Wat staat er in deze. Hoe bent u verzekerd in Nederland? 3. Wat krijgt u vergoed? 5. Wat is de Wet Langdurige Zorg? 7. Hoe gaat de betaling?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat staat er in deze. Hoe bent u verzekerd in Nederland? 3. Wat krijgt u vergoed? 5. Wat is de Wet Langdurige Zorg? 7. Hoe gaat de betaling?"

Transcriptie

1 ID N ID ID -J ID 1-r L) C ID a. I

2 0 Wat staat er in deze intormatie folder? Hoe bent u verzekerd in Nederland? 3 Wat krijgt u vergoed? 5 Wat is de Wet Langdurige Zorg? 7 Hoe gaat de betaling? 7 Heeft u vragen? 8

3 Hoe bent u verzekerd in Nederland? U bent verzekerd via uw eigen zorgverzekeraar. Uw land heeft met Nederland verdragen afgesloten. U krijgt daarom zorg in Nederland vergoed. U bent verzekerd in Nederland als: u een zorgverzekering heeft in een land waarmee Nederland afspraken heeft, u een geldig internationaal verzekeringsbewijs heeft, U moet in 2 situaties een Nederlandse zorgverzekering nemen U werkt in Nederland bij een Nederlandse werkgever en betaalt loonbelasting. Vertel dat oak aan uw eigen buitenlandse zorgverzekeraar U mag in deze situatie geen internationaal verzekeringsbewijs gebruiken. U woont in Nederland. Als u staat ingeschreven bij een gemeente mag u geen gebruik maken van uw internationale zorgverzekering. Ii krijgt een vergoeding als u een zorgverzekering heeft in 1 van deze landen: Landen uit de Europese Unie (Eu) en de Europese Economische Ruimte (EER 1 Belgie Bulgarije Cyprus Denemarken Duitsland Estland Finland Frankrijk Griekenland Han garije lerland ltalié Kroatid Letland Liechtenstein Litouwen Luxemburg Malta Noorwegen Dostenrijk Polen Portugal Boemenië Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Het Verenigd Koninkrijk ljsland Zweden Oiierige landen: Australié Bosnié-Herzegovina Kaapverdië Macedonid Montenegro Servië Tunesië Turkije Zwitserland 3

4 4 U heeft een internationaal verzekeringsbewijs nodig woordat u naar Nederland gaat U vraagt het internationaal verzekeringsbewijs aan bij uw zorg verzekeraar, 1 leeft u al een internationaal verzekeringsbewijs? Let er dan op dat het bewijs nog geldig is. Er zijn verschillende internationale verzekeringsbewijzen Als u binnen de EU-, de EER-Ianden of Zwitserland woonl European Health Insurance Card (EHIC). Met deze kaart krijgt u zorg voor onverwachte klachten tijdens uw verblijf in Nederland. Tijdelijk bewijs in plaats van de EHIC. Bent u de EHIC verloren of is de EHIC gestolen? Dan kunt u een tijdelijk bewijs aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Formulier 52 (eerder El 12). Komt u speciaal naar Nederland voor een behandeling? Dan moet u voor uw vertrek dit formulier aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar moet u namelijk toestemming geven voor deze behandeling. Formulier DA1 (eerder El 23). Heeft u een beroepsziekte of klacht door uw werk? Of kreeg u een arbeidsongeval? Dan heeft u dit formulier nodig om een vergoeding te krijgen. Tip maak voor de zekerheid een kopie van uw verzekeringsbewijs. Uw zorgverlener heeft deze kopie nodig. Als u in de overige landen woont: Heeft u een zorgverzekering in 1 van de overige verdragslanden? Dan krijgt u in Nederland alleen spoedeisende hulp vergoed. U heeft dan 1 van de volgende formulieren nodig Formulier K/N 111 Als u een zorgverzekering heeft in Kaapverdië. Formulier TUN/N 111 Als u een zorgverzekering heeft in Tunisië. Formulier RM/NL 111 Als u een zorgverzekering heeft in Macedonié. Formulier TUR/N 111 Als u een zorgverzekering heeft in Turkije. Formutier YN 111 Als u een zorgverzekering heeft in Bosnië-Herzegovina, Montenegro of Servid, Verzekeringsbewijs A 111 Als u een zorgverzekering heeft in AustraIi.

