DACT Jaarverslag. dact.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DACT Jaarverslag. dact.nl"

Transcriptie

1 DACT Jaarverslag dact.nl

2 Als sneeuw voor de zon...

3 Voor het tweede jaar op rij hebben we mogen genieten van een witte kerst. Zou de financiële crisis behalve op ons economisch leven ook effect hebben op het klimaat? De crisis kent vele gezichten en manifesteert zich iedere keer op een nieuwe manier. Haar DNA is echter makkelijk te herkennen: risico-inschatting.

4

5 Voorwoord De bankencrisis is in 2010 overgeslagen op overheden. De risico-opslagen van verschillende Europese landen zijn explosief gestegen. Dit heeft een nieuwe impuls gegeven aan de discussie over de monetaire unie. Moet de euro in tijden van crisis door met name de noordelijke landen worden gedragen of dienen de zuidelijke overheden hun broekriem zelf meer aan te halen? In de kern draait deze discussie om het verschil tussen korte- en langetermijnplanning. Ga je als overheid voor het kortetermijngewin of ben je bereid te investeren in de toekomst? Binnen Europa wordt ook gediscussieerd over de rol die de EU kan spelen bij het beheersen van risico s op derivaten. Wat gebeurt er als tegenpartijen niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen? DACT heeft onder de vlag van de European Association of Corporate Treasurers (EACT, bijgedragen aan de beleidsvorming. Het voorlopige resultaat is dat corporates worden vrijgesteld van de verplichte clearing van derivatentransacties. Europese samenwerking kan werken. Zoals het een goed treasurer betaamt, kijken we binnen het bestuur van DACT graag vooruit. In het jaarverslag over 2008 is het beleidsplan voor de periode gepubliceerd. In het jaarverslag van 2009 is verslag gedaan over de realisatie. Het bestuur is verheugd dat nagenoeg alle beleidsuitgangspunten in 2010 zijn omgezet in daadwerkelijke acties. DACT leeft volop in Nederland. In november 2010 hebben we ons 400ste lid mogen begroeten. Om de nieuwe leden te leren kennen, is in februari 2010 een walking dinner georganiseerd. Alle nieuwe leden zijn uitgenodigd om met elkaar en met het bestuur kennis te maken; een geslaagd initiatief. Naast leden uit nationale en internationale corporates neemt ook het ledenaantal onder woningcorporaties, gemeenten en de zorgsector gestaag toe. Deze positieve ontwikkeling is voedsel voor onze toekomstige strategie. Is er behoefte aan differentiatie onder de leden en hoe gaan we hier vorm aan geven? DACT zit niet stil, en dat doen we al ruim veertien jaar niet. Sinds de oprichting hebben we als organisatie actief geanticipeerd op toekomstige veranderingen. Change is niet per definitie slecht. Door een tijdige en volledige risico-inschatting te maken, kan verandering beheersbaar worden. Graag wil ik u allen bedanken voor het vertrouwen in het bestuur en de ondersteuning in Door de betrokkenheid van de leden kan DACT in 2011 met gepaste trots haar 15-jarig jubileum vieren. Nadere informatie volgt. Intussen zijn de laatste sneeuwresten uit de straten verdwenen. Door de overvloedige sneeuwval in december niet als sneeuw voor de zon, maar we zijn er (voorlopig?) wel van verlost. Nu nog de crisis. Met vriendelijke groet, Ingmar M. Bergmann Voorzitter DACT

6 DACT Jaarverslag 06

7 Inhoudsopgave Voorwoord Samenstelling Bestuur en Raad van Advies Ledenactiviteiten en evenementen Walking dinner nieuwe leden Annual Conference: The Future of Treasury Round Table Conference: Internationale vestigingsplaats voor treasuryactiviteiten vanuit een fiscaal perspectief Autumn dinner DACT Treasury Beurs Op uitnodiging aan de discussietafel Congres Public Treasury Expertmeeting fiscaliteit De stand van zaken: SEPA Permanent Education Program (PEP) DACT-sponsoractie: adopteer een KanjerKraal Verenigingsinformatie Partners en sponsors

8 DACT Jaarverslag Samenstelling Bestuur Ingmar M. Bergmann is sinds 2008 bestuurslid van DACT en sinds 2009 voorzitter. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de wereld van treasury, nationaal en internationaal. Sinds september 2010 is hij werkzaam bij Draka. Deze onderneming opereert wereldwijd in de ontwikkeling, productie, levering en installatie van kabels en glasvezel. De omzet over 2009 bedroeg ruim 2 miljard. In de functie van Director Treasury is Ingmar verantwoordelijk voor de treasuryactiviteiten wereldwijd. Naast het beleid en de procedures, financieringen en bankrelatiebeheer focust hij zich op het optimaliseren van de processen en het positioneren van treasury; als sparringpartner en adviseur van de verschillende regio s. Voorafgaand aan zijn huidige functie bekleedde Ingmar verschillende nationale en internationale treasuryfuncties bij Eneco, BNG, Exact, Mexx, Eastman Chemical en TNO. Michel van der Breggen studeerde fiscaal recht en filosofie aan de Rijksuniversiteit Leiden en de University of Edinburgh. Hij is tax partner bij PricewaterhouseCoopers (PwC), waar hij zich heeft gespecialiseerd in financial services transfer pricing, in het bijzonder de transfer pricing-aspecten van intercompany financiële transacties, zoals interne leningen, cashpools, guarantees en het ontwikkelen van loan pricing policies. Binnen PwC is Michel Co-head van het internationale financial transactions transfer pricing network. Op dit gebied heeft hij diverse Advance Pricing Agreements afgesloten met de Nederlandse fiscus. Daarnaast publiceert hij regelmatig over dit onderwerp in vaktechnische tijdschriften. Ook doceert hij bij het International Bureau of Fiscal Documentation te Amsterdam en aan Nyenrode Business University. Michel is in juni 2010 tot bestuurslid benoemd. Hij bekleedt de zetel voor de branchegebonden leden. George Dessing is Vice President Corporate Treasurer van Wolters Kluwer, een mondiale, toonaangevende aanbieder van informatiediensten en uitgeverij. In deze positie is George verantwoordelijk voor de wereldwijde treasury- en riskmanagementactiviteiten van Wolters Kluwer, ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie. Voordat hij in 1997 zijn huidige functie bij Wolters Kluwer aanvaardde, bekleedde George verschillende functies bij NetHold Finance, onderdeel van de FilmNet Group, in Nederland en België. George studeerde bedrijfseconomie aan de HEAO in Den Haag. Hij heeft tevens een master in bedrijfseconomie behaald aan de universiteit van Tilburg. George trad in 2007 toe tot het DACT-bestuur. Frank van Es studeerde Internationale Bestuurseconomie aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Daarna behaalde hij een Post-Graduate in International Law and International Relations aan het Inter-University Centre of Dubrovnik en een Master of Arts in International Relations aan de International University of Japan. Na zijn studie startte Frank zijn loopbaan bij ABN AMRO, waar hij verschillende functies heeft bekleed bij Sales & Advisory Institutional Investors en Treasury Corporates binnen de divisie Investment Banking. In 1995 vervolgde hij zijn loopbaan op de afdeling Treasury van Montell Polyolefins, een van de juridische voorgangers van chemieconcern LyondellBasell Industries. Op dit moment vervult hij hier de functie van Assistant Treasurer Treasury Operations Europe and Asia en Assistant- Treasurer - Risk Management. Frank maakt al vier jaar deel uit van het bestuur van DACT. 08

9 20 10 Bernd Haaksman voltooide in 2000 de postdoctorale opleiding tot Register Treasurer aan de VU. Daarvoor behaalde hij een master in bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Eerder rondde hij de studie bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht af. Bernd is sinds 2005 bij TNT werkzaam. Voordat hij begin 2007 de functie van Assistant Treasurer ging bekleden, was hij daar werkzaam als Director Corporate Finance. In deze rol was hij onder andere verantwoordelijk voor de kapitaalstructuur, de externe financiering van de groep en de contacten met de rating agents en banken. Voor zijn indiensttreding bij TNT was Bernd als treasurer werkzaam voor Vedior in Zwitserland, dat in 2008 fuseerde met Randstad. Bernd begon zijn professionele loopbaan bij Rabobank International. In 2009 werd hij tot DACT-bestuurslid gekozen. Jan Peter Hopmans is Group Treasurer bij ANWB BV. De ANWB is naast de hulpverlening onderweg vooral actief op het gebied van verzekeren, reizen en recreatie. Zij is tevens de grootste uitgeverij in Nederland. Jan Peter is binnen de ANWB Groep verantwoordelijk voor alle treasuryactiviteiten, bedrijfsverzekeringen, overnames en treasury back office. Als bestuurder van de Stichting Beheer ANWB is hij daarnaast verantwoordelijk voor het vermogensbeheer van onder andere het ANWB Pensioenfonds. Tot 1996 werkte hij als portfoliomanager vastrentende waarden bij de Sociale Verzekeringsbank in Amsterdam. Hij heeft de postdoctorale opleiding tot Register Beleggings Analist aan de VU afgerond. Jan Peter werd in 2005 tot DACT-bestuurslid gekozen en vervult tevens de functie van penningmeester. Erika Licht studeerde rechten aan Tilburg University. Zij bekleedde diverse functies bij de overheid, in het bedrijfsleven en als advocaat in de insolventie- en familierechtpraktijk, welke praktijk zij eind 2006 heeft neergelegd. In 1995 richtte zij Licht Verenigingsmanagement op, een onderneming gespecialiseerd in het management en de secretariaatsvoering van verenigingen en stichtingen en in de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van opleidingen en congressen. Medio 2010 heeft zij haar aandeel in het bedrijf verkocht. Erika is sinds de oprichting van DACT in november 1996 secretaris van de vereniging. Janneke Nonkes is sinds begin 2011 werkzaam als Group Treasurer bij North Sea Group, een key speler op de Westeuropese downstream oliemarkt. In deze functie is Janneke met een team van 10 medewerkers verantwoordelijk voor zowel de strategische als operationele kant van het vak. Van 1992 tot 2010 oefende zij diverse financiële functies uit bij KPN, onder andere als Auditor, Controller en Manager Control & Business Analyse. In 2005 maakte Janneke binnen KPN de overstap naar het treasurywerkveld. Als Corporate Treasurer was ze verantwoordelijk voor de langetermijnfinanciering en de treasuryactiviteiten van KPN. Janneke heeft een master in Information Management en is Register Accountant en Register Treasurer. Janneke werd in 2009 benoemd tot DACT-bestuurslid. Portefeuilleverdeling De bestuurstaken zijn verdeeld over teams die als volgt zijn samengesteld: Educatieteam: Bernd Haaksman (vz), Frank van Es, Erika Licht Round Table-team: Michel van der Breggen (vz), George Dessing Jubileumteam: Janneke Nonkes (vz), Ingmar Bergmann, George Dessing, Erika Licht Treasurybeurs-team: Erika Licht (vz), Frank van Es, Ingmar Bergmann, Jan Peter Hopmans Webteam: George Dessing (vz), Erika Licht 09

10 DACT Jaarverslag Samenstelling Raad van Advies Frits Hensel studeerde Bedrijfseconomie en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op 1 januari 1970 trad hij in dienst van Akzo (thans AkzoNobel). In 1982 werd hij benoemd tot directeur Financiële Zaken met wereldwijde verantwoordelijkheid voor treasury, corporate finance en investor relations. Vanaf 1993 had hij als Senior Vice President Finance ook de eindverantwoordelijkheid voor de belastingplanning en de aangiftes in alle landen waar AkzoNobel activiteiten ontplooide. Frits was daarnaast vele jaren Chairman van de Board van AkzoNobel USA en van de Board van AkzoNobel UK. Ook was hij vice-voorzitter van het Nederlandse pensioenfonds en voorzitter van de Beleggingscommissie van de belangrijkste buitenlandse pensioenfondsen van AkzoNobel. Sinds zijn pensionering, in mei 2005, is Frits nog steeds zeer actief. Zo is hij lid van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van het Audit Committee van ANWB BV, penningmeester van de Stichting Register Treasurers en voorzitter van de Raad van Advies van DACT. Hans van Erp studeerde macro-economie aan de Universiteit van Tilburg. Na z n doctoraalexamen, in 1981, werkte hij als analist bij de Nederlandsche Bank en als consultant / manager bij ABN AMRO. Vanaf 1993 vervulde hij managementfuncties op treasurygebied bij DSM en CSM. In 2005 richtte Hans het consultancy- en interim managementbureau Bridges in Finance op. In juni 2006 werd hij ingehuurd door de Oostenrijkse onderneming Zumtobel Lighting NV, eerst als consultant en daarna als directeur Corporate Treasury. Na afronding van dit project keerde Hans terug naar Nederland. Op dit moment is hij vanuit Bridges in Finance werkzaam met name als treasurer bij DSB Bank, waar hij in opdracht van de curatoren medeverantwoordelijk is voor het beheer, de verkoop en overdracht van de portefeuille. 010

11 20 10 Frans Roozen is partner bij Strategic Management Centre, kantoor voor boardroom consultancy en corporate research. Voorafgaand aan zijn toetreding tot Strategic Management Centre bekleedde hij verschillende financiële managementposities in het bedrijfsleven, onder andere bij KPN en KPNQwest. Frans studeerde in 1986 af als bedrijfseconoom aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1993 tot doctor in de economie op een onderzoek naar kostenvraagstukken bij multiproductondernemingen. Sinds 1998 is hij als hoogleraar Management Accounting en Control parttime verbonden aan de Postgraduate Controllersopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. Arnold Salverda vervulde na zijn studie aan Nijenrode University diverse treasury- en managementfuncties bij nationale en internationale bedrijven. Zo was hij Treasurer bij Royal Nedlloyd Group ( ), Corporate Treasurer bij CSM NV ( ) en Sara Lee/DE NV ( ), CFO van Sara Lee Antilles ( ), Director Treasury van P&O Nedlloyd Ltd ( ) en Corporate Treasurer bij Smit Internationale NV. Sinds 2010 is hij op interim basis werkzaam als treasurer voor VimpelCom Ltd in Amsterdam. Arnold is sinds eind 2010 voorzitter van het curatorium van de postdoctorale opleiding Treasury Management van de VU Amsterdam. Als één van de oprichters en oud-voorzitter van DACT is hij vanaf de start nauw bij de vereniging betrokken. Wim van Winden trad in 1980, na enkele traineeships bij internationale graanhandels, in dienst bij Amrobank. In 1982 stapte hij over naar Royal Volker Stevin. Een jaar later werd hij account manager bij Barclays Bank. In 1985 kreeg z n carrière een vervolg als assistant treasurer en operational treasurer Europe bij Sara Lee/DE. In 1992 ging hij een nieuwe uitdaging aan als Corporate Treasurer bij Heineken. Na deze functie zes jaar te hebben vervuld, maakte Wim de switch naar z n huidige werkgever Philips. Hij bekleedde diverse managementfuncties, waaronder Treasurer EMEA-Global en directeur van het Philips Pensioenfonds. Op dit moment is hij CFO Philips Benelux. 011

12 DACT Jaarverslag 012

13 20 10 Ledenactiviteiten en evenementen Walking dinner, 3 februari 2010, Hotel Kerkebosch Zeist (invitation only) DACT is de laatste jaren snel gegroeid. Het verheugt het bestuur enorm dat zoveel treasuryprofessionals zich bij de vereniging aansluiten. Door de snelle groei en de grote opkomst bij de ledenactiviteiten wordt het echter steeds lastiger om alle nieuwkomers persoonlijk te leren kennen. En dat is nu juist wat het bestuur graag wil. In 2010 is daarom gestart met een walking dinner voor nieuwe leden. Tijdens dit diner wisselden de deelnemers vier keer van tafel en van tafelgenoten. De tafels werden voorgezeten door een of twee bestuursleden. Het initiatief werd door de ruim veertig nieuwe leden zeer gewaardeerd. Zij konden in besloten kring persoonlijk kennismaken met de bestuursleden en collega s, en vice versa. Tijdens de tafelgesprekken is uitgebreid gesproken over de verwachtingen van het lidmaatschap en de ervaringen tot nu toe. Dit leverde waardevolle informatie op. Zo bleek uit de gesprekken dat de voornaamste reden om lid te worden van DACT de mogelijkheid is om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en deze kennis te delen met collega s. Ook heeft men behoefte aan een treasurynetwerk, waar ervaringen en nieuwe ideeën met vakgenoten kunnen worden uitgewisseld. De ledenactiviteiten van DACT, in het bijzonder de Treasury Beurs en het Permanent Education Program (PEP), worden druk bezocht en als een belangrijk onderdeel van het lidmaatschap beschouwd. Een groot voordeel van het PEP vormen de kortdurende bijeenkomsten met een beperkt aantal deelnemers, waardoor veel interactie kan plaatsvinden. De hoge frequentie maakt bovendien pick and choose mogelijk. De nieuwe leden ervaren ook de netwerkfunctie van het PEP als waardevol. Wel moet worden voorkomen, zo gaven zij aan, dat de organiserende partij verzandt in verkooppraatjes. Belangrijk is verder om tijdens de PEP-workshops niet alleen de meest recente ontwikkelingen aan bod te laten komen, maar juist ook basic onderwerpen, zoals hedge accounting, FX-hedging strategieën, cash flow forecasting en de selectie van Treasury Management Systemen. Dit is blijvend interessant voor relatief onervaren leden en leden die net bezig zijn met een van deze onderwerpen. Naast de ledenactiviteiten kwamen ook de functie van de treasurer, de opleidingsbehoeften, de carrièreverwachtingen en actuele vaktechnische ontwikkelingen op tafel. Het bestuur kreeg goede ideeën en suggesties aangereikt voor de organisatie van evenementen en toekomstige beleidsplannen. Al met al was het walking dinner een geslaagd initiatief, dat in 2011 zeker wordt herhaald. Annual Conference: The Future of Treasury, 4 juni 2010, Kasteel Oud Wassenaar De jaarlijkse DACT-themadag, ofwel de Annual Conference, stond in het teken van de toekomst van treasury. Op een schitterende zomerdag, waarop het kwik tot ver boven de 25 graden steeg, kwamen zo n 130 leden naar Kasteel Oud Wassenaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de functie van de treasurer. De themadag werd geleid door Wim van Winden, lid van de Raad van Advies en voormalig bestuursvoorzitter van DACT. Hij legde een aantal stellingen aan de zaal voor, waarop men met de elektronische stemkastjes direct kon reageren. Sjoerd de Vries, CFO van Nidera, was de eerste spreker. Hij vertelde hoe een CFO tegen de treasuryfunctie aankijkt en wat de verwachtingen zijn van treasurers die willen doorgroeien naar een CFO-functie. Vervolgens was het woord aan David Swann, voormalig Group Treasurer van BAT. Zijn inleiding spitste zich toe op de ontwikkelingen in het treasuryvakgebied. Ook gaf hij aan welke kennis en vaardigheden de treasurer moet hebben om een succesvolle gesprekspartner te zijn voor de Raad van Bestuur en de business units. 013

14 DACT Jaarverslag In de middag konden de deelnemers kiezen uit vier workshops: Workshop Carreerplanning: from Treasurer to CFO? Paul van Vliet, op dat moment directeur bij recruitment specialist Robert Walters, verzorgde een interactieve presentatie over de carrièremogelijkheden van de treasurer. Dit gebeurde in samenwerking met Dick van Ommen, op dat moment CFO van Heijmans. De centrale vraag was of het mogelijk is om vanuit een treasuryomgeving een hogere financiële functie in het bedrijfsleven te bekleden. Robert Walters had vooraf een enquête aan alle DACT-leden toegestuurd met een aantal stellingen. De respons was hoog: maar liefst 107 leden werkten mee. In de workshop werden de uitkomsten van de enquête besproken. Een paar opvallende resultaten: Veel treasuryprofessionals vinden dat een CFO/FD met treasuryachtergrond waardevoller is voor de onderneming. Interessant, omdat deze overstap in de praktijk (nog) niet vaak voorkomt. Een derde van de deelnemers acht een RC-opleiding noodzakelijk om de overstap te maken naar een financiële topfunctie. Deze opleiding komt ook steeds vaker in treasury vacatureprofielen voor, omdat de nadruk in de functie verschuift naar risk en control. De meerderheid van de treasurers wil meer betrokken zijn bij de business en vindt dat men uit de ivoren toren moet stappen. Aan het eind van de workshop peilde Paul van Vliet hoeveel van de aanwezigen een overstap naar een financiële positie ambieerden. Dit bleek meer dan de helft te zijn. Is deze ambitie ook realistisch? Van Vliet gaf aan dat zo n carrièrestap wel mogelijk is, maar dat het kansrijker is om binnen de onderneming door te groeien. Workshop Negotiations Tony Hughes, CEO van The Huthwaite Group of Companies (UK), gaf een interessante, interactieve workshop over onderhandelingsvaardigheden. Vertrekpunt was het unieke gedragsonderzoek dat Huthwaite International heeft uitgevoerd op het gebied van effectief onderhandelen. Hughes ging in op strategieën, werkwijzen en gedragsvaardigheden van effectieve onderhandelaars. Hij lardeerde zijn verhaal met (veelal humoristische) praktijkvoorbeelden van onderhandelingen in ondernemingen en in het dagelijks leven. Deze voorbeelden, en vooral de do s en don ts, hielpen de deelnemers beseffen waarom ze soms wel en soms niet krijgen wat ze willen; privé maar ook in het zakenleven. Tijdens de workshop werden ook wijdverbreide opvattingen over succesvolle onderhandelaars kritisch bekeken. De deelnemers kregen hierdoor meer inzicht in wat een onderhandeling is, hoe ze het beste hun tijd kunnen besteden aan de voorbereiding, welk verbaal gedrag ze moeten aannemen en waarop ze bij een onderhandeling moeten letten. Workshop A Swift way naar de communicatie van de toekomst In deze workshop stond de toekomst van de treasurycommunicatie centraal. In het eerste deel werd een overzicht gegeven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van communicatie met banken, payment factories en normen voor betalingen, zoals ISO XML In het tweede deel werd ingegaan op de vraag hoe ontwikkelingen in het productaanbod van SWIFTNet de onderneming kunnen helpen bij het realiseren van een gestandaardiseerd en veilig communicatiekanaal. De workshop werd gepresenteerd door Elie Lasker (SWIFT) en David Kelin (Zanders). Workshop Ontwikkelingen in cash flow forecasting Ernst de Kuiper (CEVA Logistics) zette uiteen hoe bij CEVA Logistics cash flow forecasting is geïmplementeerd. Hij besprak het implementatieproces, gaf aan welke verbeteringen er nog zullen volgen en lichtte toe waarom CEVA heeft gekozen voor een bottom up approach. Ook kwamen de voordelen van een accurate cash flow forecasting aan de orde. Bas Rebel (Zanders) gaf vervolgens zijn visie op cash flow modelling. Dit model werkt vanuit een top down approach die gebruikmaakt van statistische methodieken. De conferentie werd afgesloten met een informele borrel op het zonovergoten terras van Kasteel Oud Wassenaar. 014

15 20 10 Naam: Felix Gloudemans Leeftijd: 43 jaar Woonplaats: Utrecht Lid sinds: 2001 Functie: Hoofd Group Treasury Bedrijf: Sun Chemical Group Als treasurers zijn we vaak gefocust op ons eigen specialisme, terwijl we voor een goede uitoefening van ons vak de andere (financiële) disciplines binnen de onderneming hard nodig hebben. De treasuryafdeling krijgt steeds meer een centrale rol in het configureren en uitrollen van nieuwe projecten. Het is daarom nuttig om de ramen af en toe wijd open te zetten, frisse wind op te snuiven en je blikveld te verruimen. Precies daar ligt voor mij de meerwaarde van DACT. Het bestuur organiseert jaarlijks een breed scala aan vakinhoudelijke activiteiten voor de leden, waaronder de Treasury Beurs, seminars en PEP-workshops. Kenmerkend voor de DACT-aanpak is dat de thema s veelal worden opgehangen aan een real life case, waarbij een collega-treasurer concreet uitlegt hoe een project is aangepakt, tegen welke bottlenecks en spanningsvelden men in de praktijk aanliep en hoe die zijn weggenomen. Inspirerend en waardevol: je lift niet alleen mee op de leercurve van andere corporates, waardoor je je kennis verdiept, maar wordt ook gedwongen om naar anderen te luisteren en je open te stellen voor nieuwe ideeën. Een geslaagd voorbeeld van die casestudy-aanpak in 2010 was de workshop Commodity Risk Management en Corporate Treasury van Nutreco en PWC tijdens de Treasury Beurs. Helaas laat mijn volle agenda het slechts zelden toe om naar een DACT-bijeenkomst te gaan. Ook in 2011 moet ik weer woekeren met mijn tijd, maar als zich een kans aandient om een PEP-workshop bij te wonen, grijp ik die met beide handen aan. 015

16 DACT Jaarverslag Round Table Conference 2010: de internationale vestigingsplaats voor treasuryactiviteiten vanuit een fiscaal perspectief, 16 juni 2010, De Kastanjehof Lage Vuursche Na de succesvolle introductie van het Round Table -concept in 2009, organiseerde DACT op 16 juni 2010 de tweede Round Table Conference. Dit keer met als onderwerp: de internationale vestigingsplaats voor treasuryactiviteiten vanuit een fiscaal perspectief. Plaats van handeling was De Kastanjehof in Lage Vuursche. Genodigden waren de treasurers van vrijwel alle corporate AEX- en Midkap-fondsen. Vanwege het specifieke onderwerp hadden zij de mogelijkheid gekregen zich te laten vergezellen door het hoofd fiscale zaken van hun onderneming. Aanleiding voor de themakeuze was dat er een perfect storm gaande is ten aanzien van de fiscaal gunstige vestigingsplaats voor treasuryactiviteiten. Het Belgische Coördinatie Centrum-regime eindigde in 2010, Nederland heeft de groepsrentebox voorlopig op de lange baan geschoven en landen als Zwitserland en Luxemburg staan op de zwarte lijst van president Obama en zullen daarom wellicht iets aan hun belastingregime moeten doen. Tegelijkertijd zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande op OESO-niveau, op basis waarvan belastingdiensten de economische substance van financiële transacties steeds meer vooropstellen. Veel multinationals kampen daarom met de vraag: wat is vanuit fiscaal perspectief een aantrekkelijke vestigingsplaats voor mijn treasuryactiviteiten? Het antwoord op deze vraag kan ook een significante impact hebben voor treasurers. De conferentie begon met een inleiding door Stef van Weeghel, hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam en als partner verbonden aan PwC. Als voorzitter van de Studiecommissie Belastingstelsel bracht hij in april 2010 advies uit aan demissionair minister De Jager van Financiën over de herziening van het Nederlandse belastingstelsel. In zijn bijdrage ging Van Weeghel specifiek in op de recente ontwikkelingen in Nederland rondom de (in eerste instantie optionele) groepsrentebox. Vervolgens belichtte hij zijn voorstel voor defiscalisering van rente en het Consultatiedocument dat Financiën in de zomer van 2009 heeft uitgegeven (en waarover DACT in juli 2009 een seminar organiseerde). Tot slot stond hij stil bij de vermogensaftrek, zoals opgenomen in het rapport van de Studiecommissie. Na de pauze was het tijd voor een levendige groepsdiscussie. De leiding was in handen van Frank Engelen, hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Universiteit Leiden en partner bij PwC. Engelen adviseerde voormalig staatssecretaris De Jager van Financiën over de diverse voorstellen voor de behandeling van (groeps)rente en lanceerde met Van Weeghel het voorstel voor defiscalisering van rente. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden ging hij nader in op de verschillende vestigingsplaatsen en financieringsstructuren die momenteel voorhanden zijn om op een fiscaal vriendelijke wijze de treasuryfunctie binnen een multinationale onderneming vorm te geven, zonder dat de functie daarbij noodzakelijkerwijs (geheel) naar het buitenland hoeft te worden verplaatst. De aanwezigen namen actief deel aan de discussie. De Round Table Conference werd afgesloten met een geanimeerde borrel, gevolgd door een goed verzorgd diner in De Kastanjehof. Met circa 25 deelnemers was er wederom sprake van een succesvol DACT-event. Autumn dinner, 21 oktober 2010, Rosarium Amsterdam Op 21 oktober namen ruim honderd leden deel aan het DACT herfstdiner in het Rosarium te Amsterdam. Gastspreker was Gerrit Zalm, voormalig minister van Financiën en voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO. De heer Zalm ging in zijn toespraak in op de (on)mogelijkheid om in 2011 aan krediet te komen. Hij gaf zijn visie op de kredietcrisis en de gevolgen daarvan. Daarna kwamen de belangrijkste factoren die vraag en aanbod bepalen aan bod. Hij sloot af met de conclusies over de mogelijkheden voor herfinanciering, het verwachte volume en de prijs van krediet in

17

18 DACT Jaarverslag DACT Treasury Beurs, 11 en 12 november 2010, Hotels van Oranje Noordwijk Wederom vormde Hotels van Oranje het decor voor de DACT Treasury Beurs; de achtste editie op rij. Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om de avond voorafgaand aan de Beurs in Hotels van Oranje te overnachten en vanaf uur met collega s te borrelen tijdens de door ABN AMRO gesponsorde Meet & Greet. Dit bleek een grandioos succes! Niet minder dan 150 leden kwamen op 11 november naar Noordwijk, waar ze tot in de kleine uurtjes uitgebreid konden bijpraten en netwerken. Er zijn al veel verzoeken binnengekomen om deze Meet & Greet als vast onderdeel in het programma op te nemen. Het bestuur gaat dit zeker doen! Even geslaagd was de reprise van de masterclass van prof. Arnoud Boot, dit keer gewijd aan het thema Lessen uit de financieel-economische malaise. Boot besprak de algemene economische verhoudingen en de financiering van ondernemingen. Net als in 2009 werd zijn masterclass weer met groot enthousiasme ontvangen. s Middags stonden negen workshops op het programma: Optimale financieringsstrategie anno 2010, ING Bank Sprekers: Rob Frijlink (ING Event Finance) en Cefas van der Tol (ING High Grade Debt Capital Markets). Oplossingen voor het financieren in een internationale omgeving, Deutsche Bank Spreker: Leanne Smaller (Head of Dutch Corporate Funding). Zijn banken terughoudend in het aangaan van renteswaps met corporates?, Rabobank Sprekers: Martijn Sorber (Head of Corporate Risk & Treasury Advisory Europe) en Henk Rozendaal (Global Head Interest Rate Derivatives Trading). Commodity Risk Management en Corporate Treasury, PwC Sprekers: Okke Groot RA MBA (Purchase & Risk Controller Nutreco NV) en Ernes Zelen RA AMCT (PwC). Navigating treasury through a series of changes, RBS Spreker: Marc Verkuil (Senior Director Treasury & Tax, AB SCIEX). Financiering van Nederlandse beursfondsen en mate van transparantie, Orchard Finance Consultants Sprekers: Rolf Michon en Nicolai Knop (Orchard Finance Consultants). Is your treasury ahead of the game?, J.P. Morgan Sprekers: Paul Beishuizen (J.P. Morgan Treasury Services) en Richard Parkinson (Managing Director Treasury Today). Cashpooling: via de bank of via een in-house bank?, SG Automatisering Sprekers: Jan Vermeer (directeur Treasury Services) en Johan van Beijeren (consultant SG Automatisering). Economische realiteit versus covenant breaches, NautaDutilh en ABN AMRO Sprekers: Diederik Vriesendorp (advocaat NautaDutilh) en Katrien Goovaerts (Financial Markets Solutions Sales, ABN AMRO Bank NV). Tussen de programmaonderdelen door was er voldoende ruimte voor een bezoek aan de beurs, waar de allernieuwste producten, technieken en diensten op het vakgebied werden gepresenteerd. En natuurlijk was er ook weer volop gelegenheid voor interactie met collega s. De DACT Treasury Beurs is een succesformule die niet meer is weg te denken uit het Nederlandse treasuryprogramma. 018

19 20 10 Interessante dag: een geweldige spreker (Arnoud Boot), goed gevulde ruimte met stands, veel banken aanwezig (positief) en een uitstekende locatie (ruimtes, lunch). Van hoge klasse, maar tevens lekker down to earth, druk en interactief. Een must voor iedere treasurer! De locatie was uitstekend, evenals de workshop van prof. Arnoud Boot. Boot lijkt niet meer weg te denken uit het jaarlijkse DACT-event. Ik hoop dan ook dat hij volgend jaar weer van de partij is. Dit was mijn eerste Treasury Beurs. Ik was verrast door het niveau en de professionaliteit. De set-up was uitstekend en de workshops die ik heb bijgewoond, waren prima van niveau. De locatie was makkelijk te bereiken en de grote zaal had exact het juiste formaat. Prima dag, goede workshops, uitstekend hotel. Gewoon houden zo. Wel vond ik dat het snel leeg liep op vrijdagmiddag en dat de exposanten snel hun spullen hadden opgeruimd. Ik stel voor ze tot het einde te laten exposeren. De Meet & Greet was leuk. De mogelijkheid tot overnachten zou ik zeker continueren, want dit is handig in verband met files. De workshop van prof. Boot was zeer goed. Hij bracht het komisch en wist toch iedereen geboeid te houden. Ik heb de DACT Treasury Beurs 2010 als zeer geslaagd ervaren. De donderdagavondmeeting gaf meteen een ontspannen en informele sfeer aan het evenement. De masterclass van prof. Boot viel mij vergeleken met vorig jaar inhoudelijk een beetje tegen, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de wijze waarop hij z n verhaal brengt en een ieder bij de les houdt. De organisatie was wederom perfect. Niets op aan te merken. Heel goed vond ik de netwerkborrel op de donderdagavond en de mogelijkheid om te overnachten. Ik heb veel mensen kunnen spreken en iedereen vond deze opzet super en relaxed. Naam: Bastiaan Versteeg Leeftijd: 47 jaar Woonplaats: Amsterdam Lid sinds: 2000 Functie: Director Corporate Treasury Bedrijf: Imtech NV De Treasury Beurs is al jaren de topper van de DACT-events. De beurs biedt de mogelijkheid om je op een efficiënte manier te laten bijpraten over actuele trends en je netwerk te onderhouden. Ook in 2010 heeft deze succesformule zich weer bewezen. De masterclass van prof. Arnout Boot was, net als in 2009, zeer inspirerend. Boot is als geen ander in staat om complexe vraagstukken in jip-en-janneke-taal uit te leggen. Hij maakt het niet moeilijker dan het is, vermijdt de valkuil van het jargon, is to-the-point en wordt niet geremd door egotripperij. Bij de uitoefening van ons vak en de communicatie hierover met het topmanagement kunnen wij hier als treasurers nog veel van leren! Een tweede hoogtepunt in het afgelopen jaar was voor mij de Round Table Conference in juni. Vanwege het specialistische thema - de internationale vestigingsplaats voor treasuryactiviteiten vanuit een fiscaal perspectief was een beperkt aantal leden uitgenodigd, allen werkzaam bij beursgenoteerde multinationals. Bijzonder was dat iedereen zich mocht laten vergezellen door een collega van het tax department. Die kruisbestuiving gaf de meeting vakinhoudelijk een extra dimensie. Het onderstreepte ook dat treasury geen stand alone - discipline is, maar onderdeel vormt van het hele speelveld in de onderneming. Uit de organisatie van deze Round Table blijkt dat DACT als vereniging een grote sprong heeft gemaakt. Zowel in variëteit als in diepgang biedt het activiteitenprogramma voor alle leden meerwaarde. Complimenten voor het bestuur! 019

20 DACT Jaarverslag Op uitnodiging aan de discussietafel Het DACT-bestuur organiseert gedurende het jaar diverse activiteiten voor de leden. Daarnaast neemt het bestuur op uitnodiging deel aan congressen en seminars van andere, branchegerelateerde verenigingen en organisaties. In 2010 gaven bestuursleden acte de presence bij de volgende evenementen: Congres Public Treasury, 25 maart 2010 In maart vond de tweede editie van het Congres Public Treasury plaats. Op het programma stonden diverse aspecten van het treasuryvakgebied, toegespitst op de publieke sector: betalingsverkeer, financiering, rentemanagement, control, verslaggeving, beleid en organisatie. Gedurende de afsluitende plenaire sessie was een debat opgezet tussen twee treasurers uit de commerciële sector en twee treasurers uit de publieke sector. Kernvraag was in hoeverre de treasurypraktijk in beide sectoren van elkaar afwijkt. Twee bestuursleden van DACT, te weten Ingmar Bergmann en George Dessing, vertegenwoordigden aan de discussietafel de commerciële sector. Belangrijke observatie is dat in beide sectoren diverse zaken overeenkomstige aspecten vertonen of parallel lopen, waaronder verbeteringen voor efficiënte cash managementoplossingen en de noodzaak tot betrouwbare cash flow forecasting. Kortom, volop redenen voor het DACT-bestuur om onze leden vanuit de publieke sector en andere treasurers in de publieke sector te spreken, maar vooral kennis en ervaringen te delen. Expertmeeting fiscaliteit In november 2010 nam bestuurslid Janneke Nonkes namens DACT deel aan een technische discussie in de fiscaliteit, georganiseerd door de Universiteit Leiden. Deelnemers waren belastinginspecteurs, medewerkers van het Ministerie van Financiën, belastingadviseurs en wetenschappers. In de discussie stond de vraag centraal of en in hoeverre er binnen de fiscaliteit ruimte is om een intercompany lening als kapitaal te behandelen. Dit is momenteel een hot onderwerp in fiscale kringen, en daarom ook indirect van belang voor treasurers. Omdat diverse belastingdiensten, waaronder de Nederlandse, deze discussie over herkwalificatie van leningen steeds meer voeren vanuit het perspectief van de debiteur, werd de deelname van een ervaren, onafhankelijke treasurer als bijzonder waardevol ervaren. Naam: Bas Kolenburg Leeftijd: 43 jaar Woonplaats: Lekkerkerk Lid sinds: november 2009 Functie: Treasury Manager Bedrijf: Dockwise In 2010 heb ik aan drie ledenactiviteiten deelgenomen: het walking dinner voor nieuwe leden, de Treasury Beurs en de Annual Conference. Terugkijkend was het walking dinner by far het meest inspirerend. In een relatief kleine groep konden we, door regelmatig van tafel te wisselen, met elkaar en met het bestuur kennismaken. Je zat lang genoeg op je stoel om een diepgaand gesprek te voeren, en kort genoeg om in de breedte contacten te leggen. Een prima formule om als nieuw lid je weg te vinden binnen de vereniging. Ook de organisatie was voortreffelijk; alles klopte. Waarom ik lid ben geworden van DACT? Enerzijds om collega s te ontmoeten en te netwerken; anderzijds om kennis en informatie te vergaren. In 2011 wil ik meer tijd vrijmaken voor de DACTevents, zodat ik ook kan deelnemen aan de PEP-workshops. Gezien het programma-aanbod en de spreiding van de onderwerpen verwacht ik daar veel van op te steken. 020

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE Concept CS10-05-06C Agendapunt: 06 Lijsten met open

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Postgraduate Treasury Management opleiding Vrije Universiteit Amsterdam * Master International Cash Management (ICM) ACT London

Postgraduate Treasury Management opleiding Vrije Universiteit Amsterdam * Master International Cash Management (ICM) ACT London CURRICULUM VITAE Naam Douwe Dijkstra Geboortedatum 11 maart 1956 Adres Vliegersvelderlaan 43 3771 XE BARNEVELD Telefoon 0622380680 Email douwedijkstra@hetnet.nl Website www.albatrosbeheerbv.nl Opleiding

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Kom naar de Dact Treasury Beurs 2010

Kom naar de Dact Treasury Beurs 2010 Kom naar de Dact Treasury Beurs 2010 Hét evenement voor professionals in treasury en finance 11 november vanaf 20.30 uur tot en met 12 november 19.00 uur! Hotels van Oranje in Noordwijk DACT Treasury

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Alive and kicking DACT Jaarverslag 2011

Alive and kicking DACT Jaarverslag 2011 Alive and kicking 02 Inhoudsopgave Voorwoord Ingmar M. Bergmann Samenstelling Bestuur Raad van Advies Ledenactiviteiten en evenementen Walking dinner nieuwe leden (invitation only) Jubileumcongres 15 jaar

Nadere informatie

FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS

FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS Wie financiert mijn overname? Trends en mogelijkheden in de leveraged finance markt Jeroen van Harten, ABN AMRO Leveraged Syndicate & Sales

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

masterclasses november 2012

masterclasses november 2012 masterclasses november 2012 Finance Netwerk; grondlegger van de Masterclasses In 2005 introduceerde Finance Netwerk het concept Masterclasses. Kleine groepen van maximaal 10 professionals die, op de mooiste

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

(Indirect) tax risico management in de praktijk

(Indirect) tax risico management in de praktijk (Indirect) tax risico management in de praktijk Verslaglegger: Lenny Koot Inleider: mr. S.R.M. Janssen, Indirect Tax Manager bij Nidera en vaste gastspreker over het onderwerp Tax Assurance aan de Nyenrode

Nadere informatie

Evaluatie Kennissessie Klantfeedback Management in de Customer Journey 13 mei 2014

Evaluatie Kennissessie Klantfeedback Management in de Customer Journey 13 mei 2014 Evaluatie Kennissessie Klantfeedback Management in de Customer Journey 13 mei 2014 Verwachting en aanbeveling Heeft de Kennissessie aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: Weer een ander type event

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup 1 Wat is Rent a-recruiter? Het uitbesteden van de werving-& selectie procedure voor één of meerdere specifieke vaste vacature(s) aan een ervaren

Nadere informatie

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Be prepared for the future Herman Huidink & Hans de Jong TCF / TRM Basics (I) Werkstromen Tax Tax risk management & control Tax reporting & compliance

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Trade Finance Payments Cash Management Ontbijtsessie liquiditeitsplanningen

Trade Finance Payments Cash Management Ontbijtsessie liquiditeitsplanningen Trade Finance Payments Cash Management Ontbijtsessie liquiditeitsplanningen Agenda Voorstelrondje Wie zijn wij? Noodzaak van liquiditeitsplanningen Goede liquiditeitsplanningen Soorten liquiditeitsplanningen

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

Curriculum Vitae Mevrouw Charlotte Insinger (geboren te Rotterdam op 24 juli 1965)

Curriculum Vitae Mevrouw Charlotte Insinger (geboren te Rotterdam op 24 juli 1965) Mevrouw Charlotte Insinger (geboren te Rotterdam op 24 juli 1965) 2005 heden Erasmus MC, Lid Raad van Bestuur 2001 2005 Robeco, Executive Vice President, hoofd van Fund Services 1999 2001 Robeco, Vice

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS Nederland klaar voor IBAN en SEPA? Publieke sector klaar? SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS 1 Agenda - Achtergrond van Single Euro Payments Area (SEPA)

Nadere informatie

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI 1 Fantastisch niveau van deelnemers waar je veel van kunt leren Voor en door professionals, interessante thema

Nadere informatie

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008.

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008. GENDA AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DNC De Nederlanden Compagnie N.V. ( DNC ) wordt gehouden op 4 november 2008

Nadere informatie

Jaarcongres 'Singularity is near' op Curacao

Jaarcongres 'Singularity is near' op Curacao Jaarcongres 'Singularity is near' op Curacao Details Cursusduur 2 dagen Datum en locatie 2, 3 november 2017 - Willemstad Tijd 12:30-18:00, 08:30-13:15 Prijs 390,00 (leden) / 390,00 (niet-leden) Kennisgebied

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2012

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2012 DACT Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2012 Walking dinner nieuwe leden (invitation only) DACT Annual Conference Round Table Conference (invitation only) Autumndiner / workshop IFRS DACT Treasury

Nadere informatie

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE GOVERNANCE VOOR MANAGEMENT ASSISTANTS & EXECUTIVE ASSISTANTS NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING De ontwikkeling rond Corporate Governance staat de laatste jaren

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven www.pwc.nl Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven Sterke focus van PE op werkkapitaaloptimalisatie loont Augustus 2017 1. PE scoort beter op werkkapitaalbeheer

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@nl] Verzonden: donderdag 11 november 2010 15:47 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008

2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van EXENDIS N.V., statutair gevestigd te Ede (Gelderland), te houden op maandag 23 juni 2008 in het NIMAC Vergadercentrum aan de Galvanistraat

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Copyright SNCY-Cash Management

INTRODUCTIE. Copyright SNCY-Cash Management SNCY-CASH MANAGEMENT IS IN 2002 OPGERICHT DOOR SACOM NIJSTAD (1962). SACOM HEEFT EEN BANCAIRE ERVARING VAN RUIM 20 JAAR IN TAL VAN SECTOREN, WAARVAN DE LAATSTE 8 JAAR ALS SENIOR CASH MANAGEMENT CONSULTANT

Nadere informatie

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Canon Essential Business Builder Program Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Essential Business Builder Program Introductie Het runnen van een drukkerij is een uitdaging. De activiteiten

Nadere informatie

Succesvol zaken doen in China: wat zijn mijn kansen en hoe benut ik deze?

Succesvol zaken doen in China: wat zijn mijn kansen en hoe benut ik deze? Succesvol zaken doen in China: wat zijn mijn kansen en hoe benut ik deze? Tijdens een workshop van een halve dag nemen de trainers van Kerling Consulting u mee in verschillende aspecten rondom het succesvol

Nadere informatie

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden SEPA impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden 1 impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen iban incasso erordening impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nutreco Holding N.V., te houden op dinsdag 30 juni 2009, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN Boxmeer

Nadere informatie

7 en 8 november 2013 Hotels van Oranje, Noordwijk

7 en 8 november 2013 Hotels van Oranje, Noordwijk 11 e DACT Treasury Beurs 7 en 8 november 2013 Hotels van Oranje, Noordwijk Sinds 2003 is de DACT Treasury Beurs hèt Nederlandse evenement waar aanbieders en afnemers van treasurydiensten en -producten

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

: Commerciële Economie en Belastingrecht

: Commerciële Economie en Belastingrecht CURRICULUM VITAE Naam : Douwe Dijkstra Geboortedatum : 11 maart 1956 Adres : Vliegersvelderlaan 43 3771 XE BARNEVELD Telefoon : 06-22380680 Email : douwedijkstra@hetnet.nl Website : www.albatrosbeheerbv.nl

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

2-daagse Masterclass Performance Management

2-daagse Masterclass Performance Management 2-daagse Masterclass Performance Management 10 PApunten KPI s Balanced Scorecard PDCA Aanpakken KPI s Dashboards Levenscyclus strategie Strategy mapping Verandermanagement In deze masterclass met mr. Leo

Nadere informatie

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 SEPA status update Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 Overgang naar SEPA is onvermijdelijk 2004 2006: Europese Commissie vind één infrastructuur

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Bent u al SEPA-proof?

Bent u al SEPA-proof? Bent u al -proof? 2 3 Migreren naar IBAN p 1 februari 2014 is de Single Euro Payments Area () een feit. Met deze afspraak om het betalingsverkeer in 32 Europese landen te harmoniseren en te standaardiseren,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

International Study Project

International Study Project International Study Project International Study Project Het International Study Project (ISP) is een studie project in het buitenland, waarbij een groep van 24 laatstejaars bachelor- en masterstudenten

Nadere informatie

FD Henri Sijhoff-prijs 2014

FD Henri Sijhoff-prijs 2014 FD Henri Sijhoff-prijs 2014 Resultaten onderzoek naar de rol van het jaarverslag Inhoud Enquête aan bedrijven... 1 Enquête aan beleggers en analisten... 3 Amsterdam, 26 november 2014 Hoofdstuk: Enquête

Nadere informatie

IBM Cognos Performance 2010

IBM Cognos Performance 2010 IBM Cognos Performance 2010 Smart Decisions. Better Results. De Meervaart, Amsterdam Woensdag 10 november 2010 09.30-18.15 uur Kom naar IBM Cognos Performance 2010 op 10 november in Amsterdam 33% meer

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK 16-3-2017 Michel Kee 10e Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders Doorn Discussie over hoe risicomanagement waardevol vorm te geven aan de hand van praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Jaarvergadering Accountants in business. De moderne accountant in business is flexibel

Jaarvergadering Accountants in business. De moderne accountant in business is flexibel Jaarvergadering Accountants in business De moderne accountant in business is flexibel 26 april 2012 Agenda 18.00 uur Opening door Erica Steenwijk - bestuurslid ledengroep AIB Status update 18.25 uur Inleiding

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DE COMBINATIE VAN INHOUD, PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRAKTIJKCASES STAAT GARANT VOOR EEN OPTIMALE RETURN

Nadere informatie

WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI

WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI SLUIT U AAN BIJ DE TOP CONTROLLERS VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI 1 De rondetafelsessies vind ik echt een toegevoegde waarde hebben Rondetafels geven toch de meeste interactie

Nadere informatie

Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit

Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit UITNODIGING Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit 22 Maart, 2013 Kamer van Koophandel Rotterdam Veel Nederlandse ondernemers denken na over het opzetten van een eigen vestiging in China,

Nadere informatie

DACT. 10 e TREASURY BEURS. DACT Treasury Beurs. 8 en 9 november 2012 Hotels van Oranje, Noordwijk

DACT. 10 e TREASURY BEURS. DACT Treasury Beurs. 8 en 9 november 2012 Hotels van Oranje, Noordwijk Treasury Beurs 8 en 9 november 2012 Hotels van Oranje, Noordwijk Sinds 2003 is de Treasury Beurs hèt Nederlandse evenement waar aanbieders en afnemers van treasurydiensten en -producten elkaar ontmoeten.

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten Leden van de raad van bestuur Leden van de raad van commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. Te houden op 30 maart 2006 2 Bindende

Nadere informatie

ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs Bedrijfsprofiel Januari 2013 Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH WAT KUNNEN DEZE OPKOMENDE TECHNOLOGIEËN VOOR JOUW ORGANISATIE BETEKENEN? NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Blockchain geldt als dé grote belofte als het gaat om

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Charter NAP Young Professionals. Draft 14 april 2016. Special Interest Group (SIG) YOUNG PROFESSIONALS

Charter NAP Young Professionals. Draft 14 april 2016. Special Interest Group (SIG) YOUNG PROFESSIONALS Draft 14 april 2016 Special Interest Group (SIG) YOUNG PROFESSIONALS Ontwikkel je als Persoon, Professional en Participant in de keten (3P s) Powered by NAP Missie: Jonge ingenieurs en junior management

Nadere informatie

Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem

Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem Bij PriceWaterhouseCooper vertelden wij elkaar dat wanneer je een brief schrijft naar de Belastingdienst er een goede kans is op een

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

14 en 15 februari 2018

14 en 15 februari 2018 Levende Cijfers en Academie voor Cultuurmanagement Basiscursus 2 daagse Opleiding 14 en 15 februari 2018 Cijfers zijn voor mij gaan leven. Ik zie mijn bedrijf nu echt beter. Meer controle over de financiën

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie