REINAERDE. Dat is mensenwerk KINDEREN & JEUGD. Informatie voor ouders van baby s en peuters met een ontwikkelingsachterstand of beperking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REINAERDE. Dat is mensenwerk KINDEREN & JEUGD. Informatie voor ouders van baby s en peuters met een ontwikkelingsachterstand of beperking"

Transcriptie

1 REINAERDE KINDEREN & JEUGD Dat is mensenwerk 1 Informatie voor ouders van baby s en peuters met een ontwikkelingsachterstand of beperking

2 Inhoudsopgave Introductie Integrale Vroeghulp Observatie- en adviesgroep Ambulante ondersteuning op kinderdagverblijf of peuterspeelzaal Gespecialiseerde peuterspeelzalen Ondersteuning aan huis Logeren Gezinswoonvormen Diagnostisch Centrum Betrokkenheid van ouders Het Loket: voor alle vragen, aanmelding en bemiddeling 2 Colofon Tekst Jolanda van den Hoek, Helma van den Berg Fotografie Inge Hondebrink Grafisch ontwerp Studio Futuro, Mieke Vaas Drukkerij Callenbach, Nijkerk REINAERDE KINDEREN & JEUGD De ervaringen van ouders in deze brochures zijn waar gebeurd. Om privacyredenen zijn gefingeerde namen gebruikt. 3 Op vindt u een compleet en actueel overzicht van onze dienstverlening en locaties voor kinderen en jeugd.

3 Introductie 4 PPartner voor kind en ouders Als ouder van een kind met ontwikkelingsachterstand of beperking staat u er niet alleen voor. Reinaerde Kinderen & Jeugd is thuis in de wereld van het kind dat speciaal is. Reinaerde is een zorgorganisatie in de regio Utrecht, die zich richt op kinderen, jeugd en volwassenen. Met onze expertise en onze mogelijkheden van dienstverlening ondersteunen wij u bij de opvoeding en verzorging. Samen creëren we zo een omgeving waarin uw baby of peuter zich veilig kan ontwikkelen. Met diensten, adviezen, begeleiding en ondersteuning. Daar gaat deze brochure over. De eerste diagnose Soms is kort na de geboorte al duidelijk dat een kind anders is dan andere kinderen. Vaak blijkt pas later dat een kind zich anders ontwikkelt, verstandelijk of sociaal bij leeftijdsgenootjes achterblijft. Maar ouders staan voor dezelfde vragen: wat is er met mijn kind aan de hand? Welke gevolgen heeft dit voor de toekomst? Wat betekent dit voor onze opvoeding? Wie kan ons hierbij helpen? Wij helpen u om deze vragen te beantwoorden. Met onderzoek en observaties door gedragskundigen wordt een diagnose gesteld. Aan de hand daarvan wordt samen met de ouders een ondersteuningsplan gemaakt. Ouders krijgen adviezen over de ontwikkelingsmogelijkheden voor het kind. Over de hulp en therapieën die het kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en het een onbezorgde, zo gewoon mogelijke kindertijd te bezorgen. Opzet is dat het kind thuis blijft en dichtbij huis wordt ondersteund. Hiervoor wordt vooral gebruik gemaakt van reguliere kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Waar nodig zorgen wij voor extra begeleiding in deze voorzieningen. Voor kinderen die te kwetsbaar zijn voor reguliere voorzieningen, zijn er mogelijkheden voor dagopvang in de gespecialiseerde peuterspeelzalen en peutergroepen op de kindercentra van Reinaerde Kinderen & Jeugd. Ouders kunnen ook een beroep doen op de Thuisondersteuning, Logeren en Opvoedkundige Gezinsbegeleiding van Reinaerde Kinderen & Jeugd. Elk kind is uniek Elk kind is uniek. Dat geldt zeker als uw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen. Dat vraagt van u veel aandacht, zorg en zoeken naar mogelijkheden. Verzorging en opvoeding kunnen andere problemen geven. Alledaagse dingen, zoals onderling contact of de dagelijkse maaltijd, kunnen een enorme krachtproef zijn. Bij Reinaerde Kinderen & Jeugd kunt u voor uw kind de juiste ondersteuning kiezen, de beste begeleiding op maat krijgen. Wij hebben meer dan een halve eeuw ervaring en expertise in huis. Professionele, betrokken medewerkers bieden ondersteuning aan en zorg voor zowel kinderen met geringe ondersteuningsvragen als voor kinderen die zeer intensieve zorg nodig hebben. Reinaerde Kinderen & Jeugd beschikt over veel kennis en mogelijkheden. De ontwikkelingen staan nooit stil. We blijven continu inspelen op nieuwe tendensen, op nieuwe vragen en behoeften van uw kind. We bieden voorzieningen zo dicht mogelijk in de buurt aan. Reinaerde Kinderen & Jeugd heeft zijn wortels in de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking en ontwikkelt zich naar andere sectoren. Reinaerde Kinderen & Jeugd is inmiddels erkend als organisatie voor jeugdzorg. Voor meer informatie kunt u terecht bij Het Loket van Reinaerde (zie pag. 22). Indicatie Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Reinaerde Kinderen en Jeugd, heeft u een indicatiebesluit nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarmee wordt de financiering geregeld via zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Het Loket van Reinaerde kan u informeren over de mogelijkheden (zie pag. 22). Bij Reinaerde is die weg altijd veilig 5 Ouders van kwetsbare kinderen staan er niet alleen voor. Wij kunnen voor u een ervaren partner zijn. U bepaalt in overleg met onze deskundigen wat voor uw kind het beste is. De afspraken die we hierover maken, worden vastgelegd in het ondersteuningsplan van het kind. Dit plan wordt regelmatig met u besproken en bijgesteld. Op die manier kan de weg voor het kind worden uitgestippeld. Bij Reinaerde Kinderen & Jeugd is die weg altijd veilig. Vanzelfsprekend. Van de eerste vroeghulp, de Gespecialiseerde Peuterspeelzaal of Ambulante ondersteuning op het kinderdagverblijf, tot Ondersteuning Thuis, Zaterdagopvang en Logeren. Alle diensten zijn op elkaar afgestemd. Bij Reinaerde Kinderen & Jeugd voelen kinderen zich thuis.

4 Integrale Vroeghulp AAls korte of langere tijd na de geboorte blijkt dat een kind anders is dan andere kinderen, kan het moeilijk zijn om hulp te vinden. Soms is er een diagnose gesteld en is het daarbij gebleven. Of het is nog helemaal niet duidelijk wat er precies met het kind aan de hand is. Nog lastiger wordt het als ouders op meerdere gebieden vragen hebben over de ontwikkeling van het kind. Voor deze ouders is Integrale Vroeghulp in het leven geroepen: een samenwerkingsverband van Reinaerde Kinderen & Jeugd en andere organisaties. Ouders krijgen hier advies van een team waarin verschillende deskundigen samenwerken. Prettig hierbij is dat je als ouder steun krijgt van een trajectbegeleider: een vast contactpersoon met wie ouders hun wensen bespreken en de benodigde begeleiding afstemmen. Ook zoekt en onderhoudt de trajectbegeleider contact met de hulpverleners en zorgt voor een goede onderlinge samenwerking. Voor ouders is een vroege diagnose vaak een opluchting. Zij weten waar zij met hun kind aan toe zijn. En zij kunnen voor het kind vroeg de juiste keuzes maken. Ook wanneer er meerdere, complexe zorgvragen zijn of de druk op het gezinsleven groot wordt. Met Reinaerde Kinderen & Jeugd staan ouders én kinderen er niet alleen voor. De eerste tijd na de geboorte van ons zoontje was heel emotioneel: verdriet en vreugde wisselden elkaar af. De wereld van de zorg voor kinderen met een beperking was helemaal nieuw voor ons. We zijn dan ook ontzettend blij met onze trajectbegeleider van Integrale Vroeghulp. Als we met onze rug tegen de muur staan, het even niet meer weten, kunnen we een beroep op haar doen. Sharira Dwevi, moeder van John (20 maanden) 6 7 Observatie- en adviesgroep SSoms hebben ouders van jonge kinderen vragen over de opvoeding of de ontwikkeling van hun kind. Bijvoorbeeld als de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt of het kind moeilijk te begrijpen gedrag vertoont. Dat roept veel vragen op: hoe kan ik het gedrag van mijn kind begrijpen; hoe ernstig is het probleem; wat zijn de kansen en mogelijkheden van mijn kind; moet ik hulp zoeken en waar dan? De observatie- en adviesgroep in Veenendaal is een goede plek om antwoord te vinden op deze vragen. In een periode van drie maanden worden de kinderen geobserveerd en gevolgd in hun ontwikkeling, zodat een goed beeld van het kind ontstaat. De observatie- en adviesgroep bestaat uit zes tot acht kinderen, die twee ochtenden per week bij elkaar komen op een locatie waar ook reguliere kinderopvang plaatsvindt. Er is een programma, waarbij zelf spelen, spelen in de groep en vrij spelen elkaar afwisselen. Op de groep zijn begeleiders en een orthopedagoog aanwezig. Er kan een beroep worden gedaan op een fysiotherapeut, logopedist of kinderarts. Als het nodig is, wordt het kind ook thuis geobserveerd. Bovendien is er contact met de ouders als zij hun kind komen halen en brengen. Hierdoor kan aan het eind van de periode bij de observatie- en adviesgroep een goed en persoonlijk advies worden gegeven aan de ouders hoe zij verder kunnen met hun kind. Dat voorkomt vaak een lange weg van onderzoeken, twijfel en doorverwijzen naar instanties. Reinaerde Kinderen & Jeugd werkt in de observatie- en adviesgroep samen met de reguliere kinderopvang en Jeugdzorg. In de provincie zullen waarschijnlijk meer van deze observatie- en adviesgroepen van start gaan. Informeert u naar de actuele stand van zaken bij het Loket van Reinaerde.

5 als voorbereiding op de basisschool naar een peuterspeelzaal. De activiteiten zijn hier vooral gericht op de communicatieve en motorische ontwikkelingen van het kind. Veel aandacht wordt besteed aan de vaardigheden die het kind straks op de grote school nodig heeft. Ook op de peuterspeelzaal kan Reinaerde Kinderen & Jeugd het kind extra onder steuning bieden. Net als bij het kinderdagverblijf maakt een medewerker samen met de ouders en leidsters een plan om de achterstand van het kind te inventariseren en hier vervolgens aan te werken. Ook wordt gekeken of hulp nodig is van een fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, gedragskundige of andere deskundige. Ik was blij dat David op zijn eigen kinderdagverblijf kon blijven toen bleek dat hij een beperking heeft. Maar ik merkte wel dat zijn eigen juffen niet goed wisten hoe ze hem het beste konden helpen in zijn ontwikkeling. De juf van Reinaerde Kinderen & Jeugd stimuleerde David niet alleen in het leren lopen en leren eten, maar gaf ook tips aan de leidster van het kinderdagverblijf om David zo goed mogelijk te helpen. Marjolein de Jong, moeder van David (2 1/2 jaar) 8 9 Ambulante ondersteuning op kinderdagverblijf of peuterspeelzaal Veel kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of lichamelijke beperking gaan naar een gewoon kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Samen met kinderen uit de buurt. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Wij bieden die ondersteuning. Ambulante ondersteuning op het kinderdagverblijf Bij de jongste kinderen is het vaak niet duidelijk of een achterstand in de ontwikkeling tijdelijk is. Ouders kunnen er dan voor kiezen om hun kind op een regulier kinderdagverblijf te plaatsen. Soms blijkt ook pas tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf dat het kind achter blijft in de ontwikkeling. Vaak zijn er dan op het kinderdagverblijf onvoldoende mogelijkheden en tijd om het kind de extra aandacht en ondersteuning te geven die het nodig heeft. Ook ontbreekt het vaak aan specifieke kennis en ervaring. Een medewerker van Reinaerde Kinderen & Jeugd biedt dan uitkomst. Zij observeert het kind zo n zes weken in het kinderdagverblijf en stelt samen met de ouders en leidsters een ondersteuningsplan op. Hierin staat wat het kind nodig heeft (bijvoorbeeld leren eten, slapen, zitten of lopen, minder huilen), welke ondersteuning dat vereist en hoe die ondersteuning gegeven zal worden. Ambulante ondersteuning op de peuterspeelzaal Als kinderen twee jaar zijn, kunnen ze

6 peutergroepen van de kindercentra van Reinaerde Kinderen & Jeugd worden de kinderen met de nodige deskundigheid omringd. Naast de dagelijkse begeleiding wordt er ook gespecialiseerde logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en gedragstherapie op de peutergroepen gegeven. Peuters met meervoudige en/of motorische beperkingen zijn bij Reinaerde Kinderen & Jeugd eveneens in vertrouwde handen. Integratie Peuterspeelzalen of peutergroepen van Reinaerde Kinderen & Jeugd delen meestal een gebouw met reguliere kinderdagverblijven en scholen. Broertjes en zusjes kunnen dan met elkaar naar school gaan. Kinderen kunnen met elkaar spelen. Feesten kunnen gezamenlijk worden gevierd en activiteiten gedeeld. Ook kinderen van reguliere kinderopvang en scholen vinden het leuk om te komen snoezelen bij Reinaerde Kinderen & Jeugd. Zo worden drempels geslecht. Ondersteuning buiten schooltijden De dag op de peuterspeelzaal eindigt meestal rond drie uur s middags. Als u dat wilt, is het mogelijk dat uw kind ook na die tijd wordt opgevangen. Heeft u hiervoor belangstelling? Neem dan contact op met het Loket van Reinaerde (zie pag. 18). Sinds Sigran op de peuterspeelzaal van Reinaerde zit, ontwikkelt hij zich beter. Hij blijft nu bijvoorbeeld aan tafel zitten tijdens het eten. Sigran komt in een kleine groep veel beter tot zijn recht. Het gaat zo goed met hem, dat hij binnenkort gewoon naar school kan. Shia Ahran, moeder van Sigran (4 jaar) Gespecialiseerde peuterspeelzalen VVoor sommige kinderen is een gewoon kinderdagverblijf of peuterspeelzaal niet de juiste plek. Zij zijn hiervoor te kwetsbaar en voelen zich beter thuis in de gespecialiseerde peuterspeelzalen en peutergroepen van Reinaerde Kinderen & Jeugd. Er is aantrekkelijk speelgoed en er zijn leuke spelmethodes. Op veilige, sfeervolle locaties wordt alles gedaan om aan de ontwikkeling van jonge kinderen van nul tot vier jaar te werken. Altijd spelenderwijs, met het kind als uitgangspunt én met verrassende resultaten. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of moeilijk te begrijpen gedrag doen het goed in een klimaat waar observatie, persoonlijke aandacht en begeleiding de boventoon voeren. Bij elk kind wordt gekeken wat het prettig vindt, waar hij of zij het beste op reageert. Daar groeien kinderen van. Ook in ontwikkeling. Zelfs al is niet duidelijk wat er precies met het kind aan de hand is. Soms halen kinderen hun achterstand ten dele of helemaal in. De peuterspeelzalen van Reinaerde Kinderen & Jeugd kunnen een springplank zijn voor een reguliere peuterspeelzaal of reguliere of speciale school. Het kind leert, in een veilige omgeving, om te gaan met andere kinderen. Het went spelenderwijs en met veel exclusieve aanmoediging, aan het groepsleven. Elk kind krijgt verzorging en begeleiding op maat. Samen met de ouders wordt voor elke peuter een ondersteuningsplan opgesteld. Op de peuterspeelzalen en de

7 Ondersteuning aan huis SSoms komt u als ouder handen tekort. Bijvoorbeeld tijdens de huiselijke spitsuren. Of u heeft het gevoel dat de opvoeding niet zo loopt als u zou willen. Gezinnen met een kind met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of lichamelijke beperking kunnen dan ondersteuning inroepen van Reinaerde Kinderen & Jeugd. Ondersteuning Thuis Ouders kunnen een beroep doen op een vaste begeleider van Ondersteuning Thuis. Zij ontlast en ondersteunt het gezin wanneer en zo lang het nodig is. Meestal is dat op de spitstijden in de namiddag en vroeg in de avond, de woensdagmiddagen en/of de zaterdagen. De begeleider van Reinaerde is gespecialiseerd in de omgang met kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsachterstand. Ondersteuning Thuis is vooral praktisch van aard en kan bijvoorbeeld bestaan uit pedagogische ondersteuning en begeleiding en/ of ondersteuning bij alledaagse activiteiten zoals wassen en eten. Ook kan bege-leiding worden geboden bij gedragsproblemen en vrije tijd activiteiten. Waar nodig kan de daarvoor gespecialiseerde begeleider verpleegtechnische handelingen verrichten. Door de ondersteuning van de begeleider heeft u als ouders even de handen vrij voor eventuele andere kinderen uit het gezin of andere activiteiten. Door Ondersteuning Thuis kunnen ouders zich sterker voelen en het gevoel krijgen meer controle te hebben over de situatie. Door de geregelde individuele begeleiding kan het gezin soepeler draaien en het kind zich prettiger voelen, zowel thuis als op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal Elke woensdagmiddag en zaterdagochtend komt Saskia in ons gezin. Ze is inmiddels een vertrouwd gezicht. Soms gaat ze met Roy op stap, maar ze helpt ook bij de praktische dingen, zoals eten. Heerlijk om op die momenten even tijd voor jezelf te hebben. Inge Sluis, moeder van Roy (5 jaar). Opvoedkundige Gezinsbegeleiding Wanneer problemen zich opstapelen, kan de Opvoedkundige Gezinsbegeleiding van Reinaerde Kinderen & Jeugd uitkomst bieden. Samen met een pedagogisch medewerker bekijken de ouders welke opvoedingsondersteuning zij nodig vinden. Vaak gaat het om meerdere zaken. Het kind wil bijvoorbeeld niet eten, niet slapen. Soms begrijpen ouders en kind elkaar niet of vinden ze het moeilijk om echt contact met elkaar te krijgen. Dan kunnen situaties ontstaan die het hele gezin uit balans brengen en de sfeer thuis minder leuk maken. Met Opvoedkundige Gezinsbegeleiding kan deze situatie worden veranderd. Samen met ouders en kind inventariseert de pedagogisch medewerker de mogelijkheden van het kind. Daarna worden in een ondersteuningsplan adviezen gegeven over omgaan met het kind in lastige situaties op basis van praktische methodieken. De pedagogisch medewerker oefent samen met de ouders om de adviezen in de praktijk toe te kunnen passen. Bijvoorbeeld door dingen samen te doen of door de situatie op video vast te leggen en na te bespreken. Doel is de relatie tussen ouders en kind te verbeteren, waardoor ouders en kind weer samen plezier krijgen. Uitgangspunt is dat de begeleiding van de pedagogisch medewerker zoveel mogelijk aansluit bij de opvoedingsideeën van de ouders. Soms is het lastig om de problemen in het gezin op te lossen. Dan kan het Diagnostisch Centrum Reinaerde worden ingeschakeld. Een team van deskundigen (gedragskundige,

8 logopedist, bewegingsagoog en/of arts) observeert het kind, zowel thuis als op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Vervolgens wordt samen met de ouders en de pedagogisch medewerker een ondersteuningsplan gemaakt en uitgevoerd. Over het algemeen kunnen ouders binnen een jaar weer verder zonder de hulp van Opvoedkundige Gezinsbegeleiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket (zie pag. 22). Opvoedkundige Gezinsbegeleiding voor ouders met een verstandelijke beperking Ouders die zelf een verstandelijke beperking hebben, kunnen ook gebruik maken van Opvoedkundige Gezinsbegeleiding. Voor hen is een speciaal programma voor gezinsbegeleiding samengesteld Logeren Voor de eerste keer is het best spannend: logeren bij een ander. Een nachtje in een onbekend huis. Voor de ouders is het soms nog moeilijker om voor het eerst hun kind even aan anderen toe te vertrouwen. Toch genieten kinderen er meestal van. Ze raken gauw vertrouwd met hun tijdelijke verzorgers, de andere logeetjes en hun eigen, veilige logeerkamer. Met elkaar ondernemen ze leuke activiteiten. Ook ouders wennen snel als ze zien dat hun kind logeren leuk vindt. Het biedt ouders af en toe de mogelijkheid om even op adem te komen. Even tijd voor jezelf, voor elkaar en de andere kinderen, even bijtanken. Logeerhuizen Reinaerde Kinderen & Jeugd heeft speciaal ingerichte logeerhuizen voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, beperking en voor kinderen met meervoudige, complexe beperkingen. Ze kunnen hier gedurende de hele week terecht voor een nachtje, voor enige dagen, voor een weekend of een langere vakantie. Met de ouders worden afspraken gemaakt over de verzorging en begelei-ding. Alles wordt zoveel mogelijk op de thuissituatie afgestemd, vaste rituelen overgenomen. Maar uitgangspunt is: logeren is leuk. Met pannenkoeken en koekjes bakken, snoezelen op muziek,vingerverven, zingen, een ijsje, spelen in een veilige speeltuin. Voor feestdagen wordt uitbundig geknutseld. Gastgezinnen Sommige ouders kiezen liever voor een (vast) gastgezin waar hun kind kan logeren. Reinaerde Kinderen & Jeugd biedt ook die mogelijkheid. De gastouders ontvangen het kind in hun huis, waar soms ook eigen kinderen wonen. De logé draait

9 mee in het gezin waar de weekends en vakanties ontspannen worden gevierd. Uitgangspunt is: logeren is leuk Als klein jochie van twee ging Mark voor het eerst logeren, omdat wij als gezin echt aan ons plafond zaten. Nu gaat Mark elke maand een weekend logeren in het gezin van Piet en Rianne. Hij heeft het daar geweldig naar zijn zin: er is veel speelruimte en volop één-opéén aandacht voor hem. Mam, hoeveel nachtjes mag ik logeren?, vraagt hij dan. Ik wil wel honderd nachtjes! Irma de Jong, moeder van Mark Gezinswoonvormen OOuders zorgen graag zelf voor hun kind. Maar soms kan dat niet. Een kind met een ontwikkelingsachterstand of beperking kan zoveel aandacht en zorg nodig hebben, dat het de rest van het gezin te veel verstoort en de andere kinderen in de knel komen. Ouders kunnen ook om andere redenen besluiten dat het kind beter ergens anders kan wonen. huis van deze vaste begeleider en kan binnen dit gezin relaties opbouwen. De extra aandacht en de stabiele woonsituatie stimuleren kinderen vaak in hun ontwikkeling. U blijft uiteraard de ouder van uw kind. Er is regelmatig overleg met u. De meeste kinderen gaan in overleg met de ouders regelmatig een weekend naar huis en ook vakanties worden vaak thuis doorgebracht. Voor (jonge) kinderen heeft Reinaerde Kinderen & Jeugd Gezinswoonvormen. Hier krijgen kinderen die niet thuis kunnen wonen de mogelijkheid om toch in een gezin op te groeien, waar vaak ook andere (eigen) kinderen wonen. Er wordt samen gegeten en de boodschappen worden gedaan. Het kind gaat naar een peuterspeelzaal, naar zwemles, op bezoek bij anderen. In de gezinswoonvorm wordt het kind begeleid door een professioneel geschoolde medewerker, die in dienst is bij Reinaerde Kinderen & Jeugd. Het kind woont in het

10 Diagnostisch Centrum WAls ouders vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind met een ontwikkelings- zijn nagels wil knippen? achterstand of beperking, biedt Reinaerde te worden? Kinderen & Jeugd uitkomst. In het Diagnostisch Centrum wordt praktisch ondersteuningadvies gegeven over alledaagse en meer specifieke situaties. Waarom praat mijn kind niet? Hoe kan ik mijn kind leren luisteren? Waarom wil mijn kind alleen uit de fles drinken? Hoe kan ik mijn kind leren eten? Waarom speelt mijn kind de hele dag met hetzelfde? Hoe kan ik mijn kind helpen om samen met een ander kind te spelen? Waarom kan mijn kind niet aarden op de peuterspeelzaal? Waarom zit mijn kind niet stil als ik Hoe kan ik mijn kind leren om zindelijk Observatie en diagnostiek Als specialistische observatie nodig is om tot een goede diagnose te komen, kan een beroep worden gedaan op het Diagnostisch Centrum Reinaerde. Een team van deskundigen staat klaar om ouders bij vragen te adviseren. Samen met ouders zoeken de deskundigen antwoorden die passen bij de specifieke situatie en het gezin. Soms kan een training uitkomst bieden. Het Diagnostisch Centrum Reinaerde kan ouders hierbij helpen. Als uw kind al gebruik maakt van Reinaerde Kinderen & Jeugd, wordt hij of zij op locatie ook regelmatig geobserveerd door de gedragskundige Vrij snel na de geboorte van Frank vroegen we ons af wat er met hem aan de hand was: hij wilde niet drinken en zat duidelijk niet lekker in zijn vel. Het lastige was bovendien dat we van iedereen tegenstrijdige adviezen kregen. Nadat Frank bij Reinaerde Kinderen & Jeugd was onderzocht, kregen we eindelijk meer duidelijkheid en adviezen waar we mee verder konden. Jeroen Jansse, vader van Frank (3 jaar) Behandeling Ook op ingewikkelde vragen, bijvoorbeeld rondom gedrag, geeft het Diagnostisch Centrum Reinaerde antwoord. Waarom slaat mijn kind zichzelf en wat kan ik hieraan doen? Waarom maakt mijn kind geen contact? Heeft mijn kind autisme of ADHD? Waarom gaat het zo moeilijk op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal? In dit soort gevallen kan onderzoek worden gedaan door een team van deskundigen op grond waarvan een diagnose wordt gesteld. In overleg met de ouders wordt vervolgens een behandelplan opgesteld. Het Diagnostisch Centrum kan ook ondersteunen bij de uitvoering van dit behandelplan. Specialistische teams Het Diagnostisch Centrum Reinaerde heeft een Zintuigteam, gekwalificeerd om gehoor van het kind te testen en zicht van het kind te screenen. Ook is er een Autismeteam, dat gespecialiseerd is in het stellen van een diagnose bij kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. Het Autismeteam geeft advies over de begeleiding en ondersteuning van het kind en helpt om dit in de praktijk toe te passen.

11 20 Betrokkenheid van ouders WWelke vorm van ondersteuning ouders ook kiezen voor hun kind, zij zijn er zelf altijd nauw bij betrokken. Begeleiders overleggen met ouders en afspraken over de begeleiding van het kind worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Er worden regelmatig ouderavonden gehouden. Ook kunnen ouders altijd zelf contact opnemen met de begeleider van hun kind. Cliëntenraad Ouders kunnen verder actief meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op de locatie van hun kind door lid te worden van de cliëntenraad. Cliëntenraden denken mee met de manager over allerlei zaken, zoals medezeggenschap, communicatie tussen ouders en de locatie en vervoer. Naast de cliëntenraad voor een locatie of dienst is er ook een algemene cliëntenraad Reinaerde Kinderen & Jeugd. Deze cliëntenraad is betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en zaken die belangrijk zijn voor alle diensten van Reinaerde Kinderen & Jeugd. Ouders als vrijwilligers Ouders kunnen als vrijwilliger betrokken zijn bij hun kind. De hulp van vrijwilligers is een welkome aanvulling op de inzet van medewerkers bij bepaalde activiteiten. Vrijwilligers ondersteunen bijvoorbeeld de kinderen bij zwemmen, wandelen en fietsen. Ook bij evenementen bieden vrijwilligers een helpende hand. Toen Merijn naar het kindercentrum ging, ben ik kort daarna lid geworden van de cliëntenraad. Ik vind het prettig om mee te denken over de gang van zaken op het kindercentrum, waar Merijn dagelijks mee te maken heeft. Op de school van mijn oudste heb ik ook een tijd in de medezeggenschapsraad gezeten. Het is goed om op die manier betrokken te zijn. Lisa Broers, moeder van Merijn (3 jaar) 21 Ouders kunnen actief meedenken, meepraten en meebeslissen

12 Het Loket: voor alle vragen, aanmelding en bemiddeling HHet Loket van Reinaerde wijst de weg. Samen met u zoekt het Loket naar de hulp die het beste bij uw situatie past. Het Loket is de toegangspoort voor alle diensten van Reinaerde. In deze brochure hebben wij een overzicht gegeven van diensten waar veel ouders van baby s en peuters met een ontwikkelingsachterstand of beperking gebruik van maken. Heeft u vragen of zoekt u andere mogelijkheden, neem dan contact op met het Loket. Hier hoeft u maar één keer uw verhaal te vertellen. Een medewerker van het Loket bemiddelt voor alle benodigde hulp en ondersteuning. Hij of zij houdt met u een (telefonisch) intakegesprek en legt het contact tussen u en de diensten van Reinaerde Kinderen & Jeugd. Via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte of beperking. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Reinaerde Kinderen en Jeugd, heeft u een indicatiebesluit nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarmee wordt de financiering geregeld via zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Het Loket kan u informeren over de mogelijkheden van een indicatie. Het Loket Telefoon Als uw kind vier wordt, overleggen wij graag met u over nieuwe mogelijkheden voor uw kind. U kunt hierover meer lezen in de brochure Reinaerde Kinderen & Jeugd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op vindt u een compleet en actueel overzicht van onze dienstverlening en locaties voor kinderen en jongeren. Veel mensen zijn verrast door de mogelijkheden, vertelt medewerker Toke van Vliet. Dat is het leuke van ons werk. Wij weten waar mensen tegen aan kunnen lopen. Wij kennen hun situatie, hun problemen. Dat stelt ouders direct op hun gemak. Het geeft hen een vertrouwd gevoel.

13 REINAERDE KINDEREN & JEUGD Dat is mensenwerk Reinaerde is de zorgorganisatie in de regio Utrecht die zich richt op kinderen, jeugd en volwassenen. Voor een brede groep mensen die ondersteuning nodig heeft, wil Reinaerde een optimale kwaliteit van bestaan bereiken. Reinaerde geeft, in overleg met de cliënt en zijn vertegenwoordigers, ondersteuning en zorg op maat bij werk, dagbesteding en wonen. Daarbij biedt Reinaerde specialistische ondersteuning en scholing. Reinaerde is één van de grotere zorgaanbieders in de regio. Reinaerde is aangesloten bij Carante Groep. Reinaerde werkt onder meer samen met: Integrale Vroeghulp Utrecht Revalidatiecentra, onder andere De Hoogstraat Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Basisscholen en speciaal onderwijs Regionaal Expertise Centrum Centrum voor Consultatie en Expertise Bureau Jeugdzorg Begeleidingsdienst voor slechtziende en blinde kinderen Bartimeüs William Schrikker Groep Medische kinderdagverblijven Gemeenten MEE Centra voor Jeugd en Gezin Diverse specialisten, waaronder kinderpsychiaters en neurologen Reinaerde Postbus GJ Utrecht Tel Aangesloten bij:

REINAERDE. Dat is mensenwerk KINDEREN & JEUGD

REINAERDE. Dat is mensenwerk KINDEREN & JEUGD REINAERDE KINDEREN & JEUGD Dat is mensenwerk 1 Informatie voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd met een ontwikkelingsachterstand of beperking Inhoudsopgave 4 6 9 10 11 13 15 17 18 20 22 23

Nadere informatie

REINAERDE. Dat is mensenwerk KINDEREN & JEUGD. Informatie voor (ouders van) tieners en jongeren met een ontwikkelingsachterstand of beperking

REINAERDE. Dat is mensenwerk KINDEREN & JEUGD. Informatie voor (ouders van) tieners en jongeren met een ontwikkelingsachterstand of beperking REINAERDE KINDEREN & JEUGD Dat is mensenwerk 1 Informatie voor (ouders van) tieners en jongeren met een ontwikkelingsachterstand of beperking Inhoudsopgave 4 6 9 9 10 11 14 15 19 20 22 23 Introductie Het

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Dat is mensenwerk. Reinaerde. Ambulante Begeleiding. Ondersteuning en begeleiding bij het wonen en het dagelijkse leven. Ambulante Begeleiding

Dat is mensenwerk. Reinaerde. Ambulante Begeleiding. Ondersteuning en begeleiding bij het wonen en het dagelijkse leven. Ambulante Begeleiding REINAERDE Dat is mensenwerk 1 Reinaerde Ondersteuning en begeleiding bij het wonen en het dagelijkse leven Introductie HHoe u woont en leeft is heel persoonlijk. En ook wat u daarbij nodig heeft. Zelfstandig

Nadere informatie

Diagnostisch centrum

Diagnostisch centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Als uw kind zich anders ontwikkelt De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als uw kind een ontwikkelingsachterstand of beperking heeft

Nadere informatie

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care Welkom bij het expertisecentrum! Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind? U bent welkom bij een

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Onderzoek, advies en behandeling Iedereen wordt in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met zijn eigen mogelijkheden én onmogelijkheden. Als die onmogelijkheden uw

Nadere informatie

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Zorg en ondersteuning binnen onderwijs Mariëndael: Begeleidster Karin geeft individuele begeleiding aan Jesse bij motorische oefening Een kind

Nadere informatie

Dat is mensenwerk. Wonen met ondersteuning en zorg bij Reinaerde. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ambulante Begeleiding

Dat is mensenwerk. Wonen met ondersteuning en zorg bij Reinaerde. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ambulante Begeleiding REINAERDE Dat is mensenwerk 1 met ondersteuning en zorg bij Reinaerde Voor volwassenen met een verstandelijke beperking Ambulante Begeleiding Op zoek naar een woning Individueel met begeleiding in de buurt

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Professionele deskundigheid en zorg Als een kind of jongere hersenletsel krijgt door een ongeluk of ziekte, dan kan dit

Nadere informatie

AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING Amerpoort: deskundig en betrokken Amerpoort is een organisatie die diensten verleent aan mensen met een verstandelijke beperking. We

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Gewoon als het kan, bijzonder waar nodig Onze dochter heeft een verstandelijke beperking. Wij denken dat zij ook slecht

Nadere informatie

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Op weg naar zelfstandigheid Onze dochter heeft een visuele beperking en een ontwikkelingsachterstand. Kan ze een paar

Nadere informatie

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter Peuterrevalidatie Bijzondere aandacht voor uw peuter Bijzondere aandacht voor uw peuter Op eigen benen staan, de eerste stapjes zetten, de eerste woordjes zeggen. Deze spontane stappen in de ontwikkeling

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. Integrale Vroeghulp Regio Arnhem, Nijmegen en Tiel

Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. Integrale Vroeghulp Regio Arnhem, Nijmegen en Tiel Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. ONS KIND ONTWIKKELT ZICH ANDERS. ER KLOPT IETS NIET, MAAR WAT? IK MAAK ME ZORGEN OVER ONS KIND, MET WIE KAN IK DIE DELEN? Onze jongste

Nadere informatie

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep Kinderopvang Irene Een bijzonder kind verdient speciale aandacht Kinderopvang Irene is een dagcentrum voor kinderen van nul tot vijf jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedragsproblemen.

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN Ondersteuning bij integratie Syndion is een stichting... Syndion is een stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.

Nadere informatie

Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg REINAERDE Dat is mensenwerk Ondersteuning en zorg Een kennismaking met Reinaerde Voor uw kwaliteit van bestaan In deze brochure leest u wat Reinaerde voor u kan betekenen en hoe u met ons in contact kunt

Nadere informatie

Ondersteuningsplan voor volwassenen. Informatie in eenvoudige en duidelijke taal. Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan voor volwassenen. Informatie in eenvoudige en duidelijke taal. Ondersteuningsplan 1 voor volwassenen Informatie in eenvoudige en duidelijke taal Inhoud: Iedereen heeft een ondersteuningsplan. 2 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Pagina 6 Pagina 7 Wat staat er in het ondersteuningsplan. In

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo

Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo Kinderen leren van en met elkaar. Kinderdagcentrum Heimdal Sommige kinderen en jongeren hebben naast een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

De kleine Kapitein Specialistisch Verpleegkundig Kinderdagverblijf

De kleine Kapitein Specialistisch Verpleegkundig Kinderdagverblijf De kleine Kapitein Specialistisch Verpleegkundig Kinderdagverblijf Heel gewoon, maar net iets anders Voor welke kinderen? Voor kinderen van 0 tot 5 jaar met een verpleegkundige zorgvraag uit de regio Gouda,

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGSACHTERSTAND OF MET EEN VERSTANDELIJKE/MEERVOUDIGE HANDICAP

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGSACHTERSTAND OF MET EEN VERSTANDELIJKE/MEERVOUDIGE HANDICAP Ondersteuning van kind en gezin ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGSACHTERSTAND OF MET EEN VERSTANDELIJKE/MEERVOUDIGE HANDICAP Uw kind ontwikkelt zich niet zoals verwacht. Mogelijk heeft het

Nadere informatie

Therapeutische peutergroep Mikaré

Therapeutische peutergroep Mikaré Therapeutische peutergroep Mikaré Voor kinderen van 1 t/m 4 jaar, die een ontwikkelingsachterstand hebben, met een duidelijk accent op motorische beperkingen Samenwerken als basis De therapeutische peutergroep

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Perspectief voor iedereen In Nederland krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken met blijvende slechtziendheid of blindheid. Wanneer

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Reinaerde Wonen LG/NAH

Reinaerde Wonen LG/NAH REINAERDE Dat is mensenwerk Reinaerde Wonen voor mensen met een lichamelijke beperking (LG) en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Op zoek naar een woning 2 Vooraf Door een lichamelijke beperking,

Nadere informatie

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? DE VOORSCHOOL PLUS WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Kleinschalige woon- en onderwijsvormen Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Doenersdreef Zorg Kinderen in Hilversum en Almere Sommige kinderen hebben iets bijzonders. Iets dat ze nét een beetje

Nadere informatie

Kind, jeugd & Gezin. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking. Promens Care

Kind, jeugd & Gezin. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking. Promens Care Kind, jeugd & Gezin Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking Promens Care Welkom bij Kind, Jeugd & Gezin! Kinderen en jongeren hebben recht op een zo gewoon mogelijk

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jeugd & Gezin We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Is er iemand bij wie we terecht kunnen? Iemand die ons begrijpt? Ons kind heeft een beperking,

Nadere informatie

Als eten geven faalt Voor jonge kinderen met ernstige eetproblemen

Als eten geven faalt Voor jonge kinderen met ernstige eetproblemen Als eten geven faalt Voor jonge kinderen met ernstige eetproblemen Behandelcentrum SeysCentra Voor jonge kinderen met ernstige eetproblemen Als een kind niet wil eten of drinken, is dat moeilijk voor het

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking Perspectief voor ieder kind Mijn baby maakt nog steeds geen oogcontact, is dat normaal? Kan mijn dochter naar een

Nadere informatie

Welkom bij De Hondsberg

Welkom bij De Hondsberg Welkom bij De Hondsberg Inhoud 7 Een eerste kennismaking met De Hondsberg Voor wie is De Hondsberg? Veel deskundigheid Onze werkwijze Het multidisciplinaire team 9 Samen kijken we verder Observatie en

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Ondersteuning van kind en gezin ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Voorpagina: Deborah Corpeleijn: Door de ondersteuning ervaar ik

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Wie zijn wij? Iedere ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn kind. Eet mijn kind goed? Speelt hij genoeg met andere kinderen? Zijn die woedeaanvallen normaal?

Nadere informatie

Piramide. Informatie voor ouders en verzorgers

Piramide. Informatie voor ouders en verzorgers Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Informatie voor ouders en verzorgers Voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar Optimale ontwikkeling van ieder kind Spel staat centraal Zelfstandig leren Wat

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

groeien doe je bij onze kinderopvang

groeien doe je bij onze kinderopvang dichtbij thuis groeien doe je bij onze Bij Impuls draait het om de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Om uit te groeien tot wie uw kind echt is, moet het voelen dat het welkom is. Dat het wordt gezien.

Nadere informatie

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris in hartje Amsterdam is onderdeel van de Joriskring en biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen en jongeren van 0-24 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Goede zorg voor u en uw jonge kind. Wat kunnen we voor u betekenen?

Goede zorg voor u en uw jonge kind. Wat kunnen we voor u betekenen? Goede zorg voor u en uw jonge kind Wat kunnen we voor u betekenen? Voor wie? U bent ouder of verzorger van een kind in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar. U maakt zich zorgen. Uw kind: heeft moeite met samenspelen

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

WONEN. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Promens Care

WONEN. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Promens Care WONEN Voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care Een eigen plek Wat hebt u nodig om u ergens thuis te kunnen voelen? Dat verschilt van mens tot mens. Dus ook voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

Hulp bij opvoeden en opgroeien

Hulp bij opvoeden en opgroeien Hulp bij opvoeden en opgroeien Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind met een (verstandelijke) beperking? Of heb je zelf een beperking en vragen over de opvoeding van je kind? Estinea biedt ondersteuning

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Psychotherapie. anders denken anders voelen anders doen. ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking

Psychotherapie. anders denken anders voelen anders doen. ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking ASVZ Touwbaan 1 Postbus 121 3360 AC Sliedrecht t 0184 491200 info@asvz.nl www.asvz.nl ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking anders denken anders voelen anders doen Psychotherapie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Samen verder Zelf bepalen hoe je je leven inricht. Met inzet van eigen talenten en vaardigheden een betekenisvol bestaan opbouwen. Het zijn gewone verlangens, maar voor iedereen

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Regio Noord stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Mensen met mogelijkheden Sprank is een landelijke stichting voor zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen

Nadere informatie

Advies- en Behandel Centrum

Advies- en Behandel Centrum Advies- en Behandel Centrum Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je nog thuis of bij een andere zorgaanbieder dan De Twentse Zorgcentra, heb je een verstandelijke beperking én een behandelvraag? Dan is

Nadere informatie

Poliklinische kinderrevalidatie

Poliklinische kinderrevalidatie Poliklinische kinderrevalidatie POLIKLINISCHE KINDERREVALIDATIE Het Kennemer Gasthuis heeft de mogelijkheid om kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 16 jaar poliklinisch te revalideren. Het gaat

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Vragen over opvoeden en opgroeien? Veel ouders twijfelen of ze het juiste doen of hoe ze iets moeten aanpakken. Als ouder staat

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Opvoeden is een mooie taak, maar niet altijd eenvoudig. Een peuter die bang of dwars is. Uw kind die niet goed meekomt op school.

Nadere informatie

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen.

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning en zijn altijd bereid om mee te denken over wat bij

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking Promens Care Het beste voor uw kind Als ouder of vertegenwoordiger wilt u het beste voor uw kind. U wilt dat uw kind zich thuis voelt, vriendjes

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Behandeling en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. elk verhaal telt

Behandeling en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. elk verhaal telt Behandeling en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking elk verhaal telt Alle specialisten onder één dak Een verstandelijke beperking kan samengaan met problemen op het gebied van gezondheid

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Campus Alphen aan den Rijn

Campus Alphen aan den Rijn Campus Alphen aan den Rijn Met Cardea kun je verder! Campus ALPHEN AAN DEN RIJN Hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Naschoolse dagbehandeling

Naschoolse dagbehandeling Naschoolse dagbehandeling Naschoolse dagbehandeling voor kinderen van zes tot twaalf jaar Kinderen opvoeden lijkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend. Vaak gaat het gewoon goed, maar er zijn ook gezinnen

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG)

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking en een lichamelijke handicap. Een zorgprofiel is een manier

Nadere informatie