DACT Jaarverslag. dact.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DACT Jaarverslag. dact.nl"

Transcriptie

1 DACT Jaarverslag dact.nl

2 Als sneeuw voor de zon...

3 Voor het tweede jaar op rij hebben we mogen genieten van een witte kerst. Zou de financiële crisis behalve op ons economisch leven ook effect hebben op het klimaat? De crisis kent vele gezichten en manifesteert zich iedere keer op een nieuwe manier. Haar DNA is echter makkelijk te herkennen: risico-inschatting.

4

5 Voorwoord De bankencrisis is in 2010 overgeslagen op overheden. De risico-opslagen van verschillende Europese landen zijn explosief gestegen. Dit heeft een nieuwe impuls gegeven aan de discussie over de monetaire unie. Moet de euro in tijden van crisis door met name de noordelijke landen worden gedragen of dienen de zuidelijke overheden hun broekriem zelf meer aan te halen? In de kern draait deze discussie om het verschil tussen korte- en langetermijnplanning. Ga je als overheid voor het kortetermijngewin of ben je bereid te investeren in de toekomst? Binnen Europa wordt ook gediscussieerd over de rol die de EU kan spelen bij het beheersen van risico s op derivaten. Wat gebeurt er als tegenpartijen niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen? DACT heeft onder de vlag van de European Association of Corporate Treasurers (EACT, bijgedragen aan de beleidsvorming. Het voorlopige resultaat is dat corporates worden vrijgesteld van de verplichte clearing van derivatentransacties. Europese samenwerking kan werken. Zoals het een goed treasurer betaamt, kijken we binnen het bestuur van DACT graag vooruit. In het jaarverslag over 2008 is het beleidsplan voor de periode gepubliceerd. In het jaarverslag van 2009 is verslag gedaan over de realisatie. Het bestuur is verheugd dat nagenoeg alle beleidsuitgangspunten in 2010 zijn omgezet in daadwerkelijke acties. DACT leeft volop in Nederland. In november 2010 hebben we ons 400ste lid mogen begroeten. Om de nieuwe leden te leren kennen, is in februari 2010 een walking dinner georganiseerd. Alle nieuwe leden zijn uitgenodigd om met elkaar en met het bestuur kennis te maken; een geslaagd initiatief. Naast leden uit nationale en internationale corporates neemt ook het ledenaantal onder woningcorporaties, gemeenten en de zorgsector gestaag toe. Deze positieve ontwikkeling is voedsel voor onze toekomstige strategie. Is er behoefte aan differentiatie onder de leden en hoe gaan we hier vorm aan geven? DACT zit niet stil, en dat doen we al ruim veertien jaar niet. Sinds de oprichting hebben we als organisatie actief geanticipeerd op toekomstige veranderingen. Change is niet per definitie slecht. Door een tijdige en volledige risico-inschatting te maken, kan verandering beheersbaar worden. Graag wil ik u allen bedanken voor het vertrouwen in het bestuur en de ondersteuning in Door de betrokkenheid van de leden kan DACT in 2011 met gepaste trots haar 15-jarig jubileum vieren. Nadere informatie volgt. Intussen zijn de laatste sneeuwresten uit de straten verdwenen. Door de overvloedige sneeuwval in december niet als sneeuw voor de zon, maar we zijn er (voorlopig?) wel van verlost. Nu nog de crisis. Met vriendelijke groet, Ingmar M. Bergmann Voorzitter DACT

6 DACT Jaarverslag 06

7 Inhoudsopgave Voorwoord Samenstelling Bestuur en Raad van Advies Ledenactiviteiten en evenementen Walking dinner nieuwe leden Annual Conference: The Future of Treasury Round Table Conference: Internationale vestigingsplaats voor treasuryactiviteiten vanuit een fiscaal perspectief Autumn dinner DACT Treasury Beurs Op uitnodiging aan de discussietafel Congres Public Treasury Expertmeeting fiscaliteit De stand van zaken: SEPA Permanent Education Program (PEP) DACT-sponsoractie: adopteer een KanjerKraal Verenigingsinformatie Partners en sponsors

8 DACT Jaarverslag Samenstelling Bestuur Ingmar M. Bergmann is sinds 2008 bestuurslid van DACT en sinds 2009 voorzitter. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de wereld van treasury, nationaal en internationaal. Sinds september 2010 is hij werkzaam bij Draka. Deze onderneming opereert wereldwijd in de ontwikkeling, productie, levering en installatie van kabels en glasvezel. De omzet over 2009 bedroeg ruim 2 miljard. In de functie van Director Treasury is Ingmar verantwoordelijk voor de treasuryactiviteiten wereldwijd. Naast het beleid en de procedures, financieringen en bankrelatiebeheer focust hij zich op het optimaliseren van de processen en het positioneren van treasury; als sparringpartner en adviseur van de verschillende regio s. Voorafgaand aan zijn huidige functie bekleedde Ingmar verschillende nationale en internationale treasuryfuncties bij Eneco, BNG, Exact, Mexx, Eastman Chemical en TNO. Michel van der Breggen studeerde fiscaal recht en filosofie aan de Rijksuniversiteit Leiden en de University of Edinburgh. Hij is tax partner bij PricewaterhouseCoopers (PwC), waar hij zich heeft gespecialiseerd in financial services transfer pricing, in het bijzonder de transfer pricing-aspecten van intercompany financiële transacties, zoals interne leningen, cashpools, guarantees en het ontwikkelen van loan pricing policies. Binnen PwC is Michel Co-head van het internationale financial transactions transfer pricing network. Op dit gebied heeft hij diverse Advance Pricing Agreements afgesloten met de Nederlandse fiscus. Daarnaast publiceert hij regelmatig over dit onderwerp in vaktechnische tijdschriften. Ook doceert hij bij het International Bureau of Fiscal Documentation te Amsterdam en aan Nyenrode Business University. Michel is in juni 2010 tot bestuurslid benoemd. Hij bekleedt de zetel voor de branchegebonden leden. George Dessing is Vice President Corporate Treasurer van Wolters Kluwer, een mondiale, toonaangevende aanbieder van informatiediensten en uitgeverij. In deze positie is George verantwoordelijk voor de wereldwijde treasury- en riskmanagementactiviteiten van Wolters Kluwer, ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie. Voordat hij in 1997 zijn huidige functie bij Wolters Kluwer aanvaardde, bekleedde George verschillende functies bij NetHold Finance, onderdeel van de FilmNet Group, in Nederland en België. George studeerde bedrijfseconomie aan de HEAO in Den Haag. Hij heeft tevens een master in bedrijfseconomie behaald aan de universiteit van Tilburg. George trad in 2007 toe tot het DACT-bestuur. Frank van Es studeerde Internationale Bestuurseconomie aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Daarna behaalde hij een Post-Graduate in International Law and International Relations aan het Inter-University Centre of Dubrovnik en een Master of Arts in International Relations aan de International University of Japan. Na zijn studie startte Frank zijn loopbaan bij ABN AMRO, waar hij verschillende functies heeft bekleed bij Sales & Advisory Institutional Investors en Treasury Corporates binnen de divisie Investment Banking. In 1995 vervolgde hij zijn loopbaan op de afdeling Treasury van Montell Polyolefins, een van de juridische voorgangers van chemieconcern LyondellBasell Industries. Op dit moment vervult hij hier de functie van Assistant Treasurer Treasury Operations Europe and Asia en Assistant- Treasurer - Risk Management. Frank maakt al vier jaar deel uit van het bestuur van DACT. 08

9 20 10 Bernd Haaksman voltooide in 2000 de postdoctorale opleiding tot Register Treasurer aan de VU. Daarvoor behaalde hij een master in bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Eerder rondde hij de studie bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht af. Bernd is sinds 2005 bij TNT werkzaam. Voordat hij begin 2007 de functie van Assistant Treasurer ging bekleden, was hij daar werkzaam als Director Corporate Finance. In deze rol was hij onder andere verantwoordelijk voor de kapitaalstructuur, de externe financiering van de groep en de contacten met de rating agents en banken. Voor zijn indiensttreding bij TNT was Bernd als treasurer werkzaam voor Vedior in Zwitserland, dat in 2008 fuseerde met Randstad. Bernd begon zijn professionele loopbaan bij Rabobank International. In 2009 werd hij tot DACT-bestuurslid gekozen. Jan Peter Hopmans is Group Treasurer bij ANWB BV. De ANWB is naast de hulpverlening onderweg vooral actief op het gebied van verzekeren, reizen en recreatie. Zij is tevens de grootste uitgeverij in Nederland. Jan Peter is binnen de ANWB Groep verantwoordelijk voor alle treasuryactiviteiten, bedrijfsverzekeringen, overnames en treasury back office. Als bestuurder van de Stichting Beheer ANWB is hij daarnaast verantwoordelijk voor het vermogensbeheer van onder andere het ANWB Pensioenfonds. Tot 1996 werkte hij als portfoliomanager vastrentende waarden bij de Sociale Verzekeringsbank in Amsterdam. Hij heeft de postdoctorale opleiding tot Register Beleggings Analist aan de VU afgerond. Jan Peter werd in 2005 tot DACT-bestuurslid gekozen en vervult tevens de functie van penningmeester. Erika Licht studeerde rechten aan Tilburg University. Zij bekleedde diverse functies bij de overheid, in het bedrijfsleven en als advocaat in de insolventie- en familierechtpraktijk, welke praktijk zij eind 2006 heeft neergelegd. In 1995 richtte zij Licht Verenigingsmanagement op, een onderneming gespecialiseerd in het management en de secretariaatsvoering van verenigingen en stichtingen en in de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van opleidingen en congressen. Medio 2010 heeft zij haar aandeel in het bedrijf verkocht. Erika is sinds de oprichting van DACT in november 1996 secretaris van de vereniging. Janneke Nonkes is sinds begin 2011 werkzaam als Group Treasurer bij North Sea Group, een key speler op de Westeuropese downstream oliemarkt. In deze functie is Janneke met een team van 10 medewerkers verantwoordelijk voor zowel de strategische als operationele kant van het vak. Van 1992 tot 2010 oefende zij diverse financiële functies uit bij KPN, onder andere als Auditor, Controller en Manager Control & Business Analyse. In 2005 maakte Janneke binnen KPN de overstap naar het treasurywerkveld. Als Corporate Treasurer was ze verantwoordelijk voor de langetermijnfinanciering en de treasuryactiviteiten van KPN. Janneke heeft een master in Information Management en is Register Accountant en Register Treasurer. Janneke werd in 2009 benoemd tot DACT-bestuurslid. Portefeuilleverdeling De bestuurstaken zijn verdeeld over teams die als volgt zijn samengesteld: Educatieteam: Bernd Haaksman (vz), Frank van Es, Erika Licht Round Table-team: Michel van der Breggen (vz), George Dessing Jubileumteam: Janneke Nonkes (vz), Ingmar Bergmann, George Dessing, Erika Licht Treasurybeurs-team: Erika Licht (vz), Frank van Es, Ingmar Bergmann, Jan Peter Hopmans Webteam: George Dessing (vz), Erika Licht 09

10 DACT Jaarverslag Samenstelling Raad van Advies Frits Hensel studeerde Bedrijfseconomie en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op 1 januari 1970 trad hij in dienst van Akzo (thans AkzoNobel). In 1982 werd hij benoemd tot directeur Financiële Zaken met wereldwijde verantwoordelijkheid voor treasury, corporate finance en investor relations. Vanaf 1993 had hij als Senior Vice President Finance ook de eindverantwoordelijkheid voor de belastingplanning en de aangiftes in alle landen waar AkzoNobel activiteiten ontplooide. Frits was daarnaast vele jaren Chairman van de Board van AkzoNobel USA en van de Board van AkzoNobel UK. Ook was hij vice-voorzitter van het Nederlandse pensioenfonds en voorzitter van de Beleggingscommissie van de belangrijkste buitenlandse pensioenfondsen van AkzoNobel. Sinds zijn pensionering, in mei 2005, is Frits nog steeds zeer actief. Zo is hij lid van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van het Audit Committee van ANWB BV, penningmeester van de Stichting Register Treasurers en voorzitter van de Raad van Advies van DACT. Hans van Erp studeerde macro-economie aan de Universiteit van Tilburg. Na z n doctoraalexamen, in 1981, werkte hij als analist bij de Nederlandsche Bank en als consultant / manager bij ABN AMRO. Vanaf 1993 vervulde hij managementfuncties op treasurygebied bij DSM en CSM. In 2005 richtte Hans het consultancy- en interim managementbureau Bridges in Finance op. In juni 2006 werd hij ingehuurd door de Oostenrijkse onderneming Zumtobel Lighting NV, eerst als consultant en daarna als directeur Corporate Treasury. Na afronding van dit project keerde Hans terug naar Nederland. Op dit moment is hij vanuit Bridges in Finance werkzaam met name als treasurer bij DSB Bank, waar hij in opdracht van de curatoren medeverantwoordelijk is voor het beheer, de verkoop en overdracht van de portefeuille. 010

11 20 10 Frans Roozen is partner bij Strategic Management Centre, kantoor voor boardroom consultancy en corporate research. Voorafgaand aan zijn toetreding tot Strategic Management Centre bekleedde hij verschillende financiële managementposities in het bedrijfsleven, onder andere bij KPN en KPNQwest. Frans studeerde in 1986 af als bedrijfseconoom aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1993 tot doctor in de economie op een onderzoek naar kostenvraagstukken bij multiproductondernemingen. Sinds 1998 is hij als hoogleraar Management Accounting en Control parttime verbonden aan de Postgraduate Controllersopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. Arnold Salverda vervulde na zijn studie aan Nijenrode University diverse treasury- en managementfuncties bij nationale en internationale bedrijven. Zo was hij Treasurer bij Royal Nedlloyd Group ( ), Corporate Treasurer bij CSM NV ( ) en Sara Lee/DE NV ( ), CFO van Sara Lee Antilles ( ), Director Treasury van P&O Nedlloyd Ltd ( ) en Corporate Treasurer bij Smit Internationale NV. Sinds 2010 is hij op interim basis werkzaam als treasurer voor VimpelCom Ltd in Amsterdam. Arnold is sinds eind 2010 voorzitter van het curatorium van de postdoctorale opleiding Treasury Management van de VU Amsterdam. Als één van de oprichters en oud-voorzitter van DACT is hij vanaf de start nauw bij de vereniging betrokken. Wim van Winden trad in 1980, na enkele traineeships bij internationale graanhandels, in dienst bij Amrobank. In 1982 stapte hij over naar Royal Volker Stevin. Een jaar later werd hij account manager bij Barclays Bank. In 1985 kreeg z n carrière een vervolg als assistant treasurer en operational treasurer Europe bij Sara Lee/DE. In 1992 ging hij een nieuwe uitdaging aan als Corporate Treasurer bij Heineken. Na deze functie zes jaar te hebben vervuld, maakte Wim de switch naar z n huidige werkgever Philips. Hij bekleedde diverse managementfuncties, waaronder Treasurer EMEA-Global en directeur van het Philips Pensioenfonds. Op dit moment is hij CFO Philips Benelux. 011

12 DACT Jaarverslag 012

13 20 10 Ledenactiviteiten en evenementen Walking dinner, 3 februari 2010, Hotel Kerkebosch Zeist (invitation only) DACT is de laatste jaren snel gegroeid. Het verheugt het bestuur enorm dat zoveel treasuryprofessionals zich bij de vereniging aansluiten. Door de snelle groei en de grote opkomst bij de ledenactiviteiten wordt het echter steeds lastiger om alle nieuwkomers persoonlijk te leren kennen. En dat is nu juist wat het bestuur graag wil. In 2010 is daarom gestart met een walking dinner voor nieuwe leden. Tijdens dit diner wisselden de deelnemers vier keer van tafel en van tafelgenoten. De tafels werden voorgezeten door een of twee bestuursleden. Het initiatief werd door de ruim veertig nieuwe leden zeer gewaardeerd. Zij konden in besloten kring persoonlijk kennismaken met de bestuursleden en collega s, en vice versa. Tijdens de tafelgesprekken is uitgebreid gesproken over de verwachtingen van het lidmaatschap en de ervaringen tot nu toe. Dit leverde waardevolle informatie op. Zo bleek uit de gesprekken dat de voornaamste reden om lid te worden van DACT de mogelijkheid is om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en deze kennis te delen met collega s. Ook heeft men behoefte aan een treasurynetwerk, waar ervaringen en nieuwe ideeën met vakgenoten kunnen worden uitgewisseld. De ledenactiviteiten van DACT, in het bijzonder de Treasury Beurs en het Permanent Education Program (PEP), worden druk bezocht en als een belangrijk onderdeel van het lidmaatschap beschouwd. Een groot voordeel van het PEP vormen de kortdurende bijeenkomsten met een beperkt aantal deelnemers, waardoor veel interactie kan plaatsvinden. De hoge frequentie maakt bovendien pick and choose mogelijk. De nieuwe leden ervaren ook de netwerkfunctie van het PEP als waardevol. Wel moet worden voorkomen, zo gaven zij aan, dat de organiserende partij verzandt in verkooppraatjes. Belangrijk is verder om tijdens de PEP-workshops niet alleen de meest recente ontwikkelingen aan bod te laten komen, maar juist ook basic onderwerpen, zoals hedge accounting, FX-hedging strategieën, cash flow forecasting en de selectie van Treasury Management Systemen. Dit is blijvend interessant voor relatief onervaren leden en leden die net bezig zijn met een van deze onderwerpen. Naast de ledenactiviteiten kwamen ook de functie van de treasurer, de opleidingsbehoeften, de carrièreverwachtingen en actuele vaktechnische ontwikkelingen op tafel. Het bestuur kreeg goede ideeën en suggesties aangereikt voor de organisatie van evenementen en toekomstige beleidsplannen. Al met al was het walking dinner een geslaagd initiatief, dat in 2011 zeker wordt herhaald. Annual Conference: The Future of Treasury, 4 juni 2010, Kasteel Oud Wassenaar De jaarlijkse DACT-themadag, ofwel de Annual Conference, stond in het teken van de toekomst van treasury. Op een schitterende zomerdag, waarop het kwik tot ver boven de 25 graden steeg, kwamen zo n 130 leden naar Kasteel Oud Wassenaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de functie van de treasurer. De themadag werd geleid door Wim van Winden, lid van de Raad van Advies en voormalig bestuursvoorzitter van DACT. Hij legde een aantal stellingen aan de zaal voor, waarop men met de elektronische stemkastjes direct kon reageren. Sjoerd de Vries, CFO van Nidera, was de eerste spreker. Hij vertelde hoe een CFO tegen de treasuryfunctie aankijkt en wat de verwachtingen zijn van treasurers die willen doorgroeien naar een CFO-functie. Vervolgens was het woord aan David Swann, voormalig Group Treasurer van BAT. Zijn inleiding spitste zich toe op de ontwikkelingen in het treasuryvakgebied. Ook gaf hij aan welke kennis en vaardigheden de treasurer moet hebben om een succesvolle gesprekspartner te zijn voor de Raad van Bestuur en de business units. 013

14 DACT Jaarverslag In de middag konden de deelnemers kiezen uit vier workshops: Workshop Carreerplanning: from Treasurer to CFO? Paul van Vliet, op dat moment directeur bij recruitment specialist Robert Walters, verzorgde een interactieve presentatie over de carrièremogelijkheden van de treasurer. Dit gebeurde in samenwerking met Dick van Ommen, op dat moment CFO van Heijmans. De centrale vraag was of het mogelijk is om vanuit een treasuryomgeving een hogere financiële functie in het bedrijfsleven te bekleden. Robert Walters had vooraf een enquête aan alle DACT-leden toegestuurd met een aantal stellingen. De respons was hoog: maar liefst 107 leden werkten mee. In de workshop werden de uitkomsten van de enquête besproken. Een paar opvallende resultaten: Veel treasuryprofessionals vinden dat een CFO/FD met treasuryachtergrond waardevoller is voor de onderneming. Interessant, omdat deze overstap in de praktijk (nog) niet vaak voorkomt. Een derde van de deelnemers acht een RC-opleiding noodzakelijk om de overstap te maken naar een financiële topfunctie. Deze opleiding komt ook steeds vaker in treasury vacatureprofielen voor, omdat de nadruk in de functie verschuift naar risk en control. De meerderheid van de treasurers wil meer betrokken zijn bij de business en vindt dat men uit de ivoren toren moet stappen. Aan het eind van de workshop peilde Paul van Vliet hoeveel van de aanwezigen een overstap naar een financiële positie ambieerden. Dit bleek meer dan de helft te zijn. Is deze ambitie ook realistisch? Van Vliet gaf aan dat zo n carrièrestap wel mogelijk is, maar dat het kansrijker is om binnen de onderneming door te groeien. Workshop Negotiations Tony Hughes, CEO van The Huthwaite Group of Companies (UK), gaf een interessante, interactieve workshop over onderhandelingsvaardigheden. Vertrekpunt was het unieke gedragsonderzoek dat Huthwaite International heeft uitgevoerd op het gebied van effectief onderhandelen. Hughes ging in op strategieën, werkwijzen en gedragsvaardigheden van effectieve onderhandelaars. Hij lardeerde zijn verhaal met (veelal humoristische) praktijkvoorbeelden van onderhandelingen in ondernemingen en in het dagelijks leven. Deze voorbeelden, en vooral de do s en don ts, hielpen de deelnemers beseffen waarom ze soms wel en soms niet krijgen wat ze willen; privé maar ook in het zakenleven. Tijdens de workshop werden ook wijdverbreide opvattingen over succesvolle onderhandelaars kritisch bekeken. De deelnemers kregen hierdoor meer inzicht in wat een onderhandeling is, hoe ze het beste hun tijd kunnen besteden aan de voorbereiding, welk verbaal gedrag ze moeten aannemen en waarop ze bij een onderhandeling moeten letten. Workshop A Swift way naar de communicatie van de toekomst In deze workshop stond de toekomst van de treasurycommunicatie centraal. In het eerste deel werd een overzicht gegeven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van communicatie met banken, payment factories en normen voor betalingen, zoals ISO XML In het tweede deel werd ingegaan op de vraag hoe ontwikkelingen in het productaanbod van SWIFTNet de onderneming kunnen helpen bij het realiseren van een gestandaardiseerd en veilig communicatiekanaal. De workshop werd gepresenteerd door Elie Lasker (SWIFT) en David Kelin (Zanders). Workshop Ontwikkelingen in cash flow forecasting Ernst de Kuiper (CEVA Logistics) zette uiteen hoe bij CEVA Logistics cash flow forecasting is geïmplementeerd. Hij besprak het implementatieproces, gaf aan welke verbeteringen er nog zullen volgen en lichtte toe waarom CEVA heeft gekozen voor een bottom up approach. Ook kwamen de voordelen van een accurate cash flow forecasting aan de orde. Bas Rebel (Zanders) gaf vervolgens zijn visie op cash flow modelling. Dit model werkt vanuit een top down approach die gebruikmaakt van statistische methodieken. De conferentie werd afgesloten met een informele borrel op het zonovergoten terras van Kasteel Oud Wassenaar. 014

15 20 10 Naam: Felix Gloudemans Leeftijd: 43 jaar Woonplaats: Utrecht Lid sinds: 2001 Functie: Hoofd Group Treasury Bedrijf: Sun Chemical Group Als treasurers zijn we vaak gefocust op ons eigen specialisme, terwijl we voor een goede uitoefening van ons vak de andere (financiële) disciplines binnen de onderneming hard nodig hebben. De treasuryafdeling krijgt steeds meer een centrale rol in het configureren en uitrollen van nieuwe projecten. Het is daarom nuttig om de ramen af en toe wijd open te zetten, frisse wind op te snuiven en je blikveld te verruimen. Precies daar ligt voor mij de meerwaarde van DACT. Het bestuur organiseert jaarlijks een breed scala aan vakinhoudelijke activiteiten voor de leden, waaronder de Treasury Beurs, seminars en PEP-workshops. Kenmerkend voor de DACT-aanpak is dat de thema s veelal worden opgehangen aan een real life case, waarbij een collega-treasurer concreet uitlegt hoe een project is aangepakt, tegen welke bottlenecks en spanningsvelden men in de praktijk aanliep en hoe die zijn weggenomen. Inspirerend en waardevol: je lift niet alleen mee op de leercurve van andere corporates, waardoor je je kennis verdiept, maar wordt ook gedwongen om naar anderen te luisteren en je open te stellen voor nieuwe ideeën. Een geslaagd voorbeeld van die casestudy-aanpak in 2010 was de workshop Commodity Risk Management en Corporate Treasury van Nutreco en PWC tijdens de Treasury Beurs. Helaas laat mijn volle agenda het slechts zelden toe om naar een DACT-bijeenkomst te gaan. Ook in 2011 moet ik weer woekeren met mijn tijd, maar als zich een kans aandient om een PEP-workshop bij te wonen, grijp ik die met beide handen aan. 015

16 DACT Jaarverslag Round Table Conference 2010: de internationale vestigingsplaats voor treasuryactiviteiten vanuit een fiscaal perspectief, 16 juni 2010, De Kastanjehof Lage Vuursche Na de succesvolle introductie van het Round Table -concept in 2009, organiseerde DACT op 16 juni 2010 de tweede Round Table Conference. Dit keer met als onderwerp: de internationale vestigingsplaats voor treasuryactiviteiten vanuit een fiscaal perspectief. Plaats van handeling was De Kastanjehof in Lage Vuursche. Genodigden waren de treasurers van vrijwel alle corporate AEX- en Midkap-fondsen. Vanwege het specifieke onderwerp hadden zij de mogelijkheid gekregen zich te laten vergezellen door het hoofd fiscale zaken van hun onderneming. Aanleiding voor de themakeuze was dat er een perfect storm gaande is ten aanzien van de fiscaal gunstige vestigingsplaats voor treasuryactiviteiten. Het Belgische Coördinatie Centrum-regime eindigde in 2010, Nederland heeft de groepsrentebox voorlopig op de lange baan geschoven en landen als Zwitserland en Luxemburg staan op de zwarte lijst van president Obama en zullen daarom wellicht iets aan hun belastingregime moeten doen. Tegelijkertijd zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande op OESO-niveau, op basis waarvan belastingdiensten de economische substance van financiële transacties steeds meer vooropstellen. Veel multinationals kampen daarom met de vraag: wat is vanuit fiscaal perspectief een aantrekkelijke vestigingsplaats voor mijn treasuryactiviteiten? Het antwoord op deze vraag kan ook een significante impact hebben voor treasurers. De conferentie begon met een inleiding door Stef van Weeghel, hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam en als partner verbonden aan PwC. Als voorzitter van de Studiecommissie Belastingstelsel bracht hij in april 2010 advies uit aan demissionair minister De Jager van Financiën over de herziening van het Nederlandse belastingstelsel. In zijn bijdrage ging Van Weeghel specifiek in op de recente ontwikkelingen in Nederland rondom de (in eerste instantie optionele) groepsrentebox. Vervolgens belichtte hij zijn voorstel voor defiscalisering van rente en het Consultatiedocument dat Financiën in de zomer van 2009 heeft uitgegeven (en waarover DACT in juli 2009 een seminar organiseerde). Tot slot stond hij stil bij de vermogensaftrek, zoals opgenomen in het rapport van de Studiecommissie. Na de pauze was het tijd voor een levendige groepsdiscussie. De leiding was in handen van Frank Engelen, hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Universiteit Leiden en partner bij PwC. Engelen adviseerde voormalig staatssecretaris De Jager van Financiën over de diverse voorstellen voor de behandeling van (groeps)rente en lanceerde met Van Weeghel het voorstel voor defiscalisering van rente. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden ging hij nader in op de verschillende vestigingsplaatsen en financieringsstructuren die momenteel voorhanden zijn om op een fiscaal vriendelijke wijze de treasuryfunctie binnen een multinationale onderneming vorm te geven, zonder dat de functie daarbij noodzakelijkerwijs (geheel) naar het buitenland hoeft te worden verplaatst. De aanwezigen namen actief deel aan de discussie. De Round Table Conference werd afgesloten met een geanimeerde borrel, gevolgd door een goed verzorgd diner in De Kastanjehof. Met circa 25 deelnemers was er wederom sprake van een succesvol DACT-event. Autumn dinner, 21 oktober 2010, Rosarium Amsterdam Op 21 oktober namen ruim honderd leden deel aan het DACT herfstdiner in het Rosarium te Amsterdam. Gastspreker was Gerrit Zalm, voormalig minister van Financiën en voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO. De heer Zalm ging in zijn toespraak in op de (on)mogelijkheid om in 2011 aan krediet te komen. Hij gaf zijn visie op de kredietcrisis en de gevolgen daarvan. Daarna kwamen de belangrijkste factoren die vraag en aanbod bepalen aan bod. Hij sloot af met de conclusies over de mogelijkheden voor herfinanciering, het verwachte volume en de prijs van krediet in

17

18 DACT Jaarverslag DACT Treasury Beurs, 11 en 12 november 2010, Hotels van Oranje Noordwijk Wederom vormde Hotels van Oranje het decor voor de DACT Treasury Beurs; de achtste editie op rij. Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om de avond voorafgaand aan de Beurs in Hotels van Oranje te overnachten en vanaf uur met collega s te borrelen tijdens de door ABN AMRO gesponsorde Meet & Greet. Dit bleek een grandioos succes! Niet minder dan 150 leden kwamen op 11 november naar Noordwijk, waar ze tot in de kleine uurtjes uitgebreid konden bijpraten en netwerken. Er zijn al veel verzoeken binnengekomen om deze Meet & Greet als vast onderdeel in het programma op te nemen. Het bestuur gaat dit zeker doen! Even geslaagd was de reprise van de masterclass van prof. Arnoud Boot, dit keer gewijd aan het thema Lessen uit de financieel-economische malaise. Boot besprak de algemene economische verhoudingen en de financiering van ondernemingen. Net als in 2009 werd zijn masterclass weer met groot enthousiasme ontvangen. s Middags stonden negen workshops op het programma: Optimale financieringsstrategie anno 2010, ING Bank Sprekers: Rob Frijlink (ING Event Finance) en Cefas van der Tol (ING High Grade Debt Capital Markets). Oplossingen voor het financieren in een internationale omgeving, Deutsche Bank Spreker: Leanne Smaller (Head of Dutch Corporate Funding). Zijn banken terughoudend in het aangaan van renteswaps met corporates?, Rabobank Sprekers: Martijn Sorber (Head of Corporate Risk & Treasury Advisory Europe) en Henk Rozendaal (Global Head Interest Rate Derivatives Trading). Commodity Risk Management en Corporate Treasury, PwC Sprekers: Okke Groot RA MBA (Purchase & Risk Controller Nutreco NV) en Ernes Zelen RA AMCT (PwC). Navigating treasury through a series of changes, RBS Spreker: Marc Verkuil (Senior Director Treasury & Tax, AB SCIEX). Financiering van Nederlandse beursfondsen en mate van transparantie, Orchard Finance Consultants Sprekers: Rolf Michon en Nicolai Knop (Orchard Finance Consultants). Is your treasury ahead of the game?, J.P. Morgan Sprekers: Paul Beishuizen (J.P. Morgan Treasury Services) en Richard Parkinson (Managing Director Treasury Today). Cashpooling: via de bank of via een in-house bank?, SG Automatisering Sprekers: Jan Vermeer (directeur Treasury Services) en Johan van Beijeren (consultant SG Automatisering). Economische realiteit versus covenant breaches, NautaDutilh en ABN AMRO Sprekers: Diederik Vriesendorp (advocaat NautaDutilh) en Katrien Goovaerts (Financial Markets Solutions Sales, ABN AMRO Bank NV). Tussen de programmaonderdelen door was er voldoende ruimte voor een bezoek aan de beurs, waar de allernieuwste producten, technieken en diensten op het vakgebied werden gepresenteerd. En natuurlijk was er ook weer volop gelegenheid voor interactie met collega s. De DACT Treasury Beurs is een succesformule die niet meer is weg te denken uit het Nederlandse treasuryprogramma. 018

19 20 10 Interessante dag: een geweldige spreker (Arnoud Boot), goed gevulde ruimte met stands, veel banken aanwezig (positief) en een uitstekende locatie (ruimtes, lunch). Van hoge klasse, maar tevens lekker down to earth, druk en interactief. Een must voor iedere treasurer! De locatie was uitstekend, evenals de workshop van prof. Arnoud Boot. Boot lijkt niet meer weg te denken uit het jaarlijkse DACT-event. Ik hoop dan ook dat hij volgend jaar weer van de partij is. Dit was mijn eerste Treasury Beurs. Ik was verrast door het niveau en de professionaliteit. De set-up was uitstekend en de workshops die ik heb bijgewoond, waren prima van niveau. De locatie was makkelijk te bereiken en de grote zaal had exact het juiste formaat. Prima dag, goede workshops, uitstekend hotel. Gewoon houden zo. Wel vond ik dat het snel leeg liep op vrijdagmiddag en dat de exposanten snel hun spullen hadden opgeruimd. Ik stel voor ze tot het einde te laten exposeren. De Meet & Greet was leuk. De mogelijkheid tot overnachten zou ik zeker continueren, want dit is handig in verband met files. De workshop van prof. Boot was zeer goed. Hij bracht het komisch en wist toch iedereen geboeid te houden. Ik heb de DACT Treasury Beurs 2010 als zeer geslaagd ervaren. De donderdagavondmeeting gaf meteen een ontspannen en informele sfeer aan het evenement. De masterclass van prof. Boot viel mij vergeleken met vorig jaar inhoudelijk een beetje tegen, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de wijze waarop hij z n verhaal brengt en een ieder bij de les houdt. De organisatie was wederom perfect. Niets op aan te merken. Heel goed vond ik de netwerkborrel op de donderdagavond en de mogelijkheid om te overnachten. Ik heb veel mensen kunnen spreken en iedereen vond deze opzet super en relaxed. Naam: Bastiaan Versteeg Leeftijd: 47 jaar Woonplaats: Amsterdam Lid sinds: 2000 Functie: Director Corporate Treasury Bedrijf: Imtech NV De Treasury Beurs is al jaren de topper van de DACT-events. De beurs biedt de mogelijkheid om je op een efficiënte manier te laten bijpraten over actuele trends en je netwerk te onderhouden. Ook in 2010 heeft deze succesformule zich weer bewezen. De masterclass van prof. Arnout Boot was, net als in 2009, zeer inspirerend. Boot is als geen ander in staat om complexe vraagstukken in jip-en-janneke-taal uit te leggen. Hij maakt het niet moeilijker dan het is, vermijdt de valkuil van het jargon, is to-the-point en wordt niet geremd door egotripperij. Bij de uitoefening van ons vak en de communicatie hierover met het topmanagement kunnen wij hier als treasurers nog veel van leren! Een tweede hoogtepunt in het afgelopen jaar was voor mij de Round Table Conference in juni. Vanwege het specialistische thema - de internationale vestigingsplaats voor treasuryactiviteiten vanuit een fiscaal perspectief was een beperkt aantal leden uitgenodigd, allen werkzaam bij beursgenoteerde multinationals. Bijzonder was dat iedereen zich mocht laten vergezellen door een collega van het tax department. Die kruisbestuiving gaf de meeting vakinhoudelijk een extra dimensie. Het onderstreepte ook dat treasury geen stand alone - discipline is, maar onderdeel vormt van het hele speelveld in de onderneming. Uit de organisatie van deze Round Table blijkt dat DACT als vereniging een grote sprong heeft gemaakt. Zowel in variëteit als in diepgang biedt het activiteitenprogramma voor alle leden meerwaarde. Complimenten voor het bestuur! 019

20 DACT Jaarverslag Op uitnodiging aan de discussietafel Het DACT-bestuur organiseert gedurende het jaar diverse activiteiten voor de leden. Daarnaast neemt het bestuur op uitnodiging deel aan congressen en seminars van andere, branchegerelateerde verenigingen en organisaties. In 2010 gaven bestuursleden acte de presence bij de volgende evenementen: Congres Public Treasury, 25 maart 2010 In maart vond de tweede editie van het Congres Public Treasury plaats. Op het programma stonden diverse aspecten van het treasuryvakgebied, toegespitst op de publieke sector: betalingsverkeer, financiering, rentemanagement, control, verslaggeving, beleid en organisatie. Gedurende de afsluitende plenaire sessie was een debat opgezet tussen twee treasurers uit de commerciële sector en twee treasurers uit de publieke sector. Kernvraag was in hoeverre de treasurypraktijk in beide sectoren van elkaar afwijkt. Twee bestuursleden van DACT, te weten Ingmar Bergmann en George Dessing, vertegenwoordigden aan de discussietafel de commerciële sector. Belangrijke observatie is dat in beide sectoren diverse zaken overeenkomstige aspecten vertonen of parallel lopen, waaronder verbeteringen voor efficiënte cash managementoplossingen en de noodzaak tot betrouwbare cash flow forecasting. Kortom, volop redenen voor het DACT-bestuur om onze leden vanuit de publieke sector en andere treasurers in de publieke sector te spreken, maar vooral kennis en ervaringen te delen. Expertmeeting fiscaliteit In november 2010 nam bestuurslid Janneke Nonkes namens DACT deel aan een technische discussie in de fiscaliteit, georganiseerd door de Universiteit Leiden. Deelnemers waren belastinginspecteurs, medewerkers van het Ministerie van Financiën, belastingadviseurs en wetenschappers. In de discussie stond de vraag centraal of en in hoeverre er binnen de fiscaliteit ruimte is om een intercompany lening als kapitaal te behandelen. Dit is momenteel een hot onderwerp in fiscale kringen, en daarom ook indirect van belang voor treasurers. Omdat diverse belastingdiensten, waaronder de Nederlandse, deze discussie over herkwalificatie van leningen steeds meer voeren vanuit het perspectief van de debiteur, werd de deelname van een ervaren, onafhankelijke treasurer als bijzonder waardevol ervaren. Naam: Bas Kolenburg Leeftijd: 43 jaar Woonplaats: Lekkerkerk Lid sinds: november 2009 Functie: Treasury Manager Bedrijf: Dockwise In 2010 heb ik aan drie ledenactiviteiten deelgenomen: het walking dinner voor nieuwe leden, de Treasury Beurs en de Annual Conference. Terugkijkend was het walking dinner by far het meest inspirerend. In een relatief kleine groep konden we, door regelmatig van tafel te wisselen, met elkaar en met het bestuur kennismaken. Je zat lang genoeg op je stoel om een diepgaand gesprek te voeren, en kort genoeg om in de breedte contacten te leggen. Een prima formule om als nieuw lid je weg te vinden binnen de vereniging. Ook de organisatie was voortreffelijk; alles klopte. Waarom ik lid ben geworden van DACT? Enerzijds om collega s te ontmoeten en te netwerken; anderzijds om kennis en informatie te vergaren. In 2011 wil ik meer tijd vrijmaken voor de DACTevents, zodat ik ook kan deelnemen aan de PEP-workshops. Gezien het programma-aanbod en de spreiding van de onderwerpen verwacht ik daar veel van op te steken. 020

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie Governance Event KAS BANK LSP Life Sciences Fund 10 jaar MultiManager Fonds Effectief transitiemanagement bespaart kosten en tijd DPN Roundtable discussie over Administration Mark Schilstra gestart als

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2012 Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord PremiePensioenInstelling Gevolgen van Solvency II BeFrank Uitblinken in een nieuw Reacties op openbare stelsel consultaties Groenboek D-Day voor Europese Transaction Management richtlijn EMIR Services

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

DACT TREASURY BEURS 2014

DACT TREASURY BEURS 2014 Steek uw licht op bij DACT! DACT TREASURY BEURS 2014 Hotels van Oranje 13/14-11-'14 Noordwijk STEEK UW LICHT OP TIJDENS DE 12 e DACT TREASURY BEURS Praktijkgerichte workshops en vakinhoudelijke presentaties

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Maatwerk in het credit management

Maatwerk in het credit management DEZE EDITIE: Ook Berkeley & Lawrence neemt dit jaar deel aan CreditExpo! 2 Workshop Proces- 3 en Executierecht ICC- en IS-leergangen 3 afgestudeerd Smit & Honig Research: 3 Zorg goed voor uzelf! Per Saldo

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013 Tim Wildenberg, CEO Neonet Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat Prijsvorming overlay structuren en order executie Interview: Intercapital

Nadere informatie

DACT TREASURY BEURS 2011

DACT TREASURY BEURS 2011 1 DACT TREASURY BEURS 2011 dact.nl DACT Treasury Beurs: educatie, informatie en interactie Praktijkgerichte workshops en vakinhoudelijke presentaties over actuele trends en ontwikkelingen. Informatie over

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR vba BEROEPSVERENIGING J A A R V E R S L A G VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS 07 08 Jaarverslag 2007/2008 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals

Nadere informatie

Jaarverslag 2004/2005

Jaarverslag 2004/2005 Jaarverslag 2004/2005 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsdeskundigen Inhoudsopgave : Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2005............................................ 3 : Verslag van het

Nadere informatie