PPT S GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PPT S GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID"

Transcriptie

1 1 : Geschiedenis van de klassieke oudheid PPT S GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID Donkerblauw: kaart Zwart: afbeelding Grijs: tekst

2 2 : Geschiedenis van de klassieke oudheid INLEIDING Wat is geschiedenis van de Klassieke Oudheid? Definities Wat is er Klassiek aan de Klassieke Oudheid? Chronologische en geografische afbakening Chronologie Datering Tijdrekensystemen Romeinse Republikeinse kalender (pre-juliaans) Wetenschappelijke datering Kort overzicht hoofdperiodes Oude Geschiedenis Minoïsch-Myceense periode (ca v.c.) Dark Age Griekenland (ca v.c.) Archaïsche periode (ca v.c.) Klassieke periode (ca v.c.) Hellenistische periode (ca v.c.) Romeinse periode (van Griekse geschiedenis ) (31 v.c. 5 de eeuw n.c.?) De Romeinse Koningstijd (ca /6 v.c.) De Romeinse Republiek (510/6-31 v.c.) Keizertijd (31 v.c.-476 n.c. en later) Bronnen Geschreven bronnen

3 3 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Literaire bronnen voorbeeld 1: antieke geschiedschrijving Literaire bronnen voorbeeld 2: fictie Documentaire bronnen Forum, Sacra Via Enkele inscripties Papyrus (brief, 2 de eeuw v.c.) Een papyrustekst Ongeschreven bronnen

4 4 : Geschiedenis van de klassieke oudheid DARK AGE EN ARCHAÏSCH GRIEKENLAND Twee bronstijdculturen gaan vooraf aan de Griekse geschiedenis Minoïsche beschaving op Kreta (ca v.c.) Myceense beschaving in Griekenland (ca v.c.) De Myceense cultuur De Myceense wereld Myceense kleitablet uit Pulos Leeuwenpoort van de burcht van Mycene Dark Age Griekenland (ca v.c.) De Archaïsche periode ( v.c.) Oudste Griekse teksten: van dit Vaas, drinkbeker van Nestor naar dit! Ilias, Homeros Ontstaan en ontwikkeling van de polis Griekenland in de Archaïsche periode Beschrijving van Scheria, de fictieve polis van de Phaiaken (Odyssee) Smyrna (Klein-Azië), ca. 600 v.c.? De vroege polis als staat (scène afgebeeld op het schild van Achilles) Wet van Dreros, Kreta, ca v.c. (oudst bekende politiek besluit van een polis)

5 5 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Hoplieten falanx (Chigi vaas) Een gewone boer/burger bekritiseert de aristocraten (Hesiodos, werken & dagen) Veranderende waarden: ca. 650 v.c.: een held van niets (Archilochos van Paros) Sociale veranderingen op til (6 de eeuw v.c.) (Theognis van Megara) Archaïsche kolonisatie Griekse kolonies Wetgevers, tirannen, revoluties Solon spreekt over zijn hervorming Ondertussen in Sparta Boeotië Klein-Azië Italië Archaïsche periode: economie en maatschappij Archaïsche periode: maatschappij en cultuur Gumnasion te Cyrene (Griekse kolonie, Noord-Afrika) Scènes uit een sumposion Tempel van Hefaistos, Athene Het geloof van de eenvoudige Archaïsche Griekse boer (Hesiodos, werken & dagen) en de scepsis van de Archaïsch Griekse dichter/filosoof (Xenofanes)

6 6 : Geschiedenis van de klassieke oudheid DE PERZISCHE OORLOGEN EN OPKOMST VAN ATHENE De Perzische oorlogen Het koninkrijk Lydië en (enkele) Ionische poleis Kroisos (Herodotos) Kroisos op de brandstapel na de verovering van de Lydische hoofdstad Sardeis door de Perzen Het Perzische Rijk Cyrus (Kuros) de Grote Intermezzo: ondertussen in Griekenland Aanval van Kleomenes en Isagoras op Athene En toen begingen de Atheners een blunder (506 v.c.) 499 v.c. Aristagoras, tiran van Miletos en leider v/d Ionische opstand, zoekt hulp bij Sparta en bij Athene (Herodotos) Slag bij Marathon Optocht van de Perzen tegen Athene (Herodotos) De Atheners vragen hulp aan Sparta, maar zij moeten de volle maan afwachten (Herodotos) Perzen vs. hoplieten te Marathon (Herodotos) Thermopulai, nu en toen Slag bij de Thermopulai (Herodotos) maar dan, verraad (Herodotos) De derde dag bij Thermopulai Locatie van de Griekse last stand te Thermopulai The battle of Thermopylae and movements to Salamis

7 7 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Atheens Imperium Athenian empire Atheens imperialisme verdedigd (Thucydides) Atheens imperialisme aangeklaagd (Thucydides) Atheense democratie: ontwikkeling De Atheense democratie geprezen (Thucydides) Kritiek op de Atheense democratie (Ps.-Xenofon) Werking Atheense democratie Pnux heuvel te Athene Athens (5th Century BCE) De economie van Klassiek Athene Mijnschacht in Laureion zilvermijn, Attika De omloop van graan (Demosthenes) Athene en Piraeus, verbonden met de Lange Muren

8 8 : Geschiedenis van de klassieke oudheid SPARTA EN DE PELOPONNESISCHE OORLOG Sparta Geografie en ligging Sparta: wie, wat, waar? Ruïnes van antiek Sparta (achtergrond: modern Sparta en de Taygetos) Geschiedenis Orakel/wettekst uit Sparta (Plutarchus) Moed van de hoplieten in Sparta (Turtaios) Spartaanse kunst: hoplieten (ca. 500 v.c.) Maatschappelijke structuur Een Spartaanse opvoeding (Xenofon) Standbeeld van een Spartaanse hopliet (Leonidas) Bronzen beeldje van hardlopend Spartaans meisje (ca. 520 v.c.) Trouwen in Sparta (Plutarchus) Alles voor de staat (Plutarchus) Werking politiek Interne conflicten en neergang De Peloponnesische Oorlog Walls protecting the city and port De Atheense expeditie naar Sicilië ( ) Key actions in each phase Thucydides over de gevolgen van oorlog

9 9 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Maatschappij Klassieke polis/athene Een slavin en haar meesteres Slaven in werkplaatsen (Demosthenes) Slaven in de mijnen (Xenofon) en, soms, puissant rijke ex-slaven! (Demosthenes)

10 10 : Geschiedenis van de klassieke oudheid KLASSIEK GRIEKSE RELIGIE, GRIEKENLAND IN DE 4 DE EEUW V.C., ALEXANDER DE GROTE Griekse religie Algemeen Religieuze feesten Extase voor Dionusos (Bacchus) (Euripides) Dansende, extatische maenaden (bacchanten) tijdens de Dionusoscultus Theater van Dionusos te Athene Religieuze ontwikkelingen 5de en 4de eeuw De mysteriën van Demeter (Homerische hymne) Demeter (hoorn des overvloeds & met haar zoon Eniautos) Griekse wereld in de 4de eeuw v.c. Spartaanse staatsvorm in Griese poleis (Lysander) (Plutarchus) Opkomst Macedonië Macedonische falanx Filippos II van Macedonië Macedonië Alexander Alexander in de Slag bij de Granikos (Diodorus Siculus) Alexander en Darius in de Slag bij Issos (Quintus Curtius) Alexander en Darius in de Slag bij Issos (vloermozaïek Pompeii)

11 11 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Alexander de god? (Plutarchus) De Siwa Oase en het Orakel van Ammon De Macedoniërs weigeren proskunesis (Arrianus) Alexanders campagnes in India Alexander tegen Poros Overzicht van Alexanders campagnes Alexanders rijk bij zijn dood Historische betekenis Alexander

12 12 : Geschiedenis van de klassieke oudheid DE HELLENISTISCHE WERELD De Diadochen De diadochoi worden koningen (306-5 v.c.) (Plutarchus) Antigonos de Eenogige als basileus Hellenistische monarchieën ca. 240 Koninkrijken en steden De heerserscultus: de polis Skepsis (Mysia, Kl.-Az.) eert Antigonos de Eenogige (OGIS) Hellenistische poleis Priene (Kl.-Az.) in vogelvlucht Koninkrijken Antigonidenrijk (Macedonië) Macedonië Seleucidenrijk (Voor-Azië) Seleucid Empire Seleukos I Nikator Antiochos IV Epifanes poogt Judea te helleniseren (169-7 v.c.) Ptolemaeënrijk (Egypte) Ptolemaic Egypt Ptolemaios IV Philometor als farao afgebeeld De Ptolemaeïsche planeconomie

13 13 : Geschiedenis van de klassieke oudheid De Romeinen richten de blik naar het oosten (Polybius) Rome in de Hellenistische wereld Griekenland vrij verklaard door de Romeinen tijdens de Isthmische Spelen (196 v.c.) (Livius) Opkomst Rome ca. 90 v.c. Economie en maatschappij De handel bloeit (Strabo) ook over grote afstand (Strabo) Mannen en vrouwen Religieuze ontwikkelingen

14 14 : Geschiedenis van de klassieke oudheid DE OPKOMST VAN ROME De alleenheerschappij van de Romeinen in minder dan 53 jaar (Polubios) Pre-Romeinse Italië Italië Etrusken (Turrhenoi, Tusci) Een Etruskisch echtpaar Rome in de Koningstijd De 7 heuvels van Rome Volgens de traditie was patronage ingesteld door Romulus (Dionusios) Rome in de Koningstijd ( v.c.) De comitia centuriata in actie (Dionusios) Het begin van de Republiek (Dionusios) De standenstrijd De standenstrijd begint (Livius) De secessio plebis (Livius Enkele wetten van de XII tafelen De lex Hortensia (Gaius) De verovering van Italië De Punische Oorlogen Hannibals tocht over de Alpen De tegenstrevers: Hannibal & Scipio Africanus

15 15 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Staatsinstellingen Romeinse Republiek Burgerschap en hiërarchie De lex Claudia, 218 v.c. (Livius)

16 16 : Geschiedenis van de klassieke oudheid DE ROMEINSE REPUBLIEK: IMPERIALISME EN ONDERGANG Romeinse successen Gevolgen imperialisme Intern Interne gevolgen van het Romeinse imperialisme volgens Ploutarchos Gaius Gracchus spreekt de volksvergadering (comitia tributa [plebis]) toe Extern Cicero over de publicani en negotiatores Ploutarchos over de publicani en negotiatores De burgeroorlogen Mithradates VI Eupator, koning van Pontos Pompeius en Caesar Kritiek op Caesar Brutus als bevrijder van de Republiek Slag bij Actium, 31 v.c. Het Romeinse Rijk onder de Republiek, ca. 44 v.c.

17 17 : Geschiedenis van de klassieke oudheid HET ROMEINSE RIJK: KEIZERS EN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 1E EN 2E EEUW N.C. Augustus Augustus rechtvaardigt zijn positie maar er waren andere visies Tribunicia potestas Imperium proconsulare maius Consulair imperium, imperator en pontifex maximus Opvolging Keizers en dynastieën A Roman emperor, AD 41 Keizerlijke rijkdom: de villa van Hadrianus te Tivoli Bestuurlijke organisatie principaat Een senatoriale carrière ten tijde van Trajanus Laesa maiestas processen onder keizer Tiberius De keizer als weldoener Censuscriteria, en patronage/amicitia in actie

18 18 : Geschiedenis van de klassieke oudheid ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ IN EEN WERELDRIJK Omvang, bevolking, steden Leven in de grote stad Transport en communicatie Romeins wegennet Romeinse reiswagen Landbouw Romeinse villa Pachters of slaven Nijverheid en handel Overheid en economie Ontwikkeling en groei Sociale structuren Rijk en arm Slaven en vrijen, burgers en niet-burgers Ordines Horizontale verbanden: clubs en verenigingen

19 19 : Geschiedenis van de klassieke oudheid Mannen en vrouwen Onderwijs Wetenschap Literatuur Cultuur Provinciale cultuur: Romeinse culturele invloeden Romeinse koepelbouw in volle glorie: het Pantheon Aquaducten: Pont du Gard bij Nîmes Religie Christendom

20 20 : Geschiedenis van de klassieke oudheid DE LATE OUDHEID De Severi Crisis van derde eeuw ( ) Romeinse Rijk in 271 n.c. Burgeroorlogen en barbareninvallen onder keizer Gallienus ( n.c.) Het probleem van de geldontwaarding, ca. 260 n.c. Toenemende druk op de decurionen Bezwaarschrift aan keizer Philippus van pachters op een keizerlijk landgoed De hervormingen van Diocletianus Diocletianus beoordeeld door een christelijke auteur (Lactantius) en door een pagane historicus (Eutropius) Constantijn de Grote Constantijn en de slag bij de Pons Milvius Het visioen van Constantijn (volgens een christelijke bron ) Constantinopel en haar stichter Idem Maatregelen t.a.v. de decurionen/curiales Coloni (pachters) aan de grond gebonden Beroepen erfelijk gemaakt Van Constantijn tot Theodosius ( ) Theodosius verbiedt heidense culten (392 n.c.) Theodosius, laatste keizer over een verenigd Rijk en de Val van Constantinopel

GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID. Inhoudstafel. Emma Vanden Berghe (2013-2014)

GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID. Inhoudstafel. Emma Vanden Berghe (2013-2014) GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID Inhoudstafel 1 Inleiding: p. 23-46 I. INLEIDING 1. Bronnen en chronologie Bronnen Geschreven bronnen Ongeschreven bronnen Brongebruik Chronologie Relatieve en absolute

Nadere informatie

Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v.c. 500 na C.) / Oudheid * ontwikkeling van wetenschappelijk denken en denken over burgerschap en politiek in de

Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v.c. 500 na C.) / Oudheid * ontwikkeling van wetenschappelijk denken en denken over burgerschap en politiek in de Tijdvakken Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v.c. 500 na C.) / Oudheid K.A. * ontwikkeling van wetenschappelijk denken en denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat * klassieke vormentaal

Nadere informatie

Inleiding geschiedenis Griekenland

Inleiding geschiedenis Griekenland Europa rond de Middellandse Zee rond 500 v. Chr. Sint-Janslyceum s-hertogenbosch, Theo Manders Inleiding geschiedenis Griekenland Rond 2000 v. Chr. Stedelijke centra: Op Kreta, Minoische cultuur Op Griekse

Nadere informatie

taal reliëf > stadstaten (polis / poleis) machtstrijd poleis (Athene <> Sparta) zelfde vijand Homerus

taal reliëf > stadstaten (polis / poleis) machtstrijd poleis (Athene <> Sparta) zelfde vijand Homerus H2 GRIEKENLAND 1. Eenheid en verdeeldheid > Waarom? taal reliëf > stadstaten (polis / poleis) religie machtstrijd poleis (Athene Sparta) zelfde vijand Homerus Polis: - Acropolis - bestuur, rechtspraak,

Nadere informatie

Inleiding geschiedenis Griekenland

Inleiding geschiedenis Griekenland Europa rond de Middellandse Zee rond 500 v. Chr. Sint-Janslyceum s-hertogenbosch, Theo Manders Inleiding geschiedenis Griekenland Rond 2000 v. Chr. Stedelijke centra: Op Kreta, Minoische cultuur Op Griekse

Nadere informatie

Ontstaan van Rome: 1 * Aeneas en de Trojaanse oorlog sticht Alba Longa * Mars x Sylvia Rheia = Romulus + Remus * moeder is dochter van Numitor koning

Ontstaan van Rome: 1 * Aeneas en de Trojaanse oorlog sticht Alba Longa * Mars x Sylvia Rheia = Romulus + Remus * moeder is dochter van Numitor koning DE ROMEINEN Ontstaan van Rome: 1 * Aeneas en de Trojaanse oorlog sticht Alba Longa * Mars x Sylvia Rheia = Romulus + Remus * moeder is dochter van Numitor koning van Alba Longa * Numitor afgezet door zijn

Nadere informatie

Paragraaf 1: Griekse beschaving - TL 1

Paragraaf 1: Griekse beschaving - TL 1 Paragraaf 1: Griekse beschaving - TL 1 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Floris Sieffers 07 October 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/65623 Dit

Nadere informatie

Specialisatie Geschiedenis van het jodendom en christendom

Specialisatie Geschiedenis van het jodendom en christendom Specialisatie Een religieuze periodisering 586 70 Jahwisme Vroeg- Jodendom Rabbijns Jodendom Voor de gewone jaartelling 1 Na de gewone jaartelling Een historisch kader (586 200 v. Chr.) 586-539 - Perzische

Nadere informatie

GESCHIEDENIS. 1 Vul de legende bij de kaart aan. 0,5. 2 Leg uit in één woord: expansie = 0,5. 3 Wanneer begon de klassieke oudheid?

GESCHIEDENIS. 1 Vul de legende bij de kaart aan. 0,5. 2 Leg uit in één woord: expansie = 0,5. 3 Wanneer begon de klassieke oudheid? GESCHIEDENIS Overhoring 1 Bestemming Hellas: sociaal en economisch domein & Minoïsche en Myceense cultuur /10 naam: klas: nr.: datum: 1 Vul de legende bij de kaart aan. 1 Leg uit in één woord: expansie

Nadere informatie

Geschiedenis Tijdvak CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/101047

Geschiedenis Tijdvak CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/101047 Geschiedenis Tijdvak 02 01 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 10 mei 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/101047 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 Tijdvak Jagers en boeren; van de eerste mensen 3000 v. C. prehistorie; van de eerste mensen - 3000 v.c. Samenlevingstype: eerst jagers/verzamelaars,

Nadere informatie

Alexander de Grote en de hellenistische rijken

Alexander de Grote en de hellenistische rijken 11 Alexander de Grote en de hellenistische rijken cultureel socio-economisch politiek De Griekse poleis hebben zich in een onderlinge strijd verzwakt (zie les 10). De Macedoniërs profiteren daarvan en

Nadere informatie

Bron 1 4. Bekijk bron 2. a. Welke voorwerpen uit deze bron passen bij de homo sapiens? En welke bij de neanderthaler? Licht je antwoord toe.

Bron 1 4. Bekijk bron 2. a. Welke voorwerpen uit deze bron passen bij de homo sapiens? En welke bij de neanderthaler? Licht je antwoord toe. herkansing Toets 5 VWO Tijdvakken Prehistorie en Oudheid 1. Maak de bijgevoegde kruiswoordpuzzel en vergeet je naam er niet op te zetten. 2. Verbind een persoon uit de linker kolom door middel van een

Nadere informatie

Europa en de Klassieke Wereld

Europa en de Klassieke Wereld College Hovo, Europa Europa en de Klassieke Wereld J.W. Drijvers Museuminsel Berlijn Alte Nationalgalerie Berliner Dom Fundamenten Europese cultuur/culturele identiteit Grieks-Romeinse cultuur Joods-christelijke

Nadere informatie

Reisverslag Berlijn 2012 Deel 2 [1]

Reisverslag Berlijn 2012 Deel 2 [1] Gepubliceerd op Willem-Jan van der Zanden (http://www.wjvanderzanden.nl) Home > Reisverslag Berlijn 2012 Deel 2 Reisverslag Berlijn 2012 Deel 2 [1] Door wjvanderzanden [2] op za, 10/20/2012-22:50 Tags:

Nadere informatie

Griekenland 336 v. Chr (bij de dood van Philippos van Macedonië ) Alexander de Grote opvolger Philippos van Macedonië. Tijd van Grieken en Romeinen

Griekenland 336 v. Chr (bij de dood van Philippos van Macedonië ) Alexander de Grote opvolger Philippos van Macedonië. Tijd van Grieken en Romeinen Griekenland 336 v. Chr (bij de dood van Philippos van Macedonië ) Sint-Janslyceum s-hertogenbosch, Theo Manders Alexander de Grote opvolger Philippos van Macedonië. Alexander de Grote opvolger Philippos

Nadere informatie

1 HERODOTUS EN ZIJN HISTORIËN

1 HERODOTUS EN ZIJN HISTORIËN 1 HERODOTUS EN ZIJN HISTORIËN 1. HERODOTUS: REIZIGER, ONDERZOEKER, SCHRIJVER Over het leven van Herodotus is maar weinig met zekerheid te zeggen. Voor alle informatie daarover zijn we afhankelijk van antieke

Nadere informatie

G E S C H I E D E N I S - A A N T E K E N I N G E N H 1 / 2 / 3

G E S C H I E D E N I S - A A N T E K E N I N G E N H 1 / 2 / 3 G E S C H I E D E N I S - A A N T E K E N I N G E N H 1 / 2 / 3 HOOFDSTUK 1 PARAGRAAF 1 Weg van de mensheid: - Staat in Afrika - Van daaruit Verspreiding over de rest van de wereld - Mens behoort tot de

Nadere informatie

Griekenland 336 v. Chr (bij de dood van Philippos van Macedonië ) Alexander de Grote opvolger Philippos van Macedonië.

Griekenland 336 v. Chr (bij de dood van Philippos van Macedonië ) Alexander de Grote opvolger Philippos van Macedonië. Kenmerkende aspecten: De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat De klassieke vormentaal van de Grieks Romeinse cultuur De ontwikkeling

Nadere informatie

Tijd van Grieken en Romeinen. 2.4 De late oudheid. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen

Tijd van Grieken en Romeinen. 2.4 De late oudheid. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten Pax Romana = Romeinse vrede, in 3 e eeuw n. Chr. onder druk door: 1. Invallen door Germaanse stammen 2. Conflicten

Nadere informatie

Griekse beschaving hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Griekse beschaving hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 15 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62215 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Tijd van Grieken en Romeinen. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen

Tijd van Grieken en Romeinen. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen Pax Romana = Romeinse vrede, in 3 e eeuw n. Chr. onder druk door: 1. Invallen door Germaanse stammen 2. Conflicten om de macht (235 284 meer dan 50 soldatenkeizers ) 3. Waardevermindering van het geld

Nadere informatie

Examen Geschiedenis. Geef de 7 tijdsvakken: Mintiens Quintin

Examen Geschiedenis. Geef de 7 tijdsvakken: Mintiens Quintin Examen Geschiedenis Geef de 7 tijdsvakken: Prehistorie :... 3500 v.c Stroomculturen : 3500 v.c 800 v.c Klassieke Oudheid : 800 v.c 500 n.c Middeleeuwen : 500 n.c 1450 n.c Nieuwe tijd : 1450 n.c 1750 n.c

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Geschiedenis 2 de jaar: Proefwerk voorbereiden

Geschiedenis 2 de jaar: Proefwerk voorbereiden ORIËNTEREN Geschiedenis 2 de jaar: Proefwerk voorbereiden Bekijk het leerstofoverzicht. Bekijk je toetsen en lees de reflectiecommentaren van de leerkracht. Op basis hiervan markeer je nu in het leerstofoverzicht:

Nadere informatie

1. Dark Age en Archaïsch Griekenland

1. Dark Age en Archaïsch Griekenland Twee bronstijdculturen gaan vooraf de Griekse geschiedenis 1.1. Minoïsche beschaving op Kreta (2000-1100 acn) 1. Dark Age en Archaïsch Griekenland - genoemd naar mythische koning Minos - geen Griekse cultuur

Nadere informatie

TALEN EN CULTUREN VAN GRIEKENLAND EN ROME

TALEN EN CULTUREN VAN GRIEKENLAND EN ROME TALEN EN CULTUREN VAN GRIEKENLAND EN ROME GRIEKS LATIJN KCV AAN HET STEDELIJK GYMNASIUM JOHAN VAN OLDENBARNEVELT TE AMERSFOORT (Plaatje 1 & 2) De klassieke talen en kcv aan het gymnasium Aan het Gymnasium

Nadere informatie

een zee Sparta Sparta is een stad in Griekenland. Rond 600 voor Christus waren de steden in

een zee Sparta Sparta is een stad in Griekenland. Rond 600 voor Christus waren de steden in Werkblad 9 Ω Grieken en Romeinen Ω Les : Grieken: goden en mensen Sparta Sparta is een stad in Griekenland. Rond 600 voor Christus waren de steden in Griekenland heel belangrijk. Ze werden stadstaten genoemd.

Nadere informatie

De profeet Jeremia had voorzegd dat de ballingschap 70 jaar zou duren. De profeet Daniël verwachtte blijkbaar duidelijk dat na het einde van de

De profeet Jeremia had voorzegd dat de ballingschap 70 jaar zou duren. De profeet Daniël verwachtte blijkbaar duidelijk dat na het einde van de Hoofdstuk 7 427-466 voor Christus - schema 13 466-505 voor Christus - schema 14 Schema 13 De 70 jaar weken van de profeet Daniël hoofdstuk 9. Het is dit profetische gedeelte van het boek Daniël uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Sprekend Verleden 2e fase Havo. De Grieks-Romeinse wereld. drs.j.w.swaen historicus www.blikopdewereld.nl

Hoofdstuk 2 Sprekend Verleden 2e fase Havo. De Grieks-Romeinse wereld. drs.j.w.swaen historicus www.blikopdewereld.nl Hoofdstuk 2 Sprekend Verleden 2e fase Havo De Grieks-Romeinse wereld drs.j.w.swaen historicus www.blikopdewereld.nl 1.1 Het ontstaan van de poleis Athene als voorbeeld Rond steden ontstaan staatjes Door

Nadere informatie

Situering in tijd en ruimte

Situering in tijd en ruimte Situering in tijd en ruimte Rome groeide tussen 753 v.c. en 476 uit tot een echt wereldrijk. Binnen deze tijdspanne kunnen we drie periodes onderscheiden: Rome als koninkrijk, als republiek en tenslotte

Nadere informatie

Tijd van Grieken en Romeinen. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen

Tijd van Grieken en Romeinen. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen Pax Romana = Romeinse vrede, in 3 e eeuw n. Chr. onder druk door: 1. Invallen door Germaanse stammen 2. Conflicten om de macht (235 284 meer dan 50 soldatenkeizers ) 3. Waardevermindering van het geld

Nadere informatie

GESCHIEDENIS. 1 Vul de legende bij de kaart aan. 0,5. 2 Leg uit in één woord: expansie = 0,5. 3 Wanneer begon de klassieke oudheid?

GESCHIEDENIS. 1 Vul de legende bij de kaart aan. 0,5. 2 Leg uit in één woord: expansie = 0,5. 3 Wanneer begon de klassieke oudheid? GESCHIEDENIS Overhoring 1 Bestemming Hellas: sociaal en economisch domein & Minoïsche en Myceense cultuur /10 naam: klas: nr.: datum: 1 Vul de legende bij de kaart aan. 1 Minoïsche Myceense Leg uit in

Nadere informatie

De klassieke tijdlijn

De klassieke tijdlijn De klassieke tijdlijn In de lessen geschiedenis heb je waarschijnlijk al gehoord over de tijdlijnen, of de historische periodes en waarschijnlijk ook over exacte datums zoals 476. In dit documentje kom

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID

GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID GESCHIEDENIS VAN DE KLASSIEKE OUDHEID H1 Dark age en Achaïsch Griekenland Twee bronsculturen gaan vooraf aan de Griekse Geschiedenis; Minoïsche beschaving op Kreta (2000-1100 vc) o Genoemd naar koning

Nadere informatie

(Het einde van) de republiek HOOFDSTUK 1: DE VEROVERING VAN ITALIË 1) De veroveringen In de 5 e 4 e eeuw v.c. Verschillende fasen Etrusken Tegenslag in 390: Galliërs plunderen Rome Volsci Latini Samnieten

Nadere informatie

Specialisatie Geschiedenis van het jodendom en christendom

Specialisatie Geschiedenis van het jodendom en christendom Specialisatie Een religieuze periodisering 586 70 Jahwisme Vroeg- Jodendom Rabbijns Jodendom Voor de gewone jaartelling 1 Na de gewone jaartelling Een historisch kader (200-63 v. Chr.) 323 - Alexander

Nadere informatie

De Tien Tijdvakken. Tijd van de jagers en boeren, tot 3000 v.c.

De Tien Tijdvakken. Tijd van de jagers en boeren, tot 3000 v.c. De Tien Tijdvakken Tijd van de jagers en boeren, tot 3000 v.c. KA1: De levenswijze van jagersverzamelaars KA2: Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen KA3: Het ontstaan van de eerste stedelijke

Nadere informatie

- vruchtbaarheidsgodin - Ongeschreven en primaire bronnen (primaire: - uit de hand - uit de tijd zelf) - Prehistorie = voor de geschiedenis

- vruchtbaarheidsgodin - Ongeschreven en primaire bronnen (primaire: - uit de hand - uit de tijd zelf) - Prehistorie = voor de geschiedenis Kenmerkende aspecten tijdvak 1, Jagers en Boeren: - De levenswijze Jagers-verzamelaars - Ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen - Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen Kenmerkende

Nadere informatie

DE ROMEINEN. Professor Kleinbrein. intelligent konijn

DE ROMEINEN. Professor Kleinbrein. intelligent konijn DE ROMEINEN Professor Kleinbrein intelligent konijn PROFESSOR KLEINBREIN legionair geen doetjes borstplaat gladius Wonderlijke weetjes en fascinerende feiten over de ROMEINEN SARAH DEVOS met illustraties

Nadere informatie

Het verval van het uitgestrekte keizerrijk

Het verval van het uitgestrekte keizerrijk Het verval van het uitgestrekte keizerrijk Problemen in Rome Problemen in Rome Uitgestrekte grenzen / groot leger nodig Groot leger kost geld: belastingen Crisis en burgeroorlogen Volksverhuizing (Hunnen...)

Nadere informatie

Les 1. Periode 2 Kunstgeschiedenis

Les 1. Periode 2 Kunstgeschiedenis Les 1 Periode 2 Kunstgeschiedenis 1 Overzicht Periode 2 * 3 Pedegrees + opdrachten Les * Perioden/stromingen: -Romeinen Deze Les -Vroegchristelijk -Romaans -Gotiek -Vroeg-Renaissance Pedegrees uitgeprint

Nadere informatie

De klassieke oudheid

De klassieke oudheid De klassieke oudheid De klassieke oudheid is een benaming voor De Griekse en Romeinse beschaving. Grieken: 1000 - ca.200 v Chr. De Grieken waren idealisten en filosofen. Rond 550 vc werd rond Athene de

Nadere informatie

H2 - DE GRIEKS-ROMEINSE WERELD 1 - HET ONTSTAAN VAN DE POLIS, ATHENE ALS VOORBEELD

H2 - DE GRIEKS-ROMEINSE WERELD 1 - HET ONTSTAAN VAN DE POLIS, ATHENE ALS VOORBEELD H2 - DE GRIEKS-ROMEINSE WERELD 1 - HET ONTSTAAN VAN DE POLIS, ATHENE ALS VOORBEELD Rond steden ontstaan staatjes 800 vc 200 aparte staatjes in Griekenland door natuurlijke omstandigheden. Polis - Staatje.

Nadere informatie

Woordwiel!!! Tijd van Grieken en Romeinen

Woordwiel!!! Tijd van Grieken en Romeinen Woordwiel!!! Tijd van Grieken en Romeinen Instructie Voor deze opdracht heb je een potlood en gum nodig. Deze opdracht maak je in tweetallen. Op de volgende bladzijde staan woordwielen die gevuld moeten

Nadere informatie

Kopstukken: Constantijn de Grote I. Prof.dr. L.V. Rutgers

Kopstukken: Constantijn de Grote I. Prof.dr. L.V. Rutgers Kopstukken: Constantijn de Grote I Prof.dr. L.V. Rutgers Thema s Politieke geschiedenis Geschiedschrijving Religie Kunst Voorgeschiedenis: Problemen in de 3e eeuw 1. Erfopvolging: keizers = beroepssoldaten:

Nadere informatie

Antwoorden bij Hoofdstuk 2 Tijd van Grieken en Romeinen

Antwoorden bij Hoofdstuk 2 Tijd van Grieken en Romeinen Antwoorden bij Hoofdstuk 2 Tijd van Grieken en Romeinen Oriëntatie Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Het oordeel is in mijn ogen niet terecht. Er is sprake van partijjustitie. Maar het oordeel is wel begrijpelijk,

Nadere informatie

Oude Geschiedenis Deeltentamen 1 Boek: De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis (F.C. Naerebout en H.W.

Oude Geschiedenis Deeltentamen 1 Boek: De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis (F.C. Naerebout en H.W. Oude Geschiedenis Deeltentamen 1 Boek: De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis (F.C. Naerebout en H.W. Singor) Hoofdstuk 4: De 5de en 4de eeuw v.c. Iedereen werd geacht

Nadere informatie

De renaissance!! Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis.!

De renaissance!! Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis.! De renaissance Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis. Deze term betekent letterlijk de wedergeboorte, en is een kunststroming uit

Nadere informatie

Etrusca disciplina: de term voor het voorspellen van de toekomst wat de Romeinen aan de Etrusken te danken hadden.

Etrusca disciplina: de term voor het voorspellen van de toekomst wat de Romeinen aan de Etrusken te danken hadden. KCV: Rome 7.1: DE KONINGSTIJD: 753 509 v Chr 753 vc: Rome werd volgens de overlevering gesticht door Romulus en Remus. Archeologisch onderzoek toonde aan enkele heuvels al in de 9 e eeuw bewoond werden:

Nadere informatie

2 Er begint een nieuwe periode in de geschiedenis als er veel verandert

2 Er begint een nieuwe periode in de geschiedenis als er veel verandert Antwoordkernen bij Eureka 2mavo-de herziene druk, Amersfoort 2009-2010 Antwoordkernen zijn vrijwel nooit volledige zinnen. Antwoordkernen geven alleen aan, wat er beslist in het antwoord moet staan. De

Nadere informatie

Overzicht Griekenland

Overzicht Griekenland Overzicht Griekenland Plitieke chrnlgie Institutinele & ecnmische geschiedenis enkel bij uitzndering Geen cultuurgeschiedenis In smmige delen wrdt er (uitgebreid) extra telichting gegeven 12/06/2005 http://users.skynet.be/bk230903/chrnlgie_gr.dc

Nadere informatie

Emma Vanden Berghe ( )

Emma Vanden Berghe ( ) HOOFDSTUK 1 DE INDO-EUROPESE OORSPRONG 1. Ontdekking van de verwantschap tussen de Indo-Europese talen 1.1 W. Jones: On the Hindus 1.2 Verwantschap, taalfamilie 1.3 Onderscheid geërfd >< ontleend 1.4 Verwantschap

Nadere informatie

De Openbaring 1:19. De verschijning van de Zoon des Mensen. Wat hierna gebeuren zal. Wat u gezien hebt 1

De Openbaring 1:19. De verschijning van de Zoon des Mensen. Wat hierna gebeuren zal. Wat u gezien hebt 1 De Openbaring 1:19 Wat u gezien hebt 1 Wat is Wat hierna gebeuren zal De verschijning van de Zoon des Mensen De Openbaring 1:19 Wat u gezien hebt Wat is Wat hierna gebeuren zal 1 2-3 7 brieven = 7 beoordelingen

Nadere informatie

Tijdvakken en kenmerkende aspecten.

Tijdvakken en kenmerkende aspecten. Tijdvakken en kenmerkende aspecten. Tijdvak 1: Tijd van Jagers en Boeren. Periode: Prehistorie 1 De levenswijze van jagers-verzamelaars (Hoe zag deze samenleving eruit?) 2 Het ontstaan van landbouw en

Nadere informatie

Antieke bronnen en materiële cultuur van de Grieks-Romeinse wereld: GRIEKSE PAPYROLOGIE (1)

Antieke bronnen en materiële cultuur van de Grieks-Romeinse wereld: GRIEKSE PAPYROLOGIE (1) Antieke bronnen en materiële cultuur van de Grieks-Romeinse wereld: GRIEKSE PAPYROLOGIE (1) Eline Scheerlinck, Papyrologisch Instituut Papyrologie: wetenschap die zich bezighoudt met het ontcijferen en

Nadere informatie

In de filmzalen januari 2005

In de filmzalen januari 2005 Alexander de Grote In de filmzalen januari 2005 Film van Oliver Stone Met... LITERALLY THE WORST MOVIE EVER MADE Film Historische juistheid, Details,... Film Dialogen Acteurs... Alexander de Grote, kosmopoliet

Nadere informatie

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters.

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters. Oefenrepetitie geschiedenis SUCCES!!! 4 Havo Periode 1 Tijdvakken 1 t/m 4 Dyslectische leerlingen slaan de vragen met een asterisk (*) over. DOOR DE TIJD HEEN 1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de

Nadere informatie

Vwo+ en Gymnasium WINKLER PRINS

Vwo+ en Gymnasium WINKLER PRINS Met kop en schouder Vwo+ en Gymnasium OP WINKLER PRINS Grieks en Latijn geven je diploma een gouden randje! Is vwo+ of het gymnasium wat voor jou? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet je jezelf de

Nadere informatie

De literatuur van de Romeinen

De literatuur van de Romeinen De literatuur van de Romeinen Proloog Rome Petrarca Een paar factoren Flora: een Romeinse mythe (verteld door Ovidius in Feestdagen (Fasti)) Een Romeinse mythe Literatuur vóór de literatuur Werkelijk waar?

Nadere informatie

TIJDLIJN VAN DE MIDDELEEUWEN TIJDLIJN

TIJDLIJN VAN DE MIDDELEEUWEN TIJDLIJN e-book Deze serie bestaat uit... 978-94-6175-209-3 (HB) 978-94-6175-153-9 (HB) 978-94-6175-963-4 (e-book) 978-94-6175-967-2 (e-book) 978-94-6175-210-9 (HB) 978-94-6175-155-3 (HB) 978-94-6175-154-6 (HB)

Nadere informatie

Master Geschiedenis van de Oudheid

Master Geschiedenis van de Oudheid Master Geschiedenis van de Oudheid Masterniveau Master Geschiedenis van de Oudheid Master Geschiedenis Specifieke eis: talenkennis Lange traditie (sinds 1930) Verschil Ba - Master Bouwt op basisvaardigheden

Nadere informatie

Geschiedenis hoofdstuk 3

Geschiedenis hoofdstuk 3 Geschiedenis hoofdstuk 3 Romeinse rijk 500 v Christus 500 na Christus Rome de eeuwige stad : deze stad bestaat al eeuwenlang. De tijdlijn Het Romeinse rijk begint 500v Chr. En eindigt 500 na Christus.

Nadere informatie

Antwoordkernen bij Eureka 1 De Klassiek Oudheid H. 8 t/m 14

Antwoordkernen bij Eureka 1 De Klassiek Oudheid H. 8 t/m 14 Antwoordkernen bij Eureka 1 De Klassiek Oudheid H. 8 t/m 14 Antwoordkernen zijn vrijwel nooit volledige zinnen. Antwoordkernen geven alleen aan, wat er beslist in het antwoord moet staan. De bedoeling

Nadere informatie

Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie. Kenmerkende aspecten. Begrippen

Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie. Kenmerkende aspecten. Begrippen Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie 1. De levenswijze van jager-verzamelaars. 2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen. 3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

Dan Sleigh De lange tocht

Dan Sleigh De lange tocht De lange tocht Dan Sleigh De lange tocht vertaald door riet de jong-goossens A athenaeum polak & van gennep amsterdam 2011 De vertaalster ontving voor deze vertaling een werkbeurs van het Nederlands Letterenfonds.

Nadere informatie

De tijd van Grieken en Romeinen:

De tijd van Grieken en Romeinen: De tijd van Grieken en Romeinen: Tijdvak 2: Tijd van Grieken en Romeinen (-300 tot 500 na Christus) - de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek - De klassieke

Nadere informatie

De VOGGP Wat is eigenlijk een VOGGP? De V staat voor een verschijnsel. Wat zijn verschijnselen?

De VOGGP Wat is eigenlijk een VOGGP? De V staat voor een verschijnsel. Wat zijn verschijnselen? De VOGGP Wat is eigenlijk een VOGGP? De V staat voor een verschijnsel. Wat zijn verschijnselen? Toestanden, instellingen die gedurende een lange tijd min of meer onveranderd hebben bestaan, een verschijnsel

Nadere informatie

44 Daniël 8:1 45 Daniël 7:6-8:5

44 Daniël 8:1 45 Daniël 7:6-8:5 Hoofdstuk 6 310-349 voor Christus - schema 10 349-388 voor Christus - schema 11 388-427 voor Christus - schema 12 Alexander de Grote Met het verschijnen van Alexander de Grote op onze chronologische kaart

Nadere informatie

De VOGGP Wat is eigenlijk een VOGGP? De V staat voor een verschijnsel. Wat zijn verschijnselen?

De VOGGP Wat is eigenlijk een VOGGP? De V staat voor een verschijnsel. Wat zijn verschijnselen? De VOGGP Wat is eigenlijk een VOGGP? De V staat voor een verschijnsel. Wat zijn verschijnselen? Toestanden, instellingen die gedurende een lange tijd min of meer onveranderd hebben bestaan, een verschijnsel

Nadere informatie

SHARIA ISLAM TUSSEN RECHT EN MAURITS BERGER

SHARIA ISLAM TUSSEN RECHT EN MAURITS BERGER SHARIA ISLAM TUSSEN RECHT EN POLITIEK MAURITS BERGER Boom Juridische uitgevers Den Haag 2006 INHOUD HOOFDSTUK 1 - DE REGELS VAN EEN IDEAAL 1 Deel I Sharia als oud recht 9 HOOFDSTUK 2 - DE KORAN ALS GRONDWET

Nadere informatie

GESCHIEDENIS 5e en 6e KLAS november-december 2004 DE OUDE CULTUREN

GESCHIEDENIS 5e en 6e KLAS november-december 2004 DE OUDE CULTUREN GESCHIEDENIS 5e en 6e KLAS november-december 2004 DE OUDE CULTUREN DATUM ONDERWERPEN OPDRACHTEN maandag 22.11 Het Tweestromenland : Beschrijving. De scheppingsmythe : Mardoek dinsdag 23.11 Tijdschaal De

Nadere informatie

Inleiding. 1 Robertson 1983; Sear Adamy 1883; Ward Perkins 1974

Inleiding. 1 Robertson 1983; Sear Adamy 1883; Ward Perkins 1974 Inleiding Naar aanleiding van het vak Thematisch Literatuur Onderzoek eerder dit jaar, ben ik mij gaan verdiepen in de Romeinse tempelarchitectuur. Gedurende het opzetten van de historiografie viel het

Nadere informatie

WAAR EUROPA WERD VERLEID

WAAR EUROPA WERD VERLEID WAAR EUROPA WERD VERLEID (Her-)ontdek Kreta met Rosita Steenbeek Docent: Rosita Steenbeek Duur: 6 dagen Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal circa 16 Datum: 10 t/m 16 mei 2015 "De wereld ging open toen

Nadere informatie

Antwoordkernen bij Eureka 1, 7-de herziene druk, Amersfoort 2013-2014

Antwoordkernen bij Eureka 1, 7-de herziene druk, Amersfoort 2013-2014 DE KLASSIEKE OUDHEID: DE GRIEKEN Antwoordkernen bij Eureka 1, 7-de herziene druk, Amersfoort 2013-2014 Antwoordkernen zijn vrijwel nooit volledige zinnen. Antwoordkernen geven alleen aan, wat er beslist

Nadere informatie

Paragraaf 2: Het Romeinse Rijk - TL 1. Floris Sieffers. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.

Paragraaf 2: Het Romeinse Rijk - TL 1. Floris Sieffers. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs. Auteur Floris Sieffers Laatst gewijzigd 01 October 2015 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/65742 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 3 Toetsvragen

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 3 Toetsvragen Tijdvak 3 Toetsvragen 1 Op veel afbeeldingen wordt de Romeinse keizer Constantijn als een heilige afgebeeld met een stralenkrans om zijn hoofd. Welke reden was er om Constantijn als christelijke heilige

Nadere informatie

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters.

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters. Oefenrepetitie geschiedenis SUCCES!!! 4 Havo Periode 1 Tijdvakken 1 t/m 4 Dyslectische leerlingen slaan de vragen met een asterisk (*) over. DOOR DE TIJD HEEN 1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de

Nadere informatie

Van niets tot wereldmacht.

Van niets tot wereldmacht. Van niets tot wereldmacht. Latijn heeft Europa voor de eerste maal verenigd. Het ligt voor de hand dat wij Latijn nog steeds bestuderen: de Romeinen hebben als eersten in West-Europa een groot rijk hebben

Nadere informatie

- Er zijn archeologen die stellen dat een nieuwe klimaatovergang de aanzet gaf tot de overgang

- Er zijn archeologen die stellen dat een nieuwe klimaatovergang de aanzet gaf tot de overgang HOOFDSTUK 1: JAGERS EN BOEREN 1.1: De agrarische revolutie 1.2: Het ontstaan van steden 1.3: Machtige rijken in het Midden-Oosten 1.1: De agrarische revolutie Jagers-verzamelaars (de moderne mens ofwel

Nadere informatie

geschiedenis (nieuwe stijl)

geschiedenis (nieuwe stijl) Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 20 mei 9.00-12.00 uur geschiedenis (nieuwe stijl) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen.

Nadere informatie

De Bijbel Open. De staat Israël bestaat 60 jaar

De Bijbel Open. De staat Israël bestaat 60 jaar Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, morgenster, niemand is als U. Prijst de

Nadere informatie

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst)

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Kerndoelen 36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een

Nadere informatie

Van Anton van Hooff verscheen eveneens bij uitgeverij Ambo. Nero & Seneca

Van Anton van Hooff verscheen eveneens bij uitgeverij Ambo. Nero & Seneca Athene Van Anton van Hooff verscheen eveneens bij uitgeverij Ambo Nero & Seneca Anton van Hooff Athene Het leven van de eerste democratie Ambo Amsterdam isbn 978 90 263 2348 5 2011 Anton van Hooff Omslagontwerp

Nadere informatie

Reeds verschenen. ZENOBIAREEKS 3 Onder redactie van Diederik Burgersdijk, Richard Calis, Raphael Hunsucker, Willemijn Waal en Johan Weststeijn

Reeds verschenen. ZENOBIAREEKS 3 Onder redactie van Diederik Burgersdijk, Richard Calis, Raphael Hunsucker, Willemijn Waal en Johan Weststeijn Dodenlijst ZENOBIAREEKS 3 Onder redactie van Diederik Burgersdijk, Richard Calis, Raphael Hunsucker, Willemijn Waal en Johan Weststeijn Reeds verschenen 1 Alexander en Darius. De Macedoniër in de spiegel

Nadere informatie

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de Oudheid vandaag 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 95180_Oud maar niet out_vw.indd 2 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de oudheid

Nadere informatie

De Griekse Bouwkunst

De Griekse Bouwkunst De Oude Grieken De Oude Grieken Het land Griekenland ligt in het zuidoosten van Europa. Het bestaat uit een groot stuk vastland en een heleboel kleine eilandjes. Griekenland bestond uit allerlei staatjes.

Nadere informatie

Burgers en bondgenoten

Burgers en bondgenoten oorsprong en oorzaken van de italische bondgenotenoorlog (91-88 voor christus) Burgers en bondgenoten Roel van Dooren Op de omslag: De eerste regels van caput V van Appianus Bella Civilia (de Burgeroorlogen),

Nadere informatie

Samenvatting - Geschiedenis: H2

Samenvatting - Geschiedenis: H2 Samenvatting - Geschiedenis: H2 Jaartallen: - 1750 voor Christus: Abraham reist van Irak naar Israël - 507 voor Christus: Begin democratie in Athene - 331 voor Christus: Alexander de Grote verovert het

Nadere informatie

Antwoordkernen zijn vrijwel nooit volledige zinnen. Antwoordkernen geven alleen aan, wat er beslist in het antwoord moet staan.

Antwoordkernen zijn vrijwel nooit volledige zinnen. Antwoordkernen geven alleen aan, wat er beslist in het antwoord moet staan. Antwoordkernen Instap en Ontdekkingsreizen Eureka 2M volledig herziene 5 e druk, 2015-2016 Antwoordkernen zijn vrijwel nooit volledige zinnen. Antwoordkernen geven alleen aan, wat er beslist in het antwoord

Nadere informatie

Verspreiding Christendom hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Verspreiding Christendom hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 15 December 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62218 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Programma voorjaar 2016 www.livius.nl

Programma voorjaar 2016 www.livius.nl Programma voorjaar 2016 www.livius.nl Literatuur, geschiedenis en cultuur Lezingenmiddag Van Babylon tot Bagdad Ook dit voorjaar organiseren de Vrienden van Livius weer een lezingenmiddag. Dit keer krijgt

Nadere informatie

Verspreiding Christendom - HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62218

Verspreiding Christendom - HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62218 Verspreiding Christendom - HV 1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 June 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62218 Dit lesmateriaal is

Nadere informatie

Wim Jurg. De vierde eeuw. of hoe het christendom staatsgodsdienst werd DAMON. JURG, De vierde eeuw.indd 3 18-07-11 10:40

Wim Jurg. De vierde eeuw. of hoe het christendom staatsgodsdienst werd DAMON. JURG, De vierde eeuw.indd 3 18-07-11 10:40 Wim Jurg De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdienst werd DAMON JURG, De vierde eeuw.indd 3 18-07-11 10:40 Inhoud Vooraf 7 1. De tuinierende god 9 2. Een net niet heilige keizer 34 3. Het nieuwe

Nadere informatie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN COLLECTIE OL.IN. Klassieke talen Oude Geschiedenis en Archeologie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN COLLECTIE OL.IN. Klassieke talen Oude Geschiedenis en Archeologie UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN COLLECTIE OL.IN Klassieke talen Oude Geschiedenis en Archeologie oktober 2011 RECEPTIE VAN DE KLASSIEKE OUDHEID (REC) 1 Klassieke traditie en klassieke receptiestudies

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 9 maart 2015. TTO Gymnasium Gymnasium +

Voorlichtingsavond 9 maart 2015. TTO Gymnasium Gymnasium + Voorlichtingsavond 9 maart 2015 TTO Gymnasium Gymnasium + Welcome Voor wie is tto? Hou je van reizen? Vind je samenwerken leuk? Je wilt goed Engels leren. Hou je van uitdagingen? Brugklas naar Engeland

Nadere informatie

Romeinen. Door Daan, Karol, Kayleigh en Wies

Romeinen. Door Daan, Karol, Kayleigh en Wies Romeinen Door Daan, Karol, Kayleigh en Wies Les 1 Over land en over zee De tijd van de Romeinen was tussen 3000 voor Christus en 500 na Chr. De Romeinen hadden een groot rijk: van Azië en Noord-Afrika

Nadere informatie

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Hondsrug Het Gymnasium Hondsrug is een afdeling van het Hondsrug College. Het is onderdeel van het vwo,

Nadere informatie

Dit werkstuk werd online gezet door. Dit is mijn werkstuk over Griekenland en ik ga het hebben over:

Dit werkstuk werd online gezet door. Dit is mijn werkstuk over Griekenland en ik ga het hebben over: Dit werkstuk werd online gezet door Griekenland. Dit is mijn werkstuk over Griekenland en ik ga het hebben over: De inleiding Het bestuur. Middelen van bestaan. De kranten De eilanden De geschiedenis Het

Nadere informatie