programma IN GODS NAAM uit te bouwen tot wat het is geworden. Het werd een aangrijpende evocatie van een dramatisch hoofdstuk in de geschiedenis over liefde, geweld, geloofsvertrouwen en moed. Het geheel werd gedragen door een zeer geslaagde en dynamische mix van muziek, zang, beeldmateriaal en sketch. Een grondige voorbereiding van alle deelnemers en het plezier er aan te kunnen meewerken hebben ervoor gezorgd dat het programma bij alle aanwezigen een blijvende indruk heeft nagelaten. Dat kwam ook tot uiting in de financiële bijdrage voor het werk van ADRA die wellicht de grens van 2000 euro heeft gehaald. Een week later volgde een gastuitvoering voor een overvolle kerkzaal in Gent. Ook Hasselt en het Franstalige Luik verzochten om een opvoering. Het middagprogramma in Brussel werd naar goede gewoonte door de jeugdgroep verzorgd. Hun thema luidde ER WAS EENS. Zij lieten zowaar een bijna volledig sprookjesboek tot leven komen. En hoe! Zij mengden als ware artiesten diverse sprookjes tot een heel origineel en creatief bedacht geheel. Het werd een topper, goed en heel speels uitgevoerd. Het onverwachte lag overal op de loer. Zelden werd er zo hartelijk en ontspannen gelachen! En wat was het mooi en hartverwarmend om de grote en de kleine, de oudere en de bijna nog piepjonge artiesten de handen in elkaar te zien slaan! It was just amazing. Meer dan 40 mensen hebben op de een of andere manier ervoor gezorgd dat deze editie van hun ADRAdag zo geslaagd en gevarieerd was. Dit is wat de regisseurs nog het meest voldoening heeft gegeven. De predikant en zijn ouderling danken God en voelen zich happy met zo n kerkfamilie. 7

9 In Nederland variëren de vieringen van bescheiden paasvieringen op lokaal niveau tot artikelen op landelijk niveau in de kerkbladen Advent en Contact. Er zijn adventgemeenten die op sabbat (zaterdag) stil staan bij Jezus lijden en sterven (en avondmaal vieren) en op paaszondag de opstanding vieren in een speciale kerkdienst. De Adventkerk kent een Sabbatschool. Iedere gemeente komt voor of na de eredienst in kleine groepen bij elkaar om een Bijbelstudie te houden. Er is voor kinderen, jongeren en volwassenen een eigen programma. Volgens predikant van de Adventkerk in Harderwijk, Henk Koning, is eigenlijk iedere doopdienst in de Adventkerk een paasdienst, omdat daar mensen op grond van hun geloof worden gedoopt door onderdompeling en daarmee Jezus dood, begrafenis en opstanding worden herdacht (Romeinen 6). In Zuid Amerika (onder meer Brazilië) blijken veel niet- of randgelovigen gevoelig voor religie rond Pasen. Vandaar dat in Zuid-Amerikaanse adventkerken juist rond Pasen begonnen wordt met evangelisatieactiviteiten. van de Hervormde Kerk. Hij vertelde me dat hij er was gedoopt en kunnen ouders hun pasgeboren doop door onderdompeling en dat hij er ook vanuit begraven zou kind opdragen, wat ook in veel reguliere kerken gebeurt. Ook ont- worden. Daarna nam ik me voor niet meer te evangeliseren voor houden de leden van de Adventkerk zich van bepaalde etenswa- mijn kerk, maar voor Jezus. Ik wil niemand uit zijn of haar kerk trekken, zegt Man. ment al voor waarschuwt en zijn ren, waar God in het Oude Testa- Volgens Man denken buitenstaanders al snel dat de Zevende-dags van alcohol en tabak. Dat zijn ze in principe tegen het gebruik Adventisten Joods georiënteerd geen strenge leefregels, eerder zijn, omdat ze de Sabbat vieren. richtlijnen. Niemand wordt er de We hebben juist veel overeenkomsten met de Protestantse richkig een stuk liberaler dan vroe- kerk om uitgekegeld, we zijn gelukting. Wij geloven ook in de ger, aldus Man. drie-eenheid van God en het verzoenende offer van Jezus. Het Man kijkt uit naar de paasviering grootste verschil is dat we de Sabbat vieren op zaterdag, zoals God gen stil gestaan bij de betekenis en heeft de afgelopen veertig da- dat heeft ingesteld, zegt Man. van Pasen. Vorig jaar heb ik de Een ander verschil met de reguliere Protestantse kerken is het ver- voor de verdieping. Het is mooi als veertigdagentijd ook echt gebruikt wachten van de wederkomst van je zo stil mag en kunt staan bij het christelijke feest. De komst van Jezus was nodig voor zijn sterven als verzoening voor de zonden van de mens. In Jezus. De naam zegt het al, Advent. Wij verwachten de komst toe, ervaart Man. offer van Jezus. Je leeft naar Pasen Pasen. foto Ruben Schipper van Jezus. Wij geloven niet dat De dienst zaterdag begint om lende dingen meegemaakt. Voor Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Daar voelde die op Sabbat folders uitdeelde mel of de hel gaat, wij geloven in van de Stationslaan met de Ver- ook lid van een actieve jeugdgroep een ziel na het sterven naar de he uur in de kerk op de hoek mijn oudere zus en broers was het moeilijker, zij hebben meer herinneringen aan het ouderlijk huis. de heb ik me laten dopen, dat was Daar ben ik mee gestopt toen ik zus terugkomt. Dan pas gaan de ge- mag door iedereen worden deelge- hij zich thuis. Op mijn zeventien- voor evangelisatie. zielen die rusten tot de dag dat Jekeersweg. Aan het Avondmaal Het pleeggezin dat Man uiteindelijk adopteerde was lid van het God, aldus Man. Hij was destijds de deur kwam die actief lid was In de Adventskerk is er volwassen- of haar een heel bewuste keuze voor in Utrecht bij een oudere man aan lovige zielen naar de hemel. nomen die Christus erkent als zijn Verlosser. ERMELO - Praatpaal Ermelo voor Inmiddels wordt er deelgenomen ERMELO - Het team Geboren om ERMELO - Gezamenlijk Evangelisatiewerk is Sterk (Gewis) houdt hardop of zacht uitspreken, maar De gebeden van het hart kan men kinder- en tienerpastoraat bestaat door vrijwilligers uit deze beide vrij te zijn (onder leiding van Wilkin van de Kamp) houdt vrijdag een 24-uurs gebed en Paasactie. het is ook mogelijk ze als aanmoe- vijftien jaar. kerken en uit de Christelijke Gereformeerde kerk en de Vrijgemaakte kerk. dingsconferentie in het Kerkelijk tot zaterdag 17 gebeden voor de een schrift, of desnoods op het 20 en zaterdag 21 april een bevrij- Er wordt vanaf vanmiddag 17 uur diging voor anderen te noteren (in Ter gelegenheid hiervan wordt woensdag 11 april om uur De Praatpaal heeft groepjes voor Centrum aan de Jeugdkant 14 in Paasactie van GEWIS in het centrum van Ermelo. Veel christenen Hoe kan men deelnemen aan de schrijfbord). door de voorstelling A Dieu Au Revoir opge- geeft voorlichting en workshops Bij een bevrijdingspastoraat ver- verlangen ernaar, maar wat valt gebedsketting? Deelnemers kiezen kinderen van gescheiden ouders, Ermelo. voerd in De Dialoog aan het Raadhuispleingeleiding aan kinderen en tieners God op een krachtige wijze men- lijkt zo hoog gegrepen. Een uur alnen in op het rooster via op scholen en biedt individuele bewachten en geloven mensen dat het in de praktijk vaak tegen. Het zelf de dag en het uur uit en teke- Aanleiding voor het ontstaan van door een eindje met hen op weg sen zal aanraken, vergeven, genezen en bevrijden. den. Hoe speel je dat klaar? En staat aan de Stationslaan 20, naast leen (of met iemand anders) bidmelo.24-7gebed.nl. Het gebedshuis Praatpaal is het idee dat kinderen te gaan. Samen praten, een spelletje doen, een werkboek maken, Iedereen is welkom om de confe- dan ook nog 24 uur per dag? de Molen. en tieners dezelfde problemen meemaken als volwassenen, maar kortom er voor hen zijn en een rentie in Ermelo bij te wonen om Het gebedshuis wil mensen uitnodigen om toch een eerste stap te wis rond Pasen is zaterdag. Vanaf De jaarlijkse samenzang van Ge- dat zij op hun eigen niveau begeleiding nodig hebben. Dat leidde tot De vrijwilligers vinden het aan de duisternis overwint! Naast het ge- zetten en gewoon eens een uur te uur worden op het Pauwen- luisterend oor bieden. te ontdekken dat Gods liefde de een initiatief vanuit de kerken ene kant mooi dit werk te doen ven van onderwijs wordt er gebeden voor mensen die occult zijn om een uur lang in een ernstige gele muzikanten, bekende Paasliede- komen. Niet met de verplichting plein, onder begeleiding van enke- waarbij Els van Amstel en Marjan maar aan de andere kant vinden van t Spijker de voorlopers waren. ze het jammer dat het nodig is. belast en/of gebonden zijn geraakt. Van de Kamp: Het is niet al ook om tijd te nemen voor het spreekt over Pasen..een open bedshouding te zitten, maar voorren gezongen. Corné Platschorre Al gauw werden er meer vrijwilligers bij betrokken en bestond de voorstelling met als thema rouw. een strijd tussen ons en de vijand, lezen van een Bijbelgedeelte, de deur?! Vanaf 10 uur zijn er gerech- Dieu Au Revoir is een vrolijke Praatpaal uit een groep van twaalf Geschikt voor iedereen vanaf zeven jaar. Doel is samen in gesprek genstander met de levende Heer goede CD luisteren of zelf muziek voor de OASE en zijn er activitei- maar een confrontatie van de te- stilte opzoeken of juist naar een ten te proeven bij de marktkraam mensen uit de Hervormde en Gereformeerde kerk. te komen over rouw. in ons, in wiens dienst wij staan. maken (met de aanwezige gitaar). ten voor kinderen. door Henk Koning 9 Leeuwarden Roemeens jongerenkoor zingt in Leeuwarden Sabbatmiddag 7 april vond er in de Leeuwarder Adventkerk een concert plaats met zang van een Roemeens jongerenkoor, Flori si Stele (Bloemen en Sterren). Zo n 45 meisjes en jongens in de leeftijd van 10 tot 20 jaar uit verschillende adventgemeenten in Boekarest maakten tijdens de Paasvakantie met hun dirigente Carmen Stoica en een aantal begeleiders een kort tournee door Noord- Nederland, België en Zwitserland. De reis was georganiseerd door de Roemeense Ambassade in Zwitserland. Flori si Stele is één van de bekendste jeugdkoren in Roemenië en brengt een gevarieerd programma. De organise- rende werkgroep van de gemeente Leeuwarden was er in geslaagd een behoorlijk aantal belangstellenden in de zaal te krijgen. Mensen werden ontvangen met een kopje koffie en een begeleidend gesprekje. Iedereen verheugde zich op het concert en sprak ook na afloop waardering uit voor zowel de zang als de gastvrijheid. Na afloop stond er voor de koorleden en begeleiding een maaltijd klaar. De Adventkerk in Leeuwarden was blij in de gelegenheid te zijn deze fantastische zangers te beluisteren en de banden met onze Roe meen se geloofsgenoten te kunnen verstevigen. 7 Gemeente Harderwijk Paasweekeinde Licht & Leven Theatervoorstelling 15 jaar Praatpaal Ermelo vrijdag6april regio 41 vieren op zaterdag, zoals God dat heeft ingesteld bezinning en verdieping Iedere doopdienst is een paasdienst Conferentie wil Bidden en paasactie bevrijding geven aan bezoekers evangelisatie Ermelo Net als vorig jaar heeft de gemeente Harderwijk tijdens het afgelopen paasweekeinde stilgestaan bij Jezus lijden, sterven en opstaan. Op Goede Vrijdag stond daarover een positief stuk in het dagblad De Stentor in de vorm van een uitgebreid interview met Klaas Man. Op de avond van Goede Vrijdag werd door muziek en het Woord Jezus lijden overdacht en daarna gezamenlijk de sabbat geopend met o.a. het eten van een feestelijk gevlochten brood en het drinken van druivensap. Er was voor dit bijzondere weekend ook een kleurrijk kunstwerk gemaakt (door Ineke en Klaas Man) met een rijke passie- en paassymboliek. Op sabbatmorgen werd het avondmaal gevierd en op zondagmorgen een meditatieve Paaswandeling gemaakt in een prachtig naburig bos onder een voorzichtig schijnend zonnetje. Deelnemers hebben dit paasweekeinde als zegenrijk ervaren. 7

10 10 Nieuws People get ready, there s a train coming! Zaterdag 29 september om uur heeft u de kans om mee te gaan met een unieke treinreis. Op deze avond zal GospelFuse u meenemen door de geschiedenis van de gospel in: The Old Gospel Train! Diverse groepen en solisten uit de Adventkerk zullen u klassiekers ten gehore brengen van o.a. Mahalia Jackson, Andrae Crouch, Deep River Quartet en Sandi Patty. U hoeft tijdens de optredens niet alleen te luisteren, maar mag ook meezingen en bewegen als Invocation, Divine Voices, Hellen Simson, Lady Grace, Carmen Boksteen en AdVocals hun nummers ten gehore brengen. Het concert zal plaatsvinden in de Evangeliegemeente van Schipholrijk (Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug). Kaarten kosten 12,50 euro per stuk en voor kaartverkoop en alle overige informatie kunt u terecht op Gospelfuse was eerder verantwoordelijk voor de organisatie van The Gospel (deel 1 en 2) en de talentenshow GospelFactor. Speciale aanbieding: Op de Open Dag van 24 juni in Huis ter Heide kunt u kaarten aanschaffen voor de eenmalige actieprijs van slechts 9,00 euro. GospelFuse zal deze dag met een eigen stand aanwezig zijn. 7 Advent Oud en nieuw in de redactieraad Tijdens de laatste redactieraadvergadering van Advent in april nam ds. Cees van der Ploeg afscheid als mederedacteur. Cees heeft de afgelopen jaren de rubrieken Nieuws, Op bezoek bij, Namen en In Focus verzorgd. Hij maakte al deel uit van de voormalige redactieraad van Advent sinds februari 1993! De redactieraad zegt hem graag hartelijk dank voor deze vele jaren van inzet, de talloze lezenswaardige artikelen, berichten en interviews. De redactieraad stelt graag een nieuw lid aan u voor, namelijk ds. Bert Nab, predikant van Eindhoven, Tilburg en Heerlen. Sinds het begin van dit jaar maakt hij deel uit van de redactieraad. We wensen hem veel schrijfcreativiteit en een goede tijd in dit team. 4 Reacties abonnees buitenland Naar aanleiding van een brief aan de buitenlandse abonnees van Advent eerder dit jaar ontving de redactie een aantal aardige reacties. Ds. Jan T. Knopper uit Australie meldt dat hij elke Advent doorstuurt aan andere Nederlandse vrienden. De meesten daarvan komen oorspronkelijk uit Rotterdam. Met elkaar wordt het blad door vijf anderen gelezen. Daarnaast ontvangt hij ook de digitale versie die weer wordt doorgezonden naar 12 adressen in Australië, Engeland en de VS. Een echt duurzaam gebruik van Advent. Ook wordt Advent gelezen door dr. Gottfried Oosterwal in de VS. Hij schrijft: Ik geniet altijd van de inhoud en de stijl en de vormgeving. Door mijn werk kom ik in contact met een groot aantal tijdschriften uitgegeven door onze kerk in verschillende landen. Maar Advent staat aan de top. Hierbij stuur ik jou en je medewerkers mijn dank en bewondering voor jullie werk en bovenal Gods zegen. En Coby van Bemmelen, echtgenote van dr. Peter van Bemmelen, laat weten dat ze Advent altijd met veel plezier lezen. Fijn om te merken dat ook adventisten in het buitenland zich door Advent nog steeds verbonden weten met de Nederlandse Adventkerk. Graag wensen ook wij onze lezers in den vreemde van harte Gods zegen toe.

11 door Henk Koning 11 wel het een en ander. Vervolgens een leuk programmadeel met het thema ontmoeten om elkaar nog beter te leren kennen, waarbij iedereen anderen vragen moest stellen om de antwoorden ingevuld te krijgen. De tijd vloog voorbij en voor het laatste onderdeel was eigenlijk geen tijd meer. Dat doen we dus een volgende keer!! Edith en Gerda hebben geprobeerd een gastvrije middag te organiseren voor onze senioren. Een fijne sfeer die we naast de heerlijke sandwiches, cakejes, hartige hapjes enz. - mochten proeven. 7 Leeuwarden High Tea voor senioren Op zondagmiddag 15 april was er door Edith Rahajaan en Gerda Dijkstra een bijeenkomst voor senioren in de gemeente Leeuwarden georganiseerd met als thema ONTMOETEN. Een gezellige groep van 25 personen kwam bij elkaar. Een uitgebreide high tea stond al klaar op mooi gedekte tafels. Gerda heette iedereen officieel welkom en Jan Rokus Belder verzorgde de overdenking thema uit Johannes 24 de ontmoeting op de weg naar Emmaüs. Daarna konden allen proeven van de lekkere hapjes en even gezellig met elkaar praten. Het was fijn door middel van gebed deze seniorenmiddag elkaar tot steun te kunnen zijn, want er leeft Namen (B) Een derde AJ dag Jongerendagen worden steeds vaker georganiseerd. Spontaan en bovendien goed bezocht. Op 3 maart had de gemeente Namen het voorrecht om haar ledenaantal die dag te zien aangroeien met een veertig jongelui. De morgenvergaderingen bulkten van jeugdig enthousiasme. De meditatie, de lofzang en de reflectie rond het dagthema BEWEEG zette aan tot handelen voor de Heer in plaats van tot passiviteit. s Middags volgden andere plezierige en ontspannende momenten in het sportcentrum van de stad Namen. De capaciteit van zelfspot en volharding kon hier worden getest. Wat door de jongeren ook werd gedaan en geapprecieerd! Voor de afsluiting van deze derde jongerenontmoeting ging het weer richting St. Marc, d.w.z. naar de eigen kerk. De sympathieke sfeer klom naar een nieuw hoogtepunt dankzij het verorberen van huisgemaakte pannenkoeken, lofzang en enkele partijen bowling op Wii. Een goedgevulde dag dus die de jongelui een boost heeft gegeven, zowel op geestelijk als op vriendschappelijk vlak. Het is nu uitkijken naar de volgende jongerendag. Afspraak in Brugge op 4 mei! 7

Handelingen 2:1-16 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een

Handelingen 2:1-16 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een Handelingen 2:1-16 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden

Nadere informatie

Vol van de Heilige Geest

Vol van de Heilige Geest Liturgie voor de eredienst op Eerste Pinksterdag - zondag 27 mei 2012 - in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Vol van de Heilige Geest Hervormde Gemeente Hattem wijkgemeente Stadswijk Voorganger: ds. M.L.W.

Nadere informatie

Pinksteren. zondag 8 juni waarin Anne-Marieke van Dijk belijdenis doet van haar geloof en Nol Zieltjens wordt gedoopt.

Pinksteren. zondag 8 juni waarin Anne-Marieke van Dijk belijdenis doet van haar geloof en Nol Zieltjens wordt gedoopt. zondag 8 juni 2014 Pinksteren Oosterlichtkerk waarin Anne-Marieke van Dijk belijdenis doet van haar geloof en Nol Zieltjens wordt gedoopt ds Jan Glazema, Gerard v.d. Berg, Ko Durieux, Rob Savert, Alma

Nadere informatie

Jan Willem Roosenbrand - Liturgie voor de Pinksterochtenddienst 2013

Jan Willem Roosenbrand - Liturgie voor de Pinksterochtenddienst 2013 Jan Willem Roosenbrand - Liturgie voor de Pinksterochtenddienst 2013 Rood: gesproken onderdelen - toelichting, preek, gebed, getuigenis Blauw: liederen, zingen, muziek Zwart: de bijbelgedeelten uit Handelingen

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Orde voor de dienst op zondag Pinksteren 2016

Orde voor de dienst op zondag Pinksteren 2016 1 Lied vòòr de dienst: (mel. Gez. 291 NH-bundel) Adem van boven, gul en goed, vervul ons hart, ons vlees en bloed, o bron die onze vreugde voedt, kom Geest van God! Louter ons leven, heilig vuur, wijs

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Wie is de God van het koninkrijk? les 1 FOLLOW

Wie is de God van het koninkrijk? les 1 FOLLOW Wie is de God van het koninkrijk? les 1 DEEL 2A FOLLOW DRIE IN ÉÉN Veel mensen hebben geprobeerd om een voorstelling van God te maken. God zegt in de Bijbel dat je dit beter niet kan doen. Ex 20:4,5 De

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen Lieve gemeente, Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Een feest waar we ons als vrijzinnigen niet zo heel veel bij voor kunnen stellen. Wat moeten we van dit verhaal nog geloven en wat heeft het

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom)

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom) Orde voor de tweede zondag van Epifanie 22 januari 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur Voorganger: Ds. Leen Jan Lingen Organist: Dhr. Peter Jordaan Soliste: Sanne Jordaan Thema: Levend water

Nadere informatie

Geestverruimend KOM NAAR DE OPEN DAG OP 23 JUNI IN HUIS TER HEIDE! KIDS Kidzrally in Scherpenzeel één groot feest

Geestverruimend KOM NAAR DE OPEN DAG OP 23 JUNI IN HUIS TER HEIDE! KIDS Kidzrally in Scherpenzeel één groot feest NIEUWS Fam. De Jong Van Donselaar 70 jaar getrouwd NIEUWS WERELDKERK Evangelisatie in Cuba via baseball KIDS Kidzrally in Scherpenzeel één groot feest dvent04 2013 JAARGANG 112 HET KERKBLAD VAN HET HET

Nadere informatie

Pinksterfeest in Jeruzalem

Pinksterfeest in Jeruzalem Pinksterfeest in Jeruzalem Liturgiesuggesties: Youth for Christbundel 188, Opwekking 391 en Opwekking 28 Opwekking 46 Handelingen 2: 1-13 Opwekking 389, Opwekking 520 en Opwekking 445 Na verkondiging:

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus, Intro

Preek. Gemeente van Christus, Intro Schuld? Gezang 75: 1/2 LvdK Stil gebed Votum en groet Psalm 65: 1 NB Geloofsbelijdenis Psalm 65: 2 NB Gebed Schriftlezing Psalm 130: 2/4 NB Preek Psalm 32: 1/4 OB Lezen van het formulier tot en met het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geliefde mannen,

Inhoudsopgave. Geliefde mannen, Geliefde mannen, De mannenconferentie van 2014 staat voor de deur. En het gekozen thema roept bij mij gelijk vragen op en bij jullie wellicht ook. Heb ik wel hart voor Koning Jezus?, Is Hij wel de Koning

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Net als ieder jaar lazen we ook vanmorgen opnieuw het Pinksterverhaal met elkaar. Het ongelofelijke verhaal van de uitstorting van de Heilige Geest op de apostelen

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Pinksteren 2015 Ds. C. de Winter Mededelingen Voorzang Psalm 93: 1 en 4

Pinksteren 2015 Ds. C. de Winter Mededelingen Voorzang Psalm 93: 1 en 4 Pinksteren 2015 Ds. C. de Winter Mededelingen Voorzang Psalm 93: 1 en 4 4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. Tot sieraad is uw hoge heiligheid

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

De Bijbel open (07-12)

De Bijbel open (07-12) 1 De Bijbel open 2013 48 (07-12) Stel je voor, bovenop een kerktoren zie je een zwaard, geen haan of een kruis, maar een zwaard. Dat zouden we wel vreemd vinden. Want wat heeft de kerk en het christelijk

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN DE BIJBEL Schatgraven Matteüs 13 : 44 46 Van kleitablet tot CD-Rom Lesboek p. 4 & 5 De vaststelling van de canon Lesboek p. 6 Het ontstaan van de Bijbel Lesboek p. 7 Werkboek

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Preek door de week+ Zondag 20 november 2016

Preek door de week+ Zondag 20 november 2016 Preek door de week+ Zondag 20 november 2016 Prediker: Wigle Tamboer Titel: Bekeert je en laat je dopen Bijbelgedeelte: Handelingen 2: 38A (NBG'51) van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, Context:

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Frank van der Meulen : Jan Moesker In deze dienst wordt Tessa, dochter

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

De Bijbel open (01-12)

De Bijbel open (01-12) 1 De Bijbel open 2012 47 (01-12) In de komende adventsweken staan we stil bij vier personen uit Hebr. 11. Het gaat om Henoch, Noach, Abraham en om Mozes. In het leven van deze mensen in het OT wordt iets

Nadere informatie

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel.

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Een geopende hemel Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Opb. 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Eerste Liefde Openluchtdienst zondag 21 mei 2017 in samenwerking met de Evangelisatie Commissies van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk te Puttershoek Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Met

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij WELKOM Zondag 5 juli 2015 Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij Laudato si - Een bewerking van het Zonnelied van Franciscus van Assisi

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

De Bijbel open (19-10)

De Bijbel open (19-10) 1 De Bijbel open 2013 41 (19-10) Hoe kan het nu dat mensen in de tijd van het Oude Testament God hoorden spreken, maar dat wij dat nu niet meer meemaken? Waarom gebeurt dat nu niet meer? Dat vraagt iemand

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 1 Preek over 1 Korintiërs 12:7 Geliefden in Christus, De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 Bij de officiële komst van de Geest op Pinksteren zagen

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

Johannes 20,5-9 Ik ben de opstanding en het leven

Johannes 20,5-9 Ik ben de opstanding en het leven Johannes 20,5-9 Ik ben de opstanding en het leven Pasen 2012 Gezamenlijke dienst met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Franeker < Liturgie Binnendragen twee brandende nieuwe paaskaarsen (CGK en GKv)

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Volgens mij is Jezus op deze manier de weg. Daarover gaat de preek.

Volgens mij is Jezus op deze manier de weg. Daarover gaat de preek. Lezen: Johannes 13:1-14:6 Tekst: Johannes 14:6 Jongens en meisjes, Jezus zegt: ik ben de weg. En ik heb na zitten denken. Als Jezus een weg is, wat voor weg is hij dan? Ik heb vier plaatjes van wegen.

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent. Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering. Toen de Zoon van God,

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Ontmoetingskerk 12 e zondag na Pinksteren

Ontmoetingskerk 12 e zondag na Pinksteren Ontmoetingskerk 12 e zondag na Pinksteren bijeen in de Dorpskerk te Maarssen 7 augustus 2016 A.D. Voorganger: ds. Piet Vellekoop Organist: Cees van Wijk Lector: Kees van Rooden Orgelspel voor de dienst

Nadere informatie