ONTDEK HET VERLEDEN. Heldere structuur. Volop variatie. columbus is overzichtelijk. columbus brengt het beste uit twee werelden samen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTDEK HET VERLEDEN. Heldere structuur. Volop variatie. columbus is overzichtelijk. columbus brengt het beste uit twee werelden samen"

Transcriptie

1 columbus is overzichtelijk columbus brengt het beste uit twee werelden samen Heldere structuur. Volop variatie. Structuur: uniforme opbouw van de hoofdstukken heldere sturing vanuit het werkboek tijdbalk, begrippenlijst en leerdoelen aan het eind van elk hoofdstuk Variatie: gevarieerde werkvormen in elke paragraaf keuze uit zelfstandig of klassikaal werken projectopdrachten in elk hoofdstuk ONTDEK HET VERLEDEN

2 figuur 8 columbus is overzichtelijk Tekstboek en werkboek havo/vwo: basisparagraaf H :6 Pagina 54 In de basisparagrafen komt de leerstof aan bod. Een heldere paginaindeling maakt het lees- en leerwerk makkelijker. H :6 Pagina 55 In het werkboek vindt u gevarieerde opdrachten CB H-V WB-i A HF :52 Pagina 48 4 Over de grenzen Eenheid en verdeeldheid Bekijk de kaart van Alexanders tocht (bron 3.7). a Verdeeldheid hoort bij de periode voor/na Alexander de Grote. Eenheid hoort bij de periode voor/na Alexander de Grote. b Wat heeft Alexander goed gedaan en waarvan kennen we hem nu nog? c Welk voordeel had deze bewapening? d Wat heeft Alexander bereikt? Vul het schema in. gebied Griekenland Perzische rijk Egypte resultaat Bij elke opdracht wordt duidelijk verwezen naar de leerstof in het tekstboek CB H-V WB-i A HF :52 Pagina 49 b Hoe probeerde hij het grote rijk als een eenheid bij elkaar te houden? 2 De erfenis van Alexander c Bekijk de foto van het standbeeld in bron 3.9. Het beeld is in de twintigste eeuw gemaakt. Wat wilde de beeldhouwer laten zien? 6 a Wat heeft de wereld aan Alexander te danken? 2 De veroveringen van Alexander India e Welk land hoort er dus niet bij? Griekenland Perzische rijk Egypte India. 5 a Vind jij de vergelijking tussen Alexander en een beroemde jonge voetballer terecht? 3 b Wat wordt er bedoeld met denken op wereldschaal? 2 Gebruik een (historische) atlas of internet. a Kleur de volgende landen in op de kaart in figuur 8: Macedonië, Griekenland, Turkije, Egypte, Israël, Irak, Iran, Afghanistan, India, Pakistan, Syrië. b Zoek de verschillende tochten van Alexander op. Kleur elke tocht apart in op de kaart. Zet de jaartallen erbij. 3 a Teken de slag bij Issos in op de kaart in figuur 8. b Bekijk de wandschildering van de slag (bron 3.8) en lees de tekst in het tekstboek. Welke wapens gebruikte het leger van Alexander? Het bestuur onder Alexander 4 a Stelling: Alexander was wat betreft staatsinrichting zijn tijd vooruit. De stelling is juist/onjuist, want b Waarom is het zo bijzonder dat veel mensen in de c Kruis aan welke dingen hellenistisch zijn. oudheid Alexander al kenden? onderwerp hellenistisch ostracisme Griekse tempels in Turkije en Syrië leven in een polis Griekse boeken in de bibliotheek van Alexandrië 7 Trek pijlen tussen de oorzaken en gevolgen die bij elkaar horen. TOT SLOT oorzaken Philippus verenigt Griekenland en sterft. Alexanders leger is snel en wendbaar. gevolgen Hij wint slag na slag. Overal maakt men kennis met de Griekse cultuur. In de veroverde gebieden stelt Alexander inheemse bestuurders aan. Hellenisme wordt de nieuwe cultuur. Alexander onderhoudt contacten in zijn hele rijk. Volken nemen gewoontes en gebruiken van de Grieken over. Alexander de Grote wordt koning. De veroverde gebieden blijven hem trouw. 48 hoofdstuk 3 Je weet nu dat: Alexander de Grote de Perzen wilde verslaan en een wereldrijk wilde stichten; zijn snelle, wendbare legers hem veel overwinningen bezorgden; veel volken in de veroverde gebieden Alexander trouw bleven; de Griekse cultuur via Alexander werd verspreid en zich vermengde met de plaatselijke cultuur, en zo het hellenisme ontstond. Van Akropolis tot Alexander 49 bron 3.7 De veroveringstochten van Alexander de Grote brachten hem tot in India. In tien jaar legde hij duizenden kilometers af. 4 Over de grenzen Eenheid en verdeeldheid In de vierde eeuw voor Chr. werden tussen Griekse stadstaten vele oorlogen gevoerd. Deze conflicten verdeelden Griekenland, maar zorgden uiteindelijk ook voor de eenheid van het land. In 338 voor Chr. werd de Macedoniër Philippus als koning van heel Griekenland aangesteld. Eigenlijk is hij vooral bekend geworden door zijn zoon, Alexander. Wij kennen die zoon beter als Alexander de Grote, de bijnaam die hij kreeg door zijn veroveringen. Deze jongen was pas 20 jaar toen zijn vader overleed en hij de nieuwe koning werd. Met één doel voor ogen trok hij ten strijde: de Perzen verslaan en zo een wereldrijk stichten (bron 3.7). De veroveringen van Alexander Na de dood van Philippus probeerden veel legeraanvoerders en koningen hun macht weer terug te krijgen. Alexanders eerste opdracht was daarom zijn eigen gezag te vestigen. Iedereen moest weten dat hij de koning van de Griekse wereld was. Dat hem dit al snel lukte, kwam door de moderne legers waarover Alexander beschikte. De goed, maar licht bewapende soldaten konden snel oprukken en de perfect getrainde ruiters waren hun logge tegenstanders overal de baas. En hoewel bronnen uit het gevolg van Alexander niet altijd betrouwbaar zijn, waren vriend en vijand het erover eens dat Alexander een geniaal legeraanvoerder was, met een ongekende durf. In 334 begon de veldtocht die Alexander duizenden kilometers van huis zou brengen. Zijn leger bestond uit soldaten, ruim 6000 ruiters en 20 oorlogsschepen. De slag bij Issos (333 voor Chr.) zorgde ervoor dat het Perzische rijk werd verslagen en de Grieken wraak hadden genomen (bron 3.8). Maar Alexander wilde meer. Hij trok verder naar Egypte en werd daar tot farao gekroond. Het succes van Alexander maakte hem overmoedig: nu zou hij de hele (op dat moment bekende) wereld veroveren. Maar in India ging het mis. De aanhoudende regenval maakte zijn soldaten oorlogsmoe en Alexander moest zich terugtrekken. bron 3.8 Alexander (links) in gevecht met de Perzen Het bestuur onder Alexander In de vorige paragrafen heb je gelezen over de staatsinrichting van de Grieken. Alexander leefde in de tijd van de poleis, en veel van zijn vrienden en generaals vonden dat hij dat nooit mocht vergeten. Maar Alexander deed dat wel. Hij wilde dat de Griekse stadstaten hun zelfstandigheid opgaven en alleen nog maar aan hem gehoorzaamden. Ook vond hij dat hij als een god vereerd moest worden. De meeste Grieken vonden dat schandalig. In de veroverde gebieden deed Alexander het slimmer. Op hoge posten stelde hij inheemse edelen aan, die daarvoor dankbaar waren en hem trouw bleven. Ook benadrukte hij de eenheid van het nieuwe rijk door met twee Perzische prinsessen te trouwen. Bij die gelegenheid gaf hij tienduizend van zijn soldaten opdracht om ook een Perzische vrouw te kiezen. De erfenis van Alexander Wanneer je 7 jaar bent en je wordt uitgenodigd om bij Barcelona te komen voetballen, haal je de krantenkoppen. Internet en televisie verspreiden jouw naam razendsnel. In de oudheid was dat er allemaal niet. Toch was Alexander al tijdens zijn leven een legende. Over de jonge man die zo veel macht en aanzien verwierf, werden mythes doorverteld en opgeschreven. In de verhalen die ontstonden rond Alexander en zijn veroveringen, valt op dat de Grieken niet meer dachten vanuit hun eigen polis, maar op wereldschaal. Voortaan bekeken zij de wereld als een groot samenhangend geheel van werelddelen met eigen kenmerken, verschillen en overeenkomsten. Dat is ook niet zo vreemd. De tochten en veroveringen van Alexander zorgden voor een verspreiding van de Griekse cultuur over het Midden-Oosten en tot in Azië en Noord-Afrika. Andere volken namen elementen uit de Griekse cultuur over, en de Grieken maakten kennis met nieuwe producten, technieken en culturen. De versmelting van dat alles zorgde voor een unieke cultuur, die wij kennen als het hellenisme. Na de dood van Alexander, in 323 voor Chr., viel zijn rijk uiteen, maar het hellenisme bleef. En daarom is Alexander niet meer weg te denken uit de geschiedenis (bron 3.9). bron 3.9 Standbeeld van Alexander de Grote Elke paragraaf eindigt met een samenvattende opdracht. Na het maken van alle opdrachten kunnen de leerlingen hier controleren of ze alle stof goed bestudeerd hebben. Ook bij het leren voor een toets zijn de leerdoelen een handige steun. 54 hoofdstuk 3 EPN EPN Van Akropolis tot Alexander 55 Foto s, kaarten, tekeningen en tekstbronnen zijn allemaal goede historische bronnen. Elke bron wordt in het werkboek bevraagd. De begrippen zijn goed te herkennen door een vette markering. In de tekst ziet u duidelijke verwijzingen naar de bronnen.

