BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT"

Transcriptie

1 A.J.T. - MEMO'S - nr. 1. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Ingrid D'HAEYER Adjunct-hoofdadviseur Juridische Zaken NV KBC Bank

2 INHOUD DEEL I. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELUK PROCESRECHT Hoofdstuk I. De internationale bevoegdheid van de Belgische rechter - algemeen 2 Afdeling 1. Belgisch gemeen recht 2 A. Bevoegdheidsregels 2 1. Een Belgische verweerder 2 2. Een vreemde verweerder 2 3. Bevoegdheidsovereenkomsten 3 4. De stilzwijgende rechterskeuze 3 5. Beide partijen wenden zieh samen bij verzoekschrift tot de Belgische rechter 3 6. Subsidiaire bevoegdheidsgrond inzake Staat en bekwaamheid: 3 B. Bijzonderheden 3 1. Geen exceptie van aanhangigheid 3 2. Het begrip woonplaats 4 Afdeling 2. Verdragsrechtelijke bevoegdheidsbepalingen 4 A. Het verdrag van Brüssel betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. van 27 September 1968 (EEX-verdrag) 4 1. Toepassingsgebied 4 a. Het ruimtelijk toepassingsgebied 4 b. Het toepassingsgebied in de tijd 4 c. Het toepassingsgebied ten aanzien van personen 5 d. Het toepassingsgebied ten aanzien van de rechtsmaterie 5 2. Bevoegheidsregels 6 3. Bijzondere bevoegdheidsproblemen 9 a. Aanhangigheid (art. 21 EEX) en samenhang (art. 22 EEX) 9 b. Voorlopige en bewarende maatregelen (art. 24 EEX) Onderzoek van de bevoegdheid door de aangesproken rechter 10 a. Ambtshalve onderzoek 10 b. Onderzoek naar de bevoegdheid op vraag van de verweerder in alle andere gevallen Verhouding tot het EVEX-verdrag Verhouding tot verdragen die bijzondere onderwerpen regelen (art. 57 EEX) Verhouding tot bestaande bilaterale verdragen (art EEX)..12 B. Het verdrag van Lugano betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. van 16 September 1988 (EVEX-verdrag) Toepassingsgebied 12 a. Het ruimtelijk toepassingsgebied 12 b. Het toepassingsgebied in de tijd 12 X MYS & BREESCH, uitgevers, 1998

3 c. Het toepassingsgebied ten aanzien van personen 12 d. Het toepassingsgebied ten aanzien van de rechtsmaterie Bevoegdheidsregels Bijzondere bevoegdheidsproblemen Onderzoek van de bevoegdheid door de aangesproken rechter Verhouding tot het EEX-verdrag 13 Hoofdstuk II. De kennisgevingen en betekeningen in het buitenland 13 Afdeling 1. Gemeen recht 13 Afdeling 2. Verdragsrecht Verdrag van Den Haag betreffende de burgerlijkerechtsvorderingvan 1 maart Verdrag van Den Haag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken van 15 november Artikel IV van het Protocol bij het EEX-verdrag Bepaalde bilaterale verdragen 16 Hoofdstuk III. Internationale arbitrage 16 Afdeling 1. Soorten 16 Afdeling 2. De overeenkomst tot arbitrage 16. CONFLICTENRECHT Hoofdstuk I. Conflictenrecht methode en begrippen 20 Afdeling 1. Het aanwijzen van het toepasselijk recht 20 A. Verwijzingsregels 20 B. Soorten 20 Afdeling 2. Afwijking van het normaal toepasselijk recht 21 A. Exceptie van internationaal privaatrechtelijke openbare orde 21 B. Rechtstreeks toepasselijke regeis en politiewetten 21 C. Wetsomduiking 22 Afdeling 3. Bijzonderheden 22 A. Renvoi 22 B. Voorvragen 23 C. Conflit mobile 23 D. Het probleem van niet geunificeerde wettenstelsels 23 E. Depecage 24 Hoofdstuk II. Conflictenrecht afzonderlijke verwijzingsregels 24 Afdeling 1. Staat en bekwaamheid 24 A. Bevoegdheid 24 B. Toepasselijk recht 24 1-Beginsel Bijzonderheden Toepassingsgebied van het toepasselijk recht 25 a. De Staat van depersoon 25 b. De bekwaamheid van de persoon 25 /l -'r.-memo's-ipr XI

4 C. Bijzonderheid: De voogdij Gemeen recht 25 a. Beginsel 25 b. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht Verdragsrecht 26 a. Toepassingsgebied 26 b. Beginsel 26 D. Het personeel statuut van apatriden en vluchtelingen 26 Afdeling 2. Naam 26 A. Bevoegdheid 26 B. Toepasselijk recht Gemeen recht 27 a. Beginsel 27 b. Bijzonderheden Verdragsrecht 28 a. Algemeen 28 b. Beginsel 28 c. Bijzonderheden 28 Afdeling 3. Huwelijk 28 Huweüjkssluiting 28 A. Bevoegdheid 28 B. Toepasselijk recht Grondvoorwaarden 28 a. Beginsel 28 b. Exceptie van internationale openbare orde 29 c. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht Vormvoorwaarden 29 a. Beginsel 29 b. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht 30 C. De nietigheid van het huwelijk 30 Persoonsrechtelijke gevolgen van het huwelijk 30 A. Bevoegdheid 30 B. Toepasselijk recht 31 a. Invloed van het Belgisch primair huwelijks(vermogens)recht..31 b. Beginsel 31 c. Bijzonderheden 31 d. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht 31 Afdeling 4. Huwelijksvermogensrecht 32 A. Bevoegdheid 32 B. Toepasselijk recht Gemeen recht 32 I. Huwelijken zonder huwelijkscontract 32 a. Beginsel 32 b. Bijzonderheden 33 c. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht 33 II. Huwelijken met een huwelijkscontract 33 XII MYS & BREESCH, uitgevers. 1998

5 a. De bekwaamheid van de eehtgenoten om een huwelijkscontract te sluiten 34 b. De inhoudelijke bepalingen 34 c. De vorm 34 d. De publiciteitsaspecten Verdragsrecht 35 Afdeling 5. Echtscheiding 35 A. Bevoegdheid 35 B. Toepasselijk recht 35 a. Beginsel 35 b. Bijzonderheden 37 C. Bijzonder probleem: scheiding van tafel en bed 37 D. De gevolgen van de echtscheiding De mogelijkheid om te hertrouwen en de wachttermijnen Onderhoudsplicht tussen gewezen eehtgenoten De ouderlijke macht Gevolgen van de ontbinding voor het huwelijksvermogensregime Erfrechtelijke gevolgen 38 E. Voorlopige maatregelen tijdens de echtscheidingsprocedure 38 F. Erkenning van buitenlandse echtscheidingsvonnissen 38 Afdeling 6. Afstamming 39 A. Bevoegdheid 39 B. Toepasselijk recht De vaststelling en betwisting van de moederlijke afstamming Vermoeden van vaderschap en betwisting van vaderschap De erkenning en betwisting van erkenning 40 C. Bijzonderheid : ouderlijke macht en hoederecht (bezoekrecht) Toepasselijk recht Erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde hoedemaatregelen. 41 a. Gemeen recht 41 b. Verdragsrecht 41 Afdeling 7. Adoptie 41 A. Bevoegdheid 41 B. In Belgie een internationale adoptie tot stand brengen - toepasselijk recht Toelaatbaarheid en grondvoorwaarden Toestemming van de geadopteerde Vormvereisten Gevolgen van de in Belgie tot stand gekomen gewone of volle adoptie 43 C. In Belgie een internationale adoptie herroepen - toepasselijk recht.. 43 D. Erkenning en gevolgen in Belgie van een buitenlandse adoptie of herroeping van adoptie Erkenning in Belgie van een internationale adoptie (art. 344 bis B.W.) Gevolgen van een buitenlandse adoptie 43.T-.-MEMO'S-IPR XIII

6 3. Erkenning van een buitenlandse gerechtelijke herroeping 44 Afdeling 8. Onderhoudsvorderingen 44 A. Bevoegdheid Verweerder met woonplaats binnen het verdragsgebied Verweerder met woonplaats buiten het verdragsgebied 44 B. Toepasselijk recht Gemeen recht 45 a. Beginsel 45 b. Invloed openbare orde Verdragsrecht 45 C. Erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde onderhoudsbeslissingen Gemeen recht Verdragsrecht 46 Afdeling 9. Zakelijke rechten en zekerheden 47 A. Bevoegdheid Zakelijke rechten op onroerende goederen Zakelijke rechten op andere dan onroerende goederen Verweerder met woonplaats binnen het verdragsgebied Verweerder met woonplaats buiten het verdragsgebied 47 B. Toepasselijk recht 48 a. Beginsel Schuldvorderingen niet belichaamd in een waardepapier Schuldvorderingen belichaamd in een waardepapier 49 b. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht 50 Afdeling 10. Erfenissen - testamenten - schenkingen 50 A. Bevoegdheid 50 B. Toepasselijk recht 50 Erfenissen 50 a. Beginsel 50 b. Correctie 51 c. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht 51 d. Bijzonderheid: het passief van de nalatenschap 51 Testamenten Grondvoorwaarden Vormvoorwaarden 51 Schenkingen Grondvoorwaarden Vormvoorwaarden 52 Afdeling 10. Overeenkomsten 52 Overaankomsten algemeen 52 A. Bevoegdheid 52 a. Beginsel 53 b. Afwijkende regeling inzake huur- en pachtgeschillen 54 B. Toepasselijk recht Overeenkomsten gesloten voor 1 januari a. Beginsel 55 XIV MYS ÄBREESCH, uitgevers. 1998

7 b. Bijzonderheden 56 c. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht Overeenkomsten gesloten na 1 januari a. Toepassingsgebied 57 b. Beginsel 57 c. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht 58 d. Bijzonderheden Cessie-overeenkomsten (overeenkomsten tot overdracht van schuldvorderingen) Subrogatie 60 Handelskoop 60 A. Bevoegdheid 60 B. Toepasselijk recht 60 a. Toepassingsgebied 60 b. Beginsel 61 c. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht 61 C. Eenvormige koopwetten 61 Consumentenovereenkomsten 62 A. Bevoegdheid Verweerder met woonplaats binnen het verdragsgebied Verweerder met woonplaats buiten het verdragsgebied 63 B. Toepasselijk recht Overeenkomsten met consumenten gesloten voor 1 januari Overeenkomsten met consumenten gesloten na 1 januari a. Begrip 64 b. Beginsel 64 c. Bijzonderheid inzake de vorm van de overeenkomst 65 Arbeidsovereenkomsten 65 A. Bevoegdheid 65 B. Toepasselijk recht Arbeidsovereenkomsten gesloten voor 1 januari Arbeidsovereenkomsten gesloten na 1 januari Overeenkomsten met tussenpersonen 68 Contracten met een niet-zelfstandige handelsvertegenwoordiger 68 A. Bevoegdheid 68 B. Toepasselijk recht 68 Contract met een zelfstandige Handelsagent 68 A. Bevoegdheid 68 B. Toepasselijk recht Contracten gesloten voor 1 januari Contracten gesloten na 1 januari a. Beginsel 68 b. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht 69 Concessie van alleenverkoop 69 A. Bevoegdheid 69.T, -MEMO'S-IPR XV

8 B. Toepasselijk recht Overeenkomst gesloten voor 1 januari Overeenkomst gesloten na 1 januari a. Beginsel 70 b. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht 70 Verzekeringsovereenkomsten 70 A. Bevoegdheid Verweerder met woonplaats binnen het verdragsgebied Verweerder met woonplaats buiten het verdragsgebied 71 B. Toepasselijk recht Overeenkomsten gesloten vöör 1 januari Overeenkomsten gesloten na 1 januari Afdeling 12. Onrechtmatige daad 75 A. Bevoegdheid Verweerder met woonplaats binnen het verdragsgebied Verweerder met woonplaats buiten het verdragsgebied 76 B. Toepasselijk recht Gemeen recht 76 a. Beginsel 76 b. Bijzonderheden 77 c. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht Verdragsrecht 77 Verkeersongevallen 77 a. Toepassingsgebied 77 b. Beginsel 78 c. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht 78 Produktaansprakelijkheid 79 Afdeling 13. Rechtspersonen 81 A. Bevoegdheid Rechtspersonen met woonplaats binnen het verdragsgebied Vennootschappen met zetel buiten het verdragsgebied 82 B. Toepasselijk recht 82 a. Algemeen De zetelleer De incorporatieleer 83 b. Beginsel 83 c. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht 83 C. Erkenning van buitenlandse vennootschappen 83 a. Begrip 83 b. Beginsel 84 D. Zetelverplaatsing 84 E. Buitenlandse vennootschappen met een filiaal in Belgie 84 Afdeling 14. Faillissement 85 A. Bevoegdheid 85 B. Toepasselijk recht 86 a. Algemeen 86 (VI MYS & BREESCH, uitgevers, 1998

9 b. Beginsel 86 c. Toepassingsgebied van het toepasselijk recht 86 C. Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse faillissementsvonnissen Gemeen recht Bilaterale verdragen 87 DEEL III. ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING VAN BUITENLANDSE VONNISSEN, ARBITRALE BESLISSINGEN EN AKTEN Hoofdstuk I. De erkenning en de tenuitvoerlegging van vreemde gerechtelijke beslissingen 90 Afdeling 1. Gemeen recht 90 A. Erkenning en tenuitvoerlegging 90 a. Bevoegde rechter- procedure 90 b. Voorwaarden 90 B. De piano erkenning van vonnissen inzake Staat en bekwaamheid Afdeling 2. Verdragsrecht 91 A. Het verdrag van Brüssel betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 27 September 1968 (EEX-verdrag) Erkenning Tenuitvoerlegging (exequatur) 92 a. Bevoegde rechter - procedure 92 b. Onderzoek Verhouding tot het EVEX-verdrag Verhouding tot verdragen over bijzondere onderwerpen Verhouding tot bestaande bilaterale verdragen 94 B. Het verdrag van Lugano betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. van 16 September 1988 (EVEX-verdrag) 94 Hoofdstuk II. De erkenning en de tenuitvoerlegging van vreemde aritrale uitspraken 95 Afdeling 1. Gemeen recht 95 a. Bevoegde rechter-procedure 95 b. Voorwaarden 95 Afdeling 2. Verdragsrecht Verdrag van New York betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechtelijke uitspraken van 10 juni Het Europees verdrag inzake de internationale handelsarbitrage van 21 april Bilaterale verdragen 96 Hoofdstuk in. De erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse authentieke akten 96 Afdeling 1. Gemeen recht Vreemde authentieke akten waardoor een hypotheek wordt verleend A/r.-MEMO's-IPR XVII

10 op een in Belgie gelegen goed, of die toestemming inhouden tot doorhaling of vermindering van die hypotheek Andere vreemde authentieke akten 96 Afdeling 2. Verdragsrecht 96 BlBLIOGRAFIE 99 TREFWOORDENREGISTER 108 X V I I I MYS & BREESCH, uitgevers, 1998

MATERIE BEVOEGDHEID TOEPASSELIJK RECHT EXEQUATUR EXTRA Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 WbIPR Art. 39 WbIPR Boek blz.

MATERIE BEVOEGDHEID TOEPASSELIJK RECHT EXEQUATUR EXTRA Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 WbIPR Art. 39 WbIPR Boek blz. Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 Art. 39 Boek blz. 419 Naam Art. 36 Art. 37 - vaststelling Art. 39 Boek blz. 426 Art. 38 - verandering Staat en bekwaamheid Art. 3, Art. 32 Art. 34 Art. 39 Boek

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging. mr. dr. M. Freudenthal

Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging. mr. dr. M. Freudenthal Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging mr. dr. M. Freudenthal Sdu Uitgevers Den Haag, 2009 Inhoud Afkortingen / XI Woord vooraf/xiii 1. Historische ontwikkelingen / 1 1.1. Inleiding/l 1.1.1.

Nadere informatie

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10. Internationaal Privaatrecht (IPR)

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10. Internationaal Privaatrecht (IPR) Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10 Internationaal Privaatrecht (IPR) Prof. mr. M.H. ten Wolde Mr. dr. J.G. Knot Mr. ICC. Henckel Mr. A. Mens Mr. D.A. Pettengell ^ J.Kluwer a W o lte

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Erven naar Marokkaans recht

Erven naar Marokkaans recht S.W.E. Rutten Erven naar Marokkaans recht Aspecten van Nederlands internationaal privaatrecht bij de toepasselijkheid van Marokkaans erfrecht INTERSENTIA METRO Voorwoord Inhoudsopgave Afkortingen v ix

Nadere informatie

Europese IPR-verdragen

Europese IPR-verdragen Hans Van Houtte en Marta Pertegas Sender (red.) Europese IPR-verdragen Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Voorwoord Personalia Bronnen die verkort aangehaald worden 9 1. Het toepassingsgebied van de Verdragen

Nadere informatie

Belgisch Internationaal Privaatrecht

Belgisch Internationaal Privaatrecht Belgisch Internationaal Privaatrecht Bart VOLDERS & Liselot SAMYN Maklu Antwerpen-Apeldoorn Inhoudstafel Lijst van afkortingen 11 Voorwoord 13 DEEL I. COMMUNAUTAIRE RECHTSBRONNEN 15 A. Internationaal en

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding J 5

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding J 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding J 5 1.1 Karakter van het rechtsgebied; grensoverschrijdend 15 1.2 Rechtsverscheidenheid en grensoverschrijdend rechtsverkeer 17 1.3 Internationaal privaatrecht is geen

Nadere informatie

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur Cursusaanbod Onderhoud Vakbekwaamheid (PO) voor de advocatuur T.M.C. Asser Instituut 6 dec 2013 IPR Familierecht. Echtscheiding en nevenvoorzieningen inzake boedelscheiding en alimentatie gewezen echtgenoten

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

Elementaire Rechtspraak

Elementaire Rechtspraak Boekenreeks Elementaire Rechtspraak ER 60 Recente Elementaire Vonnissen en Arresten (2009 2010 2011) Adoptie Dringende en Voorlopige Maatregelen Echtscheiding Erfrecht Geesteszieke Huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

De erkenning en uitvoerbaarverklaring van vreemde rechterlijke beslissingen en akten

De erkenning en uitvoerbaarverklaring van vreemde rechterlijke beslissingen en akten De erkenning en uitvoerbaarverklaring van vreemde rechterlijke beslissingen en akten EXEQUATURRECHT Vroeger onduidelijkheid omtrent begrippen art. 22 31 WbIPR geeft definities + moet er een rechtelijke

Nadere informatie

Inhoud... Voorwoord... 1. Gebruikte afkortingen... 3. Verkort geciteerde boeken, wetenschappelijke artikelen en rapporten... 5

Inhoud... Voorwoord... 1. Gebruikte afkortingen... 3. Verkort geciteerde boeken, wetenschappelijke artikelen en rapporten... 5 Inhoud................................................ V Voorwoord............................................. 1 Gebruikte afkortingen..................................... 3 Verkort geciteerde boeken,

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF................................................... v ALGEMENE INLEIDING EN TENDENSEN............................. 1 Begrippen............................................................

Nadere informatie

HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELIJK PROCESRECHT

HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELIJK PROCESRECHT HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELIJK PROCESRECHT Europees internationaal bevoegdheidsrecht Brussel I verordening in burgerlijke en handelszaken (Br I Vo) * Toepassingsgebied Br I Vo - temporeel : rechtsvorderingen

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding... xvii DEEL I. INTERNATIONALE BEVOEGDHEID

INHOUD. Inleiding... xvii DEEL I. INTERNATIONALE BEVOEGDHEID INHOUD Inleiding........................................................... xvii DEEL I. INTERNATIONALE BEVOEGDHEID 1. Brussel I(bis)-Verordening: exclusieve bevoegdheids gronden en forumbedingen Geert

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Tiende druk y> Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 1

Inhoud. 1 Inleiding 1 Afkortingen XVII 1 Inleiding 1 A Begrip en functie van het internationaal privaatrecht 1 1 Literatuur 1 2 Bestaansvoorwaarden; doel 1 3 Hoofdonderdelen 2 4 Aangrenzende rechtsgebieden 2 5 Ipr internationaal

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Steven Brouwers Echtscheiding door onderlinge toestemming www.larcier.be Onderwerp Echtscheiding door onderlinge toestemming. IPR-aspecten Datum 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

WOORD VOORAF... AUTEURSCHAP EN CITEERWIJZE... GEBRUIKTE AFKORTINGEN... VERKORT GECITEERDE BOEKEN, WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN EN RAPPORTEN...

WOORD VOORAF... AUTEURSCHAP EN CITEERWIJZE... GEBRUIKTE AFKORTINGEN... VERKORT GECITEERDE BOEKEN, WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN EN RAPPORTEN... Inhoud WOORD VOORAF.................................... AUTEURSCHAP EN CITEERWIJZE...................... INHOUD... GEBRUIKTE AFKORTINGEN.......................... VII VIII IX XXXIII VERKORT GECITEERDE

Nadere informatie

BEVOEGDHEID NA UITSLUITING ARBITRAGE

BEVOEGDHEID NA UITSLUITING ARBITRAGE 1 BEVOEGDHEID NA UITSLUITING ARBITRAGE BRUSSEL I 1. TOEPASSINGSGEBIED verbintenissen in geld uitdrukbaar onrechtmatige daad zakelijke rechten in betwisting vennootschapskwesties Personeel Woonplaats verweerder

Nadere informatie

Internationaal Privaatrecht 2017/2019

Internationaal Privaatrecht 2017/2019 Internationaal Privaatrecht 2017/2019 Verordeningen, Verdragen & Wetten Redactie Prof. Dr. K. Boele-Woelki & Mr. R. ter Rele Ars Aequi Libri Nijmegen 2017 Woord vooraf Het Nederlandse internationaal privaatrecht

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

(Echt)scheiding en internationaal privaatrecht

(Echt)scheiding en internationaal privaatrecht (Echt)scheiding en internationaal privaatrecht mr. dr. A.R. van Maas de Bie 5e gewijzigde druk S d u U itg ev ers D e n H aag, 2014 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 17 i ï.i 1.2 1. 2.1 1.2.2

Nadere informatie

Internationaal privaatrecht

Internationaal privaatrecht Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Internationaal privaatrecht Deel personen-, familie- en erfrecht mr. A.P.M.J. Vonken Universitair hoofddocent bij de vaksectie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1 Algemeen / 1 2 Inhoud van Boek 1: personen- en familierecht / 2 3 Literatuur over personen- en familierecht / 3 Hoofdstuk 2 De algemene bepalingen

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap Geregistreerd partnerschap Pleidooi voor de institutionalisering van de homoseksuele tweerelatie P. SENAEVE en E. COENE Ten geleide van R. Burggraeve MAKLU Antwerpen-Apeldoorn Inhoud Woord vooraf 13 Lijst

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i echtscheiding_toestemmingtoc.fm Page iii Tuesday, November 8, 2005 9:43 AM iii Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier................ i Hoofdstuk I Voorwaarden.................................

Nadere informatie

Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014. TB5 Burg. 1 rechter pleitzitting (voorheen 5 de K)

Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014. TB5 Burg. 1 rechter pleitzitting (voorheen 5 de K) Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014 T Turnhout B C J Jeugdrechtbank F Familierechtbank Be Beslagrechter Rb Bureau rechtsbijstand Vz Voorzitter A Beroepskamer enig rechter

Nadere informatie

L Strikwerda. Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht. Qp. Kluwer a Wolters Kluwer business. negende druk

L Strikwerda. Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht. Qp. Kluwer a Wolters Kluwer business. negende druk L Strikwerda Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht negende druk Qp. Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2008 Inhoud Afkortingen XV 1 Inleiding I A Begrip en functie van het

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen. 1 Inleiding l

Inhoud. Afkortingen. 1 Inleiding l Afkortingen XV 1 Inleiding l A Begrip en functie van het intemationaal privaatrecht l 1 Literatuur 1 2 Bestaansvoorwaarden; doel 1 3 Hoofdonderdelen 2 4 Aangrenzende rechtsgebieden 2 5 Ipr intemationaal

Nadere informatie

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 15 16 INHOUD BW VW 3 Inhoud BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-16 Hoofdstuk

Nadere informatie

InhOud Voorwoord 5 Inhoud 7 Lijst van afkortingen Verkort geciteerde literatuur

InhOud Voorwoord 5 Inhoud 7 Lijst van afkortingen Verkort geciteerde literatuur Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Lijst van afkortingen 17 Verkort geciteerde literatuur 19 Behandelde prejudiciële uitspraken van het Hof van Justitie van de EG/EU 21 Hoofdstuk 1. Korte schets van de rechtsontwikkeling

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT Nicole HEIJERICK Notarieel Jurist, Docent Europese Hogeschool Brüssel, Gastdocent EHSAL Management School l.s.m. Trudo BREESCH Hoofdlector Katholieke Hogeschool Kempen,

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GROENBOEK

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GROENBOEK COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.07.2006 COM(2006) 400 definitief GROENBOEK OVER COLLISIEREGELS OP HET GEBIED VAN HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS, MET INBEGRIP VAN DE KWESTIE VAN DE RECHTERLIJKE

Nadere informatie

3644 MRdi.doc23-2-2007 1

3644 MRdi.doc23-2-2007 1 Concept-antwoorden op de vragen, gesteld in het Groenboek over collisieregels op het gebied van huwelijksvermogensstelsels, met inbegrip van de kwestie van de rechterlijke bevoegdheid en van de wederzijdse

Nadere informatie

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW MONOGRAFIEËN BW B5 Volmacht Prof. mr. A.C. van Schaick Advocaat te Tilburg, hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide De UNCITRAL Modelwet nu ook in België Maud Piers... v. De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid Luc Demeyere...

INHOUD. Ten geleide De UNCITRAL Modelwet nu ook in België Maud Piers... v. De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid Luc Demeyere... INHOUD Ten geleide De UNCITRAL Modelwet nu ook in België Maud Piers...................................................... v De arbitrageovereenkomst en de arbitreerbaarheid Luc Demeyere....................................................

Nadere informatie

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM I Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht: de echtscheiding op grond van onherstelbare

Nadere informatie

1HANDELSRECHT VERDRAG VERJARING

1HANDELSRECHT VERDRAG VERJARING 1HANDELSRECHT VERDRAG VERJARING Mr. Luc Demeyere, advocaat, contrast European & Business Law (Brussel) Trefwoorden Bron Situering Bespreking 13 Verjaring Verdrag van New York Protocol - Weens Koopverdrag

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENÉ DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL I Personen- en familierecht DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR ANNELIES WYLLEMAN Notaris Hoofddocent U.Gent Antwerpen Oxford De eerste druk

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Inhoudstafel 1. GEZIN EN SOCIALE ZEKERHEID... 1. Elisabeth Alofs

Inhoudstafel 1. GEZIN EN SOCIALE ZEKERHEID... 1. Elisabeth Alofs i Inhoudstafel 1. GEZIN EN SOCIALE ZEKERHEID....................... 1 Elisabeth Alofs Inleiding................................................... 1 I. Verzekering voor geneeskundige verzorging...................

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau. voor vragen:

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau.  voor vragen: Sabine Heijning het Notarieel Bureau www.hetnb.nl voor vragen: ipr@hetnb.nl De Verordening in de tijd Nalatenschap opengevallen vóór of na 17 augustus 2015 Wanneer oud ipr toepassen? Welk ipr? Wat valt

Nadere informatie

Afkortingen. Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1

Afkortingen. Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1 Inhoudsopgave Afkortingen XIX Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1 1. Inleiding 1 2. Ondernemer en wettelijke gemeenschap van goederen 2 2.1. Voorzieningen in het zicht van scheiding

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2014 C.12.0463.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0463.N 1. WIBRA BELGIË nv, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 7A, 2. WIBRA HOLDING bv, vennootschap naar Nederlands recht,

Nadere informatie

L. Strikwerda. Inleiding tôt het Nederlandse internationaal privaatrecht. vijfde druk

L. Strikwerda. Inleiding tôt het Nederlandse internationaal privaatrecht. vijfde druk L. Strikwerda Inleiding tôt het Nederlandse internationaal privaatrecht vijfde druk Wolters-Noordhoff Groningen Inhoud Afkortingen 16 I Inleiding 19 A Begrip en functie van het internationaal privaatrecht

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XV 1 DE FASE VOOR DE SCHEIDING 1 1.1 Scheiden of niet 1 1.2 Inschakeling van een advocaat 2 1.3 Verzoening 10 1.4 Gescheiden wonen 11 1.5 Risico s bij

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

Grensoverschrijdende. van nationale conflictenrechtelijke in regelgeving. International National of in the new European Regulation

Grensoverschrijdende. van nationale conflictenrechtelijke in regelgeving. International National of in the new European Regulation Grensoverschrijdende van nationale conflictenrechtelijke in de regelgeving International National of in the new European Regulation (with a summary in English) ter verkrijging van de graad van doctor aan

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD III DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK 1 BEATRIX VANLERBERGHE HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE GEWIJZIGDE GERECHTELIJKE ORGANISATIE 5 1. De oprichting van de familie- en jeugdrechtbank

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

VOORWOORD. Internationaal privaatrecht. Overeenkomsten in het algemeen 1

VOORWOORD. Internationaal privaatrecht. Overeenkomsten in het algemeen 1 Inhoud VOORWOORD LIJST VAN AFKORTINGEN V XVII Deel A Internationaal privaatrecht. Overeenkomsten in het algemeen 1 1 INLEIDING 3 2 ALGEMENE OPMERKINGEN OVER ROME I 5 2.1 Rome I als opvolger van het EVO,

Nadere informatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie Uitgegeven door Walter Pintens Gewoon Hoogleraar K.U. Leuven Buitengewoon

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN...

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN... INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN...5 1. Structuur van de wet...5 2. Kenmerken van de adoptie...5

Nadere informatie

1 Tijdstip verwekking

1 Tijdstip verwekking Afstammingsrecht Geboorteakte Internationaal Privaatrecht Eddy Meulders Maurice Goffart 1 Tijdstip verwekking Minimum duur zwangerchap Maximum duur zwangerchap -300-299 -181-180 -179-2 -1 Verwekking 1

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT INHOUD VOORWOORD........................................... xv DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT Frederik Swennen, Sven Eggermont

Nadere informatie

STAATSCOMMISSIE VOOR HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STAATSCOMMISSIE VOOR HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STAATSCOMMISSIE VOOR HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Mevr. mr W. Sorgdrager Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH 's-gravenhage 's-gravenhage, 18 april 1997 Excellentie, Bij brief van 1 oktober 1996

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT INHOUD Woord vooraf.................................................................... v Over de auteurs................................................................. vii Algemene bibliografie.............................................................

Nadere informatie

VERKORTE INHOUDSOPGAVE

VERKORTE INHOUDSOPGAVE VERKORTE INHOUDSOPGAVE PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS ARBITRAGEWET /I WOORD VOORAF /V VERKORTE INHOUDSOPGAVE / VII TRANSPONERINGSTABEL WETTEKST 1986/2004 EN 2015 / XVII INHOUDSOPGAVE DEEL I/3 LIJST VAN VERWERKTE

Nadere informatie

DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1

DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1 INHOUD Voorwoord... xiii DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1 SITUERING... 3 1. Korte historiek... 3 2. Aanzet en motieven tot invoering

Nadere informatie

de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende:

de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende: de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende: A.3 ZAKENRECHT a. onroerende goederen b. roerende goederen c. burenhinder d. mede-eigendom e. erfdienstbaarheden f. andere

Nadere informatie

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 INHOUDSTAFEL DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1 Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 Voorlopig bewind vergeleken met enkele andere mogelijke oplossingen 9 1. Aflijning

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck........................ 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen... 3 Afdeling 1. Algemeen.... 3 Afdeling 2. Invloed van

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

BURGERLIJKE SECTIE TEL. GRIFFIE KAMER UUR. 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre. griffie 056/

BURGERLIJKE SECTIE TEL. GRIFFIE KAMER UUR. 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre. griffie 056/ KAMER BEVOEGDHEID BURGERLIJKE SECTIE ZITTINGSDAG EN UUR 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre Do ingevolge de wet niet toegewezen aan de familierechtbank Zaal TEL.

Nadere informatie

1. Internationaal privaatrechtelijk procesrecht

1. Internationaal privaatrechtelijk procesrecht 1. Internationaal privaatrechtelijk procesrecht 1.1 Europees internationaal bevoegdheidsrecht Voor de bepaling van de internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en rechters: Verdrag? Europese

Nadere informatie

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Boekhouden Code + officiële benaming van de module C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden

Nadere informatie

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort Concubinaat De buitenhuwelijkse tweerelatie Patrick Senaeve (ed.) Met bijdragen van: Eric Dirix Jacques Herbots Walter Pintens Jan Roodhooft Patrick Senaeve Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Patrick Senaeve

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v. TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v. TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1 HOOFDSTUK 1. INLEIDING...3 Afdeling 1. Historiek...3 Afdeling 2. De economisch-commerciële invalshoek...4 1. Inleiding...4

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0383(COD) 30.8.2011. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0383(COD) 30.8.2011. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 30.8.2011 2010/0383(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie juridische zaken over het

Nadere informatie

Grensoverschrijdend erfrecht in Europa: wat moet elke notaris weten in 2015? KU Leuven

Grensoverschrijdend erfrecht in Europa: wat moet elke notaris weten in 2015? KU Leuven Grensoverschrijdend erfrecht in Europa: wat moet elke notaris weten in 2015? Prof. dr. P. Wautelet ULg Dra. E. Goossens KU Leuven 1. Een eerste kennismaking Wat u moet weten vooraleer de ErfrechtVo te

Nadere informatie

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIE. Zaal 058/

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIE. Zaal 058/ KAMER Kamer V1 BEVOEGDHEID FAMILIE- EN JEUGDSECTIE 1. vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk 2. vorderingen tot echtscheiding, definitieve maatregelen bij de echtscheiding en de vereffening

Nadere informatie