Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten"

Transcriptie

1 Activiteiten met het buitenland F02CCI Betaalkaarten

2 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

3 Inhoud 1. Beschrijving van de enquête Aangifteplichtigen voor de enquête Gevraagde informatie 5 2. Algemene bepalingen Wettelijke verplichting Verantwoordelijkheid Periodiciteit en leveringstermijn Rapporteringswijzen Nihilopgave Adressering 8 3. Te verstrekken informatie Identificatie van uw onderneming Identificatie van de contactpersoon in uw onderneming/derde aangever Aangifteperiode Eigenlijke aangifte 9 4. Codelijst 11 Bijlage 1: De elektronische aangiften via de toepassing CSSR Inleiding Adres Identificatie van de gebruikers Functionaliteiten van de toepassing CSSR Formaat van het CSV bestand Schermafdrukken 16 Bijlage 2: Land- en muntcodes 19 3

4

5 1. Beschrijving van de enquête 1.1 Aangifteplichtigen voor de enquête De enquête F02CCI is bestemd voor alle in België gevestigde rechtspersonen die betaalkaarten uitgeven of een betaalkaartsysteem beheren. Met betaalkaarten bedoeld men alle vormen van kaarten gebruikt voor het uitvoeren van betalingen of verrichten van geldopnemingen, ongeacht de benaming van de kaart : kredietkaart, debetkaart, tankkaart, Gevraagde informatie Worden gevraagd de uitgaven : in het buitenland door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in België in België door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in het buitenland waarvoor de in België gevestigde rechtspersonen die betaalkaarten uitgeven of een betaalkaartsysteem beheren tussenkomen in de vereffening. 5

6

7 2. Algemene bepalingen 2.1. Wettelijke verplichting Alle in België gevestigde rechtspersonen die betaalkaarten uitgeven of een betaalkaartsysteem beheren zijn wettelijk verplicht de gevraagde informatie (zie punt 1.2) aan de Nationale Bank van België (NBB) te leveren Verantwoordelijkheid Een aangifteplichtige kan volmacht geven aan een derde om zijn aangifte in te vullen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aangifte blijft echter altijd bij de aangifteplichtige berusten Periodiciteit en leveringstermijn De aangifte is maandelijks en moet aangeleverd worden binnen de 15 werkdagen na het einde van de te rapporteren maand Rapporteringswijzen De aangiften kunnen enkel elektronisch aangeleverd worden. De NBB stelt een volledig beveiligde toepassing ter beschikking voor de aangiften via internet. Met deze toepassing kunnen de aangiften worden gecodeerd en kunnen ook bestanden geüpload worden. Aangifteplichtigen die moeilijkheden zouden ondervinden met deze toepassing kunnen een CD-ROM aanvragen die een software bevat waarmee eveneens aangiften kunnen worden gedaan. Ondernemingen die vanuit eigen applicaties geautomatiseerde aangiften verstrekken aan de NBB kunnen dit doen via een XML bestand dat ze per opsturen of via internet met filetransfer opladen; de record lay-out van dit meer complexe bestand wordt nader uitgelegd in een apart document. Bijlage 1 gaat nader in op de elektronische aangifte. 7

8 2.5. Nihilopgave Indien in een aangifteperiode geen uitgaven hebben plaatsgevonden, moet een "nihilopgave" aangegeven worden. De elektronische aangifteformulieren voorzien een speciaal veld voor een nihilaangifte Adressering De elektronische aangiften kunnen aangeleverd worden op twee manieren nl. ofwel rechtstreeks via de webtoepassing of via filetransfer op het volgende internetadres: ofwel via de verzending van een bestand in XML formaat op het volgende adres: 8

9 3. Te verstrekken informatie 3.1. Identificatie van uw onderneming Uw uniek ondernemingsnummer op 10 posities wordt als identificatiegegeven voor de aangifte gebruikt. In veel gevallen stemt dit overeen met uw BTW-nummer op 9 posities voorafgegaan door een 0 (recente ondernemingsnummers kunnen ook met 1 beginnen). Opgelet : het vestigingseenheidsnummer mag in geen enkel geval als identificatiegegeven gebruikt worden Identificatie van de contactpersoon in uw onderneming/derde aangever Om snel met de verantwoordelijke belast met de aangifte te kunnen communiceren, gelieve de identificatiegegevens van de contactpersoon in uw onderneming (of van de derde aangever) rechtstreeks in de aangifte te vermelden Aangifteperiode In een maandaangifte mogen alleen gegevens staan over één bepaalde maand (bv. januari, februari, maart, etc.). De maand moet aangegeven worden met twee posities (bv. 01, 02, 03, etc.) en het jaar met 4 posities (bv. 2006) Eigenlijke aangifte Ter herinnering, worden enkel gevraagd de uitgaven : in het buitenland door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in België in België door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in het buitenland. De uitgaven in België door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in België en deze verricht in het buitenland door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in het buitenland moeten en mogen niet opgenomen worden in de overgemaakte gegevens. Aard van de uitgave De aard van de uitgave wordt bepaald door de categorie van de handelaar (in België of in het buitenland). De categorieën zijn: luchtvaartmaatschappijen; autoverhuurbedrijven; hotels en verblijf; restaurants; 9

10 alle andere aankopen voor privé doeleinden inclusief geldafhalingen. Deze categorie omvat alle handelaars die niet elders onder te brengen zijn, zoals supermarkten, kleding, benzinestations en ook ATM-geldafhalingen; hospitalen en gezondheidszorgverstrekkers; scholen, universiteiten en onderwijsinstellingen; handelaars actief in mailorder, direct mail, internet verkopen, telemarketing. De bedoeling hierbij is dat de verrichtingen waarbij de consument zich niet in het buitenland moet verplaatsen voor consumptie of aankoop, maar enkel een bestelling plaatst, hieronder geklasseerd worden; bijdragen, lidmaatschappen, giften; aan- en verkoop van brandstof met een professionele betaalkaart; aankopen van goederen gewoonlijk bestemd voor ondernemingen; telecom; consulting; architecten-ingenieurs; publiciteit; andere diverse diensten (o.a. onderhoud, bewakingsfirma's en interim-bureaus). Bij twijfel kan u steeds uw categorielijst van handelaars opsturen naar de NBB Wij delen u dan de code mee. Land van de medecontractant/land van de tegenpartij Het land wordt geïdentificeerd met de ISO 3166 code op 2 posities. Voor internationale instellingen is een eigen code op 2 posities voorzien. De landcodes zijn vermeld in bijlage 2 en op onze website Het te vermelden land is : voor de uitgaven van titularissen van betaalkaarten uitgegeven in België, het land waar de uitgave werd verricht; voor de uitgaven van titularissen van betaalkaarten uitgegeven in het buitenland, het land waar de kaart werd uitgegeven. Munt De munt wordt geïdentificeerd met de ISO 4217 code op 3 posities. De muntcodes zijn vermeld in bijlage 2 en op onze website Waarde De waarden mogen uitgedrukt worden in de munt van uw keuze; alle bedragen mogen evenwel omgezet worden in euro (EUR). Deze laatste werkwijze zou bij voorkeur moeten gebruikt worden. Alle wwardenen worden uitgedrukt in eenheden, zonder decimalen en zonder negatief bedrag. 10

11 4. Codelijst B2103 C0301 C0306 C0307 C0305 C0100 C0200 A0004 L4004 A4201 A0005 D1000 H1500 H4000 H2000 H6000 Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van luchtvervoer Huur en verhuur van auto's zonder bestuurder voor personenvervoer Hotels en verblijf Restaurants Andere aankopen voor privé doeleinden inclusief geldafhalingen Hospitalen en gezondheidszorg Scholen, universiteiten en onderwijsinstellingen Aan- en verkopen via mailorder, internet, direct marketing en telemarketing Bijdragen, lidmaatschappen en giften Aan- en verkoop van brandstof met een professionele betaalkaart Aan- en verkoop van goederen bestemd voor ondernemingen Telecommunicatiediensten Zakelijk en managementadvies, public relations (consulting) Architecten- en ingenieursdiensten en andere technische diensten Reclame, marktonderzoek en opiniepeilingen (publiciteit) Diverse (o.a. onderhoud, bewakingsfirma' en interim-bureaus) 11

12

13 Bijlage 1: De elektronische aangiften via de toepassing CSSR 1.1 Inleiding De statistische aangiften te leveren aan de NBB worden elektronisch doorgegeven door middel van een internet toepassing genaamd CSSR (Central Server for Statistical Reporting, centrale server voor statistische aangiften). Deze toepassing laat het volgende toe: het versturen van bestanden in XML formaat via ; het encoderen van de aangifte met behulp van een webformulier; het beveiligd uploaden van bestanden in CSV formaat via het webformulier en het beveiligd uploaden van bestanden in XML formaat via internet. CSSR stelt de aangevers ook in staat om: hun administratieve gegevens te verifiëren; te verifiëren of hun aangifteplicht correct vervuld is; het tijdsbestek van het binnenkomen van de aangiften te verifiëren en hun voorgaande aangiften te raadplegen. Deze verschillende functionaliteiten worden in wat volgt nader beschreven. 1.2 Adres De toepassing CSSR is beschikbaar op volgend adres: Een testtoepassing volledig identiek aan de productietoepassing is eveneens beschikbaar. 1.3 Identificatie van de gebruikers Vooraleer in de toepassing CSSR te kunnen gaan, is het om veiligheidsredenen noodzakelijk dat de gebruiker zich identificeert. Van zodra de aangevers op de hoogte gebracht zijn van hun aangifteplicht, worden hen een eigen identificatiecode evenals een paswoord via de post medegedeeld. Niettemin kan het gebeuren dat het nodig is, om één of andere reden (vergetelheid, verlies,...) de identificatiecode en het paswoord te vernieuwen. In dat geval volstaat het zich te wenden tot de helpdesk. 13

14 1.4 Functionaliteiten van de toepassing CSSR Gebruik van het menu en van het controlepaneel De toepassing CSSR werkt vanuit een menu en een hoofdscherm genaamd 'controlepaneel'. Het menu laat toe de enquête (of één van de enquêtes) te selecteren voor dewelke de gebruiker aangifteplichtig is. Bij selectie van deze enquête laat het controlepaneel de gebruiker toe op elk moment de staat van zijn verplichtingen te kennen voor de gekozen enquête. Binnen de CSSR kan een aangifte volgende status hebben: Initial Open Error Closed De periode voor dewelke de aangifte verplicht is, is lopende; de aangever is in de mogelijkheid gegevens te registreren. De aangever heeft gegevens geregistreerd maar heeft zijn werkzaamheden nog niet afgesloten. In dit stadium heeft de toepassing nog geen fouten ontdekt in de geregistreerde gegevens. De aangever heeft gegevens geregistreerd. Vooraleer de aangifte af te sluiten, dienen aanwezige fouten te worden gecorrigeerd. De aangever heeft zijn aangifte afgesloten en bevestigd. Hij kan ze niet meer wijzigen tenzij hij er de toestemming voor vraagt aan de NBB Keuze van het communicatiekanaal Zoals eerder aangegeven, biedt de toepassing CSSR meerdere communicatiekanalen aan, waaruit de gebruiker vrij kan kiezen. De controleprocedures van de aangiften zijn identiek ongeacht het communicatiekanaal en garanderen, met uitzondering van de transmissie via , de hoogste confidentialiteitsgraad voor de gegevens doorgestuurd via CSSR Verzenden van een bestand via De toepassing CSSR beschikt over het adres dat uitsluitend dient voor het inzamelen van elektronische aangiften. Vanaf de ontvangst worden ze automatisch behandeld door een informaticaprogramma dat het formaat van het bestand controleert en een eerste summiere controle uitvoert op de inhoud. Een bericht van ontvangst met een validatierapport wordt naar de afzender gestuurd. Dit laatste bevat de meldingen betreffende de aanvaarding of desgevallend verwerping van de aangifte met vermelding van de reden. Voor de verzending via wordt enkel het XML formaat aanvaard. Alle inlichtingen betreffende het XML formaat zijn beschikbaar op de site Er is eveneens een testomgeving voor de ondernemingen voorzien met het adres dat uitsluitend dient voor testen van verzenden van een bestand via . De NBB vestigt niettemin de aandacht op het feit dat het verzenden van bestanden via inhoudt dat de gegevens van de aangevers ongecodeerd over het internet bewegen en dus eventueel kunnen onderschept worden door derden. Om dit risico te voorkomen, dient een ander communicatiekanaal gekozen te worden Het beveiligd uploaden van bestanden via internet Er bestaat eveneens de mogelijkheid bestanden te uploaden vanop het adres Deze procedure is beveiligd en werd ontwikkeld voor aangevers die XML bestanden wensen te verzenden zonder de ongemakken te ondervinden die gepaard gaan met het gebruik van . In tegenstelling tot het beveiligd uploaden van bestanden binnen het webformulier heeft de aangever hier niet de mogelijkheid zijn aangifte te wijzigen of te vervolledigen na het verzenden van zijn bestand. De toepassing beschouwt deze aangifte sowieso als volledig en valideert ze onmiddellijk. 14

15 1.4.5 Het encoderen van de aangifte via het webformulier CSSR laat de aangevers toe hun aangiften in een volledig beveiligde omgeving te encoderen met behulp van invoerschermen eigen aan elke aangifte. Eigen aan de toepassing CSSR is ook dat de encodering gradueel kan gebeuren. Als de gegevensinvoer niet voltooid is, kan de aangever zijn werk opslaan en er naderhand op terugkomen teneinde zijn aangifte te vervolledigen. Enkel op het moment dat de aangever beslist zijn werk af te sluiten, wordt de aangifte als volledig beschouwd. Blancovelden moeten niet opgevuld worden met nulwaarden indien er voor bepaalde delen van de aangifte niets te rapporteren valt. Een schermafdruk van de aangifte via het webformulier is terug te vinden op het einde van deze bijlage Het beveiligd uploaden van bestanden binnen het webformulier Ter vervanging van of in aanvulling op het encoderen, laat CSSR toe gegevensbestanden te uploaden in CSV formaat, conform de specificaties van de NBB. De aangevers kunnen hier wel een deel van hun aangifte uploaden en ze vervolledigen of wijzigen met behulp van specifieke invoerschermen. In het controlepaneel van de toepassing bevindt zich, naast de titel van elke te vervolledigen aangifte, het symbool dat toelaat een bestand te uploaden in CSV formaat. Een schermafdruk van het beveiligd uploaden van bestanden binnen het webformulier is terug te vinden op het einde van deze bijlage. Alle inlichtingen betreffende het CSV formaat zijn hieronder beschikbaar. 1.5 Formaat van het CSV bestand Algemeenheden In een CSV tekstbestand dat kan doorgestuurd worden via de toepassing CSSR, worden de velden gescheiden door een kommapunt. Bij elk einde van een registratie bevindt zich een CRLF (carriage return, line feed 1 ). Voor de velden waar geen waarden in te vullen zijn, moet men verplicht de waarde "0" 2 invullen. In het bestand moeten de velden absoluut voorgesteld worden in de volgorde hieronder gespecifieerd, een volgorde die overeenstemt met het verschijnen van de velden op het scherm CSV bestand voor de aangifte van uitgaven Het bestand zal de volgende gegevenselementen bevatten, in de volgorde hieronder aangegeven: de code; de landcode; de muntcode; het bedrag Belgische handelaar; het bedrag buitenlandse handelaar. Het record moet volledig zijn en altijd deze vijf gegevenselementen bevatten. 1 CRLF: terugkeer van de slede, voortgang met één lijn. Het betekent gewoon dat men het volgende record op de volgende lijn schrijft. 2 Op die manier zal de NBB zeker zijn dat het niet om een vergetelheid gaat. 15

16 Voorbeelden van een record: B2103;FR;EUR;0, Kaart uitgegeven in België, bedrag (EUR ) ontvangen door Franse (FR) luchtvaartmaatschappijen (B2103). Er werd er geen bedrag (EUR 0) ontvangen door Belgische luchtvaartmaatschappijen van titularissen van kaarten uitgegeven in Frankrijk. C0307;FI;EUR;259686;0 Bedragen (EUR ) ten gunste van restaurants (C0307) in België betaald door houders van kaarten uitgegeven in Finland (FI). Er zijn geen bedragen ten gunste van restaurants in Finland betaald met kaarten uitgegeven in België (EUR 0). 1.6 Schermafdrukken Het encoderen van de aangifte via het webformulier via het potloodje komt u in het volgende scherm 16

17 1.6.2 Het beveiligd uploaden van bestanden binnen het webformulier via het icoontje uit het onderstaande Control Panel 17

18

19 Bijlage 2: Land- en muntcodes De recentste lijst van alle land- en muntcodes is terug te vinden op onze website Land Lijst van de gebruikte ISO land- en muntcodes Munt Afghanistan AF Afghani AFN Albanië AL Lek ALL Algerije DZ Dinar (Algerije) DZD Amerikaans Samoa AS Dollar (Verenigde Staten) USD Andorra AD Euro (EMU) EUR Angola Met inbegrip van Cabinda AO Kwanza (nuevo reajustado) AOA Anguilla AI Dollar (Oostcaraïben) XCD Antarctica Gebieden onder de zestigste breedtegraad, met uitzondering van de Franse Zuidelijke gebieden (code: TF), Bouveteiland (code: BV), Zuid-Georgië en de Zuid Sandwicheilanden (code: GS) AQ Antigua en Barbuda AG Dollar (Oostcaraïben) XCD Antillen (Nederlandse) Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en het zuidelijk deel van Sint-Maarten AN Gulden (Nederlandse Antillen) ANG Argentinië AR Nuevo peso (Argentinië) ARS Armenië AM Dram AMD Aruba AW Gulden (Aruba) AWG Australië AU Dollar (Australië) AUD Azerbeidzjan AZ Manat (Azerbeidzjan) AZM Bahama's Met uitsluiting van de Turks- en Caicoseilanden (code: TC) BS Dollar (Bahama's) BSD Bahrein BH Dinar (Bahrein) BHD Bangladesh BD Taka BDT Barbados BB Dollar (Barbados) BBD België BE Euro (EMU) EUR Belize BZ Dollar (Belize) BZD Benin BJ CFA-Frank (BCEAO) XOF 19

20 Land Munt Bermuda BM Dollar (Bermuda) BMD Bhutan BT Ngultrum BTN Bhutan BT Rupee(India) INR Bolivia BO Boliviano BOB Bosnië-Herzegovina BA Euro (EMU) EUR Botswana BW Pula BWP Bouveteiland BV Kroon (Noorwegen) NOK Brazilië BR Real (Brazilië) BRL Brits Indische Oceaan Territorium Met inbegrip van de Chagoseilanden IO Dollar (Verenigde Staten) USD Brunei Darussalam Gebruikelijke naam: Brunei BN Dollar (Brunei Darussalam) BND Bulgarije BG Lev BGN Burkina Faso BF CFA-Frank (BCEAO) XOF Burundi BI Franc (Burundi) BIF Cambodja KH Riel KHR Canada CA Dollar (Canada) CAD Caymaneilanden KY Dollar (Caymaneilanden) KYD Centraal-Afrikaanse Republiek CF Frank CFA (BEAC) XAF Chili CL Peso (Chili) CLP China Met uitsluiting van Hongkong (code: HK), Macao CN Yuan renminbi CNY (code: MO) en Taiwan (code: TW) Christmaseiland CX Dollar (Australië) AUD Cocos- (Keeling-) eilanden CC Dollar (Australië) AUD Colombia CO Peso (Colombia) COP Comoren Anjouan, Grande Comore en Mohéli KM Franc (Comoren) KMF Congo (Brazzaville) CG Frank CFA (BEAC) XAF Congo (Kinshasa) Voormalig Zaïre CD Franc (Congo-Kinshasa) CDF Cookeilanden CK Dollar (Nieuw-Zeeland) NZD Costa Rica CR Colón (Costa Rica) CRC Cuba CU Peso (Cuba) CUP Cyprus CY Pond (Cyprus) CYP Denemarken Met uitsluiting van de Faeröer eilanden (code: FO) en Groenland (code: GL) DK Kroon (Denemarken) DKK Djibouti DJ Frank (Djibouti) DJF Dominica DM Dollar (Oostcaraïben) XCD Dominicaanse Republiek DO Peso (Dominicaanse Republiek) DOP 20

21 Land Duitsland Met inbegrip van Jungholz en Mittelberg (delen van het grondgebied van Oostenrijk maar deel uitmakend van de douane-unie met Duitsland) Met inbegrip van Helgoland Exclusief Büsingen en Büttenhardter Höfe (douane vrije streken die tot het douanegrondgebied behoren van Zwitserland) Ecuador Met inbegrip van de Galapagoseilanden Munt DE Euro (EMU) EUR EC Dollar (Verenigde Staten) USD Egypte EG Pond (Egypte) EGP El Salvador SV Colón (El Salvador) SVC Equatoriaal Guinea GQ Frank CFA (BEAC) XAF Eritrea ER Nakfa ERN Estland EE Kroon (Estland) EEK Ethiopië ET Birr ETB Faeröer Eilanden FO Kroon (Denemarken) DKK Falklandeilanden (Malvinaseilanden) FK Pond (Falklandeilanden) FKP Fiji FJ Dollar (Fiji) FJD Filippijnen PH Peso (Filippijnen) PHP Finland Met inbegrip van de Ålandeilanden Frankrijk Met inbegrip van Frans Guyana (code: GF), Martinique (code: MQ), Guadeloupe (code: GP), Réunion (code: RE), Mayotte (code: YT), Saint- Pierre en Miquelon (code: PM) en Monaco (code: MC) Franse Zuidelijke gebieden Met inbegrip van Kerguelen Eilanden, Amsterdameiland, Saint-Paul Eiland en de Archipel van Crozet Frans-Guyana Alternatieve code: FR (Frankrijk) Frans-Polynesië Marquesaseilanden, Society Eilanden (waaronder Tahiti), Tuamoto-eilanden, Gambiereilanden, de Zuidelijke Eilanden (met inbegrip van Clippertoneiland) en Tahiti FI Euro (EMU) EUR FR Euro (EMU) EUR TF Euro (EMU) EUR GF Euro (EMU) EUR PF CFP-Frank XPF Gabon GA Frank CFA (BEAC) XAF Gambia GM Dalasi GMD Georgië GE Lari GEL Ghana GH Cedi GHC Gibraltar GI Pond (Gibraltar) GIP Grenada Met inbegrip van de Zuid-Grenadines Eilanden GD Dollar (Oostcaraïben) XCD Griekenland GR Euro (EMU) EUR Groenland GL Kroon (Denemarken) DKK Guadeloupe Met inbegrip van Grande Terre, Basse Terre, Marie Galante, Les Saintes, Iles de la Petite Terre, Désirade, Sint-Barthelemy en Sint-Maarten (Noordelijke deel) - Alternatieve code: FR (Frankrijk) GP Euro (EMU) EUR Guam GU Dollar (Verenigde Staten) USD 21

22 Land Munt Guatemala GT Quetzal GTQ Guernsey GG Pond sterling (Verenigd Koninkrijk) GBP Guinee GN Franc (Guinee) GNF Guinee-Bissau GW CFA-Frank (BCEAO) XOF Guyana GY Dollar (Guyana) GYD Haïti HT Dollar (Verenigde Staten) USD Haïti HT Gourde HTG Heard- en McDonaldeilanden HM Dollar (Australië) AUD Honduras Met inbegrip van de Zwaaneilanden HN Lempira HNL Hongarije HU Forint HUF Hongkong HK Dollar (Hongkong) HKD Ierland IE Euro (EMU) EUR IJsland IS Kroon (Ijsland) ISK India Met inbegrip van Amindivi Eiland, Laccadive Eiland, Minicoy Eiland, Andaman Eilanden, Nicobar Eilanden en Sikkim Indonesië Met inbegrip van Oost-Timor (code: TP) IN Rupee(India) INR ID Rupiah (Indonesië) IDR Irak IQ Dinar (Irak) IQD Iran IR Rial (Iran) IRR Israël IL Shekel ILS Italië Met uitsluiting van San Marino (cod: SM) en Vaticaanstad (code: VA) IT Euro (EMU) EUR Ivoorkust CI CFA-Frank (BCEAO) XOF Jamaica JM Dollar (Jamaica) JMD Japan JP Yen JPY Jemen Met inbegrip van Noord-Jemen en Zuid-Jemen, Perim, Kamaran, Socotra en bijbehorende eilanden YE Rial (Jemen) YER Jersey JE Pond sterling (Verenigd Koninkrijk) GBP Jordanië JO Dinar (Jordanië) JOD Kaapverdië CV Escudo (Kaapverdië) CVE Kameroen CM Frank CFA (BEAC) XAF Katar QA Rial (Katar) QAR Kazachstan KZ Tenge KZT Kenia KE Shilling (Kenia) KES Kirgizië KG Som KGS Kiribati KI Dollar (Australië) AUD Kleine Pacifische eilanden van de Verenigde Staten Met inbegrip van Baker Eiland, Howland Eiland, Jarvis Eiland, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Eilanden, Palmyra Atoll en Wake Eiland UM Dollar (Verenigde Staten) USD Koeweit KW Dinar (Koeweit) KWD Korea (Noord-) KP Won (Noord-Korea) KPW 22

23 Land Munt Korea (Zuid-) KR Won (Zuid-Korea) KRW Kroatië HR Kuna HRK Laos LA Kip LAK Lesotho LS Loti LSL Lesotho LS Rand ZAR Letland LV Lats LVL Libanon LB Pond (Libanon) LBP Liberia LR Dollar (Liberia) LRD Libië LY Dinar (Libië) LYD Liechtenstein LI Frank (Zwitserland) CHF Litouwen LT Litas LTL Luxemburg LU Euro (EMU) EUR Maagdeneilanden (Amerikaanse) Met inbegrip van de eilanden Saint Croix Eiland, Saint-John Eiland en Saint-Thomas Eiland Maagdeneilanden (Britse) Met inbegrip van de eilanden Anegada, Jost Van Dyke, Tortola en de Gorda Maagdeneilanden VI Dollar (Verenigde Staten) USD VG Dollar (Verenigde Staten) USD Macau MO Pataca MOP Macedonië MK Denar MKD Madagaskar MG Ariary MGA Malawi MW Kwacha (Malawi) MWK Malediven MV Rufiyaa MVR Maleisië Met inbegrip van het Maleisisch schiereiland en Oost-Maleisië (Sarawak, Sabah en Labuan) MY Ringgit MYR Mali ML CFA-Frank (BCEAO) XOF Malta Met inbegrip van Gozo en Comino MT Lira (Malta) MTL Man (Isle of) IM Pond sterling (Verenigd Koninkrijk) GBP Marianen (Noordelijke) Met uitsluiting van Guam (code: GU) Marokko Met inbegrip van de Westelijke Sahara (code: EH) MP Dollar (Verenigde Staten) USD MA Dirham (Marokko) MAD Marshall Eilanden MH Dollar (Verenigde Staten) USD Martinique Alternatieve code: FR (Frankrijk) MQ Euro (EMU) EUR Mauritanië MR Ouguiya MRO Mauritius Met inbegrip van Rodrigues Eiland, Agalega Eilanden en Cargados Carajoseilanden (Saint Brandon) Mayotte Alternatieve code: FR (Frankrijk) - Met inbegrip van Pamanzi MU Rupee (Mauritius) MUR YT Euro (EMU) EUR Mexico MX Peso (nieuw) (Mexico) MXN Micronesia (Federale Staten van) Met inbegrip van Chuuk, Kosrae, Pohnpei en Yap Met uitsluiting van Palau (code: PW) FM Dollar (Verenigde Staten) USD Moldavië MD Leu (Moldavië) MDL 23

24 Land Munt Monaco MC Euro (EMU) EUR Mongolië MN Tugrik MNT Montserrat MS Dollar (Oostcaraïben) XCD Mozambique MZ Metical MZM Myanmar Voorheen Birma MM Kyat MMK Namibië NA Dollar (Namibië) NAD Namibië NA Rand ZAR Nauru NR Dollar (Australië) AUD Nederland Met uitsluiting van Aruba (code: AW) en de Nederlandse Antillen (code: AN) NL Euro (EMU) EUR Nepal NP Rupee (Nepal) NPR Nicaragua Met inbegrip van de Maïseilanden Nieuw-Caledonië Met inbegrip van de Loyaliteitseilanden (Maré, Lifou en Ouvéa) Nieuw-Zeeland Met uitsluiting van Ross Dependency (Antarctica - code: AQ) - Met inbegrip van Antipodes Eilanden, Auckland Eilanden, Bounty Eilanden, Campbell Eiland, Kermadec Eilanden, Chatham Eilanden en Snares Eilanden NI Córdoba oro NIO NC CFP-Frank XPF NZ Dollar (Nieuw-Zeeland) NZD Niger NE CFA-Frank (BCEAO) XOF Nigeria NG Naira NGN Niue NU Dollar (Nieuw-Zeeland) NZD Noorwegen Met inbegrip van Svalbard en Jan Mayen (code: SJ) NO Kroon (Noorwegen) NOK Norfolkeiland NF Dollar (Australië) AUD Oekraïne UA Hryvnia UAH Oezbekistan UZ Som UZS Oman Met inbegrip van de Kuria Muria Eilanden Oostenrijk Met uitsluiting van Jungholz en Mittelberg (delen van het grondgebied van Oostenrijk maar deel uitmakend van de douane-unie met Duitsland) OM Rial (Oman) OMR AT Euro (EMU) EUR Pakistan PK Rupee (Pakistan) PKR Palau PW Dollar (Verenigde Staten) USD Palestina Westelijke Jordaanoever (met inbegrip van Oost- Jeruzalem) en de Gazastrook (* voorlopige code) Panama Met inbegrip van de voormalige Kanaalzone Panama Met inbegrip van de voormalige Kanaalzone Papoea-Nieuw-Guinea Met inbegrip van Bismarckarchipel, Louisiade Archipel, Admiraliteitseilanden, de Noordelijke Salomonseilanden (Bougainville, Buka, Green), d'entrecasteaux Eilanden, Lavongai, Trobriand Eilanden, Nieuw-Groot-Brittannië, Nieuw Ierland, Woodlark en verbonden eilanden PS Dinar (Jordanië) Shekel JOD ILS PA Balboa PAB PA Dollar (Verenigde Staten) USD PG Kina PGK Paraguay PY Guarani PYG 24

25 Land Munt Peru PE Nuevo Sol PEN Pitcairneilanden Met inbegrip van de Ducie, Henderson en Oeno eilanden PN Dollar (Nieuw-Zeeland) NZD Polen PL Zloty PLN Portugal Met inbegrip van de Azoren en Madeira Met uitsluiting van Macao (code: MO) Puerto Rico Alternatieve code: US (Verenigde Staten) Réunion Alternatieve code: FR (Frankrijk) PT Euro (EMU) EUR PR Dollar (Verenigde Staten) USD RE Euro (EMU) EUR Roemenië RO Leu (Roemenië) RON Rusland (Russische Federatie) RU Roebel (nieuw) (Russische Federatie) RUB Rwanda RW Franc (Rwanda) RWF Sahara (Westelijke) Alternatieve code: MA (Marokko) Saint-Pierre en Miquelon Alternatieve code: FR (Frankrijk) Salomonseilanden Met inbegrip van de Zuidelijke Salomonseilanden, hoofdzakelijk Guadalcanal, Malaita, San Cristobal, Santa Isabel, Choiseul Samoa Voormalig West-Samoa EH Dirham (Marokko) MAD PM Euro (EMU) EUR SB Dollar (Salomonseilanden) SBD WS Tala WST San Marino SM Euro (EMU) EUR São Tomé en Principe ST Dobra STD Saudi-Arabië SA Riya SAR Senegal SN CFA-Frank (BCEAO) XOF Servië en Montenegro CS Dinar (Servië en Montenegro) CSD Servië en Montenegro CS Euro (EMU) EUR Seychellen Met inbegrip van Alphonse Eiland, Mahé, Bijoutier Eiland, St-François Eiland, St-Pierre Eiland, Cosmoledo Eilanden, Amiranten, Providence, Aldabra, Farquhar en Desroches, Silhouette, Praslin (met inbegrip van La Digue), Frégate, Mamelles en Récifs SC Rupee (Seychellen) SCR Sierra Leone SL Leone SLL Singapore SG Dollar (Singapore) SGD Sint Kitts en Nevis KN Dollar (Oostcaraïben) XCD Sint Vincent en de Grenadines Met inbegrip van de Noordelijke Grenadines Eilanden Sint-Helena Met inbegrip van Ascension Eiland, Gough Eiland, Inaccessible, Nightingale Eilanden en Tristan da Cunha Eilanden VC Dollar (Oostcaraïben) XCD SH Pond (Sint- Helena) SHP Sint-Lucia LC Dollar (Oostcaraïben) XCD Slovenië SI Tolar SIT Slowakije SK Koruna (Slowakije) SKK Somalië SO Shilling (Somalië) SOS 25

26 Land Spanje Met inbegrip van de Balearen, de Canarische eilanden, Ceuta, Mellila, Peñón de Alhucemas en Peñón de Vélez de la Gomera - Met uitsluiting van Andorra (code: AD) Munt ES Euro (EMU) EUR Sri Lanka LK Rupee (Sri Lanka) LKR Sudan SD Dinar (Sudan) SDD Suriname SR Dollar (Suriname) SRD Svalbard en Jan Mayen Eiland Alternatieve code: NO (Noorwegen) SJ Kroon (Noorwegen) NOK Swaziland SZ Lilangeni SZL Syrië SY Pond (Syrië) SYP Tadzjikistan TJ Somoni TJS Taiwan Met inbegrip van het afzonderlijk douanegrondgebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu Tanzania Met inbegrip van Tanganyika, Zanzibar en Pemba TW Dollar (Taiwan) TWD TZ Shilling (Tanzania) TZS Thailand TH Baht THB Timor (Oost-) Alternatieve code: ID (Indonesië) - Met inbegrip van de exclave van Oecussi Timor (Oost-) Alternatieve code: ID (Indonesië) - Met inbegrip van de exclave van Oecussi TL Dollar (Verenigde Staten) USD TL Rupiah (Indonesië) IDR Togo TG CFA-Frank (BCEAO) XOF Tokelau TK Dollar (Nieuw-Zeeland) NZD Tonga TO Pa'anga TOP Trinidad en Tobago TT Dollar (Trinidad en Tobago) TTD Tsjaad TD Frank CFA (BEAC) XAF Tsjechië CZ Kroon (Tsjechië) CZK Tunesië TN Dinar (Tunesië) TND Turkije TR Lira (Turkije) TRY Turkmenistan TM Manat (Turkmenistan) TMM Turks- en Caicoseilanden TC Dollar (Verenigde Staten) USD Tuvalu TV Dollar (Australië) AUD Uganda UG Shilling (Uganda) UGX Uruguay UY Peso uruguayo (Uruguay) UYU Vanuatu VU Vatu VUV Vaticaanstad (Heilige Stoel) VA Euro (EMU) EUR Venezuela VE Bolivar VEB Verenigd Koninkrijk Met uitsluiting van Jersey (code: JE), Guernsey (code: GG), Isle of Man (code: IM), Anguilla (code: AI), Montserrat (code: MS), Britse Maagdeneilanden (code: VG), Turks- en Caïcoseilanden (code: TC) en Caymaneilanden (code: KY) GB Pond sterling (Verenigd Koninkrijk) GBP 26

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

International Call Advantage

International Call Advantage Oproep vanuit België naar Afghanistan Vast en mobiel 2,1 1,42 Alaska Vast en mobiel 2,1 1,42 Albanië Vast en mobiel 2,1 0,82 Algerije Vast en mobiel 2,1 1,05 Amerikaanse eilanden Vast en mobiel 2,1 0,29

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. L01PKI Lijst van de ingezeten klanten die betalingen van beroepsmatige aard met het buitenland verrichten

Activiteiten met het buitenland. L01PKI Lijst van de ingezeten klanten die betalingen van beroepsmatige aard met het buitenland verrichten Activiteiten met het buitenland L01PKI Lijst van de ingezeten klanten die betalingen van beroepsmatige aard met het buitenland verrichten Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Introductie U verstuurt pakketten vanuit België naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een pakket ongeveer onderweg is. In de tabel in

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Maximale Afghanistan Alle bestemmingen 180 66,09 Albanië Alle bestemmingen 175 90,09 Algerije Alle

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017 De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017 Door een versimpeling van de tariefzones wijzigen ook de tarieven voor bellen naar het buitenland vanaf 1 augustus 2017. Wat wijzigt

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4 Tarieven buitenland Per 30 april 2016 zijn de tarieven voor gebruik van je abonnement in zone 1 veranderd. De minuten, sms'jes en MB's gaan vanaf nu uit je gewone bundel en je betaalt een kleine toeslag.

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,314 0,314 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,209 0,314 0,176 0,264 Albanie special 0,000 0,995 0,995 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,179 0,367 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,314 0,314 0,264

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Centraal-Afrikaanse Republiek Comoren Congo-Brazzaville Congo-Kinshasa Djibouti Egypte Equatoriaal-Guinea Eritrea

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Gesprekstarieven Internationaal

Gesprekstarieven Internationaal Gesprekstarieven Internationaal Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,0420 0,3000 Albanie 0,0420 0,2000 Albanie mobiel 0,0420 0,3000 Albanie special 0,0420 0,9500 Algerije 0,0420 0,2000 Algerije

Nadere informatie

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Georgie 0,05 1,96 per minuut Azerbeidzjan 0,05 1,96 per

Nadere informatie

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 Door een versimpeling van de tariefzones wijzigen ook de tarieven voor bellen naar het buitenland. Wat wijzigt er? 1. De zones worden

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

0,09 per SMS 0,20 per MMS

0,09 per SMS 0,20 per MMS Nationaal buiten bundle Gesprekken SMS MMS Data < 100 MB Data > 100 MB Prijs 0,15 per minuut 0,09 per SMS 0,20 per MMS 0,15 per MB 0,075 per MB Afghanistan 2,45 0,07 0,15 Afghanistan Mobiel 2,45 0,07 0,15

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW.

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2011. Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. B C D Tarieven per maart 2011

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Nationaal. Internationaal. Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420. Aruba mobiel 0,0420. Algerije 0,0420. Belgie mobiel 0,0420

Nationaal. Internationaal. Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420. Aruba mobiel 0,0420. Algerije 0,0420. Belgie mobiel 0,0420 Nationaal Bestemming Start Per minuut Vast 0,0550 0,0195 Mobiel 0,0550 0,0990 Onderling bellen 0,0000 0,0000 Internationaal Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420 Albanie 0,0420 Albanie mobiel

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

Lijst landen. Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea 1/7

Lijst landen. Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea 1/7 1/7 Lijst landen Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Centraal-Afrikaanse Republiek Comoren Congo-Brazzaville Congo-Kinshasa Djibouti Egypte Equatoriaal-Guinea

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Per minuut

Bestemming Starttarief Per minuut Internationale tarieven PBXcomplete Per 1 september 2016 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

CNE Internationale gesprekstarieven

CNE Internationale gesprekstarieven CNE Internationale gesprekstarieven Alle prijzen in Euro en exclusief BTW Bestemming Locatie Starttarief Minuuttarief Afghanistan 0,0250 1,2072 Afghanistan Mobiel 0,0250 1,2072 Albanië 0,0250 0,2767 Albanië

Nadere informatie

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1.

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1. Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

Nadere informatie

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE Algemeen Deze tarievenlijst is geldig voor de dienst TTG Studententelefonie. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze tarievenlijst: - Alle Piek en Dal tarieven

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal

Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl Overkomstduur, bestelling en Track en Trace (binnenland) Voor de overkomst van alle brieven en pakketten met of zonder services geldt in het binnenland de slagzin van PostNL: Vandaag gepost, morgen bezorgd.

Nadere informatie

Tarieven Internationaal

Tarieven Internationaal Tarieven Internationaal De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gesprekstarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Libervoice gesprekstarieven internationaal

Libervoice gesprekstarieven internationaal Alle prijzen in Euro en exclusief BTW 1 van 13 Afghanistan 0,0500 Afghanistan Mobiel 0,0500 Albanië 0,0500 0,2767 Albanië Mobiel 0,0500 0,3346 Algerije 0,0500 0,3548 Algerije Mobiel 0,0500 0,3548 Amerikaans

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Per minuut

Bestemming Starttarief Per minuut Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2015 Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. De bestemmingen die zijn benoemd

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.815 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 8306, d.d. 27.4.2012 (oorspronkelijke regeling) Staatscourant

Nadere informatie

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012)

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Alle tarieven zijn in euro's en inclusief 21% BTW. Telfort bellen Bij Telfort kun je kiezen voor Bellen Standaard of Bellen Onbeperkt. Daarmee bel je heel

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel

Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Zorgpas Afrika Angola Zorgpas Afrika Benin Zorgpas Afrika Botswana Zorgpas Afrika Burkina Faso Zorgpas

Nadere informatie

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Arabische Emiraten Dirham AED 3.9724 4.0224 Aruba Gulden AWG -0.0100 Australië Dollar AUD 1.4779 1.4979 Bahrein Dinar BHD 0.4140 0.4160 Bulgarije Lev BGN

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2017 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie

Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie Steden bestemmingen Land / Netcode Per minuut België, Antwerpen 323 0,0390 België, Brussel 322 0,0390 Duitsland, Berlijn 4930 0,0338 Duitsland,

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Tarieven gesprekskosten internationaal

Tarieven gesprekskosten internationaal Tarieven gesprekskosten internationaal Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042 0,300 Algerije 0,042 0,200 Algerije mobiel 0,042 0,350 America

Nadere informatie

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer + Prijsinformatie MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer Uw simkaart met uw twee telefoonnummers: Frans nr + Zwitsers nr Ontvang al uw oproepen op uw 2 telefoonlijnen, met een automatische

Nadere informatie

TARIEVEN EN BEZORGING

TARIEVEN EN BEZORGING PAKKET VERSTUREN BUITENLAND TARIEVEN EN BEZORGING WERELDWIJD PAKKETTEN VERSTUREN DHL kent geen grenzen voor jou. Verstuur makkelijk je pakket naar het buitenland vanaf 10,-. Bereid je pakket online voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33538 19 juni 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 2017, 2017-0000094795, tot

Nadere informatie

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement per maand

Nadere informatie

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise)

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise) De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw. Deze zijn van toepassing op alle minuten die niet begrepen zijn in de voordelen beschreven in artikels

Nadere informatie

De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw.

De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw. De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw. Nationaal Piekuur eurocent/min Daluur eurocent/min Nationaal* naar een vast toestel 4,96 3,03 6,59

Nadere informatie

TARIEVEN EN BEZORGING

TARIEVEN EN BEZORGING PAKKET VERSTUREN BUITENLAND TARIEVEN EN BEZORGING WERELDWIJD PAKKETTEN VERSTUREN DHL kent geen grenzen voor jou. Verstuur makkelijk je pakket naar het buitenland vanaf 10,-. Bereid je pakket online voor

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10 Verkeer in het buitenland Omdat veel mensen tijdens de vakantie eropuit trekken en Nederland verlaten is het zinvol om vooraf te weten hoe het zit met de abonnementen. Zakelijk kan men toch bereikbaar

Nadere informatie

Oproep naar een GSM nummer

Oproep naar een GSM nummer Afghanistan 2,20 2,20 0,40 Albanië 2,20 2,20 0,40 Algerije 2,20 2,20 0,40 Andorra 1,05 0,75 0,40 Angola 2,20 2,20 0,40 Anguilla 2,20 2,20 0,40 Antigua en Barbuda 2,20 2,20 0,40 Argentinië 2,20 2,20 0,40

Nadere informatie

Oproep naar een GSM nummer

Oproep naar een GSM nummer Afghanistan 1,82 1,82 0,33 Albanië 1,82 1,82 0,33 Algerije 1,82 1,82 0,33 Andorra 0,87 0,62 0,33 Angola 1,82 1,82 0,33 Anguilla 1,82 1,82 0,33 Antigua en Barbuda 1,82 1,82 0,33 Argentinië 1,82 1,82 0,33

Nadere informatie

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise)

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise) De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, excl. btw. Deze zijn van toepassing op alle minuten die niet begrepen zijn in de voordelen beschreven in artikels

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Benefit Preference. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1

Benefit Preference. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1 Benefit Preference Huidig tarief Tarief vanaf 01/01/12 Connectiekost Piek Dal Connectiekost Piek Dal Nationale oproepen naar Belgacom netwerk 0,0405 0,0360 0,0225 0,0419 0,0372 0,0233 Nationale oproepen

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl Gesprekstarieven ISDN2 Versie: 4.3 www.telecollectief.nl Let op: Onderstaande tarieven zijn exclusief 18% extra factuurkorting. Gesprekstarieven nationaal ISDN2 Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal

Nadere informatie

Bellen Avond & Weekend

Bellen Avond & Weekend Bellen Avond & Weekend (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Value Pack Nations. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1

Value Pack Nations. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1 Value Pack Nations Huidig tarief Tarief vanaf 01/01/12 Connectiekost Piek Dal Connectiekost Piek Dal Nationale oproepen naar Belgacom netwerk 0,0275 0,0330 0,0220 0,0284 0,0341 0,0227 Nationale oproepen

Nadere informatie

1 april, p 1. Prijzen in euro, zonder BTW Pulse to All Basic

1 april, p 1. Prijzen in euro, zonder BTW Pulse to All Basic Prijzen in euro, zonder BTW Pulse to All Basic 1 april, 2012. Connectiekost Piek Dal Nationale oproepen naar Belgacom netwerk 0,0339 0,0396 0,0226 Nationale oproepen naar andere vaste netwerken 0,0339

Nadere informatie

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN:

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN: A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit van de 23 ste oktober 2014, no. 14/2329 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b van het Toelatingsbesluit 1 De Gouverneur van Curaçao Op de

Nadere informatie

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN UNET VOIP GESPREKSKOSTEN TARIEFLIJST ZAKELIJKE AFNEMERS VERSIE UNET.VOIPUSAGE.TL.ZA.V5.1 GELDIG PER 09-01-2015 Document index Titel UNET.VOIPUSAGE.ZA.TL.v5.1 Document type Tarieflijst (TL) Classificatie

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST ACN behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen. Maandelijkse Bijdragen De tarieven zijn weergegeven in euro's, incl. 21 % BTW. Pakketten

Nadere informatie

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04 Beltarieven ON Beltarieven vanaf 1-2-2012 Per Bellen naar klanten van ON, OnsBrabantNet, en OnsNet Nuenen GRATIS GRATIS Bellen naar vast 0,075 0,04 Bellen naar mobiel 0,075 0,15 Bellen naar premium nummers*

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24 INHOUD INLEIDING VIRTUEEL OF REËEL REIZEN 11 HET INTERNET 12 De geschiedenis van het internet 13 Hoe is het internet zo verspreid geraakt? 14 Wat vind je nu op het internet? En wat niet? 16 Hoe geraak

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms binnen

Nadere informatie

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013 Bellen van / naar Zone 1 2 3 4 5 (Europese Unie) 1 0,24 1,15 1,35 1,50 2,25 (Europa) 2 1,15 1,15 1,35 1,50 2,25 (USA / Canada) 3 1,35 1,35 1,35 1,50 2,25 (Midden-, Zuid-Amerika) 4 1,50 1,50 1,50 1,50 2,25

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven

Nieuwe FedEx tarieven Nieuwe FedEx tarieven Geldig in België vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een

Nadere informatie

KPN BelBudget Rates. PrioNet Rates. KPN BelBasis Rates. PrioNet Rates

KPN BelBudget Rates. PrioNet Rates. KPN BelBasis Rates. PrioNet Rates Beltarieven Trunking versie 1.91 2016 Tarieven in Euro s, excl. BTW Bestemming Starttarief Per minuut Nederland-Onnet 0,0000 0,0000 Nederland vast 0,0470 0,0175 Nederland 085 0,0470 0,0249 Nederland 088

Nadere informatie

Top 10 internationale bestemmingen Vergelijk KPN tarieven VS PrioNet tarieven

Top 10 internationale bestemmingen Vergelijk KPN tarieven VS PrioNet tarieven Beltarieven Trunking versie 1.97 2017 Tarieven in Euro s, excl. BTW Bestemming Starttarief Per minuut Nederland-Onnet 0,0000 0,0000 Basic Flatfee Tarief 0,0200 0,0599 Nederland vast 0,0670 0,0199 Nederland

Nadere informatie

KPN BelBudget Rates. PrioNet Rates. KPN BelBasis Rates. PrioNet Rates

KPN BelBudget Rates. PrioNet Rates. KPN BelBasis Rates. PrioNet Rates Beltarieven Trunking versie 1.92 2016 Tarieven in Euro s, excl. BTW Bestemming Starttarief Per minuut Nederland-Onnet 0,0000 0,0000 Nederland vast 0,0470 0,0175 Nederland 085 0,0470 0,0249 Nederland 088

Nadere informatie