3 columbus is spannend columbus brengt het beste uit twee werelden samen Compleet van stof. Prikkelend en uitdagend. Compleet: boeiende geschiedenis van de prehistorie tot nu behandelt de 0 tijdvakken en de canon traint de historische vaardigheden leerjaar én 2 leverbaar voor schooljaar Uitdagend: het gebruik van mooie bronnen maakt de leerstof aantrekkelijk leerlinggericht: prettig om te lezen, leuk om te bekijken historische smeuïge feitjes en wetenswaardig - heden prikkelen de leergierigheid ONTDEK HET VERLEDEN

4 columbus is spannend Tekstboek 2 havo/vwo: ontdekkingsparagraaf H :5 Pagina 08 In elk hoofdstuk vindt u één of twee paragrafen waarin uw leerlingen, net als Columbus, op ontdekking gaan. In de bijbehorende opdrachten in het werkboek worden zij gestimuleerd om meer te doen dan alleen vragen invullen. H :5 Pagina 09 De ontdekking van... De pracht en praal van pruiken Heb jij dat wel eens, dat je bij het opstaan ziet dat het met je haar niks wordt die dag? In de 7 e en 8 e eeuw speelde dat probleem niet zo. Veel mensen, zowel vrouwen als mannen, droegen een pruik. Sommige hadden er wel vijf of zes in de kast liggen, voor elke gelegenheid een andere. Aan de pruik kon je zelfs zien hoe belangrijk iemand was, of welke functie hij had. Er waren pruiken voor dokters, advocaten, kooplieden, militairen en zo meer. Soms werd de pruik versierd, bijvoorbeeld met strikken of linten, maar ook wel met een bloem, of zelfs vogelnestjes of fruitmandjes! de pruikentijd Colbert Jean-Baptiste Colbert (69-683) diende Lodewijk XIV maar liefst 22 jaar als minister van Financiën. Van maandag tot en met zondag werkte hij van 7 uur s morgens tot 0 uur s avonds voor de koning. Het was aan hem te danken dat Frankrijk een van de rijkste landen van Europa werd. Mensen keken behoorlijk tegen hem op, maar vonden hem ook wel een beetje excentriek: waarom droeg hij nou altijd zo n gek halflang jasje? 4 2 Naar buiten Hollandse bestuurders, regenten, vonden zichzelf heel chic en belangrijk. Hun vrije tijd brachten ze daarom liever niet door tussen het gepeupel in de stad. Wanneer de zomer naderde, namen ze hun gezin en alle bedienden mee naar hun buiten. Ver van de stank en het lawaai van de straat stond daar hun tweede huisje. Het was een bescheiden onderkomen waar ze rust en ruimte vonden. Daar jaagden en wandelden ze, of ontvingen ze gasten. Maar wat ze er óók deden, was zich vervelen... Na de zomer gingen ze weer lekker terug naar de stad! 3 Sire, voilà l heure... Koning, het is tijd. Koning Lodewijk wordt om half negen wakker gemaakt door zijn kamerknecht. De hofarts van Versailles komt samen met de rest van de koninklijke familie binnen in een van de mooiste van de zevenhonderd kamers van het paleis. Elke ochtend keurt de dokter de koning. Een rij lakeien komt binnen. Ze hebben allemaal één kledingsstuk van de koning bij zich. Zo wordt Lodewijk elke dag aangekleed. Dan loopt hij van zijn slaapkamer naar de kerk van het paleis. Onderweg door de lange gangen kunnen edelen de koning om allerlei gunsten vragen. Vaak antwoordt de vorst alleen maar met Ken ik u? en loopt hij door. Pas na de kerkdienst gaat de koning eten. Ook een erg ontspannen moment... 5 Eise Eisinga mei 774 Het is al bijna 8 mei. Heel Friesland is in rep en roer. De dominee uit Bozum heeft voorspeld dat Mercurius, Venus, Mars en Jupiter die dag op elkaar zullen botsen. De klap zal de aarde zo ver weg blazen dat deze tegen de zon te pletter vliegt. Maar ik zit hier in Franeker rustig aan de thee, en weet dat het onzin is. En dat zal ik iedereen bewijzen ook! Mijn schetsen zijn klaar, en vanmiddag begin ik met de bouw van een model van ons zonnestelsel, waarmee alle bewegingen van aarde, zon, maan en planeten worden nagebootst. Dat zal ze leren! 08 hoofdstuk 6 Voor vorst, volk of vaderland 09 Aparte bronnen, vreemde historische anekdotes en spannende feitjes. Wie wil nu niet iets horen over het graf van Toetanchamon, het ei van Columbus of de ridder met de ijzeren vuist? Uw leerlingen zullen zich deze verhalen herinneren en later de gebeurtenissen en begrippen van het hoofdstuk eraan verbinden. Ieder item is duidelijk herkenbaar, ook in het werkboek. U kunt een keuze maken uit de items óf ze allemaal behandelen. Bij de paragraaf kunt u natuurlijk ook goed uw eigen verhalen kwijt.

5 columbus is flexibel columbus brengt het beste uit twee werelden samen Traditioneel lesgeven. Digitaal lesgeven. Traditioneel: tekst- en werkboeken met aanvullende ICT toetsen, handleiding en antwoorden downloadbaar Digitaal: tekst- en werkboeken ook 00% curriculumdekkend digitaal leverbaar digitale werkboeken met feedback-functie online docentenkit met als extra de Studio: presentatietool voor het digitale schoolbord Het Boek&Web arrangement van columbus is aantrekkelijk geprijsd. Informeer bij onze account manager. ONTDEK HET VERLEDEN

6 columbus is flexibel Studio columbus Sleepvragen, klikvragen, video s en animaties maken de digitale stof afwisselend. i-werkboek Met Studio columbus kunt u alle bronnen uit het boek groot presenteren in de les. Bovendien kunt u er eigen materiaal in opslaan en met één muisklik in de les tevoorschijn toveren: powerpoints, extra bronnen, een link naar een interessant stukje film. Een prachtige aanvulling op uw eigen verhalen en anekdotes. Door de digitale oefeningen te maken beklijft de leerstof beter.

7 columbus is van nu columbus brengt het beste uit twee werelden samen Laat uw geschiedenislessen leven met Studio columbus. Studio columbus: digitale presentatietool voor beamer- of whiteboardgebruik bevat alle bronnen uit het tekstboek en extra materiaal zeer eenvoudig uw eigen bronnen toevoegen: filmpjes, foto s, websites, etcetera Studio columbus is onderdeel van de docentenkit. Ga voor een sneak preview naar: en klik op Studio bekijken?. ONTDEK HET VERLEDEN

8 columbus is van nu columbus, ontdek het verleden

Pruiken en revoluties; veranderingen in de 18 e eeuw 1. tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie

Pruiken en revoluties; veranderingen in de 18 e eeuw 1. tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie tijd van Grieken en Romeinen 3000 v C - 500 n C Oudheid tijd van monniken en ridders 500-1000 vroege Middeleeuwen tijd van steden en staten 1000-1500 hoge

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

1 Van jagers naar boeren

1 Van jagers naar boeren Van jagers naar boeren De ontmoeting Ongeveer 000 jaar geleden leefden er in Limburg groepen mensen die op verschillende manieren zorgden voor hun levensonderhoud. Sommige groepen hielden zich in leven

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De geschiedenis van ons geld. Van kauri tot euro

De geschiedenis van ons geld. Van kauri tot euro De geschiedenis van ons geld Van kauri tot euro Voorwoord Dit boekje gaat over de geschiedenis van ons geld. Het gaat in vogelvlucht van de vroegere ruilhandel naar de Romeinen en via de Middeleeuwen naar

Nadere informatie

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld Van kauri tot euro De geschiedenis van het geld Voorwoord 2 Dit boekje gaat over de geschiedenis van ons geld. Het gaat in vogelvlucht van de vroegere ruilhandel naar de Romeinen en via de Middeleeuwen

Nadere informatie

Een schoolproject voor Kunst- en Cultuuronderwijs

Een schoolproject voor Kunst- en Cultuuronderwijs De Droomkaravaan Een schoolproject voor Kunst- en Cultuuronderwijs Christina Millet Verteller Gertjan Adema - Gitaar Nasrudin Verteltheater Inhoudsopgave Voorstelling 3 Lesbrief 4 Introductie 4 Voorbereiding

Nadere informatie

De industriële revolutie. Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool

De industriële revolutie. Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool De industriële revolutie is eigenlijk in Engeland begonnen. De meeste mensen waren boer, en rond 1700 hadden veel van deze boeren verdienden

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

NICK JENNEBOER 1. 2014 enjee.nl Cursus All in One

NICK JENNEBOER 1. 2014 enjee.nl Cursus All in One NICK JENNEBOER 1 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Geschiedenis van het internet en websites.. 4 Het ontstaan van de eerste webwinkel. 4 Wat heb ik aan een Domein naam? 6 Bedrijfs E-mail... 6 Website & Hosting....

Nadere informatie

'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie

'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie 6 'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie Jennifer zat alleen thuis en kon zichzelf niet motiveren om ook maar iets te doen. Sinds ze depressief was geworden, bracht ze steeds meer tijd thuis

Nadere informatie

Romeinen in het Land van Peel en Maas. Lespakket voor groep 7-8 van het basisonderwijs

Romeinen in het Land van Peel en Maas. Lespakket voor groep 7-8 van het basisonderwijs Romeinen in het Land van Peel en Maas Lespakket voor groep 7-8 van het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 5 Colofon 6 1. Inleiding 7 1.1 Opzet en kerndoelen 7 1.2 Doelgroep 9 1.3 Leerdoelen 9 1.4 Erfgoededucatie

Nadere informatie

3 de vraag naar timemanagement

3 de vraag naar timemanagement 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk geïnteresseerd in timemanagement of technieken om in de tijd waarover je beschikt, meer te

Nadere informatie

De Gouden Eeuw van Nederland

De Gouden Eeuw van Nederland Lesboek De Gouden Eeuw van Nederland Aan het eind van de Middeleeuwen veranderde veel in Nederland. Vooral op het gebied van de handel, wetenschap en de kunst. Vooral de handelaren profiteerden hiervan,

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles?

Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles? Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles? Sitz-im-Leben Begin schooljaar 2006-2007 vroeg collega Koppejan via de community levensbeschouwing aan collegae om tips en ervaringen met betrekking tot

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Discipelschapspreek: Luisteren

Discipelschapspreek: Luisteren Discipelschapspreek: Luisteren Vandaag de tweede preek over discipelschap. De vorige preek ging over volgen. Frank had daarin duidelijk gemaakt dat het echte volgen van Jezus hierop neerkomt: naast Hem

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2 HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN 1 Het circus komt! Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat er een lange stoet wagens in bonte kleuren jouw woonplaats binnenrijdt? Dat zijn de vrachtwagens en de woonwagens van

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Inhoud. Dit boek mag vrij gekopieerd en rondgestuurd worden.

Inhoud. Dit boek mag vrij gekopieerd en rondgestuurd worden. Geld Inhoud 1. Voedsel en veiligheid 3 2. Samenwerken 3 3. Specialiteit 4 4. Delen 4 5. Ruilen 5 6. Diensten 5 7. Nadelen 6 8. Schelpen 6 9. China 7 10. Munten 7 11. Wegen 8 12. Munten slaan 8 13. Reclame

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie