kwaliteit op de kaart Ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteit van ziekenhuiszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kwaliteit op de kaart Ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteit van ziekenhuiszorg"

Transcriptie

1 kwaliteit op de kaart Ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteit van ziekenhuiszorg

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Hoezo kwaliteit? 8 2 Hoe meet je de kwaliteit van ziekenhuiszorg? 10 3 Waar komen de kwaliteits gegevens vandaan? 12 4 Kwaliteitsvenster voor patiënten 14 Thema 1: patiëntervaringen 15 Thema 2: werk van artsen 17 Thema 3: wachttijden 18 Thema 4: risicovolle operaties 21 Thema 5: medicijnen 22 Thema 6: infecties 23 Thema 7: pijn 24 Thema 8: keurmerken en accreditaties 25 Thema 9: sterfte 27 Thema 10: waardering medewerkers 29 5 Wat zijn onze toekomstplannen? 30

4 4 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

5 Voorwoord De ziekenhuiszorg in Nederland behoort tot de top van Europa. De kwaliteit van zorg is hoog, de toegang tot de gezondheidszorg is goed en de zorg is betaalbaar in vergelijking met West-Europese landen. Om deze toppositie te behouden, is het registreren en monitoren van de kwaliteit van ziekenhuizen erg belangrijk. Deze kwaliteitsinformatie gebruiken ziekenhuizen om te verbeteren, want ruimte om te verbeteren is er altijd. Kwaliteitsinformatie is niet alleen belangrijk voor ziekenhuizen, maar ook voor patiënten, zorgverzekeraars, toezichthouders en overheid. Zichtbaarheid van kwaliteit is daarom een speerpunt van de ziekenhuisbranche. Het themarapport Kwaliteit op de kaart richt zich op de ontwikkeling van de sector op het gebied van kwaliteit. Daarmee belichten we de baten van de zorg nu eens niet vanuit het perspectief van besparingen en financiële opbrengsten, maar vanuit de inhoud van de zorg. De prestaties van de algemene ziekenhuizen in dit rapport zijn weergegeven op basis van de Jaardocumenten Maatschappelijke Verantwoording en andere openbare kwaliteitsgegevens. Uit de cijfers blijkt onder andere dat de effecten van spreiding en concentratie nu duidelijk zichtbaar worden. Risicovolle operaties worden in steeds grotere mate uitgevoerd door gespecialiseerde ziekenhuizen. Ook blijkt dat steeds meer ziekenhuizen hun veiligheid adequaat meten en verbeteren, al vergen sommige zaken nog extra aandacht. De NVZ verwerkt deze aandachtspunten in haar beleid, bijvoorbeeld in de Veiligheidsagenda die samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is opgesteld. Dit rapport is voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen een stimulans om door te gaan met het zichtbaar maken van kwaliteit. De Nederlandse ziekenhuissector heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het meten van kwaliteit en veiligheid. De sector heeft zich op dit gebied sterk ontwikkeld. Onze doelstelling is hierbij om gebruik te maken van de waardevolle informatie die nu al vastgelegd wordt door ziekenhuizen. We realiseren ons dat er veel gevraagd wordt van de zorgprofessionals als het gaat om het registreren van kwaliteit. Ons streven is dan ook om de regeldruk op de werkvloer te verminderen met behoud van kwaliteit. Belangrijk is dat we samen met alle partners de juiste zaken goed oppakken. Wij gaan ervan uit dat u het themarapport 2013 met veel interesse zult lezen. Yvonne van Rooy Voorzitter Kwaliteit op de kaart 5

6 Samenvatting Kwaliteit op de kaart is een themarapportage van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). In deze rapportage vindt u de ontwikkelingen en resultaten van de kwaliteit van ziekenhuiszorg. Op dit gebied is de afgelopen jaren veel in gang gezet. Ziekenhuizen registreren veel kwaliteitsgegevens. Dit levert informatie op voor kwaliteitsverbetering, maar het geeft ook inzicht aan patiënten, verzekeraars, toezichthouders en de overheid. Uit gegevens van de afgelopen vijf jaar blijkt dat Nederlandse ziekenhuizen kwalitatief hoogwaardige zorg leveren en dat de kwaliteit van zorg toeneemt. Het is de ambitie van de NVZ om de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg verder te verbeteren en kwaliteitsinformatie toegankelijk te maken voor een breder publiek. Het zichtbaar maken van kwaliteit is de komende jaren dan ook een belangrijk thema voor de Nederlandse ziekenhuizen. Tegelijkertijd toetsen we welke kwaliteitsregistraties zinvol zijn en welke niet om zo de regeldruk bij verpleegkundigen en medisch specialisten te verminderen: meer tijd voor zorg en minder tijd voor administratie. Patiënten vertrouwen Nederlandse ziekenhuizen Patiënten hebben goede ervaringen met ziekenhuizen. Het vertrouwen in de Nederlandse ziekenhuizen, de verpleegkundigen en de medisch specialisten is hoog. Patiënten geven gemiddeld een 8 als rapportcijfer voor de zorg die artsen en verpleegkundigen bieden aan patiënten in ziekenhuizen. Patiënten die in ziekenhuizen worden opgenomen, geven twee verbeterpunten aan: ze willen meer inbreng krijgen in hun zorgproces en ze willen inhoudelijk een beter opnamegesprek. Op de polikliniek willen patiënten betere uitleg over het gebruik en de bijwerkingen van medicijnen. Patiënten kunnen snel terecht in het ziekenhuis Nederlanders kunnen relatief snel in ziekenhuizen terecht. Voor een bezoek aan de polikliniek, voor diagnostiek en voor de meeste behandelingen zijn de wachttijden afgelopen jaren gedaald. Patiënten kunnen meestal binnen de afgesproken landelijke norm van vier weken terecht voor een eerste bezoek aan de polikliniek en binnen zeven weken starten met een behandeling. Mensen kunnen met name snel starten met een behandeling voor borstkanker, diabetes en hart- en vaatziekten (dotterbehandeling). De meeste ziekenhuizen voldoen aan de volumenormen Ziekenhuizen willen veilige en effectieve zorg bieden. De meeste ziekenhuizen halen inmiddels de minimum aantallen, de zogenaamde volumenormen, die voor complexe, risicovolle operaties zijn vastgesteld. Hierdoor worden de uitkomsten van deze zorg beter. Ook zien we dat complexe en risicovolle operaties steeds vaker bij een beperkter aantal ziekenhuizen worden verricht. Anders gezegd: het proces van concentratie van complexe zorg is volop in beweging, maar nog niet voltooid. 6 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

7 Minder sterfte in ziekenhuizen Steeds meer ziekenhuizen maken hun gestandaardiseerde sterftecijfers openbaar. De sterftecijfers van ziekenhuizen zijn onderling lastig te vergelijken. Gestandaardiseerde sterftecijfers zijn vooral nuttig voor interne signalering en kwaliteitsverbetering. De landelijke ziekenhuissterfte is in % lager dan in Tussen 2008 en 2012 is de vermijdbare sterfte met 53% is gedaald. Dit is mede het resultaat van het VMS Veiligheidsprogramma waar ziekenhuizen de afgelopen vijf jaar aan hebben gewerkt. Ziekenhuizen blijven werken aan het verder terugdringen van vermijdbare sterfte: elk vermijdbaar overlijden is er immers één teveel. Hiervoor is een Veiligheidsagenda opgesteld door de NVZ en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Kwaliteitsvenster laat kwaliteit van zorg zien De NVZ wil de kwaliteit en diversiteit van zorg zichtbaar maken. Het streven is dat in 2014 Nederlandse algemene ziekenhuizen een Kwaliteitsvenster voor patiënten op hun eigen website publiceren. De NVZ heeft dit Kwaliteitsvenster samen met ziekenhuizen, patiënten en deskundigen ontwikkeld. In dit venster kunnen patiënten in één oogopslag de algemene kwaliteit van een ziekenhuis online bekijken. In het Kwaliteitsvenster worden tien kwaliteitsthema s getoond, zoals sterfte en pijn. De resultaten worden waar mogelijk getoond over meerdere jaren en afgezet tegen het landelijk gemiddelde of een standaard. In het format geven ziekenhuizen per thema een toelichting op hun resultaten, zodat deze resultaten in de juiste context geplaatst kunnen worden. In deze rapportage wordt de ontwikkeling van kwaliteit op de tien thema s uit het Kwaliteitsvenster besproken. Daaruit volgt een algemeen beeld van de kwaliteit van ziekenhuiszorg. Toekomst: focus op uitkomsten van ziekenhuiszorg Het zichtbaar maken van kwaliteit kan verder verbeterd worden. Veel van de huidige kwaliteitsindicatoren zijn structuur- en procesindicatoren. De patiënt is echter vooral gebaat bij informatie over de uitkomsten van zorg bij bepaalde aandoeningen. De NVZ zal zich hiervoor inzetten. Met het Kwaliteitsvenster als stevige basis werkt de NVZ toe naar aandoeningsspecifieke vensters. Om kwaliteitsinformatie op een juiste en efficiënte manier zichtbaar te maken, wil de NVZ met betrokken partijen afspraken maken over: Het meten van effecten van behandelingen. Uniformiteit bij registratie. Het is de bedoeling dat alle medewerkers dezelfde werkwijzen en definities hanteren. Efficiënte registratie. We werken toe naar éénmalige registratie aan de bron. Het toetsen van kwaliteitsregistraties. Dat doen we om er zeker van te zijn dat registraties effectief en doelmatig zijn. Kwaliteit op de kaart 7

8 1 Hoezo kwaliteit? Nederland staat in de top 3 van Europese landen met een goed gezondheids zorgsysteem. Op welke punten scoren Nederlandse ziekenhuizen goed? En wat kan beter? De NVZ wil de kwaliteit van zorg beter zichtbaar maken. Zichtbaarheid van kwaliteit is de komende jaren hét strategische thema van de ziekenhuisbranche. De NVZ wil dat patiënten, zorgverzekeraars, overheid en politici weten dat de ziekenhuizen in Nederland kwalitatief hoogwaardige en doelmatige medisch-specialistische zorg leveren. Er is nog een reden dat de NVZ focust op het zichtbaar maken van de kwaliteit van zorg: het is een belangrijke impuls voor ziekenhuizen om de kwaliteit van ziekenhuiszorg te blijven verbeteren. Wat is kwaliteit? Kwaliteit van ziekenhuiszorg is een rekbaar begrip. Voor de NVZ gaat het om zorg die in medisch opzicht voor elke patiënt tot het best mogelijke resultaat leidt, zonder complicaties, dus veilig. Daarbij verloopt de bejegening van patiënten plezierig en naar wens en ontvangen patiënten goede informatie op basis waarvan zij keuzes kunnen maken voor een bepaalde behandeling. Anders gezegd: de patiënt kan rekenen op de beste diagnose en behandeling, vakkundigheid en medeleven, heldere communicatie, veiligheid, snelle service en dienstverlening, zorg op maat, goede nazorg en duurzaamheid. Top 3 Nederland scoort in Europees opzicht goed op het gebied van kwaliteit van zorg. Dit blijkt uit het feit dat Nederland het enige land is dat sinds 2005 structureel in de top 3 staat van het Health Consumer Powerhouse (HCP). Dit is een onafhankelijke organisatie die de gezondheidszorg in landen vergelijkt op vijf thema s: patiëntrechten en informatie, toegangstijd, uitkomsten, farmacie en preventie en verzekeringspakket (figuur 1). Voor 2013 geldt volgens HCP dat Nederland the best healthcare system in Europe heeft. Ziekenhuizen spelen daarin, samen met hun partners in de zorgketen, een belangrijke rol. 8 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

9 Figuur 1 Hoe scoort het curatieve zorgstelsel in een land in 2013? Figuur (maximaal punten) Nederland 870 Zwitserland IJsland Denemarken Noorwegen 17% België Duitsland Luxemburg Tsjechië Frankrijk Finland Zweden Oostenrijk UK Portugal Slovenië Spanje Kroatië Italië Ierland Slowakije Estland Litouwen Cyprus Griekenland Malta Hongarije Macedonië Albanië Sebrenica Bulgarije Polen Letland Roemenië Bron: Euro health consumer index 2013, Health Consumer Powerhouse, 2013 Nederland heeft in 2013 het beste gezondheids zorgsysteem van Europa Kwaliteit op de kaart 9

10 2 Hoe meet je de kwaliteit van ziekenhuiszorg? Elk jaar leveren ziekenhuizen gegevens aan waarmee de kwaliteit van zorg inzichtelijk kan worden gemaakt. De NVZ wil de komende jaren meer focussen op de resultaten van de zorgverlening. Drie kwaliteitsaspecten Kwaliteit kent drie aspecten: structuur, proces en uitkomst. Deze drie aspecten, gebaseerd op het model van Donabedian 1, helpen om de kwaliteit van zorg meetbaar te maken. Kwaliteitsaspect 1: structuur Structuur gaat over de voorwaardenscheppende kanten van de zorgverlening. Denk aan zaken als technologie, financiën, een kwaliteitscertificaat, het opleidingsniveau van zorgverleners of het hebben van een helder pijnbeleid. Structuur gaat ook over de organisatiestructuur en de cultuur binnen een instelling. Een passende structuur is een voorwaarde voor het leveren van kwaliteit. Kwaliteitsaspect 2: proces Het proces gaat over alle activiteiten binnen een ziekenhuis die nodig zijn om goede zorg te leveren. Denk aan integrale processen, zoals de zorgpaden en multidisciplinaire samenwerking, maar ook aan het functioneren van zorgverleners en het aantal keren dat een bepaalde behandeling heeft plaatsgevonden. Kwaliteitsaspect 3: uitkomst De uitkomst is het resultaat van de zorgverlening aan de patiënt. Welke gezondheidswinst heeft de zorg voor de patiënt opgeleverd? Een voorbeeld van zo n uitkomst: het percentage patiënten dat ernstige pijn heeft 72 uur na een operatie. Hoe pakken ziekenhuizen dit aan? Nederlandse ziekenhuizen maken kwaliteit zichtbaar via ruim vragen vanuit het programma Zichtbare Zorg en de basisset kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Afgelopen vijf jaar is het aantal verplichte indicatoren waarover ziekenhuizen gegevens moeten aanleveren vertienvoudigd. Ziekenhuizen leveren vooral gegevens over de twee kwaliteitsaspecten structuur en proces: in 2012 samen 96% van de verplichte indicatoren (figuur 2). 1 The definition of quality and approaches to it s assessment, Donabedian, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

11 Figuur 2 Over welke kwaliteitsaspecten moeten ziekenhuizen verplicht gegevens aanleveren? uitkomst proces structuur Bron: IGZ/ZiZo Een hoge score op een structuur- of procesindicator houdt in dat de kans op een goed resultaat toeneemt. Vaak worden structuur- en procesindicatoren in de loop der jaren minder onderscheidend, doordat steeds meer ziekenhuizen hun structuur en proces op orde krijgen. Het resultaat telt en daarom is het van belang om juist de uitkomst van zorg zichtbaar te maken. Het aantal metingen van uitkomsten in de Zichtbare Zorg Ziekenhuizen en IGZ indicatorsets is de afgelopen jaren toegenomen van 9 uitkomstindicatoren in 2008 naar 140 in De NVZ streeft de komende jaren naar een groter aandeel uitkomstindicatoren die bovendien betrouwbaar en valide zijn. Het aantal structuur- en procesindicatoren kan dan minder worden, waardoor de administratieve belasting niet zal toenemen maar eerder zal afnemen. Hierbij zijn goede ICT-voorzieningen van essentieel belang. Meten is complex Het meten van uitkomsten van zorg is moeilijk. Het maken van valide indicatoren vergt veel onderzoek en ontwikkeling. Zeker als de indicatorscores gebruikt worden om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken, is een correctie voor de samenstelling van een patiëntenpopulatie nodig. 3 Soms zijn uitkomsten niet geheel toe te schrijven aan de prestaties van zorgverleners en ziekenhuizen. Zo blijkt bijvoorbeeld de ziekenhuissterfte ook samen te hangen met de regio waar gemeten wordt. 4 2 SiRM analyse, IGZ basisset kwaliteitsindicatoren en Zichtbare Zorg Ziekenhuizen, periode Measuring quality of care: methods and applications to acute neurological diseases Lingsma, Ziekenhuissterfte geografisch bepaald, Bosch van den e.a., Medisch Contact, 2013 (13) Kwaliteit op de kaart 11

12 3 Waar komen de kwaliteitsgegevens vandaan? Ziekenhuizen leveren gegevens aan om de professionele kwaliteit en de veiligheid van de zorg zichtbaar te maken. Bij patiënten wordt onderzoek gedaan naar de patiëntgerichtheid en de ervaren resultaten van de zorg. Gegevens van ziekenhuizen Ziekenhuizen leggen kwaliteitsgegevens vast in hun systemen om zo verbeterinformatie te genereren. Uit een inventarisatie van de NVZ blijkt dat ziekenhuizen, afhankelijk van hun zorgaanbod, met honderd kwaliteitsregistraties te maken kunnen hebben. Afgelopen jaren hebben ziekenhuizen fors geïnvesteerd in menskracht en informatiesystemen om alle gegevens over kwaliteit te kunnen registreren en aanleveren. Zichtbare Zorg en IGZ basisset Zorginhoudelijke indicatoren zijn opgenomen in de Zichtbare Zorg Ziekenhuizen dataset. Verder leveren ziekenhuizen gegevens aan de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) over zorginhoud en veiligheid. Ziekenhuizen zijn verplicht deze gegevens aan te leveren en de resultaten worden openbaar gemaakt. Het aantal indicatorsets dat jaarlijks verplicht gemeten wordt, is gestegen van 13 in 2008 naar 53 in Zorgverzekeraars Meerdere zorgverzekeraars hebben een eigen uitvraag om de kwaliteit van ziekenhuizen in beeld te brengen. Naast de door alle veldpartijen overeengekomen indicatorsets van Zichtbare Zorg Ziekenhuizen willen zorgverzekeraars extra informatie over behandelingen in ziekenhuizen. Bijvoorbeeld welk type implantaat wordt voor een nieuwe heup gebruikt? Klinische registraties Ook via klinische registraties worden gegevens over patiënten verzameld. Deelnemende vakgroepen krijgen een gedetailleerde terugkoppeling van hun resultaten die zij vervolgens gebruiken om de kwaliteit van zorg voor een specifieke diagnosegroep te verbeteren. 5 SiRM analyse, IGZ en ZiZo Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

13 Enkele voorbeelden: Gegevens over de zorg op intensive-careafdelingen worden geleverd aan de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Gegevens over ziekenhuisinfecties worden geleverd aan PREventie ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREZIES). Gegevens over de zorg rondom geboorte worden geleverd aan Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN). In 2009 is Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) begonnen met een klinische registratie voor darmkankeroperaties. In deze registratie worden ook uitkomstindicatoren berekend. Deze audit is nu onderdeel van Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). In 2013 kent DICA tien registraties en er wordt gewerkt aan nog acht registraties. 6 Verder zijn er klinische registraties die door de wetenschappelijke verenigingen worden beheerd, waaronder die voor gynaecologie en orthopedie. De door de patiënt ervaren uitkomst van zorg is dé maat voor kwaliteit' Gegevens van patiënten Al jaren wordt de mening van patiënten gebruikt voor kwaliteitsverbetering van de zorg. Hier zijn allerlei manieren voor: via patiënttevredenheidsonderzoeken, maar ook via de Consumer Quality Index, 7 kortweg CQI. De CQI bestaat uit gestandaardiseerde vragenlijsten waarmee de ervaring van patiënten gemeten wordt. Er worden bijvoorbeeld vragen gesteld over de bejegening van zorg - verleners en over de informatievoorziening. PROM s Uiteindelijk is de door de patiënt ervaren uitkomst van ziekenhuiszorg dé maat voor kwaliteit. Dat kan gemeten worden met Patient Reported Outcome Measures (PROM s), waarmee een patiënt de verandering van zijn gezondheidstoestand zelf aangeeft. Stichting Miletus 8 ontwikkelt voor dertig aandoeningen beknopte vragenlijsten waarop patiënten aangeven hoe zij hun klachten ervaren voorafgaand aan en na afloop van de behandeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij diabetes, staar en spataderen. Zorgkaart Nederland De Nederlandse Consumenten Patiënten Federatie (NPCF) heeft een zorgkaart ontwikkeld. 9 Deze website biedt een overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Patiënten kunnen op deze website hun ervaringen met zorgverleners en zorg - organisaties kenbaar maken en een cijfer geven. 6 Rapportages 2012: investeer in kwaliteit, DICA, Kwaliteit op de kaart 13

14 4 Kwaliteitsvenster voor patiënten De NVZ heeft samen met ziekenhuizen, patiënten en deskundigen een Kwaliteitsvenster voor patiënten ontwikkeld. In dit venster zien patiënten in één oogopslag de kwaliteit van een ziekenhuis. In dit hoofdstuk vindt u een beschrijving van de tien thema s uit het kwaliteitsvenster. 10 Wat is het? Het Kwaliteitsvenster is een online format dat bestaande en onderscheidende kwaliteitsindicatoren toont over tien thema s die voor patiënten relevant zijn (figuur 3). Waar mogelijk worden de resultaten van het ziekenhuis getoond over meerdere jaren en afgezet tegen het landelijk gemiddelde of een standaard. Ziekenhuizen publiceren het Kwaliteitsvenster op hun eigen website en geven per thema een toelichting op hun resultaten. Door deze toelichting kunnen de resultaten in de juiste context geplaatst worden. Figuur 3 Impressie van het Kwaliteitsvenster Bron: NVZ, Sommige thema s bevatten informatie van het ziekenhuis die niet centraal beschikbaar is. Voor deze thema s worden in dit rapport andere bronnen gebruikt. Waar mogelijk worden indicatoren over vijf jaren besproken. Het Kwaliteitsvenster is ten tijde van het publiceren van dit rapport nog in ontwikkeling, daarom kunnen de uiteindelijke thema s in het Kwaliteitsvenster afwijken van de in dit rapport besproken thema s 14 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

15 Thema 1: patiëntervaringen Ziekenhuizen meten regelmatig hoe patiënten de ziekenhuiszorg ervaren. Deze ervaringen worden gebruikt om de zorg en dienstverlening verder te verbeteren. In 2012 heeft 73% van de Nederlanders veel of zeer veel vertrouwen in ziekenhuizen. Dit is hoger dan in 2008, zo blijkt uit de Barometer vertrouwen in de gezondheidszorg (figuur 4). Het vertrouwen in medisch specialisten en verpleegkundigen is nog groter: dit ligt sinds 2008 tussen de 83 en 91%. Patiënten geven gemiddeld een 8 als rapportcijfer voor de zorg die artsen en verpleegkundigen bieden aan patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. 11 Figuur Figuur 4 4 Aandeel panel met veel of zeer veel vertrouwen in de Nederlandse ziekenhuiszorg (%) Bron: NIVEL Barometer Over het algemeen hebben patiënten goede ervaringen met ziekenhuiszorg. Deze gegevens worden verzameld met de gestandaardiseerde Consumer Quality Indexmethodiek. 12 Patiënten die zijn opgenomen in een ziekenhuis zijn positief over de communicatie met de verpleegkundigen en over het pijnbeleid. Verbeterpunten zijn de eigen inbreng van patiënten en de inhoud van het opnamegesprek (figuur 5). In het opnamegesprek wordt besproken wat er gaat gebeuren bij de opname, maar ook zaken als medicatiegebruik, klachtenregelingen en huisregels komen aan bod. Figuur 5 5 Hoe waarderen patiënten een ziekenhuisopname in 2011? (maximaal 100) Pijnbeleid 83 Uitleg bij behandeling 83 Communicatie met verpleegkundigen 80 Gevoel van veiligheid 79 Communicatie met artsen 77 Informatie bij ontslag 74 Communicatie rond medicatie 67 Eigen inbreng 64 Inhoud opnamegesprek 60 Bron: Stichting Miletus Kwaliteit op de kaart 15

16 Patiënten in de polikliniek waarderen vooral de bejegening door artsen en andere zorgverleners, maar ze willen betere informatie over mogelijke bijwerkingen van medicijnen en over het gebruik in combinatie met andere medicijnen (figuur 6). Figuur Figuur 6 6 Hoe waarderen patiënten de polikliniek in 2011? (maximaal 100) Bejegening door een andere zorgverlener 83 Bejegening door de arts 83 Communicatie door de arts 80 Ontvangst op de polikliniek/balie 79 Communicatie door een andere zorgverlener 77 Informatievoorziening door de arts 74 Informatievoorziening door andere zorgverlener 67 Nazorg m.b.t. medicijnen 64 Bron: Stichting Miletus Bijna driekwart van de Nederlanders heeft veel vertrouwen in de ziekenhuizen' 16 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

17 Thema 2: werk van artsen Het is voor patiënten belangrijk dat artsen optimale zorg leveren. Hun functioneren wordt daarom onder andere beoordeeld via de feedbackmethodiek Individueel Functioneren Medisch Specialisten, kortweg IFMS. IFMS is een landelijke methode waarbij de arts door collega s en desgewenst ook door patiënten een uitgebreide spiegel voorgehouden krijgt over zijn of haar functioneren. Sinds de invoering van IFMS in 2009 stijgt het aantal artsen waarmee een feedbackgesprek gevoerd is (figuur 7). In 2012 neemt 65% van de artsen in ziekenhuizen deel aan een gesprek. Hoewel het percentage deelnemende artsen fors gestegen is, behoeft dit nog wel verbetering. Figuur Figuur 7 7 Hoeveel procent van de artsen hebben de afgelopen 24 maanden een functioneringsgesprek gehad (IFMS)? Bron: IGZ Kwaliteit op de kaart 17

18 Thema 3: wachttijden Nederlanders kunnen relatief snel in het ziekenhuis terecht. De gemiddelde wachttijd voor een bezoek aan de polikliniek, voor diagnostiek en voor de meeste behandelingen is de afgelopen jaren gedaald. In Nederland is de zorg goed toegankelijk in vergelijking met acht West-Europese landen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De ervaren toegankelijkheid van de zorg hangt in Nederland nauwelijks af van de hoogte van het inkomen of van de benodigde reistijd. Wachtlijsten zijn bijna nooit een reden voor beperking van toegang tot zorg (figuur 8). Figuur 8 8 Hoeveel procent van de bevolking heeft in 2009 geen toegang tot zorg? Nederland Spanje Oostenrijk België Groot-Brittannië Zwitserland Denemarken Frankrijk Duitsland 0,3 0,7 1,2 1,5 1,7 2,0 2,0 4,6 5,4 te duur wachtlijsten te ver Bron: Health at a Glance 2011, OESO In Nederland hoeven patiënten niet lang te wachten op zorg. Voor vrijwel alle behandelingen haalt ruim 75% van de ziekenhuizen de norm. Deze norm is: patiënten kunnen binnen vier weken na verwijzing op de polikliniek terecht (de Treeknorm). Voor een behandeling in het ziekenhuis is een wachttijd van zeven weken de norm. Haalt een ziekenhuis een norm niet, dan zijn er altijd andere ziekenhuizen die de norm wel halen. De patiënt kan dan desgewenst terecht bij een ander ziekenhuis. Tussen 2009 en 2012 zijn verreweg de meeste wachttijden verkort. Dit geldt voor 32 van de 38 geïnventariseerde behandelingen, 3 diagnostische onderzoeken en poliklinische afspraken bij 17 van de 25 specialismen. Een patiënt kan gemiddeld het snelst terecht bij Radiologie en Heelkunde (tabel 1). Langere wachttijden gelden voor Revalidatiegeneeskunde en Allergologie. Borstkankerpatiënten en diabetici kunnen snel worden geholpen (tabel 2). Voor een borstreconstructie en borst verkleining gelden langere wachttijden. Voor spoedpatiënten gelden geen wachtlijsten, zij worden met voorrang behandeld. 18 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

19 Tabel 1 Voor welke specialismen gelden de kortste en langste wachttijden? (in weken) gemiddelde wachttijd Specialisme in 2012 korter dan 2009? aandeel ziekenhuizen met wachttijd < 4 weken <2 weken (Treeknorm) Kortste wachttijden Radiologie 1,3 v 95% 89% Heelkunde 1,4 v 100% 91% Oncologie 1,6 x 100% 80% KNO 1,9 v 95% 65% Cardiologie 2,2 v 92% 54% Langste wachttijden Pijnbestrijding/ 5,1 x 42% 21% Anesthesiologie Maag-, darm- en leverziekten 5,2 v 31% 3% Reumatologie 5,3 x 47% 22% Revalidatie-geneeskunde 5,4 x 28% 8% Allergologie 5,7 x 38% 10% Tabel 2 Voor welke behandelingen gelden de kortste en langste wachttijden? (in weken) gemiddelde wachttijd Behandeling in 2012 korter dan 2009? aandeel ziekenhuizen met wachttijd < 7 weken < 3,5 (Treeknorm) weken Kortste wachttijden Borstkanker 1,5 v 100% 99% Diabetes 1,5 v 100% 86% Diabetes bij kinderen 1,8 v 100% 100% Sterilisatie man Chirurgie 2,0 v 100% 83% Dotterbehandeling 2,4 v 100% 91% Langste wachttijden Knieprothese 6,2 v 70% 11% Borstvergroting 7,4 v 58% 7% Buikwandcorrectie 8,3 v 59% 5% Borstverkleining 8,6 v 52% 9% Borstreconstructie 11,2 x 0% 0% Kwaliteit op de kaart 19

20 Gemiddeld is de wachttijd voor een afspraak op de polikliniek in ,2 weken. Voor een behandeling is dat 4,6 weken. Beide toegangstijden zijn korter dan in de jaren daarvoor (figuur 9). Figuur 9 Hoeveel weken moet je gemiddeld wachten voor de polikliniek Figuur en voor 9 een behandeling? 5,3 5,0 4,7 4,6 behandeling polikliniek 3,5 3,5 3,5 3, Bron: SiRM analyse, Mediquest De gemiddelde wachttijd in ziekenhuizen is de afgelopen jaren verder gedaald 20 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

21 Thema 4: risicovolle operaties Het is belangrijk dat een arts en zijn behandelteam genoeg ervaring hebben met risicovolle operaties. Voor sommige complexe operaties geldt dat het ziekenhuis minimaal een vastgesteld aantal keren deze operatie moet uitvoeren (volumenormen). Voor een aantal ingrepen blijkt dat de kwaliteit verbetert als een team de behandeling vaker heeft gedaan. 13 Dat is voor sommige ingrepen echter wel onderhevig aan kritiek, zo kan het om een kleine of niet-significante relatie gaan. 14 De wetenschappelijke verenigingen hebben voor ongeveer 40 operaties volumenormen vastgesteld. 15 De IGZ gebruikt deze normen bij het toezicht op ziekenhuizen. Daarnaast gebruiken zorgverzekeraars de normen voor hun inkoopbeleid. Als gevolg van de normen voeren sommige ziekenhuizen bepaalde ingrepen niet meer uit. Een ziekenhuis kan dan nog wel de diagnostiek en de voor- en nazorg voor die ingreep verzorgen. Volgens zorgverzekeraars heeft in 2012 meer dan 80% van de ziekenhuizen de normen voor 24 ingrepen behaald. 16 Voor een aantal ingrepen zijn publieke gegevens beschikbaar. Uit figuur 10 blijkt dat het proces van concentratie van risicovolle operaties volop in beweging is, maar nog niet voltooid. Figuur 10 Hoeveel procent van de ziekenhuizen voldoet aan de volumenorm Figuur of aan 10de criteria van de beroepsgroep voor een ingreep? (%) Totale heupvervanging Operatie bij maagkanker Operatie bij primaire borstkanker 99 Blaasverwijdering 96 Operatie bij dikkedarmkanker 95 Operatie bij longkanker Operatie bij alvleesklierkanker Plaatsing biventriculaire pacemaker met ICD Maagverkleining Operatie bij verwijding buikslagader Plaatsing biventriculaire pacemaker zonder ICD Bron: Basisset IGZ en Zichtbare Zorg Ziekenhuizen 2010, Zie bijvoorbeeld de verwijzingen en bespreking in het verslag van de invitational conference Spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties, NVZ, De concentratiehype voorbij: de relatie tussen volume en kwaliteit van zorg wordt overschat Zuiderent-Jerak e.a., Medisch Contact (1), Volumenormen (chirurgische) ingrepen, november 2012, Gezondheidszorgbalans RIVM 16 Kwaliteit op de kaart 21

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Dr. P.L. Batenburg Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis april 2014

Dr. P.L. Batenburg Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis april 2014 Dr. P.L. Batenburg Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis april 2014 Kwaliteitsindicatoren: de definitie Een meetbaar aspect van de zorg dat een aanwijzing geeft over bijvoorbeeld de kwaliteit,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index

Publieksverslag CQ-index Publieksverslag CQ-index Datum 17-10-2013 Ons kenmerk 13.8417/SB/AvD Voorwoord Weten wat patiënten ervaren en belangrijk vinden is essentieel voor het goed functioneren van universitair medische centra

Nadere informatie

Transparantie in de zorg

Transparantie in de zorg Transparantie in de zorg Beschikbaarheid en gebruik van kwaliteitsinformatie Jozé Braspenning Inhoud Transparantie in de zorg: doel en mechanismen Inhoud kwaliteitsinformatie Huidige beschikbaarheid en

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index 2015

Publieksverslag CQ-index 2015 Publieksverslag CQ-index 2015 Datum 19-10-2015 De NFU heeft, net als de afgelopen twee jaar, een patiëntenonderzoek gehouden in de acht universitair medische centra (umc s). In totaal zijn 103.000 patiënten

Nadere informatie

Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces

Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! NVLO 25-9-2014

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie Kwaliteitsindicatoren & Transparantie - Een OECD blik - Resultaten van een studie over kwaliteitsregistraties voor NFU en ZiN - Niek Klazinga 15/11/16 Public report of the Quality Assessment Result of

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee Bijlage 2. Producten en activiteiten in het jaar van de transparantie, gesorteerd ar nieuw, versneld en al eerder overeengekomen. Nieuwe activiteiten het Jaar van de transparantie. 1. Van 150 richtlijnen

Nadere informatie

5. Standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie ten aanzien van de Basisset Prestatieindicatoren

5. Standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie ten aanzien van de Basisset Prestatieindicatoren 1. Pijnmetingen bij postoperatieve patiënten 2. Externe verantwoording In het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen leggen zorginstellingen en zorgverleners verantwoording af over de geleverde kwaliteit.

Nadere informatie

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus WORKSHOP PROMS 24 juni, Utrecht ISOQOL Barbara Vriens Stichting Miletus 2 Agenda 1. Visie en doelstellingen Miletus 2. PROMs metingen Miletus tot nu toe 3. PROMs en PREMs in de kwaliteitsregistratie (NBCA)

Nadere informatie

Tweede evaluatie VMS Veiligheidsprogramma

Tweede evaluatie VMS Veiligheidsprogramma Tweede evaluatie VMS Veiligheidsprogramma Medicatieverificatie High Risk Medicatie EPD Indicator scan Dr. Joanna E. Klopotowska, postdoc onderzoeker Safety 4 patients VUmc/EMGO+ Drs. Bernadette Schutijser,

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK MEDICATIEVERIFICATIE BIJ OPNAME EN ONTSLAG

PLAN VAN AANPAK MEDICATIEVERIFICATIE BIJ OPNAME EN ONTSLAG aan PLAN VAN AANPAK MEDICATIEVERIFICATIE BIJ OPNAME EN ONTSLAG Ziekenhuis Themawerkgroep Titel thema Opdrachtgever Begin- en einddatum Opgesteld op Ingevuld door TEAMSAMENSTELLING 1. Wat is de samenstelling

Nadere informatie

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Petra Beusmans, Pauline de Heer Het Zorginstituut draagt onder andere zorg voor het beschikbaar maken van informatie over de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 februari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 februari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Perfectie Verschil in kwaliteit onvoldoende klinische data voor vergelijken uitkomsten Perfectie = klassieke

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting CQI Oncologie Generiek 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 18 juni

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Miletus Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één van de middelen (of indicatoren) om onderlinge verschillen

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

KWALITEITSRAPPORTAGE KNIEKLACHTEN Prothese

KWALITEITSRAPPORTAGE KNIEKLACHTEN Prothese KWALITEITSRAPPORTAGE KNIEKLACHTEN Prothese Bij Bergman Clinics besteden we veel aandacht aan het meten van de resultaten van onze behandelingen. Deze informatie is voor ons belangrijk om van te leren en

Nadere informatie

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Perspectief van de zorgondernemer Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Heeft dit zorgstelsel adequate prikkels om kwalitatief goede zorg te leveren?

Nadere informatie

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 FACTSHEET Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 De spoedeisende hulp (SEH) staat volop in de belangstelling van het beleid. Het aantal SEH-locaties,

Nadere informatie

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset IBD Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl. Meer

Nadere informatie

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard Sylvia Verhage Verpleegkundig specialist oncologie / projectleider Pijn & Palliatieve zorg / consulent Consultatieteam Noord-West Brabant

Nadere informatie

De zorgverzekeraar als innovator

De zorgverzekeraar als innovator De zorgverzekeraar als innovator maken vanuit het patiëntenperspectief Caroline van Weert Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie genereert over patiëntervaringen in de zorg

Nadere informatie

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING VERSIE VOOR WERKGROEPLEDEN Versie juni 2013 VERANTWOORDING De handleiding indicatorenontwikkeling voor werkgroepleden is gemaakt door medewerkers van het Kennisinstituut

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J.Jansen & F v.d. Elzen Februari 2015 Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één

Nadere informatie

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg The long and winding road Wilco Graafmans Nico Rozing Opbouw Het KI in 1 minuut De bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie Het duurzame bouwwerk

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Kwaliteitsregistratie met toekomst

Kwaliteitsregistratie met toekomst Kwaliteitsregistratie met toekomst Kwaliteitsregistratie met toekomst Kwaliteitsregistratie met toekomst Beter meten van kwaliteit van zorg door bundeling van expertise, innovatie en onderzoek. Dat is

Nadere informatie

PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties

PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties C.Fransman Patient audit manager Inhoud 1. DICA 2. Methodiek 3. PROMs 4. Showcase darmkanker Auditing Inzicht in kwaliteit Feedback voor zorgverleners

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen Februari 2017 Toelichting publicatie HSMR 2015 - Albert Schweitzer ziekenhuis februari

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST Standpunten Over de NVZ De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

Wat zijn belangrijke feiten over artsen? Toelichting Deze kaart biedt een overzicht van het vak van de arts. De kaart is gemaakt in opdracht van de Landelijke vereniging van Artsen in (LAD) en VvAA, ledenorganisatie voor zorgprofessionals. De

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

HL7 HQMF, emeasures. Business Case Anneke Goossen

HL7 HQMF, emeasures. Business Case Anneke Goossen HL7 HQMF, emeasures Business Case Anneke Goossen 1 24-11-2015 Onderwerpen Inhoud van de business case Achtergrond Problemen in het veld Wat is HL7 HQMF, emeasures Zorginformatie in Nederland Stakeholders

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen November 2015 Toelichting publicatie HSMR 2014 - Albert Schweitzer ziekenhuis november

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Factsheet en Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Registratie gestart: 2014 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Alle patienten met een degeneratieve lumbale wervelkolomaandoening die een

Nadere informatie

Patient-reported outcome measures. Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut

Patient-reported outcome measures. Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut Patient-reported outcome measures Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut datum Waarom PROMs Van complicaties naar toegevoegde waarde Gebruik PROMs: Wetenschappelijk, t.b.v. Klinische trials;

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding Regio Amsterdam Amsterdam, 11 juni 2014 SIGRA sectie Ziekenhuizen Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en

Nadere informatie

NR/CU-267. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg

NR/CU-267. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg : Ingevolge artikel 38, vierde juncto zevende lid, en artikel 62, eerste lid, juncto artikel 68 van de Wet marktordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Toelichting sterscores op Vergelijk en Kies. November 2014

Toelichting sterscores op Vergelijk en Kies. November 2014 Toelichting sterscores op Vergelijk en Kies November 2014 Kwaliteit zichtbaar in vergelijk & Kies VGZ kiest voor kwaliteit van zorg voor haar klanten. We bieden goede zorg voor een scherpe prijs. Want

Nadere informatie

KWALITEITSRAPPORTAGE HEUPKLACHTEN

KWALITEITSRAPPORTAGE HEUPKLACHTEN KWALITEITSRAPPORTAGE HEUPKLACHTEN Bij Bergman Clinics besteden we veel aandacht aan het meten van de resultaten van onze behandelingen. Deze informatie is voor ons belangrijk om van te leren en zo de zorg

Nadere informatie

Aan de directie/raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Revalidatie Nederland. Geachte heer, mevrouw,

Aan de directie/raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Revalidatie Nederland. Geachte heer, mevrouw, Aan de directie/raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Revalidatie Nederland Datum Referentie NVZ Referentie RN Pagina 10 april 2015 10010204/dp.cb 15021 1/2 Onderwerp Deelname

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De laatste jaren wordt in steeds meer zorginstellingen aandacht besteed aan infectiepreventie en patiëntveiligheid. Een van de redenen is de toenemende antibiotica resistentie van bacteriën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Leidschendam februari 2011 Zelfstandige behandelcentra als speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen

Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen Carolien Braam, namens Santeon Caroline van Weert, Stichting Miletus Bespreekpunten

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder

Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder Even voorstellen Woordvoerder staat er middenin Politiek Media/pers Burger Zorgvisie Maak die sterftecijfers openbaar! Transparantie,

Nadere informatie

Klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg. Data Driven Healthcare; de rol van data op de gezondheidszorg in de toekomst?

Klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg. Data Driven Healthcare; de rol van data op de gezondheidszorg in de toekomst? Klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg Data Driven Healthcare; de rol van data op de gezondheidszorg in de toekomst? Agenda Wat mag u vandaag van ons verwachten? 01 Korte introductie

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

KWALITEITSRAPPORTAGE DARMONDERZOEK COLOSCOPIE

KWALITEITSRAPPORTAGE DARMONDERZOEK COLOSCOPIE KWALITEITSRAPPORTAGE DARMONDERZOEK COLOSCOPIE Bij Bergman Clinics besteden we veel aandacht aan het meten van de resultaten van onze behandelingen. Deze informatie is voor ons belangrijk om van te leren

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2009-04-14 2-29 Inleiding De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de records die opgenomen zijn in de landelijke database. Voor 2008 zijn 2083 aangeleverd, waarvan 5 zonder

Nadere informatie

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011 cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 211 Sterfte bij vrouwen en mannen Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van overlijden

Nadere informatie

Overzicht Documentatie Operatief Proces

Overzicht Documentatie Operatief Proces Overzicht Documentatie Operatief Proces Februari 2016 Marijn Lamers Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Waarom een overzicht?... 3 Documentatie... 4 Relevante

Nadere informatie

Kwaliteitstaken Zorginstituut

Kwaliteitstaken Zorginstituut Kwaliteitstaken Zorginstituut Suzan Orlebeke 7 april 2017 INHOUD Wat doet het Zorginstituut? Wat zijn de kwaliteitstaken? Kwaliteitsinformatie: hoe komen er eraan? Kwaliteitsinformatie: waar gebruiken

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen

voor goede zorg zorg je samen Op weg naar de beste balans tussen medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten Een toelichting op het inkoopbeleid ziekenhuiszorg 2015 van Coöperatie VGZ voor goede zorg zorg je samen Inleiding

Nadere informatie

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020 Bart Benraad Wat is mijn baan? Ziekenhuisapotheker, Manager afdeling Farmacie Sint Maartenskliniek, Gespecialiseerde kliniek in Orthopedie,

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Informatiekaarten ziekenhuiszorg en tweedelijns-ggz

Informatiekaarten ziekenhuiszorg en tweedelijns-ggz Informatiekaarten ziekenhuiszorg en tweedelijns-ggz Hoe stroomt informatie over ziekenhuiszorg en tweedelijns-ggz naar databanken? Welke informatie over ziekenhuiszorg en tweedelijns-ggz leveren patiënten,

Nadere informatie

Opzet van het gezondheidszorgsysteem (paragraaf 1) Ziekenhuiszorg aanbod en productie (paragraaf 2) Ziekenhuiszorg prestaties (paragraaf 3)

Opzet van het gezondheidszorgsysteem (paragraaf 1) Ziekenhuiszorg aanbod en productie (paragraaf 2) Ziekenhuiszorg prestaties (paragraaf 3) Opzet van het gezondheidszorgsysteem (paragraaf 1) Globale systeemvergelijking Ziekenhuiszorg aanbod en productie (paragraaf 2) Aanbod Productie Ziekenhuiszorg prestaties (paragraaf 3) Kwaliteit Toegankelijkheid

Nadere informatie

Implementatie. VMS Veiligheidsprogramma. Evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen

Implementatie. VMS Veiligheidsprogramma. Evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen P A T I Ë N T V E I L I G H E I D I N N E D E R L A N D Implementatie VMS Veiligheidsprogramma Evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen Implementatie VMS Veiligheidsprogramma Evaluatieonderzoek in

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Zichtbaar maken van zorgkwaliteit

Zichtbaar maken van zorgkwaliteit Zichtbaar maken van zorgkwaliteit Na de omwenteling van het zorgstelsel in 2006 wilden alle bij de zorg betrokken partijen inzicht in de kwaliteit van zorg. Onder regie van het ministerie van VWS startte

Nadere informatie

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005 Eens in de drie jaar wordt in de Europese Unie onderzoek verricht naar de publieksopvattingen over biotechnologie. Eind 05 zijn in totaal 25.000 respondenten in de 25 lidstaten van de EU ondervraagd. Hier

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie