PPT S GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PPT S GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID"

Transcriptie

1 1 : Geschiedenis van de klassieke oudheid PPT S GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID Donkerblauw: kaart Zwart: afbeelding Grijs: tekst

2 2 : Geschiedenis van de klassieke oudheid INLEIDING Wat is geschiedenis van de Klassieke Oudheid? Definities Wat is er Klassiek aan de Klassieke Oudheid? Chronologische en geografische afbakening Chronologie Datering Tijdrekensystemen Romeinse Republikeinse kalender (pre-juliaans) Wetenschappelijke datering Kort overzicht hoofdperiodes Oude Geschiedenis Minoïsch-Myceense periode (ca v.c.) Dark Age Griekenland (ca v.c.) Archaïsche periode (ca v.c.) Klassieke periode (ca v.c.) Hellenistische periode (ca v.c.) Romeinse periode (van Griekse geschiedenis ) (31 v.c. 5 de eeuw n.c.?) De Romeinse Koningstijd (ca /6 v.c.) De Romeinse Republiek (510/6-31 v.c.) Keizertijd (31 v.c.-476 n.c. en later) Bronnen Geschreven bronnen

3 3 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Literaire bronnen voorbeeld 1: antieke geschiedschrijving Literaire bronnen voorbeeld 2: fictie Documentaire bronnen Forum, Sacra Via Enkele inscripties Papyrus (brief, 2 de eeuw v.c.) Een papyrustekst Ongeschreven bronnen

4 4 : Geschiedenis van de klassieke oudheid DARK AGE EN ARCHAÏSCH GRIEKENLAND Twee bronstijdculturen gaan vooraf aan de Griekse geschiedenis Minoïsche beschaving op Kreta (ca v.c.) Myceense beschaving in Griekenland (ca v.c.) De Myceense cultuur De Myceense wereld Myceense kleitablet uit Pulos Leeuwenpoort van de burcht van Mycene Dark Age Griekenland (ca v.c.) De Archaïsche periode ( v.c.) Oudste Griekse teksten: van dit Vaas, drinkbeker van Nestor naar dit! Ilias, Homeros Ontstaan en ontwikkeling van de polis Griekenland in de Archaïsche periode Beschrijving van Scheria, de fictieve polis van de Phaiaken (Odyssee) Smyrna (Klein-Azië), ca. 600 v.c.? De vroege polis als staat (scène afgebeeld op het schild van Achilles) Wet van Dreros, Kreta, ca v.c. (oudst bekende politiek besluit van een polis)

5 5 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Hoplieten falanx (Chigi vaas) Een gewone boer/burger bekritiseert de aristocraten (Hesiodos, werken & dagen) Veranderende waarden: ca. 650 v.c.: een held van niets (Archilochos van Paros) Sociale veranderingen op til (6 de eeuw v.c.) (Theognis van Megara) Archaïsche kolonisatie Griekse kolonies Wetgevers, tirannen, revoluties Solon spreekt over zijn hervorming Ondertussen in Sparta Boeotië Klein-Azië Italië Archaïsche periode: economie en maatschappij Archaïsche periode: maatschappij en cultuur Gumnasion te Cyrene (Griekse kolonie, Noord-Afrika) Scènes uit een sumposion Tempel van Hefaistos, Athene Het geloof van de eenvoudige Archaïsche Griekse boer (Hesiodos, werken & dagen) en de scepsis van de Archaïsch Griekse dichter/filosoof (Xenofanes)

6 6 : Geschiedenis van de klassieke oudheid DE PERZISCHE OORLOGEN EN OPKOMST VAN ATHENE De Perzische oorlogen Het koninkrijk Lydië en (enkele) Ionische poleis Kroisos (Herodotos) Kroisos op de brandstapel na de verovering van de Lydische hoofdstad Sardeis door de Perzen Het Perzische Rijk Cyrus (Kuros) de Grote Intermezzo: ondertussen in Griekenland Aanval van Kleomenes en Isagoras op Athene En toen begingen de Atheners een blunder (506 v.c.) 499 v.c. Aristagoras, tiran van Miletos en leider v/d Ionische opstand, zoekt hulp bij Sparta en bij Athene (Herodotos) Slag bij Marathon Optocht van de Perzen tegen Athene (Herodotos) De Atheners vragen hulp aan Sparta, maar zij moeten de volle maan afwachten (Herodotos) Perzen vs. hoplieten te Marathon (Herodotos) Thermopulai, nu en toen Slag bij de Thermopulai (Herodotos) maar dan, verraad (Herodotos) De derde dag bij Thermopulai Locatie van de Griekse last stand te Thermopulai The battle of Thermopylae and movements to Salamis

7 7 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Atheens Imperium Athenian empire Atheens imperialisme verdedigd (Thucydides) Atheens imperialisme aangeklaagd (Thucydides) Atheense democratie: ontwikkeling De Atheense democratie geprezen (Thucydides) Kritiek op de Atheense democratie (Ps.-Xenofon) Werking Atheense democratie Pnux heuvel te Athene Athens (5th Century BCE) De economie van Klassiek Athene Mijnschacht in Laureion zilvermijn, Attika De omloop van graan (Demosthenes) Athene en Piraeus, verbonden met de Lange Muren

8 8 : Geschiedenis van de klassieke oudheid SPARTA EN DE PELOPONNESISCHE OORLOG Sparta Geografie en ligging Sparta: wie, wat, waar? Ruïnes van antiek Sparta (achtergrond: modern Sparta en de Taygetos) Geschiedenis Orakel/wettekst uit Sparta (Plutarchus) Moed van de hoplieten in Sparta (Turtaios) Spartaanse kunst: hoplieten (ca. 500 v.c.) Maatschappelijke structuur Een Spartaanse opvoeding (Xenofon) Standbeeld van een Spartaanse hopliet (Leonidas) Bronzen beeldje van hardlopend Spartaans meisje (ca. 520 v.c.) Trouwen in Sparta (Plutarchus) Alles voor de staat (Plutarchus) Werking politiek Interne conflicten en neergang De Peloponnesische Oorlog Walls protecting the city and port De Atheense expeditie naar Sicilië ( ) Key actions in each phase Thucydides over de gevolgen van oorlog

9 9 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Maatschappij Klassieke polis/athene Een slavin en haar meesteres Slaven in werkplaatsen (Demosthenes) Slaven in de mijnen (Xenofon) en, soms, puissant rijke ex-slaven! (Demosthenes)

10 10 : Geschiedenis van de klassieke oudheid KLASSIEK GRIEKSE RELIGIE, GRIEKENLAND IN DE 4 DE EEUW V.C., ALEXANDER DE GROTE Griekse religie Algemeen Religieuze feesten Extase voor Dionusos (Bacchus) (Euripides) Dansende, extatische maenaden (bacchanten) tijdens de Dionusoscultus Theater van Dionusos te Athene Religieuze ontwikkelingen 5de en 4de eeuw De mysteriën van Demeter (Homerische hymne) Demeter (hoorn des overvloeds & met haar zoon Eniautos) Griekse wereld in de 4de eeuw v.c. Spartaanse staatsvorm in Griese poleis (Lysander) (Plutarchus) Opkomst Macedonië Macedonische falanx Filippos II van Macedonië Macedonië Alexander Alexander in de Slag bij de Granikos (Diodorus Siculus) Alexander en Darius in de Slag bij Issos (Quintus Curtius) Alexander en Darius in de Slag bij Issos (vloermozaïek Pompeii)

11 11 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Alexander de god? (Plutarchus) De Siwa Oase en het Orakel van Ammon De Macedoniërs weigeren proskunesis (Arrianus) Alexanders campagnes in India Alexander tegen Poros Overzicht van Alexanders campagnes Alexanders rijk bij zijn dood Historische betekenis Alexander

12 12 : Geschiedenis van de klassieke oudheid DE HELLENISTISCHE WERELD De Diadochen De diadochoi worden koningen (306-5 v.c.) (Plutarchus) Antigonos de Eenogige als basileus Hellenistische monarchieën ca. 240 Koninkrijken en steden De heerserscultus: de polis Skepsis (Mysia, Kl.-Az.) eert Antigonos de Eenogige (OGIS) Hellenistische poleis Priene (Kl.-Az.) in vogelvlucht Koninkrijken Antigonidenrijk (Macedonië) Macedonië Seleucidenrijk (Voor-Azië) Seleucid Empire Seleukos I Nikator Antiochos IV Epifanes poogt Judea te helleniseren (169-7 v.c.) Ptolemaeënrijk (Egypte) Ptolemaic Egypt Ptolemaios IV Philometor als farao afgebeeld De Ptolemaeïsche planeconomie

13 13 : Geschiedenis van de klassieke oudheid De Romeinen richten de blik naar het oosten (Polybius) Rome in de Hellenistische wereld Griekenland vrij verklaard door de Romeinen tijdens de Isthmische Spelen (196 v.c.) (Livius) Opkomst Rome ca. 90 v.c. Economie en maatschappij De handel bloeit (Strabo) ook over grote afstand (Strabo) Mannen en vrouwen Religieuze ontwikkelingen

14 14 : Geschiedenis van de klassieke oudheid DE OPKOMST VAN ROME De alleenheerschappij van de Romeinen in minder dan 53 jaar (Polubios) Pre-Romeinse Italië Italië Etrusken (Turrhenoi, Tusci) Een Etruskisch echtpaar Rome in de Koningstijd De 7 heuvels van Rome Volgens de traditie was patronage ingesteld door Romulus (Dionusios) Rome in de Koningstijd ( v.c.) De comitia centuriata in actie (Dionusios) Het begin van de Republiek (Dionusios) De standenstrijd De standenstrijd begint (Livius) De secessio plebis (Livius Enkele wetten van de XII tafelen De lex Hortensia (Gaius) De verovering van Italië De Punische Oorlogen Hannibals tocht over de Alpen De tegenstrevers: Hannibal & Scipio Africanus

15 15 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Staatsinstellingen Romeinse Republiek Burgerschap en hiërarchie De lex Claudia, 218 v.c. (Livius)

16 16 : Geschiedenis van de klassieke oudheid DE ROMEINSE REPUBLIEK: IMPERIALISME EN ONDERGANG Romeinse successen Gevolgen imperialisme Intern Interne gevolgen van het Romeinse imperialisme volgens Ploutarchos Gaius Gracchus spreekt de volksvergadering (comitia tributa [plebis]) toe Extern Cicero over de publicani en negotiatores Ploutarchos over de publicani en negotiatores De burgeroorlogen Mithradates VI Eupator, koning van Pontos Pompeius en Caesar Kritiek op Caesar Brutus als bevrijder van de Republiek Slag bij Actium, 31 v.c. Het Romeinse Rijk onder de Republiek, ca. 44 v.c.

17 17 : Geschiedenis van de klassieke oudheid HET ROMEINSE RIJK: KEIZERS EN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 1E EN 2E EEUW N.C. Augustus Augustus rechtvaardigt zijn positie maar er waren andere visies Tribunicia potestas Imperium proconsulare maius Consulair imperium, imperator en pontifex maximus Opvolging Keizers en dynastieën A Roman emperor, AD 41 Keizerlijke rijkdom: de villa van Hadrianus te Tivoli Bestuurlijke organisatie principaat Een senatoriale carrière ten tijde van Trajanus Laesa maiestas processen onder keizer Tiberius De keizer als weldoener Censuscriteria, en patronage/amicitia in actie

18 18 : Geschiedenis van de klassieke oudheid ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ IN EEN WERELDRIJK Omvang, bevolking, steden Leven in de grote stad Transport en communicatie Romeins wegennet Romeinse reiswagen Landbouw Romeinse villa Pachters of slaven Nijverheid en handel Overheid en economie Ontwikkeling en groei Sociale structuren Rijk en arm Slaven en vrijen, burgers en niet-burgers Ordines Horizontale verbanden: clubs en verenigingen

19 19 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Mannen en vrouwen Onderwijs Wetenschap Literatuur Cultuur Provinciale cultuur: Romeinse culturele invloeden Romeinse koepelbouw in volle glorie: het Pantheon Aquaducten: Pont du Gard bij Nîmes Religie Christendom

20 20 : Geschiedenis van de klassieke oudheid DE LATE OUDHEID De Severi Crisis van derde eeuw ( ) Romeinse Rijk in 271 n.c. Burgeroorlogen en barbareninvallen onder keizer Gallienus ( n.c.) Het probleem van de geldontwaarding, ca. 260 n.c. Toenemende druk op de decurionen Bezwaarschrift aan keizer Philippus van pachters op een keizerlijk landgoed De hervormingen van Diocletianus Diocletianus beoordeeld door een christelijke auteur (Lactantius) en door een pagane historicus (Eutropius) Constantijn de Grote Constantijn en de slag bij de Pons Milvius Het visioen van Constantijn (volgens een christelijke bron ) Constantinopel en haar stichter Idem Maatregelen t.a.v. de decurionen/curiales Coloni (pachters) aan de grond gebonden Beroepen erfelijk gemaakt Van Constantijn tot Theodosius ( ) Theodosius verbiedt heidense culten (392 n.c.) Theodosius, laatste keizer over een verenigd Rijk en de Val van Constantinopel

GESCHIEDENIS VAN HET PRIVAATRECHT: DEEL EXTERN RECHT

GESCHIEDENIS VAN HET PRIVAATRECHT: DEEL EXTERN RECHT GESCHIEDENIS VAN HET PRIVAATRECHT: DEEL EXTERN RECHT 1. Inleiding...4 A. Recht is niet altijd logisch...4 B. Wat bestudeert de rechtsgeschiedenis?...4 1 Indeling...4 2 Externe rechtsgeschiedenis...4 3

Nadere informatie

Een werk maken, doe je nooit helemaal alleen. Zonder de hulp, steun en raad van welbepaalde personen had ik nooit dit eindresultaat bereikt.

Een werk maken, doe je nooit helemaal alleen. Zonder de hulp, steun en raad van welbepaalde personen had ik nooit dit eindresultaat bereikt. Een werk maken, doe je nooit helemaal alleen. Zonder de hulp, steun en raad van welbepaalde personen had ik nooit dit eindresultaat bereikt. Toch wens ik enkele specifieke woorden van dank te richten.

Nadere informatie

Samenvatting: Geschiedenis privaatrecht (inclusief Romeins recht): Inleiding en Extern Recht

Samenvatting: Geschiedenis privaatrecht (inclusief Romeins recht): Inleiding en Extern Recht 1 Inleiding Door Brecht Warnez Samenvatting: Geschiedenis privaatrecht (inclusief Romeins recht): Inleiding en Extern Recht 2e Bachelor Rechten, 2008-2009 Prof. D. Heirbaut Samengevat door Brecht Warnez

Nadere informatie

Plato: Filosofie als noodzaak voor de beste politiek

Plato: Filosofie als noodzaak voor de beste politiek Kopstukken Filosofie Plato: Filosofie als noodzaak voor de beste politiek Plato werd in 427 voor het begin van onze jaartelling 1 geboren in Athene zijn familie behoorde tot de aristocratie 2 en stierf

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 20

Handelingen hoofdstuk 20 Handelingen hoofdstuk 20 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 18

Handelingen hoofdstuk 18 Handelingen hoofdstuk 18 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

1. ARISTOTELES EN DE ETHICA

1. ARISTOTELES EN DE ETHICA 1 M.L.J. Wissenburg Aristoteles over rechtvaardigheid Een inleiding op Aristoteles en de Ethica Nicomachea, boek V 1. ARISTOTELES EN DE ETHICA 1.1 Inleiding In de geschiedenis van de politieke filosofie

Nadere informatie

Samenvatting Rechtsgeschiedenis: Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis Lokin, Zwalve + Werkboek.

Samenvatting Rechtsgeschiedenis: Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis Lokin, Zwalve + Werkboek. Samenvatting Rechtsgeschiedenis: Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis Lokin, Zwalve + Werkboek. Hoofdstuk 1. Codificatie. 1. Begripsbepaling. De Romeinen maakten onderscheidingen in het

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 17

Handelingen hoofdstuk 17 Handelingen hoofdstuk 17 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Van ossen en bijlen tot de euro

Van ossen en bijlen tot de euro Hoofdstuk2 15 Van ossen en bijlen tot de euro Een korte geschiedenis van het geld De Romeinen kenden nog geen echte waspoeders. Om hun kleren te wassen, gebruikten ze de ammoniak die vrijkwam uit gegiste

Nadere informatie

3. M.TULLIUS CICERO, PORTRET VAN EEN MERKWAARDIG MAN

3. M.TULLIUS CICERO, PORTRET VAN EEN MERKWAARDIG MAN 3. M.TULLIUS CICERO, PORTRET VAN EEN MERKWAARDIG MAN 3.1 Welk soort man was hij? Cicero is de enige Romein uit de klassieke periode van wie wij een 'echte' biografie kunnen schrijven. Bronnen hiervoor

Nadere informatie

Afstudeerproject Reis door het Oude Egypte

Afstudeerproject Reis door het Oude Egypte PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS Afstudeerproject PROMOTOR RABIA ISCI JOS NEUTELAERS GESCHIEDENIS - ENGELS GESCHIEDENIS ACADEMIEJAAR 2013 2014 PROFESSIONELE BACHELOR IN HET

Nadere informatie

Wat kunnen we leren van 2500 jaar samenwerken?

Wat kunnen we leren van 2500 jaar samenwerken? Wat kunnen we leren van 2500 jaar samenwerken? Drs. is partner bij Common Eye samenwerken in allianties, netwerken en partnerships. Zijn er overeenkomsten tussen de Kruisvaarders die Jeruzalem veroverden

Nadere informatie

Cumae Een bezoek aan de oudste Nieuwe Wereld van de Grieken

Cumae Een bezoek aan de oudste Nieuwe Wereld van de Grieken Cumae Een bezoek aan de oudste Nieuwe Wereld van de Grieken Thea L. Heres De moderne reiziger die in navolging van Aeneas bij Cumae de Italiaanse kust nadert ziet vóór zich een breed zandstrand met links

Nadere informatie

Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij

Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij Concretisering kerndoelen Mens en maatschappij Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij Kerndoelen voor de onderbouw VO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Concretisering

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Klassiek en kopie Spelen met de Oudheid 21 januari 2004. fig. 7.4 fig. 7.5

Hoofdstuk 7: Klassiek en kopie Spelen met de Oudheid 21 januari 2004. fig. 7.4 fig. 7.5 fig. 7.4 fig. 7.5 Tenslotte is er ook dubbele receptie in Asterix ontdekt. In een vrij zeldzame uitgave van Asterix, Asterix verovert Rome [zie fig. 7.5], krijgt Asterix natuurlijk te maken met Romeinen.

Nadere informatie

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING?

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? WAAROM... WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? Scriptie door Anita Sookiasian Scriptiebegeleider: Dr. René van Swaaningen (Universitair docent criminologie) Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika In De la Démocratie en Amérique brengt Alexis de Tocqueville (1805-1859) verslag uit van een reis naar de Verenigde Staten, op dat moment de enige functionerende democratie ter wereld. Het boek bevat de

Nadere informatie

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS Jos van Dooren 1 Inhoudstafel 1. DE AGRARISCHE MIDDELEEUWEN (5de eeuw ca. 1000)... 4 1.1. De landbouw was de belangrijkste economische activiteit 1.2. Vanaf de achtste eeuw was een verbeterde landbouwtechniek

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

Ton de Bruijn: aspecten van de Middeleeuwen

Ton de Bruijn: aspecten van de Middeleeuwen Ton de Bruijn: aspecten van de Middeleeuwen Algemeen. De levensvisie van de Middeleeuwse mens. De visie op de mens. In de Middeleeuwen waren de mensen doordrongen van: hun eigen, aangeboren zondigheid,

Nadere informatie

T h u c y d i d e s, H i s t o r i ë n, V, 8 5-1 1 3

T h u c y d i d e s, H i s t o r i ë n, V, 8 5-1 1 3 Thucydides, Historiën, V, 85-113 Atheners: De besprekingen mogen dus niet plaats vinden ten overstaan van de volksvergadering, blijkbaar uit vrees dat deze op een ongewenst spoor zou geleid worden wanneer

Nadere informatie

Vakantie in CASA MATTONI in de Italiaanse regio LE MARCHE Roger Bunnens

Vakantie in CASA MATTONI in de Italiaanse regio LE MARCHE Roger Bunnens Vakantie in CASA MATTONI in de Italiaanse regio LE MARCHE Roger Bunnens 2 Vakantie in CASA MATTONI in de Italiaanse regio LE MARCHE (Reisverhaal 18-22 september 2013) Roger Bunnens Voor Roberto en Teresa

Nadere informatie

Antwoorden bij Hoofdstuk 5 Tijd van ontdekkers en hervormers. Oriëntatie. Opdracht 1 a

Antwoorden bij Hoofdstuk 5 Tijd van ontdekkers en hervormers. Oriëntatie. Opdracht 1 a Antwoorden bij Hoofdstuk 5 Tijd van ontdekkers en hervormers Oriëntatie Opdracht 1 a Voorbeeld van verandering Voorbeeld van continuïteit Geloof kerkhervorming katholieke kerk Politiek ontstaan Republiek

Nadere informatie

Romeinen in het Land van Peel en Maas. Lespakket voor groep 7-8 van het basisonderwijs

Romeinen in het Land van Peel en Maas. Lespakket voor groep 7-8 van het basisonderwijs Romeinen in het Land van Peel en Maas Lespakket voor groep 7-8 van het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 5 Colofon 6 1. Inleiding 7 1.1 Opzet en kerndoelen 7 1.2 Doelgroep 9 1.3 Leerdoelen 9 1.4 Erfgoededucatie

Nadere informatie

Pegasus 1 Vertalingen leesteksten

Pegasus 1 Vertalingen leesteksten Pegasus 1 Vertalingen leesteksten Caput 1 1.3 Het gezin Albius Claudius Pulcher is de vader en de meester. Albius Claudius Pulcher is ook een senator. Valeria is de moeder en de meesteres. Claudia is de

Nadere informatie

De grenzen van ruimdenkendheid: het Remonstrants verleden en de toekomst James Kennedy

De grenzen van ruimdenkendheid: het Remonstrants verleden en de toekomst James Kennedy De grenzen van ruimdenkendheid: het Remonstrants verleden en de toekomst James Kennedy Het is voor mij een grote eer om hier vandaag te mogen zijn, 375 jaar na de inwijding van de Remonstrantse kerk in

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 16

Handelingen hoofdstuk 16 Handelingen hoofdstuk 16 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2008 1 tijdvak 1 donderdag 22 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Ons stipje op de waereldkaart

Ons stipje op de waereldkaart Ons stipje op de waereldkaart Piet de Rooy Ons stipje op de waereldkaart De politieke cultuur van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw wereldbibliotheek amsterdam Het onderzoeksprogramma De

Nadere informatie