PROGRAMMEERBARE STURING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMEERBARE STURING"

Transcriptie

1 1 ROY 10 Schuifhekmotor met POLARIS PROGRAMMEERBARE STURING

2 2 STURING MODEL POLARIS Antenne Aansluiting automatische krachtregeling Knipperlamp 220 V 25 W max. K C A ontvanger PROGRAMMA CANCELLA OK LAMP SS2 SS FOT LOGI PAUS FINE CORSA PG DRUKSTRIP START/STOP NOODSTOP A B EINDELOOP 1 FOTOCEL EINDELOOP V AC Voeding fotocellen Kontakt fotocellen NC Eindeloopschakelaars Start openen Noodstop Start/stop Pneumatische strip (enkel aktief bij openen) KRACHTREGELING + Kontakt tuinver. 220 V 8Amp. Bruin Blauw M Zwart 220 V fase nul Aarding zekering 6,3 A ERROR zekering 315 ma OK In de programmeermode bevestigt deze LED elke juiste handeling. Tijdens de werking van de motor licht deze LED gelijktijdig op met de knipperlamp. PG Licht op tijdens de programmatie. Knippert tijdens het wissen of annuleren van een funktie. Tijdens het normale bedrijf van de motor blijft deze LED gedoofd. ERROR In de programmeermode bevestigt deze LED een foutieve handeling. Tijdens het normale bedrijf van de motor licht deze LED gelijktijdig op met de tuin verlichting. De drukknop " FINE CORSA" kan uitsluitend gebruikt worden in de programmeermode voor het instellen van de eindeloopschakelaars en het opslaan van de looptijd. De kracht van de motor kan d.m.v. de potentiometer "FORCE" traploos geregeld worden. Twee programma's zijn instelbaar: STAP PER STAP : Logische werking, bij het eerste commando opent het hek, bij het volgende commando stopt het hek en bij een volgende commando sluit het hek. ZONDER STAP PER STAP : Bij het eerste commando opent het hek. Tijdens de opening van het hek heeft een 2 commando geen invloed. Tijdens het sluiten van het hek wordt de beweging geïnverteerd.

3 3 AANSLUITINGEN 1-2 Uitgang 24 V AC, voeding voor max. 2 paar DELMA fotocellen. 2-3 Ingang kontakt fotocel, normaal gesloten. 4-5 Ingang kontakt eindeloopschakelaar sluiten, normaal gesloten. 5-6 Ingang kontakt eindeloopschakelaar openen, normaal gesloten. 7-8 Ingang kontakt voor uitsluitend openen van het hek, normaal open. 8-9 Ingang kontakt voor noodstop, normaal gesloten.bij open kontakt is de sturing buiten dienst Ingang kontakt start/stop, normaal open. Werking is afhankelijk van het ingestelde programma. (STAP PER STAP OF ZONDER STAP PER STAP) Ingang kontakt pneumatische strips, normaal gesloten. Enkel van invloed tijdens openen Ingang antenne Ingang automatische krachtregeling. Niet van toepassing voor ROY Uitgang voor waarschuwingslamp, 220 V - 25 W max Uitgang voor sturing tuinverlichting, 220 V - 8 A max Uitgang voor monofasige motor, 23 is gemeenschappelijk Aansluiting netspanning 220 V - 50 Hz. 27 Aarding. REGELING MECHANISCHE SLIPKOPPELING De krachtregeling van de motor kan elektronisch d.m.v. de potentiometer van de sturing, of mechanisch door de regeling van de slipkoppeling ingesteld worden. Gebruik deze nooit samen, dit geeft meestal een onstabiele regeling bij koud weer. ELEKTRONISCHE KRACHTREGELING: zorg ervoor dat de mechanische slipkoppeling op maximum geregeld is, zie fig. en regel de kracht d.m.v. de potentiometer "FORZA" op de sturing. MECHANISCHE KRACHTREGELING : zorg er dan voor dat de potentiometer op de sturing op maximum geregeld is, en stel de slipkoppeling in volgens fig. fig. + - B - 1. Verwijder kunststof moer "A". A C 2. Blokkeer as "B" met een steeksleutel van Regel met een schroevendraaier de vijs "C" tot de gewenste kracht bereikt is. D

4 NOODONTGRENDELING 4 In geval van een storing van de netspanning kan de motor d.m.v. een gepersonaliseerde sleutel ontgrendeld worden om handmatige bediening toe te staan. WERKWIJZE 1. Verwijder het afsluitdeksel d.m.v. de bijgeleverde sleutel. 2. In de binnenkant van het deksel bevindt zich een inbussleutel van 6 mm. 3. Steek deze inbussleutel in het ontgrendelingsmechanisme en draai vervolgens 2 toeren in wijzerzin om de motor te ontgrendelen. Afsluitdeksel Sleutelslot Ontgrendeld Vergrendeld VERLUCHTING OLIEBAD De reduktie en de elektromotor zijn volledig ondergedompeld in een oliebad. Het is zeer belangrijk om na de montage van de motor de verluchtingsopening vrij te maken. Deze bevindt zich onder de elektronische print en is met een nylon slangetje afgesloten. Trek dit slangetje uit de verluchtingsopening en laat het in de motor liggen. Plaats dit slangetje terug indien de motor eventueel gedemonteert of getransporteert moet worden. TECHNISCHE SPECIFIKATIES Toepassing : geschikt voor een schuifhek met een gewicht tot 1000 Kg. Voeding : 220 V - 50 Hz. Vermogen : 450 W Condensator : 16 mf Toerental motor : 1400 t/m. Snelheid hek : 16 cm/sec Therm. veiligheid : 120 C Gewicht : 13 Kg Type Olie : 20W/20

5 5 PROGRAMMATIE VAN DE EINDELOOP SCHAKELAARS Door deze programmatie leert de elektronische sturing welke eindeloopschakelaars dienen voor het sluiten en openen. Hierdoor wordt de draairichting van de motor automatisch ingesteld onafhankelijk of de motor links of rechts van het hek gemonteerd is. Ook wordt hier de looptijd die de motor nodig heeft voor het sluiten/openen van het hek gememoriseerd. 1. Ontgrendel de motor d.m.v. van de noodontgrendeling en schuif het hek toe, doch laat een opening van + 30 cm, vergrendel de motor. 2. Schakel de netspanning in. 3. Plaats brugje A in de positie PROGRAMMA lampje PG licht op. 4. Druk op de drukknop FINE CORSA het hek zal openen of sluiten tot een eideloopschakelaar bereikt is. Druk opnieuw op drukknop FINE CORSA het hek zal zich nu in de tegenovergestelde richting bewegen tot de eindeloopschakelaar bereikt is. De sturing heeft nu de draairichting van de motor, de eindeloopschakelaars en de looptijd gememoriseerd. De sturing is nu klaar voor gebruik. Indien tijdens de programmatie de fotocellen of de stop ingang geactiveerd wordt, dan zal het hek stoppen en dient de programmatie overgedaan vanaf punt 1. Zorg er steeds voor dat deze ingangen in rust zijn tijdens de programmatie!!!!!!! 5. Indien de programmatie beschreven in punt 4 correct verlopen is dan zal het O.K. lampje voor 5 sec. oplichten. 6. Plaats het brugje PROGRAMMA nu terug in positie A. FABRIEKSPROGRAMMA Funktie start/stop ingang STAP PER STAP Automatisch sluiten uitgeschakeld. Fotocellen niet aktief tijdens openen. De relais voor het inschakelen van de tuinverlichting blijft 3 minuten ingeschakeld. Préwaarschuwing via de knipperlamp is 3 sec. voor de beweging van het hek. Indien de sturing voorzien is van een DELMA ontvanger, dan moeten de dipschakelaars van de DELMA zender in de ON positie geplaatst worden. De ontvanger reageert dan op drukknop 1 van de zender. De funktie VOETGANGERSOPENING is uitgeschakeld. OPGELET: Indien het fabrieksprogramma dient aangepast te worden, dan kan dit enkel gebeuren met het hek in gesloten toestand.

6 6 AANPASSEN FABRIEKSPROGRAMMA PROGRAMMATIE VAN DE DELMA ZENDERS Indien DELMA zenders gebruikt worden is het mogelijk om 58 zenders met elk hun eigen geheime code in het geheugen van de ontvanger op te slaan. Telkens er een nieuwe zender (code) gememoriseerd wordt, zal het lampje O.K. en de knipperlamp (indien aangesloten) knipperen om de zendernummer aan te duiden. (**) vb: 1 zender (code 1) = 1 x oplichten. 2 zender (code 2) = 2 x knipperen. 3 zender (code 3) = 3 x knipperen. Indien per vergissing een reeds gememoriseerde code ingelezen wordt, dan zal het O.K. lampje niet knipperen. 1. Plaats brugje A in de positie PROGRAMMA het PG lampje licht op. 2. Plaats brugje B in de positie SS 3. Druk op drukknop 1 van de eerste handzender het lampje O.K. licht 1 x op, de eerste zender is gememoriseerd. Om de overige zenders (codes) te memoriseren, verwijder brugje SS en plaats het terug in de positie SS. De ontvanger is nu klaar voor het opslaan van de 2 handzender. Herhaal deze handeling tot alle zenders opgeslaan zijn. Telkens er een zender gememoriseerd wordt, zal het O.K. lampje knipperen. Zie (**). 4. Het opslaan van de zenders is nu voltooid. Plaats de beide brugjes terug in positie A en B. 5. Test nu alle zenders!!! WISSEN VAN DELMA ZENDERS Door deze procedure is het mogelijk zenders afzonderlijk uit het geheugen te verwijderen. Bij iedere handeling wordt telkens de laatst opgeslagen zender gewist. Deze handeling kan eventueel herhaald worden tot alle zenders gewist zijn. Na het wissen van alle zenders zal het O.K. lampje continu oplichten om aan te duiden dat er geen zenders meer in het geheugen opgeslaan zijn. Uitsluitend de fabriekskode is nu aktief ( alle dipschakelaars op ON, drukknop 1 van de zender aktief). Telkens er een zender gewist wordt zal het O.K. lampje d.m.v. knipperen aanduiden welke zenders nog in het geheugen opgeslaan zijn. (zie (**)). 1. Plaats brugje A in de positie SS het PG lampje knippert. 2. Plaats brugje B in de positie CANCELLA de laatste zender is nu gewist. het O.K. lampje duidt d.m.v. knipperen aan welke zenders er nog in het geheugen opgeslaan zijn. (zie(**)). Telkens brugje CANCELLA verwijdert en teruggeplaatst wordt, wordt er een zender gewist. Indien alle zenders gewist zijn zal het O.K. lampje en de knipperlamp (indien aangesloten) kontinu oplichten. Voor het gelijktijdig wissen van alle zenders start vanaf procedure programmeren van de eideloopschakelaars

7 7 PROGRAMMATIE ZONDER LOGICA STAP PER STAP 2. Plaats brugje B in de positie LOGICA het OK lampje licht op. TERUG INSCHAKELEN LOGICA STAP PER STAP 1. Plaats brugje A in de positie LOGICA het PG lampje knippert 2. Plaats brugje B in de positie CANCELLA PROGRAMMATIE WACHTTIJD AUTOMATISCH SLUITEN De wachttijd voor automatisch sluiten kan ingesteld worden van 1 sec. tot 4 minuten. 2. Plaats brugje B in de positie PAUSA, en dit net zo lang als de wachttijd voor automatisch sluiten. (vb: indien brugje B voor 20 sec. in de positie PAUSA geplaatst wordt, dan is de wachttijd voor au tomatisch sluiten 20 sec). Indien de ingestelde tijd moet aangepast worden, herhaal punt1 en 2. UITSCHAKELEN FUNKTIE AUTOMATISCH SLUITEN 1. Plaats brugje A in de positie PAUSA het PG lampje knippert. 2. Plaats brugje B in de positie CANCELLA PROGRAMMATIE FOTOCELLEN AKTIEF BIJ OPENEN 2 Plaats brugje B in de positie FOT het OK lampje licht op. UITSCHAKELEN FOTOCELLEN AKTIEF BIJ OPENEN 1. Plaats brugje A in de positie FOT het PG lampje knippert. 2. Plaats brugje B in de positie CANCELLA

8 8 PROGRAMMATIE ZENDER VOOR TUINVERLICHTING FUNKTIE TUINVERLICHTING BLIJFT INGESCHAKELD TOT ONTVANGST 2 SIGNAAL Door deze programmatie kan de op de sturing aangesloten tuinverlichting op afstand via één van de drukknoppen van de DELMA zenders aan/uitgeschakeld worden. De verlichting blijft ingeschakeld tot bij ontvangst van een 2 signaal. 2. Plaats brugje B in de positie LAMP en druk op één van de drukknoppen van de zender. (opgelet: niet dezelfde drukknop als deze die geprogrammeerd is voor de bediening van het hek!!!!) FUNKTIE TUINVERLICHTING BLIJFT AAN VOOR 3 MINUTEN Door deze programmatie kan de op de sturing aangesloten tuinverlichting op afstand via één van de drukknoppen van de DELMA zenders ingeschakeld worden voor een tijd van 3 minuten. 1. Plaats brugje A in de positie LAMP het PG lampje knippert. 2. Plaats brugje B in de positie CANCELLA. PROGRAMMATIE OPENING VOOR VOETGANGERS Door deze programmatie kan via één van de drukknoppen van de handzender het hek voor + 1 meter geopend worden. 2. Plaats brugje B in de positie SS2 en druk op één van de drukknoppen van de zender. (opgelet: niet dezelfde drukknop als deze die geprogrammeerd is voor de bediening van het hek of tuinverlichting!!!!) UITSCHAKELEN OPENING VOOR VOETGANGERS 1. Plaats brugje A in de positie SS2 het PG lampje knippert. 2. Plaats brugje B in de positie CANCELLA UITSCHAKELEN PREWAARSCHUWING KNIPPERLAMP Standaard zal na een openings- of sluitingscommando de waarschuwingslamp 3 sec. knipperen alvorens het hek in beweging komt. Bij de funktie "uitschakelen préwaarschuwing" zal het hek gelijktijdig met de waarschuwingslamp openen. De préwaarschuwing voor hek sluiten kan niet uitgeschakeld worden. 2. Druk 3 x achter elkaar op de start/stop drukknop van een geprogrammeerde handzender het O.K. lampje knippert. 3. Plaats brugje terug in de positie A. Om de préwaarschuwing terug in te schakelen, herhaal punt 1,2 en 3.

PROGRAMMEERBARE STURING

PROGRAMMEERBARE STURING 1 ROY 10 Schuifhekmotor met POLARIS PROGRAMMEERBARE STURING 2 STURING MODEL POLARIS Antenne Aansluiting automatische krachtregeling Knipperlamp 220 V 25 W max. K C A 13 14 15 16 17 18 19 ontvanger PROGRAMMA

Nadere informatie

II PROGRAMMEERBARE STURING

II PROGRAMMEERBARE STURING 1 ROY 4 Schuifhekmotor met POLARIS II PROGRAMMEERBARE STURING 2 STURING MODEL POLARIS II K C A 11 12 13 14 15 16 17 zekering 315m A 24 V AC voeding fotocellen 4 3 2 1 KRACHTREGELING + zekering 6,3 A KRACHT

Nadere informatie

POLARIS PROGRAMMEERBARE STURING

POLARIS PROGRAMMEERBARE STURING 1 POLARIS PROGRAMMEERBARE STURING 2 STURING MODEL POLARIS Antenne Aansluiting automatische krachtregeling Knipperlamp 220 V 25 W max. K C A 13 14 15 16 17 18 19 ontvanger PROGRAMMA CANCELLA OK LAMP SS2

Nadere informatie

EASY AANDRIJVING VOOR BINNEN DE GEVEL WENTELENDE GARAGEPOORT

EASY AANDRIJVING VOOR BINNEN DE GEVEL WENTELENDE GARAGEPOORT 1 EASY AANDRIJVING VOOR BINNEN DE GEVEL WENTELENDE GARAGEPOORT 2 WELK SYSTEEM GEBRUIKEN? * Het is van groot belang dat U weet welk model het best geschikt is voor de kantelpoort die U wenst te automatiseren.

Nadere informatie

STANDARD. Deze universele sturing is geschikt voor elke automatisatie van draai- en schuifhekken, sektionaalpoorten en slagbomen.

STANDARD. Deze universele sturing is geschikt voor elke automatisatie van draai- en schuifhekken, sektionaalpoorten en slagbomen. STANDARD Deze universele sturing is geschikt voor elke automatisatie van draai- en schuifhekken, sektionaalpoorten en slagbomen. De beweging van de motoren kan ingesteld worden via eindeloopschakelaars

Nadere informatie

Fototest aansluiting. Besturing aansluiting MATRIX BULLSC/15 SC. Encoder aansluiting. Uitgang aansluiting SCA of tuinverlichting.

Fototest aansluiting. Besturing aansluiting MATRIX BULLSC/15 SC. Encoder aansluiting. Uitgang aansluiting SCA of tuinverlichting. MATRIC CP BULL De besturing MATRIX CP BULL heeft volgende karakteristieken. Aansturen van 1 aandrijving in 230Vac met max. vermogen van 1000 Watt Algemene voorschriften Voer de installatie uit volgens

Nadere informatie

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209 ROGER TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN R30 MODELLEN R30/403-404 R30/803-804 R30/1203-1204 R30/1209 Voedingsspanning Nominaal vermogen Duwkracht Openingstijd X90 Thermische veiligheid Werkingstemperatuur Gewicht

Nadere informatie

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Voedingsspanning 230V 50Hz Nominaal vermogen 200 W Koppel 400 Nm Openingstijd voor 90 14 sec. Thermische veiligheid 140 C Werkingstemperatuur -20 C +70 C Beschermingsfactor IP43

Nadere informatie

STURING R70/2AC : 2 motoren

STURING R70/2AC : 2 motoren TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Voedingsspanning Aantal motoren Max. vermogen motor Max. vermogen knipperlicht Max. vermogen garageverlichting Max. vermogen controlelampje Max. vermogen elektrisch slot Max. stroom

Nadere informatie

UNIVERSAL ICUNI 1. TECHNISCHE SPECIFICATIES. 380V AC / 230V AC (steeds met nulgeleider) 16A 230/380V met omkeervergrendeling

UNIVERSAL ICUNI 1. TECHNISCHE SPECIFICATIES. 380V AC / 230V AC (steeds met nulgeleider) 16A 230/380V met omkeervergrendeling UNIVERSAL ICUNI Universele sturing voor garagedeuren of hekken met één motor. Uitermate geschikt voor intensief gebruik. De beweging van de motoren kan ingesteld worden via eindeloopschakelaars en/of een

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam Telefoon: 020-489.9459 Telefax: 020-612.2581 Technische dienst: 06-46.075.244 info@hekopener.nl

Nadere informatie

ELWSE sturing met BOX10

ELWSE sturing met BOX10 ELWSE sturing met BOX10 Deze handleiding kan gebruikt worden voor de monofasige en de 3-fasige BOX10-motor met snelontgrendeling of kettingtakel. Belangrijk: De motor en de sturing zijn reeds volledig

Nadere informatie

HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER

HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER BEHEERMAATSCHAPPIJ CO VAN HOOF B.V. IMPORT EXPORT DE HEKAUTOMAATSPECIALIST NEDERLAND BELGIË Valkenswaardseweg 46A Heikant 15 5595 XB LEENDE 3930 Achel tel. 0031 40 2233890

Nadere informatie

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB nvsysa-mo7-0 MontageGIDS inteo 1 Kenmerken: De is een zon- en windautomaat voor het sturen van meerdere motoren via een Inteo buslijn. De windsnelheid en de lichtintensiteit worden gemeten met behulp een

Nadere informatie

1. Beschrijving van de basis stuurkast

1. Beschrijving van de basis stuurkast ROLLER: ONTVANGER-STUURKAST VOOR ROLLUIKEN Stuurkast met ingebouwde ontvanger voor de bediening van 1 motor. Aansluitmogelijkheid voor éénknops bediening en eindcontacten. De ontvanger heeft een geheugen

Nadere informatie

FAAC Tubular Motors Schaapweg BA Vlodrop

FAAC Tubular Motors Schaapweg BA Vlodrop 2 Inhoud 1. Algemeen... 4 1.1 Hindernisherkenning en stoppen op een aanslag... 4 2. Beschreibung... 4 3. Technische eigenschappen... 5 4. Montage... 5 4.1 Bouwen van de motor... 5 4.2 Installeren van de

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

Control 701, 702, 703

Control 701, 702, 703 Control 701, 702, 703 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing O 1 Control 701, 702, 703 Overzicht Control 701, 702, 703 A Omkeerrelais Open, Dicht B Programmeertoets C Testknop Open D Krachtbegrenzing

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

900-CT2-24 V voor ps200-ps300-ps400-sn50-sc50

900-CT2-24 V voor ps200-ps300-ps400-sn50-sc50 900-CT2-24 V voor ps200-ps300-ps400-sn50-sc50 Handleiding 1 Technische gegevens: 900-CT2-24 V Sturingseenheid 24 V DC met encoder, voor 2 motoren met elektronische krachtregeling en inplugvoet voor ontvanger.

Nadere informatie

Handleiding digicode: DGA

Handleiding digicode: DGA Handleiding digicode: DGA 1. Overzicht: 2. Programmering DGA s standaard waarden. - Geen code - Verlichtingstijd: 10s - Openingstijd voor al de relais: 1s - Aantal tekens voor codes: 5 - Standaard mastercode:

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 4-019 99104 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Index 1. Eigenschappen 3. Specificaties 3 3. Installatie - aansluiting 3 4. Bedradingen 4 5. Aansluitschema 4 6. Reset 5 7. Geluid en licht indicatie 5

Nadere informatie

Gebruikshandleiding E515

Gebruikshandleiding E515 BINNEN BUITEN blad 1/6 Optioneel: externe codegever inbouwdoos drukknopschakelaar inbouwdoos schakelaar aansluiting voor besturingseenheid voeding: installatie in elektrische schakelkast aanbevolen montagehoogte:

Nadere informatie

L /2008 rev 0 BE.PROXY BE.READ INSTALLATIEHANDLEIDING

L /2008 rev 0 BE.PROXY BE.READ INSTALLATIEHANDLEIDING L8542435 03/2008 rev 0 BE.PROXY BE.READ INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLEREN VAN DE KAARTLEZER OP DE MUUR Afdichting Kabeldoorvoer Verstelbare opening, moet worden doorgeboord INSTALLEREN VAN DE KAARTLEZER

Nadere informatie

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes 1 I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Klavier met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12Vdc of ac. Uitgangen: 2 relays, contact R T 3A/125V. Toegangscodes:

Nadere informatie

Besturing A3 F ALGEMENE KENMERKEN

Besturing A3 F ALGEMENE KENMERKEN Besturing A3 F ALGEMENE KENMERKEN De sturingskast A3 F is een bedieningscentrale voor 2 operators 220V mono 50 Hz, Deze bedieningscentrale is modulair opgebouwd om de installatie en onderhoud te vergemakkelijken.

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Handleiding Brel 22 mm 8V radiomotor met trekkoord. Type MLE22-0.3

Handleiding Brel 22 mm 8V radiomotor met trekkoord. Type MLE22-0.3 BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel 22 mm 8V radiomotor met trekkoord Type MLE22 Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan

Nadere informatie

Werken met de buitenontvanger RTS ontvanger Universeel

Werken met de buitenontvanger RTS ontvanger Universeel Werken met de buitenontvanger RTS ontvanger Universeel Indicatie LED Programmeertoets Toets voor handmatige bediening Aansluitklemmen voor Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS Toepassingen Methode 1 Buitenontvanger

Nadere informatie

parameters instellen van RSA H Z

parameters instellen van RSA H Z s instellen van RSA H Z 2. Parameters instellen Opmerking: de eindelopen van de motor moeten ingesteld zijn alvorens de s te veranderen. Hoe door de menu's navigeren : hogere te gaan lagere te gaan Eens

Nadere informatie

ONDERSTEUNENDE HANDLEIDING VLEUGELPOORTOPENER SW31000 UG

ONDERSTEUNENDE HANDLEIDING VLEUGELPOORTOPENER SW31000 UG ONDERSTEUNENDE HANDLEIDING VLEUGELPOORTOPENER SW31000 UG Dank u voor uw aankoop van deze SuperJack SW31000 vleugelhekopener. Deze handleiding bestaat uit 4 onderdelen: U treft in deze handleiding een los

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie

SC Standalone 2-deurs toegangscontrolesysteem INHOUD: 1. KENMERKEN. 61 mm. 1

SC Standalone 2-deurs toegangscontrolesysteem INHOUD: 1. KENMERKEN. 61 mm.   1 61 mm SC24000 NL Standalone 2-deurs toegangscontrolesysteem INHOUD: 1. Kenmerken... 1 2. Montage... 2 3. Typische tweedeurs-toepassing... 2 4. Beschrijving van aansluitblok... 3 5. Instellingen van DIP-schakelaars...

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

EV455AM / EV456AM TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt bij 12 V DC 6 ma in rust (EV456AM - 6 ma) 18 ma tijdens alarm (EV456AM - 18 ma) Auto Focus

EV455AM / EV456AM TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt bij 12 V DC 6 ma in rust (EV456AM - 6 ma) 18 ma tijdens alarm (EV456AM - 18 ma) Auto Focus EV455AM / EV456AM Passief infrarood detector met precisie spiegeloptiek en autofocus. Biedt anti-mask detectie. Bezit 1 gordijnveld van 25 m. Instelbaar detectiebereik en een intelligente "4D" signaalverwerking.

Nadere informatie

Parameter menu In de tabel hieronder worden de hoofdfuncties die beschikbaar zijn in de motorsturing weergegeven. MENU TCA TM TPED TSM PNO FUNCTIE Aut

Parameter menu In de tabel hieronder worden de hoofdfuncties die beschikbaar zijn in de motorsturing weergegeven. MENU TCA TM TPED TSM PNO FUNCTIE Aut Parameter menu In de tabel hieronder worden de hoofdfuncties die beschikbaar zijn in de motorsturing weergegeven. MENU TCA TM TPED TSM PNO FUNCTIE Automatische sluitingstijd. Aileen geactiveerd met TCA

Nadere informatie

NEDERLANDS DG502UP. Autonome centrale 2 deuren. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS DG502UP. Autonome centrale 2 deuren. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS De keuze van de installateur 1. PRODUCT PRESENTATIE Klem B E M R C T V1,V2 ST1 S,S Omschrijving Drukknop 1 binnen (aanvraag tot verlaten) Drukknop 2 binnen (aanvraag tot verlaten) Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

EV475AM / EV476AM TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt bij 12 V DC 5 ma in rust (EV476AM - 5 ma) 18 ma tijdens alarm (EV476AM - 18 ma) Auto Focus

EV475AM / EV476AM TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt bij 12 V DC 5 ma in rust (EV476AM - 5 ma) 18 ma tijdens alarm (EV476AM - 18 ma) Auto Focus EV475AM / EV476AM Passief infrarood detector met precisie spiegeloptiek en autofocus. Biedt anti-mask detectie. Bezit 9 gordijnvelden van 15 m. Instelbaar detectiebereik en een intelligente "4D" signaalverwerking.

Nadere informatie

RUKRA REMOTE DIGIT IO_44_NL ARTIKELNUMMER: RK-3004

RUKRA REMOTE DIGIT IO_44_NL ARTIKELNUMMER: RK-3004 ARTIKELNUMMER: RK-3004 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u start met de montage of programmering RUKRA EUROPE B.V. WWW.RUKRA.EU INFO@RUKRA.EU Handleiding ALGEMENE INFORMATIE De Remote DIGIT

Nadere informatie

Handleiding voor de installatie van de vleugelhekopener, type 400

Handleiding voor de installatie van de vleugelhekopener, type 400 INTRODUCTIE 1.1 Elektrische en mechanische specificatie Spanning toevoer: Batterij: Vermogen: Spanning/vermogen verbruik van de motor Spanning/vermogen verbruik van de lamp: Spanning/vermogen verbruik

Nadere informatie

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET MODULES VM130 HANDLEIDING 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET WWW.VELLEMANPROJECTS.EU Inhoudstafel Beschrijving 3 Eigenschappen en technische gegevens 4 Instructies voor de zender 4 Instructies voor de

Nadere informatie

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Installatiehandleiding Artikelnummer 1811244 Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Te combineren met 1 standaard buismotor. Productvoordelen n Ideaal bij renovatie van een

Nadere informatie

DG502U 12 3 ST1 M A G N. Omschrijving. Reset jumper Alarm contact

DG502U 12 3 ST1 M A G N. Omschrijving. Reset jumper Alarm contact DG502U 1 2 3 4 5 6. 7 8 9 12 3 ST1 0 # RL1 RL2 Slot R C T R C T S S B M E 1 2 3 4 5 6 12 V 12 V DR1 V1 M A G N V2 DR2 230V~ Voeding 12V ~ of = G e b r u i k s h a n d l e i d i n g klem B E M R C T V1,V2

Nadere informatie

CONFIGURATIE VAN DE ONTVANGER Twee bedrijfsmodi zijn beschikbaar: Basic (basis) en Advanced (uitgebreid).

CONFIGURATIE VAN DE ONTVANGER Twee bedrijfsmodi zijn beschikbaar: Basic (basis) en Advanced (uitgebreid). CONFIGURATIE VAN DE ONTVANGER Twee bedrijfsmodi zijn beschikbaar: Basic (basis) en Advanced (uitgebreid). BASIC-modus functies: - Opslaan van de kaart codes in het geheugen ** - Wissen van de kaart codes

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Elektronica voor de afstandsbediening van buisvormige motoren voor rolluiken, blinden en deuren met eindschakelaar aan de binnen- of buitenkant van de motor,radio- ontvanggedeelte

Nadere informatie

FLEXESS PEBBLE PASLEZER

FLEXESS PEBBLE PASLEZER MODELLEN KS300 SPECIFICATIES Voltage 12V - 24V DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer 13,56MhZ voor Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K en

Nadere informatie

Handleiding Brel Radio motor Type MLE

Handleiding Brel Radio motor Type MLE BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel Radio motor Type MLE Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade

Nadere informatie

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS Uno

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS Uno nvsysa-mo6-0 MontageGIDS inteo 1 Kenmerken: De is een zon- en windautomaat voor het sturen van een AC motor. De windsnelheid en de lichtintensiteit worden gemeten met behulp van een gecombineerde sensor;

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

EV645 / EV646 TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt 15 ma in rust (EV ma) 26 ma tijdens alarm (EV ma) 4D-signaalverwerking

EV645 / EV646 TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt 15 ma in rust (EV ma) 26 ma tijdens alarm (EV ma) 4D-signaalverwerking EV645 / EV646 High security passief infrarood detector met precisie spiegeloptiek. Gordijn van 12 m, groothoek tot 24 m en long beam tot 60 m. Intelligente 4D signaalverwerking om ongewenste alarmen te

Nadere informatie

Gebruikshandleiding E510

Gebruikshandleiding E510 BINNEN BUITEN blad 1/6 Optioneel: externe codegever inbouwdoos drukknopschakelaar inbouwdoos schakelaar aansluiting voor besturingseenheid voeding: installatie in elektrische schakelkast aanbevolen montagehoogte:

Nadere informatie

TV RGBDSY 868 ST24 - TV RGBDSY 868 SL24

TV RGBDSY 868 ST24 - TV RGBDSY 868 SL24 TV RGBDSY 868 ST24 - TV RGBDSY 868 SL24 Radiogesynchroniseerde ontvangers voor sturing van meerkleurige LED-strips Ontvanger voor sturing van RGB LED-strips via radio, lokale drukknoppen of IP-sturing

Nadere informatie

14 Oefeningen. 14.1 Basisinstructies

14 Oefeningen. 14.1 Basisinstructies nleiding in de PLC 14 Oefeningen 14.1 Basisinstructies 1. Aan ingang 124.0 sluiten we een NO drukknop (S1) aan, op 124.1 een NC (S2). Maak nu een programma zodanig dat 124.0 hoog is als we drukknop S1

Nadere informatie

Handleiding Brel Radio motor Type MLE

Handleiding Brel Radio motor Type MLE BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel Radio motor Type MLE Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Profil100EC. Handleiding.

Profil100EC. Handleiding. Profil100EC Handleiding 1 Handleiding digicode: profil100ec 1. Aansluitschema: Jumper P3 geeft de mogelijk om gebruikers zelf hun toegangscode te laten wijzigen. Om dit mogelijk te maken dient u de jumper

Nadere informatie

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 7/2017 GSM102-3 2 relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2 2. Specificaties Voedingsspanning 12 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

BoxControl R D 400 besturing voor DFM(-ZE) en DKM(-ZE)

BoxControl R D 400 besturing voor DFM(-ZE) en DKM(-ZE) figuur 1 aansluitschema Beschrijving De motorbesturing BoxControl basic D 400 wordt met voedingskabel van 1,5 m met 3 x 16 A CEE-formstekker en twee verbindingskabels met stekker voor motorvoeding en eindschakelaars

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING

MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING R R MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING Belangrijk: Module RTS voor o.a. verlichting SOMFY afstandsbedieningen zijn ontwikkeld voor het vergroten van het bedieningsgemak in de woonomgeving.

Nadere informatie

Programmering MATRIX I CP.BULL CHECK DE AANSLUITINGEN Check, voordat u begint met het programmeren van de motorsturing, dat de motor correct is aanges

Programmering MATRIX I CP.BULL CHECK DE AANSLUITINGEN Check, voordat u begint met het programmeren van de motorsturing, dat de motor correct is aanges Programmering MATRIX I CP.BULL CHECK DE AANSLUITINGEN Check, voordat u begint met het programmeren van de motorsturing, dat de motor correct is aangesloten: - Verwijder de voeding - Beweeg de poort handmatig

Nadere informatie

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR De met infrarood is een besturing voor één motor of een groep WKS-delen. Behalve de toetsen op en neer heeft hij een toets voor in- of uitschakelen van de centrale besturing. Als centrale besturing onder

Nadere informatie

SuperJack SJ SW6010. actuators. Control box SJ A802 Photocells. bevestigingsset drukknop opbouw SJ A815 Accu

SuperJack SJ SW6010. actuators. Control box SJ A802 Photocells. bevestigingsset drukknop opbouw SJ A815 Accu SuperJack SJ SW6010 actuators Control box SJ A802 Photocells bevestigingsset drukknop opbouw SJ A815 Accu SuperJack Europe BV www.superjackeurope.nl info@hekopener.nl +31-20-489 9459 HANDLEIDING VOOR DE

Nadere informatie

Installeren van de FOREST SHUTTLE AC

Installeren van de FOREST SHUTTLE AC 2 Installeren van de FOREST SHUTTLE AC Bepalen van de installatie mode van de FOREST SHUTTLE AC De Shuttle AC motor kan op twee manieren aangesloten worden: 1. Remote control mode. Beide draden bruin en

Nadere informatie

Installatiehandleiding: Superjack ondergrondse hekopener, met motor type UG AH

Installatiehandleiding: Superjack ondergrondse hekopener, met motor type UG AH Installatiehandleiding: Superjack ondergrondse hekopener, met motor type UG AH De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw E-mail: info@hekopener.nl Stadhouderskade 20B 1054 ES Amsterdam Tel. 020-4899459 Technische

Nadere informatie

DD477 / DD478 TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt bij 12 V DC 14,.5 ma in rust (DD478 19,5 ma) 16,5 ma tijdens alarm (DD478 19,5 ma)

DD477 / DD478 TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt bij 12 V DC 14,.5 ma in rust (DD478 19,5 ma) 16,5 ma tijdens alarm (DD478 19,5 ma) DD477 / DD478 Gecombineerde radar / passief infrarood detector met een bereik van 16 meter. Instelbaar detectiebereik en een intelligente "4D" signaalverwerking. Mogelijkheid voor looptest en geheugen.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding E610 met paniekfunctie

Gebruikshandleiding E610 met paniekfunctie BINNEN BUITEN blad 1/6 Optioneel: externe codegever inbouwdoos drukknopschakelaar inbouwdoos schakelaar aansluiting voor besturingseenheid voeding: installatie in elektrische schakelkast aanbevolen montagehoogte:

Nadere informatie

Jaloezieën Profit Line Tilt only motor

Jaloezieën Profit Line Tilt only motor Jaloezieën Profit Line Tilt only motor Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. ls deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak wordt gemaakt op de garantie. Tevens kan dit

Nadere informatie

EV289 TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt 26 ma in rust 43 ma tijdens alarm. EV-timing. 1,8-3 m Nee. Looptest Geheugen LED-sturing Test

EV289 TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt 26 ma in rust 43 ma tijdens alarm. EV-timing. 1,8-3 m Nee. Looptest Geheugen LED-sturing Test EV289 Passief infrarood detector met precisie spiegeloptiek en step-focus. Heeft een anti-mask detectiesysteem. Biedt 8 verschillende detectiepatronen (instelbaar) inclusief een 12 m gordijnveld. De maximum

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 0.08 990 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Index. Eigenschappen 3. Specificaties 3 3. Installatie - aansluiting 3 4. Bedradingen 4 5. Aansluitschema 4 6. Reset 4 7. Geluid en licht indicatie 5 8. Mastercode

Nadere informatie

NEDERLANDS SEL2641R433B4D. DIN-Rail ontvanger. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS SEL2641R433B4D. DIN-Rail ontvanger. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS SEL2641R433B4D De keuze van de installateur Bedankt voor de aankoop van onze producten en het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt. 1] PRODUCT PRESENTATIE De DIN-rail-ontvanger SEL2641R433-BD4

Nadere informatie

EV435AM / EV436AM TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt bij 12 V DC 5 ma in rust (EV436AM - 5 ma) 18 ma tijdens alarm (EV436AM - 18 ma) Auto Focus

EV435AM / EV436AM TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt bij 12 V DC 5 ma in rust (EV436AM - 5 ma) 18 ma tijdens alarm (EV436AM - 18 ma) Auto Focus EV435AM / EV436AM Passief infrarood detector met precisie spiegeloptiek en autofocus. Biedt anti-mask detectie. Bezit 9 gordijnvelden van 15 m. Instelbaar detectiebereik en een intelligente "4D" signaalverwerking.

Nadere informatie

LE10 Draadloze ontvanger

LE10 Draadloze ontvanger LE10 Draadloze ontvanger CRS-URE-0100 F.01U.139.675 V1.2 2012.09 nl Aanvulling LE10 Draadloze ontvanger Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Onderwerp van de aanvulling 4 1.1 Betrokken apparatuur 4 1.2

Nadere informatie

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 1 - FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 TECHNISCHE SPECIFICATIE: 12V batterij type 27A batterij levensduur < 3 jaar frequentie 433.92MHz zendvermogen max. 10mW zendbereik max. 30mtr werk temperatuur

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage Handleiding Inhoud 1. Beschrijving... 3 2. Onderdelen... 3 3. Aansluitschema s... 2 3.1. In een Velbus domotica-installatie... 2 3.2. Standalone...

Nadere informatie

Radio codeklavier RTS

Radio codeklavier RTS Radio codeklavier RTS Installatiehandleiding Radio codeclavier RTS Artikelnummer 1841030 Radio codeklavier RTS n Oplichtende toetsen bij bediening. n Keuze tussen 4, 5 of 6 cijfer combinatie. n Verschillende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Brandcentrale XF-C 2 XF-C 4 XF-C 6 XFC2 XFC4 XFC6 XF-C2/4/6 ARITECH INTERLOGIX UTC Fire & Security GE Security ELVA Security ELVA Security Puurs Brandcentrale model XF-C Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Montagehandleiding Elektrische aandrijving. Garage- en bedrijfsdeuren voor zelfmontage

Montagehandleiding Elektrische aandrijving. Garage- en bedrijfsdeuren voor zelfmontage Montagehandleiding Elektrische aandrijving Garage- en bedrijfsdeuren voor zelfmontage www.derooijgaragedeuren.nl Technische specificaties: Vermogen 220V AC +/- 10% 50 ~60 Hz Radio frequentie 433,92MHz

Nadere informatie

STARG STARG8 AC Versie

STARG STARG8 AC Versie STARG8 24 - STARG8 AC Versie 1-12-2015 NL GEAVANCEERDE PROGRAMMERING STAR G8 24 G8 230 Made in Italy 11. Index De volgende programmering sequenties zijn niet nodig voor het opstarten van het systeem, doch

Nadere informatie

starg8 smart traditional electronic for all gate MOtOrs control units

starg8 smart traditional electronic for all gate MOtOrs control units NL starg8 SART TRADITIONAL electronic for all gate motors control units STARG8 Elektronica voor 1 of 2 motoren 24 Vdc en 230 Vac 1. 1 sturingseenheid 24 Vdc en 1 sturingseenheid 230 Vac voor alle poortmotoren.

Nadere informatie

SC 70-230 V. SC-70 230 V.xls 1 / 9

SC 70-230 V. SC-70 230 V.xls 1 / 9 SC-70 230 V.xls 1 / 9 Elektromechanische onomkeerbare motor voor schuifhekken tot 800 kg voor intensief gebruik. Technische gegevens: Voeding Normaal opgenomen vermogen Opgenomen stroom 230 V AC 360 W

Nadere informatie

Draadloze Installatie Handleiding

Draadloze Installatie Handleiding Draadloze Installatie Handleiding VOOR INSTALLATEURS Alles wat u moet weten INHOUDSOPGAVE Page A Directe modus... 44 B "Draadloze bus" modus... 46 C Groepsopdracht gebruiken met de "Draadloze bus... 48

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 RTS

Afstandsbediening Telis 1 RTS Afstandsbediening Telis 1 RTS Bedieningshandleiding Telis 1 RTS Pure Art.nr. 1810630 Telis 1 RTS Silver Art.nr. 1810637 Telis 1 RTS Patio Art.nr. 181064 Telis 1 RTS Lounge Art.nr. 1810649 Afstandsbediening

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding CA626S-200 Stand-Alone code bediendeel met geïntegreerd relais Aanvullende informatie Artikelnummer : CA626S-200 Versie : 1.5 Uitgave: Juni 2015 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas

Nadere informatie

MONOFASIGE ELECTRONISCHE STURINGSKAST MET MICROPROCESSOR F/3 PLUS

MONOFASIGE ELECTRONISCHE STURINGSKAST MET MICROPROCESSOR F/3 PLUS MONOFASIGE ELECTRONISCHE STURINGSKAST MET MICROPROCESSOR F/3 PLUS F/3 PLUS - 8/1995 SPECIFICATIES VAN DE STURINGSKAST MET MICROPROCESSOR, SPECIAAL AANGEWEZEN VOOR INSTALLATIE VAN ROOD-GROEN LICHT EN ONTVANGERPRINT.

Nadere informatie

JAZZ. Geblokkeerde (onomkeerbare) elektro-mechanische motorreductor met handmatige ontgrendeling. Éénfasevoeding 230 Vac.

JAZZ. Geblokkeerde (onomkeerbare) elektro-mechanische motorreductor met handmatige ontgrendeling. Éénfasevoeding 230 Vac. JAZZ Specificaties JAZZ: Geblokkeerde (onomkeerbare) elektro-mechanische motorreductor met handmatige ontgrendeling. Éénfasevoeding 230 Vac. TECHNISCHE GEGEVENS U.M Jazz Voedingsspanning Vac 230 Maximaal

Nadere informatie

Metaal RTS codeklavier

Metaal RTS codeklavier Metaal RTS codeklavier Installatiehandleiding Metaal RTS codeklavier Artikelnummer 1841116 Metaal RTS codeklavier n Robuuste metalen behuizing. n 2 Kanalen. n 5 Gebruikerscodes (per kanaal). n Dikte 28

Nadere informatie

EV635 / EV636 TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt 14 ma in rust (EV ma) 26 ma tijdens alarm (EV ma) 4D-signaalverwerking

EV635 / EV636 TECHNISCHE GEGEVENS V DC 2 V tt 14 ma in rust (EV ma) 26 ma tijdens alarm (EV ma) 4D-signaalverwerking EV635 / EV636 High security passief infrarood detector met precisie spiegeloptiek. Gordijn van 12 m, groothoek tot 24 m en long beam tot 60 m. Intelligente 4D signaalverwerking om ongewenste alarmen te

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS - 50 -

Aandachtspunten RTS - 50 - Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIL Codepaneel

HANDLEIDING PROFIL Codepaneel HANDLEIDING PROFIL Codepaneel 1. TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS Voeding: DC: 12V tot 48V / AC: 12V tot 24V Verbruik: - 12V AC: 90mA - 24V AC: 46mA - 12V DC: 100mA - 24V DC: 55mA - 48V DC: 30mA Geheugen: Permanente

Nadere informatie

CR2 (GALEO) CS2 (KCIN) CL (Profil100) CODEKLAVIEREN. Met gescheiden electronica HANDLEIDING. Group Company

CR2 (GALEO) CS2 (KCIN) CL (Profil100) CODEKLAVIEREN. Met gescheiden electronica HANDLEIDING. Group Company CR2 (GALEO) CS2 (KCIN) CL (Profil100) CODEKLAVIEREN HANDLEIDING Group Company 1] OVERZICHT PRODUCTEN CR2 Product informatie: Voeding: DC: 12V tot 48V / AC: 12V tot 24V Verbruik: - 12V AC: 90mA - 24V AC:

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Afstandsbediening Telis 4 RTS Afstandsbediening Telis 4 RTS Bedieningshandleiding Telis 4 RTS Pure Art.nr. 8063 Telis 4 RTS Silver Art.nr. 80638 Telis 4 RTS Patio Art.nr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Art.nr. 8065 Afstandsbediening Telis

Nadere informatie

Extra dubbelkanaals ontvanger (12V DC)

Extra dubbelkanaals ontvanger (12V DC) Gelderdonksestraat 5 1 telefoon: 076-5962551 e.mail: info@poortopenerspecialist.nl website: www.poortopenerspecialist.nl Extra dubbelkanaals ontvanger (12V DC) 4891 PD Rijsbergen Verklaring van woorden

Nadere informatie

PARAMETER MENU PARAMETERS (PAR) MENU FUNCTIE MIN-MAX-(Standaard) TCA Automatische sluitingstijd. Aileen actief met logica TCA op ON. Aan het eind van de ingestelde tijd geeft de motorsturing een opdracht

Nadere informatie

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS100 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Alarm uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal

Nadere informatie

TV DRC 868 A01 - TV DRC 000 A01, dimmer

TV DRC 868 A01 - TV DRC 000 A01, dimmer TV DRC 868 A01 - TV DRC 000 A01, dimmer Toepassing De ontvanger TV DRC is voorzien voor wandmontage m.b.v. een inbouwdoos. Zijn functie bestaat uit het manueel of radiogestuurd dimmen van een belasting

Nadere informatie

Drukknop binnen toe te passen

Drukknop binnen toe te passen Drukknop binnen toe te passen (zie: www.hekopener.nl: BMH set) Extra handzender(s) zijn te bestellen. (meer kan ook, zie pagina 13). Of bedienen met uw (mobiele) telefoon De automatische sluitingstijd,

Nadere informatie