5 Wat krljgt u vergoed? U krijgt behandelingen vergoed die in het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet en de Wet Iangdurige zorg zitten. Hieronder staan de meest voorkomende vormen van zorg die u vergoed krijgt. U krijgt deze vergoedingen als u naar een erkende zorgverlener gaat Huisartsenzorg Dit krjgt u vergoeth een bezoek aan de huisarts op het spreekuur een bezoek van de huisarts als u om medische redenen niet naar het spreekuur kunt komen advies over de telefoon Dit krgt u niet vergoeth een griepprik een medische keuring de kosten voor het krijgen van een herhaalrecept Farmaceutische zorg U krijgt alleen medicijnen (zoals pillen en zalven) vergoed als u ze tijdens uw verblijf in Nederland nodig heeft. En als uw arts ze u voorschreef. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Dat doet u bijvoorbeeld als er een middel bestaat dat goedkoper is en hetzelfde werkt. Vraag voor de zekerheid aan ow apotheker of u het middel vergoed krijgt Medisch specialistische zorg Voor geplande medisch specialistische zorg heeft u een verwijsbrief van ow huisarts, tandarts, verloskundige of andere specialist nodig. Onder medisch specialistische zorg valt zorg door een specialist in zijn praktijk of zorg op de polikliniek van het ziekenhuis. Heeft u spoedeisende zorg nodig? Dan is een verwijsbrief niet nodig. Onder specialistische zorg valt ook de medische zorg door een specialist tijdens een ziekenhuisopname Is het noodzakelijk dat u tijdens uw verblijf in Nederland. U krigt geen vergoeding voor: Plastische chirurgie. Wij vergoeden plastische chirurgie bijna nooit. Uw plastisch chirurg moet uw behandeling daarom vooraf bij ons aanvragen. Wij laten uw plastisch chirurg weten of wij toestemming geven voor de behandeling. Besnijdenis en sterilisatie. Zorg bij de geboorte van een kind Heeft u een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen? Dan krijgt u de kosten van de zorg voor, tijdens en na de geboorte vergoed. Dit geldt ook voor een thuisbevalling op een Nederlands adres. Wilt u in het ziekenhuis bevallen zonder dat uw arts of verloskundige dit noodzakelijk vindt? Dan betaalt u de rekening van het ziekenhuis. U stuurt de rekening daarna naar ons Wij betalen u dan 202- terug. Het kraamcentrum vertelt u na uw bevalling hoeveel kraamzorg u krijgt. U betaalt voor elk uur kraamzorg een eigen bijdrage van 4,15. Psychische zorg Ubentjongerdan 18 De kosten voor pschische zorg krijgt u helaas niet vergoed. U bent 18jaar of ouder Heeft u psychische klachten? Dan gaat u eerst naar een huisarts Hij bepaalt aan de hand van ow klachten welke zorg u nodig heeft. U krijgt dan een behandeling in uw huisartsenpraktijk, of uw huisarts verwijst u door naar Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ Basis GGZ behandelt llchte en matige psychische aandoeningen U krijgt de zorg van een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Die bepaalt welk behandeltraject u krijgt. U krijgt het behandeltraject helemaal vergoed. Uw zorgverlener moet dan wel op de rekening het behandeltraject en de behandelcode noemen. Speciallstische GGZ behandelt zware psychische aandoeningen U krijgt de zorg van een GGZ-instelling, psychiater, psychothera peut of klinisch psycholoog. U krgt de behandelingen helemaal vergoed. Ziekenvervoer U krijgt uw vervoer van en naar het buitenland niet vergoed Wij vergoeden alleen uw vervoer binnen Nederland naar een zorgverlener in Nederland. Uw vervoer van en naar een grensovergang of vliegveld vergoeden wij niet. U krigt ambulancevervoer binnen Nederland helemaal vergoed U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. U knjgt vervoer per auto, taxi of openbaar vervoer in 4 situaties vergoed U ondergaat nierdialyse U ondergaat chemotherapie of radiotherapie U bent afhankelijk van een rolstoel U bent blind of slechtziend en kunt niet reizen zonder begeleider. 5

6 Vooraf vraagt u het vervoer voor uw behandeling schriftelijk bij ons aan, Stuur ons daarbij een medische verkiaring van uw behandelend arts mee. Hierin geeft de arts aan of u past in 1 van de genoemde groepen. Wij vertellen dan of u een vergoeding krijgt. U betaalt eerst een eigen bijdrage van 97,- per kalenderjaar. Mondzorg Ubentjongerdan 18 Wij vergoeden alle mondzorg, behalve kronen, bruggen, implantaten en orthodontische zorg. U bent l8jaarofouder Wij vergoeden bijzondere tandheelkunde. Bijvoorbeeld bij een ernstige afwijking aan uw gebit. Uw tandarts rekent u dan een uurtarief. Uw tandarts vraagt deze behandeling vooraf bij ons aan. Wij vergoeden een nieuw volledig bovengebit, volledig ondergebit of volledig kunstgebit. U betaalt dan wet een eigen bijdrage van minimaal 25%. Wij vergoeden de reparatie of het opnieuw passend maken van een volledig kunstgebit. Wij vergoeden soms de kosten van uw implantaten. Deze ondersteunen uw kunstgebit. Dit geldt alleen als u een volledig kunstgebit heeft. U betaalt dan een eigen bijdrage van 1 25,- per kaak. Heeft u deze behandeling nodig? Dan vraagt uw tandarts vooraf toestemming aan ons. Andere behandelingen, zoals controles of vullingen, vergoeden wij niet. Paramedische zorg Onder paramedische zorg valt fysiotherapie en oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Fsiotherapie en oefentherapie De Nederlandse overheid heeft bepaald bij welke medische klachten een vergoeding mogelijk is. Uw medische klacht moet op de lijst chronische aandoeningen staan. Uw fysiotherapeut kan u vertellen of dat bij uw klacht het geval is. Uw klacht staat op de lyst Bent ujonger dan 18? Dan krijgt u alle behandelingen vergoed. Bentu l8jaarofouder? Dan betaaltu deeerste 20 behandelingen per kalenderjaar zeif. De rest krijgt u vergoed. Uw k!acht stoat niet op de lyst Bent u jonger dan 18? Dan krijgt u maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar vergoed Het is mogelk dit met maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar te verlengen. Bent u l8jaar of ouder? Dan krijgt u uw behandelingen helaas niet vergoed Bekkenfysiotherapie Heeft u last van urine-incontinentie? En bent u 18 jaar of ouder? Dan krijgt u de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed. Logopedie U krijgt alle nodige behandelingen vergoed. U krijgt geen ver goeding als u behandelingen nodig heeft door uw dialect of taalachterstand. Ergotherapie U krijgt maximaal 10 uur vergoed per kalenderjaar. Dieetadvisering U krijgt maximaal 3 uur vergoed per kalenderjaar. 6

7 6401 SB HEERLEN Postbus 6012 [Il Het aanvraagformulier stuurt u op naar: Heeft u de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig? Dan kunt u Nederland aanvraagformulier dat u moet invullen. De Wet Iangdurige zorg (Wlz) regelt Iangdurige zorg in uw en krijgen. u zorg toezicht vergoed Gaat dan naar de website van het Centrum Indicatiestelling (CIZ). Hier vindt een u Op dit besluit staat op welke zorg recht u heeft en voor hoeveel uur. De zorg die op het besluit staat krijgt vergoed. u Hiervoor Wilt u meer weten over het regelen van langdurige zorg? + 31(0) heeft u wel een geldig internationaal verzekeringsbewijs nodig. vergoed krijgt vanuit de WIz. Zoja, dan krijgt u een indicatiebesluit. Nadat u het formulier opstuurt, kijkt het CIZ of u Iangdurige zorg Neemt u dan contact met ons op. U bereikt ons op Het CIZ kijkt of u een vergoeding mag vanutt de Wlz vergoeden. U hoeft dan zelf niets to doen Uw eigen zorgverzekeraar Bijvoorbeeld als wij uw behandeling maar voor een gedeelte betaalt deze kosten aan ons terug. Meestal betalen wij de rekening direct aan uw zorgverlener Soms moet u zeif eerst de rekening betalen U stuurt de rekening naar ons toe IBAN is. U stuurt de rekening naar: Zilveren Kruis Achmea 7 J AIR APEL000RN Postbus 650 verzekeringsbewijs naar ons toe. Schrijl or ook bij wat uw Stuur de originele rekening en een kopie van uw internationale Hoe gaat de betaling? Wat s de Wet Iangdurige zorg?

8 Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. WiJ beantwoorden uw vragen graag. 4 Belonsop+31(O) U bereikt ons op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. Stuur uw post naar Zilveren Kruis Achmea Postbus AR APELDOORN, Bezoek ons op internet Ga naar www zilverenkruis ni/naarnederland Voor he zorgverzelceringen van Zilveren Kruis Achmea is Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV. )Kvl< ) he verzekeraar. Voor he aanvullenhe verzekeringen van Zilveren Kruis Achmea is Achmea Zorgverzekeringen NV. (KvK ) be verzekeraar. 0 7 Oeze brochure is met he grootate zorg samengesteib. Wanneer er besonbanks onjuistheben in mochten voorkomen, aanvaarht Zilveren Kruis Achmea daarvoor geen aansprakelkheih. Als u geon prijs stelt op inlormatin over onze probucten of biensten, hen kunt u bit schriftnhjk melben bij Zilveren Kruis Achmee, Poetbus 441, 2300 AK Leihen. Aen he inhoub van heze brochure kunnen geen rechten worhnn ontleenb. Voor een vollebig overzicht verwijzen wij u neer he voorwearhen.

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Grensarbeiders 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij

Nadere informatie

Werkt in het buitenland 2014

Werkt in het buitenland 2014 Werkt in het buitenland 2014 DSW Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u een behandeling in het buitenland ondergaan? Of gaat u werken in het

Nadere informatie

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Stad Holland werkt in het buitenland 2014 Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

www.zorgzaamverzekerd.nl

www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgeloos verzekerd 2 www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting

Nadere informatie

Zorgzaam verzekerd 2014. Zorgzaam, voor alle zekerheid

Zorgzaam verzekerd 2014. Zorgzaam, voor alle zekerheid Zorgzaam verzekerd 2014 Zorgzaam, voor alle zekerheid 2 Zorgzaam verzekerd Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoud Pagina Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 1. Veranderingen in uw Delta Lloyd Zorgverzekering - de basisverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Zorgeloos verzekerd.

Zorgeloos verzekerd. Zorgeloos verzekerd. 2 www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2009 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken gedetailleerd

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie (Zorgverzekering Restitutie) en Aanvullende Verzekeringen Geldig vanaf 1 januari 2012 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go 2015. Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go

Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go 2015. Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Select & Go 2015 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen Geldig vanaf 1 januari 2014 De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ groep Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2015

Uw zorgverzekering in 2015 Uw zorgverzekering in 2015 Met handige vergoedingenwijzer Gemeenten In deze brochure leest u meer over: Raad en daad 3 Handige informatie over uw zorgverzekering 4 Zorgadvies nodig? 5 Hoe werkt het? 5

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70452/2015-04

Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70452/2015-04 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? 70452/2015-04 2 Inhoudsopgave Vervoer 2015 Inleiding

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Bio Science Park en Zilveren Kruis hebben goede afspraken gemaakt over de collectieve zorgverzekering. Dit contract geldt voor alle leden van Bio Science

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker 2015

CZ Pakketvergelijker 2015 CZ Pakketvergelijker 2015 Zorgverzekeringen Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Wettelijke wijzigingen in de basisverzekering 4 Wijzigingen door Delta

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

alles over uw ziektekostenverzekering

alles over uw ziektekostenverzekering alles over uw ziektekostenverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2011 ZorgVerzorgd Gebruiksaanwijzing Deze verzekeringsvoorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering Inhoudsopgave Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Verplichte wijzigingen in de

Nadere informatie

Zorg Plan. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2013

Zorg Plan. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33, aanspraken en vergoedingen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.youcare.nu info@aevitae.com Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Select Zorg Plan Natura basisverzekering Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Select Zorg Plan Natura basisverzekering Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Postbus 1717 3800 BS Amersfoort T 0900-369 1234 Select Zorg Plan Natura basisverzekering, aanspraken en vergoedingen www.goedopgeleid.nl info@goedopgeleid.nl Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie