Geïntegreerd jaardocument brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf"

Transcriptie

1 Geïntegreerd jaardocument brinnummer 28DE ROC de Leijgraaf

2 Mijn ouders dachten dat ik deze status niet zou behalen Waar licht is, daar is Ashwin Zondag (22). Tijdens zijn opleiding elektrotechniek aan ROC de Leijgraaf in Oss blonk hij al uit. Dankzij zijn creativiteit, goede ideeën en grote inzet staat hij opnieuw in de schijnwerpers: nu als Ambassadeur Beroepsonderwijs. Samen met vijftig andere mbo-studenten streed Ashwin om deze titel tijdens het slotgala van de 6-Daagse Beroepsonderwijs. Is de kermis in de stad, dan fiets ik het liefst een aantal dagen voor de opening over het kermis-terrein. Ik maak foto s van de mooiste attracties. Die probeer ik thuis op schaal na te bouwen. De techniek daarachter zit zo ongelofelijk knap in elkaar. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Ik ben nu vijf jaar bezig de breakdance na te bouwen: een trillende carrousel met armen waarop nog meer carrousels ronddraaien. De bouwtekeningen, berekeningen: ik doe alles zelf. Ik ben er nog wel een jaar of vijf zoet mee. Naast mijn huidige baan als elektricien wil ik een bedrijfje opzetten dat speciale verlichting maakt voor bouwmodellen: lampjes die zo klein zijn dat je ze nauwelijks ziet. Mijn afstudeerproject was een nagebouwde kermisattractie op schaal, compleet computer bestuurd. Mijn klasgenoot en ik hebben niet alleen gewerkt aan de elektrotechniek ervan, maar ook veel aandacht besteed aan de versiering en verlichting. De grafische decoratie van de attractie ontwierp ik zelf op de computer. Dat laatste was niet de opdracht maar zulke details horen er wel bij. Ik vind: als je aan iets begint, moet je dat goed afmaken. Behulpzame ambassadeur Er hing een gemoedelijke sfeer op ROC de Leijgraaf. Ik heb het er goed en gezellig gehad. Een ding heeft grote indruk op me gemaakt: het Slowakijeproject waar ik via school aan meewerkte. We hebben daar op een arme school twee leslokalen uit de grond gestampt, de elektrische installatie en internet aangelegd en onze oude schoolcomputers op een nieuw netwerk aangesloten. De mensen waren erg dankbaar en gastvrij terwijl ze zo weinig hebben, dat doet wat met me. Ik blijf ze volgen, ik heb die school nu zeven keer bezocht. Ik steek graag mijn handen uit de mouwen om te helpen, vind voor elk probleem wel een oplossing. Mede hierdoor ben ik benoemd tot Ambassadeur Beroepsonderwijs. Mijn ouders zaten met tranen in de ogen toen ik die titel kreeg. Ze hadden niet verwacht dat ik zo n status zou behalen. Ik ging namelijk wel eens met tegenzin naar school. Leren uit boeken kost me moeite, ik moet met mijn handen bezig zijn. Maar geen les heb ik gemist. Dat wil ik als ambassadeur ook duidelijk maken aan de toekomstige studenten: zie je het even niet zitten, geef niet op! Als mbo er ben je goed opgeleid en kun je alle kanten op. Misschien neem ik wel mijn mini-kermisattracties mee om ze enthousiast te maken. Bron: MBO raad, Inhoud Pagina 1 Crisis! Hoezo crisis? 4 2 Raad van Toezicht 5 3 Medezeggenschapsraad 5 4 Vertrouwenspersonen en schoolcontactpersonen 7 5 ROC de Leijgraaf in Geworteld in en gevoed door noordoost Brabant De onderwijskundige ontwikkelingen in Organogram en juridische structuur Klanten en partners Governance 9 6 Samenwerking met partners Samenwerking met vmbo toeleverende scholen Samenwerking met hbo s Samenwerking met andere roc s Samenwerking met bedrijven Samenwerking met overheid 11 7 Onderwijskundig Jaarverslag Competentiegericht onderwijs in Duurzaamheid De organisatie Opleidings- en trainingscentrum: Economische beroepsopleidingen Opleidings- en trainingscentrum: Gezondheid, Welzijn, Onderwijs & Opvoeding Opleidings- en trainingcentrum: Technische Beroepsopleidingen en ICTO Loopbaancentrum Kenniscentrum 14 8 Prestatie-indicatoren Deelnemersaantallen op 1 oktober en 1 februari Opbrengsten Examinering en EVC VOA Tevredenheid deelnemers Tevredenheid personeel 17 9 Kwaliteit & Personeel Kwaliteitszorg Inspectie van het onderwijs Klachtenafhandeling Centraal Meldpunt Incidenten Personeel Financieel jaarverslag Jaarrekening inclusief ondertekening en accountantsverklaring Commissie Schutte (Helderheid) Algemene toelichting op de jaarrekening Treasurybeleid Ontwikkelingen voor de toekomst Strategische ontwikkelingen Ontwikkeling in deelnemersaantallen Financiële ontwikkelingen Risicoparagraaf Bijlage innovatiebox en stagebox

3 1. Crisis! Hoezo crisis? In een jaarverslag is het een goede gewoonte om onze studenten en hun ouders, onze klanten en onze partners een zo objectief mogelijk beeld te geven van het reilen en zeilen van de instelling. Dan volgt een analyse van de behaalde resultaten om vervolgens af te sluiten met een aantal goede voornemens. Zo ontstaat een gedegen en toekomstgericht jaarverslag. Ook bij ROC de Leijgraaf maken wij al jaren dit soort jaarverslagen. Ze getuigen van een goed analytisch vermogen. Bovendien geven ze een beeld van een transparante, gedegen en bescheiden instelling. Helaas zijn dit soort jaarverslagen ook wel saai en mogelijk weinig gelezen. Omdat de geschiedenis zal ingaan als een zwaar crisisjaar en ook het jaar 2010 nog wel de nodige problemen met zich mee zal brengen, is dit misschien een goed moment om met de genoemde traditie te breken. Volgens het managementteam van ROC de Leijgraaf is dit het juiste moment om vertrouwen en optimisme uit te stralen. De mensen een hart onder de riem te steken. We gooien daarom de bescheidenheid voor een keer van ons af en tonen zo een positief, maar reëel beeld van De Leijgraaf. Wij doen namelijk een aantal dingen behoorlijk goed bij De Leijgraaf, dat is in het jaar maar weer eens gebleken. En soms lijken wij dat zelf maar nauwelijks te beseffen. De lat ligt hoog op ons roc en dan vergeet je soms om je successen naar behoren te vieren. Om dit jaarverslag maar eens echt positief te beginnen, hebben wij tien successen van ROC de Leijgraaf uit op een rijtje gezet. En daar hoefden we niet eens veel moeite voor te doen: 1. De Keuzegids Beroepsonderwijs kwam uit in december. Zes afdelingen/opleidingen hebben hierin een top-10 plaats. En we hebben een hoge positie ten opzichte van al onze directe concurrenten. 2. De VSV-Atlas kwam uit in december. We hebben de laagste schooluitval van de roc s met drempelloze instroom. En dat terwijl 30% van onze nieuwe deelnemers zonder het vereiste diploma bij ons binnenkomt! 3. We zijn in november uitgeroepen tot het Duurzaamste ROC van Nederland. Bij de manifestatie ROC the Game heeft minister Jacqueline Cramer de prijs aan onze deelnemers uitgereikt. 4. De Ballenbak, ons flexibele leersysteem begint zijn vruchten af te werpen. In november kregen onze deelnemers vrije keuze leereenheden (VKL s) aangeboden. Eindelijk krijgt de vrije ruimte echt vorm. Deelnemers kunnen naast hun verplichte studieprogramma een studieonderwerp kiezen dat hun interesse heeft en/ of hun kans op werk vergroot. En dat is uniek voor Nederland. 5. In de didactiek van het Beroepsonderwijs maken we grote stappen vooruit: het Loopbaanleren, het Werkplekleren en de Examinering zijn daarbij speerpunten in de ontwikkeling. In een enquête onder van onze leerbedrijven kregen we bijna een 8 (op 10) als cijfer voor de organisatie en uitvoering van de stages voor onze deelnemers. We hebben het loopbaanleren vormgegeven met 5 nieuwe loopbaancompetenties. Ten aanzien van examinering had de inspectie een positief oordeel. 6. Het Loopbaancentrum Nieuwe Stijl begint goed vorm te krijgen. De nieuwe marktgerichte organisatie dicht bij de opdrachtgevers is uitgerold. We halen vele opdrachten binnen en het deelnemersaantal groeit weer bij het Loopbaancentrum. Dit in tegenstelling tot veel collega-instituten. Het blijft hard werken, maar we lijken op de goede weg. 7. Leven Lang Leren krijgt echt vorm bij De Leijgraaf. Onze positie als voorhoedeschool Leren & Werken heeft ons een centrum voor erkenning van eerder verworven competenties (EVC) opgeleverd. In hebben we 110 EVC-trajecten uitgevoerd. Intussen zijn er ruim deelnemers van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ouder dan 23 (waarvan er zelfs ouder zijn dan 30). 8. In hebben we, samen met onze partners uit de overheid en het bedrijfsleven, het kenniscentrum van De Leijgraaf opgericht. Onder de naam Kennisplaza gaat dit centrum hopelijk een belangrijke rol spelen in de kennistransfer en innovatie voor het midden en klein bedrijf (MKB). Tevens is het een centrum voor ondernemerschap. 9. Dankzij de financiële ombuigingen in hebben we voor ROC de Leijgraaf weer een stabiele financiële positie kunnen creëren. Het was lastig en het heeft pijn gedaan, maar het is ons samen gelukt om het tekort voor weg te werken. En in de begroting voor 2010 schrijven we ook zwarte cijfers. 10. In september hebben we het schooljaar uitgeroepen tot het Jaar van de Professionalisering. Een gedegen strategisch personeelsplan, functioneringsgesprekken voor iedereen en de start van De LeijAcademie zijn hierbij de mijl palen. Zodat iedereen goed voorbereid is op veranderingen in het beroepsonderwijs. Voorwaar, een indrukwekkend lijstje. Het lucht op, om daar maar eens mee te beginnen. Vervolgens zullen we ons kritisch vermogen herwinnen en reflectievermogen tonen. Maar dit is er dan toch maar mooi uit. En dat is goed! Het mag dan namelijk crisis zijn in Nederland, in Europa en in de gehele wereld, maar bij ons in Brabant gaat er nog heel erg veel goed. Zelfs onze strijd tegen massawerkloosheid lijkt zijn vruchten af te werpen. Het is nog niet voorbij, maar het is gelukkig lang niet zo erg geworden als we vreesden. Kortom, het is weer tijd om vooruit te kijken. We moeten ons gaan voorbereiden op de periode na de crisis. Dat we dit met vertrouwen kunnen doen heeft ook te maken met onze resultaten in. In dat opzicht was eigenlijk een heel goed jaar voor ROC de Leijgraaf. We hebben flexibel gereageerd op snel veranderende omstandigheden. We hebben allerlei nieuwe projecten en programma s opgestart om noordoost Brabant te helpen bij het doorstaan van de economische crisis. Al met al een jaar om met tevredenheid op terug te kijken. ROC de Leijgraaf heeft getoond wat ze waard was. En dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Annet Laarman, Edwin Brussen, Gerard Bak en Eric van Daelen, Sandra Beuving, John Schobben en René Savelsberg, Francis Joosten, Peer van Summeren en Marc Veldhoven 2. Raad van Toezicht Op 1 januari is de branchecode Goed bestuur in de bve-sector in werking getreden. Deze code bevat afspraken en handreikingen op het terrein van bestuur, toezicht en horizontale dialoog, geldend voor de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve-instellingen). In is tevens een wijziging aangebracht in de Wet educatie en beroepsonderwijs. Met deze wijziging hebben de Raden van Toezicht in het middelbaar beroepsonderwijs een wettelijke status gekregen en zijn de Colleges van Bestuur wettelijk het bevoegd gezag van de mbo-instellingen geworden. De nieuwe branchecode voor de bve-sector en de wetswijziging inzake Raden van Toezicht en Colleges van Bestuur zijn leidraad geweest voor de herziening van de statuten en een aantal reglementen binnen De Leijgraaf. Naast de wijziging van de statuten heeft een aanpassing plaatsgevonden van het Reglement van de Raad van Toezicht, het Reglement van het College van Bestuur en het Directiestatuut. Tevens is een Bestuursreglement opgesteld, dat onder meer de verantwoordelijkheidsverdeling regelt tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. In de praktijk functioneerden Raad van Toezicht en College van Bestuur reeds in de lijn van de nieuwe bve-code en de wetswijziging. De gewijzigde statuten en reglementen zijn geen breuk met het verleden, maar leggen grotendeels de bestaande verhoudingen en praktijk vast. In het verslagjaar zijn twee leden teruggetreden uit de Raad van Toezicht: medio Alfred Remmits en eind Jan t Hart. In verband met de voorziene vacatures is begin een profielschets opgesteld voor de Raad van Toezicht in het algemeen en de twee vacatures in het bijzonder. Via een openbare advertentie is geworven voor een lid met ervaring in het bedrijfsleven en een lid met kennis van en/of affiniteit met het (beroeps)onderwijs. In de eerste vacature is voorzien door de benoeming van Rob Prins, CEO Schering Plough te Oss. De tweede vacature is vervuld door Hans Brouwers, directeur van Dariuz B.V. te Eindhoven De Raad van Toezicht kent een drietal vaste commissies: Auditcommissie, Remuneratiecommissie en Onderwijscommissie. In de loop van 3. Medezeggenschapsraad was weer druk en gevuld met velerlei interessante onderwerpen. Zo is Peer van Summeren toegetreden als lid van het CvB en bij de vergaderingen van de personeelsmedezeggenschapsraad (PMR) aangesloten. Daarnaast is er een 3-tal keer een IGO-vergadering (Instituuts Georganiseerd Overleg) gehouden, waarbij we vooraf informeel overleg hebben met de vakbondsvertegenwoordigers. Tijdens het IGO-overleg zijn wij toehoorders. Ook hebben we gesproken met de Raad van Toezicht. Hierin hebben we onder andere 2010 worden de reglementen van deze commissies aangepast aan de handreikingen in de bve-code. Bij de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is afgesproken dat het functioneren van de onderwijscommissie geoptimaliseerd wordt. Dit sluit aan bij de oproep van Marja van Bijsterveldt, staatssecretaris van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat toezicht vanuit de Raden van Toezicht ook betrekking heeft op het leveren van goed onderwijs. Naast informatie over de kwaliteit van de onderwijsprocessen acht de Raad van Toezicht tijdige en inzichtelijke informatie over de bedrijfsvoering en de financiële resultaten en prognoses van groot belang. In het kader van de Auditcommissie vindt constructief overleg plaats om te komen tot optimalisering van deze informatiestroom. In 2010 is het dashboard operationeel. In het verslagjaar is het College van Bestuur uitgebreid van twee naar drie personen. De Raad van Toezicht is positief over het nieuwe evenwicht dat binnen het College van Bestuur is ontstaan, zeker gezien de problemen waarmee De Leijgraaf in dit jaar door externe ontwikkelingen werd geconfronteerd. Het middelbaarberoepsonderwijs is belangrijk voor de economie en de samenleving, maar is daar ook afhankelijk van. Als de economie in een recessie belandt en de samenleving moet bezuinigen is de opdracht voor het middelbaarberoepsonderwijs bijna een onmogelijke: Roeien met de riemen die we niet hebben! Maar die opdracht blijft omdat het over de toekomst van (jonge) mensen gaat. De Raad van Toezicht heeft een positief oordeel over het functioneren van het College van Bestuur in deze veranderende omstandigheden. De Raad heeft vastgesteld dat het College van Bestuur tijdig en adequaat stappen heeft ondernomen om de bedrijfsvoering van ROC de Leijgraaf aan te passen aan veranderende omstandigheden. Tenslotte. De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor alle medewerkers van De Leijgraaf, die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van kennis en ervaring van de inwoners in noordoost Brabant. De Raad van Toezicht van ROC de Leijgraaf ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Een bijzonder woord van dank en waardering gaat uit naar scheidend voorzitter van de Raad van Toezicht, Jan t Hart. In een reeks van jaren heeft hij zich op zijn bijzondere wijze ingezet voor De Leijgraaf en voor alle mensen die intern en extern met De Leijgraaf verbonden zijn. Jan, bedankt! René Peters, voorzitter Raad van Toezicht. kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter per 1 januari 2010, René Peters. Nieuw is het overleg met een aantal PMR-en van Zeeland en Brabant, genaamd Het Zuiden. We kunnen zo van elkaar leren over welke landelijke trends er zijn, maar vooral over welk taakbeleid er in de andere roc s ontwikkeld is en hoe de zaken er geregeld zijn. In hebben wijzigingen in de samenstelling plaatsgevonden. Lia van den Boer is gestopt met haar werkzaamheden bij de MR, zij is opgevolgd door Carola Merks. Emine Saki is als enige ouder vertegen- 4 5

4 woordiger in de MR. Er wordt niet meer actief geworven omdat er verwacht wordt dat rond de jaarwisseling de eerste kamer ook zal instemmen met de ondernemingsraad (OR) voor het BVE-onderwijs. Men kan constateren dat er zeer uiteenlopende onderwerpen in de PMR-vergaderingen besproken zijn. In chronologische volgorde laten we een aantal onderwerpen de revue passeren. In januari is gesproken over veranderingen rond het kopiëren en printen middels multifunctionals. Tevens kwam de invoering van het functiebouwwerk aan de orde. Dit onderwerp heeft in meerdere keren op de agenda gestaan. Het huisvestingsplan is een bijzonder lastig onderwerp. De vertaling van competentiegericht onderwijs naar gebouwen en ruimten in de toekomst blijkt lastig. In maart is er gesproken over het vakantierooster. De invulling van de vakantiedagen blijkt niet veranderd, ons standpunt hierover evenmin. Het CvB betreurt het negatieve advies. In maart werd met onmiddellijke ingang een personeelsstop en promotiestop ingesteld. Oorzaken waren: stijging in personeel, bezuinigingen die worden verwacht, omzet van Cursus en Trainingen blijft achter. Er is een nieuwe gesprekkencyclus nodig omdat de afdelingsdirecteur niet in staat blijkt als enige met al zijn/haar personeel functioneringsgesprekken te voeren. Deze gesprekken kunnen met de nieuwe regeling uitbesteed worden aan de functioneel leidinggevende. Ten aanzien van beoordelingsgesprekken hebben wij als MR aangegeven dat deze alleen door de hiërarchisch leidinggevende gevoerd kunnen worden. Ook het functiebouwwerk staat nu op de agenda. Er wordt flinke voortgang geboekt. De PMR heeft problemen met de functie onderwijsmanager. We zien liever de naam projectmanager. In april komt de gesprekkencyclus weer ter sprake. Wij willen dat het personeelslid zelf kan kiezen of het beoordelingsgesprek door de hiërarchisch dan wel door de functioneel leidinggevende gehouden wordt. Voor het functiebouwwerk ligt er nog een knelpunt bij de functie BPV-coördinator. Omdat de verantwoordelijkheid bij de docent ligt, zien wij liever de functie medewerker planning en uitvoering. In april zijn ook de onduidelijkheden over de bindingstoelage besproken: het is een ingewikkelde regeling die met voorzichtigheid uitgevoerd moet worden. De PMR heeft een voorstel geformuleerd voor wat betreft de reiskosten, dit voorstel is financieel niet mogelijk. De gesprekkencyclus wordt in mei weer besproken. Er wordt overeenstemming bereikt over wie het gesprek mag voeren en over de termijn waarbinnen dit gesprek gehouden gaat worden. Het agendapunt Interventie is een lastig onderwerp. De impulsgelden voor de invoering van het competentiegericht onderwijs (CGO) zijn door het College van Bestuur ingetrokken. Het schrappen van de CGO-impuls ziet de PMR als een groot bezwaar. Als laatste wordt geëvalueerd hoe de Vrije Keuze Leereenheden (VKL) verlopen zijn. Er blijken ongeveer 110 personen een VKL gevolgd te hebben. Er zal bekeken worden of het op deze manier rendabel is. In mei is de enquête over de werkverdeling opgezet. Via andere scholen waarmee we in Het Zuiden participeren is ons een eerste opzet aangereikt. Wij hebben deze aangepast, met dank aan vooral Patrick v/d Pas en Maarten de Groot. De resultaten van de enquête laten zien dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Vooral ten aanzien van wat er vooraf bekend moet zijn en hoe de werkverdeling tot stand moet komen. De enquête wordt helaas niet overal goed ontvangen, onduidelijk is dat het gaat over eigen mogelijkheden en arbeidsomstandigheden/voorwaarden. Tijdens de studiedagen in Melick heeft de MR een drietal brieven voor het CvB geschreven. De onderwerpen zijn: 3 maandcijfers, taakverdeling en invoering CGO. Deze komen aan bod tijdens de PMR in juni. De taakverdeling, of beter werkverdeling, is een item waar het CvB begonnen is met de vaststelling van de organieke eenheden. Lastig onderwerp waar nogal wat aan kan veranderen. Vanwege het adviesrecht wel belangrijk om dit goed te regelen. De PMR heeft voorstel gedaan aan het CvB om de vrije keuze leereenheden uit te stellen zodat de invoering van het CGO de kans en de ruimte krijgt zich te ontwikkelen. Dit voorstel gaat het CvB duidelijk te ver. Er is een aantal brieven van personeelsleden bij de PMR binnengekomen. Deze gaan over: bindingstoelage, minimale omvang aanstelling en de opzegtermijn bij tijdelijke aanstelling. In september wordt gesproken over invoering van het nieuwe functiebouwwerk. Er zijn tot op heden (september) een tweetal zaken voorgelegd aan de interne geschillencommissie. Het Loopbaancentrum werkt steeds meer op contractbasis en heeft met diverse partijen en subsidieverstrekkers te maken. Flexibiliteit wordt een vereiste. Deze verschuiving brengt ook met zich mee, dat het personeel van het Loopbaancentrum met - voor hun - nieuwe doelgroepen te maken kan krijgen. Het parkeerprobleem aan de Muntelaar is zo n kleine zaak die vaker teruggekomen is. De PMR ziet met angst en beven de winter tegemoet. Zodra de eerste regen gaat vallen verandert het parkeerveld aan de Muntelaar in een drassige modderpoel. De PMR heeft het eerder al gehad over de onveilige situatie, vooral voor fietsers. De gemeente is aan zet. Het CvB heeft informatie opgevraagd is bij de afdelingsdirecteuren ten aanzien van werkverdeling. Men is tot de conclusie gekomen dat de werkverdeling op diverse manieren heeft plaatsgevonden. Er is één team waar de terugvaloptie van toepassing is. De PMR vindt het erg positief dat het CvB deze rondgang heeft gedaan. In november worden de tevredenheidsonderzoeken besproken. Op iedere afdeling komen de knelpunten in hoofdlijnen overeen. De tevredenheid over ROC de Leijgraaf als werkgever is positief. Tijdens de studiedagen in Melick is er uitgebreid stilgestaan naar de overgang van MR naar een OR. Er is overleg geweest met een vakbondsdeskundige en ook een CvB-lid heeft met ons gebrainstormd over de overgang naar de WOR. We hebben een jaarlang tijd om alles voor te bereiden. De OR-regels en het professioneel statuut liggen vast, maar er moeten wel afspraken gemaakt worden die voor ons instituut gaan gelden. Tevens moet duidelijk zijn hoeveel personen in de OR gaan komen en hoe de procedure daartoe er uitziet. De PMR heeft ook nog aandacht besteed aan eigen ontwikkeling. Zo zijn onder andere studiedagen bezocht betreffende de overgang naar de WOR en hebben 2 leden zich verdiept in de financiële materie waardoor begrotingen en maandcijfers beter te volgen zijn. Gerard de Prest, secretaris Medezeggenschapsraad. 4. Vertrouwenspersonen en schoolcontactpersonen De groep schoolcontact- en vertrouwenspersonen vormt binnen De Leijgraaf een onderdeel van het interne- en externe netwerk dat zich bezighoudt met de sociale veiligheid. De bezetting voor schoolcontactpersonen is als volgt: Economische beroepsopleidingen: J. Kuijpers, H. Siepman, en B. de Waard. Technische beroepsopleidingen: E. Meuleman, D. v. Ekeren, J. v. Riel en A. v. Erp. ICT-opleidingen: A. v/d Veerdonk. GWO&O: C. de Cock en M. Wingens. Loopbaancentrum: M. Clemens en C. Wijers. Voor het Loopbaancentrum zijn er twee vacatures, voor Oss en Cuijk. Vertrouwenspersoon intern zijn Anny van Erp en Carine Wijers, extern is dat Lisette Snaterse. De schoolcontactpersonen zijn gekoppeld aan afdelingen en locaties, en zijn vooral laagdrempelig voor cursisten en medewerkers. Contactpersonen worden benaderd voor vertrouwelijke gesprekken. Een deel wordt doorverwezen naar de vertrouwenspersoon. Deze schat in of het wordt weggezet in de lijn/afdelingsdirectie of wordt doorverwezen naar schoolmaatschappelijk werk of naar het Service Center Onderwijs (SCO). De vertrouwenspersoon begeleidt de incidentmelder, vaak in samenwerking met de coach of trajectbegeleider, teamleider/onderwijsmanager. Flyers en posters wijzen de weg naar schoolcontactpersonen en vertrouwenspersonen. Ook op het intranet zijn wij te vinden. Er zijn in geen formele klachten ingediend bij de externe klachten commissie. Er zijn echter wel incidenten gemeld bij het Centraal Meldpunt Incidenten (CMI). Het verwerken van een deel van de incidenten van het CMI behoort tot de taak van de vertrouwenspersoon. Op basis van de aard van de incidenten (aantal en inhoud) 5. ROC de Leijgraaf in 5.1 Geworteld in en gevoed door noordoost Brabant Onze missie is helder. Een wezenlijke bijdrage leveren aan een welvarend noordoost Brabant door mensen kansrijk te maken en hen een leven lang te laten leren. Het middelbaar beroepsonderwijs van ROC de Leijgraaf heeft hierin een spilfunctie. Verbindingskracht Mensen kansrijk maken betekent innoveren, zorgen voor kwalificatie en participatie. Voor jong en oud. Dat is onze opdracht. Theorie en praktijk verbinden, en mens en maatschappij bij elkaar brengen. Door samenwerkingsverbanden te creëren, tonen we onze verbindingskracht. Samen met onze deelnemers, het bedrijfsleven en instellingen in onze regio. Hierbij zetten wij al onze opleidings- en trainingsmogelijkheden in en buiten de praktijkleercentra graag in. Gewoon doen Wij zijn een zelfbewuste, actieve en mensgeoriënteerde opleider die doordrongen is van zijn verantwoordelijkheid. Wij hebben oog voor formuleert de vertrouwenspersoon adviezen ten aanzien van het beleid. Er is regelmatig overleg met het College van Bestuur (CvB), de facilitaire dienst, arbo-coördinator, service center onderwijs (zorgcoördinatoren) en schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast is er ook intervisie met de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen onderhouden contact met de afdelingsdirecteuren en teamleiders/ onderwijsmanagers, de politieadoptant van de school en participeren in het zorgteam. De vertrouwenspersonen houden zicht op landelijke ontwikkelingen. Voor bezochten wij de volgende werkconferenties en seminars: Opzet certificering en keurmerk rondom vertrouwenspersonen en vertrouwenswerk (Bezemer & Kuiper), Cursus arbeidsconflicten en vertrouwenspersonen (Bezemer & Kuiper), studiebijeenkomst Hooghuis met als thema agressie. De vertrouwenspersonen zijn lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en nemen deel aan activiteiten. Het team schoolcontact- en vertrouwenspersonen besteedt aandacht aan scholing en professionalisering. We komen drie keer per jaar bij elkaar. Bij twee bijeenkomsten ligt het accent op intervisie en wordt er gewerkt met cases. Per keer wordt een thema gekozen. Bij dit overleg is het College van Bestuur vertegenwoordigd door Francis Joosten en is tevens de externe vertrouwenspersoon, Lisette Snaterse aanwezig. Tijdens een bijeenkomst wordt het accent gelegd op een actueel thema. Aandachtspunt in is geweest: Pesten op de werkvloer. Voor deze bijeenkomst zijn zowel intern als extern mensen uitgenodigd. De studiebijeenkomst werd onder andere bezocht door SCO, arbo-coördinator. PPSI/APS heeft de bijeenkomst verzorgd. Aandachtsgebieden voor waren onder andere de integriteitcode voor personeel, pr en voorlichting, profileren onder andere door begeleiding nieuwe medewerkers en kennismaking met het managementteam. Aandachtspunten voor 2010 zijn het updaten en herontwikkelen van het CMI, scholing omgaan met agressie (onder andere Hard of Hart), interne samenwerkingsverbanden en afstemming, en de integriteitcode voor personeel. Anny van Erp en Carine Wijers, vertrouwenspersonen ROC de Leijgraaf. hoofd, hart en handen. Een opleider zijn met de genen van een regio waar mensen gewoon doen en producten gemaakt worden. Een praktijkgerichte opleider zijn. Punt. Maar nog belangrijker is wat wij niet zijn, we zijn geen leerfabriek. Wij zijn intiem, bereikbaar en in het bezit van een geborgen cultuur waarin we de mens centraal stellen. Bij ons ben je welkom. Nieuwe studenten kiezen niet bewust voor een bepaalde toekomst, ze kiezen vooral voor de juiste plek. Daar waar ze kunnen beleven en leren, en waar ze zich thuis voelen. Een overzichtelijke school in de buurt waar ze omgeven zijn door een goede en enthousiaste sfeer die aanzet tot leren. Een plek waar ze als mens meetellen, aandacht krijgen en persoonlijk begeleid worden in het maken van de juiste keuzes. Dichtbij zijn Het heersende beeld dat scholen overal hetzelfde zijn betekent dat het onderscheidende vermogen naar de achtergrond wordt gedrongen. Alle scholen geven aan dat de student het allerbelangrijkste is. Logisch. Maar welk roc maakt dit waar en hoe precies? Je werkelijke kracht etaleren is van doorslaggevende betekenis. Maar dan moet je wel 6 7

5 weten wat die kracht is. ROC de Leijgraaf is letterlijk dichtbij, met diverse vestigingen verspreid in de regio. Dat is waar regionaal voor staat: er concreet zijn voor deelnemers, overheid en ondernemingen. Het maakt ons uniek. Alleen zo kunnen we de aansluiting creëren tussen theorie en praktijk, tussen mens en maatschappij. Gegarandeerd door de bescheiden grootte van onze organisatie. Geworteld in en gevoed door noordoost Brabant. Onze ambitie ROC de Leijgraaf heeft een taak in het vervullen van de behoefte aan praktijkgerichte scholing. Daar liggen onze kansen. Hiervoor hebben wij de volgende doelen opgesteld: ROC de Leijgraaf is een klantgerichte, vraaggerichte brede kennisonderneming. ROC de Leijgraaf is een extern gerichte netwerkorganisatie. Bij ROC de Leijgraaf staat leren centraal. Leren gebeurt altijd, overal en ook op school. ROC de Leijgraaf is een goed geoliede machine. ROC de Leijgraaf is een financieel solide kennisonderneming. ROC de Leijgraaf is een lerende en aanspreekbare organisatie. 5.2 De onderwijskundige ontwikkelingen in De onderwijskundige ontwikkelingen richtten zich bij ROC de Leijgraaf in op vier zaken: praktijkgerichtheid; flexibilisering; begeleiding; samenhang. Over de praktijkgerichtheid kan geconstateerd worden dat zowel de praktijkleercentra als de activiteiten daarbinnen toenemen en het bedrijfsleven afgelopen jaar tevreden was over de wijze van samenwerken. De flexibiliteit van het onderwijs groeit gestaag. De flexibele instroom is toegenomen en er zijn bij diverse opleidingen oriëntatieperioden waarna deelnemers pas opleidingskeuzen hoeven te maken. Ook is in een start gemaakt met de vrije keuzeleereenheden. Organogram ROC de Leijgraaf Onderwijs innovatie ICT Examinering Projectleiderspool Afd. directeur Techniek Directeur Onderwijs en Ontwikkeling Secretariaat Speciale projecten Kwaliteitszorg Afd. directeur Economie Internationalisering College van Bestuur Afd. directeur Gezondheidszorg & Welzijn C&T C&T C&T C&T Deelnemers kunnen los van hun opleiding een deel van hun opleiding zelf bepalen op grond van interesse, talent of beroepsperspectief. Het ingezette beleid om in de begeleiding van de deelnemer te komen tot loopbaanleren is volop in ontwikkeling. Er is in breed geschoold en er zijn pilots gedraaid. Het project wordt in 2010 opgeleverd: loopbaanleren wordt dan onderdeel van het reguliere programma. De samenhang in het innovatiebeleid van De Leijgraaf wordt over alle beleidstereinen vanaf wetenschappelijk onderzocht in het Horizononderzoek. Dit is een integraal onderzoek naar integraal ontwerp, uitgevoerd door de universiteit van Tilburg en mede mogelijk gemaakt door het expertise centrum beroepsonderwijs (ECBO). Het onderzoek stelt ons in staat evidence informed te sturen op het innovatiebeleid. De eerste uitkomsten in over de samenhang tussen beleid en uitvoering zijn positief. 5.3 Organogram en juridische structuur ROC de Leijgraaf is juridisch als volgt opgebouwd: ROCV (100%) ROC de Leijgraaf ROC de Leijgraaf Holding B.V. Glasvezel B.V. (100%) Warmm (40%) Noot: In december is deze constructie gewijzigd. Alle aandelen van ROC de Leijgraaf holding b.v. zijn overgedragen aan ROC de Leijgraaf, waarmee de facto ROC de Leijgraaf holding b.v. is opgehouden te bestaan. Op 31 december werkten bij ROC de Leijgraaf 576 medewerkers. Daarnaast waren 127 personeelsleden gedetacheerd vanuit ROCV. Waarmee het totaal aantal werkzame personen uitkwam op 703. De organisatiestructuur van ROC de Leijgraaf zag er in als volgt uit: Medezeggenschapsraad Personeel & Organisatie Directeur Bedrijfsvoering Huisvesting & Facilitaire Zaken Commercieel Directeur Front Office C&T Afd. directeur Loopbaancentrum Way2Go Servicepunt Leren & werken WARMM C&T Financiële Zaken ICT Kenniscentrum (incl. ondernemerschap, duurzaamheid) Bedrijfsinformatie & Cursistenadm. Marketing & Communicatie Functionele relatie Hiërarchische relatie 5.4 Klanten en partners ROC de Leijgraaf heeft te maken met verschillende klantgroepen en stakeholders. Elke groep heeft zijn eigen wensen, eisen en doelen. ROC de Leijgraaf wil samen met deze stakeholders toekomst voor jongeren en volwassenen in de regio creëren. Opleidingstrajecten en projecten worden daarom samen met onze stakeholders tot stand gebracht. Gemeenten, bedrijven en instellingen zien ons als een belangrijke speler vanwege onze vele en kwalitatief hoogwaardige activiteiten. Rechtspersonen Maatschappelijke ondernemingen en instellingen Overheden Commerciële bedrijven Natuurlijke personen ROC de leijgraaf Leer- en kwalificatieplichtigen Participatieplichtigen Upgraders 6. Samenwerking met partners 6.1 Samenwerking met vmbo toeleverende scholen De meeste deelnemers bij ROC de Leijgraaf stromen in vanuit een vmbo-opleiding. Toekomstige deelnemers maken tijdens hun vmbo-opleiding al regelmatig kennis met het middelbaar beroepsonderwijs. Zo zijn onder andere de open dagen, oriëntatiedagen, sectorwerkstukken, mentor-tutorprojecten bedoeld om een soepele en weloverwogen overgang naar De Leijgraaf mogelijk te maken. Iedere deelnemer die zich aanmeldt bij ROC de Leijgraaf krijgt een intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt gekeken of de student voldoet aan de eisen om bij een bepaalde opleiding geplaatst te worden. Hiervoor vragen wij van de vmbo s informatie over de betreffende student. Deze warme overdracht zorgt ervoor dat wij studenten op de juiste plek kunnen plaatsen en dat wij hem of haar al leren kennen voordat hij of zij begint. Ondanks alle zorg en voorbereiding die op het VMBO reeds heeft plaatsgevonden ten aanzien van beroeps- en opleidingskeuze is voor veel vmbo-leerlingen de overstap naar het mbo lastig. De praktijk wijst uit dat een deel zich niet inschrijft voor een vervolgopleiding in het mbo. En van de leerlingen die wél overstappen, vallen er tijdens de eerste paar maanden van het mbo te veel uit. De omschakeling naar een andere school blijkt voor velen een groot struikelblok. Met behulp van het onder regie van de Leijgraaf uitgevoerde programma Stick Together is het aantal vmbo-ers dat in september na het afleggen van het examen nog niet stond ingeschreven bij een vervolgopleiding teruggebracht naar 2%. ROC de Leijgraaf heeft zich gecommitteerd aan de principes van Good governance. Belangrijke principes hierbij zijn inbreng van stakeholders, verantwoording naar stakeholders en een volwaardige rol voor toezichthouders. In dit kader is er in een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast zijn er diverse raden van advies. Het jaarverslag is voor ROC de Leijgraaf dan ook meer dan louter een verantwoording en verslaglegging van het jaar. Het is voor ons een manier om onze meerwaarde voor de regio te toetsen. Om de horizontale en verticale verantwoording vorm te geven, wordt naast dit geïntegreerd jaardocument voor het verslagjaar ook een publieksversie van het jaarverslag opgesteld. 5.5 Governance Good governance heeft naast inbreng van stakeholders ook te maken met prestatiemeting, prestatieverantwoording en goed bestuur. Op het gebied van prestatiemeting is in het dashboard ontwikkeld. Goed bestuur bestaat uit toezicht houden (Raad van Toezicht) en besturen (College van Bestuur). Op 1 januari is de branchecode Goed bestuur in de bve-sector inwerking getreden. In is tevens een wijziging aangebracht in de Wet educatie en beroepsonderwijs. Met deze wijziging hebben de Raden van Toezicht in het middelbaar beroepsonderwijs een wettelijke status gekregen en zijn de Colleges van Bestuur wettelijk het bevoegd gezag van de mbo-instellingen. De nieuwe branchecode voor de bve-sector en de wetswijziging inzake Raden van Toezicht en Colleges van Bestuur zijn leidraad geweest voor de herziening van de statuten en een aantal reglementen binnen ROC de Leijgraaf. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestuurt de Stichting ROC de Leijgraaf. De Raad van Toezicht vervult haar taken bij: het strategisch (meerjaren)beleid van ROC de Leijgraaf; het aannemen en ontslaan van het College van Bestuur; het goedkeuren van jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen; het accorderen van majeure strategische beslissingen; het versterken van onze externe relaties binnen en buiten de regio. Als het gaat om uitvallen op het mbo scoort ROC de Leijgraaf met 6,1% voortijdig schoolverlaters landelijk het best van roc s waar sprake is van een drempelloze instroom. Dit goede resultaat is mede tot stand gekomen door een hechte samenwerking met de vmbo-scholen in de regio. De genoemde drempelloze instroom betekent voor ROC de Leijgraaf dat ruim 30% van onze deelnemers zonder het juiste diploma op de vooropleiding een beroepsopleiding start. Dit wijkt echter positief af van het landelijk gemiddelde van 39%. Als we kijken naar de deelnemers die per 1 oktober 2008 bij ons zijn gestart en per 1 oktober nog op het roc studeerde dan zien we de volgende aantallen: Instroom met diploma Instroom zonder juiste diploma Vooropleiding niet bekend Totaal Niveau Niveau Niveau Niveau Eindtotaal Het contact met de vmbo-scholen is voor ons erg belangrijk. Op directieniveau is via het Hofleveranciersoverleg regulier overleg met de voor ons belangrijkste vmbo-scholen in de regio geïnstitutionaliseerd. Om onze intenties op het gebied van voortijdige schooluitval kracht bij te zetten, zijn wij actief betrokken bij het convenant RMC regio

6 Voor de uitvoering van dit convenant is er op drie terreinen (Loopbaanoriëntatie, Stick Together en het versterken van de doorlopende zorgstructuur) sprake van intensief contact met de vmbo-scholen in de regio noordoost Brabant. In nauw overleg met de vmbo-scholen in de regio worden aansluitende leerlijnen ontwikkeld die overstappen gemakkelijker maken. Een mooi voorbeeld hiervan is het vmbo-mbo2 traject dat samen met het Uden s College wordt gedaan. De deelnemers hoeven in dit project de fysieke overstap van het vmbo naar het mbo niet te maken. In de leergang vmbo-mbo2 volgen deelnemers maximaal 4 jaar onderwijs vanaf de bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Zij blijven in hun vertrouwde omgeving les krijgen van hun eigen vertrouwde leraren en met één pedagogisch-didactische aanpak. 6.2 Samenwerking met hbo s Middelbaar beroepsonderwijs is - zoals de naam al zegt - gericht op het opleiden van deelnemers in een bepaald beroep. Een deel van de deelnemers ziet het middelbaar beroepsonderwijs niet als laatste stap in de leerloopbaan en stapt over naar het hbo. Van schooljaar zijn 289 deelnemers van ROC de Leijgraaf doorgestroomd naar het hbo. Er zijn 659 niveau 4 diploma s behaald in schooljaar 2008-, dus ruim 40% is door gaan studeren aan het hbo. In de beroepskolom vmbo-mbo-hbo krijgt de aansluiting vmbo-mbo veel aandacht. Niet verwonderlijk gezien de brede belangstelling die schooluitval en het behalen van minimaal een startkwalificatie (kwalificatieniveau 2 van het MBO) in maatschappelijk en politiek opzicht krijgen. De doorstroom mbo-hbo verdwijnt daardoor echter geenszins naar de achtergrond. De doelstellingen van de Lissabon Akkoorden waardoor de EU op wereldniveau de concurrentie beter het hoofd moet kunnen bieden impliceren dat op termijn minimaal 50% van de beroepsbevolking op hbo-niveau moet kunnen functioneren. Voor het mbo houdt dit in dat enerzijds de doorstroom naar het hbo moet toenemen en dat anderzijds de uitval van mbo-gediplomeerden op het hbo moet verminderen. De doorstroom vanuit mbo-4 naar het hbo is in landelijk met 7% toegenomen. Voor een belangrijk deel valt deze toename te verklaren uit de als gevolg van de economische crisis verslechterde arbeidsmarkt voor afgestudeerden. De door ROC de Leijgraaf gestarte actie Upgrade Yourself (behoud en verdieping van kennis en kunde) heeft het doorstudeergedrag blijkbaar gestimuleerd. Punt van zorg blijft het relatief grote aantal studiestakers/omzwaaiers met een mbo-achtergrond op het hbo. Recente landelijke cijfers ontbreken helaas, maar gebaseerd op cijfers van Fontys Hogescholen blijkt dat 32 % van de in 2007/2008 ingestroomde deelnemers afkomstig van de Leijgraaf het eerste jaar is gestopt of voor een andere richting heeft gekozen. Vergeleken met het gemiddelde van 39 % voor mbo-instellingen is dat uitvalcijfer overigens relatief laag. De afgelopen jaren heeft ROC de Leijgraaf zich met succes ingespannen om de contacten met de hbo-instellingen in de regio te intensiveren. De wijze waarop deze contacten vorm hebben gekregen varieert per hbo. Samen met 9 roc s uit Brabant en Limburg neemt ROC de Leijgraaf deel aan het overleg met Fontys Hogescholen. Aansluitingsverbetering en uitvalpreventie zijn in dit kader de sleutelbegrippen. De inzet van de Fontys Competentiewijzer blijkt een waardevol instrument in de doorlopende studieloopbaanbegeleiding mbo-hbo te zijn. RxH is het de naam van het samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC de Leijgraaf en een viertal Gelderse roc s. Ook hier staat de afstemming in loopbaanoriëntatie en keuzebegeleiding centraal. Contacten met Avans Hogescholen vinden op afdelingsniveau plaats. Naast de bestaande vierjarige hbo (bachelor) is de Associate degree (Ad), een wettelijk erkend hbo-diploma dat hoort bij een tweejarige opleiding, volop in ontwikkeling. In overleg met de betrokken hogescholen wordt nagegaan of het gedeeltelijk aanbieden van een bestaand of nieuw aan te vragen Ad op een leslocatie van ROC de Leijgraaf tot de mogelijkheden behoort. Op het gebied van laboratoriumtechnische opleidingen werkt ROC de Leijgraaf samen met Hogeschool Arnhem en Nijmegen en ROC Rijn IJssel aan IJ Samenwerking met andere roc s De samenwerking met andere roc s is voor ROC de Leijgraaf een vanzelfsprekendheid. Delen van kennis is onontbeerlijk in een tijd waarin de onderwijsontwikkeling in hoog tempo verloopt. De samenwerking richt zich deels op gezamenlijke kennisontwikkeling in landelijke projecten van expertise centrum beroepsonderwijs (ECBO) en het platform Beroepsonderwijs (HPBO) en deels in meer regionale samenwerking om bijvoorbeeld de doorstroom vanuit het vmbo en naar het hbo te verbeteren. Landelijk participeren wij in projecten die kennis opbouwen rond onder andere onderwijslogistiek, loopbaanleren, effectief innoveren, integraal ontwerp van roc s, werkplek leren en kennisontwikkeling met het bedrijfsleven. Ook regionaal heeft ROC de Leijgraaf een rol in de ontwikkelingen. Zo waren we dankzij de samenwerking in het Brabants Beroepsonderwijs (alle mbo-instellingen) in staat om voortvarend te kunnen opereren in het Brabantse crisis-bestrijdigingsplan dat gericht was op het vasthouden en upgraden van gediplomeerde schoolverlaters om jeugdwerkloosheid te voorkomen. Ook het verder professionaliseren en uitbreiden van het Stick Together-project mag hier genoemd worden: in de brede regio van De Leijgraaf kan nu van een sluitende aanpak doorstroom vmbo-mbo gesproken worden. Tot slot verdient het Brabant 8 project genoemd te worden: 6 roc s en 2 hogescholen werken samen om de Associate degree opleidingen in Brabant prominent op de kaart te zetten. De Leijgraaf heeft in genoemde projecten een grote rol gespeeld. ROC de Leijgraaf heeft in nog een bijzondere rol gehad voor het beroepsonderwijs in Nederland. Ashwin Zondag is tijdens de 6-daagse van het beroepsonderwijs gekozen tot Landelijk Ambassadeur van het Beroepsonderwijs. Daar zijn wij heel trots op. 6.4 Samenwerking met bedrijven De bedrijfsplannen van ROC de Leijgraaf hebben steeds als ondertitel van, voor en door de regio. Dit geeft uitdrukking aan hoe we aankijken tegen onze rol in de regio. Het betekent dat we onze onderwijsvoorzieningen voor de regio in willen zetten ten behoeve van participatie, kwalificatie en innovatie voor de individuele burger, de lokale overheid en het bedrijfsleven. We doen dat door deel te nemen aan overleg in de regio tussen overheid, ondernemers, het onderwijs en door overleg binnen De Leijgraaf te organiseren met onze stakeholders. We nemen hierin de rol van ketenpartner vanuit onze core-business, het onderwijs. De kwalificatiedossiers vormen de basis voor het competentiegericht onderwijs en komen landelijk tot stand in een samenspel tussen bedrijfsleven en roc s. De bedrijven in de regio zijn nauw betrokken bij het aansluiten van de opleiding op de toekomstige werkplek. Dit gebeurt door middel van beroepspraktijkvorming, werkplekleren en praktijkleren. Bedrijven en instellingen zijn betrokken als medeontwikkelaars van onderwijsprogramma s, als gastdocenten, als leerbedrijf, als partners in praktijkleercentra en als werkgever van deelnemers die de opleiding hebben afgerond. Tegelijkertijd leren onze medewerkers door begeleiding van de praktijkopdrachten wat innovatie en opleiden betekent voor bedrijven. De kennis van bedrijven wordt zo ook kennis van onze medewerkers. Deze kennis nemen zij mee in het reguliere onderwijs en delen dit met collega s en deelnemers. En uiteindelijk krijgen de deelnemers nog beter onderwijs. En deze deelnemers: dat zijn de toekomstige werknemers van de bedrijven en instellingen in onze regio. Met het bedrijfsleven is in de regio permanent overleg in industriële kringen en platforms van het midden en klein bedrijf zoals PIO in Land van Cuijk, OIK in Oss en REVUSs in Veghel-Uden. Binnen De Leijgraaf zijn er contacten in stakeholdersbijeenkomsten, branche-overleggen en raden van advies. 6.5 Samenwerking met overheid Met de overheid is structureel overleg op provinciaal niveau in PACT Brabant, onder andere op basis van het Brabants BVE-overleg. Lokaal zijn er naast directe contacten in vaste structuren met gemeenten 7. Onderwijskundig Jaarverslag Een beroepsopleiding richt zich op de kwalificatie voor verschillende niveaus van beroepsuitoefening. Het middelbaar beroepsonderwijs kent 4 niveaus (1 Assistent-opleiding, 2 Basisberoepsopleiding, 3 Vakopleiding voor zelfstandig werkende, 4 Middenkader- en specialistenopleiding). Na niveau 4 is doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs mogelijk. Een beroepsprofiel geeft de essentie aan van een beroep en een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. Het beroepsprofiel bevat informatie over: de essentie van een beroep of groep van beroepen, de centrale beroepsactiviteiten, de taken en handelingen die als regel in de uitoefening van het beroep voorkomen, de mate van verantwoordelijkheid, complexiteit en transfer. Een beroepsprofiel wordt gelegitimeerd door de sociale partners van de desbetreffende bedrijfstak. Op basis van een beroepsprofiel worden kwalificaties opgesteld. Een beroepskwalificatie is een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en houdingen, dat aantoonbaar ontleend is aan concrete handelingen en/of taken die voorkomen in de beroepsuitoefening. De kwalificatiedossiers vormen de basis voor het competentiegericht onderwijs en komen landelijk tot stand in een samenspel tussen bedrijfsleven en roc s. Naast deze samenwerking op landelijk niveau is er een nauwe samenwerking tussen ROC de Leijgraaf en de bedrijven in de regio noordoost Brabant. Wij doen ons werk dus van, voor en door de regio. Dit betekent voor deelnemers dat wij opleiden met als belangrijkste doel: werk. Bij het opstarten van nieuwe opleidingen doen wij eerst een marktonderzoek om vast te stellen of er werkgelegenheid is voor de deelnemers van zo n opleiding. Soms betekent dit dat we de keuze maken om een opleiding niet op te starten, terwijl er wel deelnemers met interesse voor de betreffende opleiding zijn. De onderwijskundige ontwikkelingen richtten zich bij ROC de Leijgraaf in op vier zaken: praktijkgerichtheid; flexibilisering; begeleiding; samenhang. portefeuillehoudersoverleggen en stuurgroepoverleggen van projecten waarin meerdere gemeenten deelnemen. In is veel aandacht besteed aan afstemming met betrekking tot aanpak van de crisis in Brabant en aanpak van de jeugdwerkeloosheid. ROC de Leijgraaf heeft hierin haar steentje bijgedragen. De Leijgraaf heeft in geoffreerd bij diverse openbare aanbestedingen in de regio. Een groot deel van de aanbiedingen zijn gegund. Een teken dat ROC de Leijgraaf ook hier voortgang heeft geboekt. Diverse contracten met ROC de Leijgraaf in het kader van inburgering zijn door gemeenten verlengd. 7.1 Competentiegericht onderwijs in Binnen het thema competentiegericht onderwijs zijn de hiervoor benoemde elementen praktijkgerichtheid, flexibilisering, begeleiding en samenhang in duidelijk terug te vinden. is het eerste jaar waarin alle opleidingen werken met de nieuwe kwalificatiestructuur in onderwijsblokken van 13 weken. In de afdelingen worden de kwalificatiedossiers nu cohortgewijs ingevoerd, dus alle eerstejaars hebben nu een opleiding op basis van een kwalificatiedossier. Studiewijzers en examenprogramma s lopen hier gelijk mee op. Er zijn een aantal instrumenten in gebruikgenomen waarvan zeker de Leijgraafstandaarden en het digitaal portfolio genoemd mogen worden. Ook in de monitoring van de invoering van CGO zijn slagen gemaakt in de planning- audit & controlcyclus. De Leijgraafplanner is ontwikkeld voor de planning, de quickscan wordt al een jaar ingezet bij de audits. Qualiscoop, het kwaliteitscontrolesysteem is verbeterd vanuit de optiek dat ook de teams er in en mee kunnen werken Leren, loopbaan en burgerschap In april 2007 heeft het ministerie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap vastgesteld. Dit document beschrijft de kwalificatie-eisen op het gebied van Leren, Loopbaan en Burgerschap van deelnemers aan het beroepsonderwijs. Deze eisen staan naast de eisen die gesteld worden aan deelnemers om in een bepaald beroep aan de slag te kunnen. Leer-, Loopbaancompetenties en Burgerschap is ondanks landelijk wijzigend beleid binnen ROC de Leijgraaf volop in ontwikkeling. De leer- en loopbaancompetenties zijn geïntegreerd in de studie- en loopbaanbegeleiding van iedere deelnemer. Verder worden de burgerschapscompetenties zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden binnen de beroepscompetenties. Waar dat niet mogelijk is, wordt in aparte blokken gebruikgemaakt van zelfontwikkeld en ingekocht materiaal. Ook is sport in in pilots aangeboden. De Leijgraaf bereidde zich daarmee voor op de ontwikkelingen rond vitaal burgerschap Taal & Rekenen Taal, rekenen en moderne vreemde talen zijn deels opgenomen in de nieuwe kwalificatiedossiers en deels als verplichte algemene vakken voorgeschreven naast die kwalificatiedossiers. In is duidelijk geworden hoe de wet- en regelgeving wordt gewijzigd en ook wat dat betekent voor de centrale examinering van de genoemde algemene vakken. De Leijgraaf heeft altijd veel aandacht besteed aan taal en rekenen. Ten gevolge van de wetgeving op het gebied van taal en rekenen en verschuiving van inkomstenbronnen wordt het beleid op punten aangepast. Zo is in de voorbereiding gestart om te komen tot een Centrum voor Taal en Rekenen. Hierin wordt vanaf 2010 gewerkt 10 11

7 om deelnemers die dat nodig hebben op de vereiste algemene eindniveau s te brengen. 7.2 Duurzaamheid ROC de Leijgraaf is in uitgeroepen tot Duurzaamste ROC tijdens het slotevent van ROC The Game. De Leijgraaf mag zich een heel jaar lang het duurzaamste roc noemen. ROC The Game is een project van de Nationale Jeugdraad. Vanaf september hebben 1500 mbo ers, verdeeld over zes roc s, zich ingezet voor duurzaamheid in hun eigen leefomgeving. Ze zijn thuis milieubewust bezig geweest en volgden workshops. Ook heeft zich per school een selecte groep deelnemers, het Game Team, een weeklang beziggehouden met een intensieve opdracht. De gemeente Veghel heeft een bijzonder stimulerende rol gespeeld in het verminderen van zwerfafval. Door dit initiatief van de gemeente heeft het Game Team van De Leijgraaf zich gebogen over het zwerfafvalprobleem. Het advies: een supermarkt in school openen zodat jongeren niet meer naar de supermarkt verderop gaan en op de weg terug naar school hun afval op de grond gooien. De deelnemers maakten tevens een film: Newkids on the Leijgraaf. Het Game Team heeft een goede indruk gemaakt op de jury. Jurylid Bernice Notenboom: het Game Team was erg betrokken en namen de opdrachten erg serieus; ze wilden echt iets doen aan het zwerfafvalprobleem. Ze hebben concrete en realistische oplossingen aangedragen. Duurzaamheid is niet alleen aan de orde geweest bij ROC the Game, maar maakt inmiddels deel uit van ons onderwijs. Zo is er een Vrije Keuze Leereenheid uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Oss en de bibliotheek. Hierbij zijn deelnemers voor de gemeente op bezoek gegaan bij gezinnen en hebben daar een energievragenlijst doorgenomen en uitleg gegeven bij het energiepakket. Aansluitend hebben zij voor elk gezin een adviesrapport opgesteld. Voor de bibliotheek hebben deelnemers een filmitem gemaakt over een elektrische scooter. Docenten hebben een dag rondom het maatschappelijk verantwoord ondernemen ontwikkeld voor stagiaires van Super de Boer. Vanuit projecten rondom duurzaamheid is onderwijskundig materiaal ontwikkeld over diverse duurzame onderwerpen. Dit materiaal is voor alle docenten beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen zij duurzaamheid integreren in hun reguliere lessen. Duurzaamheid maakt ook onderdeel uit van de bedrijfsvoering van ROC de Leijgraaf. Bij Inkoop en catering wordt gebruikgemaakt van duurzame selectiecriteria. Bijvoorbeeld bij de aanbesteding van drankautomaten zijn duurzaamheidcriteria (handboek Senter Novem) gehanteerd, en als koffie is gekozen voor de variant met het Max Havelaar-keurmerk. Landelijk is het convenant duurzaam inkopen ondertekend. In is een nieuwe manier van printen en kopiëren ingevoerd, die zal leiden tot vermindering van het papierverbruik. Bovendien worden er minder papieren uitgaven van folders en brochures gemaakt. 7.3 De organisatie Deelnemers die zich melden bij ROC de Leijgraaf hebben verschillende doelen. De ene persoon wil een diploma halen, de andere wil participeren in de Nederlandse maatschappij en de volgende wil zich bijscholen. Leerdoel: Kwalificeren: Beroepsonderwijs & Speciale vormen van beroepsonderwijs Doorleren: Upgraden van kennis en vaardigheden Participeren: Re-integratie & inburgering Innoveren: Kennisoverdracht naar organisaties ROC de Leijgraaf bestaat daarom uit verschillende onderdelen: een kenniscentrum, een opleidings- en trainingscentrum en het Loopbaancentrum. Het kenniscentrum richt zich op innovatie in de regio. Als roc hebben wij veel kennis in huis. Onze medewerkers en deelnemers beschikken over veel informatie en door onze contacten met hbo s en universiteiten kunnen we theorie en praktijk aan elkaar koppelen. Vanuit Kennisplaza ondersteunen wij het MKB en instellingen in noordoost Brabant bij het maken of verbeteren van bedrijfsprocessen en/of producten en/of diensten. De kern van het roc is het opleidings- en trainingscentrum. Hier volgen onze studenten een middelbare beroepsopleiding om uiteindelijk met een kwalificatie op zak weer uit te stromen of om hun kennis bijgespijkerd te hebben. Het vergroten van de maatschappelijke participatie van inwoners van noordoost Brabant krijgt vorm in het Loopbaancentrum. Het Loopbaancentrum brengt vraag naar en aanbod van werk bij elkaar. ROC de Leijgraaf richt zich dus op innoveren in het kenniscentrum, op kwalificeren in het opleidings- en trainingscentrum en op participeren in het Loopbaancentrum. 7.4 Opleidings- en trainingscentrum: Economische beroepsopleidingen In worden alle eerstejaars deelnemers van de afdeling Economische beroepsopleidingen binnen een curriculum met competentiegericht onderwijs opgeleid. De onderwijsexamenregeling, de curricula en de examinering zijn hier op toegespitst. Binnenschoolse praktijk en ondersteunend leren zijn verder geïntegreerd. 4-Seasons, de uitzendorganisatie voor studenten Secretarieel aan de Margrietstraat in Uden heeft een succesvol eerste jaar doorgemaakt. Het leerrestaurant Euterpe in Oss is geopend en is in vol bedrijf voor klanten binnen en buiten de school. Praktijkleren blijft een prominente rol spelen met onder andere de miniondernemingen, het evenementenbureau Leijevents, de leerrestaurants in Oss en Cuijk. Daarnaast bieden de samenwerkingen met Viasana, Fitland en de Vrije Teugel goede mogelijkheden voor praktijkleren. Examinering door middel van een proeve van bekwaamheid (PVB) wordt overal toegepast, zowel in gesimuleerde vorm als op school. Ten behoeve van de afname van de PVB zijn er gekwalificeerde assessoren. Examinering van kennis, vaardigheden en competenties is door middel van zowel kennistoetsen als een PVB (de examenmix) geborgd in het examenreglement. De afdeling heeft een groot aanbod aan vrije keuze leereenheden ontwikkeld en vraaggericht aangeboden. Studenten schrijven rocbreed in op het vrije keuze programma. Hiermee wordt inhoud gegeven aan de vrije ruimte en wordt aangesloten bij de vraag van deelnemers. Het opleidingenportfolio van de afdeling economie is in verder ingevuld met opleidingen op het gebied van beveiliging (BOL en BBL). In samenwerking met defensie worden deelnemers opgeleid voor een mogelijke functie bij defensie. Bij Economische beroepsopleidingen wordt sterk ingezet op coaching van deelnemers: binnen het onderwijs en binnen de beroepspraktijkvorming. Alle deelnemers hebben een coach. Gemaakte afspraken en planningen worden meer en meer vastgelegd in het digitale portfolio. Het keuzeproces van vmbo-leerlingen voor het mbo, de leerloopbaan en ervaringen en de begeleidingsgesprekken in de beroepspraktijkvorming krijgen veel aandacht binnen het project loopbaanleren. Aan de hand van loopbaancompetenties wordt gereflecteerd op ervaringen van deelnemers om op deze manier de keuze en het beroepsbeeld te verbeteren. Ten behoeve van de ontwikkeling van deze vaardigheden is er een onderzoek en professionaliseringstraject. 7.5 Opleidings- en trainingscentrum: Gezondheid, Welzijn, Onderwijs & Opvoeding Bij de afdeling Gezondheidszorg, Welzijn, Onderwijs & Opvoeding heeft in het accent gelegen op de invoering van het competentiegericht leren. Dit proces doet een beroep op creativiteit, flexibiliteit en ontwikkelcompetenties van medewerkers. Het vraagt om nog intensievere samenwerking met de beroepspraktijk. Het gezamenlijk vorm geven van ontwikkelingsgericht- en kwalificerend beoordelen heeft centraal gestaan. Een ander voorbeeld waar gezamenlijk aan gewerkt wordt is het beoordelen of de beroepsprestaties waar deelnemers tijdens de beroepspraktijkvorming aan werken voldoende branchespecifiek zijn. De beroepspraktijk is steeds meer onze natuurlijke partner geworden. De banden in de regio zijn nog meer aangehaald door in diverse werkgroepen samen te zoeken naar antwoorden. De resultaatgerichte teams binnen de afdeling hebben allemaal een professionaliseringstraject doorlopen om verder te groeien in de rol en taken die hiermee samenhangen. Een van de resultaten hiervan is dat alle medewerkers een functioneringsgesprek hebben met een of meerdere teamleden. In hebben zowel docenten als medewerkers uit de beroepspraktijk gezamenlijke scholingen gehad op het gebied van ontwikkelingsgericht begeleiden en beoordelen. We hebben stappen vooruitgemaakt door de ondersteunende processen af te stemmen op de onderwijsbehoefte, om zo te komen tot een transparante bedrijfsvoering. Hiermee kan de vervolgstap worden gemaakt om vanuit onderwijsvisie strategieën op gebied van personeel, huisvesting en Ict te gaan ontwikkelen. 7.6 Opleidings- en trainingcentrum: Technische Beroepsopleidingen en ICTO Het afgelopen jaar was voor de afdeling ICT- en Technische beroepsopleidingen een jaar van dynamiek. Vele initiatieven zijn genomen om het opleidingenaanbod nog beter aan te laten sluiten bij onze markt. Bij ICT-opleidingen is begonnen met de ontwikkeling van een aantal nieuwe uitstroomprofielen. In 2010 zullen de opleidingen ICT-beheerder, Netwerkbeheerder en Applicatieontwikkelaar bij ICTO actueel zijn. Onze nieuwe opleiding Creatief Vakman wordt per september 2010 in de markt gezet. Hier kunnen studenten niet alleen leren hoe ze meubels moeten maken, maar ook hoe ze die meubels kunnen ontwerpen. Deelnemers maken wat ze creëren. Ook in onze contractactiviteiten wordt geïnvesteerd opdat we optimaal aansluiten bij onze markt. Oude opleidingen worden vervangen door nieuwe zoals Autocad 2010, Lezen P&ID s en Service Medewerker Gebouwen. Naast nieuwe initiatieven worden onze huidige opleidingen onder de loep genomen. Alle eerstejaars krijgen nu competentiegericht onderwijs aangeboden. De opleiding Mechatronica is omgebouwd tot opleiding Middenkader Engineering met de specialisaties werktuigbouw, elektrotechniek en mechatronica. De opleiding Procestechniek heeft een groei doorgemaakt. De X-factory is door samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld tot een rijk uitgerust praktijkleercentrum. Werktuigbouw neemt deel aan het VM2-traject waarbij aansluiting op vmbo centraal staat en VKL s zijn ontwikkeld. Naast voornoemde investeringen hebben we ook resultaten geboekt waar we trots op zijn. Zo hebben we de eer dat Ashwin Zondag de landelijk ambassadeur van het beroepsonderwijs werd en dat de labschool nummer 1 in de mbo-keuze gids werd. Een belangrijk thema bij de afdeling is het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap oftewel MVO. We vinden het belangrijk dat onze deelnemers beseffen dat we bij de afdeling ook aandacht schenken aan het zorgvuldig omgaan met onze omgeving. We hebben een boor gebouwd voor gehandicapten, we bouwen Land Rovers zodat ze in de woestijn ingezet kunnen worden, we bouwen machines om oliefilters milieubewust schoon te maken, en zo zijn er nog vele andere voorbeelden. Bovenstaande zijn slechts een deel van de zaken waar we als afdeling ons het afgelopen jaar mee hebben beziggehouden. We hebben dit kunnen realiseren met minder kosten en met minder personeel. Kortom, we zijn een afdeling in beweging. 7.7 Loopbaancentrum Ten opzichte van 2008 is de omzet van het Loopbaancentrum weer licht gegroeid. Er heeft zich in een licht herstel afgetekend wat het aantal inburgeraars betreft. De oproep aan de gemeenten om deelnemers te zoeken en door te verwijzen heeft zijn vruchten afgeworpen. De educatiegelden van het Participatiebudget (PB) zijn over de hele regio gemeten volledig besteed. Het Loopbaancentrum heeft in de omschakeling van de oude, op de WEB-gelden gebaseerde Deelnemer Contact Uren (DCU) gerealiseerd naar de verrekening en registratie in trajecten. Daarnaast is de eerste korting op het educatiedeel van het PB voorbereid die ingaat op 1 januari Het Loopbaancentrum gaat vanaf 2010 het beroepsonderwijs van het ROC extra ondersteuning bieden in taal en rekenen in het kader van het invoeren van centrale eindexamens op dat gebied met ingang van Het aantal jongeren dat binnen het Loopbaancentrum een kort of langer traject volgt, is stevig gegroeid. Zowel het aantal voortgezet algemeen volwassenen onderwijs-deelnemers (VAVO) en risicojongeren, die het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt stuurt, als opvang van het aantal interne uitvallers of met uitval bedreigden is enorm toegenomen. Oorzaken hiervan zijn met name de ontwikkelingen in de samenleving waardoor jongeren niet de aandacht krijgen die zij nodig hebben en het eerder en breder diagnosticeren. De VAVO-leerling is bijna uitsluitend een jongere die door specifieke problemen niet in staat is in het voortgezet onderwijs zijn diploma te behalen, waar het vroeger vooral tweede kans onderwijs was voor 20-plussers. Het aanbod van het Loopbaancentrum is afgestemd op de veranderde vraag van de deelnemer. Zo werkt het AKA (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) en het VAVO-team meer met individuele onderwijsvormen. Coaching wordt breed ingezet en de typische vakkenstructuur van het voortgezet onderwijs buigen we om in de richting van een onderwijsvorm waarin begeleiding en zorg steeds centraler staan. De drie subregionale teams blijken goed te functioneren in de samenwerking met de ketenpartners. Het werkplein staat hierin centraal. De contacten met de gemeenten, UWV WERKbedrijf en de verschillende aanbieders zijn structureel (frequent en op alle niveaus) en effectief Re-integratie Het WARMM-project is in afgerond en op de waakvlam gezet. Re-integratie is geen core business voor het Loopbaancentrum, maar in het licht van de ontwikkelingen in de markt is behoud van de expertise op dit terrein noodzakelijk om aansluiting te houden. Om die reden neemt het Loopbaancentrum deel aan In Bedrijf, een landelijk re-integratie project van UWV WERKbedrijf Praktijkleren en maatwerk Het handelsmerk van het Loopbaancentrum is het leveren van maatwerk voor jongeren en volwassenen. Dit gebeurt ook in een praktijkgerichte omgeving waardoor de deelnemers de meeste kans hebben op een succesvolle overstap naar een opleiding, naar de arbeidsmarkt of volwaardige participatie. Hiervoor zijn jobhunters en 12 13

8 jobcoaches actief die de deelnemers begeleiden naar een passende werk- of werkervaringsplek. Voor de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en voor jongeren met gedrags- of andere specifieke problemen heeft het Loopbaancentrum Laagdrempelig Werk georganiseerd in Uden en is het gestart met een project voor de AKA-deelnemers onder de naam Ons Bedrijf. Bij voldoende vraag kunnen trajecten het hele jaar door starten. De AKA-opleiding start driemaal per jaar en het VAVO eenmaal, maar SCOREN en Jongeren-In-Oriëntatie bieden de mogelijkheid voor jongeren om bijna continu in te stromen Tijdelijke uitvallers voortgezet onderwijs Rebound is een bovenschoolse zorgvoorziening van het Regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Brabant Noordoost (SVB-vo) en is gevestigd in het Loopbaancentrum van ROC de Leijgraaf aan de Udenseweg in Uden. De term Rebound komt uit de sportwereld en wordt gebruikt bij onder andere basketbal en ijshockey. Het betekent: een nieuwe kans om te scoren. Dit is ook de bedoeling van deze voorziening: een nieuwe kans voor leerlingen om te scoren in het onderwijs. Een Reboundvoorziening biedt tijdelijke opvang aan leerlingen die door hun gedrag niet meer te handhaven zijn op school. De leerling volgt een niet-vrijblijvend programma om, indien mogelijk, na 3 maanden een nieuwe start te maken op de school van herkomst of in een andere vorm van voortgezet onderwijs Werkpleinen Het Loopbaancentrum ziet de werkpleinen Maasland, Frisselstein en Land van Cuijk als de aangewezen plaatsen waar de ketenpartners samen aanbod van bedrijven en onderwijs en vraag van de individuele klant matchen. Om die reden investeerde het in in een bezetting met minimaal een dag per week per werkplein. Met de partners van de werkpleinen werkt het Loopbaancentrum aan een gezamenlijk aanpak door de verschillende projectaanvragen in het kader van het Convenant Jeugdwerkloosheid te bundelen en daarmee de klant een dekkend aanbod te doen Erkenning van verworven competenties EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het is een methode om die competenties zichtbaar te maken en te erkennen. Een EVC-procedure omvat inventarisatie van persoonlijke competenties, vergelijking daarvan met een bepaalde opleidingsstandaard, een vorm van erkenning van de competenties en verdere ontwikkeling van de aanwezige competenties. In hebben 151 deelnemers zich aangemeld voor een EVC-traject, waarvan 3 deelnemers uiteindelijk niet zijn gestart. 94 trajecten zijn in afgerond, waarvan 22 deelnemers als advies maatwerkscholing kregen én waarvan er een aantal inmiddels is gestart met maatwerkscholing bij de beroepsafdeling GWOO. 72 deelnemers hebben het advies diplomering gekregen. 25 deelnemers zijn gestopt na de intake om verschillende redenen. 29 EVC-trajecten lopen door in De deelnemers bestaan in voor het grootste deel uit een groep kandidaten uit een bedrijf. Zo heeft het EVC-bureau o.a. 56 EVC-trajecten uitgevoerd bij het bedrijf Ferro te Uden. Daarnaast hebben we ook in weer een groep van 38 kandidaten mogen ontvangen van de zorginstelling Dichterbij. We zien een toename van aanmeldingen vanuit UWV-werkbedrijf en re-integratiebedrijven. We hebben in 30 aanmeldingen uit deze hoek mogen ontvangen. Daarnaast zijn er ook nog zelfmelders. In heeft het EVC-bureau 14 EVC-trajecten in de richting van de economische beroepsrichting, 65 EVC-trajecten in de richting van de gezondheidszorg en welzijn en 70 EVC-trajecten in de richting van techniek verzorgd. 7.8 Kenniscentrum Kennisplaza ROC de Leijgraaf vervult in de regio noordoost Brabant een cruciale rol voor het verbinden van kennisvragen vanuit (MKB-)ondernemingen met aanbod binnen de eigen organisatie of kennisinstellingen elders. Omdat onze inspanningen tot dusverre in afzonderlijke projecten (Innofocus, Zaakversneller, Stratos) waren georganiseerd, die onderling niet altijd de gewenste samenhang kenden, is eind 2008 besloten om onder de werktitel Kennisplaza alle inspanningen te bundelen. Kennisplaza van ROC de Leijgraaf ondersteunt het midden en klein bedrijf (MKB) en instellingen in noordoost Brabant bij het maken of verbeteren van bedrijfsprocessen en/of producten en/of diensten. Kennisplaza legt verbindingen tussen deelnemers en docenten van ROC de Leijgraaf enerzijds en het MKB en instellingen anderzijds met als doel het creëren van nieuwe leeromgevingen en competentieontwikkeling van zowel de student als van de docent. De inkt van het businessplan van Kennisplaza was nog maar nauwelijks droog of er werd begin al een voorstel tot herpositionering voorgesteld. De directe aanleiding hiervoor was de financiële en economische crisis die eind 2008 manifest werd. Door deze crisis is er behoefte aan een kennisinfrastructuur die kan bijdragen aan een snel herstel van de economie, zodra de economie weer enigszins aantrekt. Innovatie en duurzaamheid zijn hierbij speerpunten. Bedrijven die zich daarmee bezig hebben gehouden en bovendien in staat zijn om hoogwaardige kenniswerkers aan hun bedrijf te binden, hebben straks een serieus concurrentievoordeel. In werden de activiteiten van Kennisplaza gedekt door een aanjaagsubsidie van de 5 sterrenregio (35k euro) en stageboxmiddelen (55k euro). Via de subsidie vanuit de 5-sterrenregio is ook een subsidieaanvraag bij OP Zuid voorbereid. Samen met Avans Hogeschool, HAS Den Bosch, Koning Willem 1 College en de Ondernemerslift is een projectvoorstel ontwikkeld. Kringen In hebben ongeveer 25 ondernemers deelgenomen aan ondernemerskringen. Onder leiding van docenten van ROC de Leijgraaf en managers van grote bedrijven wisselden ze ervaring uit en werken ze samen aan hun bedrijfstrategie. ROC de Leijgraaf bouwt zo een vertrouwensrelatie met de ondernemers op die vaak leidt tot nieuwe (strategische) opdrachten voor deelnemers en docenten. Daarnaast verzamelt ROC de Leijgraaf zo kennis en cases over vragen en behoeften die in het bedrijfsleven spelen. Workshops In zijn acht bijeenkomsten voor ondernemers in de regio verzorgd. Ondernemers krijgen met veel zaken te maken en hoe gaan ze er mee om? Medewerkers van De Leijgraaf hebben hun kennis gedeeld met de aanwezige ondernemers. Onderwerpen waren bijvoorbeeld de onderscheidende waarde van het bedrijf en het kennismanagement in bedrijven. Voor startende ondernemers waren er aparte bijeenkomsten en de TOPklas ondernemerschap in samenwerking met de afdeling Economische beroepsopleidingen. Innovatiekansen pakken In de tweede helft van is Kennisplaza zich nadrukkelijker gaan richten op innovatievragen van MKB-bedrijven in de regio. Ondernemers hebben goede ideeën voor de ontwikkeling van nieuwe product/ diensten, markten of processen, maar vaak ontbreekt het aan tijd en middelen om de ideeën te onderzoeken en vorm te geven. Wanneer we hun vraag kunnen vertalen naar een opdracht voor deelnemers en docenten van ROC de Leijgraaf, kunnen we deze innovatieprojecten uitvoeren. Eind zijn de eerste deelnemers via Kennisplaza met innovatieprojecten aan de slag gegaan. In 2010 verwachten we meer van dergelijke innovatieprojecten voor het MKB te kunnen uitvoeren. Kennis uitwisselen Om alle vragen van ondernemers en bedrijven te kunnen beantwoorden gebruikt ROC de Leijgraaf een kennisnetwerk. Kennisplaza is de plek waar kennis tussen ROC de Leijgraaf en andere kennisinstellingen (HAS Den Bosch, AVANS hogeschool, Koning Willem 1 College en Ondernemerslift) wordt uitgewisseld. Zo leveren we samen een bijdrage aan de kennisinfrastructuur in onze regio Employability In merkte ROC de Leijgraaf de crisis in het opleiden en trainen van werknemers in volle hevigheid. Het aantal opdrachten en de omzet nam voor het eerst sinds vele jaren af. En dit ondanks overheidsmaatregelen ter stimulering. Er was in sprake van een krimpmarkt en de concurrentie was stevig. 8. Prestatie-indicatoren In heeft ROC de Leijgraaf in de regio diverse workshops en bijeenkomsten gehouden voor ondernemers, dat deden wij samen met UWV Werkpleinen, ondernemersverenigingen en Kamer van Koophandel en diverse gemeenten. Steeds in samenwerking met elkaar is aan ondernemers aangegeven welke mogelijkheden er voor ondernemers zijn. In zijn zo n 1000 werknemers van bedrijven geschoold, vaak in de vorm van maatwerkopleidingen specifiek aangepast aan de wensen van onze bedrijven. Ondanks de crisis en in een krimpmarkt toegenomen concurrentie zijn er vele opdrachten uitgevoerd bij bedrijven. Nieuwe bedrijven zijn: Bavaria, Van Driel taxibedrijven, Harense Smit, Ferro, Manpower, Daelmans, Luchtmachtbasis Volkel, Gemeente Den Haag en IBN. Eind verschuift de focus naar de toekomst, de verwachting is dat de arbeidsmarkt weer krapte zal vertonen en het behouden en goed opleiden van het eigen personeel weer belangrijk wordt voor bedrijven. 8.1 Deelnemersaantallen op 1 oktober en 1 februari ROC de Leijgraaf is de afgelopen jaren gestegen in studentenaantallen. In het jaar is deze stijging doorgezet. Deelnemersaantal beroepsonderwijs Op 1 februari had ROC de Leijgraaf de volgende studenten aantallen: 1 oktober oktober oktober Afdeling BBL BOL Deeltijd Bol Cursus & training Loopbaancentrum traject VAVO aantal Economie GWO&O ICT Loopbaancentrum Techniek Totaal 7838 ROC de Leijgraaf had op 1 oktober de volgende studenten aantallen: Afdeling BBL BOL Deeltijd Bol Cursus & training Loopbaancentrum traject VAVO aantal Economie GWO&O ICT Loopbaancentrum Techniek Totaal

9 8.2 Opbrengsten Aantallen diploma s Diplomaresultaat is door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gedefinieerd als het percentage deelnemers dat met een diploma het roc verlaat, ten opzichte van alle deelnemers die in het verslagjaar de instelling verlaten. In de onderstaande tabel staan het aantal afgegeven diploma s in de afgelopen kalenderjaren. Afdeling Economie GWO&O ICT Loopbaancentrum * Techniek Totaal Aantal VSV-ers ROC de Leijgraaf heeft sterk geïnvesteerd in het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een sterke daling van het VSV-percentage. In onderstaande tabel is te zien dat ROC de Leijgraaf ten opzichte van de referentiegroep sterk blijft scoren Percentage VSV-ers 7,5% 6,3% 7,0% Percentage VSV-ers in de referentiegroep 10,2% 9,6% 9,3% 8.3 Examinering en EVC Examinering en EVC zijn in diverse paragrafen in dit geïntegreerd jaardocument uitgewerkt. 8.4 VOA VOA-geïndiceerden zijn deelnemers op MBO niveau 1 of 2 die een lagere vooropleiding hebben dan het diploma VMBO-gemende leerweg. Het diplomaresultaat is het percentage VOA-geïndiceerden dat met een diploma ROC de Leijgraaf verlaat ten opzichte van alle VOA-geïndiceerden die in dat jaar ROC de Leijgraaf hebben verlaten. * Bij het Loopbaancentrum zijn in de diploma s VAVO meegerekend. Dit was in voorgaande jaren niet het geval Diplomaresultaat Het diplomaresultaat voor cursusjaar is weergegeven in naaststaande tabel. Hierbij is de definitie van de onderwijsinspectie gehanteerd. ROC de Leijgraaf zit hiermee ruim boven de norm van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ruim boven de vergelijkingsgroep (64,7% over alle niveau s in 2008-). Met name de stijging bij niveau 1 is opvallend. Van de studenten die zonder diploma uitstromen is in beeld waarom zij zonder diploma uitstromen. Hierbij zijn verschillende redenen aan te geven zoals certifica(a)t(en) behaald, afgeronde cursus, geen diploma wel succesvol, jongerenoriëntatie afgerond, niveau bereikt, staatsexamen I behaald. Dit waren de redenen waarbij wij als roc van mening zijn dat wij onze maatschappelijke taak vervuld hebben. Dit hebben wij gedefinieerd als doel bereikt. Wij hebben een volwassene of jongere ondersteund om beter in de maatschappij of in werk te functioneren. Daarnaast zijn er allerlei andere redenen waardoor studenten de eindstreep niet halen, zoals belangstelling andere opleiding, financiële problemen, verhuizing privé, inschrijving ingetrokken, keuze (andere) uitstroomdifferentiatie, verwachte studiebelasting te zwaar, liever werken, medische redenen, onderwijsvormgeving, ontslag gekregen, persoonlijke omstandigheden, psychosociale of leerproblemen, teveel nevenactiviteiten, verkeerd beroeps-/opleidingsbeeld of verwijderd wegens wangedrag Deelnemersucces Gebruikmakend van de definitie doel bereikt, zoals in de vorige paragraaf beschreven, ziet het deelnemerssucces er als volgt uit: Afdeling Economie 74% 76% 72% GWO&O 75% 80% 77% Techniek 58% 74% 77% ICTO 66% 81% 77% Loopbaancentrum 43% 60% 65% Totaal 68% 76% 73% Jaarresultaat Het jaarresultaat is door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gedefinieerd als het percentage gediplomeerde deelnemers ten opzichte van alle deelnemers die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Om eenduidige cijfers naar buiten te brengen hebben wij ervoor gekozen om aan te sluiten bij de VK2-rapportage, deze gaat niet uit van een verslagjaar, maar van een schooljaar. Zoals al in de vorige paragrafen aangegeven, geeft dit een wat vertekend beeld. In deze resultaten zitten namelijk ook de deelnemers die niet het doel hadden om een diploma te behalen. Deze deel nemers komen bij het ROC voor een goede cursus, hoezeer wij hen ook verleiden om ook een diploma te behalen lukt ons dit helaas niet altijd. 2007/ / Norm OCM Diploma resultaat ROC de Leijgraaf Niveau % 72.5% 38.3% Niveau % 69.1% 38.3% Niveau % 73.4% 60.0% Niveau % 71.4% 48.5% 2007/ / Norm OCM Jaarresultaat ROC de Leijgraaf Niveau % 76.8% 59.1% Niveau % 74.1% 50.2% Niveau % 67.6% 56.7% Niveau % 68.8% 42.0% Percentage VOA-geïndiceerden 31,9% 32,4% 30,5% Diplomaresultaat VOA -geïndiceerden 50,4% 57,2% - Het diplomaresultaat VOA geïndiceerde voor schooljaar is nog niet definitief. 8.5 Tevredenheid deelnemers Deelnemers is gevraagd om zowel ROC de Leijgraaf als de eigen opleiding een cijfer te geven. Afdeling Respons Cijfer Leijgraaf Cijfer eigen opleiding GWO&O 74% 6,7 6,6 Techniek 16% 6,0 6,5 ICT 32% 6,0 6,6 Loopbaancentrum 27% 6,9 7,3 Economie 31% 5,9 6,3 Centrale thema s waarover de deelnemers hun tevredenheid konden weergeven zijn: het primaire proces (curriculum en onderwijsproces). de begeleiding van de deelnemers. het sociale klimaat op school. Waar de studenten van de afdelingen GWO&O, LBC en Techniek (m.u.v. mechatronica) voldoende tot redelijk tevreden zijn over het primaire proces met kleine kanttekeningen op het gebied van roosters en flexibilisering geldt dat niet voor studenten van de afdelingen ICT en Economie. Inzoomend geldt voor deze afdelingen dat het primaire proces binnen de afdeling ICT net voldoende scoort, met veel op en aanmerkingen op de inhoud, maar dat de studenten over het primaire proces binnen de afdeling economie, ronduit ontevreden zijn. Binnen deze afdeling komt deze ontevredenheid vooral tot uiting binnen de handels en recreatieve opleidingen, die de gemiddelde score binnen deze afdeling sterk negatief beïnvloeden. Over het onderdeel BPV binnen het primaire proces zijn alle studenten zeer tevreden. Betreffende de begeleiding van studenten, zijn alle respondenten in voldoende mate tevreden over de hulp bij leerachterstanden en de hulp door het Service Center Onderwijs. Binnen de afdeling Economie zijn de studenten handel en recreatie ontevreden over de loopbaanbegeleiding terwijl men hierover binnen de andere afdelingen voldoende tot redelijk tevreden is. Betreffende het sociale klimaat binnen de school: studenten zijn ruim (GWO&O, LBC en Techniek) tot voldoende (ICT en Economie) tevreden over de sfeer op school. Het veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid) is dan ook hoog, maar het aantal meldingen van materieel en psychisch-fysiek geweld (objectieve veiligheid) is in vergelijking met de vorige meting (2007) fors gestegen, dit is overigens niet te zien in onze CMI-registratie. Deze stijging heeft enerzijds te maken met een andere meet methodiek, maar anderzijds is er werkelijk sprake van een toename. Vooral op dit laatste aspect zal het verdiepend onderzoek gericht worden. Een ander punt van zorg is de geringe mate van tevredenheid over de klachtenafhandeling in de afdelingen Techniek, ICT en Economie. Het is - gezien het gebruik van andere methodieken uitgevoerd door een ander onderzoeksbureau - moeilijk om een goede vergelijking te maken met de meting van Samenvattend is echter te stellen dat - met uitzondering van de objectieve veiligheid - de tevredenheid op de verschillende onderdelen niet substantieel gewijzigd is. Wel is er meer differentiatie gekomen binnen de afdelingen waar de deelnemers minder tevreden over zijn. Waar het ene team binnen een afdeling een forse onvoldoende scoort op het primaire proces, scoort een ander team binnen dezelfde afdeling ruim voldoende tot goed. 8.6 Tevredenheid personeel Komt aan de orde in het volgende hoofdstuk

10 9. Kwaliteit & Personeel 9.1 Kwaliteitszorg ROC de Leijgraaf controleert de kwaliteit van het onderwijs met het eigen ontwikkelde programma Qualiscoop. Zelfevaluaties en audits worden hierin vastgelegd op instellings-, afdelings- en teamniveau. In is het bewustzijn van kwaliteitszorg meer ontwikkeld op de werkvloer. In de onderwijsteams zijn proceseigenaren kwaliteitszorg geprofessionaliseerd. Zelfevaluaties en audits worden door de teams gebruikt als sturingsinstrument om het onderwijs te verbeteren. Daarnaast is het plannen en verbeteren van onderwijsprocessen verder ontwikkeld, middels het instrument de Leijgraafplanner. Verantwoording leeft hierdoor niet alleen bij het bezoek van de externe toezichthouder, maar wordt gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 9.2 Inspectie van het onderwijs In is door de inspectie het toezicht op het onderwijs ingericht op basis van het toezichtkader BVE. Het risicogericht toezicht zoals dat in 2008 is ingezet krijgt hiermee een vervolg. Op basis van deelnemerssucces en contextgegevens wordt door de inspectie het risico bepaald. Inspectie ziet bij alle afdelingen van ROC de Leijgraaf geen risico s en heeft vertrouwen in een goed onderwijsbestuur. In heeft er geen jaarlijks gesprek plaatsgevonden met het CvB. Naast het toezicht op onderwijs heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de examens en de kwaliteit van het exameninstrumentarium. Op basis van een negatieve beoordeling van ingekochte exameninstrumentarium bij examenleveranciers concludeert de inspectie dat de examinering bij twee opleidingen van ROC de Leijgraaf niet voldoet aan de norm. De inspectie zal deze twee opleidingen in 2010 opnieuw onderzoeken. Het gaat hierbij om een twee kleinere opleidingen. Naast het toezicht op de examinering heeft de inspectie de kwaliteit van de EVC-procedures onderzocht. De inspectie concludeert dat de EVC-procedures bij ROC de Leijgraaf voldoen aan vier van de vijf codes, zoals aangegeven in de kwaliteitscode voor EVC. De inspectie heeft vertrouwen dat ROC de Leijgraaf de tekortkomingen binnen een jaar tijd kan verhelpen. 9.3 Klachtenafhandeling Op basis van het rapport van de Inspectie omtrent afhandeling van klachten bij roc s hebben wij onze klachtenprocedures onder de loep genomen. Onze klachtenprocedures voldeden aan de normen, wel hebben wij op onze website, op intranet en in de studiegidsen nog duidelijker de procedure weergegeven. ROC de Leijgraaf probeert er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de personeelsleden, studenten en alle overige betrokkenen tevreden zijn over de manier waarop er gewerkt wordt. Deze inzet is geen garantie dat alles perfect verloopt. Het is daarom van belang dat een beroep gedaan moet kunnen worden op een goede klachtenregeling. Hierbij is ons uitgangspunt dat wij klachten zo dicht mogelijk bij de studenten op willen lossen, binnen de eigen onderwijsafdeling. Op het moment dat dit niet mogelijk is zal de klacht door het College van Bestuur of eventueel door een onafhankelijke externe commissie behandeld worden. In is het gelukkig niet nodig geweest om klachten bij de externe commissie neer te leggen. Alle ingediende klachten konden naar tevredenheid afgehandeld worden. Er zijn in totaal 45 klachten ingediend. Dit waren er 6 van leer/bpv-bedrijven, 14 van studenten, 19 van ouders en 6 van medewerkers. Het overgrote deel van deze klachten kon binnen de afdelingen worden afgewikkeld. Er is geen klacht doorverwezen naar de externe klachtencommissie. 9.4 Centraal Meldpunt Incidenten ROC de Leijgraaf wil een open en veilige school zijn. Toch ontstaan er soms situaties, waarbij het gevoel van veiligheid (even) niet meer bestaat. Daarom kent ROC de Leijgraaf naast een klachtenregeling een Centraal Meldpunt Incidenten (CMI). Het CMI is een administratief inventarisatiepunt, bedoeld als (preventief) instrument. Iedereen, medewerkers en studenten, wordt uitdrukkelijk uitgenodigd incidenten te melden. ROC de Leijgraaf beschikt over een uitgebreid netwerk van opvang: docenten, decanen, contactpersonen per afdeling en per locatie, vertrouwenspersonen, het Servicecenter Onderwijs en diverse externe partijen. Het meldpunt zorgt dat de melding bij de juiste partij behandeld wordt. In zijn er 152 incidenten gemeld. Aantal meldingen in Centraal Meldpunt Incidenten Aantal incidenten gemeld bij CMI Illegaal bezit of gebruik Samenscholing Vernielen Misdragingen Calamiteit Stelen Brandstichting 9.5 Personeel ROC de Leijgraaf is een organisatie die volop in ontwikkeling is. We zijn samen bezig met de invoering van competentiegericht management en het inrichten van resultaatverantwoordelijke teams. Het Bureau Personeel & Organisatie (BPO) houdt zich bezig met de ontwikkeling en optimalisering van het HRM-beleid binnen ROC de Leijgraaf en zorgt voor de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie. Door de diversiteit van de verschillende HRM-instrumenten en alle ontwikkelingen bij De Leijgraaf staan er jaarlijks onderwerpen op de agenda die gewijzigd worden. is met name gericht geweest op de volgende items: het functiehuis de gesprekkencyclus benoembaarheid salarisadministratie de wijzigingen in de CAO (aanpassing schalen, toeslagen o.a. bindingstoelage) tevredenheidonderzoek verzuim Functiehuis Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is ons functiebouwwerk onder de loep genomen. Uit deze analyse bleek dat sommige functies inmiddels niet meer gebruikt werden, dat de naamgeving van functies tot verwarring kon leiden, dat nieuwe functies nog niet opgenomen waren in het functie bouwwerk. Daarnaast bleek er behoefte aan bredere functies, zodat deze door meerdere afdelingen toegepast konden worden of meer doorgroeimogelijkheden bieden. Met het project herziening functiebouwwerk zijn bestaande functies geëvalueerd, aangepast en herschreven. Het nieuwe functiehuis is vastgesteld door het managementteam en voorgelegd aan de medezeggenschap. De consequenties van de invoering zijn besproken in het instellingsgeorganiseerd overleg (overleg met de vakbonden). Iedereen is akkoord met het functiehuis, waarin het aantal functies met 30% is teruggebracht. Voor de meeste functies blijven de wijzigingen beperkt tot een wijziging in functienaam en kleine wijzingen in de functieomschrijving. Daar waar nodig hebben medewerkers een geschil aanhangig gemaakt bij de interne geschillencommissie. Op basis van de uitspraken van de commissie zijn acties opgepakt en uitgezet. In totaal ging het om 5 zaken die door deze commissie behandeld zijn Gesprekkencyclus In zijn de regelingen ten aanzien van de gesprekkencyclus aangepast aan de huidige organisatie. Uitgangspunt hierbij is dat iedere medewerker het recht heeft om, minimaal eens per jaar, een functionering-, ontwikkelgesprek of beoordelingsgesprek te hebben met zijn leidinggevende. In het nieuwe beleid is de rol van de medewerker sterker benadrukt doordat hij zelf mede verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het Persoonlijk Ontwikkel Plan. Het schooljaar heeft als strategisch thema professionalisering meegekregen. Hiermee is het belang van een goede gesprekkencyclus en scholingsafspraken benadrukt door het management Benoembaarheid Voor de benoeming of tewerkstelling van docenten zijn vereisten vastgelegd in een aantal bepalingen. In een interne notitie is vastgelegd waaraan een docent moet voldoen. Dit heeft er mede toe geleid dat alle dossiers zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van de vereiste diploma s. Daar waar in een individueel geval nodig was is actie ondernomen in de vorm van scholing om alsnog te voldoen aan de wettelijke vereisten zoals deze zijn vastgelegd in de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs). Voor de realisatie van scholing en zij-instromers zijn diverse subsidiegelden binnengehaald Salarisadministratie wordt gekenmerkt door verbetering van de processen binnen de salarisadministratie. Door steeds complexere onderwerpen en zwaardere eisen in de vastlegging is ingezet op inhoud en professionalisering van de processen. Door de opzet van een controlesysteem is de kwaliteit verhoogd. Daarnaast wordt het management voorzien van overzichten die ondersteuning bieden, zoals verzuimgegevens, begroting versus bezetting en in/uitstroom. Het actief aanbieden van de extra verzekering bij arbeidsongeschiktheid via Loyalis, de zogenaamde IPAP, heeft een positief resultaat gehad. De salarisadministratie heeft een grote groep medewerkers weten te motiveren om hier gebruik van te maken. De salarisadministratie zet vanaf heden het onderwerp jaarlijks op de agenda, omdat het met een relatief erg laag bedrag veel financiële problemen kan voorkomen bij arbeidsongeschiktheid. Het biedt de werkgever daarnaast mogelijkheden voor de inzet van financiële middelen in het kader van re-integratie Actieplan leerkracht Het actieplan leerkracht heeft geleid tot een aantal veranderingen in de uitvoering van de CAO. Denk hierbij aan de aanpassing van de salarisschalen, het inkorten van de salarisschalen, wijzigingen in toelage waaronder de bindingstoelage. Met name de bindingstoelage heeft gezorgd voor het steviger op de kaart zetten van de functionerings- en beoordelingsgesprekken Tevredenheidonderzoek Aan het medewerkers tevredenheidsonderzoek heeft 61% van onze medewerkers deelgenomen. Centrale thema s die bleken uit het tevredenheidsonderzoek medewerkers, waren: de functie en het werk. het sociale klimaat op school. het primaire proces

11 Circa 83 % van het onderwijsgevend personeel (OP) en 92% van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) werkt met plezier bij De Leijgraaf. Dat plezier wordt voor het OP nog groter 90% - als dat getoetst wordt aan de eigen afdeling. De Leijgraaf krijgt het rapportcijfer 6,6 en de eigen afdeling het cijfer 7,2. Medewerkers zijn redelijk tevreden over de arbeidsvoorwaarden, maar geven tegelijkertijd aan dat loopbaanbegeleiding en doorgroeimogelijkheden meer aandacht behoeven. Meer aandacht moet er ook komen voor de als te hoog ervaren werkdruk (vooral bij de jongste groep medewerkers) en het aantal en de kwaliteit van rustige werkplekken. Betreffende de tevredenheid over het eigen team worden ruime voldoendes gescoord. Gevraagd naar de tevredenheid over de dienstverlening door de bureaus, is men over alle bureaus voldoende tevreden. Medewerkers zijn in het algemeen voldoende tevreden over hun leidinggevende. De stijgende lijn die in de vorige meting betreffende dit thema al ingezet was, wordt blijkens deze meting gecontinueerd m.u.v. het team ICT. Het personeel is evenals de studenten tevreden over de sfeer op school, met de kanttekening dat het naleven van gedragsregels meer aandacht behoeft. Ook hier geldt dat de subjectieve veiligheid hoog is, maar dat de objectieve veiligheid is afgenomen. Materieel en psychisch-fysiek geweld zijn toegenomen. Medewerkers zijn redelijk tevreden over het primaire proces, maar zien dat de begeleiding van studenten zeker naar het hbo meer aandacht moet krijgen. Ontevreden zijn veel medewerkers over de manier waarop competentiegericht onderwijs wordt ingevoerd. Betreffende dit thema is er weliswaar een grote differentiatie tussen de verschillende afdelingen en teams in de mate van (on)tevredenheid, maar algemeen klinkt een roep om meer duidelijkheid over de visie, randvoorwaarden en inrichting van CGO Het jaar van de professionalisering Werken in het onderwijs is een gecompliceerd en soms een zwaar vak. We hebben een belangrijke missie met een boeiende, maar moeilijke opdracht. Onze samenleving verandert en wij moeten deze veranderingen blijven volgen. Het vervullen van die opdracht is kansloos als onze medewerkers onvoldoende kans krijgen om de benodigde nieuwe competenties te verwerven, zowel individueel als in teamverband, om hun werk goed te blijven doen. We zijn druk bezig met de invoering van een modern, praktijkgericht onderwijsmodel. Hierdoor is het docentschap een nieuw beroep aan het worden. De kerncompetenties zijn en blijven hetzelfde. Het overbrengen van kennis, inzicht en vaardigheden blijft de kern van het beroep. Maar er worden vele nieuwe kwaliteiten van verwacht. Dit vraagt ook veel training en scholing van medewerkers. We hebben daarom een aantal zaken in gang gezet. We hebben het jaar uitgeroepen tot het jaar van de professionalisering. We hebben ons ten doel gesteld om dit jaar veel extra aandacht te geven aan professionalisering. Dat probeerden we natuurlijk altijd al te doen, maar dit jaar doen we een flinke stap extra. In 2008 zijn de contouren van onze strategische personeelsplanning, functiebouwwerk en functionerings- en beoordelingscyclus opnieuw opgezet Verzuim Het totale (ziekte)verzuim van ROC de Leijgraaf is gestegen van 4,16 % in 2008 naar 4,76 % in. In de voorgaande jaren hadden we een ongekend laag verzuim van rond de 3,5 %. De Leijgraaf zit al jaren op een laag gemiddeld percentage. We blijven streven naar het zoveel mogelijk terugdringen van verzuim. Om te voorkomen dat ons verzuim verder stijgt, is het speerpunt van 2010 het terug dringen van het frequent verzuim en het verkorten van de verzuimperiodes. Dit in samenwerking met de leidinggevenden, de arbodienst en BPO. 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1, januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december gemiddeld 2007 gemiddeld 2008 gemiddeld Een volgende stap is een goed opleiding- en scholingsbeleid. We willen hierbij volgens kwaliteitsstandaarden komen tot een hoogwaardig opleidingsaanbod voor alle medewerkers van De Leijgraaf. Er is daarbij gekozen voor het opzetten van een eigen huisacademie: De LeijAcademie. In hebben we een eerste basis gelegd voor De LeijAcademie en in november is de academie bij de medewerkers geïntroduceerd. Op basis van de inbreng van medewerkers, teams en management zal De LeijAcademie gaan groeien en vorm krijgen. De LeijAcademie is van, voor en door de medewerkers!! De LeijAcademie is er voor ons gehele personeel. Iedereen in deze organisatie werkt mee aan het tot stand komen van praktijkgericht onderwijs. Iedereen krijgt dus ook te maken met de veranderingen die dat met zich mee brengt. Zo bouwen we aan een ROC met een inspirerende en uitdagende omgeving voor iedereen die daar werkt en leert. Er ontstaat zo een creatieve leer- en werkomgeving, waar het bruist van de leeractiviteiten en ondernemingszin, waar kennis met elkaar gedeeld wordt Leeftijdsopbouw op basis van werktijdfactor ROC de Leijgraaf heeft te maken met een scheve leeftijdsverdeling. 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20, ,00 jonger dan 20 jaar 20 t/m 24 jaar 25 t/m 29 jaar 30 t/m 34 jaar 35 t/m 39 jaar 40 t/m 44 jaar 45 t/m 49 jaar 50 t/m 54 jaar 55 t/m 59 jaar ouder dan 60 jaar Instroom en uitstroom personeel In de in- en uitstroomcijfers is het effect van de financiële bijsturing in zichtbaar. Door de financiële crisis bleef met name de commerciële omzet achter en was het noodzakelijk om bij te sturen op het aantal personeelsleden instroom uitstroom totaal

12 10. Financieel jaarverslag 10.1 Jaarrekening inclusief ondertekening en accountantsverklaring Inhoudsopgave: Inhoudsopgave Pagina A.1 Gegevens over de rechtspersoon 22 A.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 23 A.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 23 A.1.3 Kasstroomoverzicht jaar 24 A.1.4 Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van 25 baten en lasten A.1.5 Overzicht verbonden partijen 33 A.1.6 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 33 A.1.7 Enkelvoudige balans per 31 december Stichting 34 ROC de Leijgraaf A.1.8 Enkelvoudige staat van baten en lasten Stichting 34 ROC de Leijgraaf A.1.9 Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van 35 baten en lasten van Stichting ROC de Leijgraaf B.1 Accountantsverklaring 40 B.2 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo 41 B.3 Ondertekening College van Bestuur en Raad van Toezicht 41 A.1 Gegevens over de rechtspersoon Naam instelling: Stichting ROC de Leijgraaf Postadres: Postbus 420 Postcode/plaats: 5460 AK Veghel Telefoon: (0413) Fax: (0413) Internetsite: Bestuursnummer: Contactpersoon: S. Beuving Telefoon: (0413) Fax: (0413) Internetsite: Brinnummer: 28DE A.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december De in deze balans getoonde posten worden in de komende paragrafen verder uitgewerkt Activa (in euro s) Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Financiële vaste activa 1 1 Totaal vaste activa Vlottende activa 1.4 Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva (in euro s) Eigen vermogen 2.1 Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva A.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over Begroting Baten (in euro s) 3.1 (Rijks)bijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten (in euro s) 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten (in euro s) Resultaat

13 A.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over A.1.4 Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten 2008 Kasstroom uit operationele activiteiten (in euro s) Resultaat saldo baten en lasten Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden vorderingen schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Algemene toelichting Activiteiten Stichting ROC de Leijgraaf is een instelling voor beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractonderwijs in noordoost Brabant. Het regionale karakter van ROC de Leijgraaf blijkt uit de verschillende vestigingen: Boxmeer, Cuijk, Mill, Oss, Uden en Veghel. In iedere vestigingsplaats zijn een of meerdere opleidingsunits actief. Wij bieden een breed pakket van opleidingen aan in voltijd en deeltijd. Daarnaast verzorgen wij cursussen en opleidingen op contractbasis, zowel op individueel als op bedrijfsniveau. Met dit pallet aan bedrijfsactiviteiten geeft de instelling inhoud aan de ambitie om een opleidings- en trainingscentrum, een kenniscentrum en Loopbaancentrum te zijn ten behoeve van de regio. Consolidatie De geconsolideerde balans en exploitatierekening heeft betrekking op de enkelvoudige balansen en exploitatierekeningen van de Stichting ROC de Leijgraaf, ROC de Leijgraaf Holding BV, ROCV de Leijgraaf BV en Leijgraaf Glasvezel BV. Verbonden partijen Alle groepsmaatschappijen, evenals deelnemingen, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. De eliminatie heeft betrekking op de kosten van detachering van personeel vanuit ROCV de Leijgraaf BV en het huren van het glasvezelnetwerk van Leijgraaf Glasvezel BV. Ontvangen interest Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten (in euro s) Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa 0 0 Investeringen in deelnemingen Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten (in euro s) Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen Op 1 januari is de branchecode Goed bestuur in de bve-sector in werking getreden. In is tevens een wijziging aangebracht in de Wet educatie en beroepsonderwijs. Deze wijzigingen hebben geleid tot nieuwe statuten en reglementen. Hierbij zijn de aandelen van ROCV de Leijgraaf BV, Leijgraaf Glasvezel BV en WARMM BV door Stichting ROC de Leijgraaf overgenomen van De Leijgraaf Holding BV. In 2010 zal De Leijgraaf Holding BV worden opgeheven. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro s. Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar door wijzigingen in afschrijvingstermijnen van hardware. Voor aanpassingen in de waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de paragraaf Materiële vaste activa. De overige waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. De opbrengsten van de cursusgelden zijn in volledig weergegeven bij 3.3 College-, cursus-, les- en examengelden. Voor een juiste vergelijking zijn de cijfers van 2008 hier op aangepast. Het verloop van de geldmiddelen is als volgt (in euro s): Stand liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen per 31 december Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende geschatte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Met ingang van 1 januari 2008 wordt op de gebouwen de componentenmethode toegepast. Deze componentenmethode gaat ervan uit dat de opname van de gebouwen als actiefpost is opgebouwd uit meerdere onderdelen met ieder een verschillende levensduur. De volgende afschrijvingspercentages zijn voor de verschillende componenten van de gebouwen toegepast: Gebouwen 3,33% Dakbedekking 6,67% W-installaties en E-installaties 6,67% Terreinaanpasingen 6,67% Schilderwerk 10,00% Aanpassingen gebouwen 10,00% Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs Kantoorinventaris 10,00% plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder Praktijkinventaris 10,00% of 20,00% aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende verwachte Machines 10,00% toekomstige gebruiksduur. In zijn de overige activa gespecificeerd naar de onderstaande groepen met bijbehorende afschrijvingstermijnen. Voor de computers en laptops wordt vanaf een afschrijvingstermijn van 4 jaar gehanteerd en voor de servers een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Voor werd hiervoor een afschrijvingstermijn van 3 jaar gehanteerd. Door deze wijziging wordt de afschrijvingstermijn gelijk aan de gebruikersduur. De volgende afschrijvingspercentages worden toegepast: Audiovisuele apparatuur Hardware Software Inrichtings- en verhuiskosten Schelversakker Voertuigen 20,00% 33,33% of 25,00% of 20,00% 33,33% of 20,00% 14,30% 20,00% Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben

14 Financiële vaste activa De post vordering 1991 houdt verband met een stelselwijziging inzake vergoeding loonheffing en premie ABP juli Het bedrag van deze post bedraagt , maar is met inachtneming van het continuïteitsbeginsel gewaardeerd op 1. Onderhanden projecten Onderhanden werkprojecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen gerealiseerde projectopbrengsten (bestaande uit de gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst). Onderhanden projecten waarvan de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de gerealiseerde projectopbrengsten worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reeële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de vorderingen. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Eigen vermogen Met de invoering van de nieuwe richtlijnen RJ660 is binnen het Middelbaar Beroeps onderwijs de discussie gestart over scheiden van publiek en privaat eigen vermogen van het ROC. Bij ROC de Leijgraaf is in 2008 deze segmentatie uitgesteld om in op basis van betere en meer adequate informatie een mogelijke splitsing te maken. De keuze om een scheiding in publiek/privaat vermogen aan te brengen kan in voor het laatst met terugwerkende kracht gebeuren. De overheid heeft op dit punt geen strakke regels gesteld. De activiteiten van een ROC kunnen in 3 categorieën worden ondergebracht: publieke activiteiten, private activiteiten in het verlengde van de publieke taak en private activiteiten. Voor ROC de Leijgraaf is de algemene conclusie dat alle activiteiten vallen onder de publieke taak of in het verlengde liggen van de publieke taak. Op basis van ondermeer de adviezen vanuit de MBO Raad heeft ROC de Leijgraaf toch besloten een segmentatie op het eigen vermogen toe te passen. Op basis van de omzet vanuit commerciële activiteiten is vanaf 2000 tot en met een privaat eigen vermogen gesegmenteerd. Daarnaast had ROC de Leijgraaf reeds in 2005 vrijgevallen deelnemer-, ouder- en bedrijfsbijdragen gesegmenteerd. Gebruik van deze gelden staat verder in dit document toegelicht bij thema 4 van helderheid. De bestemmingsreserve publiek heeft betrekking op een egalisatie van kapitaalslasten van de gebouwen. Deze egalisatie is in het verleden toegepast om toekomstige lastenstijgingen door nieuwbouw op te kunnen vangen. Op dit moment zijn de kapitaalslasten stabiel en is besloten om geen dotaties of onttrekkkingen uit bestemmingsreserve meer te maken voor de egalisatie van de kapitaalslasten gebouwen. Hierdoor is het saldo van de bestemmingsreserve in toegevoegd aan de algemene reserve. Voorzieningen Conform CAO Bve heeft het personeel van ROC de Leijgraaf recht op de Bapo-regeling (bevordering arbeidsparticipatie ouderen). Het doel van deze regeling is het behouden van senioren voor het arbeidsproces door taakverlichting en vermindering. Tot en met 2007 is de voorziening BAPO bepaald op basis van reeds opgebouwde rechten. Met ingang van 1 januari 2008 is de voorziening BAPO opgebouwd op basis van toekomstige rechten. Voor de berekening van de voorziening is een model opgesteld op basis van het personeelsbestand, waarin op basis van historische gegevens rekening is gehouden met leeftijdsopbouw, blijfkans van huidig personeel en mate van gebruik van de regeling. Conform Cao Bve heeft het personeel van ROC de Leijgraaf bij 25 en/of 40 jaar ambtelijk dienstverband recht op een jubileumgratificatie. De toekomstige gratificatie is aan te merken als een uitgestelde beloning waarvoor een voorziening is gevormd. Voor de berekening van de voorziening is een model opgesteld op basis van het personeelsbestand, waarin op basis van leeftijd van de personeelsleden, mogelijke toekomstige aanspraak en aantal dienstjaren een berekening gemaakt is. In het verleden hebben personeelsleden extra uren kunnen sparen om deze in de toekomst te kunnen opnemen. De uren zijn als voorziening spaaruren opgenomen. Langlopende schulden De langlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. 3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengstverantwoording Projectopbrengsten en projectkosten Voor onderhanden projecten worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de percentage of completion-methode ). Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, deelnemerbijdragen en overige baten. Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Stand per 1 januari Overige Investeringssubsidies 1.2 Materiële vaste activa (in euro s) Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde Mutaties Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Totaal mutaties Stand per 31 december Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde De investeringssubsidies hebben betrekking op de investeringen in de gebouwen. Boekwaarde 1 januari Investeringen en verstrekte leningen Desinvesteringen en afgeloste leningen Resultaat deelnemingen Totaal Boekwaarde 31 december 1.3 Financiële vaste activa (in euro s) Vorderingen op OCenW 1 1 Totaal financiële vaste activa Voorraden (in euro s) Gebruiksgoederen Totaal voorraden Vorderingen (in euro s) Debiteuren OCenW Andere deelnemingen Deelnemers/cursisten Overige overheden Vooruitbetaalde kosten Verstrekte voorschotten Onderhanden werk projecten Overige Overlopende activa Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid Totaal overige vorderingen Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. Overheidssubsidies Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. De baten worden opgenomen als het waarschijnlijk is dat deze kunnen worden verantwoord volgens de subsidievoorwaarden

15 1.7 Liquide middelen (in euro s) Banken Kasmiddelen Deposito's Totaal liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van ROC de Leijgraaf. 2.1 Eigen vermogen Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaat Overige mutaties Stand per 31 december Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve egalisatie huisvestingslasten Bestemmingsreserve (privaat) Bestemmingsreserve private activiteiten Totaal eigen vermogen Stand per 1 januari 2.3 Voorzieningen (in euro s) Personeelsvoorzieningen Dotaties Ontrekkingen Vrijval Stand per 31 december Kortlopend deel <1 jaar Langlopend deel >1 jaar Bapo Spaaruren Jubileumuitkering Overige voorzieningen Deelneming WARMM Totaal voorzieningen Stand per 1 januari Aangegane leningen Aflossingen Stand per 31 december Kortlopend deel <1 jaar Langlopend deel >1 jaar Langlopend deel >5 jaar Rentevoet 2.4 Langlopende schulden (in euro s) Kredietinstellingen ING bank ,92% ING bank ,80% BNG ,98% ING Bank ,26% Econocom BNG ,64% Totaal langlopende schulden Kortlopende schulden (in euro s) Kredietinstellingen Kortlopend deel langlopende lening Crediteuren Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen (in euro s) Omzetbelasting Loonheffing Premies sociale verzekeringen Schulden inzake pensioenen Overige kortlopende schulden Balanspost leermiddelen Overig Overlopende passiva Vakantiegeld Nog te besteden doelsubsidies OCenW Nog te besteden overige gemeentelijke bijdrage Onderhanden werk projecten Overige nog te betalen bedragen Totaal kortlopende schulden Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van toewijzing Saldo 2008 Ontvangen in Lasten Investering Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCenW Voorhoedescholenproject , , , ,55 0,00 Stagebox , , ,00 0,00 Innovatiebox FES-middelen , , ,00 0,00 Leerling gebonden financiering , , , ,50 0,00 Voorhoedescholenproject , , ,00 Prestatiesubsidie convenant VSV , , ,00 0,00 Leerling gebonden financiering , , ,00 0,00 Visueel gehandicapten , , ,00 0,00 Stagebox , , ,34 0,00 Innovatiebox overige middelen , , ,42 0,00 Schoolmaatschappelijk werk , , ,87 Leerling gebonden financiering , , ,15 Prestatiesubsidie convenant VSV , , ,00 Conjuncturele effecten CJB , , , ,00 School EX programma , , ,00 0, , , , ,81 0, ,02 Saldo Aflossingverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn

16 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het Waarborgfonds BVE heeft een latente claim van 2% op de door het Waarborgfonds geborgde leningen van Stichting ROC de Leijgraaf. Deze latente claim geldt voor alle langlopende leningen van ROC de Leijgraaf. Met ingang van 1 oktober 2006 heeft Leijgraaf Glasvezel BV een contract afgesloten met Econocom voor de huur van apparatuur ten behoeve van het nieuwe glasvezelnetwerk. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 60 maanden met een bedrag van 4.031,79 euro per maand. ROC de Leijgraaf heeft diverse lokaties gehuurd, waarvoor huurcontracten voor langere tijd zijn afgesloten. De huurverplichtingen zijn: Locatie einddatum contract huurbedrag per jaar huurverplichting tot einde contract Udenseweg 8 - Uden 31/03/ , ,00 Margrietstraat 9 - Uden 31/07/ , ,00 Kleine Broekstraat 10 - Boxmeer (IJ3) 31/07/ , ,00 Mrg.Zwijsenstraat 1 - Cuijk 31/07/ , ,34 Hork 25 - Cuijk 31/07/ , ,00 Schelversakker 1 - Oss 31/07/ , ,00 Gaststraat Oost 12 - Oss 31/07/ , ,00 Sweelinckstraat 7 - Oss 31/08/ , ,00 De Amert Veghel (X-Factory) 28/02/ , ,00 Frisselsteinstraat 6 - Veghel 01/09/ , ,30 Hogeschool Arnhem en Nijmegen -Nijmegen 01/08/ , ,24 ING Bank heeft 3 bankgaranties verstrekt van respectievelijk ,00 euro, ,38 euro en 4.800,00 euro ten behoeve van huurverplichtingen. ROC de Leijgraaf en ROCV de Leijgraaf BV vormen een fiscale eenheid voor de BTW. De projecten WARMM I en WARMM II zijn nog niet afgerekend met de gemeente Uden. Derhalve is voor WARMM geen resultaat genomen in. Begroting (Rijks)bijdragen OCenW (in euro s) (Normatieve) rijksbijdrage OCenW Overige subsidies OCenW Totaal (rijks)bijdragen OCenW Begroting Overige overheidsbijdragen en subsidies (in euro s) Gemeentelijke bijdragen Overige Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies Begroting College-, cursus-, les- en examengelden Cursusgelden Totaal college-, cursus-, les- en examengelden Begroting Baten werk in opdracht van derden (in euro s) Opbrengst werk in opdracht van derden, contractonderwijs Employability afdeling ICT-opleidingen afdeling Economische beroepsopleidingen afdeling Technische beroepsopleidingen afdeling Gezondheid & Welzijn afdeling Loopbaancentrum overige Totaal contractonderwijs Inburgering contractonderwijs (re)integratiemarkt Overige Totaal baten werk in opdracht van derden Begroting Overige baten (in euro s) Deelnemersbijdragen Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Overige Totaal overige baten

17 Begroting Personele lasten (in euro s) Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen Begroting Financiële baten en lasten (in euro s) 5.1 Rentebaten Resultaat deelnemingen Rentelasten Saldo financiële baten en lasten Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig Overige personele lasten Af: uitkeringen Totaal personele lasten Gedurende het jaar waren gemiddeld 574 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. In 2008 was dit aantal 584. Begroting Afschrijvingen (in euro s) Gebouwen Inventaris en apparatuur Overige materiële vaste activa Investeringssubsidies Totaal afschrijvingen Begroting Huisvestingslasten (in euro s) Huur Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige Totaal huisvestingslasten Begroting Overige lasten (in euro s) Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige Totaal overige lasten In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht: 2008 Controle van de jaarrekening Andere controlewerkzaamheden Fiscale advisering A.1.5 Overzicht verbonden partijen Naam Juridische vorm A.1.5 Overzicht verbonden partijen Statutaire Zetel Code activiteiten Eigen vermogen (in euro s) Resultaat (in euro s) Art. 2:403 BW ja/nee Deelname percentage Consolidatie De Leijgraaf Holding BV Veghel ja 100 ja ROCV De Leijgraaf BV BV Veghel nee 100 ja Leijgraaf Glasvezel BV BV Veghel nee 100 ja WARMM BV BV Veghel nee 40 nee ROC de Leijgraaf is 100% aandeelhouder van De Leijgraaf Holding BV, ROCV De Leijgraaf BV en Leijgraaf Glasvezel BV en is 40% aandeelhouder van WARMM BV. De transacties tussen ROC de Leijgraaf en ROVC De Leijgraaf BV bestaan uit het detacheren van personeel. De transacties tussen ROC de Leijgraaf en Leijgraaf Glasvezel BV bestaan uit het huren van het glasvezelnetwerk. De transacties tussen ROC de Leijgraaf en WARMM BV bestaan uit het uitvoeren van reïntegratiewerkzaamheden ten behoeve van de medewerkers van WARMM BV. A.1.6 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders inclusief werkgeverslasten Begroting 2008 A.1.6 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders inclusief werkgeverslasten (in euro s) College van Bestuur M.A.M. Veldhoven (0,80 fte) voorzitter F.L.M. Joosten-Voncken (0,82 fte) lid P.T.W.H.M. van Summeren* (1 fte) lid Raad van Toezicht J. 't Hart voorzitter H. van Konijnenburg lid C. Metselaars lid A.A.J. Remmits lid J.W. Kersten lid M. Peters lid R.P.M. Peters lid H. Brouwers lid R.P. Prins lid *Lid College van Bestuur met ingang vanaf 1 april 32 33

18 A.1.7 Enkelvoudige balans per 31 december Stichting ROC de Leijgraaf Activa (in euro s) Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Financiële vaste activa 1 1 Totaal vaste activa Vlottende activa 1.4 Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva (in euro s) Eigen vermogen 2.1 Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva A.1.8 Enkelvoudige staat van baten en lasten over Stichting ROC de Leijgraaf Begroting Baten (in euro s) 3.1 (Rijks)bijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten (in euro s) 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat A.1.9 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten van Stichting ROC de Leijgraaf Algemeen De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro s. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten. Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Stand per 1 januari Overige Investeringssubsidies 1.2 Materiële vaste activa (in euro s) Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde Mutaties Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Totaal mutaties Stand per 31 december Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde De investeringssubsidies hebben betrekking op de investeringen in de gebouwen. Boekwaarde 1 januari Investeringen en verstrekte leningen Desinvesteringen en afgeloste leningen Resultaat deelnemingen Totaal Boekwaarde 31 december 1.3 Financiële vaste activa (in euro s) Vorderingen op OCenW 1 1 Totaal financiële vaste activa Voorraden (in euro s) Gebruiksgoederen Totaal voorraden

19 1.5 Vorderingen (in euro s) Debiteuren OCenW Groepsmaatschapijen Andere deelnemingen Deelnemers/cursisten Overige overheden Vooruitbetaalde kosten Verstrekte voorschotten Onderhanden werk projecten Overige Overlopende activa Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid Totaal overige vorderingen Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. 1.7 Liquide middelen (in euro s) Banken Kasmiddelen Deposito's Totaal liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van ROC de Leijgraaf. Stand per 1 januari Resultaat Overige mutaties Stand per 31 december 2.1 Eigen vermogen (in euro s) Algemene reserve Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve egalisatie huisvestingslasten Bestemmingsreserve (privaat) Bestemmingsreserve private activiteiten Totaal eigen vermogen Stand per 1 januari Dotaties Ontrekkingen Vrijval Stand per 31 december Kortlopend deel <1 jaar Langlopend deel >1 jaar 2.3 Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Bapo Spaaruren Jubileumuitkering Overige voorzieningen Deelneming ROC de Leijgraaf Holding BV Deelneming ROCV De Leijgraaf BV Deelneming Leijgraaf Glasvezel BV Deelneming WARMM BV Totaal voorzieningen Stand per 1 januari Aangegane leningen Aflossingen Stand per 31 december Kortlopend deel <1 jaar Langlopend deel >1 jaar Langlopend deel >5 jaar Rentevoet 2.4 Langlopende schulden (in euro s) Kredietinstellingen ING bank ,92% ING bank ,80% BNG ,98% ING Bank ,26% BNG ,64% Totaal langlopende schulden Aflossingverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn Kortlopende schulden (in euro s) Kredietinstellingen Kortlopende deel langlopende lening Crediteuren Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Rekening-courant met ROCV de Leijgraaf BV Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Loonheffing Premies sociale verzekeringen Schulden inzake pensioenen Overige kortlopende schulden Balanspost leermiddelen Overig Overlopende passiva Vakantiegeld Nog te besteden doelsubsidies OCenW Nog te besteden overige gemeentelijke bijdrage Onderhanden werk projecten Overige nog te betalen bedragen Totaal kortlopende schulden

20 Begroting (Rijks)bijdragen OCenW (in euro s) (Normatieve) rijksbijdrage OCenW Overige subsidies OCenW Totaal (rijks)bijdragen OCenW Begroting Overige overheidsbijdragen (in euro s) Gemeentelijke bijdragen Overige Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies Begroting College-, cursus-, les- en examengelden (in euro s) Cursusgelden Totaal college-, cursus-, les- en examengelden Begroting Baten werk in opdracht van derden (in euro s) Opbrengst werk in opdracht van derden, contractonderwijs Employability. afdeling ICT-opleidingen afdeling Economische beroepsopleidingen afdeling Technische beroepsopleidingen afdeling Gezondheid & Welzijn afdeling Loopbaancentrum overige Totaal contractonderwijs inburgering contractonderwijs (re)integratiemarkt Overige Totaal baten werk in opdracht van derden Begroting Overige baten (in euro s) Deelnemersbijdragen Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Overige Totaal overige baten Begroting Personele lasten (in euro s) Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig Overige personele lasten Af: uitkeringen Totaal personele lasten Begroting Afschrijvingen (in euro s) Gebouwen Inventaris en apparatuur Overige materiële vaste activa Investeringssubsidies Totaal afschrijvingen Begroting Huisvestingslasten (in euro s) Huur Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige Totaal huisvestingslasten Begroting Overige lasten (in euro s) Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige Totaal overige lasten Begroting Financiële baten en lasten (in euro s) 5.1 Rentebaten Resultaat deelnemingen Rentelasten Saldo financiële baten en lasten

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009 Brondocument - Burgerschap - Leren & loopbaan in het MBO Versie Juni 2009 JFA/113807/2009 1 Inleiding Dit brondocument is een herziene versie van het brondocument LL&B van april 2007. Hierin staan de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstel voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres: info@mboonderzoeksdag.nl

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

Verdiepingscursus WEB: Onderwijs en bedrijfsleven. Seminar 4 15 november 2012 John Schobben Renée van Schoonhoven

Verdiepingscursus WEB: Onderwijs en bedrijfsleven. Seminar 4 15 november 2012 John Schobben Renée van Schoonhoven Verdiepingscursus WEB: Onderwijs en bedrijfsleven Seminar 4 15 november 2012 John Schobben Renée van Schoonhoven Programma 15.00 uur Welkom en introductie 15.15 uur Deel 1: introductie, kernbegrippen 16.30

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2010. svol Groeien Verbindingskracht Maatschappij. Opleiden Kwaliteit Inspectie Kennis Beoordelingen

Geïntegreerd jaardocument 2010. svol Groeien Verbindingskracht Maatschappij. Opleiden Kwaliteit Inspectie Kennis Beoordelingen enleving conomie gskracht Maatschappij Innoveren Resultaten liteit Inspectie Kennis Beoordelingen id Jaarrekening Helderheid ing Ontwikkelingen Toekomst spireren Economie Vooruitgang svol Groeien Verbindingskracht

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Ruimte voor leer-werktrajecten 13 juli Inleiding

Ruimte voor leer-werktrajecten 13 juli Inleiding Ruimte voor leer-werktrajecten 13 juli 2000 Inleiding In het plan van aanpak voortijdig schoolverlaten dat in juni 1999 aan de Tweede Kamer is gezonden, wordt gesteld dat samenwerking tussen vmbo en roc

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland 2e fase wetenschappelijk onderwijs post hoger beroepsonderwijs beroepsgerichte volwasseneneducatie OU wetenschappelijk onderwijs hoger

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N EMBARGO TOT 6 MAART 2006 15.00 UUR C O N V E N A N T & A C T I E P L A N Voorwoord In juni 2005 heeft MKB-Nederland een nota gepresenteerd over het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie,

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

1. Keuzedelen. 2. Uitrol van de Associate degree, omdat. 3. Regionale Associate Colleges. 4. Flexibilisering

1. Keuzedelen. 2. Uitrol van de Associate degree, omdat. 3. Regionale Associate Colleges. 4. Flexibilisering Hans Daale Leido 1. Keuzedelen 2. Uitrol van de Associate degree, omdat 3. Regionale Associate Colleges 4. Flexibilisering Keuzedelen vanaf 2016 Mogelijkheden voor keuzedelen gericht op het hbo Keuzedelen:

Nadere informatie

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP Inhoud 1 Strategische samenwerking... 1 1.1 Samenwerking als vanzelfsprekenheid... 1 1.2 Aeres heeft een (inter)nationaal netwerk samenwerkingspartners...

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED en met de Associate degree Hans Daale - Leido opzet Invoering van de associate degree als opleiding Flexibilisering, verticaal en horizontaal, van de beroepskolom

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan beïnvloedt. De

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

Workshop: ROC als bedrijfsopleider Wel.. Of niet?

Workshop: ROC als bedrijfsopleider Wel.. Of niet? Workshop: ROC als bedrijfsopleider Wel.. Of niet? Margriet Snellen Beleidsadviseur Opleidingen ActiZ 6 november 2014 Welkom Wie ben ik? Wie bent u? De workshop? Wanneer ben je een bedrijfsopleider? Doelgroep:

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Programma Kick-off 11 mei 2015

Programma Kick-off 11 mei 2015 WELKOM Programma Kick-off 11 mei 2015 Corrie Broks & Co; Toelichting kaarten; De route tot vandaag; Actieprogramma; De route na vandaag; Intentieverklaring. Toelichting Kaarten Waarom? Hoe te gebruiken?

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

.. en met vertrouwen

.. en met vertrouwen .. en met vertrouwen Transities in schema: eindtermenonderwijs > competentiegericht onderwijs. exclusief klassikaal georganiseerd onderwijs > onderwijs met variëteit in het weekprogramma. beperkte inzet

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4)

Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4) Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4) Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext 1 Inleiding Dit onderwijsmodel is ontwikkeld op basis van de strategische doelstellingen van het

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN REGELING REGELING VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN Vastgesteld Vastgesteld door CvB CvB 18.06.2013 18.06.2013 na instemming O.R. 13.06.2013 Toelichting Regeling Vertrouwenspersoon,

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Marinka Kuijpers & Frans Meijers

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Marinka Kuijpers & Frans Meijers Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen Marinka Kuijpers & Frans Meijers De Haagse Hogeschool Januari 2009 Management Samenvatting Studieloopbaanbegeleiding is hot in het hoger beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Den Haag, 20 december 2001 1 Werkend leren moet worden versterkt, werkend leren is ook kansen creëren. Leerwerktrajecten bieden jongeren

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie